jaarverslag 2005 GROEP LANDBOUWKREDIET DE CIJFERS ANDERS BEKEKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2005 GROEP LANDBOUWKREDIET DE CIJFERS ANDERS BEKEKEN"

Transcriptie

1 jaarverslag 2005 GROEP LANDBOUWKREDIET DE CIJFERS ANDERS BEKEKEN

2

3 JAARVERSLAG 2005 Groep Landbouwkrediet

4 Boodschap van de Voorzitter 10 Directiecomité in cijfers Bestuursverslag Identiteit van de bank De bank voor land- en tuinbouwers De retailbank De bank voor professionelen en ondernemingen Europabank Keytrade Bank De financiële bank Risicobeleid Operations & Information Technology Human Resources De bank in de samenleving Geconsolideerde jaarrekening 120 Raden van bestuur 6 INHOUD

5 BOODSCHAP van de Voorzitter

6

7 Tegen de achtergrond van een voortdurende concentratiebeweging in de financiële sector, is het Landbouwkrediet er niet alleen in geslaagd een eigen, autonome koers te varen, maar bovendien heeft de bank zich verder ontwikkeld en gediversifieerd door interne en externe groei. De resultaten van deze politiek volgden vrij snel: met een geconsolideerde winst van 34,9 miljoen EUR in 2005, boekt de bank een vooruitgang van 33,3 % ten opzichte van De Groep Landbouwkrediet heeft sinds het begin van het nieuwe millennium een opzienbarende evolutie doorgemaakt. In 2003 werd het aandeelhouderschap grondig herschikt met de komst van het Franse Crédit Agricole. Sinds 25 augustus 2003 staat de Groep Landbouwkrediet onder de financiële controle van twee evenwaardige aandeelhouders: enerzijds de Belgische coöperatieve Kassen Lanbokas en Agricaisse, en anderzijds twee regionale Kassen van het Franse Crédit Agricole, de Caisse Régionale du Nord de France en de Caisse Régionale du Nord-Est, samen met de koepel van de Franse bankgigant, het Crédit Agricole S.A. Een ambitieus ontwikkelingsplan werd gelanceerd. Dit plan, onderschreven door de aandeelhouders en het management van de bank, legt de nadruk op diversificatie en interne en externe groei. Minder dan een jaar later, op 27 mei 2004, werd de Groep uitgebreid met de nichebank Europabank en op 24 augustus 2005 werd Keytrade Bank overgenomen. Eind 2005 bezit de Groep Landbouwkrediet 63,1% van de aandelen van de internetbank, vanaf 2007 wordt dit 100%. Maar niet alleen de externe groei heeft bijgedragen tot de ontwikkeling en het resultaat van de Groep, ook de interne ontwikkelingen, de verruiming van het aanbod aan producten en diensten en de steeds grotere professionalisering van de service aan de cliënteel. Het Landbouwkrediet blijft uiteraard een geprivilegieerde partner van de landen tuinbouw. De bank volgt de evolutie in de sector nauwgezet en ontwikkelt aangepaste producten en diensten om de sector te ondersteunen. Ondanks het dalende aantal land- en tuinbouwbedrijven, zijn we er in 2005 andermaal in jaarverslag

8 geslaagd de productie land- en tuinbouwkredieten te verhogen en onze positie in de sector nog te verstevigen. Daarnaast heeft het Landbouwkrediet zich in 2005 nadrukkelijk gepositioneerd in de markt van de hypothecaire kredieten en daarmee, naast de corebusinessactiviteiten in de land- en tuinbouw en het segment van de ondernemingen, zich ook opgeworpen als een natuurlijke partner voor de particulieren. Europabank heeft zich verder ontwikkeld en gespecialiseerd in haar nicheactiviteiten, het consumentenkrediet, de leasing en de cardsbusiness. Mede door de bijzonder goede kwaliteit van de kredietportefeuille boekt Europabank in 2005 een recordwinst. Sinds de intrede van de Groep Landbouwkrediet in het kapitaal van Keytrade Bank stijgt het aantal geregistreerde beurstransacties spectaculair. De wetenschap dat Keytrade Bank nu deel uitmaakt van een solide financiële structuur doet heel wat bestaande, maar ook nieuwe klanten besluiten intensief via Keytrade Bank orders te plaatsen. De sinds eind 2005 gecommercialiseerde tool Advice heeft er ook in niet geringe mate toe bijgedragen dat het aantal cliënten opmerkelijk toeneemt. De Groep Landbouwkrediet heeft dan ook in 2005 andermaal resultaten behaald die er zullen voor zorgen dat we onze cliënten in de toekomst nog beter kunnen dienen. Bijzonder verheugend is het feit dat de goede performantie de resultante is van uitstekende resultaten in alle onderscheiden entiteiten, en dit in een steeds moeilijker concurrentiële omgeving. Als CEO van de bank ben ik bijzonder verheugd dat de puike resultaten gepaard gaan met de realisatie van een aantal andere belangrijke objectieven van de bank, namelijk : 1. Binnen de Groep zijn we erin geslaagd het aantal actieve cliënten te verhogen met meer dan Dat is het bewijs dat onze commerciële inspanningen vruchten afwerpen en dat onze cliënten tevreden zijn over ons. Deze trend zien we zowel bij het Landbouwkrediet als bij Keytrade Bank en Europabank. 2. We hebben zowel in 2004 als in 2005 een acquisitie gedaan en deze overnames zijn niet alleen financieel en commercieel een succes, wat meer is, deze acquisities hebben niet geleid tot een globale vermindering van het aantal medewerkers in de Groep, wel integendeel. In de drie entiteiten van de Groep is de werkgelegenheid gestegen. Zoiets is heel uitzonderlijk. 3. Zowel bij het Landbouwkrediet als bij Europabank is het aantal medewerkers in het Net en het aantal agentschappen nog gestegen, ook dat is een atypische evolutie in de bankwereld. De overschrijding van de commerciële en financiële objectieven heeft ervoor gezorgd dat we voor 2005 een resultaat kunnen voorleggen dat hoger ligt dan dat wat we eind 2004 hadden gebudgetteerd. Het bankproduct stijgt met meer dan 10 procent, de cost-income ratio daalt met meer dan 5 procentpunten tot 65,6%, de risicopositie van de Groep blijft bijzonder gunstig en het geconsolideerd resultaat stijgt met 33,3% van 26,14 miljoen euro tot 34,85 miljoen euro. Ik ben dan ook bijzonder tevreden dat we aan alle stakeholders van de Groep Landbouwkrediet (de cliënten, de aandeelhouders, het management en alle medewerkers) voldoening hebben kunnen schenken en de motivatie om in 2006 op de ingeslagen weg verder te gaan. Het jaarverslag 2005 staat in het teken van de duurzame relatie die wij als bank willen onderhouden zowel met onze cliënten als met onze medewerkers. Het rapport is doorspekt met getuigenissen die het menselijk karakter van onze bank in de verf zetten. Niet voor niets staat het Landbouwkrediet bekend als de bank op mensenmaat. Ik wens u een aangename lectuur en een interessante kennismaking met de mensen achter de cijfers. Luc Versele jaarverslag

9 PATRICK LEWAHERT Lid van het Directiecomité en graag op stap met vrienden Vrienden zijn voor mij heel belangrijk. Omringd worden door mensen op wie je kan rekenen, dat is goud waard. Ik hou van teamsport, waar alle deelnemers aan één zeel trekken. Zo is het ook op het werk belangrijk dat de neuzen in dezelfde richting wijzen. TOM OLINGER Lid van het Directiecomité en "koorddanser" tussen Noord- en Zuid-Europa La douce France of "le plat pays"? Geef mij maar beide. Ik fladder graag tussen Europese steden met een rijke cultuur. Zachte temperaturen en zuiderse temperamenten kunnen mijn hart verwarmen, maar ik ben ook verknocht aan nuchtere ondernemingszin en het Vlaamse vlakke land.

10 LUC VERSELE Voorzitter van het Directiecomité en houdt van uitdagingen Ik hou van uitdagingen,ontdekkingen,wil zien wat er in de wereld omgaat,wat er aan de andere kant van de berg wacht.ik wil presteren,voor mezelf en voor de anderen.gedreven,volhardend,doorgaan,de grenzen verleggen.zowel op het werk als in de sport.sport is mijn passie:voetbal,fietsen,lopen,bergwandelen,... Mijn motto is:als je iets onderneemt,doe het dan zo goed mogelijk.hoe zwaarder de inspanning,hoe groter de voldoening bij succes. RIK DUYCK Lid van het Directiecomité en neemt het leven met een korreltje zout "If you can dream it, you can do it", dat is zowat mijn levensdevies. Ik probeer steeds grenzen te verleggen en vind creativiteit bijzonder belangrijk.toneel kijken is voor mij een bijzonder aangename ontspanning, en vooral als het de humoristische, satirische kant op gaat, kan ik het wel smaken.

11 2005 in cijfers

12

13 DE GROEP LANDBOUWKREDIET medewerkers 274 agentschappen cliënten coöperatoren Nieuw toegekende kredieten in 2005: + 8,4 % (in miljoen EUR) De Groep Landbouwkrediet verstrekt steeds meer woonkredieten. De kredietproductie landbouw stijgt met 12,5 %. De productie ondernemingskredieten exclusief borgstellingskredieten en gesyndiceerde kredieten stijgt met 3,7 %. Omloop kredieten (in miljoen EUR) De omloop kredieten is het voorbije jaar met 5,7 % gestegen. jaarverslag Verdeling omloop kredieten Het belang van de kredieten aan de particulieren en de kredieten aan de ondernemingen in het totaal van de portefeuille stijgt elk jaar.toch blijft het aandeel land- en tuinbouwkredieten heel belangrijk.

14 boekjes kasbons en achtergestelde certificaten zicht- en termijnrekeningen Cliëntendeposito's (in miljoen EUR) De omloop boekjes neemt spectaculair toe met 18,5 %. De zichtrekeningen en termijnrekeningen maken een opmerkelijke sprong, met een stijging van 23,5 % ten opzichte van 2004 (ten nadele van de omloop kasbons). De totale omloop cliëntendeposito's stijgt met 8,5 % 1. Geconsolideerd resultaat Evolutie 2005 t.o.v Tegoeden van de cliënteel ,5 % Schuldvorderingen op de cliënteel ,7 % Effectenportefeuille ,2 % Eigen vermogen ,9 % Balanstotaal ,9 % Nettoresultaat 34, ,3 % Ratio's 2005 Cost Income Ratio 65,60 % Loan Loss Ratio 0,29 % ROE 10,66 % CAD 8,84 % 1 De vergelijking tussen 2005 en 2004 wordt bemoeilijkt door de integratie van de cijfers van Keytrade Bank, maar ook zonder deze additionele omlopen is de stijging bijzonder goed. jaarverslag

15 jaarverslag HOOFDSTUK 01 Bestuursverslag

16 De Groep Landbouwkrediet heeft in het boekjaar 2005 fraaie resultaten geboekt zowel op het vlak van de interne en externe groei als op commercieel, financieel en boekhoudkundig vlak. Het boekjaar 2005 wordt eerst en vooral gekenmerkt door opnieuw een opgemerkte externe groei: Keytrade Bank heeft het voorbije jaar de Groep Landbouwkrediet versterkt, net zoals Europabank dat het jaar ervoor gedaan had. De niche-activiteit van Keytrade Bank sluit naadloos aan op de reeds bestaande activiteitendomeinen en verruimt het aanbod voor de cliënteel. De Groep Landbouwkrediet telt nu medewerkers, 274 agentschappen, cliënten en coöperatoren. Ook op commercieel en financieel vlak was 2005 een succes: op Groepsniveau vertoont de omloop van zowel het spaargeld als de kredieten een sterke en constante stijging. De spaarboekjes maken een sprong van 18,5%, en de omloop kredieten stijgt voor alle segmenten: landbouw, ondernemingen en particulieren. De globale omloop kredieten boekt een vooruitgang van 5,7% en komt zo uit op 4.231,7 miljoen EUR. De kredieten aan de particulieren deden het in het voorbije boekjaar weer bijzonder goed: de productie bedraagt 572,5 miljoen EUR, dit is een stijging van 30,7% ten opzichte van De financiële resultaten zijn bijzonder bemoedigend. De contributie van de eind 2004 geconcipieerde nieuwe gestructureerde compartimenten overtrof ruimschoots het dalende resultaat op de klassieke investeringsportefeuille. Wat de boekhoudkundige resultaten betreft, was het jaar bijzonder geslaagd; de Groep boekt een geconsolideerde nettowinst van 34,85 miljoen EUR, tegenover 26,14 miljoen EUR het jaar ervoor. Dit is een stijging van 33,3%. Aandeelhouderschap Sinds het Franse Crédit Agricole SA in 2003 in het aandeelhouderschap van het Landbouwkrediet is gestapt, heeft het de wil geuit om de nodige middelen ter beschkking te stellen om, samen met de coöperatieve Kassen Lanbokas en Agricaisse, de ontwikkelingsstrategie van het Landbouwkrediet te doen slagen. In 2004 vond een eerste acquisitie plaats; het Landbouwkrediet werd voor 100% aandeelhouder van Europabank. De resultaten 2005 van deze dochter vormen een bijkomende bron van inkomsten voor de bank. De externe groei ging verder in 2005, met de overname van Keytrade Bank, Belgische leider in online banking en brokerage. Deze overname gebeurde in verschillende fases. Op 24 augustus 2005 verwierf het Landbouwkrediet eerst 40,9% van de aandelen van Keytrade Bank, daarna volgde een openbaar overnamebod, gevolgd door een openbaar uitkoopbod voor de effecten die nog in handen waren van het publiek. Aldus bezit de bank sinds 16 november 2005, 63,1% van de aandelen van Keytrade Bank, met optie op de acquisitie van de jaarverslag

17 resterende 36,9% van de aandelen voor het einde van het eerste semester Dankzij deze acquisitie krijgt de Groep Landbouwkrediet er een gespecialiseerde financiële activiteit bij en een zeer specifieke cliënteel, die in 2005 meer dan beursoperaties gerealiseerd heeft via Keytrade Bank. De erkende coöperatieve Kassen Lanbokas en Agricaisse bezitten, samen met de Federatie van de Kassen van het Landbouwkrediet, 50% van de aandelen en van de daarbij horende stemrechten van de NV Landbouwkrediet. De aandelen die zij zo in hun bezit hebben, geven recht op een derde van de te verdelen winst. Structuur van de Groep Landbouwkrediet De NV Landbouwkrediet en de erkende coöperatieve Kassen CVBA Lanbokas en CVBA Agricaisse, die hoofdelijk verbonden zijn, vormen samen, volgens het model van artikel 61 van de Belgische bancaire wet van 22 maart 1993 over het statuut van de kredietinstellingen, een federatie van kredietinstellingen, waarvan de NV Landbouwkrediet de centrale instelling is. De regionale coöperatieve vennootschappen vervolledigen de coöperatieve verankering van de Groep Landbouwkrediet en in hun statuten staat tevens de solidariteit met de verbintenissen van de Groep gestipuleerd. Het coöperatief kapitaal van de erkende Kassen en van de regionale vennootschappen is in het bezit van coöperatoren, landbouwers en particulieren. Het operationeel beleid van alle hierboven genoemde entiteiten wordt gevoerd door het Directiecomité van de NV Landbouwkrediet. De resterende 50% van de aandelen van de NV Landbouwkrediet zijn in handen van de SAS Belgium CA, een vennootschap naar Frans recht. Deze aandelen geven recht op de helft van de stemrechten en twee derde van de te verdelen winst. Het aandeelhouderschap van Belgium CA is als volgt samengesteld: 45% is in handen van de Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France, 45% is in handen van de Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est en 10% is in handen van de Crédit Agricole SA (Frankrijk). Sinds het boekjaar 2004 zijn de jaarrekening van de NV Europabank (die voor 100% in het bezit is van de NV Landbouwkrediet) en van haar dochter EB- Lease, alsook de jaarrekening van de dochterondernemingen Reagra, de Luxemburgse herverzekeringsmaatschappij en van Crelan Overseas (Cayman), twee financieringsvehikels, opgenomen in de consolidatie van de jaarrekening van de Groep Landbouwkrediet, krachtens het Koninklijk Besluit van 23 september 1992 over de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen. Hetzelfde geldt voor Keytrade Bank, vanaf de laatste vier maanden van het boekjaar Structuur van de Groep Landbouwkrediet: Het schema hierna geeft een vereenvoudigd overzicht van de structuur van de Groep. Hierin zijn de regionale coöperatieve vennootschappen en bepaalde dochterondernemingen van minder belang niet opgenomen, opdat het schema duidelijk zou blijven. 50% 50% Lanbokas (BE) Federatie van de Kassen van het Landbouwkrediet (BE) Agricaisse (BE) Crédit Agricole Nord-Est (FR) Crédit Agricole Nord de France (FR) Crédit Agricole SA (FR) 45% 10% 45% 45% 45% 10% SAS Belgium CA (FR) 50% 50% NV Landbouwkrediet jaarverslag NV Europabank Keytrade Bank

18 Corporate governance Luc Versele en Fernand George tot bestuurders. De samenstelling van het Directiecomité werd op 30 juni 2005 gewijzigd door de vervanging van de heer Mark Bienstman door de heer Rik Duyck. Ook de samenstelling van de Raad van Bestuur werd aangepast. De heer Rik Duyck werd benoemd tot bestuurder tijdens de zitting van 30 juni Tijdens de zitting van 22 september 2005 heeft de Raad het ontslag aanvaard van de heer Robert Moor en, met onmiddellijke ingang, de heer Robert Joly benoemd om het mandaat van de heer Robert Moor te voleindigen, onder voorbehoud van ratificatie door de volgende Algemene Vergadering. Na afloop van de Algemene Vergadering van 17 oktober 2005 werden ook de heren Jean-Pierre Champagne, Bernard De Wit, Patrick Lewahert en Patrick Boulin benoemd tot bestuurders. Op 1 november 2005 heeft de heer Patrick Boulin het Directiecomité van Keytrade Bank vervoegd, dat sindsdien samengesteld is uit de heren Jean-Guillaume Zurstrassen, José Zurstrassen, Grégoire de Streel, Thierry Ternier en Patrick Boulin. De Raad van Bestuur kwam in 2005 negen keer samen. Het Auditcomité, waarvan de samenstelling niet gewijzigd werd ten opzichte van 2004, kwam het voorbije boekjaar vier keer samen. Binnen Keytrade Bank werd op 24 augustus 2005 een nieuwe Raad van Bestuur geïnstalleerd, onder voorzitterschap van de BVBA Roude, waarvan de heer Jacques Rousseaux de vaste vertegenwoordiger is, en met benoeming van de heren Alain Diéval en Bernard Mary tot ondervoorzitters en van de heren In 2005 werd geen enkele verandering doorgevoerd in de samenstelling van de Raad van Bestuur noch in het Directiecomité van Europabank. Conform het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de uitoefening van externe functies door de leiders van de kredietinstellingen, heeft de bank de externe functies uitgeoefend door haar bestuurders en effectieve leiders, openbaar gemaakt via publicatie op de internetsite van het Landbouwkrediet (www.landbouwkrediet.be). Raad van Bestuur v.l.n.r.:tom Olinger, Jacques Rousseaux, Jean-Pierre Champagne, Marc Bué, Jean-Pierre Laporte, Fernand George, Paul Bernard, Alain Diéval, Patrick Lewahert, Luc Versele, Camiel Adriaens, Bernard Mary, Rik Duyck, Bernard De Wit, Robert Joly, Jean-Pierre Dubois. Secretaris-generaal: Martine Mannès. jaarverslag

19 Synergieën Er werden rendabele synergieën opgezet tussen de verschillende entiteiten van de Groep Landbouwkrediet. De bank heeft een aanzienlijk volume aan gestructureerde beleggingsproducten en beveks van het Franse Crédit Agricole verkocht; ze heeft ook, samen met de Franse aandeelhouder, deelgenomen aan verschillende gesyndiceerde of bilaterale kredieten. Verdeling omloop kredieten Ook met Europabank ontstond er een vruchtbare wisselwerking: het Landbouwkrediet heeft leasings en bepaalde zeer specifieke consumentenkredieten van Europabank verkocht en omgekeerd heeft Europabank woonkredieten en Medium Term Notes van het Landbouwkrediet aan haar cliënten aangeboden. Met Europabank werd ook een groepsaanpak uitgewerkt voor het integriteitsbeleid. Hierdoor werd enerzijds een acceptatiebeleid van de cliënteel goedgekeurd, dat toegespitst is op gemeenschappelijke basisprincipes, terwijl de specifieke eigenschappen van elke entiteit nageleefd worden. Anderzijds werden zo regels uniform gemaakt, met betrekking tot de externe functies van de leiders van de bank.verder werd een gemeenschappelijk contract met een leverancier van identificatiegegevens voor de rechtspersonen ondertekend door het Landbouwkrediet en door Europabank. Keytrade Bank, ten slotte, werd van bij haar intrede in de Groep, betrokken bij de synergie tussen Landbouwkrediet en Europabank inzake compliance, waardoor de drie entiteiten samen één systeem hebben kunnen aankopen voor de monitoring van cliëntenverrichtingen, en dit in het kader van de wettelijke verplichtingen inzake de strijd tegen het witwassen en de financiering van terrorisme. Nieuw toegekende kredieten in 2005: +8,4% (in miljoen EUR) Commerciële activiteit: krediettoekenning en sparen en beleggen Aangezien Keytrade Bank de Groep Landbouwkrediet vervoegd heeft in de loop van het jaar 2005, moet de vergelijking van de geconsolideerde cijfers tussen het boekjaar 2005 en 2004 omzichtig gebeuren. Toch kan gesteld worden dat de stijging van de omlopen van de Groep op alle vlakken (kredieten, sparen en beleggen) bijzonder mooi is, zelfs zonder rekening te houden met de inbreng van Keytrade Bank. Krediettoekenning jaarverslag De Groep Landbouwkrediet heeft in 2005 in het totaal voor 1.390,9 miljoen EUR kredieten toegekend, dit is 8,4% meer dan in De verdeling per doelgroep ziet er als volgt uit: 33% kredieten aan de ondernemingen, 41% kredieten aan de particulieren en 26% kredieten aan de land- en tuinbouw. De cliëntensegmenten particulieren en landbouwers boeken een vooruitgang van respectievelijk 30,7% en 12,5%, terwijl

20 de sector van de ondernemingen met 12,9% achteruit gaat. De productie van deze laatste sector stijgt echter met 3,7% als de gesyndiceerde en de borgstellingskredieten niet meegeteld worden. Omloop kredieten (in miljoen EUR) De aanzienlijke productie in de sector van de hypothecaire kredieten aan de particulieren, vertaalt de wil van de bank om haar marktaandeel in deze sector te laten groeien. Deze wil kwam tot uiting tijdens het Batibouw Salon 2005, toen de bank uitpakte met een zeer gediversifieerd aanbod aan variabiliteitformules voor de woonkredieten. De kredieten aan de land- en tuinbouw kenden vooral in Vlaanderen een ware boom, met name voor de investeringskredieten op lange termijn. De productiestijging in het noorden van het land bedraagt dan ook 27%, in het zuiden van het land neemt de productie met 2% toe. Het Landbouwkrediet blijft een zeer belangrijke speler inzake landbouwkredieten en heeft een marktaandeel van 49% in Wallonië en van 25% in Vlaanderen. Het totaal van de geconsolideerde omloop van de schuldvorderingen op de cliënteel, bedraagt op 31 december 2005, 4.231,7 miljoen EUR, dit is een toename van 5,7% ten opzichte van De kredieten aan de landbouwers maken nog steeds het leeuwendeel van de omloop uit, met 39% van het totaal. De kredieten aan de particulieren zijn op 31 december 2005 goed voor 37% van de totale omloop, dit is een toename met 15,7% ten opzichte van De rest wordt gevormd door de kredieten aan de ondernemingen, de professionelen, de corporate ondernemingen en de gesyndiceerde kredieten. Sparen en beleggen In het totaal bedragen de schulden ten opzichte van de cliënteel eind Cliëntendeposito s (in miljoen EUR) 2005, 5.289,1 miljoen EUR, dit is een stijging van 8,5% De omloop boekjes maakte een mooie klim van 18,5% ten opzichte van 2004 en kwam zo uit op 2.750,2 miljoen EUR; de boekjes vertegenwoordigen 52% van de schulden ten opzichte van de cliënteel boekjes kasbons en achtergestelde certificaten zicht- en termijnrekeningen De kasbons en achtergestelde certificaten zijn eind 2005 met 14,1% gedaald en hun omloop van 1.405,4 miljoen EUR maakt 27% uit van de schulden ten opzichte van de cliënteel, tegenover 33% het jaar ervoor. Het derde luik van de schulden ten opzichte van de cliënteel is goed voor 21% en wordt gevormd door de zicht- en termijnrekeningen. De omloop van dit derde luik bedraagt 1.133,6 miljoen EUR, dit is een vooruitgang met 23,5%. De bedragen geïnvesteerd in buitenbalansbeleggingsproducten (beveks, gestructureerde producten, verzekeringsproducten) bedragen in 2005, 285 miljoen EUR. Dit is een stijging van 74,5% ten opzichte van het voorgaande jaar. jaarverslag

21 Nieuwe IT-ontwikkelingen Risk management Het gigantische RBS-project (Retail Banking System), dat in 2002 opgestart werd om de IT-toepassing voor betalingen en beleggingen te vervangen, werd in 2004 voltooid met een geslaagde opstart en kwam in 2005 in een consolidatiefase, waarbij de functionaliteiten van het systeem verfijnd en verhoogd werden. Op die manier heeft de bank middelen kunnen vrijmaken voor nieuwe projecten. Ten eerste werden de nodige krachten gebundeld voor het project ICP of Integrated Credit Processing. Dit project beoogt een geautomatiseerde ondersteuning van de kredietproductie. De bedoeling is om de toekenningsbeslissing en de kredietuitvoering te versnellen en om te komen tot een integratie van de front- en backoffice-processen. Daarnaast ging de aandacht naar de ontwikkeling en de verfijning van de complementaire distributiekanalen. 30 Selfbankingtoestellen werden geïnstalleerd in de agentschappen van het Landbouwkrediet, onder de merknaam Cash & More ; het homebankingsysteem Crelan-online kreeg een hele rist nieuwe functionaliteiten. In 2005 werd reeds 1/3 van de overschrijvingen van de cliënteel via Crelan-online uitgevoerd. Om een coherent beleid van risicobeheer te kunnen voeren, dat kadert met de principes van Bazel II heeft het Landbouwkrediet zijn cel Risk Management gereorganiseerd, die onafhankelijk is van de commerciële en financiële departementen en die rechtstreeks rapporteert aan de Voorzitter van het Directiecomité. In het kader van het artikel 96, 1 van het Wetboek van de Vennootschappen wordt meegedeeld dat vier risicocomités werden opgericht om de verschillende soorten risico s adequaat te beheren: de kredietrisico s, de operationele risico s, de marktrisico s, de rente- en liquiditeitsrisico's en ten slotte de drie geciteerde risico s in de dochterondernemingen van de bank. Het risicobeleid wordt gestuurd door de Risk Manager; hij is het die erover waakt dat de risico s onder controle blijven. Hij stelt de methodes op voor de opvolging van de risico s, hij waakt over de controle op de naleving van de procedures en hij vormt de essentiële schakel tussen het Directiecomité en de kredietcomités. Daarnaast ziet hij toe op de keuze van de geschikte tools om de coherentie en de uniformiteit van het risicobeleid in alle behandelde domeinen te vrijwaren. jaarverslag Ten slotte heeft de in de bank aanwezige IT-knowhow een belangrijke rol gespeeld voor grootscheepse projecten zoals Bazel II en IAS/IFRS. Interne groei Op basis van een grondige analyse van de commerciële activiteit, heeft de bank een grootschalig ondernemingsproject opgezet, voor haar commercieel beleid. Dit beleid wordt over verschillende jaren gespreid en beoogt een rendabele en duurzame groei. Het project wordt georganiseerd rond drie belangrijke hefbomen. De bedoeling is om een nieuwe dynamiek te geven aan het bestaande commerciële net door een verhoging van de slagkracht. Dit zal onder meer bereikt worden door een gedifferentieerde aanpak van het net, door de modernisering van de omkadering, door opleiding en door de herstructurering van de administratieve processen in de agentschappen. De tweede hefboom mikt op een herziening van de segmentatie van de markten. De bank wil zo een gerichter en rijker productenaanbod creëren. Deze betere beheersing van de kennis van de markten en van de cliënten gebeurt onvermijdelijk via een versterking van de marketingactiviteiten. De derde hefboom staat synoniem met nieuwe groeipistes; het kan hier gaan om alternatieve kanalen, zoals de zakenaanbrengers of om synergieën met huidige of toekomstige, externe partners van de Groep. Kredietrisico In 2005 werden verschillende projecten afgewerkt voor de verbetering van het kredietrisico. Het gaat om: - De implementatie van een nieuwe methodologie voor de valorisatie van de zekerheden. - Het opstellen van specifieke acceptatierichtlijnen voor de immobiliënprojecten. - De analyse van de kwaliteit van de beslissingsinstrumenten die de operationele filières in de bank gebruiken met een positieve conclusie over de waarde van die instrumenten. - Het invoeren van een permanente analyse van de risico's per activiteitensector. De loan loss ratio, dit wil zeggen de verhouding tussen de waardeverminderingen van het boekjaar voor de opgezegde schuldvorderingen en de totale kredietportefeuille, komt in 2005 uit op 0,29%, tegenover 0,32% het jaar ervoor. De markt- en liquiditeitsrisico's De bank berekent sinds eind 2005 systematisch het marktrisico in de tradingportefeuille via de methode Value at Risk of VAR. Gelet op de aard van de tradingactiviteit werd de looptijd voor de VAR berekend op 1 jaar met een betrouwbaarheid van 95 %. Op 31/12/2005 bedraagt de VAR in de tradingportefeuille 2,44 miljoen EUR. Het betreft hier een parametri-

22 sche VAR. De som van de individuele risico's bedraagt op 31/12/2005 4,22 miljoen EUR. De bank heeft niet enkel de parametrische VAR berekend, maar ook de historische VAR. Zo wordt een extra controle ingebouwd ter duiding van de cijfers. De markt- en liquiditeitsrisico's worden beheerd via strategische en tactische Alco-comités en de bank gebruikt het systeem van de vastrentende gap voor de beheersing van het renterisico. De risk manager staat in voor de integratie van de activiteit van de hierboven genoemde comités in het algemene risk management van de bank. Operationele risico's In 2005 werden de activiteiten van het integriteitsbeleid in de bank toegespitst op het inventariseren en het uitvoeren van wettelijke en reglementaire voorschriften die voortvloeien uit de nieuwe wetgeving over de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze taken werden in synergie met Europabank uitgevoerd; op die manier konden de twee entiteiten hun aanpak en procedures op elkaar afstemmen. De bank heeft een acceptatiebeleid van de cliënteel opgesteld, gebaseerd op verschillende risicocategorieën, waaruit verschillende waakzaamheidsverplichtingen voortvloeien, in eerste en in tweede lijn. De bank schreef ook nieuwe procedures uit voor de identificatie en kennis van haar cliënten, zowel voor de natuurlijke als voor de rechtspersonen. Over deze nieuwe normen en procedures gaf de bank meer dan 25 vormingssessies, bedoeld voor alle medewerkers van de commerciële netten en voor de betrokken medewerkers van de hoofdzetel. De beheersing van de operationele risico's werd op verschillende vlakken uitgevoerd: - Het systeem Europa werd ingevoerd, waardoor een inventaris kon worden opgemaakt van alle processen van de bank en van de operationele risico's die ermee verbonden zijn. Deze risico's kregen een verschillend gewicht volgens de frequentie of de grootte van hun consequenties voor de bank en voor deze verschillende risicocategorieën werden procedures opgemaakt om te voorkomen dat ze zouden opduiken. - Er werd voortgewerkt aan de ontwikkeling van het Business Continuity Plan, in naleving van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, door het opstellen van een rampenplan, inzake communicatie, IT-back up en human resources. Het identificatieproces van de bestaande cliënteel, volgens de nieuwe regels van behoud van officiële identiteitsdocumenten, werd opgestart en was op 31 december 2005 bijna gefinaliseerd. Eind 2005 werd, samen met Europabank en met Keytrade Bank, een geautomatiseerde tool aangeschaft, voor het opsporen van de atypische operaties van de cliënteel. Het Integriteitscomité, dat vier keer samengekomen is, heeft de compliance-activiteiten geleid. De bank heeft een algemeen beleid inzake outsourcing opgesteld, in naleving van de voorschriften van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Bazel II en IAS/IFRS In het kader van de vereisten van het Bazel II-akkoord, heeft de bank geopteerd voor de standaardaanpak tot 2007 en heeft ze de wil geuit om tegen 2009 over te stappen naar de IRBF-aanpak. De reorganisatie van de Risk Management-activiteiten ligt reeds in de lijn van de Bazel II-voorschriften. In 2005 werd ook verder gewerkt aan de implementatie van de in 2004 aangekochte geautomatiseerde boekhoudtool voor de overgang naar de IAS/IFRS-normen. Trimestrieel werden restatements uitgevoerd om te beantwoorden aan de vereisten van de Groep. Integriteitsbeleid en compliance Deze voorschriften beogen een gezonde naleving van de onderaanbesteding, alsook een concrete procedure waarmee nagezien kan worden of de outsourcing-contracten overeenkomen met de te respecteren normen. Alle outsourcing-contracten die op 31 december 2005 binnen de bank bestaan, werden aan deze procedure onderworpen. College van commissarissen Vanaf het boekjaar 2005 worden de geglobaliseerde en geconsolideerde rekeningen van de Groep Landbouwkrediet gecontroleerd door de Kabinetten Deloitte en KPMG, die een college vormen. Het Auditcomité heeft een gunstig advies uitgebracht over deze mandaten alsmede over de vergoedingen van de commissarissen; de Ondernemingsraad heeft zijn akkoord geuit over de hierboven genoemde mandaten. Conform artikel van het Wetboek van de Vennootschappen, wordt meegedeeld dat een bedrag van EUR betaald werd aan het kabinet Deloitte, alsook een bedrag van EUR aan het bureau KPMG, commissarissen, als vergoeding voor de uitzonderlijke prestaties tijdens het boekjaar 2005, in het kader van de toepassing van de IAS/IFRS-normen. jaarverslag

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

nieuwe coöperatoren op 15 maand. Al 10 jaar dividend van 5% op maatschappelijke aandelen

nieuwe coöperatoren op 15 maand. Al 10 jaar dividend van 5% op maatschappelijke aandelen PERSBERICHT Brussel, 28 februari 2013 GROEP LANDBOUWKREDIET BOEKT IN 2012 EEN RESULTAAT VAN 73,4 MILJOEN EURO 100.000 nieuwe coöperatoren op 15 maand Al 10 jaar dividend van 5% op maatschappelijke aandelen

Nadere informatie

GOVERNANCE BEGINSELEN GROEP LANDBOUWKREDIET

GOVERNANCE BEGINSELEN GROEP LANDBOUWKREDIET GOVERNANCE BEGINSELEN GROEP LANDBOUWKREDIET 1. Voorstelling van de Groep De geglobaliseerde Groep Landbouwkrediet, of de Bank, is samengesteld uit de NV Landbouwkrediet en haar erkende coöperatieve Kassen,

Nadere informatie

BOEKT WINST VAN 55,5 MILJOEN EURO. Voor het negende jaar op rij een nettodividend van 5 % voor de coöperatoren

BOEKT WINST VAN 55,5 MILJOEN EURO. Voor het negende jaar op rij een nettodividend van 5 % voor de coöperatoren PERSBERICHT Brussel, 29 februari 2012 GROEP LANDBOUWKREDIET BOEKT WINST VAN 55,5 MILJOEN EURO Voor het negende jaar op rij een nettodividend van 5 % voor de coöperatoren Landbouwkrediet en Centea smelten

Nadere informatie

Groep Landbouwkrediet boekt winst van 55,5 miljoen Euro

Groep Landbouwkrediet boekt winst van 55,5 miljoen Euro Persbericht Groep Landbouwkrediet boekt winst van 55,5 miljoen Euro 29 februari 2012 Voor het negende jaar op rij een nettodividend van 5 % voor de coöperatoren. Landbouwkrediet en Centea smelten midden

Nadere informatie

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36%

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% B R U S S E L, 2 6 f e b r u a r i 2015 Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% Crelan haalt 200 miljoen euro coöperatief kapitaal op en verwelkomt meer dan 25.000 nieuwe coöperanten

Nadere informatie

Crelan wordt een Belgische bank met een 100% coöperatieve verankering

Crelan wordt een Belgische bank met een 100% coöperatieve verankering B R U S S E L, 2 2 a p r i l 2 0 1 4 Crelan wordt een Belgische bank met een 100% coöperatieve verankering Een opmerkelijk groeiparcours voor Crelan De aandeelhouders van Crelan hebben een akkoord bereikt:

Nadere informatie

69,6 miljoen euro voor belastingen.

69,6 miljoen euro voor belastingen. B R U S S E L, 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 7 Crelan Groep: mooie jaarwinst van 69,6 miljoen euro voor belastingen. Een dividend van 2,75 % voor de coöperanten Uitstekende solvabiliteit met nadruk op een

Nadere informatie

Een nieuwe coöperatieve bank is geboren: Crelan is haar naam

Een nieuwe coöperatieve bank is geboren: Crelan is haar naam B R U S S E L, 2 9 m a a r t 2 0 1 3 Een nieuwe coöperatieve bank is geboren: Crelan is haar naam Crelan, bankieren met gezond verstand Crelan, klaar voor een gigantische IT-operatie Landbouwkrediet en

Nadere informatie

LANDBOUWKREDIET EN GEERT NOELS

LANDBOUWKREDIET EN GEERT NOELS PERSBERICHT Brussel, 15 oktober 2010 LANDBOUWKREDIET EN GEERT NOELS LANCEREN CRELAN FUND ECONOFUTURE Crelan Fund EconoFuture is de eerste bevek ontwikkeld en uitgegeven door Landbouwkrediet geïnspireerd

Nadere informatie

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Geen stress voor Argenta-cliënten Argenta versterkt zijn kapitaal tot 1,149 mia euro. Hierdoor verhoogt de bancaire tier 1-ratio van 10,24 % naar 14,38

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Landbouwkrediet viert 75 ste verjaardag. Landbouwkrediet en Centea fusioneren op 4 april 2013 en heten vanaf die datum: Crelan

Landbouwkrediet viert 75 ste verjaardag. Landbouwkrediet en Centea fusioneren op 4 april 2013 en heten vanaf die datum: Crelan PERSBERICHT Brussel, 10 september 2012 EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR GROEP LANDBOUWKREDIET Landbouwkrediet viert 75 ste verjaardag Landbouwkrediet en Centea fusioneren op 4 april 2013 en heten vanaf die datum:

Nadere informatie

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw B R U S S E L, 22 s e p t e m b e r 2014 Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw De coöperatieve bank Crelan steunt innovatie in de landbouw via leerstoel aan

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de overname van Citibank Belgium N.V. door Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE)

Vragen en antwoorden over de overname van Citibank Belgium N.V. door Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) Vragen en antwoorden over de overname van Citibank Belgium N.V. door Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) Kernpunten: Sinds 30 april 2012 maakt de bank voor particulieren Citibank Belgium N.V. deel uit van

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel AANVULLING van 25/02/2014 op het prospectus voor het openbaar aanbod van maatschappelijke aandelen van 27/06/2013

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Partner van uw ambities

Partner van uw ambities Partner van uw ambities Professionnal van de financiële sector, erkend door en onderworpen aan het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) uw activiteit ontwikkelt zich u

Nadere informatie

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN TE BRUSSEL OP

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE (de "Vennootschap") BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Persmededeling vanwege de Argenta Groep

Persmededeling vanwege de Argenta Groep Persmededeling vanwege de Argenta Groep Ook in 2008 hebben 100.000 nieuwe cliënten voor Argenta gekozen Datum 27-03-2009 Tijdstip 10:30uur Bericht Pers 2009/01 Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Belgiëlei

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 15 uur onder het voorzitterschap van Alex De Cuyper.

De vergadering wordt geopend om 15 uur onder het voorzitterschap van Alex De Cuyper. NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV, RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 gehouden op vrijdag 16 mei 2008 om 15 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren.

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 GROEP LANDBOUWKREDIET

JAARVERSLAG 2006 GROEP LANDBOUWKREDIET J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 JAARVERSLAG 2006 GROEP LANDBOUWKREDIET JAARVERSLAG 2006 GROEP LANDBOUWKREDIET INHOUDSTAFEL Boodschap van de Voorzitter 6 Organogram en Directiecomité 8 I. DE GROEP LANDBOUWKREDIET

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 21 mei 2010 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ======================================================

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ====================================================== N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ====================================================== Het

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Titre 01. Jaarverslag 2011. Groep Landbouwkrediet

Titre 01. Jaarverslag 2011. Groep Landbouwkrediet Titre 01 Jaarverslag 2011 Groep Landbouwkrediet 1 Jaarverslag 2011 Groep Landbouwkrediet Jaarverslag 2011 Groep Landbouwkrediet 06 Boodschap van de CEO 08 Organogram 10 Directiecomité 12 Kerncijfers 2011

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008 ======================================================

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008 ====================================================== N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008 ====================================================== Het

Nadere informatie

MIKO NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout

MIKO NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout MIKO NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 R.P.R. Turnhout PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 22 MEI 2012

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening 1 september 2015 ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Directieverslag per 30 juni 2015 3 2 Beschrijving

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 17 mei 2013 1 1. Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 1. Welkom 2. Verslag van de Directie 2012 3. Vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

De voorzitter legt op het bureau :

De voorzitter legt op het bureau : N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2010 ==========================================================

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2014 3 Beschrijving van de voornaamste risico s, het risicobeheer en de bestuursorganen 4 Enkelvoudige balans per 31

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Internationaal Crelan Symposium en uitreiking Crelan Awards 2013 op Agribex

Internationaal Crelan Symposium en uitreiking Crelan Awards 2013 op Agribex B R U S S E L, 6 D E C E M B E R 2013 Internationaal Crelan Symposium en uitreiking Crelan Awards 2013 op Agribex Ter gelegenheid van Agribex organiseerde Crelan in samenwerking met de Belgische Vereniging

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau :

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau : N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015 ==========================================================

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening 28 april 2016 ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 30 april 2015) INHOUDSOPGAVE 1 Bestuursverslag 2014 3 2 Beschrijving van de voornaamste

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

2. Vastgoedportefeuille

2. Vastgoedportefeuille 1. Inleiding 2. Vastgoedportefeuille 2.1. Investeringen 2003/2004 Investering Huurincasso in mio EUR in mio EUR Aankoop onroerend goed 10,32 0,91 Aankoop participatie vastgoedvennootschappen 21,65 1,92

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van donderdag 7 mei 2015, gehouden op de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK

BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK Pamela Chandler Serr, KBC Securities Paris, Frankrijk: Sinds 2003 hebben we een bocht van 180 graden gemaakt. Tot dan richtten we onze pijlen

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 SEPTEMBER 2017

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 SEPTEMBER 2017 VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 SEPTEMBER 2017 De ondergetekende... Met domicilie of maatschappelijke zetel te... eigenaar van... aandelen van Etn. Fr. COLRUYT NV met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2005 op 09.05.06

Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2005 op 09.05.06 Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2005 op 09.05.06 Raad van bestuur voorzitter: Wilfried H.R. Dierickx gedelegeerd bestuurder: Herman Hendrickx - voorzitter

Nadere informatie

18. Correctie ingevolge de bestemming van de winst (af te trekken) 120. 19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199

18. Correctie ingevolge de bestemming van de winst (af te trekken) 120. 19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199 Tabel 41.70 - SAMENSTELLING VAN HET EIGEN VERMOGEN (Art. 14 en 15 van het reglement) 1. Eigen vermogen sensu stricto (art. 14, 1, 1 ) Boekwaarde Code 05 11. Gestort kapitaal en uitgiftepremies 010 12.

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008 Gewone Algemene Vergadering Brussel 30 April 2008 Julien De Wilde Voorzitter Gelieve uw gsm uit te schakelen Paul Fowler Peter Mansell Karel Vinck Ray Stewart Roland Junck Raad van Bestuur Heinz Eigner

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 29 MEI 2012 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Beleidsprincipes. 1. Voorstelling. 2. Mission statement

Beleidsprincipes. 1. Voorstelling. 2. Mission statement 1. Voorstelling De geglobaliseerde Groep Crelan, hierna genoemd de Bank, is samengesteld uit de NV Crelan en CVBA CrelanCo, samen vormen zij een Federatie van Kredietinstellingen in de betekenis van het

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016 1 1. Welkom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. Agenda 1. Welkom 2. Verslag van de Raad van Bestuur 2015 2a. Activiteiten

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 29 april 2009, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 APRIL 2016 De gewone algemene

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V.

ABN AMRO Groenbank B.V. ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 28 augustus 2014) INHOUDSOPGAVE Directieverslag

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 APRIL 2017 De gewone algemene

Nadere informatie

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES ARTHUR nv Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES R.C.S. NANTERRE B 389 065 152 JAARVERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

VOLMACHT. Naam : Adres / maatschappelijke zetel :

VOLMACHT. Naam : Adres / maatschappelijke zetel : VOLMACHT Ondergetekende: Naam : Adres / maatschappelijke zetel : Ondernemingsnummer 1 : Hier vertegenwoordigd door 2 : Eigenaar van aandelen (in volle eigendom / in vruchtgebruik / in blote eigendom 3

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel VOLMACHT

F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel VOLMACHT F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel VOLMACHT Gewone algemene vergadering van Fluxys Belgium NV (de Vennootschap) van 10 mei 2016 (vanaf

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE STEMMEN PER CORRESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats: OF Rechtspersoon Maatschappelijke benaming

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 24 april 2013 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie