CHIPDRIVE PC Stempelklok Server

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHIPDRIVE PC Stempelklok Server"

Transcriptie

1 Bestnr CHIPDRIVE PC Stempelklok Server Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 2005 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo Internet: of

2 Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor het kopen van dit product. Lees eerst deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door, voordat u deze CHIPDRIVE PCstempelklok server, tijdregistratie- apparaat en professionele tijdregistratie- software in gebruik neemt. U dient zich beslist te houden aan de aanwijzingen betreffende de veiligheid en het gebruik. Voor meer informatie kunt u kijken op of Inhoudsopgave Pagina PC- stempelklok- Server: 4 Algemene Beschrijving 5 Voor de installatie 5 Installatie 5 Vrijgeven (delen) van de installatie-map? 6 Beheer van de cliënt met behulp van de Administratie- tool 6 Terminal- ID 6 Invoer voor de tijdregistratie- computer 6 Invoeren van cliënten 7 Controle van het - verkeer 8 Configureren van de server- module 8 Poort- nummer 10 Instellingen voor 10 oproepen en verzenden 11 Aanwijzing voor de gebruikers van de stempelklok 11 Configureren van de tijdregistratie- software 12 Data- uitwisseling tussen PC- stempelklok (server) en tijdregistratie- software 13 Boekingen van bestand inlezen 13 Tijdregistratie- apparaat 14 Algemene beschrijving 14 Installatie van de software 14 Transport Card formatteren 15 Instellingen controleren en veranderen 16 Instellen van tijd en datum 16 2

3 Zomer- /wintertijd 17 Tijd kalibreren 17 LCD- contrast veranderen 18 Terminal- ID (apparaatnummer) veranderen 18 Stempelen van Komen en Gaan zonder project 19 Stempelen van Komen met project 19 Stempelen van het wisselen van een project 19 Correctie van foutieve invoeren en afbreken 20 Data- transport naar de PC 20 Vervangen van batterijen, onderhoud van het apparaat 21 Technische specificaties 21 Professionele tijdregistratie Korte handleiding 22 Installatie van de CHIPDRIVE Tijdregistratie- software 22 Basisinstellingen 22 Personen aanleggen 23 Data van het mobiele CHIPDRIVE tijdregistratie- apparaat 24 Data van de PC- stempelklok 24 Boekingen bewerken 25 Evaluatie printen, exporteren en data afsluiten 26 Data beveiligen 27 Overige informatie 27 PC- Stempelklok 28 Algemene beschrijving 28 Voorwaarden Installatie 28 PC- stempelklok configureren 29 PC- stempelklok configureren voor gebruik van TCP/IP HTTP 31 PC- stempelklok voor gebruik zonder eigen adres 32 PC- stempelklok voor gebruik met eigen adres 35 Testen van de instellingen 38 Stempelen op de PC- stempelklok 39 PC- stempelklok in combinatie met het mobiele tijdregistratie- apparaat 40 Reparatie van kaarten 41 3

4 PC- stempelklok - Server Algemene beschrijving De software PC- stempelklok is een onderdeel van het CHIPDRIVE- tijdregistratie- systeem en maakt het in combinatie met een kaartlezer van het merk CHIPDRIVE mogelijk te stempelen direct op de werkplek en ook data vanuit het mobiele tijdregistratie- apparaat over te dragen. Zodra er met meer dan één stempelklok gewerkt moet worden, moet de software PC- stempelklok server (hierna ook verkort Server- module genoemd) toegepast worden. Voor de data-uitwisseling tussen de aparte installaties van de PC-stempelklok en de server- module is er de keuze tussen een directe verbinding via het netwerk- protocol TCP/IP-HTTP en een meer indirecte weg via . De verbinding via TCP/IP-HTTP heeft het voordeel, dat de stempeltijd afkomstig is van de systeemtijd van de server en dat de boekingen direct overgebracht worden naar de server. Voorwaarde voor deze manier van werken is een locaal TCP-IP- netwerk (LAN). Verder dient de server- module geïnstalleerd te worden op een computer (server), die zo mogelijk continu in bedrijf is. Het gebruikssysteem speelt hierbij geen rol (alle Windows-versies vanaf Windows 95 resp. NT4.0). Als alternatief of als aanvulling op de directe verbinding bestaat de mogelijkheid van data- uitwisseling per volgens de protocollen POP3/SMTP. Een ijking van de tijd is op deze manier natuurlijk niet mogelijk. Het voordeel van het dataverkeer zit hem daarin, dat er geen permanente netwerk- verbinding tussen PC- stempelklok en server nodig is. De data kunnen ook via een DFÜ- verbinding (analoog modem of ISBN- aansluiting) overgebracht worden. Onafhankelijk van hoe het dataverkeer tussen de aparte installaties van de PC- stempelklok en de server plaatsvindt, moeten alle installaties (cliënten) aangemeld worden. Dit gebeurt met het programma PC- stempelklok Admin hierna ook Administratie tool genoemd. De Administratietool wordt bij de installatie van de server- module automatisch mee geïnstalleerd. 4

5 Voor de installatie Voor u het programma PC- stempelklok Server installeert, zult u moeten beslissen of u zoals in het schema op pagina 4 wordt aangegeven een server wilt gebruiken of dat u de server- module op dezelfde computer wilt laten werken waarop ook de tijdregistratie loopt. Als u de cliënten uitsluitend via TCP/IP-HTTP wilt verbinden, dient u beslist een server te gebruiken. Op voorwaarde dat er permanent een -proxy beschikbaar is in het lokale netwerk, kan de installatie op de permanent ter beschikking staande server de direct verbonden cliënten (TCP/IP-HTTP) bedienen en bovendien automatisch na vast te leggen intervallen data oproepen en versturen. Als u alle cliënten via zou willen verbinden met de tijdregistratie, verdient het aanbeveling de server- module op de werkplek-computer te laten werken waarop ook de tijdregistratie geïnstalleerd is, vooral wanneer u als verbinding met internet een DFÜ- verbinding (modem, ISDNaansluiting) gebruikt. Installatie Om de software PC-stempelklok-server te installeren, legt u de software-cd van de CHIP- DRIVE- tijdregistratie in de computer, en kiest dan op het als eerste verschijnende venster de taal Duits (Nederlands indien aanwezig) en daarna PC-stempelklok server installeren. Als uw PC zo geconfigureerd is dat de CD niet automatisch start, kiest u met behulp van Werkplek of van de Windows-Explorer eerst de letter van de drive waarin de CD-ROM zich bevindt en klikt dan dubbel op de bestandsnaam Start.exe. Na de installatie vindt u in de programma- groep Tijdregistratie vier iconen: PC- stempelklok server PC- stempelklok Admin PC- stempelklok server documentatie (de aanwezige documentatie) PC- stempelklok - documentatie Terwijl de Server- module principieel op de server gestart moet worden, kan de Adminstratietool ook vanuit een willekeurige werkplek-pc gestart worden. Voorwaarde is echter, dat de persoon die op de desbetreffende PC ingelogd is, op de server-map de volledige lees- en schrijfbevoegdheid bezit. Delen van de installatie-map? Als u de server- module op de computer geïnstalleerd heeft maar het beheer van de cliënten graag vanaf de werkplek afhandelt, moet u de server-map delen (de map in welke het bestand clocksrv.exe staat, standaard- map: C:\CHIPDRIVE\klok_server ). Deze vrijgave kunt u ook gebruiken voor het uitwisselen van data met de tijdregistratie- software (zie pagina 11). Vanzelfsprekend hoeft de vrijgave (delen) alleen ingericht te worden voor de persoon/ personen die verantwoordelijk zijn voor de tijdregistratie en op de desbetreffende PC's ingelogd is/ zijn. 5

6 Beheer van de cliënten met behulp van de Administratie-tool Voor de eerste start van de server- module dient u eerst het programma PC- stempelklok Admin te gebruiken, om de reeds aanwezige resp. geplande installaties van de PC- stempelklok in te voeren. Daarbij dient u te onderscheiden, of het om TCP/IP-HTTP cliënten of om cliënten gaat: bij TCP/IP-HTTP moet de computernaam ingevoerd worden, bij echter het adres. De server-module accepteert principieel alleen data, waarvan de afzenders ingevoerd zijn. Alle andere berichten worden zonder commentaar gewist. Het opnemen van contact via TCP/IP- HTTP kan eveneens alleen gebeuren, als de naam van de computer geregistreerd is. Belangrijke aanwijzing: sluit het programma PC- stempelklok Admin nadat u de invoeren uitgevoerd heeft, omdat de server-module zijn opgaven niet in de volle omvang kan uitvoeren zolang de Administratie-tool in gebruik is. Er kunnen speciaal geen s ontvangen resp. verzonden worden. Terminal-ID De terminal- ID is een onderdeel van elke boeking. Het geeft voor de beheerder van de tijdregistratie aan, op welk tijdregistratie-apparaat resp. op welke installatie van de PC- stempelklok de tijdregistratie heeft plaatsgevonden. Elke installatie van de PC- stempelklok heeft vooralsnog de provisorische terminal- ID In het verloop van de data- uitwisseling tussen server- module en PC- stempelklok krijgt de PC- stempelklok de door de beheerder vastgestelde terminal ID. Boekingen, die van een mobiel tijdregistratie- apparaat stammen en alleen met behulp van een computer overgebracht worden, krijgen de terminal ID van dat apparaat. Invoer voor de tijdregistratie- computer Opdat de tijdregistratie- PC (de PC waarop de tijdregistratie loopt ) vanuit de server de data via TCP/IP-HTTP kan afroepen, is het beslist noodzakelijk dat de naam van de desbetreffende computer ingevoerd wordt. Als u de Administratie-tool voor de eerste keer start, vindt u de provisorische invoer Tijdregistratie met de terminal ID Deze invoer dient als plaatshouder voor de naam van uw tijdregistratie- PC. Kies Bestand/ invoer bewerken, om de provisorische naam van uw tijdregistratie-computer te veranderen. 6

7 Invoeren van cliënten Om een cliënt in te voeren, kiest u Bestand / nieuwe invoer of u klikt op de desbetreffende button in de snelstart- lijst. Kies vervolgens bij de keuze Data- uitwisseling via de route, die u voor de desbetreffende installatie van de PC- stempelklok in gedachten heeft. Afhankelijk van uw keuze verandert het opschrift van het naamveld. Voer de computernaam resp. de - adressen in. 7

8 Controle van het verkeer De invoeren, die u met behulp van de Administratie-tool invoert, worden in het bestand clients.txt opgeslagen. Dit bestand wordt door de server- module ook gebruikt om het verkeer met de cliënten te protocolleren. Als er zich ergens problemen voordoen met het verkeer, kunt u met behulp van de Administratie-tool controleren, welke bestanden door een bepaalde cliënt binnengekomen zijn en wanneer die verstuurd zijn. Markeer daartoe de naam van de cliënt in de namenlijst. De lijst Ontvangen Attachments toont dan de bestandsnamen van de laatste 10 bestanden. De aanduidingen in de velden verzonden en ontvangen hebben betrekking op de in de lijst gemarkeerde invoer. Configureren van de server- module Onmiddellijk na de installatie is de server- module uitsluitend geconfigureerd voor het dataverkeer via TCP/IP-HTTP via Poort 80. Als u de server- module op deze manier wilt gebruiken, hoeft u geen instellingen meer uit te voeren. 8

9 Het programma is in deze toestand actief en klaar voor het uitwisselen van data met de cliënten en voor de installatie van de tijdregistratie-software. Als de PC- stempelklok een ijking van de tijd uitvoert resp. als op de stempel- PC een kaart ingestoken wordt, verschijnt op de server- module onder laatste aanvraag de naam van de computer die contact opgenomen heeft. Door op het getal te letten onder aanvraag nr. krijgt u informatie over de intensiteit van het totale data- verkeer. Om verdere instellingen uit te voeren, kiest u bestand/ instellingen. De instellings- assistent verschijnt, die u, afhankelijk van de keuze die u onder data- transfer maakt, stapsgewijs door de aparte instellingen leidt. 9

10 Poort- nummer Er bestaat normaal gesproken geen aanleiding voor het veranderen van het poort- nummer. In principe kunt u elk nummer kiezen. U dient echter overlapping met andere diensten zoals POP 3, SMTP, FTP, PING te vermijden. Als u hier een verandering uitvoert, moet u er vanzelfsprekend voor zorgen dat alle cliënten op dezelfde poort geconfigureerd worden. Instellingen voor Voor het thema dient u in de documentatie PC- stempelklok het punt PC- stempelklok bij - gebruik met eigen - adres te lezen. Daar worden alle instellingen duidelijk uitgelegd. Verder leert u daar wetenswaardigheden over aparte providers en de bijzonderheden daarvan. Als u een permanent in het lokale netwerk beschikbare mail- server gebruikt, dient u onder Postoproepen/ verzenden de optie automatisch te kiezen. De optie handmatig is bedoeld voor DFÜ- verbindingen. 10

11 oproepen en verzenden Om te kunnen testen of mogelijk is, staan de beide functies Test- mail aan een cliënt en Test- mail aan willekeurige ontvanger tot uw beschikking. Terwijl u bij Test- mail aan willekeurige ontvanger de ontvanger, het onderwerp via het toetsenbord kunt invoeren, kunt u bij Test- mail aan een cliënt de ontvanger alleen kiezen uit een lijst van de ingevoerde cliënten. Het onderwerp luidt: Test- mail en de tekst luidt: Tekst. De cliënt reageert op de ontvangst van dit bericht met de melding Test- mail van server ontvangen. Als u bij de instellingen voor het oproepen en verzenden van handmatig heeft ingesteld, gebruikt u het menupunt Mail oproepen versturen of de gelijknamige button, om de beide functies te starten. U kunt oproepen en verzenden ook handmatig starten, als u de optie automatisch ingesteld heeft, om een niet geplande ontvangst c.q. verzenden te starten. Aanwijzing: Een eventueel automatisch opgebouwde DFÜ- verbinding wordt mogelijkerwijs na het ontvangen en verzenden van data niet automatisch verbroken. Aanwijzing voor de gebruikers van de PC- stempelklok Als netwerkbeheerder van de PC-stempelklok moet u de aparte gebruikers of bij de installatie helpen of op zijn minst duidelijke aanwijzingen betreffende de instellingen doorgeven. Opdat de aparte installaties van de PC- stempelklok via TCP/IP-HTTP kunnen communiceren met de server module, heeft u of de computernaam of het IP- adres van de server nodig. Welke van deze beide aanduidingen bij de configuratie van de cliënten ingevoerd moet worden, hangt ervan af of in het netwerk DHCP (Dynamic Host Control Protocol) ingezet wordt of niet. Als er geen sprake is van DHCP, kunnen zowel de naam als het IP- adres gebruikt worden. Als er echter wel DHCP toegepast wordt, dan moet de computernaam gebruikt worden, tenzij de netwerkbeheerder de tijdregistratie- server uitgezonderd heeft van de dynamische toedeling van de IP- adressen en een vast IP- adres heeft toegewezen. In dit geval is het voordelig om ondanks het gebruik van DHCP het IP- adres te gebruiken. 11

12 Configureren van de tijdregistratie- software Opdat u de PC- stempelklok vanaf V3.00 met of zonder server- module kunt gebruiken, heeft u de CHIPDRIVE tijdregistratie software vanaf V 2.30 nodig. Om de voor de samenwerking van de programma s noodzakelijke instellingen uit te voeren, dient u in de tijdregistratie- software Bestand / Administratie / PC- stempelklok Instellingen te kiezen. Onder voorwaarde dat de server- module gebruikt zal worden (en het dus niet om een aparte installatie gaat), kunt u TCP/IP-HTTP instellen. Het vrijgeven van de server-map is dan niet nodig. Bij de keuze van TCP/IP-HTTP moet u na een klik op verder nog de computer- naam of het IPadres invoeren. Als er na het in orde maken van de TCP/IP- configuratie in de hoek rechts onderin van het programma- oppervlak geen verbindingssymbool verschijnt, komen voor het mislukken van het tot stand brengen van de verbinding in principe dezelfde oorzaken in aanmerking die in de documentatie PC- stempelklok op pagina 7 genoemd worden. Als u om administratieve redenen volledig toegangsrecht heeft (zie pag. 4 en pag. 5), kunt u ook Mappen- vrijgave (delen) kiezen. Hoe u verder moet handelen wordt uitgelegd in de Instellings- Assistent en in de Online- hulp van de tijdregistratie-software. 12

13 Data- uitwisseling tussen PC- stempelklok (server) en Tijdregistratie- software Er zijn meerdere mogelijkheden om boekingsdata van de PC- stempelklok of van de server- module over te nemen in de tijdregistratie en als tegenzet de actuele uren- overzichten door te geven aan de PC- stempelklok: Onmiddellijk na de start van de tijdregistratie- software worden nieuwe boekingsdata van de PC- stempelklok automatisch uitgelezen. U kiest het menupunt Evaluatie / Overzicht nu (voor het tonen van het overzicht worden de data geactualiseerd). U kiest het menupunt Bestand / Data van de PC- stempelklok inlezen. U laat de tijdregistratie- software s nachts doorlopen. Om 1 uur s nachts worden de data van de PC- stempelklok automatisch ingelezen. De herkomst van iedere boeking herkent u aan het nummer van het apparaat, dat of een mobiel tijdregistratie- apparaat kenmerkt of een installatie van de PC- stempelklok. De kleine p staat voor privé en betekent, dat de boeking afkomstig is van een niet gecontroleerde klok, dus van een installatie van de PC- stempelklok, die op het moment van de boeking geen contact had met de server of per op de centrale tijdregistratie is aangesloten. Na het inlezen van de boekingen worden de uren- overzichten nieuw berekend. Het resultaat van de nieuwe berekening wordt door de tijdregistratie- software teruggemeld aan de PC- stempelklok resp. aan de server- module, opdat bij het stempelen de stand van het uren- overzicht getoond kan worden. Dit gaat maximaal tot aan de vorige dag, omdat in principe alleen afgesloten dagen geëvalueerd worden. Met behulp van het menupunt Bestand / data voor PC- stempelklok actualiseren kunt u de actuele uren- overzichten naar de PC- stempelklok sturen, ook als er geen nieuwe data aanwezig zijn. Dit zou b.v. het geval kunnen zijn, als de netwerk- verbinding onderbroken was en net weer hersteld is. Aanwijzing: als de tijdregistratie- software s nachts doorloopt, vindt er om 1 uur een automatische actualisering plaats. Boekingen van bestand inlezen Als de PC- stempelklok met de optie handmatig verzenden van data geconfigureerd is, kunnen de data als attachment naar het - adres van de server- module gestuurd worden. In dit geval is er van de kant van de tijdregistratie- beheerder geen handmatig ingrijpen nodig, omdat de server-module zelfs het antwoord naar het adres van de inzender terugstuurt. Er bestaat ook de mogelijkheid, de door de PC- stempelklok gegenereerde bestanden op een willekeurige manier (b.v. op diskette, naar het adres van de persoon) te transporteren. Voor dit geval biedt de tijdregistratie- software het menupunt Bestand/ boekingsdata van bestand inlezen. 13

14 CHIPDRIVE - Tijdregistratie- apparaat Algemene beschrijving Bij de ontwikkeling van het CHIPDRIVE tijdregistratie- apparaat werd bijzondere waarde gehecht aan een zo eenvoudig mogelijke bediening. Zo wordt de normale Komen evt. Gaan boeking beperkt tot het insteken en weer er uithalen van de User Card M16. Het inschakelen van het apparaat gebeurt automatisch zodra er een kaart ingestoken wordt. De blauwe inschakeltoets hoeft alleen ingedrukt te worden, als u zonder chipcard de datum en tijd wilt zien of om het aantal opgeslagen boekingen te laten zien. De overdracht van de data op de PC geschiedt met behulp van de Transport Card M256. Installatie van de software Misschien is uw nieuw aangeschafte CHIPDRIVE mobile nog niet geprogrammeerd voor de tijdregistratie of het aanwezige programma is niet in het Nederlands. U vindt de juiste software op uw tijdregistratie- software- CD. Met behulp van de Transport Card brengt u het programma over van de PC naar het mobiele apparaat. Belangrijke aanwijzing: De software, die zich op uw tijdregistratie- software- CD bevindt, is alleen geschikt voor apparaten vanaf de apparaat- versie CHIPDRIVE mobile 910. Opdat u de software kunt kopiëren op de Transport Card, moet er aan twee voorwaarden voldaan zijn: 1. De driver-software voor de CHIPDRIVE moet op de PC geïnstalleerd zijn (U installeert de driver door de tijdregistratie- software of de PC- stempelklok te installeren). 2. De CHIPDRIVE voor de PC moet aangesloten zijn. Om de software van de CD op de Transport Card te kopiëren, dient u de volgende stappen uit te voeren: 1. Leg de software- CD er in en wacht tot het hoofdmenu op het beeldscherm verschijnt (als de Autostart- functie niet geactiveerd is, moet u dubbel klikken op het symbool of de bestandsnaam SETUP). 2. Kies als volgende de taal Nederlands (of Duits of Engels) en aansluitend software voor tijdregistratie- apparaat. Installeer het programma. 14

15 Start het programma software voor tijdregistratie-apparaat en steek de Transport Card in de CHIPDRIVE op de PC. 3. Kies software op kaart kopiëren en wacht, tot deze procedure afgelopen is. 4. Steek de Transport Card in het tijdregistratie- apparaat, druk daarna (op het tijdregistratieapparaat) op een willekeurige toets, wacht tot de laadprocedure afgelopen is en trek de kaart er weer uit. 5. Steek de Transport Card weer in de CHIPDRIVE op de PC en kies Transport Card weer aanmaken (de kaart wordt daardoor geformatteerd). U kunt dan het volgende punt ( Transport Card formatteren ) overslaan. Transport Card formatteren De Transport Card moet, voordat hij de eerste keer gebruikt wordt, geformatteerd worden. Daarvoor heeft u een PC met CHIPDRIVE en of de software Professionele tijdregistratie of de PCstempelklok nodig. Steek de Transport Card gewoon, bij lopende tijdregistratie- software, in de CHIPDRIVE. Er wordt dan gevraagd of u de er ingestoken kaart wilt formatteren. 15

16 Instellingen controleren en veranderen Om de instellingen op het tijdregistratie- apparaat te bewerken, heeft u als bewijs dat u toegangsgerechtigd bent een geformatteerde Transport Card nodig. U roept het hoofdmenu voor de in totaal 5 instelmogelijkheden op door de Transport Card er in te steken en aansluitend op de groene OK- toets te drukken. Instellen van tijd en datum Om bij het beeldscherm tijd/ datum veranderen te komen, kiest u in het hoofdmenu punt 1, door op toets 1 van het toetsenbord te drukken. De op dat moment actieve instelmogelijkheid wordt geaccentueerd door een streep eronder. Als u i.p.v. het 24h formaat voor de tijd de voorkeur geeft aan het 12h AM/PM formaat, drukt u op één van de pijltjestoetsen naar boven resp. naar beneden. Met de pijltjestoets naar rechts markeert u als volgende de uren, om die (indien nodig) met een van de toetsen UP of DOWN in te stellen. Markeer daarna de minuten, om die op dezelfde manier in te stellen. De seconden kunnen alleen op 0 teruggezet worden. Met de functie TTMM kunt u het format van de datum aanpassen (TTMM betekent dag/ maand MMTT staat voor maand/ dag). 16

17 Met de groene OK- toets keert u terug naar het hoofdmenu. In tegenstelling tot alle andere instellingen (punt 2 t/m 5 in het hoofdmenu) zijn tijd en datum onmiddellijk na een verandering opgeslagen. Zomer-/ Wintertijd Kies in het hoofdmenu punt 2 om datum en tijd voor de automatische omschakeling van zomertijd op wintertijd resp. van wintertijd op zomertijd in te stellen. Om de automatische omschakeling te deactiveren, beweegt u de markering naar an (= aan), om met behulp van een pijltjestoets op aus (= uit) te schakelen. Met de toets naar rechts komt u achtereenvolgens bij dag, maand en tijd voor de omschakeling van winter- naar zomertijd (+1) en daarna op de volgende regel (-1), die betrekking heeft op de omschakeling van zomer- naar wintertijd. De instellingen worden overgenomen als u ze m.b.v. de groene OK toets bevestigt. Met de rode Afbreken- toets keert u zonder verandering terug naar het hoofdmenu. Tijd kalibreren Punt 3 van het hoofdmenu maakt een precieze kalibrering van de tijd mogelijk. Als uw apparaat over langere periodes een aanmerkelijke afwijking van de tijd aangeeft, kunt u hier een correctie uitvoeren. Er wordt aanbevolen eerst de afwijking over 30 dagen exact vast te stellen, omdat de waarde die voor de kalibrering ingegeven moet worden, betrekking heeft op een maand. Met behulp van de toetsen naar boven en naar beneden kunt u de pijl boven de schaalverdeling in vaste stappen van 10,7 sec/ maand (+) resp. 5,35 sec/ maand (-) verstellen. 17

18 LCD- contrast veranderen Als het display van uw tijdregistratie- apparaat te weinig contrast vertoont of als er storende verticale of horizontale lijnen zichtbaar zijn (te groot contrast), kies dan in het hoofdmenu punt 4 om het contrast aan te passen. Met behulp van de pijltjestoets stelt u het contrast in kleine stappen hoger (naar boven) of lager (naar beneden) in. De toets naar rechts zet de markering terug op de oorspronkelijke standaardwaarde. Als u per ongeluk het contrast zo veel veranderd heeft dat u op het display niets meer kunt herkennen, kunt u door op de rode afbreek- toets terugkeren naar het hoofdmenu, zonder de verandering over te nemen. Aanwijzing: Het contrast is ook afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Als het apparaat slechts tijdelijk in een koude omgeving was en het contrast is daardoor minder geworden, zal het bij het bereiken van de normale kamertemperatuur vanzelf weer groter worden. Terminal ID (apparaatnummer) veranderen Speciaal als er meerdere tijdregistratie- apparaten gebruikt worden of als één of meerdere apparaten samen met de PC- stempelklok worden gebruikt, is het belangrijk dat elk apparaat zijn eigen apparaatnummer bezit. Dit nummer is onderdeel van elke boeking die op het desbetreffende apparaat uitgevoerd wordt. Met behulp van de tijdregistratie- software kan daardoor precies getraceerd worden wie wanneer waar (op welk apparaat) gestempeld heeft. Om het apparaatnummer in te stellen, kiest u in het hoofdmenu punt 5. Bij nieuwe apparaten komt het apparaatnummer overeen met de laatste vier cijfers van het op de achterkant van het apparaat opgeplakte serienummer. U kunt waarden tussen 1 en 9999 invoeren. Bij het invoeren van een software- update wordt het nummer teruggezet op Het nummer moet dan, zoals hier beschreven, opnieuw ingevoerd worden. 18

19 Stempelen van Komen en Gaan zonder project Er wordt gestempeld door het insteken van User Cards, die met behulp van de CHIPDRIVE tijdregistratie- software gemaakt zijn. De boeking gaat automatisch een bevestiging met behulp van de groene OK- toets is niet nodig. De soort boeking (Komen of Gaan) hangt van de het laatst gedane boeking af. Als er een keer vergeten is te stempelen, moet er bij de volgende keer beslist twee keer gestempeld worden, opdat in ieder geval de laatste boeking klopt. De soort van de gedane boeking wordt op het display links onder getoond en bovendien naast de tijd door een grote beginletter (K, G, of P). Stempelen van Komen met project Het tijdregistratie- apparaat neemt bij de Komen- boeking automatisch het projectnummer van de laatste Komen- resp. project- wisseling- boeking over. Om bij het komen een projectnummer in te voeren resp. om het overgenomen nummer te veranderen, handelt u als volgt: 1. Steek de User Card er in en wacht kort, tot uw naam en de bevestiging van de Komen- boeking op het display verschijnen. 2. Voer met behulp van de cijfertoetsen het projectnummer in en bevestig de invoer met de groene OK- toets. 3. Trek de kaart pas uit het apparaat, nadat de boeking met het projectnummer bevestigd is. Stempelen van een project- wisseling Een projectwisseling wordt dan gestempeld, als er zonder pauze van één project naar een ander project gewisseld wordt of als het werk aan een project beëindigd wordt (wisseling naar project 0000 ). Om een projectwisseling te stempelen, handelt u als volgt: 1. Steek de User Card er in en wacht kort, tot uw naam en de bevestiging van de Gaan- boeking op het display verschijnen. 2. Voer met behulp van de cijfertoetsen het projectnummer in en bevestig de invoer met de groene OK- toets. 19

20 3. Trek de kaart pas uit het apparaat, nadat de projectwisseling bevestigd is. Correctie van foutieve invoeren en afbreken Met behulp van de pijltjestoets naar rechts kunt u het laatst ingevoerde cijfer wissen. De rode afbreek- toets daarentegen wist het ingevoerde getal volledig. Om de procedure helemaal af te breken, trekt u gewoon de kaart er uit zonder eerst op de OK- toets te drukken. Het blijft dan bij de oorspronkelijke Komen- resp. Gaan- boeking. Data- transport naar de PC Om de data van het tijdregistratie- apparaat naar de PC te transporteren, gebruikt u een geformatteerde Transport Card. Op de PC kunt u voor het inlezen van de data òf de software Profi- Tijdregistratie òf de PC- stempelklok gebruiken. Voer s.v.p. de volgende stappen uit, om de data uit het apparaat naar de PC over te brengen. 1. Steek de Transport Card in het tijdregistratie- apparaat en wacht, tot de melding Transfer OK verschijnt. 2. Steek de kaart als het tijdregistratie- programma loopt in de CHIPDRIVE op de PC. 3. Bevestig de vraag, of de data ingelezen moeten worden. 4. Verwijder de kaart pas na beëindiging van de inlees- procedure. Aanwijzing: Vanaf versie V2.11 van de software voor het tijdregistratie- apparaat is het ook mogelijk, met een Transport Card meerdere apparaten uit te lezen, zonder de kaart tussendoor naar de PC te brengen. 20

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING 2 3 Editie : 01-09 - 2001 2001 by VECTRON Systems AG, Münster Alle technische wijzigingen zijn streng verboden. Alle rechten voorbehouden. VECTRON VECTRON Systems

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV

Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV Call Recorder ISDN Handleiding Version 1.005 VIDICODE Datacommunicatie BV Blauwroodlaan 140, 2718 SK Zoetermeer Nederland Tel. 079-3617181 Fax 079-3618092 vidicode@vidicode.nl www.vidicode.nl 2 Handleiding

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

4 + ServiceCenter. 7 + Statusweergaven. 12 + Viruscontrole. 14 + Status. 19 + Back-up maken en herstellen. 26 + Herstel

4 + ServiceCenter. 7 + Statusweergaven. 12 + Viruscontrole. 14 + Status. 19 + Back-up maken en herstellen. 26 + Herstel G DATA Software Inhoudsopgave De eerste stappen 4 + ServiceCenter + Installatie SecurityCenter 7 + Statusweergaven + Licentie + Softwaremodule V irusbeveiliging 12 + Viruscontrole + Bestanden in quarantaine

Nadere informatie

GAMMA wave Handboek Touch-Manager wave Februari 2005. Inhoudsopgave

GAMMA wave Handboek Touch-Manager wave Februari 2005. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Eigenschappen... 5 2 Inbedrijfstelling... 7 2.1 Touch-Manager wave met een pc verbinden... 7 2.2 IP-adressen instellen... 10 2.3 Andere taal instellen / update van de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL Gebruikershandleiding ARA-pro Versie 5 ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL uitgave 01-10-2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. De werking van ARA...6 2.1 Onderdelen...6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

BURY Time Suite. Inleiding 2. 1. Algemene opmerkingen 2. Installatie en gebruik 3

BURY Time Suite. Inleiding 2. 1. Algemene opmerkingen 2. Installatie en gebruik 3 BURY Time Suite Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Algemene opmerkingen 2 Installatie en gebruik 3 2. Technische vereisten 3 3. Installatie van de software 3 4. Erste Nutzung der BURY Time Suite 5 5. Installatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. G Data Software. G Data Software. G Data ServiceCenter. Installatie van de software. Na de installatie. De eerste keer starten

Inhoudsopgave. G Data Software. G Data Software. G Data ServiceCenter. Installatie van de software. Na de installatie. De eerste keer starten Inhoudsopgave 3 G Data ServiceCenter 5 Installatie van de software 6 Na de installatie 8 De eerste keer starten 10 SecurityCenter 16 Tips over viruscontrole 21 Tips over de virusbewaker 34 Tips over virusupdates

Nadere informatie

G DATA AntiVirus. Gebruikshandleiding

G DATA AntiVirus. Gebruikshandleiding G DATA AntiVirus Gebruikshandleiding Bijlage Inhoudsopgave XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Algemeen... 5 G DATA ServiceCenter Tips ter bestrijding van virussen Systeemeisen Installatie... 10 Welkom Licentieovereenkomst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. G Data AntiVirus. De eerste stappen. Installatie. Na de installatie. SecurityCenter. Virusbeveiliging. Virushandtekeningen

Inhoudsopgave. G Data AntiVirus. De eerste stappen. Installatie. Na de installatie. SecurityCenter. Virusbeveiliging. Virushandtekeningen Inhoudsopgave De eerste stappen 2 Installatie 3 Na de installatie 5 SecurityCenter 6 Virusbeveiliging 8 Virushandtekeningen 10 Webbeveiliging 11 Instellingen 12 Wetenswaardigheden 21 1 De eerste stappen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 Gebruikershandleiding 2.1.0 14.11.2008 Bryggegaten 7, N-0250 Oslo, Norway Tel: +47 24 13 47 00 Fax: +47 24 13 47 01 hello@birdstep.com www.birdstep.com Copyright 2008

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

Microsoft Office 365, de juiste keuze! 3. Even aanmelden en dan aan de slag! Office 20xx en Office 365 8. Overal e-mail 14. Lync 2010 22.

Microsoft Office 365, de juiste keuze! 3. Even aanmelden en dan aan de slag! Office 20xx en Office 365 8. Overal e-mail 14. Lync 2010 22. Startersgids. Inhoud Microsoft Office 365, de juiste keuze! 3 Even aanmelden en dan aan de slag! Office 20xx en Office 365 8 Overal e-mail 14 Lync 2010 22 Beheer 28 Extra functionaliteiten 36 Overal werken

Nadere informatie

HANDBOEK LSM IT ADMINISTRATION

HANDBOEK LSM IT ADMINISTRATION HANDBOEK LSM IT ADMINISTRATION Versie: Mei 2011 Pagina 2 1.0 Inleiding... 5 1.1. BELANGRIJKE OPMERKING...5 2.0 UITLEG HANDBOEK... 6 3.0 Symbolen... 7 1.2. Standaardwerkbalk...8 1.3. Dialoogvenster SECTORen

Nadere informatie

Gebruikers handleiding

Gebruikers handleiding Ant EAB Het meestgebruikte EAB-programma Gebruikers handleiding versie 8.35 1 mei 2015 Ant-EAB - Elektronische aanvoerbrief - Elektronisch dagafschrift - Transactie overzichten Copyright 1999-2015 AntEater

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

Inhoudsopgave. G Data TotalCare. De eerste stappen. Installatie. Na de installatie. SecurityCenter. Virusbeveiliging. Virushandtekeningen

Inhoudsopgave. G Data TotalCare. De eerste stappen. Installatie. Na de installatie. SecurityCenter. Virusbeveiliging. Virushandtekeningen Inhoudsopgave De eerste stappen 2 Installatie 3 Na de installatie 5 SecurityCenter 6 Virusbeveiliging 8 Virushandtekeningen 10 Webbeveiliging 11 Firewall 12 Back-up 13 Spambeveiliging 14 Kinderslot 16

Nadere informatie

Exchange Online Handleiding

Exchange Online Handleiding Exchange Online Handleiding Versie 3.0 Pagina 1 van 64 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Mailbox Standard en Lite...4 2 Administratie van de e-mailomgeving...5 2.1 Algemeen inlogscherm...5 2.2 Overzichtsscherm

Nadere informatie

Handleiding. G Data InternetSecurity. G Data InternetSecurity. G Data ServiceCenter. Installatie van de software.

Handleiding. G Data InternetSecurity. G Data InternetSecurity. G Data ServiceCenter. Installatie van de software. Handleiding 2 G Data ServiceCenter 4 Installatie van de software 5 Na de installatie 6 De eerste keer starten 8 SecurityCenter 13 Tips over viruscontrole 18 Tips over de virusbewaker 28 Tips over virusupdates

Nadere informatie

VigAdmin. Handleiding

VigAdmin. Handleiding Handleiding Deze handleiding bevat exact dezelfde tekst als de helptekst (handleiding) die is opgenomen in het programma op de aangegeven datum. Easy Brothers Software Adres : Hammermolen 26, 6086 BG Neer.

Nadere informatie