ZIJN DE MARKTEN TE DUUR GEWORDEN? DELHAIZE- AHOLD. Laat de leeuw zich temmen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZIJN DE MARKTEN TE DUUR GEWORDEN? DELHAIZE- AHOLD. Laat de leeuw zich temmen?"

Transcriptie

1 Analyses JUNI 2015 #39 Monthly EDITORIAAL ZIJN DE MARKTEN TE DUUR GEWORDEN? Beste cliënt, Het adagium om in mei te verkopen en de beurs de rug toe te keren tot en met september kan ook dit jaar weer naar de prullenmand worden verwezen. De Japanse, maar ook en vooral de Chinese beurs blijven de records aan elkaar breien. In China is slecht nieuws voor de economie goed nieuws voor de beurs, omdat Peking de rente verder blijft verlagen en fi scaal wat meer ademruimte blijft geven. Natuurlijk is de hervorming van de Chinese fi nanciële markten een extra stimulans waarbij vooral binnenlandse beleggers geld naar de beurs blijven sturen in plaats van te beleggen in vastgoed of schimmige fi nanciële producten in de parallelle banksector. Dat is trouwens ook net de bedoeling van Peking. Dit neemt niet weg dat, met een koerswinst van meer dan 50% in lokale munt het begin van het jaar, de Chinese beurzen prijzig beginnen te worden. Prijzig is ook het adjectief dat de belegger blijkbaar aan de obligaties toedicht. Hoe kan men anders de correctie verklaren die de overheidsobligaties de voorbije maand ondergingen? En dus, indien men begin mei iets had moeten verkopen, waren het wel duidelijk de obligaties. In mei konden enkel de rommelobligaties het hoofd boven water houden. Overheidsobligaties, alsook kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties leden verliezen. Het ziet ernaar uit dat de 30-jarige rally in obligaties daarmee tot een einde is gekomen. Men sluit misschien wel een historisch fi nancieel hoofdstuk af. Dit neemt niet weg dat de langetermijnrente nog een tijd laag kan blijven in absolute normen. De ECB zal er in ieder geval alles aan doen om dit te bewerkstelligen. De gedachte die opgang maakte in de markten, waarbij sommige investeerders de ECB haar inkoopprogramma vroeger dan verwacht zien temperen, stelt de ECB niet gelukkig. De commentaren vanuit de ECB gaan alvast in die richting. Ze hoopt daardoor de euro zwak te houden en de obligatierendementen laag. De bal ligt dus in het kamp van de Federal Reserve die sint-juttemis verwacht wordt de rente te laten stijgen. Maar de recente economische cijfers waren zwak in de VS en het wordt wachten op betere resultaten vooraleer het startschot tot een hogere rente zal worden gegeven. Die onzekerheid leidt tot meer volatiliteit op de markten. Niet echt verrassend trouwens FRANK VRANKEN Chief Strategist OBLIGATIES DELHAIZE- AHOLD HOME EQUITY FUNDS P P. 05 P. 07 Waarschuwing voor te gulzige beleggers? Laat de leeuw zich temmen? De Belgische biotechsector aan de kook Wenst u deze publicatie in elektronisch formaat te ontvangen? Schrijf u in via de website:

2 Analyses Monthly Macro-economie OBLIGATIEVERKOPEN: Waarschuwing voor te gulzige beleggers? CHRISTOPHE VAN CANNEYT Chief Economist Het leek bijna te mooi om waar te zijn. De lethargische Europese economie en de scherpe daling van de olieprijs eind 2014 hadden uiteindelijk ook de stugge Duitsers ervan overtuigd dat Europa ten prooi dreigde te vallen aan defl atie. Schoorvoetend stemden ze in met de grootscheepse bazooka die ECB-voorzitter Draghi tegen dit gevaar in stelling bracht: het Europese programma van Quantitative Easing (QE), waarbij de ECB maandelijks voor EUR 60 miljard aan obligaties zou opkopen. Voor de beleggers was de boodschap duidelijk: de rente kon maar één richting uit, namelijk lager. Wie obligaties kocht, leek zeker van zijn winst en de markten begonnen dus massaal obligaties te kopen. Daardoor werkte de aankondiging van het programma van QE als een zelfvervullende voorspelling. Nog voor de ECB met haar steunaankopen begon, gingen de rentes al lager. De Duitse 10-jarige rente ging van 0,52% op 21/01 (de dag vóór de aankondiging van het QE-programma) naar 0,31% op 9/3 (de dag waarop de ECB met haar aankopen begon). Maar ook daarna gingen de rentes nog naar beneden en algauw waren de voorspellingen dat de Duitse rente op 10 jaar negatief zou worden, niet van de lucht. Die voorspellingen werden vooral gevoed door de idee dat de massale steunaankopen door de ECB de markt «droog» zouden trekken. Er was zo weinig Duits papier beschikbaar dat het door de ECB-aankopen haast niet «OP NAUWELIJKS ENKELE DAGEN TIJD STEEG DE DUITSE 10-JAARSRENTE TERUG NAAR 0,7% EN WERELDWIJD GING ER VOOR ZO N 400 MILJARD EURO AAN OBLIGATIEWAARDE IN ROOK OP.» anders kon dan dat de rente negatief zou worden.maar deze op aankoopstromen gebaseerde voorspellingen leken steeds meer te botsen met de fundamentele toestand van de economie. Net die fundamentele factoren die tot QE hadden geleid, begonnen zich immers geleidelijk te normaliseren. In de markten doken steeds meer twijfels op of de ECB haar programma niet vroeger zou stoppen of terugschroeven. DE OLIEPRIJS OPNIEUW DE HOOGTE IN De eerste factor die veranderd was, was de evolutie van de olieprijs. Nadat die in de tweede jaarhelft van 2014 van USD 100/vat tot USD 50/vat was teruggevallen, stelden analisten dat het grote fundamentele onevenwicht tussen olievraag en aanbod nog tot verdere dalingen zou leiden en werd er zelfs een prijs van USD 30/vat vooropgesteld. Quod non. Integendeel, na het dieptepunt begin dit jaar begon de olieprijs weer op te klimmen tot USD 60/vat. En het ziet er intussen naar uit dat de prijs rond deze niveaus zou kunnen stabiliseren. In de VS zijn intussen zowat alle investeringsprojecten rond het winnen van schaalolie stilgelegd, omdat ze bij prijzen onder USD 80 niet rendabel zijn. Er gingen zelfs veel bedrijven in die sector over de kop! Meteen is dus één van de belangrijkste factoren achter de overvloed aan olie verdwenen en de markt kan op zoek gaan naar een hernieuwd evenwicht, wat op zijn beurt leidde tot het bijstellen van de infl atieverwachtingen. Nu de olieprijzen stabiliseerden, begon ook de defl atievrees weg te ebben. Terecht, zo bleek uit de cijfers. De Belgische infl atie, die in januari nog -0,65% bedroeg, is terug opgelopen tot 0,56% in mei. Tot slot bleek ook de Europese groei terug aan te trekken. Waar men begin dit jaar nog een groei van nauwelijks 1% verwachtte, gaan analisten, na een sterk eerste kwartaal, nu uit van een groei van 1,4 tot 1,5%. Dit moet op zijn beurt voldoende zijn om ook de kerninfl atie (de infl atie zonder de volatiele voeding- en energieprijzen) terug te doen oplopen, wat de defl atievrees nog sterker verminderde. Zo kwamen de rentemarkten in een steeds grotere spreidstand terecht tussen de fundamenteel gerechtvaardigde hogere renteverwachtingen en de door de ECB-aankopen teweeggebrachte lage rentestand. De markt was intussen zo extreem gepositioneerd geraakt door de verwachting van een immer lagere Europese rente dat de gemiddelde rente op Duitse obligaties zelfs negatief was geworden. 2

3 Macro-economie Analyses Monthly BRUUSKE RENTESTIJGING De beleggers betaalden dus effectief om gebruik te mogen maken van het privilege van hun centen aan het meest solvabele land toe te vertrouwen! De Duitse 10-jaarsrente bereikte op 20 april een dieptepunt van 0,05%. Toen brak de veer. De markten realiseerden zich dat een dergelijke lage rentestand enkel kon worden gerechtvaardigd in een scenario van een aanhoudende recessie met persistente deflatie in Europa, scenario dat door de reële ontwikkelingen naar de prullenmand kon worden verwezen. Plots kwam er een ware verkoopvloed op gang die de obligatieprijzen razendsnel de diepte deed ingaan. Op nauwelijks enkele dagen tijd steeg de Duitse 10-jaarsrente terug naar 0,7% en wereldwijd ging er voor zo n EUR 400 miljard aan obligatiewaarde in rook op. Hebben ze er in het ECB-hoofdkwartier in Frankfurt nu een probleem bij? Het antwoord op die vraag is dubbel. Als de opwaartse beweging van de rente een logische aanpassing is aan betere fundamentele gegevens, is de rentestijging geen probleem en, integendeel, eerder gezond te noemen op langere termijn. Maar een ander aspect van deze rentestijging zal in Frankfurt wel tot onrust hebben geleid. Het zeer abrupte karakter van 3 de rentebeweging wees er immers op dat de liquiditeit in de markt zeer te wensen overliet en bevestigde zo wat veel marktwaarnemers al lang vermoedden: in hun haast om het banksysteem veiliger te maken, werden de kapitaalvereisten voor het aanhouden van een tradingbook zo aangescherpt dat het voor de banken onmogelijk geworden is om grote verkoopgolven vanuit de markt te accommoderen NAAR EEN GROTERE VOLATILITEIT? De obligatiemarkt zou in de toekomst bij vlagen wel eens erg volatiel kunnen blijken en het risico van prijsbewegingen lijkt dus afgewenteld van de banken naar de vermogensbeheerders en hun klanten. Die zullen dit risico op termijn ook gaan doorrekenen in hun rendementsvereisten, wat de financiering via de obligatiemarkt duurder zal maken. Intussen dient de eindbelegger zich te realiseren dat de obligatiemarkt structureel niet meer het rustige vaarwater van weleer zal blijken. U bent bij deze alvast gewaarschuwd! Private Bankers

4 Analyses Monthly Fiscaliteit ONROERENDE SCHENKINGEN IN VLAANDEREN: Tariefverlaging op komst! STEFANIE VAN WAES Wealth Planner Goed nieuws voor de planning met onroerend goed in het Vlaamse Gewest! De Vlaamse regering heeft aangekondigd om de tarieven van de onroerende schenkingsrechten te verlagen. Terwijl de schenking van een onroerend goed steeds onderworpen was aan verschillende progressieve tariefschijven, worden deze nu sterk vereenvoudigd. «DE NIEUWE TARIEVEN HOUDEN EEN GROTE KORTING IN TEN OPZICHTE VAN DE VORIGE TARIEVEN EN DAN VOORAL VOOR SCHENKINGEN AAN VERRE OF NIET-VERWANTEN.» Bovendien zullen er nog slechts 2 groepen tarieven bestaan: een tarief voor schenkingen aan partners 1 en in rechte lijn (aan kinderen en kleinkinderen) en een tarief voor alle anderen. Het systeem van progressievoorbehoud of opduweffect blijft bestaan. Dit houdt in dat wanneer, bijvoorbeeld, vader zijn appartement aan zee schenkt in juli 2015 en opnieuw een onroerende schenking wenst te doen in maart 2016, de waarde van het appartement aan de belastbare grondslag van de nieuwe schenking wordt toegevoegd. Hierdoor wordt de tweede schenking als het ware naar een hoger tarief geduwd. Nieuw is dat bovendien een extra verlaagd tarief wordt ingevoerd wanneer de begiftigde (of één van hen) voor minstens EUR facturen voor renovatie van het geschonken goed voorlegt. Het verlaagde tarief voor de schenking van bouwgronden blijft bestaan. Wanneer de begiftigde binnen de 5 jaar na de schenking zijn hoofdverblijfplaats op de geschonken grond vestigt, geldt er een korting van 2% in rechte lijn en tussen partners voor de bedragen tot EUR. Dat de nieuwe tarieven wel degelijk een grote korting inhouden ten opzichte van de vorige tarieven en dan vooral voor schenkingen aan verre of niet-verwanten, bewijzen de volgende eenvoudige voorbeelden: - Meneer schenkt aan zijn zoon een chalet in de Ardennen ter waarde van EUR. Onder de huidige tarieven kost deze schenking EUR (tarieven van 3% tot 24%). Onder de nieuwe tarieven kost ze EUR (tarieven van 3% tot 18%). Dit is een verschil van EUR. - Mevrouw schenkt aan haar metekind, dochtertje van een goede vriendin, haar woning ter waarde van EUR. Deze schenking is bijzonder duur onder de huidige tarieven en kost meer bepaald EUR (tarieven van 30% tot 80%). Onder de nieuwe tarieven kost ze EUR (tarieven van 10% tot 40%). Deze besparing loopt op tot EUR! Voor een onroerende schenking dienen bovendien nog de erelonen en notariskosten (tussen 1000 en 2100 EUR) te worden toegevoegd. De nieuwe tarieven zullen wellicht van toepassing zijn vanaf juli Deze tariefverlaging opent nieuwe perspectieven voor de planning met onroerende goederen. De dienst Wealth Planning & Structuring staat te uwer beschikking voor alle bijkomende informatie en voor de begeleiding van uw planning. Schijven Huidige tarieven broers en zussen Huidige tarieven ooms, tantes, neven en nichten Huidige tarieven anderen < EUR 20% 25% 30% EUR 25% 30% 35% EUR 35% 40% 60% EUR EUR EUR 50% 55% 80% Nieuwe tarieven Met renovatie 10% 9% 20% 17% EUR 65% 70% 30% 24% > EUR 40% 31% Schijven Huidige tarieven partners en in rechte lijn < EUR 3 % EUR 4 % EUR 6 % EUR 7 % EUR 10 % EUR 14 % EUR 18 % Nieuwe tarieven Met renovatie 3 % 3 % 9 % 6 % EUR 24 % 18 % 12 % EUR 24 % > EUR 30 % 27 % 18 % 1 Partners = echtgenoten, wettelijke samenwoners en feitelijke samenwoners die samenwonen gedurende méér dan 1 jaar en een gemeenschappelijke huishouding voeren. 4

5 Aandelen Analyses Monthly DELHAIZE - AHOLD: Laat de leeuw zich temmen? PHILIPPE VANMEERHAEGHE Group Equity Research Analyst Elke aandeelhouder van Delhaize kent het liedje: wat als Delhaize op een dag wordt overgenomen door Ahold? Sinds het afspringen van de gesprekken in 2007 zijn de overnamegeruchten nooit echt weggeweest. De twee groepen hadden gesprekken aangeknoopt om hun activiteiten te fusioneren, maar de veel grotere omvang van de Nederlandse groep en de wens van Delhaize en zijn familiale aandeelhouders om niet gedomineerd te worden in de nieuwe entiteit, deden de onderhandelingen stranden. Ten tijde van de fusiegesprekken was Delhaize nog niet zo sterk als vandaag. De overnames in Oost- Europa en de reorganisatie van haar activiteiten in de Verenigde Staten (voornamelijk via het merk Food Lion) hebben de groep en haar imago versterkt. De resultaten in de Verenigde Staten registreerden een duidelijk herstel. Aangezien deze regio meer dan 60% van het omzetcijfer vertegenwoordigt, was de impact ervan op de waardering van het aandeel voelbaar. Bovendien liet de sterke verbetering van de vrije cashflow toe om de nettoschuld van de groep te verlagen «AHOLD BEZIT EEN MACHTSPOSITIE, AANGEZIEN DE GROEP VEEL BETER GEPOSITIONEERD IS OP HAAR THUISMARKT.» en de vrees af te zwakken in verband met de kredietrating die een tijdje op de helling stond. Als kers op de taart zorgde de stijging van de dollar voor een stevige toename van de verkopen, hoewel het effect louter boekhoudkundig is. Ahold heeft zijn business eveneens verbeterd met de verkoop van zijn Amerikaanse dochteronderneming US Foodservice en van zijn participatie in de Scandinavische keten ICA en zijn vertrek uit Slowakije. Op die manier kon de groep haar reeds sterke financiële situatie verbeteren en ze ontwikkelde zich verder in de republiek Tsjechië en in het noorden van België. BELGIË WEEGT EN DE TIMING LIJKT GUNSTIG Terwijl de Amerikaanse divisie goed presteert, verkeert de andere grote markt van Delhaize, België, in een moeilijke situatie. Een verhoogde concurrentie (meer bepaald door de komst van Albert Heijn, dochteronderneming van Ahold, in 2011) en het recente grote herstructureringsplan wogen op de resultaten en het imago van de groep. Een moeilijke situatie die de familiale aandeelhouders (minder dan 20% van het kapitaal) ertoe gebracht zou hebben om de gesprekken met de Nederlandse buur nieuw leven in te blazen. Het is immers beter om te verkopen nu de dollar de waardering van de groep in de hand werkt en de goede houding van de Amerikaanse activiteiten een meer billijke toenadering toelaat, des te meer daar de laatste CEO die uit de familiale aandeelhouders afkomstig was, Pierre-Olivier Beckers, de groep verlaten heeft en de nieuwe CEO, Frans Muller, de Nederlandse nationaliteit heeft. Deze minder vijandige aandeelhoudersstructuur zou kunnen toelaten om tot een akkoord te komen, hoewel de gesprekken lang en moeilijk beloven te worden, in het bijzonder met de Belgische vakbonden. Wij begrijpen dat het in de huidige context opportuun is voor Delhaize om fusiegesprekken te voeren. Wij denken echter dat Ahold een machtspositie bezit, aangezien de groep veel beter gepositioneerd is op haar thuismarkt en Delhaize niet onmiddellijk nodig heeft voor haar ontwikkeling. De complementariteit van de activiteiten in de VS is aantrekkelijk, maar als de onderhandelingen afspringen, zouden andere groepen zoals het Amerikaanse Kroger op het toneel kunnen verschijnen. En dan zou Ahold het doelwit kunnen worden 5 Private Bankers

6 Analyses Monthly Fondsen van derden JULIUS BAER JAPAN FUND: Profiteer van de rijzende zon! VINCENT VANDORPE Senior Portfolio Manager & Funds Analyst Uitgedrukt in euro zijn de Japanse aandelen (MSCI Japan) dit jaar al met zo n 20% gestegen. Loont het nog de moeite om op deze Japanse sneltrein te springen? «DIT FONDS IS GESCHIKT VOOR BELEGGERS DIE EEN GRAANTJE WILLEN MEEPIKKEN VAN HET STEVIGE HERSTEL VAN DE JAPANSE BEDRIJVEN.» Een aantal troeven zal de Japanse beurzen de komende maanden blijven ondersteunen. Ten eerste heeft de accommoderende monetaire politiek van de Japanse centrale bank (Bank of Japan) een positief effect op de houding van de investeerders. Het grootste Japanse pensioenfonds (Government Pension Investment Fund) heeft besloten de allocatie in Japanse aandelen binnen zijn portefeuille geleidelijk te verhogen van de huidige 17% naar 25%. Hierdoor zou zo n 100 miljard US dollar extra naar de Japanse beurzen stromen. Andere binnenlandse investeerders (andere pensioenfondsen, bedrijven, huishoudens, ) zullen deze opwaartse aandelenbeweging volgen. INTERESSANTE JAPANSE WAARDERINGEN Ook buitenlandse beleggers tonen steeds meer interesse voor Japan. Dat is niet verwonderlijk gezien de steeds betere gezondheid van de bedrijven en de nog steeds aantrekkelijke waarderingen. Ondernemingen hechten nu meer belang aan corporate governance. Dit komt tot zijn recht in een hogere return-on-equity en een stijging van de dividenduitkeringen en de terugkoop van aandelen. Ook de herziening van de bedrijfswinsten volgt al geruime tijd een positieve trend. Last but not least zijn Japanse bedrijven relatief aantrekkelijk gewaardeerd, vooral ten opzichte van de Amerikaanse. Men betaalt nu 15,6 keer de verwachte winst voor de komende 12 maanden. Dat is zo n 15% goedkoper dan de VSaandelen. Om op deze beloftevolle Japanse aandelenopportuniteiten te kunnen inspelen, stellen we u Julius Baer Japan Fund voor. Dit fonds belegt voornamelijk in grote bedrijven, zowel ondernemingen die ondergewaardeerd zijn (value) als die welke een stevige groei vertonen. De portefeuille bestaat uit 80 à 130 waarden. Voor de groeiaandelen focust men op ondernemingen die sterk groeien in termen van omzet en winst. Voorts zijn een hoge winstgevendheid (Return on Equity > 10%), een lage schuldgraad (Net Debt to Equity < 100%) en een beurskorting van minimum 30% ten opzichte van de intrinsieke waarde belangrijk. Value-bedrijven worden voornamelijk gewaardeerd op basis van de koersboekwaarde (P/B) en de koers-winstverhouding (P/E). Gemiddeld bestaat de portefeuille uit 40% groeiaandelen en 60% value-aandelen. Op sectoraal vlak zijn de voornaamste posities consumer discretionary (wagens, ), industriële exportwaarden (die profi teren van de goedkope yen), banken & verzekeringen (die relatief goedkoop zijn) en technologiebedrijven (robotautomatisatie en internet die de groei van Japan uitdragen). TOYOTA, HONDA, CANON, De belangrijkste posities in de portefeuille (ieder goed voor 3 à 4%) zijn de autobouwers Toyota en Honda, Bridgestone (bandenproducent), Canon (digital imaging) en Orix (moedermaatschappij van Robeco, de Nederlandse vermogensbeheerder). In dit fonds kan men het muntrisico (Japanse yen) vermijden door de «euro-hedged share class» te kopen. We raden aan om de helft van de aangehouden positie af te dekken voor het muntrisico. Julius Baer Japan Fund is uitermate geschikt voor beleggers die door middel van een goed gediversifi eerde aandelenportefeuille een graantje willen meepikken van het stevige herstel van de Japanse bedrijven. 6

7 Home Equity Funds Analyses Monthly HOME EQUITY FUNDS: De Belgische biotechsector aan de kook MARC ENGELS Head of Equity Funds Op de financiële markten staan de biotechnologiewaarden bekend om hun volatiliteit. Deze bedrijven zijn sterk afhankelijk van het nieuws dat zij publiceren. Als er geen nieuws is, evolueren de aandelen weinig en volgen zij de markttendensen. Het nieuws heeft over het algemeen betrekking op de klinische resultaten van de moleculen in de ontwikkelingsfase. Aangezien deze resultaten vaak binair zijn, zijn de beursperformances eveneens ofwel zeer goed, ofwel zeer slecht. Sinds het begin van het jaar zijn er twee aandelen die eruit springen: Celyad en Galapagos. In beide gevallen was de nieuwsstroom uitermate positief. CELYAD IN HET SPOOR VAN GALAPAGOS Celyad (bekend onder de naam Cardio 3 BioSciences) liet 1 januari een stijging van 100% optekenen tot 70 euro. In juli 2013 deed de groep haar intrede op de beurs tegen een prijs van 16,65 euro! Er zijn twee belangrijke redenen die deze recente evolutie verklaren (rechtvaardigen). De groep heeft de gelegenheid gehad om een Amerikaans bedrijf over te nemen dat actief is op het gebied van immunooncologie. Net zoals op het vlak van harttherapie zal Celyad wetenschappelijk proberen te bewijzen dat het kankercellen kan bestrijden door gebruik te maken van de eigen cellen van de patiënt en ze te veranderen alvorens ze opnieuw in zijn lichaam te injecteren. Celyad gaat zijn knowhow in cardiologie dus toepassen in een nieuw en uiterst veelbelovend activiteitsdomein. In het verlengde hiervan heeft de groep de lancering aangekondigd van een noteringsprocedure aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, i.e. «the place to be» op het gebied van immuno-oncologie. «DE SPECTACULAIRE KOERSSTIJGINGEN KUNNEN WORDEN VERKLAARD DOOR EEN POSITIEVE NIEUWSSTROOM.» Galapagos deed het nog beter met een stijging van 200% dit jaar! De groep kondigde zeer goede klinische resultaten aan voor een geneesmiddel (JAK 1) tegen reumatoïde artritis. Deze markt is enorm (meer dan 20 miljard dollar) en elke innovatie wordt over het algemeen goed onthaald, aangezien de patiënten de neiging hebben om aan het genomen geneesmiddel te wennen, waardoor het zijn doeltreffendheid verliest. AbbVie, dat het belangrijkste geneesmiddel tegen deze ziekte commercialiseert (Humira, verkopen van 12 miljard!), heeft een optie om een licentie te nemen op deze molecule. De markt rekent eveneens op een mogelijk bod op Galapagos. Deze mogelijkheid is geen utopie, want Galapagos en AbbVie werken samen in een ander veelbelovend domein, i.e. mucoviscidose. Bovendien heeft Galapagos zijn beursintroductie in de Verenigde Staten afgerond. Deze combinatie van nieuwsberichten heeft de koers doen exploderen! In beide gevallen kunnen de spectaculaire koersstijgingen worden verklaard door een positieve nieuwsstroom. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat de omvang van deze stijgingen gerechtvaardigd is. Alles heeft een prijs, maar de waarderingen in de biotechsector zijn, meer dan in elke andere sector, soms overdreven! De toekomst zal uitwijzen of deze performances te rechtvaardigen zijn. Om die reden moet men regelmatig winst nemen. EEN GOEDE DIVERSIFICATIE Is het verstandig om deze aandelen individueel in een portefeuille op te nemen? In de meeste gevallen is het antwoord uiteraard neen. Men mag immers nooit uit het oog verliezen dat de aankondigingen niet altijd positief zijn (Thrombogenics!). Om die reden hebben deze waarden vandaag een beperkte weging (1-2%) in ons fonds PLDW Belgium. We hebben een tamelijk mooie blootstelling aan de Belgische biotechnologiesector, met posities in Ablynx, Argen-X, Biocartis, Bone Therapeutics, Celyad, Galapagos en Genticel. Het staat vast dat ze de komende maanden niet altijd goed nieuws zullen publiceren. Daarom hebben we voor een goede diversifi catie geopteerd. Dat wil niet zeggen dat wij in alle Belgische biotechnologieaandelen beleggen. Wij trachten onze analysecapaciteit te gebruiken om de meest veelbelovende ideeën te selecteren. 7 Private Bankers

8 Monthly Performances Indices Analyses Monthly AANDELEN SECTOREN (STOXX 600) BEURZEN MSCI World 2,2% 14,8% 17,3% Europa - DJ Euro Stoxx 600 1,0% 16,7% 4,4% Europa - DJ Euro Stoxx 50-1,2% 13,5% 1,2% België - Bel 20 0,9% 12,9% 12,4% Nederland - AEX 1,2% 16,3% 5,6% Frankrijk - CAC 40-0,8% 17,2% -0,5% Duitsland - DAX -0,4% 16,4% 2,7% Verenigd Koninkrijk - FTSE 100 2,1% 15,0% 4,3% Spanje - Ibex 35-1,5% 9,1% 3,7% Italië - FTSE MIB 2,0% 23,6% 0,2% Zwitserland - SMI 3,6% 19,6% 11,5% Dow Jones Industrial Average 3,2% 11,4% 22,5% S&P 500 3,3% 12,9% 26,9% Nasdaq Composite 4,9% 18,0% 29,2% Japan - Nikkei 225 3,8% 25,7% 7,0% MSCI Emerging Markets -2,1% 15,8% 8,7% Hong Kong - Hang Seng -0,4% 28,1% 15,4% China - Shangai Composite 6,2% 57,6% 69,9% Brazilië - Bovespa -9,3% -2,7% -1,7% Healthcare 1,3% 20,3% 18,2% Oil & Gas -3,3% 14,4% -15,1% Food & Beverages 1,2% 14,5% 11,2% Personal & Household Goods 2,5% 19,9% 9,2% Telecommunication 1,5% 18,2% 7,5% Insurance 0,0% 12,9% 9,8% Technology 4,8% 17,2% 7,5% Retail 2,4% 16,9% -4,1% Real Estate -1,1% 14,0% 20,0% Chemicals 2,2% 19,3% 3,8% Media 1,5% 18,7% 7,3% Utilities 2,7% 6,5% 13,3% Automobiles & Parts -1,0% 26,7% 4,0% Construction & Materials 0,8% 19,5% 4,7% Industrial Goods & Services 0,9% 17,2% -1,9% Travel & Leisure 3,2% 16,7% 18,3% Financial Services 1,2% 23,2% 9,8% Banks 1,5% 15,9% -2,8% Basic Resource -1,5% 8,3% -6,2% MUNTEN USD - EUR 2,2% 10,1% 13,6% GBP - EUR 1,8% 8,1% 7,0% JPY - EUR -1,8% 6,3% -0,1% CHF - EUR 1,2% 16,3% 2,0% NOK - EUR -0,9% 5,6% -7,4% BEDRIJFSOBLIGATIES (IBOXX INDICES) AAA 0,1% 0,7% 1,3% AA 0,1% 0,3% 4,9% A 0,1% 0,4% 5,2% BBB 0,0% 0,7% 5,3% Investment Grade -0,5% 0,4% 8,2% High Yield 0,2% 3,2% 4,0% OVERHEIDSOBLIGATIES (JPM INDICES) 1-3 j 0,0% 0,4% 1,9% 3-5 j -0,2% 0,6% 5,9% 5-7 j -0,7% 0,4% 11,3% 7-10 j -1,6% 0,4% 17,2% > 10 j -3,9% 3,5% 29,0% GRONDSTOFFEN PERFORMANCES IN USD 1 maand Goud 0,5% 0,5% -1,7% Ruwe olie -1,8% 14,4% -48,3% WENST U TE REAGEREN? - Herrmann-Debrouxlaan Brussel - 02/ Facebook: - Twitter: Linkedin: Analyses Monthly is een fi nanciële nieuwsbrief uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van: Danny Wittenberg, Chief Investment Offi cer, en Christophe Van Canneyt, Chief Economist, van Private Bankers NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Herrmann-Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel. BTW BE De redactie van deze nieuwsbrief werd afgesloten op 2 juni De verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als een aanbod of een verzoek tot aan- of verkoop van om het even welk fi nancieel instrument. Brussel Antwerpen Hasselt Luik Meise Namen Sint-Martens-Latem Waregem

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw?

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Eind 2015 werden de schenkingsrechten op onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk en Waalse Gewest

Nadere informatie

Rulebook Ohpen Indices

Rulebook Ohpen Indices Rulebook Ohpen Indices Ohpen, Indexbeleggen voor iedereen 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Corporate Actions 4 3. Waardering van de indices 6 4. Herweging 6 5. Beurs van verhandeling 7 6. Samenstelling indices

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Hoeveel zwarte zwanen krijgen we nog te zien?

Hoeveel zwarte zwanen krijgen we nog te zien? Hoeveel zwarte zwanen krijgen we nog te zien? De SP500 doorbrak in juli zijn weerstandslijn op 2130 punten. Sinds die doorbraak vliegen zwarte zwanen met zwermen over ons heen maar de index houdt zich

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

5 voorspellingen voor 2015

5 voorspellingen voor 2015 Maart 2015 Wim Meulemeester Beleggingsexpert Het jaar 2014 was een verrassend beleggingsjaar. Alhoewel een lage rente in de lijn der verwachtingen lag, werden heel wat experts verrast door de forse daling

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

februari MARKTCOMMENTAAR

februari MARKTCOMMENTAAR februari 2015 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE INLEIDING Een maand na de aankondiging van de Quantitative Easing door de Europese Centrale Bank zijn de rentemarkten ongeveer gestagneerd terwijl de rendementen

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Sprinters Club 22/03/2011

Sprinters Club 22/03/2011 Sprinters Club 22/03/11 PORTEFEUILLE SPRINTERS Aankoop Sprinters Verkoop Sprinters Datum Markt LNG of SHT koers aantal totaal datum koers totaal AEX LNG 2 AEX SHT 9 9/3/11 OLIE LNG 69..02 71 2486.42 34.68

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten 1. Toen Ben Bernanke op 19 juni in een optimistische noot over de vooruitzichten van de VS economie de mogelijkheid opperde

Nadere informatie

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 The problem with patience and discipline is that it requires both of them to develop each of them - Thomas Sterner - Opvallend Quantitative Easing (het maandelijks opkopen

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

april MARKTCOMMENTAAR

april MARKTCOMMENTAAR april 2015 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 INLEIDING Zelfs al is de situatie ongewoon, het is uiteindelijk niet verwonderlijk dat er bepaalde onvoorziene bewegingen worden waargenomen.

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

1 140 miljard euro bij

1 140 miljard euro bij PRIVATE S.A. Page: 1+2 3 Circulation: 330835 92b4f4 1390 De Nieuwe Gazet No. of publications: 2 ECB drukt 1 140 miljard euro bij Met die som in 50 euro biljetten kan je de negen bollen van het Atomium

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL FISCALITEIT

DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL FISCALITEIT Analyses JANUARI 2015 #35 Monthly EDITORIAAL DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL Beste cliënt, Vooreerst mijn allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. 2014 is niet bepaald een hoogvlieger geworden voor

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Special Report Op weg naar een nieuwe seculaire stierenmarkt?

Special Report Op weg naar een nieuwe seculaire stierenmarkt? Augustus 2012 Special Report Op weg naar een nieuwe seculaire stierenmarkt? Ondanks zwakke macro-economische cijfers, een teleurstellend resultatenseizoen en een voortdurende crisis in de Eurozone, houden

Nadere informatie

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 1 Wie zijn de schuldenaren? Bedrijven zij lenen om te investeren Gezinnen zij lenen om een huis te kopen (of om de aankoop

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Quam Bonds. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Quam Bonds. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private AG Life Quam Bonds Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Vooruitzichten 2016 is met een positieve noot geëindigd. Het voorbije kwartaal zagen we dat

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

The whole world, in our hands. Koen De Leus Senior Economist @koendeleus www.kbceconomics.be

The whole world, in our hands. Koen De Leus Senior Economist @koendeleus www.kbceconomics.be The whole world, in our hands Koen De Leus Senior Economist @koendeleus www.kbceconomics.be De hele wereld, in handen van centrale bankiers Opwaartse rentecyclus VS: ja maar Monetaire politiek ECB: winnaars

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE jaargang 2 tweede kwartaal 2013 NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE 1. BELEGGINGSFONDSEN: DRAMA S 2. RENDEMENTEN INDEX CAPITAL 2013 3. INDEX CAPITAL IN DE MEDIA 4. OP WEG NAAR VIJF STERREN! 5. MACRO-ECONOMISCHE

Nadere informatie

GEHEIME COMMISSIELONEN. Verlaging van de aanslag

GEHEIME COMMISSIELONEN. Verlaging van de aanslag Analyses MAART 2015 #37 Monthly EDITORIAAL EUROPA KOMT ER WEER BOVENOP Beste cliënt, De maand februari bracht meer van hetzelfde als in januari en in het bijzonder stijgende beurzen. Bijna alle wereldbeurzen

Nadere informatie

In dit rapport bespreek ik de behaalde resultaten van het CASHCOW Citadel Fund in 2016, onze huidige positionering met strategie en visie voor 2017.

In dit rapport bespreek ik de behaalde resultaten van het CASHCOW Citadel Fund in 2016, onze huidige positionering met strategie en visie voor 2017. Jaarlijks Rapport 12/01/2017 CASHCOW Citadel Fund Beste cliënten, Beste investeerders, In dit rapport bespreek ik de behaalde resultaten van het CASHCOW Citadel Fund in 2016, onze huidige positionering

Nadere informatie

Het aandeel Shell wordt nu erg vaak aangehaald als kooptip vanwege het dividend, maar is dat wel zo? Is er een onderwaardering te vinden.

Het aandeel Shell wordt nu erg vaak aangehaald als kooptip vanwege het dividend, maar is dat wel zo? Is er een onderwaardering te vinden. Risico belegging (op 6 sterren) Hamish Maertens www.succesvolen-veiligbeleggen.com Succesvol én veilig beleggen RAPPORT: SHELL Het aandeel Shell wordt nu erg vaak aangehaald als kooptip vanwege het dividend,

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

Beursdagboek 24 Mei 2013.

Beursdagboek 24 Mei 2013. Beursdagboek 24 Mei 2013. Loopt Abenomics nu al op zijn laatste benen! Tijd 10:30 uur. Het was afgelopen nacht in Japan een angstige sessie voor de handelaren. Na eerst een winst van drie procent vlogen

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

november MARKTCOMMENTAAR

november MARKTCOMMENTAAR november 2014 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 Marktcontext in Europa 4 Marktcontext in de Verenigde Staten 5 INLEIDING De rentevoeten daalden zoals tijdens 10 van de voorbije 11

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Economische opleving, een zegen voor de aandelenmarkt?

Economische opleving, een zegen voor de aandelenmarkt? Economische opleving, een zegen voor de aandelenmarkt? Frank Lierman Chief Economist Dexia Bank België Quest Investor Club Osterriethhuis, Antwerpen 11.2.2 1 1. Verenigde Staten: een te snelle expansie?

Nadere informatie

Analyses. Monthly WANNEER CHINA HET LAAT AFWETEN «HIGH-YIELD» OBLIGATIES: OPKOMENDE MARKTEN: FUNDS: P. 05 P. 06-07 P.

Analyses. Monthly WANNEER CHINA HET LAAT AFWETEN «HIGH-YIELD» OBLIGATIES: OPKOMENDE MARKTEN: FUNDS: P. 05 P. 06-07 P. Analyses SEPTEMBER 2015 #41 Monthly EDITORIAAL WANNEER CHINA HET LAAT AFWETEN Beste cliënt, Bij het afsluiten van de maand augustus blijkt nog maar eens hoe volatiel en desastreus de zomermaanden kunnen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk 2 Wat is het geheim en de essentie van goed beleggen? Je moet anticiperen op de werkelijkheid van morgen en wat die voor gevolgen heeft voor

Nadere informatie

Willem de Vocht Undervalued Opportunities

Willem de Vocht Undervalued Opportunities Willem de Vocht Undervalued Opportunities Focus aandelen Verenigde Staten Introductie Economie gestudeerd aan Maastricht University, New York University en Erasmus University Chartered Financial Analyst

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

Dutch Meat Importers Association. Noordwijk, 7 nov 2014

Dutch Meat Importers Association. Noordwijk, 7 nov 2014 Dutch Meat Importers Association Noordwijk, 7 nov 2014 Introductie Laurens Maartens Nooit verlegen om een praatje! Geeft met veel plezier zijn visie op de markten. Oa DFTtv en WallStreetJournal. UBS /

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Most hated bull rally ever

Most hated bull rally ever Most hated bull rally ever Rob Stuiver & Tycho Schaaf Amsterdam, 9 mei 2017 Uw sprekers van vanavond Rob Stuiver Tycho Schaaf Fund Manager VOC Fonds Beleggingsexpert LYNX Eigenaar VOCbeleggen.nl 3 Algemeen

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA

Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA Verklaring van Beleggingsbeginselen Joachim Aelvoet CBFA 17 maart 2011 Onderzoek 29 IBP's +/- 4,5 miljard euro vermogen +/- 100.000 aangeslotenen methode: eerste analyse individueel gesprek conclusies

Nadere informatie

Premium Special Report

Premium Special Report Premium Special Report The Leading Authority on Value Research 15 Juni 2010 Hoog dividend als alternatief voor obligaties De grote problemen die zijn ontstaan bij de banken tijdens de kredietcrisis, scheppen

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Vlaamse Federatie Beleggers Mechelen, 13 mei 2017

Vlaamse Federatie Beleggers Mechelen, 13 mei 2017 Persoonlijk Financiële Planning Persoonlijk Patrimoniaal Advies Vlaamse Federatie Beleggers Mechelen, 13 mei 2017 1. 9:15 Onafhankelijke Planners geven integraal MiFID advies. Onze economie naar een keerpunt,

Nadere informatie

DE AANDELEN STELEN DE SHOW VERMOGENS- ADVIES. Wat verandert de nieuwe wet?

DE AANDELEN STELEN DE SHOW VERMOGENS- ADVIES. Wat verandert de nieuwe wet? Analyses DECEMBER 2014 #33 Monthly EDITORIAAL DE AANDELEN STELEN DE SHOW Beste cliënt, November was de maand waarin we op de beurzen zowaar een spiegelbeeld kregen van wat oktober ons bracht. De S&P 500-index

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 november Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 november Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee November 2017 kenmerkte zich door een correctie op de beurzen. Niet geheel onlogisch gezien de steile klim die we sinds de zomermaanden meemaakten. Hoewel hier en daar stemmen

Nadere informatie

MAANDBERICHT JUNI AMSTERDAM, 3 JULI 2017

MAANDBERICHT JUNI AMSTERDAM, 3 JULI 2017 AMSTERDAM, 3 JULI 2017 AMERIKA FED-bestuurders positief over Amerikaanse economie EUROZONE Draghi zet koers euro flink hoger JAPAN IMF positief over Abenomics OPKOMENDE LANDEN Chinese A-aandelen opgenomen

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april.

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april. Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 503-0,54% DOW JONES 18058,69 0,11% NASDAQ CMP 5056,063 0,41% NASDAQ -100 4477,067 0,36% NIKKEI 225 20020,04-0,83%

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Finance Avenue 16 november 2013 Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Wie zijn wij? Dichtbij en ten dienste van de klant Een luisterend oor inspelend op de behoe5e van de klant Een

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Het 1 e kwartaal van 2015.

Het 1 e kwartaal van 2015. 1 Het 1 e kwartaal van 2015. Achteraf bezien was het eerste kwartaal van 2015, vooral in Europa, uiterst vriendelijk voor beleggers. Hoewel door Invest4You, ondanks de jubelverhalen in de pers een zekere

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Wall Street of niet, dat is de vraag

Wall Street of niet, dat is de vraag Wall Street of niet, dat is de vraag 1. Beleggers hebben geen leuke tijd achter de rug. 2011 was een moeilijk beleggingsjaar. Het begon goed, alsof het ingezet herstel na het bloedbad van 2008/2009 zich

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten

Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten Thema-analyse Belfius Research Februari 2016 Inleiding De rente staat op een historisch laag niveau. Voor een 10-jarig krediet betaalt de Belgische

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Beursdagboek 10 September 2013.

Beursdagboek 10 September 2013. Beursdagboek 10 September 2013. Morgen is het al weer 12 jaar geleden. Gisterenavond Tijd 20:16 uur. Op het moment van sluiten van onze beurs gisteren stond de Dow op +86 punten. Op dit moment zien we

Nadere informatie

Wanneer crasht de beurs?

Wanneer crasht de beurs? Wanneer crasht de beurs? Twee miljoen Belgen lezen dagelijks de krant. Zij lezen dat het Spaarboekje nu een Verliesboekje is geworden (Nieuwsblad 15/11). Dat beleggingsfondsen in Europese aandelen terug

Nadere informatie