Kenmerk: MK Vaals, Agendapunt nr. 2010/WE/008 Raadsvergadering d.d. 31 mei 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenmerk: MK 100016 Vaals, 26-05-2010 Agendapunt nr. 2010/WE/008 Raadsvergadering d.d. 31 mei 2010"

Transcriptie

1 Kenmerk: MK Vaals, Agendapunt nr. 2010/WE/008 Raadsvergadering d.d. 31 mei 2010 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp permanente bewegwijzering en tijdregistratie Amstel Gold Race Voorstel Kiezen voor optie A of optie B: Optie A: instemmen met het aanbrengen van permanente bewegwijzering op de route van Amstel Gold Race Optie B: naast het instemmen met het aanbrengen van permanente bewegwijzering op de route ook instemmen met het realiseren van 1 tijdregistratiesysteem Inleiding Stichting Amstel Gold Race (AGR) heeft in het kader van het Masterplan AGR-365 een aanvraag gedaan voor permanente bewegwijzering van de AGR aan alle bij AGR-365 betrokken gemeenten, te weten Meerssen, Beek, Nuth, Voerendaal, Margraten, Eijsden, Sittard, Simpelveld, Maastricht, Stein, Gulpen- Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul. De afgelopen periode zijn in de pers diverse artikelen verschenen over de aangevraagde bewegwijzering en de mogelijke effecten daarvan. Zowel voor- als tegenstanders hebben hun mening gegeven. Op 14 april jl. heeft regionale afstemming met betrekking tot de permanente bewegwijzering voor de AGR route plaatsgevonden. Doel hiervan is te komen tot uniforme besluitvorming binnen de regio. Stichting AGR heeft tijdens deze bijeenkomst aangegeven uiterlijk 1 juni 2010 van alle gemeenten te willen weten of zij instemmen met permanente bewegwijzering van de AGR route. Doel/meetbaar effect De voorliggende aanvraag voor permanente bewegwijzering van de AGR route maakt onderdeel uit van het Masterplan AGR-365. Het innovatieve concept achter het Masterplan is om de AGR 365 dagen per jaar te beleven. Aan de ene kant wordt dit mogelijk gemaakt door de AGR route permanent te bewegwijzeren. Aan de andere kant wordt dit mogelijk gemaakt door op bepaalde punten tijdregistratiesystemen aan te brengen. Doordat fietsers gebruik maken van een chip, zien zij boven op hellingen direct hun tijd op een bord verschijnen. Deze tijden kunnen zij thuis via internet vergelijken met andere tijden op dezelfde helling. Daarnaast kunnen ze een filmpje van hun eigen beklimming terugzien via internet. Dit unieke concept zorgt voor een grote impuls van de economie en het toerisme in Zuid-Limburg. Door middel van het Masterplan kan de regio Zuid-Limburg zich op een unieke manier profileren op Nederlands, Europees en mondiaal niveau. Argumenten 1. Bewegwijzering De door de Stichting AGR aangevraagde bewegwijzering is in bijlage 2 weergegeven. In de bijeenkomst van 14 april jl. zijn er door diverse gemeenten opmerkingen gemaakt over de grootte en vormgeving van deze voorgestelde bewegwijzering. De AGR route is een recreatieve fietsroute. De gemeenten in Zuid-Limburg hebben met Routepunt VVV Zuid-Limburg in een convenant afspraken vastgelegd over de bewegwijzering van recreatieve fietsroutes. Dit om een mogelijke wildgroei (in diverse maten en vormen) van bewegwijzering van fiets- en wandelroutes in de regio te beperken. Om de bewegwijzering van de AGR route af te stemmen

2 op de bestaande afspraken is overleg geweest met het Routepunt. De werkgroep heeft, rekening houdende met de gemaakte opmerkingen op 14 april jl., samen met het Routepunt en Stichting AGR een compromis gevonden wat betreft de bewegwijzering (zie bijlage 1): De afmetingen en vormgeving van de bewegwijzering van de AGR route worden afgestemd op de afmetingen en vormgeving van de bewegwijzering voor recreatieve fietsroutes van het Routepunt. De afmeting van deze nieuwe bewegwijzering is 22 x 28 cm (in plaats van 20 x 60 cm). De vormgeving van het rondje en de pijlen kunt u afleiden uit bijgevoegde kopie (bijlage 1). Stichting AGR heeft aan de werkgroep aangegeven in te stemmen met de in bijlage 1 voorgestelde bewegwijzering voor de AGR route. Om aan te geven dat het niet om de reguliere routes van het Routepunt gaat maar om de AGR route, wordt voorgesteld de bewegwijzering uit te voeren in de kleurencombinatie wit-rood. De kleuren wit en rood sluiten ook aan bij de huiskleuren van de AGR. Ten aanzien van een mogelijke opmerking over het al dan niet reclame maken van Amstel bier het volgende: Stichting Amstel Gold Race is een zelfstandige organisatie met een eigen naamsbekendheid en met een eigen logo dat op een aantal belangrijke punten afwijkt van dat van Amstel bier. Gelet op het vorenstaande is geen sprake van verwarringsgevaar met reclame voor een alcoholhoudende drank., aldus de Reclame Code Commissie op 20 februari Het College van Beroep heeft in een definitieve uitspraak de beslissing van de Commissie bevestigd op 19 juni Het logo van Stichting AGR op de permanente bewegwijzering is gelet op de bovenstaande uitspraken geen reclame voor Amstel bier. Om die reden, en gelet op de bekendheid van de volledige naam en het logo, zijn wij van mening dat het logo opgenomen kan en mag worden. De kosten voor het aanbrengen en onderhouden van de permanente bebording komen volledig voor rekening van de Stichting Amstel Gold Race. De provincie Limburg heeft reeds vergunning verleend voor het plaatsen van de bordjes. Ter info treft u in bijlage 3 de gehele AGR-route, zoals die nu als evenement verreden wordt, aan. Deze route kan op cruciale plekken, indien gewenst, in overleg met de stichting gewijzigd worden. 2. Tijdregistratie Ten aanzien van de tijdregistratie zijn een aantal punten van belang. Op de eerste plaats vind er geen tijdregistratie plaats over de hele route. Alleen op bepaalde hellingen zal er sprake zijn van het aanbrengen van tijdregistratie. Hiervoor zal het MYLAPS Sport Timing systeem gebruikt worden (in de bijlage/folder kunt u meer informatie vinden over de technische mogelijkheden). In het kort betekent dit een systeem dat bestaat uit een ChipXsysteem dat ervoor zorgt dat de passagetijden (bij begin- en eindpunt) gegenereerd worden. Deze gegevens (incl. de naam van de wielrenner) worden vervolgens op een LED-scherm bovenop de beklimming vermeld. Daarnaast wordt bovenop de beklimming een camera geplaatst door MySports. De camera is gekoppeld aan het timingsysteem. Er worden uitsluitend video's van fietsers met een chip opgeslagen op een server die via een speciale log-in op de website van de Amstel Gold Race te benaderen is. Kijkers kunnen ook live naar de beklimming kijken via het internet. Deze beelden worden niet opgeslagen en zijn te vergelijken met de camera's zoals die in skigebieden hangen. Om het timingsysteem, het LED-scherm en de camera te laten functioneren is zowel aan de voet als op de top van de beklimming een stroom- en internetaansluiting nodig. Het tijdregistratiesysteem biedt tevens de mogelijkheid om te meten hoeveel fietsers daadwerkelijk van de route gebruik maken. Om een dergelijk LED-scherm te plaatsen zal van gemeentewege een bouwvergunning noodzakelijk zijn. In overleg zal bij de plaatsing van het scherm rekening gehouden worden met de inpassing in het landschap e.d. Als locatie wordt gedacht aan de helling op de Epenerbaan of de Vaalserberg. De exacte locatie zal in overleg met de organisatie bepaald worden. De kosten ten aanzien van het plaatsen en onderhouden van een tijdregistratie komen wel deels voor rekening van de gemeente. 3. Verkeersveiligheid De bedoeling van AGR-365 is om fietsers uit te nodigen om in Zuid-Limburg te komen fietsen. Uit mediaberichtgeving van de afgelopen periode blijkt de vrees te bestaan dat door een toename van het aantal fietsers de verkeersveiligheid zal afnemen. De verwachting is echter dat juist deze permanente bewegwijzering positieve gevolgen kan hebben voor de verkeersveiligheid. In Zuid-Limburg zoeken

3 momenteel veel fietsers hun eigen route. Hierbij wordt ongetwijfeld vaak gezocht naar de route van de AGR. Door het aanbrengen van specifieke bewegwijzering kan de route op gevaarlijke plekken enigszins aangepast worden. Door het verleggen van onderdelen over veiligere routes en het zoeken naar bijvoorbeeld veilige oversteekpunten, kan de verkeersveiligheid positief worden beïnvloed. Zoals reeds eerder gemeld betekent het concept dat alleen op bepaalde hellingen een tijdmeting plaatsvindt. Door dit systeem zal een fietser niet harder gaan fietsen dan nu het geval is. Met moderne middelen zoals hartslagmeters, kilometertellers en smartphones zijn fietsers nu ook al in staat om hun tijden en snelheden te meten. 4. Spreiding door Zuid-Limburg Naast verkeersveiligheid is de overlast en druk van fietsers op het Zuid-Limburgse landschap een belangrijk aandachtspunt. De bedoeling van AGR-365 is om fietsers uit te nodigen naar Zuid-Limburg te komen. Fietsers kunnen over de gehele 250 km van de route starten, waardoor zij meer gespreid worden in het Zuid-Limburgse landschap. De mogelijkheid om het hele jaar door de AGR te fietsen, spreidt toerfietsers meer in tijd gedurende het jaar. Per saldo betekent dit dat de mogelijke hinder kan afnemen in plaats van toenemen. 5. Communicatie met doelgroep Een bijkomend voordeel van het Masterplan AGR-365 is dat Stichting AGR met de fietsers kan communiceren. Doordat men zich registreert door middel van de aankoop van een chip bestaat de mogelijkheid de doelgroep rechtstreeks te benaderen. Zo kan de gemeente in overleg met de organisatie fietsers informeren over het tegengaan van vervuiling, onveiligheid in het verkeer, etcetera. Hiermee kunnen specifieke voorlichtingscampagnes opgezet worden die gericht zijn op deze doelgroep. In de huidige situatie is dit juist heel lastig omdat deze groep door de gevarieerde herkomst niet rechtstreeks te benaderen is. Daarnaast is het ook belangrijk dat er communicatie met omwonenden van de route zal plaatsvinden. 6. Ervaringscijfers Het Centrum Ronde van Vlaanderen heeft de Route van Vlaanderen enkele jaren geleden al voorzien van permanente bewegwijzering. Zij geven aan enkele te klachten ontvangen wanneer er grote fietsevenementen worden gehouden, maar nauwelijks tot geen klachten te ontvangen betreffende de permanent bewegwijzerde route. Het Centrum geeft ook aan dat deze route de populairste bewegwijzerde fietsroute in Vlaanderen is. Dit leiden zij af uit de verkoopcijfers, het aantal bezoeken aan de website en de positieve reacties van de horeca uitbaters. Het tijdregistratiesysteem is uniek. Er bestaan wel tijdregistratiesystemen op afgesloten circuits, zoals wielerbanen, maar op de openbare weg bestaat een dergelijk systeem wereldwijd niet. 7. Professionele organisatie Stichting AGR heeft in de loop der jaren bewezen een professionele organisatie te zijn en grote evenementen te kunnen organiseren. Het weekend van de AGR zorgt al jaren voor een grote stroom toeristen naar Zuid-Limburg: van de bezoekers van de AGR die niet uit Zuid-Limburg komen, zal 83,5% niet komen als de AGR niet plaats vindt. Bezoekers zijn niet alleen fietsers en fietsfans, uit onderzoek blijkt dat fietsers vaak hun familie meenemen. Gemiddeld verblijven bezoekers van buiten Zuid-Limburg 2,4 nachten in Zuid-Limburg. De economische impact van het AGR weekend is Naast bestedingen van bezoekers van het evenement doen veel bedrijven, organisaties en gemeenten bestedingen voorafgaande en na afloop om de AGR mogelijk te maken. Verdere groei van de AGR in het AGR weekend is niet mogelijk. Door het Masterplan AGR bestaat de mogelijkheid om de AGR als concept verder te ontwikkelen en hiermee een verdere impuls te leveren aan de regio. Daarnaast is de AGR twee jaar geleden uitgeroepen tot het beste evenement van Nederland. Dit is vooral te danken aan de professionele organisatie, de afstemming die met alle belanghebbenden plaatsvindt en de uitstraling van het evenement. Ook is Stichting AGR een organisatie waarmee de gemeenten in de afgelopen jaren goede afspraken hebben kunnen maken. 8. Stimulering van breedtesport Een ander belangrijk element in het Masterplan AGR-365 is dat het bijdraagt aan een versterking van het provinciale sport- en beweegbeleid. Door AGR-365 worden fietsers uit binnen- en buitenland gestimuleerd om meer te bewegen. Ook niet-fietsers (jeugd en ouderen) worden door AGR-365 gestimuleerd om te

4 beginnen met fietsen. Voor veel beginnende sporters is persoonlijke verbetering een belangrijke drijfveer. De tijdregistratiesystemen zorgen ervoor dat sporters zichzelf doelen kunnen stellen en zichzelf kunnen toetsen. Daarnaast is AGR-365 bereid om in samenwerking met wielerclubs, betrokken gemeenten, Provincie Limburg en de Wielerfederatie Limburg zogenaamde beginnen met fietsen -projecten te ondersteunen. Deze projecten kunnen erop gericht zijn om mensen te stimuleren en structureel te gaan fietsen. Of om bijvoorbeeld over een jaar, goed voorbereid, deel te nemen aan de Toerversie van de AGR. Kanttekeningen Juridische consequenties Voor het plaatsen van een LED-scherm is een bouwvergunning noodzakelijk. Kosten, baten en dekking optie A. structurele bewegwijzering Zoals reeds aangegeven zijn de kosten voor de gemeente nihil. optie B. structurele bewegwijzering + realiseren van 1 tijdregistratiesysteem De kosten voor de aanschaf en het plaatsen van 1 tijdregistratiesysteem bedragen in totaal ,-. De Provincie Limburg heeft toegezegd 50% van deze kosten voor haar rekening te nemen. Dit betekent dat de kosten voor de gemeente ,- bedragen. Daarnaast bedragen de kosten voor het jaarlijkse onderhoud (incl. internetverbinding, software licentie en camera) 5.200,- per systeem. De Provincie Limburg heeft tijdens een recent onderhoud met de wethouder aangegeven dat de Provincie Limburg ook van deze kosten 50% voor haar rekening zal nemen. Daarnaast zal ook de Stichting Amstel Gold Race een gedeelte van deze kosten voor haar rekening nemen. Deze onderhandelingen zullen na positieve besluitvorming door uw raad opgepakt worden. Naar verwachting zullen de structurele onderhoudskosten voor de gemeente jaarlijks ca ,-- bedragen. Daarnaast moet ook worden uitgegaan van ca ,-- aan energiekosten, welke voor rekening van de gemeente zijn. De aanschaf- en plaatsingskosten ad ,- kunnen gedekt worden uit de reserve communicatie. De structurele lasten t.b.v. onderhoud- en energiekosten van het tijdregistratiesysteem ad ca ,-- zullen ingaande de begroting 2011 opgenomen worden in de begroting. Uitvoering Planning Besluitvorming ten aanzien van de bebording dient uiterlijk 1 juni 2010 genomen te zijn. Met betrekking tot de tijdregistratie is deze deadline niet noodzakelijk. Hiervoor zijn sowieso separate afspraken tussen de betrokken gemeenten en de organisatie noodzakelijk. Communicatie Direct na besluitvorming door de raad zal de organisatie geïnformeerd worden over het besluit en zal er mogelijk een overleg gepland worden ten aanzien van de uitvoering van het plan. Evaluatie/controle Zoals reeds eerder werd aangehaald zijn de afgelopen periode in de pers diverse artikelen verschenen over de permanente bewegwijzering en de mogelijk effecten daarvan. De werkgroep is met het Routepunt overeengekomen dat alle klachten en suggesties betreffende de route bij het Routepunt kunnen worden gemeld. De afhandeling van klachten zal door Stichting AGR gebeuren. Deze klachten en suggesties vormen de basis voor twee evaluatiemomenten, namelijk een half jaar en een jaar nadat de volledige AGR route permanent is bewegwijzerd. Tijdens deze evaluatiemomenten zullen de gemeenten, het Routepunt en Stichting AGR samen eventuele communicatie naar omwonenden, aanpassingen aan de route wanneer de verkeersveiligheid dit eist, etc. bespreken. Daarnaast stellen wij voor dat alle betrokkenen na één jaar een definitieve rapportage opstellen ten behoeve van de colleges van de betrokken gemeenten. In deze rapportage worden definitief de rechten en plichten van betrokkenen vastgelegd, de definitieve route van de drie lussen, het inrichten van een permanent meldpunt voor en registratie van klachten en suggesties, het onderhoud van de bewegwijzering, de informatievoorziening en andere zaken die hierbij van belang zijn. Korte samenvatting Stichting Amstel Gold Race (AGR) heeft in het kader van het Masterplan AGR-365 een aanvraag gedaan voor een permanente bewegwijzering van de AGR aan alle bij AGR-365 betrokken gemeenten. Stichting

5 AGR heeft aangegeven uiterlijk 1 juni 2010 van alle gemeenten te willen weten of zij instemmen met permanente bewegwijzering van de AGR route. Zowel de positieve als de negatieve punten zijn afgewogen. Diverse argumenten pleiten ervoor om tot deze permanente bewegwijzering over te gaan. Het instemmen met de permanente bewegwijzering betekent geen kosten voor de gemeente. Daarnaast is aan de gemeente Vaals tevens gevraagd om 1 tijdregistratiesysteem aan te brengen. De kosten hiervoor bedragen voor de gemeente eenmalig ,-- en structureel ca ,--. J.W.M. Rijnders MPM Secretaris drs. R.L.T. van Loo Burgemeester

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 13 11ini01642

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 13 11ini01642 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 13 11ini01642 1. Onderwerp: Speelruimtebeleid 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien raadsrotonde, hoeveel behandeltijd is naar schatting

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 16 december 2004 Ons kenmerk 50/5.3/2004011849 Behandeld door de heer R. Haverkate (0592) 36 53 19 Onderwerp: Evaluatie Toerdata noord

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg

Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg Bedrijfsplan samenwerking 18 gemeenten en de provincie Limburg in een Regionale Uitvoeringsdienst RUD Zuid-Limburg 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Veilige Wieleromgevingen noodzakelijk voor Limburgse Olympische Ambitie. Adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase II

Veilige Wieleromgevingen noodzakelijk voor Limburgse Olympische Ambitie. Adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase II Veilige Wieleromgevingen noodzakelijk voor Limburgse Olympische Ambitie Adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase II Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1: Limburgs wielrennen naar Olympisch

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010 INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving 21 juni 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en relatie met andere projecten en ontwikkelingen...3 1.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis.

Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis. Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis. Aanwezig: zie bijgaande presentielijst. 1. Opening. Burgemeester

Nadere informatie

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Nr.: 20150526 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 3 maart 2015 Onderdeel raadsprogramma: 3 Portefeuillehouder: Jan Burger

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, Tel: 0485-494141, Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep Internet:

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN. Voortvloeiend uit de Intentieovereenkomst uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan Heemstede. tussen

BEDRIJFSPLAN. Voortvloeiend uit de Intentieovereenkomst uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan Heemstede. tussen BEDRIJFSPLAN Voortvloeiend uit de Intentieovereenkomst uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan Heemstede tussen Gemeente Heemstede en Uitvaartcentrum Dunweg 1 LEGENDA 1. Inleiding 2. Nut en noodzaak 3.

Nadere informatie

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 Gebruikte afkortingen: B06-L2000 L.NU: lingewaard.nu MSW: burgemeester CDA PvdA TJ: wet Janssen D66 SP : wet Peren

Nadere informatie

Stichting Tour voor MS

Stichting Tour voor MS Stichting Tour voor MS Beleidsplan 2014 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 06-01-2014 Stichting Tour voor MS Van Doesburgpad 67 6921 MH Duiven KVK-nummer: 59039949 Belastingnummer: 8532.91.512 Website:

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Postbus 2000 3760 CA Soest

Jaarstukken 2014. Postbus 2000 3760 CA Soest Jaarstukken 2014 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl Jaarstukken 2014 - Gemeente Soest

Nadere informatie

Samenvatting. Advies: In te stemmen met de opdrachtverlening aan TNS-NIPO voor een benchmarkonderzoek ondernemersklimaat in juni 2009.

Samenvatting. Advies: In te stemmen met de opdrachtverlening aan TNS-NIPO voor een benchmarkonderzoek ondernemersklimaat in juni 2009. College Onderwerp: V200900555 Benchmark ondernemersklimaat, TNS-NIPO. Samenvatting Inleiding: In juni 2004 heeft de gemeente Heusden TNS-NIPO een benchmarkonderzoek naar het gemeentelijk ondernemersklimaat

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners Voorwoord Collega s, dienaars van de publieke zaak, Trots bieden wij u deze gezamenlijke BZK-VNG-productie aan.

Nadere informatie