STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen!"

Transcriptie

1 STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN 2012/2013 Er valt wat te kiezen!

2 1 Algemeen locatie Lassuslaan 2 Tweetalig Atheneum en HAVO 3 Muziekstroom 4 ICT-stroom 5 Drama-stroom 6 Bèta-stroom 7 WERELDMAVO

3 ALGEMEEN LASSUSLAAN 1

4 Waar we voor staan op de Van der Capellen Lassuslaan

5 Kwaliteit De Lassuslaan biedt kwalitatief goed onderwijs in een plezierig werkklimaat. Ons doel is om er voor te zorgen dat elke leerling een diploma behaalt op het voor hem/ haar hoogst bereikbare niveau. Dat houdt in: onderwijs door goed geschoolde docenten met behulp van moderne leermiddelen, uitmondend in goede examenresultaten. Het periodieke bezoek van de Inspectie toont aan dat de school kwalitatief prima onderwijs verzorgt. over hoe het met de leerling gaat. Om het de ouders daadwerkelijk mogelijk te maken betrokken te zijn bij het leerproces van hun kind, geven we elke dag inzicht in de behaalde cijfers op het internet en krijgen de onderbouwleerlingen twee maal per jaar een cijferoverzicht mee naar huis. Daarnaast zijn er veelvuldig mogelijkheden om op school te spreken met mentor en docenten. Bovendien wordt regelmatig een Informatiebulletin met actueel nieuws op de site geplaatst. 1 Overzichtelijk en veilig Met 1220 leerlingen is de Lassuslaan weliswaar veel groter dan de meeste basisscholen, maar voor een VO-school toch overzichtelijk. Daardoor is er ruimte voor zorg, aandacht voor elkaar, hulp en individuele begeleiding. Leerlingen voelen zich door deze overzichtelijkheid prettig en veilig. Ook onze duidelijke regels dragen daartoe bij. Wanneer er onverhoopt een les uitvalt, vangen we die in de onderbouw vrijwel altijd op. In een goed uitgeruste ruimte (de mediatheek) kunnen de leerlingen onder toezicht werken, de één op internet, de ander met pen en papier. Samen met de ouders Kinderen presteren beter wanneer de omgeving laat blijken dat school er toe doet. Het is dus van belang dat ouders en school nauw samenwerken. Dat gaat alleen als ouders en school elkaar goed op de hoogte houden Voor iedereen en toch heel verschillend Iedereen met een advies van de basisschool voor VWO-HAVO-MAVO is bij ons op de Lassuslaan van harte welkom. In de brugklassen verzorgen wij onderwijs op maat voor deze verschillende leerwegen. Maar daarnaast hebben we aparte stromen voor leerlingen die iets anders willen of een bijzonder talent hebben. Het onderwijs op Van der Capellen Lassuslaan De onderbouw In de onderbouw wordt de basis voor je latere kennis en vaardigheden gelegd. Dat doen we in de lessen, met projecten in de banduren en met buitenschoolse activiteiten. De vakken in de brugklas: Nederlands, Frans, Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Wiskunde, Informatiekunde, Lichamelijke Opvoeding, Drama, Muziek, Tekenen, Handvaardigheid en Techniek.

6 Daarnaast ga je je twee uur in de week specialiseren in de gekozen talentstroom: Drama-, ICT-, Bèta- en Muziekstroom. Zo mogen alle leerlingen hun talent ontwikkelen. Je hoeft niet voor een stroom te kiezen, in dat geval krijg je Techniek op die uren. Na de brugklas ga je door in de talentstroom. Later komen daarbij: Duits, Economie, Natuurkunde/Scheikunde en Rots en Water ; bij het laatstgenoemde vak leer je naar jezelf en je omgeving kijken. MAVO Bij ons op de Lassuslaan bieden wij vanuit het VMBO alleen de MAVO aan (zo heet onze Theoretische Leerweg). De MAVO heet bij ons Wereldmavo omdat de leerlingen worden voorbereid op een internationale toekomst. Naast extra lessen Engels (en deelname aan Anglia Exams) worden er Engelstalige projecten aangeboden. Daarmee leer je zo goed Engels dat je door kunt in Engelstalige MBO-opleidingen. De leerlingen in de muziek- en dramastroom worden voorbereid op de artiestenopleiding binnen het MBO. De Tweede Fase (HAVO/VWO) in de bovenbouw Vanaf klas vier heet de bovenbouw HAVO en VWO Tweede Fase. Ook het woord Studiehuis wordt hier vaak voor gebruikt (om aan te geven dat het onze opdracht is om de leerlingen in de bovenbouw geleidelijk steeds meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leerproces waardoor de aansluiting met het HBO en de Universiteit beter wordt). In de Tweede Fase kiest de leerling voor één van de vier profielen (een cluster van vakken die bij elkaar passen): Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij, Cultuur en Maatschappij. Onze school biedt in de bovenbouw alle relevante vakken binnen deze profielen. Aandacht en zorg En toch een school voor iedereen juist voor iedereen Uw kind zal ontdekken dat de Van der Capellen een heel bijzondere school is. Alle kinderen komen in aanraking met de activiteiten van de verschillende talentstromen; veel Engels om je heen door o.a. internationale projecten en uitwisselingen (ook buiten de tweetalige stroom), veel uitvoeringen en presentaties, het Cultureel Plan met activiteiten in alle leerjaren en goed uitgeruste computerlokalen. Kortom, wij willen voor al onze leerlingen een rijke en creatieve school zijn waar veel te beleven is. Het volgen van lessen is niet het enige wat je op school doet. Net zo belangrijk als het opdoen van kennis is het inzicht krijgen in jezelf. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Een belangrijke fase in het leven van een jongere waarbij heel wat keuzes gemaakt moeten worden. Dit hoeft de leerling gelukkig niet allemaal alleen te doen. We helpen graag. Elke klas heeft een eigen mentor. Dat is een leraar die het wel en wee van iedere leerling in zijn of haar klas in de gaten houdt. In de studielessen wordt gewerkt aan het verbeteren van de studievaardigheden en worden algemene, veel voorkomende problemen met de klas besproken en opgelost. Maar ook voor persoonlijke vragen kan de leerling bij de mentor terecht. De mentor onderhoudt het contact met de ouders. Andere begeleiding Naast de mentor zijn er nog allerlei andere mensen en activiteiten in school die, zo nodig, beschikbaar zijn voor alle leerlingen:

