WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM"

Transcriptie

1 WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan Zoersel Tel Binnen en buiten met aandacht verbonden Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c Mechelen 0

2 WELKOM Welkom op de Intensieve BehandelEenheid (IBE). We willen u graag informeren over onze manier van werken, het therapeutisch kader van de behandeleenheid, Neem rustig de tijd om deze brochure door te nemen. Het is normaal dat niet alles meteen even duidelijk is. Uw persoonlijk begeleiders (PB s) zullen de brochure met u doornemen en u de kans geven om bijkomende vragen te stellen. 1

3 VOORSTELLING VAN DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEID Wel en Stroom zijn twee behandeleenheden die een intensieve behandeling aanbieden aan telkens acht patienten met persoonlijkheidsproblemen. Mensen die op Wel/Stroom terechtkomen, hebben vaak al vele behandelingen achter de rug, maar lijken te blijven botsen op dezelfde problemen. Dit kan heel wat frustraties met zich meebrengen. Wim vlucht telkens in drankmisbruik wanneer het team samen met hem stappen wil zetten naar een open eenheid. Alle afspraken die met hem gemaakt worden, legt hij naast zich neer en hij beschouwt zichzelf als hopeloos. Hij gelooft niet meer in behandeling, werkt niet meer mee, maar kan ook nergens naartoe. Zorgverleners weten niet wat ze hem nog kunnen bieden. Wanneer Sandra het moeilijk heeft, slaagt ze er niet in om hierover te praten of hulp te aanvaarden van mensen uit haar omgeving. De enige manier waarop ze haar omgeving duidelijk kan maken dat ze het niet meer aankan, is door te automutileren met soms ernstige lichamelijke schade tot gevolg. Ze wil hiermee stoppen, maar niemand lijkt haar te begrijpen of te kunnen helpen. 2

4 Jeanine wordt voor de derde keer in het psychiatrisch ziekenhuis opgenomen. De vele tegenslagen die ze in het leven tegenkwam, maken het moeilijk om andere mensen te vertrouwen. Wanneer ze zich in het nauw gedreven voelt, kan ze erg impulsief en dreigend reageren. Haar gedrag is vaak angstaanjagend, zowel voor medepatiënten als voor zorgverleners. Hierdoor belandt ze regelmatig op afzondering en loopt haar behandeling telkens weer vast. We bieden mensen een nieuwe start aan. Samen gaan we op weg. We gaan gericht op zoek naar wat maakt dat iemand vastloopt en hoe we hierin iets in beweging kunnen brengen. Vaak is dit een proces van vallen en opstaan. Daarom trachten we te werken vanuit een warm klimaat dat kansen geeft om te experimenteren en nieuwe ervaringen op te doen. 3

5 TEAM VAN ZORGVERLENERS Iedere behandeleenheid heeft zijn eigen leefklimaat en een eigen team. De twee eenheden werken onderling nauw samen op vlak van therapieën. Ieder team bestaat uit verpleegkundigen, sociotherapeuten, een aantal vakgroeptherapeuten, maatschappelijk werker, psycholoog, verantwoordelijke zorgeenheid en psychiater. De psychiater Eenmaal per week kan u op gesprek gaan bij de psychiater. Hij volgt op hoe het met u gaat, hoe uw behandeling verloopt Verder zorgt hij voor de medicamenteuze behandeling. Het is belangrijk dat u goed weet wat u wel en niet van uw medicatie mag verwachten, hoe u best met uw medicatie kan omgaan, Stel gerust vragen als er zaken voor u onduidelijk zijn. Spreek ook over welke effecten u ervaart, wat u hindert, De psychiater overlegt regelmatig met het team. Hij is ook aanwezig op de teamvergaderingen. Maatschappelijk werker De maatschappelijk werker heeft specifiek aandacht voor de rol die u in uw gezin speelt, uw werksituatie, geldzorgen, huisvesting, administratieve moeilijkheden, De maatschappelijk werker zal u ondersteunen waar dit nodig is. Verder wordt ernaar gestreefd dat u kansen krijgt 4

6 op deze vlakken aan zelfstandigheid te winnen, zodat u zelf verantwoordelijkheden kan leren opnemen. Wanneer u hierbij moeilijkheden ondervindt, kunnen we hieraan gericht aandacht besteden in de behandeling. De maatschappelijk werker verzorgt ook de contacten met de eenheid waar u vandaan komt. Tijdens uw behandeling zal er regelmatig overleg zijn met de teamleden van uw vroegere zorgeenheid zodat zij kunnen zoeken naar een passend vervolg na uw behandeling op de IBE. Dit kan betekenen dat u terugkeert naar de eenheid waar u vandaan kwam of dat zij een alternatief voorstellen. Het is in principe niet de bedoeling na uw verblijf op IBE uw behandeling in dit ziekenhuis verder te zetten. De maatschappelijk werker coördineert de overlegmomenten zodat de overgang naar een vervolgbehandeling zo goed mogelijk kan verlopen. Psycholoog Binnen de eerste twee weken van uw opname nodigt de psycholoog u uit voor een kennismakingsgesprek. Afhankelijk van uw noden en zorgvragen kan psychotherapeutische gespreksbegeleiding opgestart worden. De psycholoog gaat met u op zoek naar wat de belangrijkste problemen zijn waarmee u kampt en hoe u daarmee kan omgaan. Veel aandacht zal daarbij besteed worden aan uw levensverhaal, uw gevoelens, uw gedachten, wat u er 5

7 vaart in uw lichaam, hoe u de relaties ervaart die u met anderen aangaat, Alles wat u meemaakt in uw privécontext en binnen de contacten met medepatiënten en zorgverleners kan als materiaal gebruikt worden om uw problemen te onderzoeken en te bekijken hoe u hiermee kan omgaan. Persoonlijke begeleiding Bij uw opname krijgt u zo snel mogelijk twee persoonlijk begeleiders toegewezen. Uw persoonlijk begeleiders coordineren uw behandelplan. Dit betekent dat zij luisteren naar hoe het met u gaat, welke moeilijkheden u tegenkomt, welke ideeën/verlangens u hebt voor de toekomst, Zij brengen uw verhaal op de teamvergadering. Na de teamvergadering bespreken zij met u welke voorstellen het team heeft om samen aan de slag te gaan. Uw persoonlijk begeleiders zullen u ook ondersteunen in het dagelijks leven als u moeilijkheden ervaart. Hoe kan u omgaan met spanningen? Hoe kan u omgaan met conflicten? Wat kan u helpen om rust te vinden? Wat kan u ondersteunen om goed voor uzelf te zorgen (eetgewoonten, slaap, hygiëne, )? Sociotherapeuten Naast uw persoonlijk begeleiders kan u ook terecht bij de andere sociotherapeuten. Wanneer u het ergens moeilijk mee hebt, kan u bij hen ondersteuning vragen. 6

8 Zij kunnen u helpen om beter te begrijpen waar u het moeilijk mee hebt door vragen te stellen over wat er aan de hand is, welke gedachten en gevoelens u tegenkomt, wat u ervaart in uw lichaam, Verder zoeken ze samen met u naar manieren om een conflict aan te pakken en om met uw spanningen om te gaan. Zij zullen u zoveel mogelijk aanmoedigen zelf problemen aan te pakken zodat u kan oefenen in het omgaan met moeilijke situaties. De sociotherapeuten zullen u ook veel feedback geven over hoe zij naar uw moeilijkheden kijken, welk effect uw gedrag heeft op anderen, welke problemen zich lijken te herhalen, Dit kan u helpen om over uzelf na te denken, te oefenen, nieuwe dingen uit te proberen, Dramatherapeut Tijdens de opname kan u verschillende therapieën volgen. De dramatherapeut gebruikt in de sessies theatertechnieken. Deze technieken kunnen erg verschillend zijn, zoals speloefeningen, gebruik maken van teksten, voorwerpen en/of gedichten, belangrijke situaties uitspelen, Goed kunnen toneel spelen is hierbij helemaal niet belangrijk, het is net een middel om te ontspannen, elkaar beter te leren kennen en aan eigen thema s te werken. Creatieve therapeut beeldend De creatieve therapie beeldend is een non-verbale therapie. Er wordt gewerkt met verschillende materialen zoals 7

9 verf en klei. De aandacht gaat naar het maken van een werkstuk waarmee u ongestoord kan bezig zijn, zonder de directe blik van anderen. Het werkstuk groeit vanuit de eigen expressieve zoektocht: er is een constante dialoog tussen de maker en het materiaal. Gevoelens zoals woede, verdriet of voldoening gaan naar het werkstuk, materialen doen een appel op emoties. Door het beleven van de materie, het vormgeven van het ongevormde, ontstaat een structurering van de beleving of de gedachte: vormgeven helpt ordenen. Het beeld dat u maakt, is ook tastbaar en blijvend. Het kan daardoor een belangrijke functie vervullen en veranderingen zichtbaar maken. Zonder prestatiedruk en met respect voor uw persoonlijkheid zal de therapeut u begeleiden en aanmoedigen in uw creatief bezig zijn. Op het einde van elke sessie kan u over uw ervaringen spreken of iets noteren. U kan van bij het begin van uw opname deelnemen aan de sessies beeldende therapie. Na een paar sessies bekijken we samen of deze therapievorm voor u een hulp kan zijn om uw doelen te bereiken, of om meer duidelijkheid te bekomen rond uzelf en uw zorgvraag. U kan dan ook deelnemen aan de sessies op indicatie. Psychomotorische therapeut Tijdens de psychomotorische therapie krijgt u de kans om plezier te (her)vinden in beweging. Via uiteenlopende bewegings- en spelvormen trachten we oefensituaties te 8

10 creëren voor de moeilijkheden waarvoor u bent opgenomen. Lichaamsgerichte oefeningen geven u de kans om uzelf en uw functioneren beter te leren kennen. Het goed kunnen sporten, is absoluut geen vereiste, maar de sessies geven de mogelijkheid om naast sport- en spelplezier, samen op een speelse manier aan de slag te gaan. Verantwoordelijke zorgeenheid Het is de opdracht van de verantwoordelijke zorgeenheid om met de beschikbare middelen kwalitatieve zorg te organiseren samen met de verschillende zorgverleners die werkzaam zijn op de eenheid. Hij is veelal indirect betrokken bij uw behandeling, maar volgt wel het goede verloop hiervan op. Zo neemt hij onder andere deel aan de teamvergadering, briefings en ander overlegmomenten waarop uw behandeling ter sprake komt. Waar nodig, kan hij door het team worden gevraagd om meer rechtstreeks betrokken te zijn in uw behandeling in functie van de op dat moment noodzakelijke interventies. Zijn hoofdtaak bevindt zich echter eerder op het terrein van teammanagement en het aansturen van de zorgverleners op de eenheid. Hebt u vragen over uw behandeling of uw verblijf op de behandeleenheid, dan kan u hiervoor zeker bij hem terecht. U kan ook bij hem terecht met klachten. Hij zal samen met u verkennen wat mogelijke antwoorden of op 9

11 lossingen kunnen zijn voor uw vragen of klachten in functie van uw behandeling of het traject dat u aflegt op de eenheid. 10

12 DAGINDELING Dag- en weekplanning 7.15 uur: De kamers worden geopend en men wordt gewekt op weekdagen. Voor verzorgingen kan u bij de verpleging terecht. De specifieke uren verschillen per IBEbehandeleenheid. 8 uur: Ontbijt uur: Briefing voor het team, vrij moment voor u. 9 uur: Dagopening. Ieder dagdeel start met een dagopening. Hier stellen we therapieën voor die zullen gegeven worden. We vragen om u zoveel mogelijk te engageren voor de therapieën die aansluiten bij uw behandelplan. Wanneer u ervoor kiest om niet deel te nemen, vragen we aan te geven welke andere keuze u maakt. We vinden het belangrijk dat u bewuste keuzes probeert te maken en uw verantwoordelijkheid probeert op te nemen voor uw behandeling. Op IBE is er geen vast therapie- of activiteitenprogramma. Elke week wordt er een nieuw therapieschema opgesteld in functie van de noden en mogelijkheden van de leef- 11

13 groep. Het programma hangt uit in de leefgroep. De therapiesessies variëren sterk. Er zijn o.a. sessies waaraan enkel patiënten en zorgverleners van de eigen eenheid deelnemen. Er zijn sessies met de 2 IBEeenheden samen en er zijn sessies van het Vlot. Het Vlot is een eenheidsoverstijgend aanbod dat staat voor Vorming, Levensdomeinen, Ontwikkeling en Therapie. Iedere dinsdag en donderdag biedt het Vlot in de namiddag sessies aan. Dit aanbod vindt u terug in de kaft die op de eenheid ter inzage ligt. Na de dagopening start de eerste therapiesessie. Tijdens de voormiddag vinden 2 therapieën of activiteiten plaats, gescheiden door een pauze. 12 uur: Middagmaal uur: Briefing voor het team, vrij moment voor u. 14 uur: Voor de start van de namiddagactiviteiten is er eerst een middagopening, wat vergelijkbaar is met voorgaande dagopening. Deze middagopening kan onmiddellijk na de maaltijd plaatsvinden, maar ook om 14 uur (afhankelijk van het programma, de mogelijkheden, ). 12

14 Nadien start een therapiesessie. Tijdens de namiddag vinden 2 therapieën of activiteiten plaats, gescheiden door een pauze uur: Avondmaal, gevolgd door een dagafsluiting. Hier krijgt iedereen de kans om aan te geven hoe deze dag is geweest. Verder wordt er gevraagd naar de invulling van de avond. s Avonds is er tijd voor vrije invulling. Indien gewenst kunnen er s avonds gesprekken plaatsvinden met een persoonlijk begeleider en is er een verzorgingsmoment uur: Iedereen wordt op de eigen kamer verwacht. Kamerdeuren worden gesloten. Tijdens het weekend kan deze planning variëren. Informeer best bij de sociotherapeuten van uw eenheid. 13

15 THERAPEUTISCH PROGRAMMA Therapeutisch behandelkader Persoonlijkheidsproblemen ontstaan niet zomaar. Mensen die ermee kampen, hebben vaak heel wat minder prettige ervaringen in hun leven meegemaakt. Dit heeft een grote invloed gehad op hun ontwikkeling als persoon. We vinden het belangrijk oog te hebben voor uw levensverhaal en stil te staan bij hoe u dit alles beleefd hebt, hoe u er nu naar kijkt, Van daaruit trachten we samen te begrijpen hoe de pijn, uw klachten en symptomen zijn ontstaan. We besteden veel aandacht aan moeilijkheden die u ervaart op vlak van zelfbeeld, relaties, emoties, spanningen, en hoe u hiermee omgaat. Het is logisch dat wanneer u pijn ervaart, u manieren zoekt om de pijn te verlichten of om het leven draaglijk te maken. Het kan daarbij gebeuren dat u dingen doet die u tijdelijk helpen om de spanning te verlichten, maar waarover uzelf niet tevreden bent of die u op langere termijn nog meer problemen geven. Het kan daarbij gaan om automutilatie, eetproblemen, agressie, middelenmisbruik, passiviteit, uzelf isoleren en contacten afhouden, We nodigen u graag uit om over deze moeilijkheden te spreken, zodat we u hierbij kunnen ondersteunen en er aandacht voor hebben in uw behandeling. 14

16 Vanuit een begrijpen van uw moeilijkheden, willen we graag met u een behandelplan opstellen. Daarbij besteden we aandacht aan wat u denkt nodig te hebben om een waardevol leven te kunnen leiden en wat u hierin op dit moment belemmert. Graag willen we u ondersteunen in deze zoektocht en ook echt de tijd nemen om u hierin bij te staan. De moeilijkheden die mensen ervaren in hun privéleven op vlak van omgaan met zichzelf en anderen, emoties, zelfbeeld, zien we vaak ook optreden op de eenheid, tijdens therapieën, binnen contacten met medepatiënten, zorgverleners, We vinden het erg belangrijk om aandacht te besteden aan situaties en ervaringen die u tegenkomt binnen het groepsgebeuren en nodigen u graag uit om hierover te vertellen. We denken samen met u na over hoe u in relatie staat met anderen, welke invloed uw gedrag heeft op anderen, hoe u het gedrag van anderen ervaart en interpreteert, en welke patronen zich makkelijk lijken te herhalen. De verschillende teamleden zullen u ook regelmatig feedback geven op uw gedrag en hun kijk geven op situaties die zich afspelen. Het gaat daarbij niet om wie er gelijk heeft, maar eerder om samen zoeken, begrijpen, ontdekken, hoe u uzelf in relatie met anderen beleeft. 15

17 De spanningen, conflicten, emoties, die u tegenkomt in het groepsgebeuren kunnen ook aangewend worden als gelegenheden om te experimenteren met hoe u hier zelf mee kan leren omgaan. We vinden het belangrijk deze coaching aan te bieden zodat u deze ervaringen kan meenemen naar uw privéleven en ook daar sterker staat om moeilijkheden zelf aan te pakken. Crisissen In stressmomenten is het niet gemakkelijk om stil te staan bij wat u denkt, voelt en ervaart. Soms kan de spanning zo hoog oplopen dat het moeilijk wordt om nog helder te kunnen nadenken, wat kan leiden tot impulsief gedrag zoals schelden, dreigen, agressie, zelfbeschadigend gedrag, alcohol drinken, Vaak wordt het op zulke momenten moeilijk om u nog echt open te stellen voor de mening van anderen of met anderen het gesprek aan te gaan. Zorgverleners zullen u ook op die momenten trachten te ondersteunen en met u proberen te zoeken naar wat u tot rust kan brengen. Wanneer echter uw eigen veiligheid of die van anderen in gevaar zijn, kunnen zorgverleners u tijdelijk een time-out aanbieden, al dan niet in een veilige kamer. In de eerste plaats willen we daarbij rust en veiligheid geven. 16

18 Wanneer de rust is teruggekeerd en er terug ruimte is om te denken, nemen we met u de tijd om stil te staan bij de crisis. Met welke spanningen zat u voordien al, hoe ging u om met uw moeilijkheden, Door goed te begrijpen hoe u de crisis beleefd hebt, kunnen we kijken hoe u in de toekomst met zulke situaties kan omgaan. We willen aandacht hebben voor uw verhaal en uw kijk op de situatie, maar verwachten anderzijds van u een inspanning om samen te werken om de situatie te herstellen. Wanneer u regelmatig zulke crisissen ervaart, kan het interessant zijn hier aandacht voor te hebben in uw behandelplan. Verschillende therapeuten en persoonlijk begeleiders werken met u aan een crisisplan zodat u spanningen sneller leert aanvoelen en hiermee leert omgaan. Verloop zorgtraject Intake We vinden het erg belangrijk dat u goed opgevangen wordt op de eenheid. Ter voorbereiding op uw opname zijn er al zorgverleners van de IBE komen kennismaken met u en het team dat met u samengewerkt heeft. Zo trachten we zicht te krijgen op de moeilijkheden die zich voordeden op de eenheid en te bekijken wat een opname op een IBE voor u en het team kan betekenen. Dit contact met uw verwijzende eenheid is essentieel, want zij zullen verder verantwoordelijk blijven voor uw behandeling na 17

19 uw opname hier. Zij zullen dan ook betrokken blijven tijdens de verdere behandeling op IBE. Kennismakingsfase Gedurende de eerste twee weken van uw opname staat kennismaking centraal met zorgverleners, medepatiënten, therapieën, Binnen deze eerste twee weken krijgt u normaal gezien twee persoonlijk begeleiders toegewezen die uw behandeling zullen coördineren. Zij zullen ook met u samenzitten om deze brochure met u te overlopen, stil te staan bij uw vragen, u te informeren over praktische zaken, Verder zal ook een van de psychologen u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Tijdens deze eerste twee weken kan u enkel deelnemen aan therapieën op de eenheid. Vervolgens wordt er op teamvergadering besproken of u kan deelnemen aan therapieën buiten de eenheid (maar die nog op het domein plaatsvinden) zoals sport en spel, fitness, bibliotheek, Wanneer dit goed verloopt, kan er de week nadien ook deelgenomen worden aan therapieën en activiteiten buiten de eenheid zoals zwemmen, wandelen, winkelen, Exploratiefase We nemen de tijd om u te leren kennen zodat we zicht krijgen op uw moeilijkheden, wat uw sterktes zijn, wie voor u belangrijke mensen zijn in uw leven en hoe u 18

20 hiermee in relatie staat, hoe het contact met medepatiënten en zorgverleners verloopt, wat u tegenkomt tijdens therapieën, Van daaruit gaan we samen met u op zoek naar de doelstellingen waaraan u wenst te werken en welke toekomstperspectieven voor u belangrijk zijn. Verschillende zorgverleners zullen hierover met u spreken. Ongeveer zes weken uw opname, wordt deze informatie samengebracht op de teamvergadering in de vorm van een uitgebreide bespreking. Uw persoonlijk begeleiders bereiden deze vergadering samen met u voor. Op de teamvergadering bekijken we hoe we ons op uw zorgvraag kunnen afstemmen en wat ons voorstel is naar u toe. In open dialoog praten we met u over uw behandeling en creëren we ruimte voor uw eigen inbreng, meningen, ideeën, Vragen over vrije weekends en uitgang bekijken we tijdens deze uitgebreide bespreking. Samenwerkingsfase We investeren als zorgverleners graag in uw behandeling. Het is echter ook belangrijk dat u zelf verantwoordelijkheid opneemt voor uw behandeling om iets in beweging te krijgen. Daarom vragen we om u zoveel mogelijk te engageren voor die therapieën die belangrijk zijn voor uw behandeling, deel te nemen aan het groepsgebeuren, 19

21 met ons in gesprek te gaan, ook al wordt u hierdoor geconfronteerd met moeilijke situaties. Mensen die bij ons opgenomen zijn, hebben vaak al heel wat watertjes doorzwommen en kampen soms met motivatieproblemen, lusteloosheid, weinig geloof in de zin van therapieën, Het is niet altijd makkelijk de energie te vinden om te blijven proberen. We moedigen u aan met zorgverleners in gesprek te gaan wanneer u dit bij uzelf tegenkomt zodat we hier oog voor kunnen hebben in de behandeling en u ondersteuning kunnen aanbieden. Na de uitgebreide bespreking vindt er maandelijks een evaluatie plaats van uw behandeling. Ook hier is het weer de bedoeling dit telkens met u voor te bereiden en te bespreken. Bij deze evaluaties bekijken we hoe uw behandeling verloopt, wat we tegenkomen in samenwerking met u, of er doelstellingen bijgestuurd moeten worden, er nieuwe vragen zijn om over na te denken, Na een viertal maanden is er een tussentijds overleg met medewerkers van de eenheid waar u vandaan komt. Hier staan we stil bij het verloop van uw behandeling. Daarnaast wordt gekeken naar een mogelijk vervolg op uw behandeling zodat er zoveel mogelijk continuïteit is in de zorg die u aangeboden krijgt. Dit in dialoog met u. 20

22 Afronding Een gemiddelde behandeling op een IBE duurt ongeveer zes maanden. Na deze zes maanden is het in principe de bedoeling dat u verder aan de slag gaat met de eenheid waar u vandaan kwam. Zij bouwen verder op uw behandeling hier of zoeken naar een meer geschikte eenheid voor u of zelfs ambulante begeleiding in geval u meer op eigen benen kan staan. Wanneer het zinvol lijkt nog langer in behandeling te blijven op IBE, kan dit besproken worden. Het maximumverblijf op een IBE is één jaar, maar dit is uitzonderlijk. Afscheid nemen en afronden is niet gemakkelijk en brengt meestal heel wat gevoelens met zich mee. Het loslaten van het bekende, piekeren over nieuwe stappen, afscheid nemen van medepatiënten en zorgverleners, kan mogelijk heel wat bij u teweeg brengen. We zijn er voor u en luisteren naar wat dit voor u betekent. Indien u teruggaat naar uw vorige eenheid of u gaat naar een nieuwe eenheid, zullen zorgverleners van de IBE u hierin begeleiden en u ook daarheen brengen. Eens ter plaatse zullen zij het ontslagverslag dat we hebben opgesteld over uw behandeling met de nieuwe eenheid overlopen zodat de zorgverleners goed geïnformeerd zijn en met u verder aan de slag kunnen gaan. Indien u wenst, kan u vooraf vragen dit ontslagverslag met u te overlopen. 21

23 AFSPRAKEN OP DE ZORGEENHEID Bekijk zeker ook de algemene onthaalbrochure. Hier vindt u algemene informatie over het ziekenhuis. Beroepsgeheim Wat er gebeurt binnen uw behandeling, blijft binnen de muren van de eenheid. Met zorgverleners van het team waar u vandaan komt, hanteren we wel een gedeeld beroepsgeheim. Enkel wanneer we ons zorgen maken over uw veiligheid of die van anderen, kunnen we ervoor kiezen toch informatie met anderen te delen. Waar u dit zelf wenst, kan u vragen om familieleden of mensen die voor u belangrijk zijn in de behandeling te betrekken en te informeren. Best kan u bij het begin van uw opname aangeven in welke mate u graag heeft dat anderen betrokken worden. Privacy Iedere patiënt beschikt over een eigen kamer. Dit is uw eigen plekje waar u zich kan terugtrekken. Ter bescherming van uw privacy is het niet toegestaan elkaars kamer te betreden. Verder wordt het nemen van foto s, filmen van mensen met camera, fototoestel of gsm eveneens niet toegelaten. Wanneer u zich niet houdt aan deze afspraak kunnen deze spullen in bewaring gehouden worden door het team. 22

24 Tegen betaling van een waarborg krijgt u een sleutel van uw kamer. U kan uw kamer op slot doen als u niet op de eenheid bent of deelneemt aan een activiteit op de behandeleenheid. Het gebruik van deze sleutel raden we aan. Telefoneren en internetgebruik Telefoneren kan tijdens elk vrij moment en dit tot uur via het muntjestoestel. Uw familie en vrienden kunnen u ook via dit toestel bereiken. Ook het gebruik van gsm is toegestaan tijdens de vrije momenten. Op de eenheid staat een computer ter beschikking met internetaansluiting. U kan tijdens vrije momenten gebruik maken van de computer om familieleden te mailen, informatie op te zoeken, spelletjes te spelen, We vragen dat u op een goede manier omgaat met de computer en dat u - waar nodig - afspraken maakt met medepatiënten over wie de computer wanneer gebruikt. Gebruik materiaal op de eenheid U kan het meeste materiaal op de eenheid vrij gebruiken. We vragen u om hiermee op een respectvolle manier om te gaan. Indien er materiaal van de eenheid of medepatienten beschadigd wordt, verwachten we dat u dit opruimt en zo snel mogelijk vergoedt. Dit geldt tevens voor schade aan de infrastructuur. 23

25 Mits betaling kan u op uw eigen kamer tv kijken. U dient dit aan te geven bij uw opname. Er zal dan maandelijks een bedrag worden aangerekend op uw factuur en u dient een waarborg te betalen voor de afstandsbediening. Persoonlijke hygiëne Baden en douchen kunnen tijdens de vrije momenten. We verwachten dat u verzorgd op de eenheid verschijnt. Indien u kledij wenst te wassen op de eenheid, krijgt u een eigen wasdag toegewezen zodat u uw persoonlijke kledij kan wassen, drogen en eventueel strijken. Onze wasmachine werkt met euromuntstukken. Taken op de behandeleenheid Op de eenheid zijn er enkele klusjes te doen. Tijdens de patiëntenraad wordt wekelijks de taakverdeling opgesteld voor de volgende week. We verwachten dat iedereen hierin zijn steentje bijdraagt. Winkelen Wekelijks voorzien we een moment om met de ganse groep te gaan winkelen. U kan dan uw weekboodschappen doen. Het is belangrijk dat u tracht in te schatten hoeveel u nodig heeft. Het is niet de bedoeling dat u medepatiënten inschakelt om voor u boodschappen te doen. 24

26 Wanneer u de eenheid niet kan verlaten, mag u een beperkt winkellijstje met de verpleging meegeven zodat zij voor u boodschappen kunnen meebrengen. Medicatie De medicatie die door de dokter voorgeschreven is, wordt tijdens elke maaltijd aangeboden. Indien u tijdens een maaltijd niet aanwezig was, kan u deze na de maaltijd aan de apotheek komen halen. Op eenheid Wel gebeurt de medicatiebedeling s avonds wanneer de kamers gesloten worden. Op eenheid Stroom kan de nachtmedicatie afgehaald worden tijdens het vast medicatiemoment. Medicatiewijzigingen worden enkel met de dokter besproken. Aangezien de door de geneesheer voorgeschreven medicatie wordt geleverd door de apotheek van ons Psychiatrisch Ziekenhuis, is het niet nodig om zelf voor medicatie te zorgen. Hebt u bij de aanvang van uw opname toch uw thuismedicatie bij, verzoeken wij u om deze zo snel mogelijk terug mee naar huis te geven met familie of vrienden. In afwachting daarvan bewaren we deze achter slot op uw kamer. Permanentie eenheid We streven op de eenheid naar een aangenaam en veilig leefklimaat waarin iedere patiënt maximaal de kans krijgt zich te ontplooien. Om dit te garanderen zullen er tussen 25

27 7 en 22 uur steeds minstens twee zorgverleners op de eenheid aanwezig zijn. Bij noodsituaties zoals crisissen op een buureenheid, onverwachte afwezigheid van een zorgverlener, is het mogelijk dat er geen twee zorgverleners aanwezig zijn op de eenheid. Omwille van de veiligheid wordt er dan verwacht dat u op uw kamer blijft. Uw deur wordt dan ook gesloten. We proberen deze momenten zo weinig mogelijk te laten voorkomen en ook zo snel mogelijk op te lossen. Bespreekbaarheid en verantwoordelijkheid Om behandeling mogelijk te maken, beschouwen we openheid en bespreekbaarheid als belangrijke pijlers. We geven graag iedereen de kans om met deze moeilijkheden aan de slag te gaan en open over problemen te kunnen spreken. Het feit dat moeilijkheden bespreekbaar zijn, wil echter niet zeggen dat alles zomaar mag en kan. We vinden het belangrijk dat er op de eenheid een veilige sfeer kan zijn, zowel fysiek als psychisch. Dit brengt met zich mee dat fysieke agressie, pesterijen, dreigementen, op de eenheid niet worden toegestaan. Indien naar onze mening grenzen ernstig overschreden werden, zullen we als team overleggen of bijkomende maatregelen wenselijk zijn om de veiligheid van de eenheid te herstellen zoals een langere duur van de time-out 26

28 of opstart van een kamerprogramma. Indien door het team vragen worden gesteld bij veiligheid, kan een kleding- of kamercontrole gebeuren, na grondig overleg met verschillende disciplines. Naargelang de ernst van het incident kan overwogen worden over te gaan tot ontslag of kan er klacht tegen u ingediend worden bij de politie. Deze maatregelen kunnen enkel genomen worden na een interdisciplinair overleg waarbij we steeds zullen kijken naar uw behandelproces, de situationele factoren van het incident, de ernst van het voorval, Ook hier blijven we de dialoog met u aangaan. Veiligheid Roken kan tijdens de vrije momenten in de voorziene plaatsen. Op de eenheid mag u geen vuur in eigen bezit hebben. U wordt dan ook bij begin van opname gevraagd aanstekers, lucifers en toestellen met een verwarmingselement in bewaring te geven bij het team. Ook voorwerpen als scheermesjes en scharen worden gevraagd om af te geven. Indien u een van deze spullen nodig hebt, kan u vragen deze tijdelijk te mogen gebruiken. De aanwezige zorgverleners schatten in of dit al dan niet kan. Wij verwachten dat u de spullen na gebruik teruggeeft. Alcohol en drugs Het gebruiken en/of bezitten van alcohol, drugs en nietvoorgeschreven medicatie is niet toegestaan op de een- 27

29 heid. Bij vermoedens van misbruik is controle mogelijk. Wordt medicatie en/of alcohol aangetroffen, dan zal dit in beslag worden genomen en vernietigd. Aangetroffen drugs worden conform de afspraak in het ziekenhuis overhandigd aan de directie. Bezoek Bezoek is mogelijk - op dinsdag en donderdag tussen en 20 uur - Op weekend- en feestdagen tussen 14 en 17 uur. In een latere fase van de behandeling kan eventueel uitgang met bezoek plaatsvinden, nadat dit in de teamvergadering besproken werd. We vragen het bezoek van anderen te respecteren. Omwille van een uitgebreid en intensief therapieprogramma is bezoek enkel welkom tijdens deze bezoekuren. Om bezoek te kunnen ontvangen wordt er verwacht dat er voorafgaandelijk telefonisch contact wordt opgenomen met onze eenheidsgeneesheer. Dit gaat in eerste instantie door in het bezoeklokaal op de eenheid. Uitgang en weekends Er zijn geen vaste afspraken rond uitgang en weekends. Voor iedereen wordt dit heel individueel bekeken tijdens 28

Welkom op IBE. Wel en Stroom

Welkom op IBE. Wel en Stroom Welkom op IBE Wel en Stroom Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek

Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Déclick Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Informatie voor

Nadere informatie

De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek

De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Taag Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be

Nadere informatie

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis verantw. uitg. Gui Rusch, Andreas Vesaliuslaan 39,2980 Zoersel Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Algemene onthaalbrochure binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

De Luwte C. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg

De Luwte C. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Luwte C Afdeling voor complexe en langdurige zorg Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Situering 3 Voorstelling

Nadere informatie

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE Woord vooraf Eerst en vooral willen we alle studenten welkom heten op onze zorgeenheid.via deze introductiebrochure hopen we dat je inzicht krijgt in onze dagelijkse afdelingswerking.

Nadere informatie

infobrochure leefgroep Hinkstap

infobrochure leefgroep Hinkstap infobrochure leefgroep Hinkstap Welkom Wie je ook bent, vanwaar je ook komt, je bent welkom bij ons In deze wat vreemde en nieuwe wereld wil dit boekje je gids zijn. Lees het, als je vragen hebt, vraag

Nadere informatie

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten wij steeds beter te worden door

Nadere informatie

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel.: 03 380 30 11 e-mail: pzbethanienhuis@emmaus.be website: www.pzbethanienhuis.be

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling

De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 1 Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Doelgroep 3 Diagnostiek

Nadere informatie

Informatieboekje 2. Werken aan herstel. Hoe herstel ik na een. beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen

Informatieboekje 2. Werken aan herstel. Hoe herstel ik na een. beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen Informatieboekje 2 Werken aan herstel Stap! Hoe herstel ik na een beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Genezen na een amputatie... 3 Problemen tijdens de

Nadere informatie

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Opgesteld op: 22-09-11 Geldig tot: 2015 Laatste wijziging: 25-07-12 Huishoudelijk reglement OOOC Luein Code: ALG Type: document Auteur: kwaliteit coördinator Huishoudelijk reglement OOOC Luein Dorp-Oost

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015 Pedagogisch Beleidsplan 01-01-2015 1 Inhoudsopgave pedagogisch beleid. Voorwoord blz. 3 1. Visie op het kind blz. 4 2. Doelstelling en opvoedingsdoelen blz. 5 3. Het Pedagogisch Beleid blz. 6 3.1 Veiligheid,

Nadere informatie

jongeren en drugs Nuttige Info voor ouders OVER DRUGS, ALCOHOL, GOKKEN EN NIEUWE MEDIA

jongeren en drugs Nuttige Info voor ouders OVER DRUGS, ALCOHOL, GOKKEN EN NIEUWE MEDIA jongeren en drugs Nuttige Info voor ouders OVER DRUGS, ALCOHOL, GOKKEN EN NIEUWE MEDIA 1 Wegwijs Je maakt je zorgen over het druggebruik van je zoon of dochter. Je wilt meer informatie over bepaalde producten.

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Als een vriend of familielid een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5

Nadere informatie

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang (BSO) van Villa Kakelbont Kinderopvang. Wanneer u voor de BSO van Villa Kakelbont kiest, nemen wij uw kind graag op in een van

Nadere informatie

DE BASISTRAINING VAN EEN LIBERMANMODULE OMGAAN MET VERSLAVING, AANGEPAST AAN DE NODEN VAN MINDER VERBALE PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN

DE BASISTRAINING VAN EEN LIBERMANMODULE OMGAAN MET VERSLAVING, AANGEPAST AAN DE NODEN VAN MINDER VERBALE PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN Hogeschool West-Vlaanderen Departement HIEPSO Studiegebied Gezondheidszorg OPLEIDING ERGOTHERAPIE R. De Rudderlaan, 6 8500 Kortrijk DE BASISTRAINING VAN EEN LIBERMANMODULE OMGAAN MET VERSLAVING, AANGEPAST

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Jongeren en druggebruik

Jongeren en druggebruik Jongeren en druggebruik een leidraad voor ouders Voorwoord Ouders - en ook andere opvoeders - zijn als de dood voor "drugs". Blijkbaar zorgt dit thema, door hun bezorgdheid en liefde voor opgroeiende kinderen,

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Studentenbrochure Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Vandemoortele Hilde Mervilde Evi Thomas Bart De Keyser Tom Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Bijstelling Pedagogisch beleidsplan, toegepast aan de nieuwe locatie. Dit is het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Alcohol en andere drugs

Alcohol en andere drugs Alcohol en andere drugs Wat met alcohol- en andere drugproblemen bij cliënten in OCMW en CAW? Alcohol en andere drugs Wat met alcohol- en andere drugproblemen bij cliënten in OCMW en CAW? Colofon Auteur

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie