14-Language Speaking Global Translator

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14-Language Speaking Global Translator"

Transcriptie

1 FR-S Language Speaking Global Translator User s Guide Gebruikershandleiding

2 Licentieovereenkomst (enkel in de VS) LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN DE ELECTRONIC REFERENCE. DOOR HET AANWENDEN VAN DE ELECTRONIC REFERENCE AANVAARDT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT, STUUR DAN DIT PAKKET SAMEN MET DE AANKOOPBON TERUG NAAR DE HANDELAAR WAAR U DE ELECTRONIC REFERENCE HEBT AANGEKOCHT EN U KRIJGT HET AANKOOPBEDRAG TERUG. Met ELECTRONIC REFERENCE wordt het software product en de documentatie terug te vinden in dit pakket bedoeld en met FRANKLIN wordt Franklin Electronic Publishers, Inc. bedoeld. Beperkte gebruikerslicentie All rechten in de ELECTRONIC REFERENCE blijven de eigendom van FRANKLIN. Via uw aankoop, verleent FRANKLIN u een persoonlijke en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van deze ELECTRONIC REFERENCE. U mag geen kopieën maken van de ELECTRONIC REFERENCE of van de opgeslagen gegevens die aanwezig zijn op het tijdstip van aankoop, dit noch in elektronisch noch in printformaat. Deze vorm van kopiëren is in strijd met de toepasselijke kopierechten. Bovendien mag u op geen enkele manier de ELECTRONIC REFERENCE wijzigen, aanpassen, demonteren, ontbinden, vertalen, afgeleide werken creëren of de constructie ervan veranderen. U mag de ELECTRONIC REFERENCE niet (opnieuw) exporteren, dit zowel rechtstreeks of onrechtstreeks, zonder de toepasselijke wetgeving na te leven. De ELECTRONIC REFERENCE bevat vertrouwelijke informatie over Franklin. U stemt ermee in om de nodige stappen te ondernemen om deze informatie te beschermen tegen ongeoorloofde onthulling of gebruik. Deze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd door Franklin. Deze licentie stopt onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving van FRANKLIN wanneer u niet voldoet aan een van de bepalingen binnen deze licentie. Lees aandachtig volgende veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen voordat u het apparaat gebruikt. Opmerking: Als dit apparaat wordt gebruikt door jonge kinderen, laat een volwassene deze gebruikershandleiding luidop voorlezen en houd toezicht wanneer ze het apparaat gebruiken, zo niet kan dit ernstig letsel veroorzaken. 44

3 Inhoudsopgave Inleiding Voorzorgsmaatregelen voor batterijen Productverzorging De batterijen vervangen Uw product terugzetten Leer uw apparaat kennen De speciale eigenschappen gebruiken Toetsengids Aan de slag De bron- en doeltaal wijzigen De instellingen wijzigen Woorden vertalen Letters in woorden vinden Andere invoermethodes Zinnen vertalen Het woordenboek gebruiken Telefoonboek, agenda en memo gebruiken Wachtwoord gebruiken Timer Stopwatch De klok gebruiken Rekenmachine De Metriek omzetter gebruiken De Valuta omzetter gebruiken Spelletjes spelen Persoonlijke woordenboeken gebruiken Uw apparaat aansluiten Bestanden naar uw apparaat kopiëren Technische beschrijving Recyclage en verwijdering FCC MEDEDELING (enkel in de VS) Afwijzing van garanties Beperkte garantie (EU en Zwitserland) Beperkte garantie (buiten de V.S., EU en Zwitserland)

4 Inleiding Bedankt voor de aankoop van de 14-talige sprekende vertaalcomputer! Met deze vertaler kunt u: van en naar 14 talen vertalen, met inbegrip van: Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Pools, Portugees, Russisch, Spaans en Turks; opvragen van de vertaling van duizenden woorden; vinden van de vertalingen van honderden conversatiezinnen; beluisteren van de opgenomen uitspraak van woorden en zinnen in elke taal; eenvoudig afwisselen tussen bron- en doeltalen; invoeren van Russische, Koreaanse en Arabische letters; opvragen van definities van Engelse woorden met gebruik van Merriam-Webster's Handwoordenboek; uw eigen woorden en definities in het gebruikerswoordenboek opslaan; uw apparaat op een PC aansluiten om een back-up te maken van uw gebruikerswoordenboek of om deze te bewerken; de achtergrondverlichting gebruiken en de lettergrootte van de vertaling aanpassen voor een betere weergave; basisberekeningen maken met gebruik van de ingebouwde rekenmachine; meeteenheden en valuta's omzetten met gebruik van de metriek en valuta omzetter; tijd bijhouden met lokale en wereldklok. 46

5 Voorzorgsmaatregelen voor batterijen Uw product wordt aangedreven door twee AAA batterijen. Laad niet-oplaadbare batterijen nooit opnieuw op. Laad batterijen die samen met het apparaat toekomen nooit opnieuw op. Haal de oplaadbare batterijen uit het apparaat alvorens deze op te laden. Laad oplaadbare batterijen alleen op onder het toezicht van volwassenen. Meng geen oude en nieuwe batterijen. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardig type. De voedingsterminals mogen niet worden kortgesloten. Stel batterijen niet bloot aan rechtstreekse warmte en probeer deze niet uit elkaar te halen. Volg voor het gebruik van de batterij de instructies van de batterijfabrikant. Haal altijd een bijna lege of uitgeputte batterij uit het apparaat. Om schade veroorzaakt door lekkage van het batterijvloeistof te voorkomen, vervang de batterij(en) na twee jaar ongeacht het gebruik van het apparaat tijdens deze periode. Het apparaat kan worden beschadigd door een lekkende batterij. Maak het batterijcompartiment onmiddellijk schoon en voorkom elk contact met uw huid. Houd batterijen uit de buurt van kleine kinderen. Breng onmiddellijk een bezoek aan de dokter indien ingeslikt. 47

6 Productverzorging Uw apparaat is ontworpen om licht, compact en duurzaam te zijn. Desondanks is het een elektronisch apparaat en moet het met de nodige zorg worden gebruikt. Het gebruik van onnodige druk of het slaan van het apparaat tegen andere voorwerpen kan schade veroorzaken. Om schade aan uw apparaat te voorkomen: Sluit het deksel wanneer niet in gebruik. Dit beschermt het scherm tegen breuk, krassen of beschadigingen. Laat het apparaat niet vallen, buig deze niet en oefen geen overdreven druk uit. Stel uw apparaat niet bloot aan vochtigheid, extreme of langdurige warmte, koude of andere ongunstige omstandigheden. Berg het apparaat niet op in vochtige of natte ruimten. Het is niet waterdicht. Om het apparaat schoon te maken, spuit een milde glasreiniger op een doek en veeg het oppervlak van het apparaat schoon. Spuit geen vloeistoffen rechtstreeks op uw toestel. Indien het glas van het display breekt, gooi het product op een correcte manier weg en voorkom elk contact met uw huid. Was dan onmiddellijk uw handen. Houd schermbeschermers en plastic tassen uit de buurt van baby s en kinderen, dit om verstikkingsgevaar te voorkomen. 48

7 De batterijen vervangen Uw product wordt aangedreven door twee AAA batterijen. Een waarschuwing wordt op het scherm weergegeven als het batterijvermogen laag is. Volg deze eenvoudige instructies om de batterijen te installeren of te vervangen. Houd de nieuwe batterijen bij de hand voordat u de oude batterijen verwijdert. 1. Zet uw product uit en draai deze om. 2. Open het batterijdeksel achteraan uw apparaat door deze in de richting van de pijl te duwen. 3. Verwijder de oude batterijen. 4. Plaats de batterijen volgens de +/- markeringen in het batterijvak. AAA AAA Belangrijk: Zorg ervoor dat de batterijen op een correcte manier worden geplaatst. Een verkeerde polariteit kan het apparaat beschadigen. 5. Plaats het batterijdeksel terug. Waarschuwing: Alle ingevoerde informatie die is ingevoerd in de ingebouwde boeken kan worden gewist indien de batterijen volledig uitgeput zijn of indien het langer dan enkele seconden duurt om de batterijen te vervangen. Houd altijd geschreven kopiëen van uw belangrijke informatie bij. 49

8 Uw product terugzetten Als het toetsenbord niet reageert of als het scherm onregelmatigheden vertoont, zet het systeem terug door onderstaande stappen te volgen: 1. Druk lichtjes op de terugzetknop van uw apparaat met behulp van een paperclip. De terugzetknop bevindt zich in een kleine opening aan de voorzijde van uw apparaat. Waarschuwing! Druk de terugzetknop niet te hard in, dit kan leiden tot een permanente onbruikbaarheid van uw product. Bovendien worden alle instellingen gewist als u het product terugzet. 50

9 Leer uw apparaat kennen ) Scherm 2) Spreekbron en doeltoetsen 3) Woordenboektoets 4) Vertalingstoets 5) Stroomtoets 6) Bron- en doeltaaltoetsen 7) Menutoets 8) Lettertype/volumetoets 9) Accent/Symbooltoets 10) Navigatietoetsen 11) Functietoets 12) Invoer/achtergrondverlichting-toets

10 Uw apparaat is uitgerust met verscheidene speciale eigenschappen: Koptelefoonaansluiting De speciale eigenschappen gebruiken Batterijvak USB-poort Luidspreker Koptelefoonaansluiting: De koptelefoonaansluiting is ontworpen voor 3,5 mm, 35 ohm impedantie stereo koptelefoons. Opgelet: Monofone koptelefoons functioneren niet met dit apparaat. USB-poort: De USB-poort, die zich op de bovenzijde van het apparaat bevindt, is ontworpen voor een mini-usb 1.1 compatibele aansluiting. Plaats het mini USB-contact van een USB-kabel in deze poort en het standaard USB-contact in uw PC, om het toestel aan te sluiten op uw PC. Batterijvak: Het batterijvak bevindt zich op de achterzijde van het apparaat. Er is ruimte voor twee AAA batterijen. Luidspreker: De luidspreker bevindt zich op de achterzijde van het apparaat, onder het batterijvak. 52

11 Toetsengids Functietoetsen Zet het apparaat aan of uit. Spreekt het woord in de brontaal uit. Spreekt het woord in de doeltaal uit. Gaat naar het woordzoekscherm van het woordenboek. Gaat naar het woordzoekscherm van de vertaler. Wijzigt de brontaal (de taal die u reeds kent). Wijzigt de doeltaal (de taal die u wilt vinden). Gaat naar het hoofdmenu. Wijzigt de lettertoetsen om hoofdletters en andere speciale tekens te typen. Kopieert of wist een letter. 53 of Toetsengids Typt een vraagteken om een letter in een woord op te vullen. Wijzigt om speciale tekens te typen en extra functies uit te voeren. In textmodus, doorloopt de beschikbare lettergroottes. Na een letter, druk herhaaldelijk om de beschikbare accenten te doorlopen. Wist tot aan de bovenzijde van de huidige functie. Typt een spatie. Geeft een woord in of kiest een item. Combinatietoetsen* + Scrollt één scherm per keer omhoog of omlaag. *Houd de eerste toets vast terwijl de tweede wordt ingedrukt.

12 Toetsengids Toetsengids + In een reeks ingaven, of geeft de vorige of volgende ingave weer. + In een menu, gaat naar of het eerste of laatste menu-item. In een ingave, gaat naar het begin of einde van de ingave. + Typt het speciale teken 1-0 dat op de nummertoets wordt getoond. + geeft, indien beschikbaar, een menu van opties weer. + In de agenda, geeft een menu van speciale tekens # $ % ^ & * ( ) / \ ; :,.? _ = [ ] + Bij een woordingavescherm, typt een asterisk (]) om een serie van onbekende letters of tekens in een woord op te vullen. + Zet de achtergrondverlichting aan of uit. + Geeft de volumebalk weer. Druk op of om het aan te passen. Richtingstoetsen Beweegt omhoog ( ), omlaag ( ), links ( ) of rechts ( ). Rekentoetsen 1 0 Typt getallen. A( x) Berekent een vierkantswortel. S(x2) Kwadrateert een getal. D(1/x) Berekent een reciproque waarde. F(%) Berekent een percentage. G(+) Voegt een waarde toe aan een andere. H(-) Trekt een waarde af van een andere. 54

13 Toetsengids Aan de slag J(x) Vermenigvuldigt twee waarden. K( ) Deelt een waarde door een andere. L(.) Plaatst een decimaalpunt. C(+/-) Verandert het teken van het weergegeven getal naar negatief of positief. V(m+) Sommeert de huidig weergegeven waarde met het getal opgeslagen in het geheugen. B(m-) Trekt de huidig weergegeven waarde af van het getal opgeslagen in het geheugen. N(mr) Roept het opgeslagen getal in het geheugen op. M(mc) Wist het opgeslagen getal in het geheugen. (ac) Wist de rekenmachine. (ce) Wist de huidige waarde maar behoudt de bewerking. (=) Voert een bewerking uit. 55 De eerste maal u deze vertaler gebruikt (of na het terugzetten van het product), zal er worden gevraagd om de taal display gebruikt voor de on-screen prompts en menu-items in te stellen. Druk op de letter van uw gewenste taal: A = Arabisch H = Japans B = Chinees I = Koreaans C = Nederlands J = Pools D = Engels K = Portugees E = Frans L = Russisch F = Duits M = Spaans G = Italiaans N = Turks Opmerking: U kunt de taal display op elk moment in het instelmenu wijzigen.

14 De bron- en doeltaal wijzigen Volg de pijlen De knipperende pijlen langs de rechterzijde van het scherm geven aan welke pijltjestoetsen u kunt indrukken om de menu s te doorlopen of om meer tekst te zien. De brontaal is de taal waarin u een woord invoert in het vertaalingavescherm. De doeltaal is de taal waarin u de vertaling wilt zien. De initiële bron- en doeltaal worden toegewezen wanneer u een taal display selecteert. De brontaal is dezelfde als de taal display. Als u Arabisch als taal display selecteert, is de doeltaal Chinees. Als u een andere taal display selecteert is de doeltaal Arabisch. Voer het volgende uit om de bronen doeltaal te wijzigen. 1. Druk op. De lijst met brontalen wordt weergegeven. 2. Druk op of om uw gewenste keuze te selecteren en druk dan op. 3. Druk op. De lijst met doeltalen wordt weergegeven. 4. Druk op of om een doeltaal te kiezen. Druk op. 56

15 De instellingen wijzigen De instellingen wijzigen U kunt op elk moment de instellingen van uw apparaat aanpassen door gebruik te maken van onderstaande stappen: 1. Druk op MENU. 2. Druk op om Instellingen te kiezen en druk dan op. 3. Druk op of om te verplaatsen naar uw gewenste instelling. Tijd uitschakelen bepaalt hoelang uw product ingeschakeld blijft als er geen toets wordt ingedrukt. Contrast bepaalt hoe donker of licht het scherm is. Lettergrootte bepaalt de grootte van het schermtype. Taal display bepaalt de gebruikte taal voor het weergeven van prompts en andere berichten op uw apparaat. Setup tijd laat u toe om de klok in te stellen. 4. Druk op of om de geselecteerde instelling aan te passen. 57 Opmerking: Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen. Voor Taal display, een menu verschijnt die alle beschikbare talen weergeeft. Druk op de letter van uw keuze of gebruik de pijltjestoetsen om de taal te kiezen en druk dan op. Voor Setup klok, een menu verschijnt die alle beschikbare opties weergeeft. Stel de tijd en datum in zoals hieronder beschreven. Druk op wanneer u klaar bent. Tijd en datum instellen Wanneer u drukt op wanneer op Setup klok is, wordt het Setup klok menu weergegeven. 1. Druk op of om te verplaatsen naar uw gewenste instelling. U kunt de datum, tijd, thuisstad, wereldstad, zomertijd van thuis- en wereldstad en tijdformaat aanpassen.

16 De instellingen wijzigen Woorden vertalen 2. Druk op om de geselecteerde instelling aan te passen. De Datum en Tijd instelling openen pop-up vensters. Druk op of om de geselecteerde instelling aan te passen. Druk op of om de instellingen te doorlopen. Druk op wanneer u klaar bent. DeThuisstad en Wereldstad instelling geven een lijst met steden weer. Druk op of om uw gewenste stad te kiezen. U kunt ook op een letter drukken om rechtstreeks naar dat specifieke deel in de lijst te gaan. Druk op wanneer u klaar bent. Voor de Zomertijd en Tijdformaat instelling, druk op om de verschillende opties te doorlopen. 3. Druk op wanneer u klaar bent. 58 Gebruik uw apparaat om woorden van een brontaal naar een doeltaal te vertalen. Onthoud dat u de bron- en doeltaal op elk moment kunt wijzigen met behulp van en. 1. Druk op om naar het zoekscherm voor woordvertaling te gaan. 2. Typ een op te zoeken woord. Terwijl u letters typt wordt het eerste woord in de lijst dat overeenkomt met de letter die u typt bovenaan de lijst weergegeven. Het is niet noodzakelijk om het volledig woord te typen om het woord te vinden dat u zoekt. U kunt accenten, umlauts, diakritische tekens en hoofdletters typen maar dit is niet noodzakelijk. Om accenten, umlauts en diakritische tekens te typen, typ eerst een letter en druk dan herhaaldelijk op. Om een

17 Woorden vertalen Woorden vertalen hoofdletter te typen, druk op en dan op de lettertoets. Houd ingedrukt en druk dan op 2, 3 of 6 om. ' of - te typen. Druk op om een letter te verwijderen. 3. Als het gewenste woord op het scherm wordt weergegeven, druk op totdat het gewenste woord opgelicht. Of u kunt verder letters typen totdat het woord volledig is en het overeenkomstige woord in de lijst automatisch wordt opgelicht. 4. Druk op. Het bericht Gevonden: n knippert op het scherm gevolgd door een lijst van woorden en/of zinnen. n is het totaal aantal overeenkomsten. 5. Druk op of om, indien nodig, de gewenste ingave op te lichten. 6. Druk dan op om de vertaling te zien. Druk op of om de ingave uitgesproken in de bron- of doeltaal te horen. 7. Druk op, indien nodig, om de ingave te lezen. Houd FN ingedrukt en druk op of om, indien voorhanden, naar de volgende of vorige ingave te gaan. 8. Druk op CLEAR wanneer u klaar bent. 59 Verkeerd spellen van woorden Als u een verkeerd gespeld woord invoert, wordt een lijst met verbeteringen weergegeven. Druk op of om het gewenste woord te kiezen en druk op om zijn ingave te zien.

18 Letters in woorden vinden Andere invoermethodes Als u niet goed weet hoe een woord te spellen, typ een vraagteken (?) in plaats van elke onbekende letter. Om prefixen, suffixen en andere delen van woorden te vinden, typ een asterisk ( ) in een woord. Elke asterisk stelt een reeks letters voor. Opmerking: Als u een asterisk typt aan het begin van het woord, kan het enige tijd duren om overeenkomstige woorden te vinden. 1. Ga naar het woordingavescherm van de vertaler of woordenboek. 2. Typ een woord met? s en s. Om een asterisk te typen, houd ingedrukt en druk op. 3. Druk op. 4. Druk op om het gewenste woord te kiezen en druk op om zijn ingave te zien. 5. Druk op CLEAR wanneer u klaar bent. Druk op MENU om naar het hoofdmenu te gaan. 60 Als u een woord in de Arabische, Chinese, Japanse, Koreaanse of Russische brontaal invoert, zijn er enkele verschillen in vergelijking met de talen gebaseerd op een Romeins alfabet. Voor Arabisch, typ de tekens naargelang ze op uw apparaat weergegeven worden. Opmerking: De Arabische tekens worden in de rechterbenedenhoek van de toetsen aangegeven. Omdat het Arabisch alfabet meer tekens bevat dan een Romeins alfabet, bevatten sommige toetsen twee Arabische tekens. Om een van deze letters in te voeren, druk op de lettertoets en druk dan op. Voor Chinees, typ Romeinse letters om woorden te zoeken. Uw lijst met resultaten wordt ook met behulp van Romeinse letters weergegeven. Het is enkel wanneer u een gewenste ingave selecteert dat u het

19 Andere invoermethodes Andere invoermethodes woord in het Chinese schrift zult zien. Opmerking: Om het beste resultaat te krijgen, typ het volledige woord in het ingavescherm. Probeer niet om woorden te vinden door ze teken per teken in te voeren. Voor Japans, typ Romeinse letters. Terwijl u letters typt, worden de overeenkomstige Japanse tekens in het ingavescherm weergegeven. Opmerking: Om een teken met een lange klinker in te geven, houd ingedrukt en druk op 6. Voor Koreaans, typ de tekens naargelang ze op uw apparaat weergegeven worden. Opmerking: De Koreaanse tekens worden in de linkerbovenhoek van de toetsen aangegeven. Omdat het Koreaanse alfabet meer tekens bevat dan een Romeins alfabet, bevatten sommige toetsen twee Koreaanse tekens. Om een van deze letters in te 61 voeren, druk op de letter en druk dan op om deze te selecteren. Voor Russisch, typ de letters naargelang het toetsenbord van uw apparaat. Opmerking: De Russische tekens worden in de rechterbovenhoek van de toetsen aangegeven. Omdat het Cyrillisch alfabet meer tekens bevat dan een Romeins alfabet, bevatten sommige toetsen twee Cyrillische tekens. Om een van deze letters in te voeren, druk op de letter en druk dan op.

20 Zinnen vertalen De standaardzinnen in dit product worden altijd weergegeven in de huidige brontaal. Volg deze stappen om een zin van een brontaal naar een doeltaal te vertalen: 1. Druk op MENU. 2. Druk op om Korte zinnen te kiezen en druk dan op. 3. Druk op of om een categorie te kiezen en druk op. Opmerking: U kun ook beginnen met het typen van een woord om te zoeken naar zinnen die dit woord bevatten. Typ het gewenste woord en druk dan op. 4. Druk op of om de zin die u wilt vertalen te kiezen. 5. Druk op om de vertaling te zien. 6. Druk op, indien nodig, om de ingave te lezen. Houd FN ingedrukt en druk op of om, indien voorhanden, naar de volgende of vorige ingave te gaan. 62 Het woordenboek gebruiken U kunt de definities van Engelse woorden opzoeken met gebruik van Merriam-Webster s handwoordenboek. 1. Druk op MENU. 2. Druk op om M-W Engels woordenboek te kiezen en druk dan op. Of u kunt drukken op. 3. Typ een word (bijv. poignant). Terwijl u de letters typt wordt het eerste woord in de lijst dat overeenkomt met de letter die u typt bovenaan de lijst weergegeven. Het is niet noodzakelijk om het volledig woord te typen om het woord te vinden dat u zoekt. U kunt accenten, umlauts, diakritische tekens en hoofdletters typen maar dit is niet noodzakelijk. Om accenten, umlauts en diakritische tekens te typen, typ eerst een letter en druk dan herhaaldelijk op. Om een hoofdletter te typen, druk op en dan op de lettertoets.

21 Het woordenboek gebruiken Het woordenboek gebruiken Houd ingedrukt en druk dan op 2, 3 of 6 om. ' of - te typen. Druk op om een letter te verwijderen. 3. Als het gewenste woord op het scherm wordt weergegeven, druk op totdat het gewenste woord wordt opgelicht. Of u kunt verder letters typen totdat het woord volledig is en het overeenkomstige woord in de lijst automatisch wordt opgelicht. 4. Druk op. 5. Druk op, indien nodig, om de ingave te lezen. 6. Druk op CLEAR wanneer u klaar bent. Meerdere ingaven bekijken Als een zoekopdracht meerdere overeenkomstige ingaven vindt, kunt u op een eenvoudige manier de overeenkomsten 63 doorlopen. Houd FN ingedrukt en druk op of om naar de vorige of volgende overeenkomstige ingave te gaan. Verkeerd spellen van woorden Als u een verkeerd gespeld woord invoert, wordt een lijst met verbeteringen weergegeven. Druk op of om het gewenste woord te kiezen en druk dan op om zijn ingave te zien. Om terug te keren naar de lijst met verbeteringen, druk op. Woordenboekingaven begrijpen Ingaven kunnen bestaan uit trefwoorden, uitspraakinformatie, spraakonderdelen, andere vormen en definities. Na de definitie kunt u een lijst van gebruiksvoorbeelden zien.

22 Telefoonboek, agenda en memo gebruiken Ingaven toevoegen 1. Druk op MENU. 2. Druk op om Agenda te kiezen en druk dan op. 3. Druk op of om Telefoonboek, Agenda of Memo te kiezen en druk dan op. 4. Houd FN ingedrukt en druk op N. 5. Voer de juiste informatie in de beschikbare velden in. Druk op of om naar het volgende veld te gaan. Druk op om naar het vorige veld terug te keren. Om een letter te wissen, druk op. Om accenten te typen, typ een letter (bijv. e) en druk dan herhaaldelijk op totdat het gewenste accent verschijnt (bijv. é). 64 Om een hoofdletter te typen, houd ingedrukt en druk op een lettertoets. Om een nummer te typen, druk op een nummertoets. Om een speciaal teken in te voeren (indien toegelaten), houd ingedrukt en druk dan op een nummertoets. U kunt ook FN ingedrukt houden en dan op drukken om een menu met speciale tekens te bekijken. Gebruik de richtingstoetsen om er een te selecteren en druk op. In agenda- of memorecords, druk op indien vereist om een pop-up menu te openen. In agendarecords houdt dit het selecteren van het evenementtype en de tijd van het evenement in, en of er al dan niet een alarm ingesteld dient te worden. In memos houdt dit het selecteren van

23 Telefoonboek, agenda en memo gebruiken een datum in. Gebruik de navigatieknoppen om uw instellingen te selecteren en druk dan op. U kunt, indien nodig, de invoertaal tijdens het openen wijzigen. Houd FN ingedrukt en druk op MENU. Druk dan op om Invoertaal te kiezen en druk dan op. 7. Als u klaar bent, houd FN ingedrukt en druk op S om de ingave op te slaan. U kunt het scherm ook verlaten zonder de ingave op te slaan. Houd FN ingedrukt en druk op MENU. Druk op om, indien nodig Sluiten te kiezen en druk dan op. U wordt gevraagd om het verlaten te bevestigen. Ja wordt opgelicht. Druk op om het scherm te verlaten zonder op te slaan. Druk op om Nee te kiezen en druk dan op om het verlaten te annuleren. 65 Ingaven bekijken 1. Druk op MENU. 2. Druk op om Agenda te kiezen en druk dan op. 3. Druk op of om Telefoonboek, Agenda of Memo te kiezen en druk dan op. 4. Druk op of om een ingave te kiezen en druk dan op. 5. Druk op of om de beschikbare velden te doorlopen. Als een veld teveel informatie bevat om op het scherm te passen, zal het verschijnen in een pop-up venster terwijl dit veld opgelicht is. Houd FN ingedrukt en druk op E om de ingave te bewerken. Houd FN ingedrukt en druk op D om de ingave te verwijderen. Druk op om te verlaten.

24 Telefoonboek, agenda en memo gebruiken Ingaven bewerken 1. Druk op MENU. 2. Druk op om Agenda te kiezen en druk dan op. 3. Druk op of om Telefoonboek, Agenda of Memo te kiezen en druk dan op. 4. Druk op of om een ingave te kiezen en druk dan op. 5. Houd FN ingedrukt en druk op E. 6. Maak uw wijzigingen op dezelfde manier als wanneer u een ingave toevoegt. Druk op of om naar het volgende veld te gaan. Druk op om naar het vorige veld terug te keren. Druk op of om de cursor te verplaatsen. Om een letter te wissen, druk op. 7. Als u klaar bent, houd FN ingedrukt en druk op S om uw wijzigingen op te slaan. U kunt het scherm ook verlaten zonder de ingave op te slaan. Houd FN ingedrukt en druk op MENU. Druk op om, indien nodig, Sluiten te kiezen en druk dan op. U wordt gevraagd om het verlaten te bevestigen. Ja wordt opgelicht. Druk op om het scherm te verlaten zonder op te slaan. Druk op om Nee te kiezen en druk dan op om het verlaten te annuleren. Ingaven verwijderen 1. Druk op MENU. 2. Druk op om Agenda te kiezen en druk dan op. 3. Druk op of om Telefoonboek, Agenda of Memo te kiezen en druk dan op. 66

25 Telefoonboek, agenda en memo gebruiken Wachtwoord gebruiken 4. Druk op of een ingave te kiezen. 5. Houd FN ingedrukt en druk op D. U wordt gevraagd om de verwijdering te bevestigen. Nee wordt opgelicht. Druk op om de verwijdering te annuleren. Druk op om Ja te kiezen en druk dan op om het woord te verwijderen. Om alle ingaven te verwijderen, houd FN ingedrukt en druk op MENU. Druk op om, indien nodig, Alles wissen, te kiezen en druk dan op. U wordt gevraagd om de verwijdering te bevestigen. Nee wordt opgelicht. Druk op om de verwijdering te annuleren. Druk op om Ja te kiezen en druk dan op om de lijst te verwijderen. 67 U kunt een wachtwoord instellen om een ongeoorloofde toegang tot het telefoonboek, agenda en memofuncties te vermijden. Waarschuwing! Bewaar het wachtwoord op een veilige en afzonderlijke plaats. Om uw informatie te beschermen, maak regelmatig kopieën van uw gegevens op uw PC. Voor meer informatie over het maken van back-ups en het terugbrengen van uw gegevens, zie "Bestanden naar uw apparaat kopiëren". 1. Druk op MENU. 2. Druk op om Agenda te kiezen en druk dan op. 3. Druk op om Wachtwoord te kiezen en druk dan op. 4. Bij de prompt, typ een wachtwoord dat uit maximaal acht tekens bestaat en druk op. Elk teken zal uit veiligheid als een asterisk worden weergegeven (]).

26 Wachtwoord gebruiken Timer 5. Voer hetzelfde wachtwoord opnieuw in en. U kunt ook FN ingedrukt houden en op C drukken om het wachtwoord te bevestigen. Opmerking: Als de wachtwoorden niet overeenkomen, dient u opnieuw te beginnen. Er wordt naar het door u ingestelde wachtwoord gevraagd telkens u het telefoonboek (of andere beschermde eigenschappen) kiest. 6. Om het wachtwoord te wijzigen, herhaal Stappen 1-5. Om het wachtwoord uit te schakelen, druk op bij beide wachtwoordprompts. U kunt ook FN ingedrukt houden en op MENU drukken, druk op om, indien nodig, Verwijder te kiezen en druk dan op om het wachtwoord uit te schakelen Druk op MENU. 2. Druk op om Agenda te kiezen en druk dan op. 3. Druk op of om Timer te kiezen en druk dan op. Druk op R om de timer naar zijn standaardinstellingen terug te zetten. 4. Druk op om het scherm te verlaten zonder te wijzigen. Een evenement instellen 1. Druk op S om een evenement in te stellen. De standaard streefdatum wordt opgelicht. 2. Druk op om de streefdatum in te stellen. Een kalender wordt weergegeven. 3. Gebruik de richtingstoetsen om een datum (dag, maand en jaar) te selecteren en druk dan op.

27 Timer Stopwatch Het timerscherm zal dan aangeven hoe lang het nog duurt tot de dag van het evenement. U kunt, indien nodig, de invoertaal tijdens het openen wijzigen. Houd FN ingedrukt en druk op MENU. Druk op om, indien nodig, Invoertaal te kiezen en druk dan op. 4. Druk op om naar het Evenement veld te gaan. 5. Typ een evenementtitel 6. Houd FN ingedrukt en druk dan op S om het evenement op te slaan. U kunt het scherm ook verlaten zonder het evenement op te slaan. Houd FN ingedrukt en druk op MENU. Druk op om, indien nodig, Sluiten te kiezen en druk dan op. U wordt gevraagd om het verlaten te bevestigen. Ja wordt opgelicht. Druk op om het scherm te verlaten zonder op te slaan. Druk op om Nee te kiezen en druk dan op om het verlaten te annuleren Druk op MENU. 2. Druk op om Agenda te kiezen en druk dan op. 3. Druk op of om Stopwatch te kiezen en druk dan op. 4. Als u klaar bent om te starten, druk op om de tijdregistratie aan te vangen. De stopwatch begint de tijd te registreren in hondersten van een seconde (UU:MM:SS.ss). 5. Druk op om de stopwatch te pauzeren en aanpassingen te maken. Bijvoorbeeld, een onderbreking, waarschuwingsvlag of een andere niet-evenement pauze. Druk op om de tijdregistratie te vervolgen beginnend bij de tijd waar de stopwatch is gepauzeerd. Druk op CLEAR om de stopwatch terug te zetten.

28 Stopwatch 6. Druk op L als de deelnemer het einde van elke ronde of een deel van het evenement bereikt. U kunt tot zes (6) tussentijden registreren. 7. Druk op om de stopwatch te pauzeren en de eindtijd te bekijken. 8. Druk op CLEAR om de timer terug te zetten en opnieuw te beginnen. De klok gebruiken De klok geeft zowel de thuis- als de wereldtijd in uw geselecteerde formaat weer. U kunt de klok gebruiken om de tijd in verschillende wereldsteden te bekijken. 1. Druk op MENU. 2. Druk op om Agenda te kiezen en druk dan op. 3. Druk op of om Klok te kiezen en druk dan op. De huidige tijd en datum wordt voor de geselecteerde thuis- en wereldsteden weergegeven. 3. Druk op wanneer u klaar bent. Opmerking: Om de thuis- en wereldtijden en steden te wijzigen, ga naar het Instellingenmenu. Zie " De instellingen wijzigen" voor meer informatie. 70

2014 VTech Printed in China 91-001661-018 NL

2014 VTech Printed in China 91-001661-018 NL Handleiding 2014 VTech Printed in China 91-001661-018 NL Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH KG810 GEBRUIKERSHANDLEIDING KG810 P/N : MMBB0202610 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH KG810 GEBRUIKERSHANDLEIDING KG810 P/N : MMBB0202610 (1.0) KG810 NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH GEBRUIKERSHANDLEIDING KG810 Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens met het toestel aan de slag te gaan en bewaar de handleiding voor later. P/N : MMBB0202610 (1.0)

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V. Eurofon E 1535 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.1 2 1 Inhoudsopgave Eurofon E 1535 1 Inhoudsopgave...3 2 Garantie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding KG220. Gebruikershandleiding KG220 P/N : MMBB0203936(1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH

Gebruikershandleiding KG220. Gebruikershandleiding KG220 P/N : MMBB0203936(1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH KG220 NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH KG220 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding P/N : MMBB0203936(1.0) G KG220 Gebruikershandleiding De inhoud van deze handleiding kan op bepaalde punten afwijken van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8 Inhoud Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5 1. Verklaring over inhoud en eigendom 6 Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8 2. Uw Wolfgang Messenger, wat zit erop en eraan 11 3.

Nadere informatie

MOTORAZR 2 MEER HIER>>

MOTORAZR 2 MEER HIER>> MOTORAZR 2 V8 MEER HIER>> BELANGRIJKE AANVULLING: de informatie op pagina 32 onder Talking Phone moet het volgende omvatten: U kunt uw telefoon zodanig instellen dat de gegevens over de beller-id (alleen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon tiptel easydect 6600 Mode d emploi Téléphone sans fil DECT tiptel easydect 6600 Operating instructions Cordless DECT telephone tiptel easydect 6600 (NL/B) (F/B/CH)

Nadere informatie

Beste ouders, Kijk voor meer VTech producten op www.vtechnl.com

Beste ouders, Kijk voor meer VTech producten op www.vtechnl.com Handleiding Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING NEDERLANDS ESPAÑOL ESPAÑOL GEBRUIKERSHANDLEIDING Lees deze Gebruikershandleiding voordat u uw P-touch gaat gebruiken. Bewaar deze Gebruikershandleiding op een toegankelijke plek, zodat u er later dingen

Nadere informatie

KG800 NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH. KG800 G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g P/N : MMBB0207094(1.0) W

KG800 NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH. KG800 G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g P/N : MMBB0207094(1.0) W KG800 G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g KG800 De inhoud van deze handleiding kan op bepaalde punten afwijken van uw telefoon, afhankelijk van de software op de telefoon of uw service provider.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

SGH-i780. Gebruiksaanwijzing

SGH-i780. Gebruiksaanwijzing SGH-i780 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van uw toestel. Raadpleeg de Help van het Windows

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID Klik hier voor toegang tot een up-to-date online versie van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie

Nadere informatie

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 6. 1. Verklaring over inhoud en eigendom.7. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:...

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 6. 1. Verklaring over inhoud en eigendom.7. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... Inhoud Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 6 1. Verklaring over inhoud en eigendom.7 Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 9 2. Uw Wolfgang Messenger, wat zit erop en eraan..12 3.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Uitgave 1.1 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft Mobile naar www.nokia.com/ privacy. 2

Nadere informatie

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Uitleg van in deze handleiding gebruikte belangrijke woorden en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 1 2011 Alle rechten voorbehouden Acer ICONIA TAB Gebruikershandleiding Model: A500 Eerste uitgave: 03/2011 Acer ICONIA TAB Modelnummer: Serienummer: Aankoopdatum: Plaats van aankoop:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Assisted Global Positioning System (A-GPS) 5 Netwerkdiensten 6 Toshiba Corporation 7 EU-garantiebepalingen 10 Licenties 11 Overeenkomstigheidsverklaring 13 Gezondheid en veiligheid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 301

Gebruikershandleiding Nokia 301 Gebruikershandleiding Nokia 301 Uitgave 1.4 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft Mobile naar www.nokia.com/ privacy. 2 Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Windows & Macintosh V1.00

Windows & Macintosh V1.00 Windows & Macintosh V1.00 Inhoudstafel Info over deze gebruikershandleiding... 2 Opmerkingen voor deze handleiding... 2 Veiligheidsinformatie... 3 Verzorging en schoonmaak... 3 1. Inleiding tot het product...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 201

Gebruikershandleiding Nokia 201 Gebruikershandleiding Nokia 201 Uitgave 1.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Een SIM-kaart en batterij plaatsen 7 De batterij opladen 8 De telefoon in- of

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aan de slag... 4 Belangrijke informatie over waarschuwingen... 13 Een waarschuwing invoeren... 14 Een alarm instellen...

Inhoudsopgave Aan de slag... 4 Belangrijke informatie over waarschuwingen... 13 Een waarschuwing invoeren... 14 Een alarm instellen... Inhoudsopgave Aan de slag... 4 De schermtaal wijzigen... 4 Het schermcontrast instellen... 5 De INDIGLO -nachtverlichting inschakelen... 5 Een keuze maken uit een menu... 6 De datum en tijd instellen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

BEBOOK E-READER GEBRUIKERSHANDLEIDING. Bevat Adobe Reader Mobile. 2008-2009 Endless Ideas B.V.

BEBOOK E-READER GEBRUIKERSHANDLEIDING. Bevat Adobe Reader Mobile. 2008-2009 Endless Ideas B.V. BEBOOK E-READER Bevat Adobe Reader Mobile GEBRUIKERSHANDLEIDING 2008-2009 Endless Ideas B.V. Welkom... En gefeliciteerd met uw BeBook elektronische reader. Helder, papierachtig display voor perfecte leesbaarheid,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en een

Nadere informatie