Algemene Voorwaarden Anticyclone des Açores

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Anticyclone des Açores"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarn Algemene Voorwaarn Anticyclone s Açores Laatste aanpassing: 5 februari 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Intiteit verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel 4 Herroepingsrecht Artikel 5 De prijs Artikel 6 Betaling Artikel 7 Conformiteit en garantie Artikel 8 Levering en uitvoering Artikel 9 Duur Artikel 10 Overmacht Artikel 11 Intellectuele eigendom Artikel 12 Klachtenregeling en geschillen Artikel 1 Intiteit verkoper Wij zijn: Anticyclone s Açores Craenen bvba Ijzerenberglaan Herent

2 Telefoonnumer: 02/ Onrnemingsnummer: BE Artikel 2 Toepasselijkheid & Voorwaarn Onze algemene voorwaarn zijn toepassing op elk aanbod ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinn, op markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt). 2. Wij leveren enkel in België en Nerland. Als je een leveringsadres in een anr land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om bestelling door je ours of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minrjarige, kunnen we ze bestelling weigeren. 2. Het plaatsen een bestelling op website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding onze algemene verkoopsvoorwaarn die steeds beschikbaar zijn via website. 3. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met bestellingsbevestiging of ten laatste bij levering een kopie ze algemene voorwaarn in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We ran je overigens aan om dit altijd te doen. 4. Als naast ze algemene voorwaarn ook bijkomen bijzonre voorwaarn toepassing zijn, geldt bovenstaan ook voor die bijzonre voorwaarn. Als onze algemene voorwaarn strijdig zoun zijn met die bijzonre voorwaarn kan jij als consument altijd meest voorlige tekst in jouw voorel inroepen. Artikel 3 Ons Aanbod en jouw bestelling Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onrworpen is aan bepaal voorwaarn, vermeln we dit uitdrukkelijk in ons aanbod. 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoen getailleerd om je een goe beoorling te laten maken. Als we gebruik maken afbeeldingen, zijn ze een waarheidsgetrouwe weergave aangebon goeren en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduilijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

3 Je bestelling is compleet en overeenkomst tussen ons is finitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of betkaarten goedkeuring door uitgever kaart ontgen hebben. We aanvaarn kredietkaarten zoals Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact, overschrijving, ]. Indien uitgever je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoorlijk worn gesteld voor vertragingen bij levering en/of niet-levering uw bestelling. Bestellingen zonr geldige betaling op naam geregistreer kaarthour worn niet aanvaard of verwerkt. 2. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze levering: leveren op een adres of een afhaalpunt (afhankelijk land tot land) In laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarn en bevestig je je betaling door het indrukken bestelknop met als bijschrift bestelling met betalingsverplichting. Als je ze stappen hebt doorlopen, is je aankoop finitief. Artikel 4 Herroepingsrecht Als je goeren of diensten bij ons koopt, heb je geduren 14 dagen af levering of[1] het sluiten overeenkomst het recht om te beslissen dat je goeren niet wil houn. Je kan je bestelling dan zonr betaling een boete en zonr opgave ren terugsturen ( kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien overeenkomst, betalen we je volledige aankoopprijs er terug door midl een storting op je rekening. De directe kosten het terugzenn goeren komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hier kostprijs is of een raming maken, indien dit niet relijkerwijze op voorhand kan worn berekend. Indien goeren onmogelijk per post kunnen worn teruggezonn zullen wij ze bij jou komen afhalen en zullen jou hiervoor geen kosten worn aangerekend. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij goeren hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je goeren hebt teruggezonn, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Tijns eerste 14 dagen na levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met bestelling en verpakking. Als je goeren nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoorlen of je het goed wenst te behoun. Teruggestuur goeren mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je goeren terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met originele verpakking, met alle gelever toebehoren en in originele staat en verpakking en rekening houn met onze instructies hieronr. 2. Je kan je retourpakket retourneren via post of een koerier.

4 Om je herroepingsrecht, zowel in het geval levering diensten als levering goeren snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronr vermel formulier invullen en dit opsturen naar of Anticyclone s Açores, Wolvengracht 34, 1000 Brussel. Wij zullen je per een ontgstbevestiging jouw herroeping sturen. MODELFORMULIER VOOR HERROEPING (dit formulier alleen invullen en terugzenn als u overeenkomst wilt herroepen) - Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien toepassing, Uw fax en adres in te vullen] : - Ik/Wij (*) el/len (*) u hierbij me dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffen verkoop volgen goeren/levering volgen dienst (*) herroep/herroepen (*) - Besteld op (*)/Ontgen op (*) - Naam/Namen consument(en) - Adres consument(en) - Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) - Datum (*) Doorhalen wat niet toepassing is." Artikel 5 De prijs Tijns perio die we in ons aanbod vermeln, wijzigen onze prijzen niet, behouns prijswijzigingen als gevolg veranringen in BTW-tarieven. 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop aankoopprijs ook verzendkosten aan te rekenen. In dat geval meln we dat altijd voordat je je aankoop finitief plaatst. Artikel 6 Betaling Wij kunnen enkel betaling via betaalmodules op onze website aanvaarn.

5

6 2. Om een veilige online betaling en veiligheid je persoonsgegevens te waarborgen, worn transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in onrste statusbalk je browser. Artikel 7 Conformiteit en Garantie Wij garanren dat onze goeren conform zijn aan je bestelling en voldoen aan normale verwachtingen die je er mag hebben rekening houn met specificaties het product. Wij garanren je natuurlijk ook dat onze goeren voldoen aan alle op het ogenblik je bestelling bestaan wetten. 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren goeren wettelijke minimumgarantietermijn twee jaar indien het goed niet conform is aan geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of fecten aan het goed tot 2 jaar na levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vergen. Voor zover dit mogelijk en relijk is, hebt u keuze tussen herstelling of verging. Enkel ingeval herstelling of verging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een relijke termijn kan worn uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of ontbinding verkoopsovereenkomst te eisen. Indien het fect of gebrek zich manifesteert binnen 6 maann na levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor levering, tenzij wij het tegenel kunnen bewijzen. Na 6 maann zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij levering aanwezig was. Artikel 8 Levering en uitvoering Alle goeren en diensten worn geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. 2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangebon op uw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in webshop stock is, wordt het aangebon op jouw leveringsadres in 3 à 6 werkdagen. Wij informeren u over leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging. 3. Alle goeren worn geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven leveradres. Er wordt bij het plaatsen uw bestelling minstens 2 keer gevraagd om uw adresgegevens na te kijken. Wanneer er bij bestelling toch nog een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en zending is teruggekeerd naar Craenen bvba dienen er opnieuw afgesproken verzendingskosten betaald te worn als u alsnog goeren wenst te ontgen. U kunt goeren ook kosteloos komen afhalen na afspraak. Wanneer goeren niet terugkeren naar Craenen bvba dient gehele orr opnieuw geplaatst te worn. 4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

7 5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goeren die verloren gaan in post. Als je ons echter goeren terugzendt binnen 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houn, ben jij verantwoorlijk voor het transport. Indien door ons gelever goeren tijns het transport wern beschadigd, niet overeenstemmen met artikelen die op leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen 3 dagen meln en artikelen naar ons terug sturen binnen 14 kalenrdagen na ontgst. We kunnen niet verantwoorlijk worn gesteld voor enige gevolgscha wegens laattijdige levering of niet-levering door transporteur die onrneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in rgelijke gevallen beperkt tot waar artikelen waar wordt aangetoond dat ze niet door klant wern ontgen. Artikel 9 Duur 2. Een IndienDe Consument kan een overeenkomst die voor onbepaal duur is aangegaan te allen tij opzeggen met inachtneming overeenkomst in daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn ten hoogste één maand. die een voor goerenovereenkomst bepaal duur bepaal is duur aangegaan is heeft overeengekomen een dat looptijd bij stilzwijgen maximaal twee jaar. Consument Overeenkomst op afstand zal worn verlengd, zal overeenkomst worn voortgezet als een overeenkomst voor onbepaal duur en zal opzegtermijn na voortzetting overeenkomst maximaal één maand

8 bedragen. 3. Wanneer een dienstenovereenkomst bepaal duur afgesloten tussen Onrneming en Consument een beding tot stilzwijgen verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kar los tekst, op voorzij eerste bladzij. 4. Dit beding vermeldt gevolgen stilzwijgen verlenging waaronr bepaling hiernavolgen paragraaf m.b.t. opzegging, evenals uiterste datum waarop Consument zich kan verzetten tegen stilzwijgen verlenging overeenkomst en wijze waarop hij kennis geeft dit

9 verzet. De Consument kan, na stilzwijgen verlenging een dienstenovereenkomst bepaal duur, op elk ogenblik zonr vergoeding overeenkomst opzeggen met inachtneming opzeggingstermijn maximaal twee maann. Artikel 10 Overmacht In geval overmacht zijn wij niet gehoun onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor duur overmacht, ofwel overeenkomst finitief ontbinn. 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die nakoming onze verplichtingen geheel of geeltelijk verhinrt. Hieronr begrijpen wij onr meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn onze website, niet of niet-tijdige levering toeleveranciers of anre ingeschakel rn,... Artikel 11 Intellectuele eigendom Onze website, logo s, teksten, foto s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of anre rechthebbenn liggen. 2. Het is verbon gebruik te maken en/of wijzigingen aan te brengen in intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto s namen, teksten, logo s kleurencombinatie, etc niet kopiëren of reproduceren zonr onze voorafgaan en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Artikel 12 Klachtenregeling en geschillen

10 We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevren zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via We doen er alles aan om je klacht binnen 7 dagen te behanlen. 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht toepassing en bij geschillen zijn enkel bevoeg Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om renen internationaal recht toch een anr recht toepassing is, zal bij interpretatie huidige algemene voorwaarn in eerste plaats teruggegrepen worn naar Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming. [1] In het geval diensten Herroepingsrecht Kan ik mijn bestelling altijd retourneren? Niet tevren? Geld terug! Mocht een product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u ze binnen 14 werkdagen in originele verpakking en in nieuwe staat terugsturen, zonr enige ren. Gelieve retourzendingen eerst per te meln op Stuur het artikel in een voldoen gefrankeer verpakking of met een koerier met vermelding uw gegevens (naam, telefoonnummer en adres) terug naar: Anticyclone s Açores, Wolvengracht 34, 1000 Brussel Indien artikelen correct retour zijn ontgen, maakt Anticyclone s Açores binnen 30 dagen het verschuldig bedrag (exclusief initiële verzendkosten en verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over. Privacy policy en Cookies Privacy & Cookie Laatste wijziging op 9 mei 2014 Algemeen De reisboekhanl Anticyclone s Açores / Craenen bvba, met maatschappelijke zetel te Ijzerenberglaan 24, 3020 Herent, in Belgische Kruispuntbank r Onrnemingen ingeschreven onr het nummer BE is verantwoorlijk voor

11 verwerking uw persoonsgegevens op website anticyclonesacores.shopwedo.com. Craenen bvba leeft als Belgische vennootschap Belgische Wet 8 cember 1992 tot bescherming persoonlijke levenssfeer ten opzichte verwerking persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door Wet 11 cember 1998, alsook Wet 13 juni 2005 betreffen elektronische communicatie en anre toepasselijke wetten en reglementen. Een verklaring werd afgelegd bij Belgische Commissie voor Bescherming Persoonlijke Levenssfeer wat betreft verwerking jouw persoonsgegevens, zoals wet dit vraagt. 2. Persoonsgegevens die verzameld worn 2. De gegevens die je ons meeelt In het aanmeldingsformulier op Website 2.2. De gegevens die automatisch worn verzameld: Bepaal gegevens worn verzameld via cookies: zie onraan in dit document voor onze cookie policy. Bepaal gegevens kunnen eveneens verzameld worn zonr in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worn door Craenen bvba en uitsluitend geduren jouw bezoek aan Website. Het gaat om: 1 ) het TCP/IP adres 2 ) het type en versie jouw navigatiesysteem 3 ) laatst bezochte internet pagina De persoonsgegevens die door commerciële partners worn meegeeld. In ze hypothese garanren commerciële partners Craenen bvba aan Craenen bvba dat commerciële partners toestemming hebben bekomen om betreffen persoonsgegevens over te maken.

12 3. Doeleinn verwerking 3. Algemene doeleinn Jouw persoonsgegevens worn verzameld om:? Je dienst aangebon op Website te kunnen leveren;? Het doen marktonrzoek ter verbetering technische en inhoulijke kwaliteit Website;? Het verstrekken informatie, het verzenn s met verschillen aanbiedingen die je zoun kunnen interesseren;? De technische administratie Website te beheren;? Na gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken verschillen onrlen Website Direct marketing en meling aan rn Jouw persoonsgegevens worn strikt vertrouwelijk gehoun en worn in geen geval meegeeld aan rn of gebruikt voor doeleinn direct marketing, tenzij Craenen bvba hiervoor jouw expliciete voorafgaan toestemming heeft verkregen ( opt-in ) bij je Aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worn ingetrokken, zonr motivering en gratis door verzending een aan 3.3. Ernstige overtredingen Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen wet aan bevoeg autoriteiten (Politie en Justitie)

13 worn verstrekt. 4. Duur het bijhoun gegevens Alle persoonsgegevens worn bewaard voor een perio die noodzakelijk is om dienst te leveren door Craenen bvba. 5. Recht toegang en verbetering Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen jouw persoonsgegevens, ze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending een aan of per brief aan het adres in artikel 1 ze Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging een kopie jouw intiteitskaart. Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Craenen bvba mee te len. Je dient wel te weten dat bepaal diensten geweigerd kunnen worn indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoorlijk bent voor juistheid gegevens die je meeelt aan Craenen bvba. 6. Recht verzet Je kan jouw recht verzet tegen verwerking jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme renen uitoefenen door een te richten aan Je kan je echter niet verzetten tegen verwerking jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor uitvoering contractuele verplichtingen. 7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

14 Craenen bvba heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om vernietiging, het verlies, vervalsing, wijziging, niet- toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan rn persoonsgegevens verzameld op Website te vermijn alsook elke anre niet toegestane verwerking ze gegevens. In geen geval kan Craenen bvba aansprakelijk worn geacht voor enige directe of indirecte, scha die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een r persoonsgegevens. Craenen bvba houdt eraan je er te verwittigen dat Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar anre sites, die Craenen bvba niet controleert en waarop ze Privacy & Cookie Policy niet toepassing is. Deze sites worn inrdaad niet beheerd door Craenen bvba. Craenen bvba is niet aansprakelijk voor inhoud zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worn. Craenen bvba raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement elke site die je bezoekt, te lezen daar ze kan verschillen ze Privacy & Cookie Policy. 8. Cookies 8. Informatie over ons gebruik Cookies Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onrschein die anre gebruikers onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bien wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die gebruikers onze Website zoun kunnen intificeren. Zij helpen ons enkel werking onze Website te verbeteren, te begrijpen wat interesses onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend inhoud onze Website is. Ten gevolge recente wetswijzigingen worn alle Websites die gericht zijn op bepaal len Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duilijke en volledige informatie over cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen privacy regels die toepassing zijn op Website Voor verre informatie over ze Cookie Policy kan u ons contacteren via

15 8.2. Wat is een cookie? Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op har schijf je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik onze Website onthoun. Van zodra je onze Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worn voor het plaatsen verschillen categorieën cookies die wij gebruiken. OF Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen zodra je onze Website bezoekt Soorten cookies Cookies kunnen worn onrvereld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur. First-party cookies zijn cookies die geplaatst worn door een Website die op dat moment bezocht wordt door gebruiker (b.v. cookies geplaatst door ( ADRES).

16 Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worn door een anre domeinnaam dan die Website die bezocht wordt door gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een r partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook). Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies. Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worn voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinn. Zij hebben niets te maken met louter technische onrsteuning Website. Cookies met statistische doeleinn laten toe om na te gaan welke pagina s Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinn maken het gebruiker mogelijk om inhoud bezochte Website via sociale media rechtstreeks te len met anren. Cookies met targeting doeleinn laten toe dat op basis uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat vertoon advertenties worn afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinn houn bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker wern getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn. Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat gebruiker aanwezig voor duur bepaald in cookie. Ze worn geactiveerd telkens gebruiker Website bezoekt die ze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies. Sessie cookies: Deze cookies laten toe hanlingen een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijns een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worn tijlijk geplaatst. Zodra u browser afsluit, worn alle sessie cookies verwijrd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies Jouw toestemming Bij je eerste bezoek aan onze Website wordt je gevraagd om onze verschillen soorten cookies te aanvaarn. Je kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. Je kan te allen tij cookie instellingen voor onze Website wijzigen via hyperlink onraan onze website en aldus je toestemming intrekken. OF Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken dien je die cookies te aanvaarn. Dit kan via je

17 browserinstellingen. Je blokkeert cookies door browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaal len ) onze Website. Lees ze cookie policy aandachtig voor meer informatie. Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijren d.m.v. je browserinstellingen. Voor verre informatie over het verwijren of blokkeren cookies kan je volgen website bezoeken: Je browserinstellingen veranren Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinn in het menu Opties of Voorkeuren je webbrowser. Om ze instellingen beter te begrijpen, kunnen volgen links nuttig zijn. Zoniet dien je Help functie in je webbrowser te consulteren voor meer tails.? Cookie instellingen in Internet Explorer? Cookie instellingen in Firefox? Cookie instellingen in Chrome? Cookie instellingen in Safari

18 8.6. Meer informatie over cookies Informatie over cookies Verre nuttige informatie over cookies vind je hier: Internet Advertising Bureau De belangenvereniging digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinn: Welke cookies gebruiken wij op WEBSITE Functionele cookies Naam Domein Doel Geldigheid

19 WEBSITE Gebruikersvoorkeur taal WEBSITE Log-in of registratie WEBSITE WEBSITE

20 Niet-functionele cookies Naam Domein Inhoud en Doel Geldigheid _utma WEBSITE Google Analytics Tracking cookie* 2 jaar _utmb WEBSITE Google Analytics Tracking cookie 30 minuten

21 _utmc WEBSITE Google Analytics Tracking cookie sessie _utmz WEBSITE Google Analytics Tracking cookie 6 maann

22 Voor cookies geplaatst door r partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar verklaringen die ze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op inhoud die verklaringen, noch op inhoud cookies ze r partijen.? Google Analytics cookies? [ ] 9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief toepassing is bij elk eventueel geschil. De nerlandstalige rechtbanken Brussel zijn exclusief bevoegd om te oorlen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit interpretatie of uitvoering ze Privacy & Cookie Policy. 10. Aanvaarding Door Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen ze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat Craenen bvba jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met ze Privacy & Cookie Policy.

Privacy & Cookie. Laatste wijziging op 9 mei 2014

Privacy & Cookie. Laatste wijziging op 9 mei 2014 Privacy & Cookie Laatste wijziging op 9 mei 2014 1. Algemeen BIBLIOTREK Bvba met maatschappelijke zetel te Roeselare, Juffrouw Lamotestraat 31 in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen i n g e s

Nadere informatie

Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy * * * Privacy & Cookie Policy Laatste wijziging op 30 maart 2015 1. ALGEMEEN De bvba Claim it, met maatschappelijke zetel te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 500, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Privacy & Cookie. Laatste wijziging op 26 februari 2017

Privacy & Cookie. Laatste wijziging op 26 februari 2017 Privacy & Cookie Laatste wijziging op 26 februari 2017 1. Algemeen Midweeks.net bvba, met maatschappelijke zetel te rue des champs, 28A, 6800 Libramont- Chevigny, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Privacy & Cookie. Laatste wijziging op 9 mei 2014

Privacy & Cookie. Laatste wijziging op 9 mei 2014 Privacy & Cookie Laatste wijziging op 9 mei 2014 1. Algemeen Buysse Christine, met maatschappelijke zetel te Victor van Sandelaan 1, 9230 Wetteren, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven

Nadere informatie

Privacy & Cookie. Voor de. webshop van De Kimpe NV

Privacy & Cookie. Voor de. webshop van De Kimpe NV Privacy & Cookie Voor de webshop van De Kimpe NV 1. Algemeen De Kimpe NV, met maatschappelijke zetel te Kruishoutemsesteenweg 46, 9750 Zingem, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen i n g e s

Nadere informatie

2.1. De gegevens die je ons meedeelt bij je bestelling of registratie

2.1. De gegevens die je ons meedeelt bij je bestelling of registratie Privacy & Cookie Policy Make Your Own Spirit 1. Vennootschap De vennootschap Make Your Own Spirit BVBA, met maatschappelijke zetel te Oudburgweg 56, 9830 Sint-Martens-Latem, België (hierna MYOS ), is verantwoordelijk

Nadere informatie

Privacy & Cookie : KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU

Privacy & Cookie : KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Privacy & Cookie : KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Laatste aanpassing: 09 april 2015 1. Algemeen De firma SaaSForce BV, met maatschappelijke zetel te Breda Business Park Lijndonk 4, unit 00.1B 4825 BG BREDA Nederland,

Nadere informatie

Privacy & Cookie. In het aanmeldingsformulier op de Website: adres, uw naam en uw zoekcriteria

Privacy & Cookie. In het aanmeldingsformulier op de Website:  adres, uw naam en uw zoekcriteria Privacy & Cookie 1. Algemeen De Growners n.v., met maatschappelijke zetel te Chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE0860.002.790

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Laatste aanpassing: 09 april 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden www.profiledefietsspecialist.be

Algemene Voorwaarden www.profiledefietsspecialist.be Algemene Voorwaarden www.profiledefietsspecialist.be Laatste aanpassing: 12 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoudsopgave: Identiteit van de verkoper

Voorwaarden. Inhoudsopgave: Identiteit van de verkoper Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel 4 Herroepingsrecht Artikel 5 De prijs Artikel 6 Betaling Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coolblue N.V.

Algemene Voorwaarden Coolblue N.V. Algemene Voorwaarden Coolblue N.V. Versie 2014.01 01-06-2014 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel 4 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Chocolato.be. Inhoudsopgave. Artikel 1 Identiteit van de verkoper. Laatste aanpassing: 5 mei 2015

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Chocolato.be. Inhoudsopgave. Artikel 1 Identiteit van de verkoper. Laatste aanpassing: 5 mei 2015 Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Chocolato.be Laatste aanpassing: 5 mei 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden [Xavier Coninckx éénmanszaak met handelsbenaming Dreamswork]

Algemene Voorwaarden [Xavier Coninckx éénmanszaak met handelsbenaming Dreamswork] Algemene Voorwaarden [Xavier Coninckx éénmanszaak met handelsbenaming Dreamswork] Laatste aanpassing: 5 februari 2014 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel

Nadere informatie

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper Wij zijn: FOODIEZZ.BE - Foodies leeronderneming Rijselstraat 5 B-8200 Brugge adres:

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper Wij zijn: FOODIEZZ.BE - Foodies leeronderneming Rijselstraat 5 B-8200 Brugge  adres: Inhoudsopgave: Â Artikel 1 - Identiteit van de verkoper Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Ons aanbod en jouw bestelling Artikel 4 - Herroepingsrecht Artikel 5 - De prijs Artikel 6 - Betaling Artikel

Nadere informatie

2. Wij leveren in heel Europa. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

2. Wij leveren in heel Europa. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Sizable Laatste aanpassing: 30 april 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Aquarein Herentalsesteenweg 2 2280 Grobbendonk

Algemene voorwaarden. Aquarein Herentalsesteenweg 2 2280 Grobbendonk Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden [Aquarein] Laatste aanpassing: 5 februari 2014 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden [Naam van uw Webshop]

Algemene Voorwaarden [Naam van uw Webshop] Algemene Voorwaarden [Naam van uw Webshop] Laatste aanpassing: 29 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Artikel 1 Identiteit van de verkoper. Toepasselijkheid & voorwaarden. Identiteit van de verkoper

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Artikel 1 Identiteit van de verkoper. Toepasselijkheid & voorwaarden. Identiteit van de verkoper Algemene voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel 4 Herroepingsrecht Artikel 5 De prijs Artikel 6 Betaling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden www.tuinserres.com Tuincentrum DEPREITERE BVBA. Tevreden Klanten zijn onze Passie!

Algemene Voorwaarden www.tuinserres.com Tuincentrum DEPREITERE BVBA. Tevreden Klanten zijn onze Passie! Algemene Voorwaarden www.tuinserres.com Tuincentrum DEPREITERE BVBA Tevreden Klanten zijn onze Passie! Wij houden van Klare Taal, geen verrassingen voor de klant! Deze Algemene voorwaarden zijn dan ook

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FAMIPYRO

Algemene Voorwaarden FAMIPYRO Algemene Voorwaarden FAMIPYRO Laatste aanpassing: 10 december 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel 4 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Allnuts bvba. Identiteit van de verkoper. Toepasselijkheid & Voorwaarden. Wij zijn: Allnuts BVBA

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Allnuts bvba. Identiteit van de verkoper. Toepasselijkheid & Voorwaarden. Wij zijn: Allnuts BVBA Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Allnuts bvba Artikel 1 Identiteit van de verkoper Wij zijn: Allnuts BVBA Industrieweg 1038 3540 Herk-de-Stad E-mailadres: info@allnuts.be Telefoonnumer: +32-495-798742

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden twaske.be

Algemene Voorwaarden twaske.be Disclaimer: de hierna opgenomen bepalingen zijn vrijblijvend en worden enkel ter beschikking gesteld teneinde de handelaar attent te maken op enkele wettelijke verplichtingen m.b.t. de inrichting van een

Nadere informatie

Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy Privacy & Cookie Policy Bedankt voor uw bezoek aan http://socialsnowballs.com, eigendom van Snowdy VOF, met maatschappelijke zetel te Hasselt, Lazarijstraat 156 0.05 en ondernemingsnummer BE 0682469036

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden haex shop

Algemene Voorwaarden haex shop Algemene Voorwaarden haex shop Laatste aanpassing: 28 juni 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 - Identiteit van de verkoper Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Ons aanbod en jouw bestelling Artikel 4 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden 1st8 skateshop. Inhoudsopgave. Artikel 1 Identiteit van de verkoper. Laatste aanpassing: 5 februari 2014

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden 1st8 skateshop. Inhoudsopgave. Artikel 1 Identiteit van de verkoper. Laatste aanpassing: 5 februari 2014 Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden 1st8 skateshop Laatste aanpassing: 5 februari 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden N.V. INNO 24-9-2014

Algemene Voorwaarden N.V. INNO 24-9-2014 Algemene Voorwaarden N.V. INNO 24-9-2014 ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN DE VERKOPER N.V. INNO hierna Inno genoemd Nieuwstraat 111 1000 BRUSSEL BTW-nummer: BE 0448 827 116 RPR Brussel E-mailadres: info@inno.be

Nadere informatie

Algemene voorwaarden webshop

Algemene voorwaarden webshop 1 / 6 Algemene voorwaarden webshop INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN DE VERKOPER ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN ARTIKEL 3 ONS AANBOD EN UW BESTELLING ARTIKEL 4 HERROEPINGSRECHT ARTIKEL 5

Nadere informatie

Anne Sophie is lid van de Belgische thuiswinkelorganisatie Becommerce en onderschrijft zich aan de de Gedragscode van Becommerce.

Anne Sophie is lid van de Belgische thuiswinkelorganisatie Becommerce en onderschrijft zich aan de de Gedragscode van Becommerce. Anne Sophie is lid van de Belgische thuiswinkelorganisatie Becommerce en onderschrijft zich aan de de Gedragscode van Becommerce. ARTIKEL 1: IDENTITEIT VAN DE VERKOPER TEXCODECK BVBA Avenue des Moissons,

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op commerciële handelingen tussen de firma Wheatless & More met ondernemingsnummer BE 0829.574.781 (hierna Wheatless

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. KBO nummer 0477 751 130, hierna Theboozestore.com.

Algemene Voorwaarden. KBO nummer 0477 751 130, hierna Theboozestore.com. Algemene Voorwaarden De consument heeft het recht aan Theboozestore.com mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf

Nadere informatie

Privacy & cookies policy

Privacy & cookies policy Privacy & cookies policy Artikel 1 Verwerking van gegevens 1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Pelckmans uitgevers nv of de websites van haar onderliggende

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Slrp bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Slrp bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Slrp bvba. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - Identiteit van de ondernemer FASHIONGARDEN Zagerijstraat Lier België

ARTIKEL 1 - Identiteit van de ondernemer FASHIONGARDEN Zagerijstraat Lier België INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 - Identiteit van de ondernemer ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Het aanbod en de overeenkomst ARTIKEL 4 - Herroepingsrecht ARTIKEL 5 - Kosten in geval van herroeping ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1- Algemeen. Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten. Artikel 3 - Levering, levertijden en verzending

Algemene voorwaarden. Artikel 1- Algemeen. Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten. Artikel 3 - Levering, levertijden en verzending Algemene voorwaarden BCOFanshop.be is een onderdeel/winkel/website Special Things bvba. Identiteit de verkoper Special Things Bvba Canadadreef 3 B-2820 Bonheiden E-mailadres: info@specialthings.be Telefoonnummer:

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Best69.be is een onderdeel/winkel/website van Bangbo bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in één

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Babygoodies.be is een onderdeel/winkel/website van Jongster bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Kaatje Tomaatje zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Kaatje Tomaatje zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Algemeen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in de webshop en het atelier van Kaatje Tomaatje. Door het tot stand komen van een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden N.V. INNO 25-4-2016

Algemene Voorwaarden N.V. INNO 25-4-2016 Algemene Voorwaarden N.V. INNO 25-4-2016 A. AANKOOP VAN DE GIFT CARD EN ADVANTAGE CARD ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN DE VERKOPER N.V. INNO hierna Inno genoemd Nieuwstraat 111 1000 BRUSSEL BTW-nummer: BE 0448

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Scarabee Uitvaartkisten zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Scarabee Uitvaartkisten zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in de onlineshop van Scarabee Uitvaartkisten. Door het tot stand

Nadere informatie

Wij zijn Cosy Cat (BVBA Makali ) Stoofstraat Zottegem BTW Tel : 0497/

Wij zijn Cosy Cat (BVBA Makali ) Stoofstraat Zottegem BTW Tel : 0497/ 1. Identiteit van de verkoper / algemeen Wij zijn Cosy Cat (BVBA Makali ) Stoofstraat 2 9620 Zottegem info@cosycat.be BTW 0810 535 859 Tel : 0497/ 54 78 13 Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik

Nadere informatie

Tastino.be is een onderdeel/winkel/website van Stijn De Knijf - bijkomende vestiging natuurlijke persoon.

Tastino.be is een onderdeel/winkel/website van Stijn De Knijf - bijkomende vestiging natuurlijke persoon. Algemene voorwaarden Tastino.be is een onderdeel/winkel/website van Stijn De Knijf - bijkomende vestiging natuurlijke persoon. Identiteit van de verkoper Stijn De Knijf Mollestraat 35 bus 1 1730 Asse België

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Algemene Voorwaarn Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarn zullen worn gebruikt door alle len van Stichting Webshop Keurmerk (verr genoemd Webshop Keurmerk) met uitzonring van financiële diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CAMERON VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN CAMERON VOF ALGEMENE VOORWAARDEN CAMERON VOF De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen 14 kalenderdagen

Nadere informatie

PRIVACY. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt.

PRIVACY. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt. PRIVACY Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: NV FASHION STORE met maatschappelijke zetel te Hulstsestraat 6, 2431 Veerle Laakdal.

Nadere informatie

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Algemene voorwaarden Ondernemingsgegevens Bakkerij Van Eeckhout BroodNodig Tervuursestwg 233 1981 Hofstade bakkerij@broodnodig.be 015620693 BE 0423.014.822 Van Eeckhout nv Tervuursestwg 233 1981 Hofstade

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden "De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Je kan bij ons terecht: 2. Even ter info: 3. Waar jij kan bestellen/waar wij kunnen leveren: 4. Ben je wel oud genoeg?

Algemene Voorwaarden 1. Je kan bij ons terecht: 2. Even ter info: 3. Waar jij kan bestellen/waar wij kunnen leveren: 4. Ben je wel oud genoeg? Algemene Voorwaarden Identiteit van de ondernemer: WOW* Trend Objects Je kan ons bereiken: Telefonisch: +32(0)479 94 94 91 Per e-mail: shop(@)wowtrendobjects.be Bedrijfsgegevens: Waterstraat 33 3511 Hasselt

Nadere informatie

I. Algemene Gebruiksvoorwaarden Website

I. Algemene Gebruiksvoorwaarden Website Algemene voorwaarden De consument heeft het recht aan Roadsmartshop.com mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Claim it

Algemene Voorwaarden Claim it * * * Algemene Voorwaarden Claim it Laatst gewijzigd op 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid & voorwaarden Artikel 3 Ons aanbod en uw serviceorder

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Privacy & Cookie. 1. Algemeen

Privacy & Cookie. 1. Algemeen Privacy & Cookie 1. Algemeen Travix Belgium BVBA, met handelsnaam CheapTickets.be en maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 301, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Maison Lab

Algemene Voorwaarden Maison Lab Algemene Voorwaarden Maison Lab 1. Identiteit van de verkoper Trendy Fashion Outlet BVBA Woudstraat 5, 3600 Genk Emailadres: info@maison- lab.be Telefoonnummer: +32 89 779116 Ondernemingsnummer: BE0476.667.304

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 21 maart 2012. Hiermee komen eerdere versies te vervallen.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 21 maart 2012. Hiermee komen eerdere versies te vervallen. Algemene Voorwaarden GUUSVERSCHUREN.NL voor levering aan particuliere consumenten. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 21 maart 2012. Hiermee komen eerdere versies te vervallen. Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Wijnen La Cascina

Algemene Voorwaarden Wijnen La Cascina Algemene Voorwaarden Wijnen La Cascina INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel 4 Herroepingrecht Artikel 5 De prijs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Vertrouwelijkheidsbeleid

Vertrouwelijkheidsbeleid Vertrouwelijkheidsbeleid Planet Parfum respecteert en beschermt je privéleven. Daarom stellen wij je dit vertrouwelijkheidscharter ter beschikking zodat je op onze e-shop een positieve ervaring beleeft

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn in samenwerking met de Kamer van Koophandel en Stichting WebwinkelKeur in overleg tot stand gekomen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn in samenwerking met de Kamer van Koophandel en Stichting WebwinkelKeur in overleg tot stand gekomen. Deze Algemene Voorwaarn zijn in samenwerking met Kamer Koophanl en Stichting WebwinkelKeur in overleg tot stand gekomen.â Algemene Voorwaarn Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Intiteit onrnemer

Nadere informatie

Ingeschreven in Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer :

Ingeschreven in Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer : Identiteit van de verkoper Noë-Elle (Ellen Laethem éénmanszaak)â Wielewaalstraat 2, 8840 Oostnieuwkerke Belgie email:info@noe-elle.be Ingeschreven in Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Juriaan Boogaard, SpecialStucco Eva Besnyostraat 103, 1087 KR Amsterdam Telefoonnummer: 06 22822221 E-mailadres: info@specialstucco.nl KvK-nummer:

Nadere informatie

Privacyverklaring Doeleinden van de gegevensverwerking Klikgedrag en bezoekgegevens Google Analytics Gebruik van cookies

Privacyverklaring Doeleinden van de gegevensverwerking Klikgedrag en bezoekgegevens Google Analytics Gebruik van cookies Privacyverklaring Privacyverklaring Wij respecteren privacy van bezoekers van website en dragen er zorg voor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behanld. Verwerking van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer Luxdeco, handelsnaam toebehorende aan de bvba Maxideco. Brusselsesteenweg 389/102 2800 Mechelen BTW BE 476867836 Telefoon 0489/777712 Email

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Algemene voorwaarden 1. Algemeen De producten die worden aangekocht via www.therubz-shop.be zijn onderworpen aan de verkoopsvoorwaarden van Pas de Deux BVBA met ondernemingsnummer BE 0443.623.263 en maatschappelijke

Nadere informatie

ShopVIP Algemene Voorwaarden

ShopVIP Algemene Voorwaarden ShopVIP Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; consument: de

Nadere informatie

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Toeterniettoe webwinkel

Algemene voorwaarden Toeterniettoe webwinkel Engelsenlaan 136 9600 Ronse www.toeterniettoe.be shop@toeterniettoe.be 055 580 155 Algemene voorwaarden Toeterniettoe webwinkel Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder product aangeboden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer Algemene voorwaarden Kracht Hondenvoer Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van het bedrijf Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D&L Trends

Algemene voorwaarden D&L Trends Algemene voorwaarden D&L Trends 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Webshop Rob Jacobs Mannenmode

Algemene Voorwaarden. Webshop Rob Jacobs Mannenmode Algemene Voorwaarden Webshop Rob Jacobs Mannenmode Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

De Website is een sierraden webshop en biedt betaalbare sierraden uit binnen- en buitenland tegen betaalbare prijzen.

De Website  is een sierraden webshop en biedt betaalbare sierraden uit binnen- en buitenland tegen betaalbare prijzen. De Website www.jewel83.be is een sierraden webshop en biedt betaalbare sierraden uit binnen- en buitenland tegen betaalbare prijzen. Download hier de algemene voorwaarden. Bij iedere bevestiging van een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op alle diensten, producten, bestellingen en aanbiedingen die via de site www.dedochtervanmies.nl/shop aangeboden, verzonden en geleverd

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ONZE KLANTEN VERDIENEN DE BESTE SERVICE EN ONZE KWALITEITSMEUBELEN DE BESTE ZORGEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ONZE KLANTEN VERDIENEN DE BESTE SERVICE EN ONZE KWALITEITSMEUBELEN DE BESTE ZORGEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ONZE KLANTEN VERDIENEN DE BESTE SERVICE EN ONZE KWALITEITSMEUBELEN DE BESTE ZORGEN Bij Zonnewende (BVBA Diecobel) hechten wij een zeer groot belang aan persoonlijke service.

Nadere informatie

Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN KLIKOSTORE.NL

Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN KLIKOSTORE.NL Voorwaarden De Klikostore is ten alle tijde gerechtigd de algemene voorwaarden van deze site te wijzigen of te herzien. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

1. Bill Games: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Bill Games: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bill Games: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor ISH Nepal Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor ISH Nepal Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden voor ISH Nepal Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

Toepasselijkheid Account en wachtwoord

Toepasselijkheid Account en wachtwoord ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Edelyn webshop

Algemene Voorwaarden van Edelyn webshop Algemene Voorwaarden van Edelyn webshop Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PoopyPets

Algemene Voorwaarden PoopyPets Algemene Voorwaarden PoopyPets In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen 14 dagen af

Nadere informatie

PRIVACY POLICY WANAGOGO

PRIVACY POLICY WANAGOGO PRIVACY POLICY WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je wettelijke

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES 1. Algemeen De website www.livelylives.com en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools (hierna te noemen: de Website ) behoren toe aan LivelyLives

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Merchandise. Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Merchandise. Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Merchandise Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Aniserco N.V. (Tom & Co), filiaal van de N.V. Delhaize Groep, neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Aniserco uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon genaamd YOU & EYE B.V. handelend onder de naam Spiegelshop die producten op afstand aan

Nadere informatie

COOKIE STATEMENT MOMENTS FURNITURE (LEGAL CORNER)

COOKIE STATEMENT MOMENTS FURNITURE (LEGAL CORNER) 1 COOKIE STATEMENT MOMENTS FURNITURE (LEGAL CORNER) 1. Welke partijen zijn er? In deze Cookie Statement ( Cookieverklaring ) wordt verstaan onder: MOMENTS FURNITURE : De website en online handelsplatform

Nadere informatie

COOKIE STATEMENT DEWIT WINES (LEGAL CORNER)

COOKIE STATEMENT DEWIT WINES (LEGAL CORNER) - 1 - COOKIE STATEMENT DEWIT WINES (LEGAL CORNER) 1. Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel

Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel P 1 / 5 Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel De algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkopen van Imperfect Design BV aan consumenten en uitsluitend op overeenkomsten op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2C-webwinkel van MEDEX BV Inhoud

Algemene Voorwaarden B2C-webwinkel van MEDEX BV Inhoud Algemene Voorwaarden B2C-webwinkel van MEDEX BV Inhoud Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Identiteit van de ondernemer... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De

Nadere informatie