ruiselede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WWW.RUISELEDE.BE ruiselede"

Transcriptie

1 GEMEENTE RUISELEDE ruiselede 30ste JAARGANG - NAJAAR 2014

2 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.7 TECHNISCHE DIENST P.15 DOSSIER P.18 INTERVIEW P.20 SOCIAAL HUIS P.22 MILIEU P.24 TERUGBLIK P.25 INFO RUISELEDE: Verschijnt driemaandelijks en wordt gratis aangeboden aan de bevolking van Ruiselede. Redactieadres: Markt Ruiselede - Tel: Fax Verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen Fotografie: Norbert Maes, Willy Verstraete, Westtoer, Focidia, Carlos Desmet, vzw Cristofori, Polenreis 2014, Davy Watteny, gemeentelijke diensten en medewerkers. Foto voorblad: Deelnemers Polenreis 2014

3 BERICHT AAN DE BEVOLKING Bericht aan de lokale handelaars en winkeliers In afwijking op de wet van op de wekelijkse rustdag mogen alle Ruiseleedse handelszaken geheel of gedeeltelijk openblijven op: - Zondag 7 september - Zondag 14 september - Zondag 19 oktober Bericht van de politie: Wat een nummer al niet kan betekenen De wijkagenten merken vaak op dat bewoners het nalaten een duidelijk huisnummer aan te brengen. Nochtans kan een duidelijk leesbaar nummer van levensbelang zijn en is het aanbrengen ervan verplicht (Artikel 39 van het politiereglement)! Niet alleen de politie, maar ook andere hulpdiensten (o.a. brandweer en ambulance) verliezen kostbare minuten in hun zoektocht naar het juiste adres als gevolg van huizen zonder nummer. Aan te raden is een duidelijk huisnummer van zwarte letters op een witte achtergrond, of net omgekeerd, zo blijft het nummer ook zichtbaar bij nacht. Wist je dat je ook bij de Dienst Bevolking een huisnummerplaatje kan bekomen? Hierbij enkele tips voor het aanbrengen van een huisnummer: Als het huisnummer naast de voordeur niet leesbaar is vanop de openbare weg => aan de gevel die evenwijdig ligt met de voorliggende weg. Als de woning ver van de openbare weg gelegen is => op de brievenbus aan de openbare weg of op de stijl van het hek of poort. Graag rekenen wij op jullie medewerking! Betaal vanaf 1 september 2014 met een betaalkaart aan het loket van het gemeentehuis Vanaf 1 september 2014 zal het mogelijk zijn om aan de loketten van het gemeentehuis, waar vroeger met cash geld betaald werd, de verrichting met betaalkaart uit te voeren. Volgende betaalmiddelen zullen worden aanvaard: Bancontact/Mister Cash, Maestro, V Pay, Mastercard en Visa. Wat kan je voortaan met de kaart betalen, o.a.: e-id en kids-id rijbewijs en voorlopig rijbewijs reispas inschrijvingsgeld speelpleinwerking/sportkampen (niet in de sporthal) deelnamegeld activiteiten Openingsuren gemeentehuis Maandag: 8u30 12u Dinsdag tot vrijdag: 8u30 12u / 13u 16u Extra: - donderdag, Dienst Bevolking/ Burgerlijke Stand: 18u 20u30-1e zaterdag van de maand, Dienst Bevolking/Burgerlijke Stand: 9u30 11u30 Sluitingsdagen november De bibliotheek zal gesloten zijn op : - zaterdag 1 november, - maandag10 november (brugdag) - dinsdag 11 november - zaterdag 15 november Het gemeentehuis, de sportdienst en de Academie voor Muziek, Woord en Dans zullen gesloten zijn op dinsdag 11 november. Kankerlijn Wie kanker krijgt, wordt geconfronteerd met veel vragen en zorgen. Patiënten, hun familie en vrienden kunnen anoniem terecht bij de Kankerlijn: (gratis), elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 17u. Meer info: of Facebook Het gemeentebestuur lanceerde een eigen facebookpagina. Daarop kan u in de toekomst diverse nieuwsberichten en informatie over het gemeentelijke aanbod terugvinden. Zoek ons als Gemeente Ruiselede en like ons. 3

4 Dienst Onthaal Tijdens het voorjaar nam Sophie Van Brabant de taken over van Jolene Van de Velde die de gemeentelijke diensten tijdelijk heeft verlaten. U kan bij Sophie terecht voor het algemene onthaal in het gemeentehuis, maar ook voor o.a. een uittreksel uit het strafregister (bewijs goed gedrag en zeden), de activiteiten van het Feestcomité Ruiselede, toeristische info en reservatie uitleenmateriaal. Bericht aan organisatoren van publiek toegankelijke evenementen Elke organisator, die een publiek evenement wil organiseren in Ruiselede, moet bij de aanvragen voor het evenement bij het College van Burgemeester en Schepenen eveneens een formulier Melding evenementen ingevuld terugsturen naar de Dienst Noodplanning. Waarom: Bij het organiseren van een evenement is het van groot belang dat de hulpdiensten voldoende op de hoogte zijn van de aard van het evenement om gepast en snel te kunnen ingrijpen in geval van een incident. Voor wie: Organisatoren van publiek toegankelijke evenementen waar meer dan 100 personen op hetzelfde moment aanwezig kunnen zijn. Wat: Meldingsformulier Mini: voor evenementen met 100 tot 500 aanwezigen Meldingsformulier Maxi: voor evenementen met meer dan 500 aanwezigen. Aan de hand van deze meldingsformulieren evalueren de Dienst Noodplanning en de hulpdiensten (Brandweer en Dienst 100, Politie, ziekenhuizen) alle aangekondigde evenementen op risico s. Deze formulieren zijn te vinden op >Leven en welzijn>veiligheid>gemeentelijke noodplanning. Wanneer: Meldingsformulier Mini: indienen minstens drie weken voor de activiteit Meldingsformulier Maxi: indienen minstens drie maanden voor de activiteit Het formulier kan zowel elektronisch als in papieren vorm ingediend worden. Info: Dienst Onthaal Sophie Van Brabant Richtlijnen: Hierbij aansluitend werden richtlijnen en tal van interessante tips opgesteld die organisatoren kunnen helpen bij het veilig organiseren van evenementen. Bij het invullen van de meldingsformulieren wordt daarom best beroep gedaan op deze richtlijnen zodat de formulieren correct en volledig kunnen worden ingevuld Meer info: Dienst Noodplanning - Florian Van de Sompel Rioleringswerken Ruiseleedsesteenweg Aquafin en rioolbeheerder RioP (De Watergroep) voorzien in de aanleg van rioleringen zodat het afvalwater niet langer ongezuiverd in de Poekebeek terecht komt. 4 Op het kruispunt van de Ruiseleedsesteenweg en de Ervestraat wordt een pompstation gebouwd dat het afvalwater verzamelt en verpompt naar de Aquafin-collector nabij de Galgeveldstraat. Ook de nabijgelegen woningen in de Ervestraat en de Boekboomstraat worden op deze nieuwe afvalwaterleiding aangesloten. Het afvalwater wordt gezuiverd in het R.W.Z.I. van Aquafin in de Karmstraat in Aarsele. Deze werken starten op 1 september Voor de totale uitvoering van de werken is een termijn van 160 werkdagen voorzien. Gedurende de werken zal het autoverkeer deze drukke gewestweg kunnen blijven gebruiken en dit in beide richtingen tegen verlaagde snelheid. Aangezien er voornamelijk in de bermen en fietspaden gewerkt wordt, is het niet veilig om het fietsverkeer door te laten in de werfzone. Een omleiding voor de fietsers wordt dan ook voorzien. Meer info bij de Technische Dienst van de Stad Tielt:

5 Overstromingen Als gevolg van de hevige regenval tijdens de zomermaanden werden meerdere gemeenten in het land opnieuw geconfronteerd met overstromingen. De FOD Binnenlandse Zaken formuleerde enkele adviezen over hoe de burger zich kan voorbereiden op het risico en optimaal kan reageren tijdens en na een overstroming. Zich informeren en voorbereiden Informeer, voor je een huis bouwt, bij je gewest naar de overstromingsgebieden Maak rioolputjes, goten, schoon/vrij Maak een plaat in een waterbestendig materiaal die je voor de deuren van je huis kan zetten Maak preventief zandzakjes Voorzie steeds een voorraad water in flessen Reageren voor je veiligheid en die van je gezin Plaats een waterdichte plaat in de deuropening en dicht ze af met silicone Bouw met zandzakjes kleine dijken voor de keldergaten, de buitendeuren, Sluit zo nodig de gas-, elektriciteits- en watertoevoer af Informeer je bij overstromingsalarm en blijf de media en de aanbevelingen van de overheden volgen Beperk je verplaatsingen en vermijd gevaarlijke zones Achteraf handelen met kennis van zaken Neem foto s van de beschadigde plaatsen Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar Maak je huis schoon en desinfecteer de beschadigde kamers Verlucht de kamers voldoende, maar zorg ervoor dat ze voldoende verwarmd worden om vocht tegen te gaan Vermijd om kraanwater te gebruiken dat mogelijk ongeschikt is voor gebruik Archeologisch vervolgonderzoek op bedrijventerrein Bundingstraat in Ruiselede Tussen 2 juni en begin september worden archeologische opgraven uitgevoerd op het terrein tussen de Bundingstraat, Kapellestraat, Poekestraat en de N37. Het gebied van 7 ha bleek tijdens het proefsleuvenonderzoek (voorjaar 2013) uitzonderlijk rijk aan sporen. Deze sporen worden nu tijdens de opgravingen volledig onderzocht om zo het terrein vrij te maken voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein door de West-Vlaamse Intercommunale. De WVI startte ondertussen ook met het infrastructuurdossier en bereidt het bouwvergunningsdossier voor. Het toekomstig bedrijventerrein heeft een bruto oppervlakte van 10 ha, de kavels zijn er max m² groot en het terrein kan plaats bieden aan een 25 tot 50-tal bedrijven. Het is de bedoeling om bouwrijpe kavels aan te bieden in 2015 en het bedrijventerrein via één ontsluitingspunt te laten aantakken op de N37, zodat het vrachtverkeer niet door het centrum zal passeren. van verschillende afmetingen. Ook werden bij de boerderijen drie waterputten aangetroffen. Eveneens parallel aan de weg liggen zeven brandrestengraven waarvan enkele bijzettingen in aardewerk opleverden. Verder van de weg af bevinden zich nog greppels die het Romeinse landschap inrichten. In het westelijk deel van het terrein zijn de restanten van een Karolingische nederzetting aangetroffen die volledig omgracht was. Binnen de omgrachting zijn de sporen van de bebouwing slecht bewaard maar werden wel drie waterputten aangetroffen die nog nader onderzocht zullen worden. Bijzonder mag de vondst van een locatie van een molen uit de 13e eeuw genoemd worden. Hoewel Ruiselede reeds een rijke molengeschiedenis heeft, was deze molen nog niet gekend. Info: Voorlopige resultaten De oudste sporen dateren uit de IJzertijd maar de meeste vondsten zijn in de Romeinse tijd te dateren. Het betreft een nederzetting die langs een weg lag die nog te herkennen is aan de hand van twee parallelle bermgreppels. In het centrale deel van het terrein bestaat de bewoning uit een vijftal eenvoudige gebouwen die als lintbebouwing langs de weg liggen. Het oostelijke deel van het terrein bevat sporen van een dichte bewoning. Diverse types gebouwen zijn er aanwezig 5

6 West-Vlaanderen en Ruiselede zijn preus lik fjirtig West-Vlaanderen is een provincie met veel troeven. We hebben heel wat sterrenrestaurants, de beste voetbalploeg van het land, de leukste popgroepen Maar we hebben ook de West-Vlamingen met hun ongelofelijke gedrevenheid en enthousiasme, én het rijkste dialect van het land: het West-Vlaams. Help je mee deze sympathieke boodschap te verspreiden? Haal dan snel een PL-40 stickervel en autosticker op bij de infobalie van het gemeentehuis. Meer info lees je op Het provinciebestuur van West-Vlaanderen lanceerde twee jaar geleden de opmerkelijke imagocampagne Iedereen West-Vlaams. Met de bijbehorende app kon iedereen West- Vlaamse woorden leren in verschillende situaties: op café, in de winkel of op straat. De app werd een groot succes, met meer dan downloads. Ondertussen bleven ook de West-Vlaamse media niet stilzitten, en gingen ze bij hun lezers, luisteraars en kijkers op zoek naar het mooiste West-Vlaamse woord (zurkeltrutte in 2012) en de mooiste West-Vlaamse uitdrukking ( t zwien deur de bjètn joagn in 2013). In 2014 gaat het Provinciebestuur nog een stapje verder en werden er 6 West-Vlaamse gemeentes als eerste gevraagd om ambassadeur te worden voor de campagne: naast Ruiselede zijn dat Blankenberge, Ieper, Izegem, Harelbeke en Oostkamp. Samen zetten wij onze schouders onder de communicatiecampagne Preus lik fjirtig, afgekort PL40. Want West-Vlaanderen en Ruiselede hebben redenen genoeg om preus te zijn. Laat u zich onderzoeken op borstkanker? Een gezonde levensstijl vermindert het risico op borstkanker, maar de ziekte kan niet voorkomen worden. Daarom kan elke vrouw tussen 50 en 69 jaar om de twee jaar gratis een screeningsmammografie laten nemen. Borstkanker blijft de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Drie op de vier vrouwen met borstkanker zijn ouder dan 50 jaar. Als borstkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, is de kans op genezing groter. Voor meer info kan u terecht bij uw huisarts of gynaecoloog; bij het Centrum voor Kankeropsporing; op het gratis nummer ; op Rookmeldercampagne halfweg Nog geen rookmelder hangen thuis? De preventiecampagne van de brandweerzone Midwest loopt nog tot eind dit jaar. Door een groepsaankoop biedt de brandweer een kwaliteitsvolle rookmelder aan via de lokale besturen. De rookmelder kost e20 en kan je in Ruiselede bekomen bij de Dienst Bevolking ( ). De rookmelder is het beste verkrijgbare type momenteel op de markt. Bovendien heeft hij een gegarandeerde levensduur van 10 jaar. Met enkele eenvoudige tips en een beperkt budget kan je je eigen brandveiligheid en zelfredzaamheid verhogen. De kans om een brand te overleven stijgt bovendien met 70%. Wees gewaarschuwd en koop hem nu! Meer info? 6

7 VRIJE TIJD Academie voor Muziek, Woord en Dans Aalter Filiaal Ruiselede Muziek vanaf 8 jaar in Aalter, Maldegem, Beernem, Knesselare en Ruiselede 1e jaar: Algemene Muzikale Vorming (notenleer) 2,5u 2de jaar: AMV (2,5u) en instrument (1u) kies je voor een blaasinstrument dan kan je al in het 1e jaar starten Dans vanaf 6 jaar in Aalter, Maldegem, Beernem, Knesselare en Ruiselede Dansexpressie, moderne dans, dansimprovisatie, klassieke dans Kleuterdans: 4-en 5-jarigen - 1u L1 en L2: 6- en 7-jarigen 1u L3 t/m L6: 8 t/m 11-jarigen 2u Woord vanaf 8 jaar in Aalter, Maldegem, Beernem, Knesselare en Ruiselede Algemene Verbale Vorming: 1u Later: voordracht, dramatische expressie, toneel en welsprekendheid INFORMATIE In september kan nog ingeschreven worden in de hoofdschool (tijdens de kantoor- en lesuren) en het filiaal (tijdens de lesuren). Hoofdschool Aalter: Stationsstraat tel: fax: website: (o.a. lesrooster) Filiaal Ruiselede: Het Portaal, Nieuwstraat 8 - tel: (tijdens de lesuren) Werkingssubsidies culturele verenigingen De elektronische documenten voor het invullen van het puntendossier kan u terugvinden op of aanvragen via Het puntendossier bezorgt u (digitaal én papier) uiterlijk 15 oktober aan het secretariaat van de cultuurraad (cultuurdienst). Illud Mane Zondag 14 september 14u30 Eucharistieviering in de kapel van het klooster - Celebrant: E.H. Degrieck (Algemeen Directeur van de Congregatie en Proost van de Confrérie) 15u45 Ommegang met start aan de kerk in Ruiselede. Voor wie niet zo ver te voet kan gaan is er een meditatieve ommegang in het klooster. Nadien pannenkoeken in het klooster, verzorgd door wandelclub De Molenstappers. Donderdag 18 september 20u00 In de kapel van het klooster, conferentie: De Geest is tot veel in staat 10 jaar Illud Mane - Spreker: E.H. Degrieck (*) Zaterdag 20 september 20u00 Concert Caritas et amor in de kapel van het klooster met Collegium de Dunis o.l.v. Ignace Thevelein, Lucas Verleyen (piano) en John Snauwaert (saxofoon) N.a.v. 10 jaar Illud Mane wordt van dit uniek concert een cd uitgegeven. collegium-de-dunis Verplicht te reserveren via tijdens de kantooruren - e15 per persoon *Om 19u30 is er een rondleiding in de tentoonstelling Illud Mane. Na de conferentie is de tentoonstelling eveneens toegankelijk en is er gelegenheid tot napraten bij een drankje. Zondag 14 september tot zondag 5 oktober Tentoonstelling in de koepelzaal van het klooster: Religieuze thematiek in iconen en Ex Libris met kunstwerken van Liliane De Baene en collectie van Dr. Dirk Mattelaer Openingsuren: woensdag, zaterdag en zondag van 14u tot 17u Zondag 5 oktober 7 17u00 Vesperdienst in de kapel van het klooster. De leden van de Confrérie en de zusters O.L.V. van 7 Weeën heten u zeer hartelijk welkom. Klooster O.L.V. van 7 Weeën, Bruggestraat 29, 8755 Ruiselede

8 HERDENKING 70 jaar bevrijding door Poolse troepen Zondag 7 september 2014 Ruiselede VOORMIDDAG Centrum Ruiselede Herdenking 70 jaar bevrijding door Poolse troepen 9u30 10u15 Aansluitend H. Mis in de Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming kerk Ruiselede Optocht naar de Vredeskapel Herdenkingsmoment Receptie in Parochiaal Centrum Den Tap Organisatie en info: NSB Ruiselede RUISELEDE ZONDAG VOORMIDDAG CC Gildhof Tielt 10u30 Plechtige herdenking van de bevrijding Verwelkoming door Burgemeester Els De Rammelaere Toespraak door de Heer Jan Cornelissens, Voorzitter van het Verbond van Poolse Oudstrijders & Veteranen van de 1 Pantserdivisie van Generaal MACZEK in België Toespraak door Zijne Excellentie de heer Artur Harazim, Ambassadeur van de Poolse Republiek Rondgang in de tentoonstelling en aansluitende receptie Organisatie en info: Stad Tielt NAMIDDAG Zaal Sport en Spel 12u30-14u00 13u30-14u15 14u30-15u00 15u00-15u45 15u45-16u45 16u45-17u00 Doorlopend Doorlopend Poolse proevertjes (betalend) vzw Vrienden van Polen Evergem Poolse dans en klederdracht Dansgroep Syrena & Syrenka Brunssem (NL) Presentatie uitwisselingsproject Ruiselede-Krasnik Polenreis 2014 Jumelagecomité en deelnemende jongeren Poolse dans en klederdracht Dansgroep Syrena & Syrenka Kleurrijke folklore-modeshow Dansgroep Syrena & Syrenka Poolse dans en klederdracht Dansgroep Syrena & Syrenka Bar met o.a. Poolse hapjes en dranken (betalend) Feestcomité Ruiselede Info Pools Bureau voor Toerisme Verbroedering Ruiselede-Krasnik Organisatie en info: Gemeentebestuur Ruiselede Jumelagecomité en Feestcomité Ruiselede vzw Vrienden van Polen i.s.m. het Pools Instituut Brussel AVOND Concertzaal Piano s Maene 20u00 Concert Mateusz Borowiak. De pianist behaalde in 2013 de derde plaats in de Koningin Elisabethwedstrijd en sleepte daardoor de Prijs Graaf de Launoit in de wacht. Hij won ook de publieksprijs, toegekend door de openbare omroep Musiq 3. Locatie: Concertzaal Piano s Maene, Industriestraat 42, 8755 Ruiselede Kaarten: e10 vooraf reserveren kaarten afhalen bij Cultuurdienst Ruiselede, Markt 1 of via overschrijving op BE met vermelding van Pianoconcert + naam en adres plaatsen beperkt Organisatie en info: Gemeentebestuur Ruiselede, i.s.m. het Pools Instituut Brussel en Piano s Maene 8

9 Buren bij kunstenaars De Provincie West-Vlaanderen organiseert op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 oktober 2014 opnieuw Buren bij kunstenaars. Voor de 10de keer ondertussen stellen kunstenaars hun atelierdeuren open. Kunstenaar Gegevens Openingsuren Danninger Friedrich Schilderkunst, beeldhouwkunst, gemengde technieken Planterijstraat , Zaterdag: 14u-18u Zondag: 14u-18u De Jaeger Ruth Werk van een masterstudente illustratie / Schilderkunst, gemengde technieken, grafische vormgeving Dhuyvettere Norbert Schilderkunst, beeldhouwkunst, keramiek Hoste Arlette Kalligrafie, andere kunstambachten (poppen, kaarsen, manden, ) Hoste Lucrèce Schilderkunst, keramiek, kalligrafie Keramiekatelier PLC Ruiselede Penitentiair Landbouwcentrum Konior Sylvia Fotografie Landuyt Hilda Keramiek Roose Barbara Sfeer- en gelegenheidskaarsen, windlichten Steyaert Pieter Keramiek, gemengde technieken, andere ambachten Tanghe Geert Beeldhouwkunst, keramiek van Pottelsberghe Geneviève Tekenkunst, schilderkunst, gemengde technieken, zelfexpressie Vandenberghe Filiep Keramiek (potsculpturen, beelden, sieraden, bas-reliëfs) Vanluchene Kathy Keramiek Verheecke Babette Grafiek, grafische vormgeving Abeelstraat 37, ruthdejaeger.tumblr.com Unica - Bruggestraat Poekevoetweg Kunstkelder, Aalterstraat 40, Penitentiair Landbouwcentrum Bruggesteenweg 128, Brandstraat 60, Kruiseberg Planterijstraat 35 Kruiseberg, Planterijstraat , Kruiseberg, Planterijstraat Poekestraat 23, Bruggesteenweg Kruiskerkestraat 14a, Poekestraat 23, Brandstraat 60 babetteverheecke.tumblr.com Zaterdag: 13u30-17u Zondag: 10u-12u en 13u30-17u Zondag: 8u-12u en 13u-18u Zaterdag: 10u-12u en 14u-18u Zondag: 10u-12u en 14u-18u Zaterdag: 13u-18u Zondag: 13u-18u Zondag: 10u-12u en 13u30-18u Zaterdag: 13u-18u Zondag: 13u-18u Zaterdag: 14u-19u Zondag: 10u-18u Zaterdag: 14u-19u Zondag: 10u-18u Zaterdag: 14u-19u Zondag: 10u-18u Zaterdag: 10u-12u en 13u-18u Zondag: 10u-18u Zondag: 12u-18u Zaterdag: 13u30-18u Zondag: 13u30-18u Zaterdag: 10u-12u en 13u-18u Zondag: 10u-12u en 13u-18u Zaterdag: 13u-18u Zondag: 13u-18u Viva Paint Tekenkunst, schilderkunst, gemengde technieken, textiel Kunstkelder, Aalterstraat 40 Peter Allaert, Dina Bleyart, Chantal Bogaert, Anne Marie Christiaens, Ronny Coene, Stephanie Danni, Dorine De Clercq, Ilse Dewaelsche, Dorine Dupont, Vicky Genbrugge, Erna Kerckaert, Gerty Lavent, Ghislain Schoonvliet, Nadine Van Vooren, Urbain Ver Eecke, Monique Vroman, Trees Watteney Vrijdag: 18u-20u Zaterdag: 13u-18u Zondag: 13u-18u 9

10 TENTOONSTELLING A SIMPLE PLAN Van vrijdag 29 augustus tot en met vrijdag 20 september organiseren Kruiskerkenaars Frank Tuytschaever en Caroline Degezelle een groepstentoonstelling met bekende Belgische en Internationale kunstenaars in de woning Kruiskerkestraat 41. De witte villa, ontworpen door architect Stéphane Beel, zal gedurende drie weken opengesteld worden voor het publiek (mits reservatie). Bij de geselecteerde kunstenaars o.a. Leo Copers, René Heyvaert, Honoré D o, Filip Dujardin, Roeland Tweelinckx, architect Jan De Vylder en vele anderen. Meer info: Awel, ik wil een vrijwilliger worden bij Awel. Als vrijwilliger luister je naar de vele vragen en verhalen van kinderen en jongeren via telefoon, , chat of forum. Je denkt en voelt mee met je oproepers en maakt zo het verschil voor die ene jongen of dat kleine meisje. Awel, ik wil nog meer en schrijf me in. Kijk snel op of geef een seintje via of Slimste straat Op vrijdag 17 oktober organiseert het Feestcomité Ruiselede voor de 2de keer de quiz Slimste straat van Ruiselede. Na het succes van vorig jaar kan je opnieuw je straat vertegenwoordigen in deze ludieke stratenquiz. Wie weet krijgen jullie een jaar lang de titel van Slimste Straat en de levenslange eer dankzij het straatnaambordje Slimste Straat Deelnemers worden de hele avond verrast met originele vragenrondes en ontvangen een leuke attentie. Alle info en inschrijvingen: , Dienst Onthaal Gemeentehuis Ruiselede ludieke stratenquiz Ruiselede vrijdag 17 oktober start ludieke om 19u30 stratenquiz zaal voor sport en spel tieltstraat 46a vrijdag 5 per team van 4 tot 17 6 personen oktober 1 team/straat start om 19u30 ~ Publiek en supporters welkom ~ zaal voor sport en spel Alle info en inschrijvingen: tieltstraat 46a Dienst onthaal Gemeentehuis 5 5 per team van 4 4 tot 6 6 personen 1 1 team/straat ~ Publiek en supporters welkom ~ Alle info en en inschrijvingen:

11 Bibliotheek 8755 Ruiselede - Nieuwstraat 8 Tel Catalogus: Inlichtingen: Open - maandag van 16 u tot 18 u - woensdag van 17 u tot 19 u - zaterdag van 10 u tot 12 u Sluitingen De bibliotheek Aalter sluit op maandag 22 en woensdag 24 september n.a.v. Aalter Kermis. De bibliotheek Ruiselede is dan wel open. Andere sluitingsdagen die gelden voor alle bedieningsposten van de bibliotheek: maandag 10 november (brugdag), dinsdag 11 november (feest van de wapenstilstand), zaterdag 15 november (feest van het koningshuis). Agenda Kinder- en jeugdjury Vlaanderen - 1 oktober start leesseizoen - inlichtingen aan de balie van de bibliotheek Griet Pauwels interviewt Tommy Wieringa - donderdag 9 oktober om u in het auditorium in Aalter - 5 euro toegangsprijs, drankje inbegrepen - inschrijven verplicht aan de balie, per of Bibliotheekweek van 11 tot 19 oktober - verwendag op zaterdag 11 oktober Voorleesweek van 22 tot 30 november - met opnieuw Letternestpakketten voor alle tweejarigen Tentoonstelling Circus van A tot Z - van 3 tot 31 december in de hoofdbibliotheek - over de Oost-Vlaamse circussen i.s.m. de provincie Oost-Vlaanderen en het Huis van Alijn Bibliotheek aan huis De bibliotheek is de toegangspoort tot een wereld van onbegrensde mogelijkheden. Een wereld waar u niet alleen reisgenoot kunt worden op heel wat denkbeeldige avonturen, maar waar u ook een schat aan informatie vindt. Maar wat als u niet zelf naar de bibliotheek kunt komen? Heel eenvoudig, dan komt de bibliotheek naar u. Over het hele grondgebied van Aalter en Ruiselede, bezorgt de bibliotheek boeken en andere materialen aan huis bij diegene die zich niet meer zo goed zelf kan verplaatsen. Een simpel telefoontje of mailtje naar de hoofdbibliotheek ( volstaat voor uren lees-, kijk- of luisterplezier. Deze service is helemaal gratis. Voor audiovisuele materialen als cd s en dvd s wordt wel een beperkt leengeld gevraagd. Europese Jongerenkaart EYCA De Europese jongerenkaart is een voordeelkaart voor jongeren waarmee je diverse kortingen kan krijgen op verschillende culturele, reis- en logeerinitiatieven in Europa. De jongerenkaart stimuleert tieners om Europa te ontdekken, musea en concerten te bezoeken, te overnachten in jeugdherbergen en te reizen en dit alles aan voordeeltarieven. Deze European Youth Card (EYCA) wordt in België gepromoot door de organisatie CJP. Onder het label BILL (www.bill.be) brengt CJP nieuws, boeken- en muzieklijstjes, quizzen, interviews, reviews en laten ze je zien waar jongeren zich in onderdompelen. Als kers op de taart zorgt BILL ook voor mooie voordelen met de BILL-deals. Dit alles mooi verzameld in de BILL-bundel. De Europese jongerenkaart maakt deel uit van de registratie bij BILL en de BILL-bundel en kost 10 euro. De kaart is geldig voor jongeren tussen 16 en 26 jaar. Hoe je EYCA (onderdeel BILL-bundel) aankopen? Registreer je bij vul de gegevens in en word lid. Meer informatie vind je op of via facebook.com/billdeelt Het gemeentebestuur Ruiselede komt tussen in de aankoop van een EYCA mits het naleven van de voorwaarden die terug te vinden zijn in het nieuwe gemeentelijke reglement (www.ruiselede.be). Meer info via of

12 Herdenking 11 november NSB Ruiselede - 9u: Samenkomst en traktaat in Den Tap - 9u15: Optocht met vlaggen naar de kerk - 9u30: H. Mis in de Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming kerk Ruiselede voor overleden slachtoffers van beide oorlogen - 10u10: Plechtige bloemenhulde aan het monument met muzikale omkadering door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia - 10u30: Optocht naar Zaal Polenplein (Tramweg): Toespraken voorzitter en burgemeester, receptie aangeboden door het Gemeentebestuur, muzikale omkadering door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia - 12u15: Optocht naar Parochiaal Centrum Den Tap met aansluitend middagmaal. Iedereen die deelneemt aan de viering kan zich inschrijven bij Geert t Kint ( ) of Paul Desmet ( ). HEET U VAN HARTE WELKOM! Landelijke Kinderopvang organiseert vakantieopvang in samenwerking met het Ruiseleedse gemeentebestuur. Wij voorzien leuke activiteiten in een huiselijke sfeer. ZOEKT BEGELEIDERS! Spelen met kinderen vind je super? Zoek je nog een toffe vakantiejob? Wellicht ben jij dan diegene die wij zoeken! voor de vakantieopvang in de locatie Stekelbees Ruiselede in de korte vakanties Je bent 17 jaar of ouder Je hebt ervaring in een jeugdbeweging en/of het jeugdwerk Je wil kinderen (2,5 tot 12 jaar) een aangename en speelse vakantie bezorgen Je kan samenwerken in een team Waar? Aalterstraat 8, 8755 Ruiselede Wanneer? Alle kleine vakanties: voor 2,5 tot 12-jarigen Telkens van 7u00 tot 18u30. Herfstvakantie: 27 t/m 31 oktober 2014 Kerstvakantie: 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 tijdens de kerstvakantie zijn we gesloten op 24 en 31 december vanaf 16u30 en op 25 en 26 december en 1 en 2 januari zijn we de hele dag dicht. Prijs? e13,88 voor een volle dag / e7 voor een halve dag. Voor meerdere kinderen: e10,41 voor een volle dag, e5,25 voor een halve dag. (fiscaal attest is verkrijgbaar). Jaarlijks wordt per gezin een éénmalige administratieve dossierkost van e20 aangerekend. Solliciteer bij voorkeur via vacatures, via functie kies je Jobstudent kinderopvang, klik op jobstudenten buitenschoolse kinderopvang en volg de verdere stappen of solliciteer spontaan als er geen openstaande vacatures zijn of bezorg je brief en cv aan ons, selectiedienst, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal-Leuven. Meer info via (Rebecca Lauwers) of (Christine Renard). Reserveren? Voor de paasvakantie kan dit vanaf 10/03 en voor de zomervakantie vanaf 19/05. Let wel, u dient hiervoor eerst ingeschreven te zijn bij Stekelbees. Inschrijvingen en info? of Voor algemene info kan u ook terecht bij jeugddienst (gemeentehuis, Cherly Steyaert): of

13 Ophalen verloren voorwerpen speelpleinwerking Verloren en gevonden voorwerpen (kledij, rugzakjes, brooddozen, enz.) van de speelpleinwerking zijn nog tot 24 oktober terug te bekomen bij de sportdienst in de sporthal. Na deze datum worden de overgebleven spullen ter beschikking gesteld van bepaalde doelgroepen. Sportlessen MAANDAG: Les: Atletiek & omnisport Kostprijs: e60 voor volledig schooljaar (34 lessen) Wat: Loop- en tikspelen, hoogspringen, omnisport, lopen, diverse atletiekdisciplines,... Elke laatste les voor een vakantie = reis rond de wereld met zelfgemaakt parcours. Waar en wanneer: sporthal, 17u30-18u30 Comedy avond De jeugdraad organiseert op zaterdag 22 november 2014 haar 5de comedy avond in Zaal voor Sport en Spel. Dit jaar treden Lukas Lelie, Steven Mahieu met MC Bram Vanden Broecke op. Kaarten kosten e10 in voorverkoop en e12 aan de deur. Kaarten in voorverkoop zijn beschikbaar bij de jeugddienst (gemeentehuis), bij de Pallieter, De Plaetse, Devolder-Coussens, brandstoffen Maenhout, en bij de leden van de jeugdraad. Voor meer info omtrent o.a. kaartenverkoop kan u terecht op DINSDAG: Les: Seniorenturnen Kostprijs: e15 per tienbeurtenkaart Wat: Soepelheid, fitheid en plezier zijn de sleutelwoorden. Op een rustig tempo worden diverse oefeningen en sportieve activiteiten aangeboden. Iedereen kan meedoen op eigen tempo. Na een opwarming worden onder andere lichte aerobics en sport- en spelvormen zoals badminton aangeboden. Elke les worden grondoefeningen afgewerkt ter bevordering van lenigheid en fitheid. Waar en wanneer: info bij de sportdienst sporthal,tieltstraat 46A, , WOENSDAG: Les: Multimove kleuter Kostprijs: e100 voor volledig schooljaar (34 lessen), inclusief multimove T-shirt Waar en wanneer: info bij de sportdienst VRIJDAG: Les: Watergewenning & zweminitiatie Kostprijs: e35 per tienlessenreeks Wat: Watergewenning vanaf vier jaar: kinderen zijn veel sneller weg met zwemlessen na deze voorbereidende lessenreeks waar ze leren stuwen, drijven en bewegen in het water. Zweminitiatie vanaf 5 jaar: er wordt in tien lessen de basis gelegd voor schoolslag. (In het tweede semester van het schooljaar volgt dan nog een reeks met zweminitiatie en zwemvervolmaking). Waar en wanneer: info bij de sportdienst 13

14 Sportkamp Tsjaka herfst Ook tijdens de herfstvakantie organiseert Tsjaka opnieuw een sportkamp in Ruiselede. Deze sportactiviteiten gaan door van maandag 27 oktober tot en met vrijdag 31 oktober 2014 in de sporthal (Tieltstraat 46A). Thema wordt American Games. Inschrijven kan via (kampzoeker -> sporthal Ruiselede) Scholenveldloop De scholenveldloop is een loopwedstrijd voor de leerlingen van de Ruiseleedse lagere scholen en vindt plaats op woensdag 24 september aan de sporthal van Ruiselede. De inschrijvingsbrief krijg je op school en je inschrijving kan je afgeven aan jouw sportleerkracht. De winnaars krijgen een medaille. Er worden ook enkele naturaprijzen verloot aan de niet-winnaars. Multimove voor jonge kinderen Multimove voor kinderen wil de ontwikkeling van de basismotoriek op een pedagogisch verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde manier stimuleren. Om het effect van een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen na te gaan, werden alle kinderen die deelnamen in 2012 en 2013 opgevolgd door de universiteiten met een opleiding Lichamelijke Opvoeding. Aan de hand van motorische testen ging de Universiteit Gent de vooruitgang in de motorische vaardigheden van de kinderen na en werd de fysieke fitheid en het bewegingsgedrag in het dagelijks leven gemeten. De eerste resultaten zijn ondertussen bekend: Het onderzoek toont aan dat de motorische vaardigheden van kinderen die Multimove volgen significant vooruit gaan ten opzichte van de controlegroep die een klassiek bewegingsaanbod volgt. Zie ook In Ruiselede gaan de sportdienst en V.C. Pervol hiermee aan de slag. De sportdienst op woensdagnamiddag, Pervol op zaterdagvoormiddag. 14

15 TECHNISCHE DIENST Brandweerinterventie bij noodweer Tijdens stormweer blijkt niet altijd duidelijk welke taken wel en niet voor de brandweer zijn. Het spreekt voor zich dat ieder met schade zo vlug mogelijk wil geholpen worden, maar de taak van de brandweer is in eerste plaats nog steeds redding en bijstand bieden in bedreigende omstandigheden. Zodra er gevaar is kunnen we van dringende interventie spreken (kerntaak van de Hulpcentrale 100). De brandweer beschermt niet enkel personen in levensgevaar, maar zorgt ook voor de bescherming van goederen wanneer hun toestand voor gevaar kan zorgen. De brandweer is niet gevraagd de taak van een dakdekker te doen, maar de nodige beschermende maatregelen te nemen. Er moet bijgevolg onderscheid gemaakt worden tussen bv. het verwijderen van losliggende pannen die dreigen op de openbare weg te vallen en dus gevaarlijk kunnen zijn, of vallende pannen die geen direct gevaar voor de bevolking vormen. Let wel, dit geldt enkel bij stormweer! Indien losliggende pannen dreigen te vallen door slecht onderhoud, is dit een betalende interventie! Dit is werk voor een vakman, waar de brandweer als openbare dienst niet in concurrentie mee wil gaan! De brandweer kan zo nodig bijspringen maar dan is dit ook betalend. Voor alle duidelijkheid heeft de juridische dienst van het ministerie van binnenlandse zaken volgende richtlijnen opgesteld: De brandweer komt tussen in het kader van noodweer in volgende gevallen: Redding van en bijstand aan personen/dieren in bedreigende omstandigheden en de bescherming van hun goederen Nadat de operator HC 112/100 op basis van de brandweerbevraging heeft afgetoetst of: - Er gevaar is voor derden of de openbare veiligheid op korte of middellange termijn, - Het gaat om het beschermen/vrijwaren van goederen/ personen/dieren, Dan wordt de interventie aangemaakt en doorgegeven aan het bevoegde brandweerkorps. Indien uit de bevraging blijkt dat bovenstaande voorwaarden niet zijn voldaan, dan wordt de oproeper doorverwezen naar een aannemer. Wanneer er twijfel is of er gevaar is voor derden of de openbare veiligheid wordt de brandweer steeds gealarmeerd om de situatie ter plaatse in te schatten. Retributiereglement De brandweer wordt vaak opgeroepen voor interventies die geen dringende hulp of specifieke kennis vragen. Dit betekent nodeloze kosten. Door het verhalen van deze tussenkomsten, hoopt men niet-brandweergerelateerde interventies enerzijds te beperken, en anderzijds de gemaakte kosten te recupereren. Welke interventies gratis zijn en welke te betalen, is bepaald in het gemeentelijk retributiereglement van Daarbij zijn de richtlijnen van het KB van gevolgd. Wat is gratis, wat betalend? GRATIS: De interventies betreffende de bestrijding van brand en ontploffing. De technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden. Bestrijding van rampspoedige gebeurtenissen en de catastrofen. De coördinatie van de hulpverleningsoperaties. De internationale opdrachten van civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de bestrijding tegen vervuiling. De drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij ernstig watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft. De waarschuwing aan de bevolking. De interventie naar aanleiding van een loos alarm. BETALEND: Vrijmaken en reinigen van de openbare wegen en plaatsen (neutraliseren van koolwaterstofverbindingen, zuren, evenals het verwijderen van belemmeringen of ladingen). Bij autoongeval kunnen de opruimingswerken via de verzekering verhaald worden. Bestrijding van milieuverontreiniging en/of schadelijke producten (bv: olie lozen in beek). Bevrijden en redden van dieren. Stutten van gebouwen en constructies of het wegnemen van constructies ingevolge kennelijk slecht onderhoud op slechte bevestiging (bv: wegnemen antenne). Interventies die het gevolg zijn van een 3e falend technisch alarm en de oorzaak zijn van herhaaldelijk nutteloze interventies. 15

16 Bevrijden van personen uit liften ingevolge een technisch defect en die zich niet in levensgevaar bevinden. Onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten die geen gevaar opleveren voor de bevolking (gevaar is, indien de leefruimtes bedreigd zijn). Prestaties inzake brandvoorkomingsadviezen en -maatregelen, controles en hulp bij verzekeringsexpertises. Waterleveringen: éénmalig bij het plaatsen van een regenwaterput. Pompwerken indien de oorzaak niet te wijten is aan overstroming. Tarieven: Personeel: De kosten van het personeel worden berekend overeenkomstig de bepalingen van het Reglement voor de organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst. Prestaties op zon- en feestdagen worden vermeerderd met een toeslag van 100%. Prestaties tussen 22u en 6u worden vermeerderd met een toeslag van 50%. Materieel: Gebruik van alle brandweerwagens:e20/u (brandstof, smeermiddel, onderhoud) +e0,5/ afgelegde kilometer. Verbruikte producten: Het gebruik van de verbruiksgoederen wordt aan de werkelijke kostprijs in rekening gebracht. Forfaitaire tarieven - Waterlevering (max 8000l): e100/levering. - Onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten: e50. - Nutteloze interventies die verband houden met alarminstallaties die slecht werken en de oorzaak zijn van het herhaaldelijk, nutteloos uitrukken van de brandweer: e Prestaties inzake brandvoorkomingsadvieze en -maatregelen, controles. * opmaak dossier, bezoek ter plaatse en afleveren van het verslag: e75/dossier * periodieke controle en de bezoeken voor occasionele exploitaties: e25/dossier (bv fuiven, veiligheidsrondgang) De kosten, voortvloeiend uit de interventies die door derden uitgevoerd worden op vraag van de brandweer, en die ten laste komen van de gemeente, worden verhaald ten laste van de begunstigde van de prestatie. De duur van de interventies waarvan de kosten verhaald worden op uurbasis, wordt berekend vanaf het vertrek uit de brandweerkazerne tot aan de terugkeer in de brandweerkazerne. Elk begonnen uur wordt aangerekend als een vol uur. Inname openbaar domein Het openbaar domein bevat alles wat geen privé-domein is: wegen, wegbermen, voetpaden, parkings, pleinen, Niemand mag de openbare weg permanent/tijdelijk innemen voor privé-doeleinden, zonder de verplichte schriftelijke machtiging van de Burgemeester. Privé-gebruik betekent een deel van het openbaar domein gebruiken om er voorwerpen op te plaatsen zoals containers, stellingen, bouwmateriaal, Ook het vrijhouden van parkeerplaatsen voor verhuis, werken e.d. betekent een inname van het openbaar domein. Om de gebruiker aan te moedigen om de duur van deze inname tot een minimum te herleiden, wordt een belasting geheven. Een inname tot maximum 5 kalenderdagen is gratis. Bij een inname van meer dan 5 kalenderdagen, wordt een belasting van e2,5/dag geheven, te rekenen vanaf de eerste kalenderdag. Indien vastgesteld wordt dat dergelijke vergunning niet is aangevraagd, of de inname langer duurt dan aangevraagd, wordt zonder verwittigen een boete van e25 geheven. Een aanvraag voor tijdelijke inname moet minimum 7 dagen op voorhand gebeuren. Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij de technische dienst - of via > infrastructuur en mobiliteit > openbaar domein > inname openbaar domein. Signalisatie Om de veiligheid van de weggebruikers tengevolge van deze inname te garanderen, moet de hindernis gesignaleerd worden volgens de voorschriften van het MB. van 7 mei 1999 (bv. aanduiding van werken met bord A31, verplichte richting (bord D1 ), knipperlichten indien het obstakel s avonds niet verwijderd wordt,..). Meer informatie kan u vinden op >wetteksten > Ministeriële besluiten > 7 mei De gemeente stelt deze en andere signalisatie (bv parkeerverbodsborden) gratis ter beschikking, mits e100 waarborg. Deze verkeersborden kunnen afgehaald worden in de gemeentelijke loods, Industriestraat 28, op werkdagen om 8u of 13u. Let op: u dient in het bezit te zijn van de afgegeven vergunning! Het permanent innemen van openbaar domein voor bijvoorbeeld het plaatsen van fietsrekken, koopautomaten, zonneschermen,... kan u aanvragen bij de dienst stedenbouw 16

17 Snelheidsmeter De gemeentelijke snelheidsmeter heeft als doel de bestuurders te confronteren met hun werkelijke snelheid en de toegelaten snelheid. Op die manier hoopt de gemeente de bestuurders bewust te maken en een afgestemd rijgedrag te verkrijgen, zonder uitoefening van snelheidscontroles. Hieronder een overzicht van de afgelopen metingen. Locatie Toegelaten Aantal Gem. Mediaan Min km/h Max km/h V85* V15** max. detecties snelheid snelheid Brandstraat Kruiswegestraat *: snelheid die 85% van de voertuigen niet overschrijdt - **: snelheid die 15% van de voertuigen niet overschrijdt Zet je kinderen veilig op weg Wat is een goede kinderfiets en hoe hou je hem in orde? Hoe leer je je kind fietsen in het verkeer? In dit boekje van de fietsersbond vind je o.a.: leuke spelletjes om behendigheid en verkeerssituaties te oefenen tips en tricks om de kids mee de straat op te nemen informatie over de Belgische verkeersregels. Het boekje is bedoeld voor ouders van kinderen uit de 3de kleuterklas tot en met het 1ste middelbaar, telt 50 pagina s en is gratis te bestellen via Voertuigen technische dienst Twee voertuigen werden aangekocht ter ondersteuning van de technische dienst. Het betreft een lichte vrachtwagen ten behoeve van de wegendienst en één ter vervanging van een afgeschreven lichte vrachtwagen van de groendienst. Iveco Daily voor de wegendienst. Opel Movano voor de groendienst. Wijziging verkeerssituatie Door het toenemend sluipverkeer in de Kruiswegestraat werd beslist om éénrichtingsverkeer in te voeren voor het traject tussen de Abeelstraat en de Oude Tieltstraat. Het verkeer komende vanuit de Abeelstraat wordt toegelaten, de andere richting is verboden voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers worden wel in beide richtingen toegelaten. Ook in de Pontstraat en de Schietspoelstraat, waar éénrichtingsverkeer geldt, mogen fietsers in beide richtingen rijden. Let op: de omleiding blijft via de Wantestraat en de Gallatasstraat. Gelieve deze wegomleiding door te geven aan alle leveranciers, klanten, bezoekers etc.. De omleidingsinformatie ligt ter beschikking in het gemeentehuis en kan u terugvinden op onze website of via facebook. U kan dit ook via mail aanvragen ruiselede.be).op regelmatige basis voert de politiezone controles uit en worden overtreders geverbaliseerd! 17

18 DOSSIER Ruiselede stil en rustig? Niets te doen voor kinderen en jongeren? Dat dacht je maar! In de gemeente zijn 4 jeugdbewegingen actief. Elk met een eigen aanbod en elk gericht op een specifieke doelgroep. Ze stellen zichzelf graag aan jullie voor! Chirojongens en -meisjes Hé jij daar! Soms last van overvolle batterijen die je maar niet leeg krijgt of hang je iets te veel in die luie zetel van je? Dan hebben wij, een legioen vol top leid(st)ers, de oplossing! Ieder weekend lossen de meisjes- en jongenschiro van Ruiselede elkaar af zodat jij er stoom kan afblazen! Je beleeft er de gekste activiteiten en maakt er vrienden aan de lopende band! Als dat nog niet genoeg is, hebben we nog een kamp voor je in petto! Waar en wanneer kan ik me inschrijven? Naar jaarlijkse gewoonte komt de leiding langs bij Ruiseleedse kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar om je met hun charmes zo te overtuigen en je in te schrijven. Je kon niet weerstaan aan hun puppyogen, maar durfde het niet meteen toegeven? Geen paniek! Op de startdag kondigen we het officiële begin aan van een nieuw Chiroseizoen. Dan kan je proeven van het hele Chirogebeuren en jezelf die dag nog inschrijven! Eens ingeschreven Aha! Een lid van de Ruiseleedse Chiro! Maar wat staat je dan te wachten? Wel, kortom, dikke leute! Om de twee weken kan je bij ons de zondag terecht om je helemaal uit te leven, ravotten, pleinspelen, knutselen, kampen bouwen, beektochten, zwemmen, noem maar op! Dit gebeurt elk binnen een leeftijdsgebonden groep met eigen, specifieke leiding die pleziergarantie aanbiedt! Stuk voor stuk getraind in het doorgeven van amusement! De Chiro is op die manier dan ook ideaal om nieuwe vrienden te maken voor het leven! Na een tal van Chironamiddagen bieden we je ook de kans om mee te gaan op kamp! Vijf dagen voor de allerkleinsten en vanaf acht jaar tien dagen, gevuld met evenveel enthousiasme en dolle pret als de andere activiteiten. de kas gespijsd. We organiseren ook een heus feestweekend bij de aftrap van een vers Chirojaar: een barbecue met een speelstad voor de kleinsten, de beruchte beursfuif Wallstreet met een voorafgaande stemming welk speciaal biertje er te verkrijgen is. Jij zelf kan meebepalen op de What I want on Wallstreet in Jeugdhuis Jester! Nog vragen? Mochten er bepaalde zaken niet duidelijk zijn of je zit nog te broeden op een vraag, neem gerust een kijkje op of contacteer ons! Hopelijk kunnen wij je verder helpen en niet te vergeten, je een fantastische Chirojeugd laten beleven! Wees welkom! Chiro Ruiselede Extra info: Chiro Ruiselede, Kraaienbroekdreef, 8755 Ruiselede Chirojongens Jorik Spiesschaert: Activiteiten - What I want on Wallstreet: 19 september - Barbecue + speelstad: 21 september - Wallstreet Beursfuif: 27 september - Startdag Meisjes: 4 oktober - Startdag Jongens: 5 oktober Wat kunnen jullie nog verwachten? Chiro is niet enkel activiteit en kamp. Om de werking mogelijk te maken verkoopt de Chiro koekjes, bloemen, houdt ze een spaghettiavond, een aspifuif, wast ze auto s Zo wordt 18

19 KLJ Hallootjes, word jij dit jaar 16 jaar en maak je graag plezier met een toffe bende? Heb je zin om veel nieuwe mensen te leren kennen en hechte vriendschapsbanden te smeden? Denk je de vrijdagavond wel eens: goh ik zou nu graag eens gaan schaatsen, bowlen of karten? Heb jij zin om mee te werken bij het organiseren van de twee grootste fuiven in onze gemeente? Dan is KLJ Ruiselede zeker iets voor jou! Laten we onszelf eens voorstellen: KLJ staat voor Katholieke Landelijke Jeugd. Wij zijn een vereniging voor jongeren vanaf 15/16 jaar. Elke 2 weken organiseren we op vrijdagavond een activiteit, dit kan gaan van schaatsen tot karten, een quiz, een swingpaleis tot een sneukeltoer of een dropping. Ook gaan wij tweejaarlijks op kamp, een gebeurtenis die velen uitroepen tot de week van het jaar. Hiernaast zijn er ook gewestelijke activiteiten zoals sportfeesten en playbackshows waarbij je leden van andere KLJ s uit de streek en die niet onder onze kerktoren wonen, kan leren kennen. Naast deze drukke tweewekelijkse agenda organiseren wij in januari de Kille Winternacht en in de zomer in onze feesttent de Zwoele Zomernacht. De opbrengst van deze fuiven zorgt ervoor dat we onze leden het hele jaar door activiteiten aan een democratische prijs kunnen aanbieden. Je merkt het: een zeer gevarieerd aanbod, dat maakt dat er voor iedereen wat wils is. Indien je, raar maar waar, toch nog twijfelt om je aan te sluiten: contacteer gerust onze voorzitter Laurens Debouvere (0473/ ) voor meer info! See onze startdag, op 26 september in ons lokaal aan de overzijde van de sporthal! Groeten, KLJ Ruiselede Jester In november 2014 zal Jeugdhuis Jester 17 jaar bestaan. Het eerste jeugdhuis bevond zich vroeger op Markt 4, waar nu Maison de Beauté gehuisvest is. Daarna verhuisde het naar de Tieltstraat 46 (het vroegere The Farm). Ondertussen bevindt het jeugdhuis zich reeds 8 jaar terug op de Markt, op huisnummer 11 (vroegere café De Drie Klokken), tot nu toe onze beste locatie. De Jester bestaat uit 12 bestuursleden, 6 vrijwilligers en telt ongeveer 130 leden. Uiteraard is het jeugdhuis vrij toegankelijk voor alle jongeren en voor iedereen die zich nog jong voelt, dus ook voor niet-leden. Wie lid wordt van het jeugdhuis geniet van o.a. een korting op alle dranken. Elke vrijdagavond proberen we het jeugdhuis open te houden vanaf 21u. Regelmatig organiseren we ook een activiteit op zaterdag. Enkele activiteiten die het jeugdhuis aanbiedt zijn: Rock D Jazzter (tijdens de Grote Kermis in augustus), Cocktailavond, Carnavalsfuif, All-in Dit werkjaar organiseerde het jeugdhuis al 26 activiteiten. Al deze activiteiten zijn gratis en vrij toegankelijk. Bovendien maakten ook andere verenigingen of vriendengroepen dit jaar al gebruik van de Jester. activiteiten organiseren en verantwoordelijkheden opnemen. Ben je geïnteresseerd om ons team te versterken? Spreek dan zeker eens iemand aan van achter de toog i.v.m. jouw interesse! De laatste jaren zit het ledenaantal sterk in de lift. Op een gewone vrijdagavond ontvangt het jeugdhuis tot 40 jongeren. Op grote evenementen kan dit aantal al snel oplopen. Het jeugdhuis mag zich hierdoor zeker een waardige jeugdvereniging van Ruiselede noemen. Het jeugdhuis hoopt deze stijgende lijn aan te houden en hoopt om op deze manier een origineel en gevarieerd activiteitenaanbod te kunnen blijven aanbieden aan de Ruiseleedse jongeren. Meer info ivm activiteiten en dergelijke kan je steeds vinden op onze facebookpagina Jeugdhuis Jester Ruiselede. De Jester is vooral een plaats voor en door jongeren. Het is een plaats waar jongeren elkaar ontmoeten, ontspannen en plezier maken. Als vrijwilliger/bestuurslid leer je er ook samenwerken, 19

20 INTERVIEW vzw Cristofori Het socio-culturele leven in Ruiselede bruist! De UiTkalender is ruim gevuld met diverse lezingen, workshops, concerten en optredens. Het activiteitenaanbod van onze verenigingen is heel gevarieerd en richt zich tot diverse doelgroepen. Bovendien worden er heel regelmatig nieuwe verenigingen opgericht en erkend. Vzw Cristofori is één van die jonge organisaties die in 2013 het verenigingsleven kwam versterken. Een gesprek met Luc De Leersnyder en Veronique Verhaeghe, respectievelijk voorzitter en secretaris van vzw Cristofori. De nieuwe vzw Cristofori werd opgericht binnen Piano s Maene. Vanwaar de keuze om een aparte vereniging te creëren? De werking van de vzw Cristofori staat, hoe vreemd het ook klinkt, los van de werking van Piano s Maene. De vzw werd opgericht door een groep enthousiaste mensen met een gedeelde culturele interesse. De naam verwijst naar Bartolomeo Cristofori, een in 1655 geboren Italiaans instrumentenbouwer, die de pianoforte uitvond. De activiteiten van Cristofori gaan wel steeds door in de Concertzaal van Piano s Maene. Onze nieuwe vereniging kan inderdaad gebruik maken van de schitterende accommodatie en instrumenten die ter beschikking gesteld worden door Chris Maene en zijn team. Dit aanbod en al deze troeven waren voor ons een grote stimulans om de vzw op te richten. Immers, niet enkel is de concertzaal prachtig, ook de ligging is uniek: halverwege tussen Tielt en Aalter, halverwege tussen Brugge en Gent en net op de provinciegrens. Er is een ruime parking voor de deur, geen parkeermeters of blauwe zone en achteraf is er altijd wel een receptie. Ook voor artiesten is dit een gedroomde locatie. De beste pianisten willen er inderdaad ooit wel eens concerteren op een instrument van Chris Maene. Wat is het hoofddoel van Cristofori? Welke activiteiten organiseren jullie? Het hoofddoel is de piano als muziekinstrument bij een groot publiek te introduceren. Hiertoe worden concerten en lezingen georganiseerd. Ook een podium bieden aan jonge pianisten en klavierspelers is belangrijk. Zo willen wij een voedingsbodem creëren voor alles wat met klavierinstrumenten te maken heeft. De link met Piano s Maene en dus ook de voorliefde voor pianoconcerten is overduidelijk. Krijgen ook andere muziekgenres en instrumenten een forum via Cristofori? Wat Cristofori organiseert, heeft in de eerste plaats met muziek in het algemeen te maken. Dit beperkt zich niet tot klassieke muziek, ook jazz en andere genres krijgen er hun plaats. Daarnaast willen wij ook de literatuur en de beeldende kunst bevorderen. Dit steeds in wisselwerking met de piano die een primaire rol vervult. Wie zijn de mensen achter Cristofori en wat is hun taak binnen de vereniging? Vzw Cristofori heeft een Raad van Bestuur met Veronique Verhaeghe als secretaris en Veerle Lanssens als schatbewaarder. Gemeentesecretaris Luc De Leersnyder is voorzitter. Maken ook als oprichter deel uit van de vereniging: Chris Maene, Stefaan Vanfleteren, Wolf Leye en Tine Mannaerts. Uiteraard proberen we ook heel wat leden bij onze werking te betrekken. Geïnteresseerden kunnen een lidkaart aanschaffen. Voor e48 koop je een lidkaart met een abonnement dat goed is voor 4 evenementen naar keuze binnen 1 seizoen. Na elk concert bieden we alle concertgangers steeds een receptie aan, waar in gezelligheid nog kan worden nagekaart. Julien Libeer, piano solo, 1 juni

GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE. ruiselede. Foto: Norbert Maes

GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE. ruiselede. Foto: Norbert Maes GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE Foto: Norbert Maes ruiselede 30ste JAARGANG - WINTER 2014-2015 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.10 TECHNISCHE DIENST P.15 DOSSIER P.16 INTERVIEW P.18 SOCIAAL

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE ruiselede 30ste JAARGANG - VOORJAAR 2015 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.9 TECHNISCHE DIENST P.17 DOSSIER P.20 INTERVIEW P.22 SOCIAAL HUIS P.24 MILIEU P.26

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

Verkiezingen in zicht

Verkiezingen in zicht 05 tweemaandelijkse uitgave emeente! SEPTEMBER - OKTOBER 2012 www.kaprijke.be Verkiezingen in zicht 1 Verkiezingen 2012 colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever: College

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / september - oktober 2014 ONZE GEMEENTE M A S S E N

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2013 MAAK KENNIS MET UW NIEUW BESTUUR Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Verantwoordelijke

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Zomerconcerten 3 speelpleinwerking 11. Peggy De Smet

Zomerconcerten 3 speelpleinwerking 11. Peggy De Smet 6 z e v e n d e j a a r g a n g n u m m e r 6 j u n i 2 0 1 3 Zomerconcerten 3 speelpleinwerking 11 burengeschillen 12 i n f o r m e e r t G E M E E N T E L I J K I N F O B L A D V O O R D E I N W O N

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 3. juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 3. juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 3 juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 2 BELANGRIJK BERICHT We vernamen dat bepaald personen Namens het gemeentebestuur gelden inzamelen

Nadere informatie

NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM

NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM jaargang 33 september 2012 V.U. Schepencollege Dentergem Als deze vernieuwde infokrant in uw bus valt, zijn de vakantieperiode en de zomerse activiteiten al voorbij. Weldra

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

Lancering Kruishoutembon 11 novemberviering Gemeentelijke solidariteitsactie Sint-Hubertusviering. Ei-vol vitaliteit! Gemeente.

Lancering Kruishoutembon 11 novemberviering Gemeentelijke solidariteitsactie Sint-Hubertusviering. Ei-vol vitaliteit! Gemeente. Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 25 -

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid JANUARI-FEBRUARI 2011 Jasmine Debels Kalkense Meersen Niveaulezen in gemeenteschool De Windwijzer De bibliotheek in 2011 Een beeld voor Kalken

Nadere informatie

INFOKUURNE. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE januari februari 2013 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne gelukkig nieuwjaar

Nadere informatie

2 Infokrant Maldegem september 2012 www.maldegem.be. milieu. Opgelet voor rode stickers op de PMD-zak! Richtlijnen voor het buiten zetten van afval

2 Infokrant Maldegem september 2012 www.maldegem.be. milieu. Opgelet voor rode stickers op de PMD-zak! Richtlijnen voor het buiten zetten van afval September 2012 Gemeentelijke Infokrant Maldegem verschijnt 11 maal per jaar V.U.: Johan De Roo, Harinkweg 14A, Woordje burgemeester: Sportgemeente: emotie en kansen Het is voortdurend emotie: sport, zoals

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2011 BS De Zonnebloem Kunstenweekend Kalkenkermis Veilig naar school Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Ignace De Baerdemaeker

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy, cultuur en kunst op 1 festival!

Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy, cultuur en kunst op 1 festival! nze EMEENTE NOVEMBER-DECEMBER 2014 JAARGANG 48 NR 06 IN DE KIJKER Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele MENSEN Anna Piers: de vrouw achter de school UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy,

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

De Nieuwe Blauwe Toren

De Nieuwe Blauwe Toren Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be tel: 050/41.43.11 TUINONDERNEMING MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING OKTOBER 2011

GEMEENTERAADSZITTING OKTOBER 2011 RANSTINFO RANST INFO verschijnt 6 maal per jaar n 1 Januari - Februari 12 VER. UITGEVER L. HOFMANS, BURGEMEESTER www.ranst.be INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST Inhoud Gemeenteraad 2 Gemeenteberichten

Nadere informatie