Spakenburgse Vrijheids Partij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spakenburgse Vrijheids Partij"

Transcriptie

1 Spakenburgse Vrijheids Partij voor behoud van de Westerse cultuur in het Bunschoter belang C. Huijgen 2010 Verkiezingsprogramma Spakenburgse Vrijheids Partij SVP 2010

2 Spakenburgse Vrijheids Partij voor behoud van de Westerse cultuur in het Bunschoter belang Voorwoord In 2002 is de stap naar de politiek gemaakt, hierbij zijn uiteenlopende ervaringen in de partij Betaalbaar Bunschoten (BB) opgedaan. BB heeft zowel de rol van oppositiepartij ( ) als van regeringspartij ( ) ingenomen. Het jaar 2009 is een belangrijk jaar voor de partij. In dat jaar zette de politieke afbrokkeling van BB met het vertrek van drie burgerleden en de tweede wethouder door. Het laatste lid van het bestuur stapte ook op en ik bleef als enige over in de fractie. Een tweetal wethouders maakten hun werk dus niet af en profiteerden zelfs van wachtgeldregelingen, die hun eigen partij nota bene kritisch beoordeelde. Er waren strubbelingen op de achtergrond, de chemie in de groep ontbrak en er was geen steun voor de fractievoorzitter. Bovendien was er een constante strijd tussen mij en de rest van de fractie om het originele gedachtegoed van BB te bewaken. De politieke koers stond onder druk en het eigen verkiezingsprogramma werd onderbelicht. Er leken zelfs monistische tendensen op te komen terwijl de partij altijd een grote mond had over het dualisme. Verdere details zijn nu niet aan de orde. BB heeft goede politieke resultaten behaald, hierover is veel gerapporteerd in de nieuwsbrieven die BB regelmatig uitstuurde. Het is dan ook zuur dat het zo gelopen is. In de media werd de nadruk gelegd op de negatieve beeldvorming en de leegloop van de medewerkers in plaats van dat de behaalde politieke successen werden opgemerkt en vooral uitgediept. In de beeldvorming stond BB er slecht voor, ook was er ondertussen een groot tekort aan opvolgers. Het ligt dan ook voor de hand dat de partij zichzelf gaat opheffen op de komende laatste ledenvergadering, waar de leden het laatste woord hebben. Nadat het mislukt was om achter de schermen mij als fractievoorzitter buiten spel te zetten resteerden er voor mij maar twee reële opties. Een nieuwe partij oprichten met daarin een aantal PVV-elementen of stoppen met de hele politiek. De uitdaging om een nieuwe partij op te richten was groter dan het blijven trekken aan het dode paard dat BB heette. De zoektocht naar meedenkers en lieden die hun nek durven uitsteken gaat dus door. Een nieuwe partij zal zich moeten blijven profileren en er zal geen angst moeten zijn om de eigen idealen hoog te willen houden. Met BB is dat niet goed gelukt omdat er blijkbaar niet de juiste mensen in terecht waren gekomen. Mijn drijfveren en idealen zijn overeind gebleven en tot een zodanige hoogte gegroeid dat er een compleet nieuw programma voor een nieuwe partij is ontstaan. Het is mij dan ook een genoegen om u het verkiezingsprogramma van de Spakenburgse Vrijheids Partij (SVP) te presenteren. U kunt dit programma lezen en mee laten wegen bij de keus die u straks kunt maken bij de verkiezingen in maart In een tijd waarin het vertrouwen in partijen en politici onder druk staat spreek ik de wens uit dat u toch gebruik zult maken van uw democratisch recht en zo uw gang naar de stembus weer wilt maken 6 mei Peter Frans Koops raadslid gemeente Bunschoten voor Betaalbaar Bunschoten ( ) en voor de Spakenburgse Vrijheids Partij ( )

3 Inleiding Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Spakenburgse Vrijheids Partij (SVP). Deze partij is ontstaan om het vacuüm op te vullen dat is ontstaan door het afbrokkelen en mogelijk wegvallen van de lokale partij Betaalbaar Bunschoten. Tegelijk is de mogelijkheid aangegrepen om de kiezer van de gemeente Bunschoten een nieuw alternatief te bieden bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart Er is geprobeerd een lokale afdeling van de Partij voor de Vrijheid (PVV) op te richten. Hiervoor is op dit moment nog geen toestemming gekregen omdat de PVV eerst in een aantal grote steden aan de gemeenteraadsverkiezingen wil gaan meedoen. We respecteren het besluit uit Den Haag, maar willen ondertussen wel een nieuwe plaatselijke partij oprichten die veel sympathie heeft voor het gedachtegoed van de PVV. De SVP is een partij die zich ook zorgen maakt om de islamisering van Nederland. Vooral de radicale 2 en fundamentalistische tak van de op wereldheerschappij beluste ideologie is ons een doorn in het oog. In onze gemeente speelt de problematiek van de opkomst van de islam nog niet zo, maar de zorgen en problemen die er landelijk zijn in de grote steden, worden gedeeld. In dit programma worden daarom een aantal zaken genoemd die raakvlakken hebben met de landelijke politieke standpunten van de PVV. Mocht over vier jaar blijken dat de PVV landelijk een groot bestaansrecht heeft gekregen, dan zal opnieuw geprobeerd worden om de SVP om te vormen naar een echte lokale afdeling van de PVV. De SVP zal dan wel moeten hebben laten zien dat ze een stabiele partij is. De partij zal vertegenwoordigd moeten worden door politici met ruggengraat, durf en doorzettingsvermogen, ook zullen zij een broertje dood moeten hebben aan heilige huisjes en vastgeroeste politieke mores en achterkamerpolitiek. Naast een aantal raakvlakken met de PVV heeft de SVP ook een flink aantal standpunten, die tot het gedachtegoed van Betaalbaar Bunschoten behoorden. De gedachten over de islamisering die kiezers van de SVP hebben kunnen ook worden waargenomen bij mensen die landelijk op de SGP stemmen 3. De groei van het aantal moskeeën wordt bij de Staatkundig Gereformeerden nog tegengegaan. Ook voelt de SVP veel sympathie voor het conservatisme waarvan De Edmund Burke Stichting een spreekbuis is 4. In dit verkiezingsprogramma wordt een aantal malen gebruik gemaakt van noten die aan het eind van dit document worden uitgewerkt. In deze noten staat extra informatie over een bepaald onderwerp. Ook kan er verwezen worden naar een bijlage op de website Op deze website is het complete programma te lezen. Alle extra bijlagen zijn te lezen via het menu Leesvoer. Bovendien is er een samenvattend A4-tje met de speerpunten te downloaden. De SVP is een groot voorstander van interactief politiek bedrijven en zij probeert de politiek dichter bij de burger te brengen. Via de ideeënbus op de site kunt u als lezer een bijdrage leveren aan dit verkiezingsprogramma. De SVP biedt u met de website, die als uitgebreid naslagwerk fungeert, meer aan dan een verkiezingsprogramma van een plaatselijke politieke partij. We wensen u veel leesplezier!

4 Algemeen Wat is de Spakenburgse Vrijheids Partij (SVP)? De SVP is een nieuwe lokale partij in de gemeente Bunschoten. In de gemeenteraad van Bunschoten is voldoende ruimte voor een nieuwe partij. Met de verkiezingen in maart 2010 in het verschiet zijn er dus voor enthousiaste mensen met politieke ambities volop mogelijkheden en nieuwe kansen. Die kansen worden door de SVP aangegrepen. De SVP is de eerste en enige partij in Bunschoten die openlijk sympathiseert met het gedachtegoed van de landelijke PVV, de partij van Geert Wilders en zijn medefractieleden. De kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat niet alle standpunten of uitspraken uit de koker van de PVV gedeeld worden 5. De SVP bevat een mix van het gedachtegoed van Betaalbaar Bunschoten en de PVV. Bovendien past het standpunt van de SGP over de islamisering en het stoppen van de groei van moskeeën binnen de SVP. De SVP stelt dat de radicale islam een antichristelijke ideologie is, die het vrije Westen probeert te veroveren en waartegen in Nederland moet worden opgetreden en het land tegen moet worden beschermd. De SVP is een partij dicht bij de bevolking. De SVP geeft burgers inspraak in dit verkiezingsprogramma door middel van interactieve deelname aan de totstandkoming en bijschaving van dit programma. De SVP voelt zich aangesproken door het conservatisme en ziet in Lucas Hartong 6 (plaats 5 op de lijst PVV Europa) een voorbeeldfiguur van een christen in de politiek. De SVP is een rechtse, conservatieve partij. Bij de SVP is geen ruimte voor bekrompenheid en hypocrisie in verband met de besteding van de zondag. Zondagsheiliging is een groot goed maar hoort in principe thuis bij het terrein van de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens. De overheid moet terughoudend optreden bij de discussie over de zondagsrust. Bij het vraagstuk van de 24-uurs economie is het goed dat op zondag de winkels gesloten blijven, omdat dit in de scheppingsorde is ontworpen en dus goed voor de mens is. Bij de SVP is ruimte voor veel levensbeschouwingen en christenen in de politiek. De term christelijke partij spreekt ons minder aan, dit is slechts een naam. Het christelijke karakter moet blijken uit het handelen van politici in plaats van dat dit gebaseerd is op een naam. De SVP wil omzien naar de zwakken in de maatschappij. De bewogenheid van Jezus voor alle mensen ziet de SVP als richtsnoer voor haar handelen. De woorden van Jezus uit Mattheus 7 : 12: Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten. en de hiervan afgeleide Gulden Regel: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet fungeren voor de SVP als grondslag. Beide citaten zijn een inspiratiebron voor de SVP. De SVP heeft de Bijbelse naastenliefde hoog in het vaandel, ze houdt van de moslim maar wijst de islam als politiek systeem, als gevaarlijke ideologie en vijand van het vrije Westen af. Dit naar analogie van Jezus die de zondaar liefheeft, maar de zonde haat. De SVP koestert warme gevoelens bij grote denkers als professor Bob Smalhout, die iedere zaterdag een goede column in de Telegraaf verzorgt, en arabist Hans Jansen die een aantal goede boeken geschreven heeft waarin de schaduwzijden van de islam op een eerlijke en objectieve wijze worden belicht 7. De SVP heeft bewondering voor Ben Kok die als joods-christelijk pastor een groot aantal artikelen met een waarschuwend appèl over de opkomst van de islam heeft geschreven. 8 De SVP staat tevens een progressieve ontwikkeling van onze gemeente voor op het vlak van de ruimtelijke ordening, algemeen bestuur, veiligheid en onderwijs in het belang van alle burgers. De SVP wil politiek bedrijven voor behoud van de Westerse cultuur in het belang van de Bunschoter bevolking met een knipoog naar Geert Wilders (PVV)!

5 De Spakenburgse Vrijheids Partij Schematisch

6 Grondslagen en missie van de SVP - Het Bijbelse Woord uit Mattheüs 7:12 Verbondenheid met het Conservatisme Sympathie voor grote denkers Affiniteit met het islamstandpunt van SGP en PVV Doorgroeien naar een officiële PVV-afdeling Bunschoten Voorlichting en studie over de islam De mensen van de SVP kieslijst Gijsbert Beekhuis (5) - Juul de Graaf (3) - Loes van Buuren (2) Peter Frans Koops (1) - Henk van Diermen (4)

7 Islamisering Met de beschrijving van de islam op hoofdlijnen voldoet een citaat uit een column van professor Bob Smalhout; De islam is niet alleen een godsdienst, zoals velen in West-Europa nog abusievelijk denken. Het is een allesomvattend politiek systeem, verpakt in een religieus kleed dat alle aspecten van het menselijk leven tot in detail bepaalt. En zoals bij Mohammed de zegetocht van de islam is begonnen met zijn migratie naar Medina, zo dienen ook de moslims die migratie als voorbeeld en uitgangspunt te nemen voor de verspreiding van de islam over de rest van de wereld. Het ideaal is uiteindelijk het wereldkalifaat, een wereldomvattend politiek, sociaal en religieus systeem dat gebaseerd is op de Koran, de Soenah (het voorbeeld van Mohammed), de Hadith (de mondeling overgedragen tradities) en de Sharia (de islamitische wetgeving). Het grote gevaar in het Westen is ongelofelijke naïviteit, die geleid heeft tot een levensgevaarlijk cultuurrelativisme 9. Wij denken dat onze vrijheid van godsdienst, onze gelijkwaardigheid van beide geslachten en de scheiding van kerk en staat universele begrippen zijn. Maar dat is het niet in de islam. Wij zijn, als burgers van een joods-christelijke beschaving, in de ogen van de imams en de ullahs slechts inferieure wezens die in een islamitische staat altijd tweederangs burgers zullen blijven, de zogenaamde dhimmi s. Het voert nu veel te ver om dieper op de islam en de islamisering in Nederland in dit programma in te gaan. Wel willen we nog opmerken dat de SVP in de landelijke discussie over de islamisering aan de zijde staat van de PVV en de SGP, dus absoluut geen lid van de linkse kerk 10. Dit zijn momenteel de enige twee politieke partijen die de schaduwzijden van de islam durven te benoemen. Ook stellen zij de vervolging van christenen in islamitische regimes in de Tweede Kamer aan de orde, iets waarbij andere partijen met een C in de naam nog wel vaak in gebreke blijven. In het boek Geheime Gelovigen, wat er gebeurt als moslims Jezus volgen van Anne van der Bijl wordt deze christenvervolging getekend. 11 In onze gemeente valt het zogezegd nog wel mee met de opkomst van de islam. Slechts tien kilometer zuidelijker, bij onze grote vriend Amersfoort, is dit allang niet meer het geval. In onze gemeente zitten we niet te wachten op een straatbeeld met hierin een moskee met grote minaret. Mocht het verenigingsgebouw van de Turkse gemeenschap ooit nog gaan evolueren tot een echte moskee dan zal de SVP deze ontwikkeling proberen tegen te houden. Van overlast van Marokkaanse straatjeugd is bij ons gelukkig nog geen sprake. De SVP is nu tevreden over allochtonen, die hard werken en min of meer geïntegreerd zijn in Bunschoten. Dat zij behoren tot een zogenaamde gematigde islam is een fabeltje, anders hadden ze zich wel meer openlijk gedistantieerd van grote terroristische aanslagen zoals in Londen, Madrid en op 9/11 met de vernietiging van de Twin Towers 12. De SVP is voor een burkaverbod op straat en in overheidsgebouwen met publieke loketfunctie is het gewenst om geen hoofddoek of andere symbolen afgeleid van de islamitische cultuur te dragen. Deze punten zijn nodig om de islamisering als sluimerend proces te remmen 13. In openbare gebouwen en op straat is de voertaal 14 Nederlands of Spakenburgs dialect. De SVP is voorts tegen gescheiden (mannelijke/vrouwelijke) inburgeringcursussen. Ook ondersteunt de partij die ambtenaar die om principiële redenen geen moslim importhuwelijk wil sluiten. Een ambtenaar moet de vrijheid van geweten hebben om niet met de sluimerende komst van de islamisering mee te hoeven doen.

8 Algemeen bestuur Bunschoten is een autonome en zelfstandige gemeente die trots is op haar eigen cultuur en identiteit. Een rijk geschakeerd verenigingsleven, goede werklust, sociale verbanden en relaties in buurt, vereniging, kerk, en scholen zijn de ingrediënten van een fijne gemeenschap waar ruimte is voor vernieuwing en respect voor het verleden. De SVP kent geen angst dat Bunschoten zich ontwikkelt tot een soort Amersfoort aan Zee. Deze leuk bedachte politieke kreet is voor de SVP krachteloos. Bunschoten zal in het overleg met de provincie over zaken die Bunschoten raken het belang van ons mooie dorp goed in de gaten moeten houden. In dit overleg moet de gemeente kritisch zijn in het meedoen van georganiseerde onderzoeken door externe bureaus. Bunschoten zal gastvrij moeten zijn voor gasten, toeristen en derden die onze gemeente aandoen. Inspanningen om deze bezoekers kennis te laten maken met onze cultuur, godsdienst, verenigingsleven en sport zullen aangemoedigd moeten worden. Bunschoten is geen eiland maar een levendige gemeente in een dynamische wereld. De SVP opteert voor twee soorten gemeenteraadsvergaderingen. De eerste raad heeft een groot informatief karakter, met hierin veel spreekrecht voor de burgers. De tweede raad is besluitvormend van aard, waarin meer ruimte is voor het politieke debat. Met deze twee raadsvergaderingen zijn de raadscommissies en de burgerleden niet meer nodig en kunnen dus worden afgeschaft. Dit levert de gemeentekas veel geld op doordat er bezuinigd kan worden op vergaderingen en notuleerkosten. Ook is er meer tijd beschikbaar voor politici om zich onder de bevolking te begeven om zich op de hoogte te stellen en te houden van het wel en wee van de burgers. De gekozen raadsleden moeten hun verantwoordelijkheid nemen en een termijn van vier jaar afmaken, anders moeten ze niet op een lijst gaan staan. Het houden van een politieke markt, zoals in de gemeente Almere 15, ziet de SVP ook als een goed middel om de politiek dichter bij de burgers te brengen. De SVP is een grote voorstander om het college van B&W te laten invullen door twee wethouders. Daar waar er problemen komen zal de burgemeester open moeten staan om daar waar nodig ook een zwaardere inhoudelijke portefeuille te vervullen. In de achterliggende periode is gebleken dat een invulling van twee fulltime wethouders prima te doen is. Dat wethouders hun karwei niet afmaken staat hier los van. Mocht de SVP ooit in haar bestaan een wethouder leveren, wat overigens niet meteen in de lijn der verwachting licht, dan zal deze in het openbaar een publieke belofte moeten doen op het Spuiplein met de strekking geen gebruik te zullen maken van enige wachtgeldregeling dan ook. Het idealisme zal superieur moeten zijn aan het materialisme bij politici van de SVP. Het dualisme 16 zoals dat in de periode bij Betaalbaar Bunschoten is geprofileerd spreekt de SVP aan en zal daarom worden voortgezet. De SVP pleit voor een sobere invulling van de rekenkamercommissie, naast een externe voorzitter met landelijke ervaring moet de mogelijkheid blijven bestaan dat er eigen raadsleden in de commissie meedoen. Een kostenbaten analyse van de huidige samenstelling met twee dure externe krachten zal zeker moeten plaatsvinden. Overigens is het de laatste jaren nog niet voorgekomen dat de burgers van Bunschoten gebruik hebben gemaakt van het burgerinitiatief. Door middel van het verzamelen van een aantal handtekeningen kunnen de burgers een onderwerp agenderen. De gemeente kan deze mogelijkheid voor burgers om impliciet politiek te bedrijven meer voor het voetlicht brengen op haar gemeentepagina in de lokale pers.

9 Openbare orde en veiligheid Naast het feit dat handhaving van de openbare orde een taak van de overheid is, stelt de SVP dat er op dit terrein ook een taak ligt voor de burger. Het is de hoogste tijd voor terugkeer van het fatsoen op straat. Naast fatsoen op straat ook meer fatsoen via gezin, opvoeding, school, kerk en politie. De SVP is voor de instelling van een vrijwillige burgerwacht te beginnen in de weekends in en rond het centrum. Deze burgerwacht kan gecombineerd worden met het instellen van politievrijwilligers 17. Belangrijkste taak zal moeten zijn om de rust op straat te handhaven en mogelijk criminele calamiteiten te voorkomen. De SVP ziet graag strengere straffen voor baldadige jeugd, recidive criminelen en drugsdealers. Hoewel dit op landelijk niveau moet worden aangepakt kan de plaatselijke politie hier alvast een voorschot op nemen. Het instellen van een straatverbod voor criminele hangjongeren kan ook een middel zijn om de orde op straat te verbeteren. Op het vlak van de relationele sfeer moet de gemeente voldoende bevoegdheden krijgen en ook gaan inzetten om huiselijk geweld tegen te gaan. Ook moet het lastig vallen door ex-partners (stalking) hogere prioriteit krijgen in een tijd waarin het aantal echtscheidingen toeneemt. De gemeente kan in samenwerking met de politie en landelijke overheid ook hierbij het straatverbod als middel inzetten. Naast het overmatige gebruik van alcohol is er een groeiend gebruik van drugs die veel levens van onze burgers sloopt. Hoewel het hier een zaak treft die valt onder de verantwoordelijkheid van de mens als individu kan het gebruik van en de handel in drugs zorgen voor overlast op straat. Om het voor dealers, die vaak van buiten onze gemeentegrenzen met die troep binnen ons dorp klanten werven, zo onaantrekkelijk mogelijk te maken pleiten wij voor meer justitiële infiltratie. De anonieme kliklijn is een middel om de strijd aan te gaan tegen deze handel. Alles moet er dus op gericht zijn de handel in drugs in onze gemeente zo oninteressant mogelijk te maken. Het nuttige werk van de Moedige Moeders zal steun moeten blijven krijgen van het gemeentebestuur. Voorlichting op scholen over deze verwoestende genotsmiddelen zal nodig blijven. De SVP zal samenwerkingsverbanden zoals het Veiligheidshuis in Amersfoort, waaraan de gemeente Bunschoten meebetaalt kritisch blijven volgen. Dergelijke participatie moet gericht zijn op krachtige aanpak van recidive jongeren in plaats van het instandhouden van een extra baantje met gevaar voor bureaucratische en administratieve rompslomp. Het Veiligheidshuis Amersfoort zal goede resultaten moeten boeken op het vlak van terugdringen van de criminaliteit in onze gemeente, anders moet Bunschoten stoppen met deelname aan dit project. Het instellen van de Bestuurlijke Opsporingsambtenaar (BOA) moet gecombineerd worden met effectieve inzet van politiesurveillanten die door Den Haag betaald worden. In de gemeente Bunschoten werkt een wijkteam van de politie regio Utrecht aan de veiligheid in de wijken. In een tijd van regionalisering en modernisering opteert de SVP voor het behoud van het eigen politie bureau Bunschoten. De SVP wil in overleg met de voetbalverenigingen en de burgemeester de noodzaak van het drankverbod tijdens de voetbalderby heroverwegen. Wij zijn van mening dat de vrijheid voor een grote groep burgers om een pilsje te drinken niet aangetast mag worden door het wangedrag van een kleine groep raddraaiers. Het beleid van de sportclubs zal hiervoor wel gericht moeten zijn om ook de eigen leden bij misdraging effectief te bestraffen.

10 Verkeer en vervoer In de samenwerking met de provincie zullen de belangen voor Bunschoten hoog op de agenda moeten staan. De mogelijkheid om de polderwegen die uitkomen op de Bisschopsweg te openen in de ochtendspits voor verkeer dat ons dorp verlaat moet worden onderzocht, dit hoeft zeker niet door een extern bureau. De twee plaatsen op de Amersfoortseweg, nabij Polynorm, waar nu stoplichten staan zorgen nogal voor opstoppingen in de spitsuren. Deze zouden vervangen kunnen worden door rotondes, dit om de doorstroming in de ochtendspits te verbeteren. Op dure en overbodige rotondekunst zit de SVP niet te wachten. De verkeersplannen in het zuiden van onze gemeente moeten gericht zijn op een vlotte ontsluiting van het werkverkeer. Het nieuw aan te leggen industriegebied ten zuiden van Polynorm moet goed bereikbaar worden De problemen op de Vaartweg zijn ons inziens de laatste jaren uitvergroot. Meer drempels zijn ongewenst, één of meerdere flitspalen als snelheidsbeperkende maatregel voldoen hier om hardnekkige hardrijders aan te pakken. Bushokjes moeten gemaakt worden met vandalisme bestendig materiaal (hufterproof). Wellicht is het nog beter om de hokjes maar helemaal af te schaffen. Het fietsgebruik moet met alle mogelijke middelen gestimuleerd worden. De gebieden rond kerken en scholen moeten autoluw worden gemaakt om burgers te stimuleren de fiets te gebruiken. De SVP gaat uit van het principe de vervuiler betaalt. Een betaalbaar tarief voor het langer parkeren in de parkeergarage is dan ook gerechtvaardigd. Voor het kort parkeren om even de boodschappen te doen is het verstandig om deze voorziening gratis te houden. De rol van de reclame kan goed gebruikt worden om het onderhoud van de parkeergarage mede te financieren. De SVP is een voorstander om als gemeente mee te doen met de jaarlijkse autoloze zondag. Het openbaar vervoer moet op een zodanig peil blijven dat het voor ieder een alternatief wordt om eens met het openbaar vervoer een dagje uit te gaan. Voor 65 plussers en minder validen moet onderzocht worden of er gratis mogelijkheden voor dit vervoer voor deze doelgroepen te realiseren is. hufterproof bushokje

11 Onderwijs en vorming De vorming van en het onderwijs aan onze kinderen zien wij uiteindelijk in het Bijbels perspectief. Door o.a. het onjuiste gebruik van televisie en internet worden onze kinderen echter voortdurend aangevallen in het proces van geestelijke groei. Goed onderwijs met daarin ook aandacht voor de ontwikkeling van maatschappelijke en de sociale talenten kan een bijdrage leveren aan de vorming van onze jongeren. Naast het volgen van de gewone lessen moet er ruimte zijn voor het geven van gastlessen en voorlichting op het gebied van alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele voorlichting, pesten, taalverruwing etc. Deze lessen kunnen een bijdrage leveren in het bewust worden van de gevaren in onze samenleving. Tevens dragen ze bij aan de sociale en maatschappelijke vorming van onze kinderen 18. De lessen over onze vaderlandse geschiedenis en onze nationale identiteit en de betekenis hiervan voor vandaag moeten uiteraard ook voldoende aandacht blijven behouden. Hiernaast kan de gemeente een stimulerende factor innemen in het laten halen van een EHBO diploma op de basisscholen met aandacht voor reanimatie. De plannen voor het bouwen van een brede school in het gebied Rengerswetering worden door de SVP omarmt. In deze school kan een afdeling voor speciaal onderwijs worden geïntegreerd met regulier basisonderwijs. In deze school zal er veel meer moeten worden samengewerkt tussen de aparte denominaties (Protestants Christelijk, Gereformeerd, Katholiek en openbaar). Deze school zal een afspiegeling van de maatschappij moeten zijn waarop kinderen al vroeg in aanraking komen met andersdenkenden, wat gericht is op een gezonde ontwikkeling van het kind. De identiteit van de nieuwe brede school heeft een christelijk en gastvrij karakter, op deze school is zeker plaats voor moslimkinderen. De gemeente Bunschoten kan hiermee landelijk een voorbeeldfunctie vervullen. Hier ligt een grote uitdaging. Voor aparte islamitische scholen is geen plaats, omdat deze landelijk slecht presteren en ze een gezonde integratie dwarsbomen 19. De functie van leerplichtambtenaar moet goed bezet worden. Verder vinden wij dat er nog meer samenwerking tussen de lokale sportverenigingen en de scholen moet komen. Voor een goede gezondheid van de jeugd is het van groot belang dat de jeugd meer gaat bewegen en denken. De aanpak van taalachterstand moet een continu aandachtsgebied blijven. Veel gemeenten zijn jaarlijks tienduizenden euro s kwijt aan het vervoer van leerlingen over zeer grote afstanden. Ook in onze gemeente zijn er kosten van leerlingenvervoer voor onderwijs dat aansluit bij hun geloofsrichting of levensovertuiging. Het is het gevolg van een bijna honderd jaar oud artikel 23 in de Grondwet waarin de vrije schoolkeuze van ouders is geregeld. De SVP vraagt zich af of het nog wel zo vanzelfsprekend is de gemeentebegroting hiermee te belasten. De vrijheid van onderwijs is vanzelfsprekend. Deze wordt zelden of nooit ter discussie gesteld. Maar ook deze vrijheid loopt, zoals veel andere vrijheden, tegen haar grenzen op. Moslims kunnen dezelfde claims leggen als mensen die hun kind per se naar een speciale reformatorische school willen laten reizen. Wie zegt dat er over een aantal jaren geen speciale islamitische scholen zijn waar veel mensen gebruik van willen maken? Daarom is het goed nu een fundamentele discussie te voeren om te voorkomen dat we straks met een heleboel lapwerk zitten 20

12 Cultuur, Recreatie en Sport Het behoud van ons cultureel erfgoed is voor ons belangrijk. Enige nuchterheid en realiteitszin is hier wel geboden. Het is niet gewenst om alle oude gebouwen te behouden of te restaureren. Men kan gewoonweg niet alles blijven bewaren zoals het vroeger was. Dit is goed te zien bij het aantal burgers dat nog in klederdracht loopt. Instellingen als het museum Spakenburg moeten door de gemeente geholpen blijven al zullen zij zichzelf op de duur financieel moeten kunnen bedruipen. Particulier initiatief zoals bij de bouw van de molen kan gestimuleerd worden door de gemeente. Hierbij moet zij zich evenwel terughoudend opstellen en hooguit een faciliterende rol innemen. De mogelijkheden om te kamperen bij de boer en de Bed & Breakfast functie bij particulieren moeten door de gemeente ondersteund worden. Hierbij moeten initiatieven niet door al te uitgebreide regelgeving gefrustreerd worden. De SVP staat voor het bevorderen van toerisme zowel als dag- als verblijfstoerisme. Deze maatregelen zijn nodig om meer mogelijkheden te bieden aan toeristen die in Bunschoten willen recreëren en overnachten. Het gebied rond de voormalige waterzuiveringsinstallatie bij de Oostdijk kan ontwikkeld worden met recreatieve voorzieningen als een eenvoudige herberg of een niet commercieel ingesteld natuurkampeerterrein. Misbruik van toeristisch verblijf voor permanente bewoning dient te worden bestreden. De SVP ziet graag een eenmalig gratis lidmaatschap voor één sportvereniging voor de jeugd van 1 t/m 16 jaar. De financiële middelen hiervoor zouden gevonden kunnen worden door een herverdeling te maken in de toekenning van sportsubsidies. De openstelling op zondag van de terrassen en het zwembad de Duker moet tot de democratische mogelijkheden behoren in onze gemeente. Indien veel burgers dit wensen dan zal een burgerinitiatief door de SVP gesteund worden. De SVP legt de bal bij deze zaken, die in onze gemeente al of niet terecht nogal gevoelig liggen, dus maar een keer bij u als burger. Maar wat de SVP betreft hoeft de politiek hierin geen voortrekkersrol in te nemen. We hebben vrede bij het beeld dat in Bunschoten de zondagsrust nog goed te proeven is. Overigens betekent dit niet dat de SVP per se de pont op Eemdijk gesloten wil houden op zondag. Voor het bevorderen van het (fiets)toerisme en het vergroten van de mogelijkheden om toeristen in aanraking te laten komen met onze cultuur en kerken zouden wij juist willen pleiten voor het (gratis) openen van de pont op zondag. Dit slechts op vrijwillige basis en in goed overleg met de beheerder. Ruimtelijke ordening De SVP staat een progressieve ontwikkeling van onze gemeente voor op het vlak van de ruimtelijke ordening in het belang van alle burgers. Hierbij wil de partij geen oogkleppen ophouden richting een bepaalde groep burgers of een bepaalde wijk, maar zij zal het algemene belang met een blik in de toekomst in de gaten blijven houden. Een progressieve ontwikkeling van onze gemeente vloeit voort uit de door de raad vastgestelde Toekomstvisie. De SVP staat positief ten aanzien van de door het vorige college ingeslagen weg van de dynamische ontwikkeling van onze gemeente. Het ambitieniveau mag hoog liggen. De SVP zal de ontwikkeling van grote projecten zoals Rengerswetering, de Oostmaat, de Laakzone kritisch blijven volgen. Omdat deze

13 projecten echter goed zijn voor de toekomst van de gemeente en door de gemeenteraad zijn opgestart zal de partij deze zaken positief benaderen. Ten opzichte van nieuwe industriegebieden en inbreidingslocaties heeft de SVP een positieve grondhouding. Toch moet er ook grote realiteitszin zijn en mag er gerust eens een pas op de plaats worden gemaakt, zoals dat bij de Kortelanden is gebeurd. De gemeente zal een goede balans moeten vinden tussen ambitieniveau en uitvoerbaarheid. De grote projecten mogen de gemeente niet in financiële problemen brengen. In het straatbeeld van de Westerse cultuur is het niet gewenst dat er nieuwe moskeeën gebouwd worden. Overigens is de SVP ook van mening dat er genoeg kerken in onze gemeente zijn. Met een teruglopend kerkbezoek is de komst van een nieuwe kerk onlogisch. Een effectievere bezetting en verschuiving van kerkgemeentegrenzen kan hier voor oplossingen zorgen. De ruimte in Rengerswetering kan beter gebruikt worden voor een cultureel centrum, brede school, wijk- en of muziekcentrum of trapveld in plaats van een kerk die zes van de zeven dagen per week leeg staat. Het gebied van de Kortelanden is minder geschikt voor woningbouw. Een upgrade van dit gebied ten aanzien van rust, ruimte en ontspanning zal de SVP ondersteunen. Eemdijk en Zevenhuizen zijn er niet alleen maar voor de OZB. Op Eemdijk moet het trapveld continue aandacht krijgen op het vlak van onderhoud en vernieuwing. Een speelveldje waar de kinderen met in goede staat verkerende speeltoestellen ontspanning kunnen vinden blijft ook noodzakelijk. In Zevenhuizen moet een goede permanente oplossing komen voor de schoolkinderen om veilig naar school te fietsen. Economie De gemeente Bunschoten moet haar gezonde financiële beleid voortzetten. Het principe van zeven vette en zeven magere jaren mag niet uit het oog worden verloren. De gemeentereserves moeten op peil blijven. Deze mogen niet worden aangewend om de begroting sluitend te maken. Het principe van het structureel dekken van structurele kosten moet nog beter worden geïmplementeerd. Voorbeeld waarbij dit principe kan worden toegepast is de financiering van de parkeergarage. Het gebruik van externe bureaus kan nog meer worden verminderd. Het college is hiermee de goede weg ingeslagen. Deze cultuur van de zesde macht kan echter nog meer worden teruggedrongen. Dit zal een continu aandachtspunt moeten zijn voor het nieuwe college. Bezuinigingen kunnen worden ontplooid op het gebied van subsidies, invulling rekenkamercommissie en overbodig extern advies. Het is een open deur dat alle politiek partijen betaalbare starterswoningen wensen. De realiteit is weerbarstiger dan de theorie, omdat door dure grondaankopen de prijs nu eenmaal hoog ligt voor de starters. De SVP wil jongeren die goed gespaard hebben tegemoet komen door hun te stimuleren bestaande woningen te kopen en die onder financieel gunstige voorwaarden zelf te laten renoveren. Indien jongeren ervoor zorgen dat oudere woningen er weer mooi bij komen te staan dan moet dat dus gestimuleerd en beloond worden door de gemeente. De lokale economie wordt zo ook gestimuleerd. Bovendien geeft dit onze ouderen de gelegenheid seniorenwoningen te betrekken, dit resulteert weer in gezonde doorstroom. Naast betaalbare koopwoningen zal er voldoende aanbod huurwoningen voor alle doelgroepen moeten zijn. De

14 renovatie van huurwoningen zal hoog op de prioriteitenlijst van de gemeente moeten komen te staan. Voor burgers met lagere inkomens is het een goede zaak dat de kwijtschelding van belastingen gehandhaafd blijft. Uitkeringsfraude moet keihard worden aangepakt. Bij grote nieuwbouwprojecten zal de gemeente de samenwerking tussen lokale aannemers beter moeten benutten om zo de plaatselijke werkgelegenheid te garanderen. Zorg Voor mensen die een scootmobiel nodig hebben dient de gemeente Bunschoten de mogelijkheid bieden/houden om gratis het scootmobielcursus te volgen. Menswaardige zorg blijft nodig voor ouderen en gehandicapten. De SVP vindt dan ook dat het bezoekproject 75+ door de gemeente gesteund moet worden. Dit is een project waarbij alle 75- jarigen (en ouder) thuis worden bezocht en hun problemen t.a.v. huisvesting, zelfredzaamheid, eenzaamheid e.d. aan de orde komen. Ook het dementerenden begeleidingsproject verdient een positieve benadering. Bij de SWOB dient een goede bus voor rolstoelgebruikers operationeel te zijn teneinde onze ouden van dagen de mogelijkheid om eens een dagje uit te gaan niet te onthouden. Gezien de hoge frequentie van het inschakelen van de ambulance en het levensreddende element in deze branche is het hoog tijd dat zo n ambulancedienst in onze gemeente Bunschoten komt. Effectief gebruik van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning blijft nodig. Ook dienen de gelden te worden gebruikt waar ze voor bestemd zijn. Zorg op maat en passend bij de identiteit van de cliënt zijn voorwaarden voor een goede invoering van de WMO. Maatschappelijke stage scholieren kan een grote rol vervullen in de zorgsector. Zorg in de Zilvermeeuw moet op niveau blijven. Ook hier inzet van meer maatschappelijke stages van jonge mensen die kunnen worden ingezet om personeelsproblemen te helpen oplossen. Het gemeentebestuur zal in de contacten met het bejaardenhuis meer kunnen wijzen op de sociale functie van dit gebouw. In dit huis zullen levenservaringen tussen generaties uitgewisseld moeten worden. De inrichting en aankleding zal voor (klein)kinderen meer uitnodigend kunnen zijn. De SVP denkt hierbij aan speelvoorzieningen voor kinderen, een snackcorner, een zit- speelhoek met gashaard en lange leestafel. Wilt U gaan stemmen?

15 Noten 1 De dag waarop wethouder Willem Heinen (Christenunie) zijn ontslag heeft ingediend, vijf dagen eerder deed wethouder Peter Korlaar (Betaalbaar Bunschoten) hetzelfde. En de dag waarop 7 jaar geleden Pim Fortuyn door een dierenactivist werd vermoord. Ook de dag waarop collega raadslid Tiny Heinen (Betaalbaar Bunschoten) besloot om alleen door te gaan en niet meer onder de naam van BB in de gemeenteraad wilde zitten. Dit voorwoord is op 6 mei 2009 al geschreven. Op 10 juni ben ik geroyeerd door het nieuwe bestuur van Betaalbaar Bunschoten. En op 11 juni ben ik als raadslid voor de Spakenburgse Vrijheids Partij begonnen. 2 In oktober 2007 komt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) met een rapport over de toenemende radicalisering. Het moslimradicalisme is een nieuwe fase is ingegaan. Deze fase, die de AIVD islamitisch neoradicalisme noemt, kenmerkt zich door een grotere professionele en strategische aansturing. De AIVD neemt waar dat de aanhang van het moslimradicalisme in deze nieuwe fase toeneemt. Het complete rapport van de AIVD kunt u hier lezen; https://www.aivd.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/90124/radicaledawainverandering.pdf Ook in de rubriek Leesvoer van staat het complete rapport. 3 Het standpunt over de Islam van de SGP en de SGP jongeren! wordt gedeeld voor de SVP. Zie hieronder de integrale visie op de Islam, bron De SGP ziet de islam als een godsdienst die de stabiliteit van onze democratie en maatschappij in gevaar brengt. De invloed van deze godsdienst, die mensen van het heil afvoert, moet daarom tegengegaan worden. Dat laat onverlet dat we moslims zien als onze medemensen die we op respectvolle wijze vanuit onze christelijke overtuiging zullen bejegenen. Gelet op de omvang van de groep die het aangaat én gelet op de aard van de problemen die spelen, is speciale aandacht voor de islamieten gerechtvaardigd. Nu al staan zo n 1 miljoen personen als zodanig te boek, waarmee de islam de snelst groeiende godsdienst in Nederland is. Nogal wat problemen concentreren zich juist bij hen, met name de jongeren. In plaats van zich aan te passen, blijken zij zich af te zetten tegen Nederland - en heus niet alleen omdat dat hoort bij hun leeftijd. Het is ook terug te voeren op (sociale) achterstanden en past in het wereldwijde beeld van een opkomende, radicale en compromisloze islam. Mede om gettovorming en een gevaarlijk isolement te voorkomen, is (de opbouw van) een islamitische zuil hoogst onwenselijk. De AIVD, maar ook anderen, waaronder ook de moslimgemeenschap zelf, moeten alert blijven op radicalisering onder met name jongeren. Radicaal-islamitische invloeden vanuit het buitenland, waaronder de komst van haatzaaiende imams naar Nederland, worden met kracht tegengegaan. Gebeuren er op islamitische scholen of in moskeeën dingen die niet door de beugel kunnen (zoals het zaaien van haat of het verheerlijken van geweld), dan moeten die scholen en moskeeën gesloten worden. De islam gaat in sommige gemeenten te zeer het straatbeeld bepalen. Er mag daarom in ieder geval geen vergunning worden verleend voor de bouw van opzichtige megamoskeeën. Antisemitisme leeft breed onder moslims, waarbij de diepgewortelde Jodenhaat nog wordt aangewakkerd door radicale zenders en andere media, die er alles aan doen om het westen, Israël in het bijzonder, te demoniseren. Nederland moet daarom al het mogelijke doen om zulke zenders te blokkeren en ook internationaal aandringen op en werken aan harde maatregelen. Uitingen van antisemitisme, waaronder het ontkennen van de holocaust, moeten strafrechtelijk consequent en hard worden aangepakt. Het OM laat dit punt nog té veel sloffen. Meer kunt u lezen in de brochure De islam in huis van de SGP, deze staat ook in de rubriek Leesvoer op of rechtstreeks via de link 4 Het conservatisme is een politieke filosofie, geen levensbeschouwing of geloof. Het biedt een consistente en vooral realistische visie op de mens, de samenleving en de overheid, en op de relaties daartussen. In de kern komt conservatisme neer op een pleidooi voor een vrije en fatsoenlijke samenleving, met verantwoordelijke burgers, sterke kerninstellingen en een kleine maar weerbare overheid. In het huidige debat dringen conservatieven vooral aan op de eerbiediging van noties die vooral in een moderne en democratische samenleving bewaard moeten blijven: noties over vrijheid en recht, over het belang van de traditie, en over het belang van gezin en onderwijs. Voor meer informatie, zie het artikel Conservatisme versus Verlichtingsdenken' van A.A.M. Kinneging. Zie en 5 De opmerkingen van het PVV kamerlid Raymond de Roon over een mogelijk commercieel draagmoederschap wijst de SVP af. Overigens is het niet bekend of dit op dit moment een echt standpunt is van de PVV of dat deze opmerkingen onder verantwoordelijkheid van De Roon vallen en dus vallen onder de noemer van het opgooien van een balletje, wat wel vaker in de politiek gebeurd.

16 6 Zijn passie is het verbeteren van de samenleving uit christelijk perspectief. Nog wat andere uitspraken gevonden op internet van hem. Je kunt er toch geen bezwaar tegen maken dat een gewone moslim naar zijn moskee gaat? Dat is nu juist vrijheid van godsdienst. Daar had Fortuyn ook geen moeite mee. Het gaat om het hele politieke systeem van machtswellust en verdrukking, dát moet te vuur en te zwaard bestreden worden. Ook in Europa zal het daarom gaan. Kijk eens naar de beoogde Europese Grondwet, waarin het christendom niet genoemd mag worden. Dat is héél ernstig: een morbide humanisme, dat niet de naam van God wil horen, maar wel over onze Griekse wortels spreekt Lucas Hartong heeft zowel een studie journalistiek als theologie achter de rug en schrijft als columnist al lang over de rampzalige Eurokliek in Brussel. Hij wil met zijn werk in Brussel hard strijden voor de rechten van een zelfstandig Nederland en haar unieke bevolking. Belangrijk voor hem is de strijd tegen de schending van mensenrechten, harde aanpak van mensenhandel en het blootleggen van de financiering van het wereldwijde terrorisme. Daarbij is het zijn wens om samen met de PVV-collega s op te komen voor het Nederlandse belang en de eigen Westerse en Nederlandse identiteit Op ethisch vlak is de PVV juist heel erg duidelijk! Een paar punten: * prostitutie moet liefst helemaal uitgebannen (o.a. vanwege onmenselijke vrouwenhandel), maar in aanloop daartoe in ieder geval prostitutieleeftijd verhogen van 18 naar 21 en loverboys keihard aanpakken! Het werk van de Vereniging Tot Heil des Volks wordt gesteund door de PVV. * geen euthanasie, wel goede stervensbegeleiding (recent nog speciaal voor kinderen bepleit in Amsterdam, zgn. kinderhospice). Volledige vergoeding voor alle medische kosten die in hospices worden gemaakt. * alle vrijheid voor christelijk onderwijs, maar islamitisch onderwijs niet, omdat dat een heel bittere vrucht oplevert (apartheid jongens en meisjes etc.). * continu opkomen voor de rechten van vervolgde christenen. De PVV trekt regelmatig aan de bel bij de minister van Buitenlandse Zaken! * abortus heel sterk verminderen. Fleur Agema heeft in de kamer samen met o.a. SGP strijd gevoerd om tweede en derde abortus door vrouwen te verbieden ("komt nu even niet goed uit in verband met de wintersport..."). Bovendien moet 'serviceverlening' aan buitenlandse (vooral allochtone!) vrouwen die hier voor abortus naar toe komen, ook aan banden worden gelegd. * keihard bestrijden van vrouwenbesnijdenis; mensonwaardig! * het joods-christelijke karakter van Nederland nota bene vastleggen in de GRONDWET! Geert Wilders heeft hiervoor als ENIGE gepleit. * opkomen voor Israël en haar bevolking. Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad van Israël. * totale stop op alle drugs: teelt, import, handel. Op mijn weblog is een stemadvies gegeven om op 4 juni op hem te stemmen met de Europese Verkiezingen. Zie 7 Aanbevolen lectuur en websites * Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten van Prof. dr. Hans Jansen. * Eindstrijd De finale clash tussen het liberale Westen en een traditionele islam van Prof. dr. Hans Jansen en Prof. dr. Bert Snel. Eindstrijd is een collectie van kritische beschouwingen over de in de islamitische wereld gangbare oppositie tegen het vrije Westen, geschreven door enkele van de meest vooraanstaande Amerikaanse en Europese deelnemers aan het islamdebat, van godfather Bernard Lewis tot columnist Paul Cliteur en van arabist Hans Jansen tot afvallige Ibn Warraq. In de rubriek Leesvoer van de website kunt u de eerste hoofdstukken van dit mooie boek downloaden. Ook zijn er veel citaten uit dit boek te vinden in de rubriek Citaten islamdebat. * * 8 Zie voor een overzicht van zijn artikelen. Ook heeft Ben Kok een eigen website waarop zijn artikelen te lezen zijn 9 Wijlen Pim Fortuyn heeft daar reeds in 1997 een glashelder boek over geschreven. De titel luidde: Tegen de islamisering van onze cultuur. Hij is erom verguisd en wellicht ook mede daarom in 2002 vermoord. In de rubriek Leesvoer van de website kunt u een samenvatting van dit boek downloaden. Of rechtstreeks via de link

17 10 De term linkse kerk wordt uitgebreid omschreven in een lezenswaardig artikel van arabist Hans Jansen in Profetisch Perspectief, 14, 60, herfst 2008, nr. 60, pp Hieronder de eerste alinea van dit artikel. Pim Fortuyn ( mei 2002) heeft in het voorjaar van 2002 de term de linkse kerk populair gemaakt tijdens zijn korte carrière als lijsttrekker bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Fortuyn heeft dankzij het werk van een moordenaar die uit die linkse kerk afkomstig was, niet de tijd gekregen om de term netjes uit te werken en te definiëren. Toch begrijpen de meeste Nederlanders verdacht snel wat er met die term bedoeld wordt. Het gaat om een kongsi van politici, journalisten en academici die elkaar de bal toespelen, elkaar aan banen helpen, rapporten voor en over elkaar schrijven en die stilzwijgend een eenvoudige ideologie aanhangen: hoe meer overheid, hoe beter. U kunt dit artikel verder lezen bij de rubriek Leesvoer op of rechtstreeks via 11 Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors, reist al meer dan 40 jaar naar landen in het Midden-Oosten om de vervolgde christenen daar bij te staan met praktische hulp en geestelijke bemoediging. In zijn boek Geheime Gelovigen vertelt hij voor het eerst hun verhaal aan de rest van de wereld. Ook laat hij zien hoe Westerse christenen degenen kunnen steunen die onder minder gunstige omstandigheden leven. Hoewel de meeste moslimlanden beweren dat er vrijheid van godsdienst is, ziet de werkelijkheid er voor geïsoleerde groepen christenen en individuele personen heel anders uit. Duizenden christenen met een moslimachtergrond worden dagelijks vervolgd vanwege hun geloof. Dit boek vertelt het afschuwelijke maar ware verhaal van mannen en vrouwen met een moslimachtergrond, die nog steeds in streng islamitische landen wonen, ook al hebben ze de stap gezet om christen te worden. Geheime gelovigen bestaat uit twee delen. Het eerste deel (ongeveer 85% van het totaal) is in verhalende vorm geschreven en leest als een spannende roman. Het tweede gedeelte geeft informatie aan Westerse christenen en kerken over wat zij kunnen doen voor deze mensen die vervolgd worden om hun geloof. Hoofdstuk 1 van het boek 'Geheime Gelovigen' kunt u hier downloaden Er staat ook een link bij de rubriek Leesvoer op 12 Het aantal moslims dat de bomaanslagen van 7 juli 2005 in Londen per saldo gerechtvaardigd vindt bedraagt 6 procent, terwijl overigens een jaar later 24 procent vindt dat een soortgelijke bomactie als die van 7 juli onvermijdelijk is, welke actie de regering, de politie en de lokale leiders ook nemen. Begrijpen waarom sommige mensen zulke dingen doen, doet 56 procent. Bron: Eindstrijd blz Het aantal voorbeelden van islamisering en opdringen van deze cultuur in Nederland groeit met de dag. Hiervan een aantal voorbeelden; eisen vrouwelijke arts, rijschoolhouder of zwemleraar door moslima s. moslims klagen over bouwvakkers in korte broek. aparte loketten voor mannen en vrouwen in moskee Utrecht. aparte plaatsen voor mannen en vrouwen in bioscoop Rotterdam. staatssecretaris van Verkeer Tineke Huizinga houdt pleidooi om van het Suikerfeest op termijn een nationale feestdag te maken. blote kunst mag niet van moslims in Huizen. Een schitterende compilatie van nog veel meer voorbeelden is te vinden op 14 Een voertaal is de taal die in een land gebruikt wordt in het openbare officiële leven. Dit betekent: in het onderwijs, in de rechtbank, in de gemeente enz. 15 Vanaf 2004 is er in Almere de Politieke Markt. De bekende raads- en commissievergaderingen bestaan niet meer. Het hele proces van informatieverzameling, argumentatie, debat en besluitvorming door de raad vindt wekelijks plaats tijdens de Politieke Markt. Op de Politieke Markt geldt het principe van vraag en aanbod: men kan er informatie halen en men kan er informatie brengen. De eerste twee uur zijn gereserveerd voor de voorbereiding van besluitvorming in de 'carrousel'. Tegelijkertijd zijn diverse onderwerpen in verschillende zalen aan de gang. Later op de avond is er in een plenair gedeelte ruimte voor debat en/of besluitvorming. Tussendoor is er altijd een pauze van een half uur voor ontmoeting en fractieoverleg. Een onderwerp gaat pas naar debat en/of besluitvorming als de voorbereiding in de carrousel klaar is. Het kan dus zijn dat een onderwerp verschillende weken achter elkaar in de carrousel op de agenda staat. Hoofddoelen Politieke Markt:

18 - inwoners en politiek dichter bij elkaar brengen - bijeenkomsten van raad laagdrempeliger maken - politiek meer gezaghebbend laten zijn - raadsleden meer podia bieden om te etaleren en excelleren - maximale uitwerking van duale systeem, waarbij college en raad elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben en dat ook zichtbaar maken Subdoelen: - meer frequente ontmoeting tussen raadsleden - beperking van de (tijds)inzet voor het raadswerk; in een dag in de week als raad de stad besturen - herkenbaarheid voor de inwoners van Almere - flexibele werkvorm: inhoud bepaalt vorm, de vorm is niet bepalend voor de inhoud - beter benutten van persoonlijke kwaliteiten door raadsleden - snellere besluitvorming Bron: 16 Het uiteindelijke doel van dualisering is dat burgers meer zicht krijgen op het bestuur van de gemeente, zich meer betrokken voelen bij lokale politiek en uiteindelijk ook meer invloed uit gaan oefenen op het beleid van de gemeente. Belangrijk onderdeel van dualisme in de gemeente is de scheiding tussen college en raad waardoor de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen duidelijker worden voor de burger. Verder heeft de raad de beschikking gekregen over extra middelen waarmee ze haar taken beter kan uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn de griffiefunctie, het recht van onderzoek en een eigen rekenkamer. Wethouders zijn niet langer tegelijk lid van de gemeenteraad én van het college van B&W. Ook hoeven zij niet perse lid te zijn van een politieke partij en mogen ze - onder bepaalde voorwaarden - zelfs van buiten de gemeente komen. Wethouders worden meer gezien als de professionele bestuurders. Door de wetswijzigingen van 7 maart 2002 is de wethouder niet langer voorzitter van raadscommissies en wordt hij/zij alleen nog uitgenodigd om informatie te geven of verantwoording af te leggen over gemaakte keuzen. Ook zijn wethouders niet meer als vanzelfsprekend aanwezig bij de fractievergadering. Bron: Research voor Beleid 17 Een deel van de politievrijwilligers werkt in uniform op straat. Het verschil met beroepsagenten is niet te zien. Ze dragen hetzelfde uniform en verrichten dezelfde taken. Maar dat uniform krijgen ze natuurlijk niet zomaar. Eerst volgen ze een -gratis- politieopleiding. Die opleiding is een combinatie van leren op school en leren in de praktijk. Al na enkele maanden gaat een politievrijwilliger, onder begeleiding van een ervaren collega, de straat op. De politievrijwilliger ontvangt geen salaris, maar een kleine uurvergoeding. Politiewerk is in steeds wisselende situaties omgaan met verschillende gedachten, verwachtingen en emoties van mensen. Politiewerk is mensenwerk, dat samen met beroepscollega's wordt uitgevoerd. Ze zijn het aanspreekpunt op straat. Dreigt iemand de regels te overtreden, dan zijn ze er om alles in goede banen te leiden. Dat betekent voornamelijk rustig, effectief en met overtuigingskracht optreden. De politievrijwilliger wordt aangesteld binnen een wijkteam en soms ingezet bij speciale activiteiten, zoals alcoholcontroles, maar ook bij grootschalig optreden zoals sportevenementen, Koninginnedag, kermissen etc. Een politievrijwilliger wordt niet ingezet bij risicovolle situaties. Ze dragen geen vuurwapen, maar zijn wel opgeleid om handboeien, de wapenstok en pepperspray te gebruiken, als dat nodig is. Bron: Kijk voor meer informatie over politievrijwilligers op 18 Deze opmerkingen ontleend aan het verkiezingsprogramma van Betaalbaar Bunschoten zijn nog steeds actueel. 19 Ter illustratie de mening van de afvallige moslim Ibn Warraq over islamitisch onderwijs: Islamitische scholen in het Westen zullen de ongelijke behandeling van vrouwen, zoals we die aantreffen in islamitische landen en de islamitische leer, gewoon laten voortduren. Mogelijk zullen ze ook het onderricht in wetenschappen die nietislamitisch worden geacht uit de weg gaan of zelfs vooroordelen als antisemitisme en een antiwesterse houding verbreiden. Met name op islamitische scholen bestaat het heel reële gevaar dat leerlingen zal worden bijgebracht dat de seculiere grondwet en wetgeving geen respect verdienen en dat alle moslims alleen trouw dienen te zijn aan en het gezag dienen te onderkennen van de goddelijke regels zoals geopenbaard in hun heilige tekst, de koran. Er is volop bewijs dat dit nu juist is wat islamitische scholen in het Westen onderwijzen. De perikelen op de islamitische basisschool As Siddieq in Amsterdam spreken wat dit aangaat boekdelen. 20 De SVP deelt de mening van Henk Siroen. Hij is raadslid in de gemeente Cuijk en lid van de VNG-commissie Onderwijs, Zorg en Welzijn. Hij noemt het niet meer van deze tijd dat de vervoerskosten voor leerlingen naar het bijzonder (speciaal) onderwijs de pan uit vliegen. Daarom is het goed dat we als commissie een draai aan de discussie proberen te geven. Waarbij we ons goed realiseren dat het een lastig, heel principieel punt is. Zie verder het artikel Vrije schoolkeuze niet langer tegen elke prijs op waar deze problematiek uitgebreider aan de orde komt

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

https://reports1.enalyzer.com/root/surveymanagement/getblob.aspx?blobid=31bfe83be43e4bf b98809f0f

https://reports1.enalyzer.com/root/surveymanagement/getblob.aspx?blobid=31bfe83be43e4bf b98809f0f In welke leeftijdscategorie valt u? Number / Percentage Jonger dan 25 jaar; 6% 66 Tussen de 25 en 34 jaar; 120 Tussen de 35 en 44 jaar; 13% 145 Tussen de 45 en 54 jaar; 205 Tussen de 55 en 64 jaar; 28%

Nadere informatie

Stelling Wanneer een man met een ander geloof, of zonder geloof, in de synagoge komt, moet ook hij een keppeltje opzetten.

Stelling Wanneer een man met een ander geloof, of zonder geloof, in de synagoge komt, moet ook hij een keppeltje opzetten. Opdracht Bespreek met je klas deze stellingen. Dit kan met alle leerlingen tegelijkertijd of jullie kunnen in groepjes antwoord geven, deze opschrijven en ze kort presenteren voor de klas. Bedenk in ieder

Nadere informatie

3.2.1 Thema 1: Vrienden versie 2

3.2.1 Thema 1: Vrienden versie 2 3.2.1 Thema 1: Vrienden versie 2 1. Eigen antwoord: ik vind het belangrijk dat ik met iemand kan lachen. 2. Een persoonlijke band tussen mensen die elkaar leuk vinden en vertrouwen. 3. Eigen antwoord:

Nadere informatie

Uitslag onderzoek: rechtszaak Geert Wilders EenVandaag Opiniepanel 14-01-2010 30.000 deelnemers

Uitslag onderzoek: rechtszaak Geert Wilders EenVandaag Opiniepanel 14-01-2010 30.000 deelnemers Uitslag onderzoek: rechtszaak Geert Wilders EenVandaag Opiniepanel 14-01-2010 30.000 deelnemers Bent u op de hoogte van dit proces tegen Geert Wilders of bent u dat niet? Ja, daarvan ben ik heel goed op

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Hoe hieraan exact wordt vormgegeven binnen onze school, wordt duidelijk in dit document.

Hoe hieraan exact wordt vormgegeven binnen onze school, wordt duidelijk in dit document. SOCIALE COHESIE EN BURGERSCHAP Inleiding Een school maakt deel uit van de maatschappij en bouwt mee aan de vorming van jonge burgers. Een groot deel van de dag, brengen jongeren door op school. Zij krijgen

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Voorzitter, Een aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en vervolgens op een Joodse supermarkt.

Voorzitter, Een aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en vervolgens op een Joodse supermarkt. Een aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en vervolgens op een Joodse supermarkt. Afschuwelijke misdrijven. Aanslagen waar alleen, maar alleen, de terroristen zelf verantwoordelijkheid

Nadere informatie

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee? Wij gaan ervoor. Doet u mee? > Voorwoord Woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Montfoort een nieuwe gemeenteraad. D66 Montfoort moedigt iedereen aan die mag stemmen om dat ook te doen. In de gemeenteraad

Nadere informatie

Samen bereiken we meer!

Samen bereiken we meer! Samen bereiken we meer! Wij zijn een christelijke partij die naar een betere samenleving streeft. Een land ben en maak je Samen. Dit is ons verkiezingsprogramma zodat u een beter idee krijgt waar onze

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Inleiding 11

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Inleiding 11 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 11 1 Eerste verkenning 15 1.1 Waarom is kennis van religie belangrijk voor journalisten? 16 1.2 Wat is religie eigenlijk? 18 1.2.1 Substantieel en functioneel 18 1.2.2

Nadere informatie

OVERDENKING Wij volgen een leesrooster en daarin staat de tekst uit Deuteronomium aangegeven. Ik heb dat netjes gevolgd. Maar ik heb twee verzen meer

OVERDENKING Wij volgen een leesrooster en daarin staat de tekst uit Deuteronomium aangegeven. Ik heb dat netjes gevolgd. Maar ik heb twee verzen meer OVERDENKING Wij volgen een leesrooster en daarin staat de tekst uit Deuteronomium aangegeven. Ik heb dat netjes gevolgd. Maar ik heb twee verzen meer gelezen dan eigenlijk stond aangegeven. Die gaan over

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

1. Hebben deze feestdagen een religieuze betekenis voor jou?

1. Hebben deze feestdagen een religieuze betekenis voor jou? Pasen Tweede paasdag Hemelvaart en tweede pinksterdag staan weer (bijna) voor de deur aankomend weekend wordt Pasen gevierd. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1. Hebben deze feestdagen een religieuze betekenis

Nadere informatie

Weten waar we goed in zijn 1

Weten waar we goed in zijn 1 Inburgering als voortdurend proces voor allen Lezing ter gelegenheid van de Conferentie Burgerschapsvorming. Islamitisch Onderwijs Ingeburgerd. Jaarbeursgebouw Utrecht Zaterdag 4 juni 2005. A.M.L. van

Nadere informatie

Examen HAVO. Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl)

Examen HAVO. Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl) Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl) Examen HAVO Vragenboekje Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 19 juni 9.00 12.00 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te behalen;

Nadere informatie

2.1 Omcirkel het juiste antwoord.

2.1 Omcirkel het juiste antwoord. 2.1 Vraag 1 Het Parlement in Nederland bestaat uit... A. Eerste en Tweede Kamer B. Tweede Kamer en Provinciale Staten C. Provinciale staten en Gemeenteraad D. Tweede Kamer en Gemeenteraad Vraag 2 Waarom

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Debat: regionaal en nationaal

Debat: regionaal en nationaal Debat: regionaal en nationaal Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm debatteren leerlingen over het verschil tussen een regionale of lokale partij en een landelijke partij. Leerdoelen Leerlingen

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Rotterdam, 8 februari 2011.

Rotterdam, 8 februari 2011. Rotterdam, 8 februari 2011. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw A.G. Fähmel-van der Werf (Leefbaar Rotterdam) over Beantwoording schriftelijke vragen d.d. 28 september

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Programma. Weten en Geloven. Basis van de Islam. Geschiedenis Islam. 20.05 inleiding Islam en Wilders 20.35 vragen. Het evangelie tussen

Programma. Weten en Geloven. Basis van de Islam. Geschiedenis Islam. 20.05 inleiding Islam en Wilders 20.35 vragen. Het evangelie tussen Weten en Geloven Programma Het evangelie tussen 20.05 inleiding Islam en Wilders 20.35 vragen avond 1: atheïsme en ietsisme avond 2: Islam en Wilders avond 3: vrijheid en fatsoen 20.45 koffie 21.00 waar

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Onderwerp 1 Gelijkheid...13 De rechten van Tim... 14 Onderwerp 2 Toegankelijkheid...17 De rechten

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter Landelijk politiek Stedelijk politiek Media info@onsutrecht.nl www.onsutrecht.net Lijsttrekker-Voorzitter Ufuk Dogerle Sinds 1984 werkzaam in de pipeline industrie in Engeland, Canada, Irak, Dubai, Amerika

Nadere informatie

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders,

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Nu vooruit! Speech lijsttrekker Berend de Vries 11 januari 2014 Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Ik wens u allen een mooi en succesvol

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Profiel van een raadslid

Profiel van een raadslid Profiel van een raadslid Basisvereisten en drijfveren voor een raadslid Het raadslid is toegewijd en loyaal aan D66 en aan de gemeente waarin hij zijn functie als raadslid vervult en de lokale afdeling

Nadere informatie

Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980

Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980 Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980 Noot van de editor De beginselprogramma's zijn gescand, en zover nodig gecorrigeerd. Hierdoor is het mogelijk dat de tekst niet meer

Nadere informatie

Handboek Politiek 2. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek 2. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen met je

Nadere informatie

Het is niet voor het eerst dat Europa door extreem terreurgeweld wordt geraakt.

Het is niet voor het eerst dat Europa door extreem terreurgeweld wordt geraakt. MdV, De terreur in Parijs heeft in heel Europa afschuw gewekt. Nietsontziende moslimradicalen hebben met hun aanslagen op Charlie Hebdo en op de Joodse supermarkt onze westerse samenleving in het hart

Nadere informatie

Resultaten en conclusies Israël onderzoek (uitgebreid)

Resultaten en conclusies Israël onderzoek (uitgebreid) Resultaten en conclusies Israël onderzoek (uitgebreid) Hieronder volgen de resultaten van het Israël onderzoek wat de EO in de afgelopen weken heeft laten uitvoeren. Veel stellingen zijn in een 5- puntsschaal

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Met de deur in huis: speeches zijn altijd leuker zelf te geven dan ernaar te moeten luisteren...toch vraag ik uw aandacht voor deze nieuwjaarspeech

Met de deur in huis: speeches zijn altijd leuker zelf te geven dan ernaar te moeten luisteren...toch vraag ik uw aandacht voor deze nieuwjaarspeech Beste Texelaars, Met de deur in huis: speeches zijn altijd leuker zelf te geven dan ernaar te moeten luisteren...toch vraag ik uw aandacht voor deze nieuwjaarspeech Dames en heren...het gaat op veel punten

Nadere informatie

Visie pastoraal in Monsheide

Visie pastoraal in Monsheide Visietekst pastoraal in Monsheide I. Inleiding Onze christelijke levensbeschouwing, ontleend aan de stichtende Congregatie Sint-Vincentius à Paulo, trachten wij een eigentijdse invulling te geven. Vanuit

Nadere informatie

Veel panelleden hebben nooit een vergadering van de gemeenteraad bezocht. Zij die wel eens een raadsvergadering

Veel panelleden hebben nooit een vergadering van de gemeenteraad bezocht. Zij die wel eens een raadsvergadering Vernieuwing van lokaal bestuur in Enschede Het is positief over de plannen rond de gekozen burgemeester. Effecten van recente wetswijzigingen, waardoor de gemeenteraad meer kaders moet stellen en controleren,

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

RUZIE OVER DE FUSIE?

RUZIE OVER DE FUSIE? RUZIE OVER DE FUSIE? resultaten van een enquête onder gemeentebestuurders en raadsleden in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Amsterdam, november 2011 Projectnummer: 1578 ERGO: BUREAU VOOR MARKT- EN BELEIDSONDERZOEK

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Keuzenotitie zon- en feestdagenopenstelling

Keuzenotitie zon- en feestdagenopenstelling Keuzenotitie zon- en feestdagenopenstelling 1. Aanleiding Per 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd. De grootste wijziging is het schrappen van de toeristische bepaling. Deze bepaling stelde dat

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

22 januari 2015. Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid

22 januari 2015. Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid 22 januari 2015 Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Belangen: Assenstelsel

Belangen: Assenstelsel Belangen: Assenstelsel Korte omschrijving werkvorm: eerlingen geven bij bepaalde stellingen aan of deze passen bij een links, rechts, conservatief of een progressief standpunt. Nadat de goede antwoorden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Deze partijen doen mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Naam van de partij. Vrijheid en Democratie VVD. Arbeid P.v.d.A.

Deze partijen doen mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Naam van de partij. Vrijheid en Democratie VVD. Arbeid P.v.d.A. Deze partijen doen mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 Nummer op stembiljet Logo van de partij Naam van de partij 1 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 2 Partij van de Arbeid P.v.d.A.

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

KERK EN CHRISTENVERVOLGING christenvervolging

KERK EN CHRISTENVERVOLGING christenvervolging KERK EN CHRISTENVERVOLGING christenvervolging Een onderzoek naar de betrokkenheid van predikanten en voorgangers bij de vervolgde kerk November 2013 Inleiding Hoe 'leeft' het onderwerp christenvervolging

Nadere informatie

Begroeting. Hartelijk welkom allemaal.

Begroeting. Hartelijk welkom allemaal. Begroeting Hartelijk welkom allemaal. Schoenen en voeten, het thema van onze vieringen in deze vastentijd. Trek je schoenen aan en ga op pad. Waarheen? Op weg naar Pasen. Langs allerlei wegen voert ons

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8 Tweede Kamerverkiezingen groep 7 en 8 inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Democratie 4 3. Politieke partijen 5 4. De Tweede Kamer 6 5. Kiezen 7 6. De uitslag 8 7. De meerderheid 9 8. Het kabinet 10 9. De oppositie

Nadere informatie

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Slochteren: niet aan grenzen gebonden Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Afdeling PvdA Slochteren Slochteren, oktober 2013 Slochteren: niet aan grenzen gebonden Voor u ligt waarschijnlijk het

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

Vrijheid van onderwijs

Vrijheid van onderwijs Vrijheid van onderwijs Ledenpeiling van 9 t/m 27 februari 2012 Aanleiding In maart 2012 geeft de Onderwijsraad een advies over de vrijheid van onderwijs dat mogelijk zal leiden tot wijzigingen in het onderwijsbestel.

Nadere informatie

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in 1. We willen gereformeerd zijn 2. We geloven in genade 3. We zijn samen op reis Gereformeerd onderwijs voor christenen Met de Bijbel op weg de wereld

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer havo 2008-I

Eindexamen maatschappijleer havo 2008-I Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Opgave 1 Politieke besluitvorming: leeftijdsgrens alcohol omhoog naar 18 jaar? 1 maximumscore 1 Eén van de volgende taken: wetgevende

Nadere informatie

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH Stoekeplein 8a 7902 HM Hoogeveen tel.: 0528-234494 info@pricoh.nl www.pricoh.nl PricoH heeft acht christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze acht scholen werken ruim 200 medewerkers, in diverse

Nadere informatie

Scholen herdenken vermoorde leraar

Scholen herdenken vermoorde leraar ANALYSE MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK: ZINLOOS GEWELD tekst 26 NOS-nieuws van 16 januari 2004: Scholen herdenken vermoorde leraar Scholen in het hele land hebben om 11.00 uur één minuut stilte in acht genomen

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Zondagopenstelling. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 8 december 2009

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Zondagopenstelling. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 8 december 2009 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Zondagopenstelling. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 8 december 2009 Steeds meer gemeenten staan permanent koopzondagen toe daar er vraag is van winkeliers

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Inh o u d s o p g a v e Inhoudsopgave... 2 Visie... 3 Kernwaarden... 4 1. Evangelie Centraal... 4 2. Eigentijds en Relevant... 4 3. Echtheid... 4 4. Excelleren... 4

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

Burgerschap: Aanbod per hoofddoel

Burgerschap: Aanbod per hoofddoel Burgerschap: Aanbod per hoofddoel HOOFDDOEL 1 We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen omgaan met de medemens.) Trefwoord De

Nadere informatie

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop:

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop: Ruben Mink: Rotterdam staat er na 4 jaar beter voor! De fundamentele vraag die wat betreft het CDA centraal staat is of Rotterdam er BETER voorstaat dan vier jaar geleden. En of het stadsbestuur daaraan

Nadere informatie