ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN ARGENTA SPAARBANK nv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN ARGENTA SPAARBANK nv"

Transcriptie

1 ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN ARGENTA SPAARBANK nv Versie d.d Vervangt alle vorige versies Maatschappelijke zetel: RPR Antwerpen Belgiëlei rek Antwerpen IBAN BE Tel.: 03/ BIC : ARSPBE22 B.T.W. - BE Argenta Spaarbank nv staat als spaarbank, vergund als kredietinstelling, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Zij is onderworpen aan de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Argenta Spaarbank nv is tevens ingeschreven als verzekeringstussenpersoon onder het FSMA inschrijvingsnummer De Spaarbank heeft de Gedragscode van de Belgische Verenigingen van Banken onderschreven. De Gedragscode kan op aanvraag bij de Spaarbank ofwel op de website van Febelfin (www.febelfin.be) geraadpleegd worden. Eventuele klachten kunnen, na mogelijke bespreking op het Argenta-kantoor, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk (per fax, per of per gewone brief) gericht worden aan Argenta Spaarbank nv, Klachtenbeheer, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, telefoon: 03/ , fax: 03/ , Telefonische klachten dienen steeds schriftelijk (per fax, per of per gewone brief) te worden bevestigd. Indien de cliënt van oordeel is dat zijn klacht niet of onvoldoende werd beantwoord door het Klachtenbeheer van de Spaarbank, dan kan hij zich steeds richten tot Ombudsfin, de Ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat bus 8, 1040 Brussel, telefoon: 02/ , fax: 02/ , of

2 ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN Het Algemeen Reglement der Verrichtingen (hierna het Algemeen Reglement genoemd) vormt het algemene kader van de conventionele relatie tussen Argenta Spaarbank nv (hierna de Spaarbank genoemd) en haar cliënten en/of andere contractanten. In volgorde van prioriteit worden de relatie tussen de Spaarbank en haar cliënten en/of andere contractanten beheerst door de bepalingen van eventuele bijzondere overeenkomsten, dit Algemeen Reglement en de algemeen aanvaarde bankgebruiken. De specifieke bepalingen zoals vermeld in deel II tot en met IV maken integraal deel uit van dit Algemeen Reglement. Wanneer de specifieke bepalingen zouden afwijken van de algemene bepalingen van deel I van het Algemeen Reglement, hebben deze specifieke bepalingen voorrang. In alle andere gevallen vullen ze elkaar aan. Dit Algemeen Reglement is van toepassing op alle cliënten van de Spaarbank, zowel natuurlijke personen (particulieren, handelaars of beoefenaars van een vrij beroep) als rechtspersonen. Indien enige bepaling ervan in strijd is met een wettelijke of reglementaire bepaling ter bescherming van een bepaalde categorie van personen (zoals bijvoorbeeld de bepalingen opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht) moet die bepaling beschouwd worden als niet toepasselijk op die personen. Waar dit uitdrukkelijk is bepaald, is dit Algemeen Reglement tevens van toepassing op de relatie die cliënten en andere contractanten hebben met de overige vennootschappen die behoren tot de Argenta Groep (d.i. Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv, alsmede de door deze laatste gecontroleerde vennootschappen, hierna de Argenta Groep genoemd). Het Algemeen Reglement is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans. Iedere cliënt kan in elk kantoor van de Spaarbank het Algemeen Reglement gratis ontvangen. Het Algemeen Reglement kan ook worden geraadpleegd en gedownload op Voorgaande versies van dit Algemeen Reglement zijn steeds gratis opvraagbaar, via de kantoren van de Spaarbank of op haar maatschappelijke zetel. Versie d.d. 15/03/2015

3 INHOUDSOPGAVE TERMINOLOGIE 1 DEEL I : ALGEMEEN 8 1. Identificatie- en informatieplicht Algemeen De cliënt Algemeen Aanvaarding van cliënten Compliance en witwassen Verplichte identificatie Wijzigingen Identificatiedocumenten Natuurlijke personen Onverdeeldheden en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid Feitelijke verenigingen Rechtspersonen Specimen van handtekening Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Bescherming van Persoonsgegevens Centrale voor de Kredieten aan Particulieren Centraal Aanspreekpunt Foreign Account Tax Compliancy Act (FATCA) Discretieplicht Cliëntrelatie Minderjarigen en onbekwame cliënten Gehuwden Onverdeeldheden en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid Feitelijke verenigingen Blote eigendom en vruchtgebruik Volmachten Algemeen Beëindiging Overlijden Kennisgeving Tegoeden Inlichtingen Briefwisseling Kosten Briefwisseling Algemeen Verzending per fax of elektronische post Specifieke verzendinstructie Tarieven, kosten, belastingen, rentevoeten en wisselkoersen Mededeling aan de cliënt Tarieven, kosten en belastingen ten laste van de cliënt Algemeen Inhouding van roerende voorheffing Wijziging van tarieven en kosten 23

4 13.4. Wijziging van rentevoeten en wisselkoersen Beëindiging van de cliëntenrelatie en beëindiging van diensten Beëindiging van de cliëntenrelatie Beëindiging van diensten Aan de Spaarbank overgemaakte documenten Wijziging van het Algemeen Reglement Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Klachten 26 DEEL II : REKENINGEN, BETAALDOCUMENTEN EN BEPALINGEN INZAKE BETALINGSDIENSTEN 28 A. ALGEMENE BEPALINGEN Openen van rekeningen Rekeningen in vreemde valuta Meerhoofdige rekeningen Tarieven, kosten, belastingen, rentevoeten en wisselkoersen Debetstand Zekerheden van de Spaarbank Eenheid van rekening en compensatie Eenheid van rekening Compensatie Andere waarborgen ten voordele van de Spaarbank Pand Aanzuivering van debetsaldi Rekeninguittreksels Algemeen Verzendinstructie Niet-ontvangst, fouten en onregelmatigheden Gebruik van formulieren en verwerking der verrichtingen Overdracht van rekeningen Afsluiten van rekeningen Afsluiten door de cliënt Afsluiten door de Spaarbank 35 B. REKENINGEN Betaalrekeningen De Giro+ rekening De Individuele Cliëntenrekening Spaarrekeningen De Spaarrekening De Maxirekening De Groeirekening De e-spaar De Plusrekening Het termijndeposito Termijndeposito - Thematische volkslening Step-up Termijndeposito Specifieke rekeningen 45

5 C. BETAALDOCUMENTEN Cheques Uitreiken van cheques Inning van cheques Wisselbrieven 46 D. BETALINGSDIENSTEN Toestaan van Betalingstransacties Instemming met de uitvoering van Betalingsopdrachten Instemming Intrekking van de instemming Kennisgeving en betwisting i.g.v. niet-toegestane of niet correct uitgevoerde Betalingstransacties Kennisgeving van niet-toegestane of niet correct uitgevoerde Betalingstransacties Bewijs inzake authentificatie en uitvoering van Betalingstransacties en betwistingen omtrent niet-toegestane of niet uitgevoerde Betalingstransacties Aansprakelijkheid i.g.v. niet-toegestane Betalingstransacties Algemeen Verloren of gestolen Betaalinstrument of onrechtmatig gebruik Terugbetalingen van door of via een Begunstigde geïnitieerde Betalingstransacties Voorwaarden voor terugbetaling Verzoek om terugbetaling Uitsluiting van het recht op terugbetaling Uitvoeren van Betalingstransacties Betalingsopdrachten, provisies en overgemaakte bedragen Tijdstip van ontvangst 48 a) Algemeen 48 b) Uitvoering van Betalingstransactie op een overeengekomen datum Weigering van uitvoering Herroeping van Betalingsopdrachten 49 a) Algemeen 49 b) Betalingstransactie geïnitieerd door of via de Begunstigde 49 c) Uitvoering van Betalingstransactie op een overeengekomen datum Overgemaakte bedragen Uitvoeringstermijn en Valutadatum Uitvoeringstermijn 50 a) Betalingstransacties geïnitieerd door de Betaler 50 b) Betalingstransacties geïnitieerd door of via de Begunstigde 50 c) Storting in contanten 50 d) Compliance en witwassen Valutadatum 51 a) Creditering 51 b) Debitering Aansprakelijkheid in geval van onjuiste Unieke Identificator, niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering Onjuiste Unieke Identificator Niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering 51 a) Betalingsopdracht geïnitieerd door de Betaler 51 b) Betalingsopdracht geïnitieerd door of via de Begunstigde 52 c) Alle Betalingsopdrachten Informatie met betrekking tot afzonderlijke Betalingstransacties Informatie vóór de uitvoering van de Betalingstransactie 53

6 3.2. Informatie na de uitvoering van de Betalingstransactie Informatie bij debitering Informatie bij creditering Soorten Betalingstransacties Overschrijvingen Kenmerken Unieke Identificator Instemming en herroeping 55 a) Instemming 55 b) Herroeping Tijdstip van ontvangst en uitvoeringstermijn 56 a) Tijdstip van ontvangst 56 b) Uitvoering en uitvoeringstermijn Informatie Kosten Bestendige opdrachten Kenmerken Slotbepaling Domiciliëringen Kenmerken Unieke Identificator Instemming en herroeping 58 a) Instemming 58 b) Herroeping Tijdstip van ontvangst en uitvoeringstermijn 59 a) Tijdstip van ontvangst 59 b) Uitvoering en uitvoeringstermijn Kosten Afhalingen en stortingen in contanten Kenmerken 59 a) Afhaling in contanten 59 b) Storting in contanten Unieke Identificator 60 a) Afhaling in contanten 60 b) Storting in contanten Instemming en herroeping 60 a) Instemming 60 b) Herroeping Tijdstip van ontvangst en uitvoeringstermijn 61 a) Tijdstip van ontvangst 61 b) Uitvoering en uitvoeringstermijn Kosten Kaartbetalingen Kenmerken Unieke Identificator 61 a) Kaartbetalingen met de debetkaart 61 b) Kaartbetalingen met de kredietkaart Instemming en herroeping 62 a) Instemming 62 b) Herroeping Tijdstip van ontvangst en uitvoeringstermijn 63 a) Tijdstip van ontvangst 63 b) Uitvoering en uitvoeringstermijn Kosten Betalingen via de Betaal App 63

7 Kenmerken Unieke Identificator Instemming en herroeping 64 a) Instemming 64 b) Herroeping Tijdstip van ontvangst en uitvoeringstermijn 64 a) Tijdstip van ontvangst 64 b) Uitvoering en uitvoeringstermijn Kosten 64 DEEL III : BETAALINSTRUMENTEN Bepalingen van toepassing op alle Betaalinstrumenten Beperkingen van gebruik van Betaalinstrumenten Toekenning Uitgavenlimieten Geheime code 65 a) Debet-of kredietkaart 65 b) Betaal App 66 c) App Argenta Bankieren Blokkering van Betaalinstrumenten Verplichtingen m.b.t. Betaalinstrumenten Verplichtingen van de cliënt Verplichtingen van de Spaarbank Aansprakelijkheid i.g.v. niet-toegestane Betalingstransacties met verloren of gestolen Betaalinstrument en i.g.v. onrechtmatig gebruik Aansprakelijkheid vóór de kennisgeving Aansprakelijkheid na de kennisgeving Reglement voor de debetkaart De kaart Diensten verbonden aan de debetkaart Diensten aangeboden via de automatische loketten 69 a) Afhaling in contanten 69 b) Raadpleging van het saldo van de Gekoppelde Rekening(en) 70 c) Overdracht van informatie Diensten aangeboden via de betaalterminals Diensten aangeboden in het buitenland Kaartbetalingen via het internet of via de Betaal App Uitgavenlimieten Bewijs van Betalingstransacties Verplichtingen van de kaarthouder Aansprakelijkheid van de rekeninghouder Algemeen Aansprakelijkheid wegens niet-toegestane Betalingstransacties Tarieven, kosten, belastingen, interestvoeten en wisselkoersen Teruggave en blokkering van de debetkaart Teruggave van de debetkaart Blokkering van de debetkaart Beëindiging van de dienstverlening door de Spaarbank Wijziging van de voorwaarden Wijzigingen aan de systemen Reglement voor de kredietkaart De kaart Diensten verbonden aan de kredietkaart 72 a) Kaartbetalingen 72

8 b) Afhalingen in contanten 72 c) Diensten aangeboden via de betaalterminals 73 d) Diensten aangeboden in het buitenland 73 e) Kaartbetalingen via het internet 73 f) Verzekeringen Uitgavenlimieten Uitgavenstaat Betaling Geldigheid en vernieuwing van de kredietkaart Het bewijs van Betalingstransacties Verplichtingen van de kaarthouder Aansprakelijkheid van de kaarthouder en de rekeninghouder Algemeen Aansprakelijkheid wegens niet-toegestane Betalingstransacties Tarieven, kosten, belastingen, rentevoeten en wisselkoersen Teruggave en blokkering van de kredietkaart Teruggave van de kredietkaart Blokkering van de kredietkaart Conflicten met handelaars Beëindiging van de dienstverlening door de Spaarbank Wijziging van de voorwaarden Wijzigingen aan de systemen Reglement Argenta Internetbankieren Gebruiksvoorwaarden Aanvragen van het abonnement Computervereisten Toegang Toegang via Argenta-digipass Wijziging van de toegangsprocedure Gebruik Functionaliteiten Taal en toepasselijke wetgeving Gebruik Beperkingen Uitgavenlimieten Bewijs van Betalingstransacties Verplichtingen en aansprakelijkheid van de cliënt Verplichtingen Aansprakelijkheid wegens niet-toegestane Betalingstransacties Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Spaarbank Continuïteit Veiligheid Tarieven, kosten, belastingen, rentevoeten en wisselkoersen Beëindiging van de dienstverlening door de Spaarbank Wijziging van de voorwaarden Wijziging aan de systemen 79 Specifieke bepalingen inzake Transacties in Financiële Instrumenten via Argenta Internetbankieren Algemeen Beschrijving van de dienst Bijkomende voorwaarden voor het gebruik van de dienst Specifieke informatieverstrekking aan de cliënt Bijkomende bepalingen inzake de uitvoering van de transacties Informatie via Argenta Internetbankieren Reglement Betaal App 81

9 5.1. Gebruiksbepalingen van de Betaal App Toegang tot en gebruik van de Betaal App Registratie van de Betaal App Wijziging van de registratieprocedure Diensten verbonden aan de Betaal App Functionaliteiten Taal en toepasselijke wetgeving Uitvoering van Betalingstransacties Beperkingen Uitgavenlimieten Bewijs van Betalingstransacties Verplichtingen en aansprakelijkheid van de cliënt Verplichtingen Aansprakelijkheid wegens niet-toegestane Betalingstransacties Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Spaarbank Continuïteit Veiligheid Beperking van aansprakelijkheid Tarieven, kosten, belastingen, rentevoeten en wisselkoersen Blokkering van de Betaal App Beëindiging van de dienstverlening door de Spaarbank Wijziging van de voorwaarden Wijziging aan de systemen Reglement App Argenta Bankieren Gebruiksbepalingen van de App Argenta Bankieren Toegang tot en gebruik van de App Argenta Bankieren Registratie van de App Argenta Bankieren Wijziging van de registratieprocedure Diensten verbonden aan de App Argenta Bankieren Functionaliteiten Taal en toepasselijke wetgeving Uitvoering van Overschrijvingen Beperkingen Uitgavenlimieten Bewijs van Overschrijvingen Verplichtingen en aansprakelijkheid van de cliënt Verplichtingen Aansprakelijkheid wegens niet-toegestane Overschrijvingen Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Spaarbank Continuïteit Veiligheid Beperking van aansprakelijkheid Tarieven, kosten, belastingen, rentevoeten en wisselkoersen Blokkering van de App Argenta Bankieren Beëindiging van de dienstverlening door de Spaarbank Wijziging van de voorwaarden Wijziging aan de systemen Intellectuele eigendom 92 Deel IV: Transacties in Financiële Instrumenten Toepassingsgebied Gedragsregels Draagwijdte beleggingsadviesrelatie Profielbepaling: algemeen Geschiktheidsprofiel 95

10 Passendheidsprofiel voor aankoop Complexe Financiële Instrumenten via Argenta Internetbankieren Productprofielen en risicoklasses Toetsing Transacties in Financiële Instrumenten aan beleggersprofiel A priori controle Algemeen In een kantoor van de Spaarbank: toetsing aan Geschiktheidsprofiel Via Argenta Internetbankieren Samenstelling Beleggingsportefeuille Risico s met betrekking tot Financiële Instrumenten Geldigheidsduur beleggersprofiel Aansprakelijkheid Beëndiging van de beleggingsadviesrelaties Overige bepalingen Kosten Orderuitvoeringsbeleid: beleid van optimale uitvoering ( best execution ) Informatieverstrekking aangaande de risico s verbonden aan Transacties in Financiële Instrumenten Algemene informatieverstrekking Specifieke informatieverstrekking Bewaargeving van Financiële Instrumenten Algemeen Open bewaargeving Algemeen Afgifte van de Gedeponeerde Effecten en onregelmatigheden Fungibiliteit Tussenkomst van derden Beroep op onderbewaarnemers Toepasselijk recht Aansprakelijkheid van de Spaarbank Rechten van de onderbewaarder Omnibusrekening Mededelingen Geen fysieke aflevering van de Gedeponeerde Effecten Verrichtingen die worden uitgevoerd door de Spaarbank Stemrecht met m.b.t. Gedeponeerde Effecten Bewaarloon Verzending van effecten of waardepapieren Pand van de Spaarbank Algemene bepalingen inzake de uitvoering van Transacties in Financiële Instrumenten Algemeen Uitvoeringsmodaliteiten Geven, wijzigen en annuleren van opdrachten tot uitvoering van Transacties in Financiële Instrumenten Minimumvermeldingen op het uitvoeringsformulier Provisie Uiterste datum voor het plaatsen van een order Uitvoering van verkoop- en aankooporders Geldigheidsduur en limietenorders Aanvaarde en geweigerde orders Annulatie van orders Bevestiging van orders Schade Verzet op Financiële Instrumenten 115

11 4.14. Bewaring van Financiële Instrumenten Vervroegde terugbetaling van kasbons Transacties m.b.t. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging Algemeen Uitvoeringsmodaliteiten Geven, wijzigen en annuleren van opdrachten tot uitvoering van transacties m.b.t. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging Uiterste datum voor het plaatsen van een order Informatieverstrekking Geldigheidsduur en limietenorders Retrocessies m.b.t. rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging Nominee dienst Belangenconflicten 119 BIJLAGE 1 : ORDERUITVOERING: BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING (BEST EXECUTION) Inleiding Toepassingsveld van het beleid van optimale uitvoering De uitvoeringsverplichting Verkrijgen van het optimale resultaat Uitvoeringscriteria Plaatsen van uitvoering Uitzonderingen op de verplichting om het optimale resultaat te behalen Orders uitgevoerd buiten een gereglementeerde markt of een MTF 124 BIJLAGE 2 : ALGEMENE MiFID-INFORMATIENOTA Algemene situering Enkele aandachtspunten vervat in de MiFID-Richtlijn De zorgplicht De indeling van cliënten Ken-uw-cliënt beginsel Transparantie en optimale uitvoering van orders Informatie en documentatie verplichtingen 126 BIJLAGE 3 : BETAAL APP GEBRUIKSVOORWAARDEN Intellectuele eigendomsrechten en licenties Systeemvereisten Blokkering van de toegang tot Betaal App Beschikbaarheid van de diensten Gebruikersvoorwaarden Uitvoeren en ontvangen van betalingen via de Betaal App Betalingen uitvoeren Betalingen ontvangen Externe links Beperking van aansprakelijkheid Opslaan van en toegang nemen tot informatie op het mobiel toestel van de cliënt Gegevensbescherming 131

12 TERMINOLOGIE Voor de toepassing van het Algemeen Reglement moet men verstaan onder: App Argenta Bankieren: de mobiele applicatie van de Spaarbank die toegang biedt tot de diensten van mobiel bankieren via een mobiel toestel van de cliënt. Argenta Internetbankieren / Het Abonnement Argenta Internetbankieren / De Dienst Argenta Internetbankieren: Het geheel van diensten waarmee de cliënt via het internet informatie kan bekomen over en Betalingstransacties kan uitvoeren op de aan het Betaalinstrument bij de Spaarbank Gekoppelde Rekeningen waarvan hij houder, medehouder of volmachthebber is. Arpe: Argenta Pensioenspaarfonds. Bankwerkdag: Een kalenderdag, met uitzondering van zaterdagen, zondagen, feestdagen en andere dagen waarop de hoofdzetel van de Spaarbank gesloten is. BBAN nummer: De afkorting BBAN staat voor Basic Bank Account Number, oftewel basisbankrekeningnummer. Het BBAN nummer is een unieke identificatiecode voor een binnenlandse bankrekening en vormt een onderdeel van het IBAN nummer. Begunstigde: De natuurlijke- of rechtspersoon die de beoogde uiteindelijke ontvanger is van de geldmiddelen waarop een Betalingstransactie betrekking heeft. Beleggingsadvies: Het doen van gepersonaliseerde aanbevelingen aan een cliënt met betrekking tot één of meer verrichtingen die betrekking hebben op Financiële Instrumenten. Beleggingsdiensten en -activiteiten: Iedere dienst of activiteit die betrekking heeft op Financiële Instrumenten zoals opgesomd in artikel 46 van de Wet Beleggingsdiensten, daarin onder meer begrepen het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer Financiële Instrumenten, het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten, het handelen voor eigen rekening, Vermogensbeheer, Beleggingsadvies, het overnemen van Financiële Instrumenten en/of plaatsen van Financiële Instrumenten met plaatsingsgarantie. Beleggingsportefeuille: De beleggingsportefeuille van een cliënt, die is samengesteld uit Beleggingsproducten. Beleggingsproducten: Financiële Instrumenten, IPR rekeningen en tegoeden op rekeningen aangehouden door de cliënt bij de Spaarbank en tak 21-, tak 23- en tak 26 verzekeringen gesloten tussen de cliënt en Argenta Assuranties nv. Betaal App: de mobiele betalingsapplicatie, ontwikkeld door Bancontact/Mistercash nv waarmee de cliënt via zijn mobiel toestel Betalingstransacties kan uitvoeren op de aan zijn Bancontact/Mistercash Betaalinstrument Gekoppelde Rekening. Betaal App Gebruiksvoorwaarden: de gebruiksvoorwaarden opgenomen in bijlage 3 die het gebruik van en de toegang tot de Betaal App beheersen. Betaaldocumenten: Met betaaldocumenten worden cheques en wisselbrieven bedoeld. Betaalinstrumenten: Betaalinstrumenten zijn gepersonaliseerde instrumenten en/of geheel van procedures die tussen de Betalingsdienstgebruiker en de Betalingsdienstaanbieder worden overeengekomen en waarvan de Betalingsdienstgebruiker gebruikmaakt om de 1

13 Betalingsdienstaanbieder in staat te stellen een Betalingsopdracht te initiëren. De debetkaart (al dan niet met gebruik van de Bancontact/MisterCash, ofmaestro--functie), de kredietkaart, Argenta Internetbankieren en een mobiel toestel waarop de Betaal App is geïnstalleerd, zijn Betaalinstrumenten. Betaalrekening: Een rekening, op naam van één of meerdere Betalingsdienstgebruikers, die in hoofddoel voor de uitvoering van Betalingstransacties worden gebruikt. De Giro+ rekening en de Individuele Cliëntenrekening zijn Betaalrekeningen. Betaler: De Betaler is de natuurlijke- of rechtspersoon die houder is van een Betaalrekening en een Betalingstransactie vanaf die Betaalrekening toestaat, of die bij het ontbreken van een Betaalrekening, een persoon die een Betalingsopdracht geeft. Betalingsdienstaanbieder: Een Betalingsdienstaanbieder is een financiële instelling die Betalingsdiensten aanbiedt, in overeenstemming met Boek VII van het Wetboek van Economisch Recht. De Spaarbank is een Betalingsdienstaanbieder. Betalingsdiensten: Betalingsdiensten zijn diensten zoals gedefinieerd in Boek VII van het Wetboek van Economisch Recht. De Spaarbank biedt onder meer de hiernavolgende Betalingsdiensten aan: - het storten van contanten op en het afhalen van contanten van een Betaalrekening; - het uitvoeren van verrichtingen met het oog op het beheren van een Betaalrekening, waaronder het consulteren van het rekeningsaldo en het ontvangen van rekeninguittreksels; - het uitvoeren van Overschrijvingen, bestendige opdrachten en Domiciliëringen; - het uitvoeren van Betalingstransacties via debetkaart, kredietkaart en Argenta Internetbankieren; - het verbinden van debetkaarten, kredietkaarten en Argenta Internetbankieren via of aan Betaalrekeningen. Betalingsopdracht: Een Betalingsopdracht is een door een Betaler of Begunstigde aan zijn Betalingsdienstaanbieder gegeven instructie om een Betalingstransactie uit te voeren. Betalingstransacties: Betalingstransacties zijn door de Betaler of Begunstigde geïnitieerde handelingen waarbij geldmiddelen worden gedeponeerd, overgemaakt of opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen volgende Betalingstransacties, al naargelang de wijze van initiëring: o Door de Betaler geïnitieerde Betalingstransacties: Overschrijvingen, bestendige opdrachten en afhalingen in contanten zijn voorbeelden van door de Betaler geïnitieerde Betalingstransacties. o Door de Begunstigde geïnitieerde Betalingstransacties: Domiciliëringen zijn voorbeelden van door de Begunstigde geïnitieerde Betalingstransacties. o o Door de Betaler via de Begunstigde geïnitieerde Betalingstransacties: Kaartbetalingen waarbij de kaarthouder de kaartbetaling initieert en de Betalingstransactie toestaat via de betaalterminal die de handelaar (de Begunstigde) verbindt met de Betalingsdienstaanbieder, zijn een voorbeeld van door de Betaler via de Begunstigde geïnitieerde Betalingstransacties. Betalingstransacties die op papier worden geïnitieerd / op papier geïnitieerde Betalingstransacties: Betalingstransacties waarvoor de Betalingsopdracht wordt gegeven door middel van een papieren formulier. 2

14 BIC code: De afkorting BIC staat voor Bank Identifier Code, oftewel bankidentificatiecode. De BIC code is een unieke identificatiecode, die samen met het IBAN nummer gebruikt wordt, en de bank aanduidt waar de betrokken rekening geopend is. Centrale voor Kredieten aan Particulieren: Een instrument in de strijd tegen de overmatige schuldenlast. Ze registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privédoeleinden worden afgesloten alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. Kredietgevers dienen haar verplicht te raadplegen voordat ze een krediet toekennen. Cookies: De Spaarbank maakt gebruik van Cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van de Argenta-website en die worden bewaard op de harde schijf van de pc van de cliënt. Deze Cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van Argenta Internetbankieren. De cliënt aanvaardt het gebruik van deze Cookies door ondertekening van de overeenkomst Argenta Internetbankieren. Domiciliëring: Een door de Begunstigde geïnitieerde Betalingstransactie waarbij gelden op automatische wijze worden gedebiteerd van de Betaalrekening van de Betaler in het voordeel van de rekening van de Begunstigde. o Europese Domiciliëring: Een Europese Domiciliëring is een Domiciliëring waarbij voor de verwerking gebruik wordt gemaakt van het IBAN nummer en - voor de grensoverschrijdende Europese Domiciliëring - de BIC code van de Betaler en de Begunstigde. De Europese Domiciliëring kan zowel uitgevoerd worden tussen rekeningen binnen hetzelfde land van de SEPA-zone (binnenlandse Europese Domiciliëring) als tussen rekeningen in verschillende landen van de SEPA-zone (grensoverschrijdende Europese Domiciliëring). Een in Aanmerking Komende Tegenpartij: Cliënten die voldoen aan de criteria opgesomd in artikel 3 van het MiFID KB, i.e. beleggingsondernemingen, kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, instellingen voor collectieve belegging en de beheermaatschappijen daarvan, etc. De classificatie van een cliënt als in Aanmerking Komende Tegenpartij laat het recht van deze cliënt onverlet om te verzoeken dat hij, in het algemeen dan wel per transactie, wordt behandeld als een cliënt waarvan de zakelijke betrekkingen met de Spaarbank onderworpen zijn aan de voorschriften bepaald door en krachtens de artikelen 27 en 28 van de Wet Financieel Toezicht. Behoudens zulk verzoek, is de Spaarbank niet verplicht om ten aanzien van in Aanmerking Komende Tegenpartijen de gedragsregels als omschreven in artikel 2 van deel IV na te leven, aangezien ze verondersteld worden de werking van de financiële markten voldoende te kennen. Eigen Financiële Instrumenten: Financiële Instrumenten uitgegeven door vennootschappen behorend tot de Argenta Groep zoals, doch niet limitatief, kasbons uitgegeven door de Spaarbank, achtergestelde certificaten uitgegeven door de Spaarbank, obligaties uitgegeven door Argenta Assuranties nv en de rechten van deelneming van Arpe. Elektronisch Betaalsysteem: Het netwerk van automatische loketten en betaalterminals in binnen- en/of buitenland, die door de kaarthouders worden benut. Execution-Only Diensten: Het louter uitvoeren door de Spaarbank van orders van de cliënt in Niet-Complexe Financiële Instrumenten via Argenta Internetbankieren zoals bedoeld in artikel 27 6 van de Wet Financieel Toezicht. Financiële Instrumenten: Elk instrument dat tot één van de categorieën behoort zoals omschreven in artikel 2,1 van de Wet Financieel Toezicht, daarin onder meer begrepen: effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die 3

15 betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, financiële indexen of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten, etc; o o Complexe Financiële Instrumenten: Financiële Instrumenten andere dan Nietcomplexe Financiële Instrumenten; Niet-Complexe Financiële Instrumenten: Financiële Instrumenten die worden opgesomd onder artikel 27 6 van de Wet Financieel Toezicht, daarin onder meer begrepen: aandelen die tot de handel op een gereglementeerde markt of op een gelijkwaardige markt van een derde land zijn toegelaten, geldmarktinstrumenten, obligaties of andere schuldinstrumenten (met uitzondering van obligaties of andere schuldinstrumenten die een afgeleid instrument behelzen), rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging, evenals alle andere Financiële Instrumenten voor zover zij voldoen aan de criteria van artikel 18 van het MiFID KB. Gedeponeerde Effecten: Financiële Instrumenten die in bewaargeving worden gegeven aan de Spaarbank. Gekoppelde Debetkaart: De debetkaart waarmee de cliënt i) in combinatie met zijn abonnementsnummer, toegang verkrijgt tot Argenta Internetbankieren, respectievelijk ii) toegang krijgt tot de Betaal App en de App Argenta Bankieren. De houder van deze debetkaart dient dezelfde cliënt te zijn als de cliënt die de contractant is van de overeenkomst Argenta Internetbankieren en de App Argenta Bankieren, respectievelijk de cliënt die zichzelf heeft geregistreerd in de Betaal App. Gekoppelde Rekeningen: De rekeningen die verbonden zijn met het Betaalinstrument, en waarop alle debiteringen en crediteringen verricht met het betrokken Betaalinstrument worden geboekt. Wat betreft Argenta Internetbankieren geldt in het bijzonder het volgende m.b.t. de Gekoppelde Rekeningen: - Rekeningen waarvan de cliënt reeds houder, volmachthouder of wettelijke vertegenwoordiger is op het ogenblik dat hij een overeenkomst Argenta Internetbankieren afsluit, worden enkel aan het Abonnement Argenta Internetbankieren gekoppeld op expliciete vraag van de cliënt. Rekeningen die op dat ogenblik niet werden gekoppeld, kunnen steeds op elk later ogenblik in de uitvoering van de overeenkomst aan het Abonnement Argenta Internetbankieren gekoppeld worden, wanneer de cliënt hierom expliciet verzoekt. Wanneer de cliënt reeds over een Abonnement Argenta Internetbankieren beschikt en een nieuwe rekening opent, wordt deze nieuwe rekening automatisch aan Argenta Internetbankieren gekoppeld, tenzij de cliënt expliciet vraagt om deze rekening van koppeling te willen uitsluiten. De cliënt kan ook steeds op elk later ogenblik in de uitvoering van de overeenkomst expliciet verzoeken bepaalde rekeningen te ontkoppelen. De Spaarbank behoudt zich tevens het recht voor om bepaalde rekeningen uit te sluiten van koppeling. - De rekeningen waarop de cliënt een volmacht bezit en waarop geen Volmachtbeperking is geregistreerd, worden automatisch gekoppeld aan het Abonnement Argenta Internetbankieren van de cliënt-volmachthouder, tenzij deze de Spaarbank expliciet verzoekt de rekening van de koppeling uit te sluiten. Telkens de volmachtgever echter een wijziging aan de volmacht aanbrengt, wordt de betrokken rekening automatisch opnieuw gekoppeld aan het Abonnement Argenta Internetbankieren van de volmachthouders. De volmachthouder kan de Spaarbank steeds verzoeken de betrokken rekening opnieuw te ontkoppelen. - De volgende Gekoppelde Rekeningen zijn enkel raadpleegbaar via Argenta Internetbankieren: (i) rekeningen waarop een Rekeningbeperking is geregistreerd, (ii) rekeningen waarop slechts verrichtingen kunnen uitgevoerd worden met de 4

16 toestemming van twee of meerdere personen, en (iii) spaarrekeningen, rekeningen bewaargeving, alsook termijndeposito s op naam van een minderjarige cliënt door middel van het Abonnement Argenta Internetbankieren op naam van deze minderjarige cliënt. Het uitvoeren van verrichtingen door middel van Argenta Internetbankieren is niet mogelijk. Geschiktheidsprofiel: Het door de Spaarbank vastgelegd beleggersprofiel van de cliënt op basis van alle vragen en antwoorden in de door de cliënt ingevulde suitability -vragenlijst (met inbegrip van de vragen en antwoorden betreffende beleggingsdoelstellingen en financiële draagkracht). IBAN nummer: De afkorting IBAN staat voor International Bank Account Number, oftewel internationaal bankrekeningnummer. Het IBAN nummer is een unieke identificatiecode voor een internationale bankrekening. Maestro(-functie): De dienst verbonden aan de debetkaart, waardoor de mogelijkheid geboden wordt om in het buitenland (wereldwijd) gebruik te maken van een net van automatische loketten en betaalterminals die de benaming Maestro dragen. Deze dienst zal tevens, afhankelijk van de keuze van de betrokken handelaar en/of betaalterminal, in het binnenland gebruikt kunnen worden. MiFID KB: Het Koninklijk Besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor Financiële Instrumenten. Niet-Professionele Cliënten: Voor de toepassing van artikel 5 van deel III en voor de toepassing van deel IV moet men onder Niet-Professionele Cliënten cliënten verstaan die niet voldoen aan de criteria die worden opgesomd in bijlage A bij het MiFID KB. Overschrijving: Een door de Betaler geïnitieerde Betalingstransactie waarbij gelden worden overgemaakt op de rekening van de Begunstigde. o o Europese Overschrijving: Een Europese Overschrijving is een Overschrijving, in euro waarbij gebruik wordt gemaakt van het IBAN nummer van de Betaler en de Begunstigde en - voor de grensoverschrijdende Europese Overschrijving - de BIC code van de Betaler en de Begunstigde. De begunstigde rekening van de Europese Overschrijving kan zowel een Belgische rekening zijn (in dat geval spreekt men van de binnenlandse Europese Overschrijving) als een buitenlandse rekening gelegen binnen de SEPA-zone (in dat geval spreekt men van de grensoverschrijdende Europese Overschrijving). Internationale Overschrijving: Een Overschrijving, in euro of in vreemde valuta, die geen Europese Overschrijving is, waarbij gebruik wordt gemaakt van het IBAN nummer en de BIC code van de Betaler en het IBAN-nummer - of rekeningnummer, al naargelang het land - en de BIC-code van de Begunstigde. De Internationale Overschrijving wordt gebruikt voor het uitvoeren van betalingen naar buitenlandse begunstigde rekeningen of betalingen in vreemde munt (ongeacht het land van de begunstigde rekening). Passendheidsprofiel: (i) het door de Spaarbank vastgelegd beleggersprofiel van de cliënt op basis van de vragen en antwoorden betreffende kennis en ervaring in de door de cliënt ingevulde suitability - vragenlijst (met uitsluiting van de vragen en antwoorden betreffende beleggingsdoelstellingen en financiële draagkracht), indien de cliënt de Spaarbank heeft verzocht om Beleggingsadvies te verstrekken, ofwel (ii) het door de Spaarbank vastgelegd beleggersprofiel van de cliënt op basis van alle vragen en antwoorden in de door de cliënt ingevulde appropriateness -vragenlijst, indien de cliënt de Spaarbank enkel heeft verzocht om Transacties in Financiële Instrumenten uit te voeren. 5

17 Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Professionele cliënten: Voor de toepassing van artikel 5 van deel III en voor de toepassing van deel IV moet men onder Professionele Cliënten cliënten verstaan die de nodige ervaring, kennis en deskundigheid bezitten om zelf beleggingsbeslissingen te nemen en door hen gelopen risico s adequaat in te schatten. Om als professionele cliënt te worden aangemerkt, moet de cliënt voldoen aan de criteria die worden opgesomd in bijlage A bij het MiFID KB. Rekeningbeperking / Beperking op Rekening: Een beperking van de verrichtingen die kunnen worden uitgevoerd op de rekening en die wordt geregistreerd op expliciete vraag van de cliënt, bij opening of wijziging van de rekening. Een Rekeningbeperking dient te worden aangevraagd in het Argenta-kantoor van de cliënt. SEPA-zone: De 28 lidstaten van de Europese Unie, alsmede Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen, Monaco en Zwitserland. Transacties in een Financieel Instrument: Alle verrichtingen m.b.t. een Financieel Instrument (Vermogensbeheer en Beleggingsadvies uitgezonderd), i.e. de intekening, de inschrijving, de aankoop, de verkoop, de terugkoop, de omruiling, de omzetting, het innen van de coupon, de terugbetaling, de uitoefening van de aan een Financieel Instrument verbonden rechten. Toegangsmiddelen / Middelen van Toegang tot het systeem: De systemen die door de cliënt worden gebruikt om gebruik te kunnen maken van een Betaalinstrument en er op een beveiligde manier Betalingstransacties mee te kunnen uitvoeren (vb. de geheime code verbonden aan de debetkaart, aan de Betaal App of aan de App Argenta Bankieren). De Spaarbank behoudt zich het recht voor de Toegangsmiddelen aan te passen of te wijzigen. De eventuele nieuwe of gewijzigde Toegangsmiddelen dienen dan ook als Toegangsmiddelen in de zin van deze definitie te worden beschouwd. Unieke Identificator: De door de Betalingsdienstaanbieder opgegeven combinatie van letters, nummers of symbolen die de Betalingsdienstgebruiker moet verstrekken om voor een Betalingstransactie de andere betrokken Betalingsdienstgebruiker en/of zijn Betaalrekening ondubbelzinnig te identificeren. Valutadatum: Het referentietijdstip dat door de Betalingsdienstaanbieder wordt gebruikt voor de berekening van de interesten op de geldmiddelen waarmee een Betaalrekening wordt gedebiteerd of gecrediteerd. Vermogensbeheer: Het per cliënt op discretionaire basis beheren van portefeuilles op grond van een door de cliënten gegeven opdracht, voor zover die portefeuilles één of meer Financiële Instrumenten bevatten. Volmachtbeperking / Beperking op Volmacht: Een beperking van de verrichtingen die door de volmachthebber kunnen worden uitgevoerd op de rekening, waarop hij volmacht heeft en die op het volmachtformulier wordt geregistreerd op expliciete vraag van de cliëntrekeninghouder bij het toekennen of wijzigen van de volmacht. Een Volmachtbeperking dient te worden aangevraagd in het kantoor van de cliënt. Wet Beleggingsdiensten: De wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs. 6

18 Wet Financieel Toezicht: De wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. 7

19 DEEL I : ALGEMEEN 1. Identificatie- en informatieplicht 1.1. Algemeen De cliënt Algemeen Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering/entiteit die een beroep doet op diensten van de Spaarbank wordt als cliënt beschouwd, ook al heeft het beroep op deze dienstverlening slechts een eenmalig of sporadisch karakter. De cliënt aanvaardt zich te onderwerpen aan de regels inzake de identificatie van cliënten overeenkomstig: - de Wet van 11 januari 1993, gewijzigd door de wet van 18 januari 2010, tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; - de toepasselijke circulaires en het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (voorheen de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen); - alle andere toepasselijke rechtsbronnen Aanvaarding van cliënten De Spaarbank kan er voor kiezen om cliënten niet te aanvaarden of te behouden die: - staatsburgers van de Verenigde Staten van Amerika zijn ( US citizen ); - in de Verenigde Staten van Amerika verblijven ( US resident ); - in de Verenigde Staten van Amerika geboren zijn; - een domicilie- of correspondentieadres in de Verenigde Staten van Amerika hebben; - een volmacht of handtekeningbevoegdheid verlenen aan een persoon met een domicilie- of correspondentieadres in de Verenigde Staten van Amerika; - als enig adres een adres ten behoeve van ( in care of address ) of postadres opgeven, dan wel vragen om briefwisseling steeds te domiciliëren in het Argentakantoor ( hold mail address ); of - via een bestendige opdracht of anderszins instructie geven om op regelmatige wijze gelden over te dragen naar een rekening die in de Verenigde Staten van Amerika wordt aangehouden, dan wel instructies geven vanuit een adres in de Verenigde Staten van Amerika Compliance en witwassen De Spaarbank kan weigeren cliënten te aanvaarden of te behouden indien de compliance en /of witwasprocedures van de Spaarbank in uitvoering van de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving dit vereisen Verplichte identificatie De cliënt, alsook alle personen die voor zijn rekening handelen, zoals bewindvoerders, (wettelijke) vertegenwoordigers en volmachthebbers, alsook in voorkomend geval de 8

20 (uiteindelijke) begunstigden van de cliënt, zijn verplicht zich te identificeren aan de hand van geldige, door officiële instanties uitgereikte identificatiedocumenten. (Wettelijke) vertegenwoordigers, volmachthebbers en begunstigden, evenals lasthebbers en bewindvoerders (van onbekwame cliënten) dienen de Spaarbank officiële documenten, die hun aanstelling en vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, voor te leggen op eerste verzoek. De cliënt aanvaardt dat de Spaarbank hiervan een kopie maakt, hetzij op papier, hetzij op een elektronische drager, en deze kopieën bewaart. De registratie van de identificatiegegevens gebeurt steeds conform de identificatiedocumenten. De Spaarbank kan altijd eisen dat vreemde identificatiedocumenten worden vertaald op kosten van de cliënt, indien nodig door een beëdigde vertaler. De cliënt machtigt de Spaarbank er tevens toe om de authenticiteit van zijn documenten en de juistheid van de identificatiegegevens na te gaan bij publiek- of privaatrechtelijke instanties. De identificatie van de cliënt moet plaatsvinden in aanwezigheid van een aangestelde van de Spaarbank. Zolang deze identificatie niet heeft plaatsgevonden, mogen geen diensten worden aangeboden, overeenkomsten worden gesloten of verrichtingen worden uitgevoerd. De Spaarbank heeft tevens het recht om bij onvoldoende geïdentificeerde cliënten en bij cliënten waarvan de officiële documenten die de aanstelling en vertegenwoordigingsbevoegdheid van (wettelijke) vertegenwoordigers, volmachthebbers en begunstigden, evenals lasthebbers en bewindvoerders (van onbekwame cliënten) niet bewijzen: - het aangaan van de cliëntenrelatie te weigeren of niet langer in stand te houden; - de rekeningen, tegoeden en verrichtingen te blokkeren; - de handelingsbevoegdheid te ontnemen; De cliënt draagt zelf de verantwoordelijkheid met betrekking tot de echtheid, geldigheid of eventueel verkeerde interpretatie van de voorgelegde documenten, en in het algemeen voor de inhoud van de verstrekte gegevens Wijzigingen De cliënt moet onmiddellijk en schriftelijk alle wijzigingen van de meegedeelde gegevens aan de Spaarbank melden en deze wijzigingen staven aan de hand van officiële documenten. De Spaarbank is slechts gehouden met wijzigingen, rekening te houden vanaf de ontvangst van de mededeling ervan en het bewijs met officiële stavingstukken, zelfs indien de wijzigingen al eerder publiek werden gemaakt. De cliënt is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit de niet-mededeling of de niet-tijdige mededeling van wijzigingen Identificatiedocumenten De cliënt is verplicht zich te identificeren aan de hand van de identificatiedocumenten die hieronder worden vermeld. De Spaarbank kan evenwel steeds de voorlegging eisen van andere stavingstukken ter bevestiging van de voorgelegde identificatiedocumenten. De Spaarbank kan aan de cliënt daarenboven ook alle bijkomende inlichtingen, gegevens en documenten opvragen 9

Algemeen Reglement der Verrichtingen Argenta Spaarbank nv versie van 27-06-2015 vervangt alle vorige versies

Algemeen Reglement der Verrichtingen Argenta Spaarbank nv versie van 27-06-2015 vervangt alle vorige versies Algemeen Reglement der Verrichtingen Argenta Spaarbank nv versie van 27-06-2015 vervangt alle vorige versies Argenta Spaarbank nv staat als spaarbank, vergund als kredietinstelling, onder het prudentieel

Nadere informatie

Algemeen Reglement der Verrichtingen Argenta Spaarbank nv versie van treedt in werking op vervangt alle vorige versies

Algemeen Reglement der Verrichtingen Argenta Spaarbank nv versie van treedt in werking op vervangt alle vorige versies Algemeen Reglement der Verrichtingen Argenta Spaarbank nv versie van 25-10-2016 treedt in werking op 1-01-2017 vervangt alle vorige versies Argenta Spaarbank nv staat als spaarbank, vergund als kredietinstelling,

Nadere informatie

Algemeen Reglement der Verrichtingen Argenta Spaarbank nv versie van treedt in werking op vervangt alle vorige versies

Algemeen Reglement der Verrichtingen Argenta Spaarbank nv versie van treedt in werking op vervangt alle vorige versies 1/136 ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN 01-01-2018 Algemeen Reglement der Verrichtingen Argenta Spaarbank nv versie van 24-10-2017 treedt in werking op 01-01-2018 vervangt alle vorige versies Argenta

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Argenta Spaarbank nv Dienst Personenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 ANTWERPEN FSMA 27316 RPR Antwerpen btw BE 0404.453.574 Kenmerk: PBUBOA

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

Bijlage 2 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 2 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 201 Bijlage 2 bij de mededeling NBB_201_08 Standaardformulier

Nadere informatie

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 2015 Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Reglement van de Betalingsdiensten

Reglement van de Betalingsdiensten Naamloze vennootschap Kredietgever Erkenningsnummer: 937 Verzekeringsmakelaar Fsma nr.: 011671A Burgstraat 170-9000 Gent Tel.: 09 224 73 11 Fax: 09 223 34 72 BTW BE 0400.028.394 RPR Gent www.europabank.be

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER APHILION Q² Beleggingsvennootschap met veranderlijk naar Belgisch recht Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475805685 Inschrijvingsformulier Aphilion Q² 1/5 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen B AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING De

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2010-03

RECHTSPERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Formulier: Identificatieformulier rechtspersoon, lasthebber(s) en uiteindelijke begunstigde(n) In te vullen en te ondertekenen door de vertegenwoordigers 1. Identificatie van de rechtspersoon (RP) Maatschappelijke

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER AMONIS BEVEK NV BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH AMONIS BEVEK NV is een beleggingsvennootschap met

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT VOOR BETALINGSTRANSACTIES

BIJZONDER REGLEMENT VOOR BETALINGSTRANSACTIES BIJZONDER REGLEMENT VOOR BETALINGSTRANSACTIES 01/08/2015 I. Algemeen Art. 1 - Doel 1.1 Dit Bijzonder Reglement voor de betalingstransacties (hierna 'het Bijzonder Reglement') definieert de algemene regels

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PMT Ground Crew Training Centre BV of een van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens

Nadere informatie

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

ING Business Account Reglement

ING Business Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement 01/08/2015 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

ING FlexiBonus Account Reglement

ING FlexiBonus Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING FlexiBonus Account Reglement Het Reglement van de ING FlexiBonus Account (hierna het "Reglement" genoemd) is van toepassing op de relaties tussen de nv ING België

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie

Wat is MiFID? Doelstellingen?

Wat is MiFID? Doelstellingen? 2 Voor een betere bescherming van de belegger Wat is MiFID? Doelstellingen? De Lissabon Agenda, in het leven geroepen door de Europese Commissie in 2000, bevat de ambitieuze doelstelling om tegen 2010

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Vennootschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Vennootschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Vennootschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Vennootschappen Tussen de ondergetekende(n) en BinckBank N.V., Bijkantoor België,

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS:

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS: OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TUSSEN, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, ingeschreven in het register voor rechtspersonen

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v

NATUURLIJKE PERSOON v ca AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN NATUURLIJKE PERSOON v 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen O IDENTITEIT

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: Abonnement: Overeenkomst tussen de Bank en de Rekeninghouder om een Argenta Internetbank en/of -spaarrekening aan te gaan

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID

Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID 1. Wat is MiFID? De Lissabon Agenda, in het leven geroepen door de Europese Commissie in 2000, bevat de ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2011-10

RECHTSPERSOON v. 2011-10 A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON RECHTSPERSOON v. 2011-10 Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen (officieuze

Nadere informatie

Bijlage Mededeling CBFA_2009_20-3 dd. 8 mei 2009

Bijlage Mededeling CBFA_2009_20-3 dd. 8 mei 2009 Bijlage Mededeling _2009_20-3 dd. 8 mei 2009 Formulier dat moet worden ingevuld door de personen die zich kandidaat stellen voor een hernieuwing van mandaat als bestuurder of als effectieve leider Toepassingsveld:

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Gedragscode Zoomit. In dit document:

Gedragscode Zoomit. In dit document: Gedragscode Zoomit In dit document: 1. Doelstelling 2. Toepassingsgebied 3. Wat is Zoomit en welke partijen zijn er bij betrokken? 4. Organisatie, toezicht en aanspreekpunt 5. Veiligheid 6. Publiciteit

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v

NATUURLIJKE PERSOON v A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON NATUURLIJKE PERSOON v 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen I INSCHRIJVING Categorie Verzekeringsmakelaar Verzekeringsagent

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2015-01

RECHTSPERSOON v. 2015-01 ca AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen O. IDENTITEIT VAN

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Privacyreglement WGV Zorg en Welzijn

Privacyreglement WGV Zorg en Welzijn Privacyreglement WGV Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Preambule 2 Definities 2 Algemene bepalingen 3 Bepaling betreffende minderjarigen 3 Bepaling betreffende vertegenwoordiging 3 Bepaling betreffende doel

Nadere informatie

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen I. INSCHRIJVING Categorie Verzekeringsmakelaar Verzekeringsagent 2 Verzekeringssubagent

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU VERSIE 1, oktober 2006. Aangepast 29 augustus 2012 PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU De directie van Difference4you: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v. 2010-03

NATUURLIJKE PERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN NATUURLIJKE PERSOON v 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK NV Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040.

ARGENTA SPAARBANK NV Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040. Formulier (Pagina 1 op 8) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Claims Department Pleinlaan,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden betreffende de beleggingsdiensten

Bijzondere voorwaarden betreffende de beleggingsdiensten Bijzondere voorwaarden betreffende de beleggingsdiensten Artikel 1. Algemene Bepaling. 1.1 De algemene bankvoorwaarden van bpost bank ( Algemene Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van de betrekkingen

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT VOOR BETALINGSTRANSACTIES Versie april 2010

BIJZONDER REGLEMENT VOOR BETALINGSTRANSACTIES Versie april 2010 BIJZONDER REGLEMENT VOOR BETALINGSTRANSACTIES Versie april 2010 I. Algemeen Art. 1 - Doel 1.1 Dit Bijzonder reglement voor de betalingstransacties (hierna 'het Bijzonder reglement') definieert de algemene

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies De volgende rechtsvormen

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 B AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Nadere informatie

Algemene privacyverklaring

Algemene privacyverklaring Algemene privacyverklaring 1. Inleiding 1.1. Respect voor privacy De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor de Federale overheid van het hoogste belang. Alle persoonsgegevens die in het kader

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM ONLINE SPAREN EN BELEGGEN FORTUNEO.BE TER VEREENVOUDIGING VAN HET OPENEN VAN UW REKENING : 1. Zorg ervoor dat uw aanvraag correct ingevuld,

Nadere informatie

Opening van geldrekening(en)

Opening van geldrekening(en) Opening van geldrekening(en) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen Een onderneming van de KBC-groep Klantenovereenkomst TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A)

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) BELANGRIJK In België gevestigde belastingplichtigen die in juridisch opzicht onafhankelijk zijn, maar op financieel, organisatorisch en

Nadere informatie

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 1 januari 2017 ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 23 februari 2017 1 I. Voorwerp en kader van dit Reglement Het Reglement van de ING Thematische Volkslening (hierna het 'Reglement' genoemd)

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam en adresgegevens in van de rechtspersoon die klant wil worden van DEGIRO. 1. Rekeninghouder

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst)

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX C(2011) 4977 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van XXX betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening (Voor de EER relevante tekst) {SEC(2011) 906} {SEC(2011) 907} NL

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING Een aantal jaar geleden werden in Nederland de eerste internetbanken geopend. In het begin waren mensen nog een beetje terughoudend om via het internet te bankieren. Deze vrees is voor een groot gedeelte

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

G. derden: een persoon of instantie buiten Actief in Werk, behoudens de geregistreerde;

G. derden: een persoon of instantie buiten Actief in Werk, behoudens de geregistreerde; Privacyreglement Definities In dit reglement wordt verstaan onder: A. Actief in Werk: Actief in Werk B.V. statutair gevestigd te Eindhoven en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 50140655,

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES 11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES Overeenkomst voor overdracht van Obligaties op naam van de Uitgevende instelling Landgoed Keihoef B.V. met een Nominale Waarde van 1.000 (duizend euro) elk. ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Vennootschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Vennootschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Vennootschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Vennootschappen Tussen de ondergetekende(n) en BinckBank N.V., Bijkantoor België,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie