Elmatronics Tijd-, Project- en Weegregistratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elmatronics Tijd-, Project- en Weegregistratie"

Transcriptie

1 Elmatronics Tijd-, Project- en Weegregistratie Tijdregistratie Projectregistratie Weegregistratie Tijdregistratie: contactloos klokken middels RFID Specificaties

2 Elmatronics Registratie Systemen Het Elmatronics Registratie Systeem is een modulair opgebouwd systeem, zowel softwarematig als hardwarematig, bedoeld voor: registratie, beheer en rapportage van werktijden registratie, beheer en rapportage van tijd besteed aan projecten registratie, beheer en rapportage van kilogegevens in de champignonteelt (kilo registratie kan ook toepasbaar zijn voor andere branches). Vanwege het modulaire karakter heeft het systeem het voordeel dat het schaalbaar is, waardoor het geschikt te maken is voor kleine tot middelgrote bedrijven. De 3 hoofdmodules bestaan uit Tijdregistratie, Projectregistratie en Weegregistratie. Met de module Tijdregistratie is het mogelijk werktijden van werknemers te registreren, te beheren waarbij talloze overzichten gemaakt kunnen worden. Wordt er binnen een bedrijf arbeid verricht dat direct gerelateerd is aan projecten, dan biedt de Projectregistratie module de mogelijkheid werktijd per project te registreren en te beheren. Ook op basis van projectregistratie kunnen een aantal overzichten gegenereerd worden. Als laatste is er de Weegregistratie module welke specifiek is opgezet voor de champignonteelt. Via deze module is het mogelijk zowel geoogste kilo s als werktijden te registreren, waaruit vervolgens via een reeks overzichten een veelheid aan informatie gehaald kan worden. Begin jaren 90 kwam Elmatronics met de eerste versie van het tijd- en weegregistratie systeem, in die tijd nog onder DOS. Sindsdien is het systeem continu doorontwikkeld, waarbij talloze wensen en eisen van mensen die in de praktijk werken met dit systeem in het systeem zijn doorgevoerd. In 2000 is de eerste windows versie op de markt gekomen welke geschikt is gemaakt voor gebruik onder alle windows versies. We staan altijd open voor op- of aanmerkingen betreffende het systeem, aanpassingen naar wens van de gebruiker zijn altijd bespreekbaar.

3 Tijdregistratie Hardware De tijdregistratie bestaat over het algemeen uit een hoofdunit (EKU3000) en één of meerderde ingangsklokken of locatieunits. Zowel de ingangsklok als de locatieunit zijn van hetzelfde type (EKU1000), maar kunnen via de PC software hun functie als ingangsklok of als locatieklok toegewezen krijgen. De hoofdunit is de unit die alle data verzamelt, dit betekent dat het niet nodig is dat de PC continu aanstaat. De PC heeft alleen communicatie met de hoofdunit, wanneer de door de hoofdunit verzamelde gegevens opgehaald moeten worden. Dit kan 1x per dag zijn, 1x per week of welke frequentie de gebruiker ook wenst. Deze hoofdunit heeft een capaciteit van ongeveer 2500 klokkingen, in praktijk blijkt dat voor middelgrote bedrijven waar intensief gebruikt gemaakt wordt van het kloksysteem de opslagcapaciteit voldoende is voor een hele week. Continu wordt overigens op het display van de hoofdunit aangegeven hoeveel geheugen er nog vrij is. Het systeem is dusdanig opgezet dat er op z n minst een ingangsklok aanwezig moet zijn. De ingangsklok heeft als functie de aanwezigheid van de werknemers te registreren. Is er bijvoorbeeld sprake van een bedrijf waarbij mensen op verschillende plaatsen het gebouw binnenkomen of verlaten, dan kan altijd een extra ingangsklok bijgeplaatst worden. Wil men tijd registreren per locatie binnen een bedrijf, dan kan gebruik gemaakt worden van locatieklokken. Een voorbeeld van de toepassing hiervan is de champignonteelt, vaak wordt hier voor iedere cel een locatieklok geplaatst. Op deze manier is precies bekend welke persoon wanneer in welke cel heeft gewerkt. Overigens moet altijd eerst op de ingangsklok worden geklokt alvorens op een locatieklok te klokken. Het aantal ingangsklokken en locatieklokken dat toegepast kan worden in een enkel systeem is 250 en daarmee ruimschoots voldoende voor vrijwel iedere toepassing. Zowel de ingangsklok als de locatieklok hebben een kaartlezer, waarmee magneetstrip kaarten gelezen kunnen worden. Iedere persoon binnen het bedrijf heeft een dergelijke kaart, waarop een persoonsgebonden kaartnummer geprogrammeerd is. Een kaart is bedrijfsgebonden, dit betekent dat een kaart bedoeld voor bedrijf A niet geaccepteerd zal worden wanneer deze in bedrijf B gebruikt wordt. De ingangsklok en de locatieklok hebben verder geen toetsen, alleen het doorhalen van de kaart door de lezer is mogelijk. Automatisch wordt bepaald of het gaat om het begin of om het einde van een werktijd. Montage en aansluiten van een tijdregistratiesysteem is uiterst eenvoudig. De hoofdunit wordt dicht bij de PC geplaatst, de verbinding tussen PC en hoofdunit is namelijk gebaseerd op de RS232 interface, waardoor de kabellengte niet veel langer mag zijn dan 15 meter. De verbinding tussen hoofdunit en ingangsklokken / locatieunits is gebaseerd op het CAN bustype. Dit heeft verschillende voordelen: Een afgeschermde datakabel met slechts 2 aders is vereist (STP, 2 aderig). Vanwege de busstructuur hoeft slechts een verbinding gemaakt te worden tussen alle units (zie voorbeeld). Aansluiten is dus erg eenvoudig. Het CAN protocol is een zeer betrouwbaar protocol waarbij de kans op fouten uiterst gering is.

