HR-SERVICES. Voor alle mogelijke personele vraagstukken in elke levensfase van uw organisatie. Omdat mensen tellen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HR-SERVICES. Voor alle mogelijke personele vraagstukken in elke levensfase van uw organisatie. Omdat mensen tellen."

Transcriptie

1 HR-SERVICES Voor alle mogelijke personele vraagstukken in elke levensfase van uw organisatie. Omdat mensen tellen.

2

3 HR-Services 3 HR-SERVICES Voor alle mogelijke personele vraagstukken in elke levensfase van uw organisatie Geïntegreerde aanpak HR-diensten Uw medewerkers zijn één van de belangrijkste pijlers van uw onderneming. Zij bepalen voor een groot deel uw bedrijfssucces. Wij zeggen bij BDO dan ook niet voor niets dat mensen tellen. BDO levert veel verschillende diensten op het gebied van HR. Door verschillende disciplines structureel samen te laten werken, halen we voor u meer synergie uit onze dienstverlening. BDO is de organisatie die u kan ondersteunen en adviseren bij alle mogelijke personele vraagstukken in elke levensfase van uw organisatie. Het kan hierbij gaan om concrete operationele vragen ( Welke CAO is op mij van toepassing? ) tot tactisch/strategische vraagstukken ( Ik wil mijn mensen graag gaan beoordelen, maar ik weet niet hoe ). De BDO-manier: omdat mensen tellen Voor BDO zijn cijfers en regels niet het enige uitgangspunt. Een betrokken relatie en het beste advies van uw vertrouwde adviseur zijn de basis voor een langdurige vertrouwensband tussen onze medewerkers en klanten. Wij zijn ervan overtuigd dat het de mensen zijn die er toe doen. Ons team bestaat uit ervaren mensen die snel tot de kern van een vraagstuk doordringen. Ons advies is pragmatisch en resulteert in oplossingsgerichte acties. Wij weten vertrouwen te creëren bij belanghebbenden zoals banken en de fiscus en nemen zo de belangrijkste stakeholders mee in een verbeterplan. Desgewenst implementeren wij tevens de veranderingen en monitoren de ontwikkeling ervan. Personeelsen salarisadministratie

4 4 HR-Services HR-vraagstukken PERSONEELSRENDEMENT Voor u hebben wij slechts één doel voor ogen: het behalen van optimaal personeelsrendement. Graag adviseren en ondersteunen wij u bij werving en selectie, ontwikkeling en beloning van uw medewerkers. Hoe krijg ik zicht op de gewenste bezetting om mijn bedrijfsdoelen te kunnen realiseren? Hoe vul ik (tijdelijk) mijn financiële en hrm-functies op operationeel en strategisch niveau in? Hoe krijg ik inzicht in de eigenschappen en capaciteiten van mijn (potentiële) medewerkers? Hoe kan ik het gedrag van mijn medewerkers zo benutten dat ze voldoen aan de gewenste competenties en dus kunnen groeien in hun rol? Hoe ontdek en ontwikkel ik de kwaliteiten en talenten van mijn medewerkers? Hoe begeleid ik een medewerker bij het vinden van een nieuwe passende functie? Hoe krijg ik zicht op marktconforme (secundaire) arbeidsvoorwaarden? Hoe zorg ik ervoor dat de beloning van mijn personeel beheersbaar blijft? Hoe komt mijn organisatie tot een beheerst beloningsbeleid? Hoe krijg ik optimale grip op mijn personeelsbeheer? ARBEIDSVOORWAARDEN BDO adviseert u graag bij vraagstukken over primaire arbeidsvoorwaarden zoals salaris, arbeidsduur, sociale voorzieningen en de wijze waarop u uw beloningsbeleid heeft ingericht. Onder de noemer van secundaire arbeidsvoorwaarden zijn er bovendien diverse manieren om werknemers (fiscaal vriendelijk) te belonen. Als u bovendien gebruik maakt van à la carte belonen, hoeft het toekennen van secundaire arbeidsvoorwaarden niet altijd tot extra kosten voor de werkgever te leiden. Hoe verhouden mijn arbeidsvoorwaarden zich tot de markt? Op welke wijze kan ik mijn medewerkers belonen? Welke kostenneutrale veranderingen op beloningsgebied kan ik doorvoeren? Hoe kan ik medewerkers variabel of prestatiegericht belonen? Welke mogelijkheden bestaan er ten aanzien van aandelen/opties? Hoe kan ik mijn medewerkers d.m.v. de juiste arbeidsvoorwaarden op een positieve wijze binden? Voldoen mijn arbeidsvoorwaarden aan de CAO? Zijn mijn secundaire arbeidsvoorwaarden WKR-proof? Zijn mijn kostenvergoedingen fiscaal acceptabel? VERZUIMMANAGEMENT Organisaties hebben te maken met een veelheid aan regels op het terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid. In de relatie met uw medewerkers zijn duidelijke afspraken het belangrijkste. In de praktijk leidt onbekendheid met procedures en regelgeving vaak tot vertraging en daardoor tot extra kosten. Ook op het terrein van verzekeren staat u voor lastige vragen waar we u graag bij adviseren. Hoe kies ik een goede verzekering die past bij mijn ziekteverzuimbeleid? Hoe regel ik mijn verzuimregistratie optimaal? Wat ga ik herverzekeren in het kader van de nieuwe Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en wat ga ik vooral niet herverzekeren? Voldoe ik aan de wet poortwachter? Is mijn verzuimdossier wel compleet? Kan ik de regie over mijn verzuimbeheer niet beter zelf voeren? LOONKOSTENSUBSIDIE Er bestaan op het gebied van personeel de nodige fiscale (subsidie) regelingen die het aantrekkelijk maken om personeelsleden uit bepaalde doelgroepen aan te nemen. In de praktijk zijn er aantrekkelijke subsidie regelingen in de vorm afdrachtskortingen op de loonheffing. Kan ik gebruik maken van de WBSO regeling in verband met innovatie activiteiten? Op welke subsidieregelingen kan ik aanspraak maken? Hoe kan ik de subsidies aanvragen? Kan ik BDO inschakelen om mijn administratie door te lichten met betrekking tot loonkostensubsidies? De afdrachtvermindering onderwijs vervalt. Heb ik recht op de nieuwe subsidie? IT IT is de bloedsomloop van een organisatie en dus onmisbaar voor optimale prestaties, óók voor HR-afdelingen. De vele facetten op het gebied van in-, door-, uitstroom en verlof en verzuim maken het vaak lastig om de juiste toekomstvaste keuzes te maken ten aanzien van uw IT-strategie. Temeer omdat trends in de informatietechnologie elkaar in rap tempo opvolgen. Sluiten mijn systemen op de HR-afdeling aan op de IT-strategie én de HR-strategie? Haal ik het optimale uit mijn systemen? Hoe implementeer ik ehrm binnen mijn organisatie? Mijn HR-systeem is aan vervanging toe, wat moet ik kiezen? Hoe krijg ik de juiste en betrouwbare management informatie uit mijn systemen? Voldoe ik aan de wet- en regelgeving omtrent privacy? ARBEIDSJURIDISCHE VRAAGSTUKKEN Onze arbeidsjuristen vormen één van de grootste arbeidsrechtelijke bureaus van Nederland. Toch spreken onze juristen gewone mensentaal en werken praktisch en oplossingsgericht met u aan vragen als: Hoe stel ik een sluitend arbeidscontract op? Valt mijn bedrijf onder een bepaalde CAO en wat betekent dit voor mijn bedrijfsvoering? Hoe ziet de juridische ondersteuning eruit bij ontslagtrajecten? Wat moet ik doen als ik twintig of meer werknemers moet ontslaan? Hoe zet ik een OR op en welke wettelijke rechten en bevoegdheden heeft deze? Hoe ga ik om met langdurige ziekte of (gedeeltelijke) werkeloosheid van mijn werknemer?

5 HR-Services 5 FISCALE VRAAGSTUKKEN OVER BELONEN De fiscale specialisten op beloningsgebied adviseren u bij loonbelasting en sociale zekerheidsaangelegenheden, secundaire arbeidsvoorwaarden en loonkostensubsidies. Wat zijn de gevolgen van loonheffingen bij een overname of juist het inkrimpen van een organisatie? Wat zijn de gevolgen van grensoverschrijdend werken? Wat moet ik regelen om buitenlandse werknemers in dienst te nemen of medewerkers te detacheren? Waar moet ik rekening mee houden bij het werken met zelfstandigen? Ik heb te maken met inlenersaansprakelijkheid, wat betekent dat? Hoe voer ik een cafetariasysteem in of hoe pas ik het aan? Welke vergoedingen kan ik onbelast geven bij telewerken? Uiteraard begeleiden wij ook looncontroles voor u en bij geschillen met de Belastingdienst kunt u voor de eventuele bezwaar- en beroepsprocedure onze ondersteuning inschakelen. U kunt bij ons terecht voor een op maat gesneden dienstenpakket rondom de werkkostenregeling en loongerelateerd nieuws. PENSIOEN Realiserende dat het pensioen één van de kostbaarste arbeidsvoorwaarden is, kunt u als werkgever hiermee vele (onnodige) financiële risico s lopen. BDO volgt de ontwikkelingen op de voet en leidt u door het vaak onoverzichtelijke pensioenproces. Zo bieden we u (juridische en fiscale) ondersteuning bij uw pensioenvraagstukken en zorgen ervoor dat het pensioen van uw medewerkers degelijk en goed georganiseerd is. Wat zijn de gevolgen van de aangekondigde wijzigingen op gebied van AOW- en pensioen (Pensioenakkoord) voor de (collectieve) pensioenregeling van mijn werknemers? Hoe kan ik de (collectieve) pensioenregeling van mijn werknemers opzetten en/of verlengen? Is er recentelijk onderzoek gedaan naar de eventuele verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds en/of CAO? Heb ik te maken met pensioenschade tijdens een ontslagtraject? Voldoe ik als werkgever aan mijn zorg- en informatieplicht m.b.t. pensioen? PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE Veel organisaties besteden nog veel tijd aan de afhandeling van administratieve zaken zoals muteren van loonvariabelen, afhandelen verlofaanvragen, printen en versturen van loonstroken en boeken van de loonjournaalposten. BDO zorgt voor een overzichtelijke, complete en geïntegreerde personeels- en salarisadministratie die uw dagelijkse praktijk optimaal ondersteunt in de uitvoering van het HR-beleid. Zelfs het versturen van loonstroken en jaaropgaven is niet meer nodig. Via een app kunnen de werknemers deze zelf oproepen. Dus niet meer printen, in envelop stoppen en postzegels plakken. Kopieën bewaren in ordners is verleden tijd. Daar waar zo n administratie vaak reactief is, zorgt onze software er juist voor dat uw HR-afdeling doorgroeit naar een proactieve afdeling. Heldere en betrouwbare managementinformatie is uitermate belangrijk. Ook internationaal is overzicht over uw human capital en de personeelskosten belangrijk. Wij begeleiden u daarom graag bij vragen zoals: Hoe zet ik mijn administratie op? Op welke wijze kan ik mijn administratieve werkdruk verlagen? Onze salarisadministrateur is ziek. Hoe kunnen wij nu de lonen verwerken? Kan onze tijdregistratie-/planningssysteem worden gekoppeld? Hoe kom ik aan de juiste managementinformatie? Hoe verzorg ik de benodigde rapportages? Kan ik digitale personeelsdossiers vormen? Worden de CAO regels goed toegepast in mijn salarisadministratie? Kan ik mijn salarisverwerking internationaal outsourcen bij 1 partij? Doordat wij waardevolle informatie over uw organisatie verzamelen, zijn wij in staat u te adviseren over mogelijke verbeteringen binnen uw bedrijf. Bijvoorbeeld als het gaat om het nemen van investeringsbeslissingen, nieuwe business, rendementsverbetering en balansoptimalisatie, het begeleiden van financieringstrajecten en trajecten inzake aandelenwaardering, opvolging en herstructurering.

6 6 HR-Services HR-SERVICES IN ÉÉN OOGOPSLAG PERSONEELSRENDEMENT arbeidsvoorwaarden assessment competentiemanagement development formatieplanning recruitment solutions outplacement salarisbenchmark variabel belonen beheerst beloningsbeleid ARBEIDSVOORWAARDEN salarisbenchmark bonusregeling salaris- en functiegebouw cafetaria/à la carte prestatiebeloning aandelen-/optieregelingen werknemersparticipatie CAO-toepassing cafetariasystemen WKR (werkkostenregeling) internationaal werken VERZUIMMANAGEMENT ziekteverzuimbeleid arbeidsongeschiktheid en WIA arbodiensten reïntegratie LOONKOSTENSUBSIDIE Wva en soorten afdrachtsverminderingen aanvragen verplichtingen van de werkgever WBSO IT IT-strategie advies selectie salaris- en HR-(sub)systemen implementatie salaris- en HR-(sub)systemen projectmanagement managementinformatie informatiebeveiliging, privacy en forensic IT ARBEIDSJURIDISCHE VRAAGSTUKKEN advisering bij contracten cao-recht collectief en individueel ontslag medezeggenschapsrecht ziekte en arbeidsongeschiktheid sociaal verzekeringsrecht FISCALE VRAAGSTUKKEN looncontroles kostenvergoedingen cafetariasystemen WKR verlonen over de grens fiscaal gunstig belonen inleen derden en aansprakelijkheid bestuurdersaansprakelijkheid PENSIOEN advies en begeleiding m.b.t. de CAO en/of Bedrijfstakpensioenfonds advies en begeleiding m.b.t. opzet en/of verlenging van de collectieve pensioenregeling pensioen-due diligence (merger & acquisition) premieaudit pensioenscan op de (collectieve) pensioenregeling PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE outsourcing salarisadministratie (online) oplossingen voor salaris en HR CAO-onderhoud ehrm ESS / MSS in-, door-, uitstroom verlof & verzuim flexibele managementrapportage signaleringen competentiemanagement servicedesk BDO, OMDAT MENSEN TELLEN Bij BDO zijn we ervan overtuigd dat de basis van het succes van ons en dat van onze klanten ligt in wederzijds vertrouwen. Wij geloven dat alleen vak- en branchekennis, cijfers en regels hiervoor niet de enige uitgangspunten zijn. Het draait om wat onze klanten nodig hebben. Maar ook wie ze nodig hebben. Een betrokken, persoonlijke relatie is voor ons de basis van een bestendige vertrouwensband. Het ontwikkelen van deze relatie staat centraal in alles wat wij doen. Als consultant, als accountant of als fiscalist. Wij richten ons op het verhaal achter de vraag van onze klanten. Omdat wij begrijpen dat het de mensen zijn die ertoe doen. BDO, omdat mensen tellen.

7 Wilt u meer informatie? Wilt u graag meer informatie of een persoonlijk gesprek met één van onze mensen? Neem dan contact op met uw vertrouwde adviseur. Heeft u nog geen BDO-adviseur? Neem dan contact op met onze mensen van HR-Services via of Zij brengen u graag in contact met de betreffende specialist bij u in de buurt.

8 Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt aangeraden niet zonder advies van een deskundige op basis van de informatie in deze publicatie te handelen of een besluit te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is toegesneden op uw concrete situatie kunt u zich wenden tot BDO Consultants B.V. of een van haar adviseurs. BDO Consultants B.V. en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelen of het nemen van besluiten op basis van de informatie in deze publicatie. BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd merk. In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding van de organisatie die onder de merknaam BDO actief is op het gebied van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy). BDO Consultants B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam BDO optreden. BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firms. 03/2013 BC1318

Omdat mensen tellen.

Omdat mensen tellen. BDO Consultants IT Omdat mensen tellen. IT 3 IT De motor van uw business Uw rendement is onze doelstelling. Met deze instelling gaan de IT-consultants van BDO dagelijks aan het werk. Het mag duidelijk

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT BDO CONSULTANTS FINANCIEEL MANAGEMENT Omdat mensen tellen. Financieel Management 3 FINANCIEEL MANAGEMENT DE CONTROLE OVER UW FINANCIËN Een effectief financieel beleid anticipeert op toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen.

BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen. BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN Omdat mensen tellen. UW VERMOGEN TOT VERANDERING In de nieuwe economie is niets meer vanzelfsprekend. Beproefde business modellen

Nadere informatie

BDO ONLINE PERSONEEL Uw online salaris- en HR-systeem

BDO ONLINE PERSONEEL Uw online salaris- en HR-systeem BDO ONLINE PERSONEEL Uw online salaris- en HR-systeem Omdat mensen tellen. 2 BDO Online Personeel OVER BDO Volgens BDO is accountancy en advisering veel meer dan regels en cijfers. We werken met mensen.

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

HRC PANORAMA. Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. om te veranderen? inhoud. juni 2012 NUMMER 2 www.bdo.nl. veranderen?

HRC PANORAMA. Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. om te veranderen? inhoud. juni 2012 NUMMER 2 www.bdo.nl. veranderen? juni 2012 NUMMER 2 www.bdo.nl HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. uw organistatie klaar om te veranderen? Pagina 1 HET NIEUWE WERKEN Pagina 2 HOE BLAUW IS UW ONDERNEMING?

Nadere informatie

Accountancy. Profinis verzorgt:

Accountancy. Profinis verzorgt: Accountancy Wilt u weten hoe uw onderneming er financieel voor staat. Vraagt u zich af welke risico s uw onderneming loopt. Heeft u ondersteuning nodig in uw besprekingen met de bank of belastingdienst.

Nadere informatie

BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES. Rendement en risicobeheersing; een keuze of een match?

BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES. Rendement en risicobeheersing; een keuze of een match? BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES Rendement en risicobeheersing; een keuze of een match? APRIL 2012 COLOFON Dit nieuwsmagazine is een uitgave van BDO. Contactgegevens BDO Branchegroep Woningcorporaties

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie!

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! 2 De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! 3 INLEIDING DE WERKKOSTENREGELING 2014 EN 2015 De in 2011

Nadere informatie

HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren payrolldienstverlening,

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Beschikbare modules iv- V Online

Beschikbare modules iv- V Online Beschikbare modules iv- V Online Inleiding Hoe belangrijk is het voor een organisatie om vanuit een visie een strategie te ontwikkelen, de benodigde bedrijfsonderdelen en of afdelingen goed in te richten

Nadere informatie

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN UITZENDBUREAUS

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN UITZENDBUREAUS CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN UITZENDBUREAUS Voor uitzendbureaus is een correcte verloning, nog meer dan bij andere werkgevers, essentieel, aangezien het ter beschikking stellen van hun werknemers aan derden

Nadere informatie

BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES

BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES Maatschappelijk rendement: nut en noodzaak JUNI 2012 Omdat mensen tellen. BDO BRANCHEGROEP WONINGCORPORATIES De specifieke kennis en kunde op het gebied van woningcorporaties

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Onderwijs special

Raet HR Benchmark: Onderwijs special Raet HR Benchmark: Onderwijs special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit het onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in het onderwijs

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Talent management versus personeels- en salarisadministratie

Talent management versus personeels- en salarisadministratie Whitepaper Talent management versus personeels- en salarisadministratie Wat is talent management? Hoe doeltreffend talent management te implementeren binnen uw organisatie! Consultancy-team PayRoll Solutions,

Nadere informatie

Welkom bij Accountnet

Welkom bij Accountnet Welkom bij Accountnet Bedrijven Pagina : 1 Even voorstellen Graag willen wij Accountnet aan u voorstellen. Daarom treft u in deze brochure een overzicht van onze diensten voor particulieren aan, en tevens

Nadere informatie

DEBTOR BUSINESS Outsourcing Consultancy Factoring

DEBTOR BUSINESS Outsourcing Consultancy Factoring DEBTOR BUSINESS Outsourcing Consultancy Factoring BROCHURE Debtor Business Outsourcing Inzicht en inzet, op de juiste plaats en tijd Diensten Werkt uw Credit Management op de best mogelijke manier? Is

Nadere informatie

Inkomensadvies. WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Inkomensadvies. WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomensadvies WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden Wat gebeurt er met mijn (gezins)inkomen als ik met pensioen ga, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd

Nadere informatie

Hoe HR meerwaarde levert

Hoe HR meerwaarde levert Hoe HR meerwaarde levert 1 Het leveren van meerwaarde aan de business: 6 tips Zorg dat HR meer is dan een administratief orgaan HR is meer dan een administratieve verantwoordelijkheid in de vorm van salarisadministratie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Zakelijk

Dienstverleningsdocument Zakelijk Dienstverleningsdocument Zakelijk Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Zicht op systemen voor Human Resource Management

Zicht op systemen voor Human Resource Management IT Advisory Zicht op systemen voor Human Resource Management Een analyse van HRM-systemen ADVISORY Marktverkenning HRM-pakketten 3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Ontwikkelingen op het gebied van Human Resource

Nadere informatie

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll Kennistrainingen 2012 Hr & Payroll 2 UNIT4 ACADEMY Kennistrainingen 2012 Inhoud Voorwoord 3 UNIT4 Academy 4 10 Kennistrainingen 6 Trainingsagenda 2012 16 De trainers 18 NIRPA Stichting Nederlands Instituut

Nadere informatie

PSA en HR. Complexe vraagstukken vragen om heldere oplossingen.

PSA en HR. Complexe vraagstukken vragen om heldere oplossingen. PSA en HR. Complexe vraagstukken vragen om heldere oplossingen. Over inzicht, controle en uw ambities. laat onderwijs bedrijven Vervangingsfonds Werkkostenregeling Subsidies RDDF Vaststelling jaarinkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 6

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 6 1.0 Voordat je begint 7 1.1 Browserinstellingen 8 1.2 Beeldscherminstellingen 9 1.3 Pop-up blokkering 9 2.0 Starten met BDO Online 10 2.1 Inloggen in 12 2.2 Wijzigen

Nadere informatie

7 effecten. van AFAS Software. HRM/Payroll Software

7 effecten. van AFAS Software. HRM/Payroll Software 7 effecten van AFAS Software HRM/Payroll Software inhoud De 7 effecten van AFAS software Eén softwarepakket voor uw hele organisatie! Inhoud Als u nieuwe software aanschaft voor de personeels- en salarisadministratie,

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie