Verloop investeringskredieten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verloop investeringskredieten"

Transcriptie

1 Verloop investeringskredieten Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011 Verloop investeringskredieten 89

2 Verloop investeringskredieten SECTOR CONCERNZAKEN BEGROTING REAL 2011 RUIMTE AFDELING ACCOMMODATIES C2000 PARKEERGAR. AANSCHAF/INSTALL FIETSPRIVEPROJECT VERVANGING KANTOORMEUBILAIR FASE ROOKKAMER RENOVATIE LIFT WERKGEBOUW A VAATWASSER,FRITEUSE EN BAKPLAAT KASSA RESTAURANT NOODSTROOMAGGREGAAT NOODSTROOMAGGREGAAT OV. KOSTEN INRICHTING MILIEUHUIS/SCHAAKVERENIG RENOVATIE LTV DE HARTEL VERB.ZWANENH.45 KDV AFDELING DIA VERVANGING GPS APPARATUUR AANSCHAF CURSUS TOTAAL CVDK VERG.REG.SYST.OVX4ALL VERG.REG.SYST.OVX4ALL SOFTWARE APPLICATIE/SERVER MONITORING VERVANGING FINANCIEEL PAKKET AANSCHAF FME SDP SERVER EXCHANGE MAIL-OMGEVING UITBREIDING ONDERZOEK SAMENWERKINGSVERBANDEN VPR VERV INTRANET EN INTERNETOMGEVING REALISATIE BASISREGISTRATIES PERSONEELSREGISTRATIE GBI SPEELPLEKKEN INSPECTIEMODULE PLANON ROADMAP VERVANGEN WEBSITE FRAUDESCOREKAART UPGRADE PROJECTWISE MICROSTATION VERVANGEN PERSONEELSPAKKET VERVANGING LEERPLICHTADMIN. (G4LPA) REGISTRATIESYST. CENTR. JEUGD&GEZIN UPGRADE MS-PROJECT UNIX BEHEER UITBR MACH SOFT GRID UITBREIDING NAS (DATAOPSLAG) SOFTWARE KLIC-KADASTER UITB.BINNENGEN.AFNAME KEY 2DD SW VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN BEVEILIGING SERVEROMGEVING APPLICATIEVIRTUALISATIE SBC KOPPELING FINSCAN ALLEGRO - KEY2DD UPGRADE PARKEERVERGUNNINGENSYSTEEM VERV.EN UITBR.BACK-UP UNIT ONDERZOEK WERKEN OTAP METHODIEK AFDELING FEZ AK ELEMENTEN SPIJK. B.V AFDELING GRIFFIE I-PADS Eindtotaal SECTOR CONCERNZAKEN SECTOR INWONERS BEGROTING REALISATIE 2011 RUIMTE MO (MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING) WMO HULPMIDDELEN THEATER DE STOEP & HET CVK AURA/FULLHOUSE SERVER DE STOEP CURSUSTOTAAL SERVER CVDK THEATERLAMPEN DE STOEP VERVANGING INVENTARIS CVDK Eindtotaal SECTOR INWONERS Verloop investeringskredieten Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011

3 SECTOR STAD EN WIJK BEGROTING REAL 2011 RUIMTE AFDELING STRATEGIE & BELEID NIEUWBOUW SCHOOL MAASWIJK SPORTHAL OOSTBROEK GYMNASTIEKLOKAAL MAASWIJK/SPORTHAL NIEUWBOUW GYMLOK. OUDE MAAS RENOVATIE 2 GYMLOK OUDE MAAS BOUWBEGELEIDING SPORTHALLEN VOORBEREIDINGSKREDIET 3E HOCKEYVELD SPORTACC. WATERLAND GROND SPORTHAL MAASWIJK GR. MAASOEVER 9 KLASSEN BELIFANTENST INRICHTING KANTINES OOSTBROEK AFDELING PROJECTEN/GRONDZAKEN PARKEERGARAGE VREDEHOFPLEIN GEBOUW PARKEERGARAGE VREDEHOFPLEIN INSTALLA KOLKPLEINGARAGE GEBOUW KOLKPLEINGARAGE APPARATUUR STADSPLEINGARAGE APPARATUUR VERBOUWINGS KOPSPIJKERGARAGE BOUW BIBLIOTHEEK BOUW BIBLIOTHEEK INSTALLATIES WONINGEN MARKT/VREDEHOFPLEIN NIEUWE THEATERFUNCTIE ERFPACHTGRONDEN AANKOOP HOGENDORPSTRAAT 50 (GGD) VERB.VOORSTR.45 WINKEL VERB. RADEMACHERSTRAAT 20 WONING VERB. VOORSTRAAT 38 WONING VERB. VOORSTRAAT 38A WINKEL VERB. VOORSTRAAT 46 WINKEL NEWTONWEG 1 BEDRIJFSGEB AFDELING VEILIGHEID, VERG.VERL. EN HANDH AANSCHAF PDA'S AFDELING WIJKBEHEER VERKEERSTELLERS (6ST.) VEETRAILER BETANCO AKTIEWAGEN VORKHEFTRUCK BORDENPLOEG HOOGWERKER TL GRAFLIFT 2 OMMERING WIEDEMAN VEEGBAK BEREGENING SLAGHASPEL 6 ST GRAFDELFMACHINE BOKI VOORLADER TRACTOR (MF365) ONDERGRONDSE CONTAINERS AANHANGER KIPWAGEN VERMOND ELECTROWATERPOMP OOSTBROEK ELECTROWATERPOMP HEKELINGEN VRIJ VERVAL RIOLERING RIOOLGEMALEN VRIJ VERVAL RIOLERING EXTRA KOSTEN AFKOPPELEN VRIJ VERVAL RIOLERING EXTRA KOSTEN AFKOPPELEN DRUKRIOLERING DIRECTIE STAD & WIJK VERBOUWING NEWTONWEG Eindtotaal STAD EN WIJK EINDTOTAAL Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011 Verloop investeringskredieten 91

4 Overzicht overschrijdingen investeringskredieten Stadspleingarage apparatuur Budget 0,=. Realisatie en verplichtingen ,=. Overschrijding ,=. In de parkeernota is voor apparatuur voor de garages een krediet van opgenomen. Door de vertraging in de besluitvorming door o.a. de inspraakrondes met de bewoners en ondernemers is tot op heden hiervoor geen krediet beschikbaar gesteld. In de Raad van maart 2012 heeft formele besluitvorming inmiddels plaatsgevonden. Verbouwing Kopspijkergarage Budget ,=. Realisatie en verplichtingen ,=. Overschrijding ,=. Voor de verbouwing van De Kopspijker zijn in de Parkeernota 2 kredieten opgenomen. Een krediet van ,-- (hiervan is ,-- beschikbaar gesteld) en een krediet van ,--. Door de vertraging in de besluitvorming door o.a. de inspraakrondes met de bewoners en ondernemers is tot op heden hiervoor geen krediet beschikbaar gesteld. In de Raad van maart 2012 heeft formele besluitvorming inmiddels plaatsgevonden. Cursus Totaal Centrum van de Kunsten Budget 501,=. Realisatie en verplichtingen 6.573,=. Overschrijding 6.072,=. In 2010 is het Centrum voor de Kunsten (afdeling De Stoep) overgegaan naar een nieuw (moderne versie) cursusadministratiesysteem, ms Dynamics NAV. Op basis van de offerte van de leverancier Abecon, is door DIA het benodigde budget begroot/gereserveerd. Bij de implementatie van het systeem, is gebleken dat het CvdK, als gebruiker aanvullende wensen had. Dit heeft geleid tot aanvullende kosten. Hierdoor is het oorspronkelijk begrote budget overschreden met circa 6.000,-. Erfpachtgronden Budget 0,=. Realisatie en verplichtingen ,=. Overschrijding ,=. Het betreft een administratieve correctie van de boekwaarde. Het is een stukje grond dat in erfpacht is uitgegeven, waarvan de boekwaarde nog in de Grondexploitatie zat, en ondergebracht moest worden bij de algemene dienst. De canoninkomsten komen ook binnen bij de algemene dienst. 92 Verloop investeringskredieten Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011

5 Boekwaarde en prognose grondexploitaties Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011 Boekwaarde en prognose grondexploitaties 93

6 Boekwaarde en prognose resultaten grondexploitaties Complex Prognose per Prognose per Afwijking boekwaarde expl. res. voor- expl. res. expl. res. voor- expl. res. prognose per contante ziening netto contante ziening netto resultaten Nr. Naam: waarde exploitatie prognose waarde exploitatie prognose 18 Halfweg 1 t/m Halfweg Woonboulevard Schiekamp Markenburgpolder Zomertuinen Postzegelplannen Molenwatering Oude Maas Groenewoud midden Schiekamp Hoogwerf 54 Winkelcentrum Waterland Waterland Akkers/Vriesland/Vogelenzang Maaswijk Centrum Hekelingen Maaswijkweg Noord Sportpolder/Spijkenisse ZO Totaal gronden in exploitatie Overeenkomstig het verzoek van de rekenkamercommissie is m.i.v aan dit overzicht de boekwaarde per complex per ultimo van het jaar toegevoegd. De grondprijscalculaties voor de onderhanden zijnde complexen laten per 1 januari 2011 in totaal een geraamd positief resultaat zien van 10,2 miljoen berekend tegen contante waarde (per 1 januari ,4 miljoen). De afwijkingen ten opzichte van 1 januari 2010 betreffen bijstellingen van de grondexploitaties vanwege planaanpassingen, gewijzigde aantallen woningen en rente-, prijs- en faseringsaanpassingen. 94 Boekwaarde en prognose grondexploitaties Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011

7 Staat van bouwgrondexploitaties Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011 Staat van bouwgrondexploitaties 95

8 Omschrijving Oppervlakte Verantwoord Verantwoord in 2011 Verantwoord Lopende verplichtingen t/m 2010 t/m 2011 per MAAGDELIJKE GRONDEN Grondaankopen m , ,73 Grondverkopen m2 ( ,80) ( ,80) Renteverliezen enz , , ,66 Diversen , , , ,74 Totaal kosten , , , ,74 Inbreng gronden in andere complexen: Complex 19 Halfweg m , ,70 Complex 27 Algemene Omslagkosten 860 m , ,52 Complex 44 Postzegelplannen m , ,99 Complex 46 Molenwatering m , ,92 Complex 59 Maaswijk m , ,83 Complex 66 Centrum m , ,67 Complex 76 Hekelingen m , ,47 Complex 79 Groene Kruisweg m , ,18 Complex 92 Maaswijkweg Noord m , ,47 Complex 94 Sportpolder m , ,84 Complex Rentegevende Eigendommen m , ,36 Afboeken oude boekwaarden , ,61 Totaal inbreng gronden m , , ,56 - Boekwaarde maagdelijke gronden per m , , , ,74 Boekwaarde voorziening per (38.553,44) ( ,34) 96 Boekwaarde en prognose grondexploitaties Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011

9 Omschrijving Oppervlakte Gecalculeerde inbreng- Gecalculeerde Gecalculeerde waarde/overige kosten renteverliezen dekking Gronden bestemd voor: A4-tracé m ,42 Groene Kruisstraat (D1265) m ,00 Inbreng Noordeinde m ,00 Overige kosten terreinen (13.296,33) Verwerving en sloop Noordeinde 62 ( ,00) Faseringsinvloeden kosten (292,00) Faseringsinvloeden opbrengsten ,00 Totaal m , , ,06 Geraamd tekort per ( ,61) Geraamd tekort per ( ,34) Voorziening per ( ,34) Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011 Staat van bouwgrondexploitaties 97

10 Complex Boekwaarde Lasten 2011 Baten 2011 Mut in res/vrz Afwikkeling Boekwaarde Mutaties op Boekwaarde per (bijlage 4) (bijlage 4) alg midd complexen per balansdatum per (overheveling infra) Exploitaties 19 Halfweg 4 ( ,75) ,88 ( ,87) ( ,87) 22 Markenburgpolder , ,46 ( ,83) 44 Postzegelplannen , , , , , ,95 48 Oude Maas , , , , ,94 52 Voorzieningenstrook Groenewoud , , , ,44 57 Akkers/Vriesland/Vogelenzang ( ,00) , ,00 (28.302,42) ,64 59 Maaswijk , , , , ,93 66 Centrum , , , ,17 ( ,50) ,67 72 Groene Kruisweg , , , , ,04 76 Hekelingen , , , , ,30 89 Elementen , , , ,42 ( ,05) ,37 92 Maaswijkweg Noord , , , ,31 93 Spijkenisse Zuid/Oost , , , , ,19 TOTAAL GRONDEN IN EXPLOITATIE , , ,57 - ( ,19) ,82 ( ,55) ,27 Voorzieningen exploitaties 22 Markenburgpolder ( ,83) ,83 52 Voorzieningenstrook Groenewoud ( ,00) ( ,00) 59 Maaswijk (41.011,00) (41.011,00) 66 Centrum ( ,00) ,00 ( ,00) 72 Groene Kruisweg ( ,00) ,00 ( ,00) 89 Elementen ( ,00) ,00 ( ,00) 92 Maaswijkweg Noord ( ,29) ( ,00) ( ,29) 93 Spijkenisse Zuid/Oost ( ,17) ,17 - TOTAAL VOORZIENING GROND IN EXPL. ( ,46) , ,83 ( ,29) 98 Staat van bouwgrondexploitaties Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011

11 Complex Nog af te Gecalculeerde Gecalculeerde Faserings- Gecalculeerde Exploitatieresultaat wikkelen netto kosten renteverliezen invloeden opbrengsten Eindwaarde Contante waardecontante waardemutatie 2011 vpl per per per per per per per per voord/(nadelig) Exploitaties 19 Halfweg ,00 (62.201,00) 932, , , , , ,35 22 Markenburgpolder ,71 ( ,71) 44 Postzegelplannen , ,51 ( ,00) (68.928,00) , , , ,13 ( ,85) 48 Oude Maas , ,00 ( ,00) , , , , ,70 52 Voorzieningenstrook Groenewoud , , , ,00 ( ,44) ( ,63) ,39 ( ,02) 57 Akkers/Vriesland/Vogelenzang ,87 ( ,87) 59 Maaswijk 677, , ,00 (8.446,00) ,00 (47.060,93) (41.010,88) 538,20 (41.549,08) 66 Centrum , , ,42 ( ,00) ,00 ( ,09) ( ,40) ( ,00) ,60 72 Groene Kruisweg , , ,06 ( ,00) ,00 ( ,10) ( ,51) ( ,00) ,49 76 Hekelingen , , ,00 ( ,00) , , , ,41 ( ,32) 89 Elementen , , ,88 ( ,00) ,00 ( ,25) ( ,79) ( ,00) ,21 92 Maaswijkweg Noord , , ,91 (65.040,00) ,00 ( ,22) ( ,17) ( ,29) ( ,88) 93 Spijkenisse Zuid/Oost , ,99 - ( ,00) , , ,81 ( ,17) ,98 TOTAAL GRONDEN IN EXPLOITATIE , , ,27 ( ,00) ,00 ( ,54) ( ,11) ( ,70) ,59 Voorzieningen exploitaties 22 Markenburgpolder 52 Voorzieningenstrook Groenewoud ( ,81) , , ,63 59 Maaswijk (6.050,05) , , ,88 66 Centrum ( ,68) , , ,00 ( ,60) 72 Groene Kruisweg ( ,59) , , ,00 ( ,49) 89 Elementen ( ,46) , , ,00 ( ,21) 92 Maaswijkweg Noord ( ,05) , , , ,88 93 Spijkenisse Zuid/Oost ,17 ( ,17) TOTAAL VOORZIENING GROND IN EXPL. - - ( ,64) , , ,46 ( ,07) Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011 Staat van bouwgrondexploitaties 99

12 100 Staat van bouwgrondexploitaties Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011

13 Staat van vaste activa Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011 Staat van vaste activa 101

14 Code Omschrijving Startjaar BW 1-1 waardewijziging correcties balans afschrijving BW Gronden en terreinen O DEP. JAN CAMPERT GROND O SECTOR WELZIJN R. V. PUTTEN D O ST. STREEKDIERENTEHUIS O J.A. POOT F O CARREP RIJNMOND B.V. E4242 GED O SMIT HOLLAND E4384 GED HA O RIJBOUW B.V. E715, H54 GED O J.J. VOOGT H HA O STAAT DER NEDERLANDEN (DOUANE) O KOPCKE HOLLAND - E O OVERDRACHT UIT GRONDEXPLOITATIE O WOONWAGENSTANDPLAATSEN GROENOORD O UITBREIDING 2 GROEPEN (GROND) O L.O.M.-SCHOOL VOGELENZANG;GROND O GYMLOKAAL OPENB MLK SCHOOL GROND O OPENB MLK DE HARTELSCHOOL GROND O MLK DE VOGELENZANG; GROND O OSG SPIJKENISSE; GROND O KUNSTGRASVELD VV SPIJKENISSE O VOLKSTUINEN MOLENDIJK: GROND O VOLKSTUINEN ZUIDRAND WATERLAND O SPORTPLEIN DE AKKERS O WESTDIJK JC DE AKKERS; GROND O DE VEENVLINDER-GROND O DE KOOIJ-GROND PAMPASGRAS 12 (VM KO) O HET KOMPAS -GROND NOORDAKKER O DE VEENVLINDER - GROND VLINDERVEEN O DEP. DE ARK-GROND O DE WEGWIJZER -GROND VLINDERVEEN O GYMLOK GERANIUMSTRAAT 31 GROND O GYMLOK LINDENSTRAAT 4 GROND O GYMLOK MERCURIUSSTRAAT 20 GROND O GYMLOKAAL SALAMANDERVEEN O GYMLOK JAGERSKREEK 63 GROND O GYML J WAGENAARSSTRAAT 4 GROND O GYML MAASWIJK GROND D43/ O SALAMANDERVEEN 352 GROND(MONTESSORI) O SPORTPARK DE BRUG; GRONDKOSTEN O SPORTPARK DE BRUG ATLETIEKBAAN ONDER O SPORTP. GROENEW; GRONDKOSTEN O TENNISPARK T KLEINEBOS GRONDKOSTEN O DAMWAND BRANDWEERKAZERNE O AANLEG NIEUWE BEGRAAFPLAATS O GRONDKOSTEN NIEUWE BEGRAAFPLAATS O WIJKACC. STERRENKW. GROND O SPORTP GROENEW; TENNISBANEN TOPLAAG O SPORTPLEIN MAASWIJK HERINRICHTING O JONGERENCENTRUM MAASWIJK GROND O SPORTP. OOSTBROEK JUNIORENVELD SCO O GROND SPORTHAL MAASWIJK O GROND LANGE GROENEWEG O GROND GEELINCKSCHOOL O GROND RMPI BESSENGAARD 93A O BOUW VLINDERVEEN GROND O AANK. GROND DE KLINKER CHOPINSTR O SPORTPARK DE BRUG; ATLETIEKBAAN OB O SPORTPARK DE BRUK; ATLETIEKB TOPLAAG O GROND BIBLIOTH.VREDEHOFPLEIN O KINDERBOERDERIJ GROND O HAND EN KORFBALVELDEN ONDERBOUW O HAND EN KORFBALVELDEN BOVENBOUW O PARKEERGARAGE VREDEHOFPLEIN GROND O DE SNOEKBAARS - GROND O DE HORST - GROND O DE AKKERWINDE - GROND O DE NESSE -GROND JAGERSKREEK 65(VM KO O DE VOGELENZANG - GROND J. WAGENAARST O JAN CAMPERT - GROND SLOUWERHOFFSTRAA O PR. BEATRIX GROND GERANIUMSTR O J.LIGTHART - GROND GALILEILAAN O DE SNOEKBAARS - GROND SNOEKENVEEN O DE HORST - GROND ZWANENHOEK O DE HORST GROND O DE AKKERWINDE - GROND VLASDREEF O DE KOOIJ- GROND PAMPASGRAS O DE NESSE - GROND JAGERSKREEK O HET KOMPAS GROND NOORDAKKER O DE VOGELENZANG GROND J. WAGENAARSTRA STAAT VAN VASTE ACTIVA Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011

15 Code Omschrijving Startjaar BW 1-1 waardewijziging correcties balans afschrijving BW Gronden en terreinen O DE OPMAAT - GROND TROMBONESTRAAT O DE SCHENKEL - GROND RIJNLAAN O ANNIE MG SCHMIDTSCHOOL GROND O DEP. IMMANUEL-GROND PALLASPAD 10(VM O DEP.DE REGENBOOG -GROND O DEP. DE WEGWIJZER -GROND VLINDERVEEN O DEP. DE BRON-GROND VLASDREEF 2 (VM K O HET BAKEN -GROND KREEK O R.K. DE AKKERS - GROND O EBEN HEAZER GROND LISSTRAAT O PAUS JOHANNES GROND GALILEILAAN O IMMANUEL -GROND GALILEILAAN O DE ARK -GROND SALAMANDERVEEN O DE BRON -GROND VLASDREEF O HET BAKEN - GROND KREEK O RK DE AKKERS -GROND NOORDAKKER O DE SCHAKEL - GROND TROMPETPAD O HET ANKER GROND D41/ O DE MAASOEVER GROND O GYMLOK KOOLZAADDREEF 22 GROND O GYML RYNLAAN 27 GROND O DEP. PR. BEATRIX - GROND O SALAMANDERVEEN 352 GROND(MONTESSORI) O SPORTPARK OOSTBROEK; GRONDKOSTEN O SPORTHAL AKKERS 9;GROND O DE OUDE MAAS GROND O PEUTERSPEELZAAL DE AKKERS 10; GROND O WIJKACCOMMODATIE DE HOEK; GROND O WIJKAC. MAASWIJK GROND D43/ O VOLKSTUINEN GROENEWOUD GROND O SPORTPARK OOSTBROEK RENOVATIE VLD O SPORTPARK DE BRUG ATLETIEKBAAN O SPORTPARK OOSTBROEK; WIELERBAAN O SPORTTEREIN PAARDEN-KERKHOF O MEANDER GROND D59/ O DE REGENBOOG GROND SNOEKENVEEN O DEHOEKSTEEN- GROND GANGESSTRAAT O GER. BASISSCHOOL DE MORGENSTER Totaal Gronden en terreinen Erfpachtgronden O ERFPACHTGRONDEN Totaal Erfpachtgronden Gronden en terreinen OHW O Grond woningen Totaal Gronden en terreinen OHW Woonruimten O WOONRUIMTEN GEMEENTELIJK WONINGBEDRI O VERVANGING HUURWOONWAGEN Totaal Woonruimten Bedrijfsgebouwen O JONGERENCENTRUM DE AKKERS O DE VEENVLINDER-BOUW O DE HORST-BOUW O DE KOOI - BOUW PAMPASGRAS 12 (VM KO) O DE NESSE- BOUW JAGERSKREEK 65(VM KO) O JAN CAMPERT - BOUW SLOUWERHOFFSTRAAT O PR. BEATRIX -BOUW GERANIUMSTR O J.LIGTHART - BOUW GALILEILAAN O DE SNOEKBAARS - BOUW SNOEKENVEEN O DE VEENVLINDER - BOUW VLINDERVEEN O DE HORST AANP O DE AKKERWINDE-BOUW VLASDREEF O DE NESSE - BOUW JAGERSKREEK O HERBOUW NOORDAKKER O DE VOGELENZANG BOUW J. WAGENAARSTRAA O DE OPMAAT - BOUW TROMBONESTRAAT O DEP. IMMANUEL -BOUW PALLASPAD 10(VM O DEP. DE ARK-BOUW O DEP DE REGENBOOG-BOUW SNOEKENVEEN O DEP. DE BRON - BOUW VLASDREEF 2(VM O HET BAKEN -BOUW KREEK O EBEN HEAZER - BOUW LISSTRAAT O PAUS JOHANNES BOUW GALILEILAAN O IMMANUEL BOUW GALILEILAAN Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011 Staat van vaste activa 103

16 Code Omschrijving Startjaar BW 1-1 waardewijziging correcties balans afschrijving BW Bedrijfsgebouwen O DE ARK - BOUW SALAMANDERVEEN O DE REGENBOOG BOUW SNOEKENVEEN O DE WEGWIJZER - BOUW VLINDERVEEN O RK DE AKKERS -BOUW NOORDAKKER O DE HOEKSTEEN - BOUW O GER. BASISSCHOOL DE MORGENSTER BOUW O GYMLOK KOOLZAADDREEF 22 BOUW O GYML J. WAGENAARSTRAAT 4 BOUW O GYML MAASWIJK BOUW D43/ O SPORTPARK DE BRUG ; CLUBRUIMTE -BERG O SPORTPARK DE BRUG ; HONK- SOFTBAL AC O SPORTPARK OOSTBROEK; KLEEDGEBOUW O WAS- EN KLEEDACCOMM. SPORTP. OOSTBRO O MACHINEBERGPL./PER.VERBL. BOUWKOSTEN O SPORTHAL AKKERS 9 ;BOUW O SPORTHAL R.V.P.; BOUW O CENTRALE ACCOMMODATIE DE AKKERS O BUURTHUIS/BIBLIOTHEEK SCHIEKAMPHOOGW O UITBREIDING KINDEROPVANG DE BERENBOO O WIJKACC. MAASWIJK BOUW D43/ O BOUW STADHUIS O OVERIGE AANPASSINGEN O MARREWIJKLAAN 31 / O VERBOUW STADHUIS, BOUW O AANKOOP PANDEN UITSTRAAT/RAADHUISLAA O BEDRIJFSGEBOUWEN PLANTSOENEN O BEDRIJFSGEBOUWEN PLANTSOENEN O BEDRIJFSGEBOUWEN PLANTSOENEN O BOERDERIJ KORTE SCHENKELDIJK O PARKEERGARAGE-GORSSTRAAT-PARKEERPLAA O KON. JULIANAPLEIN 1 INBRENG O RAADHUISLAAN 104 A.B.C O GORSGARAGE -REALISATIE OPSLAGRUIMTE O VOORSTRAAT 18 -RESTAURATIEKOSTEN O VERBOUW M.A. DE RUIJTERSTRAAT O VERBOUWING M.A. DE RUIJTERSTRAAT (2) O V.M. ARBEIDSBUREAU A. V/D NOOTSTRAAT O PARKEERGARAGE CENTRUM (B D M) O VERVANGING NOODVERLICHTING GARAGES O PARKEERGARAGE CITY PLAZA GEBOUW O VSO DE SLUIS VOORBEREIDINGSKREDIET O UITBREIDING 2 GROEPEN (BOUW) O L.O.M. -SCHOOL VOGELENZANG;BOUW O VERHUIZING DE SPRINGPLANK O VERHUIZING DE HARTELSCHOOL O GYMLOKAAL OPENB MLK SCHOOL BOUW O OPENB MLK DE HARTELSCHOOL BOUW O AANPASSING SCHOOL AIDASTR TBV AFD O MLK DE HARTEL; AANV. KREDIET O MLK DE VOGELENZANG; BOUW O PC LOM NACHTEGAALSTR O DE BRANDING;BIJKOMENDE BOUWKUNDIGE K O AANPASSING BESSENGAARD (ZMOK VSO) O AANV.BOUW PRAKTIJKSCHOOL DE SLUIS O OSG DE RING VAN PUTTEN; BOUWK. AANPA O OSG DE RING VAN PUTTEN; AANP VENTILA O OSG DE RING VAN PUTTEN; BOUW O VOORBEREIDINGSKOSTEN UITBREIDING RVP O DE RING VAN PUTTEN UITBREIDING BOUW O AANVULLING UITBREIDING RING VAN PUTT O AANV. UITBR. RING VAN PUTTEN O OSG SPIJKENISSE; UITBR. GEBOUWENCOMP O DE SNOEKBAARS-BOUW O DE AKKERWINDE- BOUW O DE VOGELENZANG-BOUW J. WAGENAARSTRAA O DE NACHTEGAAL - BOUW EKSTERLAAN O DE NACHTEGAAL VROEGTIJDIG INGRIJPEND O DE NACHTEGAAL EKSTERLAAN 2 BOUWKUNDI O J.CAMPERT BOUW. INTEGRATIE O JAN LIGTHART - INTEGRATIEVERB O DE HORST BOUW O DE SCHENKEL - BOUW RIJNLAAN O DEP. PAUS JOHANNES- BOUW O R.K. DE AKKERS - BOUW NOORDAKKER O ORANJESCHOOL -BOUW ORANJELAAN O UITBREIDING/RENOVATIE DE RANK O GYMLOK LINDENSTRAAT 4 BOUW O GYMLOKAAL STAAT VAN VASTE ACTIVA Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011

17 Code Omschrijving Startjaar BW 1-1 waardewijziging correcties balans afschrijving BW Bedrijfsgebouwen O GYMLOKAAL SALAMANDERVEEN O GYMLOK RIJNLAAN 27 BOUW O GYMLOK JAGERSKREEK 63 BOUW O DEP. PR. BEATRIX-BOUW O RENOVATIE OBS JAN CAMPERT O SALAMANDERVEEN 352 (MONTESSORI-BOUW) O SALAMANDERVEEN 352 GEBOUW(MONTESSORI O TENNISPARK T KLEINEBOS ; O RENOVATIE SPORTHAL GROENEWOUDLAAN O SPORTCOMPLEX WATERLAND; SPORTZAAL (lee O CENTRALE ACCOMMODATIE DE AKKERS 9;BO O M.F.C. AKKERS O PEUTERSPEELZAAL DE AKKERS 10;BOUW O WIJKACCOMMODATIE DE HOEK; BOUW O WIJKACCOMMODATIE DE HOEK;AANP O PEUTERSPEELZAAL AKKERS 17 BOUW O PEUTERSPEELZAAL WIJK VOGELENZANG O CLUBACCOMODATIE KRINGGROEP OUDE MAAS O SPORTHAL DEN OERT O WACHT- EN PERS. RUIMTE OMMERING GEB O WERKGEBOUW O INSTALLATIE WERKGEBOUW O PEUTERSPEELZAAL TROMBONESTRAAT O NIEUWB.GEELINCKS.SCHIESTR O RMPI BESSENGAARD UITBR O VERV. BOUW VLINDERVEEN O GYMLOK. GERANIUMSTRAAT VERDUBB O UITBREIDING PRAKTIJKSCHOOL DE SLUIS O AANV. HUISVESTING JAN CAMPERT O AANV. HUISVEST. DE RANK O AANPASSING DE EILANDEN TBV DE SLUIS O RENOVATIE GEM. TROUWZAAL 1E FASE O PAND ELEMENTENHUIS O BOUW BELINFANTESTRAAT O RENOVATIE TROUWZAAL 2E FASE O H. DE LINTWEG GEBOUW O ROOKKAMER O GEBOUW KINDERBOERDERIJ O NIEUWBOUW DE OUDE MAAS O BOUW JONGERENHONK MAASW. OUD O O AANPASSING DE EILANDEN OUD O O ZWANENHOEK O AANKOOP HOGENDORPSTRAAT O VERB.VOORSTRAAT 45 WINKEL O VERBOUWING VOORSTR. 38 WONING O VERBOUWING VOORSTR. 38A WINKEL O VERBOUWIING RADEMACHERSTR. 20 WONING O VERBOUWING VOORSTRAAT 46 WINKEL O KOLKPLEINGARAGE GEBOUW O WAS- EN KLEEDACCOMMODATIE VV SCO' O AANKOOP VOORSTRAAT 36 WINKEL O AANKOOP VOORSTRAAT 38 WONING O AANKOOP VOORSTR.38A/ACHTERSTR.4X O AANKOOP VOORSTRAAT 38A WINKEL O AANKOOP VOORSTRAAT 46A WINKEL O AANKOOP VOORSTRAAT 46 WINKEL O AANKOOP VOORSTRAAT 45 WINKEL O HERBOUW DE KLINKER, CHOPINSTRAAT O BOUWBEGELEIDING SPORTHALLEN O SPORTACC.WATERLAND VLINDERVEEN O SPORTP. HEKEL; AANL. BOUW OPSTALLEN O RIVIERABAD BOUW O MEANDER BOUW D 59/ O HET ANKER BOUW D41/ O SPORTPARK DE BRUG; OPSTALLEN O WIJKACC.STERRENKWART. BOUW O DE HORST -BOUW ZWANENHOEK O DE KOOIJ -BOUW PAMPASGRAS O ANNIE M.G. SCHMIDSCHOOL -BOUW O DEP.DE WEGWIJZER BOUW O DE BRON -BOUW VLASDREEF O HET BAKEN - BOUW KREEK O DE SCHAKEL - BOUW TROMPETPAD O GER. BASISSCH DE MORGENSTER EXTRA O DE MAASOEVER BOUW O NOODLOKALEN WIJK VOGELENZANG O NOODLOKALEN MAASWIJK A. FRANKSTR O AANV. HUISVEST. CHARLES DE FOUCALD Totaal Bedrijfsgebouwen Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011 Staat van vaste activa 105

18 Code Omschrijving Startjaar BW 1-1 waardewijziging correcties balans afschrijving BW Bedrijfsgebouwen OHW O LANGE GROENEWEG 13 LOKALEN O PARKEERGARAGE VREDEHOFPLEIN GEBOUW O WONINGEN MARKT/VREDEHOFPLEIN O SPORTHAL MAASWIJK O SPORTHAL OOSTBROEK O VERB.KOPSP.GAR; ENTREE,F.STAL,INRIT O GEBOUW NIEUW THEATER O INDIRECTE KST BOEKENBERG (TE BESPR) O VERB. ZWANENHOEK 45 KDV O BOUW BIBLIOTHEEK Totaal Bedrijfsgebouwen OHW Grond-, weg- en waterbouw O KUNSTGRASVELDEN; ONDERGROND O SPORTP. GROENEW; AANLEG EN O SANERING OUDE VUILSTORTEN D5/ O OPENBARE VERLICHTING ENERGIEBESPARIN O RIOLERING; LOZINGEN LANDELIJK GEBIED O RIOLERING; AANLEG 2e FASE BASISPLAN O RECONSTRUCTIE RIOLERING HAVEN O AMOVEREN AWZI HEKELINGSEWEG O RIOOLRENOVATIE HERINR. GRWD-NRD O EFFLUENTLEIDING O AWZI-TERREIN HEKELINGSEWEG O AFKOPPELEN DRAINAGE O RENOVATIE GEMAAL ZINKSEWEG O RENOVATIE GEMAAL HEKELINGEN O RENOVATIE GEMAAL VRIESLAND/AKKERS O ELECTRONICA VAN GEMALEN 1996 (1995) O HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN O VERVANGING STAMRIOOL HEKELINGSEWEG O VIERAMBACHTEN AANDEEL OPRUIMEN BOMME O OPHEFFEN BERGINGSTEKORT O RENOVATIE HOOFDGEMAAL VRIESLAND/AKKE O RENOVATIE TUNNELGEMAAL AKKERSWEG O GEM. RIOLERINGSPLAN 98 DE RITTE O GEM. RIOLERINGSPLAN 98 RIOOLGEMALEN O GEM. RIOLERINGSPLAN98 MILIEUMAATREG O WATERKWALITEITSSPOOR O RENOVATIE PROJECTEN RIOLERING O RENOVATIE GEMALEN EN DRUKRIOLERINGEN O VERVANGING/VERBETERING RIOLERING O MILIEUMAATREGELEN EMISSIESPOOR O MILIEUMAATR. KWALITEITSSPOOR O RENOVATIE GEMALEN EN DRUKRIOLERING O VERVANGING/VERBETERING RIOLERING O MILIEUMAATREGELEN EMISSIESPOOR O MILIEUMAATREGELEN WATERKWALITEITSSP O EMMISSIESPOOR O VERVANGING RIOLERING EN KOLKEN O EMISSIESPOOR O VERVANGING/VEBETERING RIOLERING O MILIEUMAATREGELEN EMISSIESPOOR O MILIEUMAATR. WATERKWALITEITSSPOOR O EMISSIESPOOR O AANLEG RIOLERING BUITENGEBIED O VRIJVAL RIOLERING O EXTRA KOSTEN AFKOPPELEN O GEMAAL HEKELINGEN O GEMAAL MAASWIJK O DRUKRIOLERING O EMMISSIESPOOR O RIOOLGEMALEN MOLENWATERING O RIOOLGEMALEN MAASWIJK OOST O WATERKWALITEITSSPOOR O VRIJVAL RIOLERING O EXTRA KOSTEN AFKOPPELEN O WATERVERVERSINGSGEMALEN O WATERKWALITEITSSPOOR O EXTRA KOSTEN AFKOPPELEN O EMISSIESPOOR O VRIJ VERVAL RIOLERING O ROTONDE MAASWIJKWEG-RIVIERLAAN O WATERKWALITEITSSPOOR O VERV RIOOLGEMAAL MA DE RUIJTERSTRAAT O VERV RIOOLGEMAAL DE RITTE O VRIJVERVALRIOLERING O WATERKWALITEITSSPOOR STAAT VAN VASTE ACTIVA Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011

19 Code Omschrijving Startjaar BW 1-1 waardewijziging correcties balans afschrijving BW Grond-, weg- en waterbouw O EMISSIESPOOR O VRIJVAL RIOLERING O EXTRA KOSTEN AFKOPPELEN O WATERKWALITEITSSPOOR O ROTONDE HEK. WEG, EIKENLN PLANETENLN O VRIJ VERVAL RIOLERINGEN O RIOOLGEMALEN O EXTRA KOSTEN AFKOPPELEN O RIOOLGEMALEN O VRIJ VERVAL RIOLERING O EXTRA KOSTEN AFKOPPELEN O EXTRA KST AFKOPP O VOLKSTUINEN GROENEWOUD AANLEG Totaal Grond-, weg- en waterbouw Grond-, weg- en waterbouw maatschappelijk nut O VERBETERING WOONOMGEVING MOLENWEI O VERBETERING WOONOMGEVING ORANJEBUURT O VERBETERING WOONOMGEVING CENTRUM-WES O BRUGGEN HONDEPOEP I O KOSTEN OMLEIDING HEKELINGSEWEG O AANLEG BUSBAAN SPIJKENISSE-HEKELINGE O VERVANGING BRUGGEN DIJKWAL O VOETGANGERSBRUG J. SLUYTERPAD O REALISERING EVENEMENTENTERREIN O VERVANGING BRUG MALLEDIJK O FONTEIN AKELEIFLAT O VOORBEREIDINGSKREDIET ROTONDES MAASW O PARK & RIDE CENTRUM O VERKEERSREGELAUTOMAAT AKKERSWEG O P&R HEEMRAADLAAN O VOORB.KRED. ROTONDE BEUKENLN/HEEMRAA O ROTONDE AKKERSWEG/AKKERDONK O VERKEERSLICHTEN METRO-BUSSTATION O RENOVATIE BALJUWLAAN O RENOVATIE HEKELINGSEWEG O BRUGGEN Totaal Grond-, weg- en waterbouw maatschappelijk nut Grond-, weg- en waterbouw OHW O VRIJ VERVAL RIOLERING O DRUKRIOLERING Totaal Grond-, weg- en waterbouw OHW Vervoermiddelen O TRACTOR MF O TRACTOR MF 133 (WELZIJN) O AKTIEWAGEN O ELECTROWATERPOMP 4 ST O SCHAFTWAGEN NOORD III Totaal Vervoermiddelen Vervoermiddelen OHW O AANHANGER (TRILPLAAT) Totaal Vervoermiddelen OHW Machines, apparatuur en installaties O MACHINEBERGPL./ PERS. VERBL O SPORTPARK DE BRUG ; WATER -EN ELECTI O SPORTPARK OOSTBROEK; WATER EN ELECT O GWS4ALL, VERSIE 5 REL. X O MODULES PLANON O VERVANGEN TEKENMODULE GEOCAD O VERVANING AAG (BINNEN DMS) O VERVANING GIS (TOOLS) O VERVANGEN WERKPLEKAPPARATUUR O VERVANGEN NETWERK O VERBOUW STADHUIS, INSTALLATIE/INRICH O PASOPMAAT O DIEPVERLUCHTINGSROL O HOOGWERKER TL O HOUTVERSNIPPERAAR BOVENWIJKS O VALPEDAWA TWEEWIELIGE GRONDFREES O PARKEERAUTOMATEN P.J. BLIEKSTRAAT O PARKEERAUTOMATEN GROENEWOUD O OMBOUW PARKEERAPP. VOOR CHIPPER/CHIP O VERGUNNINGPARKEREN CENTRUM O KORT PARKEREN THORBECKELAAN O KORT PARKEREN A. V/D NOOTSTRAAT Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011 Staat van vaste activa 107

20 Code Omschrijving Startjaar BW 1-1 waardewijziging correcties balans afschrijving BW Machines, apparatuur en installaties O PARKEERGARAGE CITY PLAZA INSTALLATIE O PARKEERGARAGE CITY PLAZA INSTALLATIE O ROLLUIKEN CENTRUMGARAGE O WIJKACC. STERRENKW. VERV.CV. GROTE O AANSCHAF TIJDREGISTRATIE O TACHYMETER TC 1100/ O GROOTFORMAAT KOPIEER- EN VOUWMACHINE O VERVANGING DESKTOP BEHEERSSYSTEEM O AANSCHAF GWS4ALL VERSIE 6.XX O VERVANGING WERKPLEKAPPARATUUR O VERVANGING NETWERK (ACTIEVE COMPONEN O VERV. KANTOORAUTOMATISERINGSSOFTWARE O VERVANGEN EXCHANGE/MAILVOORZIENING O VERVANGEN AO-PLOTTER 1 EN O REVISIE LUCHTBEH.INST. GEB. CKE O FIETSPRIVEPROJECT O GRAFLIFT 1 OMMERING O CAMERATOEZICHT CENTRUM O VERVANGING UNIX SERVERS O DMS O VERVANGEN TOPGRAF O VERVANGEN WERKMELDINGSSYSTEEM O VERVANGING PIX510 FIREWALLS O ZONWERINGSSCHERMEN O STOOMCLEANER TBV KINDERBOERDERIJ O MAAIMACHINE OMMERING O LUCHTBEHANDELINGSSYSTEEM BRW O LIEBER BEGRAAFPLAATS O LICHTCOMPUTER DE STOEP O DIMMERINSTALLATIE DE STOEP O DIMMERINSTALLATIE MOBIEL DE STOEP O INTERCOMINSTALLATIE DE STOEP O GELUIDSMIXER DE STOEP O NIEUWE GARAGEAPPARATUUR O CAMERATOEZICHT AKKERS O CAMERA'S KOPSPIJKERGARAGE O DISCUSSIEMICROFOONS BURGERZALEN O UITBREIDING PLANON 1 (oud O06-015) O VERG PARK MOLENW /PG-CENTR OUDO O WERKPLEKBEHEER (DESKTOPINSTALLATIE) O PILOT SERVERBASED COMPUTING BUIT.LOC O COUVERTEERMACHINE O VERGUNNING PARKEREN STAALMEESTERS O VORKHEFTRUCK BOVENWIJKS O DMS O BEREGENINGSPOMP O VERG.REG.SYST.OVX4ALL O KAD4ALL MODULE MOPlus O KOLKPLEINGARAGE APPARATUUR O STADSPLEINGARAGE APPARATUUR O APPARATUUR CURSUSLOKAAL O GRAFDELFMACHINE BOKI O VERV.VERBINDINGEN BUITENLOC O UNIX BEHEER UITBR. MACH.SOFT GRID O UITBREIDING NAS (DATAOPSLAG) O I-PADS O RIVIERABAD INSTALLATIES O TREKKENWAND Totaal Machines, apparatuur en installaties Totaal Machines, apparatuur en installaties OHW O AANSCHAF FME SDP-SERVER O BEREGENING SLAGHASPEL 6 ST O BIBLIOTHEEK INSTALLATIES O UPGRADE PROJECTWISE MICROSTATION O VERVANGEN PERSONEELSPAKKET O VERVANGING LEERPLICHTADMIN. (G4LPA) O REGISTRATIESYST. CENTR. JEUGD&GEZIN O APPLICATIE/SERVER MONITORING O BIBLIOTHEEKGARAGE APPARATUUR O NOODSTROOMAGGREGAAT OV.KOSTEN O INSTALLATIE NIEUW THEATER O NOODSTROOMAGGREGAAT Totaal Machines, apparatuur en installaties OHW STAAT VAN VASTE ACTIVA Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011

INHOUDSOPGAVE Pagina:

INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2012 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Jaarrekening Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2012... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling... 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31 JAARSTUKKEN 2013 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2013... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2013... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling...

Nadere informatie

Fundament met perspectief. Bijlagenboek begroting 2014

Fundament met perspectief. Bijlagenboek begroting 2014 Bijlagenboek begroting 2014 1 2 INHOUDSOPGAVE 01. Investeringsschema 2014-2017 5 02. Personele sterkte / personeelslasten 13 03. Geactiveerde kapitaaluitgaven 17 04. Reserves en voorzieningen 27 05. Staat

Nadere informatie

Investeringsplan 2012-2017

Investeringsplan 2012-2017 Investeringsplan 2012-2017 Versie t.b.v. kadernota, ter kennisname raad Inhoudsopgave 1. Toelichting op het Investeringsplan 2012-2017 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Activabeleid en toetsing 3 1.3. Investeringsplafond

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

1 e TUSSENRAPPORTAGE 2013 GEMEENTE ALBRANDSWAARD

1 e TUSSENRAPPORTAGE 2013 GEMEENTE ALBRANDSWAARD 1 e TUSSENRAPPORTAGE 2013 GEMEENTE ALBRANDSWAARD Gemaakt op: 22 mei 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Managementsamenvatting speerpunten, ombuigingen en moties... 2 3.0 BAR

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Jaarstukken 2007. Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarstukken 2007. Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening Jaarstukken 27 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening Jaarstukken 27 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 1 2 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Inhoudsopgave Bestuurlijke Structuur Voorwoord

Nadere informatie

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2013 Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2 Voorjaarsrapportage 2013 / Kaders 2014-2017 Inhoud Voorwoord... 5 1. Samenvatting... 7 2. Ontwikkelingen per programma... 9 3. Financieel overzicht 2013 2016...

Nadere informatie

1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6

1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6 Najaarsnota 2009 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 3. RECAPITULATIE BEGROTINGSRESULTAAT 2009... 5 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6

Nadere informatie

Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE

Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE 1. Aanbiedingsbrief. 2. Kiezen voor de toekomst 3. Ontwerp besluit 4. Financiële samenvatting. 5. Mee- en tegenvallers ongewijzigd beleid. 6. Nieuw beleid. 7. Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE pagina

INHOUDSOPGAVE pagina INHOUDSOPGAVE pagina Aanbiedingsbrief jaarstukken 2010 3 A Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 JAARVERSLAG Paragrafen Lokale heffingen 9 Onderhoud kapitaalgoederen 16 Bedrijfsvoering 18 Grondbeleid 21 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens Jaarrekening 2007 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2007 4 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2007 5 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting

Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting Algemeen De begroting 2003 en voorjaarsnota 2003 hebben als basis gediend voor de begroting 2004. Daarnaast zijn de effecten van de 1 e bestuursrapportage

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag & jaarrekening

JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag & jaarrekening JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag & jaarrekening Inhoudsopgave jaarstukken 2013 Aanbieding jaarstukken 2013 1 Deel 1 Jaarverslag 3 I Strategie en bestuur 7 II Financiële positie 11 Deel 2 - Programmaverantwoording

Nadere informatie

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1. Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE V voorwoord 3 K Kerngegevens 5 I 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Ontwikkelingen in 2010 13

Nadere informatie

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14)

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Inhoud Blz. Specificaties vaste activa en lange passiva 1

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

I NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN

I NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN I NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN 1 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 1.3 JONGERENBELEID 582 Jongeren ontmoetingsplekken In het speel- en ontmoetingsplekkenbeleid is gesteld dat in

Nadere informatie

Programmarekening 2009

Programmarekening 2009 Programmarekening 2009 Ede, mei 2010 COA/FB Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Leeswijzer...3 1.2. Resultaat 2009...4 1.2.1. Opbouw resultaat...4 1.3. Algemene resultaatbestemming...5 1.4. Algemene reserve

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2014

Nota reserves en voorzieningen 2014 Nota reserves en voorzieningen 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Wet- en regelgeving en definities 3. Functies van reserves en voorzieningen 4. Vorming en besteding van reserves en voorzieningen 5. Rentetoevoeging

Nadere informatie

Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen

Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen Jaarstukken 26 Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen Jaarstukken 26 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening RAADSVOORSTEL R.nr.: 37.1 Datum besluit B&W: 15 mei 27 Te behandelen in

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. Stichting Parnassia Bavo Groep

Jaarrekening 2009. Stichting Parnassia Bavo Groep Jaarrekening 2009 Stichting Parnassia Bavo Groep INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2009 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2009 3 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2009 4 5.1.3

Nadere informatie