4 Het CAN bustype maakt afstanden mogelijk van hoofdunit tot de laatste unit in het systeem van meerdere honderden meters. Bij een lagere datasnelheid zelfs meerdere kilometers. Software Inherent aan de tijdregistratie module, is het beheer van Personeel gekoppeld. Van iedere persoon moet minimaal het kaartnummer, de voornaam en de achternaam ingevuld worden. Overige gegevens zoals adres, telefoonnummer etc. zijn zuiver informatief en zijn niet vereist. Personen dienen toegedeeld te worden aan groepen. Overal in de applicatie wordt gebruik gemaakt van deze groepenindeling, bijvoorbeeld voor de selectie van personen in overzichten. Bepaalde overzichten kunnen zelfs alleen maar afgebeeld worden op basis van groepen. Indien men geen groependefinitie wenst, zorg dan toch dat er op z n minst één groep bestaat, bijvoorbeeld algemeen. Verder kunnen vaste pauzedefinities worden toegewezen per persoon per weekdag. Deze pauzedefinities worden gebruikt bij het genereren van overzichten. Naar wens kan per datum per persoon worden afgeweken van deze automatische pauze definities. Natuurlijk kunnen pauzes ook gewoon geklokt worden. BEWERKEN KLOKGEGEVENS Via Bewerken klokrecords kunnen alle klokkingen die gedaan zijn worden bekeken en eventueel bijgewerkt. Ook kunnen hier alle foutklokkingen worden hersteld. Dit geldt niet alleen voor de tijdregistratie klokkingen, maar ook voor projectregistratie klokkingen. INSTELLINGEN TIJDREGISTRATIE In de software kan gekozen worden of overzichten uitgedraaid worden op basis van ingangsklok (aanwezigheid) of op basis van locatie- of projectklokken (werktijd). Deze keuze is aan de gebruiker. Verder zijn in de tijdregistratie de volgende instellingen mogelijk: Salariscodes Per persoon per weekdag kan aangegeven worden hoe een dagindeling eruit ziet op basis van percentages. In het voorbeeld geldt dat voor persoon 26 op maandagen van 0:00 tot 8:00 150% wordt uitbetaald, van 8:00 tot 17:00 wordt 100% uitbetaald en van 17:00 tot 0:00 wordt 125% uitbetaald. Salariscodes speciale dag Indien een persoon voor een bepaalde dag een afwijkende indeling heeft, kan dit apart voor die datum worden aangegeven. Vanzelfsprekend hebben deze definities voorrang op de op weekdag gebaseerde salariscodes. Salarisuren Buiten salariscode definities, kunnen ook salarisuren definities aangemaakt worden, ook weer per persoon per weekdag. Hierbij wordt uitgegaan van een aantal gewerkte uren waarbij een bepaald percentage hoort. In het voorbeeld geldt dat 7,6 uren per dag werken vergoed wordt tegen 100%, terwijl van 7,6 tot 17 uren per dag vergoed wordt tegen 135%. Salarisuren speciale dag Zelfde als salarisuren, maar dan voor speciale dagen. Deze hebben voorrang

5 op de bovengenoemde salarisuren definities. Klokmarges Klokmarges zorgen voor een automatische afronding van werktijd. In het voorbeeld geldt dat een persoon die inklokt tussen 06:50 en 07:00 automatisch 07:00 als begintijd krijgt. Uitklokken tussen 16:30 en 16:40 wordt naar 16:30 afgerond. Mutatiecodes Mutatiescodes hebben als doel alle aan werknemers toegekende tijd, die afwijkt van de reguliere werkzaamheden aan te geven. Een mutatie kan bijvoorbeeld ziekte of snipperdag zijn. Mutaties worden altijd handmatig ingevoerd in bewerken klokrecords. OVERZICHTEN TIJDREGISTRATIE Een reeks overzichten kan worden gegenereerd vanuit tijdregistratie gegevens. Overzichten worden altijd vanaf de basisgegevens gegenereerd, dit betekent dat overzichten altijd gebaseerd zijn op de laatste gegevens en dus de meest recente situatie weergeven. Klik hier voor een Voorbeeldoverzicht. Hieronder worden ze kort toegelicht. Salarisuren per dag Gewerkte uren per persoon per salariscode, gespecificeerd per dag. Salarisuren per periode Gewerkte uren per persoon per salariscode, gespecificeerd per periode. Boekingsoverzicht Van ieder geklokt record wordt de begin- en eindtijd getoond evenals de totale pauze tijd. (volgens vaste pauze definities, handmatige ingevoerde pauze definities of via gecorrigeerde klokgegevens database) die binnen iedere klokking valt. Boekingsoverzicht per dag Zelfde als bovenstaande overzicht, hier worden echter per dag totalen weergegeven van gewerkte tijd en pauze tijd. Boekingsoverzicht detail Zeer gedetailleerd overzicht, waarin Begin- en eindtijd per klokking wordt getoond evenals de begin- en eindtijd van iedere pauze. Boekingsoverzicht detail per dag Zelfde als bovenstaande overzicht, echter met dagtotalen. Boekingsoverzicht, compact Per dag wordt de begintijd van de eerste klokking en de eindtijd van de laatste klokking vermeld, samen met gewerkte tijd en pauzetijd. Onregelmatigheden Opsomming van mutaties per persoon per dag, alle mutaties worden getoond. Salaris onregelmatigheden compact Compact overzicht waarin naar keuze een aantal kolommen getoond kunnen worden. Selectie kan gedaan worden uit salariscodes, mutaties en enkele andere grootheden zoals aantal gewerkte dagen, gewerkte tijd, uren per week

6 en uren à 100%. Controle op in- en uitklokkingen Overzicht dat op basis van marges aangeeft of de tijd tussen ingangsklokking en locatie/project klokking of de tijd tussen locatie/project en ingangsklokking te lang heeft geduurd. Controle kaartnummers Controleert zowel tijdgegevens als weeggegevens op kaartnummers die niet geregistreerd zijn in de personeels database en daardoor onzichtbaar zijn. Controle klokdata Controle op de klokgegevens door een vergelijk te maken tussen de Gerede klokrecords en de Alleen Lezen Klokrecords. Laatst gewerkte dag Per persoon de laatst gewerkte dag bepalen binnen een periode. Aantal klokkingen Aantal ingangsklokkingen (in-uit) en project/locatie klokkingen (begin-einde) per persoon van de opgegeven periode. Overzicht aanwezigheid Van een bepaalde dag kan op basis van groepen weergegeven welke personen wel en welke niet hebben geklokt. Heeft een persoon geklokt, dan wordt de begintijd vermeld. Loonkosten per periode Overzicht waarin op basis van Loonkosten per uur en salarisuren per persoon berekend wordt hoeveel iemand kost per dag. Door handmatig per dag een omzet in te vullen kan een kosten / omzet verhouding berekend worden per dag.

7 Projectregistratie Hardware Software Een projectregistratie systeem bestaat over het algemeen uit een hoofdunit (EKU3000), één of meerdere ingangsklokken (EKU1000) en één of meerdere projectunits (EPU1000). In de voorbeeld configuratie is een projectunit afgebeeld (EPU1000), te zien is dat een dergelijke unit gewoon opgenomen kan worden in de keten van units, mede dankzij het CAN bussysteem. De daadwerkelijke locatie van de unit in de keten is vrij te kiezen en heeft geen invloed op het functioneren. Projectunits beschikken in tegenstelling tot ingangsklokken en locatieklok wel over een keyboard. Nadat een klokkaart door de lezer gehaald wordt, vraagt de unit om een projectnummer en taaknummer. Een projectnummer kan weer onderverdeeld zijn in taken, denk bijvoorbeeld aan een product dat verschillende bewerkingen moet ondergaan. Op de unit bevinden zich 8 stuks functietoetsen, waaraan vanuit de PC software vaste project/taak combinaties kunnen worden toegewezen, bijvoorbeeld voor werkzaamheden die vaak voorkomen. Ook in geval van projectunits geldt dat eerst op de ingangsklok ingeklokt moet zijn om op een projectklok te kunnen klokken. De tijdregistratie module is de basis van het gehele systeem en zal dus bij gebruik van de projectregistratie ook geactiveerd zijn. Wanneer de projectregistratie module geactiveerd is, sluit deze naadloos aan op de tijdregistratie software. In Bewerken Klokrecords kunnen dan ook projectklokkingen bekeken en bewerkt worden. INSTELLINGEN PROJECTREGISTRATIE De volgende instellingen zijn mogelijk. Projecten Projecten kunnen hier gedefinieerd worden, samen met klantnaam en klantadres. Een project bestaat uit een nummer (dat ook moet worden ingevoerd op de projectunits) en een omschrijving. Taken Een taak wordt gezien als een onderdeel van een project. Bijvoorbeeld in een machinefabriek kunnen taken als frezen, draaien of lassen voorkomen. Taken hoeven niet perse gebruikt te worden, in dat geval wordt altijd taaknummer 0 toegepast. Locatieprojecten De onder tijdregistratie genoemde locatieklokken, komen ook terug in de projectregistratie. Er moet namelijk onderscheid gemaakt kunnen worden tussen de klokkingen die gedaan worden op de verschillende locatieklokken. Dit wordt gedaan door iedere locatieklok toe te kennen aan een vast projectnummer. In de champignonteelt wordt dit vaak gebruikt, bijvoorbeeld de locatieklok van cel 5 krijgt dan project plukken cel 5 mee. Kaarttaken Via kaarttaken is het mogelijk bepaalde personen een vaste taak toe te kennen. Dit kan handig zijn in geval iemand altijd het zelfde werk doet. Weer

8 het voorbeeld van de machinefabriek, aan een bepaald project wordt door verschillende mensen gewerkt, echter de taken zullen vaak over de werknemers vast verdeeld zijn. Zo zal een frezer altijd freeswerk en een draaier altijd draaiwerk doen. OVERZICHTEN PROJECTREGISTRATIE Via de projectregistratie zijn een aantal overzichten mogelijk. Ook hier geldt weer dat de overzichten gegenereerd worden vanuit de basisgegevens, zodat altijd de meest recente gegevens in de overzichten verwerkt worden. Een korte beschrijving van de overzichten. Uren van personen Per geselecteerde persoon worden projectklokkingen met bijbehorende taak getoond over de geselecteerde periode. Uren van personen compact Dit overzicht biedt de mogelijkheid projecten te groeperen en de geklokte tijd die binnen deze groep valt onder één noemer te laten vallen. Verder wordt niet iedere projectklokking getoond, maar een sommatie over de geselecteerde periode. Uren van projecten Per geselecteerd project worden klokkingen getoond van de geselecteerde periode, inclusief totalen per project. Uren van taken Per geselecteerde taak worden klokkingen getoond van de geselecteerde periode, inclusief totalen per taak.

9 Weegregistratie Hardware De weegregistratie is van oorsprong ontwikkeld voor de champignonteelt, daarom zijn de mogelijkheden ook vooral toegespitst hierop en minder of helemaal niet op andere kiloregistratie toepassingen, bijvoorbeeld voor de groente- of de fruitteelt. In de loop der tijd zijn er verschillende manieren ontwikkeld voor het registreren van geoogste kilo s champignons. De eerste en verreweg de meest gebruikte manier is het gebruik van weegunits (EWU3000) al of niet in combinatie met weegschalen. Dan is er nog een handheld PC, waarmee aantallen collie geregistreerd kunnen worden. Als laatste is er de oogstdata panel PC, waarmee per verpakking per persoon aantallen collie per verpakking ingevoerd kunnen worden. WEEGUNIT (EWU3000) MET OF ZONDER WEEGSCHAAL Weegunits worden net als de tijd- en projectregistratie units verbonden via een CAN bus. De mogelijkheid bestaat om meerdere weegunits toe te passen (tot maximaal 250 stuks). Weegunits kunnen stand alone functioneren, ze hoeven dus geen continue verbinding te hebben met de centrale PC. Vaak worden bijvoorbeeld op het einde van de dag alle Weegunits leeggelezen. Omdat ze stand alone kunnen werken, kan een weegunit dus ook mobiel gebruikt worden. Via een stekkerverbinding kan dan verbinding gemaakt worden met de CAN bus naar de centrale PC toe. Een weegunit kan gebruikt worden in telfunctie of weegfunctie. In geval van tel-functie worden aantallen collie handmatig ingevoerd. In geval van weegfunctie wordt de registratie van de weegschaal naar de weegunit geleid, waar vervolgens het netto gewicht wordt berekend. Altijd is het zo dat verpakking, sortering, cel, pluksternummer en wegernummer bekend moeten zijn bij iedere registratie. Deze parameters kunnen handmatig ingevoerd worden, maar kan ook via een scanner gebeuren. Dit betekent overigens niet dat bij iedere weging deze parameters moeten worden ingevoerd, de laatst ingevoerde waarde per parameter blijft namelijk in het geheugen. Vaak wordt gebruik gemaakt van pluksternummer barcodes welke boven in een bakje geoogste champignons gelegd worden. Bij het wegen wordt deze barcode gescand, zodat de weegunit weet bij welke plukster de gewogen kilo s geregistreerd moeten worden. Ook zijn barcodes mogelijk met gecombineerde plukster-cel nummers, zodat het celnummer niet handmatig hoeft te worden ingevoerd. Dit is echter alleen geschikt voor niet al te grote kwekerijen met niet al te veel pluksters, immers met 10 cellen en 50 pluksters zijn er al 500 verschillende barcodes die op voorraad moeten zijn. Voor de minder grote kwekerijen kan dit echter een prima optie zijn. Iedere weegunit heeft een capaciteit voor ca 2500 registraties, wat meer dan voldoende is voor welke situatie dan ook. In de praktijk worden vaak niet meer dan ca 1000 wegingen per dag gedaan, zelfs in het meest extreme geval. HANDHELD PC De handheld PC heeft precies dezelfde functie als de EWU3000 weegunit in telfunctie. Omdat de handheld PC is uitgerust met een barcode scanner, kan ook gebruik gemaakt worden van dezelfde barcodes als die gebruikt worden bij de weegunits. De handheld PC is uitgerust met een basis station, waarin de handheld PC geplaatst kan worden, zodat de centrale PC de geregistreerde gegevens kan uitlezen. Communicatie met de centrale PC gebeurt via de seriële poort.

10 Het grote voordeel van de handheld PC is natuurlijk z n mobiliteit, z n afmetingen bedragen ca 15cm bij 6cm bij 3cm. OOGSTDATA PANEL PC De laatste toevoeging in de hardware voor het registreren van plukgegevens is de oogstdata panel PC. Deze panel PC is voorzien van een LCD scherm met touch screen, wat het gebruik van keyboard en muis overbodig maakt. Vanuit de centrale PC kan aangegeven worden welke verpakkingen op de oogstdata panel PC zichtbaar moeten zijn. Dit zorgt ervoor dat alleen die informatie op het scherm staat die nodig is. Bij iedere invoercyclus wordt eerst gevraagd naar een pluksternummer, dit kan ook met de barcode scanner worden ingegeven. Vervolgens verschijnt een scherm met die verpakkingen die vanuit de centrale PC zijn opgegeven. Per verpakking kan vervolgens via de touch screen een aantal worden ingevoerd. Is de invoer gereed, dan worden deze gegevens na bevestiging naar de centrale PC gestuurd. De verbinding met de centrale PC is op basis van ethernet en kan eventueel gewoon op het bedrijfsnetwerk gekoppeld worden. Overigens kan de oogstdata panel PC ook stand alone werken. Als de panel PC detecteert dat er geen verbinding is met de centrale PC, worden de gegevens eenvoudigweg lokaal gebufferd. Komt de verbinding weer tot stand, dan worden alle gebufferde gegevens in één keer naar de centrale PC gestuurd. Software Bij de module Weegregistratie zijn zowel de modules Tijdregistratie als Projectregistratie actief, dit is dus de meest uitgebreide vorm van het pakket. Gegevens van de tijd- en projectregistratie kunnen gecombineerd worden met gegevens uit de weegregistratie, zodat via overzichten veel waardevolle informatie beschikbaar is. BEWERKEN WEEGRECORDS Of pluk- of weeggegevens nu verzameld zijn via EWU3000 weegunits (met of zonder weegschaal) of handheld scanners of oogstdata panel PC s, ze komen uiteindelijk allemaal op dezelfde plek terecht. Ook in pluk- of weeggegevens kunnen fouten zitten. Via Bewerken weegrecords kunnen deze gegevens bekeken en bewerkt worden. Ook kunnen nieuwe records worden toegevoegd. Dit kan per record, maar het is ook mogelijk dit in de vorm van een soort excel sheet te doen. Hierbij bevinden zich verticaal de persoon-cel combinaties en horizontaal de verpakkingen. Vervolgens hoeven alleen nog de aantallen collie ingevuld te worden. Na bevestiging worden automatisch de gewenste weegrecords voor de betreffende datum aangemaakt. INSTELLINGEN WEEGREGISTRATIE Een aantal instellingen zijn mogelijk, deze zijn op te delen in administratieve instellingen en instellingen die betrekking hebben de gebruikte hardware (tabellen). Pluksternummers Deze tabel maakt het mogelijk een tijdelijk nummer toe te kennen aan een plukster, dit kan handig zijn wanneer bijvoorbeeld de barcodebriefjes voor de betreffende persoon op zijn. Een ander nummer kan dan tijdelijk gebruikt worden.

11 Plukverbod Tabel geeft aan op welke personen geen kilo s geregistreerd mogen worden (geldt voor EWU3000 en handheld). Tarra/netto data Tabel bevat de definitie van alle gebruikte verpakkingen (maximaal 99). Een verpakking bestaat uit een nummer, een omschrijving en een gekoppelde sortering. Celvluchten Om aan te kunnen geven bij welke vlucht welke kilo s horen, wordt de celvlucht tabel gebruikt. Sorteringen Sorteringen staan voor de classificatie van champignons, bijvoorbeeld fijn, middel en reus. Aan iedere verpakking kan een sortering worden toegekend. Kwaliteiten Kwaliteiten staan voor de classificatie van sorteringen, bijvoorbeeld kwaliteit en conserven. Prijzen Op basis van verpakkingen kunnen prijzen vastgesteld worden. Via deze prijzen kunnen financiële opbrengst overzichten worden samengesteld. Kilotarieven weekdagen Personen kunnen op basis van uurloon verloond worden, maar ook op basis van geoogste kilo s. Per sortering kan per persoon per weekdag een kilogram vergoeding worden vastgesteld. Kilotarieven speciale dag Voor speciale dagen is het mogelijk een aparte kilotarieven definitie aan te geven, deze heeft natuurlijk voorrang op de reguliere kilotarieven definitie. Verder kunnen een reeks administratieve gegevens ingegeven worden, die allemaal bedoeld zijn om teelten te omschrijven (Teeltgegevens). In teeltgegevens wordt per teelt aangegeven wat het teeltnummer is, in welke cel, wanneer de teelt begint, wanneer de teelt eindigt, wat het teeltoppervlak is, hoeveel compost gebruikt is etc. etc. De administratieve gegevens die gebruikt worden zijn: Herkomst compost Bijvoedmiddelen Broedsoorten Bestrijdingsmiddelen Toepassingsmethoden Te bestrijden organismen Het gros aan data waarmee een teelt omschreven kan worden is zuiver informatief, op enkele parameters na, zoals het begin van de teelt en het einde van de teelt. In overzichten worden deze parameters gebruikt om te bepalen welke kilo s bij welke teelt horen. OVERZICHTEN WEEGREGISTRATIE In de weegregistratie overzichten worden alle mogelijke gegevens verwerkt die met het pakket verzameld kunnen worden. Gegevens van de tijd- en projectregistratie

12 worden gecombineerd met weegregistratie gegevens, waarmee tal van overzichten gemaakt kunnen worden. Hoewel de mogelijkheden qua overzichten beperkter zijn, kan de weegregistratie toch gebruikt worden met alleen een ingangsklok. Voor verschillende overzichten kan dan ook gekozen worden de ingangsklok als werktijd te nemen of juist de celklokken. Opbrengst periode (celklok) Overzicht waarin van een selectie (personen, cellen) de kilo s per sortering, per kwaliteit, per m 2 en per uur vermeld worden. Overzicht is alleen op basis van celklok mogelijk. Opbrengst teelt (celklok) Zelfde soort overzicht, op basis van een teelt, dus kan hier ook een opdeling in vluchten gemaakt worden. Selectie van personen is mogelijk. Overzicht is opgedeeld in 3 blokken: kg, kg/ton en kg/m 2. In ieder blok wordt verder een opsplitsing gemaakt tussen Sorteringen en Kwaliteiten. In een 4 e blok worden kg s/uur en Kwaliteiten percentages afgebeeld. Opbrengst cellen Per dag wordt per cel aangegeven hoeveel kg/uur er geplukt zijn. Tevens wordt een totaal aangegeven per cel van de opgegeven periode. Opbrengst oppervlak Per dag wordt per cel aangegeven hoeveel kilo s er geplukt zijn, inclusief totaalregel per cel en totaalkolom per datum. Verder toont het overzicht ook de kilo s per m 2 per cel én van het totaal. Kilo s per verpakking Overzicht toont per cel het aantal collie en het aantal kilo s per verpakking die geoogst zijn over de genoemde periode. Plukhitlijst (ing. klok) De kilo s per persoon per Sortering worden vermeld, al of niet gecorrigeerd met weegfactoren. Via de pluktijd op basis van ingangsklok is vervolgens de plukprestatie te bepalen. Plukhitlijst (celklok) Zelfde overzicht, alleen wordt hier gebruik gemaakt van celklokken om de tijd te bepalen. Pluklijst per werknemer (celklok) Per datum-cel-vlucht-groep combinatie wordt een gemiddelde (eventueel gewogen) plukprestatie bepaald. Deze wordt vergeleken met de plukprestaties van iedere datum-cel-vlucht combinatie van de personen die voldoen aan de datum-cel-vlucht-groep combinatie. Gewogen plukprestatie (op basis van ing. klok of celklok) Kilo s worden via pluknorm factoren omgerekend naar één norm zodat een vergelijk van kilo s mogelijk is. Via de pluktijd kan dan per persoon een gewogen plukprestatie bepaald worden. Het gemiddelde van alle personen wordt als horizontale lijn getoond in het overzicht. Overzicht is mogelijk op basis van celklok of ing. klok. Weeghitlijst Per weger kunnen gewogen kilo s, aantal wegingen, kilo s per uur en wegingen per uur afgebeeld worden.

13 Gewogen kilo s Per cel en voor alle cellen gezamenlijk worden per sortering de kilo s afgebeeld, evenals het percentage t.o.v. het totaal van die cel. Voor alle cellen gezamenlijk worden ook nog de kilo s per kwaliteit en als percentage van het totaal getoond. Weegfouten (celklok) Als een persoon wel kilo s heeft geplukt van een bepaalde cel maar niet in die cel geklokt heeft, is dit een fout. Deze worden getoond in dit overzicht. Cel-vlucht combinaties Door de vluchttabel op verkeerde momenten aan te passen en te versturen naar de weegunits, kunnen fouten optreden in de weeggegevens die niet zonder meer opvallen. Via dit overzicht worden alle cel-vlucht combintaties uit de weegdata op een rijtje gezet, zodat in één oogopslag een eventuele fout gezien kan worden. Opbrengst en kosten (totaal) Gedetailleerd kosten-opbrengsten overzicht, waarin niet alleen op periode maar ook op teelt een overzicht gemaakt kan worden van opbrengsten op basis van kilo s, van kosten op basis van uren / kilo s en van het resultaat. Wanneer een teelt gekozen wordt, wordt ook een opdeling per vlucht gemaakt. Overzicht kan ook als totaaloverzicht gemaakt worden, dit is alleen mogelijk op basis van periode en alle cellen en personen worden vast geselecteerd. Kiloverloning per persoon per dag Alleen geschikt voor op kilo betaalde personen. Per persoon wordt per dag afgebeeld hoeveel kilo s iemand geplukt heeft per sortering en hoeveel netto/bruto loon hieraan gekoppeld is. Verder wordt een totaalregel per persoon toegevoegd. Totaal verloning per persoon per dag Zowel op uurbasis als op kilo s (of combinatie) verloonde personen kunnen door elkaar afgebeeld worden in dit overzicht. Per persoon wordt per datum het plukloon, overig werk loon en kiloloon vermeld per persoon. Totaal verloning per persoon per periode Zelfde soort overzicht, alleen is hier geen specificatie per dag, maar wordt alles opgeteld van de geselecteerde periode.

14 Tijdregistratie: contactloos klokken middels RFID Bestaande Elmatronics tijdregistratie systemen zijn uitgerust met ingangsklokken, locatieklokken en projectklokken. Op alle type units wordt geklokt middels de bekende magneetkaartlezer aan de zijkant van de unit. Destijds bij de ontwikkeling van het systeem was dit de beste keuze. Door de jaren heen is in de praktijk echter gebleken dat deze manier van klokken nog wel eens onbetrouwbaar blijkt. De volgende oorzaken zijn te noemen: Units zijn soms geplaatst in een omgeving waarbij sprake is van veel stof, vocht / water of chemische stoffen. Deze omstandigheden komen de leeskop van de kaartlezer niet ten goede. De magneetstripkaarten zelf zijn vrij kwetsbaar. De magnetisch opgeslagen informatie op de kaart is op allerlei manieren te beschadigen, denk aan magnetisch velden of bijvoorbeeld GSM s. Verder is de mechanische sterkte van de kaart beperkt, indien door personen meegedragen willen deze nog wel eens breken. Het feit dat er contact gemaakt wordt tussen lezer en kaart zorgt automatisch voor slijtage, zowel van de kaart als van de leeskop van de kaartlezer. Met het nieuw type kaartlezer, waarmee alle type klokunits uitgerust kunnen worden, behoren deze nadelen tot het verleden. In plaats van de bekende magneetstrip kaartlezer, wordt een kaartlezer toegepast die bijbehorende kaarten op afstand kan lezen, zonder contact te maken. E.e.a. heeft de volgende voordelen: Doordat er geen contact gemaakt hoeft te worden tussen kaart en kaartlezer, kan de kaartlezer ingebouwd worden in een waterdicht kastje of in de klokunit zelf, zodat de omgeving waarin de unit gebruikt wordt eigenlijk geen rol meer speelt. Contactloos heeft verder als voordeel dat het systeem vrij is van slijtage. De kaarten zelf bevatten een chip waarin de informatie opgeslagen is. Via een spoel in de kaart kan de kaartlezer communiceren met de kaart. Het grote voordeel is dat een dergelijk kaart ongevoelig is voor magnetische velden, daardoor kan de informatie op de kaart veel moeilijker gewist of beschadigd worden. Verder is de kaart in mechanisch opzicht veel degelijker, een dergelijke kaart is dubbel zo dik als een conventionele magneetstrip kaart en is daardoor veel stugger en moeilijker breekbaar. De kaart wordt óf wel óf niet gelezen door de unit, de melding kaart niet gelezen en de vaak daarmee gepaard gaande verwarring behoren dus tot het verleden. Soorten RFID transponders: kaarten, sleutelhangers, plukmesjes Magneetstripkaarten bestaan slechts in één hoedanigheid. RFID transponders zijn behalve in het bankpasformaat ook leverbaar als sleutelhanger. Behalve de kaart of de sleutelhanger bestaan er ook nog transpondervormen die geschikt zijn voor bevestiging in of op voorwerpen. Zo bieden we in de champignonteelt de mogelijkheid plukmesjes te voorzien van dit type transponder zodat pluksters kunnen klokken met het mes waardoor er een soort van messenregistratie ontstaat en waarbij veel minder snel mesjes zoek raken.

15 Specificaties Storingsongevoelig systeem vanwege bufferfuncties in alle hardware waarmee data verzameld wordt. Modulair systeem, zowel softwarematig als hardwarematig, waardoor een hoge mate van schaalbaarheid verwezenlijkt wordt zowel in de tijd-, project- als weegregistratie. Uitbreiden van het systeem is erg eenvoudig, vanwege de eenvoud van de gebruikte communicatie verbindingen. Verder is bijna alles vanuit de PC waarop de software draait configureerbaar. Gebruikersvriendelijke en overzichtelijke software, waarbij veel gebruik gemaakt wordt van knoppen met intuïtieve iconen. Online help functie, waarin alles tot in detail beschreven staat. Tal van overzichten zijn mogelijk, veelal gebaseerd op wensen en eisen van gebruikers uit de praktijk. Bedrijfsgebonden pasjes. Pasjes kunnen niet op een ander bedrijf met hetzelfde systeem gebruikt worden. Tot verschillende pasnummers kunnen gebruikt worden. De software is uitgerust met gebruikersprofielen, waarmee het mogelijk is per persoon rechten toe te kennen. De beheerder kan alles in de software per gebruiker in- of uitschakelen. Vanuit de hoofdunit (EKU3000) kan een pauze pieper bediend worden volgens een vooraf ingesteld schema. EKU1000 en EPU1000 units kunnen voorzien worden van 3 relais. Bediening is per klokpas instelbaar (bijvoorbeeld voor een deurslot). waarborgt de veiligheid van de data. Multi user optie: door de databases op een server te plaatsen, is het mogelijk via verschillende werkstations met de Registratie Software te werken met dezelfde gegevens. Remote connect optie: 2 of meerdere registratie systemen kunnen op afstand gekoppeld worden via de telefoonlijn. Één van de systemen fungeert dan als master die de gegevens van de overige systemen via modem of ISDN ophaalt. In de hoofdunit van de tijdregistratie kunnen maximaal 2500 klokkingen opgeslagen worden. Dit is ruim voldoende voor kleine of middelgrote bedrijven. Ook in alle typen weegregistratie hardware is ruim voldoende geheugen aanwezig, om zelfs het meest intensieve gebruik ervan aan te kunnen. Alle toegepaste hardware is met het oog op duurzaamheid en gebruik in vijandige omgevingen samengesteld. Afsluiten van een kalenderjaar. Deze optie zorgt dat alle data van een afgesloten jaar apart wordt gezet. Deze kan nog wel benaderd worden, maar niet meer veranderd. Automatisch foutindicatie en een zeer gebruikersvriendelijke herstelmethode voor beschadigde databases (kan bijvoorbeeld ontstaan bij stroomuitval). De mogelijkheid voor het aanpassen van het systeem volgens gebruikers wensen en eisen is altijd bespreekbaar. Minimum systeemeisen: Pentium II 233 MHz met minimaal windows 98, 64MB intern geheugen en afhankelijk van de groei van de databases tussen de 50MB en 150MB vrije harddisk ruimte. Dagelijkse herinnering om een backup te maken van de databases. Dit

16 Personeel File Personeel.jpg Bewerken klokrecords File BewerkenKlokRecords.jpg Bewerken weegrecords File BewerkenWeegRecords.jpg

17 Voorbeeldoverzicht File VoorbeeldOverzicht.jpg Salariscodes File SalarisCodes.jpg Salariscodes speciale dag File SalarisCodesSpecialeDag.jpg

18 Salarisuren File SalarisUren.jpg Salarisuren speciale dag File SalarisUrenSpecialeDag.jpg Klokmarges File Klokmarges.jpg

19 Mutatiecodes File MutatieCodes.jpg Projecten File Projecten.jpg Taken File Taken.jpg

20 Locatieprojecten File LocatieProjecten.jpg Kaarttaken File Kaarttaken.jpg Pluksternummers File PluksterTabel.jpg

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV

Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV Call Recorder ISDN Handleiding Version 1.005 VIDICODE Datacommunicatie BV Blauwroodlaan 140, 2718 SK Zoetermeer Nederland Tel. 079-3617181 Fax 079-3618092 vidicode@vidicode.nl www.vidicode.nl 2 Handleiding

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding besturing. MobicsFold V0400

Handleiding besturing. MobicsFold V0400 Handleiding besturing MobicsFold V0400 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Algemene beschrijving van het PLC systeem... 4 1.1) Hardware... 4 1.2) Communicatiepoorten... 5 1.3) Batterij... 6 1.4) Calibreren

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V.

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V. Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl 2008, Mattic Software B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15 Ontwerpverslag Ontwerpverslag Geentronics Enschede, 7 mei 2003 Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap Versie 1.15 Toelichting Bij het ontwerpdocument dat voor u ligt, valt één zeer belangrijke opmerking

Nadere informatie

bestandsnaam: MAN8 FPMU NLED 3708.doc revisiedatum: 09072014 softwareversie: 3.7

bestandsnaam: MAN8 FPMU NLED 3708.doc revisiedatum: 09072014 softwareversie: 3.7 FacilityPro Manager Gebruikershandleiding bestandsnaam: MAN8 FPMU NLED 3708.doc revisiedatum: 09072014 softwareversie: 3.7 Voordat u dit product mag gebruiken dient u akkoord te gaan met de ingesloten

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.81

Release Notes BlueRetail versie 3.81 Release Notes BlueRetail versie 3.81 Product Management Versie 0.4 Venlo, april 2014 Bestand: BR v3.81 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 19/03/13 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Net2 Gebruikershandleiding

Net2 Gebruikershandleiding Net2 Gebruikershandleiding Versie 3 inhoud 0 tinhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Deze handleiding... 5 Opbouw van deze handleiding... 5 Trefwoorden van Net2 programma... 5 Overzicht systeem... 6 Overzicht

Nadere informatie

PC-Radio 6 Handleiding

PC-Radio 6 Handleiding PC-Radio 6 Handleiding [the complete radio automation solution] oktober 2012 Copyright (C) 1989 -- 2012, Broadcast Partners Axelsestraat 58 4537 AL Terneuzen Nederland tel. (31) 115 683 555 fax. (31) 115

Nadere informatie

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 PROTAS Hét programma voor het VOLAUTOMATISCH inroosteren van oudergesprekken releasedatum handleiding: 2 maart 2012 Zermelo Software BV Inleiding Protas

Nadere informatie

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING 2 3 Editie : 01-09 - 2001 2001 by VECTRON Systems AG, Münster Alle technische wijzigingen zijn streng verboden. Alle rechten voorbehouden. VECTRON VECTRON Systems

Nadere informatie

Netwerken in de Omroep Groep 4A

Netwerken in de Omroep Groep 4A Taco Bijvoets (#0343927) Paul Bouman (#0345369) Mathijs Lagerberg (#0301523) Paul Lammertsma (#0305235) Henk van der Schuur (#0318825) Frank Wolters (#0331821) Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 1 Overzicht:

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Product Management Versie 0.2 Venlo, februari 2015 Bestand: BR v3.90.0 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 03/02/15 V0.1

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van:

Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van: Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van: ICWL Tureluur 13 telefoon: (0514) 569908 e-mail : info@icwl.nl 1 Handleiding Tangram 2000 2 Vooraf 2.1 Omschrijving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL Gebruikershandleiding ARA-pro Versie 5 ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL uitgave 01-10-2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. De werking van ARA...6 2.1 Onderdelen...6

Nadere informatie

6/4 SAN, Storage Area Network

6/4 SAN, Storage Area Network 6/4 SAN, Storage Area Network Storage 6/4.1 iscsi en Novell Cluster Services De term high availability is een van de nieuwe buzz-words. Elke zichzelf respecterende organisatie heeft het erover. Toch zie

Nadere informatie

Informatica Universiteit van Amsterdam. Ontwikkeling van User interfaces. Stephan van Eijkelenburg. 26 april 2010. Bachelor Informatica

Informatica Universiteit van Amsterdam. Ontwikkeling van User interfaces. Stephan van Eijkelenburg. 26 april 2010. Bachelor Informatica Bachelor Informatica Informatica Universiteit van Amsterdam Ontwikkeling van User interfaces Stephan van Eijkelenburg 26 april 2010 Supervisor(s): Dick van Albada, Andy Pimentel Signed: 2 Samenvatting

Nadere informatie

Personnel Manager naar People Inc.

Personnel Manager naar People Inc. Personnel Manager naar People Inc. I Personnel Manager naar People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Personnel Manager naar People Inc. 1 1.1 Personnel... Manager 1 1.2 People... Inc. 2 1.3 De upgrade...

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie