ZIJN DE MARKTEN TE DUUR GEWORDEN? DELHAIZE- AHOLD. Laat de leeuw zich temmen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZIJN DE MARKTEN TE DUUR GEWORDEN? DELHAIZE- AHOLD. Laat de leeuw zich temmen?"

Transcriptie

1 Analyses JUNI 2015 #39 Monthly EDITORIAAL ZIJN DE MARKTEN TE DUUR GEWORDEN? Beste cliënt, Het adagium om in mei te verkopen en de beurs de rug toe te keren tot en met september kan ook dit jaar weer naar de prullenmand worden verwezen. De Japanse, maar ook en vooral de Chinese beurs blijven de records aan elkaar breien. In China is slecht nieuws voor de economie goed nieuws voor de beurs, omdat Peking de rente verder blijft verlagen en fi scaal wat meer ademruimte blijft geven. Natuurlijk is de hervorming van de Chinese fi nanciële markten een extra stimulans waarbij vooral binnenlandse beleggers geld naar de beurs blijven sturen in plaats van te beleggen in vastgoed of schimmige fi nanciële producten in de parallelle banksector. Dat is trouwens ook net de bedoeling van Peking. Dit neemt niet weg dat, met een koerswinst van meer dan 50% in lokale munt het begin van het jaar, de Chinese beurzen prijzig beginnen te worden. Prijzig is ook het adjectief dat de belegger blijkbaar aan de obligaties toedicht. Hoe kan men anders de correctie verklaren die de overheidsobligaties de voorbije maand ondergingen? En dus, indien men begin mei iets had moeten verkopen, waren het wel duidelijk de obligaties. In mei konden enkel de rommelobligaties het hoofd boven water houden. Overheidsobligaties, alsook kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties leden verliezen. Het ziet ernaar uit dat de 30-jarige rally in obligaties daarmee tot een einde is gekomen. Men sluit misschien wel een historisch fi nancieel hoofdstuk af. Dit neemt niet weg dat de langetermijnrente nog een tijd laag kan blijven in absolute normen. De ECB zal er in ieder geval alles aan doen om dit te bewerkstelligen. De gedachte die opgang maakte in de markten, waarbij sommige investeerders de ECB haar inkoopprogramma vroeger dan verwacht zien temperen, stelt de ECB niet gelukkig. De commentaren vanuit de ECB gaan alvast in die richting. Ze hoopt daardoor de euro zwak te houden en de obligatierendementen laag. De bal ligt dus in het kamp van de Federal Reserve die sint-juttemis verwacht wordt de rente te laten stijgen. Maar de recente economische cijfers waren zwak in de VS en het wordt wachten op betere resultaten vooraleer het startschot tot een hogere rente zal worden gegeven. Die onzekerheid leidt tot meer volatiliteit op de markten. Niet echt verrassend trouwens FRANK VRANKEN Chief Strategist OBLIGATIES DELHAIZE- AHOLD HOME EQUITY FUNDS P P. 05 P. 07 Waarschuwing voor te gulzige beleggers? Laat de leeuw zich temmen? De Belgische biotechsector aan de kook Wenst u deze publicatie in elektronisch formaat te ontvangen? Schrijf u in via de website:

2 Analyses Monthly Macro-economie OBLIGATIEVERKOPEN: Waarschuwing voor te gulzige beleggers? CHRISTOPHE VAN CANNEYT Chief Economist Het leek bijna te mooi om waar te zijn. De lethargische Europese economie en de scherpe daling van de olieprijs eind 2014 hadden uiteindelijk ook de stugge Duitsers ervan overtuigd dat Europa ten prooi dreigde te vallen aan defl atie. Schoorvoetend stemden ze in met de grootscheepse bazooka die ECB-voorzitter Draghi tegen dit gevaar in stelling bracht: het Europese programma van Quantitative Easing (QE), waarbij de ECB maandelijks voor EUR 60 miljard aan obligaties zou opkopen. Voor de beleggers was de boodschap duidelijk: de rente kon maar één richting uit, namelijk lager. Wie obligaties kocht, leek zeker van zijn winst en de markten begonnen dus massaal obligaties te kopen. Daardoor werkte de aankondiging van het programma van QE als een zelfvervullende voorspelling. Nog voor de ECB met haar steunaankopen begon, gingen de rentes al lager. De Duitse 10-jarige rente ging van 0,52% op 21/01 (de dag vóór de aankondiging van het QE-programma) naar 0,31% op 9/3 (de dag waarop de ECB met haar aankopen begon). Maar ook daarna gingen de rentes nog naar beneden en algauw waren de voorspellingen dat de Duitse rente op 10 jaar negatief zou worden, niet van de lucht. Die voorspellingen werden vooral gevoed door de idee dat de massale steunaankopen door de ECB de markt «droog» zouden trekken. Er was zo weinig Duits papier beschikbaar dat het door de ECB-aankopen haast niet «OP NAUWELIJKS ENKELE DAGEN TIJD STEEG DE DUITSE 10-JAARSRENTE TERUG NAAR 0,7% EN WERELDWIJD GING ER VOOR ZO N 400 MILJARD EURO AAN OBLIGATIEWAARDE IN ROOK OP.» anders kon dan dat de rente negatief zou worden.maar deze op aankoopstromen gebaseerde voorspellingen leken steeds meer te botsen met de fundamentele toestand van de economie. Net die fundamentele factoren die tot QE hadden geleid, begonnen zich immers geleidelijk te normaliseren. In de markten doken steeds meer twijfels op of de ECB haar programma niet vroeger zou stoppen of terugschroeven. DE OLIEPRIJS OPNIEUW DE HOOGTE IN De eerste factor die veranderd was, was de evolutie van de olieprijs. Nadat die in de tweede jaarhelft van 2014 van USD 100/vat tot USD 50/vat was teruggevallen, stelden analisten dat het grote fundamentele onevenwicht tussen olievraag en aanbod nog tot verdere dalingen zou leiden en werd er zelfs een prijs van USD 30/vat vooropgesteld. Quod non. Integendeel, na het dieptepunt begin dit jaar begon de olieprijs weer op te klimmen tot USD 60/vat. En het ziet er intussen naar uit dat de prijs rond deze niveaus zou kunnen stabiliseren. In de VS zijn intussen zowat alle investeringsprojecten rond het winnen van schaalolie stilgelegd, omdat ze bij prijzen onder USD 80 niet rendabel zijn. Er gingen zelfs veel bedrijven in die sector over de kop! Meteen is dus één van de belangrijkste factoren achter de overvloed aan olie verdwenen en de markt kan op zoek gaan naar een hernieuwd evenwicht, wat op zijn beurt leidde tot het bijstellen van de infl atieverwachtingen. Nu de olieprijzen stabiliseerden, begon ook de defl atievrees weg te ebben. Terecht, zo bleek uit de cijfers. De Belgische infl atie, die in januari nog -0,65% bedroeg, is terug opgelopen tot 0,56% in mei. Tot slot bleek ook de Europese groei terug aan te trekken. Waar men begin dit jaar nog een groei van nauwelijks 1% verwachtte, gaan analisten, na een sterk eerste kwartaal, nu uit van een groei van 1,4 tot 1,5%. Dit moet op zijn beurt voldoende zijn om ook de kerninfl atie (de infl atie zonder de volatiele voeding- en energieprijzen) terug te doen oplopen, wat de defl atievrees nog sterker verminderde. Zo kwamen de rentemarkten in een steeds grotere spreidstand terecht tussen de fundamenteel gerechtvaardigde hogere renteverwachtingen en de door de ECB-aankopen teweeggebrachte lage rentestand. De markt was intussen zo extreem gepositioneerd geraakt door de verwachting van een immer lagere Europese rente dat de gemiddelde rente op Duitse obligaties zelfs negatief was geworden. 2

3 Macro-economie Analyses Monthly BRUUSKE RENTESTIJGING De beleggers betaalden dus effectief om gebruik te mogen maken van het privilege van hun centen aan het meest solvabele land toe te vertrouwen! De Duitse 10-jaarsrente bereikte op 20 april een dieptepunt van 0,05%. Toen brak de veer. De markten realiseerden zich dat een dergelijke lage rentestand enkel kon worden gerechtvaardigd in een scenario van een aanhoudende recessie met persistente deflatie in Europa, scenario dat door de reële ontwikkelingen naar de prullenmand kon worden verwezen. Plots kwam er een ware verkoopvloed op gang die de obligatieprijzen razendsnel de diepte deed ingaan. Op nauwelijks enkele dagen tijd steeg de Duitse 10-jaarsrente terug naar 0,7% en wereldwijd ging er voor zo n EUR 400 miljard aan obligatiewaarde in rook op. Hebben ze er in het ECB-hoofdkwartier in Frankfurt nu een probleem bij? Het antwoord op die vraag is dubbel. Als de opwaartse beweging van de rente een logische aanpassing is aan betere fundamentele gegevens, is de rentestijging geen probleem en, integendeel, eerder gezond te noemen op langere termijn. Maar een ander aspect van deze rentestijging zal in Frankfurt wel tot onrust hebben geleid. Het zeer abrupte karakter van 3 de rentebeweging wees er immers op dat de liquiditeit in de markt zeer te wensen overliet en bevestigde zo wat veel marktwaarnemers al lang vermoedden: in hun haast om het banksysteem veiliger te maken, werden de kapitaalvereisten voor het aanhouden van een tradingbook zo aangescherpt dat het voor de banken onmogelijk geworden is om grote verkoopgolven vanuit de markt te accommoderen NAAR EEN GROTERE VOLATILITEIT? De obligatiemarkt zou in de toekomst bij vlagen wel eens erg volatiel kunnen blijken en het risico van prijsbewegingen lijkt dus afgewenteld van de banken naar de vermogensbeheerders en hun klanten. Die zullen dit risico op termijn ook gaan doorrekenen in hun rendementsvereisten, wat de financiering via de obligatiemarkt duurder zal maken. Intussen dient de eindbelegger zich te realiseren dat de obligatiemarkt structureel niet meer het rustige vaarwater van weleer zal blijken. U bent bij deze alvast gewaarschuwd! Private Bankers

4 Analyses Monthly Fiscaliteit ONROERENDE SCHENKINGEN IN VLAANDEREN: Tariefverlaging op komst! STEFANIE VAN WAES Wealth Planner Goed nieuws voor de planning met onroerend goed in het Vlaamse Gewest! De Vlaamse regering heeft aangekondigd om de tarieven van de onroerende schenkingsrechten te verlagen. Terwijl de schenking van een onroerend goed steeds onderworpen was aan verschillende progressieve tariefschijven, worden deze nu sterk vereenvoudigd. «DE NIEUWE TARIEVEN HOUDEN EEN GROTE KORTING IN TEN OPZICHTE VAN DE VORIGE TARIEVEN EN DAN VOORAL VOOR SCHENKINGEN AAN VERRE OF NIET-VERWANTEN.» Bovendien zullen er nog slechts 2 groepen tarieven bestaan: een tarief voor schenkingen aan partners 1 en in rechte lijn (aan kinderen en kleinkinderen) en een tarief voor alle anderen. Het systeem van progressievoorbehoud of opduweffect blijft bestaan. Dit houdt in dat wanneer, bijvoorbeeld, vader zijn appartement aan zee schenkt in juli 2015 en opnieuw een onroerende schenking wenst te doen in maart 2016, de waarde van het appartement aan de belastbare grondslag van de nieuwe schenking wordt toegevoegd. Hierdoor wordt de tweede schenking als het ware naar een hoger tarief geduwd. Nieuw is dat bovendien een extra verlaagd tarief wordt ingevoerd wanneer de begiftigde (of één van hen) voor minstens EUR facturen voor renovatie van het geschonken goed voorlegt. Het verlaagde tarief voor de schenking van bouwgronden blijft bestaan. Wanneer de begiftigde binnen de 5 jaar na de schenking zijn hoofdverblijfplaats op de geschonken grond vestigt, geldt er een korting van 2% in rechte lijn en tussen partners voor de bedragen tot EUR. Dat de nieuwe tarieven wel degelijk een grote korting inhouden ten opzichte van de vorige tarieven en dan vooral voor schenkingen aan verre of niet-verwanten, bewijzen de volgende eenvoudige voorbeelden: - Meneer schenkt aan zijn zoon een chalet in de Ardennen ter waarde van EUR. Onder de huidige tarieven kost deze schenking EUR (tarieven van 3% tot 24%). Onder de nieuwe tarieven kost ze EUR (tarieven van 3% tot 18%). Dit is een verschil van EUR. - Mevrouw schenkt aan haar metekind, dochtertje van een goede vriendin, haar woning ter waarde van EUR. Deze schenking is bijzonder duur onder de huidige tarieven en kost meer bepaald EUR (tarieven van 30% tot 80%). Onder de nieuwe tarieven kost ze EUR (tarieven van 10% tot 40%). Deze besparing loopt op tot EUR! Voor een onroerende schenking dienen bovendien nog de erelonen en notariskosten (tussen 1000 en 2100 EUR) te worden toegevoegd. De nieuwe tarieven zullen wellicht van toepassing zijn vanaf juli Deze tariefverlaging opent nieuwe perspectieven voor de planning met onroerende goederen. De dienst Wealth Planning & Structuring staat te uwer beschikking voor alle bijkomende informatie en voor de begeleiding van uw planning. Schijven Huidige tarieven broers en zussen Huidige tarieven ooms, tantes, neven en nichten Huidige tarieven anderen < EUR 20% 25% 30% EUR 25% 30% 35% EUR 35% 40% 60% EUR EUR EUR 50% 55% 80% Nieuwe tarieven Met renovatie 10% 9% 20% 17% EUR 65% 70% 30% 24% > EUR 40% 31% Schijven Huidige tarieven partners en in rechte lijn < EUR 3 % EUR 4 % EUR 6 % EUR 7 % EUR 10 % EUR 14 % EUR 18 % Nieuwe tarieven Met renovatie 3 % 3 % 9 % 6 % EUR 24 % 18 % 12 % EUR 24 % > EUR 30 % 27 % 18 % 1 Partners = echtgenoten, wettelijke samenwoners en feitelijke samenwoners die samenwonen gedurende méér dan 1 jaar en een gemeenschappelijke huishouding voeren. 4

5 Aandelen Analyses Monthly DELHAIZE - AHOLD: Laat de leeuw zich temmen? PHILIPPE VANMEERHAEGHE Group Equity Research Analyst Elke aandeelhouder van Delhaize kent het liedje: wat als Delhaize op een dag wordt overgenomen door Ahold? Sinds het afspringen van de gesprekken in 2007 zijn de overnamegeruchten nooit echt weggeweest. De twee groepen hadden gesprekken aangeknoopt om hun activiteiten te fusioneren, maar de veel grotere omvang van de Nederlandse groep en de wens van Delhaize en zijn familiale aandeelhouders om niet gedomineerd te worden in de nieuwe entiteit, deden de onderhandelingen stranden. Ten tijde van de fusiegesprekken was Delhaize nog niet zo sterk als vandaag. De overnames in Oost- Europa en de reorganisatie van haar activiteiten in de Verenigde Staten (voornamelijk via het merk Food Lion) hebben de groep en haar imago versterkt. De resultaten in de Verenigde Staten registreerden een duidelijk herstel. Aangezien deze regio meer dan 60% van het omzetcijfer vertegenwoordigt, was de impact ervan op de waardering van het aandeel voelbaar. Bovendien liet de sterke verbetering van de vrije cashflow toe om de nettoschuld van de groep te verlagen «AHOLD BEZIT EEN MACHTSPOSITIE, AANGEZIEN DE GROEP VEEL BETER GEPOSITIONEERD IS OP HAAR THUISMARKT.» en de vrees af te zwakken in verband met de kredietrating die een tijdje op de helling stond. Als kers op de taart zorgde de stijging van de dollar voor een stevige toename van de verkopen, hoewel het effect louter boekhoudkundig is. Ahold heeft zijn business eveneens verbeterd met de verkoop van zijn Amerikaanse dochteronderneming US Foodservice en van zijn participatie in de Scandinavische keten ICA en zijn vertrek uit Slowakije. Op die manier kon de groep haar reeds sterke financiële situatie verbeteren en ze ontwikkelde zich verder in de republiek Tsjechië en in het noorden van België. BELGIË WEEGT EN DE TIMING LIJKT GUNSTIG Terwijl de Amerikaanse divisie goed presteert, verkeert de andere grote markt van Delhaize, België, in een moeilijke situatie. Een verhoogde concurrentie (meer bepaald door de komst van Albert Heijn, dochteronderneming van Ahold, in 2011) en het recente grote herstructureringsplan wogen op de resultaten en het imago van de groep. Een moeilijke situatie die de familiale aandeelhouders (minder dan 20% van het kapitaal) ertoe gebracht zou hebben om de gesprekken met de Nederlandse buur nieuw leven in te blazen. Het is immers beter om te verkopen nu de dollar de waardering van de groep in de hand werkt en de goede houding van de Amerikaanse activiteiten een meer billijke toenadering toelaat, des te meer daar de laatste CEO die uit de familiale aandeelhouders afkomstig was, Pierre-Olivier Beckers, de groep verlaten heeft en de nieuwe CEO, Frans Muller, de Nederlandse nationaliteit heeft. Deze minder vijandige aandeelhoudersstructuur zou kunnen toelaten om tot een akkoord te komen, hoewel de gesprekken lang en moeilijk beloven te worden, in het bijzonder met de Belgische vakbonden. Wij begrijpen dat het in de huidige context opportuun is voor Delhaize om fusiegesprekken te voeren. Wij denken echter dat Ahold een machtspositie bezit, aangezien de groep veel beter gepositioneerd is op haar thuismarkt en Delhaize niet onmiddellijk nodig heeft voor haar ontwikkeling. De complementariteit van de activiteiten in de VS is aantrekkelijk, maar als de onderhandelingen afspringen, zouden andere groepen zoals het Amerikaanse Kroger op het toneel kunnen verschijnen. En dan zou Ahold het doelwit kunnen worden 5 Private Bankers

6 Analyses Monthly Fondsen van derden JULIUS BAER JAPAN FUND: Profiteer van de rijzende zon! VINCENT VANDORPE Senior Portfolio Manager & Funds Analyst Uitgedrukt in euro zijn de Japanse aandelen (MSCI Japan) dit jaar al met zo n 20% gestegen. Loont het nog de moeite om op deze Japanse sneltrein te springen? «DIT FONDS IS GESCHIKT VOOR BELEGGERS DIE EEN GRAANTJE WILLEN MEEPIKKEN VAN HET STEVIGE HERSTEL VAN DE JAPANSE BEDRIJVEN.» Een aantal troeven zal de Japanse beurzen de komende maanden blijven ondersteunen. Ten eerste heeft de accommoderende monetaire politiek van de Japanse centrale bank (Bank of Japan) een positief effect op de houding van de investeerders. Het grootste Japanse pensioenfonds (Government Pension Investment Fund) heeft besloten de allocatie in Japanse aandelen binnen zijn portefeuille geleidelijk te verhogen van de huidige 17% naar 25%. Hierdoor zou zo n 100 miljard US dollar extra naar de Japanse beurzen stromen. Andere binnenlandse investeerders (andere pensioenfondsen, bedrijven, huishoudens, ) zullen deze opwaartse aandelenbeweging volgen. INTERESSANTE JAPANSE WAARDERINGEN Ook buitenlandse beleggers tonen steeds meer interesse voor Japan. Dat is niet verwonderlijk gezien de steeds betere gezondheid van de bedrijven en de nog steeds aantrekkelijke waarderingen. Ondernemingen hechten nu meer belang aan corporate governance. Dit komt tot zijn recht in een hogere return-on-equity en een stijging van de dividenduitkeringen en de terugkoop van aandelen. Ook de herziening van de bedrijfswinsten volgt al geruime tijd een positieve trend. Last but not least zijn Japanse bedrijven relatief aantrekkelijk gewaardeerd, vooral ten opzichte van de Amerikaanse. Men betaalt nu 15,6 keer de verwachte winst voor de komende 12 maanden. Dat is zo n 15% goedkoper dan de VSaandelen. Om op deze beloftevolle Japanse aandelenopportuniteiten te kunnen inspelen, stellen we u Julius Baer Japan Fund voor. Dit fonds belegt voornamelijk in grote bedrijven, zowel ondernemingen die ondergewaardeerd zijn (value) als die welke een stevige groei vertonen. De portefeuille bestaat uit 80 à 130 waarden. Voor de groeiaandelen focust men op ondernemingen die sterk groeien in termen van omzet en winst. Voorts zijn een hoge winstgevendheid (Return on Equity > 10%), een lage schuldgraad (Net Debt to Equity < 100%) en een beurskorting van minimum 30% ten opzichte van de intrinsieke waarde belangrijk. Value-bedrijven worden voornamelijk gewaardeerd op basis van de koersboekwaarde (P/B) en de koers-winstverhouding (P/E). Gemiddeld bestaat de portefeuille uit 40% groeiaandelen en 60% value-aandelen. Op sectoraal vlak zijn de voornaamste posities consumer discretionary (wagens, ), industriële exportwaarden (die profi teren van de goedkope yen), banken & verzekeringen (die relatief goedkoop zijn) en technologiebedrijven (robotautomatisatie en internet die de groei van Japan uitdragen). TOYOTA, HONDA, CANON, De belangrijkste posities in de portefeuille (ieder goed voor 3 à 4%) zijn de autobouwers Toyota en Honda, Bridgestone (bandenproducent), Canon (digital imaging) en Orix (moedermaatschappij van Robeco, de Nederlandse vermogensbeheerder). In dit fonds kan men het muntrisico (Japanse yen) vermijden door de «euro-hedged share class» te kopen. We raden aan om de helft van de aangehouden positie af te dekken voor het muntrisico. Julius Baer Japan Fund is uitermate geschikt voor beleggers die door middel van een goed gediversifi eerde aandelenportefeuille een graantje willen meepikken van het stevige herstel van de Japanse bedrijven. 6

7 Home Equity Funds Analyses Monthly HOME EQUITY FUNDS: De Belgische biotechsector aan de kook MARC ENGELS Head of Equity Funds Op de financiële markten staan de biotechnologiewaarden bekend om hun volatiliteit. Deze bedrijven zijn sterk afhankelijk van het nieuws dat zij publiceren. Als er geen nieuws is, evolueren de aandelen weinig en volgen zij de markttendensen. Het nieuws heeft over het algemeen betrekking op de klinische resultaten van de moleculen in de ontwikkelingsfase. Aangezien deze resultaten vaak binair zijn, zijn de beursperformances eveneens ofwel zeer goed, ofwel zeer slecht. Sinds het begin van het jaar zijn er twee aandelen die eruit springen: Celyad en Galapagos. In beide gevallen was de nieuwsstroom uitermate positief. CELYAD IN HET SPOOR VAN GALAPAGOS Celyad (bekend onder de naam Cardio 3 BioSciences) liet 1 januari een stijging van 100% optekenen tot 70 euro. In juli 2013 deed de groep haar intrede op de beurs tegen een prijs van 16,65 euro! Er zijn twee belangrijke redenen die deze recente evolutie verklaren (rechtvaardigen). De groep heeft de gelegenheid gehad om een Amerikaans bedrijf over te nemen dat actief is op het gebied van immunooncologie. Net zoals op het vlak van harttherapie zal Celyad wetenschappelijk proberen te bewijzen dat het kankercellen kan bestrijden door gebruik te maken van de eigen cellen van de patiënt en ze te veranderen alvorens ze opnieuw in zijn lichaam te injecteren. Celyad gaat zijn knowhow in cardiologie dus toepassen in een nieuw en uiterst veelbelovend activiteitsdomein. In het verlengde hiervan heeft de groep de lancering aangekondigd van een noteringsprocedure aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, i.e. «the place to be» op het gebied van immuno-oncologie. «DE SPECTACULAIRE KOERSSTIJGINGEN KUNNEN WORDEN VERKLAARD DOOR EEN POSITIEVE NIEUWSSTROOM.» Galapagos deed het nog beter met een stijging van 200% dit jaar! De groep kondigde zeer goede klinische resultaten aan voor een geneesmiddel (JAK 1) tegen reumatoïde artritis. Deze markt is enorm (meer dan 20 miljard dollar) en elke innovatie wordt over het algemeen goed onthaald, aangezien de patiënten de neiging hebben om aan het genomen geneesmiddel te wennen, waardoor het zijn doeltreffendheid verliest. AbbVie, dat het belangrijkste geneesmiddel tegen deze ziekte commercialiseert (Humira, verkopen van 12 miljard!), heeft een optie om een licentie te nemen op deze molecule. De markt rekent eveneens op een mogelijk bod op Galapagos. Deze mogelijkheid is geen utopie, want Galapagos en AbbVie werken samen in een ander veelbelovend domein, i.e. mucoviscidose. Bovendien heeft Galapagos zijn beursintroductie in de Verenigde Staten afgerond. Deze combinatie van nieuwsberichten heeft de koers doen exploderen! In beide gevallen kunnen de spectaculaire koersstijgingen worden verklaard door een positieve nieuwsstroom. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat de omvang van deze stijgingen gerechtvaardigd is. Alles heeft een prijs, maar de waarderingen in de biotechsector zijn, meer dan in elke andere sector, soms overdreven! De toekomst zal uitwijzen of deze performances te rechtvaardigen zijn. Om die reden moet men regelmatig winst nemen. EEN GOEDE DIVERSIFICATIE Is het verstandig om deze aandelen individueel in een portefeuille op te nemen? In de meeste gevallen is het antwoord uiteraard neen. Men mag immers nooit uit het oog verliezen dat de aankondigingen niet altijd positief zijn (Thrombogenics!). Om die reden hebben deze waarden vandaag een beperkte weging (1-2%) in ons fonds PLDW Belgium. We hebben een tamelijk mooie blootstelling aan de Belgische biotechnologiesector, met posities in Ablynx, Argen-X, Biocartis, Bone Therapeutics, Celyad, Galapagos en Genticel. Het staat vast dat ze de komende maanden niet altijd goed nieuws zullen publiceren. Daarom hebben we voor een goede diversifi catie geopteerd. Dat wil niet zeggen dat wij in alle Belgische biotechnologieaandelen beleggen. Wij trachten onze analysecapaciteit te gebruiken om de meest veelbelovende ideeën te selecteren. 7 Private Bankers

8 Monthly Performances Indices Analyses Monthly AANDELEN SECTOREN (STOXX 600) BEURZEN MSCI World 2,2% 14,8% 17,3% Europa - DJ Euro Stoxx 600 1,0% 16,7% 4,4% Europa - DJ Euro Stoxx 50-1,2% 13,5% 1,2% België - Bel 20 0,9% 12,9% 12,4% Nederland - AEX 1,2% 16,3% 5,6% Frankrijk - CAC 40-0,8% 17,2% -0,5% Duitsland - DAX -0,4% 16,4% 2,7% Verenigd Koninkrijk - FTSE 100 2,1% 15,0% 4,3% Spanje - Ibex 35-1,5% 9,1% 3,7% Italië - FTSE MIB 2,0% 23,6% 0,2% Zwitserland - SMI 3,6% 19,6% 11,5% Dow Jones Industrial Average 3,2% 11,4% 22,5% S&P 500 3,3% 12,9% 26,9% Nasdaq Composite 4,9% 18,0% 29,2% Japan - Nikkei 225 3,8% 25,7% 7,0% MSCI Emerging Markets -2,1% 15,8% 8,7% Hong Kong - Hang Seng -0,4% 28,1% 15,4% China - Shangai Composite 6,2% 57,6% 69,9% Brazilië - Bovespa -9,3% -2,7% -1,7% Healthcare 1,3% 20,3% 18,2% Oil & Gas -3,3% 14,4% -15,1% Food & Beverages 1,2% 14,5% 11,2% Personal & Household Goods 2,5% 19,9% 9,2% Telecommunication 1,5% 18,2% 7,5% Insurance 0,0% 12,9% 9,8% Technology 4,8% 17,2% 7,5% Retail 2,4% 16,9% -4,1% Real Estate -1,1% 14,0% 20,0% Chemicals 2,2% 19,3% 3,8% Media 1,5% 18,7% 7,3% Utilities 2,7% 6,5% 13,3% Automobiles & Parts -1,0% 26,7% 4,0% Construction & Materials 0,8% 19,5% 4,7% Industrial Goods & Services 0,9% 17,2% -1,9% Travel & Leisure 3,2% 16,7% 18,3% Financial Services 1,2% 23,2% 9,8% Banks 1,5% 15,9% -2,8% Basic Resource -1,5% 8,3% -6,2% MUNTEN USD - EUR 2,2% 10,1% 13,6% GBP - EUR 1,8% 8,1% 7,0% JPY - EUR -1,8% 6,3% -0,1% CHF - EUR 1,2% 16,3% 2,0% NOK - EUR -0,9% 5,6% -7,4% BEDRIJFSOBLIGATIES (IBOXX INDICES) AAA 0,1% 0,7% 1,3% AA 0,1% 0,3% 4,9% A 0,1% 0,4% 5,2% BBB 0,0% 0,7% 5,3% Investment Grade -0,5% 0,4% 8,2% High Yield 0,2% 3,2% 4,0% OVERHEIDSOBLIGATIES (JPM INDICES) 1-3 j 0,0% 0,4% 1,9% 3-5 j -0,2% 0,6% 5,9% 5-7 j -0,7% 0,4% 11,3% 7-10 j -1,6% 0,4% 17,2% > 10 j -3,9% 3,5% 29,0% GRONDSTOFFEN PERFORMANCES IN USD 1 maand Goud 0,5% 0,5% -1,7% Ruwe olie -1,8% 14,4% -48,3% WENST U TE REAGEREN? - Herrmann-Debrouxlaan Brussel - 02/ Facebook: - Twitter: Linkedin: Analyses Monthly is een fi nanciële nieuwsbrief uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van: Danny Wittenberg, Chief Investment Offi cer, en Christophe Van Canneyt, Chief Economist, van Private Bankers NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Herrmann-Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel. BTW BE De redactie van deze nieuwsbrief werd afgesloten op 2 juni De verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als een aanbod of een verzoek tot aan- of verkoop van om het even welk fi nancieel instrument. Brussel Antwerpen Hasselt Luik Meise Namen Sint-Martens-Latem Waregem

DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL FISCALITEIT

DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL FISCALITEIT Analyses JANUARI 2015 #35 Monthly EDITORIAAL DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL Beste cliënt, Vooreerst mijn allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. 2014 is niet bepaald een hoogvlieger geworden voor

Nadere informatie

BUITENLANDSE LEVENS- VERZEKERINGEN: Ontsnappen aan. de fi scus is verleden tijd

BUITENLANDSE LEVENS- VERZEKERINGEN: Ontsnappen aan. de fi scus is verleden tijd Analyses JULI-AUGUSTUS 2015 #40 Monthly EDITORIAAL DE GRIEKSE CRISIS VERHOOGT DE VOLATILITEIT OP DE MARKTEN Beste cliënt, Met het afsluiten van de maand juni sluiten we ook het tweede kwartaal af en dat

Nadere informatie

Analyses. Monthly INHOUD EDITORIAAL. n 24 l DECEMBER 2013. 01 Editoriaal. 02 2014 De OESO is matig optimistisch. 03 GBL Een welgekomen nieuwe look

Analyses. Monthly INHOUD EDITORIAAL. n 24 l DECEMBER 2013. 01 Editoriaal. 02 2014 De OESO is matig optimistisch. 03 GBL Een welgekomen nieuwe look Analyses n 24 l DECEMBER 2013 Monthly INHOUD 01 Editoriaal 02 2014 De OESO is matig optimistisch 03 GBL Een welgekomen nieuwe look 04 Belasting op ICB's zonder Europese paspoort De laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Analyses Monthly EDITORIAAL INHOUD. 05 l MAART 2012. Danny Wittenberg. 01 Editoriaal

Analyses Monthly EDITORIAAL INHOUD. 05 l MAART 2012. Danny Wittenberg. 01 Editoriaal Analyses Monthly 05 l MAART 2012 INHOUD EDITORIAAL Danny Wittenberg 01 Editoriaal 02 Griekenland ziet nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel 03 De ECB kalmeert de interbankenmarkt 04 Michelin,

Nadere informatie

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden?

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? Uw Beleggingen februari oktober 2015 2013 FOCUS Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen STRATEGIE Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? FOCUS Sterren voor Oost-Europa EDITO Zet

Nadere informatie

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord Uw Beleggingen februari oktober 2014 2013 focus De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe coaching Tapering... een wel heel vreemd woord focus Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! edito Een geslaagde

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog?

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? Uw Beleggingen oktober maart 2015 2013 ACTUA Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten FOCUS Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? FOCUS Made in

Nadere informatie

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen?

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Analyses 06 Drie specialisten bundelen hun krachten Christophe Van Canneyt - Frank Vranken - Danny Wittenberg Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Cardio 3: een zaak van

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS Uw Beleggingen januari oktober 2015 2013 STRATEGIE 10 voorspellingen voor 2015 FOCUS De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen FOCUS Investeren in vastgoed? EDITO Is vastgoed nog interessant

Nadere informatie

My big fat Greek divorce

My big fat Greek divorce AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 18DE JAARGANG NR. 3 JULI / AUGUSTUS / SEPTEMBER 2015 My big fat Greek divorce 1 INHOUD My big fat Greek divorce 1 LS Value Equity Global Fund 3 Het Chinese groeiverhaal een

Nadere informatie

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 2 NR 5 MEI 2011 REDACTIE BEËINDIGD OP 18 MEI 2011 DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Krijgt de beurs een klap? 1

Krijgt de beurs een klap? 1 AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 18DE JAARGANG NR. 2 APRIL / MEI / JUNI 2015 Krijgt de beurs een klap? Iedereen die de beurzen een beetje volgt, kan er niet naast kijken. De stemming op de markten is duidelijk

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 5 NR 8 SEPTEMBER 2014 REDACTIE BEËINDIGD OP 12 SEPTEMBER 2014

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 5 NR 8 SEPTEMBER 2014 REDACTIE BEËINDIGD OP 12 SEPTEMBER 2014 NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS JAARGANG 5 NR 8 SEPTEMBER 2014 REDACTIE BEËINDIGD OP 12 SEPTEMBER 2014 BELGISCHE KWARTAALRESULTATEN BETER DAN VERWACHT GRONDSTOFFEN EEN KANS

Nadere informatie

Beleggingen. Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden. Technologie: een sector in volle ontwikkeling. Waarom blijft de USD zo zwak?

Beleggingen. Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden. Technologie: een sector in volle ontwikkeling. Waarom blijft de USD zo zwak? Uw Beleggingen oktober juni 2014 2013 FOCUS Technologie: een sector in volle ontwikkeling ACTUA Waarom blijft de USD zo zwak? FOCUS Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden EDITO Het is alweer

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 3 NR 11 DECEMBER 2012 REDACTIE BEËINDIGD OP 14 DECEMBER 2012 FINANCIËLE MARKTEN TRIOMFEERDEN IN 2012 Aan de zijlijn blijven staan was geen

Nadere informatie

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE WINTER 2014 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2014 BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

Deflatie is als cholesterol: er is zowel goede als slechte

Deflatie is als cholesterol: er is zowel goede als slechte AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 18DE JAARGANG NR. 1 JANUARI / FEBRUARI / MAART 2015 Deflatie is als cholesterol: er is zowel goede als slechte Niet alle deflatie is slecht. Deflatie die het gevolg is van

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

Keep calm and carry on

Keep calm and carry on AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 17DE JAARGANG NR. 2 APRIL / MEI / JUNI 2014 Keep calm and carry on Om het gemoed van de Britse bevolking op te beuren, bracht de Britse regering in 1939 posters uit met de

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2014

The Merit Capital Investor Januari 2014 The Merit Capital Investor Januari 2014 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fonds in de kijker 2014 : Het jaar van de waarheid Traditiegetrouw brengen we bij de jaarwende onze terugblik op het voorbije

Nadere informatie

HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015

HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015 HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015 300,00 JPMorgan GBI (overheidsobligaties wereldwijd - USD) MSCI World (aandelen wereldwijd - USD) 250,00 CRB/Reuters (grondstoffen - USD) FTSE EPRA NAREIT

Nadere informatie

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING LENTE 2014 BELEGGINGS-HORIZON VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. 1 e trimester 2015. Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages

Beleggingsstrategie. 1 e trimester 2015. Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages Beleggingsstrategie 1 e trimester 2015 Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages Bron: Amundi Cross Asset 1 Investment Strategy; Marktgegevens: Bloomberg 1 Begrippen met dit symbool

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie