CHIPDRIVE PC Stempelklok Server

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHIPDRIVE PC Stempelklok Server"

Transcriptie

1 Bestnr CHIPDRIVE PC Stempelklok Server Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 2005 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo Internet: of

2 Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor het kopen van dit product. Lees eerst deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door, voordat u deze CHIPDRIVE PCstempelklok server, tijdregistratie- apparaat en professionele tijdregistratie- software in gebruik neemt. U dient zich beslist te houden aan de aanwijzingen betreffende de veiligheid en het gebruik. Voor meer informatie kunt u kijken op of Inhoudsopgave Pagina PC- stempelklok- Server: 4 Algemene Beschrijving 5 Voor de installatie 5 Installatie 5 Vrijgeven (delen) van de installatie-map? 6 Beheer van de cliënt met behulp van de Administratie- tool 6 Terminal- ID 6 Invoer voor de tijdregistratie- computer 6 Invoeren van cliënten 7 Controle van het - verkeer 8 Configureren van de server- module 8 Poort- nummer 10 Instellingen voor 10 oproepen en verzenden 11 Aanwijzing voor de gebruikers van de stempelklok 11 Configureren van de tijdregistratie- software 12 Data- uitwisseling tussen PC- stempelklok (server) en tijdregistratie- software 13 Boekingen van bestand inlezen 13 Tijdregistratie- apparaat 14 Algemene beschrijving 14 Installatie van de software 14 Transport Card formatteren 15 Instellingen controleren en veranderen 16 Instellen van tijd en datum 16 2

3 Zomer- /wintertijd 17 Tijd kalibreren 17 LCD- contrast veranderen 18 Terminal- ID (apparaatnummer) veranderen 18 Stempelen van Komen en Gaan zonder project 19 Stempelen van Komen met project 19 Stempelen van het wisselen van een project 19 Correctie van foutieve invoeren en afbreken 20 Data- transport naar de PC 20 Vervangen van batterijen, onderhoud van het apparaat 21 Technische specificaties 21 Professionele tijdregistratie Korte handleiding 22 Installatie van de CHIPDRIVE Tijdregistratie- software 22 Basisinstellingen 22 Personen aanleggen 23 Data van het mobiele CHIPDRIVE tijdregistratie- apparaat 24 Data van de PC- stempelklok 24 Boekingen bewerken 25 Evaluatie printen, exporteren en data afsluiten 26 Data beveiligen 27 Overige informatie 27 PC- Stempelklok 28 Algemene beschrijving 28 Voorwaarden Installatie 28 PC- stempelklok configureren 29 PC- stempelklok configureren voor gebruik van TCP/IP HTTP 31 PC- stempelklok voor gebruik zonder eigen adres 32 PC- stempelklok voor gebruik met eigen adres 35 Testen van de instellingen 38 Stempelen op de PC- stempelklok 39 PC- stempelklok in combinatie met het mobiele tijdregistratie- apparaat 40 Reparatie van kaarten 41 3

4 PC- stempelklok - Server Algemene beschrijving De software PC- stempelklok is een onderdeel van het CHIPDRIVE- tijdregistratie- systeem en maakt het in combinatie met een kaartlezer van het merk CHIPDRIVE mogelijk te stempelen direct op de werkplek en ook data vanuit het mobiele tijdregistratie- apparaat over te dragen. Zodra er met meer dan één stempelklok gewerkt moet worden, moet de software PC- stempelklok server (hierna ook verkort Server- module genoemd) toegepast worden. Voor de data-uitwisseling tussen de aparte installaties van de PC-stempelklok en de server- module is er de keuze tussen een directe verbinding via het netwerk- protocol TCP/IP-HTTP en een meer indirecte weg via . De verbinding via TCP/IP-HTTP heeft het voordeel, dat de stempeltijd afkomstig is van de systeemtijd van de server en dat de boekingen direct overgebracht worden naar de server. Voorwaarde voor deze manier van werken is een locaal TCP-IP- netwerk (LAN). Verder dient de server- module geïnstalleerd te worden op een computer (server), die zo mogelijk continu in bedrijf is. Het gebruikssysteem speelt hierbij geen rol (alle Windows-versies vanaf Windows 95 resp. NT4.0). Als alternatief of als aanvulling op de directe verbinding bestaat de mogelijkheid van data- uitwisseling per volgens de protocollen POP3/SMTP. Een ijking van de tijd is op deze manier natuurlijk niet mogelijk. Het voordeel van het dataverkeer zit hem daarin, dat er geen permanente netwerk- verbinding tussen PC- stempelklok en server nodig is. De data kunnen ook via een DFÜ- verbinding (analoog modem of ISBN- aansluiting) overgebracht worden. Onafhankelijk van hoe het dataverkeer tussen de aparte installaties van de PC- stempelklok en de server plaatsvindt, moeten alle installaties (cliënten) aangemeld worden. Dit gebeurt met het programma PC- stempelklok Admin hierna ook Administratie tool genoemd. De Administratietool wordt bij de installatie van de server- module automatisch mee geïnstalleerd. 4

5 Voor de installatie Voor u het programma PC- stempelklok Server installeert, zult u moeten beslissen of u zoals in het schema op pagina 4 wordt aangegeven een server wilt gebruiken of dat u de server- module op dezelfde computer wilt laten werken waarop ook de tijdregistratie loopt. Als u de cliënten uitsluitend via TCP/IP-HTTP wilt verbinden, dient u beslist een server te gebruiken. Op voorwaarde dat er permanent een -proxy beschikbaar is in het lokale netwerk, kan de installatie op de permanent ter beschikking staande server de direct verbonden cliënten (TCP/IP-HTTP) bedienen en bovendien automatisch na vast te leggen intervallen data oproepen en versturen. Als u alle cliënten via zou willen verbinden met de tijdregistratie, verdient het aanbeveling de server- module op de werkplek-computer te laten werken waarop ook de tijdregistratie geïnstalleerd is, vooral wanneer u als verbinding met internet een DFÜ- verbinding (modem, ISDNaansluiting) gebruikt. Installatie Om de software PC-stempelklok-server te installeren, legt u de software-cd van de CHIP- DRIVE- tijdregistratie in de computer, en kiest dan op het als eerste verschijnende venster de taal Duits (Nederlands indien aanwezig) en daarna PC-stempelklok server installeren. Als uw PC zo geconfigureerd is dat de CD niet automatisch start, kiest u met behulp van Werkplek of van de Windows-Explorer eerst de letter van de drive waarin de CD-ROM zich bevindt en klikt dan dubbel op de bestandsnaam Start.exe. Na de installatie vindt u in de programma- groep Tijdregistratie vier iconen: PC- stempelklok server PC- stempelklok Admin PC- stempelklok server documentatie (de aanwezige documentatie) PC- stempelklok - documentatie Terwijl de Server- module principieel op de server gestart moet worden, kan de Adminstratietool ook vanuit een willekeurige werkplek-pc gestart worden. Voorwaarde is echter, dat de persoon die op de desbetreffende PC ingelogd is, op de server-map de volledige lees- en schrijfbevoegdheid bezit. Delen van de installatie-map? Als u de server- module op de computer geïnstalleerd heeft maar het beheer van de cliënten graag vanaf de werkplek afhandelt, moet u de server-map delen (de map in welke het bestand clocksrv.exe staat, standaard- map: C:\CHIPDRIVE\klok_server ). Deze vrijgave kunt u ook gebruiken voor het uitwisselen van data met de tijdregistratie- software (zie pagina 11). Vanzelfsprekend hoeft de vrijgave (delen) alleen ingericht te worden voor de persoon/ personen die verantwoordelijk zijn voor de tijdregistratie en op de desbetreffende PC's ingelogd is/ zijn. 5

6 Beheer van de cliënten met behulp van de Administratie-tool Voor de eerste start van de server- module dient u eerst het programma PC- stempelklok Admin te gebruiken, om de reeds aanwezige resp. geplande installaties van de PC- stempelklok in te voeren. Daarbij dient u te onderscheiden, of het om TCP/IP-HTTP cliënten of om cliënten gaat: bij TCP/IP-HTTP moet de computernaam ingevoerd worden, bij echter het adres. De server-module accepteert principieel alleen data, waarvan de afzenders ingevoerd zijn. Alle andere berichten worden zonder commentaar gewist. Het opnemen van contact via TCP/IP- HTTP kan eveneens alleen gebeuren, als de naam van de computer geregistreerd is. Belangrijke aanwijzing: sluit het programma PC- stempelklok Admin nadat u de invoeren uitgevoerd heeft, omdat de server-module zijn opgaven niet in de volle omvang kan uitvoeren zolang de Administratie-tool in gebruik is. Er kunnen speciaal geen s ontvangen resp. verzonden worden. Terminal-ID De terminal- ID is een onderdeel van elke boeking. Het geeft voor de beheerder van de tijdregistratie aan, op welk tijdregistratie-apparaat resp. op welke installatie van de PC- stempelklok de tijdregistratie heeft plaatsgevonden. Elke installatie van de PC- stempelklok heeft vooralsnog de provisorische terminal- ID In het verloop van de data- uitwisseling tussen server- module en PC- stempelklok krijgt de PC- stempelklok de door de beheerder vastgestelde terminal ID. Boekingen, die van een mobiel tijdregistratie- apparaat stammen en alleen met behulp van een computer overgebracht worden, krijgen de terminal ID van dat apparaat. Invoer voor de tijdregistratie- computer Opdat de tijdregistratie- PC (de PC waarop de tijdregistratie loopt ) vanuit de server de data via TCP/IP-HTTP kan afroepen, is het beslist noodzakelijk dat de naam van de desbetreffende computer ingevoerd wordt. Als u de Administratie-tool voor de eerste keer start, vindt u de provisorische invoer Tijdregistratie met de terminal ID Deze invoer dient als plaatshouder voor de naam van uw tijdregistratie- PC. Kies Bestand/ invoer bewerken, om de provisorische naam van uw tijdregistratie-computer te veranderen. 6

7 Invoeren van cliënten Om een cliënt in te voeren, kiest u Bestand / nieuwe invoer of u klikt op de desbetreffende button in de snelstart- lijst. Kies vervolgens bij de keuze Data- uitwisseling via de route, die u voor de desbetreffende installatie van de PC- stempelklok in gedachten heeft. Afhankelijk van uw keuze verandert het opschrift van het naamveld. Voer de computernaam resp. de - adressen in. 7

8 Controle van het verkeer De invoeren, die u met behulp van de Administratie-tool invoert, worden in het bestand clients.txt opgeslagen. Dit bestand wordt door de server- module ook gebruikt om het verkeer met de cliënten te protocolleren. Als er zich ergens problemen voordoen met het verkeer, kunt u met behulp van de Administratie-tool controleren, welke bestanden door een bepaalde cliënt binnengekomen zijn en wanneer die verstuurd zijn. Markeer daartoe de naam van de cliënt in de namenlijst. De lijst Ontvangen Attachments toont dan de bestandsnamen van de laatste 10 bestanden. De aanduidingen in de velden verzonden en ontvangen hebben betrekking op de in de lijst gemarkeerde invoer. Configureren van de server- module Onmiddellijk na de installatie is de server- module uitsluitend geconfigureerd voor het dataverkeer via TCP/IP-HTTP via Poort 80. Als u de server- module op deze manier wilt gebruiken, hoeft u geen instellingen meer uit te voeren. 8

9 Het programma is in deze toestand actief en klaar voor het uitwisselen van data met de cliënten en voor de installatie van de tijdregistratie-software. Als de PC- stempelklok een ijking van de tijd uitvoert resp. als op de stempel- PC een kaart ingestoken wordt, verschijnt op de server- module onder laatste aanvraag de naam van de computer die contact opgenomen heeft. Door op het getal te letten onder aanvraag nr. krijgt u informatie over de intensiteit van het totale data- verkeer. Om verdere instellingen uit te voeren, kiest u bestand/ instellingen. De instellings- assistent verschijnt, die u, afhankelijk van de keuze die u onder data- transfer maakt, stapsgewijs door de aparte instellingen leidt. 9

10 Poort- nummer Er bestaat normaal gesproken geen aanleiding voor het veranderen van het poort- nummer. In principe kunt u elk nummer kiezen. U dient echter overlapping met andere diensten zoals POP 3, SMTP, FTP, PING te vermijden. Als u hier een verandering uitvoert, moet u er vanzelfsprekend voor zorgen dat alle cliënten op dezelfde poort geconfigureerd worden. Instellingen voor Voor het thema dient u in de documentatie PC- stempelklok het punt PC- stempelklok bij - gebruik met eigen - adres te lezen. Daar worden alle instellingen duidelijk uitgelegd. Verder leert u daar wetenswaardigheden over aparte providers en de bijzonderheden daarvan. Als u een permanent in het lokale netwerk beschikbare mail- server gebruikt, dient u onder Postoproepen/ verzenden de optie automatisch te kiezen. De optie handmatig is bedoeld voor DFÜ- verbindingen. 10

11 oproepen en verzenden Om te kunnen testen of mogelijk is, staan de beide functies Test- mail aan een cliënt en Test- mail aan willekeurige ontvanger tot uw beschikking. Terwijl u bij Test- mail aan willekeurige ontvanger de ontvanger, het onderwerp via het toetsenbord kunt invoeren, kunt u bij Test- mail aan een cliënt de ontvanger alleen kiezen uit een lijst van de ingevoerde cliënten. Het onderwerp luidt: Test- mail en de tekst luidt: Tekst. De cliënt reageert op de ontvangst van dit bericht met de melding Test- mail van server ontvangen. Als u bij de instellingen voor het oproepen en verzenden van handmatig heeft ingesteld, gebruikt u het menupunt Mail oproepen versturen of de gelijknamige button, om de beide functies te starten. U kunt oproepen en verzenden ook handmatig starten, als u de optie automatisch ingesteld heeft, om een niet geplande ontvangst c.q. verzenden te starten. Aanwijzing: Een eventueel automatisch opgebouwde DFÜ- verbinding wordt mogelijkerwijs na het ontvangen en verzenden van data niet automatisch verbroken. Aanwijzing voor de gebruikers van de PC- stempelklok Als netwerkbeheerder van de PC-stempelklok moet u de aparte gebruikers of bij de installatie helpen of op zijn minst duidelijke aanwijzingen betreffende de instellingen doorgeven. Opdat de aparte installaties van de PC- stempelklok via TCP/IP-HTTP kunnen communiceren met de server module, heeft u of de computernaam of het IP- adres van de server nodig. Welke van deze beide aanduidingen bij de configuratie van de cliënten ingevoerd moet worden, hangt ervan af of in het netwerk DHCP (Dynamic Host Control Protocol) ingezet wordt of niet. Als er geen sprake is van DHCP, kunnen zowel de naam als het IP- adres gebruikt worden. Als er echter wel DHCP toegepast wordt, dan moet de computernaam gebruikt worden, tenzij de netwerkbeheerder de tijdregistratie- server uitgezonderd heeft van de dynamische toedeling van de IP- adressen en een vast IP- adres heeft toegewezen. In dit geval is het voordelig om ondanks het gebruik van DHCP het IP- adres te gebruiken. 11

12 Configureren van de tijdregistratie- software Opdat u de PC- stempelklok vanaf V3.00 met of zonder server- module kunt gebruiken, heeft u de CHIPDRIVE tijdregistratie software vanaf V 2.30 nodig. Om de voor de samenwerking van de programma s noodzakelijke instellingen uit te voeren, dient u in de tijdregistratie- software Bestand / Administratie / PC- stempelklok Instellingen te kiezen. Onder voorwaarde dat de server- module gebruikt zal worden (en het dus niet om een aparte installatie gaat), kunt u TCP/IP-HTTP instellen. Het vrijgeven van de server-map is dan niet nodig. Bij de keuze van TCP/IP-HTTP moet u na een klik op verder nog de computer- naam of het IPadres invoeren. Als er na het in orde maken van de TCP/IP- configuratie in de hoek rechts onderin van het programma- oppervlak geen verbindingssymbool verschijnt, komen voor het mislukken van het tot stand brengen van de verbinding in principe dezelfde oorzaken in aanmerking die in de documentatie PC- stempelklok op pagina 7 genoemd worden. Als u om administratieve redenen volledig toegangsrecht heeft (zie pag. 4 en pag. 5), kunt u ook Mappen- vrijgave (delen) kiezen. Hoe u verder moet handelen wordt uitgelegd in de Instellings- Assistent en in de Online- hulp van de tijdregistratie-software. 12

13 Data- uitwisseling tussen PC- stempelklok (server) en Tijdregistratie- software Er zijn meerdere mogelijkheden om boekingsdata van de PC- stempelklok of van de server- module over te nemen in de tijdregistratie en als tegenzet de actuele uren- overzichten door te geven aan de PC- stempelklok: Onmiddellijk na de start van de tijdregistratie- software worden nieuwe boekingsdata van de PC- stempelklok automatisch uitgelezen. U kiest het menupunt Evaluatie / Overzicht nu (voor het tonen van het overzicht worden de data geactualiseerd). U kiest het menupunt Bestand / Data van de PC- stempelklok inlezen. U laat de tijdregistratie- software s nachts doorlopen. Om 1 uur s nachts worden de data van de PC- stempelklok automatisch ingelezen. De herkomst van iedere boeking herkent u aan het nummer van het apparaat, dat of een mobiel tijdregistratie- apparaat kenmerkt of een installatie van de PC- stempelklok. De kleine p staat voor privé en betekent, dat de boeking afkomstig is van een niet gecontroleerde klok, dus van een installatie van de PC- stempelklok, die op het moment van de boeking geen contact had met de server of per op de centrale tijdregistratie is aangesloten. Na het inlezen van de boekingen worden de uren- overzichten nieuw berekend. Het resultaat van de nieuwe berekening wordt door de tijdregistratie- software teruggemeld aan de PC- stempelklok resp. aan de server- module, opdat bij het stempelen de stand van het uren- overzicht getoond kan worden. Dit gaat maximaal tot aan de vorige dag, omdat in principe alleen afgesloten dagen geëvalueerd worden. Met behulp van het menupunt Bestand / data voor PC- stempelklok actualiseren kunt u de actuele uren- overzichten naar de PC- stempelklok sturen, ook als er geen nieuwe data aanwezig zijn. Dit zou b.v. het geval kunnen zijn, als de netwerk- verbinding onderbroken was en net weer hersteld is. Aanwijzing: als de tijdregistratie- software s nachts doorloopt, vindt er om 1 uur een automatische actualisering plaats. Boekingen van bestand inlezen Als de PC- stempelklok met de optie handmatig verzenden van data geconfigureerd is, kunnen de data als attachment naar het - adres van de server- module gestuurd worden. In dit geval is er van de kant van de tijdregistratie- beheerder geen handmatig ingrijpen nodig, omdat de server-module zelfs het antwoord naar het adres van de inzender terugstuurt. Er bestaat ook de mogelijkheid, de door de PC- stempelklok gegenereerde bestanden op een willekeurige manier (b.v. op diskette, naar het adres van de persoon) te transporteren. Voor dit geval biedt de tijdregistratie- software het menupunt Bestand/ boekingsdata van bestand inlezen. 13

14 CHIPDRIVE - Tijdregistratie- apparaat Algemene beschrijving Bij de ontwikkeling van het CHIPDRIVE tijdregistratie- apparaat werd bijzondere waarde gehecht aan een zo eenvoudig mogelijke bediening. Zo wordt de normale Komen evt. Gaan boeking beperkt tot het insteken en weer er uithalen van de User Card M16. Het inschakelen van het apparaat gebeurt automatisch zodra er een kaart ingestoken wordt. De blauwe inschakeltoets hoeft alleen ingedrukt te worden, als u zonder chipcard de datum en tijd wilt zien of om het aantal opgeslagen boekingen te laten zien. De overdracht van de data op de PC geschiedt met behulp van de Transport Card M256. Installatie van de software Misschien is uw nieuw aangeschafte CHIPDRIVE mobile nog niet geprogrammeerd voor de tijdregistratie of het aanwezige programma is niet in het Nederlands. U vindt de juiste software op uw tijdregistratie- software- CD. Met behulp van de Transport Card brengt u het programma over van de PC naar het mobiele apparaat. Belangrijke aanwijzing: De software, die zich op uw tijdregistratie- software- CD bevindt, is alleen geschikt voor apparaten vanaf de apparaat- versie CHIPDRIVE mobile 910. Opdat u de software kunt kopiëren op de Transport Card, moet er aan twee voorwaarden voldaan zijn: 1. De driver-software voor de CHIPDRIVE moet op de PC geïnstalleerd zijn (U installeert de driver door de tijdregistratie- software of de PC- stempelklok te installeren). 2. De CHIPDRIVE voor de PC moet aangesloten zijn. Om de software van de CD op de Transport Card te kopiëren, dient u de volgende stappen uit te voeren: 1. Leg de software- CD er in en wacht tot het hoofdmenu op het beeldscherm verschijnt (als de Autostart- functie niet geactiveerd is, moet u dubbel klikken op het symbool of de bestandsnaam SETUP). 2. Kies als volgende de taal Nederlands (of Duits of Engels) en aansluitend software voor tijdregistratie- apparaat. Installeer het programma. 14

15 Start het programma software voor tijdregistratie-apparaat en steek de Transport Card in de CHIPDRIVE op de PC. 3. Kies software op kaart kopiëren en wacht, tot deze procedure afgelopen is. 4. Steek de Transport Card in het tijdregistratie- apparaat, druk daarna (op het tijdregistratieapparaat) op een willekeurige toets, wacht tot de laadprocedure afgelopen is en trek de kaart er weer uit. 5. Steek de Transport Card weer in de CHIPDRIVE op de PC en kies Transport Card weer aanmaken (de kaart wordt daardoor geformatteerd). U kunt dan het volgende punt ( Transport Card formatteren ) overslaan. Transport Card formatteren De Transport Card moet, voordat hij de eerste keer gebruikt wordt, geformatteerd worden. Daarvoor heeft u een PC met CHIPDRIVE en of de software Professionele tijdregistratie of de PCstempelklok nodig. Steek de Transport Card gewoon, bij lopende tijdregistratie- software, in de CHIPDRIVE. Er wordt dan gevraagd of u de er ingestoken kaart wilt formatteren. 15

16 Instellingen controleren en veranderen Om de instellingen op het tijdregistratie- apparaat te bewerken, heeft u als bewijs dat u toegangsgerechtigd bent een geformatteerde Transport Card nodig. U roept het hoofdmenu voor de in totaal 5 instelmogelijkheden op door de Transport Card er in te steken en aansluitend op de groene OK- toets te drukken. Instellen van tijd en datum Om bij het beeldscherm tijd/ datum veranderen te komen, kiest u in het hoofdmenu punt 1, door op toets 1 van het toetsenbord te drukken. De op dat moment actieve instelmogelijkheid wordt geaccentueerd door een streep eronder. Als u i.p.v. het 24h formaat voor de tijd de voorkeur geeft aan het 12h AM/PM formaat, drukt u op één van de pijltjestoetsen naar boven resp. naar beneden. Met de pijltjestoets naar rechts markeert u als volgende de uren, om die (indien nodig) met een van de toetsen UP of DOWN in te stellen. Markeer daarna de minuten, om die op dezelfde manier in te stellen. De seconden kunnen alleen op 0 teruggezet worden. Met de functie TTMM kunt u het format van de datum aanpassen (TTMM betekent dag/ maand MMTT staat voor maand/ dag). 16

17 Met de groene OK- toets keert u terug naar het hoofdmenu. In tegenstelling tot alle andere instellingen (punt 2 t/m 5 in het hoofdmenu) zijn tijd en datum onmiddellijk na een verandering opgeslagen. Zomer-/ Wintertijd Kies in het hoofdmenu punt 2 om datum en tijd voor de automatische omschakeling van zomertijd op wintertijd resp. van wintertijd op zomertijd in te stellen. Om de automatische omschakeling te deactiveren, beweegt u de markering naar an (= aan), om met behulp van een pijltjestoets op aus (= uit) te schakelen. Met de toets naar rechts komt u achtereenvolgens bij dag, maand en tijd voor de omschakeling van winter- naar zomertijd (+1) en daarna op de volgende regel (-1), die betrekking heeft op de omschakeling van zomer- naar wintertijd. De instellingen worden overgenomen als u ze m.b.v. de groene OK toets bevestigt. Met de rode Afbreken- toets keert u zonder verandering terug naar het hoofdmenu. Tijd kalibreren Punt 3 van het hoofdmenu maakt een precieze kalibrering van de tijd mogelijk. Als uw apparaat over langere periodes een aanmerkelijke afwijking van de tijd aangeeft, kunt u hier een correctie uitvoeren. Er wordt aanbevolen eerst de afwijking over 30 dagen exact vast te stellen, omdat de waarde die voor de kalibrering ingegeven moet worden, betrekking heeft op een maand. Met behulp van de toetsen naar boven en naar beneden kunt u de pijl boven de schaalverdeling in vaste stappen van 10,7 sec/ maand (+) resp. 5,35 sec/ maand (-) verstellen. 17

18 LCD- contrast veranderen Als het display van uw tijdregistratie- apparaat te weinig contrast vertoont of als er storende verticale of horizontale lijnen zichtbaar zijn (te groot contrast), kies dan in het hoofdmenu punt 4 om het contrast aan te passen. Met behulp van de pijltjestoets stelt u het contrast in kleine stappen hoger (naar boven) of lager (naar beneden) in. De toets naar rechts zet de markering terug op de oorspronkelijke standaardwaarde. Als u per ongeluk het contrast zo veel veranderd heeft dat u op het display niets meer kunt herkennen, kunt u door op de rode afbreek- toets terugkeren naar het hoofdmenu, zonder de verandering over te nemen. Aanwijzing: Het contrast is ook afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Als het apparaat slechts tijdelijk in een koude omgeving was en het contrast is daardoor minder geworden, zal het bij het bereiken van de normale kamertemperatuur vanzelf weer groter worden. Terminal ID (apparaatnummer) veranderen Speciaal als er meerdere tijdregistratie- apparaten gebruikt worden of als één of meerdere apparaten samen met de PC- stempelklok worden gebruikt, is het belangrijk dat elk apparaat zijn eigen apparaatnummer bezit. Dit nummer is onderdeel van elke boeking die op het desbetreffende apparaat uitgevoerd wordt. Met behulp van de tijdregistratie- software kan daardoor precies getraceerd worden wie wanneer waar (op welk apparaat) gestempeld heeft. Om het apparaatnummer in te stellen, kiest u in het hoofdmenu punt 5. Bij nieuwe apparaten komt het apparaatnummer overeen met de laatste vier cijfers van het op de achterkant van het apparaat opgeplakte serienummer. U kunt waarden tussen 1 en 9999 invoeren. Bij het invoeren van een software- update wordt het nummer teruggezet op Het nummer moet dan, zoals hier beschreven, opnieuw ingevoerd worden. 18

19 Stempelen van Komen en Gaan zonder project Er wordt gestempeld door het insteken van User Cards, die met behulp van de CHIPDRIVE tijdregistratie- software gemaakt zijn. De boeking gaat automatisch een bevestiging met behulp van de groene OK- toets is niet nodig. De soort boeking (Komen of Gaan) hangt van de het laatst gedane boeking af. Als er een keer vergeten is te stempelen, moet er bij de volgende keer beslist twee keer gestempeld worden, opdat in ieder geval de laatste boeking klopt. De soort van de gedane boeking wordt op het display links onder getoond en bovendien naast de tijd door een grote beginletter (K, G, of P). Stempelen van Komen met project Het tijdregistratie- apparaat neemt bij de Komen- boeking automatisch het projectnummer van de laatste Komen- resp. project- wisseling- boeking over. Om bij het komen een projectnummer in te voeren resp. om het overgenomen nummer te veranderen, handelt u als volgt: 1. Steek de User Card er in en wacht kort, tot uw naam en de bevestiging van de Komen- boeking op het display verschijnen. 2. Voer met behulp van de cijfertoetsen het projectnummer in en bevestig de invoer met de groene OK- toets. 3. Trek de kaart pas uit het apparaat, nadat de boeking met het projectnummer bevestigd is. Stempelen van een project- wisseling Een projectwisseling wordt dan gestempeld, als er zonder pauze van één project naar een ander project gewisseld wordt of als het werk aan een project beëindigd wordt (wisseling naar project 0000 ). Om een projectwisseling te stempelen, handelt u als volgt: 1. Steek de User Card er in en wacht kort, tot uw naam en de bevestiging van de Gaan- boeking op het display verschijnen. 2. Voer met behulp van de cijfertoetsen het projectnummer in en bevestig de invoer met de groene OK- toets. 19

20 3. Trek de kaart pas uit het apparaat, nadat de projectwisseling bevestigd is. Correctie van foutieve invoeren en afbreken Met behulp van de pijltjestoets naar rechts kunt u het laatst ingevoerde cijfer wissen. De rode afbreek- toets daarentegen wist het ingevoerde getal volledig. Om de procedure helemaal af te breken, trekt u gewoon de kaart er uit zonder eerst op de OK- toets te drukken. Het blijft dan bij de oorspronkelijke Komen- resp. Gaan- boeking. Data- transport naar de PC Om de data van het tijdregistratie- apparaat naar de PC te transporteren, gebruikt u een geformatteerde Transport Card. Op de PC kunt u voor het inlezen van de data òf de software Profi- Tijdregistratie òf de PC- stempelklok gebruiken. Voer s.v.p. de volgende stappen uit, om de data uit het apparaat naar de PC over te brengen. 1. Steek de Transport Card in het tijdregistratie- apparaat en wacht, tot de melding Transfer OK verschijnt. 2. Steek de kaart als het tijdregistratie- programma loopt in de CHIPDRIVE op de PC. 3. Bevestig de vraag, of de data ingelezen moeten worden. 4. Verwijder de kaart pas na beëindiging van de inlees- procedure. Aanwijzing: Vanaf versie V2.11 van de software voor het tijdregistratie- apparaat is het ook mogelijk, met een Transport Card meerdere apparaten uit te lezen, zonder de kaart tussendoor naar de PC te brengen. 20

CHIPDRIVE PC Stempelklok

CHIPDRIVE PC Stempelklok Bestnr. 96 77 11 CHIPDRIVE PC Stempelklok Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 29-3-2016 Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Bestnr Mini DVR in zaklampbehuizing

Bestnr Mini DVR in zaklampbehuizing Bestnr. 75 20 12 Mini DVR in zaklampbehuizing Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

Handleiding E-mail clients

Handleiding E-mail clients Handleiding E-mail clients Inhoudsopgave Handleiding E-mail clients... 1 1 POP of IMAP... 2 2 Outlook... 2 2.1 Instellen Mailaccount... 2 Stap 1... 2 Stap 2... 2 Stap 3... 3 Stap 4... 3 Stap 5... 3 Stap

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding . Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is Citrix?... 3 1.2 Voordelen van Citrix... 3 1.3 Wat heeft u nodig om toegang te krijgen... 3 2 Systeemeisen... 4 2.1 Ondersteunde Web browsers...

Nadere informatie

Bestnr. 97 31 36 NETGEAR Wireless router MR814v2

Bestnr. 97 31 36 NETGEAR Wireless router MR814v2 Bestnr. 97 31 36 NETGEAR Wireless router MR814v2 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s h a n d l e i d i n g N I - 7 0 7 5 3 2 n e d e r l a n d s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows 98

Installatiehandleiding Windows 98 Installatiehandleiding Windows 98 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder Arno Schoon IO1D4.1 Installatiehandleiding Windows 98 ICT Beheerder BOL-4 leerjaar 1 Koning Willem I College Project 2

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 3-11-2016 Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Mywebshop Email configuratie Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Deze handleiding mag gebruikt worden om met behulp van de mywebshop.net infrastructuur een webwinkel/website te bouwen.

Nadere informatie

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Handmatige Instellingen Exchange Online Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Inhoudsopgave 1 Handmatige Instellingen Exchange Online voor Nokia E51 Smartphone...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Mail for Exchange van

Nadere informatie

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1 Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen Versie 1.3 20-04-2015 1 PostBase (Mini) verbindingsinstellingen Deze handleiding zal u stapsgewijs door de verbindingsinstellingen helpen. Dit is een aanvulling

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

SGH-A400 WAP browser Handleiding

SGH-A400 WAP browser Handleiding * Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Installatie Handleiding TechControl

Installatie Handleiding TechControl Installatie Handleiding TechControl Maneffic Solutions Vincent Schuurhuis Versie 1.01 Plaats de CD in het CD-Rom station van de computer, de installatie zal automatisch gestart worden. Indien u de installatie

Nadere informatie

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren. Alle stappen voor de installatie

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Installatie Windows XP Professional Edition

Installatie Windows XP Professional Edition Installatie Windwos XP Professional Edition 1 Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren.

Nadere informatie

Aan de slag met het adres van je website. Handleiding

Aan de slag met het  adres van je website. Handleiding Aan de slag met het e-mailadres van je website Handleiding Inhoud 03 Webmail instellen 05 Voordat je begint: benodigde gegevens 06 Waarom IMAP? 07 E-mailprogramma s 2 Webmail instellen Je hebt van ons

Nadere informatie

HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA

HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA 1 Inhoud Hoofdmenu 3 Omzetten tonen 4 Bankuittreksels 5 Orders 6 Overschrijvingen 6 Toelaten 8 Binnenlandse overschrijving 11 Globale overschrijving 12 Debetorders (domicilie

Nadere informatie

Kalender-klok met rekenmachine

Kalender-klok met rekenmachine G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 77 31 10 Kalender-klok met rekenmachine Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 28 86 Codeslot DCS-3000 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

TYPHOON DVD-MAKER. Bestnr. 99 45 02

TYPHOON DVD-MAKER. Bestnr. 99 45 02 Bestnr. 99 45 02 TYPHOON DVD-MAKER Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3 HANDLEIDING Digitale Harddisk Recorder DVR DigitAll CCTV Doornseweg 2a Tel.: 0183-4016346 1. Introductie 2 Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2 2. Algemeen 3 Opstarten systeem 3

Nadere informatie

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC NOD32 Antivirus Systeem Versie 2 Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC 2 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Installeren van NOD32 versie 2.........4 2.1 Eerste installatie.........4

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding ICY1801TP Thermostat Programmer Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I.C.Y. B.V. Introductie De Thermostat Programmer vergemakkelijkt het programmeren van de Timer-Thermostaat, doordat u één keer

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Spar-set "FHT 80 BTFn" Ventielaandrijving

Spar-set FHT 80 BTFn Ventielaandrijving Versie 03/10 Bestnr. 64 64 63 Spar-set "FHT 80 BTFn" Ventielaandrijving Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

HANDLEIDING Vectron Commander 6.xx

HANDLEIDING Vectron Commander 6.xx HANDLEIDING Vectron Commander 6.xx Kassanet Leza Atoomweg 7 1627 LE Hoorn Tel 0229-562110 Fax 0229-271611 Info@leza.nl 1 Uitlezen programmering van de kassa Menu communicatie Lees kassaprogramma Kies kassa

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

samaritan PAD, AED en PDU Gebruikershandleiding voor Saver EVO

samaritan PAD, AED en PDU Gebruikershandleiding voor Saver EVO samaritan PAD, AED en PDU Gebruikershandleiding voor Saver EVO De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en belichaamt geen enkele toezegging van HeartSine Technologies

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.2 Single User release notes

Factuur2King 2.0.2 Single User release notes Factuur2King 2.0.2 Single User release notes Naar aanleiding van meldingen en wensen van klanten hebben wij een nieuwe versie van Factuur2King uitgebracht, versie 2.0.2. De volgende wijzigingen zijn in

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

Thermo-klok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Thermo-klok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 28 57 Thermo-klok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?...

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?... Introductie In deze handleiding leggen we uit hoe u het beste uit uw e-mail kunt halen met QSIT. Iedereen kan met de duidelijke voorbeelden zijn of haar e-mail op de juiste wijze instellen. De belangrijkste

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

Hoe configureer ik mijn iphone om toegang te hebben tot internet en mijn e mails te lezen?

Hoe configureer ik mijn iphone om toegang te hebben tot internet en mijn e mails te lezen? Hoe configureer ik mijn iphone om toegang te hebben tot internet en mijn e mails te lezen? Opmerking: u kunt zich op 2 manieren verbinden met internet: Via het 3G netwerk van mobiele telefonie: nationale

Nadere informatie

Instructie. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. BICS Installatie. BICS Installatie

Instructie. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. BICS Installatie. BICS Installatie Instructie Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 1 Instructie Voor BICS dient u te beschikken over een werkende internetverbinding en dient het TCP/IP Netwerkprotocol is geïnstalleerd te zijn. U dient

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Klik met de rechtermuisknop in het scherm, er komen nu menu opties tevoorschijn. Ga naar hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen

Klik met de rechtermuisknop in het scherm, er komen nu menu opties tevoorschijn. Ga naar hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen Snel start gids NVR Start de NVR op en verbind de NVR en de IP-camera s met internet en stroom. Tijd en algemene gegevens instellen hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen Tijdzone: Kies de juiste tijdzone

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal

SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal Versie 3.0 van TecLocal Besteller gebruiken INHOUD I. Aanmelding II. III. Functies Artikelselectie a. Handmatige artikelselectie b. Artikelselectie uit elektronische onderdeelcatalogus

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird

ZN - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird Status: Productie Versie: v03.00 Publicatie datum: 21-4-2017 Auteur:

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Snel op weg met e.dentifier2

Snel op weg met e.dentifier2 Snel op weg met e.dentifier2 U kunt uw e.dentifier2 gekoppeld of los gebruiken. De verschillen tussen beide methoden leggen we hier uit. Ook vindt u hier antwoord op de veelgestelde vragen. Gekoppeld gebruik

Nadere informatie

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Versie 1.0 11-05-2011 Inleiding Urenlang bezig met het controleren en invoeren van adresgegevens? Act! PostcodeCheck biedt uitkomst! U hoeft alleen de postcode

Nadere informatie

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010 Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212 13 september 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Belangrijke informatie bij Klankie 2010...4 3. C3LO-werkstation inrichten als

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print AAN DE SLAG INSTALLATIE In deze handleiding worden de stappen besproken die doorlopen worden bij het installeren van de volledige versie Communicate In Print LET OP! WANNEER U EERDER EEN VERSIE VAN IN

Nadere informatie

Net2CountedAccess. Handleiding 1.0

Net2CountedAccess. Handleiding 1.0 1.0 INTOACCESS B.V. THE INTEGRATORS A.Hofmanweg 5A 2031 BH Haarlem The Netherlands info@intoaccess.com www.intoaccess.com +31(0)23 7505 128 Page 2 of 13 Net2CountedAccess Index Installatie en configuratie

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 Status: Productie Versie: v01.00 Publicatie datum: 28-11-2017

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Elektronisch facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 26 maart 2014 Definitief Carol Esmeijer Technische

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 15 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie