Predikant Swildensstraat VA Gemert tel website:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 e-mail: directie@kcsamenstroom.nl website: www.kcsamenstroom.nl"

Transcriptie

1 . Predikant Swildensstraat VA Gemert tel website: Jaarboekje en kalender aug aug Bijlage bij de gids van het kindcentrum Telefoon Algemeen nummer tel: Directie vooral onderwijs tel: Dhr. E. Verhoeven tel: mob: Mw. A. van de Laar tel: mob.: Directie vooral 0-4 jaar Mw. S. Pennings tel. Fides: mob:

2 2

3 Inhoud: Beste ouders/verzorgers,... 4 Bereikbaarheid... 4 Jaarverslag over het kalenderjaar Vooruitblik schooljaar aug aug Van 0-4 jaar... 5 Van 4-12 onderwijs... 6 School: Personele bezetting en taken... 7 Schooltijden... 8 Vakanties, vrije dagen, uren van de school... 8 De oudervereniging... 8 Controleteam hoofdluis... 8 Medezeggenschapsraad... 9 Tussenschoolse opvang TSO... 9 Buitenschoolse opvang BSO... 9 Rooster gymnastiek Als de school begint Vieringen 10 Jarig en traktatie Jaarkalender

4 Beste ouders/verzorgers, Het kindcentrum heeft dit jaarboekje gemaakt met daarin alle gegevens voor de periode van augustus 2015 tot augustus 2016 (het schooljaar). Het is een bijlage bij de kindcentrumgids waarin de algemene gang van zaken en de algemene gegevens zijn opgenomen. In dit jaarboekje staan de jaarlijks veranderende gegevens en een kalender van activiteiten. Heeft u graag de kindcentrumgids voor dit jaar, dan kunt u er in het kindcentrum een ophalen of downloaden van de website van het kindcentrum. ( ) Op het eind van dit schooljaar verschijnt op de website ook weer een jaarboekje, maar dan met de gegevens over het komende schooljaar. Ook het jaarboekje kan worden opgehaald in het kindcentrum of worden gedownload. Omdat het Kindcentrum is ontstaan uit de fusie van de Michaëlschool met de Ds. Swildensschool en uit het samengaan met Fides peuterwerk en kinderdagopvang, vindt u hier gegevens over de verschillende instellingen. Bereikbaarheid Wanneer u berichten heeft voor het kindcentrum, kunt u met het kindcentrum contact opnemen. Is er niemand aanwezig en u heeft een bericht dat niet kan wachten totdat het kindcentrum weer open is, dan kunt u contact opnemen met de directie van het kindcentrum. Kindcentrum De Samenstroom Algemeen nummer tel: Directie Dhr. E. Verhoeven tel: mob: Mw. A. van de Laar tel: mob.: Mw. S. Pennings tel. Fides: mob: Jaarverslagen over het kalenderjaar 2015 KC de Samenstroom Omdat het jaarverslag over het kalenderjaar 2015 wordt gepubliceerd in de jaarkalender van het schooljaar kiezen we ervoor ook informatie te geven over de eerste helft van Leerlingen Het aantal leerlingen op KC de Samenstroom is gegroeid. Aantal leerlingen teldatum 1 oktober De verwachting is dat het aantal leerlingen van basisschool De Samenstroom nog enkele jaren zal groeien. Na het schooljaar gaat het aantal leerlingen mogelijk minder worden. De school groeide stevig door veel nieuwe leerlingen uit de wijken rondom de school. De school groeide extra doordat veel ouders van de Ds. Swildensschool hun kind hebben aangemeld op de Michaëlschool. Er kwamen drie groepen leerlingen meer in augustus Door die groei werd het gebouw van de school te klein. Enkele groepen werden gehuisvest in leeggekomen lokalen van de Ds. Swildensschool. Zo ontstond een dependance met drie groepen 8, twee van de Michaëlschool en een van de Ds. Swildensschool

5 Team Nieuw Juffrouw Anne-Mieke de Veer Vervangers Juffrouw Marianne Reijnders Juffrouw Lenneke Vogels Resultaten Cito-eindtoets In 2013, 2014 en 2015 waren de resultaten op de cito-eindtoets voldoende voor de inspectie. De uitslag was ook steeds boven het landelijk gemiddelde. De school heeft daarmee een belangrijk doel bereikt. Tussenresultaten De school heeft tevens een voldoende voor de tussenresultaten. De resultaten voor rekenen zijn verschillende jaren op rij duidelijk gestegen en liggen nu boven het landelijk gemiddelde. Voor technisch en begrijpend lezen zijn de resultaten voldoende. Onderwijsontwikkeling De onderwijsontwikkeling op school wordt aangestuurd door de schoolkenniskring. Daarin zitten de directeur, de coördinatoren van de bouw, een IB-er en de voorzitters van de werkgroepen Passend onderwijs In 2014 is er gestart met Passend Onderwijs met een nieuw samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs, Helmond-Peelland Alle scholen hebben m.b.v. van het Q3 instrument hun ondersteuningsprofielen bij/aangepast, ook KC De Samenstroom. VVE Op het gebied van VVE zijn plannen verder uitgewerkt en krijgen binnen het kindcentrum De Samenstroom steeds meer vorm. Langzaamaan ontstaat er daardoor een doorgaande lijn voor kinderen van 0-13 jaar. Technisch lezen Het leesverbeterplan is uitgevoerd in de groepen 3 en 4. werken snel één team worden met één visie, zodat alle kinderen maximale kansen krijgen. Van 0-4 jaar Kindcentrum De integratie van de verschillende teams is al in het vorige schooljaar goed opgestart. Nu alles in één gebouw bij elkaar gevoegd is, zullen alle mensen als één team opereren en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor alle kinderen in het kindcentrum. Kinderopvang Er zijn momenteel 2 groepen kinderopvang aanwezig binnen het kindcentrum. Peuterwerk Er zijn nu 2 peutergroepen en de meeste plaatsen zijn bezet. VSO (VoorSchoolse Opvang) Het kindcentrum wil alle mogelijkheden voor ouders en kinderen bieden. Daarom start ook de voorschoolse opvang. TSO (TussenSchoolse Opvang) De verwachting is dat geleidelijk meer kinderen gebruik zullen maken van TSO. De TSO zal voornamelijk gebruik maken van de groepslokalen. BSO (BuitenSchoolse Opvang) Veel kinderen maken gebruik van de BSO. Vooruitblik schooljaar aug aug Het gebouw De teams van Fides en van de school hebben met de kinderen en ouders lange tijd gestreefd naar een nieuwe huisvesting. Het gebouw is nu 1 jaar in gebruik : veel licht, goed sanitair, frisse lucht. Er zijn veel overzichtelijke ruimtes. Het gebouw is heel transparant. De aula is het hart van de school, waarin kinderen, ouders en teamleden elkaar ontmoeten. Het doel is dat de mensen die in het gebouw 5

6 Van 4-12 jaar; onderwijs Leerlingen Dit schooljaar zijn er op 1 oktober 2015 ca. 428 leerlingen, verdeeld over 18 groepen. Na 1 oktober zullen er ongeveer kinderen bijkomen die in de loop van het schooljaar 4 jaar worden. Er blijven waarschijnlijk meer anderstalige kinderen op school komen. Team Het team van de school werkt aan verdere professionele ontwikkeling om het werk op school goed te kunnen uitvoeren. Verschillende leerkrachten volgen een uitgebreide opleiding. Vasthouden van wat bereikt is Er zijn veel ontwikkelingen geweest in de afgelopen jaren. Het is belangrijk om die ontwikkelingen levendig te houden en ervoor te zorgen dat nieuwe manieren van werken goed in gebruik blijven. Dat betekent blijvende aandacht voor opbrengstgericht werken, voor onze manier van lesgeven en het volgen van de leerresultaten van de groepen. Speerpunten van schoolontwikkeling Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Nu alle kinderen van 0-13 jaar op één locatie zijn gehuisvest, wordt het gemakkelijker om pedagogisch en didactisch zaken op elkaar af te stemmen of gewoon samen te doen. Meerbegaafdheid Verschillende collega s hebben de scholing Meerbegaafdheid achter de rug en het beleidsplan is klaar. Dat beleidsplan wordt nu geïmplementeerd binnen de school. Educatief partnerschap School en ouders werken samen aan opvoeding en onderwijs. Het is zaak om goed af te stemmen wat de school en wat de ouders doen. Daarvoor is goed overleg nodig en is de inbreng van ouders erg gewenst. Komend schooljaar is dit een van de speerpunten in de schoolontwikkeling, met name de gesprekkencyclus gaan we anders inrichten binnen school. ICT De school zal geleidelijk aan meer gebruik maken van de mogelijkheden van ICT als middel. Afgelopen schooljaar is er in de groepen 4 geëxperimenteerd met het gebruik van Snappet tablets. Na evaluatie van het traject kijken we of en hoe we eventueel in andere groepen de tablets gaan gebruiken. Startende leerkrachten De beginnende leerkracht brengt kennis en kunde mee van de opleiding. Vaak is het onderwijs een koude douche. Soms haken getalenteerde, jonge leerkrachten daardoor af. De Samenstroom wil werken aan een inwerkprogramma voor beginnende leraren, zodat ze plezier in het werk houden en kunnen leren van de ervaring die op school aanwezig is. De school wil graag uitgroeien tot een gecertificeerde opleidingsschool, door nauw samen te werken met Hogeschool De Kempel. Er is een protocol opgesteld om een doorgaande lijn te creëren van een continue ontwikkeling van stagiaire, via startende leerkracht naar vakbekwame leerkracht Passend onderwijs De basisondersteuning willen we stapsgewijs binnen De Samenstroom vergroten. Met name de extra ondersteuning willen we beter in beeld gaan krijgen en daar gericht beleid op gaan ontwikkelen. Pedagogisch tact Een van de speerpunten komend schooljaar is de teamscholing Pedagogisch Tact, begeleid vanuit NIVOZ. Het traject is erop gericht dat een leraar leert het goede te doen op het juiste moment, ook gekeken vanuit de ogen van het kind. Door te reflecteren op je leerkrachtgedrag en te kijken naar wat voor leraar jezelf kunt en wil zijn, ontstaat er wederzijds begrip tussen leraar en kind en dat komt de ontwikkeling van het kind ten goede. Schoolmodel Komend schooljaar start er een onderzoek naar welk schoolmodel het beste kan inspelen op de werktijden van ouders in een sterk veranderende samenleving. Dit zal in nauwe samenspraak met team en ouders gaan plaatsvinden. De wegen naar het doel Schoolkenniskring Bestaat uit directie, IB-er, bouwcoördinatoren en op afroep voorzitters van de leerwerkgroep. In de schoolkenniskring wordt kennis en kunde uitgewisseld. In de schoolkenniskring wordt beleid ontwikkeld en worden de ontwikkelingen in de school op de voet gevolgd. Wat gaat er goed en waar is nog extra aandacht nodig. 6

7 Mensen nemen het gedachtegoed van de schoolkenniskring mee naar hun geleding (bouwoverleg) en brengen mee wat op de werkvloer wordt ervaren. De schoolkenniskring vergadert 5x per schooljaar. Deelname aan projecten De school doet mee aan projecten van de overheid of van Hogeschool De Kempel, omdat dat vaak voordelen biedt. Project Vierslagleren Biedt mogelijkheden voor een startende en ervaren leerkracht om een opleiding te volgen. De school krijgt meer deskundigheid in huis. Binnen het Vierslagleren ligt het speerpunt bij het vormgeven van educatief partnerschap in al zijn facetten. Project Samen opleiden Meerdere basisscholen nemen deel aan dit project met als doel ontwikkelingen in gang te zetten en daarbij volop gebruik te kunnen maken van kennis en ervaring van andere scholen. Formatie Groep 1A Wendy Kanters Ylona Gerrits Groep 1B Maartje van der Zijden Djinny IJskes Groep 1C Djinny IJskes Gertie Vos Ma. Di. Wo. Do. Vr. Ma. t.e.m. Vr. 4 x Do Ma Di, 10x Do Wo 31x Do Vr Groep 2A Helle Verschuren Djinny IJskes Groep 2B Nelly van Oijen Djinny IJskes Groep 2C Hennie Krol Marianne Reijnders Groep 3A Marjan Winkelmolen Yvon van de Wassenberg Groep 3B Yvon v.d. Wassenberg Margaret Jansen Groep 4A Anne-Mieke de Veer Groep 4B Marianne van den Crommenacker Henk Veneberg Groep 5A Marit Tijdeman Henk Veneberg Groep 5B Judith Peters Manon Emonds Groep 6A Susan Willems Nathalie Streefkerk Groep 6B Marieke Vissers Groep 7A Nicole Lemmens Groep 7B Danny van de Goor Yvonne Hoekx Groep 8A Caroline Vogels Manon Emonds Groep 8B Robert Snel Henk Veneberg Directeur Erik Verhoeven adjunct-directeur Agnes van de Laar Ma. t.e.m. Vr. 6 x Do Ma Di Wo Do Vr 21x Do Ma. Di. Wo. Do Vr Ma Di Do en Vr Wo Ma. Di. Wo. Do. Vr. Ma t/m Vr Ma Di Wo 8x Do 33x Do Vr Ma. Di. 19x Wo Do. Vr. 22 x Wo. Ma. Di. Wo Do. Vr. Ma Di Wo Do Vr Ma. t.e.m. Vr. Ma. t.e.m. Vr. Ma Di 26 Wo 15 Wo Do Vr Ma Di Do Vr Wo Di Wo Do Vr Ma 7

8 Interne begeleiding en remedial teaching Bianca van Hamersveld Jolanda Donkers Gertie Vos Onderwijsassistente Karin van den Bogaard Administratie ICT Lina Dusevisiute Hanneke Crooijmans Conciërge Eli Emonds Schoonmaak Gonny van Vugt Marie-Thérèse Miango Vrijwilligers Rinie van de Wassenberg en Ton Emonds Schooltijden ochtend pauze middag ma di wo vrij do vr weektotaal 24,5 uur Vakanties, vrije dagen, uren van de school vrij weektotaal 24,5 52 x weektotaal 1274 Totaal uren 1278 Studiedag 24 september 5,5 Herfstvakantie 26 t.e.m.30 okt 24,5 Studiedag 11 december 4 Kerstviering op do. avond -2 Vrij op 19 december 4 Kerstvakantie 21 dec. t.e.m. 1 jan. 49 Studiedag 20 januari 4 Carnavalsvakantie 8 t.e.m. 12 februari 24,5 Paasmaandag 28 maart 5,5 Studiedag 8 april 4 Meivakantie 25 april t.e.m. 6 mei 49 Pinkstermaandag 16 mei 5,5 Studiedag 24 mei 5,5 Studiedag 13 juni 5,5 25 juli t.e.m. 2 sep. 147 Totaal vakantie en vrije dagen 335,5 Totaal lesuren 942,5 De oudervereniging Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit: Efka Vile voorzitter Angela Bloemers secretaris Pauline van Lankveld penningmeester Chantal Rovers Heidi Raaijmakers Sandra Hazenveld Jenny De Wit Martine Krijnders Ellen Geurts Elke Dekkers Carla Jacobs Controleteam hoofdluis Op school is een controleteam hoofdluis actief. Zij controleren na de vakanties de kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis en neten. Vinden ze die, dan krijgen de ouders van die kinderen bericht. We rekenen erop dat ouders hun kind dan behandelen. De data van controles vindt u in de kalender. 8

9 Tussenschoolse opvang TSO De stichting Fides organiseert de TussenSchoolse Opvang op school. Kinderen kunnen overblijven op maandag, dinsdag, en donderdag. Er is een overblijfreglement van de stichting Fides op school verkrijgbaar. Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht of adviesrecht over veel belangrijke zaken op school. De medezeggenschapsraad bestaat komend schooljaar uit de onderstaande personen: Namens de ouders Rob Nijhof (voorzitter) Ivo van Erp Jannie Bosscher Sandra van Dijk Namens het team Marjan Winkelmolen (secretaris) Jolanda Donkers Gertie Vos Danny van de Goor Enkele punten: Coördinator: Mw. Heidi Kelleher Telefoonnummer: U kunt bellen tussen 8.30 en 9.00 uur of tussen en uur, maar ook sms en, appen of een bericht inspreken via de voic . U kunt veranderingen ook doorgeven via het volgende adres vanaf : Bij bijzondere omstandigheden kunt u ook met de school contact opnemen. Wisselingen in het overblijfteam, maken we steeds via het Informantje bekend. U kunt aanmelden voor de TussenSchoolse Opvang met het TSO- opgaveformulier. Dat formulieren haalt u op school en levert het daar weer in. De kosten voor TSO bedragen 2,25 per keer voor kinderen die op vaste tijden gebruik maken van de TSO. Betalingen van deze kosten kunnen geschieden door middel van automatische incasso. Voor kinderen die incidenteel gebruik maken van de TSO zijn de kosten 2,55 per keer. U kunt hiervoor een strippenkaart kopen bij de coördinator. De strippenkaart bevat 5 of 10 strippen. Veranderingen in het overblijven geeft u door aan de coördinator. Bij de TussenSchoolse Opvang krijgen de kinderen thee, melk, appelsap of ranja. Er is een aanbod van spel en sportactiviteiten. Fides zorgt voor toezicht op veiligheid en hygiëne. Buitenschoolse opvang BSO Binnen het gebouw van de school is een BSO gevestigd. Buitenschoolse Opvang is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar). Ze kunnen er na schooltijd, op roostervrije dagen en/of tijdens de schoolvakanties terecht. Buitenschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van kinderen. De openingstijden van de BSO zijn afgestemd op de schooltijden. 9

10 Op school kunt u een informatiefolder ophalen over de BSO. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Fides Kinderopvang om een afspraak te maken voor een informatiegesprek. Voor meer informatie kunt u ook de website van Fides bezoeken: Rooster gymnastiek in sporthal Molenbroek Dinsdag groepen 5A en 5B groepen 6A en 6B groepen 8A en 8B groepen 4A, 4B en 7A groepen 3A, 3B en 7B Donderdag groepen 4A en 4B groepen 3A en 3B groepen 5A en 5B groepen 6A, 6B en 8A groepen 7A, 7B en 8B Als de school begint Alle kinderen moeten op tijd op school zijn. De kleuters gaan (met hun ouders) naar de speelplaats. Vanaf 8.20 uur mogen ze (eventueel met hun ouders) naar binnen. De ouders hebben even de gelegenheid om een boodschap aan de leerkracht door te geven en om hun kind op gang te helpen. De ouders gaan uiterlijk om 8.30 uur uit het lokaal. Dan wil de leerkracht graag aan de slag met de kinderen. De kinderen van groep 3 t.e.m. 8 komen vanaf 8.20 uur naar binnen. Ouders die een boodschap aan de leerkracht willen doorgeven, zorgen ervoor dat ze dat vóór 8.30 uur gedaan hebben. Om 8.30 wil de leerkracht graag met de groep beginnen. In groep 3 is af en toe een inloopmoment, de data staan in de jaarkalender. De kinderen van de groepen 1 t.e.m. 8 mogen niet eerder dan 10 minuten voor schooltijd aanwezig zijn. Op de speelplaats is toezicht vanaf 10 minuten voordat de school begint. Bij regenweer mogen de kinderen eerder naar binnen. Honden zien we liever niet op de speelplaats. In de drukte is een ongelukje zo gebeurd. Loslopende honden mogen helemaal niet op de speelplaats. Vieringen We kijken met een positief gevoel terug op de vieringen van afgelopen schooljaar. Het samenzijn met de hele school in de aula vonden wij telkens weer een prachtig moment. Kinderen zien schitteren op het podium en zien genieten in de zaal, daar doen we het voor. Komend schooljaar gaan we hier dan ook zeker mee door. In de kalender hebben wij de vieringen met daarbij de optredende groepen meteen voor u vastgelegd. Voor u als ouder betekent dit dat u van harte welkom bent als uw kind aan de beurt is om op te treden. Vanaf 11.10u zal Eli de deur van het trappenhuis voor u open maken en kunt u vervolgens een plekje zoeken op de 1 e verdieping, achter de railing. De trappen en doorgangen dienen zoveel mogelijk vrij gehouden te worden i.v.m. de veiligheid. Jarig en traktatie De kinderen mogen wanneer ze jarig zijn trakteren in de klas. De leerkracht deelt gewoon mee met de kinderen. Houdt dit zo gezond mogelijk. Liever geen snoep en geen chips. In groep 1, 2 en 3 mogen ouders in de groep aanwezig zijn bij het vieren van de verjaardag van hun kind. Jaarkalender Maak er twee gaatjes in en hang hem thuis op. 10

11 KC : PW : KDO: School: Hele kindcentrum Peuterwerk KinderDagOpvang Basisschool MA 10 augustus MA 17 augustus MA 24 augustus DI 11 augustus DI 18 augustus DI 25 augustus WO 12 augustus WO 19 augustus WO 26 augustus DO 13 augustus DO 20 augustus DO 27 augustus VR 14 augustus VR 21 augustus VR 28 augustus MA 31 augustus School: Eerste schooldag TSO: Verkoop strippenkaart en uur DI 1 september School: Inloopkwartier groepen 3 WO 2 september KC: Informantje 1 School: Het controleteam hoofdluis controleert alle leerlingen DO 3 september School: Inloopkwartier groepen 3 School: uur teamvergadering School : uur: voorbereiding nieuwe schooljaar VR 4 september School : Ouders ontvangen mail over oudergesprekken komende periode 11

12 MA 7 september DI 8 september WO 9 september DO 10 september VR 11 september TSO: Verkoop strippenkaart en uur School: Inloopkwartier groepen 3 School: Juffrouw Agnes is jarig School: Inloopkwartier groepen 3 KC : PW, KDO en groepen 1 en 2 Ouderavond 0-7 jarigen uur 37 MA 14 september DI 15 september WO 16 september KC: Informantje 2 School : Algemene ouderavond uur DO 17 september VR 18 september 38 12

13 MA 21 september DI 22 september WO 23 september DO 24 september VR 25 september was juffrouw Ylona jarig schoolkenniskring School : Groepen 1 en 2 Gezelschapsspelletjes spelen met ouders uur School : STUDIEDAG Kinderen zijn vrij School: uur vergadering oudervereniging School : Viering om 11.15u: Groepen 1a, 1c, 2c, 4a, 4b en 8a treden op. MA 28 september DI 29 september WO 30 september DO 1 oktober VR 2 oktober 40 School : Bouwvergadering School : MR vergadering KC: Informantje 3 School: Inloopochtend tot 10:15 uur groepen 1A,1B,1C Meneer Erik is jarig School:19.00 uur ouderavond voor ouders van kinderen die op school komen na 1 oktober 15 School: Inloopochtend tot 10:15 uur groepen 2A, 2B en 2C 13

14 MA 5 oktober School: Deze week gesprekken met ouders van leerlingen die na de zomervakantie zijn gestart. DI 6 oktober KC : Opening kinderboekenweek Raar maar waar WO 7 oktober DO 8 oktober VR 9 oktober School: Boekenkring groepen 1 en 2 met groepen 8 41 MA 12 oktober DI 13oktober WO 14 oktober DO 15 oktober VR 16 oktober 42 TSO: Verkoop strippenkaart en uur Juffrouw Yvon is jarig K.C.: Kledinginzameling van Reshare tot 9.00 uur School: Inloopochtend tot 10:00 uur groepen 1A,1B en 1C KC: Informantje 4 School: Inloopochtend tot 10:00 uur groepen 2A,2B en 2C School: Meneer Henk is jarig Sluiting kinderboekenweek 14

15 43 MA 19 oktober Schoolfotograaf DI 20 oktober WO 21 oktober DO 22 oktober VR 23 oktober School : Viering om 11.15u: Groepen 1b, 2a, 3a, 5a en 8b treden op. MA 26 oktober DI 27 oktober WO 28 oktober DO 29 oktober VR 30 oktober 44 Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie MA 2 november DI 3 november WO 4 november KC: Informantje 5 School: Het controleteam hoofdluis controleert alle leerlingen DO 5 november VR 6 november School : Juffrouw Helle is jarig 45 School : STUDIEMIDDAG 15

16 MA 9 november DI 10 november WO 11 november DO 12 november VR 13 november TSO: Verkoop strippenkaart en uur School: Boekenkring groepen 1-2 met groepen 8 School; juffrouw Marjan is jarig 46 School : Ouders ontvangen mail over oudergesprekken komende periode 16

17 MA 16 november DI 17 november WO 18 november DO 19 november VR 20 november schoolkenniskring KC: Informantje 6 School: Nacontrole hoofdluis School: uur gezelschapsspelletjes groepen 1 en 2 met ouders 47 MA 23 november DI 24 november WO 25 november DO 26 november VR 27 november 48 School: 21 november Juffrouw Maartje is jarig. School : Teamvergadering MR vergadering School: uur vergadering oudervereniging School: juffrouw Gertie is jarig School : Viering om 11.15u: Groepen 1c, 2b, 3b, 5b en 7a treden op. 17

18 MA 30 november DI 1 december WO 2 december DO 3 december VR 4 december School : Bouwvergadering KC: Informantje 7 PW : Sinterklaasfeest Hele KC : Sinterklaasfeest 49 MA 7 december TSO: Verkoop strippenkaart en uur DI 8 december WO 9 december DO 10 december VR 11 december School : STUDIEDAG Kinderen zijn vrij 50 18

19 MA 14 december DI 15 december WO 16 december KC: Informantje 8 DO 17 december PW en school : kerstviering VR 18 december PW : Kerstviering School : kinderen zijn vrij 51 MA 21 december DI 22 december WO 23 december DO 24 december VR 25 december kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie MA 28 december kerstvakantie DI 29 december kerstvakantie WO 30 december kerstvakantie DO 31 december kerstvakantie School: Mw. Lina Ducevisiute is jarig VR 1 januari kerstvakantie 19

20 1 MA 4 januari DI 5 januari WO 6 januari School : Groepen 1 en 2 Gezelschapsspelletjes spelen met ouders uur DO 7 januari VR 8 januari MA 11 januari DI 12 januari WO 13 januari DO 14 januari VR 15 januari 2 TSO: Verkoop strippenkaart en uur School: meneer Robert is jarig. KC: Informantje 9 MA 18 januari DI 19 januari WO 20 januari DO 21 januari VR 22 januari 3 School : Infoavond groepen 3 over voortgezet technisch lezen uur schoolkenniskring School: Boekenkring groepen 1 en 2 met groepen 8 20

21 4 MA 25 januari PW : voorleesontbijt DI 26 januari School : MR vergadering PW : voorleesontbijt WO 27 januari KC: Informantje 10 School : STUDIEDAG Kinderen zijn vrij DO 28 januari School : Bouwvergadering School: uur vergadering oudervereniging PW : voorleesontbijt VR 29 januari School : Viering om 11.15u: Groepen 2a, 2c, 4a, 6a en 7b treden op. PW : voorleesontbijt MA 1 februari DI 2 februari WO 3 februari DO 4 februari VR 5 februari Bekendmaking prins, prinses en nar van de Samenstroom School : Juffrouw Margaret is jarig School : Mw. Eli Emonds is jarig PW : Carnavalsviering School : Juffrouw Djinny is jarig Hele KC : Carnavalsviering 5 21

22 MA 8 februari DI 9 februari WO 10 februari DO 11 februari VR 12 februari 6 voorjaarsvakantie Juffrouw Nelly is jarig voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie 14 februari: Juffrouw Wendy is jarig MA 15 februari DI 16 februari WO 17 februari DO 18 februari VR 19 februari 7 TSO: Verkoop strippenkaart en uur School: Meneer Danny is jarig KC: Informantje 11 School : Teamvergadering 8 MA 22 februari School : rapporten mee groep 3 t/m 7 School : Ouders ontvangen mail over oudergesprekken komende periode School : bezoek boerenbondsmuseum groepen uur DI 23 februari WO 24 februari DO 25 februari VR 26 februari School : Viering om 11.15u: Groepen 1a, 2b, 3a, 4b en 6b treden op. 22

23 MA 29 februari DI 1 maart WO 2 maart DO 3 maart VR 4 maart 9 KC: Informantje 12 MA 7 maart DI 8 maart WO 9 maart DO 10 maart VR 11 maart 10 TSO: Verkoop strippenkaart en uur School: Advies-gesprekken groepen 8. School: Adviesgesprekken groepen 8. School: Juffrouw Hennie is jarig School: Boekenkring groepen 1 en 2 met groepen 8 School: Juffrouw Jolanda is jarig MA 14 maart DI 15 maart WO 16 maart DO 17 maart VR 18 maart 11 School : Teamvergadering KC: Informantje 13 KC: uur informatieavond voor ouders van nieuwe leerlingen voor de school en nieuwe kinderen voor opvang of peuterwerk. Tevens gelegenheid om aan te melden. KC: Let op a.s. zondag Open Dag 20 maart Open Dag: uur 23

24 MA 21 maart DI 22 maart WO 23 maart DO 24 maart VR 25 maart 12 schoolkenniskring School: Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen uur School : Paasspelletjes groepen 2 School : MR vergadering KC: Kledinginzameling Reshare tot 9.00 uur School : Paasspelletjes groepen 1 PW : Paasviering School : Viering om 11.15u: Groepen 1b, 2c, 3b, 5a en 8a treden op. PW : Paasviering MA 28 maart DI 29 maart WO 30 maart DO 31 maart VR 1 april 13 Pasen School: 27 maart: Juffrouw Caroline is jarig. KC: Informantje 14 STUDIEMIDDAG Zicht PO School : Bouwvergadering 24

25 MA 4 april DI 5 april WO 6 april DO 7 april School : groepen 6 bezoeken het Rijksmuseum VR 8 april School : STUDIEDAG Kinderen zijn vrij 14 MA 11 april DI 12 april WO 13 april DO 14 april VR 15 april 15 School : Ouders ontvangen mail over oudergesprekken komende periode KC: Informantje 15 School : Excursie groepen 8 Overloon School : Viering om 11.15u: Groepen 1c, 3a, 4b, 5b en 8b treden op. 25

26 MA 18 april DI 19 april WO 20 april DO 21 april VR 22 april TSO: Verkoop strippenkaart en uur School : Eindtoets groepen 8 School : Eindtoets groepen 8 School : Teamvergadering School : Eindtoets groepen 8 School : Koningsspelen 16 MA 25 april DI 26 april WO 27 april DO 28 april VR 29 april 17 meivakantie School: juffrouw Nathalie is jarig meivakantie meivakantie Koningsdag meivakantie meivakantie MA 2 mei DI 3 mei WO 4 mei DO 5 mei VR 6 mei 18 meivakantie meivakantie meivakantie meivakantie Hemelvaartsdag meivakantie 8 mei School: juffrouw Bianca is jarig 26

27 19 MA 9 mei DI 10 mei WO 11mei KC : informantje 16 DO 12 mei VR 13 mei 14 mei School : juffrouw Marit is jarig 15 mei School: juffrouw Judith is jarig 20 MA 16 mei PINKSTEREN DI 17 mei School : MR vergadering Schoolkenniskring WO 18 mei School: Het controleteam hoofdluis controleert alle leerlingen DO 19 mei VR 20 mei School: 11:45 12:30 uur gezelschapsspelletjes groepen 1 en 2 met ouders School : Leerkrachten van de groepen 6 vieren hun verjaardag MA 23 mei DI 24 mei WO 25 mei DO 26 mei VR 27 mei 21 TSO: Verkoop strippenkaart en uur School STUDIEDAG : Kinderen zijn vrij KC: Informantje 17 Mw. Gonny van Vught is jarig School : Viering om 11.15u: Groepen 1a, 2a, 3b, 6a en 7a treden op. School: Juffrouw Nicole is jarig 22 MA 30 mei 28 mei School: juffrouw Susan is jarig DI 31 mei School : Bouwvergadering WO 1 juni DO 2 juni School : Roefeldag groepen 8 VR 3 juni 27

28 MA 6 juni DI 7 juni WO 8 juni DO 9 juni VR 10 juni 23 TSO: Verkoop strippenkaart en uur KC: Informantje 18 School: Juffrouw Karin is jarig School: Juffrouw Yvonne is jarig School : juffendag groepen 3 MA 13 juni School STUDIEDAG : Kinderen zijn vrij DI 14 juni School : project dode hoek groepen 7 WO 15 juni DO 16 juni VR 17 juni School: Boekenkring groepen 1 en 2 met groepen

29 MA 20 juni DI 21 juni WO 22 juni DO 23 juni VR 24juni 25 KC: Informantje 19 School: 11:45 12:30 uur gezelschapsspelletjes groepen 1 en 2 met ouders School : Viering om 11.15u: Groepen 1b, 2b, 4a, 6b en 7b treden op. School: 25 juni : Juffrouw Marieke is jarig MA 27 juni DI 28 juni WO 29 juni DO 30 juni VR 1 juli School : MR vergadering School: Mw. Marie Thérèse Miango is jarig 26 29

30 MA 4 juli DI 5 juli WO 6 juli DO 7 juli VR 8 juli 27 School: Groepen 8 schoolkamp School: juffrouw Marianne jarig School : Ouders ontvangen mail over oudergesprekken komende periode School: Groepen 8 schoolkamp School: Groepen 8 schoolkamp School: Groepen 8 schoolkamp School : Schoolreis groepen 1 t/m 7 School: Groepen 8 schoolkamp MA 11juli DI 12 juli WO 13juli DO 14juli VR 15 juli 28 TSO: Verkoop strippenkaart en uur School: Tweede rapport groepen 3 t/m 7, portfolio s van de groepen 1 en 2 mee naar huis. PW : Uitstapje PW : Uitstapje KC : Informantje 20 PW : Uitstapje PW : Uitstapje Jaarafsluiting met ouders u. 30

Jaarboekje en kalender aug aug. 2017

Jaarboekje en kalender aug aug. 2017 . Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 e-mail: directie@kcsamenstroom.nl website: www.kcsamenstroom.nl Jaarboekje en kalender aug. 2016 aug. 2017 Bijlage bij de schoolgids van het

Nadere informatie

Schooltijden / Openingstijden + telefoonnummers: Partners Kindcentrum De Sprong

Schooltijden / Openingstijden + telefoonnummers: Partners Kindcentrum De Sprong Schooltijden / Openingstijden + telefoonnummers: Partners Kindcentrum De Sprong Basisschool De Sprong - 0485 47 08 86 Maandag 8.30 14.00 uur Dinsdag 8.30 14.00 uur Woensdag 8.30 14.00 uur Donderdag 8.30

Nadere informatie

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel:

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel: AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo Extra informatie 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 EERSTE SCHOOLDAG Oudergeleding mr 8.30 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9. Telefoonnummer

Nadere informatie

Kalender 2015 / 2016

Kalender 2015 / 2016 Samen-werken aan talentontwikkeling Kalender 2015 / 2016 1 Za 2 Zo Augustus 2015 3 Ma Wk --/32 4 Di 5 Wo Juf Ingrid en Juf Mariëlle jarig 6 Do 7 Vr Juf Angela jarig 8 Za 9 Zo 10 Ma Wk -- / 33 11 Di 12

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 2016-2017 Alberickstraat 922 BL Venlo Blerick T. 077 20 E. info@mikado.kerobei.nl De schoolkalender en de schoolgids De schoolkalender Voor je ligt de nieuwe schoolkalender 2016-2017. De

Nadere informatie

Schooltijden / Openingstijden + telefoonnummers: Partners Kindcentrum De Sprong

Schooltijden / Openingstijden + telefoonnummers: Partners Kindcentrum De Sprong Schooltijden / Openingstijden + telefoonnummers: Partners Kindcentrum De Sprong Basisschool De Hinkstap - 0485 47 08 86 Maandag 8.30 14.00 uur Dinsdag 8.30 14.00 uur Woensdag 8.30 14.00 uur Donderdag 8.30

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 204-20 Basisschool De Parel Jaarkalender 204-20 Pagina INHOUD Inhoud... 2 Belangrijke informatie schooljaar 204-20... Contactadressen Kindcentrum de Schatkist.... Lestijden Basisschool de

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2016-2017 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2016-2017 A

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Kalender 2015 2016 OBS De Walsprong, Prins Clausstraat 2a 5301 RT Zaltbommel 0418 512306 Beste ouders/ verzorgers, In deze

Nadere informatie

Jaarkalender schooljaar 2014-2015. OBS De Zevensprong. Pampusstraat 28 (bezoekadres Drakenstraat 40) 1435 LJ Rijsenhout

Jaarkalender schooljaar 2014-2015. OBS De Zevensprong. Pampusstraat 28 (bezoekadres Drakenstraat 40) 1435 LJ Rijsenhout Jaarkalender schooljaar 2014-2015 OBS De Zevensprong (bezoekadres Drakenstraat 40) 0297 327842 / 06 18248767 dezevensprong@sopoh.nl www.dezevensprong.sopoh.nl Beste kinderen, ouders en meelezers, Voor

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

S e p t e m b e r

S e p t e m b e r S e p t e m b e r 2 0 1 4 1 2 Schoolkamp gr. 8 Schoolkamp gr. 8 3 Schoolkamp gr. 8 4 Schoolkamp gr. 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Verjaardag en klassenreisje 3-4 15 16 17 18 19 20 21 Kledinginzameling Speurkleuters

Nadere informatie

Kalender 2014/2015 Kindcentrum Boschveld

Kalender 2014/2015 Kindcentrum Boschveld SEPTEMBER 2014 1 Ma Dental car Wk 02 / 36 2 Di Dental car 3 Wo Dental car 4 Do Meneer Hans jarig 5 Vr 6 Za 7 Zo 8 Ma Inspectiebezoek Infomiddag unit 3 15.30-17.00 uur wk 03/37 9 Di Infomiddag unit 2 15.30-17.00

Nadere informatie

Schooljaar SEPTEMBER Namens Team basisschool Maria Goretti. Beste ouders/ verzorgers, Ma 5 18

Schooljaar SEPTEMBER Namens Team basisschool Maria Goretti. Beste ouders/ verzorgers, Ma 5 18 Beste ouders/ verzorgers, Schooljaar 2016 2017 Dit is de eerste bladzijde van de informatiekalender van basisschool Maria Goretti. Op deze informatiekalender vindt u alle belangrijke data van dit schooljaar.

Nadere informatie

Jaarkalender Rijp voor de toekomst

Jaarkalender Rijp voor de toekomst Jaarkalender 2015-2016 Rijp voor de toekomst Augustus 2015 vakantie t/m 30 augustus maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 1 2 31 32 3 4 5 6 7 8 9 Zomervakantie 10 11 12 13 14 15 16

Nadere informatie

Activiteitenkalender versie

Activiteitenkalender versie AUGUSTUS 2016 31 ma 1 di 2 wo 3 do 4 vr 5 za 6 zo 7 32 ma 8 di 9 wo 10 do 11 vr 12 Za 13 zo 14 33 ma 15 di 16 wo 17 do 18 vr 19 za 20 zo 21 34 ma 22 Eerste schooldag di 23 wo 24 do 25 vr 26 za 27 zo 28

Nadere informatie

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt.

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste informatie over de visie, het onderwijs, de samenstelling

Nadere informatie

Kick off studenten. Informatiea vond. OR vergadering. Groep 4 en 7. Groep. Informatieavond. Groep 3 en 6 Prinsjesdag. Sporcktinfo

Kick off studenten. Informatiea vond. OR vergadering. Groep 4 en 7. Groep. Informatieavond. Groep 3 en 6 Prinsjesdag. Sporcktinfo kalender schooljaar 2016-2017 September 2016 30 31 2 1 2 3 4 Tilburg Ten Miles 5 6 7 8 9 10 11 Eerste schooldag Kick off studenten 12 13 14 15 16 17 18 Informatieavond Groep 1-2 en 5 19 20 21 22 23 24

Nadere informatie

Brede school De Achtbaan Meeslaan 23 4005 VP TIEL T: 0344 61 24 10 E: directie@achtbaanschool.nl www.achtbaanschool.nl

Brede school De Achtbaan Meeslaan 23 4005 VP TIEL T: 0344 61 24 10 E: directie@achtbaanschool.nl www.achtbaanschool.nl Brede school De Achtbaan Meeslaan 00 VP TIEL T: 0 0 E: directie@achtbaanschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Nadere informatie

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20.

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20. Beste ouders / verzorgers, Schooljaar 2015 2016 Dit is de eerste bladzijde van de informatiekalender van basisschool De Violier. Hierin vindt u alle belangrijke data van dit schooljaar. De activiteiten

Nadere informatie

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon:

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: kalender schooljaar 2015-2016 Augustus 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 5 Eerste schooldag Op 31 augustus start het nieuwe schooljaar om 8.30

Nadere informatie

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair.

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair. kalender schooljaar 2014-2015 Augustus 2014 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste schooldag Op 25 augustus start het nieuwe schooljaar om

Nadere informatie

overzicht schooljaar 2015 2016

overzicht schooljaar 2015 2016 overzicht schooljaar 2015 2016 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2015-2016 A

Nadere informatie

DE ARK, SAMEN VOORUIT... KALENDER

DE ARK, SAMEN VOORUIT... KALENDER KALENDER 2017- DE ARK, SAMEN VOORUIT... 1 Di Zomervakantie 2017 2 Wo Zomervakantie 3 Do Zomervakantie 4 Vr Zomervakantie 5 Za Zomervakantie AUGUSTUS 6 Zo Zomervakantie 7 Ma Zomervakantie 32 8 Di Zomervakantie

Nadere informatie

KALENDER 2015-2016. Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg T 0181-212943

KALENDER 2015-2016. Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg T 0181-212943 KALENDER 0-0 0-JARIG JUBILEUM - 0 Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad PX Rozenburg T 0- Dependance OBS De Phoenix Gruttostraat TC Rozenburg T 0- E info@obs-dephoenix.nl I www.obs-dephoenix.nl AUGUSTUS

Nadere informatie

Jaarplan 2017 / 2018 AUGUSTUS. Piet Mondriaan (18IQ) Datum: ma 24 jul :30 - vr 1 sep :15 ZOMERVAKANTIE Zomervakantie

Jaarplan 2017 / 2018 AUGUSTUS. Piet Mondriaan (18IQ) Datum: ma 24 jul :30 - vr 1 sep :15 ZOMERVAKANTIE Zomervakantie Jaarplan 2017 / 2018 AUGUSTUS ma 24 jul 2017 08:30 - vr 1 sep 2017 14:15 ZOMERVAKANTIE Zomervakantie ParnasSys - Jaarplan (P1.1) Pagina: 1 SEPTEMBER ma 24 jul 2017 08:30 - vr 1 sep 2017 14:15 ZOMERVAKANTIE

Nadere informatie

Jaarkalender schooljaar

Jaarkalender schooljaar Jaarkalender schooljaar 2016-2017 (bezoekadres Drakenstraat 40) 0297 327842 / 06 18248767 Wie Wat Wanneer Daniëlle Rodenhuis directeur ma t/m do Thera van Kouterik adjunct-directeur Intern begeleider ma

Nadere informatie

Ouderkalender Basisschool Klinkers

Ouderkalender Basisschool Klinkers Ouderkalender Basisschool Klinkers 2013-2014 augustus 2013 Maandelijks houdt de MR een vergadering op school. Dit is ook de avond dat de ouderraad vergadert. Via de klinkerlink wordt u op de hoogte gehouden

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2014 / 2015

Jaarplan schooljaar 2014 / 2015 Jaarplan schooljaar 2014 / 2015 AUGUSTUS ma 21 jul 2014 08:30 - za 30 aug 2014 16:00 ZOMERVAKANTIE OKTOBER wo 1 okt 2014 08:30 - vr 10 okt 2014 12:00 KINDERBOEKENWEEK Kinderboekenweek ma 6 okt 2014 19:30-21:30

Nadere informatie

SBO De Toekomst. Jaarplanner 2015-2016

SBO De Toekomst. Jaarplanner 2015-2016 SBO De Toekomst Jaarplanner 2015-2016 KLEURCODES VERGADERINGEN STUDIEDAGEN LEERLINGEN VRIJ PLANNEN OUDERAVOND VIERINGEN TOETSEN TOELICHTING: - Overlig overleg: Elke week is er een IB-consult op maandagen

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2017-2018 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2017-2018 A

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

JAARKALENDER voor ouders 2015-2016

JAARKALENDER voor ouders 2015-2016 JAARKALENDER voor ouders 2015-2016 Maand: september 2015 Zo. 30 Wk 36 / 1 Ma. 31 Eerste schooldag Nieuwsbrief 1 Di. 1 Wo. 2 Do. 3 Vr. 4 Za. 5 Zo. 6 Wk 37 / 2 Ma.7 Di. 8 Wo.9 Do. 10 Vr. 11 Za. 12 Waterexperience

Nadere informatie

Beste ouders, We gaan er samen een mooi jaar van maken! Een hartelijke groet, mede namens de rest het team, Ellen Sonnemans en Martien de Pauw

Beste ouders, We gaan er samen een mooi jaar van maken! Een hartelijke groet, mede namens de rest het team, Ellen Sonnemans en Martien de Pauw CBS het Kompas Beste ouders, Voor u ligt de jaarkalender van schooljaar 2017-2018. Op het moment dat deze kalender werd gemaakt waren nog niet alle data bekend. Houd u dus steeds de nieuwsbrief goed in

Nadere informatie

schoolgids Bijlage Jenaplanschool De Mheen openbare Jenaplanschool De Mheen 1

schoolgids Bijlage Jenaplanschool De Mheen openbare Jenaplanschool De Mheen 1 12 13 schoolgids Jenaplanschool De Mheen Bijlage openbare Jenaplanschool De Mheen 1 Deze bijlage bevat veel informatie voor schooljaar 2012 2013. Er is naast deze bijlage een schoolgids. Die staat op onze

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2013 2014 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2013-2014 A

Nadere informatie

AUGUSTUS Eerste schooldag / Opening schooljaar met alle leerlingen. Verjaardag juf Marianne Corjanus Verkeersactie De scholen zijn weer begonnen

AUGUSTUS Eerste schooldag / Opening schooljaar met alle leerlingen. Verjaardag juf Marianne Corjanus Verkeersactie De scholen zijn weer begonnen AUGUSTUS 2014 1 vr 2 za 3 zo 4 ma 5 di 6 wo 7 do 8 vr 9 za 10 zo 11 ma 12 di 13 wo 14 do 15 vr 16 za 17 zo 18 ma 19 di Week 32 Week 33 Laatste vakantieweek Week 34 Eerste schooldag / Opening schooljaar

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Samen durven, doen en delen! Kalender 2016 / Iedereen een fijn schooljaar gewenst!

Samen durven, doen en delen! Kalender 2016 / Iedereen een fijn schooljaar gewenst! Samen durven, doen en delen! Kalender 2016 / 2017 Iedereen een fijn schooljaar gewenst! Augustus 2016 1 Ma Wk --/31 2 Di 3 Wo 4 Do 5 Vr Juf Ingrid en Juf Mariëlle jarig 6 Za 7 Zo Juf Angela jarig 8 Ma

Nadere informatie

Jaarkalender activiteiten

Jaarkalender activiteiten Jaarkalender activiteiten 2017-2018 Augustus Ma 28-08 Eerste schooldag September Di 05-09 Uitgifte Het Blaadje editie september Di 12-09 Cultuur/Vitamine C: Alles kan met animatie! Groep 5-6a Vr 15-09

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

JAARKALENDER 2015/2016

JAARKALENDER 2015/2016 augustus 2015 za/zo 1/2 Zomervakantie ma 3 Zomervakantie di 4 Zomervakantie wo 5 Zomervakantie do 6 Zomervakantie vr 7 Zomervakantie za/zo 8/9 ma 10 Zomervakantie di 11 Zomervakantie wo 12 Zomervakantie

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids!

Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids! Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids! Vlak voor de zomervakantie heeft u van ons een verkorte versie ontvangen van de Schoolgids. Met een aantal kleine aanpassingen sturen we

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 2 van 10 september 2015. Beste ouders en kinderen.

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 2 van 10 september 2015. Beste ouders en kinderen. Basisschool Pius X Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. van september 0 Jordaansingel 0, 81 GP, Haaksbergen. Tel. 03-136. Directie@piusx.eu Beste ouders en kinderen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen:

Nadere informatie

Activiteitenkalender schooljaar

Activiteitenkalender schooljaar augustus 2017 september 2017 oktober 2017 ma Zomervakantie do 31 Informatieavond groep 1-8 (vanaf 19.00 u) za 30 KLUSSEN OP SPEELPLAATS di 1 Zomervakantie vr 1 Roffel zo 1 wo 2 Zomervakantie za 2 ma 2

Nadere informatie

Bs de Veste Pr. Bernhardstraat 3 5165 TH Waspik

Bs de Veste Pr. Bernhardstraat 3 5165 TH Waspik Bs de Veste Pr. Bernhardstraat 3 5165 TH Waspik AUGUSTUS 2015 31 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 25 26 27 28 29 30 36 31 1e schooldag Luizencontrole (middag)

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016. Jan Ligthartschool Huibeven- Glimmenstraat 7-5043 MZ Tilburg - 013-5702230 - www.jlhuibeven.nl - directie@jlhuibeven.

Schoolkalender 2015-2016. Jan Ligthartschool Huibeven- Glimmenstraat 7-5043 MZ Tilburg - 013-5702230 - www.jlhuibeven.nl - directie@jlhuibeven. Schoolkalender 2015-2016 Schoolgegevens: Basisschool Jan Ligthart Huibeven 013-570 22 30 Glimmenstraat 7 5043 MZ Tilburg directie@jlhuibeven.nl Directeur Jan Ligthart Huibeven Hans Thönissen College van

Nadere informatie

Kalender schooljaar

Kalender schooljaar Kalender schooljaar 2016-2017 Augustus 2016 zondag 9 14 21 maandag 1 10 15 22 dinsdag 2 11 16 23 woensdag 3 Juf Nienke jarig 12 17 24 donderdag 4 13 18 25 vrijdag 5 12 19 26 zaterdag 6 13 20 27 September

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Jaarkalender ouders en verzorgers

Jaarkalender ouders en verzorgers Jaarkalender ouders en verzorgers 2016 2017 BS de Wieken rede School De Wieken Locatie onderbouw Locatie bovenbouw Lidwinastraat 53 Moleneindplein 9 5262 EN Vught 5262 CW Vught Tel : 073 6564019 Tel :

Nadere informatie

www.wilgenstam.nl Veel informatie vindt u op: Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Wilgenlei 149 3052 CG Rotterdam

www.wilgenstam.nl Veel informatie vindt u op: Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Wilgenlei 149 3052 CG Rotterdam Schoolgids supplement schooljaar 2015-2016 Veel informatie vindt u op: www.wilgenstam.nl Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Telefoon: 010 4 18 56 80 Mail: directie@wilgenstam.nl Wilgenlei 149 3052 CG

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Geachte ouder(s)/verzorger(s), Op bijgaande activiteitenkalender staan veel belangrijke gebeurtenissen voor het komend schooljaar. Ook vakanties en vrije dagen kunt u hierop terugvinden. Naast deze kalender

Nadere informatie

Kalender bs. Klinkers 2012-2013

Kalender bs. Klinkers 2012-2013 Kalender bs. Klinkers 2012-2013 augustus 2012 In de eerste week van het schooljaar worden er MR-verkiezingen gehouden. Maandelijks houdt de MR een vergaring op school. Dit is ook de avond dat de ouderraad

Nadere informatie

Juli 2015. Belangrijke data. 09 juli 14 juli 15 juli 16 juli 16 juli 17 juli 17 juli. 31 augustus

Juli 2015. Belangrijke data. 09 juli 14 juli 15 juli 16 juli 16 juli 17 juli 17 juli. 31 augustus INFOBULLETIN Juli 2015 Belangrijke data 09 juli 14 juli 15 juli 16 juli 16 juli 17 juli 17 juli 31 augustus Musical groep 8c Afscheidsavond groepen 8 Uitglijden groepen 8 Wisselen groepen Kinderen groep

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2014 2015 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2014-2015 A

Nadere informatie

Een leerzaam, prettig schooljaar

Een leerzaam, prettig schooljaar O.B.S.De Schatkist Kerkrade, juli 2017. Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), Voor U ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2017 2018 met allerlei informatie over onze school. Zo heeft U altijd

Nadere informatie

Jaarbijlage voor het schooljaar

Jaarbijlage voor het schooljaar Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen van SBO De Windroos Geachte mevrouw, meneer, Om alles te weten wat er in dit schooljaar gebeurt heeft u deze bijlage bij onze schoolgids absoluut nodig. De

Nadere informatie

INFOKALENDER SCHOOLJAAR

INFOKALENDER SCHOOLJAAR INFOKALENDER SCHOOLJAAR 0-0 BS DE BOLDERIK Beatrixstraat ET Hank T 0 0 E info@bsdebolderik.nl I www.bsdebolderik.nl www.facebook.com/bolderik Aan alle ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolkalender

Nadere informatie

augustus ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG Week -/31 Week -/32

augustus ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG Week -/31 Week -/32 augustus 5 6 7 Week -/31 1 2 3 4 ZOMERVAKANTIE Week -/32 8 9 10 11 ZOMERVAKANTIE Week -/33 15 16 17 18 ZOMERVAKANTIE 12 13 14 19 20 21 Week 1/34 22 1 e schooldag 23 24 25 26 27 28 2016 september Week 2/35

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Kalender Schooljaar KBS de Touwbaan, Touwbaan 16, 4901GG Oosterhout, tel; , ;i

Kalender Schooljaar KBS de Touwbaan, Touwbaan 16, 4901GG Oosterhout, tel; ,  ;i Groepsbezetting: Contactpersonen: Voorschool: ma-ocht di-ocht wo-ocht do-ocht vr-ocht Manouk van der Kruijsen Janita Rijkers Janita Rijkers Janita Rijkers Manouk Directie: Clusterdirecteur: Paul van der

Nadere informatie

Jaarkalender schooljaar

Jaarkalender schooljaar Jaarkalender schooljaar 2015-2016 (bezoekadres Drakenstraat 40) 0297 327842 / 06 18248767 Wie Wat Wanneer Daniëlle Rodenhuis directeur di t/m vrij Thera van Kouterik adjunct-directeur intern begeleider

Nadere informatie

Schooljaarkalender

Schooljaarkalender Schooljaarkalender 2017-2018 Augustus 2017 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eerste Schooldag Luizenpluizen

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

Sterrennieuws. Nummer 1 02 september Agenda

Sterrennieuws. Nummer 1 02 september Agenda Sterrennieuws Nummer 1 02 september 2016 Agenda Datum 15-9-2016 Algemene Ouderavond 19:00 19:30 uur groep 1 t/m 4 19:30 20:00 uur algemeen (aula) 20:00 20:30 uur groep 5 t/m 8 21-9-2016 Studiedag OGW:

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 20-207 Levensboom 4 MX Blaricum tel: 035 52 33 5 34 Website: Email: obsbijvanck@planet.nl Jaarkalender en gym- en rooster ook op onze website!! augustus 20 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 4 5 7

Nadere informatie

ma di wo 1 Zomervakantie do 2 Zomervakantie vr 3 Zomervakantie za 4 zo 5 ma di wo do vr za zo 24 Kamp groep 8 25 26 Kamp groep 8 23 Kamp groep 8

ma di wo 1 Zomervakantie do 2 Zomervakantie vr 3 Zomervakantie za 4 zo 5 ma di wo do vr za zo 24 Kamp groep 8 25 26 Kamp groep 8 23 Kamp groep 8 augustus 2012 ma di wo 1 Zomervakantie do 2 Zomervakantie vr 3 Zomervakantie za 4 zo 5 1 2 3 4 5 6 Zomervakantie 7 Zomervakantie 8 Zomervakantie 9 Zomervakantie 10 Zomervakantie 11 12 6 7 8 9 10 11 12

Nadere informatie

Nieuwsbrief 24 juli 2017

Nieuwsbrief 24 juli 2017 Breedveld 7, 1025 PZ Amsterdam tel.: 020 6371265 email: info@ikcbuikslotermeer.nl voor onderwijs en opvang van 0 tot 13 jaar Nieuwsbrief 24 juli 2017 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt de laatste nieuwsbrief

Nadere informatie

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt.

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt. Comeniusschool Schoolkalender 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Voor u ligt de jaarkalender van de Comeniusschool. In deze kalender vindt u een overzicht van belangrijke data betreffende het schooljaar 2015-2016.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Welkom op de Prins Clausschool

Welkom op de Prins Clausschool schoolkalender 2016-2017 Welkom op de Prins Clausschool september 2016 35 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 1 - into-gesprekken groep 3-8 2 3 4 36 5 - into-gesprekken groep 3-8

Nadere informatie

augustus 2015 ma di wo do vr za zo telefoon: 0575 570365 website: www.prclaus.nl e-mail: info@prclaus.nl

augustus 2015 ma di wo do vr za zo telefoon: 0575 570365 website: www.prclaus.nl e-mail: info@prclaus.nl augustus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Start van het 24 nieuwe schooljaar 25 26 27 28 29 30 Luizencontrole 31 september 2015 1 2 3 4 5 6 7 OR vergadering 8 9 MR vergadering

Nadere informatie

Arie is iedere dinsdag en donderdag op de Piramide en buiten BAPOdagen om de andere week op woensdag ( zie schema)

Arie is iedere dinsdag en donderdag op de Piramide en buiten BAPOdagen om de andere week op woensdag ( zie schema) AUGUSTUS 2015 Za 1 Zomervakantie Zo 2 Zomervakantie Ma 3 Zomervakantie Di 4 Zomervakantie Wo 5 Zomervakantie Do 6 Zomervakantie Vr 7 Zomervakantie Za 8 Zomervakantie Zo 9 Zomervakantie Ma 10 Zomervakantie

Nadere informatie

augustus 2017 = nieuwsbrief ma di wo do vr za zo = hoofdluiscontrole wk 32 wk wk Eerste schooldag wk 35 Schooltijden

augustus 2017 = nieuwsbrief ma di wo do vr za zo = hoofdluiscontrole wk 32 wk wk Eerste schooldag wk 35 Schooltijden augustus 2017 = nieuwsbrief = hoofdluiscontrole 1 2 3 4 5 6 Schooltijden Basisonderwijs: Ma. t/m vrij: 8.45-15.00 uur Woensdag eindtijd 12.15 uur. Middag vrij. Voorschool: 7 wk 32 8 9 10 11 12 13 Ma. t/m

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Kalender schooljaar

Kalender schooljaar Kalender schooljaar 2014-2015 Augustus 2014 zondag 3 Juf Nienke 10 17 24 maandag 4 11 18 1 e schooldag 25 Luizencontrole dinsdag 5 12 19 26 woensdag 6 13 20 27 Startactiviteit donderdag 7 14 21 28 School

Nadere informatie

augustus 2017 di wo do vr za zo 28 Eerste schooldag W35 Verjaardagen: 9: juf Marijke 13: juf Femke = nieuwsbrief Schoolapp

augustus 2017 di wo do vr za zo 28 Eerste schooldag W35 Verjaardagen: 9: juf Marijke 13: juf Femke = nieuwsbrief Schoolapp augustus 2017 = nieuwsbrief Schoolapp Heeft u onze schoolapp al gevonden in de Appstore of Playstore? De app is gratis te downloaden en erg handig in de communicatie met school. In één overzicht alle (actuele)

Nadere informatie

Activiteiten jaaroverzicht

Activiteiten jaaroverzicht Activiteiten jaaroverzicht 2017-2018 SEPTEMBER 2017 Ma 4 Start schooljaar met Feestelijke opening! Wo 6 Luizencontrole Vr 8 Nieuwsbrief 1 Di 12 Info avond groep 1 t/m 4 Do 14 Infoavond groep 5 t/m 8 Vr

Nadere informatie

Informatieblad Schooljaar 2014-2015

Informatieblad Schooljaar 2014-2015 Informatieblad Schooljaar 2014-2015 Week 26, maandag 22 juni, nr.38 Opening kindcentrum Berglaren! Per 1 augustus 2015 zijn wij officieel een kindcentrum. Dit betekent dat de Berglarenschool een intensieve

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER ZUUKERSCHOOL Zuukerschool, Epe

SCHOOLKALENDER ZUUKERSCHOOL Zuukerschool, Epe SCHOOLKALENDER ZUUKERSCHOOL 2017-2018 Augustus 2017 Di 1 ZOMERVAKANTIE Woe 2 ZOMERVAKANTIE Do 3 ZOMERVAKANTIE Vrij 4 ZOMERVAKANTIE Za 5 Zo 6 Ma 7 ZOMERVAKANTIE Di 8 ZOMERVAKANTIE Woe 9 ZOMERVAKANTIE Do

Nadere informatie

Jaarkalender

Jaarkalender Jaarkalender - met teamoverzicht Augustus 0/ / e schooldag e schooldag nieuwe -jarigen Geen groep vrij / / Groep a vrij September Schoolbezichtiging Nieuwsbrief / Schoolfotograaf op school, na schooltijd

Nadere informatie

Schoolkalender. Kentalis Terwindt Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Schoolkalender. Kentalis Terwindt Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Schoolkalender Kentalis Terwindt 2016-2017 Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Augustus 2016 1 ma zomervakantie 17 wo zomervakantie 2 di zomervakantie 18 do zomervakantie 3 wo zomervakantie

Nadere informatie

Burgemeester Baxlaan 3, 4281 KN Andel, ,

Burgemeester Baxlaan 3, 4281 KN Andel, , CBS de Zaaier Burgemeester Baxlaan 3, 4281 KN Andel, 0183-441977, directie@dezaaierandel.nl JAARKALENDER 2017-2018 AUGUSTUS Maandag 1 Dinsdag 2 Woensdag 3 Donderdag Z 4 Vrijdag O 5 Zaterdag M 6 Zondag

Nadere informatie

Infobulletin van basisschool Heidepoort

Infobulletin van basisschool Heidepoort 1 Infobulletin van basisschool Heidepoort Jaargang 21 nr. 11-3 september 2015 (verschijnt maandelijks) Beste ouders / verzorgers, Laatste infobulletin oude stijl Dit infobulletin is het laatste dat u ontvangt

Nadere informatie

A u g u s t u s

A u g u s t u s A u g u s t u s 2 0 1 3 12 START SCHOOLJAAR 2013/2014 13 14 15 16 Schoolreis 5-8 17 17 19 20 21 Informatieavond groep 3 22 23 ADV groep1-2 24 25 26 Informatieavond groep 8 27 28 Informatieavond groep 4

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Geachte ouder(s)/verzorger(s), Op bijgaande activiteitenkalender staan veel belangrijke gebeurtenissen voor het komend schooljaar. Ook vakanties en vrije dagen kunt u hierop terugvinden. Naast deze kalender

Nadere informatie

Jaarkalender

Jaarkalender Jaarkalender 2017-2018 Basisschool De Parel Jaarkalender 2017-2018 Pagina 1 INHOUD Inhoud... 2 Belangrijke informatie schooljaar 2017-2018... 3 Contactadressen Kindcentrum de Schatkist.... 3 Lestijden

Nadere informatie

Jaarkalender De Ark Schooljaar

Jaarkalender De Ark Schooljaar Jaarkalender De Ark Schooljaar 2016-2017 Gymrooster Groep Dag/tijd Dag/tijd 1/2 Dinsdag Donderdag 3* Wo 12.30-13.15 uur Do 12.30-13.15 uur (2 e helft schooljaar) 4/5 Ma 12.30-13.15 uur Wo 10.45-11.30 uur

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Activiteitenkalender voor ouders en leerlingen Schooljaar 2015-2016. OBS De Vlinder

Activiteitenkalender voor ouders en leerlingen Schooljaar 2015-2016. OBS De Vlinder OBS De Vlinder wil een ontmoetingsplaats zijn, waar het kind alleen en samen met anderen, in de sfeer van begrensde vrijheid, zich naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen. Activiteitenkalender voor ouders

Nadere informatie

Jaarkalender De Brug Schooljaar

Jaarkalender De Brug Schooljaar Jaarkalender De Brug Schooljaar 2017-2018 Wie is er welke dag? Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Rood Oranje Groen Blauw Annette de With of Nicole Stroo & Ruth Laumans Anneke van Driel of

Nadere informatie

A u g u s t u s

A u g u s t u s A u g u s t u s 2 0 1 2 13 START SCHOOLJAAR 2012/2013 14 15 16 17 Schoolreis 5-8 18 19 20 21 22 Informatieavond gr 3 23 Informatieavond gr 5 24 25 26 27 Informatieavond gr 8 28 Informatieavond gr 7 29

Nadere informatie