7 - huiswerkbegeleiding, na schooltijd, voor wie thuis niet zo makkelijk leert; - de decaan, een specialist op het terrein van schoolen beroepskeuze; - de vertrouwenspersoon, voor vragen of klachten van persoonlijke aard; - een schoolcounsellor die gesprekken voert met individuele leerlingen; - de remedial teacher, een begeleider voor een specifieke aanpak van school- en huiswerk; - een zorgcoördinator, die zorg rondom kinderen organiseert; - CapVilla, een rustige omgeving waar leerlingen zich terug kunnen trekken indien nodig. 1 Lokaal 120: het leerlingenbureau En waar vindt de leerling al die hulp? In lokaal 120, een ruimte waar altijd iemand aanwezig is voor vragen van leerlingen. Van daaruit wordt hulp geboden, maar wordt ook (elk lesuur) de aanwezigheid van de leerlingen gecontroleerd. Ook voor ouders is dat de plek in school waar op elk moment overleg mogelijk is. Ouders en rapportage Elke dag kunnen ouders en leerlingen via de website met een eigen inlogcode de behaalde cijfers inzien. Bij ons weten de ouders hoe het met hun kind gaat. De onderbouwleerlingen (klas 1 t/m 3) krijgen daarnaast twee maal per jaar een cijferoverzicht mee naar huis. Wanneer deze cijferrapportage vragen oproept, zijn we beschikbaar om te overleggen over het leerproces van de leerling. Dan horen we tegelijkertijd van u hoe ons werk door u en uw kind wordt ervaren en wat we eraan kunnen verbeteren.

8

9 Communicatie geeft vertrouwen Naast de cijferrapportages worden er regelmatig voorlichtings- en ouderavonden georganiseerd. Zeer regelmatig verschijnt het Informatiebulletin met actuele informatie voor de ouders. We gebruiken de ouders graag als klankbord voor ons functioneren. Dat geldt in het bijzonder voor de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. Maar we maken ook dankbaar gebruik van hand- en spandiensten van de ouders. Zo ondersteunen vrijwilligers onze mediatheekmedewerkers. 1

10

11 2 TWEETALIG ATHENEUM EN HAVO

12 Het Tweetalig Onderwijs (Atheneum en HAVO) bereidt je voor op een internationale toekomst

13 Bestaan er nog grenzen? Nederland wordt steeds internationaler. Kijk maar om je heen en luister maar naar de talen die op straat, TV of Internet gesproken of gebruikt worden. Ook door alle technische ontwikkelingen is het tegenwoordig net zo gemakkelijk om contact te hebben met je oom in Australië als met je vriendje om de hoek. Klas 4/5/6 Atheneum en klas 4/5 HAVO Extra lessen Engels en verschillende vakken in het Engels als voorbereiding op het examen voor het International Baccalaureate Certificate. WERELDMAVO De Wereldmavo is de Tweetalige opleiding op het niveau van de MAVO. Verderop vind je hier meer informatie over. 2 Dat betekent dat grenzen wegvallen. Je ziet dat in de Europese Unie, waar je je paspoort binnen de Unie aan de grens al niet meer hoeft te laten zien. Het betekent ook dat jij straks veel kans hebt op een internationale baan. Je gaat bijvoorbeeld in het buitenland werken, of je werkt in Nederland bij een buitenlands bedrijf. Meestal spreken ze daar Engels, jij dus ook! Een spannende opleiding De locatie Lassuslaan van de Van der Capellen scholengemeenschap biedt je de mogelijkheid om een spannende en interessante opleiding te volgen. Het is een Atheneum- of HAVO-opleiding in de onderbouw (klas 1 t/m 3) waarvan de helft van de vakken in het Engels gegeven wordt. Die opleiding noemen we het Atheneum Tweetalig (AT) of HAVO Tweetalig (HT). Reken maar dat jij straks de Engelse taal perfect beheerst. In de Tweede Fase (klas 4/5/6 Atheneum en klas 4/5 HAVO) behaal je het International Baccalaureate Certificate (IB). Na deze opleiding maak je grote kans om in het buitenland te kunnen studeren en/of werken. Vanzelfsprekend ga je tijdens je opleiding op reis naar Engeland. Onderbouw (klas 1 t/m 3) Minimaal de helft van de lessen in het Engels. Onze school De locatie Lassuslaan van de Van der Capellen scholengemeenschap is een openbare school voor Tweetalig Atheneum & HAVO, Atheneum, HAVO en de Wereldmavo. Er zitten 1220 leerlingen op deze vestiging. Alle leerlingen kunnen kiezen voor een ICT-, Muziek-, Beta, Drama- of reguliere stroom. De school is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer. Tweetalig Onderwijs In Nederland is Tweetalig onderwijs inmiddels redelijk bekend. Het hoofddoel van de scholen met een tweetalige opleiding is de taalvaardigheid vergroten van het Engels. Deze scholen werken samen aan de ontwikkeling van het lesprogramma onder leiding en met steun van het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs door bijvoorbeeld informatie en materiaal voor leerlingen uit te wisselen. De Van der Capellen scholengemeenschap is de enige school in Zwolle en regio die tweetalig onderwijs aanbiedt. Standaard Tweetalig Onderwijs Onze school voldoet aan de Standaard Tweetalig Onderwijs. Deze standaard kenmerkt zich door drie accenten die we op een eigen wijze vormgeven:

14 - je gaat het Engels op een hoog niveau beheersen - je besteedt veel aandacht aan de internationalisering van de samenleving; - je volgt een lesprogramma dat een grotere diepte en breedte kent dan het normale lesprogramma. Wij behoren tot de ca. 33 scholen in Nederland die officieel gecertificeerd zijn voor onder- én bovenbouw. Atheneumdiploma. Daarnaast ben je in het bezit van het certificaat voor het vak Engels van het International Baccalaureate (IB), dit diploma is internationaal erkend en geeft je een verhoogde kans op toegang tot hogescholen of universiteiten in het buitenland die het Engels als voertaal hebben. Alleen TTO-scholen mogen dit IBexamen afnemen. De lessen Bij ruim de helft van de lessen is Engels de instructie- en omgangstaal. In het begin van het schooljaar wordt in de lessen natuurlijk nog wel eens Nederlands gesproken. Toch zul je merken dat dat in de loop van het eerste leerjaar steeds minder gebeurt. Al blijft het in het begin best spannend, al die lessen in het Engels, je zult zien dat je daar vrij snel aan went. Bovendien krijg je meer lessen Engels. Ouderbijdrage AT- en HT-opleidingen zijn duurder dan de gewone opleidingen. Daarom vragen we aan de ouders jaarlijks een extra bijdrage. Deze bijdrage zal ongeveer 380,- bedragen. In dit bedrag zit het geld voor de extra lessen Engels, de extra excursies, de reizen naar Engeland en de examengelden voor het IB-examen. Voor meerdaagse reizen kan nog een extra vergoeding gevraagd worden. Twee soorten brugklassen Tweetalig Onderwijs Het Atheneum Tweetalig en HAVO Tweetalig zijn unieke opleidingen. Je moet meer willen en meer kunnen. Tweetalig Onderwijs vraagt extra inspanningen. Om toegelaten te worden tot de twee soorten tweetalige brugklassen vragen we: Wil je meer weten? Wanneer je meer informatie wilt hebben over het hoe en waarom van het AT of het HT, dan kan contact opgenomen worden met de heer C. Nieuwenhuis, maar ook je leerkracht in groep 8 en de directeur van je basisschool kunnen je meer over het AT of het HT vertellen. brugklas Atheneum Tweetalig - een positief advies van de basisschool en een CITOscore van minimaal 542 of ander gegeven (bijv. NIO) brugklas Atheneum/HAVO Tweetalig - een positief advies van de basisschool en een CITOscore minimaal 538 of ander gegeven (bijv. NIO) Op dinsdag 31 januari 2012, om uur is er een aparte informatieavond Tweetalig Onderwijs (ouders èn leerlingen groep 8). Tijdens het Open Huis op zaterdag 28 januari 2012 van 9.30 tot uur is uiteraard ook informatie te verkrijgen over onze Tweetalige opleiding. Wat voor diploma krijg je? Uiteraard verlaat je de school met een regulier HAVO- of

15 MUZIEK 3 STROOM

16 Ben je dol op muziek en bespeel je graag een instrument?

17 De Muziekstroom Ben je dol op muziek en bespeel je zelf graag een instrument? En ben je daar eigenlijk ook wel goed in volgens je muziekleraar? Zou je graag met andere goede muzikanten samen willen spelen? Wil je weten welke muziekstromingen er zijn? Wil je graag leren om zelf muziek te componeren, eigen songs te schrijven en ook op te voeren? Droom je over een eigen band? Misschien wil je ooit een eigen cd opnemen? Herken je jezelf in de bovenstaande beschrijving dan ben je misschien wel heel geschikt om de Muziekstroom bij ons te volgen; daar kun je je eigen muzikale talenten ontwikkelen. Onze school De locatie Lassuslaan van de Van der Capellen scholengemeenschap is een openbare school voor Tweetalig Atheneum & HAVO, Atheneum, HAVO en de Wereldmavo. Er zitten 1220 leerlingen op deze vestiging. Naast een Muziekstroom heeft de vestiging aan de Lassuslaan al sinds lange tijd een gerenommeerde Tweetalige (Engels/Nederlands) Atheneum/Havo-stroom, een Dramastroom, Bèta-stroom en een ICT-stroom. De Wereldmavo heeft versterkt Engels. De school is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer. Drie uur Muziek per week Leerlingen die deelnemen aan de Muziekstroom krijgen drie lesuren muziek per week. De andere leerlingen krijgen één lesuur muziek per week. Dat betekent niet dat je langer op school zit want de twee extra lessen komen in plaats van twee andere lesuren. De vakken die je daardoor mist zijn geen examenvakken. Drie jaar lang De Muziekstroom duurt drie jaar. Dat betekent dat het een grondige opleiding is. In de bovenbouw sluit het aan op het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) en kun je Muziek als examenvak kiezen. Als je je diploma behaald hebt is er natuurlijk de mogelijkheid om verder te studeren op het Conservatorium. Op welk niveau? Om toegelaten te kunnen worden op de Lassuslaan moet de basisschool een positief advies geven voor plaatsing in de MAVO(TL), HAVO of VWO. In de brugklassen kunnen alle leerlingen zich inschrijven voor de Muziekstroom. Iedereen kan meedoen aan het orkest en koor. Wanneer je in de Muziekstroom geplaatst wordt kan het zijn dat je dat in combinatie doet met leerlingen uit een andere klas die daar ook voor gekozen hebben. Dit betekent in de praktijk dat je een aantal uren per week niet in je eigen klas zit maar samen met de andere muzikanten les hebt in het muzieklokaal. Toelating? De Muziekstroom is een bijzondere opleiding. Deze stroom is dus alleen geschikt voor leerlingen die zelf al gemerkt hebben dat ze muziek maken heel leuk vinden. Daarnaast heb je ook doorzettingsvermogen nodig. Natuurlijk kun je lid worden van het schoolorkest en treed je ook op in binnen- en buitenland! Daarna krijg je van ons een advies. Daarin vertellen we of we denken dat deze opleiding geschikt voor je is. In ieder geval mag je altijd meedoen met het schoolorkest. Na het eerste jaar zullen we twee groepen overhouden. 3

18

19 Er kan dus een selectie plaatsvinden op talent, motivatie en inzet. Je mag altijd lid van het orkest of koor blijven. Net als voor de andere vakken krijg je voor muziek een cijfer op je rapport. vragen we een extra bijdrage van ongeveer 60,- voor concertbezoek, instrumentarium e.d. Als we optreden in het buitenland zijn er bijkomende kosten. Je moet wel zelf een eigen instrument bezitten. De inhoud van de lessen Binnen de Muziekstroom leer je: - samenspelen; - componeren en arrangeren; - uitvoeren en optreden; - te letten op je houding; - muziektheorie; - kennismaken met verschillende muzieksoorten en componisten; - muziektheater te maken; - je zangtalenten te ontwikkelen. Kosten In het eerste jaar vragen we geen extra bijdrage voor de Muziekstroom. Wanneer de leerlingen samen een concert bezoeken (en dat gebeurt een paar keer per jaar) dan vragen we de ouders/leerlingen echter wel de entree zelf te betalen. In het tweede en derde jaar Wil je meer weten? Wanneer je meer informatie wilt hebben over het hoe en waarom van deze Muziekstroom, dan kan dat door contact op te nemen met de heer C. Nieuwenhuis (contactgegevens zie achterzijde). Onze informatiebijeenkomsten: - Voorlichtingsavond (ouders èn leerlingen groep 8) op dinsdag 31 januari 2012, uur - Open Huis op zaterdag 28 januari 2012, uur - Informatieavond Tweetalig Onderwijs (ouders èn leerlingen groep 8) op dinsdag 31 januari 2012, uur Maar je kunt ook de reguliere opleiding volgen: ook dan haal je een waardevol diploma! 3

20

21 ICT- STROOM 4

22 De computer speelt een hoofdrol in het contact tussen mensen

23 ICT-stroom vanaf de brugklas De computer speelt een dominante rol in de Nederlandse economie. De ontwikkeling ervan is pijlsnel gegaan en blijkt geen voorbijgaand modeverschijnsel. Bijna alle beroepssectoren hebben te maken met de toepassingen ervan. Die talloze gebruikers zorgen er ook voor dat er een grote behoefte is aan mensen die de gebruiksmogelijkheden van de computer verder ontwikkelen, de programmatuur produceren en het gebruik ervan ondersteunen: de IT-specialisten, de mensen die van de Informatie- en Communicatietechnologie hun beroep maken. Als voorbereiding op een dergelijke functie hebben wij op onze school de ICT-stroom ontwikkeld. Als jij een leerling bent die heel veel zin heeft om van alles te leren over de werking van computers en computerprogramma s, dan hebben wij voor jou een aparte ICT-stroom. Daar kun je je talent op dit gebied verder ontwikkelen en kom je er vanzelf achter of een carrière in de IT-branche iets voor je is. Onze school De locatie Lassuslaan van de Van der Capellen scholengemeenschap is een openbare school voor Tweetalig Atheneum & HAVO, Atheneum, HAVO en de Wereldmavo. Er zitten 1220 leerlingen op deze vestiging. Naast een ICT-stroom heeft de vestiging aan de Lassuslaan een gerenommeerde Tweetalige (Engels/Nederlands) Atheneum & HAVO-stroom, een Drama-stroom, een Muziekstroom en een Bèta-stroom. De Wereldmavo heeft versterkt Engels. De school is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer. Drie uur ICT per week De leerlingen die meedoen aan deze ICT-stroom krijgen drie lesuren per week les in ICT. De andere leerlingen krijgen in de brugklas één uur ICT per week. Dat betekent niet dat je langer op school zit, want de twee extra lessen komen in plaats van twee andere lessen. De vakken die je daardoor mist zijn geen examenvakken. Drie jaar lang De stroom duurt drie jaar. Dat betekent dat het een grondige opleiding is. Als je in de bovenbouw HAVO/VWO terecht komt kun je verder via het examenvak Informatica. Als je in de vierde klas van de MAVO komt, is er dat jaar geen vervolg omdat dan alle aandacht op je examen gericht is; uiteraard kun je de draad weer oppakken in het vervolgonderwijs. Op welk niveau? Om toegelaten te kunnen worden op de Lassuslaan moet de basisschool een positief advies geven voor plaatsing in HAVO, VWO of MAVO(TL). Onze ICT-stroom staat open voor leerlingen van al deze niveaus. In de brugklas komt de leerling in één van de volgende niveau-klassen: Atheneum Tweetalig Atheneum/HAVO Tweetalig Atheneum/HAVO HAVO/MAVO. Leerlingen uit alle vier de soorten brugklassen zijn dus toelaatbaar tot onze ICT-stroom. In de praktijk betekent dat dat zij drie uur per week niet in hun eigen klas zitten, maar samen met de andere IT-ers les hebben in het computerlokaal. 4

24

25 Voor welke leerlingen is de ICT-stroom bedoeld? De ICT-stroom is een bijzondere opleiding. Deze stroom is dus geschikt voor leerlingen die zelf al gemerkt hebben dat ze zeer geïnteresseerd zijn in bijna alles wat met de computer te maken heeft, dus niet alleen spelletjes en surfen op het internet! Als je interesse hebt en het er voor over hebt om hard te werken dan ben je van harte welkom in onze ICT-stroom. Net als voor de andere vakken krijg je voor ICT een cijfer op je rapport. De inhoud van de lessen In de loop van de drie leerjaren willen we de leerlingen onderdompelen in zoveel mogelijk aspecten van de informatica: - gebruikersvaardigheden t.a.v. besturingssystemen en software; - kennis van de hardware; - het ontwerpen, ontwikkelen en concretiseren van zoveel mogelijk presentatie-vormen; - het stapsgewijs leren programmeren; - het leren omgaan met specifieke toepassingen. De kosten Voor het eerste leerjaar van de ICT-stroom vragen we geen extra bijdrage. Vanaf leerjaar twee vragen we een extra bijdrage van ongeveer 60,- voor de leermiddelen. Ook zijn er soms kosten verbonden aan deelname van buitenschoolse ICT-projecten (bijv. Lego League). Wil je meer weten? Wanneer je meer informatie wilt hebben over het hoe en waarom van deze ICT-stroom, dan kan dat door contact op te nemen met de heer C. Nieuwenhuis (contactgegevens zie achterzijde). Onze informatiebijeenkomsten: - Voorlichtingsavond (ouders èn leerlingen groep 8) op dinsdag 31 januari 2012, uur - Open Huis op zaterdag 28 januari 2012, uur - Informatieavond Tweetalig Onderwijs (ouders èn leerlingen groep 8) op dinsdag 31 januari 2012, uur 4 Uiteraard kun je ook de reguliere opleiding volgen: ook dan haal je een waardevol diploma!

26

27 DRAMA STROOM 5

28 Vind je toneel heel leuk en ben je er eigenlijk ook wel aardig goed in?

29 De Drama-stroom Vind je toneel spelen heel leuk en ben je er eigenlijk ook best wel goed in? Wil je dat je toneelspel nog beter wordt en zou je ook wel wat willen doen aan stemgebruik, zang, dans en beweging? Zou je het leuk vinden om wat meer tijd in de week te besteden aan acteren of met een moeilijk woord: dramatische expressie? Als jij een leerling bent die heel veel zin heeft om goed te leren toneelspelen en alles wat daarbij hoort (zang/ beweging/dans), dan hebben wij voor jou een aparte Drama-stroom; daar kun je je talent op dit gebied verder ontwikkelen. Onze school De locatie Lassuslaan van de Van der Capellen scholengemeenschap is een openbare school voor Tweetalig Atheneum & HAVO, Atheneum, HAVO en de Mavowereld). Er zitten 1220 leerlingen op deze vestiging. Naast een Drama-stroom heeft de vestiging aan de Lassuslaan al sinds lange tijd een gerenommeerde Tweetalige (Engels/Nederlands) Atheneum/HAVOstroom, een ICT-stroom, een Muziekstroom en een Bèta-stroom. De Wereldmavo heeft versterkt Engels. De school is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer. Drie uur Drama per week De leerlingen die meedoen aan deze Drama-stroom krijgen drie lesuren per week les in dramatische expressie. De andere leerlingen krijgen in de brugklas één uur per week. Dat betekent niet dat je langer op school zit want de twee extra lessen komen in plaats van twee andere lessen. De vakken die je daardoor mist zijn geen examenvakken. Drie jaar lang De stroom duurt drie jaar. In de praktijk betekent het dat je een aantal uren per week niet in je eigen klas zit maar samen met de andere toneelspelers les hebt in het dramalokaal. Het is dus een grondige opleiding. In de bovenbouw sluit het aan op het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) en kun je drama als examenvak kiezen. Als je je diploma behaald hebt, is er natuurlijk de mogelijkheid om verder te studeren op bijvoorbeeld de Hogeschool voor de Kunsten. Op welk niveau? Om toegelaten te kunnen worden op de Lassuslaan moet de basisschool een positief advies geven voor plaatsing in de VWO, HAVO of MAVO (TL). Ook onze Drama-stroom staat open voor leerlingen van die niveaus. In de brugklas komt de leerling in één van de volgende niveau-klassen: - Atheneum Tweetalig - Atheneum/HAVO Tweetalig - Atheneum/HAVO - HAVO/MAVO Leerlingen uit alle vier de soorten brugklassen zijn dus toelaatbaar tot onze Drama-stroom. Toelating? De Drama-stroom is een bijzondere opleiding. Deze stroom is dus geschikt voor leerlingen die zelf al gemerkt 5

30

31 hebben dat ze toneelspelen heel leuk vinden, het al best goed kunnen en er beter in willen worden; daar hoort ook bewegen, zang en dans bij. Je hoeft geen supertalent te zijn maar het is wel noodzakelijk dat je enige aanleg hebt. En vooral doorzettingsvermogen. Net als voor de andere vakken krijg je een cijfer voor Drama. De inhoud van de lessen In de brugklas verdelen we het jaar in vier perioden van acht à negen weken. In die vier modules komt het volgende aan bod: - het ontdekken en uitvergroten van de expressieve mogelijkheden door middel van improvisatie, teksttoneel, mime, poppenspel, bewegingslessen, stem- en zanglessen; - samenspel door middel van improvisatie, teksttoneel, theatersport, beweging en muziek; - inleving door middel van teksttoneel, improvisaties, rolinterviews, eigen ervaringen en het leren omgaan met emoties; - het instuderen en presenteren van een musicalproductie waarbij al het geleerde in de praktijk wordt gebracht. In de tweede en derde klas vindt verdieping plaats en wordt ook aandacht besteed aan de theorie. Kosten In het eerste jaar vragen we geen extra bijdrage voor deze Drama-stroom. Wanneer de leerlingen samen een theatervoorstelling bezoeken (en dat gebeurt een paar keer per jaar, meestal in Odeon) dan vragen we de ouders/leerlingen wel de entree zelf te betalen. In het tweede en derde jaar vragen we een extra bijdrage van ongeveer 60,- voor theaterbezoek, kostuums en decors. CapTalent XXL Voor de leerlingen die verder willen in de toneelwereld en daarvoor talent hebben, hebben we vanaf klas twee een speciaal programma: CapTalent XXL. Dit betekent meer lessen en nog uitdagender opdrachten, maar ook een eigen investering in tijd en kosten. Je wordt voorbereid op audities voor theateropleidingen in het HBO. Nadere informatie Wanneer je meer informatie wilt hebben over het hoe en waarom van deze Drama-stroom, dan kan dat door contact op te nemen met de heer C. Nieuwenhuis (contactgegevens zie achterzijde). Onze informatiebijeenkomsten: - Voorlichtingsavond (ouders èn leerlingen groep 8) op dinsdag 31 januari 2012, uur - Open Huis op zaterdag 28 januari 2012, uur - Informatieavond Tweetalig Onderwijs (ouders èn leerlingen groep 8) op dinsdag 31 januari 2012, uur Uiteraard kun je ook de reguliere opleiding volgen: ook dan haal je een waardevol diploma! 5

32

33 BÈTA- STROOM 6

34 Ontdek hoe kunstig de natuur in elkaar zit

35 De Bèta-stroom Ben jij nieuwsgierig naar hoe de natuur in elkaar zit? Wil je weten hoe je een technisch ontwerp van een gebouw kunt maken? Wil je je eigen geluidsboxen bouwen of ontdekken wat er nodig is om een topprestatie te leveren? Al deze vragen hebben te maken met exacte vakken en brengen we samen in de Bèta-stroom. In deze stroom kun je ontdekken en ontwerpen. We richten ons op thema s als architectuur, licht & geluid, sport & gezondheid. Tijdsinvestering De leerlingen die meedoen aan de Bèta-stroom krijgen tenminste twee lesuren per week Bèta-modules. De stroom duurt drie jaar. In de bovenbouw kun je het profiel natuur & techniek of natuur & gezondheid kiezen. Als je je diploma behaald hebt, ben je uitstekend voorbereid op heel veel technische en natuurkundige opleidingen. Op welk niveau De leerlingen uit alle brugklassen zijn toelaatbaar tot onze Bèta-stroom. Dit kan betekenen dat ze twee uur per week samen met leerlingen uit andere klassen de stroom volgen. Toelating De Bèta-stroom is een opleiding waarin veel van je wordt verwacht op het gebied van natuur & techniek; de stroom is dus geschikt voor leerlingen die daarin een grote interesse hebben, die plezier hebben in experimenteren, uitvoeren en ontwerpen en die bereid zijn daar buiten de les om ook tijd in te investeren. De inhoud van de lessen In de loop van de drie leerjaren komen bijvoorbeeld de volgende thema s aan bod: - geluid & licht: hoe werkt het en hoe maak je een geluid- en lichtplan voor een voorstelling; - architectuur: hoe ontwerp je een gebouw en hoe bereken je de constructie; - sport & gezondheid: hoe kan het lichaam topprestaties leveren en welke voeding is daarbij nodig? Welke materialen helpen om prestaties te verhogen? De kosten Voor het eerste leerjaar vragen we geen extra bijdrage. Vanaf leerjaar twee is er een extra bijdrage van ongeveer 60,-. Bezoeken aan bedrijven en tentoonstellingen kunnen eventueel extra kosten met zich meebrengen. Nadere informatie Wanneer je meer informatie wilt hebben over het hoe en waarom van onze Bèta-stroom, dan kun je contact opnemen met de heer C. Nieuwenhuis (contactgegevens zie achterzijde). Onze informatiebijeenkomsten: - Voorlichtingsavond (ouders èn leerlingen groep 8) op dinsdag 31 januari 2012, uur - Open Huis op zaterdag 28 januari 2012, uur - Informatieavond Tweetalig Onderwijs (ouders èn leerlingen groep 8) op dinsdag 31 januari 2012, uur Uiteraard kun je ook de reguliere opleiding volgen: ook dan haal je een waardevol diploma! 6

Er valt wat te kiezen!

Er valt wat te kiezen! STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN 2011/2012 Er valt wat te kiezen! 1 Algemeen locatie Lassuslaan 2 Tweetalig Atheneum en HAVO 3 Muziekstroom 4 ICT-stroom 5 Drama-stroom 6 Bèta-stroom 7 MAVO CapWereldklas

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Capellenborg: gewoon bijzonder!

Capellenborg: gewoon bijzonder! INFOR MATIE Capellenborg: gewoon bijzonder! De basisschoolperiode zit er bijna op en nu moet de keuze voor een middelbare school gemaakt worden. Op onze kleine school krijg je de beste begeleiding en meeste

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT?

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? Dynamisch Lerend Betrokken Informatiefolder gymnasium - technasium - atheneum - havo - mavo Kom je ook naar het Dalton Lyceum Barendrecht? Zit jij in groep

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015 OPEN DAG za 17 januari 2015 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 26 januari 2015 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 28 januari 2015 aanvang 14.00 uur online aanmelden vóór 23 jan. Burggravenlaan Internationaal

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 5-16 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

LIBANON LYCEUM. vraagt veel, geeft veel. mavo havo atheneum gymnasium WWW.LIBANONLYCEUM.NL

LIBANON LYCEUM. vraagt veel, geeft veel. mavo havo atheneum gymnasium WWW.LIBANONLYCEUM.NL LIBANON LYCEUM mavo havo atheneum gymnasium vraagt veel, WWW.LIBANONLYCEUM.NL geeft veel UW KIND IS HET MOOISTE DAT U HEEFT! Daarom kiest u met zorg de school waar uw kind na de basisschool naar toe gaat.

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 6-17 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Welkom. op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00

Welkom. op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00 Welkom op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00 Zelf vinden we onze school gewoon, omdat je bij ons een diploma kunt halen dat past bij jouw inzet en capaciteiten. Maar wij denken dat je op Markenhage

Nadere informatie

Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord!

Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord! Beste groep 8 leerling, Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord! De tto-opleiding is toegankelijk voor leerlingen met een vmbo-tl advies of hoger! Wij hebben aparte programma s voor

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. Open Dag. Informatieavond ma 27 januari 2014. Middag groep 8 wo 29 januari 2014. Internationaal en ondernemend

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. Open Dag. Informatieavond ma 27 januari 2014. Middag groep 8 wo 29 januari 2014. Internationaal en ondernemend Open Dag za 18 januari 2014 van 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 27 januari 2014 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 29 januari 2014 aanvang 14.00 uur aanmelden vóór 27 januari Burggravenlaan Internationaal

Nadere informatie

Beste bijna Brugklasser...

Beste bijna Brugklasser... Oecumenische school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium Eigentijds betekent werken en leren met behulp van ICT. Beste bijna Brugklasser... Dinsdag 7 februari 2017 informatieavond Start om

Nadere informatie

Beleef extra veel op het CLV, onder schooltijd en ook daarbuiten! Ruimte voor ontwikkeling. Gymnasium Kunst & Cultuurklas Sportklas

Beleef extra veel op het CLV, onder schooltijd en ook daarbuiten! Ruimte voor ontwikkeling. Gymnasium Kunst & Cultuurklas Sportklas Ruimte voor ontwikkeling Beleef extra veel op het CLV, onder schooltijd en ook daarbuiten! Jij krijgt de ruimte om te ontdekken wat het beste bij je past en om enthousiast mee te doen. scholengemeenschap

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Ondernemend leren ipad Jij de baas met havo op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige basis voor je toekomst met havo op

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + ondernemend leren technasium Volgend schooljaar

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

Informatie voor leerlingen en ouders van groep 8 Baken Poort. oecumenische school voor havo en mavo

Informatie voor leerlingen en ouders van groep 8 Baken Poort. oecumenische school voor havo en mavo 2011-2012 Informatie voor leerlingen en ouders van groep 8 Baken Poort oecumenische school voor havo en mavo Baken Poort Leren met uitdaging! Voorbereiding voor een succesvolle leerloopbaan De middelbare

Nadere informatie

info MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN

info MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN info 2017 2018 MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN HOI! WIJ ZITTEN OP DE HEEMGAARD. EEN SUPERLEUKE SCHOOL IN APELDOORN. KOM JE OP ONZE OPEN DAG? OF OP EEN VOORLICHTINGSAVOND? DAN ZIEN WE JE DAAR! open dag 20

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD!

werken voor talent! MET DE IPAD! Groene Hart Rijnwoude is kleinschalig met een breed onderwijsaanbod op het gebied van vmbo-b/k, tl en havo. Op onze school staat Leren met uitzicht centraal. We geven onze leerlingen uitzicht op een goede

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Verleg je grenzen! i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het een mooie, gezellige

Nadere informatie

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas?

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) traditioneel onderwijs met oog voor nieuwe ontwikkelingen Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Welke

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Beste groep 8 leerling,

Beste groep 8 leerling, Beste groep 8 leerling, Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs gehoord; een vorm van onderwijs waarbij meer dan 50% van de lessen in het Engels zijn. Op dit moment zijn er 120 scholen in Nederland

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl 2016-2017 Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een heel belangrijke stap. Waar

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit Goede examenresultaten Passie PRISMA: Passie Plus: Passie voor

Nadere informatie

op Het Streek tel ik mee!

op Het Streek tel ik mee! op Het Streek tel ik mee! CSG Het Streek Bovenbuurtweg voor mavo, havo, vwo, gymnasium en technasium Yes, dat vind ik leuk! Daar ben ik goed in! Leuk om dat bij jezelf te ontdekken. Op onze school aan

Nadere informatie

Hier leer je. voor het leven BERGSCHENHOEK. Aandacht voor jouw ontwikkeling. Vanuit relaties naar prestaties. Een open en stimulerende omgeving

Hier leer je. voor het leven BERGSCHENHOEK. Aandacht voor jouw ontwikkeling. Vanuit relaties naar prestaties. Een open en stimulerende omgeving BERGSCHENHOEK christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo Hier leer je Vanuit relaties naar prestaties Aandacht voor jouw ontwikkeling Een open en stimulerende omgeving voor het leven Leren kan op

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 VWO exellius HAVO HAVO/VWO tweetalig onderwijs VMBO-t VMBO-k www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

PODIUM KUNSTEN SPORT D SPORT DIGITECH DESIGN

PODIUM KUNSTEN SPORT D SPORT DIGITECH DESIGN PODIUM KUNSTEN SPORT D SPORT DIGITECH DESIGN ALGEMEEN De beste school is dichtbij ALGEMEEN DE ZEVEN LINDEN 1 Jouw plek, Jouw plan, Jouw toekomst Jouw plek: Op De Zeven Linden mag je jezelf zijn. We vinden

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je nodig hebt voor je vervolgonderwijs op het mbo, hbo en

Nadere informatie

havo, vwo (atheneum), tweetalig vwo interconfessioneel

havo, vwo (atheneum), tweetalig vwo interconfessioneel Da Vinci College havo, vwo (atheneum), tweetalig vwo interconfessioneel DE SCHOOL WAAR JE WORDT GEZIEN davinci.psg.nl Da Vinci College Joh. Naberstraat 218 1442 BG Purmerend Postbus 270 1440 AG Purmerend

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Tweetalig vwo Iets voor jou? Onderwijsaanbod vwo Tweetalig vwo (atheneum) 6 jaar Regulier vwo (atheneum) 6 jaar Tweetalig vwo Elde College Het Elde College is al veertien

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord!

Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord! Beste groep 8 leerling, Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord! De tto-opleiding is toegankelijk voor leerlingen met een vmbo-tl advies of hoger! Wij bieden in de brugklas tto aan vmbo-tl,

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO BESTE OUDERS EN TOEKOMSTIGE LEERLINGEN WAT IS DAT TOCH SPANNEND: KIEZEN VOOR EEN MIDDELBARE SCHOOL! Deze brochure laat

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Hier leer je voor het leven

Hier leer je voor het leven BERGSCHENHOEK christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo Hier leer je voor het leven Vanuit relaties naar prestaties Aandacht voor jouw ontwikkeling Een open en stimulerende omgeving Leren kan op

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd en betrokken Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit onderwijs Goede examenresultaten Passie PRISMA: KUNST,

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo.

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. TOPmavo Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. Met TOPmavo kun je alle kanten op Mavo betekent middelbaar

Nadere informatie

locatie borger MAVO/HAVO, VMBO-BASISBEROEPS- EN -KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

locatie borger MAVO/HAVO, VMBO-BASISBEROEPS- EN -KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG locatie borger MAVO/HAVO, VMBO-BASISBEROEPS- EN -KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Je kijkt naar wat er te kiezen valt en je wilt een gezellige klas. Volgend jaar ga je naar het voortgezet onderwijs. Leuk en

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Voorlichting 2013-2014

Voorlichting 2013-2014 openbare school voor: atheneum havo -bk() Voorlichting 2013-2014 2014 De brugklas EVEN VOORSTELLEN.. dhr. De Kreij locatie directeur VMBO/MAVO mevrouw Wagensveld locatie directeur HAVO/VWO Dhr. Pruimboom

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden.

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden. Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders 2017 2018 Waar je groeit door gezien te worden. Welkom op de Openbare MAVO Zeist De school ligt in een oud en beschermd natuurgebied.

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum 1 Welkom op Calvijn! Calvijn is een school waar je jezelf kunt zijn. 2 Welkom op Calvijn! Welkom op Calvijn!

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl

voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl Informatie over: Het advies De inrichting van het derde leerjaar De verschillende keuzemogelijkheden Wettelijke plicht Het advies: Tijdens leerlingbespreking 2e rapport

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen!

Samen het beste uit jezelf halen! Samen het beste uit jezelf halen! Maak kennis met het Gerrit Rietveld College Je gaat binnenkort naar de middelbare school en natuurlijk wil je eerst onderzoeken welke school bij je past. We stellen ons

Nadere informatie

KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015. Johan van. Oldenbarnevelt. Gymnasium

KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015. Johan van. Oldenbarnevelt. Gymnasium KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015 Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium EEN GYMNASIUM? Het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, het JvO, is een zelfstandig gymnasium. Dat is een school waar alle

Nadere informatie

atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school

atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind staat op het punt de overstap te maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs: een grote en belangrijke stap.

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD!

werken voor talent! MET DE IPAD! Op de Groene Hart Topmavo komen leerlingen met een mavo (vmbo-tl) of mavo/havo-advies. We hebben in klas 1 zowel tl-klassen als tl/havoklassen. Bij ons kunnen leerlingen Meer dan leren. Leerlingen doen

Nadere informatie

Open avonden 2014 GO TRINITAS

Open avonden 2014 GO TRINITAS Open avonden 2014 GO TRINITAS OPEN AVONDEN 2014, SPECIAAL VOOR JOU! Beste leerling uit groep 8, Over een paar maanden is je basisschooltijd voorbij. Dan begin je op een nieuwe school. Dat is leuk én spannend.

Nadere informatie

Je horizon verbreden

Je horizon verbreden Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Je horizon verbreden i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het Visser een gezellige

Nadere informatie

HET ERASMUS HAVO/VWO KUNSTSTROOM. Het Erasmus. Wanted! Kunstzinnige types

HET ERASMUS HAVO/VWO KUNSTSTROOM. Het Erasmus. Wanted! Kunstzinnige types HET ERASMUS HAVO/VWO KUNSTSTROOM Het Erasmus Wanted! Kunstzinnige types HET ERASMUS HAVO/VWO Wie voor de Kunststroom Het Erasmus kiest, kiest voor 9 uur kunstvakken per week het vak drama kennismaken met

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Het erasmus VmBO Het Er asm Ortstr

Het erasmus VmBO Het Er asm Ortstr Het Erasmus VMBO Spo rts troo m Het Era sm us Spo Want r tie ed! ve t ype s Sportstroom Ben je vaak op het hockeyveld, in het zwembad of op de atletiekbaan te vinden? Ben je sportief en zie je het wel

Nadere informatie

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze!

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze! Informatieavond 2016 De Vos: jouw slimste keuze! Welkom Namens het gehele team: Onderwerp presentatie.. Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen

Nadere informatie