POPULAIRE DRUGS. En aandachtspunten bij anesthesie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POPULAIRE DRUGS. En aandachtspunten bij anesthesie"

Transcriptie

1 POPULAIRE DRUGS En aandachtspunten bij anesthesie

2 Algemeenheden denk eraan, vooral bij traumata; vaak geen spontane melding van gebruik; indien mogelijk goede anamnese; bij IV gebruik: moeilijke perifeer infuus, cave HIV, hepatitis, (eventueel testen); vaak slechte voedingstoestand, opportunistische infecties; geen poging tot stop peri-operatief; plan postoperatieve analgesie samen met patiënt zo nodig en mogelijk.

3 Heroïne (=3,6-diacetylmorfine) hydrochloride zoutvorm (jaren 80 hier); heroïne base (meest gebruikt, niet wateroplosbaar: roken of verhitten).

4 Heroïne farmacologie snelle metabolisatie tot potentere agonist µ receptoren dan morfine, door verhoogde penetratie bloed-hersenbarrière; withdrawal (klassiek+gapen, wenen, kippevel) na 6-tal uur met piek tussen uur.

5 Heroïne toxidroom mentale depressie hypoventilatie cave zowel daling TV als AH frequentie verminderde darmmotiliteit bloeddrukdaling (art. en ven. dilatatie) bradycardie. pinpointpupillen, mydriase kan bij hypoxische schade; bij Speedball (cocaïne+heroïne) of scopolamine onvoorspelbaar;

6 Heroïne Complicaties spongiforme leuko-encefalopathie (zeldzaam, bij roken); endocarditis, HIV, Hepatitis, (IV gebruik); overdosis (risico +++ bij gecombineerd gebruik andere drugs, recente onthouding, onduidelijke zuiverheid); toxiciteit toegevoegde stoffen (kinine, strychnine, thallium, lood, cocaïne, scopolamine, amfetamines, ); fetal IUGR, neonatale ontwenning, methadon doorgeven; epilepsie kan secundair aan hypoxie; longoedeem (effect Naloxone?) dd Aspiratiepneumonie.

7 Heroïne behandeling ABC; DD hypoglycemie, hypothermie, hypoxie, andere intox; naloxone voor herstel resp. depressie (niet bewustzijn), laagst mogelijke dosis, optitreren (0.05mg IV soms reeds voldoende), derving vermijden. Vaak continu infuus nodig; min 24 uur monitoring. indien cocaïne+heroïne wordt vermoed cave Naloxone;

8 Bodypackers heroïne meestal asymptomatisch tenzij lek, dan naloxone-infuus; monitoring op IZ.

9 Heroïne anesthesie opioiden titreren tot effect (hogere dosering); PCIA? Of intermittente toediening door verpleegkundige; meer kans op postoperatieve pneumonie; zo mogelijk regionale blocks, NSAID s, paracetamol Cave huidinfecties; risico op postoperatieve ontwenning; ex-gebruikers: angst voor herval; geef normale dosis Methadon.

10 Cocaïne Natuurlijk alkaloid uit Cocaplant hydrochloridezout free basing naar Crack

11 Cocaïne

12 Cocaïne farmacologie absorptie afhankelijk van toedieningweg: inhalatie 1-3 min piek na 30 min IV of roken enkele seconden, piek na enkele minuten lokaal anestheticum door blokkeren Na-kanalen, tevens antiaritmisch; inhibitie dopaminereuptake/ (serotoninereuptake); sensitisatie aan (nor)epinefrine; ethanol + cocaïne: coca-ethyleen, equipotent aan cocaïne.

13 Cocaïne toxidroom agitatie; stuipen; hyperthermie (psychomotore agitatie, thermoregulatiecentra, daling warmteafgifte); initieel stijging AH frequentie, nadien ademhalingsdepressie; braken; transiënte bradycardie (vagale kernen) gevolgd door tachycardie.

14 Cocaïne complicaties CVA: ICB/SAB/infarct: hypercoagulabiliteit, vasoconstrictie, embolen, arteritis; epilepsie: los of gelinkt aan CVA; washed out: lethargie, daling bewustzijn, denkvermogen behouden(itt post-ictaal); ritmestoornissen: VKF, sinustachy, VKFlutter, SVT, torsades, VF); DVT en endocarditis bij IV gebruik; aortadissectie of ruptuur is beschreven; leverfalen.

15 Cocaïne complicaties (2) longschade bij crack: astma, pneumothorax, pneumomediastinum, BOOP, verbrandingsletsels; longoedeem; neusbloedingen, septumperforatie; rhabdomyolyse, ANI, hypotensie en hyperthermie; blindheid door occlusie A. centralis retinae; cocaïne bugs, soms zelfverminking; foetale dood/distress, abruptio placentae. Congenitale afwijkingen? Lager IQ?; zwangere gevoeliger voor effecten cocaïne; abstinentiesyndroom: 3 fases.

16 Cocaïne en AMI zowel STEMI als non-stemi; geen verband met dosis; atypische thoracale pijn vaak uren na inname; ECG minder gevoelig bij recent gebruik; vasoconstrictie, verhoogde O2 nood, AHT, tachycardie, plaatjesaggregatie; bij chronische abusus: LVH en versnelde atherosclerose

17 Cocaïne Beleid ABC; labo, RX, CT voor CVA, ; benzodiazepines (zonodig +curare en anesthesie); antipsychotica vermijden (drempel convulsies, dystonie, daling warmteafgifte); dysritmie behandelen met Verapamil, Diltiazem, Bicarbonaat. Bij torsades overdrive pacing en Magnesium (geen bicarbonaat); koeling; hydratatie bij rhabdomyolyse, bicarbonaat en hemodialyse bij ANI; alfa adrenerge agonisten (fentolamine), Nitroglycerine.

18 Bodypacker cocaïne asymptomatisch tenzij lek; als symptomatisch dringend chirurgisch ingrijpen; indien geen darmobstructie actieve kool bij asymptomatische bodypackers; colitis en intestinale perforatie.

19 Cocaïne en anesthesie bij recente inname uitstellen zo mogelijk; vasospasme behandelen door vasodilatatie; cave ß-Blokkers, niet tegengewerkte α-stimulatie (Trandate?) Verapamil en nitraten; volledige monitoring aanleggen; geen lokale anesthetica met adrenaline; indien toch vasopressie nodig peri-operatief laag titreren; verhoogde MAC; goede analgesie om tachycardie en hypertensie te vermijden; vermijd stimulantia (ephedrine, atropine, epinefrine, ); geen etomidaat (myoclonus), Ketamine (stimulerend).

20 Amfetamines Ice, VTC, E, Adam, M&M, MDM, Hug Drug, Love Drug

21 Amfetamines (MDMA) gebruik in WO-II als stimulantia bij militairen; in jaren 80 designerdrugs; in jaren 90 gebruik op raveparties (MDMA); gebruik van lollies, kauwgom en fopspenen (tandenknarsen).

22 Amfetamines farmacologie lipofiel, passeren bloed-hersenbarrière; lever en renale excretie; PMA (variant) werkt trager, risk overdosage; loslating catecholamines (dopamine en norepinefrine, serotonine); kleine verandering van molecule, belangrijke verandering farmacologie.

23 Amfetamines toxidroom DD cocaïne (amfetamines langduriger, minder stuipen, AMI en dysritmie); psychose; tachycardie en hypertensie; angst, agressie, agitatie; visuele en tactiele hallucinaties; mydriase, diaphorese, hyperthermie.

24 Amfetamines complicaties dysritmie, CVA, aortadissectie; foetale dood, gespleten verhemelte, IUGR, galwegatresie; ischemische colitis; SOA s deshydratatie, rhabdomyolyse, tubulusnecrose, coagulopathie, MOF; necrotiserende vasculitis; bij parenterale toediening: HIV, malaria, hepatitis, tetanus, botulisme, loodintox, abcessen; midweekblues: depletie van serotonine na weekendgebruik; lange termijn: slaapstoornis, angst, denkproblemen, impulscontrole.

25 Amfetamines behandeling ABC; labo, vitale parameters, ECG; afkoelen; benzodiazepines (vaak hoge dosis), Antipsychotica cave stuipen, dystonie, dysritmie; bij rhabdomyolyse hydratatie, sedatie, zo nodig hemodialyse; aanzuren urine verhoogt excretie maar stijging risk renale complicaties.

26 Amfetamines en anesthesie volg temperatuur, elektrolyten en vochtbalans perop; bij recente inname operatie uitstellen; verhoogde MAC; goede analgesie om tachycardie en hypertensie te vermijden; vermijd stimulantia (ephedrine, atropine, epinefrine, ); bij voorgeschiedenis hyperthermie cave succinylcholine en dampanesthesie.

27 GHB oorspronkelijk gebruik als anestheticum; jaren 80 bodybuilderscircuit; Vloeibare ecstasy maar andere molecule. Liquid X, Grievous Bodily Harm, Georgia Home boy, Salty Water, Easy Lay

28 GHB farmacologie snelle opname in hersenen; metabolisme van GHB is verzadigbaarbij opdrijven dosis onevenredige toename plasmaconcentratie; dopaminerg, serotoninerg, cholinerg.

29 GHB toxidroom dosisafhankelijk low dose: dronkenschap entactogeen, relaxatierapedatedrug; mid dose: evenwichtsstoornissen, euforie, relaxatie, toename seksuele agitatie en stimuli, nausea; high dose: coma, respiratoire depressie. Maar welke dosis? Zuiverheid?

30 GHB behandeling ABC; denk eraan verkrachtingen, uitgaansmilieu, bodybuilders met amnesie, nausea, incontinentie; decontaminatie vooral bij multiple intox; ademhaling vaak intact, vermijd zo mogelijk intubatie gezien vaak agressie, stuipen op prikkel; atropine en vocht bij bradycardie en hypotensie, neostigmine niet gebruiken gezien bijwerkingen.

31 Marihuana verschillende producten van Hennepplant werkzame stof THC. roken onmiddellijk effect orale inname onvoorspelbaar opslag in vetweefsel tot 30 dagen

32 Marihuana

33 Marihuana toxidroom veranderd gevoel, denkvermogen en psychomotore functies; eerst euforie, nadien slaperigheid en lethargie; gevaar: verlies motoriek en beoordelingsvermogen (verkeer), acute psychose; tachycardie, tremoren, spierzwakte, bronchodilatatie, verhoogd hongergevoel, urineretentie; bij hoge dosis bradycardie en hypotensie.

34 Marihuana complicaties diep inhaleren: alveolaire overdistentiepneumothorax, pneumomediastinum; fysieke en psychologische afhankelijkheid, derving (slapeloosheid, minder honger, rusteloosheid); longziektes (zeven keer meer mutageen dan tabaksrook), meer carboxyhemoglobine; gedragsafwijkingen bij kinderen; gedaalde fertiliteit.

35 Marihuana behandeling benzodiazepine bij wanen, hallucinaties, psychose; denk bij thoracale pijn, desaturatie en dyspnoe aan pneumothorax en pneumomediastinum.

36 Anesthesie en marihuana lagere nood aan inductie-anesthetica bij chronisch gebruik; bij acute intox en ontwenning net hogere dosis; langere respiratoire depressie na opiaten; problemen met oxygenatie; opletten met producten die tachycardie uitlokken; risico uvula-oedeem; ontwenning vaak mild: nausea, diarree, irritabiliteit, onrust.

37 Ketamine en Phencyclidine Anesthetica; PCP 10-30% postop psychose, stop gebruik Illegaal circuit: Angel dust, hog, Elephant tranquillizer, PeaCePill; ketamine afgeleide, kortere werking. (Special K, Super K, KitKat, Green, Mauve, Jet). Oraal of snuiven, IV of IM zelden

38 Ketamine farmacologie PCP: Goede absorptie respiratoir en GI; ketamine: slecht oraal en rectaal; blokkeren NMDA-receptor: analgesie, anesthesie, psychose; blokkeren norepinefrine en dopamine reuptake: hypertensie, tachycardie, agitatie, bronchodilatatie; hoge dosis blokkeren δ-receptoren: lethargie en coma.

39 Ketamine toxidroom dissociatie; delirium, amnesie, paranoia, dysforie; stupor, coma; auditieve hallucinaties, wanen; apathie, depersonalisatie, isolatie; gevoel te vliegen; wanen van bovenmenselijke kracht en onkwetsbaarheid; nystagmus, ataxie, gangverandering, diplopie; dystone reacties: torticollis, ; vaak samen inname met marihuana gezien ematogeen;

40 Ketamine behandeling conservatief beleid, ABC; evt fixatie; rustige omgeving; benzodiazepine en antipsychotica; hoogste risico is auto-mutilatie; rhabdomyolyse vermijden en behandelen.

41 Hallucinogenen al millennia in religieuze sfeer; LSD is synthetisch derivaat; nu populair in combinatie met MDMA (Candy Flipping); voornamelijk oraal, soms roken, snuiven; geen fysiologische tolerantie of ontwenning; stimuleren dopaminerg systeem en serotoninesysteem.

42 Hallucinogenen toxidroom mydriase, tachycardie, hypertensie, hyperthermie, diaphorese gaan hallucinaties vooraf; nausea en braken; bij massieve dosis hypertensie, hyperthermie, coagulopathie; meestal realiseren ze zich intoxicatie; intensere waarneming; lange termijn: psychiatrische problemen, psychose, depressie; flashbacks (tot maanden en jaren).

43 Hallucinogenen CIA testte LSD op onwetende inwoners Frans dorp LSD-trip eindigt met dodelijke sprong uit raam

44 Hallucinogenen behandeling zelden hulpvraag; rustige omgeving; bij Bad Trip benzodiazepine; zelden hyperthemie en rhabdomyolyse behandelen. Plaats atypische antipsychotica?

45 Hallucinogenen en anesthesie meestal lagere MAC; risico peroperatoire ritmestoornissen; atropine kan hallucinaties uitlokken; indien coöperatief kan regionale anesthesie, vaak echter best algemene anesthesie.

46 Poppers flesjes nitrietverbindingen; vasodilaterend, relax gladde spiercellen, tachycardie, erectiestoornissen, methemoglobinemie; rash, hoofdpijn, misselijkheid, braken, bloeddrukdaling; partydrug en lustopwekkend; populair in homomilieu; behandeling: methyleenblauw bij symptomatische methemoglobinemie.

47 Poppers

48 Varia Krokodil (desomorfine): goedkoop alternatief voor heroïne, vooral in Rusland. Gemaakt van codeïne, benzine, jodium, fosfor. Vleesetende drug. Meestal dood 1-2 jaar na begin gebruik

49 Varia synthetisch cannabinoid; symptomen: tachycardie, angst, palpitaties, psychose; supportief beleid en symptoombestrijding (benzodiazepines).

50 Varia: continu nieuwe middelen Intraveneus gebruik van de stof N-ethyl-buphedrone (NEB) in de regio Tienen. Deze stof wordt als crystal meth (methamfetamine) verkocht in de regio Tienen. De stof wordt geïnjecteerd, waarbij sommige gebruikers om de 20 minuten injecteren. Specifieke symptomen die gemeld werden door de hulpverleningsdiensten zijn spuitabcessen, opgezwollen handen, en prikkelbaar/obsessief-compulsief gedrag. NEB is een synthetisch cathinone-derivaat, vergelijkbaar met mephedrone en MDPV. Op dit moment is zeer weinig informatie beschikbaar aangaande het gebruik of de toxiciteit van deze stof. De effecten zijn voornamelijk stimulerend, vergelijkbaar met andere amfetamines/cathinones. Bij intoxicatie is de behandeling symptomatisch en ondersteunend, er is geen specifieke behandeling bij overdosering.

51 Bronnen Jenkins BJ, Drug abusers and anaesthesia. BJA CEPD Reviews 2(1), P. De Paepe, Van Sassenbroeck D., Calle P., Buylaert W. De klinischtoxicologische aspecten van frequent gebruikte drugs. T.E. Freese et al. The effects and consequences of selected club drugs Journal of Substance Abuse Treatment 23 (2002) By Huu Tram Anh Nguyen, Cannabis (marijuana) and anesthesia. Anesthesiology rounds Hernandez et al. Anesthetic in illicit-substance-using patients Curr Opin Anaesthesiol 18: Mallat A.M. et al. Preoperative marijuana inhalation- an airway Concern CAN J ANAESTH 1996 / 43: 7 / pp691-3 Krzysztof M. Kuczkowski The cocaïne abusing parturient: a review of anesthetic considerations CAN J ANESTH 2004 / 51: 2 / pp

52 Casus 1 Man 22 jaar op I love Techno Suffig Geeuwen, zweten, beven Palpitaties Klinisch weinig bijzonderheden. Vrienden zeggen dat hij maar beetje Wodka gedronken heeft.

53 Casus 2 Man 19 jaar op Spoedopname Klachten van hartkloppingen, korte episode van RSP Geen antecedenten Labo toont geen bijzonderheden ECG: diffuse (minimale) ST-elevatie

54 Casus 3 Vrouw 17 jaar onwel geworden in dancing Ruikt naar alcohol (en eucalyptus) Geagiteerd, angstig Zweterig Tachycard Mydriase

55

56 Actieve Kool Goede adsorptie: alfatoxines, amphetamines, anti-depressiva, anti-epileptica, antihistaminica, atropine, barbituraten, benzodiazepines, B-blokkers, chloroquine and primaquine, cimetidine, dapsone, dextropropoxyphene en andere opoïden, digitalis glycosiden, ergotamine alkaloïden, furosemide, glibenclamide and glipizide, glutethimide, indomethacin, meprobamaat, nefopam, phenothiazines, phenylbutazone, phenylpropanolamine, piroxicam, quinidine and quinine, strychnine, tetracylines, theophylline. Middelmatige adsorptie: aspirine en andere salicylaten, DDT, disopyramide, kerosene, benzene en dichlorethane, malathion, niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, mexiletine, paracetamol (acetaminophen), polychlorische biphenyl-verbindingen, phenol, ipecacuanhasiroop, tolbutamide, chlorpropamide, carbutamide, tolazamide. Geringe of klinisch inadequate adsorptie: cyaniden, ethanol, ethyleen glycol, ijzer, lithium, methanol.

Richtlijn Forensische Geneeskunde - Behandeling drugsgebruik in de politiecel m.u.v. opiaten en alcohol

Richtlijn Forensische Geneeskunde - Behandeling drugsgebruik in de politiecel m.u.v. opiaten en alcohol Richtlijn Forensische Geneeskunde - Behandeling drugsgebruik in de politiecel m.u.v. opiaten en alcohol Inhoudsopgave 1. Onderwerp 2 2. Doelstelling 2 3. Toepassingsgebied 2 4. Uitgangspunt 2 5. Toelichting

Nadere informatie

Toxicologie Farmacotherapeutisch onderwijs SEH. Marsha Voll - Ziekenhuisapotheker i.o. 16 januari 2014

Toxicologie Farmacotherapeutisch onderwijs SEH. Marsha Voll - Ziekenhuisapotheker i.o. 16 januari 2014 Toxicologie Farmacotherapeutisch onderwijs SEH Marsha Voll - Ziekenhuisapotheker i.o. 16 januari 2014 Inhoud Drugs of abuse Drugsscreening Urine Bloed Paracetamolintoxicatie Indeling drugs Stimulantia/uppers

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Medikinet CR 5 mg, capsules met gereguleerde afgifte, hard 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Medikinet CR 5 mg, capsules met gereguleerde afgifte, hard 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Medikinet CR 5 mg, capsules met gereguleerde afgifte, hard 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke capsule met gereguleerde

Nadere informatie

Drugs en medicijnen in het verkeer

Drugs en medicijnen in het verkeer Drugs en medicijnen in het verkeer Literatuurstudie RA-2007-107 Karin Van Vlierden, Pascal Lammar Onderzoekslijn Gedrag DIEPENBEEK, 2012. STEUNPUNT VERKEERSVEILIGHEID. Documentbeschrijving Rapportnummer:

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Medikinet 5 mg, tabletten Medikinet 10 mg, tabletten Medikinet 20 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Medikinet

Nadere informatie

Thema-avond Alcohol en Drugs in het uitgaanscircuit. *Welkom. Roy Helgering

Thema-avond Alcohol en Drugs in het uitgaanscircuit. *Welkom. Roy Helgering *Welkom Inhoud: Inleiding Drank (alcohol) en Uitgaansdrugs Gezondheidsrisico s EHBO Inleiding Overmatig alcohol en drugs gebruik komt steeds vaker voor. In het uitgangscircuit wordt drugs vaak in combinatie

Nadere informatie

Dr. Ann Verschelde 07/11/2014

Dr. Ann Verschelde 07/11/2014 Dr. Ann Verschelde 07/11/2014 Ontwikkelen van ontwenningsverschijnselen na de geboorte van een neonaat die in utero blootgesteld werd aan drugs. 2003 National survey drug abuse and health 4.3% zwangere

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Middelgebonden stoornissen en verslaving. Reinout W. Wiers, Remco C. Havermans, Anita Jansen & Ronald A. Knibbe. 19.

Hoofdstuk 19 Middelgebonden stoornissen en verslaving. Reinout W. Wiers, Remco C. Havermans, Anita Jansen & Ronald A. Knibbe. 19. Wiers, R., Havermans, R., Jansen, A., & Knibbe, R. (2006). Middelgebonden stoornissen en verslaving. In H.T. van der Molen, S. Perreijn & M.A. van den Hout (Eds.). Klinische psychologie: theorieën en psychopathologie.

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR ASSISTENTEN OP DE AFDELING MEDISCHE INTENSIEVE GENEESKUNDE MIG

HANDBOEK VOOR ASSISTENTEN OP DE AFDELING MEDISCHE INTENSIEVE GENEESKUNDE MIG HANDBOEK VOOR ASSISTENTEN OP DE AFDELING MEDISCHE INTENSIEVE GENEESKUNDE MIG Januari 2005 INLEIDING...4 ANALGESIE, SEDATIE, EN PARALYSE...5 Sedativa en anesthetica...5 Narcotica / analgetica...6 Paralyse...7

Nadere informatie

XTC WAAR HEBBEN WE HET OVER? TOEN EN NU DE VRAGEN, DE ANTWOORDEN

XTC WAAR HEBBEN WE HET OVER? TOEN EN NU DE VRAGEN, DE ANTWOORDEN XTC DE VRAGEN, DE ANTWOORDEN XTC is de jongste jaren een van de veelbesproken nieuwe drugs. Wat zijn de eigenschappen? Hoe wordt het gebruikt? Welk jargon doet de ronde? Wat zijn de effecten en de risico

Nadere informatie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie Informatie voor de patiënt Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Haldol decanoas al eerder toegediend heeft gekregen. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag

Nadere informatie

Wat is xtc? DE BELGISCHE WET XTC VROEGER ...EN NU. drugs abc xtc

Wat is xtc? DE BELGISCHE WET XTC VROEGER ...EN NU. drugs abc xtc drugs abc xtc MDMA de actieve stof in xtc werd in de jaren tachtig populair als uitgaansdrug. Xtc is, tot op de dag van vandaag, nog steeds de meest populaire illegale uitgaansdrug. Toch is het gebruik

Nadere informatie

XTC. dossier xtc. V.U.: S. Ansoms E.Tollenaerestraat 15 1020 Brussel wettelijk depotnummer D/2004/6030/14

XTC. dossier xtc. V.U.: S. Ansoms E.Tollenaerestraat 15 1020 Brussel wettelijk depotnummer D/2004/6030/14 V.U.: S. Ansoms E.Tollenaerestraat 15 1020 Brussel wettelijk depotnummer D/2004/6030/14 XTC dossier xtc Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw E.Tollenaerestraat 15 1020 Brussel T 02 423

Nadere informatie

Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties

Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties Deze FTR moet worden geciteerd als: Fraanje WL, Giesen PHJ, Knobbe K, Van Putten AM, Draijer LW. Farmacotherapeutische

Nadere informatie

Wat is cocaïne? DE BELGISCHE WET COCAÏNE VROEGER ...EN NU DE PLANT DE STOF. drugs abc cocaïne

Wat is cocaïne? DE BELGISCHE WET COCAÏNE VROEGER ...EN NU DE PLANT DE STOF. drugs abc cocaïne drugs abc cocaïne Cocaïne wordt, door middel van een chemisch proces, gewonnen uit de bladen van de coca-plant. De stof werd al in de 19e eeuw gebruikt als geneesmiddel, onder andere om te verdoven. Maar

Nadere informatie

Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Nortrilen 10 mg, filmomhulde tabletten Nortrilen 25 mg, filmomhulde tabletten

Nadere informatie

SPEED. dossier speed. V.U.: F. Matthys Vanderlindentraat 15 1030 Brussel wettelijk depotnummer D/2005/6030/ 08

SPEED. dossier speed. V.U.: F. Matthys Vanderlindentraat 15 1030 Brussel wettelijk depotnummer D/2005/6030/ 08 V.U.: F. Matthys Vanderlindentraat 15 1030 Brussel wettelijk depotnummer D/2005/6030/ 08 SPEED dossier speed Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel T 02

Nadere informatie

Thema Avond Bernrode. Ronald van Litsenburg Directeur/Eigenaar Dutch Safety Group Ambulanceverpleegkundige & OVD- G

Thema Avond Bernrode. Ronald van Litsenburg Directeur/Eigenaar Dutch Safety Group Ambulanceverpleegkundige & OVD- G Thema Avond Bernrode Ronald van Litsenburg Directeur/Eigenaar Dutch Safety Group Ambulanceverpleegkundige & OVD- G Programma Welke middelen zijn er en wat doen ze? Waarom gebruiken ze het? Risico s per

Nadere informatie

COCAINE/CRACK WAAR HEBBEN WE HET OVER? TOEN EN NU DE VRAGEN, DE ANTWOORDEN

COCAINE/CRACK WAAR HEBBEN WE HET OVER? TOEN EN NU DE VRAGEN, DE ANTWOORDEN COCAINE/CRACK DE VRAGEN, DE ANTWOORDEN De chique drug cocaïne en het ervan afgeleide en goedkopere crack lijken aan populariteit te winnen. Wat zijn hun eigenschappen? Hoe worden cocaïne en crack gebruikt?

Nadere informatie

Wat is XTC? XTC: toen en nu?

Wat is XTC? XTC: toen en nu? Vraag en antwoord: XTC Wat is XTC? Bij XTC gaat het in feite over MDMA, want dat is de stimulerende én bewustzijnsveranderende stof die in de drug zit. Het synthetische product MDMA staat voor 3,4 methyleen-dioxymethamfetamine.

Nadere informatie

Pocketversie Richtlijn. Delirium. Met methodologische ondersteuning van: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO

Pocketversie Richtlijn. Delirium. Met methodologische ondersteuning van: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Pocketversie Richtlijn Delirium Namens de werkgroep: R.C. van der Mast, psychiater Juli 2004 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie De Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

PRAKTIJKGIDS. voor thuisverpleegkundigen en huisartsen

PRAKTIJKGIDS. voor thuisverpleegkundigen en huisartsen PRAKTIJKGIDS voor thuisverpleegkundigen en huisartsen 3 Inleiding...... 5 Classificatie van aanbevelingen... 7 Definities - context... 8 1. Definitie... 8 2. Soorten chronische pijn... 8 3. Samenvatting...

Nadere informatie

Middelenmisbruik en crisis

Middelenmisbruik en crisis Middelenmisbruik en crisis Een lastige combinatie Mike Veereschild Tom Buysse Middelengebonden spoedeisende situaties Intoxicatie van een verslavend middel Onthouding van een verslavend middel Kernsymptomen

Nadere informatie

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP. Pijn & Symptoomcontrole

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP. Pijn & Symptoomcontrole Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP Pijn & Symptoomcontrole Afdeling Kwaliteitsbevordering Domus Medica vzw- Commissie Zorg voor het Levenseinde HIPP-project Peter De Meulenaere Versie 12

Nadere informatie

Richtlijn Detox. Verantwoord ontgiften door ambulante of. intramurale detoxificatie

Richtlijn Detox. Verantwoord ontgiften door ambulante of. intramurale detoxificatie Richtlijn Detox Verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie 2 Richtlijn Detox > Verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie Voorwoord Voor u ligt de richtlijn

Nadere informatie

1. DRIE SOORTEN. Verdovende middelen. Stimulerende middelen

1. DRIE SOORTEN. Verdovende middelen. Stimulerende middelen Drugs Brussels Aviation Medical Brussels Airport Building 26 1930 Zaventem Tel: +32 (0)2 416 22 70 Fax: +32 (0)2 416 22 71 Email: info@brusselsaviationmedical.be Web: www.brusselsaviatonmedical.be 1. DRIE

Nadere informatie

KVK AVELGEM 01869 VOETBAL EN 2013-2015. Alcohol, voeding, roken, drugs, drugpreventie. pascal

KVK AVELGEM 01869 VOETBAL EN 2013-2015. Alcohol, voeding, roken, drugs, drugpreventie. pascal KVK AVELGEM 01869 VOETBAL EN Alcohol, voeding, roken, drugs, drugpreventie pascal 2013-2015 K V K A V E L G E M D O O R N I K S E S T E E N W E G 2 2 6 8 5 8 0 A V E L G E M 1. Voetbal en alcohol Jij wordt

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Propolipid 2% emulsie voor injectie of infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml emulsie bevat 20 mg propofol. Elke injectieflacon van 50 ml bevat 1000 mg

Nadere informatie

Jordanië. Verslavingsproblematiek Midden Twente

Jordanië. Verslavingsproblematiek Midden Twente Jordanië Verslavingsproblematiek Midden Twente 1 Inleiding quiz 2 Tactus Wie zijn wij Wat doen wij Verwijs mogelijkheden Middelengebruik midden-twente 3 Inleiding 4 Tactus in Twente 3 circuits Sociale

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Redactiecommissie A.P.J. de Vries (LUMC, Leiden) R.O.B. Gans (UMCG, Groningen)

Nadere informatie