imtech Arbodienst (versie 2.0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "imtech Arbodienst (versie 2.0)"

Transcriptie

1 imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke

2 Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat hierbij uit aar collectieve beveiligig, zoals bijvoorbeeld permaete hekwerke. Pas waeer dit iet mogelijk is of waeer het gaat om zeer icideteel voorkomede (bijvoorbeeld ekele male per jaar) e korte werkzaamhede (bijvoorbeeld mider da éé dag met twee persoe) mag voor idividuele beveiligig worde gekoze. Hierbij ka gedacht worde aa veiligheidsgordels e ee lij- of railsysteem. Waeer er sprake is va extra risico s da ka het ook bij ee hoogte lager da 2,5 meter odig om veiligheidsmaatregele te eme. Bijvoorbeeld waeer iemad i het water ka valle of ka valle op uitstekede oderdele. Bedek dat ee val al sel leidt tot behoorlijke keuzige, botbreuke e iwedig letsel e soms zelfs tot ivaliditeit of de dood. Valgevaar tijdes het werk Regelmatig hebbe Imtech medewerkers te make met valgevaar op platte dake. Istallaties e voorzieige, waaraa gewerkt moet worde, bevide zich vaak i de buurt va de dakrad. Niet allee op de daadwerkelijke werkplek ka sprake zij va valgevaar, maar ook op de looproutes e bij de toegag tot het dak. Op veel dake is er gee borstwerig of permaet hekwerk aawezig, soms otbreke ook duidelijk gemarkeerde looproutes. I zulke situaties zij aavullede veiligheidsmaatregele odig om valgevaar te voorkome. Zo kue bijvoorbeeld tijdelijke hekwerke worde geplaatst of ka persoolijke beschermig worde toegepast. Er zij twee soorte persoolijke beschermig die goed va elkaar oderscheide moete worde: Gebiedsbegrezig (val voorkome). Hierbij wordt door middel va aalije voorkome dat iemad over de dakrad ka; Valbeveiligig (gevolge va de val beperke). Hierbij draagt ee medewerker ee harasgordel e gebruikt hij ee valdemper of valstop apparaat om de val te dempe; Middele voor gebiedsbegrezig zij dus iet geschikt om ee val op te vage! > imtech arbodiest 2

3 > Wat te doe om valgevaar te voorkome? Om valgevaar tot ee miimum te beperke is het belagrijk dat al voorafgaad aa de werkzaamhede wordt agegaa of er sprake is va valgevaar. Soms heeft de gebouwbeheerder ee dak-ri&e (risico-ivetarisatie e evaluatie), waari staat welke voorzieige aawezig zij e/of geome moete worde. Is er gee dak-ri&e beschikbaar da zal deze eerst moete worde uitgevoerd. De resultate hierva diee met de gebouwbeheerder besproke te worde. Hij ka immers besluite collectieve e/of permaete valbeveiligigssysteme te late plaatse. Daaraast heeft de gebouwbeheerder zelf vaak ook medewerkers, die aa dit valgevaar worde blootgesteld of zij er medewerker va adere bedrijve die hiermee i aarakig kome. Op de achterzijde va dit voorlichtigsblad worde ekele voorwaarde weergegeve, waaraa ee veilige daktoegag, looproute e werkplek op ee plat dak moete voldoe. Mocht u overhoopt situaties tegekome, waari u iet of iet zeker weet of u veilig kut werke, meldt dit da altijd direct bij uw leidiggevede of bedrijfszorg. Toegag tot het dak De toegag tot ee dak ka op verschillede maiere gerealiseerd worde. De toegag moet i ieder geval aasluite op de aawezige looproutes. Hieroder volge ee aatal belagrijke eise voor de meest voorkomede mogelijkhede. Deur Ee veilige maier om ee dak te bereike is via ee toegagsdeur vauit bijvoorbeeld ee techische ruimte. Het sluite e vergredele va de deur moet zo zij geregeld dat persoe altijd weer terug kue. Raam Door ee raam klimme om ee dak te bereike heeft iet de voorkeur, maar is wel toegestaa, mits aa de volgede eise wordt voldaa: Het raam is voldoede groot om er fatsoelijk door hee te stappe (ogeveer 60 bij 80 cm) e op ee dusdaige hoogte dat medewerkers er iet doorhee hoeve te kruipe; Het raam moet i geopede stad kue worde vastgezet e het risico op glasbreuk moet klei zij. > imtech arbodiest 3

4 > Dakraam of luik Permaete (kooi)ladder Losse ladder Soms moet ee dak bereikt worde door middel va ee dakraam of dakluik i combiatie met ee (aahaak)ladder of (vlizo) trap. ee losse ladder moet stabiel staa, geborgd worde tege schuive, temiste éé meter bove het dak uitsteke of er moet ee voorzieig aawezig zij ter odersteuig bij het af- e opstappe (zie ook iformatieblad laddergebuik ). Voor ee permaete kooiladder geldt dat de klimkooi op maximaal 2,5 meter diet te begie. Er mag ook ee gevelladder zoder kooi worde toegepast, maar da diet er ee valbeveiligigssysteem i de ladder te zij opgeome; Bove de 10 meter diet de istallatie te zij uitgerust met rustbordesse, bijvoorkeur om de 6 meter. Het toepasse va ee losse ladder heeft iet de voorkeur, maar is toegestaa tot ee hoogte va 10 meter. Houdt ook rekeig met het gewicht, ee lage ladder is al gauw iet meer door éé persoo te tille!: Ee losse ladder moet stabiel staa, geborgd worde tege schuive e temiste éé meter bove het dak uitsteke (zie ook iformatieblad laddergebuik ); Aa weerszijde va de ladder moet temiste 2 meter ruimte aawezig zij tot de hoek va het dak. Let op! Het is iet toegestaa om ee dak te betrede door uit ee hoogwerker of werkbak te klimme! Het is iet toegestaa om ee dak te betrede door uit ee hoogwerker of werkbak te klimme! Looproute e werkplek Looproutes e werkplekke kue zich op verschillede plekke op het dak bevide. Uiteraard moet je, je erva overtuige dat het dak voldoede draagkrachtig is. Waeer er op het dak gee voorzieige > imtech arbodiest 4

5 > zij aagebracht, zoals ee borstwerig of permaete hekwerke, zij aavullede voorzieige oodzakelijk. De toe te passe voorzieige zij afhakelijk va de afstad tot de dakrad. > 4 meter va de dakrad 2-4 meter va de dakrad < 2 meter va de dakrad Markerig aawezig of aabrege op temiste 4 meter va de dakrad. Bijvoorbeeld i de vorm va ee tegelpad e/of belijig. Markerig e fysieke afzettig aawezig of aabrege op temiste 2 meter va de dakrad. Bijvoorbeeld ee tegelpad met aa de zijde va de dakrad ee afzettig va paaltjes verbode met behulp va ee kettig of kabel. Tijdelijke of permaete hekwerke: Voorzie va ee stevige leuig op temiste 1 meter hoogte bove het werkvlak; Voldoede sterk (eerwaartse belastig 1,25 kn, horizotale belastig 0,3 kn, (iet uit aawezige bevestigig te tille bij) opwaartse belastig 0,3 kn. Gebiedsbegrezig (val voorkome): Gekeurd vast of tijdelijk beveiligigssysteem (aker, rail, kabel); Borst- of ledegordel; Veiligheidslij met lijopkorter. val voorkome Valbeveiligig (gevolge val beperke): Gekeurd vast of tijdelijk beveiligigssysteem (aker, rail, kabel); Veiligheidsharas; Vaglij met valdemper/veiligheidslij met lijklem/valstopapparaat; Houd ook rekeig met ee evetuele evacuatie! gevolge val beperke h o u d r ek eig met ee evetuele evacuatie Let op! Volg bij gebruik va valbeveiligigsmiddele altijd de istructies va de leveracier op, gebruik allee gecertificeerde e iet beschadigde middele e gebruik allee gecertificeerde akerpute, die bedoeld zij als borgig voor valbeveiligig! Volg altijd de istructies va de leveracier op gebruik allee gecertificeerde e iet beschadigde middele imtech arbodiest 5

6 I m t e c h A r b o d i e s t D é p o r t a l t o t v e i l i g h e i d, gezodheid e milieubewust werke..! Imtech Arbodiest B.V. Rivium Boulevard LK Capelle a/d IJssel Tel Fax Same Succesvol

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

De ladder als werkplek?

De ladder als werkplek? De ladder als werkplek? Eerder uitzondering dan regel Informatie voor de werkgever De ladder is geen werkplek De Arbowet heeft als uitgangspunt dat de ladder als werkplek niet is toegestaan wanneer een

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE. RI&E Glas- en Gevelreiniging

VEILIG WERKEN OP HOOGTE. RI&E Glas- en Gevelreiniging VEILIG WERKEN OP HOOGTE RI&E Glas- en Gevelreiniging VEILIG WERKEN OP HOOGTE RI&E Glas- en Gevelreiniging Code van de Glazenwasser VEILIG WERKEN OP HOOGTE RI&E Glas- en Gevelreiniging Risico-inventarisatie

Nadere informatie

ManSafe voor daken Valbeveiligingssystemen voor dakonderhoud

ManSafe voor daken Valbeveiligingssystemen voor dakonderhoud Toepassingenbrochure ManSafe voor daken Valbeveiligingssystemen voor dakonderhoud Constant Force anker Vrijstaand Constant Force anker WalkSafe VersiRail Inleiding Vallen van hoogte is tegenwoordig de

Nadere informatie

Zelfstandigen en de Arbowet

Zelfstandigen en de Arbowet Zelfstandigen en de Arbowet De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Zelfstandigen en de Arbowet Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Veilig werken op hoogte: logisch, als je erover nadenkt

Veilig werken op hoogte: logisch, als je erover nadenkt Veilig werken op hoogte: logisch, als je erover nadenkt Niet bij stilgestaan We hadden alles volgens het boekje beveiligd. Op het dak legde ik dakplaten. Daarvoor moest ik op de platen staan die ik al

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden In de regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden Niet iedere woningzoekende is hetzelfde. Sommigen maakt het weinig uit waar, hoe groot of welk type de

Nadere informatie

4 Veilig op huisbezoek

4 Veilig op huisbezoek 4 Veilig op huisbezoek AGRESSIE Praktijkinformatie Heb jij al een veiligheidscoach? Tips en trucs EN Tips voor veilig huisbezoek Tip 1 Tip2 Tip 3 Tip 4 Als veiligheidscoach verzamel je tips, trucs en strategieën

Nadere informatie

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Arbowaaier. Informatie en tips om gezond te blijven werken in je winkel

Arbowaaier. Informatie en tips om gezond te blijven werken in je winkel Arbowaaier Informatie en tips om gezond te blijven werken in je winkel WERKEN IN DE DETAILHANDEL IS ERG LEUK... EN DAT MOET VOORAL ZO BLIJVEN. Daarom is een veilige en gezonde werkplek belangrijk. Zo voorkom

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

Mijn baby heeft een voorkeurshouding... Wat nu?

Mijn baby heeft een voorkeurshouding... Wat nu? Mijn baby heeft een voorkeurshouding... Wat nu? Adviezen voor de hantering van uw baby Als uw baby in de eerste levensmaanden altijd met z n hoofd op dezelfde kant ligt, kan hij een afgeplat hoofd krijgen.

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Vereniging Afvalbedrijven Hugo de Grootlaan 39 IV 5202 CD s-hertogenbosch Telefoon: 073 627 94

Nadere informatie

belangrijke informatie

belangrijke informatie VOORWAARDEN REAAL Goed Geregeld Pakket - UW WOONHUis In de voorwaarden van de REAAL Woonhuisverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Voor welke schade

Nadere informatie

Zorg dat u thuis niet valt

Zorg dat u thuis niet valt Zorg dat u thuis niet valt Tips om vallen te voorkomen Dit is een uitgave van VeiligheidNL. Deze publicatie is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. VeiligheidNL aanvaardt geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie