14-Language Speaking Global Translator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14-Language Speaking Global Translator"

Transcriptie

1 FR-S Language Speaking Global Translator User s Guide Gebruikershandleiding

2 Licentieovereenkomst (enkel in de VS) LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN DE ELECTRONIC REFERENCE. DOOR HET AANWENDEN VAN DE ELECTRONIC REFERENCE AANVAARDT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT, STUUR DAN DIT PAKKET SAMEN MET DE AANKOOPBON TERUG NAAR DE HANDELAAR WAAR U DE ELECTRONIC REFERENCE HEBT AANGEKOCHT EN U KRIJGT HET AANKOOPBEDRAG TERUG. Met ELECTRONIC REFERENCE wordt het software product en de documentatie terug te vinden in dit pakket bedoeld en met FRANKLIN wordt Franklin Electronic Publishers, Inc. bedoeld. Beperkte gebruikerslicentie All rechten in de ELECTRONIC REFERENCE blijven de eigendom van FRANKLIN. Via uw aankoop, verleent FRANKLIN u een persoonlijke en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van deze ELECTRONIC REFERENCE. U mag geen kopieën maken van de ELECTRONIC REFERENCE of van de opgeslagen gegevens die aanwezig zijn op het tijdstip van aankoop, dit noch in elektronisch noch in printformaat. Deze vorm van kopiëren is in strijd met de toepasselijke kopierechten. Bovendien mag u op geen enkele manier de ELECTRONIC REFERENCE wijzigen, aanpassen, demonteren, ontbinden, vertalen, afgeleide werken creëren of de constructie ervan veranderen. U mag de ELECTRONIC REFERENCE niet (opnieuw) exporteren, dit zowel rechtstreeks of onrechtstreeks, zonder de toepasselijke wetgeving na te leven. De ELECTRONIC REFERENCE bevat vertrouwelijke informatie over Franklin. U stemt ermee in om de nodige stappen te ondernemen om deze informatie te beschermen tegen ongeoorloofde onthulling of gebruik. Deze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd door Franklin. Deze licentie stopt onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving van FRANKLIN wanneer u niet voldoet aan een van de bepalingen binnen deze licentie. Lees aandachtig volgende veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen voordat u het apparaat gebruikt. Opmerking: Als dit apparaat wordt gebruikt door jonge kinderen, laat een volwassene deze gebruikershandleiding luidop voorlezen en houd toezicht wanneer ze het apparaat gebruiken, zo niet kan dit ernstig letsel veroorzaken. 44

3 Inhoudsopgave Inleiding Voorzorgsmaatregelen voor batterijen Productverzorging De batterijen vervangen Uw product terugzetten Leer uw apparaat kennen De speciale eigenschappen gebruiken Toetsengids Aan de slag De bron- en doeltaal wijzigen De instellingen wijzigen Woorden vertalen Letters in woorden vinden Andere invoermethodes Zinnen vertalen Het woordenboek gebruiken Telefoonboek, agenda en memo gebruiken Wachtwoord gebruiken Timer Stopwatch De klok gebruiken Rekenmachine De Metriek omzetter gebruiken De Valuta omzetter gebruiken Spelletjes spelen Persoonlijke woordenboeken gebruiken Uw apparaat aansluiten Bestanden naar uw apparaat kopiëren Technische beschrijving Recyclage en verwijdering FCC MEDEDELING (enkel in de VS) Afwijzing van garanties Beperkte garantie (EU en Zwitserland) Beperkte garantie (buiten de V.S., EU en Zwitserland)

4 Inleiding Bedankt voor de aankoop van de 14-talige sprekende vertaalcomputer! Met deze vertaler kunt u: van en naar 14 talen vertalen, met inbegrip van: Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Pools, Portugees, Russisch, Spaans en Turks; opvragen van de vertaling van duizenden woorden; vinden van de vertalingen van honderden conversatiezinnen; beluisteren van de opgenomen uitspraak van woorden en zinnen in elke taal; eenvoudig afwisselen tussen bron- en doeltalen; invoeren van Russische, Koreaanse en Arabische letters; opvragen van definities van Engelse woorden met gebruik van Merriam-Webster's Handwoordenboek; uw eigen woorden en definities in het gebruikerswoordenboek opslaan; uw apparaat op een PC aansluiten om een back-up te maken van uw gebruikerswoordenboek of om deze te bewerken; de achtergrondverlichting gebruiken en de lettergrootte van de vertaling aanpassen voor een betere weergave; basisberekeningen maken met gebruik van de ingebouwde rekenmachine; meeteenheden en valuta's omzetten met gebruik van de metriek en valuta omzetter; tijd bijhouden met lokale en wereldklok. 46

5 Voorzorgsmaatregelen voor batterijen Uw product wordt aangedreven door twee AAA batterijen. Laad niet-oplaadbare batterijen nooit opnieuw op. Laad batterijen die samen met het apparaat toekomen nooit opnieuw op. Haal de oplaadbare batterijen uit het apparaat alvorens deze op te laden. Laad oplaadbare batterijen alleen op onder het toezicht van volwassenen. Meng geen oude en nieuwe batterijen. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardig type. De voedingsterminals mogen niet worden kortgesloten. Stel batterijen niet bloot aan rechtstreekse warmte en probeer deze niet uit elkaar te halen. Volg voor het gebruik van de batterij de instructies van de batterijfabrikant. Haal altijd een bijna lege of uitgeputte batterij uit het apparaat. Om schade veroorzaakt door lekkage van het batterijvloeistof te voorkomen, vervang de batterij(en) na twee jaar ongeacht het gebruik van het apparaat tijdens deze periode. Het apparaat kan worden beschadigd door een lekkende batterij. Maak het batterijcompartiment onmiddellijk schoon en voorkom elk contact met uw huid. Houd batterijen uit de buurt van kleine kinderen. Breng onmiddellijk een bezoek aan de dokter indien ingeslikt. 47

6 Productverzorging Uw apparaat is ontworpen om licht, compact en duurzaam te zijn. Desondanks is het een elektronisch apparaat en moet het met de nodige zorg worden gebruikt. Het gebruik van onnodige druk of het slaan van het apparaat tegen andere voorwerpen kan schade veroorzaken. Om schade aan uw apparaat te voorkomen: Sluit het deksel wanneer niet in gebruik. Dit beschermt het scherm tegen breuk, krassen of beschadigingen. Laat het apparaat niet vallen, buig deze niet en oefen geen overdreven druk uit. Stel uw apparaat niet bloot aan vochtigheid, extreme of langdurige warmte, koude of andere ongunstige omstandigheden. Berg het apparaat niet op in vochtige of natte ruimten. Het is niet waterdicht. Om het apparaat schoon te maken, spuit een milde glasreiniger op een doek en veeg het oppervlak van het apparaat schoon. Spuit geen vloeistoffen rechtstreeks op uw toestel. Indien het glas van het display breekt, gooi het product op een correcte manier weg en voorkom elk contact met uw huid. Was dan onmiddellijk uw handen. Houd schermbeschermers en plastic tassen uit de buurt van baby s en kinderen, dit om verstikkingsgevaar te voorkomen. 48

7 De batterijen vervangen Uw product wordt aangedreven door twee AAA batterijen. Een waarschuwing wordt op het scherm weergegeven als het batterijvermogen laag is. Volg deze eenvoudige instructies om de batterijen te installeren of te vervangen. Houd de nieuwe batterijen bij de hand voordat u de oude batterijen verwijdert. 1. Zet uw product uit en draai deze om. 2. Open het batterijdeksel achteraan uw apparaat door deze in de richting van de pijl te duwen. 3. Verwijder de oude batterijen. 4. Plaats de batterijen volgens de +/- markeringen in het batterijvak. AAA AAA Belangrijk: Zorg ervoor dat de batterijen op een correcte manier worden geplaatst. Een verkeerde polariteit kan het apparaat beschadigen. 5. Plaats het batterijdeksel terug. Waarschuwing: Alle ingevoerde informatie die is ingevoerd in de ingebouwde boeken kan worden gewist indien de batterijen volledig uitgeput zijn of indien het langer dan enkele seconden duurt om de batterijen te vervangen. Houd altijd geschreven kopiëen van uw belangrijke informatie bij. 49

8 Uw product terugzetten Als het toetsenbord niet reageert of als het scherm onregelmatigheden vertoont, zet het systeem terug door onderstaande stappen te volgen: 1. Druk lichtjes op de terugzetknop van uw apparaat met behulp van een paperclip. De terugzetknop bevindt zich in een kleine opening aan de voorzijde van uw apparaat. Waarschuwing! Druk de terugzetknop niet te hard in, dit kan leiden tot een permanente onbruikbaarheid van uw product. Bovendien worden alle instellingen gewist als u het product terugzet. 50

9 Leer uw apparaat kennen ) Scherm 2) Spreekbron en doeltoetsen 3) Woordenboektoets 4) Vertalingstoets 5) Stroomtoets 6) Bron- en doeltaaltoetsen 7) Menutoets 8) Lettertype/volumetoets 9) Accent/Symbooltoets 10) Navigatietoetsen 11) Functietoets 12) Invoer/achtergrondverlichting-toets

10 Uw apparaat is uitgerust met verscheidene speciale eigenschappen: Koptelefoonaansluiting De speciale eigenschappen gebruiken Batterijvak USB-poort Luidspreker Koptelefoonaansluiting: De koptelefoonaansluiting is ontworpen voor 3,5 mm, 35 ohm impedantie stereo koptelefoons. Opgelet: Monofone koptelefoons functioneren niet met dit apparaat. USB-poort: De USB-poort, die zich op de bovenzijde van het apparaat bevindt, is ontworpen voor een mini-usb 1.1 compatibele aansluiting. Plaats het mini USB-contact van een USB-kabel in deze poort en het standaard USB-contact in uw PC, om het toestel aan te sluiten op uw PC. Batterijvak: Het batterijvak bevindt zich op de achterzijde van het apparaat. Er is ruimte voor twee AAA batterijen. Luidspreker: De luidspreker bevindt zich op de achterzijde van het apparaat, onder het batterijvak. 52

11 Toetsengids Functietoetsen Zet het apparaat aan of uit. Spreekt het woord in de brontaal uit. Spreekt het woord in de doeltaal uit. Gaat naar het woordzoekscherm van het woordenboek. Gaat naar het woordzoekscherm van de vertaler. Wijzigt de brontaal (de taal die u reeds kent). Wijzigt de doeltaal (de taal die u wilt vinden). Gaat naar het hoofdmenu. Wijzigt de lettertoetsen om hoofdletters en andere speciale tekens te typen. Kopieert of wist een letter. 53 of Toetsengids Typt een vraagteken om een letter in een woord op te vullen. Wijzigt om speciale tekens te typen en extra functies uit te voeren. In textmodus, doorloopt de beschikbare lettergroottes. Na een letter, druk herhaaldelijk om de beschikbare accenten te doorlopen. Wist tot aan de bovenzijde van de huidige functie. Typt een spatie. Geeft een woord in of kiest een item. Combinatietoetsen* + Scrollt één scherm per keer omhoog of omlaag. *Houd de eerste toets vast terwijl de tweede wordt ingedrukt.

12 Toetsengids Toetsengids + In een reeks ingaven, of geeft de vorige of volgende ingave weer. + In een menu, gaat naar of het eerste of laatste menu-item. In een ingave, gaat naar het begin of einde van de ingave. + Typt het speciale teken 1-0 dat op de nummertoets wordt getoond. + geeft, indien beschikbaar, een menu van opties weer. + In de agenda, geeft een menu van speciale tekens # $ % ^ & * ( ) / \ ; :,.? _ = [ ] + Bij een woordingavescherm, typt een asterisk (]) om een serie van onbekende letters of tekens in een woord op te vullen. + Zet de achtergrondverlichting aan of uit. + Geeft de volumebalk weer. Druk op of om het aan te passen. Richtingstoetsen Beweegt omhoog ( ), omlaag ( ), links ( ) of rechts ( ). Rekentoetsen 1 0 Typt getallen. A( x) Berekent een vierkantswortel. S(x2) Kwadrateert een getal. D(1/x) Berekent een reciproque waarde. F(%) Berekent een percentage. G(+) Voegt een waarde toe aan een andere. H(-) Trekt een waarde af van een andere. 54

13 Toetsengids Aan de slag J(x) Vermenigvuldigt twee waarden. K( ) Deelt een waarde door een andere. L(.) Plaatst een decimaalpunt. C(+/-) Verandert het teken van het weergegeven getal naar negatief of positief. V(m+) Sommeert de huidig weergegeven waarde met het getal opgeslagen in het geheugen. B(m-) Trekt de huidig weergegeven waarde af van het getal opgeslagen in het geheugen. N(mr) Roept het opgeslagen getal in het geheugen op. M(mc) Wist het opgeslagen getal in het geheugen. (ac) Wist de rekenmachine. (ce) Wist de huidige waarde maar behoudt de bewerking. (=) Voert een bewerking uit. 55 De eerste maal u deze vertaler gebruikt (of na het terugzetten van het product), zal er worden gevraagd om de taal display gebruikt voor de on-screen prompts en menu-items in te stellen. Druk op de letter van uw gewenste taal: A = Arabisch H = Japans B = Chinees I = Koreaans C = Nederlands J = Pools D = Engels K = Portugees E = Frans L = Russisch F = Duits M = Spaans G = Italiaans N = Turks Opmerking: U kunt de taal display op elk moment in het instelmenu wijzigen.

14 De bron- en doeltaal wijzigen Volg de pijlen De knipperende pijlen langs de rechterzijde van het scherm geven aan welke pijltjestoetsen u kunt indrukken om de menu s te doorlopen of om meer tekst te zien. De brontaal is de taal waarin u een woord invoert in het vertaalingavescherm. De doeltaal is de taal waarin u de vertaling wilt zien. De initiële bron- en doeltaal worden toegewezen wanneer u een taal display selecteert. De brontaal is dezelfde als de taal display. Als u Arabisch als taal display selecteert, is de doeltaal Chinees. Als u een andere taal display selecteert is de doeltaal Arabisch. Voer het volgende uit om de bronen doeltaal te wijzigen. 1. Druk op. De lijst met brontalen wordt weergegeven. 2. Druk op of om uw gewenste keuze te selecteren en druk dan op. 3. Druk op. De lijst met doeltalen wordt weergegeven. 4. Druk op of om een doeltaal te kiezen. Druk op. 56

15 De instellingen wijzigen De instellingen wijzigen U kunt op elk moment de instellingen van uw apparaat aanpassen door gebruik te maken van onderstaande stappen: 1. Druk op MENU. 2. Druk op om Instellingen te kiezen en druk dan op. 3. Druk op of om te verplaatsen naar uw gewenste instelling. Tijd uitschakelen bepaalt hoelang uw product ingeschakeld blijft als er geen toets wordt ingedrukt. Contrast bepaalt hoe donker of licht het scherm is. Lettergrootte bepaalt de grootte van het schermtype. Taal display bepaalt de gebruikte taal voor het weergeven van prompts en andere berichten op uw apparaat. Setup tijd laat u toe om de klok in te stellen. 4. Druk op of om de geselecteerde instelling aan te passen. 57 Opmerking: Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen. Voor Taal display, een menu verschijnt die alle beschikbare talen weergeeft. Druk op de letter van uw keuze of gebruik de pijltjestoetsen om de taal te kiezen en druk dan op. Voor Setup klok, een menu verschijnt die alle beschikbare opties weergeeft. Stel de tijd en datum in zoals hieronder beschreven. Druk op wanneer u klaar bent. Tijd en datum instellen Wanneer u drukt op wanneer op Setup klok is, wordt het Setup klok menu weergegeven. 1. Druk op of om te verplaatsen naar uw gewenste instelling. U kunt de datum, tijd, thuisstad, wereldstad, zomertijd van thuis- en wereldstad en tijdformaat aanpassen.

16 De instellingen wijzigen Woorden vertalen 2. Druk op om de geselecteerde instelling aan te passen. De Datum en Tijd instelling openen pop-up vensters. Druk op of om de geselecteerde instelling aan te passen. Druk op of om de instellingen te doorlopen. Druk op wanneer u klaar bent. DeThuisstad en Wereldstad instelling geven een lijst met steden weer. Druk op of om uw gewenste stad te kiezen. U kunt ook op een letter drukken om rechtstreeks naar dat specifieke deel in de lijst te gaan. Druk op wanneer u klaar bent. Voor de Zomertijd en Tijdformaat instelling, druk op om de verschillende opties te doorlopen. 3. Druk op wanneer u klaar bent. 58 Gebruik uw apparaat om woorden van een brontaal naar een doeltaal te vertalen. Onthoud dat u de bron- en doeltaal op elk moment kunt wijzigen met behulp van en. 1. Druk op om naar het zoekscherm voor woordvertaling te gaan. 2. Typ een op te zoeken woord. Terwijl u letters typt wordt het eerste woord in de lijst dat overeenkomt met de letter die u typt bovenaan de lijst weergegeven. Het is niet noodzakelijk om het volledig woord te typen om het woord te vinden dat u zoekt. U kunt accenten, umlauts, diakritische tekens en hoofdletters typen maar dit is niet noodzakelijk. Om accenten, umlauts en diakritische tekens te typen, typ eerst een letter en druk dan herhaaldelijk op. Om een

17 Woorden vertalen Woorden vertalen hoofdletter te typen, druk op en dan op de lettertoets. Houd ingedrukt en druk dan op 2, 3 of 6 om. ' of - te typen. Druk op om een letter te verwijderen. 3. Als het gewenste woord op het scherm wordt weergegeven, druk op totdat het gewenste woord opgelicht. Of u kunt verder letters typen totdat het woord volledig is en het overeenkomstige woord in de lijst automatisch wordt opgelicht. 4. Druk op. Het bericht Gevonden: n knippert op het scherm gevolgd door een lijst van woorden en/of zinnen. n is het totaal aantal overeenkomsten. 5. Druk op of om, indien nodig, de gewenste ingave op te lichten. 6. Druk dan op om de vertaling te zien. Druk op of om de ingave uitgesproken in de bron- of doeltaal te horen. 7. Druk op, indien nodig, om de ingave te lezen. Houd FN ingedrukt en druk op of om, indien voorhanden, naar de volgende of vorige ingave te gaan. 8. Druk op CLEAR wanneer u klaar bent. 59 Verkeerd spellen van woorden Als u een verkeerd gespeld woord invoert, wordt een lijst met verbeteringen weergegeven. Druk op of om het gewenste woord te kiezen en druk op om zijn ingave te zien.

18 Letters in woorden vinden Andere invoermethodes Als u niet goed weet hoe een woord te spellen, typ een vraagteken (?) in plaats van elke onbekende letter. Om prefixen, suffixen en andere delen van woorden te vinden, typ een asterisk ( ) in een woord. Elke asterisk stelt een reeks letters voor. Opmerking: Als u een asterisk typt aan het begin van het woord, kan het enige tijd duren om overeenkomstige woorden te vinden. 1. Ga naar het woordingavescherm van de vertaler of woordenboek. 2. Typ een woord met? s en s. Om een asterisk te typen, houd ingedrukt en druk op. 3. Druk op. 4. Druk op om het gewenste woord te kiezen en druk op om zijn ingave te zien. 5. Druk op CLEAR wanneer u klaar bent. Druk op MENU om naar het hoofdmenu te gaan. 60 Als u een woord in de Arabische, Chinese, Japanse, Koreaanse of Russische brontaal invoert, zijn er enkele verschillen in vergelijking met de talen gebaseerd op een Romeins alfabet. Voor Arabisch, typ de tekens naargelang ze op uw apparaat weergegeven worden. Opmerking: De Arabische tekens worden in de rechterbenedenhoek van de toetsen aangegeven. Omdat het Arabisch alfabet meer tekens bevat dan een Romeins alfabet, bevatten sommige toetsen twee Arabische tekens. Om een van deze letters in te voeren, druk op de lettertoets en druk dan op. Voor Chinees, typ Romeinse letters om woorden te zoeken. Uw lijst met resultaten wordt ook met behulp van Romeinse letters weergegeven. Het is enkel wanneer u een gewenste ingave selecteert dat u het

19 Andere invoermethodes Andere invoermethodes woord in het Chinese schrift zult zien. Opmerking: Om het beste resultaat te krijgen, typ het volledige woord in het ingavescherm. Probeer niet om woorden te vinden door ze teken per teken in te voeren. Voor Japans, typ Romeinse letters. Terwijl u letters typt, worden de overeenkomstige Japanse tekens in het ingavescherm weergegeven. Opmerking: Om een teken met een lange klinker in te geven, houd ingedrukt en druk op 6. Voor Koreaans, typ de tekens naargelang ze op uw apparaat weergegeven worden. Opmerking: De Koreaanse tekens worden in de linkerbovenhoek van de toetsen aangegeven. Omdat het Koreaanse alfabet meer tekens bevat dan een Romeins alfabet, bevatten sommige toetsen twee Koreaanse tekens. Om een van deze letters in te 61 voeren, druk op de letter en druk dan op om deze te selecteren. Voor Russisch, typ de letters naargelang het toetsenbord van uw apparaat. Opmerking: De Russische tekens worden in de rechterbovenhoek van de toetsen aangegeven. Omdat het Cyrillisch alfabet meer tekens bevat dan een Romeins alfabet, bevatten sommige toetsen twee Cyrillische tekens. Om een van deze letters in te voeren, druk op de letter en druk dan op.

20 Zinnen vertalen De standaardzinnen in dit product worden altijd weergegeven in de huidige brontaal. Volg deze stappen om een zin van een brontaal naar een doeltaal te vertalen: 1. Druk op MENU. 2. Druk op om Korte zinnen te kiezen en druk dan op. 3. Druk op of om een categorie te kiezen en druk op. Opmerking: U kun ook beginnen met het typen van een woord om te zoeken naar zinnen die dit woord bevatten. Typ het gewenste woord en druk dan op. 4. Druk op of om de zin die u wilt vertalen te kiezen. 5. Druk op om de vertaling te zien. 6. Druk op, indien nodig, om de ingave te lezen. Houd FN ingedrukt en druk op of om, indien voorhanden, naar de volgende of vorige ingave te gaan. 62 Het woordenboek gebruiken U kunt de definities van Engelse woorden opzoeken met gebruik van Merriam-Webster s handwoordenboek. 1. Druk op MENU. 2. Druk op om M-W Engels woordenboek te kiezen en druk dan op. Of u kunt drukken op. 3. Typ een word (bijv. poignant). Terwijl u de letters typt wordt het eerste woord in de lijst dat overeenkomt met de letter die u typt bovenaan de lijst weergegeven. Het is niet noodzakelijk om het volledig woord te typen om het woord te vinden dat u zoekt. U kunt accenten, umlauts, diakritische tekens en hoofdletters typen maar dit is niet noodzakelijk. Om accenten, umlauts en diakritische tekens te typen, typ eerst een letter en druk dan herhaaldelijk op. Om een hoofdletter te typen, druk op en dan op de lettertoets.

21 Het woordenboek gebruiken Het woordenboek gebruiken Houd ingedrukt en druk dan op 2, 3 of 6 om. ' of - te typen. Druk op om een letter te verwijderen. 3. Als het gewenste woord op het scherm wordt weergegeven, druk op totdat het gewenste woord wordt opgelicht. Of u kunt verder letters typen totdat het woord volledig is en het overeenkomstige woord in de lijst automatisch wordt opgelicht. 4. Druk op. 5. Druk op, indien nodig, om de ingave te lezen. 6. Druk op CLEAR wanneer u klaar bent. Meerdere ingaven bekijken Als een zoekopdracht meerdere overeenkomstige ingaven vindt, kunt u op een eenvoudige manier de overeenkomsten 63 doorlopen. Houd FN ingedrukt en druk op of om naar de vorige of volgende overeenkomstige ingave te gaan. Verkeerd spellen van woorden Als u een verkeerd gespeld woord invoert, wordt een lijst met verbeteringen weergegeven. Druk op of om het gewenste woord te kiezen en druk dan op om zijn ingave te zien. Om terug te keren naar de lijst met verbeteringen, druk op. Woordenboekingaven begrijpen Ingaven kunnen bestaan uit trefwoorden, uitspraakinformatie, spraakonderdelen, andere vormen en definities. Na de definitie kunt u een lijst van gebruiksvoorbeelden zien.

22 Telefoonboek, agenda en memo gebruiken Ingaven toevoegen 1. Druk op MENU. 2. Druk op om Agenda te kiezen en druk dan op. 3. Druk op of om Telefoonboek, Agenda of Memo te kiezen en druk dan op. 4. Houd FN ingedrukt en druk op N. 5. Voer de juiste informatie in de beschikbare velden in. Druk op of om naar het volgende veld te gaan. Druk op om naar het vorige veld terug te keren. Om een letter te wissen, druk op. Om accenten te typen, typ een letter (bijv. e) en druk dan herhaaldelijk op totdat het gewenste accent verschijnt (bijv. é). 64 Om een hoofdletter te typen, houd ingedrukt en druk op een lettertoets. Om een nummer te typen, druk op een nummertoets. Om een speciaal teken in te voeren (indien toegelaten), houd ingedrukt en druk dan op een nummertoets. U kunt ook FN ingedrukt houden en dan op drukken om een menu met speciale tekens te bekijken. Gebruik de richtingstoetsen om er een te selecteren en druk op. In agenda- of memorecords, druk op indien vereist om een pop-up menu te openen. In agendarecords houdt dit het selecteren van het evenementtype en de tijd van het evenement in, en of er al dan niet een alarm ingesteld dient te worden. In memos houdt dit het selecteren van

23 Telefoonboek, agenda en memo gebruiken een datum in. Gebruik de navigatieknoppen om uw instellingen te selecteren en druk dan op. U kunt, indien nodig, de invoertaal tijdens het openen wijzigen. Houd FN ingedrukt en druk op MENU. Druk dan op om Invoertaal te kiezen en druk dan op. 7. Als u klaar bent, houd FN ingedrukt en druk op S om de ingave op te slaan. U kunt het scherm ook verlaten zonder de ingave op te slaan. Houd FN ingedrukt en druk op MENU. Druk op om, indien nodig Sluiten te kiezen en druk dan op. U wordt gevraagd om het verlaten te bevestigen. Ja wordt opgelicht. Druk op om het scherm te verlaten zonder op te slaan. Druk op om Nee te kiezen en druk dan op om het verlaten te annuleren. 65 Ingaven bekijken 1. Druk op MENU. 2. Druk op om Agenda te kiezen en druk dan op. 3. Druk op of om Telefoonboek, Agenda of Memo te kiezen en druk dan op. 4. Druk op of om een ingave te kiezen en druk dan op. 5. Druk op of om de beschikbare velden te doorlopen. Als een veld teveel informatie bevat om op het scherm te passen, zal het verschijnen in een pop-up venster terwijl dit veld opgelicht is. Houd FN ingedrukt en druk op E om de ingave te bewerken. Houd FN ingedrukt en druk op D om de ingave te verwijderen. Druk op om te verlaten.

24 Telefoonboek, agenda en memo gebruiken Ingaven bewerken 1. Druk op MENU. 2. Druk op om Agenda te kiezen en druk dan op. 3. Druk op of om Telefoonboek, Agenda of Memo te kiezen en druk dan op. 4. Druk op of om een ingave te kiezen en druk dan op. 5. Houd FN ingedrukt en druk op E. 6. Maak uw wijzigingen op dezelfde manier als wanneer u een ingave toevoegt. Druk op of om naar het volgende veld te gaan. Druk op om naar het vorige veld terug te keren. Druk op of om de cursor te verplaatsen. Om een letter te wissen, druk op. 7. Als u klaar bent, houd FN ingedrukt en druk op S om uw wijzigingen op te slaan. U kunt het scherm ook verlaten zonder de ingave op te slaan. Houd FN ingedrukt en druk op MENU. Druk op om, indien nodig, Sluiten te kiezen en druk dan op. U wordt gevraagd om het verlaten te bevestigen. Ja wordt opgelicht. Druk op om het scherm te verlaten zonder op te slaan. Druk op om Nee te kiezen en druk dan op om het verlaten te annuleren. Ingaven verwijderen 1. Druk op MENU. 2. Druk op om Agenda te kiezen en druk dan op. 3. Druk op of om Telefoonboek, Agenda of Memo te kiezen en druk dan op. 66

25 Telefoonboek, agenda en memo gebruiken Wachtwoord gebruiken 4. Druk op of een ingave te kiezen. 5. Houd FN ingedrukt en druk op D. U wordt gevraagd om de verwijdering te bevestigen. Nee wordt opgelicht. Druk op om de verwijdering te annuleren. Druk op om Ja te kiezen en druk dan op om het woord te verwijderen. Om alle ingaven te verwijderen, houd FN ingedrukt en druk op MENU. Druk op om, indien nodig, Alles wissen, te kiezen en druk dan op. U wordt gevraagd om de verwijdering te bevestigen. Nee wordt opgelicht. Druk op om de verwijdering te annuleren. Druk op om Ja te kiezen en druk dan op om de lijst te verwijderen. 67 U kunt een wachtwoord instellen om een ongeoorloofde toegang tot het telefoonboek, agenda en memofuncties te vermijden. Waarschuwing! Bewaar het wachtwoord op een veilige en afzonderlijke plaats. Om uw informatie te beschermen, maak regelmatig kopieën van uw gegevens op uw PC. Voor meer informatie over het maken van back-ups en het terugbrengen van uw gegevens, zie "Bestanden naar uw apparaat kopiëren". 1. Druk op MENU. 2. Druk op om Agenda te kiezen en druk dan op. 3. Druk op om Wachtwoord te kiezen en druk dan op. 4. Bij de prompt, typ een wachtwoord dat uit maximaal acht tekens bestaat en druk op. Elk teken zal uit veiligheid als een asterisk worden weergegeven (]).

26 Wachtwoord gebruiken Timer 5. Voer hetzelfde wachtwoord opnieuw in en. U kunt ook FN ingedrukt houden en op C drukken om het wachtwoord te bevestigen. Opmerking: Als de wachtwoorden niet overeenkomen, dient u opnieuw te beginnen. Er wordt naar het door u ingestelde wachtwoord gevraagd telkens u het telefoonboek (of andere beschermde eigenschappen) kiest. 6. Om het wachtwoord te wijzigen, herhaal Stappen 1-5. Om het wachtwoord uit te schakelen, druk op bij beide wachtwoordprompts. U kunt ook FN ingedrukt houden en op MENU drukken, druk op om, indien nodig, Verwijder te kiezen en druk dan op om het wachtwoord uit te schakelen Druk op MENU. 2. Druk op om Agenda te kiezen en druk dan op. 3. Druk op of om Timer te kiezen en druk dan op. Druk op R om de timer naar zijn standaardinstellingen terug te zetten. 4. Druk op om het scherm te verlaten zonder te wijzigen. Een evenement instellen 1. Druk op S om een evenement in te stellen. De standaard streefdatum wordt opgelicht. 2. Druk op om de streefdatum in te stellen. Een kalender wordt weergegeven. 3. Gebruik de richtingstoetsen om een datum (dag, maand en jaar) te selecteren en druk dan op.

27 Timer Stopwatch Het timerscherm zal dan aangeven hoe lang het nog duurt tot de dag van het evenement. U kunt, indien nodig, de invoertaal tijdens het openen wijzigen. Houd FN ingedrukt en druk op MENU. Druk op om, indien nodig, Invoertaal te kiezen en druk dan op. 4. Druk op om naar het Evenement veld te gaan. 5. Typ een evenementtitel 6. Houd FN ingedrukt en druk dan op S om het evenement op te slaan. U kunt het scherm ook verlaten zonder het evenement op te slaan. Houd FN ingedrukt en druk op MENU. Druk op om, indien nodig, Sluiten te kiezen en druk dan op. U wordt gevraagd om het verlaten te bevestigen. Ja wordt opgelicht. Druk op om het scherm te verlaten zonder op te slaan. Druk op om Nee te kiezen en druk dan op om het verlaten te annuleren Druk op MENU. 2. Druk op om Agenda te kiezen en druk dan op. 3. Druk op of om Stopwatch te kiezen en druk dan op. 4. Als u klaar bent om te starten, druk op om de tijdregistratie aan te vangen. De stopwatch begint de tijd te registreren in hondersten van een seconde (UU:MM:SS.ss). 5. Druk op om de stopwatch te pauzeren en aanpassingen te maken. Bijvoorbeeld, een onderbreking, waarschuwingsvlag of een andere niet-evenement pauze. Druk op om de tijdregistratie te vervolgen beginnend bij de tijd waar de stopwatch is gepauzeerd. Druk op CLEAR om de stopwatch terug te zetten.

28 Stopwatch 6. Druk op L als de deelnemer het einde van elke ronde of een deel van het evenement bereikt. U kunt tot zes (6) tussentijden registreren. 7. Druk op om de stopwatch te pauzeren en de eindtijd te bekijken. 8. Druk op CLEAR om de timer terug te zetten en opnieuw te beginnen. De klok gebruiken De klok geeft zowel de thuis- als de wereldtijd in uw geselecteerde formaat weer. U kunt de klok gebruiken om de tijd in verschillende wereldsteden te bekijken. 1. Druk op MENU. 2. Druk op om Agenda te kiezen en druk dan op. 3. Druk op of om Klok te kiezen en druk dan op. De huidige tijd en datum wordt voor de geselecteerde thuis- en wereldsteden weergegeven. 3. Druk op wanneer u klaar bent. Opmerking: Om de thuis- en wereldtijden en steden te wijzigen, ga naar het Instellingenmenu. Zie " De instellingen wijzigen" voor meer informatie. 70

14-Language Speaking Global Translator

14-Language Speaking Global Translator EST-5014 14-Language Speaking Global Translator Gebruikershandleiding Licentieovereenkomst (enkel in de VS) LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN DE ELECTRONIC REFERENCE. DOOR HET AANWENDEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding EST-5114 Interpreter 14 Language Speaking Global Translator Gebruikershandleiding www.franklin.com www.franklin.com/eu 1 Lees aandachtig de volgende veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen voordat u het

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot GEBRUIKERS- HANDLEIDING www.tts-shopping.com Bee-Bot is een bekroonde programmeerbare vloerrobot met een eenvoudige, kindvriendelijke lay-out,

Nadere informatie

BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding

BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding Dit is een Nederlandstalige beknopte handleiding. Instructies voor andere talen zijn te vinden op onze website, www.bakkerelkhuizen.com.

Nadere informatie

TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 10 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE Inleiding Intelligent Targeting System (ITS) overzicht Verschuif de stroomschakelaar om het ITS in of uit te schakelen. Verschuif de volumeregelaar om het volume te verhogen of te verlagen. Verschuif de

Nadere informatie

TAB07-100 LUNA 7 TABLET ANDROID 4.1 UPGRADE INSTRUCTIES

TAB07-100 LUNA 7 TABLET ANDROID 4.1 UPGRADE INSTRUCTIES TAB07-100 LUNA 7 TABLET ANDROID 4.1 UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 8 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Pagina 1 van 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet zullen alle gebruikersinstellingen, door de gebruiker

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Aan de slag met L2S. versie 8

Aan de slag met L2S. versie 8 Aan de slag met L2S versie 8 1 Aan de slag met L2S Deze handleiding geeft u de basisinformatie over L2S. Een uitgebreide handleiding vindt u in de werkbalk van het programma onder Help. Hieronder staat

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

BOOKMAN. Quadrilingual Business Dictionary ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS EXPANDABLE ELECTRONIC BOOK

BOOKMAN. Quadrilingual Business Dictionary ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS EXPANDABLE ELECTRONIC BOOK BOOKMAN EXPANDABLE ELECTRONIC BOOK Quadrilingual Business Dictionary ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS USER S GUIDE BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI HANDLEIDING QBD-2067 Licentie-overeenkomst LEES DEZE

Nadere informatie

TTS is er trots op deel uit te maken van

TTS is er trots op deel uit te maken van Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Sound Shuffle of het openen van de eenheid zullen de

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

TAB364 GOTAB GRAVITY 8 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN UPGRADE INSTRUCTIES

TAB364 GOTAB GRAVITY 8 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN UPGRADE INSTRUCTIES TAB364 GOTAB GRAVITY 8 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 8 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle

Nadere informatie

SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM

SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM Gebruiksaanwijzing www.light-strike.nl 8+ Item No./ Article Nº/ Artículo N.º/ Artikel-Nr./

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10 Gebruikershandleiding Draadloze USB video-ontvanger Model BRD10 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech BRD10 Draadloze USB video-ontvanger voor gebruik met het assortiment van Extech Boroscopen.

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

F-Series Desktop Gebruikershandleiding

F-Series Desktop Gebruikershandleiding F-Series Desktop Gebruikershandleiding F20 nl Nederlands Inhoudsopgave Toets naar iconen in tekst...3 Wat is F-Series Desktop?...4 Hoe installeer ik F-Series Desktop op mijn computer?...4 Hoe abonneer

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Handleiding MP Soundblaster

Handleiding MP Soundblaster Handleiding MP Soundblaster MP3-speler met krachtige luidspreker Leer de bedieningselementen op uw speler kennen Item Omschrijving Item Omschrijving 1 Luidspreker 7 (Afspelen / Pauzeren / AAN/UIT) 2 LED

Nadere informatie

BOOKMAN FRANSE AALPROFESSOR/ ROFESSEURDE DENÉERLANDAIS EXPANDABLE ELECTRONIC BOOK. Gebruikersgids/Mode d emploi BNF-2029

BOOKMAN FRANSE AALPROFESSOR/ ROFESSEURDE DENÉERLANDAIS EXPANDABLE ELECTRONIC BOOK. Gebruikersgids/Mode d emploi BNF-2029 BOOKMAN EXPANDABLE ELECTRONIC BOOK FRANSE TAALPROFESSOR AALPROFESSOR/ PROFESSEUR ROFESSEURDE DENÉERLANDAIS Gebruikersgids/Mode d emploi BNF-2029 Licentie-overeenkomst LEES DEZE LICENTIE-OVEREENKOMST VÓÓR

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen Snelstartgids Waarschuwing Deze Snelstartgids biedt algemene richtlijnen voor de installatie en het gebruik van IRISnotes. Gedetailleerde instructies over het complete functiebereik van IRISnotes vindt

Nadere informatie

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding Handleiding INHOUD VAN DE VERPAKKING Optische draadloze minimuis Twee oplaadbare batterijen (Ni-MH AAA type, 1,2 V) RF-zender/ontvanger Kabel voor opladen minimuis USB-verlengkabel Numeriek toetsenblok

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUCT BESCHRIJVING ] [ Dit vernuftige on-screen toetsenbord met virtuele muis klik mogelijkheden en spraak uitvoer maakt snel typen

Nadere informatie

HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010)

HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010) HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010) Inleiding Dit Temperatuurstation en de bijbehorende software van de datarecorder vormen een kwalitatief hoogstaand dataverwerkingsysteem. Nadat u de

Nadere informatie

Pocket Radio R16 DT-160

Pocket Radio R16 DT-160 Pocket Radio R16 DT-160 Version 1 31 Bedieningselementen 1 Oortelefoonuitgang 2 Voorkeurzender 1/Tijd instellen 3 Voorkeurzender 2/STEP 4 Voorkeurzender 3 5 Voorkeurzender 4/Mono/Stereo 6 Voorkeurzender

Nadere informatie

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen Snelstartgids Waarschuwing Deze Snelstartgids biedt algemene richtlijnen voor de installatie en het gebruik van IRISnotes Executive. Gedetailleerde instructies over het complete functiebereik van IRISnotes

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

Bluetooth Armband. Gebruikershandleiding. www.franklin.com www.franklin.com/eu. De verpakking bestaat uit de volgende items:

Bluetooth Armband. Gebruikershandleiding. www.franklin.com www.franklin.com/eu. De verpakking bestaat uit de volgende items: BW-7000D Bluetooth Armband Gebruikershandleiding www.franklin.com www.franklin.com/eu 1. Uitpakken De verpakking bestaat uit de volgende items: 2. Opladen Bluetooth Armband USB-laadkabel Sluit de USB-stekker

Nadere informatie

Handleiding IPlan 1.3

Handleiding IPlan 1.3 Handleiding IPlan 1.3 Dit document beschrijft de werking van het programma IPlan op een Windows 7 SP1 en Windows 8.1 update 1 machine. Windows 8 (zonder.1) wordt niet ondersteund. Windows 7 moet worden

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Gebruik Google Drive om vanaf elke gewenste locatie uw bestanden, mappen, Google-documenten, Google-spreadsheets en Google-presentaties op te slaan en te openen.

Nadere informatie

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Boston 520 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING NL 1

GEBRUIKSHANDLEIDING NL 1 GEBRUIKSHANDLEIDING NL 1 INHOUD 1. mywellness key... 3 2. Wat is mywellness key... 3 3. Wat zijn de Move... 4 4. Wat wordt er weergegeven op het display... 5 5. Hoe draag ik mywellness key... 7 6. Eerste

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Handleiding Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Inhoud 1 Software installatie... 2 2 Programma starten en instellen... 2 2.1 Opnieuw

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL)

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL) TYRECONTROL A-186 Gebruikershandleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL dient speciaal voor de controle op de banden van uw voertuig. De TYRECONTROL heeft de volgende functies: - Het meten en opslaan

Nadere informatie

DT-120/DT-180. NL Revision 1

DT-120/DT-180. NL Revision 1 DT-120/DT-180 NL Revision 1 31 Bedieningselementen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 POWER / BAND LCD-display DBB / STEP Mono / Stereo/Tijd instellen Afstemmen omhoog / omlaag Volumeknop Lock-schakelaar Batterijcompartiment

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler 1 Installatie van de PLEXTALK Pocket 1. Draai de PLEXTALK Pocket om. Vergewis u ervan dat de 2 gemarkeerde punten naar boven wijzen. Druk op de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EasyView K-type thermometer Model EA11A Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EasyView thermometer. Dit apparaat biedt een enkelvoudige K-type thermokoppelinvoer met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Training MANUAL DE USUARIO NAC SPORT ELITE Version 1.3.400 Nacsport Training wwww.nacsport.com 1 Index 1- AFBEELDINGEN 2- OEFENINGEN 3- TRAINING 4- KALENDER Nacsport Training wwww.nacsport.com

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

SMP53-210 INGENIA X1 5.3 SMARTPHONE FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

SMP53-210 INGENIA X1 5.3 SMARTPHONE FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES SMP53-210 INGENIA X1 5.3 SMARTPHONE FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 11 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik smartphone naar Android 4.0.4 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing van Difrnce EB6100

Gebruiksaanwijzing van Difrnce EB6100 Gebruiksaanwijzing van Difrnce EB6100 Dank u voor de aankoop van ons product. We hebben veel aandacht besteed aan het maken van deze handleiding, lees deze a.u.b. voor gebruik aandachtig door. We proberen

Nadere informatie

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN!

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft U het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300 Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300 Een drietal zaken zijn van belang om direct na in ontvangst name van uw tablet te regelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Schakel

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (Android) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen Air TM 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende

Nadere informatie

Bel & Leer Smartphone

Bel & Leer Smartphone HANDLEIDING User s Manual Bel & Leer Smartphone 2014 VTech Printed in China 91-009667-006 NL Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische,

Nadere informatie

TYRECONTROL «P» A-188

TYRECONTROL «P» A-188 TYRECONTROL «P» A-188 Handleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL «PRO-P» geeft u de volgende mogelijkheden: - Het meten van de bandenspanning - Het regelen van de bandenspanning (alleen reduceren) -

Nadere informatie

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers)

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om WorkTimer te gebruiken voor tijdregistratie. WorkTimer is een programma waarmee u eenvoudig

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler Het plaatsen van de batterij in de Linio Pocket 1. Draai de Linio Pocket om. Vergewis u ervan dat de 2 gemarkeerde punten naar boven wijzen.

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Bijvoegsel

Bedieningshandleiding Bijvoegsel Bedieningshandleiding Bijvoegsel Snijmachine Product Code: 891-Z01 Lees dit document voordat u de machine gebruikt. Houd dit document bij de hand, zodat u het kunt raadplegen. Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

H201 中文 NL Version 1

H201 中文 NL Version 1 H201 中文 NL Version 1 Kenmerken 1. Ingebouwde AM/FM antenne voor goed ontvangst 2. 10 vooraf instelbare stations (5 voor elke golflengte) 3. Waterbestendig tot JIS7 standaard NL 4. Zoekt automatisch stations

Nadere informatie

XEMIO-200 HANDLEIDING

XEMIO-200 HANDLEIDING Speciale kenmerken Elegant uiterlijk en eenvoudig in gebruik. Multi-code speler Ondersteunt MP1, MP2, MP3, WMA, formaat. U-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw bestanden rechtstreeks beheren zonder gebruik

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat laatst gewijzigd 27 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met software van Kruidvat. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Foto's voor uw fotoboek

Nadere informatie

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort Handleiding ABZ Digitaal Paspoort ABZ 2012 Op alle door ABZ Nederland bv verleende diensten en door ABZ Nederland bv geleverde producten zijn de algemene voorwaarden van ABZ van toepassing. U kunt deze

Nadere informatie

PINEARTS HOLLAND BV

PINEARTS HOLLAND BV Veiligheidsmaatregelen Platformweegschaal Alle Endel SWS-Series Gebruikershandleiding PINEARTS HOLLAND BV WWW.PINEARTS.NL Veiligheidsmaatregelen Alle veiligheidsberichten zijn aangegeven met het woord

Nadere informatie

Mini Target. Gebruiksaanwijzing http://www.light-strike.nl. Item No./ Article Nº/ Artículo N.º/ Artikel-Nr./ Item Nr 3420

Mini Target. Gebruiksaanwijzing http://www.light-strike.nl. Item No./ Article Nº/ Artículo N.º/ Artikel-Nr./ Item Nr 3420 Mini Target Mini-cible Mini Blanco Mini-Ziel Minidoelwit Gebruiksaanwijzing http://www.light-strike.nl 8+ Item No./ Article Nº/ Artículo N.º/ Artikel-Nr./ Item Nr 3420 inleiding Beknopt overzicht Vind

Nadere informatie

HP Backup and Recovery Manager

HP Backup and Recovery Manager HP Backup and Recovery Manager Gebruikershandleiding Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Installatie Installatieprocedure Taalondersteuning HP Backup and Recovery Manager Herinneringen Periodieke back-ups

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Bee-Bot WAARSCHUWING: Gooi dit product niet weg in het huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische toestellen.

Bee-Bot WAARSCHUWING: Gooi dit product niet weg in het huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische toestellen. Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Bee-Bot of het openen van de eenheid zullen de garantie

Nadere informatie

i7 0 Verkorte gebruikershandleiding Dutch Document number: 86141-1 Date: 11-2010

i7 0 Verkorte gebruikershandleiding Dutch Document number: 86141-1 Date: 11-2010 i7 0 Verkorte gebruikershandleiding Dutch Document number: 86141-1 Date: 11-2010 DUTCH Document number: 86141-1 Date: 11-2010 Instrumentbesturingen Besturen van indeling en functies. Het instrument inschakelen

Nadere informatie

Inhoud. Mind Express. A Inleiding 19. B Aan de slag met Mind Express 23. 1 Licentie overeenkomst... 20. 2 Inleiding... 20. 3 Doelgroep...

Inhoud. Mind Express. A Inleiding 19. B Aan de slag met Mind Express 23. 1 Licentie overeenkomst... 20. 2 Inleiding... 20. 3 Doelgroep... Inhoud A Inleiding 19 1 Licentie overeenkomst................................................................................... 20 2 Inleiding................................................................................................

Nadere informatie

196 CEWE *)zie einde les

196 CEWE *)zie einde les www.sencomp.nl 196 CEWE *)zie einde les laatst gewijzigd 29 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met CEWE. Deze cursus bestaat uit 5 delen.indien u gekozen heeft voor Hema lees Hemafotoboek

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2017 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten

Nadere informatie

LCD (voorzijde) A1: Dag v/d week A4: Maand A2: Ontvangstpictogram A5: Datum A3: Tijd A6: Jaar

LCD (voorzijde) A1: Dag v/d week A4: Maand A2: Ontvangstpictogram A5: Datum A3: Tijd A6: Jaar VISIO10-DCF Handleiding (Vaste land van Europa / niet het Verenigd Koninkrijk) 1. Kenmerken: Gemakkelijk te lezen en te begrijpen tijdsdisplay. Eeuwigdurende kalender tot 2099 Dag en maand in 8 door de

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

TAB10-400 NOBLE 10c FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB10-400 NOBLE 10c FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB10-400 NOBLE 10c FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 8 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet zullen alle gebruikersinstellingen, door de gebruiker geïnstalleerde

Nadere informatie

XEMIO-243/253 HANDLEIDING

XEMIO-243/253 HANDLEIDING Speciale eigenschappen Elegant ontwerp en eenvoudig in gebruik. Speler ondersteunt meerdere formaten Ondersteunt het MP3- en WMA-formaat. USB-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw (muziek)bestanden rechtstreeks

Nadere informatie

TTS is er trots op deel uit te maken van

TTS is er trots op deel uit te maken van Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Speed Tracker of het openen van de eenheid zullen de

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

De QuickRestore-cd gebruiken

De QuickRestore-cd gebruiken De QuickRestore-cd gebruiken Met QuickRestore levert Compaq een programma waarmee u uw notebook pc weer aan de praat kunt krijgen, stuurprogramma s kunt toevoegen of van gegevens backups in een aparte

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Barometrische druk/ vochtigheid en temperatuur datalogger Modell SD700

Gebruikershandleiding. Barometrische druk/ vochtigheid en temperatuur datalogger Modell SD700 Gebruikershandleiding Barometrische druk/ vochtigheid en temperatuur datalogger Modell SD700 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech SD700 Vochtigheid/barometrische druk en temperatuur datalogger.

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie