Algemene Voorwaarden Anticyclone des Açores

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Anticyclone des Açores"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarn Algemene Voorwaarn Anticyclone s Açores Laatste aanpassing: 5 februari 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Intiteit verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel 4 Herroepingsrecht Artikel 5 De prijs Artikel 6 Betaling Artikel 7 Conformiteit en garantie Artikel 8 Levering en uitvoering Artikel 9 Duur Artikel 10 Overmacht Artikel 11 Intellectuele eigendom Artikel 12 Klachtenregeling en geschillen Artikel 1 Intiteit verkoper Wij zijn: Anticyclone s Açores Craenen bvba Ijzerenberglaan Herent

2 Telefoonnumer: 02/ Onrnemingsnummer: BE Artikel 2 Toepasselijkheid & Voorwaarn Onze algemene voorwaarn zijn toepassing op elk aanbod ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinn, op markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt). 2. Wij leveren enkel in België en Nerland. Als je een leveringsadres in een anr land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om bestelling door je ours of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minrjarige, kunnen we ze bestelling weigeren. 2. Het plaatsen een bestelling op website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding onze algemene verkoopsvoorwaarn die steeds beschikbaar zijn via website. 3. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met bestellingsbevestiging of ten laatste bij levering een kopie ze algemene voorwaarn in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We ran je overigens aan om dit altijd te doen. 4. Als naast ze algemene voorwaarn ook bijkomen bijzonre voorwaarn toepassing zijn, geldt bovenstaan ook voor die bijzonre voorwaarn. Als onze algemene voorwaarn strijdig zoun zijn met die bijzonre voorwaarn kan jij als consument altijd meest voorlige tekst in jouw voorel inroepen. Artikel 3 Ons Aanbod en jouw bestelling Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onrworpen is aan bepaal voorwaarn, vermeln we dit uitdrukkelijk in ons aanbod. 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoen getailleerd om je een goe beoorling te laten maken. Als we gebruik maken afbeeldingen, zijn ze een waarheidsgetrouwe weergave aangebon goeren en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduilijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

3 Je bestelling is compleet en overeenkomst tussen ons is finitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of betkaarten goedkeuring door uitgever kaart ontgen hebben. We aanvaarn kredietkaarten zoals Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact, overschrijving, ]. Indien uitgever je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoorlijk worn gesteld voor vertragingen bij levering en/of niet-levering uw bestelling. Bestellingen zonr geldige betaling op naam geregistreer kaarthour worn niet aanvaard of verwerkt. 2. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze levering: leveren op een adres of een afhaalpunt (afhankelijk land tot land) In laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarn en bevestig je je betaling door het indrukken bestelknop met als bijschrift bestelling met betalingsverplichting. Als je ze stappen hebt doorlopen, is je aankoop finitief. Artikel 4 Herroepingsrecht Als je goeren of diensten bij ons koopt, heb je geduren 14 dagen af levering of[1] het sluiten overeenkomst het recht om te beslissen dat je goeren niet wil houn. Je kan je bestelling dan zonr betaling een boete en zonr opgave ren terugsturen ( kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien overeenkomst, betalen we je volledige aankoopprijs er terug door midl een storting op je rekening. De directe kosten het terugzenn goeren komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hier kostprijs is of een raming maken, indien dit niet relijkerwijze op voorhand kan worn berekend. Indien goeren onmogelijk per post kunnen worn teruggezonn zullen wij ze bij jou komen afhalen en zullen jou hiervoor geen kosten worn aangerekend. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij goeren hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je goeren hebt teruggezonn, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Tijns eerste 14 dagen na levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met bestelling en verpakking. Als je goeren nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoorlen of je het goed wenst te behoun. Teruggestuur goeren mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je goeren terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met originele verpakking, met alle gelever toebehoren en in originele staat en verpakking en rekening houn met onze instructies hieronr. 2. Je kan je retourpakket retourneren via post of een koerier.

4 Om je herroepingsrecht, zowel in het geval levering diensten als levering goeren snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronr vermel formulier invullen en dit opsturen naar of Anticyclone s Açores, Wolvengracht 34, 1000 Brussel. Wij zullen je per een ontgstbevestiging jouw herroeping sturen. MODELFORMULIER VOOR HERROEPING (dit formulier alleen invullen en terugzenn als u overeenkomst wilt herroepen) - Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien toepassing, Uw fax en adres in te vullen] : - Ik/Wij (*) el/len (*) u hierbij me dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffen verkoop volgen goeren/levering volgen dienst (*) herroep/herroepen (*) - Besteld op (*)/Ontgen op (*) - Naam/Namen consument(en) - Adres consument(en) - Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) - Datum (*) Doorhalen wat niet toepassing is." Artikel 5 De prijs Tijns perio die we in ons aanbod vermeln, wijzigen onze prijzen niet, behouns prijswijzigingen als gevolg veranringen in BTW-tarieven. 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop aankoopprijs ook verzendkosten aan te rekenen. In dat geval meln we dat altijd voordat je je aankoop finitief plaatst. Artikel 6 Betaling Wij kunnen enkel betaling via betaalmodules op onze website aanvaarn.

5

6 2. Om een veilige online betaling en veiligheid je persoonsgegevens te waarborgen, worn transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in onrste statusbalk je browser. Artikel 7 Conformiteit en Garantie Wij garanren dat onze goeren conform zijn aan je bestelling en voldoen aan normale verwachtingen die je er mag hebben rekening houn met specificaties het product. Wij garanren je natuurlijk ook dat onze goeren voldoen aan alle op het ogenblik je bestelling bestaan wetten. 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren goeren wettelijke minimumgarantietermijn twee jaar indien het goed niet conform is aan geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of fecten aan het goed tot 2 jaar na levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vergen. Voor zover dit mogelijk en relijk is, hebt u keuze tussen herstelling of verging. Enkel ingeval herstelling of verging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een relijke termijn kan worn uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of ontbinding verkoopsovereenkomst te eisen. Indien het fect of gebrek zich manifesteert binnen 6 maann na levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor levering, tenzij wij het tegenel kunnen bewijzen. Na 6 maann zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij levering aanwezig was. Artikel 8 Levering en uitvoering Alle goeren en diensten worn geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. 2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangebon op uw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in webshop stock is, wordt het aangebon op jouw leveringsadres in 3 à 6 werkdagen. Wij informeren u over leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging. 3. Alle goeren worn geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven leveradres. Er wordt bij het plaatsen uw bestelling minstens 2 keer gevraagd om uw adresgegevens na te kijken. Wanneer er bij bestelling toch nog een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en zending is teruggekeerd naar Craenen bvba dienen er opnieuw afgesproken verzendingskosten betaald te worn als u alsnog goeren wenst te ontgen. U kunt goeren ook kosteloos komen afhalen na afspraak. Wanneer goeren niet terugkeren naar Craenen bvba dient gehele orr opnieuw geplaatst te worn. 4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

7 5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goeren die verloren gaan in post. Als je ons echter goeren terugzendt binnen 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houn, ben jij verantwoorlijk voor het transport. Indien door ons gelever goeren tijns het transport wern beschadigd, niet overeenstemmen met artikelen die op leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen 3 dagen meln en artikelen naar ons terug sturen binnen 14 kalenrdagen na ontgst. We kunnen niet verantwoorlijk worn gesteld voor enige gevolgscha wegens laattijdige levering of niet-levering door transporteur die onrneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in rgelijke gevallen beperkt tot waar artikelen waar wordt aangetoond dat ze niet door klant wern ontgen. Artikel 9 Duur 2. Een IndienDe Consument kan een overeenkomst die voor onbepaal duur is aangegaan te allen tij opzeggen met inachtneming overeenkomst in daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn ten hoogste één maand. die een voor goerenovereenkomst bepaal duur bepaal is duur aangegaan is heeft overeengekomen een dat looptijd bij stilzwijgen maximaal twee jaar. Consument Overeenkomst op afstand zal worn verlengd, zal overeenkomst worn voortgezet als een overeenkomst voor onbepaal duur en zal opzegtermijn na voortzetting overeenkomst maximaal één maand

8 bedragen. 3. Wanneer een dienstenovereenkomst bepaal duur afgesloten tussen Onrneming en Consument een beding tot stilzwijgen verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kar los tekst, op voorzij eerste bladzij. 4. Dit beding vermeldt gevolgen stilzwijgen verlenging waaronr bepaling hiernavolgen paragraaf m.b.t. opzegging, evenals uiterste datum waarop Consument zich kan verzetten tegen stilzwijgen verlenging overeenkomst en wijze waarop hij kennis geeft dit

9 verzet. De Consument kan, na stilzwijgen verlenging een dienstenovereenkomst bepaal duur, op elk ogenblik zonr vergoeding overeenkomst opzeggen met inachtneming opzeggingstermijn maximaal twee maann. Artikel 10 Overmacht In geval overmacht zijn wij niet gehoun onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor duur overmacht, ofwel overeenkomst finitief ontbinn. 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die nakoming onze verplichtingen geheel of geeltelijk verhinrt. Hieronr begrijpen wij onr meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn onze website, niet of niet-tijdige levering toeleveranciers of anre ingeschakel rn,... Artikel 11 Intellectuele eigendom Onze website, logo s, teksten, foto s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of anre rechthebbenn liggen. 2. Het is verbon gebruik te maken en/of wijzigingen aan te brengen in intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto s namen, teksten, logo s kleurencombinatie, etc niet kopiëren of reproduceren zonr onze voorafgaan en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Artikel 12 Klachtenregeling en geschillen

10 We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevren zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via We doen er alles aan om je klacht binnen 7 dagen te behanlen. 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht toepassing en bij geschillen zijn enkel bevoeg Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om renen internationaal recht toch een anr recht toepassing is, zal bij interpretatie huidige algemene voorwaarn in eerste plaats teruggegrepen worn naar Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming. [1] In het geval diensten Herroepingsrecht Kan ik mijn bestelling altijd retourneren? Niet tevren? Geld terug! Mocht een product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u ze binnen 14 werkdagen in originele verpakking en in nieuwe staat terugsturen, zonr enige ren. Gelieve retourzendingen eerst per te meln op Stuur het artikel in een voldoen gefrankeer verpakking of met een koerier met vermelding uw gegevens (naam, telefoonnummer en adres) terug naar: Anticyclone s Açores, Wolvengracht 34, 1000 Brussel Indien artikelen correct retour zijn ontgen, maakt Anticyclone s Açores binnen 30 dagen het verschuldig bedrag (exclusief initiële verzendkosten en verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over. Privacy policy en Cookies Privacy & Cookie Laatste wijziging op 9 mei 2014 Algemeen De reisboekhanl Anticyclone s Açores / Craenen bvba, met maatschappelijke zetel te Ijzerenberglaan 24, 3020 Herent, in Belgische Kruispuntbank r Onrnemingen ingeschreven onr het nummer BE is verantwoorlijk voor

11 verwerking uw persoonsgegevens op website anticyclonesacores.shopwedo.com. Craenen bvba leeft als Belgische vennootschap Belgische Wet 8 cember 1992 tot bescherming persoonlijke levenssfeer ten opzichte verwerking persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door Wet 11 cember 1998, alsook Wet 13 juni 2005 betreffen elektronische communicatie en anre toepasselijke wetten en reglementen. Een verklaring werd afgelegd bij Belgische Commissie voor Bescherming Persoonlijke Levenssfeer wat betreft verwerking jouw persoonsgegevens, zoals wet dit vraagt. 2. Persoonsgegevens die verzameld worn 2. De gegevens die je ons meeelt In het aanmeldingsformulier op Website 2.2. De gegevens die automatisch worn verzameld: Bepaal gegevens worn verzameld via cookies: zie onraan in dit document voor onze cookie policy. Bepaal gegevens kunnen eveneens verzameld worn zonr in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worn door Craenen bvba en uitsluitend geduren jouw bezoek aan Website. Het gaat om: 1 ) het TCP/IP adres 2 ) het type en versie jouw navigatiesysteem 3 ) laatst bezochte internet pagina De persoonsgegevens die door commerciële partners worn meegeeld. In ze hypothese garanren commerciële partners Craenen bvba aan Craenen bvba dat commerciële partners toestemming hebben bekomen om betreffen persoonsgegevens over te maken.

12 3. Doeleinn verwerking 3. Algemene doeleinn Jouw persoonsgegevens worn verzameld om:? Je dienst aangebon op Website te kunnen leveren;? Het doen marktonrzoek ter verbetering technische en inhoulijke kwaliteit Website;? Het verstrekken informatie, het verzenn s met verschillen aanbiedingen die je zoun kunnen interesseren;? De technische administratie Website te beheren;? Na gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken verschillen onrlen Website Direct marketing en meling aan rn Jouw persoonsgegevens worn strikt vertrouwelijk gehoun en worn in geen geval meegeeld aan rn of gebruikt voor doeleinn direct marketing, tenzij Craenen bvba hiervoor jouw expliciete voorafgaan toestemming heeft verkregen ( opt-in ) bij je Aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worn ingetrokken, zonr motivering en gratis door verzending een aan 3.3. Ernstige overtredingen Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen wet aan bevoeg autoriteiten (Politie en Justitie)

13 worn verstrekt. 4. Duur het bijhoun gegevens Alle persoonsgegevens worn bewaard voor een perio die noodzakelijk is om dienst te leveren door Craenen bvba. 5. Recht toegang en verbetering Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen jouw persoonsgegevens, ze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending een aan of per brief aan het adres in artikel 1 ze Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging een kopie jouw intiteitskaart. Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Craenen bvba mee te len. Je dient wel te weten dat bepaal diensten geweigerd kunnen worn indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoorlijk bent voor juistheid gegevens die je meeelt aan Craenen bvba. 6. Recht verzet Je kan jouw recht verzet tegen verwerking jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme renen uitoefenen door een te richten aan Je kan je echter niet verzetten tegen verwerking jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor uitvoering contractuele verplichtingen. 7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

14 Craenen bvba heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om vernietiging, het verlies, vervalsing, wijziging, niet- toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan rn persoonsgegevens verzameld op Website te vermijn alsook elke anre niet toegestane verwerking ze gegevens. In geen geval kan Craenen bvba aansprakelijk worn geacht voor enige directe of indirecte, scha die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een r persoonsgegevens. Craenen bvba houdt eraan je er te verwittigen dat Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar anre sites, die Craenen bvba niet controleert en waarop ze Privacy & Cookie Policy niet toepassing is. Deze sites worn inrdaad niet beheerd door Craenen bvba. Craenen bvba is niet aansprakelijk voor inhoud zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worn. Craenen bvba raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement elke site die je bezoekt, te lezen daar ze kan verschillen ze Privacy & Cookie Policy. 8. Cookies 8. Informatie over ons gebruik Cookies Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onrschein die anre gebruikers onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bien wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die gebruikers onze Website zoun kunnen intificeren. Zij helpen ons enkel werking onze Website te verbeteren, te begrijpen wat interesses onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend inhoud onze Website is. Ten gevolge recente wetswijzigingen worn alle Websites die gericht zijn op bepaal len Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duilijke en volledige informatie over cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen privacy regels die toepassing zijn op Website Voor verre informatie over ze Cookie Policy kan u ons contacteren via

15 8.2. Wat is een cookie? Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op har schijf je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik onze Website onthoun. Van zodra je onze Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worn voor het plaatsen verschillen categorieën cookies die wij gebruiken. OF Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen zodra je onze Website bezoekt Soorten cookies Cookies kunnen worn onrvereld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur. First-party cookies zijn cookies die geplaatst worn door een Website die op dat moment bezocht wordt door gebruiker (b.v. cookies geplaatst door ( ADRES).

16 Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worn door een anre domeinnaam dan die Website die bezocht wordt door gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een r partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook). Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies. Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worn voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinn. Zij hebben niets te maken met louter technische onrsteuning Website. Cookies met statistische doeleinn laten toe om na te gaan welke pagina s Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinn maken het gebruiker mogelijk om inhoud bezochte Website via sociale media rechtstreeks te len met anren. Cookies met targeting doeleinn laten toe dat op basis uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat vertoon advertenties worn afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinn houn bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker wern getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn. Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat gebruiker aanwezig voor duur bepaald in cookie. Ze worn geactiveerd telkens gebruiker Website bezoekt die ze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies. Sessie cookies: Deze cookies laten toe hanlingen een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijns een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worn tijlijk geplaatst. Zodra u browser afsluit, worn alle sessie cookies verwijrd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies Jouw toestemming Bij je eerste bezoek aan onze Website wordt je gevraagd om onze verschillen soorten cookies te aanvaarn. Je kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. Je kan te allen tij cookie instellingen voor onze Website wijzigen via hyperlink onraan onze website en aldus je toestemming intrekken. OF Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken dien je die cookies te aanvaarn. Dit kan via je

17 browserinstellingen. Je blokkeert cookies door browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaal len ) onze Website. Lees ze cookie policy aandachtig voor meer informatie. Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijren d.m.v. je browserinstellingen. Voor verre informatie over het verwijren of blokkeren cookies kan je volgen website bezoeken: Je browserinstellingen veranren Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinn in het menu Opties of Voorkeuren je webbrowser. Om ze instellingen beter te begrijpen, kunnen volgen links nuttig zijn. Zoniet dien je Help functie in je webbrowser te consulteren voor meer tails.? Cookie instellingen in Internet Explorer? Cookie instellingen in Firefox? Cookie instellingen in Chrome? Cookie instellingen in Safari

18 8.6. Meer informatie over cookies Informatie over cookies Verre nuttige informatie over cookies vind je hier: Internet Advertising Bureau De belangenvereniging digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinn: Welke cookies gebruiken wij op WEBSITE Functionele cookies Naam Domein Doel Geldigheid

19 WEBSITE Gebruikersvoorkeur taal WEBSITE Log-in of registratie WEBSITE WEBSITE

20 Niet-functionele cookies Naam Domein Inhoud en Doel Geldigheid _utma WEBSITE Google Analytics Tracking cookie* 2 jaar _utmb WEBSITE Google Analytics Tracking cookie 30 minuten

21 _utmc WEBSITE Google Analytics Tracking cookie sessie _utmz WEBSITE Google Analytics Tracking cookie 6 maann

22 Voor cookies geplaatst door r partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar verklaringen die ze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op inhoud die verklaringen, noch op inhoud cookies ze r partijen.? Google Analytics cookies? [ ] 9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief toepassing is bij elk eventueel geschil. De nerlandstalige rechtbanken Brussel zijn exclusief bevoegd om te oorlen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit interpretatie of uitvoering ze Privacy & Cookie Policy. 10. Aanvaarding Door Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen ze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat Craenen bvba jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met ze Privacy & Cookie Policy.

Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy * * * Privacy & Cookie Policy Laatste wijziging op 30 maart 2015 1. ALGEMEEN De bvba Claim it, met maatschappelijke zetel te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 500, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Claim it

Algemene Voorwaarden Claim it * * * Algemene Voorwaarden Claim it Laatst gewijzigd op 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid & voorwaarden Artikel 3 Ons aanbod en uw serviceorder

Nadere informatie

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Algemene Verkoopsvoorwaarden Hierna tref je onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, BVBA Odette Lunettes, met jou sluiten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Effect Stand- & Interieurbouw Meer en Duin 80 2163 HC Lisse. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 34086109 0000

Algemene voorwaarden van: Effect Stand- & Interieurbouw Meer en Duin 80 2163 HC Lisse. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 34086109 0000 Algemene voorwaarn van: Effect Stand- & Interieurbouw Meer en Duin 80 2163 HC Lisse Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 34086109 0000 (AS 173-08) Artikel 1: Toepasselijkheid, finities 1. Deze voorwaarn

Nadere informatie

SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014

SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014 SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Aanvaarding van de algemene voorwaarden 3 Hoofdstuk 2 Definities 3 Hoofdstuk 3 Blokkering van de toegang tot de Sixdots App 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens FJA-OEYEN MOL NV Asstraat 2, 2400 Mol, België info@fja-oeyen.be Tel.: +32 (0)14 31 13 92 Fax: +32 (0)14 31 54 08 Ondernemingsnummer: 0444.678.682

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT

Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Exellent IT/Electro hierna "Exellent" genoemd. Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge info@exellent.be Maatschappelijke zetel: Lanckriet NV, Gotevlietstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2015 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen A LG E M E N E V E R KO O P S V O O R WA A R D E N W E B S H O P C ES T PART Y Ondernemingsgegevens C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449 Artikel 1:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1/8

Algemene Voorwaarden 1/8 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

De wet stelt twee eisen aan algemene voorwaarden:

De wet stelt twee eisen aan algemene voorwaarden: De wet stelt twee eisen aan algemene voorwaarden: De inhoud van de algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij De wederpartij moet een redelijke mogelijkheid geboden worden

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT

Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Expert Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge Maatschappelijke zetel: Lanckriet NV, Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge BE 0414.666.585 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT 1. WAAROM DIT PRIVACY STATEMENT? T-MOBILE PRIVACY STATEMENT T-Mobile biedt een breed pakket aan diensten op het gebied van mobiele telefonie en internet. Als gevolg van de soort dienstverlening beschikt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Versie 1 januari 2013 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden INHOUD

Algemene voorwaarden INHOUD Algemene voorwaarden INHOUD 1. Gebruik van de Website 2. Werking van de website 3. Boekingsvoorwaarden 3.1 Annuleringen en wijzigingen 3.2 Prijs en betaling 3.3 Terugbetalingen 3.4 Paspoort, visa en gezondheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vettepakken

Algemene Voorwaarden Vettepakken Algemene Voorwaarden Vettepakken Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie In bijlage vindt u de algemene voorwaarden die de registratie, het gebruik en de toegang van de BC/MC Mobiele App en de uitvoering van mobiele betalingstransacties

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ALLES KOMT GOED B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ALLES KOMT GOED B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ALLES KOMT GOED B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarn zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, orrs en overeenkomsten waarbij Alles

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden voor de zakelijke verkopers op elkedaguitverkoop.nl

Gebruikersvoorwaarden voor de zakelijke verkopers op elkedaguitverkoop.nl Gebruikersvoorwaarden voor de zakelijke verkopers op elkedaguitverkoop.nl Hieronder treft u de "gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via elkedaguitverkoop.nl" aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Dit Platform is een initiatief van: PORT+ N.V. (Hierna Port+ of wij genoemd) Brouwersvliet 33-7de verdieping B-2000 Antwerpen België BTW: BE404 796 440 Indien je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

BESTELLEN EN BETALEN. Door een knop of soortgelijke functie aan te klikken erken ik uitdrukkelijk dat ik bestel met een betalingsverplichting.

BESTELLEN EN BETALEN. Door een knop of soortgelijke functie aan te klikken erken ik uitdrukkelijk dat ik bestel met een betalingsverplichting. Algemene Voorwaarden (BELGIË versie: 19 August 2014) AV als pdf-bestand downloaden 1 Contractanten, toepassingsbereik (1) Contractanten in het kader van de volgende Algemene Voorwaarden ("AV") zijn Buffalo

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App

Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de registratie in, het gebruik van en de toegang tot de BC/MC mobiele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat:

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat: Algemene Voorwaarden Welkom bij Fabletics.nl! Fabletics is een online platform waar je active-, sportswear en sportaccessoires kunt vinden. Onze Fabletics producten worden ofwel aangeboden in als afzonderlijke

Nadere informatie

Reseller Application Form

Reseller Application Form Reseller Application Form Graag ingevuld document en een kopie van de bedrijfsstatuten terugsturen naar Tech Data Per fax : 02 / 583.86.54 Per post : Tech Data bvba t.a.v. Business Development Assesteenweg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA Deze algemene gebruiks- en online verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing tussen de vennootschap YIEHA NV, met maatschappelijke

Nadere informatie