Algemene voorwaarden Nova Rota B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Nova Rota B.V."

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Nova Rota B.V. 1. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u als consument of als zakelijke klant met Nova Rota B.V. (hierna te noemen: Nova Rota) sluit of het nu om levering van artikelen en/of diensten gaat. Door te bestellen en het aanvinken van het vakje algemene voorwaarden geeft u aan deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en met de inhoud hiervan akkoord te gaan. 2. Keuze van de banden. Nova Rota adviseert u niet bij de aankoop van de banden. U kiest een band uit het brede assortiment en Nova Rota levert deze band. Ook de geautomatiseerde interactieve zoekhulp is geen advies. Het is enkel en alleen een hulpmiddel bij het maken van uw keuze. De zoekhulp is met de grootste zorg opgesteld maar eventuele fouten in deze zoekhulp kan Nova Rota niet uitsluiten. Let op: u blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het maken van een keuze. Wij zijn niet aansprakelijk voor alle mogelijke gevolgen van een door u gemaakte keuze. 3. Prijzen. In de prijzen zoals vermeld in onze webshop zijn inbegrepen : - de prijs van de band; - de prijs van handling en verpakking; - de verzendkosten (naar elk adres in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden); - de wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage; - BTW. Nova Rota is niet gebonden aan haar prijzen indien sprake is van invoerfouten of programmeerfouten op de website. Nova Rota brengt, indien u met credit card wenst te betalen, administratieve kosten ter hoogte van 5,- in rekening. 4. Aanbiedingen. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. 5. Bestelling/reservering van de banden. U kunt de banden bestellen/reserveren op de manieren als beschreven op de pagina`s van de website onder het kopje INFO en "zo bestel en reserveer je de banden". Na het plaatsen van een bestelling houden wij de banden 5 werkdagen voor u gereserveerd. In geval wij uw betaling binnen de 5 daaropvolgende werkdagen niet zien binnenkomen op onze bankrekening dan vervalt de reservering. Komt de betaling alsnog binnen na 5 werkdagen, dan moet Nova Rota verifiëren of de banden nog steeds op voorraad zijn. U krijgt van ons per mail bericht in geval de banden niet meer op voorraad zijn en de levering hierdoor vertraagd wordt. Is de aangekondigde levertijd voor u niet acceptabel en annuleert u de bestelling, dan wordt het door u betaalde bedrag teruggestort op uw rekening. In geval wij 20 werkdagen na bestelling nog steeds geen betaling hebben zien binnenkomen op onze bankrekening dan heeft u hiermee te kennen gegeven af te zien van de koop. Wenst u de banden alsnog te ontvangen dan moet u een nieuwe bestelling/reservering plaatsen. 6. Banden uit voorraad leverbaar backorder. In de shop kunt u met behulp van de verkeerslichtjes naast elk artikel zien of een band op voorraad is of niet. Als het goed is staat het verkeerslicht naast een band op groen,

2 hetgeen betekent dat er ruim voldoende banden op voorraad zijn en dat een snelle levering gegarandeerd is (levertijd is in principe twee dagen na ontvangst van uw betaling). Staat het licht op geel dan is de voorraad klein en zou het kunnen dat andere klanten de laatste banden net voor uw neus wegkapen. In dit geval maken we een voorbehoud met betrekking tot de korte levertijd. Is namelijk de laatste band uit het magazijn geleverd, dan gaat het licht op rood. Heeft u die band reeds besteld (bij geel) of bestelt u zo een band toch bij rood, dan moet u ofwel (even) wachten tot het magazijn weer is aangevuld, ofwel gaan wij voor u op zoek naar deze band in verband met een mogelijk snellere levering. In elk geval worden prijs en levertijd aan u voorgelegd en beslist u wat er moet gebeuren. Kunnen we niet aan uw wensen voldoen dan wordt er niet geleverd en wordt het bedrag dat u eventueel reeds heeft betaald onmiddellijk terug op uw bankrekening overgemaakt. Overeenkomstig de wet bedraagt de maximale levertijd 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar is, zal Nova Rota de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en hem de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds door de consument betaalde bedragen zullen bij ontbinding onmiddellijk teruggestort worden. 7. Totstandkoming van een overeenkomst. Door te betalen komt een koop op proef tot stand zoals bedoeld in artikel 7:45 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Onmiddellijk nadat wij melding hebben ontvangen van uw betaling (via ideal) of wanneer het door u betaalde bedrag is bijgeschreven op onze bankrekening zal de bestelling naar het door u bepaalde afleveradres in Nederland worden verzonden. 8. De betaling. Wanneer u via het internet bankiert en uw bank ondersteunt ideal (Rabo, ABN, ING en Postbank; vanaf januari 2006 ook Fortis), dan kunt u de bestelling/reservering onmiddellijk via uw bank betalen. Bedrag, artikel(en) en factuurnummer worden automatisch overgenomen. U fiatteert de betaling in uw eigen vertrouwde bankomgeving en komt automatisch weer in onze shop terug. Wanneer u geen gebruik maakt van ideal, dan dient u het geld over te maken op onze bankrekening onder vermelding van het factuurnummer. In dit geval is het heel belangrijk om zowel het bedrag als het referentienummer foutloos te vermelden. Nova Rota maakt namelijk gebruik van een geautomatiseerd betaling- herkenningssysteem. Een verkeerd bedrag en/of factuurnummer heeft als gevolg dat de betaling niet geautomatiseerd gekoppeld kan worden aan de bestelling/reservering. Nova Rota zal, zodra een dergelijke fout wordt vastgesteld, contact met u opnemen en in overleg met u naar een oplossing zoeken. Wanneer leveringen hierdoor vertraging oplopen, is Nova Rota niet aansprakelijk voor enige schade. U kunt de banden ook eerst laten leveren en pas later betalen. Wanneer u hiervoor kiest dan moet u, op het ogenblik dat u de banden bestelt,de transactie autoriseren met uw credit card. Nova Rota accepteert de "Mastercard Secure Code" en de "Verified by Visa" betalingen. De betaling wordt 12 dagen na autorisatie van uw rekening afgeschreven. Dit betekent dat u pas betaalt zowat aan het eind van de zichttermijn (zie artikel 10 hieronder). Door het verlenen en administreren van deze vorm van kortlopend krediet ontstaan bij Nova Rota extra administratieve kosten. Ongeacht het factuurbedrag brengt Nova Rota voor deze administratieve kosten 5,- EUR in rekening. 9. Afleveringen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf de fabriek of via het magazijn. Nova Rota biedt u de mogelijkheid om de banden af te laten leveren bij montagebedrijven waarvan de openingstijden bij de transporteur bekend zijn. Wanneer u kiest voor een aflevering op uw thuisadres, dan bent u verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze tot uw beschikking staan of aan u ter hand worden gesteld. Vermeldt ook altijd duidelijk leesbaar uw naam naast uw handtekening op het document waar u voor ontvangst tekent.

3 Indien u de afname onterecht weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor uw risico en rekening. U zult in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. Wanneer de banden u worden aangeboden en u stelt vast dat de banden beschadigd zijn of de banden zijn niet de banden die u heeft besteld, neem de banden dan NIET in ontvangst. Wij verzoeken u ons via de mail: of telefonisch via of onmiddellijk hierover te informeren. Hoe sneller wij geïnformeerd zijn over een dergelijk incident, hoe sneller we dit probleem kunnen oplossen. 10. Zichttermijn. U heeft 10 dagen na de dag van ontvangst van uw bestelling de tijd om te beoordelen of de bestelde band voldoet. Is dit niet het geval dan moet u Nova Rota binnen die termijn van 10 dagen per aangetekend postschrijven (datum poststempel is maatgevend) hiervan in kennis stellen. Na afloop van de 10 dagen zichttermijn komt de koop definitief tot stand en wordt u eigenaar van de geleverde band. De band wordt dan niet meer teruggenomen. De zichttermijn eindigt ook wanneer u de banden in gebruik neemt. U neemt de band in gebruik door te beginnen (of laten beginnen) met het monteren van de band op een velg. Wanneer u de band in gebruik heeft genomen voordat de zichttermijn van 10 dagen is verlopen, dan bent u eveneens definitief eigenaar van de banden en worden de banden niet meer teruggenomen. 11. Retourneren van de banden. Heeft u Nova Rota binnen de zichttermijn van 10 dagen na aflevering in kennis gesteld van de wens de banden te willen retourneren, dan neemt Nova Rota contact met u op. Banden in nieuwe staat (als geleverd) kunnen kosteloos worden geretourneerd. De banden zullen, na afspraak met u, door Nova Rota opgehaald en teruggenomen worden. Het reeds door u betaalde bedrag zal binnen 5 werkdagen nadat de band werd ingenomen terug op uw bankrekening worden gestort. Indien u echter het afhalen verhindert (door bijvoorbeeld een afspraak niet na te komen met betrekking tot tijd en plaats van afhalen) of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor het afhalen, dan zult u in dat geval alle bijkomende kosten aan Nova Rota verschuldigd zijn. Deze kosten zullen aan u in rekening worden gebracht en het door u verschuldigde bedrag zal met de eerder door u gedane betaling worden verrekend. 12. Voor u op maat gemaakte artikelen Nova Rota maakt extra kosten bij een bestelling van winterbanden + velgen: - soms moeten niet courante velgen en/of banden speciaal voor u worden aangeschaft - er moet ventielen in de velgen geplaatst worden - de banden worden op de velgen gemonteerd - de wielen worden gebalanceerd, er moeten dus balanceergewichten op de velgen - de wielen worden verpakt en naar uw adres verzonden. Deze wielen zijn op maat gemaakte artikelen. In geval u, door gebrek aan voorzorg, toch de verkeerde banden en velgen heeft uitgekozen en besteld, dan kunt u de banden enkel na toestemming van Nova Rota terug laten ophalen door Nova Rota onder de volgende voorwaarde: Omdat de wielen weer opgehaald moeten worden, de banden moeten ook weer van de velgen gehaald worden, het balanceergewicht moet weer van de velgen, de velgen en banden moeten worden gereinigd en in opslag gelegd, dit levert extra werkzaamheden en kosten met zich mee. In geval u een verkeerde keuze heeft gemaakt en de banden en velgen niet wenst te behouden en deze door Nova Rota laat ophalen dan krijgt u het door u betaalde bedrag terug verminderd met EUR 100,- aan kosten dit ongeacht het factuurbedrag. Dit bedrag moeten we inhouden om de kosten die we gemaakt hebben te kunnen

4 compenseren. Is de foute levering te wijten aan een door Nova Rota gemaakte fout, of heeft Nova Rota per abuis verklaard dat u de juiste velgen heeft uitgezocht terwijl dat in werkelijkheid niet zo is, dan worden uiteraard de wielen door Nova Rota opgehaald en krijgt u zonder extra kosten alsnog de juiste banden en velgen geleverd. LET OP! Heeft u de velgen met banden gemonteerd onder uw auto en heeft u ermee gereden, al was het slechts enkele meter, dan heeft u de banden en velgen wettelijk gezien in gebruik genomen en kunnen deze niet meer worden geretourneerd naar Nova Rota. U kunt dan ook geen aanspraak maken op enige financiële tegemoetkoming van Nova Rota. 13. Montage. U koopt bij Nova Rota alleen maar de banden. De banden moeten altijd gemonteerd worden overeenkomstig de instructies van de fabrikant. U bepaalt zelf bij welk bedrijf u de banden laat monteren. Wij hebben een aantal bedrijven op onze website vermeld die ons hebben toegezegd bereid te zijn om banden, die via onze website worden gekocht, vakkundig te zullen monteren. Wij hebben de tarieven die deze bedrijven voor deze service hanteren op onze website vermeld. U kunt op onze website ervoor kiezen om de banden die u bij ons koopt, bij één van deze bedrijven te laten afleveren en te laten monteren. Wij hopen u met deze informatie en service van dienst te kunnen zijn. Nova Rota heeft juridisch, technisch noch financieel iets te maken met de montage van de banden. U betaalt deze service aan het bedrijf dat u hiervoor heeft uitgekozen (al dan niet vermeld op onze website) en sluit eventueel een overeenkomst met hen direct en niet via Nova Rota. U heeft de verwijderingsbijdrage voor de autobanden reeds betaald aan Nova Rota. 14. Garantie. Garanties ten aanzien van het product zijn gelijk aan de door de leverende fabriek gestelde voorwaarden. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de banden of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd zijn. In geval u na de ingebruikname van de door Nova Rota geleverde artikelen een defect vaststelt en u meent aanspraak te kunnen maken op garantie dan moet u dit per aangetekend schrijven melden aan Nova Rota BV. Uw klacht wordt dan in behandeling genomen. 15. Aansprakelijkheid. Indien de door Nova Rota geleverde banden gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Nova Rota jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "punt 13. Garantie" is geregeld. Wanneer de producent en/of groothandelaar van een gebrekkige band aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Nova Rota beperkt tot vervanging van de band, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Daarnaast sluit Nova Rota alle directe schadeposten uit. Bovendien is Nova Rota in beginsel niet aansprakelijk voor enige indirecte schadepost, zoals bijvoorbeeld gevolgschade en/of vertragingsschade. Onverminderd het bovenstaande is Nova Rota niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig, oneigenlijk of onveilig gebruik van de band door de consument. 16. Overmacht Nova Rota is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving of rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Nova Rota geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nova Rota niet in staat is de verplichtingen

5 na te komen zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: stroomstoringen, stakingen van personeel (van toeleveranciers), overmacht van toeleveranciers, noodweer en (terroristische) aanslagen. Indien deze periode van overmacht langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 17. Toepasselijk recht bevoegde rechter. Wanneer een geschil tussen Nova Rota en een klant niet onderling kan worden beslecht dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda, voor zover dit niet strijdig is met dwingend rechterlijke bevoegdheidsbepalingen. Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Nova Rota en klanten is het Nederlandse recht van toepassing. Nova Rota BV Postbus AA Etten-Leur HR BTW: NL B01 Nova Rota BV Vinkenbroek JD Etten-Leur

Leveringsvoorwaarden Slimme Thermostaat

Leveringsvoorwaarden Slimme Thermostaat Leveringsvoorwaarden Slimme Thermostaat Essent Retail Energie B.V. Postbus 1484 Postcode en Woonplaats: 5200 BM s Hertogenbosch KVK nummer: 17120065 BTWidentificatienummer: NL807370447B01 hierna te noemen:

Nadere informatie

VAN DOORN. Algemene voorwaarden

VAN DOORN. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met van Doorn afsluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tel Sell Juwelier

Algemene Voorwaarden Tel Sell Juwelier Algemene Voorwaarden Tel Sell Juwelier Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan: Tel Sell Juwelier: opdrachtnemer, een handelsnaam van de besloten vennootschap Tel Sell Auctions B.V. handelend

Nadere informatie

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Inhoudsopgave 1-Algemene voorwaarden Bij het betreden van de vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA in Eindhoven wordt indien gewenst de algemene verkoopvoorwaarden vanwitgoedshopper.nl / ROTA getoond.

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2015 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Versie 1 januari 2013 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V.

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Haasdijk Wine Group B.V. is gevestigd te Amersfoort. Haasdijk Wine Group B.V. hanteert als handelsnamen Haasdijk Wine Group en/of Champagnist en/of De

Nadere informatie

OFFICE DEPOT INTERNATIONAL BV VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR BEDRIJVEN VAN WWW.VIKINGDIRECT.NL

OFFICE DEPOT INTERNATIONAL BV VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR BEDRIJVEN VAN WWW.VIKINGDIRECT.NL OFFICE DEPOT INTERNATIONAL BV VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR BEDRIJVEN VAN WWW.VIKINGDIRECT.NL 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Office Depot International

Nadere informatie

Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst Prijzen Levering

Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst Prijzen Levering Algemene Voorwaarden van ondernemers in de kantoorvakhandel, aangesloten bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Novaka Organisatie Kantoorvakhandel, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor particulieren

Algemene Voorwaarden voor particulieren Algemene Voorwaarden voor particulieren 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere voorwaarden en documenten waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

wij gebruiken één cookie om vast te stellen of u die dag een unieke bezoeker bent

wij gebruiken één cookie om vast te stellen of u die dag een unieke bezoeker bent Algemene Voorwaarden Cloudopleider.IT Privacy Policy Wij hechten veel belang aan een duidelijke en open communicatie met onze klanten en de bezoekers van onze website. Wij hanteren hierbij de ACM Richtlijnen(Autoriteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Radio-Beurs Louter B.V. Voorstraat 366-370 3311 CX Dordrecht. Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230715250000 (AS 219-08)

Algemene voorwaarden van: Radio-Beurs Louter B.V. Voorstraat 366-370 3311 CX Dordrecht. Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230715250000 (AS 219-08) Algemene voorwaarden van: Radio-Beurs Louter B.V. Voorstraat 366-370 3311 CX Dordrecht (AS 219-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230715250000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden SFS Consultancy BV Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SFS Consultancy BV: SFS Consultancy BV Nederland B.V., Edmond Jasparstraat 28, 6217 HP Maastricht,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden E-inzicht. Geldig per 1-3-2014. 20140703_V1 7_Algemene Voorwaarden E-inzicht

Algemene Voorwaarden E-inzicht. Geldig per 1-3-2014. 20140703_V1 7_Algemene Voorwaarden E-inzicht Algemene Voorwaarden E-inzicht Geldig per 1-3-2014 20140703_V1 7_Algemene Voorwaarden E-inzicht Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene aanbiedings-,verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Speedfreak Carparts V.O.F. te Delft.

Algemene aanbiedings-,verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Speedfreak Carparts V.O.F. te Delft. Algemene aanbiedings-,verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Speedfreak Carparts V.O.F. te Delft. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag 50898922. Algemeen: Door uw bestelling geeft

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen Artikel 4: Inschakeling

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van, koop, verkoop en levering diensten van AKTINA-LED B.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 1 van 5

Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 1 van 5 ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Artikel 1. DEFINITIES a. Algemene voorwaarden: De Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Størvatt B.V., ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NightBalance Pose webshop

Algemene voorwaarden NightBalance Pose webshop Algemene voorwaarden NightBalance Pose webshop Artikel 1. Definities a. Onder NightBalance wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NightBalance

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Plasti Protection, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie