WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM"

Transcriptie

1 WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan Zoersel Tel Binnen en buiten met aandacht verbonden Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c Mechelen 0

2 WELKOM Welkom op de Intensieve BehandelEenheid (IBE). We willen u graag informeren over onze manier van werken, het therapeutisch kader van de behandeleenheid, Neem rustig de tijd om deze brochure door te nemen. Het is normaal dat niet alles meteen even duidelijk is. Uw persoonlijk begeleiders (PB s) zullen de brochure met u doornemen en u de kans geven om bijkomende vragen te stellen. 1

3 VOORSTELLING VAN DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEID Wel en Stroom zijn twee behandeleenheden die een intensieve behandeling aanbieden aan telkens acht patienten met persoonlijkheidsproblemen. Mensen die op Wel/Stroom terechtkomen, hebben vaak al vele behandelingen achter de rug, maar lijken te blijven botsen op dezelfde problemen. Dit kan heel wat frustraties met zich meebrengen. Wim vlucht telkens in drankmisbruik wanneer het team samen met hem stappen wil zetten naar een open eenheid. Alle afspraken die met hem gemaakt worden, legt hij naast zich neer en hij beschouwt zichzelf als hopeloos. Hij gelooft niet meer in behandeling, werkt niet meer mee, maar kan ook nergens naartoe. Zorgverleners weten niet wat ze hem nog kunnen bieden. Wanneer Sandra het moeilijk heeft, slaagt ze er niet in om hierover te praten of hulp te aanvaarden van mensen uit haar omgeving. De enige manier waarop ze haar omgeving duidelijk kan maken dat ze het niet meer aankan, is door te automutileren met soms ernstige lichamelijke schade tot gevolg. Ze wil hiermee stoppen, maar niemand lijkt haar te begrijpen of te kunnen helpen. 2

4 Jeanine wordt voor de derde keer in het psychiatrisch ziekenhuis opgenomen. De vele tegenslagen die ze in het leven tegenkwam, maken het moeilijk om andere mensen te vertrouwen. Wanneer ze zich in het nauw gedreven voelt, kan ze erg impulsief en dreigend reageren. Haar gedrag is vaak angstaanjagend, zowel voor medepatiënten als voor zorgverleners. Hierdoor belandt ze regelmatig op afzondering en loopt haar behandeling telkens weer vast. We bieden mensen een nieuwe start aan. Samen gaan we op weg. We gaan gericht op zoek naar wat maakt dat iemand vastloopt en hoe we hierin iets in beweging kunnen brengen. Vaak is dit een proces van vallen en opstaan. Daarom trachten we te werken vanuit een warm klimaat dat kansen geeft om te experimenteren en nieuwe ervaringen op te doen. 3

5 TEAM VAN ZORGVERLENERS Iedere behandeleenheid heeft zijn eigen leefklimaat en een eigen team. De twee eenheden werken onderling nauw samen op vlak van therapieën. Ieder team bestaat uit verpleegkundigen, sociotherapeuten, een aantal vakgroeptherapeuten, maatschappelijk werker, psycholoog, verantwoordelijke zorgeenheid en psychiater. De psychiater Eenmaal per week kan u op gesprek gaan bij de psychiater. Hij volgt op hoe het met u gaat, hoe uw behandeling verloopt Verder zorgt hij voor de medicamenteuze behandeling. Het is belangrijk dat u goed weet wat u wel en niet van uw medicatie mag verwachten, hoe u best met uw medicatie kan omgaan, Stel gerust vragen als er zaken voor u onduidelijk zijn. Spreek ook over welke effecten u ervaart, wat u hindert, De psychiater overlegt regelmatig met het team. Hij is ook aanwezig op de teamvergaderingen. Maatschappelijk werker De maatschappelijk werker heeft specifiek aandacht voor de rol die u in uw gezin speelt, uw werksituatie, geldzorgen, huisvesting, administratieve moeilijkheden, De maatschappelijk werker zal u ondersteunen waar dit nodig is. Verder wordt ernaar gestreefd dat u kansen krijgt 4

6 op deze vlakken aan zelfstandigheid te winnen, zodat u zelf verantwoordelijkheden kan leren opnemen. Wanneer u hierbij moeilijkheden ondervindt, kunnen we hieraan gericht aandacht besteden in de behandeling. De maatschappelijk werker verzorgt ook de contacten met de eenheid waar u vandaan komt. Tijdens uw behandeling zal er regelmatig overleg zijn met de teamleden van uw vroegere zorgeenheid zodat zij kunnen zoeken naar een passend vervolg na uw behandeling op de IBE. Dit kan betekenen dat u terugkeert naar de eenheid waar u vandaan kwam of dat zij een alternatief voorstellen. Het is in principe niet de bedoeling na uw verblijf op IBE uw behandeling in dit ziekenhuis verder te zetten. De maatschappelijk werker coördineert de overlegmomenten zodat de overgang naar een vervolgbehandeling zo goed mogelijk kan verlopen. Psycholoog Binnen de eerste twee weken van uw opname nodigt de psycholoog u uit voor een kennismakingsgesprek. Afhankelijk van uw noden en zorgvragen kan psychotherapeutische gespreksbegeleiding opgestart worden. De psycholoog gaat met u op zoek naar wat de belangrijkste problemen zijn waarmee u kampt en hoe u daarmee kan omgaan. Veel aandacht zal daarbij besteed worden aan uw levensverhaal, uw gevoelens, uw gedachten, wat u er 5

7 vaart in uw lichaam, hoe u de relaties ervaart die u met anderen aangaat, Alles wat u meemaakt in uw privécontext en binnen de contacten met medepatiënten en zorgverleners kan als materiaal gebruikt worden om uw problemen te onderzoeken en te bekijken hoe u hiermee kan omgaan. Persoonlijke begeleiding Bij uw opname krijgt u zo snel mogelijk twee persoonlijk begeleiders toegewezen. Uw persoonlijk begeleiders coordineren uw behandelplan. Dit betekent dat zij luisteren naar hoe het met u gaat, welke moeilijkheden u tegenkomt, welke ideeën/verlangens u hebt voor de toekomst, Zij brengen uw verhaal op de teamvergadering. Na de teamvergadering bespreken zij met u welke voorstellen het team heeft om samen aan de slag te gaan. Uw persoonlijk begeleiders zullen u ook ondersteunen in het dagelijks leven als u moeilijkheden ervaart. Hoe kan u omgaan met spanningen? Hoe kan u omgaan met conflicten? Wat kan u helpen om rust te vinden? Wat kan u ondersteunen om goed voor uzelf te zorgen (eetgewoonten, slaap, hygiëne, )? Sociotherapeuten Naast uw persoonlijk begeleiders kan u ook terecht bij de andere sociotherapeuten. Wanneer u het ergens moeilijk mee hebt, kan u bij hen ondersteuning vragen. 6

8 Zij kunnen u helpen om beter te begrijpen waar u het moeilijk mee hebt door vragen te stellen over wat er aan de hand is, welke gedachten en gevoelens u tegenkomt, wat u ervaart in uw lichaam, Verder zoeken ze samen met u naar manieren om een conflict aan te pakken en om met uw spanningen om te gaan. Zij zullen u zoveel mogelijk aanmoedigen zelf problemen aan te pakken zodat u kan oefenen in het omgaan met moeilijke situaties. De sociotherapeuten zullen u ook veel feedback geven over hoe zij naar uw moeilijkheden kijken, welk effect uw gedrag heeft op anderen, welke problemen zich lijken te herhalen, Dit kan u helpen om over uzelf na te denken, te oefenen, nieuwe dingen uit te proberen, Dramatherapeut Tijdens de opname kan u verschillende therapieën volgen. De dramatherapeut gebruikt in de sessies theatertechnieken. Deze technieken kunnen erg verschillend zijn, zoals speloefeningen, gebruik maken van teksten, voorwerpen en/of gedichten, belangrijke situaties uitspelen, Goed kunnen toneel spelen is hierbij helemaal niet belangrijk, het is net een middel om te ontspannen, elkaar beter te leren kennen en aan eigen thema s te werken. Creatieve therapeut beeldend De creatieve therapie beeldend is een non-verbale therapie. Er wordt gewerkt met verschillende materialen zoals 7

9 verf en klei. De aandacht gaat naar het maken van een werkstuk waarmee u ongestoord kan bezig zijn, zonder de directe blik van anderen. Het werkstuk groeit vanuit de eigen expressieve zoektocht: er is een constante dialoog tussen de maker en het materiaal. Gevoelens zoals woede, verdriet of voldoening gaan naar het werkstuk, materialen doen een appel op emoties. Door het beleven van de materie, het vormgeven van het ongevormde, ontstaat een structurering van de beleving of de gedachte: vormgeven helpt ordenen. Het beeld dat u maakt, is ook tastbaar en blijvend. Het kan daardoor een belangrijke functie vervullen en veranderingen zichtbaar maken. Zonder prestatiedruk en met respect voor uw persoonlijkheid zal de therapeut u begeleiden en aanmoedigen in uw creatief bezig zijn. Op het einde van elke sessie kan u over uw ervaringen spreken of iets noteren. U kan van bij het begin van uw opname deelnemen aan de sessies beeldende therapie. Na een paar sessies bekijken we samen of deze therapievorm voor u een hulp kan zijn om uw doelen te bereiken, of om meer duidelijkheid te bekomen rond uzelf en uw zorgvraag. U kan dan ook deelnemen aan de sessies op indicatie. Psychomotorische therapeut Tijdens de psychomotorische therapie krijgt u de kans om plezier te (her)vinden in beweging. Via uiteenlopende bewegings- en spelvormen trachten we oefensituaties te 8

10 creëren voor de moeilijkheden waarvoor u bent opgenomen. Lichaamsgerichte oefeningen geven u de kans om uzelf en uw functioneren beter te leren kennen. Het goed kunnen sporten, is absoluut geen vereiste, maar de sessies geven de mogelijkheid om naast sport- en spelplezier, samen op een speelse manier aan de slag te gaan. Verantwoordelijke zorgeenheid Het is de opdracht van de verantwoordelijke zorgeenheid om met de beschikbare middelen kwalitatieve zorg te organiseren samen met de verschillende zorgverleners die werkzaam zijn op de eenheid. Hij is veelal indirect betrokken bij uw behandeling, maar volgt wel het goede verloop hiervan op. Zo neemt hij onder andere deel aan de teamvergadering, briefings en ander overlegmomenten waarop uw behandeling ter sprake komt. Waar nodig, kan hij door het team worden gevraagd om meer rechtstreeks betrokken te zijn in uw behandeling in functie van de op dat moment noodzakelijke interventies. Zijn hoofdtaak bevindt zich echter eerder op het terrein van teammanagement en het aansturen van de zorgverleners op de eenheid. Hebt u vragen over uw behandeling of uw verblijf op de behandeleenheid, dan kan u hiervoor zeker bij hem terecht. U kan ook bij hem terecht met klachten. Hij zal samen met u verkennen wat mogelijke antwoorden of op 9

11 lossingen kunnen zijn voor uw vragen of klachten in functie van uw behandeling of het traject dat u aflegt op de eenheid. 10

12 DAGINDELING Dag- en weekplanning 7.15 uur: De kamers worden geopend en men wordt gewekt op weekdagen. Voor verzorgingen kan u bij de verpleging terecht. De specifieke uren verschillen per IBEbehandeleenheid. 8 uur: Ontbijt uur: Briefing voor het team, vrij moment voor u. 9 uur: Dagopening. Ieder dagdeel start met een dagopening. Hier stellen we therapieën voor die zullen gegeven worden. We vragen om u zoveel mogelijk te engageren voor de therapieën die aansluiten bij uw behandelplan. Wanneer u ervoor kiest om niet deel te nemen, vragen we aan te geven welke andere keuze u maakt. We vinden het belangrijk dat u bewuste keuzes probeert te maken en uw verantwoordelijkheid probeert op te nemen voor uw behandeling. Op IBE is er geen vast therapie- of activiteitenprogramma. Elke week wordt er een nieuw therapieschema opgesteld in functie van de noden en mogelijkheden van de leef- 11

13 groep. Het programma hangt uit in de leefgroep. De therapiesessies variëren sterk. Er zijn o.a. sessies waaraan enkel patiënten en zorgverleners van de eigen eenheid deelnemen. Er zijn sessies met de 2 IBEeenheden samen en er zijn sessies van het Vlot. Het Vlot is een eenheidsoverstijgend aanbod dat staat voor Vorming, Levensdomeinen, Ontwikkeling en Therapie. Iedere dinsdag en donderdag biedt het Vlot in de namiddag sessies aan. Dit aanbod vindt u terug in de kaft die op de eenheid ter inzage ligt. Na de dagopening start de eerste therapiesessie. Tijdens de voormiddag vinden 2 therapieën of activiteiten plaats, gescheiden door een pauze. 12 uur: Middagmaal uur: Briefing voor het team, vrij moment voor u. 14 uur: Voor de start van de namiddagactiviteiten is er eerst een middagopening, wat vergelijkbaar is met voorgaande dagopening. Deze middagopening kan onmiddellijk na de maaltijd plaatsvinden, maar ook om 14 uur (afhankelijk van het programma, de mogelijkheden, ). 12

14 Nadien start een therapiesessie. Tijdens de namiddag vinden 2 therapieën of activiteiten plaats, gescheiden door een pauze uur: Avondmaal, gevolgd door een dagafsluiting. Hier krijgt iedereen de kans om aan te geven hoe deze dag is geweest. Verder wordt er gevraagd naar de invulling van de avond. s Avonds is er tijd voor vrije invulling. Indien gewenst kunnen er s avonds gesprekken plaatsvinden met een persoonlijk begeleider en is er een verzorgingsmoment uur: Iedereen wordt op de eigen kamer verwacht. Kamerdeuren worden gesloten. Tijdens het weekend kan deze planning variëren. Informeer best bij de sociotherapeuten van uw eenheid. 13

15 THERAPEUTISCH PROGRAMMA Therapeutisch behandelkader Persoonlijkheidsproblemen ontstaan niet zomaar. Mensen die ermee kampen, hebben vaak heel wat minder prettige ervaringen in hun leven meegemaakt. Dit heeft een grote invloed gehad op hun ontwikkeling als persoon. We vinden het belangrijk oog te hebben voor uw levensverhaal en stil te staan bij hoe u dit alles beleefd hebt, hoe u er nu naar kijkt, Van daaruit trachten we samen te begrijpen hoe de pijn, uw klachten en symptomen zijn ontstaan. We besteden veel aandacht aan moeilijkheden die u ervaart op vlak van zelfbeeld, relaties, emoties, spanningen, en hoe u hiermee omgaat. Het is logisch dat wanneer u pijn ervaart, u manieren zoekt om de pijn te verlichten of om het leven draaglijk te maken. Het kan daarbij gebeuren dat u dingen doet die u tijdelijk helpen om de spanning te verlichten, maar waarover uzelf niet tevreden bent of die u op langere termijn nog meer problemen geven. Het kan daarbij gaan om automutilatie, eetproblemen, agressie, middelenmisbruik, passiviteit, uzelf isoleren en contacten afhouden, We nodigen u graag uit om over deze moeilijkheden te spreken, zodat we u hierbij kunnen ondersteunen en er aandacht voor hebben in uw behandeling. 14

16 Vanuit een begrijpen van uw moeilijkheden, willen we graag met u een behandelplan opstellen. Daarbij besteden we aandacht aan wat u denkt nodig te hebben om een waardevol leven te kunnen leiden en wat u hierin op dit moment belemmert. Graag willen we u ondersteunen in deze zoektocht en ook echt de tijd nemen om u hierin bij te staan. De moeilijkheden die mensen ervaren in hun privéleven op vlak van omgaan met zichzelf en anderen, emoties, zelfbeeld, zien we vaak ook optreden op de eenheid, tijdens therapieën, binnen contacten met medepatiënten, zorgverleners, We vinden het erg belangrijk om aandacht te besteden aan situaties en ervaringen die u tegenkomt binnen het groepsgebeuren en nodigen u graag uit om hierover te vertellen. We denken samen met u na over hoe u in relatie staat met anderen, welke invloed uw gedrag heeft op anderen, hoe u het gedrag van anderen ervaart en interpreteert, en welke patronen zich makkelijk lijken te herhalen. De verschillende teamleden zullen u ook regelmatig feedback geven op uw gedrag en hun kijk geven op situaties die zich afspelen. Het gaat daarbij niet om wie er gelijk heeft, maar eerder om samen zoeken, begrijpen, ontdekken, hoe u uzelf in relatie met anderen beleeft. 15

17 De spanningen, conflicten, emoties, die u tegenkomt in het groepsgebeuren kunnen ook aangewend worden als gelegenheden om te experimenteren met hoe u hier zelf mee kan leren omgaan. We vinden het belangrijk deze coaching aan te bieden zodat u deze ervaringen kan meenemen naar uw privéleven en ook daar sterker staat om moeilijkheden zelf aan te pakken. Crisissen In stressmomenten is het niet gemakkelijk om stil te staan bij wat u denkt, voelt en ervaart. Soms kan de spanning zo hoog oplopen dat het moeilijk wordt om nog helder te kunnen nadenken, wat kan leiden tot impulsief gedrag zoals schelden, dreigen, agressie, zelfbeschadigend gedrag, alcohol drinken, Vaak wordt het op zulke momenten moeilijk om u nog echt open te stellen voor de mening van anderen of met anderen het gesprek aan te gaan. Zorgverleners zullen u ook op die momenten trachten te ondersteunen en met u proberen te zoeken naar wat u tot rust kan brengen. Wanneer echter uw eigen veiligheid of die van anderen in gevaar zijn, kunnen zorgverleners u tijdelijk een time-out aanbieden, al dan niet in een veilige kamer. In de eerste plaats willen we daarbij rust en veiligheid geven. 16

18 Wanneer de rust is teruggekeerd en er terug ruimte is om te denken, nemen we met u de tijd om stil te staan bij de crisis. Met welke spanningen zat u voordien al, hoe ging u om met uw moeilijkheden, Door goed te begrijpen hoe u de crisis beleefd hebt, kunnen we kijken hoe u in de toekomst met zulke situaties kan omgaan. We willen aandacht hebben voor uw verhaal en uw kijk op de situatie, maar verwachten anderzijds van u een inspanning om samen te werken om de situatie te herstellen. Wanneer u regelmatig zulke crisissen ervaart, kan het interessant zijn hier aandacht voor te hebben in uw behandelplan. Verschillende therapeuten en persoonlijk begeleiders werken met u aan een crisisplan zodat u spanningen sneller leert aanvoelen en hiermee leert omgaan. Verloop zorgtraject Intake We vinden het erg belangrijk dat u goed opgevangen wordt op de eenheid. Ter voorbereiding op uw opname zijn er al zorgverleners van de IBE komen kennismaken met u en het team dat met u samengewerkt heeft. Zo trachten we zicht te krijgen op de moeilijkheden die zich voordeden op de eenheid en te bekijken wat een opname op een IBE voor u en het team kan betekenen. Dit contact met uw verwijzende eenheid is essentieel, want zij zullen verder verantwoordelijk blijven voor uw behandeling na 17

19 uw opname hier. Zij zullen dan ook betrokken blijven tijdens de verdere behandeling op IBE. Kennismakingsfase Gedurende de eerste twee weken van uw opname staat kennismaking centraal met zorgverleners, medepatiënten, therapieën, Binnen deze eerste twee weken krijgt u normaal gezien twee persoonlijk begeleiders toegewezen die uw behandeling zullen coördineren. Zij zullen ook met u samenzitten om deze brochure met u te overlopen, stil te staan bij uw vragen, u te informeren over praktische zaken, Verder zal ook een van de psychologen u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Tijdens deze eerste twee weken kan u enkel deelnemen aan therapieën op de eenheid. Vervolgens wordt er op teamvergadering besproken of u kan deelnemen aan therapieën buiten de eenheid (maar die nog op het domein plaatsvinden) zoals sport en spel, fitness, bibliotheek, Wanneer dit goed verloopt, kan er de week nadien ook deelgenomen worden aan therapieën en activiteiten buiten de eenheid zoals zwemmen, wandelen, winkelen, Exploratiefase We nemen de tijd om u te leren kennen zodat we zicht krijgen op uw moeilijkheden, wat uw sterktes zijn, wie voor u belangrijke mensen zijn in uw leven en hoe u 18

20 hiermee in relatie staat, hoe het contact met medepatiënten en zorgverleners verloopt, wat u tegenkomt tijdens therapieën, Van daaruit gaan we samen met u op zoek naar de doelstellingen waaraan u wenst te werken en welke toekomstperspectieven voor u belangrijk zijn. Verschillende zorgverleners zullen hierover met u spreken. Ongeveer zes weken uw opname, wordt deze informatie samengebracht op de teamvergadering in de vorm van een uitgebreide bespreking. Uw persoonlijk begeleiders bereiden deze vergadering samen met u voor. Op de teamvergadering bekijken we hoe we ons op uw zorgvraag kunnen afstemmen en wat ons voorstel is naar u toe. In open dialoog praten we met u over uw behandeling en creëren we ruimte voor uw eigen inbreng, meningen, ideeën, Vragen over vrije weekends en uitgang bekijken we tijdens deze uitgebreide bespreking. Samenwerkingsfase We investeren als zorgverleners graag in uw behandeling. Het is echter ook belangrijk dat u zelf verantwoordelijkheid opneemt voor uw behandeling om iets in beweging te krijgen. Daarom vragen we om u zoveel mogelijk te engageren voor die therapieën die belangrijk zijn voor uw behandeling, deel te nemen aan het groepsgebeuren, 19

21 met ons in gesprek te gaan, ook al wordt u hierdoor geconfronteerd met moeilijke situaties. Mensen die bij ons opgenomen zijn, hebben vaak al heel wat watertjes doorzwommen en kampen soms met motivatieproblemen, lusteloosheid, weinig geloof in de zin van therapieën, Het is niet altijd makkelijk de energie te vinden om te blijven proberen. We moedigen u aan met zorgverleners in gesprek te gaan wanneer u dit bij uzelf tegenkomt zodat we hier oog voor kunnen hebben in de behandeling en u ondersteuning kunnen aanbieden. Na de uitgebreide bespreking vindt er maandelijks een evaluatie plaats van uw behandeling. Ook hier is het weer de bedoeling dit telkens met u voor te bereiden en te bespreken. Bij deze evaluaties bekijken we hoe uw behandeling verloopt, wat we tegenkomen in samenwerking met u, of er doelstellingen bijgestuurd moeten worden, er nieuwe vragen zijn om over na te denken, Na een viertal maanden is er een tussentijds overleg met medewerkers van de eenheid waar u vandaan komt. Hier staan we stil bij het verloop van uw behandeling. Daarnaast wordt gekeken naar een mogelijk vervolg op uw behandeling zodat er zoveel mogelijk continuïteit is in de zorg die u aangeboden krijgt. Dit in dialoog met u. 20

22 Afronding Een gemiddelde behandeling op een IBE duurt ongeveer zes maanden. Na deze zes maanden is het in principe de bedoeling dat u verder aan de slag gaat met de eenheid waar u vandaan kwam. Zij bouwen verder op uw behandeling hier of zoeken naar een meer geschikte eenheid voor u of zelfs ambulante begeleiding in geval u meer op eigen benen kan staan. Wanneer het zinvol lijkt nog langer in behandeling te blijven op IBE, kan dit besproken worden. Het maximumverblijf op een IBE is één jaar, maar dit is uitzonderlijk. Afscheid nemen en afronden is niet gemakkelijk en brengt meestal heel wat gevoelens met zich mee. Het loslaten van het bekende, piekeren over nieuwe stappen, afscheid nemen van medepatiënten en zorgverleners, kan mogelijk heel wat bij u teweeg brengen. We zijn er voor u en luisteren naar wat dit voor u betekent. Indien u teruggaat naar uw vorige eenheid of u gaat naar een nieuwe eenheid, zullen zorgverleners van de IBE u hierin begeleiden en u ook daarheen brengen. Eens ter plaatse zullen zij het ontslagverslag dat we hebben opgesteld over uw behandeling met de nieuwe eenheid overlopen zodat de zorgverleners goed geïnformeerd zijn en met u verder aan de slag kunnen gaan. Indien u wenst, kan u vooraf vragen dit ontslagverslag met u te overlopen. 21

23 AFSPRAKEN OP DE ZORGEENHEID Bekijk zeker ook de algemene onthaalbrochure. Hier vindt u algemene informatie over het ziekenhuis. Beroepsgeheim Wat er gebeurt binnen uw behandeling, blijft binnen de muren van de eenheid. Met zorgverleners van het team waar u vandaan komt, hanteren we wel een gedeeld beroepsgeheim. Enkel wanneer we ons zorgen maken over uw veiligheid of die van anderen, kunnen we ervoor kiezen toch informatie met anderen te delen. Waar u dit zelf wenst, kan u vragen om familieleden of mensen die voor u belangrijk zijn in de behandeling te betrekken en te informeren. Best kan u bij het begin van uw opname aangeven in welke mate u graag heeft dat anderen betrokken worden. Privacy Iedere patiënt beschikt over een eigen kamer. Dit is uw eigen plekje waar u zich kan terugtrekken. Ter bescherming van uw privacy is het niet toegestaan elkaars kamer te betreden. Verder wordt het nemen van foto s, filmen van mensen met camera, fototoestel of gsm eveneens niet toegelaten. Wanneer u zich niet houdt aan deze afspraak kunnen deze spullen in bewaring gehouden worden door het team. 22

24 Tegen betaling van een waarborg krijgt u een sleutel van uw kamer. U kan uw kamer op slot doen als u niet op de eenheid bent of deelneemt aan een activiteit op de behandeleenheid. Het gebruik van deze sleutel raden we aan. Telefoneren en internetgebruik Telefoneren kan tijdens elk vrij moment en dit tot uur via het muntjestoestel. Uw familie en vrienden kunnen u ook via dit toestel bereiken. Ook het gebruik van gsm is toegestaan tijdens de vrije momenten. Op de eenheid staat een computer ter beschikking met internetaansluiting. U kan tijdens vrije momenten gebruik maken van de computer om familieleden te mailen, informatie op te zoeken, spelletjes te spelen, We vragen dat u op een goede manier omgaat met de computer en dat u - waar nodig - afspraken maakt met medepatiënten over wie de computer wanneer gebruikt. Gebruik materiaal op de eenheid U kan het meeste materiaal op de eenheid vrij gebruiken. We vragen u om hiermee op een respectvolle manier om te gaan. Indien er materiaal van de eenheid of medepatienten beschadigd wordt, verwachten we dat u dit opruimt en zo snel mogelijk vergoedt. Dit geldt tevens voor schade aan de infrastructuur. 23

25 Mits betaling kan u op uw eigen kamer tv kijken. U dient dit aan te geven bij uw opname. Er zal dan maandelijks een bedrag worden aangerekend op uw factuur en u dient een waarborg te betalen voor de afstandsbediening. Persoonlijke hygiëne Baden en douchen kunnen tijdens de vrije momenten. We verwachten dat u verzorgd op de eenheid verschijnt. Indien u kledij wenst te wassen op de eenheid, krijgt u een eigen wasdag toegewezen zodat u uw persoonlijke kledij kan wassen, drogen en eventueel strijken. Onze wasmachine werkt met euromuntstukken. Taken op de behandeleenheid Op de eenheid zijn er enkele klusjes te doen. Tijdens de patiëntenraad wordt wekelijks de taakverdeling opgesteld voor de volgende week. We verwachten dat iedereen hierin zijn steentje bijdraagt. Winkelen Wekelijks voorzien we een moment om met de ganse groep te gaan winkelen. U kan dan uw weekboodschappen doen. Het is belangrijk dat u tracht in te schatten hoeveel u nodig heeft. Het is niet de bedoeling dat u medepatiënten inschakelt om voor u boodschappen te doen. 24

26 Wanneer u de eenheid niet kan verlaten, mag u een beperkt winkellijstje met de verpleging meegeven zodat zij voor u boodschappen kunnen meebrengen. Medicatie De medicatie die door de dokter voorgeschreven is, wordt tijdens elke maaltijd aangeboden. Indien u tijdens een maaltijd niet aanwezig was, kan u deze na de maaltijd aan de apotheek komen halen. Op eenheid Wel gebeurt de medicatiebedeling s avonds wanneer de kamers gesloten worden. Op eenheid Stroom kan de nachtmedicatie afgehaald worden tijdens het vast medicatiemoment. Medicatiewijzigingen worden enkel met de dokter besproken. Aangezien de door de geneesheer voorgeschreven medicatie wordt geleverd door de apotheek van ons Psychiatrisch Ziekenhuis, is het niet nodig om zelf voor medicatie te zorgen. Hebt u bij de aanvang van uw opname toch uw thuismedicatie bij, verzoeken wij u om deze zo snel mogelijk terug mee naar huis te geven met familie of vrienden. In afwachting daarvan bewaren we deze achter slot op uw kamer. Permanentie eenheid We streven op de eenheid naar een aangenaam en veilig leefklimaat waarin iedere patiënt maximaal de kans krijgt zich te ontplooien. Om dit te garanderen zullen er tussen 25

27 7 en 22 uur steeds minstens twee zorgverleners op de eenheid aanwezig zijn. Bij noodsituaties zoals crisissen op een buureenheid, onverwachte afwezigheid van een zorgverlener, is het mogelijk dat er geen twee zorgverleners aanwezig zijn op de eenheid. Omwille van de veiligheid wordt er dan verwacht dat u op uw kamer blijft. Uw deur wordt dan ook gesloten. We proberen deze momenten zo weinig mogelijk te laten voorkomen en ook zo snel mogelijk op te lossen. Bespreekbaarheid en verantwoordelijkheid Om behandeling mogelijk te maken, beschouwen we openheid en bespreekbaarheid als belangrijke pijlers. We geven graag iedereen de kans om met deze moeilijkheden aan de slag te gaan en open over problemen te kunnen spreken. Het feit dat moeilijkheden bespreekbaar zijn, wil echter niet zeggen dat alles zomaar mag en kan. We vinden het belangrijk dat er op de eenheid een veilige sfeer kan zijn, zowel fysiek als psychisch. Dit brengt met zich mee dat fysieke agressie, pesterijen, dreigementen, op de eenheid niet worden toegestaan. Indien naar onze mening grenzen ernstig overschreden werden, zullen we als team overleggen of bijkomende maatregelen wenselijk zijn om de veiligheid van de eenheid te herstellen zoals een langere duur van de time-out 26

28 of opstart van een kamerprogramma. Indien door het team vragen worden gesteld bij veiligheid, kan een kleding- of kamercontrole gebeuren, na grondig overleg met verschillende disciplines. Naargelang de ernst van het incident kan overwogen worden over te gaan tot ontslag of kan er klacht tegen u ingediend worden bij de politie. Deze maatregelen kunnen enkel genomen worden na een interdisciplinair overleg waarbij we steeds zullen kijken naar uw behandelproces, de situationele factoren van het incident, de ernst van het voorval, Ook hier blijven we de dialoog met u aangaan. Veiligheid Roken kan tijdens de vrije momenten in de voorziene plaatsen. Op de eenheid mag u geen vuur in eigen bezit hebben. U wordt dan ook bij begin van opname gevraagd aanstekers, lucifers en toestellen met een verwarmingselement in bewaring te geven bij het team. Ook voorwerpen als scheermesjes en scharen worden gevraagd om af te geven. Indien u een van deze spullen nodig hebt, kan u vragen deze tijdelijk te mogen gebruiken. De aanwezige zorgverleners schatten in of dit al dan niet kan. Wij verwachten dat u de spullen na gebruik teruggeeft. Alcohol en drugs Het gebruiken en/of bezitten van alcohol, drugs en nietvoorgeschreven medicatie is niet toegestaan op de een- 27

29 heid. Bij vermoedens van misbruik is controle mogelijk. Wordt medicatie en/of alcohol aangetroffen, dan zal dit in beslag worden genomen en vernietigd. Aangetroffen drugs worden conform de afspraak in het ziekenhuis overhandigd aan de directie. Bezoek Bezoek is mogelijk - op dinsdag en donderdag tussen en 20 uur - Op weekend- en feestdagen tussen 14 en 17 uur. In een latere fase van de behandeling kan eventueel uitgang met bezoek plaatsvinden, nadat dit in de teamvergadering besproken werd. We vragen het bezoek van anderen te respecteren. Omwille van een uitgebreid en intensief therapieprogramma is bezoek enkel welkom tijdens deze bezoekuren. Om bezoek te kunnen ontvangen wordt er verwacht dat er voorafgaandelijk telefonisch contact wordt opgenomen met onze eenheidsgeneesheer. Dit gaat in eerste instantie door in het bezoeklokaal op de eenheid. Uitgang en weekends Er zijn geen vaste afspraken rond uitgang en weekends. Voor iedereen wordt dit heel individueel bekeken tijdens 28

WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM

WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

Welkom op IBE. Wel en Stroom

Welkom op IBE. Wel en Stroom Welkom op IBE Wel en Stroom Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM

WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

Welkom op Wel. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.

Welkom op Wel. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie. Welkom op Wel Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID DELTA

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID DELTA WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID DELTA Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD

WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID KOUTER

WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID KOUTER WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID KOUTER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten

Nadere informatie

WELKOM OP ZORGEENHEID VEERPONT

WELKOM OP ZORGEENHEID VEERPONT WELKOM OP ZORGEENHEID VEERPONT Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER

WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en

Nadere informatie

WELKOM OP BEHANDELEENHEID ANKER

WELKOM OP BEHANDELEENHEID ANKER WELKOM OP BEHANDELEENHEID ANKER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID STEIGER

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID STEIGER WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID STEIGER psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Welkom op Loriën. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN

Welkom op Loriën. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN Welkom op Loriën Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER

WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 033803011 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

WELKOM. Om u meer vertrouwd te maken met uw nieuwe omgeving, hebben wij deze brochure gemaakt. U vindt hierin informatie over onze werking.

WELKOM. Om u meer vertrouwd te maken met uw nieuwe omgeving, hebben wij deze brochure gemaakt. U vindt hierin informatie over onze werking. Welkom op Psychiatrische spoedopname Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

Nadere informatie

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID VALLEI

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID VALLEI WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID VALLEI Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Deze voorziening maakt

Nadere informatie

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER

WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Deze voorziening maakt

Nadere informatie

WELKOM OP BEHANDELEENHEID MONDING

WELKOM OP BEHANDELEENHEID MONDING WELKOM OP BEHANDELEENHEID MONDING Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 Mechelen 1 WELKOM Welkom op de behandeleenheid

Nadere informatie

WELKOM OP BEHANDELEENHEID VLIET

WELKOM OP BEHANDELEENHEID VLIET WELKOM OP BEHANDELEENHEID VLIET Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Deze voorziening maakt deel

Nadere informatie

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID POLDER

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID POLDER WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID POLDER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER

WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

Welkom op Kompas. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN

Welkom op Kompas. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN Welkom op Kompas Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Welkom op KimBeneden. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN

Welkom op KimBeneden. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Welkom op KimBeneden Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Welkom op Rozenbottel

Welkom op Rozenbottel Welkom op Rozenbottel Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

WELKOM OP DE GESLOTEN BEHANDELEENHEID PSYCHOSE KERING

WELKOM OP DE GESLOTEN BEHANDELEENHEID PSYCHOSE KERING WELKOM OP DE GESLOTEN BEHANDELEENHEID PSYCHOSE KERING psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

Welkom op Moeder-Kind

Welkom op Moeder-Kind Welkom op Moeder-Kind Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2880 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39

Nadere informatie

Welkom op Amarant 1. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN

Welkom op Amarant 1. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN Welkom op Amarant 1 Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Welkom op Moeder-Kind

Welkom op Moeder-Kind Welkom op Moeder-Kind Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

WELKOM OP BEHANDELEENHEID ANKER

WELKOM OP BEHANDELEENHEID ANKER WELKOM OP BEHANDELEENHEID ANKER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Welkom op Amarant 3. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN

Welkom op Amarant 3. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN Welkom op Amarant 3 Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

WELKOM OP DAGKLINIEK ANGST & DEPRESSIE KORAAL

WELKOM OP DAGKLINIEK ANGST & DEPRESSIE KORAAL WELKOM OP DAGKLINIEK ANGST & DEPRESSIE KORAAL psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten

Nadere informatie

Welkom op Panzowe. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN

Welkom op Panzowe. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Welkom op Panzowe Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980

Nadere informatie

Welkom op Kim. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.

Welkom op Kim. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie. Welkom op Kim Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2880 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

Welkom op Kadans. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs.

Welkom op Kadans. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Welkom op Kadans Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980

Nadere informatie

WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID TERP

WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID TERP WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID TERP Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

Welkom op Minas. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN

Welkom op Minas. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN Welkom op Minas Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Welkom op Kompas. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs.

Welkom op Kompas. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Welkom op Kompas Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980

Nadere informatie

Welkom op Merel. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN

Welkom op Merel. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN Welkom op Merel Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Welkom op Horizon. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN

Welkom op Horizon. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN Welkom op Horizon Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Het Tussenhuis. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie

Het Tussenhuis. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Het Tussenhuis Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor

Nadere informatie

De Fase 3. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie

De Fase 3. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 3 Afdeling voor psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor

Nadere informatie

Welkom op Kruispunt. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN

Welkom op Kruispunt. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Welkom op Kruispunt Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

WELKOM OP DAGBEHANDELING ANGST & DEPRESSIE KORAAL

WELKOM OP DAGBEHANDELING ANGST & DEPRESSIE KORAAL WELKOM OP DAGBEHANDELING ANGST & DEPRESSIE KORAAL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Welkom op Tweesprong. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN

Welkom op Tweesprong. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN Welkom op Tweesprong Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis Handwijzer voor patiënten Welkom op de PAAZ U bent te gast bij de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemene Ziekenhuis) van het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.

Nadere informatie

High & Intensive Care

High & Intensive Care High & Intensive Care Waarom krijg ik deze folder? U bevindt zich in een (tijdelijk) ontregelde situatie die u niet zelf de baas meer bent. Het is in uw situatie nodig om intensieve begeleiding en behandeling

Nadere informatie

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende Lievegoed Kliniek De kliniek staat in een rustige, groene omgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden: groepsbehandeling en individuele behandeling, dat kan poliklinisch of in. Ook een korte opname in

Nadere informatie

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis Handwijzer voor patiënten Welkom op de PAAZ U bent te gast bij de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemene Ziekenhuis) van het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

WELKOM OP DE MOEDER-BABY-EENHEID

WELKOM OP DE MOEDER-BABY-EENHEID WELKOM OP DE MOEDER-BABY-EENHEID De Moeder-Baby-Eenheid heeft een erkenning als psychosociaal revalidatiecentrum en is een samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis en het

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling U bent opgenomen op de gesloten acute opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De gesloten

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling psychiatrie

Deeltijdbehandeling psychiatrie Deeltijdbehandeling psychiatrie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Psychiatrie juni 2008 Pavo 0635 Inleiding Als u begint met een deeltijdbehandeling op de afdeling Psychiatrie kan dat veel vragen met

Nadere informatie

AFDELINGSBROCHURE JOVO

AFDELINGSBROCHURE JOVO AFDELINGSBROCHURE JOVO Welkom Welkom op JOVO! In deze brochure krijg je uitleg over onze werking. Zo komen we tot een optimale samenwerking! Wie kunnen we helpen? Op afdeling JOVO begeleiden we jongvolwassenen

Nadere informatie

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl Psychiatrie Therapieprogramma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het therapieprogramma... 3 Waarom groepstherapie?... 3 De groepsindeling... 4 De observatiegroep... 4 De behandelgroep... 4 Werkwijze therapeuten...

Nadere informatie

Even voorstellen MENTRUM KLINIEK VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen MENTRUM KLINIEK VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen MENTRUM KLINIEK VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Welkom bij Mentrum Kliniek Vlaardingenlaan Onze kliniek is er voor cliënten die in crisis zijn geraakt door

Nadere informatie

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen Wat is de PAAZ? 1 Wanneer is behandeling op de PAAZ nodig? 1 Is de PAAZ een gesloten

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie open afdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie open afdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie open afdeling Psychiatrie open afdeling U bent opgenomen op de open opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De open opnameafdeling is onderdeel van de afdeling

Nadere informatie

Informatiebrochure bij opname voor patiënten en familieleden Sirius 3

Informatiebrochure bij opname voor patiënten en familieleden Sirius 3 Informatiebrochure bij opname voor patiënten en familieleden Sirius 3 Welkom in de dagkliniek Sirius 3 Wij weten dat het aanbieden van deze brochure niet het antwoord is op al uw individuele vragen. Vragen

Nadere informatie

Behandeling bij psychose

Behandeling bij psychose Behandeling bij psychose Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Jessa Ziekenhuis vzw Maatschappelijke

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten 2 Deze folder geeft u informatie over het deeltijdprogramma (gedeeltelijk) onbegrepen lichamelijke klachten op de zorgeenheid Psychiatrie van het CWZ.

Nadere informatie

Centrum voor Psychotherapie

Centrum voor Psychotherapie Centrum voor Psychotherapie Je zit al een langere tijd niet goed in je vel. Op steeds dezelfde punten in je leven loop je vast. Je hebt al geprobeerd te veranderen. Waarschijnlijk heb je ook al behandelingen

Nadere informatie

De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek

De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Taag Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be

Nadere informatie

WELKOM OP POLDER, EEN OPEN ZORGEENHEID IN DE LANGDURIGE ZORG

WELKOM OP POLDER, EEN OPEN ZORGEENHEID IN DE LANGDURIGE ZORG WELKOM OP POLDER, EEN OPEN ZORGEENHEID IN DE LANGDURIGE ZORG Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Verpleegeenheid C3. Orthopedie. Informatiebrochure patiënten

Verpleegeenheid C3. Orthopedie. Informatiebrochure patiënten Verpleegeenheid C3 Orthopedie Informatiebrochure patiënten 3 1. Welkom op C3...4 2. Het team...4 2.1 Verpleegkundigen...4 2.2 Artsen...6 2.3 Paramedici...6 2.4 Secretaresse...7 2.5 Anderen...7 3. Bezoekregeling...7

Nadere informatie

Informatie deeltijdbehandeling

Informatie deeltijdbehandeling PAAZ Informatie deeltijdbehandeling Voor verwijzers en deelnemers Deze brochure geeft u informatie over de deeltijdbehandeling van de psychiatrische afdeling in ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom.

Nadere informatie

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat 84 8700 Tielt intredebegleiding@sintandriestielt.be Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Voorstelling van de dienst 2 3. Verwachtingen

Nadere informatie

BEHANDELAFDELING VOOR

BEHANDELAFDELING VOOR AFDELINGSBROCHURE BEHANDELAFDELING VOOR ANGST- EN STEMMINGSPROBLEMATIEK BEHANDELAFDELING VOOR ANGST- EN STEMMINGSPROBLEMATIEK De behandelafdeling voor angst- en stemmingsproblematiek is een open afdeling

Nadere informatie

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis Informatie voor cliënten en hun verwijzers Mentaliseren Bevorderende Therapie voor cliënten met een borderline

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

TEPSI. Toxicomanie-Eenheid Psychiatrische Spoed Interventie. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6

TEPSI. Toxicomanie-Eenheid Psychiatrische Spoed Interventie. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 TEPSI Toxicomanie-Eenheid Psychiatrische Spoed Interventie T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

WELKOM OP DE MOEDER-BABY-EENHEID

WELKOM OP DE MOEDER-BABY-EENHEID WELKOM OP DE MOEDER-BABY-EENHEID De Moeder-Baby-Eenheid heeft een erkenning als psychosociaal revalidatiecentrum en is een samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis en het

Nadere informatie

Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63

Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63 Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63 Welkom, Welkom in het CKG Koningin Fabiola, te Ronse Hallo, Ik ben Floddertje! 1. Wat is een CKG? CKG is de afkorting van

Nadere informatie

Resocialiserende dagbehandeling

Resocialiserende dagbehandeling Resocialiserende dagbehandeling Een driedaagse dagbehandeling voor volwassenen met psychiatrische problemen Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Resocialiserende dagbehandeling betekent dat u 3

Nadere informatie

Klinische revalidatie. Jeugdteam 1 en 2

Klinische revalidatie. Jeugdteam 1 en 2 Klinische revalidatie Jeugdteam 1 en 2 0 Gegevens Revalidatiearts:. Mentor:. Belangrijke telefoonnummers Verpleging 030 256 1447 Huiskamer 030 256 1558 Medisch secretariaat 030 256 1460 Planning 030 256

Nadere informatie

Missie. Binnen en buiten met aandacht verbonden. Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

Missie. Binnen en buiten met aandacht verbonden. Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Missie Binnen en buiten met aandacht verbonden Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Inleiding p. 3 Baseline p. 4 Onze missie p. 5 Onze visie p. 7 Onze waarden p. 11 Onze strategie p. 15 Charter voor

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Albert Schweitzer ziekenhuis augustus 2011 pavo 0098 Inleiding U heeft besloten hulp te zoeken bij het herstel van uw klachten

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie Patiënteninformatie Welkom op de afdeling pneumologie 2 Inhoud Inhoud... 3 Welkom op onze dienst... 5 Wie zijn we en wat doen we... 5 Voorstelling van het multidisciplinair team... 5 Medisch team... 5

Nadere informatie

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen Nieuw Rijsenburg Op de biologisch- dynamische boerderij Nieuw Rijsenburg bieden we psychiatrische zorg voor jongeren van 18 tot 28 jaar. Ons aanbod Je volgt een intensief behandelprogramma. We combineren

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG Huishoudelijk Reglement Versie datum 24/01/2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG 1. Voorwoord Er wordt gevraagd om deze richtlijnen zo goed mogelijk in acht te nemen om het samenleven zo aangenaam

Nadere informatie

Opname op de gesloten afdeling

Opname op de gesloten afdeling Onthaalbrochure PAAZ Opname op de gesloten afdeling Verpleegkundig diensthoofd: Kim Winters Medisch diensthoofd: dr. Bart Roussard Tel.: 011 826 232 mensen zorgen voor mensen Het Psychiatrische Aanbod

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Ravenswoud. Ons aanbod. Behandeldoel

Ravenswoud. Ons aanbod. Behandeldoel Ravenswoud In de landelijke omgeving van Oosterwolde en Appelscha staat onze boerderij Ravenswoud. Je kunt voor korte tijd opgenomen worden, om een pas op de plaats te maken, voordat je verder aan de slag

Nadere informatie

Opname op de PAAZ. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Opname op de PAAZ. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Opname op de PAAZ U wordt opgenomen op de psychiatrische afdeling van Rijnstate. Deze afdeling wordt ook wel de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) genoemd. Deze folder heeft tot doel u

Nadere informatie

Verpleegeenheid A4. Neurologie, neurochirurgie en fysische geneeskunde. Informatiebrochure patiënten

Verpleegeenheid A4. Neurologie, neurochirurgie en fysische geneeskunde. Informatiebrochure patiënten Verpleegeenheid A4 Neurologie, neurochirurgie en fysische geneeskunde Informatiebrochure patiënten 2 Verpleegeenheid A4 3 1. Welkom op A4...4 2. Het team...4 2.1 Verpleegkundigen...4 2.2 Artsen...5 2.3

Nadere informatie