Uw problemen gaan in rook op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw problemen gaan in rook op"

Transcriptie

1 Uw problemen gaan in rook op Trudi Tromp-Beelen huisarts/verslavingsarts Jellinek Amsterdam

2 Trudi Tromp-Beelen Ruim 10 jaar gerookt huisarts en vanaf 2000 verslavingsarts 2000 Project Stoppen-met-roken voor werknemers Jellinek Vanaf 01 Partnership Stop met Roken CBO werkgroep Richtlijn Behandeling van Tabaksverslaving Vanaf 02 cursussen aan huisartsen, praktijkondersteuners en longverpleegkundigen 03 Project Jellinek intensieve interventies in de verslavingszorg voor ernstige tabaksafhankelijkheid (subsidie VWS) Sinds 04 naast behandelingen van andere verslavingen ook behandeling tabaksverslaving.

3 Enkele cijfers (Erasmus Universiteit, mei 2003) : 1,2 miljoen tabaksdoden in Nederland ( : : ) : t.g.v. longcarcinoom t.g.v longkanker door roken verschil in levensverwachting rokers en nietrokers: 6-7 jaar 1/3 van de rokers haalt de 70 jaar niet t.o.v. 1/6 van de niet-rokers In 2015 hebben de vrouwen de mannen ingehaald bron: NTVG mei 2003, nr.19

4 Trend in percentage rokers in Nederland % rokers man Jaar vrouw Stivoro

5 Ziekten gerelateerd aan roken, cijfers volgens de WHO: Longkanker: mannen 86%, vrouwen 68% COPD: mannen 72%, vrouwen 62% Hart- en vaatziekten: mannen 36%, vrouwen 26% Cerebrovasculaire accidenten: mannen 45%, vrouwen 40%

6 Overlijdensrisico aan coronaire hartziekten per leeftijdsgroep en rookgewoonte Overlijden per 10, Sigaretten per dag Kannel

7 Belangrijkste effecten van roken op atherosclerose Vaatwand o.a. Beschadiging, permeabiliteit, doorbloeding endotheel Vasoconstrictie, vaatwandstijfheid Verhoogde stollingsneiging o.a. tgv Plaatjesaggregatie Verhoogde viscositeit door toename concentratie ery s en leuco s, fibrinogeen Invloed op lipiden Verlaging HDL-concentratie

8 Afhankelijkheid van een middel definitie DSM-IV In periode van 12 maanden minimaal 3 van de volgende punten: - tolerantie - onthouding - gebruik in grotere hoeveelheid/langere duur dan plan - de wens gebruik te minderen - kost steeds meer tijd (gebruik, herstel van de effecten, artsenbezoek, e.d,) - beïnvloed sociale/beroepsmatige/vrijetijdsbestedingen - gebruik gecontinueerd ondanks druk van omgeving en de wetenschap dat het gebruik problemen oplevert

9 Aantallen gebruikers / verslaafden in Nederland Middel Schatting gebruikers* Aantal verslaafden In behandeling (2000) Tabak 4 miljoen minimaal 2 miljoen Bupropion 800 cursussen advies op maat Alcohol 10 miljoen ** Slaap-en 1.5 miljoen kalmeringsmiddelen Heroïne Gokken Cannabis Cocaïne Onbekend XTC Onbekend 280 *laatste 30 dagen Bron: NDM 2002/IVZ 2002/STIVORO 2002

10 NICOTINE is verantwoordelijk voor het onderhouden van de tabaksverslaving. * In de toekomst worden mogelijk meer stoffen in tabak gevonden die verslavend werken.

11 Nicotine: perifere werking cardiovasculaire- en cerebrovasculaire systeem (bloeddrukverhogend, perifere vaso-constrictie, toename van de hartfrequentie) toename ademfrequentie stijging glucosespiegel gastro-intestinale systeem (toename tonus en motiliteit) ongeboren vrucht

12 Verslavingsrisico s van de gebruiker sociale setting, peer group maatschappelijk gebruik werk en opleiding erfelijkheid andere verslavingen psychiatrische stoornissen

13 Verslavingsrisico s met betrekking tot het middel verkrijgbaarheid kosten werkingsmechanisme sterk of zwak werkzaam snelheid van werking en duur van de werking doseringsfrequentie wijze van gebruik (kauwen, slikken, spuiten, inhaleren) tolerantie

14 Farmacokinetische eigenschappen van Nicotine nicotine geeft geen duidelijke intoxicatie (i.t.t. andere drugs en alcohol) een zeer potent verslavend middel werkt zeer snel, na opname in de longen bereikt het in 7 seconden de hersenen werkt kort (afhankelijk van genetische factoren) resultaat: men moet vaak doseren, bij 20 sigaretten per dag en 10 inhalaties per sigaret: minimaal 200 doses per dag (let op light, mild en filtersigaretten)

15 Figuur Uit A. Goldstein Addiction. De nicotine spiegel in het bloed na het roken van één sigaret per uur. De bloedmonsters werden iedere 15 minuten genomen. (Nicotinespiegel gegeven in ng/ml bloed).

16 Farmacodynamische eigenschappen van Nicotine stimulering ontspanning verhoogde concentratie prestatieverbetering stemming verbetering vermindering angst vermindering eetlust

17 NICOTINE: werking op het centraal zenuwstelsel DOPAMINE Genot, Onderdrukken Eetlust NORADRENALINE Waakzaamheid, Onderdrukken Eetlust NICOTINE ACETYLCHOLINE VASOPRESSINE SEROTONINE BETA-ENDORPHIN Waakzaamheid, Verbetering Leerproces Verbetering Geheugen Beïnvloeding Stemming,Onderdrukken Eetlust Vermindering van Angst en Spanning BENOWITZ

18 Stoppen met roken 1 op de 3 rokers wil stoppen Jaarlijks stoppogingen Succeskans: 5-7%

19 CBO Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving 1. Roken is een verslaving en vereist als zodanig behandeling Eenmalige en kortdurende interventies zijn bewezen effectief; het is van groot belang dat alle hulpverleners op zijn minst een eenmalig advies geven aan elke nieuwe client/patient die blijkt te roken

20 CBO Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving 2. Hoe intensiever de interventie/ behandeling, des te groter de kans dat de roker stopt Intensievere interventies zijn effectiever dan eenmalig advies. De keuze van de behandeling hangt echter ook samen met haalbaarheid in de betreffende setting. Een stepped care benadering is hierbij voor de hand liggend Recidivisten krijgen een intensievere interventie aangeboden, zo mogelijk farmacotherapeutisch ondersteund

21 MIS (H-MIS, C-MIS, L-MIS, V-MIS) Minimale Interventie Strategie Rookprofiel Motivatie Barrières Stopafspraak Hulpmiddelen Nazorg

22 MIS 1. Rookprofiel Motivatie om te stoppen: heeft u er wel eens aan gedacht te stoppen? ja/ nee zou u op korte termijn willen stoppen? ja/ nee Nicotineafhankelijkheid: hoeveel sigaretten rookt u per dag? wanneer steekt u de eerste sigaret op?

23 MIS 2. motivatie zo nodig verhogen: Nadelen roken: op korte termijn: stem/ keel/ stinken/ tanden; op lange termijn: kanker/ COPD/ HVZ/ CVA Voordelen stoppen met roken: korte termijn: reuk/smaak, conditie, geld Excuses weerleggen: opa van 85 : uitzondering op de regel; rook al te lang : stoppen is nooit te laat; milieuvervuiling : roken is controleerbaar.

24 Motiveren. Hoe doe je dat? ongevraagd stopadvies geven! verband leggen tussen klachten en roken op een niet-confronterende, niet-moralistische manier veel begrip tonen en uitleggen barrières bespreken hulpmiddelen bespreken, inclusief medicamenteuze mogelijkheden

25 Stages of Change Prochaska en DiClemente START Voorstadium Terugval Overweging Consolidatie Beslissing Doel is bereikt: EINDE Actie Patiënt nog niet rijp voor verandering: EINDE

26 Stadia van gedragsverandering en hulpverleningstaken Stadium cliënt Taak van de hulpverlener Voorstadium Informatie geven, relatie leggen klachten - gebruik, bezorgdheid vergroten Overwegen Beslissen Uitvoeren Volhouden Terugvallen Afwegen van de voor- en nadelen, persoonlijke effectiviteit versterken Hulp bij het nemen van een weloverwogen besluit Hulp bij uitvoeren van de verandering, zelfcontroletechnieken Terugvalpreventie: herkennen van risicosituaties, vaardigheidstraining Hulp bij het overwegen om opnieuw het proces te doorlopen

27 MIS 3. Barrières inventariseren en bespreken: Mislukken eerdere stoppogingen. Gewichtstoename door stoppen. Dagelijkse stress neemt toe door stoppen. Nu niet het goede moment. Huisgenoten blijven roken. Chagrijnig worden bij stoppen. Prestatie/ concentratie vermindert bij stoppen. Angst dat de behoeft aan een sigaret levenslang blijft.

28

29 Nicotine-onthouding volgens de DSM-IV: Opmerking: kan minstens 3 weken duren! (Veel langer dan bij andere drugs en alcohol) dysfore of depressieve stemming slapeloosheid prikkelbaarheid, frustratie of woede angst concentratieproblemen rusteloosheid vertraagde hartfrequentie toegenomen eetlust of gewichtstoename

30 Daarnaast kans op: tijdelijke hyperreactiviteit van de longen obstipatie verergering van psychiatrische comorbiditeit CRAVING de craving na stoppen met roken kan maanden tot jaren duren! (veel langer dan bij alcohol of drugs)

31 MIS 5. hulpmiddelen : farmacologische ondersteuning Nicotinesubstitutie: pleisters (te combineren met een van de andere toedieningsvormen) kauwgom sublinguale tablet zuigtablet inhalatievloeistof Andere medicatie: bupropion nortriptyline

32 Figuur Uit A. Goldstein Addiction. De nicotine spiegel in het bloed na het roken van één sigaret per uur. De bloedmonsters werden iedere 15 minuten genomen. (Nicotinespiegel gegeven in ng/ml bloed).

33 45 Nicotine concentration (ng/ml) Patch, 15 mg Tablet, 2 mg Gum, 4 mg Cigarette Time (h)

34 Nicotinesubstitutie: dosering afhankelijk van het aantal gerookte sigaretten pleisters kunnen gecombineerd worden met andere toedieningsvormen duur van de behandeling ± 6 weken tot ± 6 maanden bijwerkingen: -lokaal: irritatie van huid, mond en keel -verder: hik en maagklachten contra-indicaties*: instabiele angina pectoris, ernstige aritmieën, recent CVA *Opmerking: - minder cardiaal risico dan doorroken - geeft geen toename stollingneiging - geen exposure aan koolmoxide

35 Medicatie: werking op het CZS: - Buprenorfine: dopaminerg en noradrenerg (serotonerg) - Nortriptyline: noradrenerg, acethylcholinerg, serotonerg DOPAMINE Genot, Onderdrukken Eetlust NORADRENALINE Waakzaamheid, Onderdrukken Eetlust NICOTINE ACETYLCHOLINE VASOPRESSINE Waakzaamheid, Verbetering Leerproces Verbetering Geheugen SEROTONINE BETA-ENDORPHIN Beïnvloeding Stemming,Onderdrukken Eetlust Vermindering van Angst en Spanning BENOWITZ

36 MIS 4. Stopafspraak: Concrete datum vastleggen. Bindend karakter. Meedelen aan familie, kennissen, collegae. Steun vragen. Rookgedrag alvast veranderen: minder, later, ander merk. Toevoeging: terugval bespreken!!!

37 MIS 6. Nazorg: Eventueel tussentijdse telefonische consultatie. Evaluatie stoppen-met-roken bij vervolg consulten / tijdens hartrevalidatie / longrevalidatie Follow-up van (nog) (niet) stoppers. Terugval bespreken!!!

38 ,1 Succes na 12 maanden continue abstinentie 16,1 16,7 17,2 13 6,5 6,6 7 7,5 zelfhulpmateriaal + advies op maat NRT - OTC (1) telefonische counseling pleisters + individuele counseling kauwgom + bupropion + Bron: Willemsen et al., NTvG, 2003; 147: 922-7; (1) Hughes et al, Tobacco Control, 2003;12(1):21-7. zelfhulpgids - %

39 Cardiologische Minimale Interventie Strategie (C-MIS) 6 stappen voor het begeleiden van stoppen met roken: 1. rookprofiel R 2. motivatie R 3. barrières : 4. hulpmiddelen : 5. stopafspraak : 6. nazorg. Duur interventie: 15 minuten Wordt in 45% van de Nederlandse ziekenhuizen toegepast Patiënten gestopt na 3 maanden Experimentele groep 5 ziekenhuizen 53% Controle groep 6 ziekenhuizen 37% 12 maanden 44% 32% C Bolman

40 Enkele feiten en cijfers Roken verdubbelt de kans op hart en vaatziekten Bij cardiologische paitënten is de stopkans relatief hoog Een jaar na het stoppen is het risico op HVZ met 50% afgenomen Complicaties na een opgetreden hartinfarct na stoppen met roken gehalveerd 8 weken na stoppen met roken is bloedviscositeit en fibrinogeengehalte genormailseerd

41 Fletchercurve

42 Knelpunten in de praktijk - TIJD / prioriteit - idee dat interventies weinig effectief zijn - onervarenheid hoe om te gaan met deze verslaving - terughoudendheid bij voorschrijven farmacotherapie - mogelijkheden tot delegeren binnen de praktijk - geen systematische aanpak en follow up - ontbreken van een financiële vergoeding - ontbreken van verwijsmogelijkheden - geringe rendement van alle inspanningen: terugval (preventie)

43 Overzicht mogelijke oplossingen Stoppen met roken meer prioriteit Geaccrediteerde training van professionals Systematische aanpak en follow up Praktijkondersteuning Verwijsmogelikheid naar stop-met-roken behandelcentra Financiële vergoeding

44 Conclusie: Roken is een verslaving De ziektelast door roken is enorm Stoppen is altijd zinvol, ook op latere leeftijd De cardiologische setting/longrevalidatie is zeer effectief De specialist speelt een belangrijke rol bij motivatie van de patiënt, hier op terug komen is ook belangrijk Medicamenteuze ondersteuning verhoogt de kans op stoppen, onderdrukt abstinentieverschijnselen en is relatief veilig Intensieve begeleiding is voor sommige patiënten nodig

45 Uw problemen gaan in rook op Trudi Tromp-Beelen

Roken en psychiatrie: Een paar apart?

Roken en psychiatrie: Een paar apart? Roken en psychiatrie: Een paar apart? Ellen Excelmans Klinisch psycholoog en tabakoloog Verbonden aan de VRGT Ellen.excelmans@vrgt.be Waar of niet waar? Psychiatrische patiënten willen niet stoppen met

Nadere informatie

Rotterdam en omgeving. stopt met roken. Met deze brochure zet u een stap in de goede richting.

Rotterdam en omgeving. stopt met roken. Met deze brochure zet u een stap in de goede richting. PATIËNTEN INFORMATIE Rotterdam en omgeving stopt met roken Met deze brochure zet u een stap in de goede richting. Alle informatie die u nodig heeft om de eerste stap te maken. Het Maasstad Ziekenhuis heeft

Nadere informatie

Partnership Stop met Roken Den Haag, december 2009

Partnership Stop met Roken Den Haag, december 2009 Partnership Stop met Roken Den Haag, december 2009 Voorwoord Voor u ligt de Zorgmodule Stoppen met Roken. Het Partnership Stop met Roken heeft in het voorjaar van 2009 het initiatief genomen deze zorgmodule

Nadere informatie

Ontwikkeling van een methodiek voor het voorkomen en terugdringen van tabaksgebruik bij psychiatrische cliënten: Vervolgproject 2011

Ontwikkeling van een methodiek voor het voorkomen en terugdringen van tabaksgebruik bij psychiatrische cliënten: Vervolgproject 2011 Ontwikkeling van een methodiek voor het voorkomen en terugdringen van tabaksgebruik bij psychiatrische cliënten: Auteurs: Hilde CHRISTIAENS Dr. Paul DE CORT Met de steun van: Het fonds ter bestrijding

Nadere informatie

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 Platform Vitale Vaten 26 SEPTEMBER 2013 INHOUD 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 2.1 Patiëntenperspectief op cardiovasculair risicomanagement... 5 3

Nadere informatie

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Stoornissen in het gebruik van alcohol

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Stoornissen in het gebruik van alcohol Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Stoornissen in het gebruik van alcohol Mensink PAJS, Ashruf RHT, Sluiter AC, Boomsma LJ, Eberson MPHM, Luijkx JJHM, Valken N, Vriezen JA. Huisarts Wet 2010:53(4):S1-5.

Nadere informatie

6. Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik

6. Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik 6. Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik 1 Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik Herziene versie 11 december 2013 Inleiding 3 1. Afbakening 3 2. Herkennen en risicofactoren 5 2.1 Herkennen van problematisch

Nadere informatie

Materiaal Er is een handleiding voor intermediairs, alsmede brochures, stickervellen en tafelstandaards voor ouders.

Materiaal Er is een handleiding voor intermediairs, alsmede brochures, stickervellen en tafelstandaards voor ouders. Doel Het doel van de interventie is het verminderen van het percentage kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar dat wordt blootgesteld aan tabaksrook in de thuissituatie. Doelgroep De primaire doelgroep wordt

Nadere informatie

Protocol CVRM secundaire preventie & behandeling hartvaatziekten

Protocol CVRM secundaire preventie & behandeling hartvaatziekten Protocol CVRM secundaire preventie & behandeling hartvaatziekten Jeanette Caljouw-Vos, kaderarts HVZ 2012-2013 Inhoudsopgave 1.Inleiding 3 2. Inclusie CVRM secundaire preventie 4 3. Taakverdeling 6 4.

Nadere informatie

Smoke Alert. Interventie. Samenvatting. Doel

Smoke Alert. Interventie. Samenvatting. Doel Interventie Smoke Alert Samenvatting Doel Het doel van Smoke Alert is tweeledig: rokende jongeren hulp bieden bij het stoppen met roken en voorkómen dat niet-rokende jongeren beginnen met roken. STIVORO

Nadere informatie

Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik

Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik Herziene versie november 2014 Redactie Gerdien Franx en Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Aan de totstandkoming van deze tekst werkten mee: Ton Mutsaars (POH

Nadere informatie

Overzicht van de stand van zaken uit de literatuur

Overzicht van de stand van zaken uit de literatuur November 2014 Roken en zwangerschap Overzicht van de stand van zaken uit de literatuur Kernpunten Roken tijdens de zwangerschap komt het meest voor onder laagopgeleide vrouwen, vrouwen met een Turkse etniciteit,

Nadere informatie

E-book Stoppen met roken

E-book Stoppen met roken E-book Stoppen met roken Stichting Gezondheid Nederland www.stichtinggezondheidnederland.nl Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld

Nadere informatie

FAQ s over het gebruik van Antidepressiva

FAQ s over het gebruik van Antidepressiva FAQ s over het gebruik van Antidepressiva 1. Aan wie worden antidepressiva voorgeschreven? Een behandelaar schrijft antidepressiva voor als de diagnose depressie is vastgesteld. De behandelaar volgt de

Nadere informatie

Stoppen met roken voor uw hart en bloedvaten

Stoppen met roken voor uw hart en bloedvaten Stoppen met roken voor uw hart en bloedvaten 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag, want ruim 1 miljoen

Nadere informatie

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu 02 Mijn Behandeling Mijn Keuze 03 Inhoud Jouw lichaam Jouw keuze... 04 Wat is

Nadere informatie

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma D.L. Jansen M. Cardol P. Spreeuwenberg M.J.W.M. Heijmans

Nadere informatie

1 Definitie en afbakening

1 Definitie en afbakening 1 Definitie en afbakening Om wie gaat het? Wanneer noemen we iemand verslaafd? Waar kun je allemaal verslaafd aan raken? Door welke oorzaken ontstaat een verslaving? In dit eerste hoofdstuk wordt een overzicht

Nadere informatie

JULI 2015 ROKEN EEN AANTAL FEITEN OP EEN RIJ. Wieke Ter Weijde, MSc Esther Croes, MD PhD

JULI 2015 ROKEN EEN AANTAL FEITEN OP EEN RIJ. Wieke Ter Weijde, MSc Esther Croes, MD PhD JULI 2015 ROKEN EEN AANTAL FEITEN OP EEN RIJ Wieke Ter Weijde, MSc Esther Croes, MD PhD Bestelinformatie: Dit rapport is gratis te downloaden via www.trimbos.nl. Artikelnummer: AF1358 Trimbos-instituut:

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

THEMA DIABETES EN LEEFSTIJL. juni 2010. jaargang 9 ISSN 1570-0313 MAGAZINE VOOR EN DOOR DIABETESTEAMS IN NEDERLAND

THEMA DIABETES EN LEEFSTIJL. juni 2010. jaargang 9 ISSN 1570-0313 MAGAZINE VOOR EN DOOR DIABETESTEAMS IN NEDERLAND MAGAZINE VOOR EN DOOR DIABETESTEAMS IN NEDERLAND 35 juni 2010 jaargang 9 ISSN 1570-0313 THEMA DIABETES EN LEEFSTIJL Dekker en De Kanter Roken? Stoppen met deze dwaasheid! De snackende mens Waarom is visceraal

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde

Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde Rookstopkliniek Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde 1 1. Kaderen van het project Rondom mij 2. De werking van de rookstopkliniek in het algemeen status 3. Verschillende methodes voor rookstop 4. Update NRT

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006 Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 Colofon Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 ISBN-10: 90-8523-131-0 ISBN-13: 978-90-8523-131-8 2006, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol. Samenvatting

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol. Samenvatting multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van Alcohol Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol 2009 Samenvatting Samenvatting

Nadere informatie

[UPPER. Brug tussen wetenschap, apotheek en maatschappij] Doorgaan of stoppen. met antidepressiva

[UPPER. Brug tussen wetenschap, apotheek en maatschappij] Doorgaan of stoppen. met antidepressiva [UPPER Brug tussen wetenschap, apotheek en maatschappij] Doorgaan of stoppen met antidepressiva UPPER Inhoudsopgave 1 Over deze brochure 3 2 Antidepressiva in het kort 4 3 Doorgaan of stoppen? 5 4 Wat

Nadere informatie

Wat Wil Jij Met Wiet?

Wat Wil Jij Met Wiet? Wat Wil Jij Met Wiet? De website evaluatie Nynke Horstman Bacheloronderzoeksrapport SPH, Saxion Hogeschool Enschede Academie Mens en Maatschappij Wat Wil Jij Met Wiet? De website evaluatie De mening van

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

De ASSIST screeningstest bij eerstejaarsstudenten te Leuven

De ASSIST screeningstest bij eerstejaarsstudenten te Leuven ICHO vzw Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (K.U.Leuven Universiteit Gent Universiteit Antwerpen Vrije Universiteit Brussel) De ASSIST screeningstest bij eerstejaarsstudenten te Leuven

Nadere informatie