RIJVAARDIGHEID CATEGORIE G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIJVAARDIGHEID CATEGORIE G"

Transcriptie

1 RIJVAARDIGHEID CATEGORIE G vanaf 1/9/2007 Goca Fol G-N

2 Examenstof voor het theorie examen voor het rijbewijs Categorie G HET RIJBEWIJS CATEGORIE G 1. VERKEERSREGLEMENT (WEGCODE) W WOORDENSCHAT, DEFINITIES, BEPALINGEN Rijbaan, autoweg, fietspad, straat, rotonde, trottoir,... W BINDENDE KRACHT VAN DE VERKEERSTEKENS Wanneer moeten de weggebruikers de verkeerslichten, verkeersborden, wegmarkeringen in acht nemen. W WAARDE VAN DE BEVELEN VAN BEVOEGDE PERSONEN, VERKEERSTEKENS EN VERKEERSREGELS W VERKEERSBORDEN Gevaarsborden, voorrangsborden, verbodsborden, gebodsborden, verkeersborden betreffende stilstaan en parkeren, onderborden, verkeersborden met zonale geldigheid, aanwijzingsborden,... W PLAATS OP DE OPENBARE WEG Rechts houden, onderbroken en doorlopende streep, pijlen, wegmarkeringen, dwarsmarkeringen, buiten de rijbaan, afbakening van de openbare weg of rijbaan, zuilen, verkeersgeleiders, vluchtheuvels, verdrijvingsvlakken, rotondes, busstroken, bushalte, tramhalte, bijzondere overrijdbare bedding, overlangse markeringen, fietspad, opstelvak voor fietsers,... W STILSTAAN EN PARKEREN Stilstaan en parkeren, parkeerverbod, stilstaan en parkeren in zone 30, woonerven,... W KRUISEN Rechts kruisen, doorgang verlenen, hindernis, gebruik gelijkgrondse berm, kruisen spoorvoertuigen,... W INHALEN Uitvoeren inhaalmanoeuvres, maatregelen voor en na het inhalen, regels wanneer men ingehaald wordt, inhalen op oversteekplaatsen,...

3 W INHAALVERBOD Bij onvoldoende zichtbaarheid, overweg, kruispunten met voorrang, inhaalverbod op verhoogde inrichtingen,... landbouwtractor (toegestane tolerantie) en eigen aan de landbouwaanhangwagen, snelheidsbeperking in woonerven, zones 30, op verhoogde inrichtingen, verkeersdrempels,... W RICHTINGSVERANDERING Zich vergewissen en kenbaar maken, uitwijken bij naar links en rechts afslaan, rechts de rijbaan oprijden, voorsorteren,... W VERKEERSRISICO S OP DE WEG ONDER VERSCHILLENDE OMSTANDIGHEDEN Rijgedrag, afstand tussen de voertuigen veiligheidsafstand, remweg, reactietijd, stopafstand, wegligging rekening houdend met mogelijke weg- en weersomstandigheden, verkeersdrukte,... W UITVOEREN VAN EEN MANOEUVRE Zich vergewissen, kenbaar maken en voorrang verlenen,... W VERKEERSRISICO S OP DE WEG NAARGELANG HET TIJDSTIP VAN DE DAG OF DE NACHT EN IN HET BIJZONDER BIJ VERANDERINGEN VAN DE WEERSTOESTAND W KRUISPUNTEN Oprijden en vrijmaken van kruispunten,... W VOORRANG VERLENEN Voorrang verlenen aan van rechts komende bestuurders, op een rotonde, bij uitrijden van aardeweg of pad, bij de uitvoering van een manoeuvre, voorrang verliezen na gestopt te zijn, voorrang verlenen aan spoorvoertuigen,... Gebruik van de lichten in het algemeen. Gebruik van de voormistlichten en achtermistlichten bij slechte weersomstandigheden. Gebruik van de lichten bij stilstaan en parkeren. Gebruik van de ruitenwissers, klimatisatie, ontdooi- en ontwasemingsinstallatie. Gebruik van zoeklichten, werklichten. Zien en gezien worden, gebruik van oranjegele knipperlichten of zwaailichten. Kennis van de risico s door de beperking van het gezichtsveld, slipgevaar, aquaplaning,... W VERKEERSLICHTEN Driekleurige verkeerslichten, ontruimingspijl op een kruispunt of boven een rijstrook, bijzondere verkeerslichten voor geregelde diensten van gemeenschappelijk vervoer, tweekleurige verkeerslichten, verkeersknipperlichten,... W WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET DE SOORTEN WEGEN Verkeer in woonerven, speelstraten en voetgangerszones. Verkeer op openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen. Verkeer voorbehouden op wegen voorbehouden voor voetgangers, fietsers, ruiters en landbouwvoertuigen. Verkeer op spoor en overwegen,... W BEVELEN VAN DE BEVOEGDE PERSONEN Bevelen door recht opsteken van de arm en horizontaal uitstrekken van de arm of armen, overdwars zwaaien van een rood licht, aanmaning tot verplaatsen van het voertuig,... W SNELHEID EN VERKEERSINZICHT Verplichting de snelheid aan te passen rekening houdend met de plaatsgesteldheid, respecteren van de veiligheidsafstanden, stoppen voor een te voorziene hindernis, hinderen door abnormaal traag te rijden, kenbaar maken bij aanzienlijke snelheidsvermindering, aanpassen snelheid tegenover dieren, aansporen tot overdreven snelheid,... W OPLETTENDHEID EN HOUDING TEGENOVER ANDERE WEGGEBRUIKERS REKENING- HOUDEND MET DE RISICO S VAN HET VERKEER Anticiperend en defensief rijden door oplettend te zijn voor het gedrag van de andere weggebruikers. Kennis hebben van de beperkingen en de mogelijkheden van zijn eigen voertuig en de andere verschillende voertuigtypes; zoals bewegingsruimte, gezichtsveld, snelheids-, versnellings- en vertragingsmogelijkheden door o.a. omvang, gewicht en vermogen,... Gedrag tegenover voertuigen zoals prioritaire voertuigen, spoorvoertuigen, autobussen en trolleybussen, voertuigen van schoolvervoer, militaire colonnes, stoeten, wielerwedstrijden,... W SNELHEIDSBEPERKING Snelheidsbeperking binnen de bebouwde kom, snelheidsbeperking buiten de bebouwde kom, op openbare weg verdeeld in vier of meer rijstroken, op andere openbare wegen, snelheidsbeperking eigen aan de W GEDRAG TEN OVERSTAAN VAN ONERVAREN EN KWETSBARE WEGGEBRUIKERS Gedrag van de bestuurders tegenover voetgangers, fietsers en kinderen in het bijzonder. Gedrag tegenover bestuurders van tweewielige bromfietsers. Gedrag tegenover groepen kinderen, personen met een handicap en bejaarden,...

4 W NODIGE DOCUMENTEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN HET VOERTUIG De geldigheid van de identiteitskaart, het rijbewijs bij het rijden met een voertuig en de noodzaak het bij zich te hebben. Documenten eigen aan het voertuig zoals: inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest, verzekeringsbewijs, autokeuringsbewijs, identificatieverslag, technische fiche. Plaatsing van de originele nummerplaat en voorwaarden waaraan de kopie van de nummerplaat moet voldoen. Leeftijd van de bestuurder en de vereiste categorie van rijbewijs voor het besturen van een bepaald type voertuig en in functie van de maximaal toegelaten massa. W BEDIENING VAN HET VOERTUIG Correcte stuur- en zithouding. Gebruik van de achteruitkijkspiegels. Gebruik van het geluidstoestel en van de draagbare telefoon. Elementaire theoretische kennis over acceleratie rem vertragingstechniek. Gedrag in de bochten en bij richtingsverandering. Rijden op een helling: voorzorgsmaatregelen bij het kantelen van het voertuig. Veiligheidsregels bij het in- en uitstappen. Voorzorgsmaatregelen bij het achterlaten van het voertuig. Gebruik van de handrem. W KENNIS VAN DE ELEMENTAIR TE CONTROLEREN VEILIGHEIDSONDERDELEN EN TIJDIG ONTDEKKEN EN VOORKOMEN VAN ABNORMALE SLIJTAGE OF DEFECT VAN W REACTIE, REACTIETIJD EN GEDRAGSVERANDERINGEN BIJ DE BESTUURDER Tengevolge van alcohol, drugs en geneesmiddelen, gemoedsgesteldheid en vermoeidheid,... Kennis van de gedragsveranderingen en risico s van langdurig rijden, in de nacht rijden, rijden onder slechte weersomstandigheden,... W GEDRAG BIJ ONGEVALLEN EN BIJ EEN DEFECT VOERTUIG Gedrag en verplichtingen bij een ongeval met enkel stoffelijke schade. Gedrag en verplichtingen bij een ongeval met gewonden. Eerste hulpverlening bij ongevallen. Verwittigen van de hulpdiensten. Te nemen maatregelen bij een ongeval, defect voertuig of gevallen lading om de veiligheid van het verkeer te verzekeren, signaleren, gebruik van de gevarendriehoek,... Veilig wachten op de hulpdiensten. Gebruik van het aanrijdingsformulier. Slepen van een voertuig op gewone wegen. Verplicht toebehoren in een voertuig. Gebruik van het brandblusapparaat. Signaleren van opduikende file of gevaar aan achterliggers. Signalerend gebruik van al de richtingaanwijzers. Signalerend gebruik van de stoplichten. W VEILIGHEIDSINRICHTINGEN, PASSAGIERS Algemene regels omtrent bestuurder en passagiers. Het correct gebruik van de veiligheidsinrichtingen zoals o.a. veiligheidsgordels, hoofdsteunen. Het gevaar van losliggende voorwerpen in de bestuurderscabine,... DEZE ONDERDELEN Betekenis van de verklikkerlichten, de symbolen en hun kleur op het dashboard van het voertuig bij het starten en tijdens het rijden. Staat van de banden. Bandenspanning. Correct en veilig vervangen van een wiel. Motoroliepeil, remvloeistofpeil, koelvloeistofpeil. De staat van de ruitenwissers en het peil van het product van de ruitenwissers. De staat en de werking van de lichten, richtingaanwijzers, voor- en achtermistlicht, stoplichten. De mogelijke gevolgen van slecht afgestelde koplichten. De gevolgen van een te grote speling op de voetrempedaal, het koppelingspedaal en te veel hoeven aan te trekken van de handremhendel. Elementair herkennen van slecht werkende remmen, stuurinrichting en ophanging. W MILIEUVRIENDELIJK GEBRUIK VAN HET VOERTUIG Efficiënt gebruik van het voertuig, zuinig rijden, matig brandstofverbruik, beperking van de uitlaatgassen. W VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET WISSELEN VAN WIELEN W BASISKENNIS OVER GEBRUIK, PREVENTIE, FUNCTIE, ONDERHOUD,... - Banden: bandenspanning, codering van de banden (namelijk: breedte, velgdiameter, hoogte / breedte verhouding) - Verbrandingsmotor: omwentelingen, toerental, cilinderinhoud, brandstof, vullen van de brandstoftank, onderhoud luchtfilter en oliefilter, voorgloeiinstallatie, motorkoeling, thermostaat, oorzaken van oververhitting, functie van de radiator, oliedruk, wegvallen van oliedruk. - Reminrichting: maximaal toegelaten massa bij oplooprem, hydraulisch of luchtgeremde aanhangwagen, motorrem, vrije slag rempedaal, functie van onafhankelijke rempedalen. - Koppelingspedaal - Sperdifferentieel

5 - Voorwielaandrijving - Stuurinrichting - Accu: loskoppelen van accu, gebruik van reserve accu,... - Koppelmechanismen - Preventieve controle van de vloeistoffen en vloeistofpeilen - Stuurhydraulica 2. DE WET OP HET RIJBEWIJS W INLEVEREN VAN HET RIJBEWIJS, BIJ VERVAL VAN HET RECHT OP STUREN, BIJ LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID. W TIJDELIJK VERBOD TOT STUREN. W METHODEN VOOR HET OPSPOREN VAN OORZAKEN EN DEFECTEN Beoordelen van het defect en conclusie of het verder rijden met het voertuig toelaatbaar is en de mogelijke gevolgen van sommige defecten voor de veiligheid van het verkeer. Lezen en interpreteren van de informatie medegedeeld door de boordapparatuur. Voorzorgsmaatregelen bij het kantelen van de cabine. W BEGRIPPEN UIT HET TECHNISCH REGLEMENT Voertuig, voertuig voor traag vervoer, voertuigen van speciale constructie, landbouwtrekker (tractor) bosbouwtrekker en hun aanhangwagens, landbouwmotor of maaimachine, voertuigen ingeschreven als landbouwmaterieel, sleep, landbouwaanhangwagen van ambachtelijke makelij, maximum toegelaten massa, eigen en ledige massa, laadvermogen, massa in beladen toestand, maximale toegelaten sleepbare massa. W ONMIDDELLIJKE INTREKKING VAN HET RIJBEWIJS. W ONMIDDELLIJKE INNING. W VLUCHTMISDRIJF. W ALCOHOLOPNAME EN DRONKENSCHAP, ADEMTEST, ADEMANALYSE EN BLOED- PROEF. W ANDERE STOFFEN DIE DE RIJVAARDIGHEID BEÏNVLOEDEN, DRUGS, SOMMIGE GENEESMIDDELEN. W KENNIS VAN DE OVERTREDINGEN, DIE ALS ERNSTIGE OVERTREDING WORDEN BESCHOUWD. W GEBRUIK, WERKING EN AANWEZIGHEID VAN DE SIGNALISATIE OP HET VOERTUIG (TRACTOR AANHANGWAGEN) Standlichten, dimlichten, grootlichten, mistlichten, oranjegele knipperlichten, reflectoren, gevolgen van slecht afgestelde lichten,... W BIJZONDERE UITRUSTINGEN Gevarendriehoek, brandblusser, verbandskist. W LADING VAN DE VOERTUIGEN Algemene voorschriften, afmetingen en signalisatie,... W SLEPEN Algemene voorschriften, afmetingen, snelheid,...

6 PRAKTIJKEXAMEN CATEGORIE G MANOEUVRES OP PRIVE TERREIN Examenvoertuig categorie G: Inrichting van het privé terrein Samenstel bestaande uit : - landbouwtrekker (tractor) M.T.M. minimum kg 5 m - aanhangwagen M.T.M. minimum kg - lengte: minimum 9 m - snelheid: minimum 30 km/u - tractor met gesloten cabine - passagierszetel - achteruitkijkspiegels * - het voertuig moet uitgerust zijn met een L (identiek aan deze voorzien voor de voertuigen van categorie B) of met een bord met de vermelding scholing of rijschool - geen lading - brandblusser (niet meer dan 6 maanden vervallen) - nummerplaat op de tractor (vooraan reproductie, achteraan origineel) - snelheidsplaat op de tractor (40 km/u of 30 km/u) - nummerplaat op de aanhangwagen (reproductie van de nummerplaat van de tractor of bij eigen inschrijving de originele nummerplaat) - snelheidsplaat op de aanhangwagen (40 km/u of 30 km/u) - wielkeggen (2) *achteruitkijkspiegels: m 30 * + 7 m De opbouw van de aanhangwagen moet minstens zo zijn, dat de kandidaat verplicht is de buitenste achteruitkijkspiegels te gebruiken, om vanaf zijn zitplaats het verkeer achter, links en rechts gade te slaan, en ondermeer een ander voertuig waar te nemen dat begonnen is met in te halen. Het examenvoertuig (samenstel) moet in staat zijn om de manoeuvres uit te voeren volgens de voorziene afmetingen. Het examenvoertuig moet in voldoende nette staat zijn, ook wat lichten en signalisatie betreft. Tijdens het examen moeten de onafhankelijke rempedalen altijd gekoppeld zijn. De laadbak van de aanhangwagen mag tijdens de manoeuvres niet gelift worden. Volledige set kegels (soepel) geel / zwart H = cm (9x) oranjerood / wit H = cm (9 x) oranjerood / wit H = 30 cm (30 x) Baken (hek) op breed 1.20 m hoog kleur: geel De maximum duur van de manoeuvres: Privé terrein : 10 minuten voor de Voorafgaande controles 3 minuten voor het In rechte lijn achteruitrijden 6 minuten Draaien in achteruit in een garage 10 minuten voor het Ontkoppelen en koppelen

7 MANOEUVRE 1 VOORAFGAANDE CONTROLE Bedieningshandelingen en technische controle van de tractor en van de aanhangwagen: De examinator zal aan de kandidaat vragen om volgende bedieningshandelingen systematisch één na één te gebruiken. Tegelijk zal de examinator een technische controle van het voertuig uitvoeren. Technische controle van de tractor vooraan: Dimlichten Grootlichten Oranje gele knipperlichten 1 of 2 Richtingaanwijzers Ruitenwisser (voorruit) Geluidstoestel Technische controle van de tractor achteraan: Standlichten Stoplichten Achtermistlicht (indien aanwezig) Richtingaanwijzers Ruitenwisser (achterruit) Technische controle van de aanhangwagen vooraan: 2 standlichten of 2 witte reflectoren Technische controle van de aanhangwagen aan de zijkanten: Oranje zijreflectoren Omtreklichten (indien verplicht) Aanhangwagens waarvan de totale lengte, dissel inbegrepen, meer dan 3 meter bedraagt, moeten aan elke zijkant tenminste één oranje reflector hebben. De technische controle van de aanhangwagen achteraan, zal pas gebeuren na het beëindigen van het laatste manoeuvre Ontkoppelen en koppelen. Standlichten Stoplichten Achtermistlicht (indien aanwezig) Richtingaanwijzers 2 rode driehoekige reflectoren De examinator zal aan de kandidaat vragen alle lichten te doven, de handrem op te zetten, indien nodig de motor stil te leggen en uit het voertuig te stappen. PREVENTIEVE CONTROLE De kandidaat moet de controles hierna van buiten kennen en deze kunnen uitvoeren. Controle van de hydraulicaslangen van de stuurinrichting. Controle van de veilig gekoppelde aanhangwagen (koppelmechanisme). Controle van de remslang (en luchtdrukslangen bij luchtdrukgeremde tractor). Controle van de stuurhydraulicaslangen tractor - aanhangwagen. Controle van de staat van de banden. Aanduiden waar de brandblusser zich bevindt. Controle van het niveaupeil van de vloeistoffen: motorolie, vloeistof motorkoeling, remvloeistof (niet bij luchtdrukremmen), vloeistof stuurhydraulica en vloeistof ruitenwisser. Er wordt eveneens van de kandidaat verwacht dat hij aanduidt waar de respectievelijke vloeistoffen kunnen bijgevuld worden. (Indien het voertuig uitgerust is met elektronische verklikkerlichten om het niveau van de vloeistoffen af te lezen verwacht men van de kandidaat dat hij deze aanduidt op het dashboard). DASHBOARDCONTROLE Daarna vraagt de examinator terug plaats te nemen in het voertuig en op het dashboard de controlelampen aan te duiden voor: Brandstofvoorraad Laadstroomcontrole Voorgloeicontrole Motortemperatuur Toerenteller Snelheidsmeter Bedrijfsurenteller Drukluchtvoorraad (bij luchtdruk geremde tractor) Indien de kandidaat één van de verwachte punten tijdens het manoeuvre niet uitvoert, of wanneer hij dit niet correct uitvoert, dan weerhoudt de examinator de fout op het examenprotocol. Vooraleer de bewegende manoeuvres aan te vatten zal de kandidaat indien nodig de zitplaats en / of de achteruitkijkspiegels verstellen.

8 MANOEUVRE 2 MANOEUVRE 3 IN RECHTE LIJN ACHTERUITRIJDEN DRAAIEN IN ACHTERUIT IN EEN GARAGE Richtlijn: Rijd van hieruit achteruit in rechte lijn tot aan de 2 geel zwarte kegels. Opgepast, u mag de kegels, noch de baken raken. Met de wielen tussen de kegels rijden wordt niet als fout beschouwd. Indien u afwijkt mag u opnieuw vooruitrijden om de juiste richting te vinden. Eenmaal vooruitrijden wordt niet als fout aangerekend. Eerder gemaakte fouten blijven daarentegen gelden. Richtlijn: Vervolgens rijdt u terug vooruit tot de plaats die u het best schikt om het volgend manoeuvre aan te vangen, namelijk Draaien in achteruit in een garage. De garage bevindt zich achter de baken aan uw rechterzijde. De ingang ervan wordt gevormd door 2 geel zwarte kegels en de achterzijde van de garage wordt gevormd door 3 geel zwarte kegels. De zijkanten van de garage worden aangeduid door wit oranjerode kegels. * lengte van de sleep * lengte van de sleep 5 m 5 m 5 m 2,5 m m m m * + 30 * + 30 * m 7 m 7 m

9 Met de wielen tussen de kegels rijden wordt niet als fout beschouwd. Indien u afwijkt mag u opnieuw vooruitrijden om de juiste richting te vinden. Eénmaal vooruitrijden wordt niet als fout aangerekend. Eerder gemaakte fouten blijven daarentegen gelden. De opstelling in de garage is volbracht indien u tussen de geel zwarte kegels staat. Geef op dat ogenblik een teken (claxon). Richtlijn: Rijd het voertuig vervolgens vooruit om daarna achteruit te rijden en zodoende de aanhangwagen aan te koppelen. MANOEUVRE 4 ONTKOPPELEN EN KOPPELEN 5 m Richtlijn: Ontkoppel de aanhangwagen en rijd met de tractor vooruit en vervolgens achteruit om u naast de aanhangwagen op te stellen. Opgelet: De handelingen bij het ontkoppelen en koppelen moeten in volgorde per groep uitgevoerd worden. De volgorde binnen de groep mag verwisseld worden. Groep A: - Wielkeggen plaatsen - Handrem aanhangwagen opzetten - Loskoppelen van de hydraulische remleiding (bij pneumatische remleidingen eerst rood remvoorraad, dan geel - remcommando) - Loskoppelen van de leidingen voor de stuurhydrauliek - Loskoppelen elektrische leiding - Steunpoot plaatsen m 2,5 m Groep B: - Borgpen verwijderen - Trekhaakpal openen - Disseloog opheffen bij middel van steunpoot Groep C: - Langzaam vooruit rijden na ontkoppeling * m

10 Groep A: - Langzaam achteruit rijden naar de aanhangwagen en centreren van de tractor Groep B: - Disseloog neerlaten op de trekhaak bij middel van de steunpoot - Trekhaakpal sluiten - Borgpen aanbrengen Groep C: - Steunpoot volledig omhoog plaatsen - Aankoppelen van de leidingen voor de stuurhydrauliek - Aankoppelen van de hydraulische remleiding (bij pneumatische remleidingen eerst rood remvoorraad, dan geel - remcommando) - Aankoppelen elektrische leiding - Handrem aanhangwagen afzetten - Wielkeggen verwijderen - Controle van de lichten (standlichten, stoplichten, achtermistlicht, richtingaanwijzers, 2 rode driehoekige reflectoren) 6. Beheersing van het voertuig: correct gebruik van de achteruitkijkspiegels en de lichten, correct gebruik van de koppeling, versnellingsbak, gaspedaal, reminrichting; 7. Zuinig en milieuvriendelijk rijden: letten op het motorregime en het schakelen, remmen en versnellen; 8. Goed kijken: rondom kijken, correct gebruik van de achteruitkijkspiegels; dichtbij, verder weg, ver kijken; 9. Voorrang verlenen op kruispunten en overwegen, bij het veranderen van richting of rijstrook en bij manoeuvres; naderen en oversteken van kruispunten; 10. Juiste positie op de weg, de rijstroken, de rotondes en door bochten, volgens het type en de eigenschappen van het voertuig; voorsorteren; 11. Veilige afstand: voldoende afstand bewaren voor en naast het voertuig, voldoende afstand bewaren ten opzichte van de andere weggebruikers; 12. Snelheidsbeperkingen; 13. Verkeerstekens en instructies van verkeersagenten; 14. Het geven van signalen: signalen geven op de juiste momenten; correct reageren op signalen van andere weggebruikers; 15. Remmen en stoppen: tijdig gas minderen, afremmen of stoppen, waarbij rekening moet worden gehouden met de omstandigheden; anticipatievermogen. De kandidaat wordt uitgesteld indien: - een manoeuvre wordt beoordeeld met slecht ; - twee manoeuvres worden beoordeeld met onvoldoende ; - een manoeuvre wordt beoordeeld met onvoldoende en twee met voorbehoud ; - vier manoeuvres worden beoordeeld met voorbehoud. PRAKTIJKEXAMEN OP DE OPENBARE WEG De duur van het examen op de openbare weg: minimum 40 minuten. Het examen op de openbare weg gaat over de volgende punten: 1. Wegrijden na een stop in het verkeer, verlaten van een oprit; 2. Rijden op rechte wegen, tegenliggers kruisen, ook bij wegversmallingen; 3. Rijden door bochten; 4. Inhalen en voorbijrijden: inhalen van andere voertuigen, obstakels voorbijrijden, ingehaald worden; 5. Speciale verkeerselementen, waaronder: rotondes, overwegen, tram- of bushaltes, voetgangersoversteekplaatsen, stijgende of dalende weg over een lange afstand; De proef wordt volgens de volgende rubrieken beoordeeld: 1. bediening van het voertuig 2. plaats op de openbare weg 3. bochten 4. kruisen en inhalen 5. richtingsverandering 6. voorrang 7. verkeerslichten en bevelen 8. snelheid en verkeersinzicht 9. gedrag ten overstaan van andere weggebruikers 10. defensief rijden De rubrieken worden beoordeeld met goed, voorbehoud, onvoldoende of slecht. De kandidaat wordt uitgesteld indien: - een rubriek beoordeeld wordt met slecht ; - twee rubrieken beoordeeld worden met onvoldoende ; - een rubriek beoordeeld wordt met onvoldoende en twee met voorbehoud ; - vier rubrieken beoordeeld worden met voorbehoud ; - rijfouten of gevaarlijk rijgedrag die de veiligheid van het examenvoertuig, de passagiers of de andere weggebruikers direct in gevaar brengen.

11

Vademecum Openbare weg cat. C-CE VAK v.e. Vademecum Cat. C CE Openbare weg VAK

Vademecum Openbare weg cat. C-CE VAK v.e. Vademecum Cat. C CE Openbare weg VAK Vademecum Cat. C C Openbare weg VAK Te vervangen pagina s : Vademecum xaminator WIJIGINGSBLADN 2015.01 V cat C/C1_C/C1.v. (01/03/2015) Praktische proef op openbare weg VAK p. 10, 14, 16, 21-24, 33, 34,

Nadere informatie

Katern van de Mobiliteitsgids

Katern van de Mobiliteitsgids Katern van de Mobiliteitsgids nr 5 september 2007 gratis Bijgewerkt tot: februari 2008 Opfrissingscursus Verkeersreglement E. CAELEN (VSGB) - F. MEUNIER (FOD Mobiliteit) Deze publicatie is de vrucht van

Nadere informatie

Vademecum privé-terrein manoeuvres RB + VAK cat D v.e. Vademecum Categorie D/D1 RB+VAK Privaat terrein Manoeuvres

Vademecum privé-terrein manoeuvres RB + VAK cat D v.e. Vademecum Categorie D/D1 RB+VAK Privaat terrein Manoeuvres Vademecum privé-terrein manoeuvres RB + VAK cat D v.e Vademecum Categorie D/D1 RB+VAK Privaat terrein Manoeuvres Vademecum Examinator WIJZIGINGSBLADEN 2015.01 VM cat D/D1.v. E (01/03/2015) Praktische proef

Nadere informatie

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg?

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Land- en tuinbouwvoertuigen: hoe komt u er veilig mee op de openbare weg? Als verzekeraar en gespecialiseerd financieel dienstverlener in

Nadere informatie

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode Fiets je regelmatig? Wil je voor alledaagse verplaatsingen opnieuw je fiets gebruiken? Wil je meer te weten komen over de verkeersregels voor fietsers? Dan is dit handboek net wat je nodig hebt FIETSERS

Nadere informatie

Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen +

Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Theorie voor de B- Rijbewijs: Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Pagina 14 Kentekenbewijzen LES 3 Inrichting, belading en slepen Pagina 18 van voertuigen LES 4 Borden + verkeerstekens

Nadere informatie

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT 1. Tenminste 16 jaar oud zijn. 2. Een medische verklaring overleggen, strekkende tot het in staat zijn om een bromfiets te mogen besturen.

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Noot Deze uitgave is een verkorte populaire versie voor instructief gebruik. Door de verkorting en de tekst aanpassingen kan aan dit document geen juridische

Nadere informatie

navb dossier Veiligheid op de openbare weg Bundel N 143 DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2015/2

navb dossier Veiligheid op de openbare weg Bundel N 143 DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2015/2 navb dossier DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2015/2 Bundel N 143 Veiligheid op de openbare weg Bundel N 143 navb dossier Inhoud Veiligheid op de openbare weg De navb dossiers zijn driemaandelijkse uitgaven

Nadere informatie

Het Nieuwe Rijden Handleiding voor de rijopleiding B

Het Nieuwe Rijden Handleiding voor de rijopleiding B Het Nieuwe Rijden Handleiding voor de rijopleiding B Handleiding voor de rijopleiding B Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 Wat is Het Nieuwe Rijden 4 H et Nieuwe Rijden in de rijopleiding 7 Deel 1 Voertuigbediening

Nadere informatie

Handelingsanalyse. volgens rijprocedure. Categorie

Handelingsanalyse. volgens rijprocedure. Categorie Handelingsanalyse volgens rijprocedure Categorie B Hierna vindt u de handelingsanalyse voor de auto, de rijprocedure heeft als basis gelegen bij het maken van deze handelingsanalyses. Het is raadzaam om

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

PRAKTIJKBOEK. GRATIS RIJBEWIJS ONLINE 2013 (versie 7 december 2013 157 pagina s)

PRAKTIJKBOEK. GRATIS RIJBEWIJS ONLINE 2013 (versie 7 december 2013 157 pagina s) PRAKTIJKBOEK GRATIS RIJBEWIJS ONLINE 2013 (versie 7 december 2013 157 pagina s) In dit praktijkboek staan verschillende checklists. Gebruik deze tijdens je opleiding. + VERWACHTE WETSWIJZIGINGEN IN 2014

Nadere informatie

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot HANDBOEK GRO Versie 8 juli 2013 Eugeen Van Aerschot VOORWOORD Je bent nu met succes geslaagd voor het theorie-examen, maar wat nu? Beslis je om meteen te leren rijden met een begeleider (model 36 maanden)

Nadere informatie

Handleiding Alles over fietsen

Handleiding Alles over fietsen Alles over fietsen Doel van deze handleiding 2 De voordelen van fietsen 2 Een veilig uitgeruste fietse 3 Handig materiaal voor onderweg 5 Basisverkeersregels voor fietsers 8 Onderhoud van de fiets 14 De

Nadere informatie

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom 4 Brochure voor de wegbeheerder Zone 30 Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom zone 30 Redactie Isabelle Janssens, BIVV Coördinatie An Volckaert, BIVV In samenwerking met de Afdeling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding A72, A82, A92

Gebruikershandleiding A72, A82, A92 Gebruikershandleiding A72, A82, A92 Gebruikershandleiding A72---A92 Serienummers van uw tractor Model = model indentificatie wordt gebruikt voor service en onderdelen Indentificatie number = serie nummer

Nadere informatie

Inhoud. Defensief autorijden, hoe doe je dat concreet?...1. Algemeen... 1

Inhoud. Defensief autorijden, hoe doe je dat concreet?...1. Algemeen... 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Defensief autorijden, hoe doe je dat concreet?...1 Algemeen... 1 1.1 HET VERMIJDEN DAT JE ZELF FOUTEN BEGAAT....1 1.1.1 De fase voor het rijden (voor de eigenlijke verkeersdeelname)....

Nadere informatie

EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL

EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL 0 EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL [Geef tekst op] 1 Inhoudsopgave 1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Nadere informatie

HANDLEIDING MINI ONE MINI COOPER

HANDLEIDING MINI ONE MINI COOPER HANDLEIDING MINI ONE MINI COOPER HARTELIJK GEFELICITEERD MET UW NIEUWE MINI Opmerkingen met betrekking tot de handleiding De nadruk is gelegd op een snelle oriëntering in deze handleiding. Bepaalde onderwerpen

Nadere informatie

Indeling verkeersovertredingen en alcohol, drugs en geneesmiddelen 14

Indeling verkeersovertredingen en alcohol, drugs en geneesmiddelen 14 Indeling verkeersovertredingen en alcohol, drugs en geneesmiddelen 14 Indeling van de verkeersovertredingen 14.1 De verkeerswet bepaalt vier graden van overtredingen, volgens het gevaar dat ze opleveren.

Nadere informatie

KI @ A MOTORS JCIIG= INSTRUCTIEBOEKJE

KI @ A MOTORS JCIIG= INSTRUCTIEBOEKJE KI @ A MOTORS JCIIG= INSTRUCTIEBOEKJE Nu u de trotse eigenaar van een Kia Joice bent, zal men u wellicht heel wat vragen voer uw auto en de producent ervan stellen "Wie of wat is Kia?", "Wat betekent

Nadere informatie

Kerncijfers 2008. 17 februari 2009 VZW GOCA TECHNOLOGIESTRAAT 21-25 B 1082 BRUSSEL TELEFOON : +32.2.482.34.75 FAX : +32.2.468.51.

Kerncijfers 2008. 17 februari 2009 VZW GOCA TECHNOLOGIESTRAAT 21-25 B 1082 BRUSSEL TELEFOON : +32.2.482.34.75 FAX : +32.2.468.51. Kerncijfers 2008 17 februari 2009 Autokeuring & Rijbewijs VZW GOCA TECHNOLOGIESTRAAT 21-25 B 1082 BRUSSEL TELEFOON : +32.2.482.34.75 FAX : +32.2.468.51.82 Kerncijfers 2008 definitief 17022009 17/02/2009

Nadere informatie

1 van 8 16-3-2009 11:59

1 van 8 16-3-2009 11:59 1 van 8 16-3-2009 11:59 Voorwoord Printversie Printversie met plaatjes Bergtrainingen 2009 Diverse malen hebben we het over de gevarenzone in een bocht gehad. Om dit principe te verduidelijken hebben we

Nadere informatie

Brancherichtlijn optische en geluidssignalen brandweer. Herziene druk

Brancherichtlijn optische en geluidssignalen brandweer. Herziene druk Brancherichtlijn optische en geluidssignalen brandweer Herziene druk Brancherichtlijn optische en geluidssignalen brandweer Herziene druk Tekst zoals deze luidt na de eind 2003 vastgestelde wijzigingen

Nadere informatie

Onderweg naar meer ervaring!

Onderweg naar meer ervaring! Brochure voor nieuwe bestuurders Met bijlage speciaal voor ouders Onderweg naar meer ervaring! Rijbewijs op zak? Ontdek onze tips voor veilige trips. Met handige tips voor/over gemotoriseerde tweewielers

Nadere informatie

GIDS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

GIDS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN GIDS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Editie 04-2015 1. DEFINITIES a) Oldtimer Om in aanmerking te komen voor het oldtimerstatuut gelden twee voorwaarden: 1. Leeftijd alle categorieën van voertuigen met een leeftijd

Nadere informatie

Deze brochure werd gedrukt in augustus 2015 De inhoud stemt overeen met de op dat tijdstip beschikbare gegevens.

Deze brochure werd gedrukt in augustus 2015 De inhoud stemt overeen met de op dat tijdstip beschikbare gegevens. Deze brochure werd gedrukt in augustus 2015 De inhoud stemt overeen met de op dat tijdstip beschikbare gegevens. Verantwoordelijke uitgever : K. Genoe, Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel D/2015/0779/27

Nadere informatie