Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30. ERRATUM: p 1, 11, 13, 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30. ERRATUM: p 1, 11, 13, 14"

Transcriptie

1 Bestek : Algemene offerteaanvraag met als onderwerp: - Als vaste gedeelte: de levering, montage, installatie en onderhoud van een gecentraliseerd systeem van registratie en beheer van de arbeidstijd en van een systeem van bewaking en toegangscontrole en dit gekoppeld aan het systeem van tijdsregistratie en arbeidstijdbeheer gesitueerd in het gebouwencomplex NORTH GALAXY; - Als voorwaardelijke gedeelte: de verwerving van elektronische prikklokken en licenties met het oog op de uitbreiding van het systeem van registratie en beheer van de arbeidstijd tot een maximum van 200 gebouwen bezet door agenten van de FOD Financiën. Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30 ERRATUM: p 1, 11, 13, 14 1

2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN VOORWERP EN AARD VAN DE OPDRACHT DUUR VAN HET CONTRACT AANBESTEDENDE OVERHEID AANVULLENDE INFORMATIE INFORMATIESESSIE, BEZOEK AAN HET GEBOUW, MEDEDELING VAN DE PLANNEN INDIENING EN OPENING VAN DE OFFERTES LEIDENDE DIENST- LEIDEND AMBTENAAR BESCHRIJVING VAN DE UIT TE VOEREN LEVERINGEN DOCUMENTEN DIE DE OPDRACHT REGELEN OFFERTES PRIJS AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER SELECTIECRITERIA REGELMATIGHEID VAN DE OFFERTES GUNNINGSCRITERIA BORGTOCHT OPLEVERING EN KEURING VAN DE GELEVERDE GOEDEREN EN DE UITGEVOERDE DIENSTEN UITVOERING VAN DE LEVERINGEN FACTURATIE EN BETALING VAN DE DIENSTEN BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR DE LEVERANCIER GESCHILLEN B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN I. TECHNISCHE SPECIFICATIES VOOR HET SYSTEEM VAN BEWAKING EN TOEGANGSCONTROLE : AX1.A. 1. Algemene beschrijving van het systeem AX1.A. 2. Algemene architectuur AX1.A. 3. Toegang tot het gebouw - Gebruikers AX1.A. 4. Bijzondere functionaliteiten AX1.A. 5. Systeembeheer AX1.A. 6. Registratie van events AX1.A. 7. Bijzondere functies AX1.A. 8. Typeconfiguratie van te controleren of te bewaken voorzieningen AX1.A. 9 Bijzondere technische specificaties AX1.A.10. Andere technische aspecten AX1.A.11. Verslagen AX1.A.12. Subsysteem videobewaking AX1.A.13. Vervaardiging van de toegangsbadges AX1.B. As-builtdossier, beheerdossier en opleidingsdossier AX1.C Installatie en ondersteuning bij de implementatie AX1.D. Onderhoud AX1.D.1. Voorwoord AX1.D.2. Voorwerp en aard van de opdracht AX1.D.3. Beschrijving van de te presteren diensten AX1.D.4. Prijzen AX1.D.5. Onderhoudsverslag AX1.E. Detail van de uit te voeren werken II. TECHNISCHE SPECIFICATIES VOOR HET SYSTEEM VAN ARBEIDSTIJDREGISTRATIE:.. 93 AX2.A. 1 Algemene beschrijving van het systeem

3 AX2.A. 2 Algemene architectuur AX2.A. 3 Toegang tot het gebouw - Gebruikers AX2.A. 4 Bijzondere functionaliteiten AX2.A. 5 Systeembeheer AX2.A. 6 Registratie van events AX2.A. 7 Bijzondere functies AX2.A. 8 Gegevensoverdracht aan het tijdregistratiesysteem AX2.A. 9 Bijzondere technische specificaties AX2.A.10 Verslagen AX2.A.11 Vervaardiging van de badges - Vaste gedeelte en Voorwaardelijke gedeelte AX2.B. As builtdossier, beheerdossier en opleidingsdossier AX2.C. Installatie en ondersteuning bij de implementatie AX2.D Onderhoud - Vaste gedeelte en Voorwaardelijke gedeelte AX2.D.1 Voorwoord AX2.D.2 Voorwerp en aard van de opdracht AX2.D.3 Beschrijving van de te presteren diensten AX2.D.4 Prijzen AX2.D.5 Onderhoudsverslag AX2.E. Detail van de uit te voeren werken AX2.F. Specificaties voor het tijdbeheer AX2.F.1 Wettelijke en reglementaire voorschriften AX2.F.2 In aanmerking te nemen arbeidsprestaties AX2.F.3 In aanmerking te nemen uurregelingtypes AX2.F.4 Profieltypes die de inschrijver in aanmerking moet nemen AX2.F.4.1 Werkkalenders (=werkschema) AX2.F.4.2 Beheer van de verloven en afwezigheden AX2.F.4.3 Berekening van de arbeidsprestaties AX2.F.4.4 Gewenste functionaliteiten AX2.G. Specificaties voor het tijdbeheer AX2.G.1 Lijst infrastructuurplan 2015 (zie aparte bijlage) AX2.G.2 Wet van 14 december 2000 (zie aparte bijlage) AX2.G.3 Koninklijk Besluit van 19 november 1998 (zie aparte bijlage) AX2.G.4 Omzendbrief 476 van 28 mei 1999 (zie aparte bijlage) AX2.G.5 Onderrichten van 11 mei 1981 (zie aparte bijlage) C. ADMINISTRATIEVE BIJLAGEN BIJLAGE 1: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE 2: PRIJSINVENTARIS BIJLAGE 3: AFTEKENINGFORMULIER PLANNEN EN SYNTHESETABEL

4 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Stafdienst Logistiek Afdeling Aankopen North Galaxy Toren B 4e verd. Koning Albert II laan 33 bus BRUSSEL BESTEK n S&L/AO/308/2012 Algemene offerteaanvraag met als onderwerp: - Als vaste gedeelte: de levering, montage, installatie en onderhoud van een gecentraliseerd systeem van registratie en beheer van de arbeidstijd en van een systeem van bewaking en toegangscontrole en dit gekoppeld aan het systeem van tijdsregistratie en arbeidstijdbeheer gesitueerd in het gebouwencomplex NORTH GALAXY; - Als voorwaardelijke gedeelte: de verwerving van elektronische prikklokken en licenties met het oog op de uitbreiding van het systeem van registratie en beheer van de arbeidstijd tot een maximum van 200 gebouwen bezet door agenten van de FOD Financiën. A. ALGEMENE BEPALINGEN. BELANGRIJK Overeenkomstig artikel 3, paragraaf 1, van het KB van 26 september 1996 wordt de aandacht van de inschrijvers erop gevestigd dat in dit bijzonder bestek werd afgeweken van: - artikel 5 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 betreffende de borgtocht en meer bepaald wat betreft het bedrag en de aanpassing van de borgtocht te wijten aan de afwezigheid van een totale prijs en de onzekerheid over de omvang en de frequentie van de bestellingen van elektronische prikklokken tijdens de duur van deze overheidsopdracht. - artikel 49 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor wat betreft het aanrekenen van de kosten van het lossen, van het uitpakken en van het stapelen op de plaats van de levering die niet in het bestek worden vermeld. 1. Voorwerp en aard van de opdracht. De opdracht is een opdracht met een voorwaardelijk gedeelte. Het bestaat uit een vast gedeelte en een voorwaardelijk gedeelte. BELANGRIJK De indiener is verplicht om zowel een prijs voor alle onderdelen van het vaste gedeelte als voor alle onderdelen van het voorwaardelijk gedeelte in te dienen. De vaste verbintenis van de aanbestedende overheid is echter beperkt tot louter en alleen het vaste gedeelte. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om het voorwaardelijke gedeelte niet te bestellen en de indiener kan des gevallens geen aanspraak maken op een schadevergoeding. 4

5 De uitvoering van het voorwaardelijke gedeelte zal in ieder geval enkel mogelijk gemaakt worden door de voorlopige aanvaarding door de aanbestedende overheid van de eerste vijf delen van het vaste gedeelte en door het verkrijgen van het noodzakelijke budget. Het voorwaardelijke gedeelte zal worden besteld door middel van kennisgeving of door afzonderlijke bestelbonnen. Het vaste gedeelte : Het vaste gedeelte heeft als onderwerp de realisatie van de volgende elf componenten van het voorwerp van de opdracht en van één verplichte optie: 1. De levering, montage, installatie en onderhoud van een gecentraliseerd systeem van arbeidstijdregistratie voor een maximum van 200 gebouwen bezet door de FOD Financiën; 2. De levering, montage, installatie en onderhoud van een systeem van bewaking en toegangscontrole voor het NORTH GALAXY gebouwencomplex gekoppeld aan het systeem van arbeidstijdregistratie; 3. Het demonteren en weghalen van het geheel van het bestaande systeem van bewaking en toegangscontrole in het NORTH GALAXY gebouwencomplex; 4. De levering, montage, installatie en onderhoud van maximum 2 elektronische prikklokken in het NORTH GALAXY gebouwencomplex waarschijnlijk in een verdieping van de B Toren 1 ; 5. De levering, die gedaan wordt in het NORTH GALAXY gebouwencomplex, van 100 testbadges die toelaten, volgens de modaliteiten en het toegangsniveau gewenst door de aanbestedende overheid, toegang te verlenen in het NORTH GALAXY gebouwencomplex en de tijd registreren in het gebouwencomplex NORTH GALAXY en elk ander gebouw van de FOD Financiën onder de 200 gebouwen die zouden kunnen worden uitgerust met de elektronische prikklokken in het geval van de oplichting van het voorwaardelijk gedeelte 2 ; 1 Het beperkte aantal klokken in de vaststaande fase zal aan de aanbestedende overheid toelaten om zich te verzekeren van de conformiteit van de naleving van de diensten uitgevoerd door de aannemer aan de regels van de kunst, maar ook aan de bepalingen en voorwaarden van de opdracht, in het bijzonder voor wat betreft de goede werking van het arbeidstijdregistratiesysteem en het systeem van bewaking en toegangscontrole alsook hun goede integratie te controleren. Na de testperiode, op verzoek van de aanbestedende overheid kunnen, zonder bijkomende kosten, de twee prikklokken verplaatst worden naar een andere plaats binnen het NORTH GALAXY gebouwencomplex; 2 Een beperkt aantal bestelde badges in het kader van de vaststaande fase zal aan de aanbestedende overheid toelaten om zich te verzekeren van de conformiteit van de naleving van de diensten uitgevoerd door de aannemer aan de regels van de kunst, maar ook aan de bepalingen en voorwaarden van de opdracht, in het bijzonder voor wat betreft de goede werking van het arbeidstijdregistratiesysteem en het systeem van bewaking en toegangscontrole alsook hun goede integratie; 5

6 BELANGRIJK 6. Het demonteren en weghalen van actuele prikklokken in het NORTH GALAXY gebouwencomplex 3 ; 7. Het toekennen voor alle medewerkers van de Federale Overheidsdienst Financiën aanwezig in het gebouwencomplex NORTH GALAXY, van een voldoende aantal 4 licenties voor de software die gebruikt zal worden voor de registratie en beheer van de arbeidstijd vanaf hun werkplaats; 8. Het toekennen voor de centrale beheerders van het systeem van arbeidstijdregistratie van voldoende 5 aantal licenties voor de software gebruikt voor de registratie en beheer van de arbeidstijd; 9. Het toekennen van voldoende 6 aantal licenties voor de software gebruikt voor de exploitatie en het beheer van bewaking en toegangscontrolesysteem; 10. De levering, die gedaan wordt in het NORTH GALAXY gebouwencomplex, van minimum 1000 en maximum badges die toelaten, volgens de modaliteiten en het toegangsniveau gewenst door de aanbestedende overheid, toegang te verlenen in het NORTH GALAXY gebouwencomplex en arbeidstijd registreren in het gebouwencomplex NORTH GALAXY en elk ander gebouw van de FOD Financiën onder de 200 gebouwen die zouden kunnen worden uitgerust met de elektronische prikklokken in het geval van de oplichting van het voorwaardelijk gedeelte 7 ; 11. Het aanbieden van opleidingen voor centrale functionele beheerders. De uitvoering van punten 6 tot en met 11 vangen niet aan voor de voorlopige oplevering van de eerste vijf delen van het vaste gedeelte. Verplichte optie van het vaste gedeelte De FOD Financiën voorziet bovendien, als verplichte optie, in een mogelijkheid tot wisselwerking (interfacing) tussen het systeem van arbeidstijdbeheer en het systeem van gecentraliseerde elektronische agenda van de FOD Financiën (IBM Lotus Notes). 3 Het demonteren en weghalen van prikklokken in het NORTH GALAXY gebouwencomplex gebeurt pas na de voorlopige oplevering door de aanbestedende overheid van de eerste vijf delen van het vaste gedeelte; 4 Het aantal voldoende licenties is determineerbaar op basis van de types en aantal gebruikers vermeld in de technische voorschriften van onderhavig bestek ; elke agent aanwezig in het NORTH GALAXY gebouwencomplex moet in ieder geval zijn arbeidstijd kunnen registreren vanuit zijn werkplaats; 5 Het aantal voldoende licenties is determineerbaar op basis van de types en aantal gebruikers vermeld in de technische voorschriften van onderhavig bestek ; 6 Het aantal voldoende licenties is determineerbaar op basis van de types en aantal gebruikers vermeld in de technische voorschriften van onderhavig bestek ; 7 Een beperkt aantal bestelde badges in het kader van de vaststaande fase zal aan de aanbestedende overheid toelaten om zich te verzekeren van de conformiteit van de naleving van de diensten uitgevoerd door de aannemer aan de regels van de kunst, maar ook aan de bepalingen en voorwaarden van de opdracht, in het bijzonder voor wat betreft de goede werking van het arbeidstijdregistratiesysteem en het systeem van bewaking en toegangscontrole alsook hun goede integratie; 6

7 Het doel is om de geregistreerde afwezigheidsgegevens van het systeem werktijdbeheer, automatisch over te brengen in de elektronische agenda. De verschillende aan te bieden modules dienen naar de gebruiker toe zich functioneel te gedragen als één modulair en geïntegreerd systeem. Het voorwaardelijke gedeelte: Het voorwaardelijke gedeelte heeft als onderwerp de realisatie van de volgende zes componenten voortkomend uit het voorwerp van de opdracht: 1. Het toekennen voor alle medewerkers van de Federale Overheidsdienst Financiën aanwezig in de gebouwen anders dan dezen in het gebouwencomplex NORTH GALAXY, van een voldoende aantal 8 licenties voor de software die gebruikt zal worden voor de registratie en beheer van de arbeidstijd vanaf hun werkplaats. 2. Het toekennen voor de lokale beheerders en eventuele extra centrale beheerders van het systeem van arbeidstijdregistratie van voldoende aantal 9 licenties voor de software gebruikt voor de registratie en beheer van de arbeidstijd; 3. De levering, montage, installatie en het onderhoud van elektronische prikklokken in een maximum van 200 gebouwen 10 bezet door de FOD Financiën verspreid over het hele nationale grondgebied, daarbij inbegrepen het NORTH GALAXY gebouwencomplex; 4. Het demonteren en weghalen van prikklokken in een maximum van 200 gebouwen bezet door de FOD Financiën; 5. De levering, die gedaan wordt in het NORTH GALAXY gebouwencomplex, van minimum en maximum badges die toelaten, volgens de modaliteiten en het toegangsniveau gewenst door de aanbestedende overheid, toegang te verlenen in het NORTH GALAXY gebouwencomplex en arbeidstijd registreren in het gebouwencomplex NORTH GALAXY en elk ander gebouw van de FOD Financiën onder de 200 gebouwen die zouden kunnen worden uitgerust met de elektronische prikklokken in het geval van de oplichting van het voorwaardelijk gedeelte 11 ; 8 Het aantal voldoende licenties is determineerbaar op basis van de types en aantal gebruikers vermeld in de technische voorschriften van onderhavig bestek. Elke agent aanwezig in een gebouw anders dan het NORTH GALAXY gebouwencomplex moet in ieder geval zijn arbeidstijd kunnen registreren vanuit zijn werkplaats; 9 Het aantal voldoende licenties is determineerbaar op basis van de types en aantal gebruikers vermeld in de technische voorschriften van onderhavig bestek ; 10 Het aantal gebouwen waar de prikklokken dienen te worden geïnstalleerd hangt af van de beschikbare budgettaire middelen en de uitvoering van het infrastructuurplan Horizon 2015 van de FOD FINANCIËN; voor meer details wordt verwezen naar punt 7.2 Planning en fasering van onderhavig bestek; 11 Een beperkt aantal bestelde badges in het kader van het vaste gedeelte zal aan de aanbestedende overheid toelaten om zich te verzekeren van de conformiteit van de naleving van de diensten uitgevoerd door de aannemer aan de regels van de kunst, maar ook aan de bepalingen en voorwaarden van de opdracht, in het bijzonder voor 7

8 6. Het aanbieden van opleidingen voor de lokale functionele beheerders en de eventuele extra centrale beheerders. BELANGRIJK In het kader van deze opdracht, worden er maximum vijf dagen opleiding voor het vaste gedeelte en voor het voorwaardelijke gedeelte samen aangeboden. Procedure De gekozen procedure is deze van de Algemene Offerteaanvraag. Onderhavige overheidsopdracht bestaat uit een gemengde overheidsopdracht. De gemengde overheidsopdracht is een opdracht waarvan de prijzen zijn vastgelegd volgens de verschillende manieren waarvan sprake in alinea s 2 tot en met 4 van artikel 86 van het KB van 8 januari Hiervoor wordt verwezen naar punt 10.1 Prijs van onderhavig bestek. Varianten zijn niet toegestaan. Deze opdracht bestaat uit een enkel perceel. 2. Duur van het contract Het vaste gedeelte begint op de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop de leverancier de kennisgeving van de gunning van de opdracht heeft ontvangen en wordt afgesloten voor een periode van vijf jaar. Het voorwaardelijke gedeelte begint op de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop de leverancier de kennisgeving van de beslissing van de aanbestedende overheid om het voorwaardelijke gedeelte van deze opdracht te lichten, heeft ontvangen en wordt afgesloten voor een periode die eindigt in dezelfde tijd als het vaste gedeelte. De uitvoering van de leveringen voorzien in het onderhavig bestek moet, in alle gevallen, worden beëindigd binnen de voorziene termijn, in overeenstemming met punt 7.2. Aan het einde van de periode van vijf jaar die begint op de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop de leverancier de kennisgeving van de gunning van de opdracht heeft ontvangen, kan, op uitdrukkelijk verzoek van de aanbestedende overheid, het contract worden verlengd van jaar tot jaar, zonder onderhandelingen, onder dezelfde voorwaarden met betrekking tot de enige onderhoudsprestaties van de systemen en andere benodigdheden gekocht in het kader van het vaste gedeelte en het voorwaardelijke gedeelte, mits: - De totale duurtijd van de opdracht de 15 jaar niet overschrijdt; - De aanbestedende overheid de leverancier schriftelijk op de hoogte brengt van zijn wens om het contract te vernieuwen ten minste één maand voor de verjaardagsdatum van deze laatste. wat betreft de goede werking van het arbeidstijdregistratiesysteem en het systeem van bewaking en toegangscontrole alsook hun goede integratie; 8

9 BELANGRIJK De leverancier kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of een herziening van de voorwaarden van de opdracht in geval van de vernieuwing van de opdracht. Op grond van artikel 7 van de wet van 24 december 1993, voor wat betreft de enkele diensten van onderhoud, wordt de jaarlijkse prijsherziening toegestaan onder de voorwaarden bepaald in Prijsherziening van onderhavig bestek. 3. Aanbestedende overheid Aanvullende informatie. De aanbestedende overheid is de Belgische Staat vertegenwoordigd door de minister van Financiën. Bijkomende inlichtingen betreffende de procedure of de inhoud van de opdracht kunnen worden verkregen bij de FOD Financiën op het volgende adres: met vermelding van de referentie en de titel TCTR, of telefonisch, op het volgende telefoonnummer: - Emmanuelle VANDAMME (Inspecteur Fiscaal bestuur; Stafdienst P&O) 0257/89259 BELANGRIJK Gebruik door andere federale aanbestedende overheden De FOD Financiën is de aanbestedende overheid die bevoegd is voor de supervisie en de controle over de opdracht. In het kader van deze opdracht en in overeenstemming met artikel 2, 4 van de wet van 15 juni 2006, kunnen andere federale aanbestedende overheden of federale overheidsbedrijven evenwel verwijzen naar de voorwaarden van deze opdracht om tegemoet te komen aan eventuele behoeften, zonder hiertoe te moeten terugvallen op de mededinging. Bijgevolg moet men, telkens er melding wordt gemaakt van de «FOD Financiën» in deze tekst, daadwerkelijk lezen «FOD Financiën» voor alles wat betreft de gunning of eraan voorafgaat, of «FOD Financiën of een andere federale en programmatorische overheidsdiensten, alsook de instellingen die hieronder ressorteren». 4. Informatiesessie, bezoek aan het gebouw, mededeling van de plannen 4.1 Informatiesessie Gezien de complexiteit van de opdracht heeft de aanbestedende overheid besloten om een eenmalige infosessie te organiseren ten behoeve van kandidaat-inschrijvers. Deze informatiesessie zal plaatsvinden op 26 september 2012 om uur in een van de vergaderzalen van NORTH GALAXY, bereikbaar via de bezoekersingang, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL. 9

10 Tijdens deze informatiesessie zal een overzicht worden gegeven van het voorwerp van de opdracht. Om de informatiesessie vlot te laten verlopen, worden de kandidaat-inschrijvers verzocht om hun vragen via door te geven aan de aanbestedende overheid op het volgende e- mailadres: Tijdens deze sessie zullen enkel de vragen worden behandeld die de aanbestedende overheid uiterlijk op 16 september 2012 om 16 uur, heeft ontvangen. In het onderwerp van de vermeldt de inschrijver TCTR. Alle vragen dienen verplicht duidelijk te verwijzen naar de bijhorende referenties van het bestek (bijvoorbeeld deel 1, punt 1.1, paragraaf 1, pagina1) met vermelding van de taal van het bestek (de paginanummers kunnen verschillen naar gelang de taal van het bestek). Aan de ingang van de vergaderzaal zal aan elke deelnemer worden gevraagd om op een formulier dat ter beschikking wordt gesteld om de identiteit van het bedrijf dat ze vertegenwoordigen, hun naam en hun handtekeningen op te geven. De aanbestedende overheid zal het proces-verbaal van de informatievergadering publiceren op de website van de FOD Financiën in de rubriek Overheidsopdrachten. Als er geen vragen worden gesteld tijdens de voorgeschreven termijn, dan zal er geen proces-verbaal gepubliceerd worden. 4.2 Bezoek aan het gebouw Het bezoek aan het gebouw zal als volgt verlopen: Gebouw Koning Albert II laan 33 te 1030 Brussel Datum 26 september 2012 om 11h Het bezoek wordt beperkt tot bepaalde verdiepingen van het gebouw. Behoudens een uitdrukkelijk verbod van de vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid is het gebruik van camera s en fototoestellen toegestaan voor wat betreft het voorwerp van onderhavig bestek. Het is niet toegelaten om te filmen of foto s te nemen van het personeel alsook van alle documenten of informatie weergegeven op de schermen voor zover die geen directe relevantie hebben voor het voorwerp van de opdracht. 4.3 Gemeenschappelijke bepalingen informatiesessie en bezoek aan het gebouw BELANGRIJK Een inschrijver mag niet door meer dan twee personen worden vertegenwoordigd tijdens het bezoek aan het gebouw en/of de informatiesessie. Bij zowel de informatiesessie als het bezoek aan het gebouw dienen de kandidaat-inschrijver via een naar vóór 16 september 2012 laten weten of hij van plan is om deel te nemen aan de informatiesessie en/of het bezoek aan het gebouw. De inschrijver vermeldt in de inschrijvingsmail de naam en de functie van de personen (maximaal 2 personen) die aanwezig zullen zijn bij de informatiesessie en/of het bezoek aan het gebouw. In het onderwerp van de vermeldt hij TCTR. 10

11 BELANGRIJK Om deel te nemen aan de informatiesessie en/of het bezoek aan het bedrijf, moeten de bezoekers aan de hand van een door een verantwoordelijke van hun bedrijf ondertekend document kunnen bewijzen dat ze tot het genoemde bedrijf behoren. Als dit document niet wordt voorgelegd, kan de vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid de toegang weigeren. 4.4 Mededeling van de plannen en synthese tabel De plannen en de synthese tabel kunnen gratis worden verkregen bij een medewerker van de Afdeling Aankopen bij volgend adres, tot 30 oktober 2012, door de aflevering van het in het formulier bijgevoegd in bijlage 3 ingevuld en ondertekend. De vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid kan verzoeken tot het tonen van een bewijs van identiteit. Afdeling Aankopen NORTH GALAXY Toren B4 Koning Albert II-laan BRUSSEL NORTH GALAXY is enkel toegankelijk via de ingang bezoekers, gelegen op de benedenverdieping, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL en dit enkel tijdens de kantooruren, d.w.z. van 9 tot uur en van 14 tot 16 uur. 5. Indiening en opening van de offertes De offertes worden, vóór de opening ervan, ofwel elektronisch ingediend via de e-tenderingapplicatie (zie hieronder voor meer informatie), ofwel via de post (een aangetekend schrijven wordt aanbevolen) verzonden, ofwel persoonlijk neergelegd bij de aanbestedende overheid. De offertes worden aanvaard voor zover de openingszitting van de offertes nog niet geopend is verklaard Offertes verzonden via elektronische middelen De elektronische offertes kunnen verstuurd worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater van het KB van 8 januari Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze offerte in te dienen. Afgezien van eventuele toegestane varianten, mag iedere inschrijver slechts één offerte indienen per opdracht. De inschrijver kan bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk via elektronische middelen kunnen worden aangemaakt op papier bezorgen vóór de uiterste ontvangstdatum. Indien nodig worden de attesten zoals gevraagd in S&L/AO/308/2012 gescand om ze bij de offerte te voegen. Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd. (Artikel 81 quater van het KB van 8 januari 1996). 11

12 De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes. Om te verhelpen aan sommige problemen die zich kunnen voordoen bij de overlegging, de ontvangst of de opening van met elektronische middelen ingediende offertes geeft de aanbestedende overheid aan de inschrijver de toestemming om zowel een offerte, overgelegd met elektronische middelen, in te dienen als een veiligheidskopie, opgesteld met elektronische middelen of op papier. Deze veiligheidskopie wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop duidelijk veiligheidskopie wordt vermeld en wordt binnen de opgelegde ontvangsttermijn ingediend. Deze kopie mag enkel worden geopend ingeval van een tekortkoming bij de overlegging, de ontvangst of de opening van de met elektronische middelen overgelegde offerte. Ze vervangt in dat geval definitief het met elektronische middelen overgelegd stuk. De veiligheidskopie is voor het overige onderworpen aan de op de offertes toepasselijke regels van dit bestek en het Koninklijk Besluit van 8 januari Meer informatie kan worden teruggevonden op volgende website : of Via de e-procurement helpdesk (tel: +32 (0) of BELANGRIJK 1. Het is de inschrijver aangewezen zich aan te melden de dag vóór de opening van de offertes ten einde contact te kunnen opnemen met de helpdesk van e- procurement om eventuele toegangsproblemen tot de site https://eten.publicprocurement.be/ op te lossen. 2. Men moet rekening houden dat de grootte van het bestand ingediend via elektronische weg de 350 Mo niet mag overschrijden Niet via elektronische middelen ingediende offertes De offertes moeten door de inschrijver of diens vertegenwoordiger worden ingediend: - ofwel persoonlijk aan de voorzitter op de dag van de openingszitting, voordat hij de zitting opent; - door ze te overhandigen aan een ambtenaar van de Afdeling Aankopen, ten laatste op de laatste werkdag vóór de opening van de offertes; - per post. Voor elke andere verzendingswijze (zoals Taxipost, expresbrief, enz.) is de inschrijver volledig aansprakelijk. De offertes worden aanvaard voor zover de openingszitting van de offertes nog niet geopend is verklaard. Een laattijdig aangekomen offerte wordt echter in aanmerking genomen voor zover: - de aanbestedende overheid haar beslissing nog niet heeft bekendgemaakt aan de opdrachtnemer, - en dat de offerte per aangetekend schrijven neergelegd werd ten laatste vier kalenderdagen voorafgaand aan de vastgestelde datum voor ontvangst van de offertes. De offerte dient te worden ingediend in drie exemplaren op papier, waarvan een origineel en een exemplaar op elektronische drager (cd-rom) in pdf-formaat. 12

13 In geval van afwijkingen tussen de versie op papier en de elektronische versie (cd-rom) zal het originele exemplaar van de versie op papier als geldig worden beschouwd. De inschrijver zal overgaan tot een virusscan van de elektronische drager om te vermijden dat de informatica-infrastructuur van de FOD Financiën met een virus besmet zou worden. Hij zal in zijn offerte melding maken van: het gebruikte programma voor de ScanVirus (en de versie ervan) en de garantie dat het medium is gecontroleerd en geen virus bevat. De FOD Financiën zal tevens een virusscan uitvoeren na de opening van de offertes. De offerte moet in een gesloten omslag worden gestopt waarop de volgende twee vermeldingen zijn aangebracht: - de referentie van het bijzonder bestek: S&L/AO/308/ de datum en het tijdstip van de opening van de offertes: 30 oktober Deze verzegelde omslag wordt in een tweede omslag gestoken met de volgende vermeldingen: - in de linkerbovenhoek: - het woord: OFFERTE - de referentie van het bijzonder bestek: S&L/AO/308/ indien de inschrijving per drager wordt ingediend: de gegevens betreffende de contactpersonen die belast zijn met de inontvangstneming van de offertes: BOGO Gwen (NL) 0257/56824 LACROIX Isabellel (FR) 0257/63023 SPRUYT Raphaël (FR) 0257/80299 VANHAUWERMEIREN Roel (NL) 0257/80427 WOUTERS Bart (NL) 0257/ op de daartoe voorziene plaats: het adres van de geadresseerde. De inschrijver die zijn offerte per drager indient, dient te weten dat de NORTH GALAXY enkel toegankelijk is via de ingang bezoekers, gelegen op de benedenverdieping, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL en dit enkel tijdens de kantooruren, d.w.z. van 9 tot uur en van 14 tot 16 uur. Indien de offerte per drager wordt ingediend, zal enkel een ontvangstbewijs worden afgeleverd indien daarom uitdrukkelijk wordt gevraagd. Er weze op gewezen dat enkel dit ontvangstbewijs als bewijs voor het indienen van de offerte kan dienen. De inschrijver is volledig aansprakelijk voor de verzendingswijze en inontvangstneming van zijn offerte binnen de toegestane termijnen. De offertes moeten worden verstuurd naar of worden ingediend op het volgende adres: FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Stafdienst Personeel & Organisatie CONCEPTCEL ARBEIDSVOORWAARDEN T.a.v. Mevrouw Emmanuelle VANDAMME, Inspecteur Fiscaal Bestuur NORTH GALAXY Toren B21 Koning Albert II-laan 33 - Bus Brussel 13

14 Op 30 oktober 2012 om uur zal in de vergaderzaal op B4 van de NORTH GALAXY, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL, worden overgegaan tot het openen van de offertes die voor deze opdracht zijn ingediend (zonder bekendmaking van de prijzen) Wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte Als een inschrijver een reeds verstuurde of ingediende offerte wil intrekken of wijzigen, dient dit te gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van artikel 105 van het koninklijk besluit van 8 januari Het wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte is mogelijk via de elektronische middelen die voldoen aan de voorschriften van artikel 81 quater van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 of op papier. Om een reeds verstuurde of ingediende offerte te wijzigen of in te trekken, is een correct door de inschrijver of diens gemachtigde ondertekende verklaring vereist. Het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen moeten, op straffe van nietigheid van de offerte, nauwkeurig worden vermeld. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De intrekking kan ook per telegram, telex of fax worden meegedeeld, voor zover dat: 1 ze toekomt bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de offertes voordat hij de zitting opent; 2 ze wordt bevestigd met een aangetekende brief, a fgegeven bij de post, uiterlijk op de dag die voorafgaat aan de dag van de zitting voor de opening van de offertes. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien gebruik wordt gemaakt van elektronische middelen die voldoen aan de voorschriften van artikel 81 quater van het koninklijk besluit van 8 januari Leidende dienst- leidend ambtenaar. De leidende dienst zoals bedoeld in de artikelen 1 en 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden vertegenwoordigt de aanbestedende overheid. Alleen de leidende dienst is bevoegd voor het toezicht op de opdracht alsook voor de controle ervan. Voor deze opdracht werd een leidend ambtenaar aangewezen: FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Stafdienst Personeel en Organisatie De heer Kurt Van Raemdonck Directeur Personeel & Organisatie NORTH GALAXY toren B 16e verdieping Koning Albert II-laan 33 - Bus Brussel De leidend ambtenaar kan een deel van zijn bevoegdheden delegeren. 14

15 7. Beschrijving van de uit te voeren leveringen 7.1 Beschrijving Hiervoor wordt verwezen naar punt 1. Voorwerp en aard van de opdracht en aan de Technische voorschriften van onderhavig bestek. 7.2 Planning en Fasering De opdracht is een opdracht met een voorwaardelijk gedeelte. Zij bestaat uit een vast gedeelte en een voorwaardelijk gedeelte. Het vaste gedeelte: De volgende componenten van het vaste gedeelte van de opdracht dienen te worden uitgevoerd binnen een termijn die niet langer mag zijn dan 6 maanden te beginnen van de gunning van de overheidsopdracht ongeacht of de verplichte optie nu door de aanbestedende overheid gelicht wordt of niet : 1. De levering, montage, installatie en onderhoud van een gecentraliseerd systeem van arbeidstijdregistratie voor een maximum van 200 gebouwen bezet door de FOD Financiën; 2. De levering, montage, installatie en onderhoud van een systeem van bewaking en toegangscontrole voor het NORTH GALAXY gebouwencomplex gekoppeld met het systeem van arbeidstijdregistratie; 3. Het demonteren en weghalen van het geheel van het bestaande systeem van bewaking en toegangscontrole in het NORTH GALAXY gebouwencomplex; 4. De levering, montage, installatie en onderhoud van maximum 2 elektronische prikklokken in het NORTH GALAXY, gebouwencomplex waarschijnlijk in een verdieping van de B Toren; 5. De levering, die gedaan wordt in het NORTH GALAXY gebouwencomplex, van 100 testbadges ; 6. Het demonteren en weghalen van actuele prikklokken in het NORTH GALAXY gebouwencomplex 12 ; 7. Het toekennen voor alle medewerkers van de Federale Overheidsdienst Financiën aanwezig in het gebouwencomplex NORTH GALAXY van een voldoende aantal licenties voor de software die gebruikt zullen worden voor de registratie en beheer van de arbeidstijd vanaf hun werkplaats 8. Het toekennen voor de centrale beheerders van het systeem van arbeidstijdregistratie van voldoende aantal licenties voor de software gebruikt voor de registratie en beheer van de arbeidstijd; 9. Het toekennen van voldoende aantal licenties voor de software gebruikt voor de exploitatie en het beheer van bewaking en toegangscontrolesysteem. 12 Het demonteren en weghalen van prikklokken in het NORTH GALAXY gebouwencomplex gebeurt pas na de voorlopige oplevering door de aanbestedende overheid van de eerste vijf delen van het vaste gedeelte; 15

16 BELANGRIJK De uitvoering van punten 6 tot en met 9 vangen niet aan voor de voorlopige oplevering van de eerste vijf delen van het vaste gedeelte. Tijdens de gehele duur van de opdracht, nadat de voorlopige oplevering van de eerste vijf delen van het vaste gedeelte heeft plaatsgevonden, kan de aanbestedende overheid badges bestellen per lot van duizend binnen de limieten voorzien voor het vaste gedeelte. De badges worden geleverd bij het gebouwencomplex NORTH GALAXY binnen de 30 kalenderdagen vanaf het verzenden van de bestelbon. Tijdens het eerste jaar van de uitvoering van de opdracht, nadat de voorlopige oplevering van de eerste vijf delen van het vaste gedeelte heeft plaatsgevonden, kan de aanbestedende overheid opleidingen bestellen voor de centrale beheerders. Deze opleidingen worden georganiseerd binnen de 30 kalenderdagen vanaf het verzenden van de bestelbon. Het voorwaardelijke gedeelte De uitvoering van het voorwaardelijke gedeelte wordt alleen mogelijk gemaakt door de voorlopige oplevering door de aanbestedende dienst van de eerste vijf delen van het vaste gedeelte en door het verkrijgen van het noodzakelijke budget. Het voorwaardelijke deel zal worden besteld door middel van kennisgeving of door afzonderlijke bestelbonnen. Het toekennen voor alle medewerkers van de Federale Overheidsdienst Financiën aanwezig in andere gebouwen dan het NORTH GALAXY gebouwencomplex, van een voldoende aantal licenties voor de software die gebruikt zal worden voor de registratie en beheer van de arbeidstijd vanaf hun werkplaats, moet plaatsvinden in 30 kalenderdagen vanaf het verzenden van de bestelbon. De levering en installatie van elektronische prikklokken vindt plaats gedurende de 2 eerste jaren van deze overheidsopdracht gerekend vanaf de dag die volgt op de bekendmaking van de gunning van de opdracht, volgens het ritme van de bestelbonnen. Op dit ogenblik kan de aanbestedende overheid niet het exacte aantal prikklokken die ze jaarlijks voor deze overheidsopdracht zullen bestellen met absolute zekerheid vaststellen. Op het moment van de opmaak van het bestek, heeft de aanbestedende overheid de intentie het geheel aan gebouwen die werden opgenomen in het infrastructuurplan Horizon 2015 uit te rusten met elektronische prikklokken, met uitzondering van sommige gebouwen die te klein of te specifiek zijn zoals sommige douane kantoren gelegen in de havens of luchthavens. Het aantal gebouwen waar de elektronische prikklokken worden geïnstalleerd hangt bovendien af van de beschikbaarheid van de budgettaire middelen. Echter, in het geval dat het voorwaardelijk gedeelte wordt gelicht, kan de aanbestedende overheid zich engageren voor deze minimale en maximale hoeveelheden : 16

17 Jaar van uitvoering Minimum Maximum Tijdens de gehele duur van de opdracht, kan de aanbestedende overheid badges bestellen per lot van duizend binnen de limieten voorzien voor het voorwaardelijk gedeelte. De badges worden geleverd bij het gebouwencomplex NORTH GALAXY binnen de 30 kalenderdagen vanaf het verzenden van de bestelbon. Gedurende de 3 eerste jaren van deze overheidsopdracht gerekend vanaf de dag die volgt op de bekendmaking van de gunning van de opdracht, kan de aanbestedende overheid opleidingen bestellen voor de lokale beheerders en de eventuele extra centrale beheerders, zonder echter dat het totale aantal van de opleidingen, van vaste gedeelte en voorwaardelijke gedeelte samen, meer bedraagt dan vijf dagen. Deze opleidingen worden georganiseerd binnen de 30 kalenderdagen vanaf het verzenden van de bestelbon. BELANGRIJK De onderhoudsprestaties betreffende de installaties, systeem van toegangscontrole en systeem van arbeidstijdregistratie vangen aan na het einde van de garantie van 1 jaar en worden uitgevoerd tijdens de duur van het contract. Voor wat betreft de onderhoudsdiensten kan, aan het einde van de periode van vijf jaar die begint op de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop de leverancier de kennisgeving van de gunning van de opdracht heeft ontvangen, op uitdrukkelijke vraag van de aanbestedende overheid de opdracht verlengd worden van jaar tot jaar voor een maximale periode van ten hoogste vijftien jaar. 8. Documenten die de opdracht regelen Wetgeving - De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (BS van 22 januari 1994); - Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken (BS van 26 januari 1996); - Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken + bijlage: algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (BS van 18 oktober 1996); - Alle wijzigingen aan de voornoemde wet en aan de voornoemde besluiten die van kracht zijn op de dag van de opening van de offertes; 8.2. Documenten betreffende de opdracht. - De in het Bulletin der Aanbestedingen en de in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerde berichten en rechtzettingen betreffende deze opdracht maken integraal deel uit van het onderhavige bestek. De inschrijver wordt geacht er kennis van te hebben genomen en er bij het opmaken van zijn offerte rekening mee te hebben gehouden; 17

18 - Dit bijzonder bestek nr. S&L/AO/308/2012 de laatste versie ter beschikking gesteld van de indieners op de site van Financiën - De offerte van de opdrachtnemer goedgekeurd door de aanbestedende overheid. 9. Offertes Gegevens die moeten worden vermeld in de offerte. De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 10 van de wet van 24 december 1993 en op artikel 78 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de onverenigbaarheden. BELANGRIJK De inschrijver is verplicht het bij dit bestek gevoegde offerteformulier te gebruiken alsook inventaris van de prijs. Indien echter andere documenten worden gebruikt, moet hij op elk van deze documenten verklaren dat het document conform de bij het bijzonder bestek behorende modellen is (art. 89 van het KB van 8 januari 1996). De offerte, het offerteformulier en de inventaris van de prijs worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. De inschrijver geeft aan welke taal hij kiest voor de interpretatie van het contract. Indien hij dit niet uitdrukkelijk aangeeft, wordt er van uitgegaan dat hij de taal kiest waarin zijn offerte is opgemaakt. De inschrijver nummert de pagina s van zijn offerte. Door zijn offerte in te dienen, ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze in de een of andere bijlage bij zijn offerte vermeld zijn. In de offerte moeten de volgende inlichtingen worden verstrekt: - totale bedragen in letters en cijfers (exclusief btw); - btw-bedragen; - totale bedragen in letters en cijfers (inclusief btw); - de eenheidsprijzen (exclusief btw); - het btw-bedrag; - de eenheidsprijzen (inclusief btw); - de handtekening van de persoon die bevoegd is om de offerte te ondertekenen; - de hoedanigheid van de persoon die de offerte ondertekent; - de datum waarop de voornoemde persoon de offerte heeft ondertekend; - het complete inschrijvingsnummer van de inschrijver in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (voor de Belgische inschrijvers); - het inschrijvingsnummer bij de RSZ; - het nummer en de naam van de bankrekening van de inschrijver bij de Bank van de Post of bij een andere financiële instelling; - de naam, de voornaam, de hoedanigheid of het beroep, de nationaliteit en de woonplaats van de inschrijver, of, indien het een vennootschap betreft, de handelsnaam of benaming, juridische vorm, nationaliteit en maatschappelijke zetel; - alle vereiste elementen en documenten voor de evaluatie van de offertes. 18

19 BELANGRIJK Voor elke offerte die wordt ingediend door een gemachtigde, voegt de lasthebber bij de offerte de rechtsgeldige of onderhandse akte (of een kopie van die akte) de bewijst dat hij ertoe gemachtigd is om de entiteit waarvoor hij inschrijft, te verbinden. De lasthebber kan eveneens het nummer vermelden van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de lastgeving is gepubliceerd Structuur van de offerte De offerte van de indiener dient te bestaan uit de volgende te onderscheiden delen: Deel A «Administratief Deel» Dit deel bestaat uit de volgende onderdelen: I. Offerteformulier In dit hoofdstuk stelt de inschrijver in de opgelegde volgorde de volgende stukken voor: 1. het ingevulde, gedateerde en ondertekende offerteformulier; 2. voor elke offerte die wordt ingediend door een lasthebber: de rechtsgeldige of onderhandse akte (of een kopie van die akte) die door de lasthebber wordt bijgevoegd als bewijs dat hij ertoe gemachtigd is om de entiteit waarvoor hij inschrijft, te verbinden. De lasthebber kan eveneens het nummer vermelden van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de lastgeving is gepubliceerd. II. Documenten betreffende de selectiecriteria In dit hoofdstuk stelt de inschrijver de volgende stukken voor in de opgelegde volgorde: 1. Documenten betreffende de selectiecriteria ter staving van de financiële en economische draagkracht van de inschrijver. De verklaring omtrent de omzet betreffende de leveringen en diensten waarnaar de opdracht verwijst, gerealiseerd in de loop van de drie laatste jaren. 2. Documenten betreffende de selectiecriteria ter staving van de technische draagkracht van de inschrijver. De referenties vereist onder punt 12.1 van het bestek. De indiener duidt de delen van de opdracht aan waar hij eventueel de intentie heeft tot onderaanneming. Deel B «Financieel deel» Dit deel omvat: 1. De complete prijslijst. 19

20 Deel C «Technisch deel» In dit deel, herneemt de indiener het geheel aan informatie die de aanbestedende overheid toelaat om de offerte te evalueren op basis van de gunningscriteria opgenomen in punt van onderhavig bestek. Deel D «Bijlagen» In dit deel voegt de inschrijver alle bijlagen en nuttige documenten die niet worden geëist in de vorige delen Geldigheidsduur van de offerte. De inschrijvers blijven door hun offerte gebonden gedurende een termijn van 180 kalenderdagen vanaf de dag na die waarop de offertes worden geopend. 10. Prijs Prijs. Gemengde opdracht Onderhavige overheidsopdracht bestaat uit een gemengde opdracht. De gemengde opdracht is een opdracht waarvan de prijzen zijn vastgelegd volgens de verschillende manieren waarvan sprake in alinea s 2 tot en met 4 van artikel 86 van het KB van 8 januari Prijs van het vast gedeelte De volgende onderdelen gebeuren volgens forfaitaire globale prijzen: De levering, montage en installatie van een gecentraliseerd systeem van arbeidstijdregistratie voor een maximum van 200 gebouwen bezet door de FOD Financiën; De levering, montage en installatie van een systeem van bewaking en toegangscontrole voor het NORTH GALAXY gebouwencomplex gekoppeld met het systeem van arbeidstijdregistratie; Het demonteren en weghalen van het geheel van het bestaande systeem van bewaking en toegangscontrole in het NORTH GALAXY gebouwencomplex; Het toekennen voor alle medewerkers van de Federale Overheidsdienst Financiën aanwezig in het NORTH GALAXY gebouwencomplex van een voldoende aantal licenties voor de software die gebruikt zal worden voor de registratie en beheer van de arbeidstijd vanaf hun werkplaats; Het toekennen voor de centrale beheerders van het systeem van arbeidstijdregistratie van een voldoende aantal licenties voor de software gebruikt voor de registratie en beheer van de arbeidstijd; 20

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Bestek S&L/AO/315/2012 1/35

Bestek S&L/AO/315/2012 1/35 Bestek S&L/AO/315/2012 1/35 Bestek: Algemene offerteaanvraag met als voorwerp de levering in «SaaS» mode van een software voor het beheer van de automobielvloot van de FOD Financiën. Bestek nr S&L/AO/315/2012

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Erratum: pagina s 3, 31, 34 en 37

Erratum: pagina s 3, 31, 34 en 37 Bestek : Algemene offerteaanvraag voor onderhoudsdiensten voor het videobewakings- en toegangscontrolesysteem van de FOD Financiën in het North Galaxy- complex Bestek n : S&L/AO/253/2011 Opening van de

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

Cahier des charges S&L/AO/483/2015 1/42

Cahier des charges S&L/AO/483/2015 1/42 Cahier des charges S&L/AO/483/2015 1/42 Bestek: Open aanbesteding voor de schoonmaak van de lokalen van het gebouw gelegen in de rue de Fragnée 2 te 4000 Luik Bekendmaking op Europees niveau Bestek n :

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg INSCHRIJVINGSBILJET * Projectnr./lot:.595 * Naam van het project: Opvang DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg * Aanbestedingsdatum: XX-XX-XXXX A. IDENTITEIT EN VERBINDING.

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ Onderwerp: onderhoud van de werkkledij en het linnen van de Elishout-Coovi-campus, E. Gryzonlaan 1 te 1070 Brussel (Anderlecht), gedurende

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag betreffende de levering en indienststelling van één of twee mobiele X-stralen voertuigenscanners.

Algemene offerteaanvraag betreffende de levering en indienststelling van één of twee mobiele X-stralen voertuigenscanners. Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag betreffende de levering en indienststelling van één of twee mobiele X-stralen voertuigenscanners. Overheidsopdracht S&L/AO/305/2012 Opening van de offertes:

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr. 2016-016 OPEN OFFERTEAANVRAAG BETREFFENDE ONTWERP - UITVOERING VAN WERKEN VAN EEN ONROEREND GEHEEL

Nadere informatie

Bijzonder bestek: Open offerteaanvraag voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Financiën bij FEDOPRESS, 74 LUTTREBRUGLAAN, 1190 BRUSSEL.

Bijzonder bestek: Open offerteaanvraag voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Financiën bij FEDOPRESS, 74 LUTTREBRUGLAAN, 1190 BRUSSEL. Bestek S&L/AO/479/2015 1/39 Bijzonder bestek: Open offerteaanvraag voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Financiën bij FEDOPRESS, 74 LUTTREBRUGLAAN, 1190 BRUSSEL. Publicatie op Europees niveau

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Het leveren van een onderhoudsplan voor CAD software, voor de periode 01/01/2017-31/12/2019 RC1600314 1. Algemene verbintenis

Nadere informatie

Bestek : Overheidsopdracht nr. S&L/ AO/316/2012 Opening van de offertes : 12 februari 2013 om 14u30

Bestek : Overheidsopdracht nr. S&L/ AO/316/2012 Opening van de offertes : 12 februari 2013 om 14u30 Bestek : Algemene offerteaanvraag voor de dagelijkse en periodieke schoonmaak van lokalen en/of ruiten van gebouwen bezet door de FOD FINANCIEN (Logistieke antenne Vlaams- Brabant). Overheidsopdracht nr.

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

België-Brussel: Testen van software 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Testen van software 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:427530-2016:text:nl:html België-Brussel: Testen van software 2016/S 234-427530 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Drukdiensten van MonnaieMuntMagazine Voor het seizoen 2013-2014 KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG. April 2013. Referencienr : CSC-IMP1301

BIJZONDER BESTEK. Drukdiensten van MonnaieMuntMagazine Voor het seizoen 2013-2014 KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG. April 2013. Referencienr : CSC-IMP1301 BIJZONDER BESTEK Drukdiensten van MonnaieMuntMagazine Voor het seizoen 2013-2014 April 2013 Referencienr : CSC-IMP1301 BELGISCHE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG CSC-IMP1301 Financieel Beheer 1/14 25/04/13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

Bestek S&L/AO/432/2015 1/41

Bestek S&L/AO/432/2015 1/41 Bestek S&L/AO/432/2015 1/41 Bestek: Open aanbesteding met als voorwerp de schoonmaak van de ruiten van het gebouw gelegen Rue des Bourgeois 7 te 5000 Namen en rue Courtejoie 17 te 5590 Ciney. Publicatie

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot certificatie van een Fiscale Data Module als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem

Aanvraagformulier tot certificatie van een Fiscale Data Module als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem Via dit aanvraagformulier verzamelt de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) de gegevens die noodzakelijk zijn om de certificatieprocedure uit te voeren van een Fiscale Data Module, zoals

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010)

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) Urbain BRUGGEMAN Adviseur-generaal Directeur van de Cel Overheidsopdrachten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie