Belastingvoordeel behalen doe je zo!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingvoordeel behalen doe je zo!"

Transcriptie

1 SUBtracers international subsidy consultants Belastingvoordeel behalen doe je zo! Er zijn in Nederland vijf regelingen die ervoor zorgen dat een bedrijf zo min mogelijk belasting hoeft te betalen. Deze regelingen die leiden tot gegarandeerd succes zijn: WBSO, Innovatiebox, EIA MIA en de VAMIL. SUBtracers.com

2 Inhoudsopgave 1. Optimaal fiscaal voordeel aanvragen? 5 regelingen voor gegarandeerd succes 3 2. Regelingen Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) Innovatiebox Energie Investerings Aftrek (EIA) Milieu Investerings Aftrek (MIA) Vervroegde afschrijving van milieu investeringen (VAMIL) 7 3. Slim stapelen van subsidieregelingen 8 4. Hoeveel euro s kan ik besparen? Zelfstandig ondernemer Meerdere medewerkers binnen een bedrijf zijn bezig met innovatie (MKB) Meerdere medewerkers binnen een bedrijf zijn bezig met innovatie en u heeft rond de winst Er is sprake van conceptontwikkeling, waarvoor samenwerking met één of meer andere personen is aangegaan (4 personen elk 500 uur of in 1 BV 2000 uur) Het aanschaffen van nieuwe bedrijfsmiddelen Overzicht regelingen en subsidies Verhoog jouw belastingvoordeel, vergroot het subsidieresultaat en verlaag de risico s 14 2 Copyright SUBtracers 2015

3 1. Optimaal fiscaal voordeel aanvragen? 5 regelingen voor gegarandeerd succes De Nederlandse overheid kent allerlei subsidies en fiscale regelingen om innovatie binnen ondernemingen te stimuleren. Maar welke subsidies en regelingen zijn er precies en wat houden ze in? En welke zijn het beste van toepassing op jouw onderneming? Wij gaan in deze Whitepaper dieper in op deze vragen om je kennis te laten maken met de mogelijkheden in subsidieland. Het optimaal fiscaal voordeel behalen via het aanvragen van subsidies houdt niet op bij het kennen van de regelingen. Verschillende regelingen kunnen met elkaar gecombineerd worden. Er kan via het slim stapelen van subsidies een sneeuwbaleffect ontstaan, waardoor er nog meer fiscaal voordeel behaald kan worden, met minder werk. Op basis van onze ervaring met het indienen van duizenden aanvragen en de vele honderden miljoenen subsidiegelden die we daarmee voor onze klanten hebben gerealiseerd, beschrijft SUBtracers vijf regelingen voor gegarandeerd succes. 2. Regelingen 2.1 Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) De WBSO geeft een fiscale tegemoetkoming in de loonkosten van activiteiten die gericht zijn op speur- en ontwikkelingswerk ofwel innovatie in de techniek. Deze regeling is van toepassing op werkzaamheden, zoals onderzoek, ontwikkelen en testen, waarbij nieuwe producten of software ontwikkeld worden. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet er sprake zijn van een nieuwe technische ontwikkeling bij het bedrijf. De indiening WBSO aanvragen kan op elk moment in het jaar, waarbij men rekening moet houden met een aanvraagperiode van één volle kalendermaand voor de start van de subsidie. Dit betekent dat bij een aanvraag die begint op 1 juli, de aanvraag uiterlijk 31 mei verstuurd moet worden. 3 Het maximaal aantal aanvragen in een jaar is drie, waarbij de minimale periode drie maanden en de maximale periode 12 maanden bedraagt. Aanvraagperiodes mogen elkaar niet overlappen. Uitzonderingen Voor starters, jonger dan 5 jaar, geldt een hoger subsidiepercentage van 40% i.p.v. 32% over ontwikkel-loonkosten tot Het subsidiepercentage voor ontwikkelloonkosten boven de blijft 16%. Voor zelfstandige ondernemers staat het subsidiebedrag vast. In 2016 is dit vastgesteld op Een zelfstandige starter komt in 2016 voor een extra aftrek in aanmerking van Om als zelfstandige in aanmerking te komen voor een aftrek moet je binnen een jaar minimaal 500 uur aan ontwikkelwerk hebben besteed binnen de eigen onderneming.

4 Rekenvoorbeeld Bij een toegekende subsidie wordt dit bedrag verrekend met de aangifte loonheffingen (premie werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet vallen hier niet onder) bij een onderneming en bij een zelfstandige met de inkomstenbelasting. In tegenstelling tot een zelfstandige ondernemer is het aftrek bedrag voor een BV geen vast bedrag. Voor een BV kan het voordeel oplopen tot ongeveer per Fte en per Fte voor starters. BV Aantal uren Uurloon (forfaitair) 29 - Regiemkeuze Forfait - Subsidie 900 x ( ) x 0,32 = Zelfstandig ondernemer 2.2 Innovatiebox De innovatiebox kan je veel belastingvoordeel op de vennootschapsbelasting (Vpb) geven, doorgaans 5% van de EBIT. De innovatiebox kijkt naar het deel van de winst dat is voortgekomen uit innovatie. Over dit deel van de winst hoef je als bedrijf dan maar 5% vennootschapsbelasting te betalen in plaats van de gebruikelijke 20% of 25%. Om voor deze regeling in aanmerking te komen dient een onderneming te beschikken over een octrooi, kwekersrechten, buitenlandse patenten of een WBSOverklaring. 4 De innovatiebox is interessant wanneer de onderneming aan de volgende drie voorwaarden kan voldoen: - Je betaalt vennootschapsbelasting (en hebt dus bijvoorbeeld een BV of NV); - Je bezit een octrooi of een WBSO-verklaring voor een eigen innovatie/immateriële activa. Uitzonderingen De Innovatiebox heeft een versimpelde variant op basis van forfait. Hierbij wordt een vast fee percentage van 25% van de winst aangemerkt als innovatiebox voordeel. Het voordeel is echter begrensd op maximaal Dit betekent dat er niet gekeken hoeft te worden naar de precieze hoeveelheid voordeel dat is behaald uit de innovatieve werkzaamheden. Rekenvoorbeeld In de tabel hebben we een rekenvoorbeeld gegeven voor zowel de reguliere regeling als de forfaitaire regeling. In dit voorbeeld is te zien dat het loont voor een bedrijf om gebruik te maken van de innovatiebox. Bij de reguliere regeling is het zeker interessant wanneer een hoog percentage van de winst kan worden aangemerkt als winst uit innovatie.

5 Regulier MKB-forfait Winst innovatieboxdeal 40% 25% Deel winst innovatiebox Vpb (20%) x 0,20 = x 0,20 = Boxtarief (5%) x 0,05 = x 0,05 = 375 Vpb (20%) over totale winst x 0,20 = x 0,20 = Innovatieboxvoordeel = Brabo Hockey is een mooi voorbeeld van een onderneming dat optimaal fiscaal voordeel behaalt door het combineren van de subsidiemogelijkheden voor innovatie en ontwikkeling. Het bedrijf maakt gebruik van zowel WBSO, RDA als de Innovatiebox. Daarnaast besteedt Brabo Hockey weinig tijd aan het traject eromheen. Op deze manier profiteert Brabo Hockey optimaal van het gehele subsidietraject door naast het slim combineren van fiscale regelingen ook tijd te besparen. 5

6 2.3 Energie Investerings Aftrek (EIA) De Energie Investerings Aftrek is een fiscale regeling met als doel het stimuleren van energiebesparing en het inzetten van duurzame energie door ondernemingen. Ondernemingen kunnen een bepaald percentage van specifieke investeringen in het desbetreffende jaar van de winst aftrekken. Door de regeling ontstaat een lagere fiscale winst waarover belasting betaald dient te worden. Bij het gebruik maken van deze regeling dient de onderneming binnen drie maanden de investering aan te melden om recht te krijgen op EIA. Voorwaarden De bedrijfsmiddelen die een onderneming in aanmerking wil laten komen voor de EIA moeten aan de volgende vier voorwaarden te voldoen: - Het geïnvesteerde bedrag is minimaal per bedrijfsmiddel; - Het betreft een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel; - Het bedrijfsmiddel staat op de Energielijst; - Het bedrijfsmiddel kan niet tegelijk voor zowel de Energie Investerings Aftrek als de Milieu Investerings Aftrek in aanmerking komen. Bijdrage en rekenvoorbeeld Het vastgestelde percentage voor de EIA is 41,5% van de investeringskosten. Het hieruit voortkomende bedrag moet van de fiscale winst te worden afgetrokken. Dit betekent dat wanneer de onderneming bij het aanschaffen van een LEDverlichtingssysteem van , van de fiscale winst mag aftrekken. 2.4 Milieu Investerings Aftrek (MIA) 6 De Milieu Investerings Aftrek is een fiscale regeling met als doel om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen. Deze regeling geeft een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden. Bij het gebruik maken van deze regeling dient de onderneming binnen drie maanden de investering aan te melden om recht te krijgen op MIA. Voor ondernemers is het mogelijk om MIA aan te vragen voor bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op de volgende gebieden: - Grondstoffen en afval - Voedselvoorziening en landbouwproductie - Mobiliteit - Klimaat en lucht - Ruimtegebrek - Bebouwde omgeving Voorwaarden De bedrijfsmiddelen die een onderneming voor de MIA in aanmerking wil laten komen moeten voldoen aan de volgende vijf voorwaarden: - Het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst; - Het geïnvesteerde bedrag dient minimaal te zijn per bedrijfsmiddel. Voor investeringen van meer dan 25 miljoen dient goedkeuring te worden verleend door de Europese Commissie; - De investering moet betrekking hebben op de aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel; - Het betreft een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel;

7 - Het bedrijfsmiddel kan niet tegelijk voor zowel de Milieu Investerings Aftrek als de Energie Investerings Aftrek in aanmerking komen. Onder advieskosten worden de kosten voor milieuadvies verstaan en die dienen te worden toe berekend aan de kosten van de milieu-investering. Voortbrengingskosten zijn kosten voor de inzet van eigen personeel, materialen uit eigen magazijn en onder eigen regie uitgevoerde werkzaamheden door derden. Bijdrage Voor het berekenen van de MIA, welke mag worden afgetrokken van de fiscale winst, moet je eerst kijken onder welke categorie op de Milieulijst het bedrijfsmiddel valt. Hieronder zijn de drie categorieën in het kort uitgelegd en kan je het aftrekpercentage per categorie vinden. Categorie I (36%): bedrijfsmiddelen die vrijwel uitsluitend in de landbouw worden ingezet ter instandhouding of verbetering van het natuurlijke milieu of ter verbetering van het dierenwelzijn. Categorie II (27%): bedrijfsmiddelen waarvan de snelle marktintroductie vanuit milieuoogpunt dringend gewenst is of de meerkosten ten opzichte van het alternatief groot zijn. Categorie III (13,5%): voor bedrijfsmiddelen onder deze categorie is een snelle marktintroductie vanuit milieuoogpunt minder dringend of de meerkosten ten opzichte van het alternatief zijn minder groot. Rekenvoorbeeld Wanneer een onderneming investeert in het gebruik van duurzaam hout in (onderdelen van) een werk of een product, dan valt dit onder categorie II. Dit betekent dat als de onderneming in dit bedrijfsmiddel investeert, (27% van 8.000) van de fiscale winst mag worden afgetrokken. 2.5 Vervroegde afschrijving van milieu investeringen (VAMIL) 7 Voor ondernemingen die investeren in milieuvriendelijke apparatuur is naast de MIA ook de VAMIL beschikbaar. De VAMIL biedt de mogelijkheid om 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Hierdoor creëert de ondernemer een fiscaal voordeel door het versneld afschrijven van de investering. Bij deze regeling dient ook de apparatuur op de milieulijst te staan. Rekenvoorbeeld Stel, een onderneming schaft een bedrijfsmiddel van aan met een levensduur van 10 jaar en geen restwaarde, dan zou er normaliter jaarlijks van de fiscale winst mogen worden afgetrokken. Wanneer het bedrijfsmiddel op de Milieulijst staat en VAMIL van toepassing is, dan is het mogelijk om 75% van het totale aanschafbedrag, in dit geval in één keer af te trekken van de winst. Op deze manier wordt de belastbare winst verlaagd en een voordeel gecreëerd. De voorwaarde hiervoor is wel dat het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen of betaald is. In de resterende jaren kan je de overige 25% aftrekken.

8 3. Slim stapelen van subsidieregelingen Subsidieaanvragen kunnen elkaar maken of kraken. Door de aanvraag voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) slim op te stellen kan bijvoorbeeld de Innovatiebox extreem verhoogd worden. Het slim stapelen van fiscale subsidieregelingen met cashregelingen kan verder leiden tot een verdere kostenreductie voor innovatie-activiteiten. Ondernemingen kunnen in het kader van de WBSO jaarlijks per hoofd van de R&Dafdeling tussen de en besparen op de kosten voor loonheffing. Aanvullend op de WBSO kan aanspraak worden gemaakt op de Research & Development Aftrek (RDA) - regeling. Daarnaast wordt winst behaald uit innovatieve activiteiten belast in de gunstige Innovatiebox. SUBtracers ziet in veel gevallen dat het fiscale voordeel zo verdubbeld kan worden. Bovendien wordt de aanvraag makkelijker en nemen de administratieve lasten en risico s af. Aanvullend op deze fiscale stimuleringsmaatregelen zijn soms ook interessante cashsubsidieregelingen aan te vragen. Als een onderneming er niet in slaagt om voor een innovatieproject meerdere subsidies te ontvangen, dan is het vaak wel mogelijk om innovatieprojecten op te delen en onder verschillende regelingen te laten vallen, zodat elk onderdeel van het project door (verschillende) subsidies wordt gefinancierd. Het vooraf uitkristalliseren van het totale subsidievoordeel dat behaald kan worden geeft een optimaal resultaat en voorkomt tijdrovende administratieve chaos. 8 Het Nederlandse bedrijf TomTom maakt slim gebruik van een lappendeken aan subsidies om de wijdverspreide innovatie-activiteiten van het bedrijf te financieren met subsidies. Door de WBSO slim in te richten wordt ook optimaal geprofiteerd van de RDA en de Innovatiebox. Dat geldt niet alleen voor de opbrengst: met één administratie voldoet het bedrijf tegelijkertijd aan alle administratieve eisen van zowel de WBSO, RDA als Innovatiebox. TomTom is daarnaast actief op de Europese subsidiemarkt, waardoor het navigatietechnologiebedrijf zowel nationale als Europese subsidiemogelijkheden benut.

9 4. Hoeveel Euro kan ik besparen? Voor welke subsidieregeling(en) komt jouw bedrijf in aanmerking? En wat zijn de te behalen voordelen? We hebben een paar scenario s uitgewerkt om deze vragen te kunnen beantwoorden. Hierdoor kan je een goed beeld krijgen van de mogelijkheden per type organisatie. Ook leggen we een scenario voor waarbij twee regelingen met elkaar gecombineerd kunnen worden bij de aanschaf van een bedrijfsmiddel. Als je het idee hebt dat jouw bedrijf in aanmerking komt voor een van de subsidieregeling adviseren wij ook om te kijken of het de moeite waard is om een subsidietraject in gang te zetten. Maak om hier achter te komen vooraf een simpele analyse: Hoeveel levert het op? Wat is de kans van slagen van de subsidieaanvraag? Wat is de impact en hoeveel tijd kost de subsidieaanvraag? Welke administratieve regels zijn van toepassing na goedkeuring? Hoeveel tijd kost de subsidieadministratie? 4.1 Zelfstandig ondernemer 9 Wanneer een zelfstandige ondernemer (eenmanszaak, vennoot binnen V.O.F.) belastingplichtig is en zelf meer dan 500 uur aan innovatieve ontwikkeling besteedt binnen de onderneming in een kalenderjaar en minimaal uur aan de eigen onderneming, dan komt die in aanmerking voor de WBSO regeling. De subsidie voor zelfstandigen bedraagt (in 2015) en voor een startende zelfstandige is er nog een aanvullende aftrek van (in 2015). Omdat het een zelfstandige onderneming betreft, dient de subsidie in mindering te worden gebracht op de belastbare winst en is dus voordelig voor de inkomstenbelasting. Mocht een zelfstandige ondernemer meerdere ondernemingen leiden die S&O-werk verrichten, dan kunnen meerdere aanvragen ingediend worden. Rekenvoorbeeld WBSO (2016) Tijdsbesteding Geschatte subsidie Geschatte subsidie starter plus extra plus extra

10 4.2 Meerdere medewerkers binnen een bedrijf zijn bezig met innovatie (MKB) Voor een onderneming waar meerdere werknemers in dienst zijn die zich bezig houden met ontwikkelwerk, is het ook mogelijk om WBSO aan te vragen. Als bedrijf ben je inhoudingsplichtig en kan de subsidie worden afgetrokken van de loonheffingen. Als de ontwikkelwerkzaamheden begonnen zijn na 2014 of de juridische entiteit van de onderneming is gewijzigd, dan wordt de subsidie voor 2016 berekend op basis van een forfaitaire uurloon van 29. Heeft het bedrijf voor 2014 een WBSO-verklaring ontvangen, dan wordt het uurloon berekend op basis van het gemiddelde loon van de werknemers die op dat moment ontwikkelwerkzaamheden hebben verricht. Ook voor een onderneming met personeel is aanvullend startersvoordeel te behalen. Deze regeling houdt in dat het subsidiepercentage over de eerste aan loonkosten voor ontwikkelwerk 40% is in plaats van de reguliere 32%. Over de overige loonkosten is het subsidiepercentage 16%. Rekenvoorbeeld WBSO (2016) Werknemers 5 Gezamenlijke tijdsbesteding 3 Fte (= uur) Uurtarief 29 Regiemkeuze Forfait Subsidiabele kosten WBSO 29 x x 10 + ( ) x 4 = Geschatte subsidie x 0,32 = Geschatte subsidie starter x 0,40 = Meerdere medewerkers binnen een bedrijf zijn bezig met innovatie en er is een winst van rond de Wanneer innovatie binnen een onderneming resulteert in winst, kan ook de Innovatiebox een aantrekkelijk voordeel op de winstbelasting bieden. Door het stapelen van deze drie fiscale regelingen ontstaat een constructie die innoveren goedkoper maakt en tevens meer voordeel uit innovatie creëert. Hiervoor dient wel een patentrecht of WBSO-verklaring aanwezig te zijn. Het is raadzaam eerst te beginnen met een WBSO-aanvraag en daarna te starten met de Innovatiebox. WBSO en RDA-beschikkingen vormen vaak de grondslag voor je Innovatiebox, zorg eerst dat deze basis solide is en over meerdere jaren gecontinueerd kan worden. Een Innovatiebox is doorgaans interessant wanneer de winstcijfers van de fiscale eenheid in de vier komende jaren meer dan bedragen, of in deze periode structureel hiernaartoe groeien. In de praktijk zien we vaak dat het innovatiebox voordeel ongeveer 5% van de EBIT is. 4.4 Er is sprake van conceptontwikkeling, waarvoor samenwerking met één of meer andere personen is aangegaan (4 personen elk 500 uur of in 1 BV 2000 uur) In vroege fases van ontwikkeltrajecten zijn de deelnemende partijen niet georganiseerd in een gezamenlijk verband, ondanks dat hun werkzaamheden wel

11 dezelfde aard hebben. De inrichting van de organisatiestructuur rondom de innovatie is in grote mate van invloed op het uiteindelijke subsidievoordeel. Is er bijvoorbeeld sprake van vier zelfstandige ondernemingen die samenwerken (= 4 aanvragen) of is het wellicht lucratiever om voor de ontwikkeling een BV (=1 aanvraag) op te richten? Op het moment dat meerdere personen als zelfstandigen met elkaar samenwerken, dan moeten alle ondernemers vanuit hun eigen entiteit elk afzonderlijk 500 uur per kalenderjaar in het project te steken. Het voordeel is dan 4x , maar elk van de entiteiten is zelf verantwoordelijk voor het voeren van een eigen, volledige administratie. Bij BV s mag gebruik worden gemaakt van een gezamenlijke administratie. Tevens wordt het voordeel gebaseerd op de totale tijdsbesteding van alle ontwikkelmedewerkers gezamenlijk. In deze constructie zou het voordeel voor ontwikkeluren initieel lager uitkomen, maar deze constructie biedt meer flexibiliteit voor groei van het project. Een BV mag aanvragen indienen op andere subsidieregelingen die niet open staan voor zelfstandigen. Een BV kan op de lange termijn daarom voordeliger zijn. 4.5 Het aanschaffen van nieuwe bedrijfsmiddelen Bij het aanschaffen van nieuwe bedrijfsmiddelen is het interessant om te weten dat er twee regelingen met elkaar te combineren zijn. Dit betreft de Milieu Investerings Aftrek (MIA) en de Vervroegde afschrijving van milieu investeringen (VAMIL). Rekenvoorbeeld Een bedrijf behaalt winst en koopt een bedrijfsmiddel ter waarde van met een levensduur van 10 jaar. Als het middel op de Milieulijst aansluit op één code, dan kan zowel MIA als VAMIL op de kosten van het bedrijfsmiddel worden aangevraagd. - MIA: Afhankelijk van de verkregen code op de Milieulijst, weet je in welke categorie het bedrijfsmiddel valt. Voor categorie I mag 36% van het investerings bedrag van de fiscale winst worden afgetrokken. In dit geval gaat het om een bedrag van (36% van ) VAMIL: Normaal schrijft een onderneming een bedrijfsmiddel jaarlijks met een vast bedrag af van de fiscale winst, in dit geval Via de VAMIL regeling is het mogelijk om in één keer 75% van de aanschafwaarde af te trekken van de fiscale winst. Dit zal dan om gaan. Rekenvoorbeeld combinatie MIA & VAMIL Kosten bedrijfsmiddel Investeringsaftrek MIA categorie I (36%) x 0,36 = VAMIL x 0,75 = Winst Winst na (normale) afschrijving bedrijfsmiddel =

12 Vpb (20%) winst na (normale) afschrijving x 0,20 = Winst na aftrek MIA en VAMIL ( ) = Vpb (20%) winst na aftrek x 0,20 = Totale voordeel = Overzicht regelingen en subsidies Welke regelingen en subsidies zijn er allemaal? Fiscale subsidies In Nederland zijn diverse regelingen beschikbaar die de belastingdruk kunnen verlagen. De regelingen richten zich op investeringen (in tijd of geld) in Technologie ontwikkeling, Milieu en Energie. De bekendste regelingen zijn de WBSO, RDA, Innovatiebox, EIA, MIA en Vamil. Allen zijn interessant omdat de slaagkans hoog en de tijdinspanning voor de aanvraag en administratie laag zijn. Tevens zijn de voordelen vooraf zeer precies te berekenen, waardoor een duidelijke subsidieaanvraag business case ontstaat. Regionale subsidies 12 Slaagkans hoog (maar minder hoog dan bij fiscale regelingen) en subsidiebedragen liggen doorgaans tussen de en De aanvraag en administratie zijn meestal goed te doen. In de regio kan je terecht op het digitale loket van de provincie. Nationale subsidies Hoge bedragen, forse competitie. Een overzicht van de verschillende subsidieregelingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is te vinden via: Op de website voor het nationale topsectorenbeleid ( is een overzicht beschikbaar met de verschillende spelregels voor cash-subsidies in de sectoren energie, ondernemerschap, innovatie en kennis of internationaal ondernemen. Europese subsidies Lage slaagkans, complexe aanvragen, maar zeer hoge subsidiebedragen. Europese subsidieregelingen zijn te vinden op de portal voor Europees onderzoek en innovatie (O&I).

13 6. Verhoog uw belastingvoordeel, vergroot het subsidieresultaat en verlaag uw risico s Fiscaal valt er veel voordeel te behalen uit subsidies, mits er optimaal gebruikt van wordt gemaakt! In deze Whitepaper zijn 6 subsidieregelingen in detail omschreven en is aan de hand van voorbeelden laten zien dat door het slim combineren van regelingen veel geld te besparen valt. Hoewel accountants en fiscalisten bekend zijn met een beperkt aantal subsidies, is een gespecialiseerde subsidieadviseur cruciaal. Accountants zijn vaak risicomijdend en doorgaans niet bekend met de meest actuele ontwikkelingen op subsidievlak. Fiscalisten zijn daarentegen slechts bekend met fiscale regelingen, waardoor mogelijkheden voor het afstemmen van een optimale mix van stimuleringsmaatregelen onbenut blijven. Tevens is technische affiniteit essentieel bij het aanvragen van R&D-subsidies en laat dat nou precies hetgeen zijn waarin accountants en fiscalisten in de regel niet goed zijn. Nederland kent veel subsidieadvieskantoren, maar het vinden van een bekwame, betrokken partij blijkt vaak lastig. De afgelopen jaren heeft de beroepsgroep van subsidieadviseurs een slechte naam verkregen door de zogenaamde cowboys ; adviseurs die uit zijn op snel financieel gewin, maar nauwelijks verstand van zaken hebben. Deze partijen hanteren een korte termijn visie en vragen - gedreven door de success fee - meestal meer subsidie aan dan een onderneming kan realiseren. De focus voor deze adviseurs ligt daarom enkel op het goedgekeurd krijgen van subsidieaanvragen, waarbij de ondersteuning bij de subsidieadministratie en minimaliseren van risico s vergeten wordt. Daarnaast worden administratieve lasten en de risico s alsmede de impact hiervan op een organisatie verloochend. Beter is het om op het netto voordeel over de lange termijn te sturen. Hierbij worden zaken belangrijk als het stapelen van incentives, het minimaliseren van risico s, het maximaliseren van de opbrengst over een 3-jarige termijn en het minimaliseren van de tijd die nodig is voor goede aanvragen en goede subsidieadministratie. Slecht advies kan ertoe leiden dat een aan een onderneming toegekende subsidie achteraf onterecht blijkt, waardoor deze niet alleen terugbetaald moet worden, maar zelfs kan uitlopen op een boete. Een goede adviseur is betrokken bij zijn klanten en streeft ernaar zich voor langere tijd (financieel) aan die klant te verbinden. 13

14 Optimaliseren & Minimaliseren 14 SUBtracers Telefoon: +31-(0) MediArena BC Amsterdam-Duivendrecht Web: subtracers.com

Belastingvoordeel behalen

Belastingvoordeel behalen Belastingvoordeel behalen doe je zo! 1. Optimaal fiscaal voordeel aanvragen? 5 regelingen voor gegarandeerd succes De Nederlandse overheid kent allerlei subsidies en fiscale regelingen om innovatie binnen

Nadere informatie

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA)

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) 3. Investeringen 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) Met de EIA stimuleert het ministerie van Economische Zaken de aanschaf van bedrijfsmiddelen door ondernemingen die leiden tot energiebesparing of de

Nadere informatie

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers De overheid vindt het belangrijk om innovatieve ondernemers te ondersteunen. Daarom zijn er een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen ontwikkelt. Wij bespreken

Nadere informatie

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Subsidies en innovatie, drie stapelbare fiscale regelingen

Subsidies en innovatie, drie stapelbare fiscale regelingen Factsheet WBSO-Innovatiebox-RDA Van Frans van Iersel Datum 21 februari 2014 Betreft Subsidies en Innovatie 2014 Subsidies en innovatie, drie stapelbare fiscale regelingen Om innovatie in het bedrijfsleven

Nadere informatie

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper 26.01.16 Verdien geld met innovatie Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper In dit whitepaper: Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt

Nadere informatie

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

KIA, MIA en VAMIL-Regeling

KIA, MIA en VAMIL-Regeling KIA, MIA en VAMIL-Regeling Uitleg van de KIA, MIA en VAMIL met betrekking tot de aanschaf van een high speed e-bike. Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken?

Nadere informatie

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Verdien geld met innovatie 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe

Nadere informatie

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Inhoudsopgave Pagina Inleiding stimuleringsregelingen in het kort 3 1 Afdrachtvermindering loonbelasting voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) 4 2 De Innovatiebox

Nadere informatie

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD SUBSIDIEFLITS THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING SUBSIDIEFLITS Februari 2016 INNOVATIE De openstellingsdata MIT-zuid voor 2016 zijn bekend Subsidieregeling mkb innovatiestimulering Topsectoren

Nadere informatie

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies Fiscale zakelijke regelingen & subsidies 6 fiscale regelingen en subsidies voor bedrijven om te besparen op zonnepanelen. Het zelf opwekken van stroom door bedrijven via zonnepanelen is hot. Dat heeft

Nadere informatie

Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken U wilt iets ontwikkelen of onderzoeken? De WBSO en de RDA verlagen eenvoudig uw (loon)kosten

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO):

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO): Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO): Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Nadere informatie

Uw innovatieve onderneming

Uw innovatieve onderneming Uw innovatieve onderneming Fiscale faciliteiten voor innovatieve activiteiten Innovatie - driepijlersysteem Pijler 1 Afdrachtsvermindering S&O Pijler 2 Research & Development-aftrek Innovatie pijlers Pijler

Nadere informatie

TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO-AANVRAAG

TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO-AANVRAAG TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO-AANVRAAG TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO-AANVRAAG U kunt gebruikmaken van de WBSO-subsidie voor het verlagen van uw loonkosten en overige kosten

Nadere informatie

Fiscale subsidies voor innovatie. Fiscale subsidies voor innovatie 21-11-2014. Introductie. Fiscale subsidies voor innovatie:

Fiscale subsidies voor innovatie. Fiscale subsidies voor innovatie 21-11-2014. Introductie. Fiscale subsidies voor innovatie: Introductie : WBSO RDA Innovatiebox Afschrijving ineens Innovatiekrediet WBSO RDA Innovatiebox Afschrijving ineens Innovatiekrediet Loonheffingen: korting 35% IB: extra aftrek IB/VPB: investeringsaftrek

Nadere informatie

Investeren in Duurzame Oplossingen

Investeren in Duurzame Oplossingen Investeren in Duurzame Oplossingen Energie Investeringsaftrek Kleinschaligheidsaftrek Willekeurige Afschrijving Investeren Aan investeringen in duurzame energie zijn subsidies en financiële voordelen gekoppeld.

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Innovatie: wat zijn de mogelijkheden?

Innovatie: wat zijn de mogelijkheden? Kennisdocument Innovatie: wat zijn de mogelijkheden? Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe u producten, diensten en

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst RDA

Voorlichtingsbijeenkomst RDA Voorlichtingsbijeenkomst RDA Onderwerpen 1. RDA in het kort 2. Wie komen in aanmerking 3. Hoe werkt de RDA 4. Welke kosten en uitgaven wel 5. Welke kosten en uitgaven niet 6. Lusten en lasten 7. Hoe dient

Nadere informatie

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip.

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip. Checklist WBSO en RDA Administratie Uw zakelijke vernieuwer zoekt het Netto Ondernemers Geluk voor U! 1 CHECKLIST WBSO EN RDA ADMINISTRATIE Fiscale stimulering van R&D Met de WBSO (Wet Bevordering Speur-

Nadere informatie

belastingbesparing met de innovatiebox

belastingbesparing met de innovatiebox Innovatiebox belastingbesparing met de innovatiebox Wat innovatie is, hoeven we u niet uit te leggen. Als ondernemer doet u niet anders. Wel willen we u graag wijzen op de fiscale voordelen ervan. Met

Nadere informatie

Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven.

Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven. Research- en developmentaftrek Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven. Algemene informatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Voordeel en administratieve verplichtingen WBSO

Voordeel en administratieve verplichtingen WBSO WBSO U heeft een WBSO-beschikking met een begeleidende brief per post via ons ontvangen van RVO. Hierin wordt u verwezen naar de folder die u eerder in het jaar van ons ontvangen heeft en naar deze website.

Nadere informatie

Welkom. Kennissessie slim en innovatief ondernemen

Welkom. Kennissessie slim en innovatief ondernemen Welkom Kennissessie slim en innovatief ondernemen Programma Introductie Innovatie landschap Fiscale en subsidieregelingen voor innovatie Praktijkcase: Rena Electronica Samen ondernemen en samen innoveren

Nadere informatie

2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WBSO 2013)

2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WBSO 2013) 2. Innovatie 2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WBSO 2013) De WBSO regeling is bedoeld om ondernemingen te stimuleren op het gebied van technologische innovatie.

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 18 mei 2017

Nieuwsbrief van 18 mei 2017 Nieuwsbrief van 18 mei 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Richtlijnen inrichtingseisen zakelijke bestelauto Forfaitair rendement Box III voor 2018 bekend Compensatieregeling transitievergoeding

Nadere informatie

Agentschap NL. Fiscaal innovatiepakket. EMC-Kennismarkt 12 juni 2012. Martin Otten T: 088-602 3185 E: martin.otten@agentschapnl.nl.

Agentschap NL. Fiscaal innovatiepakket. EMC-Kennismarkt 12 juni 2012. Martin Otten T: 088-602 3185 E: martin.otten@agentschapnl.nl. EMC-Kennismarkt 12 juni 2012 Agentschap NL Martin Otten T: 088-602 3185 E: martin.otten@agentschapnl.nl Fiscaal innovatiepakket Phases in innovation proces high Science Research Development Fundamental

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

10. Een WBSO-verklaring

10. Een WBSO-verklaring 10. Een WBSO-verklaring en dan Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3 Inkomstenbelasting winst 3 programma Fiscale ondernemersfaciliteiten Uitleg investeringsaftrek Ondernemersaftrek MKB-winstvrijstelling 1 Investeringsaftrek Artikel 3.40 Indien wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen DRV Subsidie Advies 17-07-2014 Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning

Nadere informatie

Handleiding Mededeling

Handleiding Mededeling Handleiding Mededeling WBSO 2016 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken 1. Realisatie melden Als u gebruik maakt van de WBSO dan brengt dit een aantal verplichtingen met zich mee. Een van

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Fiscale en financiële aspecten. 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber

Fiscale en financiële aspecten. 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber Fiscale en financiële aspecten 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber Fiscale en financiële aspecten Inhoud 1. Fiscale investeringsregelingen 2. Fiscale gevolgen stimuleringsmaatregel

Nadere informatie

Subsidies voor personeel

Subsidies voor personeel Subsidies voor personeel Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, heeft de overheid een groot aantal maatregelen getroffen. De meest toegepaste regelingen en subsidies voor

Nadere informatie

INVESTERINGSFACILITEITEN 2015

INVESTERINGSFACILITEITEN 2015 INVESTERINGSFACILITEITEN 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Investeringsfaciliteiten 3 1.2 Het begrip "investeren 3 1.3 Het investeringsmoment 4 2. Investeringsaftrek 6 2.1 Investeringsaftrek algemeen

Nadere informatie

Technologische ontwikkeling loont! WBSO in In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Technologische ontwikkeling loont! WBSO in In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Technologische ontwikkeling loont! WBSO in 2017 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken U wilt iets ontwikkelen of onderzoeken? De WBSO verlaagt eenvoudig de kosten voor uw R&D-project Het

Nadere informatie

Startersbrochure YKV accountants & adviseurs

Startersbrochure YKV accountants & adviseurs Startersbrochure YKV accountants & adviseurs Wilhelminalaan 10 2405 ED Alphen aan den Rijn 0172-443674 Rietbaan 2b 2908 LP Capelle aan den IJssel 010-4219228 www.ykv.nl Over YKV accountants & adviseurs

Nadere informatie

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Financiële regelingen, fiscale voordelen en adviesdiensten voor de ondernemer Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Als ondernemer wilt u vooruit. Voor sommigen van u

Nadere informatie

Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Tips voor ondernemers en rechtspersonen www.stolk-accountants.nl Tips voor ondernemers en rechtspersonen Pro iteer optimaal van de investeringsaftrek en voorkom dat u door veel kleine investeringen de drempel van 2.300 net niet haalt. Vergeet

Nadere informatie

Afdrachtverminderingen Het loont om te investeren

Afdrachtverminderingen Het loont om te investeren Afdrachtverminderingen Het loont om te investeren 1. Verlaag loonkosten onderwijs, speur- en ontwikkelingswerk en zeevaart Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Nadere informatie

management consultants De Innovatiebox partners in innovatie

management consultants De Innovatiebox partners in innovatie management consultants De Innovatiebox partners in innovatie VOORWOORD Beste lezer, Met enige trots presenteer ik u de samenwerking tussen De Breed & Partners en de internationaal gerespecteerde fiscalisten

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

Technologische ontwikkeling loont! WBSO in 2016. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Technologische ontwikkeling loont! WBSO in 2016. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Technologische ontwikkeling loont! WBSO in 2016 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken U wilt iets ontwikkelen of onderzoeken? De WBSO verlaagt eenvoudig de kosten voor uw R&D-project Het

Nadere informatie

Subsidiekansen.. SLIMME FINANCIERING VAN INNOVATIES. Wim Kan zei ooit: Subsidie is kunstmest. Maar hoeveel kunstmest is er nog?

Subsidiekansen.. SLIMME FINANCIERING VAN INNOVATIES. Wim Kan zei ooit: Subsidie is kunstmest. Maar hoeveel kunstmest is er nog? Jelle Oomen SLIMME FINANCIERING VAN INNOVATIES WAT ZIJN DE HUIDIGE MOGELIJKHEDEN Subsidiekansen.. Wim Kan zei ooit: Subsidie is kunstmest. Maar hoeveel kunstmest is er nog? ER ZIJN GELUKKIG NOG KANSEN

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Een WBSO-aanvraag en dan... Leidraad voor het gebruik van de WBSO in 2017

Een WBSO-aanvraag en dan... Leidraad voor het gebruik van de WBSO in 2017 Een WBSO-aanvraag en dan... Leidraad voor het gebruik van de WBSO in 2017 U heeft een S&O-verklaring ontvangen voor S&O-werkzaamheden in 2017. Wat nu? U verrekent het financiële voordeel in uw aangifte.

Nadere informatie

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling.

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling. Vennootschapsbelasting - eindejaarstips Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen

Nadere informatie

INNOVATIEBOX. Stefan van Vliet BDO Westland

INNOVATIEBOX. Stefan van Vliet BDO Westland INNOVATIEBOX Stefan van Vliet BDO Westland Fiscale stimulering van innovatie W B S O I n n o v a t i e b o x R D A vrijdag 1 februari 2013 Page 2 2010 BDO Octrooibox in vogelvlucht: 2007 Introductie octrooibox:

Nadere informatie

8. Een S&O-verklaring en dan...

8. Een S&O-verklaring en dan... 8. Een S&O-verklaring en dan... Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

WBSO. Innovatie stimuleringsmaatregel. >> Als het gaat om innovatie

WBSO. Innovatie stimuleringsmaatregel. >> Als het gaat om innovatie WBSO Innovatie stimuleringsmaatregel 2012 Agenda 1. WBSO in het kort 2. Wie komen in aanmerking? 3. Het aanvragen van WBSO 4. Wat levert de WBSO op? 5. Welke projecten komen in aanmerking? 6. S&O-administratie

Nadere informatie

Ondernemen en innoveren in 2013

Ondernemen en innoveren in 2013 Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Huizen, november 2013 1 Introductie Als ondernemer wilt u vooruit.

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid

Nadere informatie

management consultants Geselecteerde subsidies en belastingvoordelen 2014 Uw partner in innovatie

management consultants Geselecteerde subsidies en belastingvoordelen 2014 Uw partner in innovatie management consultants Geselecteerde subsidies en belastingvoordelen 2014 Uw partner in innovatie VOORWOORD Beste lezer, In het afgelopen jaar is het helder geworden dat het de overheid ernst is de innovatiekracht

Nadere informatie

WBSO EN INNOVATIEBOX. Harm Kolen De overheid als helpende hand 18-09-2013. WBSO en Innovatiebox

WBSO EN INNOVATIEBOX. Harm Kolen De overheid als helpende hand 18-09-2013. WBSO en Innovatiebox WBSO EN INNOVATIEBOX Harm Kolen De overheid als helpende hand 1 STIMULERING TECHNISCHE INNOVATIE Fiscaal voordeel WBSO: korting op afdracht loonheffingen / toegangsticket RDA & Innovatiebox RDA m.i.v.

Nadere informatie

Financieel. Menu-item: Fiscale regelingen

Financieel. Menu-item: Fiscale regelingen Financieel Fiscale regelingen MIA Vamil EIA KIA Subsidieregelingen Provinciale regeling In groter geheel Financiering Rekenvoorbeelden Menu-item: Fiscale regelingen Er zijn verschillende fiscale mogelijkheden

Nadere informatie

Innovatiesubsidies? 5 stappen naar succes

Innovatiesubsidies? 5 stappen naar succes SUBtracers international subsidy consultants Innovatiesubsidies? 5 stappen naar succes SUBtracers.com Innovatiesubsidies? 5 stappen naar succes De Nederlandse overheid kent allerlei subsidies en fiscale

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-!

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Duurzaam rijden. Dat moet voor iedereen bereikbaar

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Tegenwoordig beschikken enkele automerken over hybride personenauto s waarbij bij aanschaf en gebruik uw onderneming

Nadere informatie

Innovatiebox. Doel van deze avond. Inhoud. Theoretisch kader Praktische toepasbaarheid Inzicht in de diverse methoden Aanpak innovatieboxtraject

Innovatiebox. Doel van deze avond. Inhoud. Theoretisch kader Praktische toepasbaarheid Inzicht in de diverse methoden Aanpak innovatieboxtraject Innovatiebox RB Studiekring Gelderland Overijssel 9 maart 2015 Hengelo 23 maart 2015 -Deventer Drs. Andre Kolner RA Doel van deze avond Theoretisch kader Praktische toepasbaarheid Inzicht in de diverse

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Vennootschapsbelasting Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden voor bouwprojecten 2014

Subsidiemogelijkheden voor bouwprojecten 2014 Subsidiemogelijkheden voor bouwprojecten 2014 Bouw- en investeringssubsidies Subsidie Energiebesparing Subsidie Milieuverbetering Subsidies bij renovatie (EPA-U Maatwerkadvies) Gecertificeerde gebouwen

Nadere informatie

Reactie van het Register Belastingadviseurs (RB) op het ter consultatie gelegde concept Wet aanpassing innovatiebox

Reactie van het Register Belastingadviseurs (RB) op het ter consultatie gelegde concept Wet aanpassing innovatiebox Reactie van het Register Belastingadviseurs (RB) op het ter consultatie gelegde concept Wet aanpassing innovatiebox Het RB heeft met belangstelling kennisgenomen van het ter consultatie gelegde concept

Nadere informatie

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Haal rendement uit uw nieuwe dakbedekking: kies voor de zon! Duurzaam ondernemen is van deze tijd. Groene energie is van deze tijd. Asbest

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013 DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN IN 2013 Bij de aanschaf van een nieuwe Nissan komt u als ondernemer in aanmerking voor enkele fiscale voordelen die het nog interessanter

Nadere informatie

Business to Business Productinformatie 2014

Business to Business Productinformatie 2014 Business to Business Productinformatie 2014 Geen uitstoot Geen BPM Nooit meer tanken! Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De Nimoto en Nimoto Pro modellen Hoofdstuk 2 Waarom Nimoto? Hoofdstuk 3 De fiscale voordelen

Nadere informatie

Policy Research Corporation

Policy Research Corporation Policy Research Corporation Voorbeeldberekeningen fiscale voordelen elektrisch vervoer 28 november 2012 In opdracht van Agentschap NL INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Voordelen bij personenauto s 3. Voordelen

Nadere informatie

Haal meer geld voor uw ontwikkeling en innova2e ASBR Subsidium Emille Schoonbeek

Haal meer geld voor uw ontwikkeling en innova2e ASBR Subsidium Emille Schoonbeek Haal meer geld voor uw ontwikkeling en innova2e ASBR Subsidium Emille Schoonbeek AGENDA 1. BUSINESSUNITS ASBR B.V. 2. INZOOMEN ASBR SUBSIDIUM B.V. 3. MEEST GEBRUIKTE REGELINGEN 4. VRAGEN BUSINESSUNITS

Nadere informatie

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Regeling In tien provincies is vanaf 1 juli 2013 de stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop opengesteld en kunnen agrarische ondernemers een

Nadere informatie

Bijeenkomst VNO-NCW Valleiregio. Enkele fiscale actualiteiten 2011

Bijeenkomst VNO-NCW Valleiregio. Enkele fiscale actualiteiten 2011 Bijeenkomst VNO-NCW Valleiregio Enkele fiscale actualiteiten 2011 Lex van Noordenburg 17 januari 2011 Waar draait het fiscaal om in 2011? Regeerakkoord VVD-CDA Gedoogakkoord VVD-CDA-PVV Belastingplan 2011

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen nog in 2013 kunt u als ondernemer een beroep doen op verschillende vormen van investeringsaftrek.

Nadere informatie

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen Regelingen en subsidies Snor- en bromfietsen 13-03- 2012 Voorwoord De elektrische scooter is stil en schoon. Een reden waarom gemeenten, provincies en de overheid elektrische snor- en bromfiets subsidiëren.

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

GreenPort Noord-Holland Noord

GreenPort Noord-Holland Noord GreenPort Noord-Holland Noord Even voorstellen Kees Poortvliet Subsidie adviseur Flynth adviseurs en accountants kees.poortvliet@flynth.nl Marcel Deen Bedrijfsadviseur Adviesbureau Het Grote Oost Hoorn

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Tel het belastingvoordeel op en de Prius Plug-in Hybrid is er vanaf

Nadere informatie

Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân

Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân Inleiding Eind vorig jaar/begin dit jaar zijn er weer een aantal nieuwe subsidieregelingen beschikbaar gekomen. Voor ondernemers maar ook voor

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 25 in opdracht van FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 25 Inhoud Inleiding 3 Effect WBSO 4 Toegekende aanvragen

Nadere informatie

Investeren & Financieren. Wilfred Kok AA/RB

Investeren & Financieren. Wilfred Kok AA/RB Investeren & Financieren Wilfred Kok AA/RB 1 KIA EIA MIA Vamil 2 KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) Investering aftrek niet meer dan 2.300 geen 2.301 t/m 55.745 28% 55.746 t/m 103.231 15.609 103.232

Nadere informatie

FISCALE STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR INNOVATIE EN DUURZAAM ONDERNEMEN

FISCALE STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR INNOVATIE EN DUURZAAM ONDERNEMEN FISCALE STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR INNOVATIE EN DUURZAAM ONDERNEMEN INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Investeringsaftrek... 4 wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk... 7 Research- en developmentaftrek...10

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Hij die niet kan lachen, moet geen winkel beginnen Inhoudsopgave 3 Een goede start is het halve werk Wie

Nadere informatie

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor

Nadere informatie

Handleiding investeringsaftrek personenauto s

Handleiding investeringsaftrek personenauto s Handleiding investeringsaftrek personenauto s In deze handleiding gaan wij in op de fiscale regeling van de investeringsaftrek. Hoewel de regelingen per 2014 versoberd zijn, biedt vooral de milieu-investeringsaftrek

Nadere informatie

DTL-Nieuwsbrief. (Eerste kwartaal 2013) 1. De vervuilende automobilist betaalt. Bijtellingspercentage 60 maanden vast

DTL-Nieuwsbrief. (Eerste kwartaal 2013) 1. De vervuilende automobilist betaalt. Bijtellingspercentage 60 maanden vast DTL-Nieuwsbrief (Eerste kwartaal 2013) 1. De vervuilende automobilist betaalt De vervuiler betaalt. Wat geldt als een algemene regel in Nederland, geldt in het bijzonder voor de auto van de zaak. Vuile

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD DUURZAAMHEID THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING DUURZAAMHEIDSNIEUWSBRIEF Maart 2016 KLIMAATTOP PARIJS 2015 De klimaattop in Parijs ligt alweer ruim twee maanden achter ons. Na de initiële

Nadere informatie

FISCALE STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR INNOVATIE EN DUURZAAM ONDERNEMEN 2016

FISCALE STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR INNOVATIE EN DUURZAAM ONDERNEMEN 2016 FISCALE STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR INNOVATIE EN DUURZAAM ONDERNEMEN 2016 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Investeringsaftrek... 4 wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk... 7 Innovatiebox...12 Financieringsregelingen...13

Nadere informatie

Fiscaal innoveren en financiering

Fiscaal innoveren en financiering Fiscaal innoveren en financiering Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Ministerie van Economische Zaken Martin Otten Team Energie Innovatie&Financiering T: 088-602 3185 E: martin.otten@rvo.nl Innovatiebeleid

Nadere informatie