STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen!"

Transcriptie

1 STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN 2012/2013 Er valt wat te kiezen!

2 1 Algemeen locatie Lassuslaan 2 Tweetalig Atheneum en HAVO 3 Muziekstroom 4 ICT-stroom 5 Drama-stroom 6 Bèta-stroom 7 WERELDMAVO

3 ALGEMEEN LASSUSLAAN 1

4 Waar we voor staan op de Van der Capellen Lassuslaan

5 Kwaliteit De Lassuslaan biedt kwalitatief goed onderwijs in een plezierig werkklimaat. Ons doel is om er voor te zorgen dat elke leerling een diploma behaalt op het voor hem/ haar hoogst bereikbare niveau. Dat houdt in: onderwijs door goed geschoolde docenten met behulp van moderne leermiddelen, uitmondend in goede examenresultaten. Het periodieke bezoek van de Inspectie toont aan dat de school kwalitatief prima onderwijs verzorgt. over hoe het met de leerling gaat. Om het de ouders daadwerkelijk mogelijk te maken betrokken te zijn bij het leerproces van hun kind, geven we elke dag inzicht in de behaalde cijfers op het internet en krijgen de onderbouwleerlingen twee maal per jaar een cijferoverzicht mee naar huis. Daarnaast zijn er veelvuldig mogelijkheden om op school te spreken met mentor en docenten. Bovendien wordt regelmatig een Informatiebulletin met actueel nieuws op de site geplaatst. 1 Overzichtelijk en veilig Met 1220 leerlingen is de Lassuslaan weliswaar veel groter dan de meeste basisscholen, maar voor een VO-school toch overzichtelijk. Daardoor is er ruimte voor zorg, aandacht voor elkaar, hulp en individuele begeleiding. Leerlingen voelen zich door deze overzichtelijkheid prettig en veilig. Ook onze duidelijke regels dragen daartoe bij. Wanneer er onverhoopt een les uitvalt, vangen we die in de onderbouw vrijwel altijd op. In een goed uitgeruste ruimte (de mediatheek) kunnen de leerlingen onder toezicht werken, de één op internet, de ander met pen en papier. Samen met de ouders Kinderen presteren beter wanneer de omgeving laat blijken dat school er toe doet. Het is dus van belang dat ouders en school nauw samenwerken. Dat gaat alleen als ouders en school elkaar goed op de hoogte houden Voor iedereen en toch heel verschillend Iedereen met een advies van de basisschool voor VWO-HAVO-MAVO is bij ons op de Lassuslaan van harte welkom. In de brugklassen verzorgen wij onderwijs op maat voor deze verschillende leerwegen. Maar daarnaast hebben we aparte stromen voor leerlingen die iets anders willen of een bijzonder talent hebben. Het onderwijs op Van der Capellen Lassuslaan De onderbouw In de onderbouw wordt de basis voor je latere kennis en vaardigheden gelegd. Dat doen we in de lessen, met projecten in de banduren en met buitenschoolse activiteiten. De vakken in de brugklas: Nederlands, Frans, Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Wiskunde, Informatiekunde, Lichamelijke Opvoeding, Drama, Muziek, Tekenen, Handvaardigheid en Techniek.

6 Daarnaast ga je je twee uur in de week specialiseren in de gekozen talentstroom: Drama-, ICT-, Bèta- en Muziekstroom. Zo mogen alle leerlingen hun talent ontwikkelen. Je hoeft niet voor een stroom te kiezen, in dat geval krijg je Techniek op die uren. Na de brugklas ga je door in de talentstroom. Later komen daarbij: Duits, Economie, Natuurkunde/Scheikunde en Rots en Water ; bij het laatstgenoemde vak leer je naar jezelf en je omgeving kijken. MAVO Bij ons op de Lassuslaan bieden wij vanuit het VMBO alleen de MAVO aan (zo heet onze Theoretische Leerweg). De MAVO heet bij ons Wereldmavo omdat de leerlingen worden voorbereid op een internationale toekomst. Naast extra lessen Engels (en deelname aan Anglia Exams) worden er Engelstalige projecten aangeboden. Daarmee leer je zo goed Engels dat je door kunt in Engelstalige MBO-opleidingen. De leerlingen in de muziek- en dramastroom worden voorbereid op de artiestenopleiding binnen het MBO. De Tweede Fase (HAVO/VWO) in de bovenbouw Vanaf klas vier heet de bovenbouw HAVO en VWO Tweede Fase. Ook het woord Studiehuis wordt hier vaak voor gebruikt (om aan te geven dat het onze opdracht is om de leerlingen in de bovenbouw geleidelijk steeds meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leerproces waardoor de aansluiting met het HBO en de Universiteit beter wordt). In de Tweede Fase kiest de leerling voor één van de vier profielen (een cluster van vakken die bij elkaar passen): Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij, Cultuur en Maatschappij. Onze school biedt in de bovenbouw alle relevante vakken binnen deze profielen. Aandacht en zorg En toch een school voor iedereen juist voor iedereen Uw kind zal ontdekken dat de Van der Capellen een heel bijzondere school is. Alle kinderen komen in aanraking met de activiteiten van de verschillende talentstromen; veel Engels om je heen door o.a. internationale projecten en uitwisselingen (ook buiten de tweetalige stroom), veel uitvoeringen en presentaties, het Cultureel Plan met activiteiten in alle leerjaren en goed uitgeruste computerlokalen. Kortom, wij willen voor al onze leerlingen een rijke en creatieve school zijn waar veel te beleven is. Het volgen van lessen is niet het enige wat je op school doet. Net zo belangrijk als het opdoen van kennis is het inzicht krijgen in jezelf. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Een belangrijke fase in het leven van een jongere waarbij heel wat keuzes gemaakt moeten worden. Dit hoeft de leerling gelukkig niet allemaal alleen te doen. We helpen graag. Elke klas heeft een eigen mentor. Dat is een leraar die het wel en wee van iedere leerling in zijn of haar klas in de gaten houdt. In de studielessen wordt gewerkt aan het verbeteren van de studievaardigheden en worden algemene, veel voorkomende problemen met de klas besproken en opgelost. Maar ook voor persoonlijke vragen kan de leerling bij de mentor terecht. De mentor onderhoudt het contact met de ouders. Andere begeleiding Naast de mentor zijn er nog allerlei andere mensen en activiteiten in school die, zo nodig, beschikbaar zijn voor alle leerlingen:

7 - huiswerkbegeleiding, na schooltijd, voor wie thuis niet zo makkelijk leert; - de decaan, een specialist op het terrein van schoolen beroepskeuze; - de vertrouwenspersoon, voor vragen of klachten van persoonlijke aard; - een schoolcounsellor die gesprekken voert met individuele leerlingen; - de remedial teacher, een begeleider voor een specifieke aanpak van school- en huiswerk; - een zorgcoördinator, die zorg rondom kinderen organiseert; - CapVilla, een rustige omgeving waar leerlingen zich terug kunnen trekken indien nodig. 1 Lokaal 120: het leerlingenbureau En waar vindt de leerling al die hulp? In lokaal 120, een ruimte waar altijd iemand aanwezig is voor vragen van leerlingen. Van daaruit wordt hulp geboden, maar wordt ook (elk lesuur) de aanwezigheid van de leerlingen gecontroleerd. Ook voor ouders is dat de plek in school waar op elk moment overleg mogelijk is. Ouders en rapportage Elke dag kunnen ouders en leerlingen via de website met een eigen inlogcode de behaalde cijfers inzien. Bij ons weten de ouders hoe het met hun kind gaat. De onderbouwleerlingen (klas 1 t/m 3) krijgen daarnaast twee maal per jaar een cijferoverzicht mee naar huis. Wanneer deze cijferrapportage vragen oproept, zijn we beschikbaar om te overleggen over het leerproces van de leerling. Dan horen we tegelijkertijd van u hoe ons werk door u en uw kind wordt ervaren en wat we eraan kunnen verbeteren.

8

9 Communicatie geeft vertrouwen Naast de cijferrapportages worden er regelmatig voorlichtings- en ouderavonden georganiseerd. Zeer regelmatig verschijnt het Informatiebulletin met actuele informatie voor de ouders. We gebruiken de ouders graag als klankbord voor ons functioneren. Dat geldt in het bijzonder voor de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. Maar we maken ook dankbaar gebruik van hand- en spandiensten van de ouders. Zo ondersteunen vrijwilligers onze mediatheekmedewerkers. 1

10

11 2 TWEETALIG ATHENEUM EN HAVO

12 Het Tweetalig Onderwijs (Atheneum en HAVO) bereidt je voor op een internationale toekomst

13 Bestaan er nog grenzen? Nederland wordt steeds internationaler. Kijk maar om je heen en luister maar naar de talen die op straat, TV of Internet gesproken of gebruikt worden. Ook door alle technische ontwikkelingen is het tegenwoordig net zo gemakkelijk om contact te hebben met je oom in Australië als met je vriendje om de hoek. Klas 4/5/6 Atheneum en klas 4/5 HAVO Extra lessen Engels en verschillende vakken in het Engels als voorbereiding op het examen voor het International Baccalaureate Certificate. WERELDMAVO De Wereldmavo is de Tweetalige opleiding op het niveau van de MAVO. Verderop vind je hier meer informatie over. 2 Dat betekent dat grenzen wegvallen. Je ziet dat in de Europese Unie, waar je je paspoort binnen de Unie aan de grens al niet meer hoeft te laten zien. Het betekent ook dat jij straks veel kans hebt op een internationale baan. Je gaat bijvoorbeeld in het buitenland werken, of je werkt in Nederland bij een buitenlands bedrijf. Meestal spreken ze daar Engels, jij dus ook! Een spannende opleiding De locatie Lassuslaan van de Van der Capellen scholengemeenschap biedt je de mogelijkheid om een spannende en interessante opleiding te volgen. Het is een Atheneum- of HAVO-opleiding in de onderbouw (klas 1 t/m 3) waarvan de helft van de vakken in het Engels gegeven wordt. Die opleiding noemen we het Atheneum Tweetalig (AT) of HAVO Tweetalig (HT). Reken maar dat jij straks de Engelse taal perfect beheerst. In de Tweede Fase (klas 4/5/6 Atheneum en klas 4/5 HAVO) behaal je het International Baccalaureate Certificate (IB). Na deze opleiding maak je grote kans om in het buitenland te kunnen studeren en/of werken. Vanzelfsprekend ga je tijdens je opleiding op reis naar Engeland. Onderbouw (klas 1 t/m 3) Minimaal de helft van de lessen in het Engels. Onze school De locatie Lassuslaan van de Van der Capellen scholengemeenschap is een openbare school voor Tweetalig Atheneum & HAVO, Atheneum, HAVO en de Wereldmavo. Er zitten 1220 leerlingen op deze vestiging. Alle leerlingen kunnen kiezen voor een ICT-, Muziek-, Beta, Drama- of reguliere stroom. De school is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer. Tweetalig Onderwijs In Nederland is Tweetalig onderwijs inmiddels redelijk bekend. Het hoofddoel van de scholen met een tweetalige opleiding is de taalvaardigheid vergroten van het Engels. Deze scholen werken samen aan de ontwikkeling van het lesprogramma onder leiding en met steun van het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs door bijvoorbeeld informatie en materiaal voor leerlingen uit te wisselen. De Van der Capellen scholengemeenschap is de enige school in Zwolle en regio die tweetalig onderwijs aanbiedt. Standaard Tweetalig Onderwijs Onze school voldoet aan de Standaard Tweetalig Onderwijs. Deze standaard kenmerkt zich door drie accenten die we op een eigen wijze vormgeven:

14 - je gaat het Engels op een hoog niveau beheersen - je besteedt veel aandacht aan de internationalisering van de samenleving; - je volgt een lesprogramma dat een grotere diepte en breedte kent dan het normale lesprogramma. Wij behoren tot de ca. 33 scholen in Nederland die officieel gecertificeerd zijn voor onder- én bovenbouw. Atheneumdiploma. Daarnaast ben je in het bezit van het certificaat voor het vak Engels van het International Baccalaureate (IB), dit diploma is internationaal erkend en geeft je een verhoogde kans op toegang tot hogescholen of universiteiten in het buitenland die het Engels als voertaal hebben. Alleen TTO-scholen mogen dit IBexamen afnemen. De lessen Bij ruim de helft van de lessen is Engels de instructie- en omgangstaal. In het begin van het schooljaar wordt in de lessen natuurlijk nog wel eens Nederlands gesproken. Toch zul je merken dat dat in de loop van het eerste leerjaar steeds minder gebeurt. Al blijft het in het begin best spannend, al die lessen in het Engels, je zult zien dat je daar vrij snel aan went. Bovendien krijg je meer lessen Engels. Ouderbijdrage AT- en HT-opleidingen zijn duurder dan de gewone opleidingen. Daarom vragen we aan de ouders jaarlijks een extra bijdrage. Deze bijdrage zal ongeveer 380,- bedragen. In dit bedrag zit het geld voor de extra lessen Engels, de extra excursies, de reizen naar Engeland en de examengelden voor het IB-examen. Voor meerdaagse reizen kan nog een extra vergoeding gevraagd worden. Twee soorten brugklassen Tweetalig Onderwijs Het Atheneum Tweetalig en HAVO Tweetalig zijn unieke opleidingen. Je moet meer willen en meer kunnen. Tweetalig Onderwijs vraagt extra inspanningen. Om toegelaten te worden tot de twee soorten tweetalige brugklassen vragen we: Wil je meer weten? Wanneer je meer informatie wilt hebben over het hoe en waarom van het AT of het HT, dan kan contact opgenomen worden met de heer C. Nieuwenhuis, maar ook je leerkracht in groep 8 en de directeur van je basisschool kunnen je meer over het AT of het HT vertellen. brugklas Atheneum Tweetalig - een positief advies van de basisschool en een CITOscore van minimaal 542 of ander gegeven (bijv. NIO) brugklas Atheneum/HAVO Tweetalig - een positief advies van de basisschool en een CITOscore minimaal 538 of ander gegeven (bijv. NIO) Op dinsdag 31 januari 2012, om uur is er een aparte informatieavond Tweetalig Onderwijs (ouders èn leerlingen groep 8). Tijdens het Open Huis op zaterdag 28 januari 2012 van 9.30 tot uur is uiteraard ook informatie te verkrijgen over onze Tweetalige opleiding. Wat voor diploma krijg je? Uiteraard verlaat je de school met een regulier HAVO- of

15 MUZIEK 3 STROOM

16 Ben je dol op muziek en bespeel je graag een instrument?

17 De Muziekstroom Ben je dol op muziek en bespeel je zelf graag een instrument? En ben je daar eigenlijk ook wel goed in volgens je muziekleraar? Zou je graag met andere goede muzikanten samen willen spelen? Wil je weten welke muziekstromingen er zijn? Wil je graag leren om zelf muziek te componeren, eigen songs te schrijven en ook op te voeren? Droom je over een eigen band? Misschien wil je ooit een eigen cd opnemen? Herken je jezelf in de bovenstaande beschrijving dan ben je misschien wel heel geschikt om de Muziekstroom bij ons te volgen; daar kun je je eigen muzikale talenten ontwikkelen. Onze school De locatie Lassuslaan van de Van der Capellen scholengemeenschap is een openbare school voor Tweetalig Atheneum & HAVO, Atheneum, HAVO en de Wereldmavo. Er zitten 1220 leerlingen op deze vestiging. Naast een Muziekstroom heeft de vestiging aan de Lassuslaan al sinds lange tijd een gerenommeerde Tweetalige (Engels/Nederlands) Atheneum/Havo-stroom, een Dramastroom, Bèta-stroom en een ICT-stroom. De Wereldmavo heeft versterkt Engels. De school is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer. Drie uur Muziek per week Leerlingen die deelnemen aan de Muziekstroom krijgen drie lesuren muziek per week. De andere leerlingen krijgen één lesuur muziek per week. Dat betekent niet dat je langer op school zit want de twee extra lessen komen in plaats van twee andere lesuren. De vakken die je daardoor mist zijn geen examenvakken. Drie jaar lang De Muziekstroom duurt drie jaar. Dat betekent dat het een grondige opleiding is. In de bovenbouw sluit het aan op het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) en kun je Muziek als examenvak kiezen. Als je je diploma behaald hebt is er natuurlijk de mogelijkheid om verder te studeren op het Conservatorium. Op welk niveau? Om toegelaten te kunnen worden op de Lassuslaan moet de basisschool een positief advies geven voor plaatsing in de MAVO(TL), HAVO of VWO. In de brugklassen kunnen alle leerlingen zich inschrijven voor de Muziekstroom. Iedereen kan meedoen aan het orkest en koor. Wanneer je in de Muziekstroom geplaatst wordt kan het zijn dat je dat in combinatie doet met leerlingen uit een andere klas die daar ook voor gekozen hebben. Dit betekent in de praktijk dat je een aantal uren per week niet in je eigen klas zit maar samen met de andere muzikanten les hebt in het muzieklokaal. Toelating? De Muziekstroom is een bijzondere opleiding. Deze stroom is dus alleen geschikt voor leerlingen die zelf al gemerkt hebben dat ze muziek maken heel leuk vinden. Daarnaast heb je ook doorzettingsvermogen nodig. Natuurlijk kun je lid worden van het schoolorkest en treed je ook op in binnen- en buitenland! Daarna krijg je van ons een advies. Daarin vertellen we of we denken dat deze opleiding geschikt voor je is. In ieder geval mag je altijd meedoen met het schoolorkest. Na het eerste jaar zullen we twee groepen overhouden. 3

18

19 Er kan dus een selectie plaatsvinden op talent, motivatie en inzet. Je mag altijd lid van het orkest of koor blijven. Net als voor de andere vakken krijg je voor muziek een cijfer op je rapport. vragen we een extra bijdrage van ongeveer 60,- voor concertbezoek, instrumentarium e.d. Als we optreden in het buitenland zijn er bijkomende kosten. Je moet wel zelf een eigen instrument bezitten. De inhoud van de lessen Binnen de Muziekstroom leer je: - samenspelen; - componeren en arrangeren; - uitvoeren en optreden; - te letten op je houding; - muziektheorie; - kennismaken met verschillende muzieksoorten en componisten; - muziektheater te maken; - je zangtalenten te ontwikkelen. Kosten In het eerste jaar vragen we geen extra bijdrage voor de Muziekstroom. Wanneer de leerlingen samen een concert bezoeken (en dat gebeurt een paar keer per jaar) dan vragen we de ouders/leerlingen echter wel de entree zelf te betalen. In het tweede en derde jaar Wil je meer weten? Wanneer je meer informatie wilt hebben over het hoe en waarom van deze Muziekstroom, dan kan dat door contact op te nemen met de heer C. Nieuwenhuis (contactgegevens zie achterzijde). Onze informatiebijeenkomsten: - Voorlichtingsavond (ouders èn leerlingen groep 8) op dinsdag 31 januari 2012, uur - Open Huis op zaterdag 28 januari 2012, uur - Informatieavond Tweetalig Onderwijs (ouders èn leerlingen groep 8) op dinsdag 31 januari 2012, uur Maar je kunt ook de reguliere opleiding volgen: ook dan haal je een waardevol diploma! 3

20

21 ICT- STROOM 4

22 De computer speelt een hoofdrol in het contact tussen mensen

23 ICT-stroom vanaf de brugklas De computer speelt een dominante rol in de Nederlandse economie. De ontwikkeling ervan is pijlsnel gegaan en blijkt geen voorbijgaand modeverschijnsel. Bijna alle beroepssectoren hebben te maken met de toepassingen ervan. Die talloze gebruikers zorgen er ook voor dat er een grote behoefte is aan mensen die de gebruiksmogelijkheden van de computer verder ontwikkelen, de programmatuur produceren en het gebruik ervan ondersteunen: de IT-specialisten, de mensen die van de Informatie- en Communicatietechnologie hun beroep maken. Als voorbereiding op een dergelijke functie hebben wij op onze school de ICT-stroom ontwikkeld. Als jij een leerling bent die heel veel zin heeft om van alles te leren over de werking van computers en computerprogramma s, dan hebben wij voor jou een aparte ICT-stroom. Daar kun je je talent op dit gebied verder ontwikkelen en kom je er vanzelf achter of een carrière in de IT-branche iets voor je is. Onze school De locatie Lassuslaan van de Van der Capellen scholengemeenschap is een openbare school voor Tweetalig Atheneum & HAVO, Atheneum, HAVO en de Wereldmavo. Er zitten 1220 leerlingen op deze vestiging. Naast een ICT-stroom heeft de vestiging aan de Lassuslaan een gerenommeerde Tweetalige (Engels/Nederlands) Atheneum & HAVO-stroom, een Drama-stroom, een Muziekstroom en een Bèta-stroom. De Wereldmavo heeft versterkt Engels. De school is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer. Drie uur ICT per week De leerlingen die meedoen aan deze ICT-stroom krijgen drie lesuren per week les in ICT. De andere leerlingen krijgen in de brugklas één uur ICT per week. Dat betekent niet dat je langer op school zit, want de twee extra lessen komen in plaats van twee andere lessen. De vakken die je daardoor mist zijn geen examenvakken. Drie jaar lang De stroom duurt drie jaar. Dat betekent dat het een grondige opleiding is. Als je in de bovenbouw HAVO/VWO terecht komt kun je verder via het examenvak Informatica. Als je in de vierde klas van de MAVO komt, is er dat jaar geen vervolg omdat dan alle aandacht op je examen gericht is; uiteraard kun je de draad weer oppakken in het vervolgonderwijs. Op welk niveau? Om toegelaten te kunnen worden op de Lassuslaan moet de basisschool een positief advies geven voor plaatsing in HAVO, VWO of MAVO(TL). Onze ICT-stroom staat open voor leerlingen van al deze niveaus. In de brugklas komt de leerling in één van de volgende niveau-klassen: Atheneum Tweetalig Atheneum/HAVO Tweetalig Atheneum/HAVO HAVO/MAVO. Leerlingen uit alle vier de soorten brugklassen zijn dus toelaatbaar tot onze ICT-stroom. In de praktijk betekent dat dat zij drie uur per week niet in hun eigen klas zitten, maar samen met de andere IT-ers les hebben in het computerlokaal. 4

24

25 Voor welke leerlingen is de ICT-stroom bedoeld? De ICT-stroom is een bijzondere opleiding. Deze stroom is dus geschikt voor leerlingen die zelf al gemerkt hebben dat ze zeer geïnteresseerd zijn in bijna alles wat met de computer te maken heeft, dus niet alleen spelletjes en surfen op het internet! Als je interesse hebt en het er voor over hebt om hard te werken dan ben je van harte welkom in onze ICT-stroom. Net als voor de andere vakken krijg je voor ICT een cijfer op je rapport. De inhoud van de lessen In de loop van de drie leerjaren willen we de leerlingen onderdompelen in zoveel mogelijk aspecten van de informatica: - gebruikersvaardigheden t.a.v. besturingssystemen en software; - kennis van de hardware; - het ontwerpen, ontwikkelen en concretiseren van zoveel mogelijk presentatie-vormen; - het stapsgewijs leren programmeren; - het leren omgaan met specifieke toepassingen. De kosten Voor het eerste leerjaar van de ICT-stroom vragen we geen extra bijdrage. Vanaf leerjaar twee vragen we een extra bijdrage van ongeveer 60,- voor de leermiddelen. Ook zijn er soms kosten verbonden aan deelname van buitenschoolse ICT-projecten (bijv. Lego League). Wil je meer weten? Wanneer je meer informatie wilt hebben over het hoe en waarom van deze ICT-stroom, dan kan dat door contact op te nemen met de heer C. Nieuwenhuis (contactgegevens zie achterzijde). Onze informatiebijeenkomsten: - Voorlichtingsavond (ouders èn leerlingen groep 8) op dinsdag 31 januari 2012, uur - Open Huis op zaterdag 28 januari 2012, uur - Informatieavond Tweetalig Onderwijs (ouders èn leerlingen groep 8) op dinsdag 31 januari 2012, uur 4 Uiteraard kun je ook de reguliere opleiding volgen: ook dan haal je een waardevol diploma!

26

27 DRAMA STROOM 5

28 Vind je toneel heel leuk en ben je er eigenlijk ook wel aardig goed in?

29 De Drama-stroom Vind je toneel spelen heel leuk en ben je er eigenlijk ook best wel goed in? Wil je dat je toneelspel nog beter wordt en zou je ook wel wat willen doen aan stemgebruik, zang, dans en beweging? Zou je het leuk vinden om wat meer tijd in de week te besteden aan acteren of met een moeilijk woord: dramatische expressie? Als jij een leerling bent die heel veel zin heeft om goed te leren toneelspelen en alles wat daarbij hoort (zang/ beweging/dans), dan hebben wij voor jou een aparte Drama-stroom; daar kun je je talent op dit gebied verder ontwikkelen. Onze school De locatie Lassuslaan van de Van der Capellen scholengemeenschap is een openbare school voor Tweetalig Atheneum & HAVO, Atheneum, HAVO en de Mavowereld). Er zitten 1220 leerlingen op deze vestiging. Naast een Drama-stroom heeft de vestiging aan de Lassuslaan al sinds lange tijd een gerenommeerde Tweetalige (Engels/Nederlands) Atheneum/HAVOstroom, een ICT-stroom, een Muziekstroom en een Bèta-stroom. De Wereldmavo heeft versterkt Engels. De school is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer. Drie uur Drama per week De leerlingen die meedoen aan deze Drama-stroom krijgen drie lesuren per week les in dramatische expressie. De andere leerlingen krijgen in de brugklas één uur per week. Dat betekent niet dat je langer op school zit want de twee extra lessen komen in plaats van twee andere lessen. De vakken die je daardoor mist zijn geen examenvakken. Drie jaar lang De stroom duurt drie jaar. In de praktijk betekent het dat je een aantal uren per week niet in je eigen klas zit maar samen met de andere toneelspelers les hebt in het dramalokaal. Het is dus een grondige opleiding. In de bovenbouw sluit het aan op het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) en kun je drama als examenvak kiezen. Als je je diploma behaald hebt, is er natuurlijk de mogelijkheid om verder te studeren op bijvoorbeeld de Hogeschool voor de Kunsten. Op welk niveau? Om toegelaten te kunnen worden op de Lassuslaan moet de basisschool een positief advies geven voor plaatsing in de VWO, HAVO of MAVO (TL). Ook onze Drama-stroom staat open voor leerlingen van die niveaus. In de brugklas komt de leerling in één van de volgende niveau-klassen: - Atheneum Tweetalig - Atheneum/HAVO Tweetalig - Atheneum/HAVO - HAVO/MAVO Leerlingen uit alle vier de soorten brugklassen zijn dus toelaatbaar tot onze Drama-stroom. Toelating? De Drama-stroom is een bijzondere opleiding. Deze stroom is dus geschikt voor leerlingen die zelf al gemerkt 5

30

31 hebben dat ze toneelspelen heel leuk vinden, het al best goed kunnen en er beter in willen worden; daar hoort ook bewegen, zang en dans bij. Je hoeft geen supertalent te zijn maar het is wel noodzakelijk dat je enige aanleg hebt. En vooral doorzettingsvermogen. Net als voor de andere vakken krijg je een cijfer voor Drama. De inhoud van de lessen In de brugklas verdelen we het jaar in vier perioden van acht à negen weken. In die vier modules komt het volgende aan bod: - het ontdekken en uitvergroten van de expressieve mogelijkheden door middel van improvisatie, teksttoneel, mime, poppenspel, bewegingslessen, stem- en zanglessen; - samenspel door middel van improvisatie, teksttoneel, theatersport, beweging en muziek; - inleving door middel van teksttoneel, improvisaties, rolinterviews, eigen ervaringen en het leren omgaan met emoties; - het instuderen en presenteren van een musicalproductie waarbij al het geleerde in de praktijk wordt gebracht. In de tweede en derde klas vindt verdieping plaats en wordt ook aandacht besteed aan de theorie. Kosten In het eerste jaar vragen we geen extra bijdrage voor deze Drama-stroom. Wanneer de leerlingen samen een theatervoorstelling bezoeken (en dat gebeurt een paar keer per jaar, meestal in Odeon) dan vragen we de ouders/leerlingen wel de entree zelf te betalen. In het tweede en derde jaar vragen we een extra bijdrage van ongeveer 60,- voor theaterbezoek, kostuums en decors. CapTalent XXL Voor de leerlingen die verder willen in de toneelwereld en daarvoor talent hebben, hebben we vanaf klas twee een speciaal programma: CapTalent XXL. Dit betekent meer lessen en nog uitdagender opdrachten, maar ook een eigen investering in tijd en kosten. Je wordt voorbereid op audities voor theateropleidingen in het HBO. Nadere informatie Wanneer je meer informatie wilt hebben over het hoe en waarom van deze Drama-stroom, dan kan dat door contact op te nemen met de heer C. Nieuwenhuis (contactgegevens zie achterzijde). Onze informatiebijeenkomsten: - Voorlichtingsavond (ouders èn leerlingen groep 8) op dinsdag 31 januari 2012, uur - Open Huis op zaterdag 28 januari 2012, uur - Informatieavond Tweetalig Onderwijs (ouders èn leerlingen groep 8) op dinsdag 31 januari 2012, uur Uiteraard kun je ook de reguliere opleiding volgen: ook dan haal je een waardevol diploma! 5

32

33 BÈTA- STROOM 6

34 Ontdek hoe kunstig de natuur in elkaar zit

35 De Bèta-stroom Ben jij nieuwsgierig naar hoe de natuur in elkaar zit? Wil je weten hoe je een technisch ontwerp van een gebouw kunt maken? Wil je je eigen geluidsboxen bouwen of ontdekken wat er nodig is om een topprestatie te leveren? Al deze vragen hebben te maken met exacte vakken en brengen we samen in de Bèta-stroom. In deze stroom kun je ontdekken en ontwerpen. We richten ons op thema s als architectuur, licht & geluid, sport & gezondheid. Tijdsinvestering De leerlingen die meedoen aan de Bèta-stroom krijgen tenminste twee lesuren per week Bèta-modules. De stroom duurt drie jaar. In de bovenbouw kun je het profiel natuur & techniek of natuur & gezondheid kiezen. Als je je diploma behaald hebt, ben je uitstekend voorbereid op heel veel technische en natuurkundige opleidingen. Op welk niveau De leerlingen uit alle brugklassen zijn toelaatbaar tot onze Bèta-stroom. Dit kan betekenen dat ze twee uur per week samen met leerlingen uit andere klassen de stroom volgen. Toelating De Bèta-stroom is een opleiding waarin veel van je wordt verwacht op het gebied van natuur & techniek; de stroom is dus geschikt voor leerlingen die daarin een grote interesse hebben, die plezier hebben in experimenteren, uitvoeren en ontwerpen en die bereid zijn daar buiten de les om ook tijd in te investeren. De inhoud van de lessen In de loop van de drie leerjaren komen bijvoorbeeld de volgende thema s aan bod: - geluid & licht: hoe werkt het en hoe maak je een geluid- en lichtplan voor een voorstelling; - architectuur: hoe ontwerp je een gebouw en hoe bereken je de constructie; - sport & gezondheid: hoe kan het lichaam topprestaties leveren en welke voeding is daarbij nodig? Welke materialen helpen om prestaties te verhogen? De kosten Voor het eerste leerjaar vragen we geen extra bijdrage. Vanaf leerjaar twee is er een extra bijdrage van ongeveer 60,-. Bezoeken aan bedrijven en tentoonstellingen kunnen eventueel extra kosten met zich meebrengen. Nadere informatie Wanneer je meer informatie wilt hebben over het hoe en waarom van onze Bèta-stroom, dan kun je contact opnemen met de heer C. Nieuwenhuis (contactgegevens zie achterzijde). Onze informatiebijeenkomsten: - Voorlichtingsavond (ouders èn leerlingen groep 8) op dinsdag 31 januari 2012, uur - Open Huis op zaterdag 28 januari 2012, uur - Informatieavond Tweetalig Onderwijs (ouders èn leerlingen groep 8) op dinsdag 31 januari 2012, uur Uiteraard kun je ook de reguliere opleiding volgen: ook dan haal je een waardevol diploma! 6

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo Altijd in beweging www.develsteincollege.nl Welkom op het DevelsteinCollege Het DevelsteinCollege, vestiging Develsingel, is een brede,

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1 Jij leert. Jij inspireert! VMBO Schoolgids 2015-2016 Schoolgids vmbo 1 2 Schoolgids vmbo Schoolgids 2015-2016 Inhoud 1 Welkom op het Pius X-College 5 2 Wie zijn wij? 7 3 Het vmbo 9 4 Theoretische en gemengde

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING?

willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING? willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING? VMBO-TL HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2 Een voorwoord. Elk kind heeft een talent. Het Koning Willem II College wil dat samen met de ouders ontdekken en verder laten groeien.

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38 kan ik WAT KIEZEN? Inhoudsopgave Inleiding 4 De scholen 5 De sectoren 6 De leerwegen 6 Het eindexamen 6 Het vmbo met lwoo 7 Het leerwerktraject 7 Mogelijkheden met het vmbo-diploma 8 Lentiz Maaslandcollege

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

DE SCHOLEN VAN HET. school voor Havo Atheneum Gymnasium. Informatiegids

DE SCHOLEN VAN HET. school voor Havo Atheneum Gymnasium. Informatiegids DE SCHOLEN VAN HET school voor Havo Atheneum Gymnasium Informatiegids 2015 De powerpointpresentatie van de informatieavonden treft u aan op www.bernardinuscollege.nl en www.ikwordbernardijn.nl Technasium

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 1 Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 18 VRAGEN 2 Fijn dat je er bent! Voorwoord Beste jongens en meisjes, beste ouders, Het Mondriaan College is een school

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

In het examenjaar doen tto-leerlingen examen voor een certificaat van het International Baccalaureate.

In het examenjaar doen tto-leerlingen examen voor een certificaat van het International Baccalaureate. PENTA college CSG Jacob van Liesveldt is een officieel erkende tto-school, die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Europees Platform en is lid van het landelijk netwerk van tto-scholen. De school mag

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie