Gebruikersgids XENTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikersgids XENTA"

Transcriptie

1 Gebruikersgids XENTA Atos Worldline, Branch Office van Atos Worldline BV Wolweverstraat CD Ridderkerk

2 Art XENTA Gebruikersgids VERANTWOORDING De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline B.V. De inhoud van dit document, met inbegrip maar niet beperkt tot de merken, designs, logo s, teksten, beelden zijn de eigendom van Atos Worldline en zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de andere toepasbare wetgeving. XENTA en het Banksys logo zijn handelsmerk van Atos Worldline. ARM is een geregistreerd handelsmerk van ARM Limited. De inhoud van het document mag in geen enkele vorm gereproduceerd worden door of in opdracht van een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Atos Worldline B.V. Met uitzondering van de beperkte licentie om bepaald materiaal uit dit document voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik te downloaden en af te drukken, kan geen enkele informatie in dit document het recht of een licentie toekennen voor gebruik van materiaal dat eigendom is van Atos Worldline B.V. Atos Worldline B.V. besteedt veel aandacht en zorg aan het opstellen van dit document en streeft ernaar dat alle informatie zo juist mogelijk is. Atos Worldline N.V. voorziet echter geen enkele wettelijke of commerciële garantie voor de technologie die in dit document beschreven wordt. De technologie wordt dus geleverd as is aan de partijen zonder enige garantie of waarborg, uitdrukkelijk of impliciet vermeld, met inbegrip van de handelswaarde en de geschiktheid voor een bepaald doel. Atos Worldline B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of nuttigheid van enige informatie, product of proces die in dit document vervat zijn. Volgens de meest ruime interpretatie van de toepasbare wetgeving, zijn noch Atos Worldline B.V. noch haar dochter- of moedervennootschappen, directeurs, werknemers of agenten verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de technologie zoals beschreven in dit document (met inbegrip maar niet beperkt tot de rechtstreekse, onrechtstreekse, toevallige, gevolgschade, boetes of derving van winst). Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. In geval van conflict omtrent de interpretatie of het gebruik van dit document, zijn de rechtbanken van Amsterdam bevoegd. Gebruikersgids XENTA Versie 9, Atos Worldline, januari

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING GEBRUIKTE TERMINOLOGIE 6 2. RAADGEVINGEN VOOR GEBRUIK HET VINDEN VAN EEN GOEDE LOCATIE VOOR DE TERMINAL FYSISCHE FACTOREN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN INSTALLEREN EN GEBRUIK VAN DE XENTA OPENEN VAN DE TERMINAL STORINGEN CE CERTIFICATIE 9 3. TERMINAL EN ONDERDELEN TERMINAL HANDELAARSMODULE PRINTER INSTALLATIE VAN DE XENTA INSTALLATIE AANSLUITEN VAN KABELS COMMUNICATIEKABELS XENTA ZONDER HANDELAARSMODULE XENTA MET HANDELAARSMODULE TOETSEN EN BASISFUNCTIES OVERZICHT FUNCTIES VAN DE TOETSEN OPSTARTEN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 5. GEBRUIK VAN DE XENTA AANMELDEN, AFMELDEN EN SHIFT-TOTALEN STATUSBALK AFREKENEN MET DE XENTA ROLVERDELING BETAALPRODUCTEN ANDERE KAARTSCHEMA S PIN/CREDITCARD BETAALMETHODEN - TRANSACTIE-TYPEN TRANSACTIEVERLOOP XENTA MET HANDELAARSMODULE 30 3

4 5.4.1 TRANSACTIEVERLOOP BANK- OF GIROPAS ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED TRANSACTIEVERLOOP MAESTRO EN CREDITCARDS TRANSACTIEVERLOOP MANUELE KAARTNUMMER-INVOER TRANSACTIEVERLOOP CHIPKNIP VRAAG BETAALWIJZE WIJZIGEN TRANSACTIEVERLOOP XENTA ZONDER EEN HANDELAARSMODULE TRANSACTIEVERLOOP BANK- OF GIROPAS ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED TRANSACTIEVERLOOP MAESTRO EN CREDITCARDS TRANSACTIEVERLOOP MANUELE KAARTNUMMER-INVOER TRANSACTIEVERLOOP CHIPKNIP CONTRACTENOVERZICHT (DAG)TOTALEN CHIPKNIP COLLECTIE KOPIEBONNEN AANPASSEN BASISINSTELLINGEN CONTRAST VAN HET BEELDSCHERM REGELEN DATUM EN TIJD AANPASSEN LETTERGROOTTE IN BEELDSCHERM AANPASSEN WELKOMTEKST OP BEELDSCHERM AANPASSEN TAAL BIJ TRANSACTIE AANPASSEN PROCEDURES VERVANGING VAN HET PRINTERPAPIER (ZONDER HANDELAARSMODULE) VERVANGING VAN HET PRINTERPAPIER (MET HANDELAARSMODULE) HET GEBRUIK VAN DE BEVESTIGINGSPLAAT (OPTIONEEL) INSTALLATIE VAN DE BEVESTIGINGSPLAAT VASTMAKEN VAN DE BEVESTIGINGSPLAAT HET LEIDEN VAN DE KABELS HET PLAATSEN VAN DE TERMINAL OP DE BEVESTIGINGSPLAAT HET LOSMAKEN VAN DE TERMINAL VAN DE BEVESTIGINGSPLAAT HET GEBRUIK VAN HET DRAAIPLATFORM (OPTIONEEL) INSTALLATIE VAN HET DRAAIPLATFORM VASTMAKEN VAN HET DRAAIPLATFORM (OPTIONEEL) HET LEIDEN VAN DE KABELS HET PLAATSEN VAN DE TERMINAL OP HET DRAAIPLATFORM HET LOSMAKEN VAN DE TERMINAL VAN HET DRAAIPLATFORM 56 4

5 8. TECHNISCHE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN TECHNISCHE GEGEVENS XENTA (TERMINAL) KAARTLEZERS GOEDKEURINGEN, CERTIFICATEN ACCESSOIRES CONTACTGEGEVENS AANTEKENINGEN EIGENSCHAPPEN VAN UW TERMINAL 62 5

6 1. INLEIDING Wij feliciteren u met uw keuze voor de XENTA. De XENTA is een nieuwe betaalterminal die heel wat mogelijkheden biedt. Dit hoogtechnologische toestel aanvaardt naast Pinpassen, Chipknip en Creditcards ook andere kaarten zoals Loyaltykaarten (indien voorzien van benodigde software). De XENTA is modulair: dankzij het gebruik van verschillende modules kunt u de opstelling kiezen die het best aan uw behoeften beantwoordt. De terminal (basismodule of BU = base unit) kan volledig onafhankelijk gebruikt worden, of samen met de handelaarsmodule (MU = merchant unit). Op die manier vereenvoudigt u het invoeren van de te betalen bedragen. Deze Installatiegids is bedoeld als algemene richtlijn. Hij beschrijft de verschillende modules en onderdelen, de installatie, de basisprocedures, eventuele problemen en hun oplossingen en ook de technische specificaties van de automaat. 1.1 Gebruikte terminologie Acquirer Het bedrijf waarmee u een of meerdere contracten heeft afgesloten voor het accepteren van bepaalde kaarttypen. Bijvoorbeeld: ING, Fortis Bank, AWL en EMS card. Automaatcode Het identificatiekenmerk van uw betaalautomaat. C-Tap Host Protocol tussen de betaalautomaat en de host op basis van EMV-specificaties. De organisatie die elektronische transacties verwerk. Binnen Nederland zijn momenteel drie bedrijven actief: AWL, EQUENS en CCV. EMV De nieuwe internationale standaard voor betalingen en geldopnames met creditcards en bankpassen. Een belangrijke verandering is de vervanging van de magneetstrip door een chip met pincode. Kaarttype Soort betaalkaart. Bijvoorbeeld: Bank- of Giropas, VISA en MASTERCARD. 6

7 2. RAADGEVINGEN VOOR GEBRUIK XENTA Gebruikersgids Alvorens met een beschrijving van de onderdelen te beginnen en de installatie van de modules aan te vatten willen we u graag enkele raadgevingen betreffende de installatie en het gebruik van de terminal meegeven. 2.1 Het vinden van een goede locatie voor de terminal Kies een plaats voor de terminal die handig is voor u alsook voor uw klant: Zorg ervoor dat het toetsenbord en het scherm naar de klant gericht zijn. Zorg ervoor dat de terminal op een goede hoogte staat. o Voor een klant die zit, is de ideale hoogte de hoogte van een tafel. o Voor een klant die rechtop staat, is de ideale hoogte tussen 90 en 120 centimeter. Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rondom de terminal is om: o Een chipkaart in te kunnen steken. o Een kaart met de magneetstrook te kunnen lezen. o Het printerdeksel te openen en het papier te vervangen. o De resetknop te kunnen bedienen (deze vindt u op de achterkant van de terminal). Vermijd een opstelling vlak naast een directe of te felle lichtbron die het lezen van het scherm of toetsenbord kunnen bemoeilijken. Zie erop toe dat de kabels de kaarthouder niet hinderen. Leid de kabels via een kabelgoot en hou ze bijeen gebonden. 2.2 Fysische factoren Uw XENTA kan enkel gebruikt worden onder volgende omgevingsfactoren: De terminal staat op een vlak en stabiel oppervlak. De omgevingsvochtigheid is tussen de 20% en 85%. De omgevingstemperatuur is tussen 0 C en 50 C. De doorstroming van lucht rond de XENTA wordt niet gehinderd. Als de terminal geïntegreerd wordt in bijvoorbeeld een toonbank, moet adequate ventilatie voorzien worden. Vermijd: Schokken en trillingen. Overmatige hitte en stof. Explosieve omgevingen. Olie of vuil. Water of condensatie. Het plaatsen van de terminal dicht bij voorwerpen die overdadige stroomschommelingen en/of elektromagnetische velden veroorzaken, zoals elektrische motoren. Direct zonlicht of voorwerpen die hitte afgeven. Omgevingen waar schommelingen in de vochtigheidsgraad voorkomen. 7

8 2.3 Veiligheidsvoorschriften Installeren en gebruik van de XENTA De XENTA kan enkel gebruikt worden als betaalterminal en niet voor andere doeleinden. Hij mag niet gehouden worden tegen, of kort bij of blootgesteld worden aan hitte, vuur, koude, vuil, olie, elektriciteit, straling, water, schokken, trillingen, chemische stoffen of andere stoffen die elektrische apparaten beïnvloeden. De XENTA en de handelaarsmodule mogen niet geplaatst worden in een koelkast, ontdooiingsysteem, microgolfoven, of behandeld worden met een haardroger of een hogedrukreiniger. Laat beide modules niet vallen. Gooi er niet mee of plaats er geen zware materialen op. Plet de modules niet, berg ze niet op met voedsel of andere consumptieartikelen. Bewaar de terminal tevens niet bij explosieve materialen zoals aanstekerbrandstof, benzine of gelijken. Kijk regelmatig na of de voeding niet oververhit raakt. Behandel uw terminal voorzichtig. Er is geen garantie tegen breuk. Ontkoppel de voeding van de terminal als u hem wenst schoon te maken of wanneer enige reparatie of onderhoud nodig is. Gebruik nooit een verlengkabel voor de stroomkabel die uit het voedingsblok komt Openen van de terminal Zoals verder beschreven in deze handleiding kan u de terminal openen. Er zijn wel enkele raadgevingen voor u hier begint. Open nooit de handelaarsmodule. Open de terminal enkel voor de aanpassingen zoals beschreven in deze handleiding. Open of verwijder nooit een onderdeel dat niet beschreven wordt in deze handleiding. Als u de terminal opent, neem dan de nodige voorzorgen om elektrostatische ontladingen te vermijden Storingen Ieder onderhoud van de terminal, niet beschreven in deze handleiding moet uitgevoerd worden door Atos Worldline. 8

9 2.4 CE certificatie Hierbij verklaart Atos Worldline dat deze betaalterminal, XENTA, in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Bij deze verklaart Atos Worldline dat deze betaalterminal,xenta, voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepaling van richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van gelijkvormigheid (Declaration of Conformity, DoC) kan geconsulteerd worden op de Atos Worldline website: 9

10 3. TERMINAL EN ONDERDELEN 3.1 Terminal De XENTA terminal bestaat uit een toetsenbord, een scherm en twee kaartlezers, één voor magneetstrookkaarten en één voor chipkaarten. Het toestel kan naast bankpassen, chipknip en creditcards ook andere kaarten aanvaarden zoals loyaltykaarten, voor zover deze diensten voorzien zijn in de door u gekozen configuratie. Bij een XENTA zonder handelaarsmodule (zie volgende paragraaf) verschijnen de berichten voor de klant en de verkoper op hetzelfde scherm. Voorzijde: Achterzijde: 10

11 3.2 Handelaarsmodule U kunt de terminal volledig onafhankelijk gebruiken, maar in de meeste gevallen omvat de configuratie ook een handelaarsmodule. Meestal beschikt u dus over twee modules. De handelaarsmodule is ontworpen met het oog op een vlot verloop van de betaalverrichtingen voor de verkoper. Die hoeft de terminal dan niet telkens naar zich toe te draaien om het te betalen bedrag in te voeren of om te controleren of de elektronische betaling correct werd uitgevoerd. De handelaarsmodule wordt op de terminal aangesloten door middel van de bijgeleverde kabel. Hoe u hiervoor te werk gaat, kan u terugvinden op pagina 16. Op het scherm van de handelaarsmodule verschijnen automatisch de berichten die voor de verkoper bestemd zijn, op het scherm van de terminal die voor de kaarthouder. 11

12 3.3 Printer De XENTA is uitgerust met een thermische printer om bonnen af te drukken. U heeft dus geen inktcassette nodig. Bovendien werkt een thermische printer sneller en stiller. De printer bevindt zich op de handelaarsmodule. Beschikt u enkel over de terminal, dan is de printer op de terminal bevestigd. Handelaarsmodule Terminal met printer Opgelet! Wij raden u ten stelligste aan om enkel printerpapier van Atos Worldline te gebruiken. U kan dit papier herkennen door het goedkeuringslabel op de achterzijde van het papier. Ander papier zou de printer kunnen beschadigen. Atos Worldline papier is conform de specificaties van de printerfabrikant. Voor bestellingen van papier kunt u terecht op de website van Atos Worldline of kunt u contact opnemen met de Atos Worldline Helpdesk

13 4. INSTALLATIE VAN DE XENTA XENTA Gebruikersgids Bij het installeren van een XENTA moet u in de eerste plaats de verschillende modules correct met elkaar verbinden. Dit gebeurt bij de installatie door de technicus van Atos Worldline. Die zal ook de basisconfiguratie van uw terminal in orde brengen. In geval van plug & play installatie is de basisconfiguratie vooraf ingesteld en dient u alleen nog de verschillende modules met elkaar te verbinden. Indien u uw communicatiesysteem wenst aan te passen, kunt u contact opnemen met Atos Worldline. 4.1 Installatie De installateur zal al het nodige doen om uw terminal correct te laten functioneren. Zo zal hij bijvoorbeeld de verschillende modules met elkaar verbinden en de meest voorkomende handelingen met u doornemen. In geval van plug & play installatie dient u zelf de volgende stappen te ondernemen, bijvoorkeur in deze volgorde. 1. Steek het ene uiteinde van de communicatiekabel in de juiste communicatiepoort en het andere in de telefoonaansluiting (of een andere communicatiemodule zoals bijv. een router). 2. Indien u gebruik maakt van een handelaarsmodule, moet u deze door middel van de bijgeleverde kabel met de terminal verbinden. 3. Steek de voedingskabel in de module met de printer en steek vervolgens de adapter in het stopcontact. 13

14 4.2 Aansluiten van kabels Communicatiekabels PSTN of ethernetverbinding Steek de PSTN-kabel (analoge telefoonlijn) in de LINE-poort of de ethernetkabel (bijv. bij ADSL) in de ethernetpoort die u vindt aan de onderzijde van de terminal. Verbind de kabel vervolgens met de wandcontactdoos (of een andere communicatiemodule) Aansluiten van randapparatuur Wenst u randapparatuur op uw terminal aan te sluiten, bijvoorbeeld een kassa (ECR), dan kunt u deze met de terminal verbinden via de RS232 seriële poort. Neem eerst contact op met uw kassaleverancier om na te kijken of uw kassa deze terminal ondersteunt. Uw kassa dient het Vic 1.06 protocol te ondersteunen. 14

15 4.2.2 XENTA zonder handelaarsmodule Ga als volgt te werk om de voedingskabel aan te sluiten als u enkel een terminal gebruikt. 1. Steek de voedingskabel in de terminal 2. Leid de voedingskabel door de daarvoor voorziene uitsparingen op de bodemplaat. 3. Verbind het voedingsblok met de stroomkabel. Steek daarna de stekker in het stopcontact. 15

16 4.2.3 XENTA met handelaarsmodule 1. Verbind de XENTA met de handelaarsmodule door middel van de bijgeleverde grijze kabel met de blauwe connectoren. De uitgang die u moet gebruiken op de terminal is eveneens blauw gekleurd. 2. Op de handelaarsmodule moeten er twee kabels aangesloten worden: a. De verbindingskabel met de XENTA b. De voedingskabel voor de stroomvoorziening Voor beide kabels is er een uitsparing voorzien onderaan de handelaarsmodule. 3. Verbind tenslotte de stroomkabel met het voedingsblok en steek de stekker in het stopcontact. De terminal zal oplichten en vervolgens opstarten. 16

17 4.3 Toetsen en basisfuncties U kunt de XENTA vlot bedienen dankzij zijn gebruiksvriendelijke vormgeving Overzicht Ook aan de blinden en slechtzienden werd gedacht. Enkele toetsen van het toetsenbord werden speciaal voor hen voorzien van een herkenningspunt of speciaal teken in reliëf.. Op het numeriek gedeelte van het toetsenbord werd de centrale toets (5) voorzien van een punt X Op de stop-toets werd een kruis in reliëf gezet < De correctie-toets werd voorzien van het kleiner dan -teken Op de OK-toets vindt u een cirkel terug. 17

18 4.3.2 Basisfuncties van de toetsen Verwijst naar de functie die net boven de toets op het scherm verschijnt - maximum 3 functies mogelijk. OK Annuleert een verrichting. Terugkeer naar het vorige menu of, door enkele malen op deze toets te drukken, naar het hoofdscherm. Correctie van foutief ingevoerde cijfers of letters. Raadplegen van het saldo van de chipknip. Bevestiging van een keuze, een parameter of een verrichting. Overgang van het startscherm naar het hoofdmenu. Met de alfanumerieke toetsen kunt u cijfers en letters invoeren, maar ook een optie in een menu kiezen. Opgelet: bepaalde toetsen reageren niet altijd op precies dezelfde manier. Het hangt ervan af of het toestel in rusttoestand is, of u een aanpassing in de configuratie aan het uitvoeren bent of net een aanpassing hebt uitgevoerd. Volg daarom steeds de richtlijnen die op het scherm weergegeven worden. 18

19 4.4 Bediening van het menu Om gebruik te maken van de menustructuur kunt u de toesten op de volgende manieren hanteren. TOT KIES BETAALWIJZE BON Begin altijd vanuit het startscherm. + + Gebruik de MENU-toets op de handelaarsmodule voor toegang tot het hoofdmenu (XENTA met handelaarsmodule). Gebruik achtereenvolgens CORR+MENU+OK op de terminal voor toegang tot het hoofdmenu (XENTA zonder handelaarsmodule). Gebruik de cijfertoetsen om in een menu de gewenste optie te kiezen. Of Gebruik de functietoetsen om een op het scherm voorgestelde optie te selecteren (maximum drie mogelijkheden). Gebruik de functietoetsen onder de pijlen op het scherm om door een menu te scrollen. In sommige gevallen zijn er meer functies beschikbaar dan er initieel op het scherm getoond worden. Gebruik de OK-toets om iedere keuze die u maakt te bevestigen. 19

20 Gebruik de STOP-toets om terug te gaan naar het vorige menu en naar het startscherm. Na het opstarten van uw XENTA krijgt u steeds het volgende basisscherm te zien. Op dat moment zijn enkel de toetsen onder <TOT en <BON en de MENU- en OK-toets actief. De terminal is nu in rusttoestand en wacht op verdere instructies. U heeft de volgende mogelijkheden: Breng een kaart in Als u een debetkaart, chipknipkaart of creditcard leest en u heeft deze betaalmogelijkheden daadwerkelijk geactiveerd, zal de kaartlezer deze automatisch herkennen. Het scherm vertelt u welke stappen u moet ondernemen om een verrichting uit te voeren. Gebruik van de functie <BON Indien u van de laatste transactie een extra bon of een kopiebon voor uw eigen administratie wilt afdrukken, drukt u op de functietoets onder <Bon. Gebruik van de functie <TOT Indien u uw pin/creditcard en/of uw chipknip totalen wilt opvragen kunt u gebruik maken van de functietoets onder <TOT. Gebruik van de MENU-toets Indien u bepaalde veranderingen aan uw toestel of toepassingen wilt aanbrengen, heeft u menu s nodig. Vanuit het basisscherm krijgt u toegang tot het hoofdmenu via de MENU-toets op de handelaarsmodule. 20

21 Bij een XENTA zonder handelaarsmodule dient u op de terminal achtereenvolgens op CORR+MENU+OK te drukken om toegang te krijgen tot het hoofdmenu. XENTA ZONDER HANDELAARSMODULE XENTA MET HANDELAARSMODULE + + Voor toegang tot de submenu s maakt u uw keuze met behulp van de functietoets onder de pijlen op het scherm. Bevestig uw keuze door op OK te drukken of druk op de functietoets onder de mededeling OK. U kunt de gekozen optie ook selecteren door op het toetsenbord het overeenkomstige cijfer in te tikken. 5. GEBRUIK VAN DE XENTA Uw terminal werd volledig geconfigureerd bij de installatie. Als handelaar kunt u later in het hoofdmenu een aantal parameters van de terminal aanpassen die niet afhankelijk zijn van de gekozen toepassingen. 5.1 Aanmelden, afmelden en shift-totalen Wellicht dat u bekend bent met betaalautomaten die aangemeld moeten worden en aan het eind van de dag weer afgemeld dienen te worden. Bij deze nieuwe betaalautomaat, die PIN- en creditcardtransacties verwerkt volgens de EMV/C-TAP specificatie, is het aan- en afmelden niet meer van toepassing. Voorheen werd de periode tussen het aan- en afmelden een shift genoemd. Bij het afmelden van de PIN-applicatie werden shifttotalen geprint. Met het verdwijnen van het aan- en afmeldmechanisme zijn ook de shift-totalen verdwenen. Bij de PIN/CreditCard-applicatie worden de financiële tellers in de betaalautomaat en op de host bijgehouden. Hierin heeft u ook de mogelijkheid om een boekingsperiode te sluiten. Zie voor meer informatie hoofdstuk

22 5.2 Statusbalk Bovenaan het basisscherm vindt u de statusbalk. Op deze statusbalk vindt u informatie met betrekking tot de communictieverbinding, de batterijsterkte en de terminaltijd. De onderstaande iconen zullen zichtbaar zijn in de statusbar afhankelijk van het gekozen communicatie type. Communicatie staat ingesteld op PSTN / analoge telefoonlijn. Communicatie staat ingesteld op ADSL / Ethernet (TCP/IP). Communicatie staat ingesteld op GPRS. Communicatie staat ingesteld op GSM. Signaalsterkte, hoe meer blokjes hoe sterker het (GSM/GPRS) signaal is. De communicatie is actief en is bezig met verzenden en/of ontvangen. Zodra de verbinding tot stand is gekomen zal het icoon gaan knipperen. Tijdindicatie. 5.3 Afrekenen met de XENTA Rolverdeling 1-Operator 2-Technicus 3-Beheerder M a a k u w k e u z e : OK toegangscode. De betaalautomaat kent drie verschillende soorten gebruikers. De beschikbare functies zijn per gebruiker uitgesplitst en voor de Beheerder en de Technicus afgeschermd met een toegangscode. De Operator-functies zijn bereikbaar zonder Vanuit het basisscherm krijgt u toegang tot bovenstaand hoofdmenu via de MENU-toets op de handelaarsmodule. Bij een XENTA zonder handelaarsmodule dient u op de terminal achtereenvolgens op CORR+MENU+OK te drukken om toegang te krijgen tot het hoofdmenu. 22

23 Operator Met de Operator wordt diegene bedoeld die de XENTA als elektronisch afrekenautomaat gebruikt. Er zijn diverse functies beschikbaar, afhankelijk van de contracten en Acquirer-gegevens die voor de betaalautomaat gelden Technicus TOEGANGSCODE: De Technicus is degene die instellingen moet maken voor de communicatie ***- richting de host en eventueel de kassa. De Technicus heeft een vaste toegangscode voor het Technicusmenu Beheerder De Beheerder is de winkelier en/of de eigenaar van de betaalautomaat. De Beheerder dient contractgegevens in te voeren en kan daarnaast invloed uitoefenen op de functies die voor de gebruikers (Operators) beschikbaar zijn. Tevens heeft de Beheerder inzage in de financiële gegevens van de betaalautomaat. De Beheerder moet een toegangscode invoeren om het Beheerder-menu te kunnen bedienen Betaalproducten Maestro & V-PAY Nederlandse en buitenlandse debetkaarten kunnen in Nederland geaccepteerd worden wanneer zij voorzien zijn van het Maestro of V- Pay logo. 23

24 Chipknip Kaarten met dit logo geven aan dat betaling via Chipknip mogelijk is. Tevens dient de automaat te beschikken over een geactiveerde Chipknip SAM Creditcards Om een transactie met een creditcard in uw betaalautomaat te kunnen accepteren dient u een contract te hebben afgesloten met de betreffende creditcardmaatschappij dan wel een Acquirer. Bekende creditcards zijn: VISA Mastercard American Express (AMEX) Comfort Card PrimeLine Japan Credit Bureau International (JCB) Diners Club China UnionPay (CUP) EMV EMV non-emv non-emv non-emv EMV non-emv non-emv Logo s Creditcards Hieronder vindt u een verzameling logo s van de meeste creditcardmaatschappijen. Mastercard VISA Amex Japan Credit Primeline Diners CUP, China UnionPay ComfortCard 24

25 Creditcard Acquirers In Nederland zijn diverse organisaties (Acquirers) actief waar u de creditcard afhandeling door kunt laten plaatsvinden, zoals: AWL (Atos Worldline NV)/ BCC Bank Card Company PaySquare Easy Payment Service (NL), B+S Card Service EMS card Creditcards zonder EMV-Chip Er is nog een groot aantal creditcards in omloop die niet zijn voorzien van een (EMV-)Chip. U kunt met uw betaalautomaat een transactie verrichten op basis van de magneetstrip op de pas. Bij een succesvolle transactie zullen twee transactiebonnen geprint worden, waarvan er één door de kaarthouder ondertekend moet worden voor uw administratie. Creditcards met EMV-Chip Uit veiligheidsoverwegingen dienen creditcard-transacties zoveel mogelijk op basis van de chipkaart plus de bijbehorende PINcode plaats te vinden. Uw EMV/C-Tap XENTA leest automatisch of een creditcard beschikt over een Chip met PIN of niet. Wanneer een creditcard voorzien is van een chip, dan dient u de kaarthouder te verzoeken de pas in de chipkaartlezer te steken. Mocht het niet mogelijk zijn om een creditcardtransactie te verrichten op basis van de chipkaart. Dan kunt u altijd nog de magneetstrip van de creditcard gebruiken om te betalen, zie hiervoor de vorige paragraaf Creditcards zonder Chip Andere kaartschema s Prepaid services Elektronische PostWissel SurPost (EPWS); Dit is een Prepaid Transfercard. Prepaid Giftcard; De Prepaid Giftcard is de elektronische tegenhanger van de papieren cadeaubon. Prepaid Pluscard; Deze kaart geeft organisaties de kans om hun cliënten een debitcard uit te reiken. Bijvoorbeeld uitzendbureaus die nu nog geregeld geld in contanten uitkeren, kunnen de uitzendkrachten een prepaid kaart geven met bestedingslimiet Overig Gesloten betaalsysteem; Loyalty kaarten; 25

26 Klanten kaarten; Spaar(punten) kaarten; Tankpassen etc, etc PIN/CreditCard Betaalmethoden - Transactietypen Voor alle onderstaande transacties geldt dat deze alleen mogelijk zijn indien uw Acquirer deze functie accepteert Verkoop 1. PIN/Creditcard Met dit type transactie wordt een normale verkoop bedoeld, waarbij een klant een product of dienst afrekent met een PINpas of een Creditcard. Wanneer deze transactie met succes wordt afgerond ( AKKOORD / U HEEFT BETAALD ), dan kan het product worden verstrekt of de dienst worden verleend. Mocht een transactie zonder succes zijn afgerond dan kan er altijd nog een poging gedaan worden. In hoofdstuk 5.4. en/of 5.5. wordt de volledige transactieverloop beschreven Geldopame via Creditcard XENTA zonder Handelaarsmodule XENTA met Handelaarsmodule Operator 2.PIN/CreditCard 1.Transactie 2.Geldopname 1.Operator 2.PIN/CreditCard 1.Transactie 2.Geldopname Wanneer aan een klant contant geld wordt uitgekeerd aan de hand van een elektronische creditcard-transactie, dan dient het transactietype Geldopname te worden gekozen. Het is mogelijk dat dit type transactie voor uw contract/betaalautomaat niet is toegestaan, neem hiervoor contact op met uw creditcard-maatschappij. 26

27 Reservering via Creditcard XENTA zonder Handelaarsmodule XENTA met Handelaarsmodule Operator 2.PIN/CreditCard 1.Transactie 3.Reservering 1.Operator 2.PIN/CreditCard 1.Transactie 3.Reservering Wanneer men gebruikmaakt van een creditcard dan is het mogelijk om een bedrag van te voren te reserveren voor een bepaalde dienstverlening. Dit kan bijvoorbeeld een voorschot op een overnachting in een hotel zijn of de borg voor een huurauto. Het transactiebedrag van een reservering wordt voor de klant wel van de kredietlimiet afgetrokken, maar het transactiebedrag wordt nog niet afgeboekt. Een reservering wordt dan vervolgens verrekend met Verkoop na Res. óf geannuleerd met Annuleren Reservering. Bewaar de transactiebon goed, want hierop staat de Autorisatie Code (Auth. code) die nodig is bij de afhandeling van de reservering Reservering zonder Creditcard Dit transactietype is gelijk aan voorgaande paragraaf maar nu wordt de reservering gedaan zonder dat de kaart aanwezig is. In plaats van dat de creditcard in de chipkaartlezer wordt gestoken kiest u nu voor manueel (linker functietoets). Het is mogelijk dat dit type transactie voor uw contract/betaalautomaat niet is toegestaan, neem hiervoor contact op met uw creditcardmaatschappij. 27

28 Verkoop na reservering via Creditcard XENTA zonder Handelaarsmodule XENTA met Handelaarsmodule Operator 2.PIN/CreditCard 1.Transactie 4. Verkoop na Res. 1.Operator 2.PIN/CreditCard 1.Transactie 4. Verkoop na Res. Wanneer voor een bepaalde dienstverlening met een creditcard een reservering is gemaakt dient bij het afrekenen daarvan het transactietype Verkoop na Res. te worden gekozen Teruggave van Creditcardtransactie XENTA zonder Handelaarsmodule XENTA met Handelaarsmodule Operator 2.PIN/CreditCard 1.Transactie 5.Teruggave 1.Operator 2.PIN/CreditCard 1.Transactie 5.Teruggave Via teruggave kan de winkelier een retourbetaling doen van een willekeurig bedrag naar een creditcardrekening van de klant. Voor verwerking dient een creditcard aanwezig te zijn. Deze retourbetaling is niet gekoppeld aan een eerder gedane creditcardtransactie. Deze optie is bijvoorbeeld van toepassing indien de klant bij het retourneren van eerder gekochte artikelen het aankoopbedrag op diens creditcardrekening wenst te ontvangen. *) Dit transactietype is alleen mogelijk indien dit voor de betreffende creditcardbrand door uw Creditcard Acquirer is toegestaan. Neem hiervoor contact op met uw Creditcard Acquirer. 28

YOMANI MU. verkorte handleiding

YOMANI MU. verkorte handleiding YOMANI MU verkorte handleiding Versie 2 oktober 2012 1. Aansluiten bekabeling A) Aansluiten communicatiekabel Plaats de UTP/CAT-5 (Ethernet) kabel in de Ethernet poort van de terminal. Verbind vervolgens

Nadere informatie

Banksys Nederland, Branch Office van Atos Worldline NV Ligusterbaan 18 2908 LW Capelle a/d IJssel

Banksys Nederland, Branch Office van Atos Worldline NV Ligusterbaan 18 2908 LW Capelle a/d IJssel Banksys Nederland, Branch Office van Atos Worldline NV Ligusterbaan 18 2908 LW Capelle a/d IJssel VERANTWOORDING De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en

Nadere informatie

XENTISSIMO. Transactiegids XENTISSIMO

XENTISSIMO. Transactiegids XENTISSIMO XENTISSIMO Transactiegids XENTISSIMO 1 XENTISSIMO VERANTWOORDING De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van

Nadere informatie

XENTISSIMO. handleiding

XENTISSIMO. handleiding XENTISSIMO handleiding Versie 9 Januari 2013 Art. 1740000410 XENTISSIMO VERANTWOORDING De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als

Nadere informatie

Banksys Nederland, Branch Office van Atos Worldline NV Ligusterbaan 18 2908 LW Capelle a/d IJssel

Banksys Nederland, Branch Office van Atos Worldline NV Ligusterbaan 18 2908 LW Capelle a/d IJssel Banksys Nederland, Branch Office van Atos Worldline NV Ligusterbaan 18 2908 LW Capelle a/d IJssel Inhoud 1. INLEIDING 4 2. RAADGEVINGEN VOOR HET GEBRUIK 5 2.1 HET VINDEN VAN EEN GOEDE LOCATIE VOOR DE TERMINAL

Nadere informatie

Gebruikerhandleiding voor de Gift & Loyalty kaart Applicatie XENTA/YOMANI. colorful. innovation

Gebruikerhandleiding voor de Gift & Loyalty kaart Applicatie XENTA/YOMANI. colorful. innovation Gebruikerhandleiding voor de Gift & Loyalty kaart Applicatie XENTA/YOMANI colorful innovation De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden

Nadere informatie

XENTISSIMO SOL EMV GEBRUIKERSHANDLEIDING

XENTISSIMO SOL EMV GEBRUIKERSHANDLEIDING XENTISSIMO SOL EMV GEBRUIKERSHANDLEIDING De informatie in dit document kan aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline nv. De inhoud van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Budgetmeter applicatie XENTA/YOMANI. innovation. cubed

Gebruikershandleiding voor de Budgetmeter applicatie XENTA/YOMANI. innovation. cubed Gebruikershandleiding voor de Budgetmeter applicatie XENTA/YOMANI innovation cubed De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding productselectie (niet-geïntegreerde terminals)

Gebruikershandleiding productselectie (niet-geïntegreerde terminals) Gebruikershandleiding productselectie (niet-geïntegreerde terminals) 1 De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis

Nadere informatie

MENU: via de toets (linksonder op het toetsenbord) krijgt u toegang tot het menu van de betaalautomaat.

MENU: via de toets (linksonder op het toetsenbord) krijgt u toegang tot het menu van de betaalautomaat. 14.008 WORLDLINE V5 GEBRUIKERSHANDLEIDING YOMANI Gefeliciteerd met uw nieuwe YOMANI betaalautomaat. U ontvangt uw YOMANI betaalautomaat volledig gebruiksklaar. Het enige dat u hoeft te doen, is de automaat

Nadere informatie

Installatie-instructie. Vx680

Installatie-instructie. Vx680 Installatie-instructie 1. INSTALLEREN VAN DE BETAALAUTOMAAT 2.1. Geleverde onderdelen Is de betaalautomaat als plug & play-pakket aan u geleverd, dan hebt u de volgende onderdelen ontvangen. Overzicht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Financieel Beheer (totalen)

Gebruikershandleiding voor Financieel Beheer (totalen) Gebruikershandleiding voor Financieel Beheer (totalen) 1 De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline

Nadere informatie

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Budget (VX 520) www.ccv.nl

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Budget (VX 520) www.ccv.nl Verkorte gebruikershandleiding CCV Budget (VX 520) Introductie In deze verkorte gebruikershandleiding voor uw betaalautomaat vindt u veel voorkomende handelingen. Ook is beschreven wat u kunt doen als

Nadere informatie

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX 520 + VX 820) www.ccv.nl

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX 520 + VX 820) www.ccv.nl Verkorte gebruikershandleiding CCV Smart (VX 520 + VX 820) Introductie In deze verkorte gebruikershandleiding voor uw betaalautomaat vindt u veel voorkomende handelingen. Ook is beschreven wat u kunt doen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. uw terminal. aansluiten op. een Wireless LAN

Gebruikershandleiding. uw terminal. aansluiten op. een Wireless LAN Gebruikershandleiding uw terminal aansluiten op een Wireless LAN De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van

Nadere informatie

MENU: via de toets (linksonder op het toetsenbord) krijgt u toegang tot het menu van de betaalautomaat.

MENU: via de toets (linksonder op het toetsenbord) krijgt u toegang tot het menu van de betaalautomaat. 14.016 WORLDLINE V5 GEBRUIKERSHANDLEIDING YOXIMO Gefeliciteerd met uw nieuwe YOXIMO betaalautomaat. U ontvangt uw YOXIMO betaalautomaat volledig gebruiksklaar. Het enige dat u hoeft te doen, is de accu

Nadere informatie

Deze handleiding werd speciaal voor u gemaakt. U vindt hier alles terug om probleemloos met uw betaalterminal te kunnen werken.

Deze handleiding werd speciaal voor u gemaakt. U vindt hier alles terug om probleemloos met uw betaalterminal te kunnen werken. Beste Klant, Proficiat met de van uw nieuwe betaalterminal. U hebt gekozen voor een toestel dat u in staat stelt om uw betalingen te kunnen ontvangen naar de meest recente normen. Deze handleiding werd

Nadere informatie

14.021B WL MIGRATION v3

14.021B WL MIGRATION v3 14.021B WL MIGRATION v3 GEBRUIKERSHANDLEIDING XENTA Gefeliciteerd met uw nieuwe XENTA betaalautomaat. U ontvangt uw XENTA betaalautomaat volledig gebruiksklaar. Het enige dat u hoeft te doen, is de automaat

Nadere informatie

Korte Handleiding iwl250

Korte Handleiding iwl250 Korte Handleiding iwl250 iwl250 - WLAN versie Pagina 1 van 8 Installatie van de terminal Waarschuwing Deze betaalterminal bevat een batterij. Houdt deze batterij weg van explosieve materialen. Opladen

Nadere informatie

Deze handleiding werd speciaal voor u gemaakt. U vindt hier alles terug om probleemloos met uw betaalterminal te kunnen werken.

Deze handleiding werd speciaal voor u gemaakt. U vindt hier alles terug om probleemloos met uw betaalterminal te kunnen werken. Beste Klant, Proficiat met de van uw nieuwe betaalterminal. U hebt gekozen voor een toestel dat u in staat stelt om uw betalingen te kunnen ontvangen naar de meest recente normen. Deze handleiding werd

Nadere informatie

RETOURPINNEN V1

RETOURPINNEN V1 14.017 RETOURPINNEN V1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Overzicht betaalautomaten... 4 3. Activeren en gebruik retourpinnen t.b.v. YOMANI en YOXIMO met BE Suite... 6 4. Activeren en gebruik retourpinnen

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Vx520 + Vx820

Gebruikersinstructie. Vx520 + Vx820 Gebruikersinstructie INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. INLEIDING... 4 1.1. De betaalautomaat... 4 1.2. Partijen die het mogelijk maken om transacties uit te voeren... 4 WERKEN MET DE BETAALAUTOMAAT... 5 3.1. Overzicht

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Vx520

Gebruikersinstructie. Vx520 Gebruikersinstructie INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. INLEIDING... 4 1.1. De betaalautomaat... 4 1.2. Partijen die het mogelijk maken om transacties uit te voeren... 4 WERKEN MET DE BETAALAUTOMAAT... 5 2.1. Overzicht

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Vx680

Gebruikersinstructie. Vx680 Gebruikersinstructie INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. INLEIDING... 4 1.1. De betaalautomaat... 4 1.2. Partijen die het mogelijk maken om transacties uit te voeren... 4 WERKEN MET DE BETAALAUTOMAAT... 5 2.1. Overzicht

Nadere informatie

Installatie-instructie. Vx520

Installatie-instructie. Vx520 Installatie-instructie INSTALLEREN VAN DE BETAALAUTOMAAT 1.1. Geleverde onderdelen Is de betaalautomaat als plug & play-pakket aan u geleverd, dan hebt u de volgende onderdelen ontvangen. Overzicht van

Nadere informatie

Handleiding Vaste betaalautomaat

Handleiding Vaste betaalautomaat Handleiding Vaste betaalautomaat Welkom bij SEPAY Hartelijk dank voor uw vertrouwen in SEPAY! U heeft gekozen voor een zeer betrouwbare betaalautomaat van SEPAY die voldoet aan alle veiligheidseisen van

Nadere informatie

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX 570 + VX 820) www.ccv.nl

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX 570 + VX 820) www.ccv.nl Verkorte gebruikershandleiding CCV Smart (VX 570 + VX 820) Introductie In deze verkorte gebruikershandleiding voor uw betaalautomaat vindt u veel voorkomende handelingen. Ook is beschreven wat u kunt doen

Nadere informatie

[Type text] User Manual

[Type text] User Manual [Type text] User Manual De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline N.V. ( Worldline ). De inhoud

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding epoint 5100 Bedankt voor uw aankoop van de epoint 5100 betaalautomaat. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Alvira Services

Nadere informatie

Productbeschrijving YOMANI. colourful. innovation

Productbeschrijving YOMANI. colourful. innovation Productbeschrijving YOMANI colourful innovation De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline N.V.

Nadere informatie

MENU: via de toets (linksonder op het toetsenbord) krijgt u toegang tot het menu van de betaalautomaat.

MENU: via de toets (linksonder op het toetsenbord) krijgt u toegang tot het menu van de betaalautomaat. 14.021 WORLDLINE v2 GEBRUIKERSHANDLEIDING XENTA Gefeliciteerd met uw nieuwe XENTA betaalautomaat. U ontvangt uw XENTA betaalautomaat volledig gebruiksklaar. Het enige dat u hoeft te doen, is de automaat

Nadere informatie

Installatie-instructie. Vx520 + Vx820

Installatie-instructie. Vx520 + Vx820 Installatie-instructie 1 INSTALLEREN VAN DE BETAALAUTOMAAT 1.1. Geleverde onderdelen Is de betaalautomaat als plug & play-pakket aan u geleverd, dan hebt u de volgende onderdelen ontvangen. Overicht van

Nadere informatie

Handleiding Mobiele betaalautomaat

Handleiding Mobiele betaalautomaat Handleiding Mobiele betaalautomaat Welkom bij SEPAY Hartelijk dank voor uw vertrouwen in SEPAY! U heeft gekozen voor een zeer betrouwbare betaalautomaat van SEPAY die voldoet aan alle veiligheidseisen

Nadere informatie

Omzetten XENTA MU van PSTN (analoog) naar TCP/IP (DSL)

Omzetten XENTA MU van PSTN (analoog) naar TCP/IP (DSL) Omzetten XENTA MU van PSTN (analoog) naar TCP/IP (DSL) 1. Voorbereiding Voordat met de omzetting van de XENTA kan beginnen dient u eerst een aantal handelingen te verrichten om de PIN en Chipknip applicaties

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING V X 670

GEBRUIKERSHANDLEIDING V X 670 GEBRUIKERSHANDLEIDING V X 670 Storingen die veroorzaakt worden door het niet naleven van de gebruikershandleiding vallen niet onder de serviceovereenkomst. Wat onder de door Alvira verleende service wordt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. CCV Budget (VX 520)

Gebruikershandleiding. CCV Budget (VX 520) Gebruikershandleiding CCV Budget (VX 520) Storingen die veroorzaakt worden door het niet naleven van de gebruikershandleiding vallen niet onder de serviceovereenkomst. Wat onder de door CCV verleende service

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ict220mu + ipp350

Gebruikershandleiding ict220mu + ipp350 Gebruikershandleiding ict220mu + ipp350 Bedankt voor uw aankoop van de ict220mu + ipp350 betaalautomaat. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. CCV Smart (VX 520 + VX 820)

Gebruikershandleiding. CCV Smart (VX 520 + VX 820) Gebruikershandleiding CCV Smart (VX 520 + VX 820) Storingen die veroorzaakt worden door het niet naleven van de gebruikershandleiding vallen niet onder de serviceovereenkomst. Wat onder de door CCV verleende

Nadere informatie

MENU: via de toets (linksonder op het toetsenbord) krijgt u toegang tot het menu van de betaalautomaat.

MENU: via de toets (linksonder op het toetsenbord) krijgt u toegang tot het menu van de betaalautomaat. 15.009 WORLDLINE V1 GEBRUIKERSHANDLEIDING XENTISSIMO Gefeliciteerd met uw nieuwe XENTISSIMO betaalautomaat. U ontvangt uw XENTISSIMO betaalautomaat volledig gebruiksklaar. Het enige dat u hoeft te doen,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING V X 570 SWIVEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING V X 570 SWIVEL GEBRUIKERSHANDLEIDING V X 570 SWIVEL Storingen die veroorzaakt worden door het niet naleven van de gebruikershandleiding vallen niet onder de serviceovereenkomst. Wat onder de door CCV verleende service

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ict220mu + ipp350

Gebruikershandleiding ict220mu + ipp350 Gebruikershandleiding ict220mu + ipp350 Bedankt voor uw aankoop van de ict220mu + ipp350 betaalautomaat. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding epoint 5164 Bedankt voor uw aankoop van de epoint 5164 betaalautomaat. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Alvira Services

Nadere informatie

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX VX 820)

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX VX 820) Verkorte gebruikershandleiding CCV Smart (VX 570 + VX 820) Introductie In deze verkorte gebruikershandleiding voor uw betaalautomaat vindt u veel voorkomende handelingen. Ook is beschreven wat u kunt doen

Nadere informatie

Installatiehandleiding Kassa-betaalautomaat koppeling

Installatiehandleiding Kassa-betaalautomaat koppeling Telefoonnummers: Detacom Helpdesk: (0314) 37 28 40 of kijk op www.detacom.nl C.C.V. Servicecenter: (026) 38 49 849 of kijk op www.ccv.nl Voorbereiding: 1. Zorg ervoor dat u in het bezit bent van een kabel

Nadere informatie

Omzetten XENTA SDLE van PSTN (analoog) naar TCP/IP (DSL)

Omzetten XENTA SDLE van PSTN (analoog) naar TCP/IP (DSL) Omzetten XENTA SDLE van PSTN (analoog) naar TCP/IP (DSL) 1. Voorbereiding Voordat met de omzetting van de XENTA kan beginnen dient u eerst een aantal handelingen te verrichten om de PIN en Chipknip applicaties

Nadere informatie

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX VX 820)

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX VX 820) Verkorte rte gebruikershandleiding CCV Smart (VX 520 + VX 820) Introductie In deze verkorte gebruikershandleiding voor uw betaalautomaat vindt u veel voorkomende handelingen. Ook is beschreven wat u kunt

Nadere informatie

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Mobile GPRS & WiFi (VX 680) www.ccv.nl

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Mobile GPRS & WiFi (VX 680) www.ccv.nl Verkorte gebruikershandleiding CCV Mobile GPRS & WiFi (VX 680) Introductie In deze verkorte gebruikershandleiding voor uw betaalautomaat vindt u veel voorkomende handelingen. Ook is beschreven wat u kunt

Nadere informatie

CCV. Mini. Quick start guide

CCV. Mini. Quick start guide CCV Mini Quick start guide Overzicht van geleverde onderdelen CCV Mini Micro USB-kabel Gebruik de meegeleverde micro USB-kabel om de batterij van de CCV Mini op te laden. Stap 1 - Laad de batterij van

Nadere informatie

CCV. Mini. Quick start guide

CCV. Mini. Quick start guide CCV Mini Quick start guide Overzicht van geleverde onderdelen CCV Mini Micro USB-kabel Gebruik de meegeleverde micro USB-kabel om de batterij van de CCV Mini op te laden. Stap 1 - Laad de batterij van

Nadere informatie

C-ZAM / Smash *504-0082* Gebruikershandleiding. Quality Equipment Benelux B.V. Ridderkerk, 2003

C-ZAM / Smash *504-0082* Gebruikershandleiding. Quality Equipment Benelux B.V. Ridderkerk, 2003 C-ZAM / Smash Gebruikershandleiding Quality Equipment Benelux B.V. Ridderkerk, 2003 Versie: SDLE (feb-03) Artikelnummer handleiding: 504-0082 *504-0082* http://www.banksys.nl info@banksys.nl Banksys Nederland

Nadere informatie

XENTISSIMO SIM-KAARTWISSEL

XENTISSIMO SIM-KAARTWISSEL Manual 15.005 XENTISSIMO SIM-KAARTWISSEL WL WHITELABEL Versie 1 (2015) GSM Algemeen Versie 1.0 12-05-2015 First Version (RBL) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Verwijderen huidige SIM-kaart... 4 3 Plaatsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding epoint 6400 Bedankt voor uw aankoop van de epoint 6400 betaalautomaat. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Alvira Services

Nadere informatie

Handleiding Manual Anleitung Mode d emploi

Handleiding Manual Anleitung Mode d emploi Handleiding Manual Anleitung Mode d emploi Inhoudsopgave Welkom bij SEPAY Welkom bij SEPAY 5 Hartelijk dank voor uw vertrouwen in SEPAY! Mijn SEPAY Installatie SEPAY Mobiel Basis/Plus (GPRS) 6 7 7 U heeft

Nadere informatie

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Ook bij u!

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Ook bij u! pinnen gaat beginnen. Ook bij u! pinnen gaat beginnen. Ook bij u! Nederland stapt over op het pinnen met de chip in plaats van met de magneetstrip. De eerste pilots van het nieuwe pinnen zijn gestart.

Nadere informatie

C-ZAM / Smash *504-0063* Gebruikershandleiding. Quality Equipment Benelux B.V. Ridderkerk, 2002. Versie: 22 Artikelnummer handleiding: 504-0063

C-ZAM / Smash *504-0063* Gebruikershandleiding. Quality Equipment Benelux B.V. Ridderkerk, 2002. Versie: 22 Artikelnummer handleiding: 504-0063 C-ZAM / Smash Gebruikershandleiding Quality Equipment Benelux B.V. Ridderkerk, 2002 Versie: 22 Artikelnummer handleiding: 504-0063 *504-0063* http://www.banksys.nl info@banksys.nl Banksys Nederland Ligusterbaan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding YOXIMO. innovation. on the move

Gebruikershandleiding YOXIMO. innovation. on the move Gebruikershandleiding YOXIMO innovation on the move De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline

Nadere informatie

Chipknip Oplaadpunt TR5000 CK. Gebruikershandleiding

Chipknip Oplaadpunt TR5000 CK. Gebruikershandleiding Chipknip Oplaadpunt TR5000 CK Gebruikershandleiding bestandsnaam: revisiedatum: 22-07-2010 MAN0 TR5000CK NLED 0103.doc Voor meer informatie: Kijk op de website van Magna Carta http://www.magnacarta.nl/

Nadere informatie

Gebruikershandleiding YOMANI. colourful. innovation

Gebruikershandleiding YOMANI. colourful. innovation Gebruikershandleiding YOMANI colourful innovation De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline

Nadere informatie

Mocht u meer informatie nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met de ING helpdesk op het nummer 088-4642202.

Mocht u meer informatie nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met de ING helpdesk op het nummer 088-4642202. 14.020 ING V2 GEBRUIKERSHANDLEIDING XENTA Gefeliciteerd met uw nieuwe XENTA betaalautomaat. U ontvangt uw XENTA betaalautomaat volledig gebruiksklaar. Het enige dat u hoeft te doen, is de automaat aan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding XENTA. innovation. cubed

Gebruikershandleiding XENTA. innovation. cubed Gebruikershandleiding XENTA innovation cubed De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline N.V.

Nadere informatie

VEGA 3000C&P Handleiding

VEGA 3000C&P Handleiding VEGA 3000C&P Handleiding Vaste betaalterminal configuratie Countertop & PIN pad Contactloos Chip Magneet Strip Printer Touch screen VEGA3000C&Pinpad_QuickGuide_Rabobank_NL_print.indd 1 15/06/2017 10:41

Nadere informatie

HANDLEIDING WINPOS KASSA

HANDLEIDING WINPOS KASSA HANDLEIDING WINPOS KASSA DATUM: VERSIE: AUTEUR: REVIEW: 13-08-2007 First draft Joshua Willems Marc Hermans 29-08-2007 Final version Freek Sengers Marc Hermans INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 De kassa opstarten

Nadere informatie

FAQ Retourpinnen. Voor de winkelier

FAQ Retourpinnen. Voor de winkelier FAQ Retourpinnen Voor de winkelier Is deze FAQ ook in het andere talen beschikbaar? Nee. Deze FAQ is alleen in het Nederlands. Is er een FAQ voor mijn kassamedewerkers? Ja. Kijk op www.pin.nl/retourpinnen.

Nadere informatie

Alvira Services B.V. Zekeringstraat 34 1014 BS Amsterdam WWW.ALVIRA.NL. Versie : Januari 2013 Protocolversie : CTAP 3.1 Automaattype : epoint 5164

Alvira Services B.V. Zekeringstraat 34 1014 BS Amsterdam WWW.ALVIRA.NL. Versie : Januari 2013 Protocolversie : CTAP 3.1 Automaattype : epoint 5164 Bedankt voor uw aankoop van de epoint 5164 betaalautomaat. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Alvira Services B.V. Zekeringstraat 34 1014 BS

Nadere informatie

Onderhoudsinstructie. Vx520

Onderhoudsinstructie. Vx520 Onderhoudsinstructie 1. Onderhoud 1.1. Onderhouden van de betaalautomaat Om de levensduur van de apparatuur te verlengen kan het raadzaam zijn om uw betaalautomaat periodiek te reinigen. Dit is afhankelijk

Nadere informatie

Alvira Services B.V. Zekeringstraat 34 1014 BS Amsterdam WWW.ALVIRA.NL. Versie : juni 2011 Protocolversie : CTAP 3.1 Automaattype : epoint 5164

Alvira Services B.V. Zekeringstraat 34 1014 BS Amsterdam WWW.ALVIRA.NL. Versie : juni 2011 Protocolversie : CTAP 3.1 Automaattype : epoint 5164 Bedankt voor uw aankoop van de epoint 5164 betaalautomaat. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Alvira Services B.V. Zekeringstraat 34 1014 BS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding epoint 7910 Bedankt voor uw aankoop van de epoint 7910 betaalautomaat. Lees de handleiding met aandacht en bewaar deze binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Alvira Services

Nadere informatie

Handleiding VX570 Lidkaart waarmee je spaart. versie 1.4.20.10

Handleiding VX570 Lidkaart waarmee je spaart. versie 1.4.20.10 Handleiding VX570 Lidkaart waarmee je spaart versie 1.4.20.10 Versie 05/09/2013 INHOUD 0. Inleiding 4 1. Overzicht aansluitingen/toetsen 5 2. Overdrachtticket 6 3. Connectiemogelijkheden 7 4. Transactiemenu

Nadere informatie

Toekomstvaste pinautomaat voor elke ondernemer: Altijd & Overal Zorgeloos pinnen!

Toekomstvaste pinautomaat voor elke ondernemer: Altijd & Overal Zorgeloos pinnen! Vx570 + Vx810 pinpad Toekomstvaste pinautomaat voor elke ondernemer: Altijd & Overal Zorgeloos pinnen! Waarom uw klanten laten pinnen? U biedt uw klanten extra service en versterkt zo de klantenbinding.

Nadere informatie

VEGA 3000C Handleiding

VEGA 3000C Handleiding VEGA 3000C Handleiding Compacte betaalterminal Contactloos Chip Magneet Strip Printer Touch screen VEGA3000C_QuickGuide_Rabobank_NL_print.indd 1 15/06/2017 10:40 VEGA3000C_QuickGuide_Rabobank_NL_print.indd

Nadere informatie

C-ZAM/OPT SMASH Classic met petroleumsoftware

C-ZAM/OPT SMASH Classic met petroleumsoftware Even bijtanken C-ZAM/OPT SMASH Classic met petroleumsoftware Transactiegids INHOUDSTAFEL C-ZAM/SMASH Classic Transactiegids 1 Inleiding 2 Opstarten van de toepassingen van de terminal 2.1. Terminal opstarten

Nadere informatie

HELP-DESK : 0900 / 70.300. KEYWARE PayFix 4/6. Handleiding. www.keyware.com. 1 P a g e

HELP-DESK : 0900 / 70.300. KEYWARE PayFix 4/6. Handleiding. www.keyware.com. 1 P a g e HELP-DESK : 0900 / 70.300 KEYWARE PayFix 4/6 Handleiding www.keyware.com 1 P a g e 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Algemene Info... 3 1.1. Terminal... 3 1.2. Terminal Display... 4 1.3 Terminal Keyboard...

Nadere informatie

Handleiding gebruik kassaterminal

Handleiding gebruik kassaterminal Handleiding gebruik kassaterminal Oktober 2015 Inhoudsopgave Het aanzetten van de kassaterminal... 3 Storten daggeld in kassalade... 3 Werking kassaterminal... 4 Correctie omzetboeking... 5 Clubcard DeetosSnel...

Nadere informatie

EMS INGENICO ICT250 TERMINAL

EMS INGENICO ICT250 TERMINAL HANDLEIDING EMS INGENICO ICT250 TERMINAL 2015 KCB1_NL 2 INHOUDSOPGAVE Menu navigatie / functies oproepen 4 Functie- en menutoetsen 5 Belangrijkste functiecodes 6 Wachtwoorden 7 Kaart lezen 8 Een transactie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. CCV Mobile WiFi (VX 680)

Gebruikershandleiding. CCV Mobile WiFi (VX 680) Gebruikershandleiding CCV Mobile WiFi (VX 680) Storingen die veroorzaakt worden door het niet naleven van de gebruikershandleiding vallen niet onder de serviceovereenkomst. Wat onder de door CCV verleende

Nadere informatie

Handleiding. CCV Budget EVO

Handleiding. CCV Budget EVO Handleiding CCV Budget EVO Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 4 Het Manager wachtwoord.... 4 Het Service wachtwoord... 4 De pincode van de kaarthouder... 4 2. Overzicht van de terminal... 5 Onderdelen...

Nadere informatie

Alvira Services B.V. Zekeringstraat 34 1014 BS Amsterdam WWW.ALVIRA.NL. Versie : Juni 2012 Protocolversie : CTAP 3.1 Automaatype : epoint 5100/7910

Alvira Services B.V. Zekeringstraat 34 1014 BS Amsterdam WWW.ALVIRA.NL. Versie : Juni 2012 Protocolversie : CTAP 3.1 Automaatype : epoint 5100/7910 Bedankt voor uw aankoop van de epoint 5100/7910 Betaalterminal. Lees de handleiding met aandacht en bewaar deze binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Alvira Services B.V. Zekeringstraat 34 1014

Nadere informatie

Handleiding VX670 Lidkaart waarmee je spaart

Handleiding VX670 Lidkaart waarmee je spaart Handleiding VX670 Lidkaart waarmee je spaart Versie 18/11/2014 INHOUD 0. Inleiding 4 1. Connectiemogelijkheden 5 2. Transactiemenu 6 2.1. Procentkorting toekennen 7 2.2. Bonkorting toekennen 8 2.3. Waardekorting

Nadere informatie

VEGA 3000M Handleiding

VEGA 3000M Handleiding VEGA 3000M Handleiding Mobiele Betaalterminal Contactloos Chip Magneet Strip Printer Touch screen Batterij VEGA3000M_QuickGuide_Rabobank_NL_print.indd 1 15/06/2017 10:41 VEGA3000M_QuickGuide_Rabobank_NL_print.indd

Nadere informatie

E.dentifier2. Voor het gebruik van de e.dentifier2 gekoppeld aan uw pc is de installatie van software vereist

E.dentifier2. Voor het gebruik van de e.dentifier2 gekoppeld aan uw pc is de installatie van software vereist Voor het gebruik van de e.dentifier2 gekoppeld aan uw pc is de installatie van software vereist Kijk voor alle voordelen en toepassingsmogelijkheden op www.abnamro.nl E.dentifier2 E.dentifier2: gemak en

Nadere informatie

Handleiding. CCV Duet EVO

Handleiding. CCV Duet EVO Handleiding CCV Duet EVO Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 4 Het Manager wachtwoord.... 4 Het Service wachtwoord... 4 De pincode van de kaarthouder... 4 2. Overzicht van de terminal... 5 3. Bediening

Nadere informatie

Infogids. Handleiding voor kaartacceptatie via de betaalautomaat

Infogids. Handleiding voor kaartacceptatie via de betaalautomaat Infogids Handleiding voor kaartacceptatie via de betaalautomaat Veilige acceptatie van betaalkaarten op uw betaalautomaat 4 1 Handleiding kaartacceptatie 6 1.1 Acceptatievoorschriften bij een betaalkaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. CCV Mobile GPRS (VX 680)

Gebruikershandleiding. CCV Mobile GPRS (VX 680) Gebruikershandleiding CCV Mobile GPRS (VX 680) Storingen die veroorzaakt worden door het niet naleven van de gebruikershandleiding vallen niet onder de serviceovereenkomst. Wat onder de door CCV verleende

Nadere informatie

Smartline - TimePRO. Operator Smartline - TimePRO. Product Versie: 4.25 Versie van deze handleiding: Inepro B.V. Alle rechten voorbehouden

Smartline - TimePRO. Operator Smartline - TimePRO. Product Versie: 4.25 Versie van deze handleiding: Inepro B.V. Alle rechten voorbehouden Smartline - TimePRO Operator Smartline - TimePRO Product Versie: 4.25 Versie van deze handleiding: 1.0.6 2014 Inepro B.V. Alle rechten voorbehouden Smartline - TimePRO De meest veelzijdige Self Service

Nadere informatie

UITGEBREIDE GEBRUIKSHANDLEIDING KASSA

UITGEBREIDE GEBRUIKSHANDLEIDING KASSA UITGEBREIDE GEBRUIKSHANDLEIDING KASSA ALLE producten moeten worden aangeslagen op de kassa. Ook consumpties voor eigen gebruik door de bardienst, commissies, bestuur, etc Ook gevallen flesjes en bederf

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING V X V X 810 PINPAD V X SC 5000 PINPAD

GEBRUIKERSHANDLEIDING V X V X 810 PINPAD V X SC 5000 PINPAD GEBRUIKERSHANDLEIDING V X 570 + V X 810 PINPAD V X 570 + SC 5000 PINPAD Storingen die veroorzaakt worden door het niet naleven van de gebruikershandleiding vallen niet onder de serviceovereenkomst. Wat

Nadere informatie

Welkom bij payleven. Bovenop Magneetstriplezer. Voorkant. Bluetooth-symbool. Batterij indicator. USBpoort. Aan/uit

Welkom bij payleven. Bovenop Magneetstriplezer. Voorkant. Bluetooth-symbool. Batterij indicator. USBpoort. Aan/uit Welkom bij payleven Samen met onze gratis app en uw eigen smartphone of tablet bent u nu klaar om pin- en creditcardbetalingen te accepteren. Hier volgt een uitleg van de verschillende mogelijkheden en

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING V X 670

GEBRUIKERSHANDLEIDING V X 670 GEBRUIKERSHANDLEIDING V X 670 Storingen die veroorzaakt worden door het niet naleven van de gebruikershandleiding vallen niet onder de serviceovereenkomst. Wat onder de door CCV verleende service wordt

Nadere informatie

Onderhoudsinstructie. Vx680

Onderhoudsinstructie. Vx680 Onderhoudsinstructie Vx680 1. Onderhoud 1.1. Onderhouden van de betaalautomaat Om de levensduur van de apparatuur te verlengen kan het raadzaam zijn om uw betaalautomaat periodiek te reinigen. Dit is afhankelijk

Nadere informatie

Quick Start Guide Collect 2.0 CCV Fly. CID: 174 Document versie: 1.0 Gewijzigd op:

Quick Start Guide Collect 2.0 CCV Fly. CID: 174 Document versie: 1.0 Gewijzigd op: Collect 2.0 CCV Fly CID: 74 Document versie:.0 Gewijzigd op: 0-07-207 . INTRODUCTIE Ik heb geen contant geld in huis is een veelgehoorde opmerking wanneer u collecteert aan huis. Met de CCV Collecte 2.0

Nadere informatie

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1 Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 1 Overzicht 1. Hoofdmenu Kassa (p. 03) 2. Artikelen toevoegen (p. 05) 3. Aangepaste artikelen (p. 08) 4. Artikelen

Nadere informatie

Samen sterker 4875 GOOD THRU

Samen sterker 4875 GOOD THRU Handleiding Moneycard Samen sterker 4875 GOOD THRU Start gebruik Moneycard U heeft een Moneycard en bijbehorende pincode in twee gesloten enveloppen ontvangen. U kunt uw Moneycard nu direct gebruiken samen

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Semi-Offline EMV-toepassing (voor kredietkaarten)

Gebruikshandleiding Semi-Offline EMV-toepassing (voor kredietkaarten) Gebruikshandleiding Semi-Offline EMV-toepassing (voor kredietkaarten) Dit document heeft niet de waarde van een verbintenis. Onder voorbehoud van drukfouten. December 2004 2/30 Inhoudsopgave (1) INLEIDING

Nadere informatie

Handleiding. CCV Smart EVO

Handleiding. CCV Smart EVO Handleiding CCV Smart EVO Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 4 Het Manager wachtwoord.... 4 Het Service wachtwoord... 4 De pincode van de kaarthouder... 4 2. Overzicht van de terminal... 5 Onderdelen...

Nadere informatie

Snel op weg met e.dentifier2

Snel op weg met e.dentifier2 Snel op weg met e.dentifier2 U kunt uw e.dentifier2 gekoppeld of los gebruiken. De verschillen tussen beide methoden leggen we hier uit. Ook vindt u hier antwoord op de veelgestelde vragen. Gekoppeld gebruik

Nadere informatie

Geen handmatige bonnen meer, maar digitaal aanmaken. Als de kassa wordt uitgezet springt de lade open. Lade op een kiertje open laten!

Geen handmatige bonnen meer, maar digitaal aanmaken. Als de kassa wordt uitgezet springt de lade open. Lade op een kiertje open laten! HANDLEIDING KASSA EXTRA INFO ALLE producten moeten worden aangeslagen op de kassa. Ook consumpties bar/keukendienst en gevallen flesjes en artikelen over de datum ( zie betaalmethode wegboeken ) Geen handmatige

Nadere informatie

C-ZAM/OPT SMASH Classic met petroleumsoftware

C-ZAM/OPT SMASH Classic met petroleumsoftware Even bijtanken C-ZAM/OPT SMASH Classic met petroleumsoftware Gebruikersgids INHOUDSTAFEL C-ZAM/SMASH Classic Gebruikersgids 1 Inleiding 2 Basismodule en onderdelen 2.1. Basismodule 2.2. De uitbatersmodule

Nadere informatie

Het gebruik van de elektronische identiteitskaart (eid) op uw betaalterminal

Het gebruik van de elektronische identiteitskaart (eid) op uw betaalterminal Het gebruik van de elektronische identiteitskaart (eid) op uw betaalterminal eid V 1.2 Haachtsesteenweg 1442 B-1130 Brussel - België www.banksys.be www.banksys.be/handelaars Redactie: Roel Cresens Verantwoordelijke

Nadere informatie

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Mobile WiFi & GPRS (VX 680)

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Mobile WiFi & GPRS (VX 680) Verkorte gebruikershandleiding CCV Mobile WiFi & GPRS (VX 680) Introductie In deze verkorte gebruikershandleiding voor uw betaalautomaat worden veel voorkomende handelingen uitgelegd. Ook is beschreven

Nadere informatie

HANDLEIDING KASSASYSTEEM

HANDLEIDING KASSASYSTEEM 3 april 2016 Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 OPSTARTEN KASSA EN PINAUTOMAAT... 4 BEDIENEN KASSA... 6 PINAUTOMAAT... 7 OPWAARDEREN VAN EEN PAS... 8 GEBRUIK COMMISSIE EN COMPETITIEPASSEN...

Nadere informatie