Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30. ERRATUM: p 1, 11, 13, 14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30. ERRATUM: p 1, 11, 13, 14"

Transcriptie

1 Bestek : Algemene offerteaanvraag met als onderwerp: - Als vaste gedeelte: de levering, montage, installatie en onderhoud van een gecentraliseerd systeem van registratie en beheer van de arbeidstijd en van een systeem van bewaking en toegangscontrole en dit gekoppeld aan het systeem van tijdsregistratie en arbeidstijdbeheer gesitueerd in het gebouwencomplex NORTH GALAXY; - Als voorwaardelijke gedeelte: de verwerving van elektronische prikklokken en licenties met het oog op de uitbreiding van het systeem van registratie en beheer van de arbeidstijd tot een maximum van 200 gebouwen bezet door agenten van de FOD Financiën. Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30 ERRATUM: p 1, 11, 13, 14 1

2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN VOORWERP EN AARD VAN DE OPDRACHT DUUR VAN HET CONTRACT AANBESTEDENDE OVERHEID AANVULLENDE INFORMATIE INFORMATIESESSIE, BEZOEK AAN HET GEBOUW, MEDEDELING VAN DE PLANNEN INDIENING EN OPENING VAN DE OFFERTES LEIDENDE DIENST- LEIDEND AMBTENAAR BESCHRIJVING VAN DE UIT TE VOEREN LEVERINGEN DOCUMENTEN DIE DE OPDRACHT REGELEN OFFERTES PRIJS AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER SELECTIECRITERIA REGELMATIGHEID VAN DE OFFERTES GUNNINGSCRITERIA BORGTOCHT OPLEVERING EN KEURING VAN DE GELEVERDE GOEDEREN EN DE UITGEVOERDE DIENSTEN UITVOERING VAN DE LEVERINGEN FACTURATIE EN BETALING VAN DE DIENSTEN BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR DE LEVERANCIER GESCHILLEN B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN I. TECHNISCHE SPECIFICATIES VOOR HET SYSTEEM VAN BEWAKING EN TOEGANGSCONTROLE : AX1.A. 1. Algemene beschrijving van het systeem AX1.A. 2. Algemene architectuur AX1.A. 3. Toegang tot het gebouw - Gebruikers AX1.A. 4. Bijzondere functionaliteiten AX1.A. 5. Systeembeheer AX1.A. 6. Registratie van events AX1.A. 7. Bijzondere functies AX1.A. 8. Typeconfiguratie van te controleren of te bewaken voorzieningen AX1.A. 9 Bijzondere technische specificaties AX1.A.10. Andere technische aspecten AX1.A.11. Verslagen AX1.A.12. Subsysteem videobewaking AX1.A.13. Vervaardiging van de toegangsbadges AX1.B. As-builtdossier, beheerdossier en opleidingsdossier AX1.C Installatie en ondersteuning bij de implementatie AX1.D. Onderhoud AX1.D.1. Voorwoord AX1.D.2. Voorwerp en aard van de opdracht AX1.D.3. Beschrijving van de te presteren diensten AX1.D.4. Prijzen AX1.D.5. Onderhoudsverslag AX1.E. Detail van de uit te voeren werken II. TECHNISCHE SPECIFICATIES VOOR HET SYSTEEM VAN ARBEIDSTIJDREGISTRATIE:.. 93 AX2.A. 1 Algemene beschrijving van het systeem

3 AX2.A. 2 Algemene architectuur AX2.A. 3 Toegang tot het gebouw - Gebruikers AX2.A. 4 Bijzondere functionaliteiten AX2.A. 5 Systeembeheer AX2.A. 6 Registratie van events AX2.A. 7 Bijzondere functies AX2.A. 8 Gegevensoverdracht aan het tijdregistratiesysteem AX2.A. 9 Bijzondere technische specificaties AX2.A.10 Verslagen AX2.A.11 Vervaardiging van de badges - Vaste gedeelte en Voorwaardelijke gedeelte AX2.B. As builtdossier, beheerdossier en opleidingsdossier AX2.C. Installatie en ondersteuning bij de implementatie AX2.D Onderhoud - Vaste gedeelte en Voorwaardelijke gedeelte AX2.D.1 Voorwoord AX2.D.2 Voorwerp en aard van de opdracht AX2.D.3 Beschrijving van de te presteren diensten AX2.D.4 Prijzen AX2.D.5 Onderhoudsverslag AX2.E. Detail van de uit te voeren werken AX2.F. Specificaties voor het tijdbeheer AX2.F.1 Wettelijke en reglementaire voorschriften AX2.F.2 In aanmerking te nemen arbeidsprestaties AX2.F.3 In aanmerking te nemen uurregelingtypes AX2.F.4 Profieltypes die de inschrijver in aanmerking moet nemen AX2.F.4.1 Werkkalenders (=werkschema) AX2.F.4.2 Beheer van de verloven en afwezigheden AX2.F.4.3 Berekening van de arbeidsprestaties AX2.F.4.4 Gewenste functionaliteiten AX2.G. Specificaties voor het tijdbeheer AX2.G.1 Lijst infrastructuurplan 2015 (zie aparte bijlage) AX2.G.2 Wet van 14 december 2000 (zie aparte bijlage) AX2.G.3 Koninklijk Besluit van 19 november 1998 (zie aparte bijlage) AX2.G.4 Omzendbrief 476 van 28 mei 1999 (zie aparte bijlage) AX2.G.5 Onderrichten van 11 mei 1981 (zie aparte bijlage) C. ADMINISTRATIEVE BIJLAGEN BIJLAGE 1: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE 2: PRIJSINVENTARIS BIJLAGE 3: AFTEKENINGFORMULIER PLANNEN EN SYNTHESETABEL

4 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Stafdienst Logistiek Afdeling Aankopen North Galaxy Toren B 4e verd. Koning Albert II laan 33 bus BRUSSEL BESTEK n S&L/AO/308/2012 Algemene offerteaanvraag met als onderwerp: - Als vaste gedeelte: de levering, montage, installatie en onderhoud van een gecentraliseerd systeem van registratie en beheer van de arbeidstijd en van een systeem van bewaking en toegangscontrole en dit gekoppeld aan het systeem van tijdsregistratie en arbeidstijdbeheer gesitueerd in het gebouwencomplex NORTH GALAXY; - Als voorwaardelijke gedeelte: de verwerving van elektronische prikklokken en licenties met het oog op de uitbreiding van het systeem van registratie en beheer van de arbeidstijd tot een maximum van 200 gebouwen bezet door agenten van de FOD Financiën. A. ALGEMENE BEPALINGEN. BELANGRIJK Overeenkomstig artikel 3, paragraaf 1, van het KB van 26 september 1996 wordt de aandacht van de inschrijvers erop gevestigd dat in dit bijzonder bestek werd afgeweken van: - artikel 5 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 betreffende de borgtocht en meer bepaald wat betreft het bedrag en de aanpassing van de borgtocht te wijten aan de afwezigheid van een totale prijs en de onzekerheid over de omvang en de frequentie van de bestellingen van elektronische prikklokken tijdens de duur van deze overheidsopdracht. - artikel 49 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor wat betreft het aanrekenen van de kosten van het lossen, van het uitpakken en van het stapelen op de plaats van de levering die niet in het bestek worden vermeld. 1. Voorwerp en aard van de opdracht. De opdracht is een opdracht met een voorwaardelijk gedeelte. Het bestaat uit een vast gedeelte en een voorwaardelijk gedeelte. BELANGRIJK De indiener is verplicht om zowel een prijs voor alle onderdelen van het vaste gedeelte als voor alle onderdelen van het voorwaardelijk gedeelte in te dienen. De vaste verbintenis van de aanbestedende overheid is echter beperkt tot louter en alleen het vaste gedeelte. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om het voorwaardelijke gedeelte niet te bestellen en de indiener kan des gevallens geen aanspraak maken op een schadevergoeding. 4

5 De uitvoering van het voorwaardelijke gedeelte zal in ieder geval enkel mogelijk gemaakt worden door de voorlopige aanvaarding door de aanbestedende overheid van de eerste vijf delen van het vaste gedeelte en door het verkrijgen van het noodzakelijke budget. Het voorwaardelijke gedeelte zal worden besteld door middel van kennisgeving of door afzonderlijke bestelbonnen. Het vaste gedeelte : Het vaste gedeelte heeft als onderwerp de realisatie van de volgende elf componenten van het voorwerp van de opdracht en van één verplichte optie: 1. De levering, montage, installatie en onderhoud van een gecentraliseerd systeem van arbeidstijdregistratie voor een maximum van 200 gebouwen bezet door de FOD Financiën; 2. De levering, montage, installatie en onderhoud van een systeem van bewaking en toegangscontrole voor het NORTH GALAXY gebouwencomplex gekoppeld aan het systeem van arbeidstijdregistratie; 3. Het demonteren en weghalen van het geheel van het bestaande systeem van bewaking en toegangscontrole in het NORTH GALAXY gebouwencomplex; 4. De levering, montage, installatie en onderhoud van maximum 2 elektronische prikklokken in het NORTH GALAXY gebouwencomplex waarschijnlijk in een verdieping van de B Toren 1 ; 5. De levering, die gedaan wordt in het NORTH GALAXY gebouwencomplex, van 100 testbadges die toelaten, volgens de modaliteiten en het toegangsniveau gewenst door de aanbestedende overheid, toegang te verlenen in het NORTH GALAXY gebouwencomplex en de tijd registreren in het gebouwencomplex NORTH GALAXY en elk ander gebouw van de FOD Financiën onder de 200 gebouwen die zouden kunnen worden uitgerust met de elektronische prikklokken in het geval van de oplichting van het voorwaardelijk gedeelte 2 ; 1 Het beperkte aantal klokken in de vaststaande fase zal aan de aanbestedende overheid toelaten om zich te verzekeren van de conformiteit van de naleving van de diensten uitgevoerd door de aannemer aan de regels van de kunst, maar ook aan de bepalingen en voorwaarden van de opdracht, in het bijzonder voor wat betreft de goede werking van het arbeidstijdregistratiesysteem en het systeem van bewaking en toegangscontrole alsook hun goede integratie te controleren. Na de testperiode, op verzoek van de aanbestedende overheid kunnen, zonder bijkomende kosten, de twee prikklokken verplaatst worden naar een andere plaats binnen het NORTH GALAXY gebouwencomplex; 2 Een beperkt aantal bestelde badges in het kader van de vaststaande fase zal aan de aanbestedende overheid toelaten om zich te verzekeren van de conformiteit van de naleving van de diensten uitgevoerd door de aannemer aan de regels van de kunst, maar ook aan de bepalingen en voorwaarden van de opdracht, in het bijzonder voor wat betreft de goede werking van het arbeidstijdregistratiesysteem en het systeem van bewaking en toegangscontrole alsook hun goede integratie; 5

6 BELANGRIJK 6. Het demonteren en weghalen van actuele prikklokken in het NORTH GALAXY gebouwencomplex 3 ; 7. Het toekennen voor alle medewerkers van de Federale Overheidsdienst Financiën aanwezig in het gebouwencomplex NORTH GALAXY, van een voldoende aantal 4 licenties voor de software die gebruikt zal worden voor de registratie en beheer van de arbeidstijd vanaf hun werkplaats; 8. Het toekennen voor de centrale beheerders van het systeem van arbeidstijdregistratie van voldoende 5 aantal licenties voor de software gebruikt voor de registratie en beheer van de arbeidstijd; 9. Het toekennen van voldoende 6 aantal licenties voor de software gebruikt voor de exploitatie en het beheer van bewaking en toegangscontrolesysteem; 10. De levering, die gedaan wordt in het NORTH GALAXY gebouwencomplex, van minimum 1000 en maximum badges die toelaten, volgens de modaliteiten en het toegangsniveau gewenst door de aanbestedende overheid, toegang te verlenen in het NORTH GALAXY gebouwencomplex en arbeidstijd registreren in het gebouwencomplex NORTH GALAXY en elk ander gebouw van de FOD Financiën onder de 200 gebouwen die zouden kunnen worden uitgerust met de elektronische prikklokken in het geval van de oplichting van het voorwaardelijk gedeelte 7 ; 11. Het aanbieden van opleidingen voor centrale functionele beheerders. De uitvoering van punten 6 tot en met 11 vangen niet aan voor de voorlopige oplevering van de eerste vijf delen van het vaste gedeelte. Verplichte optie van het vaste gedeelte De FOD Financiën voorziet bovendien, als verplichte optie, in een mogelijkheid tot wisselwerking (interfacing) tussen het systeem van arbeidstijdbeheer en het systeem van gecentraliseerde elektronische agenda van de FOD Financiën (IBM Lotus Notes). 3 Het demonteren en weghalen van prikklokken in het NORTH GALAXY gebouwencomplex gebeurt pas na de voorlopige oplevering door de aanbestedende overheid van de eerste vijf delen van het vaste gedeelte; 4 Het aantal voldoende licenties is determineerbaar op basis van de types en aantal gebruikers vermeld in de technische voorschriften van onderhavig bestek ; elke agent aanwezig in het NORTH GALAXY gebouwencomplex moet in ieder geval zijn arbeidstijd kunnen registreren vanuit zijn werkplaats; 5 Het aantal voldoende licenties is determineerbaar op basis van de types en aantal gebruikers vermeld in de technische voorschriften van onderhavig bestek ; 6 Het aantal voldoende licenties is determineerbaar op basis van de types en aantal gebruikers vermeld in de technische voorschriften van onderhavig bestek ; 7 Een beperkt aantal bestelde badges in het kader van de vaststaande fase zal aan de aanbestedende overheid toelaten om zich te verzekeren van de conformiteit van de naleving van de diensten uitgevoerd door de aannemer aan de regels van de kunst, maar ook aan de bepalingen en voorwaarden van de opdracht, in het bijzonder voor wat betreft de goede werking van het arbeidstijdregistratiesysteem en het systeem van bewaking en toegangscontrole alsook hun goede integratie; 6

7 Het doel is om de geregistreerde afwezigheidsgegevens van het systeem werktijdbeheer, automatisch over te brengen in de elektronische agenda. De verschillende aan te bieden modules dienen naar de gebruiker toe zich functioneel te gedragen als één modulair en geïntegreerd systeem. Het voorwaardelijke gedeelte: Het voorwaardelijke gedeelte heeft als onderwerp de realisatie van de volgende zes componenten voortkomend uit het voorwerp van de opdracht: 1. Het toekennen voor alle medewerkers van de Federale Overheidsdienst Financiën aanwezig in de gebouwen anders dan dezen in het gebouwencomplex NORTH GALAXY, van een voldoende aantal 8 licenties voor de software die gebruikt zal worden voor de registratie en beheer van de arbeidstijd vanaf hun werkplaats. 2. Het toekennen voor de lokale beheerders en eventuele extra centrale beheerders van het systeem van arbeidstijdregistratie van voldoende aantal 9 licenties voor de software gebruikt voor de registratie en beheer van de arbeidstijd; 3. De levering, montage, installatie en het onderhoud van elektronische prikklokken in een maximum van 200 gebouwen 10 bezet door de FOD Financiën verspreid over het hele nationale grondgebied, daarbij inbegrepen het NORTH GALAXY gebouwencomplex; 4. Het demonteren en weghalen van prikklokken in een maximum van 200 gebouwen bezet door de FOD Financiën; 5. De levering, die gedaan wordt in het NORTH GALAXY gebouwencomplex, van minimum en maximum badges die toelaten, volgens de modaliteiten en het toegangsniveau gewenst door de aanbestedende overheid, toegang te verlenen in het NORTH GALAXY gebouwencomplex en arbeidstijd registreren in het gebouwencomplex NORTH GALAXY en elk ander gebouw van de FOD Financiën onder de 200 gebouwen die zouden kunnen worden uitgerust met de elektronische prikklokken in het geval van de oplichting van het voorwaardelijk gedeelte 11 ; 8 Het aantal voldoende licenties is determineerbaar op basis van de types en aantal gebruikers vermeld in de technische voorschriften van onderhavig bestek. Elke agent aanwezig in een gebouw anders dan het NORTH GALAXY gebouwencomplex moet in ieder geval zijn arbeidstijd kunnen registreren vanuit zijn werkplaats; 9 Het aantal voldoende licenties is determineerbaar op basis van de types en aantal gebruikers vermeld in de technische voorschriften van onderhavig bestek ; 10 Het aantal gebouwen waar de prikklokken dienen te worden geïnstalleerd hangt af van de beschikbare budgettaire middelen en de uitvoering van het infrastructuurplan Horizon 2015 van de FOD FINANCIËN; voor meer details wordt verwezen naar punt 7.2 Planning en fasering van onderhavig bestek; 11 Een beperkt aantal bestelde badges in het kader van het vaste gedeelte zal aan de aanbestedende overheid toelaten om zich te verzekeren van de conformiteit van de naleving van de diensten uitgevoerd door de aannemer aan de regels van de kunst, maar ook aan de bepalingen en voorwaarden van de opdracht, in het bijzonder voor 7

8 6. Het aanbieden van opleidingen voor de lokale functionele beheerders en de eventuele extra centrale beheerders. BELANGRIJK In het kader van deze opdracht, worden er maximum vijf dagen opleiding voor het vaste gedeelte en voor het voorwaardelijke gedeelte samen aangeboden. Procedure De gekozen procedure is deze van de Algemene Offerteaanvraag. Onderhavige overheidsopdracht bestaat uit een gemengde overheidsopdracht. De gemengde overheidsopdracht is een opdracht waarvan de prijzen zijn vastgelegd volgens de verschillende manieren waarvan sprake in alinea s 2 tot en met 4 van artikel 86 van het KB van 8 januari Hiervoor wordt verwezen naar punt 10.1 Prijs van onderhavig bestek. Varianten zijn niet toegestaan. Deze opdracht bestaat uit een enkel perceel. 2. Duur van het contract Het vaste gedeelte begint op de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop de leverancier de kennisgeving van de gunning van de opdracht heeft ontvangen en wordt afgesloten voor een periode van vijf jaar. Het voorwaardelijke gedeelte begint op de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop de leverancier de kennisgeving van de beslissing van de aanbestedende overheid om het voorwaardelijke gedeelte van deze opdracht te lichten, heeft ontvangen en wordt afgesloten voor een periode die eindigt in dezelfde tijd als het vaste gedeelte. De uitvoering van de leveringen voorzien in het onderhavig bestek moet, in alle gevallen, worden beëindigd binnen de voorziene termijn, in overeenstemming met punt 7.2. Aan het einde van de periode van vijf jaar die begint op de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop de leverancier de kennisgeving van de gunning van de opdracht heeft ontvangen, kan, op uitdrukkelijk verzoek van de aanbestedende overheid, het contract worden verlengd van jaar tot jaar, zonder onderhandelingen, onder dezelfde voorwaarden met betrekking tot de enige onderhoudsprestaties van de systemen en andere benodigdheden gekocht in het kader van het vaste gedeelte en het voorwaardelijke gedeelte, mits: - De totale duurtijd van de opdracht de 15 jaar niet overschrijdt; - De aanbestedende overheid de leverancier schriftelijk op de hoogte brengt van zijn wens om het contract te vernieuwen ten minste één maand voor de verjaardagsdatum van deze laatste. wat betreft de goede werking van het arbeidstijdregistratiesysteem en het systeem van bewaking en toegangscontrole alsook hun goede integratie; 8

9 BELANGRIJK De leverancier kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of een herziening van de voorwaarden van de opdracht in geval van de vernieuwing van de opdracht. Op grond van artikel 7 van de wet van 24 december 1993, voor wat betreft de enkele diensten van onderhoud, wordt de jaarlijkse prijsherziening toegestaan onder de voorwaarden bepaald in Prijsherziening van onderhavig bestek. 3. Aanbestedende overheid Aanvullende informatie. De aanbestedende overheid is de Belgische Staat vertegenwoordigd door de minister van Financiën. Bijkomende inlichtingen betreffende de procedure of de inhoud van de opdracht kunnen worden verkregen bij de FOD Financiën op het volgende adres: met vermelding van de referentie en de titel TCTR, of telefonisch, op het volgende telefoonnummer: - Emmanuelle VANDAMME (Inspecteur Fiscaal bestuur; Stafdienst P&O) 0257/89259 BELANGRIJK Gebruik door andere federale aanbestedende overheden De FOD Financiën is de aanbestedende overheid die bevoegd is voor de supervisie en de controle over de opdracht. In het kader van deze opdracht en in overeenstemming met artikel 2, 4 van de wet van 15 juni 2006, kunnen andere federale aanbestedende overheden of federale overheidsbedrijven evenwel verwijzen naar de voorwaarden van deze opdracht om tegemoet te komen aan eventuele behoeften, zonder hiertoe te moeten terugvallen op de mededinging. Bijgevolg moet men, telkens er melding wordt gemaakt van de «FOD Financiën» in deze tekst, daadwerkelijk lezen «FOD Financiën» voor alles wat betreft de gunning of eraan voorafgaat, of «FOD Financiën of een andere federale en programmatorische overheidsdiensten, alsook de instellingen die hieronder ressorteren». 4. Informatiesessie, bezoek aan het gebouw, mededeling van de plannen 4.1 Informatiesessie Gezien de complexiteit van de opdracht heeft de aanbestedende overheid besloten om een eenmalige infosessie te organiseren ten behoeve van kandidaat-inschrijvers. Deze informatiesessie zal plaatsvinden op 26 september 2012 om uur in een van de vergaderzalen van NORTH GALAXY, bereikbaar via de bezoekersingang, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL. 9

10 Tijdens deze informatiesessie zal een overzicht worden gegeven van het voorwerp van de opdracht. Om de informatiesessie vlot te laten verlopen, worden de kandidaat-inschrijvers verzocht om hun vragen via door te geven aan de aanbestedende overheid op het volgende e- mailadres: Tijdens deze sessie zullen enkel de vragen worden behandeld die de aanbestedende overheid uiterlijk op 16 september 2012 om 16 uur, heeft ontvangen. In het onderwerp van de vermeldt de inschrijver TCTR. Alle vragen dienen verplicht duidelijk te verwijzen naar de bijhorende referenties van het bestek (bijvoorbeeld deel 1, punt 1.1, paragraaf 1, pagina1) met vermelding van de taal van het bestek (de paginanummers kunnen verschillen naar gelang de taal van het bestek). Aan de ingang van de vergaderzaal zal aan elke deelnemer worden gevraagd om op een formulier dat ter beschikking wordt gesteld om de identiteit van het bedrijf dat ze vertegenwoordigen, hun naam en hun handtekeningen op te geven. De aanbestedende overheid zal het proces-verbaal van de informatievergadering publiceren op de website van de FOD Financiën in de rubriek Overheidsopdrachten. Als er geen vragen worden gesteld tijdens de voorgeschreven termijn, dan zal er geen proces-verbaal gepubliceerd worden. 4.2 Bezoek aan het gebouw Het bezoek aan het gebouw zal als volgt verlopen: Gebouw Koning Albert II laan 33 te 1030 Brussel Datum 26 september 2012 om 11h Het bezoek wordt beperkt tot bepaalde verdiepingen van het gebouw. Behoudens een uitdrukkelijk verbod van de vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid is het gebruik van camera s en fototoestellen toegestaan voor wat betreft het voorwerp van onderhavig bestek. Het is niet toegelaten om te filmen of foto s te nemen van het personeel alsook van alle documenten of informatie weergegeven op de schermen voor zover die geen directe relevantie hebben voor het voorwerp van de opdracht. 4.3 Gemeenschappelijke bepalingen informatiesessie en bezoek aan het gebouw BELANGRIJK Een inschrijver mag niet door meer dan twee personen worden vertegenwoordigd tijdens het bezoek aan het gebouw en/of de informatiesessie. Bij zowel de informatiesessie als het bezoek aan het gebouw dienen de kandidaat-inschrijver via een naar vóór 16 september 2012 laten weten of hij van plan is om deel te nemen aan de informatiesessie en/of het bezoek aan het gebouw. De inschrijver vermeldt in de inschrijvingsmail de naam en de functie van de personen (maximaal 2 personen) die aanwezig zullen zijn bij de informatiesessie en/of het bezoek aan het gebouw. In het onderwerp van de vermeldt hij TCTR. 10

11 BELANGRIJK Om deel te nemen aan de informatiesessie en/of het bezoek aan het bedrijf, moeten de bezoekers aan de hand van een door een verantwoordelijke van hun bedrijf ondertekend document kunnen bewijzen dat ze tot het genoemde bedrijf behoren. Als dit document niet wordt voorgelegd, kan de vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid de toegang weigeren. 4.4 Mededeling van de plannen en synthese tabel De plannen en de synthese tabel kunnen gratis worden verkregen bij een medewerker van de Afdeling Aankopen bij volgend adres, tot 30 oktober 2012, door de aflevering van het in het formulier bijgevoegd in bijlage 3 ingevuld en ondertekend. De vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid kan verzoeken tot het tonen van een bewijs van identiteit. Afdeling Aankopen NORTH GALAXY Toren B4 Koning Albert II-laan BRUSSEL NORTH GALAXY is enkel toegankelijk via de ingang bezoekers, gelegen op de benedenverdieping, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL en dit enkel tijdens de kantooruren, d.w.z. van 9 tot uur en van 14 tot 16 uur. 5. Indiening en opening van de offertes De offertes worden, vóór de opening ervan, ofwel elektronisch ingediend via de e-tenderingapplicatie (zie hieronder voor meer informatie), ofwel via de post (een aangetekend schrijven wordt aanbevolen) verzonden, ofwel persoonlijk neergelegd bij de aanbestedende overheid. De offertes worden aanvaard voor zover de openingszitting van de offertes nog niet geopend is verklaard Offertes verzonden via elektronische middelen De elektronische offertes kunnen verstuurd worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater van het KB van 8 januari Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze offerte in te dienen. Afgezien van eventuele toegestane varianten, mag iedere inschrijver slechts één offerte indienen per opdracht. De inschrijver kan bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk via elektronische middelen kunnen worden aangemaakt op papier bezorgen vóór de uiterste ontvangstdatum. Indien nodig worden de attesten zoals gevraagd in S&L/AO/308/2012 gescand om ze bij de offerte te voegen. Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd. (Artikel 81 quater van het KB van 8 januari 1996). 11

12 De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes. Om te verhelpen aan sommige problemen die zich kunnen voordoen bij de overlegging, de ontvangst of de opening van met elektronische middelen ingediende offertes geeft de aanbestedende overheid aan de inschrijver de toestemming om zowel een offerte, overgelegd met elektronische middelen, in te dienen als een veiligheidskopie, opgesteld met elektronische middelen of op papier. Deze veiligheidskopie wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop duidelijk veiligheidskopie wordt vermeld en wordt binnen de opgelegde ontvangsttermijn ingediend. Deze kopie mag enkel worden geopend ingeval van een tekortkoming bij de overlegging, de ontvangst of de opening van de met elektronische middelen overgelegde offerte. Ze vervangt in dat geval definitief het met elektronische middelen overgelegd stuk. De veiligheidskopie is voor het overige onderworpen aan de op de offertes toepasselijke regels van dit bestek en het Koninklijk Besluit van 8 januari Meer informatie kan worden teruggevonden op volgende website : of Via de e-procurement helpdesk (tel: +32 (0) of BELANGRIJK 1. Het is de inschrijver aangewezen zich aan te melden de dag vóór de opening van de offertes ten einde contact te kunnen opnemen met de helpdesk van e- procurement om eventuele toegangsproblemen tot de site https://eten.publicprocurement.be/ op te lossen. 2. Men moet rekening houden dat de grootte van het bestand ingediend via elektronische weg de 350 Mo niet mag overschrijden Niet via elektronische middelen ingediende offertes De offertes moeten door de inschrijver of diens vertegenwoordiger worden ingediend: - ofwel persoonlijk aan de voorzitter op de dag van de openingszitting, voordat hij de zitting opent; - door ze te overhandigen aan een ambtenaar van de Afdeling Aankopen, ten laatste op de laatste werkdag vóór de opening van de offertes; - per post. Voor elke andere verzendingswijze (zoals Taxipost, expresbrief, enz.) is de inschrijver volledig aansprakelijk. De offertes worden aanvaard voor zover de openingszitting van de offertes nog niet geopend is verklaard. Een laattijdig aangekomen offerte wordt echter in aanmerking genomen voor zover: - de aanbestedende overheid haar beslissing nog niet heeft bekendgemaakt aan de opdrachtnemer, - en dat de offerte per aangetekend schrijven neergelegd werd ten laatste vier kalenderdagen voorafgaand aan de vastgestelde datum voor ontvangst van de offertes. De offerte dient te worden ingediend in drie exemplaren op papier, waarvan een origineel en een exemplaar op elektronische drager (cd-rom) in pdf-formaat. 12

13 In geval van afwijkingen tussen de versie op papier en de elektronische versie (cd-rom) zal het originele exemplaar van de versie op papier als geldig worden beschouwd. De inschrijver zal overgaan tot een virusscan van de elektronische drager om te vermijden dat de informatica-infrastructuur van de FOD Financiën met een virus besmet zou worden. Hij zal in zijn offerte melding maken van: het gebruikte programma voor de ScanVirus (en de versie ervan) en de garantie dat het medium is gecontroleerd en geen virus bevat. De FOD Financiën zal tevens een virusscan uitvoeren na de opening van de offertes. De offerte moet in een gesloten omslag worden gestopt waarop de volgende twee vermeldingen zijn aangebracht: - de referentie van het bijzonder bestek: S&L/AO/308/ de datum en het tijdstip van de opening van de offertes: 30 oktober Deze verzegelde omslag wordt in een tweede omslag gestoken met de volgende vermeldingen: - in de linkerbovenhoek: - het woord: OFFERTE - de referentie van het bijzonder bestek: S&L/AO/308/ indien de inschrijving per drager wordt ingediend: de gegevens betreffende de contactpersonen die belast zijn met de inontvangstneming van de offertes: BOGO Gwen (NL) 0257/56824 LACROIX Isabellel (FR) 0257/63023 SPRUYT Raphaël (FR) 0257/80299 VANHAUWERMEIREN Roel (NL) 0257/80427 WOUTERS Bart (NL) 0257/ op de daartoe voorziene plaats: het adres van de geadresseerde. De inschrijver die zijn offerte per drager indient, dient te weten dat de NORTH GALAXY enkel toegankelijk is via de ingang bezoekers, gelegen op de benedenverdieping, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL en dit enkel tijdens de kantooruren, d.w.z. van 9 tot uur en van 14 tot 16 uur. Indien de offerte per drager wordt ingediend, zal enkel een ontvangstbewijs worden afgeleverd indien daarom uitdrukkelijk wordt gevraagd. Er weze op gewezen dat enkel dit ontvangstbewijs als bewijs voor het indienen van de offerte kan dienen. De inschrijver is volledig aansprakelijk voor de verzendingswijze en inontvangstneming van zijn offerte binnen de toegestane termijnen. De offertes moeten worden verstuurd naar of worden ingediend op het volgende adres: FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Stafdienst Personeel & Organisatie CONCEPTCEL ARBEIDSVOORWAARDEN T.a.v. Mevrouw Emmanuelle VANDAMME, Inspecteur Fiscaal Bestuur NORTH GALAXY Toren B21 Koning Albert II-laan 33 - Bus Brussel 13

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem.

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht S&L/AO/304/2012 Opening van de offertes: 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur Bestek: S&L/AO/268/2014 1/90 Bijzonder bestek Open offerteaanvraag voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door de FOD Financiën evenals voor de huur,

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139. Open offerteaanvraag voor "FIRST 2015"

Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139. Open offerteaanvraag voor FIRST 2015 Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139 Bestek: Open offerteaanvraag voor "FIRST 2015" Publicatie op Europees niveau Bestek nr. S&L/AO/437/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 14u30 Cahier des

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek:

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek: Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206 Bestek: Open offerteaanvraag voor de vernieuwing van het Platform "Fisconetplus" door een geïntegreerde oplossing. ERRATA 3 : Pagina s 1, 4, 7, 12, 14, 15, 127, 148

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek nr.: S&L/AO/462/2015. Opening van de offertes: op 19/10/2015 om 14u30

Bestek nr.: S&L/AO/462/2015. Opening van de offertes: op 19/10/2015 om 14u30 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR VERWERVING VAN SOFTWARELICENTIES, HARDWARE EN ANDER MATERIAAL IN HET KADER VAN DE FORENSISCHE ONDERSTEUNING EN DE BESTRIJDING VAN INTERNETFRAUDE ALSOOK HET VOORZIEN VAN DE NODIGE

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Versie 2 van het bestek Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina s : Pagina 73, punt III.10 : toevoeging

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIËN

Federale Overheidsdienst FINANCIËN Federale Overheidsdienst FINANCIËN BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 21 mei 2010 om 10 u. Indiening

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

BESTEK. In plaatsstelling van een documentair systeem voor de stafdienst ICT docict

BESTEK. In plaatsstelling van een documentair systeem voor de stafdienst ICT docict BESTEK In plaatsstelling van een documentair systeem voor de stafdienst ICT docict Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9 september 2010 om 10 uur Indiening van de offertes uitsluitend

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN IMPLEMENTATIE PROBLEM MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijziging: BIJLAGE E - pagina 56 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 1 oktober 2012 om

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie