Gebruikersgids XENTA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikersgids XENTA"

Transcriptie

1 Gebruikersgids XENTA Atos Worldline, Branch Office van Atos Worldline BV Wolweverstraat CD Ridderkerk

2 Art XENTA Gebruikersgids VERANTWOORDING De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline B.V. De inhoud van dit document, met inbegrip maar niet beperkt tot de merken, designs, logo s, teksten, beelden zijn de eigendom van Atos Worldline en zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de andere toepasbare wetgeving. XENTA en het Banksys logo zijn handelsmerk van Atos Worldline. ARM is een geregistreerd handelsmerk van ARM Limited. De inhoud van het document mag in geen enkele vorm gereproduceerd worden door of in opdracht van een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Atos Worldline B.V. Met uitzondering van de beperkte licentie om bepaald materiaal uit dit document voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik te downloaden en af te drukken, kan geen enkele informatie in dit document het recht of een licentie toekennen voor gebruik van materiaal dat eigendom is van Atos Worldline B.V. Atos Worldline B.V. besteedt veel aandacht en zorg aan het opstellen van dit document en streeft ernaar dat alle informatie zo juist mogelijk is. Atos Worldline N.V. voorziet echter geen enkele wettelijke of commerciële garantie voor de technologie die in dit document beschreven wordt. De technologie wordt dus geleverd as is aan de partijen zonder enige garantie of waarborg, uitdrukkelijk of impliciet vermeld, met inbegrip van de handelswaarde en de geschiktheid voor een bepaald doel. Atos Worldline B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of nuttigheid van enige informatie, product of proces die in dit document vervat zijn. Volgens de meest ruime interpretatie van de toepasbare wetgeving, zijn noch Atos Worldline B.V. noch haar dochter- of moedervennootschappen, directeurs, werknemers of agenten verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de technologie zoals beschreven in dit document (met inbegrip maar niet beperkt tot de rechtstreekse, onrechtstreekse, toevallige, gevolgschade, boetes of derving van winst). Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. In geval van conflict omtrent de interpretatie of het gebruik van dit document, zijn de rechtbanken van Amsterdam bevoegd. Gebruikersgids XENTA Versie 9, Atos Worldline, januari

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING GEBRUIKTE TERMINOLOGIE 6 2. RAADGEVINGEN VOOR GEBRUIK HET VINDEN VAN EEN GOEDE LOCATIE VOOR DE TERMINAL FYSISCHE FACTOREN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN INSTALLEREN EN GEBRUIK VAN DE XENTA OPENEN VAN DE TERMINAL STORINGEN CE CERTIFICATIE 9 3. TERMINAL EN ONDERDELEN TERMINAL HANDELAARSMODULE PRINTER INSTALLATIE VAN DE XENTA INSTALLATIE AANSLUITEN VAN KABELS COMMUNICATIEKABELS XENTA ZONDER HANDELAARSMODULE XENTA MET HANDELAARSMODULE TOETSEN EN BASISFUNCTIES OVERZICHT FUNCTIES VAN DE TOETSEN OPSTARTEN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 5. GEBRUIK VAN DE XENTA AANMELDEN, AFMELDEN EN SHIFT-TOTALEN STATUSBALK AFREKENEN MET DE XENTA ROLVERDELING BETAALPRODUCTEN ANDERE KAARTSCHEMA S PIN/CREDITCARD BETAALMETHODEN - TRANSACTIE-TYPEN TRANSACTIEVERLOOP XENTA MET HANDELAARSMODULE 30 3

4 5.4.1 TRANSACTIEVERLOOP BANK- OF GIROPAS ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED TRANSACTIEVERLOOP MAESTRO EN CREDITCARDS TRANSACTIEVERLOOP MANUELE KAARTNUMMER-INVOER TRANSACTIEVERLOOP CHIPKNIP VRAAG BETAALWIJZE WIJZIGEN TRANSACTIEVERLOOP XENTA ZONDER EEN HANDELAARSMODULE TRANSACTIEVERLOOP BANK- OF GIROPAS ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED TRANSACTIEVERLOOP MAESTRO EN CREDITCARDS TRANSACTIEVERLOOP MANUELE KAARTNUMMER-INVOER TRANSACTIEVERLOOP CHIPKNIP CONTRACTENOVERZICHT (DAG)TOTALEN CHIPKNIP COLLECTIE KOPIEBONNEN AANPASSEN BASISINSTELLINGEN CONTRAST VAN HET BEELDSCHERM REGELEN DATUM EN TIJD AANPASSEN LETTERGROOTTE IN BEELDSCHERM AANPASSEN WELKOMTEKST OP BEELDSCHERM AANPASSEN TAAL BIJ TRANSACTIE AANPASSEN PROCEDURES VERVANGING VAN HET PRINTERPAPIER (ZONDER HANDELAARSMODULE) VERVANGING VAN HET PRINTERPAPIER (MET HANDELAARSMODULE) HET GEBRUIK VAN DE BEVESTIGINGSPLAAT (OPTIONEEL) INSTALLATIE VAN DE BEVESTIGINGSPLAAT VASTMAKEN VAN DE BEVESTIGINGSPLAAT HET LEIDEN VAN DE KABELS HET PLAATSEN VAN DE TERMINAL OP DE BEVESTIGINGSPLAAT HET LOSMAKEN VAN DE TERMINAL VAN DE BEVESTIGINGSPLAAT HET GEBRUIK VAN HET DRAAIPLATFORM (OPTIONEEL) INSTALLATIE VAN HET DRAAIPLATFORM VASTMAKEN VAN HET DRAAIPLATFORM (OPTIONEEL) HET LEIDEN VAN DE KABELS HET PLAATSEN VAN DE TERMINAL OP HET DRAAIPLATFORM HET LOSMAKEN VAN DE TERMINAL VAN HET DRAAIPLATFORM 56 4

5 8. TECHNISCHE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN TECHNISCHE GEGEVENS XENTA (TERMINAL) KAARTLEZERS GOEDKEURINGEN, CERTIFICATEN ACCESSOIRES CONTACTGEGEVENS AANTEKENINGEN EIGENSCHAPPEN VAN UW TERMINAL 62 5

6 1. INLEIDING Wij feliciteren u met uw keuze voor de XENTA. De XENTA is een nieuwe betaalterminal die heel wat mogelijkheden biedt. Dit hoogtechnologische toestel aanvaardt naast Pinpassen, Chipknip en Creditcards ook andere kaarten zoals Loyaltykaarten (indien voorzien van benodigde software). De XENTA is modulair: dankzij het gebruik van verschillende modules kunt u de opstelling kiezen die het best aan uw behoeften beantwoordt. De terminal (basismodule of BU = base unit) kan volledig onafhankelijk gebruikt worden, of samen met de handelaarsmodule (MU = merchant unit). Op die manier vereenvoudigt u het invoeren van de te betalen bedragen. Deze Installatiegids is bedoeld als algemene richtlijn. Hij beschrijft de verschillende modules en onderdelen, de installatie, de basisprocedures, eventuele problemen en hun oplossingen en ook de technische specificaties van de automaat. 1.1 Gebruikte terminologie Acquirer Het bedrijf waarmee u een of meerdere contracten heeft afgesloten voor het accepteren van bepaalde kaarttypen. Bijvoorbeeld: ING, Fortis Bank, AWL en EMS card. Automaatcode Het identificatiekenmerk van uw betaalautomaat. C-Tap Host Protocol tussen de betaalautomaat en de host op basis van EMV-specificaties. De organisatie die elektronische transacties verwerk. Binnen Nederland zijn momenteel drie bedrijven actief: AWL, EQUENS en CCV. EMV De nieuwe internationale standaard voor betalingen en geldopnames met creditcards en bankpassen. Een belangrijke verandering is de vervanging van de magneetstrip door een chip met pincode. Kaarttype Soort betaalkaart. Bijvoorbeeld: Bank- of Giropas, VISA en MASTERCARD. 6

7 2. RAADGEVINGEN VOOR GEBRUIK XENTA Gebruikersgids Alvorens met een beschrijving van de onderdelen te beginnen en de installatie van de modules aan te vatten willen we u graag enkele raadgevingen betreffende de installatie en het gebruik van de terminal meegeven. 2.1 Het vinden van een goede locatie voor de terminal Kies een plaats voor de terminal die handig is voor u alsook voor uw klant: Zorg ervoor dat het toetsenbord en het scherm naar de klant gericht zijn. Zorg ervoor dat de terminal op een goede hoogte staat. o Voor een klant die zit, is de ideale hoogte de hoogte van een tafel. o Voor een klant die rechtop staat, is de ideale hoogte tussen 90 en 120 centimeter. Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rondom de terminal is om: o Een chipkaart in te kunnen steken. o Een kaart met de magneetstrook te kunnen lezen. o Het printerdeksel te openen en het papier te vervangen. o De resetknop te kunnen bedienen (deze vindt u op de achterkant van de terminal). Vermijd een opstelling vlak naast een directe of te felle lichtbron die het lezen van het scherm of toetsenbord kunnen bemoeilijken. Zie erop toe dat de kabels de kaarthouder niet hinderen. Leid de kabels via een kabelgoot en hou ze bijeen gebonden. 2.2 Fysische factoren Uw XENTA kan enkel gebruikt worden onder volgende omgevingsfactoren: De terminal staat op een vlak en stabiel oppervlak. De omgevingsvochtigheid is tussen de 20% en 85%. De omgevingstemperatuur is tussen 0 C en 50 C. De doorstroming van lucht rond de XENTA wordt niet gehinderd. Als de terminal geïntegreerd wordt in bijvoorbeeld een toonbank, moet adequate ventilatie voorzien worden. Vermijd: Schokken en trillingen. Overmatige hitte en stof. Explosieve omgevingen. Olie of vuil. Water of condensatie. Het plaatsen van de terminal dicht bij voorwerpen die overdadige stroomschommelingen en/of elektromagnetische velden veroorzaken, zoals elektrische motoren. Direct zonlicht of voorwerpen die hitte afgeven. Omgevingen waar schommelingen in de vochtigheidsgraad voorkomen. 7

8 2.3 Veiligheidsvoorschriften Installeren en gebruik van de XENTA De XENTA kan enkel gebruikt worden als betaalterminal en niet voor andere doeleinden. Hij mag niet gehouden worden tegen, of kort bij of blootgesteld worden aan hitte, vuur, koude, vuil, olie, elektriciteit, straling, water, schokken, trillingen, chemische stoffen of andere stoffen die elektrische apparaten beïnvloeden. De XENTA en de handelaarsmodule mogen niet geplaatst worden in een koelkast, ontdooiingsysteem, microgolfoven, of behandeld worden met een haardroger of een hogedrukreiniger. Laat beide modules niet vallen. Gooi er niet mee of plaats er geen zware materialen op. Plet de modules niet, berg ze niet op met voedsel of andere consumptieartikelen. Bewaar de terminal tevens niet bij explosieve materialen zoals aanstekerbrandstof, benzine of gelijken. Kijk regelmatig na of de voeding niet oververhit raakt. Behandel uw terminal voorzichtig. Er is geen garantie tegen breuk. Ontkoppel de voeding van de terminal als u hem wenst schoon te maken of wanneer enige reparatie of onderhoud nodig is. Gebruik nooit een verlengkabel voor de stroomkabel die uit het voedingsblok komt Openen van de terminal Zoals verder beschreven in deze handleiding kan u de terminal openen. Er zijn wel enkele raadgevingen voor u hier begint. Open nooit de handelaarsmodule. Open de terminal enkel voor de aanpassingen zoals beschreven in deze handleiding. Open of verwijder nooit een onderdeel dat niet beschreven wordt in deze handleiding. Als u de terminal opent, neem dan de nodige voorzorgen om elektrostatische ontladingen te vermijden Storingen Ieder onderhoud van de terminal, niet beschreven in deze handleiding moet uitgevoerd worden door Atos Worldline. 8

9 2.4 CE certificatie Hierbij verklaart Atos Worldline dat deze betaalterminal, XENTA, in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Bij deze verklaart Atos Worldline dat deze betaalterminal,xenta, voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepaling van richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van gelijkvormigheid (Declaration of Conformity, DoC) kan geconsulteerd worden op de Atos Worldline website: 9

10 3. TERMINAL EN ONDERDELEN 3.1 Terminal De XENTA terminal bestaat uit een toetsenbord, een scherm en twee kaartlezers, één voor magneetstrookkaarten en één voor chipkaarten. Het toestel kan naast bankpassen, chipknip en creditcards ook andere kaarten aanvaarden zoals loyaltykaarten, voor zover deze diensten voorzien zijn in de door u gekozen configuratie. Bij een XENTA zonder handelaarsmodule (zie volgende paragraaf) verschijnen de berichten voor de klant en de verkoper op hetzelfde scherm. Voorzijde: Achterzijde: 10

11 3.2 Handelaarsmodule U kunt de terminal volledig onafhankelijk gebruiken, maar in de meeste gevallen omvat de configuratie ook een handelaarsmodule. Meestal beschikt u dus over twee modules. De handelaarsmodule is ontworpen met het oog op een vlot verloop van de betaalverrichtingen voor de verkoper. Die hoeft de terminal dan niet telkens naar zich toe te draaien om het te betalen bedrag in te voeren of om te controleren of de elektronische betaling correct werd uitgevoerd. De handelaarsmodule wordt op de terminal aangesloten door middel van de bijgeleverde kabel. Hoe u hiervoor te werk gaat, kan u terugvinden op pagina 16. Op het scherm van de handelaarsmodule verschijnen automatisch de berichten die voor de verkoper bestemd zijn, op het scherm van de terminal die voor de kaarthouder. 11

12 3.3 Printer De XENTA is uitgerust met een thermische printer om bonnen af te drukken. U heeft dus geen inktcassette nodig. Bovendien werkt een thermische printer sneller en stiller. De printer bevindt zich op de handelaarsmodule. Beschikt u enkel over de terminal, dan is de printer op de terminal bevestigd. Handelaarsmodule Terminal met printer Opgelet! Wij raden u ten stelligste aan om enkel printerpapier van Atos Worldline te gebruiken. U kan dit papier herkennen door het goedkeuringslabel op de achterzijde van het papier. Ander papier zou de printer kunnen beschadigen. Atos Worldline papier is conform de specificaties van de printerfabrikant. Voor bestellingen van papier kunt u terecht op de website van Atos Worldline of kunt u contact opnemen met de Atos Worldline Helpdesk

13 4. INSTALLATIE VAN DE XENTA XENTA Gebruikersgids Bij het installeren van een XENTA moet u in de eerste plaats de verschillende modules correct met elkaar verbinden. Dit gebeurt bij de installatie door de technicus van Atos Worldline. Die zal ook de basisconfiguratie van uw terminal in orde brengen. In geval van plug & play installatie is de basisconfiguratie vooraf ingesteld en dient u alleen nog de verschillende modules met elkaar te verbinden. Indien u uw communicatiesysteem wenst aan te passen, kunt u contact opnemen met Atos Worldline. 4.1 Installatie De installateur zal al het nodige doen om uw terminal correct te laten functioneren. Zo zal hij bijvoorbeeld de verschillende modules met elkaar verbinden en de meest voorkomende handelingen met u doornemen. In geval van plug & play installatie dient u zelf de volgende stappen te ondernemen, bijvoorkeur in deze volgorde. 1. Steek het ene uiteinde van de communicatiekabel in de juiste communicatiepoort en het andere in de telefoonaansluiting (of een andere communicatiemodule zoals bijv. een router). 2. Indien u gebruik maakt van een handelaarsmodule, moet u deze door middel van de bijgeleverde kabel met de terminal verbinden. 3. Steek de voedingskabel in de module met de printer en steek vervolgens de adapter in het stopcontact. 13

14 4.2 Aansluiten van kabels Communicatiekabels PSTN of ethernetverbinding Steek de PSTN-kabel (analoge telefoonlijn) in de LINE-poort of de ethernetkabel (bijv. bij ADSL) in de ethernetpoort die u vindt aan de onderzijde van de terminal. Verbind de kabel vervolgens met de wandcontactdoos (of een andere communicatiemodule) Aansluiten van randapparatuur Wenst u randapparatuur op uw terminal aan te sluiten, bijvoorbeeld een kassa (ECR), dan kunt u deze met de terminal verbinden via de RS232 seriële poort. Neem eerst contact op met uw kassaleverancier om na te kijken of uw kassa deze terminal ondersteunt. Uw kassa dient het Vic 1.06 protocol te ondersteunen. 14

15 4.2.2 XENTA zonder handelaarsmodule Ga als volgt te werk om de voedingskabel aan te sluiten als u enkel een terminal gebruikt. 1. Steek de voedingskabel in de terminal 2. Leid de voedingskabel door de daarvoor voorziene uitsparingen op de bodemplaat. 3. Verbind het voedingsblok met de stroomkabel. Steek daarna de stekker in het stopcontact. 15

16 4.2.3 XENTA met handelaarsmodule 1. Verbind de XENTA met de handelaarsmodule door middel van de bijgeleverde grijze kabel met de blauwe connectoren. De uitgang die u moet gebruiken op de terminal is eveneens blauw gekleurd. 2. Op de handelaarsmodule moeten er twee kabels aangesloten worden: a. De verbindingskabel met de XENTA b. De voedingskabel voor de stroomvoorziening Voor beide kabels is er een uitsparing voorzien onderaan de handelaarsmodule. 3. Verbind tenslotte de stroomkabel met het voedingsblok en steek de stekker in het stopcontact. De terminal zal oplichten en vervolgens opstarten. 16

17 4.3 Toetsen en basisfuncties U kunt de XENTA vlot bedienen dankzij zijn gebruiksvriendelijke vormgeving Overzicht Ook aan de blinden en slechtzienden werd gedacht. Enkele toetsen van het toetsenbord werden speciaal voor hen voorzien van een herkenningspunt of speciaal teken in reliëf.. Op het numeriek gedeelte van het toetsenbord werd de centrale toets (5) voorzien van een punt X Op de stop-toets werd een kruis in reliëf gezet < De correctie-toets werd voorzien van het kleiner dan -teken Op de OK-toets vindt u een cirkel terug. 17

18 4.3.2 Basisfuncties van de toetsen Verwijst naar de functie die net boven de toets op het scherm verschijnt - maximum 3 functies mogelijk. OK Annuleert een verrichting. Terugkeer naar het vorige menu of, door enkele malen op deze toets te drukken, naar het hoofdscherm. Correctie van foutief ingevoerde cijfers of letters. Raadplegen van het saldo van de chipknip. Bevestiging van een keuze, een parameter of een verrichting. Overgang van het startscherm naar het hoofdmenu. Met de alfanumerieke toetsen kunt u cijfers en letters invoeren, maar ook een optie in een menu kiezen. Opgelet: bepaalde toetsen reageren niet altijd op precies dezelfde manier. Het hangt ervan af of het toestel in rusttoestand is, of u een aanpassing in de configuratie aan het uitvoeren bent of net een aanpassing hebt uitgevoerd. Volg daarom steeds de richtlijnen die op het scherm weergegeven worden. 18

19 4.4 Bediening van het menu Om gebruik te maken van de menustructuur kunt u de toesten op de volgende manieren hanteren. TOT KIES BETAALWIJZE BON Begin altijd vanuit het startscherm. + + Gebruik de MENU-toets op de handelaarsmodule voor toegang tot het hoofdmenu (XENTA met handelaarsmodule). Gebruik achtereenvolgens CORR+MENU+OK op de terminal voor toegang tot het hoofdmenu (XENTA zonder handelaarsmodule). Gebruik de cijfertoetsen om in een menu de gewenste optie te kiezen. Of Gebruik de functietoetsen om een op het scherm voorgestelde optie te selecteren (maximum drie mogelijkheden). Gebruik de functietoetsen onder de pijlen op het scherm om door een menu te scrollen. In sommige gevallen zijn er meer functies beschikbaar dan er initieel op het scherm getoond worden. Gebruik de OK-toets om iedere keuze die u maakt te bevestigen. 19

20 Gebruik de STOP-toets om terug te gaan naar het vorige menu en naar het startscherm. Na het opstarten van uw XENTA krijgt u steeds het volgende basisscherm te zien. Op dat moment zijn enkel de toetsen onder <TOT en <BON en de MENU- en OK-toets actief. De terminal is nu in rusttoestand en wacht op verdere instructies. U heeft de volgende mogelijkheden: Breng een kaart in Als u een debetkaart, chipknipkaart of creditcard leest en u heeft deze betaalmogelijkheden daadwerkelijk geactiveerd, zal de kaartlezer deze automatisch herkennen. Het scherm vertelt u welke stappen u moet ondernemen om een verrichting uit te voeren. Gebruik van de functie <BON Indien u van de laatste transactie een extra bon of een kopiebon voor uw eigen administratie wilt afdrukken, drukt u op de functietoets onder <Bon. Gebruik van de functie <TOT Indien u uw pin/creditcard en/of uw chipknip totalen wilt opvragen kunt u gebruik maken van de functietoets onder <TOT. Gebruik van de MENU-toets Indien u bepaalde veranderingen aan uw toestel of toepassingen wilt aanbrengen, heeft u menu s nodig. Vanuit het basisscherm krijgt u toegang tot het hoofdmenu via de MENU-toets op de handelaarsmodule. 20

21 Bij een XENTA zonder handelaarsmodule dient u op de terminal achtereenvolgens op CORR+MENU+OK te drukken om toegang te krijgen tot het hoofdmenu. XENTA ZONDER HANDELAARSMODULE XENTA MET HANDELAARSMODULE + + Voor toegang tot de submenu s maakt u uw keuze met behulp van de functietoets onder de pijlen op het scherm. Bevestig uw keuze door op OK te drukken of druk op de functietoets onder de mededeling OK. U kunt de gekozen optie ook selecteren door op het toetsenbord het overeenkomstige cijfer in te tikken. 5. GEBRUIK VAN DE XENTA Uw terminal werd volledig geconfigureerd bij de installatie. Als handelaar kunt u later in het hoofdmenu een aantal parameters van de terminal aanpassen die niet afhankelijk zijn van de gekozen toepassingen. 5.1 Aanmelden, afmelden en shift-totalen Wellicht dat u bekend bent met betaalautomaten die aangemeld moeten worden en aan het eind van de dag weer afgemeld dienen te worden. Bij deze nieuwe betaalautomaat, die PIN- en creditcardtransacties verwerkt volgens de EMV/C-TAP specificatie, is het aan- en afmelden niet meer van toepassing. Voorheen werd de periode tussen het aan- en afmelden een shift genoemd. Bij het afmelden van de PIN-applicatie werden shifttotalen geprint. Met het verdwijnen van het aan- en afmeldmechanisme zijn ook de shift-totalen verdwenen. Bij de PIN/CreditCard-applicatie worden de financiële tellers in de betaalautomaat en op de host bijgehouden. Hierin heeft u ook de mogelijkheid om een boekingsperiode te sluiten. Zie voor meer informatie hoofdstuk

22 5.2 Statusbalk Bovenaan het basisscherm vindt u de statusbalk. Op deze statusbalk vindt u informatie met betrekking tot de communictieverbinding, de batterijsterkte en de terminaltijd. De onderstaande iconen zullen zichtbaar zijn in de statusbar afhankelijk van het gekozen communicatie type. Communicatie staat ingesteld op PSTN / analoge telefoonlijn. Communicatie staat ingesteld op ADSL / Ethernet (TCP/IP). Communicatie staat ingesteld op GPRS. Communicatie staat ingesteld op GSM. Signaalsterkte, hoe meer blokjes hoe sterker het (GSM/GPRS) signaal is. De communicatie is actief en is bezig met verzenden en/of ontvangen. Zodra de verbinding tot stand is gekomen zal het icoon gaan knipperen. Tijdindicatie. 5.3 Afrekenen met de XENTA Rolverdeling 1-Operator 2-Technicus 3-Beheerder M a a k u w k e u z e : OK toegangscode. De betaalautomaat kent drie verschillende soorten gebruikers. De beschikbare functies zijn per gebruiker uitgesplitst en voor de Beheerder en de Technicus afgeschermd met een toegangscode. De Operator-functies zijn bereikbaar zonder Vanuit het basisscherm krijgt u toegang tot bovenstaand hoofdmenu via de MENU-toets op de handelaarsmodule. Bij een XENTA zonder handelaarsmodule dient u op de terminal achtereenvolgens op CORR+MENU+OK te drukken om toegang te krijgen tot het hoofdmenu. 22

23 Operator Met de Operator wordt diegene bedoeld die de XENTA als elektronisch afrekenautomaat gebruikt. Er zijn diverse functies beschikbaar, afhankelijk van de contracten en Acquirer-gegevens die voor de betaalautomaat gelden Technicus TOEGANGSCODE: De Technicus is degene die instellingen moet maken voor de communicatie ***- richting de host en eventueel de kassa. De Technicus heeft een vaste toegangscode voor het Technicusmenu Beheerder De Beheerder is de winkelier en/of de eigenaar van de betaalautomaat. De Beheerder dient contractgegevens in te voeren en kan daarnaast invloed uitoefenen op de functies die voor de gebruikers (Operators) beschikbaar zijn. Tevens heeft de Beheerder inzage in de financiële gegevens van de betaalautomaat. De Beheerder moet een toegangscode invoeren om het Beheerder-menu te kunnen bedienen Betaalproducten Maestro & V-PAY Nederlandse en buitenlandse debetkaarten kunnen in Nederland geaccepteerd worden wanneer zij voorzien zijn van het Maestro of V- Pay logo. 23

24 Chipknip Kaarten met dit logo geven aan dat betaling via Chipknip mogelijk is. Tevens dient de automaat te beschikken over een geactiveerde Chipknip SAM Creditcards Om een transactie met een creditcard in uw betaalautomaat te kunnen accepteren dient u een contract te hebben afgesloten met de betreffende creditcardmaatschappij dan wel een Acquirer. Bekende creditcards zijn: VISA Mastercard American Express (AMEX) Comfort Card PrimeLine Japan Credit Bureau International (JCB) Diners Club China UnionPay (CUP) EMV EMV non-emv non-emv non-emv EMV non-emv non-emv Logo s Creditcards Hieronder vindt u een verzameling logo s van de meeste creditcardmaatschappijen. Mastercard VISA Amex Japan Credit Primeline Diners CUP, China UnionPay ComfortCard 24

25 Creditcard Acquirers In Nederland zijn diverse organisaties (Acquirers) actief waar u de creditcard afhandeling door kunt laten plaatsvinden, zoals: AWL (Atos Worldline NV)/ BCC Bank Card Company PaySquare Easy Payment Service (NL), B+S Card Service EMS card Creditcards zonder EMV-Chip Er is nog een groot aantal creditcards in omloop die niet zijn voorzien van een (EMV-)Chip. U kunt met uw betaalautomaat een transactie verrichten op basis van de magneetstrip op de pas. Bij een succesvolle transactie zullen twee transactiebonnen geprint worden, waarvan er één door de kaarthouder ondertekend moet worden voor uw administratie. Creditcards met EMV-Chip Uit veiligheidsoverwegingen dienen creditcard-transacties zoveel mogelijk op basis van de chipkaart plus de bijbehorende PINcode plaats te vinden. Uw EMV/C-Tap XENTA leest automatisch of een creditcard beschikt over een Chip met PIN of niet. Wanneer een creditcard voorzien is van een chip, dan dient u de kaarthouder te verzoeken de pas in de chipkaartlezer te steken. Mocht het niet mogelijk zijn om een creditcardtransactie te verrichten op basis van de chipkaart. Dan kunt u altijd nog de magneetstrip van de creditcard gebruiken om te betalen, zie hiervoor de vorige paragraaf Creditcards zonder Chip Andere kaartschema s Prepaid services Elektronische PostWissel SurPost (EPWS); Dit is een Prepaid Transfercard. Prepaid Giftcard; De Prepaid Giftcard is de elektronische tegenhanger van de papieren cadeaubon. Prepaid Pluscard; Deze kaart geeft organisaties de kans om hun cliënten een debitcard uit te reiken. Bijvoorbeeld uitzendbureaus die nu nog geregeld geld in contanten uitkeren, kunnen de uitzendkrachten een prepaid kaart geven met bestedingslimiet Overig Gesloten betaalsysteem; Loyalty kaarten; 25

26 Klanten kaarten; Spaar(punten) kaarten; Tankpassen etc, etc PIN/CreditCard Betaalmethoden - Transactietypen Voor alle onderstaande transacties geldt dat deze alleen mogelijk zijn indien uw Acquirer deze functie accepteert Verkoop 1. PIN/Creditcard Met dit type transactie wordt een normale verkoop bedoeld, waarbij een klant een product of dienst afrekent met een PINpas of een Creditcard. Wanneer deze transactie met succes wordt afgerond ( AKKOORD / U HEEFT BETAALD ), dan kan het product worden verstrekt of de dienst worden verleend. Mocht een transactie zonder succes zijn afgerond dan kan er altijd nog een poging gedaan worden. In hoofdstuk 5.4. en/of 5.5. wordt de volledige transactieverloop beschreven Geldopame via Creditcard XENTA zonder Handelaarsmodule XENTA met Handelaarsmodule Operator 2.PIN/CreditCard 1.Transactie 2.Geldopname 1.Operator 2.PIN/CreditCard 1.Transactie 2.Geldopname Wanneer aan een klant contant geld wordt uitgekeerd aan de hand van een elektronische creditcard-transactie, dan dient het transactietype Geldopname te worden gekozen. Het is mogelijk dat dit type transactie voor uw contract/betaalautomaat niet is toegestaan, neem hiervoor contact op met uw creditcard-maatschappij. 26

27 Reservering via Creditcard XENTA zonder Handelaarsmodule XENTA met Handelaarsmodule Operator 2.PIN/CreditCard 1.Transactie 3.Reservering 1.Operator 2.PIN/CreditCard 1.Transactie 3.Reservering Wanneer men gebruikmaakt van een creditcard dan is het mogelijk om een bedrag van te voren te reserveren voor een bepaalde dienstverlening. Dit kan bijvoorbeeld een voorschot op een overnachting in een hotel zijn of de borg voor een huurauto. Het transactiebedrag van een reservering wordt voor de klant wel van de kredietlimiet afgetrokken, maar het transactiebedrag wordt nog niet afgeboekt. Een reservering wordt dan vervolgens verrekend met Verkoop na Res. óf geannuleerd met Annuleren Reservering. Bewaar de transactiebon goed, want hierop staat de Autorisatie Code (Auth. code) die nodig is bij de afhandeling van de reservering Reservering zonder Creditcard Dit transactietype is gelijk aan voorgaande paragraaf maar nu wordt de reservering gedaan zonder dat de kaart aanwezig is. In plaats van dat de creditcard in de chipkaartlezer wordt gestoken kiest u nu voor manueel (linker functietoets). Het is mogelijk dat dit type transactie voor uw contract/betaalautomaat niet is toegestaan, neem hiervoor contact op met uw creditcardmaatschappij. 27

28 Verkoop na reservering via Creditcard XENTA zonder Handelaarsmodule XENTA met Handelaarsmodule Operator 2.PIN/CreditCard 1.Transactie 4. Verkoop na Res. 1.Operator 2.PIN/CreditCard 1.Transactie 4. Verkoop na Res. Wanneer voor een bepaalde dienstverlening met een creditcard een reservering is gemaakt dient bij het afrekenen daarvan het transactietype Verkoop na Res. te worden gekozen Teruggave van Creditcardtransactie XENTA zonder Handelaarsmodule XENTA met Handelaarsmodule Operator 2.PIN/CreditCard 1.Transactie 5.Teruggave 1.Operator 2.PIN/CreditCard 1.Transactie 5.Teruggave Via teruggave kan de winkelier een retourbetaling doen van een willekeurig bedrag naar een creditcardrekening van de klant. Voor verwerking dient een creditcard aanwezig te zijn. Deze retourbetaling is niet gekoppeld aan een eerder gedane creditcardtransactie. Deze optie is bijvoorbeeld van toepassing indien de klant bij het retourneren van eerder gekochte artikelen het aankoopbedrag op diens creditcardrekening wenst te ontvangen. *) Dit transactietype is alleen mogelijk indien dit voor de betreffende creditcardbrand door uw Creditcard Acquirer is toegestaan. Neem hiervoor contact op met uw Creditcard Acquirer. 28

Gebruikershandleiding XENTA. innovation. cubed

Gebruikershandleiding XENTA. innovation. cubed Gebruikershandleiding XENTA innovation cubed De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline N.V.

Nadere informatie

MENU: via de toets (linksonder op het toetsenbord) krijgt u toegang tot het menu van de betaalautomaat.

MENU: via de toets (linksonder op het toetsenbord) krijgt u toegang tot het menu van de betaalautomaat. 14.016 WORLDLINE V5 GEBRUIKERSHANDLEIDING YOXIMO Gefeliciteerd met uw nieuwe YOXIMO betaalautomaat. U ontvangt uw YOXIMO betaalautomaat volledig gebruiksklaar. Het enige dat u hoeft te doen, is de accu

Nadere informatie

Alvira Services B.V. Zekeringstraat 34 1014 BS Amsterdam WWW.ALVIRA.NL. Versie : juni 2011 Protocolversie : CTAP 3.1 Automaattype : epoint 5164

Alvira Services B.V. Zekeringstraat 34 1014 BS Amsterdam WWW.ALVIRA.NL. Versie : juni 2011 Protocolversie : CTAP 3.1 Automaattype : epoint 5164 Bedankt voor uw aankoop van de epoint 5164 betaalautomaat. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Alvira Services B.V. Zekeringstraat 34 1014 BS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding epoint 5164 Bedankt voor uw aankoop van de epoint 5164 betaalautomaat. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Alvira Services

Nadere informatie

banksys Installatiegids Gebruiksaanwijzing

banksys Installatiegids Gebruiksaanwijzing banksys nstallatiegids Gebruiksaanwijzing 1740000221 Een modulaire, gebruiksvriendelijke en perfect veilige terminal. nhoud Pagina 1. nleiding... 4 2. Basismodule en onderdelen... 5 2.1 Basismodule...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Horeca versie 2.0

Gebruikershandleiding. Horeca versie 2.0 Gebruikershandleiding Horeca versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Algemeen 4 1.1 Introductie 4 1.2 Spanningsuitval / accu 4 1.3 Onderhoud 5 2. Kassa en printer in de praktijk 6 2.1 in gebruik name starten van de

Nadere informatie

bestandsnaam: MAN8 FPMU NLED 3708.doc revisiedatum: 09072014 softwareversie: 3.7

bestandsnaam: MAN8 FPMU NLED 3708.doc revisiedatum: 09072014 softwareversie: 3.7 FacilityPro Manager Gebruikershandleiding bestandsnaam: MAN8 FPMU NLED 3708.doc revisiedatum: 09072014 softwareversie: 3.7 Voordat u dit product mag gebruiken dient u akkoord te gaan met de ingesloten

Nadere informatie

Handboek Cashless Betalen

Handboek Cashless Betalen Handboek Cashless Betalen Naam: 06-nummer: Activatiecode: E-mailadres: Gebruikersnaam: Wachtwoord: INLEIDING Beste Cashless gebruiker, Op uw school, sportclub, zorginstelling of bedrijfsrestaurant wordt

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.72

Release Notes BlueRetail versie 3.72 Release Notes BlueRetail versie 3.72 Product Management Versie 004 Venlo, augustus 2012 Bestand: 120820 Releasenotes 3 72 v04.docx Disclaimer Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg,

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

NL Handleiding LFF 6050

NL Handleiding LFF 6050 NL Handleiding LFF 6050 Beste klant Voor uw comfort en veiligheid, vragen wij u, vóór enig gebruik, aandachtig het hoofdstuk Veiligheid te lezen. Door dit multifunctionele apparaat te kopen, hebt u gekozen

Nadere informatie

OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING

OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti I-Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Samenstelling: Olivetti Tecnost, S.p.A. Direzione @ Home/Office Via Jervis, 77-10015 IVREA

Nadere informatie

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. UW HERCULES eplug 200-ADAPTER... 2 1.1. Aanbevelingen... 2 1.2. Specificaties... 3 1.3. Minimale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL Gebruikershandleiding ARA-pro Versie 5 ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL uitgave 01-10-2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. De werking van ARA...6 2.1 Onderdelen...6

Nadere informatie

Handleiding. Webwinkel. Inhoud

Handleiding. Webwinkel. Inhoud Welkom in de webwinkel van Theunissen Technical Trading BV (TTT). Hier kunt u in vier simpele stappen een bestelling plaatsen. Dankzij de ruime voorraden in het eigen magazijn is een snelle levering vrijwel

Nadere informatie

Cadeaubonnen. <2013> Sage TML nv

Cadeaubonnen. <2013> Sage TML nv 23/05/2013 Contents 3 Table of Contents Foreword Part I Cadeaubon module 0 4 1 Installatie... cadeaubon module 5 Param eters... cadeaubon m odule 6 2 Cadeaubon... template 8 Cadeaubon... als betalingsm

Nadere informatie

Installatiehandleiding ISDN-telefooncentrale tiptel.com 822 XT tiptel.com 822 XT Rack tiptel.compact 84 Up 4 tiptel.compact 84 Up 4 Rack.

Installatiehandleiding ISDN-telefooncentrale tiptel.com 822 XT tiptel.com 822 XT Rack tiptel.compact 84 Up 4 tiptel.compact 84 Up 4 Rack. Installatiehandleiding ISDN-telefooncentrale tiptel.com 822 XT tiptel.com 822 XT Rack tiptel.compact 84 Up 4 tiptel.compact 84 Up 4 Rack (NL/B) tiptel Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Algemene toelichting. Versie: 4.5 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services

Algemene toelichting. Versie: 4.5 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Algemene toelichting Versie: 4.5 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 4.0 19-09-2008 Tekstuele vernieuwingen document + nieuwe opmaak 4.1 06-01-2009

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

Inzicht in de wereld van creditcards

Inzicht in de wereld van creditcards Inzicht in de wereld van creditcards Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Mei 2007 Inhoud Voorwoord 1. Het ontstaan van de creditcard 2. Productkenmerken 2.1. Wat is een creditcard? 2.2 Gebruiksmogelijkheden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.71

Release Notes BlueRetail versie 3.71 Release Notes BlueRetail versie 3.71 Product Management Versie 003 Venlo, februari 2012 Bestand: 120227 Releasenotes 3 71 v03.docx Disclaimer Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg,

Nadere informatie

Argenta Internetbankieren

Argenta Internetbankieren Handleiding Argenta Internetbankieren ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 1 Inloggen... 6 2 Ondertekenen... 6 2.1 Ondertekenen transacties via de M2-knop... 6 2.2 Ondertekenen

Nadere informatie

@COM Business Manager v1.3. Versie 7.1.35-04. pagina 1

@COM Business Manager v1.3. Versie 7.1.35-04. pagina 1 Snom gebruikershandleiding @COM Business Manager v1.3 Versie 7.1.35-04 pagina 1 Copyright Uit deze handleiding mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Handleiding besturing. MobicsFold V0400

Handleiding besturing. MobicsFold V0400 Handleiding besturing MobicsFold V0400 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Algemene beschrijving van het PLC systeem... 4 1.1) Hardware... 4 1.2) Communicatiepoorten... 5 1.3) Batterij... 6 1.4) Calibreren

Nadere informatie