Tele Radio PANTHER. Instructies voor eindgebruiker PN-RX-MX9 (PN-R8-3), PN-RX-MXX14 (PN-R8-13), PN-RX-MXX19 (PN-R8-7), PN-TX-MX8 (PN-T7-2)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tele Radio PANTHER. Instructies voor eindgebruiker PN-RX-MX9 (PN-R8-3), PN-RX-MXX14 (PN-R8-13), PN-RX-MXX19 (PN-R8-7), PN-TX-MX8 (PN-T7-2)"

Transcriptie

1 Tele Radio PANTHER Instructies voor eindgebruiker PN-RX-MX9 (PN-R8-3), PN-RX-MXX14 (PN-R8-13), PN-RX-MXX19 (PN-R8-7), PN-TX-MX8 (PN-T7-2) TAAL: Nederlands (vertaling uit het Engels) IM-PN-ED005-A07-NL

2 INHOUD Hoofdstuk 2:KLANTINFORMATIE 2 Hoofdstuk 3:PRODUCTPAGINA'S 3 PN-TX-MX8 Zenderbeschrijving 3 Technische gegevens 3 Discontinue/continue radiostand 4 Starten van de zender 5 Schakel de zender uit 5 Registreren van de zender op de ontvanger 5 Uitloggen 6 Vervangen (replace) 7 Frequenties & kanalen 8 Hoofdstuk 4:BATTERIJ- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

3 Hoofdstuk 2:KLANTINFORMATIE HOOFDSTUK 2:KLANTINFORMATIE HARTELIJK DANK VOOR UW AANKOOP VAN EEN PRODUCT VAN TELE RADIO AB LEES ALLE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN AANDACHTIG DOOR. Deze instructies worden door Tele Radio AB gepubliceerd zonder enige garantie. De instructies kunnen door Tele Radio AB te allen tijde en zonder nadere aankondiging worden ingetrokken of gewijzigd. Correcties en aanvullingen zullen worden gepubliceerd in de nieuwste versie van de instructie. BELANGRIJK! Deze instructies zijn bedoeld voor eindgebruikers. Deze kunnen worden geprint en aan de eindgebruikers worden overhandigd. De instructies bevatten informatie over het installeren en configureren van de radiografische afstandsbediening op de machine en zijn niet bedoeld voor de eindgebruiker. Aan de eindgebruiker mag uitsluitend informatie worden doorgegeven die nodig is om de machine correct te besturen via een radiografische afstandsbediening. Op de producten van Tele Radio AB wordt garantie verleend op materiaal-, constructie- en fabricagefouten. Gedurende de garantietermijn zal Tele Radio AB naar eigen keuze het product of defecte onderdelen vervangen door nieuwe. Garantiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door Tele Radio AB of door een erkend, door Tele Radio AB aangewezen servicecentrum. Neem contact op met uw Tele Radio AB-vertegenwoordiger als u ondersteuning of service nodig hebt. Tele Radio AB, Datavägen 21. SE ASKIM. ZWEDEN Tel.: Fax: WAARSCHUWINGEN & BEPERKINGEN VOOREINDGEBRUIKERS Het is uitsluitend aan gekwalificeerd personeel toegestaan om het systeem te installeren en instellingen in te voeren. Het openen van de behuizing van de ontvanger mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Lees de instructies voor eindgebruikers zorgvuldig door. U moet de voor uw land vermelde leeftijd hebben bereikt om de apparatuur te mogen bedienen. Het is uitdrukkelijk verboden de apparatuur onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen te bedienen. Bewaar het product in een droge, schone omgeving. Houd contactpunten en antennes schoon. Neem stof af met een enigszins vochtige, schone doek. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of water onder hoge druk. Controleer de behuizing en de folie van de zender regelmatig op beschadigingen. Bij een beschadigde behuizing of folie kan vocht of stof de elektronica ernstig beschadigen. Reparatie of vervanging van elektronica door een beschadigde behuizing valt niet onder garantie. Neem direct contact op met uw leverancier als u een beschadiging aan de zender constateert of als u andere ondersteuning nodig heeft

4 Hoofdstuk 3:PRODUCTPAGINA'S HOOFDSTUK 3:PRODUCTPAGINA'S PN-TX-MX8 ZENDERBESCHRIJVING 1. Rubberen bescherming 6. LED 3 (rood) 2. Stopknop (STOP) 7. Bovenste LED (rood, groen) 3. LED 2 (rood) 8. Knop 7 START-knop 4. LED 4 (rood) 9. Knop 8 START-knop 5. LED 1 (rood) Technische gegevens Knoppen Aan/uit-schakelaar (on/off) Bedrijfsfrequentie 8 x 2-staps knoppen Nee MHz. Kanalen 16 (kanaal 11-26) Kanaalscheiding Duplex-communicatie Antenne Afmetingen Gewicht 5 MHz Nee 1 interne PCB-antenne 73 mm x 178 mm / 2.9'' x 7'' (exclusief rubberen bescherming) 250 g / 0.66 Ibs (exclusief rubberen bescherming, inclusief batterijen) - 3 -

5 Verwijder het rubberen deksel De zender wordt geleverd met een verwijderbare rubberen bescherming die de zender beschermt tegen stoten, vuil en stof. De rubberen bescherming kan worden verwijderd en schoongemaakt. Zo verwijdert u de rubberen bescherming: 1. Maak de rubberen bescherming los. Begin bovenaan. 2. Til de zender uit de rubberen bescherming. DISCONTINUE/CONTINUE RADIOSTAND Deze zender staat standaard in de continue radiostand. De zender begint continu te zenden zodra deze is opgestart. De zender stopt met zenden als de stopknop wordt ingedrukt. Als het systeem in de continue radiostand staat, worden knop gebruikt als startknoppen. Als het systeem in de discontinue radiostand staat, worden er geen startknoppen gebruikt

6 STARTEN VAN DE ZENDER LET OP! Alleen voor continue radiostand. 1. Zorg ervoor dat de stopknop is ingedrukt. 2. Draai en trek de stopknop uit. De bovenste LED gaat branden (groen als de batterijcapaciteit goed is, rood als de batterij opgeladen moet worden), LED's 3 en 4 knipperen (rood). 3. Druk ten minste 1 seconde tegelijkertijd op de startknoppen (7 en 8). LED's gaan branden (rood). 4. Laat de startknoppen los. LED's gaan uit. De bovenste LED knippert groen. SCHAKEL DE ZENDER UIT 1. Druk op de stopknop (STOP). NB! Als de zender actief is en er wordt op de stopknop (STOP) gedrukt, worden alle relais verbroken. REGISTREREN VAN DE ZENDER OP DE ONTVANGER Continue radiostand instellen LET OP! Alleen voor continue radiostand. 1. Zorg ervoor dat de stopknop is ingedrukt. 2. Draai en trek de stopknop uit. De bovenste LED van de zender gaat branden (groen als de batterijcapaciteit goed is, rood als de batterij opgeladen moet worden), LED's 3 en 4 knipperen (rood). 3. Druk ten minste 1 seconde tegelijkertijd op de startknoppen (7 en 8). LED's gaan branden (rood). 4. Laat de startknoppen los. LED's gaan uit. De bovenste LED knippert groen. 5. Druk op de 'Function'-knop van de ontvanger. De functie-led gaat rood branden. 6. Druk op de 'Select'-knop van de ontvanger. Alle relais-led's branden rood. 7. Druk op zenderknop 1 en 2. Houd de knop ingedrukt. Alle relais-led's branden rood

7 8. De relais-led's knipperen 2 keer. 9. Laat zenderknop los. De relais-led's knipperen 1 keer. De zender is geregistreerd. Discontinue radiostand instellen LET OP! Alleen voor discontinue radiostand. 1. Druk op de 'Function'-knop van de ontvanger. De functie-led gaat rood branden. 6. Druk op de 'Select'-knop van de ontvanger. Alle relais-led's branden rood. 7. Druk op zenderknop 1 en 2. Houd de knop ingedrukt. Alle relais-led's branden rood. 8. De relais-led's knipperen 2 keer. 9. Laat zenderknop los. De relais-led's knipperen 1 keer. De zender is geregistreerd. UITLOGGEN LET OP! Alleen voor continue radiostand. LET OP! Kan alleen als de zender aan is en de radioverbinding actief is. Snel uitloggen (Quick logout) 1. Druk op knop 7. Houd de knop ingedrukt. 2. Druk op de stopknop

8 VERVANGEN (REPLACE) U kunt een geregistreerde zender vervangen door een andere zender zonder toegang te hebben tot de ontvanger. Gebruik de zender die u wilt inleren in de ontvanger. 1. Zorg ervoor dat de stopknop is ingedrukt. 2. Druk op knop 8. Houd de knop ingedrukt. 3. Draai en trek de stopknop uit. 4. Laat knop 8 los. De bovenste LED knippert (groen). 5. BINNEN 1 MINUTEN NA HET UITTREKKEN VAN DE STOPKNOP (STOP): Voer de code in: 1234 (knop 1, 2, 3, 4). De zender-led's 1-4 (rood) gaan branden. Als de ingevoerde code ongeldig is, schakelt de zender zichzelf uit. Als de code wordt geaccepteerd, knippert de bovenste LED (groen), De zender-led's 1-4 (rood) gaan knipperen. 6. BINNEN 1 MINUUT NA HET INVOEREN VAN DE CODE: Druk op knop 3. De bovenste LED gaat branden (groen). LED 2 knippert (rood). 7. Voer de vervangende id-code (maximaal 11 cijfers) in voor de te vervangen zender door de zenderknoppen in te drukken. BELANGRIJK! Houd na het invoeren van het laatste cijfer van de code de knop ingedrukt tot u de stopknop hebt ingedrukt BELANGRIJK! De vervangende id-code wordt achterop de zender gezet. Verwijder het rubberen deksel. Dit label zit boven het batterijdeksel. U vindt de juiste vervangende idcode onderop het label met de vervangingscode. ID code: Zender-LED 3 knippert (rood) als één of meer cijfers zijn ingevoerd. Zender-LED's (rood) branden als een max. aantal cijfers (11) is ingevoerd. 9. Druk op de stopknop. Laat de knop los. 10. Na ca. 10 seconden schakelt de zender uit. LET OP! Als het vervangen mislukt, drukt u op de stopknop en begint u opnieuw

9 FREQUENTIES & KANALEN Kanaal Frequentie MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz Tonen van het kanaal 1. Zorg ervoor dat de stopknop is ingedrukt. 2. Druk op knop 8. Houd de knop ingedrukt. 3. Draai en trek de stopknop uit. 4. Laat knop 8 los. De bovenste LED knippert (groen). 5. BINNEN 1 MINUTEN NA HET UITTREKKEN VAN DE STOPKNOP (STOP): Voer de code in: 1234 (knop 1, 2, 3, 4). De zender-led's 1-4 (rood) gaan branden. Als de ingevoerde code ongeldig is, schakelt de zender zichzelf uit. Als de code wordt geaccepteerd, knippert de bovenste LED (groen), De zender-led's 1-4 (rood) gaan knipperen. 6. BINNEN 1 MINUUT NA HET INVOEREN VAN DE CODE: Druk op knop 4. De bovenste LED gaat branden (groen). 7. Het huidige kanaalnummer wordt als volgt aangegeven: LED 1 (rood) knippert het aantal keren dat overeenkomt met het eerste cijfer. LED 2 (rood) knippert het aantal keren dat overeenkomt met het tweede cijfer. Bijv. voor kanaal 23: LED 1 (rood) knippert 2 keer, LED 2 (rood) knippert 3 keer

10 Een ander kanaal kiezen 1. Zorg ervoor dat de stopknop is ingedrukt. 2. Druk op knop 8. Houd de knop ingedrukt. 3. Draai en trek de stopknop uit. 4. Laat knop 8 los. De bovenste LED knippert (groen). 5. BINNEN 1 MINUTEN NA HET UITTREKKEN VAN DE STOPKNOP (STOP): Voer de code in: 1234 (knop 1, 2, 3, 4). De zender-led's 1-4 (rood) gaan branden. Als de ingevoerde code ongeldig is, schakelt de zender zichzelf uit. Als de code wordt geaccepteerd, knippert de bovenste LED (groen), De zender-led's 1-4 (rood) gaan knipperen. 6. BINNEN 1 MINUUT NA HET INVOEREN VAN DE CODE: Druk op knop 8. Houd de knop ingedrukt. 7. Druk op knop 4. Loslaten. 8. Laat knop 8 los. De bovenste LED gaat branden (groen). LED 2 (rood) knippert. 9. Selecteer kanaal Voorbeeld: druk op knop 2 voor het eerste cijfer in kanaal 20. Druk voor het invoeren van de nul op knop 8. Houd de knop ingedrukt. Druk op knop 4. Laat knop 4 los. Laat knop 8 los. Druk op knop (shift) (shift) (shift) (shift)+4 0 Voor cijfer LED 3 (rood) gaat branden wanneer er één geldig cijfer is ingevoerd. De LED's 3 en 4 (rood) branden als er twee geldige cijfers zijn ingevoerd. De bovenste LED knippert 3 keer (groen). De zender schakelt automatisch uit

11 Hoofdstuk 4:BATTERIJ- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING HOOFDSTUK 4:BATTERIJ- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING BATTERIJ-INFORMATIE WAARSCHUWING! Laad de batterijen niet weer op. Bij opladen kunnen breuken of lekkages van gevaarlijke vloeistoffen ontstaan, waardoor de apparatuur gaat corroderen. BELANGRIJK! Elektronica en batterijen moeten fysiek worden gescheiden voorafgaand aan het afdanken. Let erop dat elektronica of batterijen niet in het huishoudelijk afval terechtkomen. Batterijen vervangen 1. Verwijder het batterijdeksel van de zender door de 2 schroeven los te draaien. 2. Vervang de 3 x 1,5 V AA-batterijen. Gebruik voor optimale prestaties alkaline. 3. Plaats het batterijdeksel van de zender weer terug met de schroevendraaier. Type batterij 3 x 1,5 V AA-alkalinebatterijen/LR6 Alkaline Voorzorgsmaatregelen bij batterijen Let op de volgende algemene waarschuwingen voor het gebruik van batterijen: Omdat batterijen brandbare stoffen zoals lithium of andere organische oplosmiddelen bevatten, kunnen ze verhitting, breuken of ontbranding veroorzaken. Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een onjuist type. Batterijen niet kortsluiten, demonteren, vervormen of verhitten. Probeer een zichtbaar beschadigde of bevroren batterij nooit op te laden. Houd batterijen buiten het bereik van kleine kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts indien een kind een batterij inslikt. Vermijd directe soldering op batterijen. Isoleer de + en - polen van batterijen met isolatie- of afdektape wanneer u batterijen afdankt. Plaats meerdere batterijen niet in dezelfde plastic zak. Wanneer batterijen niet op de juiste manier worden afgevoerd, kunnen ze worden kortgesloten, waardoor ze heet kunnen worden of kunnen barsten of ontbranden. Opbergen op een koele plaats. Stel batterijen niet bloot aan direct zonlicht, hoge temperaturen of een hoge luchtvochtigheid. Gooi batterijen niet in het vuur

12 ROHS EN WEEE In overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EG inzake de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) en Richtlijn 2002/96/EG inzake afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), streeft Tele Radio AB ernaar het gebruik van gevaarlijke materialen te minimaliseren, hergebruik en recycling te bevorderen en emissies naar lucht, grond en water te beperken. Zodra er een commercieel haalbaar alternatief beschikbaar komt, streeft Tele Radio AB ernaar het gebruik van stoffen en materialen die een gevaar betekenen voor het milieu, de gezondheid of de veiligheid te beperken of te stoppen. GARANTIE, SERVICE, REPARATIE EN ONDERHOUD Op de producten van Tele Radio AB wordt garantie verleend op materiaal-, constructie- en fabricagefouten. Tijdens de garantieperiode kan Tele Radio AB ervoor kiezen het product of de defecte onderdelen te vervangen. Garantiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door Tele Radio AB of door een erkend, door Tele Radio AB aangewezen servicecentrum. Dit valt niet onder de garantie: Defecten als gevolg van normale slijtage Onderdelen die als verbruiksartikel worden gebruikt Producten die onderworpen zijn aan onbevoegde aanpassingen Defecten die zijn veroorzaakt door incorrecte installatie of onjuist gebruik Vocht- en waterschade Onderhoud: Reparaties en onderhoud moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Gebruik alleen door Tele Radio AB verstrekte reserveonderdelen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger als u service of andere ondersteuning nodig hebt. Bewaar het product in een droge, schone omgeving. Houd contactpunten en antennes schoon. Neem stof af met een iets vochtige, schone doek. BELANGRIJK! Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of water onder hoge druk

13

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

PHILIPS HR1379/00. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HR1379/00. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HR1379/00 Gebruiksaanwijzing 3 A H 1 I B C N D J E O F K P L G M Q 24 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

Comfort Digisystem Handleiding. SecureStream Technology. Receiver DE10. Nederlands

Comfort Digisystem Handleiding. SecureStream Technology. Receiver DE10. Nederlands Comfort Digisystem Handleiding SecureStream Technology Receiver DE10 Nederlands Handleiding Inhoudsopgave blz. Inleiding tot het Comfort Digisystem 3 Presentatie van de Receiver DE10 3 Functies Receiver

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Uitleg van in deze handleiding gebruikte belangrijke woorden en

Nadere informatie

Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X

Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X www.nortel.com 2005 Nortel Networks N0028551 01 Gedrukt in Denemarken Proficiat met uw nieuwe Nortel 413X/414X-handset X geeft de frequentievariant

Nadere informatie

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG1311 Gebruiksaanwijzing TG1311BL(du-du).book Page 1 Tuesday, July 15, 2008 6:32 PM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1311BL Inhoud Inleiding...2 Voorbereiding...5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 100

Gebruikershandleiding Nokia 100 Gebruikershandleiding Nokia 00 Uitgave. NL Toetsen en onderdelen Select. 8 3 7 4 6 5 Luistergedeelte Scherm 3 Einde / Aan/uit-toets 4 Toetsenbord 5 Microfoon 6 Bladertoets 7 Beltoets 8 Selectietoetsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Luna

Gebruikershandleiding Nokia Luna Gebruikershandleiding Nokia Luna Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Luna Bluetooth Headset kunt u handsfree oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u twee mobiele telefoons tegelijk gebruikt.

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH-109

Nokia Bluetooth Headset BH-109 Nokia Bluetooth Headset BH-109 Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Bluetooth Headset BH-109 kunt u handsfree bellen, zelfs wanneer u twee mobiele apparaten tegelijk gebruikt. Ga voor ondersteuning

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

NEDERLANDS. Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52. azur 550A/650A. Your music + our passion

NEDERLANDS. Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52. azur 550A/650A. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52 NEDERLANDS azur 550A/650A Your music + our passion Inhoud Inleiding... 52 Belangrijke veiligheidsregels... 53 Beperkte garantie... 54 Aansluitingen op

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

HD7858, HD7857, HD7856, HD7855 Gebruiksaanwijzing

HD7858, HD7857, HD7856, HD7855 Gebruiksaanwijzing HD7858, HD7857, HD7856, HD7855 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Introductie 57 1.1 SENSEO koffiemachine 57 2 Algemene beschrijving 58 3 Belangrijk 58 3.1 Naleving van richtlijnen 59 4 De machine doorspoelen

Nadere informatie

BW 900. Gebruiksaanwijzing

BW 900. Gebruiksaanwijzing BW 900 Gebruiksaanwijzing Inhoud Draadloos systeem BW 900 Inhoud Veiligheidsinformatie... 4 Reglementair gebruik... 4 Neem de onderstaande aanwijzingen voor het BW 900-systeem in acht... 4 Gerelateerde

Nadere informatie

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Luna met draadloos opladen (BH-220)

Gebruikershandleiding Nokia Luna met draadloos opladen (BH-220) Gebruikershandleiding Nokia Luna met draadloos opladen (BH-220) Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Luna Bluetooth Headset kunt u handsfree oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u twee

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be Gebruikershandleiding Nokia Luna met draadloos opladen (BH-220) Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Luna Bluetooth Headset kunt u handsfree oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u twee

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Uitgave 1.3 NL Onderdelen Leer uw draagbare lader kennen. 1 Micro-USB-aansluiting 2 Aansluitingshandvat 3 Indicator voor het batterijniveau

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp Gebruiksaanwijzing 0473 Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing gegeven wordt aan de persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van de spuitpomp. Uitgegeven door SIMS

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RSH7PNPN http://nl.yourpdfguides.com/dref/2592739

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RSH7PNPN http://nl.yourpdfguides.com/dref/2592739 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-218

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-218 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-218 Uitgave 1.0 2 Over uw headset Met de Nokia Bluetooth Mono Headset BH 218 kunt u oproepen eenvoudiger dan ooit tevoren beantwoorden. Als u een oproep

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 1

Gebruiksaanwijzing 1 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheid en gebruik Lees dit hoofstuk over veiligheid en gebruik aandachtig door, om zeker te zijn van een juist en veilig gebruik van uw draadloze apparaat. Zet uw apparaat niet

Nadere informatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Motorkast Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Installatie/gebruik GER1C_SVG Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie