Tweemaandelijks: juni 2012 / 40e jaargang nr. 4 UW STAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweemaandelijks: juni 2012 / 40e jaargang nr. 4 UW STAD"

Transcriptie

1 Tweemaandelijks: juni 2012 / 40e jaargang nr. 4 UW STAD

2 Welk pensioen krijgt u morgen? Wij regelen graag uw pensioenspaaroverstap Zakenkantoor Zakenkantoor Zakenkantoor DEBRUYNE DEBRUYNE DEBRUYNE FSMA ON- ON CBFA CBFA ON DEBRUYNE DEBRUYNE DEBRUYNE BVBA BVBA BVBA Markt MARKT Markt NIEUWPOORT NIEUWPOORT NIEUWPOORT Tel Tel Tel ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS *Gratis, behoudens het versturen van DEFENSIVE *Gratis, behoudens het versturen van de rekeninguittreksels via rekeninguittreksels via de postde naar het aangeduide adres de post naardoor het aangeduide adres de rekeninghouder. door de rekeninghouder. Fintro Nieuwpoort Nieuwpoort Fintro Goetry De De Coninck Coninck Goetry Marktplein Nieuwpoort Marktplein Nieuwpoort 058/ / FSMA-nr A-cB FSMA-nr A-cB Eenkapitaal Uw diversifiëren: rekening van kapitaal voor u? belang! De rekening rekening is is voor voor ons. ons. De Opennu nu een een Fintro Fintro zichtrekening zichtrekening Open envermijd vermijd kosten*. kosten*. en *Voorwaarden op of bij uw Fintro-agent. *Voorwaarden op of bij uw Fintro-agent. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ ntro.be VER, BLIJFT DICHTBIJ Fintro is is een een afdeling afdeling van van Fortis Fortis Bank Bank nv nv (RPR (RPR Brussel Brussel BTW BTW BE BE ) ). GAAT De Fintro De Fintro-agenten Fintro-agenten zijn zijn bij bij de de FSMA FSMA als als verzekeringsmakelaar verzekeringsmakelaar ingeschreven. ingeschreven. V.U. Jürgen Jürgen Smout, Smout, Fortis Fortis Bank Bank nv, nv, Warandeberg Warandeberg 3, 3, Brussel. Brussel. NF0556. NF0550. V.U. Fintro is een afdeling van Fortis Bank nv (RPR Brussel BTW BE ). De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U. Jürgen Smout, Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel. NF0550. S affiche POS New Daily 650x950 NL 4.indd 1 S R_Affiche_SAVE_INVEST_650x950_NL 4.indd 1 De bankagent en verzekeringsmakelaar De bankagent in en uw verzekeringsmakelaar buurt. in uw buurt. S affiche POS New Daily 650x950 NL 4.indd 1 Fintro is een afdeling van Fortis Bank nv (RPR Brussel BTW BE ). De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U.Jürgen Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Fintro is een afdeling van Fortis Bank nv (RPR BrusselSmout, BTW Fortis BE ). De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U.Jürgen Smout, Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel. 23/01/12 09:46 20/04/12 15:12 23/01/12 09:46

3 VOORWOORD Inhoud Waarde lezers, Met het drukke zomerseizoen voor de deur pakt Nieuwpoort uit met een uitgebreid en veelzijdig activiteitenprogramma. Naast de vele evenementen in Nieuwpoort-Bad valt er in het stadscentrum en in de landelijke gemeenten Sint-Joris en Ramskapelle de komende maanden dan ook heel wat te beleven. Eén van de topevenementen is het heksenfestival, een historische evocatie rond de Nieuwpoortse heks Jeanne Panne. Het heksenfestival start met een middeleeuws banket op vrijdag 6 en zaterdag 7 juli Op het Marktplein kunt u niet alleen genieten van een heerlijke maaltijd maar ook van een uitgebreid animatieprogramma. De heksenfeesten op zondag 8 juli brengen, in een schitterende regie van Jan d Hondt, Jeanne Panne terug tot leven. De verbranding s avonds op de brandstapel is het klassiek hoogtepunt. Muziekliefhebbers komen de komende maanden eveneens ruimschoots aan hun trekken.na het succes van de eerste editie brengt New-Port Jazz op 8, 9 en 10 juni 2012 een mix van jong talent van Belgische bodem en enkele gevestigde waarden naar onze stad. Elke avond start met een optreden van één van de drie laureaten die deelnemen aan New-Port Jazz Rally. Jong talent van eigen bodem krijgt hierdoor de kans om op te treden voor een groot publiek. Traditiegetrouw organiseert het stadsbestuur op woensdag 11 juli, de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, op het Marktplein het samenzangspektakel Nieuwpoort zingt Vlaams. Daarnaast is er op 14 juli Nieuwpoort Swingt op de badplaats. Verder kunt u ook genieten van de vele beiaardconcerten verzorgd door stadsbeiaardier Els Debevere en enkele gastbeiaardiers. Ook sport staat deze zomer in de kijker. Van zaterdag 30 juni tot woensdag 4 juli organiseren de Nieuwpoortse jachtclubs voor het 19de jaar op rij de Nieuwpoortweek van Topsport Vlaanderen. Op 30 juni gaat de Flanders Regatta van start. Onze eigen stedelijke sportdienst pakt deze zomer op het afgebakend sportstrand uit met een uitgebreid pakket sportactiviteiten voor jong en oud. Niet te missen is de klank-, licht- en watershow Dansende fonteinen op het Kaaiplein. Elke zaterdagavond, vanaf 1 juli tot 31 augustus zorgen 73 fonteinen voor een kleurrijk waterballet op muziek. Nieuwpoort is ook een kunststad in volle bloei waar de liefhebbers van beeldende kunst flink in de watten worden gelegd. De kunstwerken die deel uitmaken van Beaufort 04, de driejaarlijkse Triënnale voor Hedendaagse Kunst aan Zee, lokken heel wat bezoekers. Verder is er de kunstbiënnale Kunst rond de Torens die dit jaar de Willem De Roolaan onderdompelt in een kunstbad. Daarnaast is er strandanimatie, zijn er geleide natuur- en stadswandelingen en pakt de kinderboerderij de Lenspolder uit met educatieve activiteiten. Burgemeester ir. Roland Crabbe Voorwoord 3 Gemeenteraad 4 Milieu 5 Medische wachtdiensten 7 Sociale zaken 8 Oonie 9 Nieuwpoort in beeld 10 Nieuwpoort in beeld 16 Vrije tijd 17 Varia 25 Vacature 25 Veiligheid en preventie 25 Iemand van bij ons 26 Colofon Tweemaandelijks informatieblad Stadsbestuur Nieuwpoort Redactieadres Stadsbestuur Nieuwpoort Dienst communicatie W. de Roolaan 90, 8620 Nieuwpoort T , F Lay-out en druk Drukkerij Pattyn Handelsstraat 17, 8630 Veurne T , F Coverfoto editie juni: Jessie Geryl Coverfoto editie mei: Luc David Verantwoordelijke uitgever R. Crabbe burgemeester Marktplein Nieuwpoort 3

4 GEMEENTERAAD Flitsen uit de gemeenteraad van 19 april 2012 Mevrouw An Gobert werd als nieuw gemeenteraadslid voor de Open VLD geïnstalleerd naar aanleiding van de ontslagname door raadslid Olivier Platteau. De raad keurde de voorgelegde agenda van de algemene vergadering en van de buitengewone algemene vergadering van Infrax West dd. 5 juni 2012 goed en stelde raadslid Frans Lefevre als afgevaardigde en raadslid Adina Counye als plaatsvervanger aan. De raad keurde de voorgelegde agenda van de algemene vergadering van de W.V.I. dd. 11 mei 2012 goed en duidde raadslid Adina Counye als vertegenwoordiger en raadslid Karin Debruyne-Vancoillie als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan. De raad keurde de voorgelegde agendapunten van de algemene vergadering jaarvergadering I.W.V.A. dd. 25 mei 2012 goed en stelde raadsleden Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne-Vancoillie, Roland Woestijn en Frans Lefevre aan. De raad keurde het voorstel goed om de nieuw aan te leggen weg op de hoek van de Gasstraat en de Pieter Deswartelaan, de naam André De Zaeyerstraat toe te kennen als erkenning voor de bewezen diensten als gemeenteraadslid en schepen. De raad keurde het bestek goed voor wegenis- en rioleringswerken in de Ankerstraat tussen Schipstraat en Arsenaalstraat. Geraamd bedrag: incl. BTW waarvan incl. BTW ten laste van de stad en incl. BTW ten laste van de I.W.V.A. De opdracht wordt gegund bij openbare aanbesteding. De raad keurde het bestek opmaken van een technisch verslag door een erkend bodemsaneringsdeskundige voor diverse riolerings- en wegenisprojecten dd. 29 maart 2012 goed. Het betreft de riolerings- en wegeniswerken in de P. Braeckelaan tussen E. Coppietterstraat en J. Van Clichthovenstraat, wegeniswerken in de Artanlaan, heraanleggen van de voetpaden in de Stuiverwijk fase 1 en aanleggen van verhardingen langs de Brugsevaart. Geraamd bedrag: incl. BTW waarvan incl. BTW ten laste van de stad Nieuwpoort en incl. BTW ten laste van de I.W.V.A. De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure. De raad stelde op 17 februari 2011 de aannemingsvoorwaarden en gunningswijze voor de verbeteringswerken in de St.-Bernarduskerk te Nieuwpoort-Bad speciale technieken vast voor een ramingsbedrag van incl. BTW. De raad keurde het verrekeningsvoorstel nr 2 om de galmgaten van binnenuit te verlichten ten bedrage van ,97 incl. BTW goed. De raad keurde de bijakte veiligheidscoördinatie ontwerp voor het vernieuwen van de Zeedijk vak Kinderlaan/Leopoldplein goed. Deze bijakte is een uitbreiding van het studiecontract renovatie Zeedijk, vastgesteld door de gemeenteraad dd. 24 mei Geraamd bedrag: incl. BTW zijnde 0,5% van de incl. BTW. De raad keurde het voorstel van het college van burgemeester en schepenen houdende het voorontwerpdossier voor de vernieuwing van de Zeedijk fase 4a vak Hendrikaplein/Loodswezenplein en fase 4b vak Kinderlaan/Meeuwenlaan goed. Geraamd bedrag: ,09 incl. BTW waarvan ,73 incl. BTW ten laste van de stad Nieuwpoort, ,50 incl. BTW ten laste van de I.W.V.A. en ,86 incl. BTW ten laste van de Vlaamse overheid. Het is de wens van zowel de stad Nieuwpoort als van de Vlaamse overheid om voor de zeewering de technische eisen te verzoenen met esthetische en toeristisch-recreatieve eisen en aldus een urbanistische eenheid te verwezenlijken. De raad keurde de voorgelegde overeenkomst goed. De raad keurde het voorgelegde definitief ontwerpdossier vernieuwen van de Zeedijk fase 4a vak Hendrikaplein/ Loodswezenplein en fase 4b vak Kinderlaan/Meeuwenlaan goed. Geraamd bedrag: ,15 incl. BTW waarvan ,74 incl. BTW ten laste van de stad, incl. BTW ten laste van de I.W.V.A. en ,86 incl. BTW ten laste van de Vlaamse overheid. De gebakken klinkers zijn niet in de raming inbegrepen en worden door de stad via een afzonderlijk bestek aangekocht. De opdracht wordt gegund bij openbare aanbesteding. De raad keurde het bestek leveren van gebakken klinkers Zeedijk fase 4 vak Loodswezenplein/Hendrikaplein en vak Meeuwenlaan/Kinderlaan goed. Geraamd bedrag: ,50 incl. BTW. De opdracht wordt gegund bij openbare aanbesteding. De raad keurde het projectvoorstel en financieringsplan goed voor de aankoop en het bebossen van een stuk grond gelegen in de Lenspolder op de hoek Zandstraat/Genklaan, met een opp. van 5.000m². De begroting 2012 voorziet de aankoop van grond hoek Genklaan/Zandstraat voor een bedrag van en inrichten bos Genklaan/Zandstraat voor een bedrag van Bij schrijven dd. 27 januari 2012 meldt het Agentschap Natuur en Bos dat bij het indienen van bebossingsprojecten een subsidie van 80% van de aankoopprijs bekomen worden. 4

5 MILIEU Ophaling huisvuil juni 2012 Alle afvalkalenders vindt u op Zone A: Nieuwpoort-Bad Ophaling huisvuil: Ophaling PMD: 11 en 25 juni 2012 Ophaling papier en karton: 18 juni 2012 Ophaling GFT: 4 en 18 juni 2012 buiten vakantieperiodes twee keer in de week op maandag en vrijdag. Tijdens de vakanties iedere dag (ook de zondag). Naast elke dagophaling is er ook een nachtophaling. Daarbij worden huishoudelijke afvalzakken, dus geen afvalcontainers, opgehaald vanaf 22 u. en dit enkel op de Zeedijk, in de Albert I-laan (van de Kinderlaan tot aan de Elisalaan), Lombardsijdestraat, Franslaan, alle zijstraten tussen de Zeedijk en de Elisalaan en langs de Kaai tussen de twee rotondes. Zone B: Simli Ophaling huisvuil: één keer per week op maandag. Ophaling PMD: 11 en 25 juni 2012 Ophaling papier en karton: 18 juni 2012 Ophaling GFT: 4 en 18 juni 2012 Zone C: nieuwe wijken Ophaling huisvuil: één keer per week op dinsdag. Ophaling PMD: 11 en 25 juni 2012 Ophaling papier en karton: 18 juni 2012 Ophaling GFT: 4 en 18 juni 2012 Zone D: stadskern Ophaling huisvuil: één keer per week op vrijdag. Ophaling PMD: 11 en 25 juni 2012 Ophaling papier en karton: 19 juni 2012 Ophaling GFT: 11 en 25 juni 2012 Zone E: buitenrand stad, Sint-Joris en Ramskapelle Ophaling huisvuil: één keer per week op donderdag Ophaling PMD: 11 en 25 juni 2012 Ophaling papier en karton: 19 juni 2012 Ophaling GFT: 11 en 25 juni 2012 Opgelet: De vroegere zone F bestaat niet meer. De straten van zone F werden toegevoegd aan zone E. Ophaling papier en karton bij handelaars Iedere maandag = oranje kleur op de afvalkalender gratis ophaling papier en karton. Data: 4, 11 en 25 juni 2012 U kunt ook papier en karton meegeven in de weekophaling Fost Plus (afvalkalender = gele kleur) maar met een beperking van 1m³. Opgelet! Papier en karton moeten zuiver aangeboden worden. Alle onvervuilde papier- of kartonwaren zoals papieren zakken en dozen, tijdschriften, kranten, folders, boeken, schrijf- en machinepapier worden opgehaald. Let wel, plastic folie van kranten, tijdschriften en folders moet u verwijderen. Wat zeker niet mag: vuil of vet papier, cellofaanpapier, behangpapier en aluminiumfolie. Klachten inzake ophaling GFT: IVVO klantendienst T Klachten inzake ophaling huisvuil, PMD, papier en karton: netheidsbeheerder M Algemene inlichtingen: TD cel milieu T Grofvuil Ophaling van grofvuil op woensdag 13 juni enkel na schriftelijke aanvraag en na betaling in het stadsmagazijn, J. Van Clichthovenstraat 42 T Hondenpoep De stad maakte het opruimen van hondenpoep verplicht via een gemeentelijke administratieve sanctie. Voor het niet opruimen van hondenpoep wordt een boete van 250 euro opgelegd. Hondenpoep moet zoals alle afval op een reglementaire wijze afgevoerd worden. Dit kan via de gewone afvalbakken voor zwerfvuil, via speciale hondenpoepafvalbakken en via reglementaire huisvuilzakken. VELT ecotuindagen Zondag 3 juni 2012 VELT is de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. Gezond leven op het ritme van de seizoenen. En dit met respect voor de natuur. VELT geeft ecologisch leven vorm in huis, tuin en daarbuiten. 5

6 Vorig jaar verwelkomden 117 ecologische tuinen bezoekers. Dit was een record, zowel wat het aantal tuinen betreft als het aantal bezoekers. VELT deed een oproep onder de mensen om hun tuin ter beschikking te stellen. Het gezin Leye-Theunynck uit de Canadalaan 59, Nieuwpoort reageerde op de oproep. Deze tuin omvat enkele fruitbomen, een vijver/poel, een serre, een druivelaar en een kiwiboom, tal van kruiden en een kippenren. Bovendien kun je er kennismaken met alternatieve bestrijdingsmiddelen (slakkenmuur, tuingaas, ). Verder is er ook aandacht voor composteren, alternatieve energie (zonnekanon) en kunst in functie van de ecologie. Tuinieren zonder pesticiden en kunstmest is makkelijker dan je denkt. Het is vooral een kwestie van durven. En je haalt er zoveel uit: je tuiniert gezond, spaart het klimaat en bent natuur- en milieuvriendelijk bezig. In onze verstedelijkte streken zijn ecologisch beheerde tuinen veilige havens voor bedreigde soorten. Iedereen is welkom in de tuin van het gezin Leye-Theunynck op zondag 3 juni 2012 van 10 u. 18 u. Adres: Canadalaan 59, 8620 Nieuwpoort. Meer info: Imker Vyncke, Willem De Roolaan 62 Honing, koninginnebrij en propulux. Aarbei- en confituurautomaat, Kinderlaan 20 Kinderboerderij De Lenspolder, Elf Juliwijk 6A Eieren, kippen, ganzen, eenden, konijnen, dwerggeiten en schapen volgens aanbod. Fairtrade wandel- en zoektocht Op zondag 15 april werd door de milieu- en jeugddienst in samenwerking met de vzw Promovis een geslaagde Fairtrade wandel- en zoektocht georganiseerd. De zoektocht werd voorafgegaan door een ontbijt dat uiteraard 100 % uit Fairtrade producten bestond. Wanneer geen dergelijke producten voorhanden waren, werd gekozen voor bio-voeding. Fairtrade Waarom kiezen voor het groentepakket? Abonneren op een groentepakket betekent elke week een gevarieerd pakket groenten en fruit en dit volgens het aanbod van het seizoen, plukvers van het veld of uit de boomgaard. Er is keuze uit 5 soorten pakketten: klein pakket, groot pakket in inruilkist, gemengd pakket voor 1 persoon, gemengd pakket of fruitpakket. Alles is 100% biologisch en wordt geleverd met inspirerende recepten (zeker bij de minder gekende groenten) en met een hart voor duurzame sociale tewerkstelling. Afhaalpunten in Nieuwpoort Lalalu cie nature & gifts, Marktstraat 46 T Wekelijks op dinsdag: bio groenten- en fruitpakketten (of gemengd). Juliennepakketten van vzw Lochting Dedrie uit Roeselare. Meer info: Marc Vermote, Brugsesteenweg 2 T Wekelijks op woensdag van 9 u. 12 u.: bio dynamische groenten- en fruitpakketten. Biohoeve De Blauwe Spie uit Noordschoote. Meer info: Kies voor lokale producten Het hele jaar door vind je alle groenten en fruit in de winkel. Dit is erg handig, maar toch moeten we er bij stilstaan dat het vervoeren van boontjes uit onder meer Kenia of appels uit Zuid-Afrika veel brandstof kost. Koop dan lokale seizoensgebonden groenten en fruit. Deze zijn bovendien verser en hebben meer smaak en voedingswaarde. Kiezen voor de korte voedselketen betekent kiezen voor producten van lokale land- en tuinbouw. Je schakelt immers allerlei tussenstappen in de distributie uit en versterkt de plaatselijke economie. Door de afstand tussen het veld van de boer en je bord te verkleinen, beperk je de voedsel-kilometers. Als je bij de boer koopt, weet je wat je op je bord krijgt en je leert de producenten van je voedsel persoonlijk kennen! Lokale producten in Nieuwpoort: Joseph Veramme, Alexisstraat 1 Aardbeien (van mei tot juli en september), duin aardappelen, verse melk Openingsuren: 9.30 u. 18 u. (zondag niet, behalve voor aardbeien) Willy Sessier, Victorlaan 44 T Aardappelen. Johan Deconinck, Lage Duinenstraat 3A Aardappelen en groenten automaat. De groene schoonmaak De reclame spoort de verbruiker steeds aan om meer en nieuwere producten te kopen. Dat ziet u dan ook in de afdeling schoonmaakmiddelen van de supermarkt. U vindt steeds meer en meer verschillende producten, het ene al in een blitser verpakking dan het andere. Voor elk schoonmaakkarwei kunt u wel een andere product gebruiken, maar niet alle producten zijn milieuvriendelijk. Sommige zijn gevaarlijk voor het milieu en uw gezondheid. Wilt u op een groene manier schoonmaken, dan vervangt u het best de blitse producten door degelijke zepen of natuurlijker producten die het milieu veel minder schade berokkenen. Waarop moet u letten bij het schoonmaken? Doseer zo zuinig mogelijk. Uit onderzoek blijkt dat er in de praktijk vaak te veel schoonmaakmiddel gebruikt wordt. Vier tot zelfs dertig keer te veel! Het is belangrijk dat de instructies op de verpakking gevolgd worden. Zo hebt u minder kans om te veel schoonmaakmiddel in de emmer water of op de schoonmaakdoek aan te brengen. Kies daarom ook een schoonmaakmiddel met een goed doseersysteem, zodat overdosering voorkomen wordt. Een gulden regel: meer schoonmaakmiddel maakt niet schoner! Kies voor milieuverantwoorde schoonmaakproducten. Kies zoveel mogelijk voor producten op basis van plantaardige grondstoffen (vaak kokosolie of palmpitolie). De meeste schoonmaakklussen kunnen gebeuren met een allesreiniger op basis van plantaardige grondstoffen of vloeibare of groene zeep. Het milieubelastend effect hiervan is immers niet zo hoog. 6

7 Kies indien mogelijk voor een geconcentreerd product. Zorg wel dat u niet over doseert! Terugdringen van het aantal soorten reinigingsmiddelen. Maak gebruik van één product voor meerdere schoonmaakactiviteiten waardoor het aantal soorten schoonmaakmiddelen, het verbruik en het aantal verpakkingen voor een groot deel teruggeschroefd kunnen worden! Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen. Vaak zijn er eenvoudige middeltjes die even effectief en veel minder schadelijk zijn voor milieu én gezondheid. Hieronder volgt een overzicht van reinigingsmiddelen die slecht zijn voor het milieu en uw gezondheid; gebruik ze liever niet of bij uitzondering. Volg altijd de instructies op de verpakking! Vermijd javel (bleekwater). Dit bevat chloor en is erg slecht voor het milieu. Chloor doodt nuttige bacteriën in het water en heeft een irriterende werking op de ogen en luchtwegen. Regelmatig schoonmaken met een zeep of een allesreiniger is even hygiënisch en minder schadelijk voor het milieu. Vermijd chemische ontstoppingsmiddelen. Kies voor bijtende soda in parelvorm (natriumhydroxide) of een ontstopper op basis van enzymen. Kies voor azijn voor het ontkalken i.p.v. voor chemische ontkalkmiddelen. Vermijd allesreiniger op basis van synthetische wasactieve stoffen; beter is vloeibare zeep of allesreiniger op basis van plantaardige grondstoffen. Vermijd ammoniak. Gebruik microvezeldoekjes voor de schoonmaak. Met een herbruikbaar microvezeldoekje kan er zonder schoonmaakmiddel en met hetzelfde reinigingsresultaat worden gereinigd. Het microvezeldoekje bestaat uit een mengeling van microscopische vezels van polyester en polyamide. Het gaat hierbij om reinigingsdoekjes die na de schoonmaak gewassen kunnen worden en opnieuw gebruikt kunnen worden (zelfs tot 400 keer). Een microvezeldoek is bedoeld voor het interieur, vooral gladde oppervlakten zoals deuren, tafels, kasten, glas en beeldschermen. U kunt de doekjes droog gebruiken. Door het wrijven laden ze statische elektriciteit op en trekken zo de stofdeeltjes naar zich toe. Kiest u voor nat gebruik, maak de doekjes dan vochtig door ze in koud water te brengen en goed uit te wringen. MEDISCHE WACHTDIENSTEN GENEESHEREN Centraal nummer wachtdienst: 058/ Dr. Debaeke & Dr. Roobaert, Arsenaalstraat 32, Nieuwpoort 058/ Dr. Declerck, Langestraat 38, Nieuwpoort 058/ Dr. Deforche, Santhovenstraat 1a, Lombardsijde 058/ Dr. Dewulf & Dr. Desmet, Astridlaan 64, Nieuwpoort 058/ Dr. Platteau, Sint-Bernardusplein 10, Nieuwpoort-Bad 058/ Dr. Troispont, Franslaan 82, Nieuwpoort-Bad 058/ Dr. Vandekerckhove, W. De Roolaan 74, Nieuwpoort 058/ Dr. Vanhercke, Marktplein 15, Nieuwpoort 058/ Dr. Verbeke, Santhovenstraat 1a, Lombardsijde 058/ WACHTDIENSTEN TANDARTSEN Tijdens weekends of op wettelijke feestdagen kunt u voor noodgevallen een tandarts van wacht bereiken op het centraal nummer 0903/39969 (betalend nummer aan 1,50/ minuut). APOTHEKERS Centraal nummer wachtdienst: 059/ juni 2012: Apoth. Lenaerts, Albert I-laan 255, Nieuwpoort 058/ juni 2012: Apoth. Debruyne, Dorpsstraat 26, Leffinge 059/ juni 2012: Apoth. Baeyaert, Lombardsijdelaan 215, Lombardsijde 058/ juni 2012: Apoth. Trypsteen, Distellaan 42, Westende 059/ WACHTDIENSTEN KLEINE HUISDIEREN Westkust: De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Lombardsijde 3 juni 2012: Dierenarts Colson Guy 058/ juni 2012: Dierenarts Crabbé Karel 058/ juni 2012: Dierenarts Devloo Johan 058/ juni 2012: Dierenarts Maere Stephanie 0488/

8 SOCIALE ZAKEN FRGE lening: renteloos voor doelgroep personen 4-Health: terugblik lezing Gelukkig en gezond ouder worden In het kader van de intergemeentelijke samenwerking 4-Health ging er op dinsdag 17 april 2012 in centrum Ysara een lezing door met als thema Gelukkig en gezond ouder worden. Spreker Johan Vancoillie gaf op een toegankelijke en ludieke manier enkele tips mee over hoe met de veranderende relaties bij het ouder worden om te gaan. De lezing werd gesmaakt door het aanwezige publiek. Ook de infostands in de foyer werden druk bezocht. Men kon er kennis maken met hulpverlenersorganisaties uit de regio en het aanbod van enkele stadsdiensten (toerisme, cultuur, sport, zwembad) en het OCMW leren kennen. Er werd aan de aanwezigen gevraagd hun interesse voor enkele aanvullende workshops (zoals lachyoga, Tai Chi, een themagesprek of theatervoorstelling) te laten blijken via een vragenformulier. Interesse voor zo een vervolg kan nog steeds worden meegedeeld via het sociaal huis! De Vlaamse regering heeft enkele maatregelen goedgekeurd om energiebesparende maatregelen te stimuleren. Hierdoor kunnen mensen (huurder of eigenaar) die tot de doelgroep behoren sinds 14 april 2012 een renteloze FRGE lening afsluiten. Wie behoort tot de doelgroep? Hiervoor moet men binnen één van volgende categorieën vallen: recht hebben op verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat niet meer bedraagt dan ,42 verhoogd met 2.921,74 per persoon ten laste beroep doen op schuldbemiddeling beroep doen op budgetbegeleiding bij het OCMW Voor alle andere personen die energiebesparende maatregelen willen financieren blijft de rentevoet van de FRGE lening 2% bedragen. Ook voor hen is deze lening dus voordelig. De aanvraag dient te gebeuren via het sociaal huis, Canadalaan 3, 8620 Nieuwpoort - T Openingsuren maandag: 10 u u. en 13 u u. dinsdag t/m vrijdag: 10 u u. Zwembadbeheerder Mike Sarrazijn en sportfunctionaris Evelyn Vyvey waren ook van de partij om hun aanbod aan activiteiten e.a. te promoten onder de aanwezigen. 8

9 OONIE Oonie s tip Straks rapport? Eind juni, de zomervakantie staat voor de deur, maar ook de beoordeling van de voorbije examens. Een goed rapport draagt bij tot de vakantiesfeer. Maar wat met een slecht rapport? De eerste emoties Teleurstelling, boosheid, verdriet, hoop, enzovoort: de hele revue kan passeren, bij ouder en kind. Bij de een gebeurt dit al wat zichtbaarder dan bij de ander. De ene ouder roept zijn boosheid en teleurstelling eruit, de andere laat de ontgoocheling stilzwijgend voelen. Zoon Bram is er zichtbaar kapot van, dochter Lies lijkt het niet te deren. Geen vanzelfsprekende situatie waarin ouder(s) en kind elkaar terug moeten vinden om de weg vooruit te gaan. Wat is een slecht rapport? Waar leg je de lat? Bij het kennen en kunnen van je kind en/of bij de dromen en verwachtingen van jezelf? Boven of onder het klasgemiddelde? En wat is haalbaar voor je kind? Wanneer moet je je zorgen maken? Praten met je kind Begin met luisteren, onbevooroordeeld (niet gemakkelijk, maar zo belangrijk om ECHT te weten wat er in je kind omgaat!). Wat denkt hij erover? Hoe voelt zij zich? Heeft hij een verklaring voor de rode cijfers? Veel kinderen hebben van zichzelf het idee dat ze echt wel genoeg werken voor school. Je eigen kijk op de situatie kan aanvullend zijn. De punten staan rood op wit. Daarover valt niet te discussiëren. Je kan gerust je eigen mening geven over wat voldoende lang studeren is en of er efficiënt wordt gewerkt. Laat je kind horen dat twijfels en onzekerheden nu op tafel mogen komen! Jullie willen immers samen op zoek gaan naar hoe verder? Straffen helpt? Elke dag van de vakantie ga je die oefeningen van wiskunde opnieuw maken. Uitgangsverbod tot je beter presteert,. Dit werkt (misschien ) als je zelf de regie in eigen handen wil houden. Je kind leren dat studeren en werken aan de eigen toekomst zijn verantwoordelijkheid wordt vraagt echter een andere aanpak. Aandacht voor wat er goed gaat? Natuurlijk moet je de ogen niet sluiten voor wat je oogappel nog te leren heeft. Maar is er ook aandacht voor de inzet die geleverd is? Voor de vakken die wel goed gaan? Kan je ook naar zoon of dochter kijken als iemand die sociaal en altijd hulpvaardig is of zie je enkel de ondermaatse inzet voor het studeren? September, een nieuw schooljaar, maar ook een nieuwe start? Er is een zomer de tijd om samen met je kind op zoek te gaan naar wat kan helpen. Wat denkt je kind dat er moet veranderen? Geef je kind ruimte om hierover na te denken en maak het samen concreet. Meer studeren? Maar wat betekent dat dan? Vanaf september terug beneden studeren? Of juist niet? Misschien helpt een werkschema? Kinderen weten zelf vaak wat ze nodig hebben. De tips die je als ervaren ouder meegeeft kunnen helpen, maar zijn niet DE oplossing wanneer je kind er zichzelf niet in terugvindt! Misschien komen jullie er samen niet uit en kan je bij het begin van het schooljaar overleggen met de klasleerkracht en/of met de medewerker van het CLB. Meer informatie over opvoeden vind je op Speelcheques Vraag tijdig uw speelcheques aan! Sinds januari 2012 kunnen ouders die aan de voorwaarden voldoen speelcheques aankopen voor het bekostigen van bepaalde vrijetijdsactiviteiten voor hun kinderen. Net zoals bij de onderwijscheques kunnen er per kalenderjaar en per kind 8 cheques worden aangekocht. Deze kosten 2 per stuk, maar hebben een waarde van 10. Welke activiteiten kunnen hiermee betaald worden? - sport- en zwemkampen ingericht door de sportdienst of het zwembad van Nieuwpoort - sport- en zwemcursussen ingericht door de sportdienst of het zwembad van Nieuwpoort - swapactiviteiten ingericht door de jeugddienst van Nieuwpoort - andere activiteiten ingericht door de jeugddienst, sportdienst of het zwembad, waarbij uitdrukkelijk vermeld staat dat de cheques hiervoor kunnen gebruikt worden - deelname aan kampen ingericht door een jeugdvereniging Wie kan deze speelcheques aanvragen? - Het kind waarvoor de cheques worden aangevraagd moet in Nieuwpoort gedomicilieerd zijn en in het kleuter, lager of secundair onderwijs zitten. - De aanvrager komt in aanmerking voor het OMNIO-statuut (attest aan te vragen bij uw mutualiteit). - Het totaal niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van alle onroerende goederen van het gezinshoofd bedraagt niet meer dan De aanvraag dient vergezeld te zijn van het recentste aanslagbiljet in de personenbelasting en de onroerende voorheffing. De speelcheques kunnen (net zoals de onderwijscheques) aangevraagd worden bij: - Sociaal huis, Canadalaan 3 - Jeugddienst, Dudenhofenlaan 2B - Dienst bevolking, loket 3, stadhuis, Marktplein 7 9

10 NIEUWPOORT IN BEELD Gouden jubileum Albert Lansens en Annette Vermote stapten op 14 april 1962 in het huwelijksbootje. Albert werkte bij houthandel Pauwelyn en later bij metaalwerken Naco. Hij was lange tijd actief in de stedelijke vismijn. Albert werkte er tot aan zijn pensioen in 1999 als afslager en was bijzonder geliefd in visserijmiddens. Annette werkte 10 jaar bij de S.E.O. en ging daarna aan de slag in de K.E.I. waar ze 25 jaar zou blijven werken. De jubilarissen houden van samen wandelen en fietsen en zijn allebei fervente lezers. Het echtpaar heeft een zoon en een kleinzoon. Vijftig jaar gehuwd Daniël Moeyaert en Annie Hautekeete besloten op 14 april 1962 op prille leeftijd samen in zee te gaan. Daniël is een rasechte Nieuwpoortenaar en heeft 33 jaar als visser gevaren. Daarna was hij 9 jaar actief als vislosser. Daniël bezit een rijke collectie filmmateriaal en een uitgebreide collectie digitale foto s waarin de visserij centraal staat. Het echtpaar houdt van een flinke wandeling. De jubilarissen hebben drie kinderen, twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. 10

11 Gouden huwelijksjubileum Jacques Dziechciarek en Jeannine Cieslewicz huwden op 28 april Jacques werkte 5 jaar op de Belgische mijnenveger The Sweeper. Later ging hij als schrijnwerker en bekister aan de slag. Jacques werkte tevens 10 jaar in de hoogovens van Marcinelles. Jeannine werkte jarenlang als kassierster van de schaatspiste van Charleroi. Jacques maakte schilderijen over de zee en vervaardigde miniaturen zeil- en vissersboten. De jubilarissen houden van de zee en genieten van een gezonde wandeling en fietstocht. Het echtpaar heeft drie kinderen en zeven kleinkinderen. Vijftig jaar gehuwd Roger Coopman en Jeanine Coulier huwden op 24 april Roger werkte bij een firma van tuinaanleg uit Brugge en bij het bestuur van Bruggen en Wegen. Daarna ging hij bij de Hydrografische Dienst van het Ministerie van Leefmilieu en Infrastructuur aan de slag. Jeanine werkte in twee Nieuwpoortse wasserijen en was 26 jaar poetsvrouw bij apotheker Wybauw en 2 jaar schoonmaakster bij apotheker Van Besien. Ze is een bedreven naaister terwijl Roger een getalenteerde hobbykok is. Hij speelde voetbal bij KSV Nieuwpoort en was lange tijd een fervente garnaalkruier en strandvisser. Het echtpaar heeft twee kinderen en twee kleinkinderen. 11

12 BEGELEIDE UITSTAPPEN 22/02/ /10/2012 Geleide wandeling in het natuurreservaat De IJzermonding telkens op woensdag Gratis geleide wandeling in het natuurreservaat De IJzermonding met Nederlandstalige begeleiding. Laarzen en verrekijker gewenst. van 10 u. 12 u. Honden niet toegelaten. Geen groepen. Natuurreservaat De IJzermonding, Halvemaanstraat zn. Info: toerisme Nieuwpoort, Hendrikaplein 11 T /06/ /06/2012 Eiffel-Duitsland en Ahrvallei Een tweedaagse autocartrip waarbij je kennismaakt met de Eifel als uniek natuurgebeid. Een geleid bezoek (in het Nederlands) aan de Ordensburg Vogelsang, het Camp Vogelsang, vroeger onder bescherming van het Belgische leger. We bezoeken een openluchtmuseum en een oud stadje zoals Bad Münstereifel, ook Ahrweiler en Bad-Neuenahr gelegen in de Ahrvallei, een noordelijk gelegen wijngebied. Vertrek om 6 u. Opstapplaatsen: Nieuwpoort De Zathe. Kostprijs: 249 (richtprijs, de exacte prijs is nog niet gekend) leden vtbkultuur: 218. Alle bezoeken en maaltijden zijn inbegrepen. Org. vtbkultuur Westhoek Westkust Di 05/06 Natuurlijke rijkdommen van Nieuwpoort Ken je het verschil niet tussen gutten en kaken? Heb je nog nooit de wimpers van een rog gezien? Of wist je niet dat een rode poon in de volksmond knorhaan heet? Geen nood, na deze dag ben je een rot in het vak. Programma: bezoek met gids aan de visveiling in Nieuwpoort. Na een simulatie visverkoop sluiten we af met een Rodenbach of fruitsap en een portie verse garnalen (of een ander hapje indien er die dag geen aanvoer is). Lunch in de Barkentijn, gelegen op de Zeedijk in Nieuwpoort-Bad. In de namiddag gaan we op ontdekkingstocht naar de fauna en flora van het strand onder leiding van een natuurgids. Als het getij het toelaat, speuren we op het strandhoofd, een biotoop waar wieren, zeeslakken, mosselen, zeeanemonen, strandkrabben en andere zeebeestjes zich thuisvoelen. Kostprijs: 40 per persoon, met VIVA pas 33 per persoon. Org. SVV Socialistische Vrouwenvereniging T /06/ /09/2012 Beiaardbezoek telkens op vrijdag De rondleiding omvat volgende elementen: een korte beschrijving van de geschiedenis van de beiaard, het klokgieten, van 10 u. 11 u. een bezoek aan de klokken, even tot helemaal boven in de toren waar je bij mooi weer kan genieten van een prachtige panorama en een demonstratie van het beiaardspel door de beiaardier. Reservaties bij toerisme Nieuwpoort, Marktplein 7 T Za 16/06 Bezoek aan de slagvelden aan De Somme WOI EEN BUSREIS NAAR DE SLAGVELDEN VAN WOI IN AANLOOP VAN DE HERDENKINGSACRIVITEITEN Een gids staat in voor de nodige verhalen. Kostprijs: E24 (busreis + gids). Max. 50 personen. Info& inschrijvingen: 12

13 Za 02/06 VARIA Dansavond met DJ Dansavond met DJ in de tearoom van het vakantiecentrum Floréal. Van u. tot middernacht. Org. Floréal, Albert I-laan 74 T Zo 03/06 Bijeenkomst Postzegelclub van de Westhoek Elke eerste zondag van de maand komt de Postzegelclub van de Westhoek samen om het nieuws uit de filateliewereld te bespreken en om postzegels uit binnen- en buitenland te bestuderen. Postzegelveiling onder de aanwezigen. Raadplegen van de bibliotheek. Spreekbeurten door vermaarde filatelisten. Niet in juli en augustus. Locatie: hotel Cosmopolite, Albert I-laan 141. Info: T T Ma 04/06 Dansavond met orgelist Dansavond met orgelist in de tearoom van het vakantiecentrum Floréal. Van u u. Org. Floréal, Albert I-laan 74 T Di 05/06 Bingo! Bingoavond in de tearoom van het vakantiecentrum Floréal. Van u u. Deelnemen kan vanaf 1. Mooie prijzen tewinnen waaronder een weekend of midweek in Floréal. Org. Floréal, Albert I-laan 74 T Do 07/06 om 14 u. Gezellig samenzijn Wil je mensen ontmoeten in een ontspannen sfeer met een kopje koffie of een lekker pintje? Kom dan iedere eerste donderdag van de maand van 14 u u. naar Centrum Ysara. Centrum Ysara - Dienstweg Havengeul 14 08/06/ /06/2012 New-Port Jazz New-Port Jazz brengt voor het tweede jaar op rij een mix van jong talent van Belgische bodem en enkele gevestigde waarden naar Nieuwpoort. Door de constante vraag van artiesten en bands om te mogen optreden op het festival heeft de organisatie beslist om voor het eerst een New-Port Jazz Rally in te richten. Op die manier creëert NPJ podiumkansen voor artiesten, maar wordt er ook een staalkaart opgemaakt van het Jazz-talent in België. Programma: vr 8/06: winnaar New-Port Jazz Rally, Wine & Roses featuring Gudrun Roos, Bert Joris & Brussels Jazz Orchestra za 9/06: winnaar New-Port Jazz Rally, Alano Gruarin Trio, DjanGo!!, Koen De Cauter, Fapy Lafertin & Group, A tribute to Django Reinhardt! zo 10/06: winnaar New-Port Jazz Rally, Pascal Schumacher Quartet, Lady Linn Duo. Deuren gaan open om 18 u. Vertoningen starten om 19 u. Tickets kosten 29 in VVK ( 35 ADD) en zijn verkrijgbaar via Locatie: Nieuwe jachthaven Nieuwpoort, Redanweg 15. Wo 20/06 Wo 27/06 van u u. Beiaardconcert Beiaardconcert door stadsbeiaarder Els Debevere. Locatie: Beiaardtoren, Marktplein. Het programma zal binnenkort beschikbaar zijn. Info: of toerisme Nieuwpoort T Meer concerten op 30/06 Vuurwerk Vuurwerk ter gelegenheid van de opening van Topsport Vlaanderen Nieuwpoortweek Regatta om middernacht op het Kaaiplein. Info: toerisme Nieuwpoort - T

14 TENTOONSTELLINGEN 31/03/ /09/2012 Beaufort04 Nieuwpoort Met Beaufort04 is de Triënnale voor Hedendaagse Kunst aan Zee in 2012 aan haat vierder editie toe. De Triënnale is uitgegroeid tot een succesvol en niet te missen cultureel evenement. De Vlaamse kust en de hedendaagse kunst vinden elkaar opnieuw via monumentale installaties en intrigerende werken, ingebed in de unieke biotoop van de dynamische kustgemeenten. 31/03/ /09/2012 Bo4Kids Kunst aan Zee. Ontdek de kunstwerken van Beaufort04 samen met Vlieg! Hoe? Koop een wandelgids bij toerisme Nieuwpoort en zoek het icoontje van Vlieg. Die schotelt je dan bij elk kunstwerk een boeiende vraag voor. Zo wordt het parcours van Beaufort ook voor jou een avontuur! 03/05/ /06/2012 Tentoonstelling door Hernâni Tavares e Sousa en Rika Van Belleghem Regiotentoonstelling Nieuwpoortse gewrochten Nieuwpoortse gewrochten is een maandelijkse tentoonstelling rond de regiocollectie van de bibliotheek. In mei en juni belicht de expo dichteres, roman- en toneelschrijfster Chris Yperman en beeldhouwer Roel D Haese. Zijn kunstwerken inspireren vaak haar literaire werk. Beeldhouwer D Haese genoot internationale bekendheid. De tentoonstelling is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Bibliotheek Nieuwpoort, Kokstraat 18A, T /06/ /06/2012 Keramische en sculpturale creaties, schilderijen op doek, handbeschilderde zijden sjaals. elke dag open Locatie: Berquinzaal, Stadshalle, Marktplein 7. Info: T of M van u. van 14 u. 17 u. van 19 u. 22 u. 30/06/ /09/2012 Kunst rond de torens Openluchttentoonstelling in de tuintjes van de huizen in de Willem De Roolaan. Diverse kunstenaars uit gans Vlaanderen tonen hun werk. Info: dienst cultuur, Willem De Roolaan 90 T

15 Do 21/06 om 14 u. en om 20 u. FILM Donderdag filmdag: The girl with the dragon tattoo Journalist Mikael Blomkvist belandt op een afgelegen eiland om de langdurige verdwijning van Harriet te onderzoeken. Tegelijkertijd wordt Lisbeth ingehuurd om Mikael te bespioneren. Samen gaan ze op zoek naar een vermoedelijke moordenaar. En hoewel Lisbeth kampt met een problematisch verleden, zijn haar vaardigheden als hacker van onschatbare waarde. Zo onthullen ze een schokkende waarheid! Tickets: 4,00 korting filmpas: 2,50 ( 25 voor 10 films/entrees) cultuurpas geldig. Centrum Ysara Dienstweg Havengeul 14 T LEZINGEN Wo 20/06 Nu zegt hij lieveke De monoloog Nu zegt hij lieveke kadert in de projectweek Diabetes type2-patiënten. De lezing gaat door om 20 u. in de Hoge Duin, Kinderlaan 47, 8670 Oostduinkerke, gelegen op de grens met Nieuwpoort. In samenwerking met het Vlaams Neutraal Ziekenfonds. Info: Hoge Duin T

16 NIEUWPOORT IN BEELD Eeuwfeest Lucienne Roman Lucienne Roman vierde op 9 mei ll. haar honderdste verjaardag in het woon- en zorgcentrum De Zathe waar ze sinds 2011 verblijft. Lucienne zag het levenslicht in Soignies en werkte een tijdje als modiste of hoedenmaakster bij een groothandel in Brussel. Op 21 april 1945 trad ze in het huwelijk met Jacques Hubleau en het echtpaar verhuisde naar Vorst. Het koppel heeft veel gereisd en ook na het overlijden van haar man in 1965 bleef Lucienne reizen. In 2008 verhuisde ze naar Nieuwpoort. Ze krijgt dagelijks bezoek van haar zoon Jean- Paul die haar vaak mee uit eten neemt. Lucienne heeft ook een goede band met haar schoondochter en kleinzoon Gaëtan. Rode Kruis Traditiegetrouw werden de verdienstelijke vrijwilligers van het Rode Kruis- afdeling Nieuwpoort ontvangen op het stadhuis. De veertien cursisten die de cursus Eerste Hulp voltooid hebben ontvingen hun brevet. De bloedgevers die 10, 25 of 50 bloedgiften op hun actief hebben werden in de bloemetjes gezet. Monique Cloet is al 45 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis en is verantwoordelijk voor de bloedafnames. Vicky Vantomme, verantwoordelijk voor de vorming is al 15 jaar actief als Rode Kruis-vrijwilligster. Beide dames werden in de bloemetjes gezet. 16

17 VRIJE TIJD >Jeugd Swap Tijdens de zomervakantie organiseert de jeugddienst de jongerenwerking Swap voor 12- tot 16-jarigen (geboortejaar 2000 tot 1996) met een gevarieerd aanbod van activiteiten. Wie wil deelnemen aan de Swap moet in het bezit zijn van een swappas Deze swappas kost 3 en is te verkrijgen bij de jeugddienst. De swappas is geldig tot 31 december 2012 en geldt ook voor de activiteiten die tijdens de andere schoolvakanties worden georganiseerd. Inschrijven voor de activiteiten kan vanaf 1 juni 2012 en tot ten laatste 2 dagen voor de activiteit bij de jeugddienst of via . Stuur een mail naar met de boodschap dat je een swappas wenst. Vermeld je naam, adres en geboortedatum samen met het telefoonnummer van je ouders en of je al een swappas hebt en voor welke activiteiten je wenst in te schrijven. Daarna ontvang je een van de jeugddienst met bevestiging of er al dan niet nog een plaats beschikbaar is voor de swapactiviteit, het totaal bedrag en het rekeningnummer om het bedrag op over te schrijven. Opgelet: niet betaald = niet ingeschreven. Er is een verzekering lichamelijke ongevallen inbegrepen van het begin tot het einde van de activiteit. Tussen de plaats van afspraak en de plaats van de activiteit is er altijd begeleiding voorzien. Meer info: of de swapbrochure verkrijgbaar bij de jeugddienst, het zwembad en de bibliotheek. Nieuw! Vrij moment in het jeugdhuis De Prieze op elke woensdagnamiddag tijdens de zomervakantie. Kom langs met vrienden om te gamen (Playstation en Wii) op groot scherm, te surfen op het internet, tafelvoetbal of biljart te spelen of gewoon om gezellig iets te drinken. Het jeugdhuis is open van 14 u. 17 u. exclusief voor jongeren met een swapkaart. Meer info: jeugddienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2b T Activiteiten Swap: 2 juli 2012 Walibi 15 3 juli 2012 Ontbijt en filmmarathon 2 4 juli 2012 Vrij moment jeugdhuis 0 5 juli 2012 Serpentarium 5 6 juli 2012 Workshop fuif organiseren 0 9 juli 2012 Rugby en heavy games 1 10 juli 2012 Wavesurfen 6 11 juli 2012 Vrij moment jeugdhuis 0 12 juli 2012 Bowling met drankje 4,5 13 juli 2012 Vlottentocht 4 16 juli 2012 Deejay voor één dag 1 17 juli 2012 Quadrijden 7 18 juli 2012 Vrij moment jeugdhuis 0 19 juli D cinema 6,5 20 juli 2012 Barbecue 3 23 juli 2012 Workshop make-over (meisjes) 3 24 juli 2012 Bellewaerde juli 2012 Vrij moment jeugdhuis 0 26 juli 2012 Shoppen Brussel en terrasje 7 27 juli 2012 Badminton en pingpong 1 30 juli 2012 Océade juli 2012 Go-car race 2,5 1 augustus 2012 Vrij moment jeugdhuis 0 2 augustus 2012 Fotozoektocht 1 3 augustus 2012 Binnen de minuut 1 6 augustus 2012 Pizza bakken 2 7 augustus 2012 Wavekarting 20 8 augustus 2012 Vrij moment jeugdhuis augustus 2012 Tweedaagse augustus 2012 Graffiti 8 14 augustus 2012 Zeilwagenrijden 8 16 augustus 2012 Zwemmen Koksijde 1,5 17 augustus 2012 Fuif (Swapbeatz 2) 1 20 augustus 2012 Paintball Diksmuide 9 21 augustus 2012 Beach and fun 1 22 augustus 2012 Vrij moment jeugdhuis 0 23 augustus 2012 Workshop Didgeridoo 7 24 augustus 2012 Vierdaagse van de IJzer 4,5 27 augustus 2012 Keuzeactiviteit 3 28 augustus 2012 Mountainbike 7 29 augustus 2012 Vrij moment jeugdhuis 0 30 augustus 2012 Spaghettiavond met quiz 2,5 31 augustus 2012 Bobbejaanland 15 Speelpleinwerking Tijdens de zomermaanden vliegen we er opnieuw in! Onze gebrevetteerde animatoren zorgen twee maanden lang (niet tijdens weekends en feestdagen) voor een uitgebreid spelprogramma. Knutselen, kampen bouwen, strandspelletjes, waterspelletjes, themaspelen, kortom alles wat kinderen leuk vinden! Kinderen tussen 3 en 12 jaar zijn welkom op speelplein Barsjok van 9 u. 17 u. Er is opvang van 7.30 u. 9 u. en van 17 u u. Alle kinderen krijgen een warme maaltijd (soep, hoofdgerecht en dessert) en een chocomelk aangeboden voor de prijs van 5. Kinderen jonger dan 6 jaar betalen 4. Aarzel niet om uw kind(eren) in te schrijven. Meer info: jeugddienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2b - T

18 >Jeugd >Toerisme Streekbierenavond met De Prieze Op vrijdag 1 juni 2012 organiseert vzw jeugdhuis De Prieze een streekbierenavond met rodeostierwedstrijd. Kom proeven van het uitgebreide aanbod streekbieren en/of probeer zo lang mogelijk op de rug van de mechanische rodeostier te zitten. De persoon die het langst kan blijven zitten wint een heerlijke mand met streekbieren. De toegang is gratis en de streekbieren worden zoals gewoonlijk aangeboden aan zeer democratische prijzen. Meer info: jeugdhuis De Prieze, Dudenhofenlaan 2c T Heksenfeesten 2012 Laat- Middeleeuws banket n.a.v. stadsevocatie Jeanne Panne Er hangt een vreemde sfeer in de stad: Spaanse soldaten patrouilleren in de straten, kunstenaars van alle slag demonstreren hun kunstjes, het volk is zenuwachtig en lichtjes euforisch, de hoogwaardigheidsbekleders paraderen alsof het allemaal om hen draait. Op het Marktplein werd een gigantische brandstapel gebouwd. Morgen wordt een heks verbrand: Jeanne Panne! Op de vooravond van de verbranding wordt stevig gefeest. Een geur van gebraden vlees en exotische kruiden drijft over het plein. Aan lange tafels genieten poorters en bezoekers van een voortreffelijk maal en van grote kroezen schuimend gerstenat. Bij de gloed van het vuur wordt er gedanst en gezongen tot laat in de nacht Johanna s laatste nacht. Wie dat wenst, kan, voor 19 per persoon, deelnemen aan het spektakel. Onder een immense luifel op het Marktplein herbeleef je de sfeer van een volksbanket in 17de eeuws kader en kan je genieten van al het lekkers dat onze verre voorouders bij dergelijke gelegenheden op tafel brachten. Gekostumeerde figuranten, roofvogels, muzikanten, dansers, kunstenmakers en soldaten bezorgen je een belevenis waarvan je nog lang zal nagenieten. In aanwezigheid van magistraten en prelaten ben je getuige van de rechtszaak die uitgroeide tot hét symbool van alle heksenprocessen. Menu: Aperitief Groene kruidensoep Geroosterde beenham met groenten en aardappel in de pel Rijstpap Wanneer vrijdag 6 en zaterdag 7 juli 2012 om u. (deuren open vanaf 19 u.) Waar: tent op het Marktplein Prijs: 19,- pp. Voor elke deelnemer is er een waardevol geschenk!! Tickets te koop bij: Toerisme Nieuwpoort Marktplein 7 T Hendrikaplein 11 T

19 >Zwembad Sluiting stedelijk zwembad en sportzaal Wegens jaarlijks onderhoud zullen het stedelijk zwembad en de sportzaal gesloten zijn van maandag 4 juni tot en met zondag 17 juni Aquagym voor senioren De aquagym voor senioren in juni, juli en augustus vindt plaats op volgende data telkens van 9.45 u u.: 20 juni en 18 juli en 22 augustus 2012 Ligweide Afhankelijk van het weer is de ligweide elke dag op van 10 u. 18 u. Er zijn gratis ligstoelen ter beschikking. Wie gebruik wil maken van de ligweide moet een toegangsticket voor het zwembad kopen aan de kassa. Er is een mogelijkheid om frisdrank en ijs te kopen op de ligweide. Plons en spelkamp Zit je in de 3de kleuterklas en wil je kunnen zwemmen voor je de grote stap naar het 1ste leerjaar zet of zit je in het 1ste of 2de leerjaar en kan je al wat zwemmen, maar wil je net dat ietsje meer? Dan is het plons- en spelkamp iets voor jou! Wanneer? Van 23 juli t.e.m. 27 juli 2012 of van 20 t.e.m. 24 augustus Doel: Leren zwemmen. Kostprijs: 40. Elke ochtend van 8.30 u. tot 12 u. Plons: 1,5 u. in het zwembad Spel: 1,5 u in de sportzaal of buiten bij mooi weer Het spelgedeelte is ter bevordering van de arm- en beencoördinatie. Er is mogelijkheid om na de zwemles naar de speelpleinwerking te gaan, op voorwaarde dat het kind vooraf ingeschreven is bij de speelpleinwerking. Inschrijven kan aan de kassa van het stedelijk zwembad of via Het aantal plaatsen is beperkt! Opgelet: niet betaald = niet ingeschreven. Openingsuren juli en augustus 2012 Maandag 9 u. 20 u. Dinsdag 9 u. 20 u. Woensdag 7 u. 20 u. Donderdag 9 u. 20 u. Vrijdag 9 u. 21 u. Zaterdag 9 u. 18 u. Zondag 9 u. 18 u. Seniorenmoment: iedere woensdag van 9 u. 12 u. 19

20 VRIJE TIJD >Cultuur Wenskaarten WESTHOEK Verbeeldt Tentoonstellingen Tentoonstelling Tavares e Sousa-Van Belleghem Van 9 juni t/m 16 juni loopt in zaal Berquin (Stadshalle) een tentoonstelling van het koppel Tavares e Sousa-Van Belleghem. Ze stellen zowel keramische als sculpturale werken tentoon, schilderijen op doek en handgemaakte zijden sjaals. Openingsuren: 9.30 u. 12 u. en 14 u. 17 u. en 19 u. 22 u. Atelier: Dudenhofenlaan 100, T , Om de vrijwilligers en beeldleveranciers te bedanken en als promotiemateriaal voor WESTHOEK verbeeldt ontwikkelden Erfgoedcel CO7, Hout- en Blooteland, 5-art en Kortemark een reeks van 20 originele wenskaarten. Het zijn één voor één beelden die tot de verbeelding spreken, beelden van vroeger die iets vertellen Met de 20 wenskaarten willen we verschillende doelgroepen bereiken: 10 kaarten met een wens in goudfoliedruk, 7 kaarten met een bizar (humoristisch) Westhoekverhaal en 3 kaarten met een stickervel. De 20 wenskaarten worden als pakket verkocht voor 8 euro (excl. eventuele verzendingskosten). De kaarten zijn te koop in het 5-art secretariaat, Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold II-laan 2, 8670 Koksijde (Oostduinkerke), T , WESTHOEK verbeeldt is een regionale beeldbank met bedreigd particulier beeldmateriaal over en in de Westhoek, dat samen met vrijwilligers wordt opgespoord, bewaard en ontsloten. Daarnaast wordt de beeldbank aangevuld met beelden uit publieke collecties zoals die van archieven en musea. Het project WESTHOEK verbeeldt startte in 2004 in Heuvelland en werd vervolgens uitgebreid naar de zuidelijke Westhoek (Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke). In 2010 (met de projectvereniging Hout- en Blooteland: Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Lo-Reninge) en 2011 (met de projectvereniging 5-art: Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne en de gemeente Kortemark) werd de werking nog uitgebreid zodat er een virtueel streekarchief van de volledige Westhoek tot stand komt waaraan 17 gemeenten participeren. Per gemeente is er een groep enthousiaste vrijwilligers actief die op zoek gaat naar unieke foto s, affiches, prentbriefkaarten... over het verleden van hun dorp of stad die anders dreigen verloren te gaan. Vaak zitten namelijk unieke erfgoedschatten verborgen in oude fotoalbums of koekendozen. Beelden en verhalen worden samen bewaard in een beeldbank. Je kan er op zoek gaan naar precies datgene wat je interesseert over een bepaald dorp of rond een bepaald thema. Je kan als bezoeker echter ook zelf je steentje bijdragen en informatie aanvullen door op het tekstballonnetje onder de foto te klikken. Verkoop & info: 5-art, Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold II-laan 2, 8670 Koksijde (Oostduinkerke), T en Contact: Dieter David, T , Tentoonstelling Westhoekacademie afdeling Nieuwpoort De leerlingen van de Westhoekacademie afdeling Nieuwpoort stellen hun werken tentoon van 16 juni t/m 24 juni, dagelijks van 14u. tot 18 u. in de Vismijn. Gratis toegang. Info & org.: Westhoekacademie, T Week van de Amateurkunsten Tijdens de Week van de Amateurkunsten liep er een expo van lokaal artistiek talent in de stadshalle. De Nieuwpoortse kunstenaars Robert Bervoets, Erwin Cloet, Frederic Crabbe, André Deketelaere, Bernine Deramoudt, Doris Dorné, Els Gallis, Liliane Goossens, Ginette Houtekier, Rob Jacobs, Nadine Leeman, Arlette Legein, Thérèse Lievens, Ivan Peel, Marie-Claire Renier, Johan Rommelaere, Diana Ronsmans, Roland Schotte, Jan Slootmaekers, Hernani Tavares, Katrien Theuninck en Luc Leye, Rika Van Belleghem, André Van Heesvelde, Kristien Van Houtte, Jan Van Reck, Marcella Snyers en Marleen Wille namen deel aan de multidisciplinaire expositie met acryltekeningen, olieverfschilderijen, aquarel, fotografie en keramiek. 20

Maandelijks: september-oktober 2012 / 40e jaargang nr. 7 UW STAD

Maandelijks: september-oktober 2012 / 40e jaargang nr. 7 UW STAD Maandelijks: september-oktober 2012 / 40e jaargang nr. 7 UW STAD DEBRUYNE S33069025 affiche POS New Daily 650x950 NL 4.indd 1 23/01/12 09:46 Carl en Karin Debruyne-Vancoillie danken Zakenkantoor u voor

Nadere informatie

Maandelijks: augustus 2012 / 40e jaargang nr. 6 UW STAD

Maandelijks: augustus 2012 / 40e jaargang nr. 6 UW STAD Maandelijks: augustus 2012 / 40e jaargang nr. 6 UW STAD Bij ons toffe condities!! ALLE VERZEKERINGEN Zakenkantoor Zakenkantoor DEBRUYNE DEBRUYNE CBFA 26698 - ON 0458 041 225 CBFA 26698 - ON 0458 041 225

Nadere informatie

Maandelijks informatieblad : juni 2010 / 38e jaargang nr. 4. uw stad

Maandelijks informatieblad : juni 2010 / 38e jaargang nr. 4. uw stad N I E U W P O O R T Maandelijks informatieblad : juni 2010 / 38e jaargang nr. 4 DEBRUYNE Een jaar GRATIS familiale verzekering* VERZEKERD WONEN+: Brand & Familiale Optimaal verzekerd Lage premie Zakenkantoor

Nadere informatie

Maandelijks: januari en februari 2013 / 41e jaargang nr. 1 UW STAD

Maandelijks: januari en februari 2013 / 41e jaargang nr. 1 UW STAD Maandelijks: januari en februari 2013 / 41e jaargang nr. 1 UW STAD DEBRUYNE ARGENTA S33069025 affiche POS New Daily 650x950 NL 4.indd 1 23/01/12 09:46 Zakenkantoor DEBRUYNE BVBA CBFA 26698 - ON 0458 041

Nadere informatie

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad N I E U W P O O R T informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 ArGENtA pensioensparen GEEN instapkosten HEB JE T AL GEHOORD? GEHOORCENTRUM HOSTENS nu ook in! BON GRATIS GEHOORTEST OP AFSPRAAK Zakenkantoor

Nadere informatie

Tweemaandelijks: maart-april 2010 / 38e jaargang nr. 2. uw stad

Tweemaandelijks: maart-april 2010 / 38e jaargang nr. 2. uw stad Tweemaandelijks: maart-april 2010 / 38e jaargang nr. 2 N I E U W P O O RT uw stad Fietsen RiJoBike Brabantstraat 13 Nieuwpoort-Bad 058/24.18.98 www.rijobike.be Ook open op zondag! VERKOOP NIEUWE FIETSEN

Nadere informatie

informatieblad : januari - februari 2011 / 39e jaargang nr. 1 uw stad

informatieblad : januari - februari 2011 / 39e jaargang nr. 1 uw stad N I E U W P O O R T informatieblad : januari - februari 2011 / 39e jaargang nr. 1 Wordt uw eindejaar schitterend? Geniet van onze WIJNACTIE voor alle kasbons en beleggingen vanaf 3 jaar * Fietsenverkoop

Nadere informatie

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 NIEUWPOORT Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 Westkust Bierhandel David-Debal Ramskapellestraat 2a NIEUWPOORT Ind. Noord de Noordvaart Tel. 058 51 13 60 Fax 058 52 32

Nadere informatie

Tweemaandelijks: mei-juni 2008 / 36e jaargang nr. 3. Nieuwpoort. uw stad

Tweemaandelijks: mei-juni 2008 / 36e jaargang nr. 3. Nieuwpoort. uw stad Tweemaandelijks: mei-juni 2008 / 36e jaargang nr. 3 Nieuwpoort uw stad Zakenkantoor BVBA Debruyne CDV 26698 - ON 0458 041 225 Verzekeringen-beleggingen Markt 13 - NIEUWPOORT - Tel. 058 23 84 68 Voorwoord

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Het gemeentebestuur van Alveringem wenst u een Gelukkig Nieuwjaar! Tweemaandelijkse infokrant januari-februari 2015. 33ste jaargang - nr.

Het gemeentebestuur van Alveringem wenst u een Gelukkig Nieuwjaar! Tweemaandelijkse infokrant januari-februari 2015. 33ste jaargang - nr. Tweemaandelijkse infokrant januari-februari 2015 33ste jaargang - nr. 1 Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD?

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD? BIJLAGE CULTUURKALENDER ene MILIEUKRANTB OCMW-INFOFLASH magazine december 2011 magazine e Magazine ene Magazine Bredene HELM NOG NIET AFGEHAALD? NU DOEN! HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7

Nadere informatie

In dit nummer. Nieuws uit het OCMW. Woord van de burgemeester. Nieuws uit de gemeenteraad. Milieu. Jeugd. Cultuur. Toerisme. Passant.

In dit nummer. Nieuws uit het OCMW. Woord van de burgemeester. Nieuws uit de gemeenteraad. Milieu. Jeugd. Cultuur. Toerisme. Passant. tweemaandelijks maart - april 2008 afgiftekantoor 3440 Zoutleeuw P 209828 België-Belgique P.B. 3440 Zoutleeuw 2/2509 In dit nummer Nieuws uit het OCMW Woord van de burgemeester Nieuws uit de gemeenteraad

Nadere informatie

Heuvelland. info. Digitale nieuwsbrief. Overzicht sportkampen in 2014. Geboortebos Rodeberg. Infoavond energie besparen JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS

Heuvelland. info. Digitale nieuwsbrief. Overzicht sportkampen in 2014. Geboortebos Rodeberg. Infoavond energie besparen JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS Heuvelland JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS info 113 Digitale nieuwsbrief Overzicht sportkampen in 2014 Geboortebos Rodeberg Infoavond energie besparen HL_januari_2014.indd 1 13/12/13 11:48 Algemeen Opgepast

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

Nazareth, van BOER-en-BUITEN geleerd

Nazareth, van BOER-en-BUITEN geleerd Mei-Juni 2011 22ste jaargang nr. 3 Tweemaandelijkse uitgave van de gemeente Nazareth Afgiftekantoor Gent X Teksten voor het volgende nummer (juli-augustus 2011) worden verwacht uiterlijk op woensdag 25

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne 10 I 11 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne België - Belgique P.B. 8660 DE PANNE 1 3/9103 1 Inhoud Seniorenfeest in nieuw kleedje...p

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - november-december 2013 jrg 37 nr. 6 Toerisme Provincie Antwerpen 6 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 14 20 Wat is Fair Trade? 13 Verkoop

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007. gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen

JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007. gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007 gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen inhoud & voorwoord dienstnota s 3 verkiezingen 4-5 - 6-7 inspraak & advies 8 milieu

Nadere informatie

Hoeselt. 20 jaar Vitales

Hoeselt. 20 jaar Vitales Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n 20 jaar Vitales 31 ste Demervalleitreffen en Demerrock op 8-9 en 10 juli Hoeselt Zomert op 16 en 17 juli Feest in het park op 27 en 28 augustus Opvoedingswinkel

Nadere informatie