Verloop investeringskredieten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verloop investeringskredieten"

Transcriptie

1 Verloop investeringskredieten Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011 Verloop investeringskredieten 89

2 Verloop investeringskredieten SECTOR CONCERNZAKEN BEGROTING REAL 2011 RUIMTE AFDELING ACCOMMODATIES C2000 PARKEERGAR. AANSCHAF/INSTALL FIETSPRIVEPROJECT VERVANGING KANTOORMEUBILAIR FASE ROOKKAMER RENOVATIE LIFT WERKGEBOUW A VAATWASSER,FRITEUSE EN BAKPLAAT KASSA RESTAURANT NOODSTROOMAGGREGAAT NOODSTROOMAGGREGAAT OV. KOSTEN INRICHTING MILIEUHUIS/SCHAAKVERENIG RENOVATIE LTV DE HARTEL VERB.ZWANENH.45 KDV AFDELING DIA VERVANGING GPS APPARATUUR AANSCHAF CURSUS TOTAAL CVDK VERG.REG.SYST.OVX4ALL VERG.REG.SYST.OVX4ALL SOFTWARE APPLICATIE/SERVER MONITORING VERVANGING FINANCIEEL PAKKET AANSCHAF FME SDP SERVER EXCHANGE MAIL-OMGEVING UITBREIDING ONDERZOEK SAMENWERKINGSVERBANDEN VPR VERV INTRANET EN INTERNETOMGEVING REALISATIE BASISREGISTRATIES PERSONEELSREGISTRATIE GBI SPEELPLEKKEN INSPECTIEMODULE PLANON ROADMAP VERVANGEN WEBSITE FRAUDESCOREKAART UPGRADE PROJECTWISE MICROSTATION VERVANGEN PERSONEELSPAKKET VERVANGING LEERPLICHTADMIN. (G4LPA) REGISTRATIESYST. CENTR. JEUGD&GEZIN UPGRADE MS-PROJECT UNIX BEHEER UITBR MACH SOFT GRID UITBREIDING NAS (DATAOPSLAG) SOFTWARE KLIC-KADASTER UITB.BINNENGEN.AFNAME KEY 2DD SW VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN BEVEILIGING SERVEROMGEVING APPLICATIEVIRTUALISATIE SBC KOPPELING FINSCAN ALLEGRO - KEY2DD UPGRADE PARKEERVERGUNNINGENSYSTEEM VERV.EN UITBR.BACK-UP UNIT ONDERZOEK WERKEN OTAP METHODIEK AFDELING FEZ AK ELEMENTEN SPIJK. B.V AFDELING GRIFFIE I-PADS Eindtotaal SECTOR CONCERNZAKEN SECTOR INWONERS BEGROTING REALISATIE 2011 RUIMTE MO (MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING) WMO HULPMIDDELEN THEATER DE STOEP & HET CVK AURA/FULLHOUSE SERVER DE STOEP CURSUSTOTAAL SERVER CVDK THEATERLAMPEN DE STOEP VERVANGING INVENTARIS CVDK Eindtotaal SECTOR INWONERS Verloop investeringskredieten Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011

3 SECTOR STAD EN WIJK BEGROTING REAL 2011 RUIMTE AFDELING STRATEGIE & BELEID NIEUWBOUW SCHOOL MAASWIJK SPORTHAL OOSTBROEK GYMNASTIEKLOKAAL MAASWIJK/SPORTHAL NIEUWBOUW GYMLOK. OUDE MAAS RENOVATIE 2 GYMLOK OUDE MAAS BOUWBEGELEIDING SPORTHALLEN VOORBEREIDINGSKREDIET 3E HOCKEYVELD SPORTACC. WATERLAND GROND SPORTHAL MAASWIJK GR. MAASOEVER 9 KLASSEN BELIFANTENST INRICHTING KANTINES OOSTBROEK AFDELING PROJECTEN/GRONDZAKEN PARKEERGARAGE VREDEHOFPLEIN GEBOUW PARKEERGARAGE VREDEHOFPLEIN INSTALLA KOLKPLEINGARAGE GEBOUW KOLKPLEINGARAGE APPARATUUR STADSPLEINGARAGE APPARATUUR VERBOUWINGS KOPSPIJKERGARAGE BOUW BIBLIOTHEEK BOUW BIBLIOTHEEK INSTALLATIES WONINGEN MARKT/VREDEHOFPLEIN NIEUWE THEATERFUNCTIE ERFPACHTGRONDEN AANKOOP HOGENDORPSTRAAT 50 (GGD) VERB.VOORSTR.45 WINKEL VERB. RADEMACHERSTRAAT 20 WONING VERB. VOORSTRAAT 38 WONING VERB. VOORSTRAAT 38A WINKEL VERB. VOORSTRAAT 46 WINKEL NEWTONWEG 1 BEDRIJFSGEB AFDELING VEILIGHEID, VERG.VERL. EN HANDH AANSCHAF PDA'S AFDELING WIJKBEHEER VERKEERSTELLERS (6ST.) VEETRAILER BETANCO AKTIEWAGEN VORKHEFTRUCK BORDENPLOEG HOOGWERKER TL GRAFLIFT 2 OMMERING WIEDEMAN VEEGBAK BEREGENING SLAGHASPEL 6 ST GRAFDELFMACHINE BOKI VOORLADER TRACTOR (MF365) ONDERGRONDSE CONTAINERS AANHANGER KIPWAGEN VERMOND ELECTROWATERPOMP OOSTBROEK ELECTROWATERPOMP HEKELINGEN VRIJ VERVAL RIOLERING RIOOLGEMALEN VRIJ VERVAL RIOLERING EXTRA KOSTEN AFKOPPELEN VRIJ VERVAL RIOLERING EXTRA KOSTEN AFKOPPELEN DRUKRIOLERING DIRECTIE STAD & WIJK VERBOUWING NEWTONWEG Eindtotaal STAD EN WIJK EINDTOTAAL Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011 Verloop investeringskredieten 91

4 Overzicht overschrijdingen investeringskredieten Stadspleingarage apparatuur Budget 0,=. Realisatie en verplichtingen ,=. Overschrijding ,=. In de parkeernota is voor apparatuur voor de garages een krediet van opgenomen. Door de vertraging in de besluitvorming door o.a. de inspraakrondes met de bewoners en ondernemers is tot op heden hiervoor geen krediet beschikbaar gesteld. In de Raad van maart 2012 heeft formele besluitvorming inmiddels plaatsgevonden. Verbouwing Kopspijkergarage Budget ,=. Realisatie en verplichtingen ,=. Overschrijding ,=. Voor de verbouwing van De Kopspijker zijn in de Parkeernota 2 kredieten opgenomen. Een krediet van ,-- (hiervan is ,-- beschikbaar gesteld) en een krediet van ,--. Door de vertraging in de besluitvorming door o.a. de inspraakrondes met de bewoners en ondernemers is tot op heden hiervoor geen krediet beschikbaar gesteld. In de Raad van maart 2012 heeft formele besluitvorming inmiddels plaatsgevonden. Cursus Totaal Centrum van de Kunsten Budget 501,=. Realisatie en verplichtingen 6.573,=. Overschrijding 6.072,=. In 2010 is het Centrum voor de Kunsten (afdeling De Stoep) overgegaan naar een nieuw (moderne versie) cursusadministratiesysteem, ms Dynamics NAV. Op basis van de offerte van de leverancier Abecon, is door DIA het benodigde budget begroot/gereserveerd. Bij de implementatie van het systeem, is gebleken dat het CvdK, als gebruiker aanvullende wensen had. Dit heeft geleid tot aanvullende kosten. Hierdoor is het oorspronkelijk begrote budget overschreden met circa 6.000,-. Erfpachtgronden Budget 0,=. Realisatie en verplichtingen ,=. Overschrijding ,=. Het betreft een administratieve correctie van de boekwaarde. Het is een stukje grond dat in erfpacht is uitgegeven, waarvan de boekwaarde nog in de Grondexploitatie zat, en ondergebracht moest worden bij de algemene dienst. De canoninkomsten komen ook binnen bij de algemene dienst. 92 Verloop investeringskredieten Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011

5 Boekwaarde en prognose grondexploitaties Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011 Boekwaarde en prognose grondexploitaties 93

6 Boekwaarde en prognose resultaten grondexploitaties Complex Prognose per Prognose per Afwijking boekwaarde expl. res. voor- expl. res. expl. res. voor- expl. res. prognose per contante ziening netto contante ziening netto resultaten Nr. Naam: waarde exploitatie prognose waarde exploitatie prognose 18 Halfweg 1 t/m Halfweg Woonboulevard Schiekamp Markenburgpolder Zomertuinen Postzegelplannen Molenwatering Oude Maas Groenewoud midden Schiekamp Hoogwerf 54 Winkelcentrum Waterland Waterland Akkers/Vriesland/Vogelenzang Maaswijk Centrum Hekelingen Maaswijkweg Noord Sportpolder/Spijkenisse ZO Totaal gronden in exploitatie Overeenkomstig het verzoek van de rekenkamercommissie is m.i.v aan dit overzicht de boekwaarde per complex per ultimo van het jaar toegevoegd. De grondprijscalculaties voor de onderhanden zijnde complexen laten per 1 januari 2011 in totaal een geraamd positief resultaat zien van 10,2 miljoen berekend tegen contante waarde (per 1 januari ,4 miljoen). De afwijkingen ten opzichte van 1 januari 2010 betreffen bijstellingen van de grondexploitaties vanwege planaanpassingen, gewijzigde aantallen woningen en rente-, prijs- en faseringsaanpassingen. 94 Boekwaarde en prognose grondexploitaties Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011

7 Staat van bouwgrondexploitaties Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011 Staat van bouwgrondexploitaties 95

8 Omschrijving Oppervlakte Verantwoord Verantwoord in 2011 Verantwoord Lopende verplichtingen t/m 2010 t/m 2011 per MAAGDELIJKE GRONDEN Grondaankopen m , ,73 Grondverkopen m2 ( ,80) ( ,80) Renteverliezen enz , , ,66 Diversen , , , ,74 Totaal kosten , , , ,74 Inbreng gronden in andere complexen: Complex 19 Halfweg m , ,70 Complex 27 Algemene Omslagkosten 860 m , ,52 Complex 44 Postzegelplannen m , ,99 Complex 46 Molenwatering m , ,92 Complex 59 Maaswijk m , ,83 Complex 66 Centrum m , ,67 Complex 76 Hekelingen m , ,47 Complex 79 Groene Kruisweg m , ,18 Complex 92 Maaswijkweg Noord m , ,47 Complex 94 Sportpolder m , ,84 Complex Rentegevende Eigendommen m , ,36 Afboeken oude boekwaarden , ,61 Totaal inbreng gronden m , , ,56 - Boekwaarde maagdelijke gronden per m , , , ,74 Boekwaarde voorziening per (38.553,44) ( ,34) 96 Boekwaarde en prognose grondexploitaties Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011

9 Omschrijving Oppervlakte Gecalculeerde inbreng- Gecalculeerde Gecalculeerde waarde/overige kosten renteverliezen dekking Gronden bestemd voor: A4-tracé m ,42 Groene Kruisstraat (D1265) m ,00 Inbreng Noordeinde m ,00 Overige kosten terreinen (13.296,33) Verwerving en sloop Noordeinde 62 ( ,00) Faseringsinvloeden kosten (292,00) Faseringsinvloeden opbrengsten ,00 Totaal m , , ,06 Geraamd tekort per ( ,61) Geraamd tekort per ( ,34) Voorziening per ( ,34) Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011 Staat van bouwgrondexploitaties 97

10 Complex Boekwaarde Lasten 2011 Baten 2011 Mut in res/vrz Afwikkeling Boekwaarde Mutaties op Boekwaarde per (bijlage 4) (bijlage 4) alg midd complexen per balansdatum per (overheveling infra) Exploitaties 19 Halfweg 4 ( ,75) ,88 ( ,87) ( ,87) 22 Markenburgpolder , ,46 ( ,83) 44 Postzegelplannen , , , , , ,95 48 Oude Maas , , , , ,94 52 Voorzieningenstrook Groenewoud , , , ,44 57 Akkers/Vriesland/Vogelenzang ( ,00) , ,00 (28.302,42) ,64 59 Maaswijk , , , , ,93 66 Centrum , , , ,17 ( ,50) ,67 72 Groene Kruisweg , , , , ,04 76 Hekelingen , , , , ,30 89 Elementen , , , ,42 ( ,05) ,37 92 Maaswijkweg Noord , , , ,31 93 Spijkenisse Zuid/Oost , , , , ,19 TOTAAL GRONDEN IN EXPLOITATIE , , ,57 - ( ,19) ,82 ( ,55) ,27 Voorzieningen exploitaties 22 Markenburgpolder ( ,83) ,83 52 Voorzieningenstrook Groenewoud ( ,00) ( ,00) 59 Maaswijk (41.011,00) (41.011,00) 66 Centrum ( ,00) ,00 ( ,00) 72 Groene Kruisweg ( ,00) ,00 ( ,00) 89 Elementen ( ,00) ,00 ( ,00) 92 Maaswijkweg Noord ( ,29) ( ,00) ( ,29) 93 Spijkenisse Zuid/Oost ( ,17) ,17 - TOTAAL VOORZIENING GROND IN EXPL. ( ,46) , ,83 ( ,29) 98 Staat van bouwgrondexploitaties Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011

11 Complex Nog af te Gecalculeerde Gecalculeerde Faserings- Gecalculeerde Exploitatieresultaat wikkelen netto kosten renteverliezen invloeden opbrengsten Eindwaarde Contante waardecontante waardemutatie 2011 vpl per per per per per per per per voord/(nadelig) Exploitaties 19 Halfweg ,00 (62.201,00) 932, , , , , ,35 22 Markenburgpolder ,71 ( ,71) 44 Postzegelplannen , ,51 ( ,00) (68.928,00) , , , ,13 ( ,85) 48 Oude Maas , ,00 ( ,00) , , , , ,70 52 Voorzieningenstrook Groenewoud , , , ,00 ( ,44) ( ,63) ,39 ( ,02) 57 Akkers/Vriesland/Vogelenzang ,87 ( ,87) 59 Maaswijk 677, , ,00 (8.446,00) ,00 (47.060,93) (41.010,88) 538,20 (41.549,08) 66 Centrum , , ,42 ( ,00) ,00 ( ,09) ( ,40) ( ,00) ,60 72 Groene Kruisweg , , ,06 ( ,00) ,00 ( ,10) ( ,51) ( ,00) ,49 76 Hekelingen , , ,00 ( ,00) , , , ,41 ( ,32) 89 Elementen , , ,88 ( ,00) ,00 ( ,25) ( ,79) ( ,00) ,21 92 Maaswijkweg Noord , , ,91 (65.040,00) ,00 ( ,22) ( ,17) ( ,29) ( ,88) 93 Spijkenisse Zuid/Oost , ,99 - ( ,00) , , ,81 ( ,17) ,98 TOTAAL GRONDEN IN EXPLOITATIE , , ,27 ( ,00) ,00 ( ,54) ( ,11) ( ,70) ,59 Voorzieningen exploitaties 22 Markenburgpolder 52 Voorzieningenstrook Groenewoud ( ,81) , , ,63 59 Maaswijk (6.050,05) , , ,88 66 Centrum ( ,68) , , ,00 ( ,60) 72 Groene Kruisweg ( ,59) , , ,00 ( ,49) 89 Elementen ( ,46) , , ,00 ( ,21) 92 Maaswijkweg Noord ( ,05) , , , ,88 93 Spijkenisse Zuid/Oost ,17 ( ,17) TOTAAL VOORZIENING GROND IN EXPL. - - ( ,64) , , ,46 ( ,07) Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011 Staat van bouwgrondexploitaties 99

12 100 Staat van bouwgrondexploitaties Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011

13 Staat van vaste activa Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011 Staat van vaste activa 101

14 Code Omschrijving Startjaar BW 1-1 waardewijziging correcties balans afschrijving BW Gronden en terreinen O DEP. JAN CAMPERT GROND O SECTOR WELZIJN R. V. PUTTEN D O ST. STREEKDIERENTEHUIS O J.A. POOT F O CARREP RIJNMOND B.V. E4242 GED O SMIT HOLLAND E4384 GED HA O RIJBOUW B.V. E715, H54 GED O J.J. VOOGT H HA O STAAT DER NEDERLANDEN (DOUANE) O KOPCKE HOLLAND - E O OVERDRACHT UIT GRONDEXPLOITATIE O WOONWAGENSTANDPLAATSEN GROENOORD O UITBREIDING 2 GROEPEN (GROND) O L.O.M.-SCHOOL VOGELENZANG;GROND O GYMLOKAAL OPENB MLK SCHOOL GROND O OPENB MLK DE HARTELSCHOOL GROND O MLK DE VOGELENZANG; GROND O OSG SPIJKENISSE; GROND O KUNSTGRASVELD VV SPIJKENISSE O VOLKSTUINEN MOLENDIJK: GROND O VOLKSTUINEN ZUIDRAND WATERLAND O SPORTPLEIN DE AKKERS O WESTDIJK JC DE AKKERS; GROND O DE VEENVLINDER-GROND O DE KOOIJ-GROND PAMPASGRAS 12 (VM KO) O HET KOMPAS -GROND NOORDAKKER O DE VEENVLINDER - GROND VLINDERVEEN O DEP. DE ARK-GROND O DE WEGWIJZER -GROND VLINDERVEEN O GYMLOK GERANIUMSTRAAT 31 GROND O GYMLOK LINDENSTRAAT 4 GROND O GYMLOK MERCURIUSSTRAAT 20 GROND O GYMLOKAAL SALAMANDERVEEN O GYMLOK JAGERSKREEK 63 GROND O GYML J WAGENAARSSTRAAT 4 GROND O GYML MAASWIJK GROND D43/ O SALAMANDERVEEN 352 GROND(MONTESSORI) O SPORTPARK DE BRUG; GRONDKOSTEN O SPORTPARK DE BRUG ATLETIEKBAAN ONDER O SPORTP. GROENEW; GRONDKOSTEN O TENNISPARK T KLEINEBOS GRONDKOSTEN O DAMWAND BRANDWEERKAZERNE O AANLEG NIEUWE BEGRAAFPLAATS O GRONDKOSTEN NIEUWE BEGRAAFPLAATS O WIJKACC. STERRENKW. GROND O SPORTP GROENEW; TENNISBANEN TOPLAAG O SPORTPLEIN MAASWIJK HERINRICHTING O JONGERENCENTRUM MAASWIJK GROND O SPORTP. OOSTBROEK JUNIORENVELD SCO O GROND SPORTHAL MAASWIJK O GROND LANGE GROENEWEG O GROND GEELINCKSCHOOL O GROND RMPI BESSENGAARD 93A O BOUW VLINDERVEEN GROND O AANK. GROND DE KLINKER CHOPINSTR O SPORTPARK DE BRUG; ATLETIEKBAAN OB O SPORTPARK DE BRUK; ATLETIEKB TOPLAAG O GROND BIBLIOTH.VREDEHOFPLEIN O KINDERBOERDERIJ GROND O HAND EN KORFBALVELDEN ONDERBOUW O HAND EN KORFBALVELDEN BOVENBOUW O PARKEERGARAGE VREDEHOFPLEIN GROND O DE SNOEKBAARS - GROND O DE HORST - GROND O DE AKKERWINDE - GROND O DE NESSE -GROND JAGERSKREEK 65(VM KO O DE VOGELENZANG - GROND J. WAGENAARST O JAN CAMPERT - GROND SLOUWERHOFFSTRAA O PR. BEATRIX GROND GERANIUMSTR O J.LIGTHART - GROND GALILEILAAN O DE SNOEKBAARS - GROND SNOEKENVEEN O DE HORST - GROND ZWANENHOEK O DE HORST GROND O DE AKKERWINDE - GROND VLASDREEF O DE KOOIJ- GROND PAMPASGRAS O DE NESSE - GROND JAGERSKREEK O HET KOMPAS GROND NOORDAKKER O DE VOGELENZANG GROND J. WAGENAARSTRA STAAT VAN VASTE ACTIVA Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011

15 Code Omschrijving Startjaar BW 1-1 waardewijziging correcties balans afschrijving BW Gronden en terreinen O DE OPMAAT - GROND TROMBONESTRAAT O DE SCHENKEL - GROND RIJNLAAN O ANNIE MG SCHMIDTSCHOOL GROND O DEP. IMMANUEL-GROND PALLASPAD 10(VM O DEP.DE REGENBOOG -GROND O DEP. DE WEGWIJZER -GROND VLINDERVEEN O DEP. DE BRON-GROND VLASDREEF 2 (VM K O HET BAKEN -GROND KREEK O R.K. DE AKKERS - GROND O EBEN HEAZER GROND LISSTRAAT O PAUS JOHANNES GROND GALILEILAAN O IMMANUEL -GROND GALILEILAAN O DE ARK -GROND SALAMANDERVEEN O DE BRON -GROND VLASDREEF O HET BAKEN - GROND KREEK O RK DE AKKERS -GROND NOORDAKKER O DE SCHAKEL - GROND TROMPETPAD O HET ANKER GROND D41/ O DE MAASOEVER GROND O GYMLOK KOOLZAADDREEF 22 GROND O GYML RYNLAAN 27 GROND O DEP. PR. BEATRIX - GROND O SALAMANDERVEEN 352 GROND(MONTESSORI) O SPORTPARK OOSTBROEK; GRONDKOSTEN O SPORTHAL AKKERS 9;GROND O DE OUDE MAAS GROND O PEUTERSPEELZAAL DE AKKERS 10; GROND O WIJKACCOMMODATIE DE HOEK; GROND O WIJKAC. MAASWIJK GROND D43/ O VOLKSTUINEN GROENEWOUD GROND O SPORTPARK OOSTBROEK RENOVATIE VLD O SPORTPARK DE BRUG ATLETIEKBAAN O SPORTPARK OOSTBROEK; WIELERBAAN O SPORTTEREIN PAARDEN-KERKHOF O MEANDER GROND D59/ O DE REGENBOOG GROND SNOEKENVEEN O DEHOEKSTEEN- GROND GANGESSTRAAT O GER. BASISSCHOOL DE MORGENSTER Totaal Gronden en terreinen Erfpachtgronden O ERFPACHTGRONDEN Totaal Erfpachtgronden Gronden en terreinen OHW O Grond woningen Totaal Gronden en terreinen OHW Woonruimten O WOONRUIMTEN GEMEENTELIJK WONINGBEDRI O VERVANGING HUURWOONWAGEN Totaal Woonruimten Bedrijfsgebouwen O JONGERENCENTRUM DE AKKERS O DE VEENVLINDER-BOUW O DE HORST-BOUW O DE KOOI - BOUW PAMPASGRAS 12 (VM KO) O DE NESSE- BOUW JAGERSKREEK 65(VM KO) O JAN CAMPERT - BOUW SLOUWERHOFFSTRAAT O PR. BEATRIX -BOUW GERANIUMSTR O J.LIGTHART - BOUW GALILEILAAN O DE SNOEKBAARS - BOUW SNOEKENVEEN O DE VEENVLINDER - BOUW VLINDERVEEN O DE HORST AANP O DE AKKERWINDE-BOUW VLASDREEF O DE NESSE - BOUW JAGERSKREEK O HERBOUW NOORDAKKER O DE VOGELENZANG BOUW J. WAGENAARSTRAA O DE OPMAAT - BOUW TROMBONESTRAAT O DEP. IMMANUEL -BOUW PALLASPAD 10(VM O DEP. DE ARK-BOUW O DEP DE REGENBOOG-BOUW SNOEKENVEEN O DEP. DE BRON - BOUW VLASDREEF 2(VM O HET BAKEN -BOUW KREEK O EBEN HEAZER - BOUW LISSTRAAT O PAUS JOHANNES BOUW GALILEILAAN O IMMANUEL BOUW GALILEILAAN Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011 Staat van vaste activa 103

16 Code Omschrijving Startjaar BW 1-1 waardewijziging correcties balans afschrijving BW Bedrijfsgebouwen O DE ARK - BOUW SALAMANDERVEEN O DE REGENBOOG BOUW SNOEKENVEEN O DE WEGWIJZER - BOUW VLINDERVEEN O RK DE AKKERS -BOUW NOORDAKKER O DE HOEKSTEEN - BOUW O GER. BASISSCHOOL DE MORGENSTER BOUW O GYMLOK KOOLZAADDREEF 22 BOUW O GYML J. WAGENAARSTRAAT 4 BOUW O GYML MAASWIJK BOUW D43/ O SPORTPARK DE BRUG ; CLUBRUIMTE -BERG O SPORTPARK DE BRUG ; HONK- SOFTBAL AC O SPORTPARK OOSTBROEK; KLEEDGEBOUW O WAS- EN KLEEDACCOMM. SPORTP. OOSTBRO O MACHINEBERGPL./PER.VERBL. BOUWKOSTEN O SPORTHAL AKKERS 9 ;BOUW O SPORTHAL R.V.P.; BOUW O CENTRALE ACCOMMODATIE DE AKKERS O BUURTHUIS/BIBLIOTHEEK SCHIEKAMPHOOGW O UITBREIDING KINDEROPVANG DE BERENBOO O WIJKACC. MAASWIJK BOUW D43/ O BOUW STADHUIS O OVERIGE AANPASSINGEN O MARREWIJKLAAN 31 / O VERBOUW STADHUIS, BOUW O AANKOOP PANDEN UITSTRAAT/RAADHUISLAA O BEDRIJFSGEBOUWEN PLANTSOENEN O BEDRIJFSGEBOUWEN PLANTSOENEN O BEDRIJFSGEBOUWEN PLANTSOENEN O BOERDERIJ KORTE SCHENKELDIJK O PARKEERGARAGE-GORSSTRAAT-PARKEERPLAA O KON. JULIANAPLEIN 1 INBRENG O RAADHUISLAAN 104 A.B.C O GORSGARAGE -REALISATIE OPSLAGRUIMTE O VOORSTRAAT 18 -RESTAURATIEKOSTEN O VERBOUW M.A. DE RUIJTERSTRAAT O VERBOUWING M.A. DE RUIJTERSTRAAT (2) O V.M. ARBEIDSBUREAU A. V/D NOOTSTRAAT O PARKEERGARAGE CENTRUM (B D M) O VERVANGING NOODVERLICHTING GARAGES O PARKEERGARAGE CITY PLAZA GEBOUW O VSO DE SLUIS VOORBEREIDINGSKREDIET O UITBREIDING 2 GROEPEN (BOUW) O L.O.M. -SCHOOL VOGELENZANG;BOUW O VERHUIZING DE SPRINGPLANK O VERHUIZING DE HARTELSCHOOL O GYMLOKAAL OPENB MLK SCHOOL BOUW O OPENB MLK DE HARTELSCHOOL BOUW O AANPASSING SCHOOL AIDASTR TBV AFD O MLK DE HARTEL; AANV. KREDIET O MLK DE VOGELENZANG; BOUW O PC LOM NACHTEGAALSTR O DE BRANDING;BIJKOMENDE BOUWKUNDIGE K O AANPASSING BESSENGAARD (ZMOK VSO) O AANV.BOUW PRAKTIJKSCHOOL DE SLUIS O OSG DE RING VAN PUTTEN; BOUWK. AANPA O OSG DE RING VAN PUTTEN; AANP VENTILA O OSG DE RING VAN PUTTEN; BOUW O VOORBEREIDINGSKOSTEN UITBREIDING RVP O DE RING VAN PUTTEN UITBREIDING BOUW O AANVULLING UITBREIDING RING VAN PUTT O AANV. UITBR. RING VAN PUTTEN O OSG SPIJKENISSE; UITBR. GEBOUWENCOMP O DE SNOEKBAARS-BOUW O DE AKKERWINDE- BOUW O DE VOGELENZANG-BOUW J. WAGENAARSTRAA O DE NACHTEGAAL - BOUW EKSTERLAAN O DE NACHTEGAAL VROEGTIJDIG INGRIJPEND O DE NACHTEGAAL EKSTERLAAN 2 BOUWKUNDI O J.CAMPERT BOUW. INTEGRATIE O JAN LIGTHART - INTEGRATIEVERB O DE HORST BOUW O DE SCHENKEL - BOUW RIJNLAAN O DEP. PAUS JOHANNES- BOUW O R.K. DE AKKERS - BOUW NOORDAKKER O ORANJESCHOOL -BOUW ORANJELAAN O UITBREIDING/RENOVATIE DE RANK O GYMLOK LINDENSTRAAT 4 BOUW O GYMLOKAAL STAAT VAN VASTE ACTIVA Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011

17 Code Omschrijving Startjaar BW 1-1 waardewijziging correcties balans afschrijving BW Bedrijfsgebouwen O GYMLOKAAL SALAMANDERVEEN O GYMLOK RIJNLAAN 27 BOUW O GYMLOK JAGERSKREEK 63 BOUW O DEP. PR. BEATRIX-BOUW O RENOVATIE OBS JAN CAMPERT O SALAMANDERVEEN 352 (MONTESSORI-BOUW) O SALAMANDERVEEN 352 GEBOUW(MONTESSORI O TENNISPARK T KLEINEBOS ; O RENOVATIE SPORTHAL GROENEWOUDLAAN O SPORTCOMPLEX WATERLAND; SPORTZAAL (lee O CENTRALE ACCOMMODATIE DE AKKERS 9;BO O M.F.C. AKKERS O PEUTERSPEELZAAL DE AKKERS 10;BOUW O WIJKACCOMMODATIE DE HOEK; BOUW O WIJKACCOMMODATIE DE HOEK;AANP O PEUTERSPEELZAAL AKKERS 17 BOUW O PEUTERSPEELZAAL WIJK VOGELENZANG O CLUBACCOMODATIE KRINGGROEP OUDE MAAS O SPORTHAL DEN OERT O WACHT- EN PERS. RUIMTE OMMERING GEB O WERKGEBOUW O INSTALLATIE WERKGEBOUW O PEUTERSPEELZAAL TROMBONESTRAAT O NIEUWB.GEELINCKS.SCHIESTR O RMPI BESSENGAARD UITBR O VERV. BOUW VLINDERVEEN O GYMLOK. GERANIUMSTRAAT VERDUBB O UITBREIDING PRAKTIJKSCHOOL DE SLUIS O AANV. HUISVESTING JAN CAMPERT O AANV. HUISVEST. DE RANK O AANPASSING DE EILANDEN TBV DE SLUIS O RENOVATIE GEM. TROUWZAAL 1E FASE O PAND ELEMENTENHUIS O BOUW BELINFANTESTRAAT O RENOVATIE TROUWZAAL 2E FASE O H. DE LINTWEG GEBOUW O ROOKKAMER O GEBOUW KINDERBOERDERIJ O NIEUWBOUW DE OUDE MAAS O BOUW JONGERENHONK MAASW. OUD O O AANPASSING DE EILANDEN OUD O O ZWANENHOEK O AANKOOP HOGENDORPSTRAAT O VERB.VOORSTRAAT 45 WINKEL O VERBOUWING VOORSTR. 38 WONING O VERBOUWING VOORSTR. 38A WINKEL O VERBOUWIING RADEMACHERSTR. 20 WONING O VERBOUWING VOORSTRAAT 46 WINKEL O KOLKPLEINGARAGE GEBOUW O WAS- EN KLEEDACCOMMODATIE VV SCO' O AANKOOP VOORSTRAAT 36 WINKEL O AANKOOP VOORSTRAAT 38 WONING O AANKOOP VOORSTR.38A/ACHTERSTR.4X O AANKOOP VOORSTRAAT 38A WINKEL O AANKOOP VOORSTRAAT 46A WINKEL O AANKOOP VOORSTRAAT 46 WINKEL O AANKOOP VOORSTRAAT 45 WINKEL O HERBOUW DE KLINKER, CHOPINSTRAAT O BOUWBEGELEIDING SPORTHALLEN O SPORTACC.WATERLAND VLINDERVEEN O SPORTP. HEKEL; AANL. BOUW OPSTALLEN O RIVIERABAD BOUW O MEANDER BOUW D 59/ O HET ANKER BOUW D41/ O SPORTPARK DE BRUG; OPSTALLEN O WIJKACC.STERRENKWART. BOUW O DE HORST -BOUW ZWANENHOEK O DE KOOIJ -BOUW PAMPASGRAS O ANNIE M.G. SCHMIDSCHOOL -BOUW O DEP.DE WEGWIJZER BOUW O DE BRON -BOUW VLASDREEF O HET BAKEN - BOUW KREEK O DE SCHAKEL - BOUW TROMPETPAD O GER. BASISSCH DE MORGENSTER EXTRA O DE MAASOEVER BOUW O NOODLOKALEN WIJK VOGELENZANG O NOODLOKALEN MAASWIJK A. FRANKSTR O AANV. HUISVEST. CHARLES DE FOUCALD Totaal Bedrijfsgebouwen Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011 Staat van vaste activa 105

18 Code Omschrijving Startjaar BW 1-1 waardewijziging correcties balans afschrijving BW Bedrijfsgebouwen OHW O LANGE GROENEWEG 13 LOKALEN O PARKEERGARAGE VREDEHOFPLEIN GEBOUW O WONINGEN MARKT/VREDEHOFPLEIN O SPORTHAL MAASWIJK O SPORTHAL OOSTBROEK O VERB.KOPSP.GAR; ENTREE,F.STAL,INRIT O GEBOUW NIEUW THEATER O INDIRECTE KST BOEKENBERG (TE BESPR) O VERB. ZWANENHOEK 45 KDV O BOUW BIBLIOTHEEK Totaal Bedrijfsgebouwen OHW Grond-, weg- en waterbouw O KUNSTGRASVELDEN; ONDERGROND O SPORTP. GROENEW; AANLEG EN O SANERING OUDE VUILSTORTEN D5/ O OPENBARE VERLICHTING ENERGIEBESPARIN O RIOLERING; LOZINGEN LANDELIJK GEBIED O RIOLERING; AANLEG 2e FASE BASISPLAN O RECONSTRUCTIE RIOLERING HAVEN O AMOVEREN AWZI HEKELINGSEWEG O RIOOLRENOVATIE HERINR. GRWD-NRD O EFFLUENTLEIDING O AWZI-TERREIN HEKELINGSEWEG O AFKOPPELEN DRAINAGE O RENOVATIE GEMAAL ZINKSEWEG O RENOVATIE GEMAAL HEKELINGEN O RENOVATIE GEMAAL VRIESLAND/AKKERS O ELECTRONICA VAN GEMALEN 1996 (1995) O HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN O VERVANGING STAMRIOOL HEKELINGSEWEG O VIERAMBACHTEN AANDEEL OPRUIMEN BOMME O OPHEFFEN BERGINGSTEKORT O RENOVATIE HOOFDGEMAAL VRIESLAND/AKKE O RENOVATIE TUNNELGEMAAL AKKERSWEG O GEM. RIOLERINGSPLAN 98 DE RITTE O GEM. RIOLERINGSPLAN 98 RIOOLGEMALEN O GEM. RIOLERINGSPLAN98 MILIEUMAATREG O WATERKWALITEITSSPOOR O RENOVATIE PROJECTEN RIOLERING O RENOVATIE GEMALEN EN DRUKRIOLERINGEN O VERVANGING/VERBETERING RIOLERING O MILIEUMAATREGELEN EMISSIESPOOR O MILIEUMAATR. KWALITEITSSPOOR O RENOVATIE GEMALEN EN DRUKRIOLERING O VERVANGING/VERBETERING RIOLERING O MILIEUMAATREGELEN EMISSIESPOOR O MILIEUMAATREGELEN WATERKWALITEITSSP O EMMISSIESPOOR O VERVANGING RIOLERING EN KOLKEN O EMISSIESPOOR O VERVANGING/VEBETERING RIOLERING O MILIEUMAATREGELEN EMISSIESPOOR O MILIEUMAATR. WATERKWALITEITSSPOOR O EMISSIESPOOR O AANLEG RIOLERING BUITENGEBIED O VRIJVAL RIOLERING O EXTRA KOSTEN AFKOPPELEN O GEMAAL HEKELINGEN O GEMAAL MAASWIJK O DRUKRIOLERING O EMMISSIESPOOR O RIOOLGEMALEN MOLENWATERING O RIOOLGEMALEN MAASWIJK OOST O WATERKWALITEITSSPOOR O VRIJVAL RIOLERING O EXTRA KOSTEN AFKOPPELEN O WATERVERVERSINGSGEMALEN O WATERKWALITEITSSPOOR O EXTRA KOSTEN AFKOPPELEN O EMISSIESPOOR O VRIJ VERVAL RIOLERING O ROTONDE MAASWIJKWEG-RIVIERLAAN O WATERKWALITEITSSPOOR O VERV RIOOLGEMAAL MA DE RUIJTERSTRAAT O VERV RIOOLGEMAAL DE RITTE O VRIJVERVALRIOLERING O WATERKWALITEITSSPOOR STAAT VAN VASTE ACTIVA Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011

19 Code Omschrijving Startjaar BW 1-1 waardewijziging correcties balans afschrijving BW Grond-, weg- en waterbouw O EMISSIESPOOR O VRIJVAL RIOLERING O EXTRA KOSTEN AFKOPPELEN O WATERKWALITEITSSPOOR O ROTONDE HEK. WEG, EIKENLN PLANETENLN O VRIJ VERVAL RIOLERINGEN O RIOOLGEMALEN O EXTRA KOSTEN AFKOPPELEN O RIOOLGEMALEN O VRIJ VERVAL RIOLERING O EXTRA KOSTEN AFKOPPELEN O EXTRA KST AFKOPP O VOLKSTUINEN GROENEWOUD AANLEG Totaal Grond-, weg- en waterbouw Grond-, weg- en waterbouw maatschappelijk nut O VERBETERING WOONOMGEVING MOLENWEI O VERBETERING WOONOMGEVING ORANJEBUURT O VERBETERING WOONOMGEVING CENTRUM-WES O BRUGGEN HONDEPOEP I O KOSTEN OMLEIDING HEKELINGSEWEG O AANLEG BUSBAAN SPIJKENISSE-HEKELINGE O VERVANGING BRUGGEN DIJKWAL O VOETGANGERSBRUG J. SLUYTERPAD O REALISERING EVENEMENTENTERREIN O VERVANGING BRUG MALLEDIJK O FONTEIN AKELEIFLAT O VOORBEREIDINGSKREDIET ROTONDES MAASW O PARK & RIDE CENTRUM O VERKEERSREGELAUTOMAAT AKKERSWEG O P&R HEEMRAADLAAN O VOORB.KRED. ROTONDE BEUKENLN/HEEMRAA O ROTONDE AKKERSWEG/AKKERDONK O VERKEERSLICHTEN METRO-BUSSTATION O RENOVATIE BALJUWLAAN O RENOVATIE HEKELINGSEWEG O BRUGGEN Totaal Grond-, weg- en waterbouw maatschappelijk nut Grond-, weg- en waterbouw OHW O VRIJ VERVAL RIOLERING O DRUKRIOLERING Totaal Grond-, weg- en waterbouw OHW Vervoermiddelen O TRACTOR MF O TRACTOR MF 133 (WELZIJN) O AKTIEWAGEN O ELECTROWATERPOMP 4 ST O SCHAFTWAGEN NOORD III Totaal Vervoermiddelen Vervoermiddelen OHW O AANHANGER (TRILPLAAT) Totaal Vervoermiddelen OHW Machines, apparatuur en installaties O MACHINEBERGPL./ PERS. VERBL O SPORTPARK DE BRUG ; WATER -EN ELECTI O SPORTPARK OOSTBROEK; WATER EN ELECT O GWS4ALL, VERSIE 5 REL. X O MODULES PLANON O VERVANGEN TEKENMODULE GEOCAD O VERVANING AAG (BINNEN DMS) O VERVANING GIS (TOOLS) O VERVANGEN WERKPLEKAPPARATUUR O VERVANGEN NETWERK O VERBOUW STADHUIS, INSTALLATIE/INRICH O PASOPMAAT O DIEPVERLUCHTINGSROL O HOOGWERKER TL O HOUTVERSNIPPERAAR BOVENWIJKS O VALPEDAWA TWEEWIELIGE GRONDFREES O PARKEERAUTOMATEN P.J. BLIEKSTRAAT O PARKEERAUTOMATEN GROENEWOUD O OMBOUW PARKEERAPP. VOOR CHIPPER/CHIP O VERGUNNINGPARKEREN CENTRUM O KORT PARKEREN THORBECKELAAN O KORT PARKEREN A. V/D NOOTSTRAAT Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011 Staat van vaste activa 107

20 Code Omschrijving Startjaar BW 1-1 waardewijziging correcties balans afschrijving BW Machines, apparatuur en installaties O PARKEERGARAGE CITY PLAZA INSTALLATIE O PARKEERGARAGE CITY PLAZA INSTALLATIE O ROLLUIKEN CENTRUMGARAGE O WIJKACC. STERRENKW. VERV.CV. GROTE O AANSCHAF TIJDREGISTRATIE O TACHYMETER TC 1100/ O GROOTFORMAAT KOPIEER- EN VOUWMACHINE O VERVANGING DESKTOP BEHEERSSYSTEEM O AANSCHAF GWS4ALL VERSIE 6.XX O VERVANGING WERKPLEKAPPARATUUR O VERVANGING NETWERK (ACTIEVE COMPONEN O VERV. KANTOORAUTOMATISERINGSSOFTWARE O VERVANGEN EXCHANGE/MAILVOORZIENING O VERVANGEN AO-PLOTTER 1 EN O REVISIE LUCHTBEH.INST. GEB. CKE O FIETSPRIVEPROJECT O GRAFLIFT 1 OMMERING O CAMERATOEZICHT CENTRUM O VERVANGING UNIX SERVERS O DMS O VERVANGEN TOPGRAF O VERVANGEN WERKMELDINGSSYSTEEM O VERVANGING PIX510 FIREWALLS O ZONWERINGSSCHERMEN O STOOMCLEANER TBV KINDERBOERDERIJ O MAAIMACHINE OMMERING O LUCHTBEHANDELINGSSYSTEEM BRW O LIEBER BEGRAAFPLAATS O LICHTCOMPUTER DE STOEP O DIMMERINSTALLATIE DE STOEP O DIMMERINSTALLATIE MOBIEL DE STOEP O INTERCOMINSTALLATIE DE STOEP O GELUIDSMIXER DE STOEP O NIEUWE GARAGEAPPARATUUR O CAMERATOEZICHT AKKERS O CAMERA'S KOPSPIJKERGARAGE O DISCUSSIEMICROFOONS BURGERZALEN O UITBREIDING PLANON 1 (oud O06-015) O VERG PARK MOLENW /PG-CENTR OUDO O WERKPLEKBEHEER (DESKTOPINSTALLATIE) O PILOT SERVERBASED COMPUTING BUIT.LOC O COUVERTEERMACHINE O VERGUNNING PARKEREN STAALMEESTERS O VORKHEFTRUCK BOVENWIJKS O DMS O BEREGENINGSPOMP O VERG.REG.SYST.OVX4ALL O KAD4ALL MODULE MOPlus O KOLKPLEINGARAGE APPARATUUR O STADSPLEINGARAGE APPARATUUR O APPARATUUR CURSUSLOKAAL O GRAFDELFMACHINE BOKI O VERV.VERBINDINGEN BUITENLOC O UNIX BEHEER UITBR. MACH.SOFT GRID O UITBREIDING NAS (DATAOPSLAG) O I-PADS O RIVIERABAD INSTALLATIES O TREKKENWAND Totaal Machines, apparatuur en installaties Totaal Machines, apparatuur en installaties OHW O AANSCHAF FME SDP-SERVER O BEREGENING SLAGHASPEL 6 ST O BIBLIOTHEEK INSTALLATIES O UPGRADE PROJECTWISE MICROSTATION O VERVANGEN PERSONEELSPAKKET O VERVANGING LEERPLICHTADMIN. (G4LPA) O REGISTRATIESYST. CENTR. JEUGD&GEZIN O APPLICATIE/SERVER MONITORING O BIBLIOTHEEKGARAGE APPARATUUR O NOODSTROOMAGGREGAAT OV.KOSTEN O INSTALLATIE NIEUW THEATER O NOODSTROOMAGGREGAAT Totaal Machines, apparatuur en installaties OHW STAAT VAN VASTE ACTIVA Gemeente Spijkenisse Jaarrekening 2011

Actuele reserves en voorzieningen

Actuele reserves en voorzieningen Actuele reserves en voorzieningen In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bestaande reserves en voorzieningen van de gemeente Spijkenisse. Alle actuele reserves en voorzieningen zijn beoordeeld op bestaansrecht

Nadere informatie

Administratieve wijzigingen

Administratieve wijzigingen Stad & Wijk Extra beheergelden Onderhoud bomen Gebiedsgerichte aanpak Extra beheergelden Verlenging buslijn 84 Maaswijk Verlenging buslijn 84 Maaswijk, subsidie Bijdrage Dorpshuis Hekelingen Bijdrage Dorpshuis

Nadere informatie

Afschrijvingstabel vaste activa

Afschrijvingstabel vaste activa Afschrijvingstabel vaste activa 12 september 2016 Afschrijvingstabel vaste activa bij nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa 1 AFSCHRIJVINGSTABEL VASTE ACTIVA Algemeen Kosten verbonden

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Afschrijvingstermijnen gemeente Eindhoven per activasoort Bijlage bij Financiële verordening Gemeente Eindhoven 2017 actualisatie december 2017

Afschrijvingstermijnen gemeente Eindhoven per activasoort Bijlage bij Financiële verordening Gemeente Eindhoven 2017 actualisatie december 2017 Afschrijvingstermijnen gemeente Eindhoven per activasoort Bijlage bij Financiële verordening Gemeente Eindhoven 2017 actualisatie december 2017 Code Omschrijving balanscode Omschrijving soort activum 1000

Nadere informatie

Toelichting op de balans per 31 december 2010

Toelichting op de balans per 31 december 2010 Balans per 31 december 2010 29-04-2011 bedragen * 1.000.- ultimo ultimo ACTIVA 1. Vaste activa 1.1 Materiële vaste activa 196.458 184.056 Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht

Nadere informatie

NOTA VASTE ACTIVA 2010

NOTA VASTE ACTIVA 2010 NOTA VASTE ACTIVA 2010 Vaste activa Doel van de nota In de financiële verordening gemeente Asten 2010 zijn de uitgangspunten van het financieel beleid vastgelegd. De bepalingen uit deze verordening vormen

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Erratum bij de rekening 2009

Erratum bij de rekening 2009 Erratum bij de rekening 2009 1 Grondbedrijf 1a Tussentijdse winst-/verliesname Van het nemen van winst is in de voorliggende jaarrekening 2009 afgezien. De lopende exploitatie TPE vertoont weliswaar een

Nadere informatie

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf Bijlage 4 Toelichting op de financiële paragraaf Toelichting op de financiële paragraaf De twee mogelijke scenario s zijn financieel doorgerekend. Dit wil zeggen dat op basis van kengetallen een berekening

Nadere informatie

Afschrijvingstermijnen gemeente Eindhoven per activasoort Bijlage bij Financiële verordening Gemeente Eindhoven 2017

Afschrijvingstermijnen gemeente Eindhoven per activasoort Bijlage bij Financiële verordening Gemeente Eindhoven 2017 Afschrijvingstermijnen gemeente Eindhoven per activasoort Bijlage bij Financiële verordening Gemeente Eindhoven 2017 Code Omschrijving balanscode Omschrijving soort activum 1000 Bijdragen aan activa in

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht van methodiek en positie grondbedrijven

Bijlage 1: Overzicht van methodiek en positie grondbedrijven Bijlage 1: Overzicht van methodiek en positie grondbedrijven 1 2 3 4 Incl. fondsstortingen ten laste van de grex (groenfonds en bijdrage verliesnemingen cf. grondslagen Opm.: huidige boekwaarde is excl.

Nadere informatie

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding.

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn investeringskredieten te beheersen. Het is weerbarstiger dan de regelgeving doet vermoeden. Investeringskredieten

Nadere informatie

onderwerp sector/afdeling afdelingscode Stad en Wijk/Strategie en Beleid J.R.Kuijper 6 353 2 de auteur Toestelnr

onderwerp sector/afdeling afdelingscode Stad en Wijk/Strategie en Beleid J.R.Kuijper 6 353 2 de auteur Toestelnr onderwerp sector/afdeling afdelingscode Huisvestingsplan primair onderwijs Spijkenisse 2011-2026 Stad en Wijk/Strategie en Beleid SWS&B auteur 491395 toestelnr J.R.Kuijper 6 353 2 de auteur Toestelnr Concept-besluit

Nadere informatie

Deel II. Jaarrekening

Deel II. Jaarrekening Deel II Jaarrekening Balans Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2013 gerealiseerde beleid. ACTIVA (bedragen

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 27 november 2008 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Beantwoording vraag vanuit de raadsvergadering van 4 november j.l. over de ontstane rentevoordelen na

Nadere informatie

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname.

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. financiële rapportage januari december 2008 Geachte raadsleden, Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. Tijdens de commissie

Nadere informatie

omschrijving omschrijving boekwaarde afschrijving rente afschr. 41.639 2013 2013 termijnen huisvesting Nieuwe gemeentewerf 1.189.102 33.974 36.

omschrijving omschrijving boekwaarde afschrijving rente afschr. 41.639 2013 2013 termijnen huisvesting Nieuwe gemeentewerf 1.189.102 33.974 36. omschrijving omschrijving boekwaarde afschrijving rente afschr. 41.639 2013 2013 termijnen huisvesting Nieuwe gemeentewerf 1.189.102 33.974 36.692 huisvesting Nieuwe gemeentewerf (bijdrage) 155.370-4.316-4.791-

Nadere informatie

Financiële Verordening 2009

Financiële Verordening 2009 Financiële Verordening 2009 - Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0848 d.d. 17-9-2013 Onderwerp meerjareninvesteringsplan 2014-2017 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met de onderstaande vervangings- en nieuwe/uitbreidingsinvesteringen

Nadere informatie

No.ZA.11-9455/DV.11-249, afdeling Middelen en Advies.

No.ZA.11-9455/DV.11-249, afdeling Middelen en Advies. *Z005B5C8EB3* Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 mei 2011 Agendanr. Aan de Raad No.ZA.11-9455/DV.11-249, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 mei 2011 Onderwerp: Financiële eindrapportage MIP

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: Verordening gemeente Groningen

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: Verordening gemeente Groningen Gemeentebladnummer: - Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: 5930931 Datum bekendmaking- wijziging van de Financiële Verordening gemeente Groningen Besluit De raad van de gemeente

Nadere informatie

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK Raadsvoorstel Inleiding Atletiekvereniging DAK is al enige tijd bezig met de voorbereidingen om een eigen accommodatie te realiseren in sport en recreatiepark de Schroef. In eerste instantie was het de

Nadere informatie

WIJKVERENIGING DAMSIGT JAARREKENING 2012

WIJKVERENIGING DAMSIGT JAARREKENING 2012 JAARREKENING 2012 INHOUD: Blz. - Balans per 31 december 2012 1 - Toelichting op de Balans per 31 december 2012 2 - Resultaat 2012 en Begroting 2013 3 - Toelichting op het resultaat 2012 4 . BALANS PER

Nadere informatie

- 8. BIJLAGEN EN OVERZICHTEN

- 8. BIJLAGEN EN OVERZICHTEN - 8. BIJLAGEN EN OVERZICHTEN 8.1 Reserves en voorzieningen 8.1.1 De mutaties in de reserves reserves 31.12.2015 2016 2016 31.12.2016 onttrekking nr. eindbalans dotatie (ram) (ram) eindbalans Algemene Reserves

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3 Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2012

Nadere informatie

zwembaden 30 jaar, opstallen sporthallen en sportzalen 40 jaar, c. 25 jaar: renovatie (=levensduurverlengend) gebouwen, interne aanpassing

zwembaden 30 jaar, opstallen sporthallen en sportzalen 40 jaar, c. 25 jaar: renovatie (=levensduurverlengend) gebouwen, interne aanpassing BIJLAGE TABEL AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN VOOR INVESTERINGEN VANAF 2011 Algemeen Ondergrens voor activeren (minimum investeringsbedr ag); 50.000, met uitzondering van voorbereidingskredieten (minimumbedrag

Nadere informatie

Stresstest Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht

Stresstest Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht Stresstest Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht Financiële positie Voor het inzicht zijn meer factoren belangrijk Sluitende begroting Weerstandsvermogen Risico s Weerstandscapaciteit AO/IC Verzekeren

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Jaarrekening. Gemeente Staphorst Jaarrekening

Jaarstukken 2008. Jaarrekening. Gemeente Staphorst Jaarrekening Jaarrekening 2008 Pagina 125 Balans per 31 December Ultimo Ultimo ACTIVA 2008 2007 Vaste activa Immateriële vaste activa 0 0 - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Realisatie Multifunctionele Combischool Rouveen (MCR)

Realisatie Multifunctionele Combischool Rouveen (MCR) Raadsvergadering: 29 juni 2010 Agendapunt: 12 Kenmerk: Datum voorstel: 25 mei 2010 Portefeuillehouder: Wethouder mr. S. de Jong Informant: De heer A.J. Stolmeijer Onderwerp: Realisatie Multifunctionele

Nadere informatie

4. Overzicht boekwaarden 2006

4. Overzicht boekwaarden 2006 Bijlage Basisnota Sport 4. Overzicht boekwaarn 2006 Bdf Actnr Omschrijving Aanschafwaar ijvingen Boekjr. Afwaarring 10 110 Uitbreiding sportterrein 50 67.188,51 34.334,80 1.642,68-31.211,03 3.203,28 19

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

ERRATUM. Het overzicht van gewaarborgde geldleningen van de toelichting van de balans dient te worden gelezen als volgt: financiering van:

ERRATUM. Het overzicht van gewaarborgde geldleningen van de toelichting van de balans dient te worden gelezen als volgt: financiering van: ERRATUM 2008. Jaarstukken 2007 Leiden, 10 juni 2008. Nr. : 08.0046. Afdeling. : Concernstaf Het overzicht van gegarandeerde gelden zoals opgenomen in de toelichting op de balans is onjuist opgenomen. Bij

Nadere informatie

Overzicht reserves en voorzieningen JR 2006

Overzicht reserves en voorzieningen JR 2006 A. Algemene reserves Algemene gemeentelijke reserve 1.632.334,05 61.212,53 622.964,88 150.000,00 2.166.511,46 2.166.511,46 Saldo per 31 december 2005 cf. vastgestelde jaarrekening 1.680.846,83 61.212,53

Nadere informatie

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Inhoud Inleiding In stadsdeel Nieuw-West liggen zes sportparken, te weten sportpark Spieringhorn, sportpark de Eendracht, sportpark Ookmeer, sportpark Sloten,

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2014

Nadere informatie

bijlagen Jaarstukken 2015 Vlagtwedde, de mooiste gemeente vlagtwedde.nl op één na MFA te Sellingen.

bijlagen Jaarstukken 2015 Vlagtwedde, de mooiste gemeente vlagtwedde.nl op één na MFA te Sellingen. Jaarstukken 2015 vlagtwedde.nl bijlagen MFA te Sellingen. op één na } Vlagtwedde, de mooiste gemeente Inhoudsopgave Bijlagen m.b.t. de balans: Investeringsobjecten blz. 1 12 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Nadere informatie

Gemeente fi Bergen op Zoom

Gemeente fi Bergen op Zoom Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Nota Investeren

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 Gemeente Moerdijk, oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Begrippen 2 3 Soorten activa 3 3.1 Algemeen 3 3.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Analyse schuldpositie gemeente Bloemendaal. * * Bedrijfsvoering. Leden van de gemeenteraad Bloemendaal Postbus AE OVERVEEN

Analyse schuldpositie gemeente Bloemendaal. * * Bedrijfsvoering. Leden van de gemeenteraad Bloemendaal Postbus AE OVERVEEN Bedrijfsvoering Leden van de gemeenteraad Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Datum : 27 januari 2017 Uw kenmerk : TR27 Ons kenmerk : 2017002441 Behandeld door : Doorkiesnummer : Onderwerp : Beantwoording

Nadere informatie

Liquiditeitenprognose

Liquiditeitenprognose GEMEENTE SCHERPENZEEL Liquiditeitenprognose 20152018 coll.: Liquiditeitenprognose 20152018 Inleiding Hierbij bieden wij u de liquiditeitenprognose aan voor de jaren 20152018. De prognose bestaat uit 2

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Sector Omschrijving Netto investeringen

Sector Omschrijving Netto investeringen () = eerder DSR Baden: Beweegbare bodem binnenbad De Tobbe 2. DSR Hallen: Luchtbehandeling De Mammoet. DSR Velden: Renovatiekrediet 23 ONA 5. 73. Sanering ongezuiverde lozingen.8 Uitbreiding urnentuin

Nadere informatie

983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066

983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066 Balans: activa 1 Materiële vaste activa Apparatuur 603 819 Transportauto 380 570 983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 0.0979, d.d. -9- B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Analyse meerjareninvesteringsplan 0-0 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie. Niet in te stemmen met die die zijn aangemeld en niet voldoen

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Stichting te Maastricht tot Steun van NIHS Limburg Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Renier Nafzgerstraat 104 Postbus 1722 NL6201 BS Maastricht T+31(0)433219080 Aan het bestuur van F+31(0)43

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

Inhoud. Jaarrekening: S t i c h t i n g G r a a f s c h a p b i b l i o t h e k e n

Inhoud. Jaarrekening: S t i c h t i n g G r a a f s c h a p b i b l i o t h e k e n Inhoud Jaarrekening: 1 Balans per 31 december 2014 2 2 Rekening van baten en lasten over 2014 3 3 Algemene toelichting 4 4 Toelichting op de balans 6 5 Overigens gegevens 12 bladzijde 1 1. Balans per 31

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010-2011

Jaarcijfers 2010-2011 Jaarcijfers 2010-2011 Voor u liggen de balansen per 31 oktober 2011 en de exploitatieoverzichten over de periode 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011 van Stichting Tennispark Vinkebaan en TC Bakkum.

Nadere informatie

Stichting Jan Rigterinkfonds, gevestigd te Oosterhesselen, gemeente Coevorden JAARREKENING 2012: . Winst- en verliesrekening over 2012

Stichting Jan Rigterinkfonds, gevestigd te Oosterhesselen, gemeente Coevorden JAARREKENING 2012: . Winst- en verliesrekening over 2012 Stichting Jan Rigterinkfonds, gevestigd te Oosterhesselen, gemeente Coevorden JAARREKENING 2012:. Winst- en verliesrekening over 2012. Balans per 1 januari 2013. Begroting over 2013 ALGEMEEN -------- Activiteiten:

Nadere informatie

Bijlage 2 Bij de beantwoording van de technische vragen bij de begroting 2016 Vragen gesteld door de CDA-fractie bij de begrotingsmarkt

Bijlage 2 Bij de beantwoording van de technische vragen bij de begroting 2016 Vragen gesteld door de CDA-fractie bij de begrotingsmarkt Bijlage 2 Bij de beantwoording van de technische vragen bij de begroting 2016 Vragen gesteld door de CDA-fractie bij de begrotingsmarkt 30-9-2015. Positief is dat we van 216 blz.in 2015 naar 170 blz. zijn

Nadere informatie

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Activa De bezittingen van de BSGR, deze zijn ingedeeld

Nadere informatie

STOOM STICHTING NEDERLAND JAARREKENING 2015

STOOM STICHTING NEDERLAND JAARREKENING 2015 STOOM STICHTING NEDERLAND JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 2015 Pagina A. Balans per 31 december 2015 1 B. Resultatenrekening over 2015 2 C. Toelichting op de balans per 31 december 2015 3-6

Nadere informatie

M E M O. : De raadsleden. : R. Vennik (portefeuillehouder financiën) CC. : Datum : 14 april 2011. : Erratum jaarrekening. Geachte leden van de raad,

M E M O. : De raadsleden. : R. Vennik (portefeuillehouder financiën) CC. : Datum : 14 april 2011. : Erratum jaarrekening. Geachte leden van de raad, M E M O Aan Van : De raadsleden : R. Vennik (portefeuillehouder financiën) CC. : Datum : 14 april 2011 Onderwerp : Erratum jaarrekening Geachte leden van de raad, Deze en afgelopen week zijn met de accountant

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 Katwijk, 10 februari 2016

JAARREKENING 2015 Katwijk, 10 februari 2016 JAARREKENING 2015 Katwijk, 10 februari 2016 Voorstraat 46 2225 ER Katwijk ZH INHOUDSOPGAVE pagina * Grondslagen van waardering en resultaat 1 * Balans per 31 december 2015 2 * Staat van baten en lasten

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 25 oktober Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 25 oktober Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 25 oktober 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Verzoek tennisvereniging i.o. Venhorst Samenvatting om één tennisvereniging

Nadere informatie

materiële vaste activa Bouwgronden en infrastructurele werkenr

materiële vaste activa Bouwgronden en infrastructurele werkenr Toelichting op de balans Algemeen De voorraden bouwgronden hadden, in het kader van de sanering, per 1 januari 1998 een inbrengwaarde van respectievelijk 5,0 miljoen euro voor Delfzijl en 2,3 miljoen euro

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING blz Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2010 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee.

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee. Jaarrekening 2014 Hierbij treft u het financieel jaarverslag van Voedselbank Harderwijk aan. Ook in 2014 bleef de hulpvraag toenemen en eind 2014 zijn er ruim 250 gezinnen in Harderwijk, Ermelo en Putten

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Dordrecht. Gemeentebestuur. Agendacommissie Gemeente Dordrecht. Geachte leden van de Agendacommissie,

Dordrecht. Gemeentebestuur. Agendacommissie Gemeente Dordrecht. Geachte leden van de Agendacommissie, Gemeentebestuur Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordr Agendacommissie Gemeente Dordrecht Bezoekadres Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht Telefoon (078) 639 8977 Fax (078) 639 80 80 E-mail Behandeld door F.H.J.

Nadere informatie

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen -Raadsver&s Jvï,g 2 ü f "l- 'P O Besluit: Voorstelnummer: E E R H U G O R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 14 2007-017 normatieve grondexploitatie de Horst Y*T?V- V--X vv3'* v /--' \ M 's

Nadere informatie

Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands Jaarrekening 2016

Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands Jaarrekening 2016 Inhoud 1 Algemeen 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Exploitatie rekening 2016 4 Toelichting op de Exploitatie rekening 5 Balans per 31 december 2016 6 Toelichting op enkele balansposten

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad

Voorstel aan de Raad Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 april 2005 / 73/2005 Onderwerp Herinrichting Sportpark De Kluis Programma / Programmanummer Sport / 4410 Portefeuillehouder Depla Voorstel

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018

Meerjarenbegroting 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018 1. Uitkomst MJB 2014/2018 639.000-856.000-1.077.000-1.362.000-1.362.000 Uitkomst uit de programma begroting 2014 positief negatief negatief negatief negatief (aanname) 2. Correctie MJB vanwege de september

Nadere informatie

' NG K 7 23^ Jaarstukken 2002. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn

' NG K 7 23^ Jaarstukken 2002. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn ' NG K 7 23^ Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2002 Alphen aan den Rijn, 3 maart 2003 Dit rapport heeft 9 pagina's Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Meer jaren onderhoudsplanning sportparken

Meer jaren onderhoudsplanning sportparken Voorziening Onderhoud Sportvelden in de gemeente Beek Projectnummer: Datum: Versie: Gecontroleerd door: BEK026 7 Dhr. R. van Rijt blad 1 van 24 Inhoud blz. 1 Inleiding 3 2 Gevolgde werkwijze 4 2.1 Bepalen

Nadere informatie

Onderwerp Uitbreiding kleedkamers VV Blauw Wit, SV Nijmegen en VV Union

Onderwerp Uitbreiding kleedkamers VV Blauw Wit, SV Nijmegen en VV Union Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 april 2006 / 54/2006 Onderwerp Uitbreiding kleedkamers VV Blauw Wit, SV Nijmegen en VV Union Programma / Programmanummer Sport / 4410

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Financiële verordening Het Gegevenshuis

Financiële verordening Het Gegevenshuis Financiële verordening Het Gegevenshuis Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis d.d. 25 februari 2016. Inhoud Artikel 1 Begrippenkader...

Nadere informatie

Onderwerp: Financieel Plan Scholenprogramma gemeente Delfzijl

Onderwerp: Financieel Plan Scholenprogramma gemeente Delfzijl Vergadering gemeenteraad d.d. 30 maart 2017 Agenda nummer 3 Portefeuillehouder: wethouder de heer J.H. Menninga Onderwerp: Financieel Plan Scholenprogramma gemeente Delfzijl Korte inhoud: De raad van Delfzijl

Nadere informatie

Aan de Raad. Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 29 april 2003

Aan de Raad. Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 29 april 2003 Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 29 april 2003 Onderwerp Aanvullend krediet ten behoeve van aanpassingen legionella en gebruiksvergunningen

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

wijziging Financiële Verordening gemeente Groningen

wijziging Financiële Verordening gemeente Groningen Raadsvoorstel Onderwerp wijziging Financiële Verordening gemeente Groningen Registratienr. 5930931 Steller/telnr. Harrie Austie/ 7693 Bijlagen 3 Classificatie Openbaar Vertrouwelijk Portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Brede Maatschappelijke Voorziening Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2012/96 Behandelend ambtenaar : SENDEN, TIM Agendapunt : Portefeuille : FYSIEK DOMEIN EN

Nadere informatie

Uitgangspunten stresstest

Uitgangspunten stresstest Uitgangspunten stresstest Hoofdzakelijk op basis van openbare bronnen: Begroting Jaarrekening CBS-statistieken Atlas van de lokale lasten Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

4.2 Weerstandsvermogen

4.2 Weerstandsvermogen 4.2 Weerstandsvermogen 4.2.1 Inleiding Deze paragraaf handelt over de hoogte van de algemene reserve en andere weerstandscapaciteit waarover de gemeente Spijkenisse beschikt om calamiteiten en andere tegenvallers

Nadere informatie

1. OVERZICHT BEGROTINGSWIJZIGING BEGROTING 2008 TER VASTSTELLING DOOR DE RAAD.

1. OVERZICHT BEGROTINGSWIJZIGING BEGROTING 2008 TER VASTSTELLING DOOR DE RAAD. Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht Datum 2 december 2008 Ons kenmerk SBC/2008/1156 Begrotingsprogramma Div. en -thema Div. Hierbij treft u 3 wijzigingen voor de begroting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

OPENBAAR tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken 2017

OPENBAAR tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken 2017 OPENBAAR tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken 2017 Vlaardingen, (peildatum 1 juli 2017) De Eilanden, fase 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Planning en resultaten... 4 1.1 Planning... 4 1.2 Resultaten...

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Aanvullend krediet vernieuwbouw club-/kleedaccommodatie Hockey Club Haarlem. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Aanvullend krediet vernieuwbouw club-/kleedaccommodatie Hockey Club Haarlem. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Aanvullend krediet vernieuwbouw club-/kleedaccommodatie Hockey Club Haarlem Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. R.H. Heeck Telefoon 5115716 E-mail: heeckrh@haarlem.nl MO/SR Reg.nr.

Nadere informatie

Nummer : Onderwerp : Actualisatie exploitatie opzetten 2017

Nummer : Onderwerp : Actualisatie exploitatie opzetten 2017 Nummer : 11-05.2017 Onderwerp : Actualisatie exploitatie opzetten 2017 Korte inhoud : Jaarlijks worden de exploitatieopzetten ( Almersma, LTSlocatie en Scherphorn-Noord ) geactualiseerd en ter besluitvorming

Nadere informatie

AMC Personeelsvereniging gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Jaarrekening 2016

AMC Personeelsvereniging gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Jaarrekening 2016 AMC Personeelsvereniging gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Jaarrekening 2016 Pagina 1 van 11 INHOUD RAPPORT Jaarrekening Pagina Balans per 31 december 2016 3 Staat van Baten en Lasten over 2016

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 NOTA ACTIVABELEID 2013 Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 1 Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Begripsbepaling 4 2 Activering van activa 6 2.1 Materiële vaste activa 6 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie