Stop met denken in kostenbesparingen Aan de slag bij Pantar Goed besteed geld Evelien Tonkins: Houd het contact licht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stop met denken in kostenbesparingen Aan de slag bij Pantar Goed besteed geld Evelien Tonkins: Houd het contact licht"

Transcriptie

1 Stop met denken in kostenbesparingen Aan de slag bij Pantar Goed besteed geld Evelien Tonkins: Houd het contact licht Meeleven is de nieuwsbrief van De Regenboog Groep en verschijnt 4 keer per jaar, oktober

2 Verbinding moet blijvend op de agenda staan Foto: dp51 Photography In de Week van de Eenzaamheid organiseerde De Regenboog Groep Het Groot Amsterdams Verbindingsfestival. Aanleiding voor het festival is het 20-jarige bestaan van het maatjesproject de Amsterdamse Vriendendiensten en het 25-jarig bestaan van Buddyzorg. Beide projecten van De Regenboog Groep brengen mensen met elkaar in contact. Dit is ook precies waar we met dit festival aandacht voor willen vragen binnen de politiek: verbinding. Verbinding tussen kwetsbare Amsterdammers en buurtgenoten. De vraag is: voelen we ons aangesproken? Zijn we bereid ons in te zetten voor die kwetsbare stadsgenoot? Hoogleraar Actief Burgerschap Evelien Tonkens zegt op pagina 10 dat die bereidheid er zeker is, en dat is gelukkig ook onze ervaring. Veel Amsterdammers zijn bereid een deel van hun vrije tijd te steken in contact met hun stadsgenoten. Wel is het noodzaak dat ze zich daarbij gesteund voelen door een professionele organisatie waarbij indien nodig een beroep kan worden gedaan op de deskundigheid van professionals. Door mensen met elkaar te verbinden, wat De Regenboog Groep doet, breng je twee werelden bij elkaar. Dit vergroot de onderlinge acceptatie. Mensen snappen elkaar beter. Amsterdammers die nauwelijks meedoen in de samenleving leren nieuwe plekken en mensen kennen. Het raam naar buiten wordt voor ze opengezet, angsten overwonnen en mogelijk nieuwe stappen gezet. Andersom is het interessant van dichtbij te ervaren hoe het is om te leven met weinig geld of met psychiatrische problemen. Hoe voelt het om wekelijks naar de Voedselbank te moeten, straatvrees te hebben of juist op straat te moeten leven omdat je dakloos bent. Dit verruimt je blik, je kijk op de wereld. Noem het leerzaam. Gewoon menselijk, mag ook. Is daar nog ruimte voor binnen de politiek? Voor onderling menselijk contact, bedoel ik. Is de politiek nog bereid te investeren in informele zorg? Iedereen u en ik wordt geacht een beroep te doen op familie en vrienden als we om wat voor reden dan ook in de problemen komen. Zelfredzaamheid. Dat is de boodschap. Mooi als het lukt, maar onze doelgroep heeft vaak geen netwerk. Contact met familie is er niet of nauwelijks. Deze mensen laat je met andere woorden zonder informele zorg aan hun lot over. Niet wenselijk, vinden wij. Investeren in vrijwilligerswerk blijft dan ook nodig. Daarom hebben wij het Groot Amsterdams Verbindingsfestival georganiseerd. Om binnen de politiek en de media aandacht te vragen voor het thema verbinding. Tegelijkertijd wilden we met het festival al onze vrijwilligers in het zonnetje zetten. We wilden een positief geluid laten horen. Onze vrijwilligers bedanken. Zonder hun inzet geen informele zorg. Hans Wijnands, directeur De Regenboog Groep 2 3

3 Het groot Amsterdams Verbindingsfestival Wat Op 3 oktober organiseerde De Regenboog Groep Het Groot Amsterdams Verbindingsfestival. Een dag die bestond uit lezingen, een debat, workshops, kleine ontmoetingen en een feestelijke borrel na afloop. Waar Theater Tabacco, Amsterdam. Verbinding is de lijm tussen alle lagen van de stad. Het maakt de stad leefbaarder en interessanter. Daphine Schat, coördinator Buddyzorg, De Regenboog Groep Verbinding maak je niet alleen tussen mensen, maar ook tussen organisaties. Tussen formele en informele zorg. Hanna Blankevoort, regio-adviseur MEZZO Noord-Holland (Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg). Verbinding betekent voor mij in aanraking komen met mensen buiten mijn eigen netwerk. Wanneer spreek je een dakloze aan op straat? Onbekend maakt onbemind. Ik ben twee jaar buddy geweest bij De Regenboog Groep en heb een prachtige wereld vol kleurrijke verhalen leren kennen. Nelly Duyndam, fractievoorzitter SP Stadsdeel Centrum. Op de gastenlijst Vrijwilligers van De Regenboog Groep, politici, hoogleraren, maatjes, buddy s fondsenwervers, donateurs en vele anderen. Totaal aantal aanwezigen Ruim 350 mensen. Achterliggende gedachte Verbinding moet op de politieke agenda blijven staan. Verbinding tussen kwetsbare Amsterdammers en de rest van de stad. Tussen buurtgenoten. Tussen gemeente en Amsterdammer. Aanleiding Het maatjesproject de Amsterdamse Vriendendiensten bestaat dit jaar precies twintig jaar, Buddyzorg maar liefst 25 jaar. Beide projecten van De Regenboog Groep brengen Amsterdammers met elkaar in verbinding. Amsterdamse Vriendendiensten Opgericht om eenzaamheid en isolement te verminderen onder mensen met psychiatrische problemen. Vrijwilligers gaan regelmatig met een klant op stap om isolement te voorkomen of te doorbreken. In 2012 zijn er 546 mensen aan elkaar gekoppeld. Buddyzorg Opgericht als stervensbegeleiding voor druggebruikers met aids. Tegenwoordig is buddyzorg er voor levensbegeleiding, verminderen van eenzaamheid en het vergroten van zelfredzaamheid van (ex)daklozen en (ex)druggebruikers. In 2012 zijn er 151 deelnemers gekoppeld aan een buddy. Nog wat opgestoken? Wie niet op het Groot Amsterdams Verbindings- 0festival aanwezig kon zijn, heeft behalve een leuk feest een groot aantal interessante wetenswaardigheden gemist. Zo vertelde Regenboogdirecteur Hans Wijnands in zijn opening dat er in Nederland meer dan 1 miljoen mensen eenzaam zijn en dat de belangeloze inzet van vrijwilligers de gevoelens van eenzaamheid vermindert. Lucas Meijs nam hierna de microfoon over. Volgens de hoogleraar Strategische Filantropie aan de Rotterdam School of Management, hoeven we met zijn allen niet te somberen over een teruglopend aantal vrijwilligers. Nog altijd zetten 4 miljoen Nederlanders zich in voor anderen. En dat is volgens Meijs een lage schatting. Na de flamboyante rede van de hoogleraar, waarin hij onder meer betoogde dat binnen de transitie op het gebied van het sociale domein van overheid naar gemeenten de rol van gemeenschappen steeds groter gaat worden, volgde een korte pauze, waarna de zaal door Kim Coppes werd opgestookt voor een pittig debat over zelfredzaamheid á la het Vara-televisieprogramma Het Lagerhuis. Het debat werd gewonnen door Kees Onderwater, één van de oprichters van de Amsterdamse Vriendendiensten. Volgens de jury durfde Onderwater dingen hardop te zeggen die we niet willen horen. Dat zijn taboes, aldus de jury. Zo verdedigde Onderwater de stelling dat een buddy de zelfredzaamheid van de klant in de weg staat. Hier was lef voor nodig in een zaal vol vrijwilligers, kan ik u verzekeren. Na nog een aantal stellingen, waaronder Vrijwilligersorganisaties moeten door vrijwilligers worden geleid (90 % tegen) en Maatjes en buddy s zijn een luxe en geen noodzaak (99% tegen) vloeide de middag bijna ongemerkt over in het avondprogramma. s Avonds kon je deelnemen aan diverse workshops, zoals De Kracht van je Nee, gegeven door de trainers van de Vrijwilligersacademie. Nee zeggen schijnen maar weinig mensen goed te kunnen. Tegelijkertijd is het essentieel voor vrijwilligers. Wil je niet worden overvraagd als buddy of maatje, dan zul je nee moeten durven én kunnen zeggen. Opgestoken: een Nee is een Ja tegen jezelf. Die stelling moest even zinken en daar leende het feest, waarmee het Groot Amsterdams Verbindingsfestival werd afgesloten, zich uitstekend voor. Foto s: dp51 Photography 4 5

4 Drie jaar terug had ik een flinke depressie. Dankzij mijn maatje ben ik uit het kringetje van de GGZ gekomen. Nu heb ik een veel groter netwerk. Verbinding is iets waar ik kracht uit put. Christiaan de Vries, ambassadeur van De Regenboog Groep. Verbinding betekent voor mij dat je contact kunt hebben met anderen zonder je eigen identiteit te verliezen. Je geaccepteerd voelen en de ander accepteren. Jezelf mogen zijn en je toch verbonden voelen. Adriënne Garber, klant van De Regenboog Groep. In principe zijn we allemaal één, daarom is het belangrijk om goed voor elkaar te zorgen. Dit doe je door mensen met elkaar te verbinden. Gerda Baerveldt, coördinator 1 op 1 Amsterdamse Vriendendiensten. Liesbeth (46) en Esther (36) zijn elkaars maatje Ik ben door Liesbeth veel actiever geworden Door het wegvallen van haar drukke baan, belandde Esther een jaar geleden in een depressie. Een flinke. Ze kwam haar bed niet meer uit. Totdat ze kennismaakte met Liesbeth, die ook bekend is met depressies. Ze werden elkaars maatje via de Amsterdamse Vriendendiensten. De perfecte match, bleek al snel. Liesbeth: Toen ik maatje wilde worden mocht ik een profiel samenstellen: man of vrouw, leeftijd, hobby s. Bij de Amsterdamse Vriendendiensten zoeken ze dan iemand die bij dat profiel past. Esther en ik zijn nu vriendinnen geworden. Dus ze hebben hun werk goed gedaan. Esther: Op vele vlakken zijn we hetzelfde. Allebei zijn we zachtaardig en geïnteresseerd in anderen. Liesbeth: Het klikte eigenlijk meteen. Esther: We gaan er veel samen op uit. Zo zijn we naar de Uitmarkt geweest samen en naar een Kledingruilbeurs. Liesbeth: En morgen gaan we samen naar Paradiso. Esther: Ik ben door Liesbeth veel actiever geworden. Sterker nog, je kunt rustig stellen dat ik zonder haar misschien nog wel depressief was geweest. Ik ben weer gaan werken en ga naar allerlei lezingen die vanuit het psychiatrie café worden georganiseerd. Liesbeth heeft me echt uit mijn sociale isolement gehaald. Liesbeth: Nou, je doet ook een heleboel zelf hoor. Esther (bescheiden lachje): Dank je. Kees Onderwater, oprichter Amsterdamse Vriendendiensten We trokken als eerste de wijk in Begin jaren negentig heeft Kees Onderwater aan de wieg gestaan van de Amsterdamse Vriendendiensten. PC Hooft (het huidige Cordaan, een regionale instelling voor beschermd en begeleid wonen) en het RIAGG hadden gezamenlijk het initiatief genomen tot een integratieproject om (ex)- psychiatrische patiënten te laten integreren in de wijk. Samen met Doortje Kal was Kees aangesteld om dit project van de grond te tillen. We hebben drie wijken benaderd om het project mede te financieren: Oud-West (Westerpark), de Baarsjes en Bos en Lommer. We kregen de stadsdelen mee, waarna we in totaal 100 mensen met psychiatrische problemen hebben geïnterviewd. De vraag die we stelden was wat de mensen zélf wilden. Waar was behoefte aan? Op nummer één stond het hebben van een maatje. Daaruit is in 1992 de Amsterdamse Vriendendiensten ontstaan met Marianne Bosman als eerste coördinator. Zelf ben ik de eerste jaren voorzitter geweest van de Vriendendiensten. Van meet af aan was de Amsterdamse Vriendendiensten een succes. Het initiatief won meerdere prijzen, regionale en landelijke prijzen. Wat ons destijds uniek maakten, legt Kees uit, was het feit dat we de wijk introkken. We lieten mensen niet naar een kliniek of instelling komen, maar gingen naar ze toe en trokken met ze op. Dit bevorderde de integratie. Het project is ook vrij snel opgepakt. Steden als Den Haag en Den Bosch benaderden ons om hetzelfde te doen in hun stad. Nog altijd twintig jaar later is de betekenis van de Amsterdamse Vriendendiensten groot, vindt Kees. In diverse wijken worden sociale initiatieven opgezet met als doel integratie van alle bevolkingsgroepen. De maatjes van de Amsterdamse Vriendendiensten zorgen ervoor dat ook mensen met een psychiatrische achtergrond zich kunnen en durven aansluiten. Echte toeleidingsmaatjes. Foto: dp51 Photography 6 7

5 Ik ben nog steeds dakloos, maar heb nu wel betaald werk Meeleven, oktober 2013 De Regenboog Groep startte begin dit jaar een pilot om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Opzet geslaagd. Onder meer Benito Sital (50) deed mee. Begin september tekende hij een contract bij Pantar in Diemen. verhaal doorklinken. Een succesverhaal, vindt hij zelf. Benito ziet er met zijn Lacosta-shirt uit als Tiger Via allerlei omzwervingen, waaronder ook het Woods. Al verdient hij beduidend minder dan slechte pad, is hij in februari 2012 naar Nederland gekomen, waar hij cold turkey is afgekickt. huidige salaris. Ik verdien nu twee keer zoveel als de golflegende, Benito is dolgelukkig met zijn Afstand tot de arbeidsmarkt Na anderhalf jaar is Benito nog steeds dakloos, mijn uitkering. steeds kleiner maar intussen heeft hij wel een betaalde baan. Geld is niet zijn drive, nuanceert Benito. Money Hij werkt als voorman van de afdeling cant buy you happiness. Ik wilde gewoon verder in MAILING van Pantar in Diemen. Deze afdeling het leven. Stap 1 is betaald werk, stap twee een verzorgt onder andere grote en kleine reclameacties. rijbewijs, stap drie een huis. One step at the time, zeg ik altijd. Wel vind ik het spannend wat er allemaal staat te gebeuren. Ik ben met niets One step at the time naar Nederland gekomen en nu heb ik ineens In Amsterdam kwam ik via inloophuis Ondro de verantwoordelijkheid voor een hele afdeling. Bong in contact met de hulpverlening, vertelt Ik werk met mannen en vrouwen die niet echt Benito. Ik ben geholpen met het krijgen van een gemotiveerd zijn en soms letterlijk zitten te slapen uitkering en kon terecht bij Hi5 (het sociale op hun werk. Voor mij best moeilijk, want ik loop activeringsproject van onder andere De Regenboog meestal weg voor lastige situaties. Dat heb ik mijn Groep, red.). Bij Hi5 hoorde ik van de pilot hele leven gedaan: weglopen voor problemen. Bij van De Regenboog Groep. Of ik interesse had Pantar heb ik geleerd hoe je met confrontaties om aan de slag te gaan bij Pantar in Diemen moet omgaan. Mijn weg is: lach met de mensen op de afdeling Kleding Snijden: lapjes snijden op de werkvloer. Wees wel streng, maar laat van oude kleding. Ik nam alles aan, maar wilde vooral niet voelen dat je boven ze staat, maar één uiteindelijk verder. Mijn doel was een betaalde van hen bent. Zelf ben ik ten slotte ook met niets Foto: Femke Wessel baan. Die heeft hij nu. begonnen. 8 9 Aan de slag met pantar Een accomplishment noemt Benito het, zijn onlangs getekende arbeidscontract van 36 uur per week bij Pantar in Diemen. Hij heeft 38 jaar in Amerika gewoond en laat zo nu en dan een woordje Engels in zijn Pantar biedt werk aan 3500 mensen uit Amsterdam en Diemen. Dit zijn mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door goede begeleiding zijn zij uitstekend in staat reguliere werkzaamheden te doen. Pantar voert in opdracht van gemeenten en het bedrijfsleven werkzaamheden uit. Het streven is om voor iedereen een plek op de gewone arbeidsmarkt te vinden.

6 Evelien Tonkens Houd het contact licht Hoe verbind je mensen met elkaar en hoe krijg je mensen bereid anderen te helpen? We vroegen het aan Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. Foto: Studio Aksento 1. Hoe stimuleer je als overheid actief burgerschap? In ieder geval niet zoals we het in Nederland doen met ons belerende toontje. De burger moet minder consumeren en socialer worden. Dat is kort gezegd de boodschap die we meekrijgen van de overheid. Word je niet vrolijk van toch? In Engeland is de toon minder bestraffend. Niet de burger wordt op de vinger getikt, maar de samenleving zelf. Die zou te bureaucratisch zijn. In Engeland is de burger nu aan zet. Hij wordt gestimuleerd mee te denken. Zo wordt er in zorg- en welzijnsinstellingen om zijn mening gevraagd. Het kunnen geven van feedback en het stellen van voorwaarden om vrijwilligerswerk te doen werken actief burgerschap veel meer in de hand dan eindeloos blijven hameren op meer verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Of nog erger: blijven hameren op zelfredzaamheid. 2. Wat is er mis met zelfredzaamheid? Ik vind zelfredzaamheid een belachelijk ideaal. Niemand is zelfredzaam. Een samenleving hangt van afhankelijkheden aan elkaar. Of je nou afhankelijk bent van je werkgever die maandelijks je salaris stort of van een hulpverlener, die eens per week op de stoep staat om je te douchen. Het kwalijke van dit beleid vind ik dat mensen die dus echt hulp nodig hebben dit bijna niet meer durven te vragen. Uit schaamte, wat trouwens veel erger is dan schuldgevoel. Schuld kun je afkopen, schaamte niet. Schaamte gaat echt over jezelf. Dit beleid is schaamtebevorderend. Nog even en ik ga terugverlangen naar de Zorgzame Samenleving van het CDA, al deden we daar toen met zijn allen heel lacherig over. 3. Hebben we wel zin om voor de ander te zorgen? Die bereidheid is er zeker. Iedereen denkt maar dat we allemaal zo egoïstisch zijn, maar in de praktijk blijkt dit reuze mee te vallen. Waar het mis gaat is het ontbreken van begeleiding. Als vrijwilliger voel je je soms overvraagd. Je kunt geen grenzen stellen en zit, wat ik noem in de bekende vrijwilligersklem. Je wilt eigenlijk niet meer doorgaan op de weg die je bent ingeslagen, maar kunt ook niet met het contact stoppen, want dat is zielig. Wat De Regenboog Groep doet, is dan ook erg goed. Al haar vrijwilligers worden goed opgeleid en begeleid. 4. Tijdens de Week van de Eenzaamheid vond het Groot Amsterdams Verbindingsfestival plaats, georganiseerd door De Regenboog Groep. Hoe verbind je mensen met elkaar? Niet door het organiseren van een Buren- Ontmoetingsdag. Mensen die eenzaam zijn vinden zo n dag vaak veel te beangstigend. Ze hebben meer baat bij oppervlakkige contacten, zo blijkt uit recent onderzoek van mijn promovenda Femmianne Bredewold. Wat goed werkt is om mensen iets terug te laten doen voor de samenleving door ze te laten werken bij een fietsenmaker bijvoorbeeld. De kleine gesprekjes die in de werkplaats ontstaan als jij je fiets komt brengen en halen, zijn bijzonder waardevol. Een burendag wordt nog wel eens als diep gedoe ervaren. Onze boodschap is: houd het contact licht! Meer lezen? Tonkens, E. en M. de Wilde (red.) Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk Amsterdam: van Gennep I. Verhoeven, T. Kampen en L. Verplanke (red.) De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid.amsterdam: van Gennep Bredewold, F. (2014) Lof der Oppervlakkigheid (verschijnt begin 2014)

7 Actueel Colofon Knuffels te koop Altijd al op zoek geweest naar een origineel en betaalbaar cadeau? Bestel deze handgemaakte poppen en tassen via onze webshop! De poppen en tassen zijn gemaakt bij ZigZag, het naaiatelier van De Derde Schinkel, dat een onderdeel vormt van De Regenboog Groep. Het internationale network Correlation van De Regenboog Groep organiseert samen een training voor druggebruikers en hun organisaties uit 15 landen om actie te gaan voeren of om hulp of informatie-activeiten opzetten. De training vindt begin oktober plaats in Portugal. Meer info: of volg Correlation op Facebook. door Jeannot Schmidt: Er heerste in de ploeg een groeiende teamspirit. We hebben met zijn allen tot het eind geknokt voor het hoogste resultaat. Inmiddels is de spierpijn verdwenen en kunnen we allemaal weer normaal de trap aflopen, maar we genieten nog lang na van onze eerste plaats. Meeleven wordt vier keer per jaar uitgegeven door De Regenboog Groep. ISSN Hoofdredactie Jasperine Schupp Tekst Nicolline van de Spek Correcties Rob Rand Foto: Nicolline van der Spek In dit atelier worden artistieke en unieke producten van stof gemaakt, zoals tassen en knuffels. Zigin opdracht van kleine ondernemers en kunstenaars. Ankie Nicolai is werkbegeleider. De mensen die hier werken hebben allemaal een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Wat ik ervaar is dat ze enorm veel baat hebben bij het werk in het atelier. De sfeer is goed en het is een rustige werkomgeving, waarbij niet per se gepraat hoeft te worden. De mensen zijn ergens bij betrokken. Dat geeft een goed gevoel. Bovendien is werken met je handen goed voor je hoofd! Kijk op: deregenboog.org/webshop Internationale training voor druggebruikers over hepatitis C Hepatitis C is ernstige leveraandoening. Veel (injecterende) druggebruikers hebben deze infectieziekte in de loop van hun gebruikersperiode opgelopen. In Nederland wordt er geschat dat er mensen met hepatitis C rondlopen. Dat is heel vervelend, want hepatitis C is een vervelende ziekte, waar helaas bitter Dag van de Dialoog Dit jaar vindt de Dag van de Dialoog voor de 12e keer in Amsterdam plaats op vrijdag 8 november. Het thema van de Dag van de Dialoog is Hier ben ik op mijn plek. Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Door met elkaar het gesprek te voeren leren mensen elkaar beter kennen enkomt men erachter wat men belangrijk vindt. De Regenboog Groep schuift ook aan tafel met de 3de Schinkel. Teamspirit Op 4 september organiseerde De Regenboog Groep een sportdag. Aan deze dag deden voetbalteams mee, bestaande uit druggebruikers, dak-en thuislozen, kantoorpersoneel en andere paradijsvogels. De gedoodverfde winnaar inloophuis Ondro Bong moest het in de finale afleggen tegen Noord-Korea, bestaande uit de dames en heren van Informele Zorg, aangevoerd DJ Olivier Weiter helpt dak- en thuislozen 21 Augustus was DJ Olivier Weiter (ID&T) in inloophuis Makom. Hij gebruikte zijn kookkunsten om een maaltijd te maken voor dak- en thuislozen. Vijf van zijn fans hielpen hem hierbij. De DJ wilde met zijn actie aandacht vragen voor het belang van vrijwilligerswerk. Opzet geslaagd. DJ Olivier Weiter bij Makom Oproep Verhuisd? Nieuw mailadres? Om ons adressenbestand up-to-date te maken, roepen wij al onze donateurs op zijn of haar gegevens (naam, volledige huisadres en mailadres) te mailen naar: Acceptgiro We sturen altijd een acceptgiro mee met de Meeleven, zodat ook de lezers die geen donateur zijn aan onze projecten kunnen doneren. Volg ons op Facebook en Twitter en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over De Regenboog Groep De Regenboog Groep Foto: John-Peter Kools Fotografie dp51 Photography Femke wessel Studio Aksento Merlijn Micho Nicolline van der Spek, Chulah Berkowitz, Jasperine Schupp Ontwerp Bourne Design Druk Drukkerij Schuttersmagazijn Abonnement Een abonnement op Meeleven is gratis. Een acceptgiro en machtigingskaart worden vrijblijvend meegestuurd. Voor opgave van adreswijzigingen of voor het minder vaak ontvangen van de Meeleven, kunt u terecht bij bovenstaand redactie-adres. Overname van artikelen is toegestaan, mits de redactie wordt ingelicht. Giften, legaten etc.: ING 8081 t.n.v. De Regenboog Groep, te Amsterdam. Publicaties De Regenboog Groep heeft een reeks publicaties over drugs, verslaving en het werk van De Regenboog Groep. Ook schilderijen, kaarsen, sieraden en ansichtkaarten, vervaardigd door onze bezoekers, kunnen worden besteld. Voor meer informatie of bestellingen: bel , of bestel via IBAN-nummer Vanaf 1 februari 2014 maakt iedereen in Nederland gebruik van IBAN als rekeningnumer. Zowel bedrijven als consumenten. Ons iban-nummer is: NL21 INGB weinig aandacht, behandeling en zorg voor is

8 Goed besteed geld schuld. Iets van euro. Via de Schuldhulpverlening PuurZuid is hij bij Vonk terechtgekomen, een project van De Regenboog Groep. Vonk zet vrijwilligers in om praktische, emotionele en sociale ondersteuning te bieden aan mensen met financiële problemen. Dat kunnen klanten bij de Voedselbank zijn of bij de schuldhulpverlening. Remco was de coach van Dirk. Wekelijks kwam hij langs om hem te helpen met zijn administratie. Een hele goede vent, zegt Dirk, terwijl hij op bed gaat liggen en zo nu en dan met betraande ogen vertelt over zijn leven. Een kleurrijk en bewogen leven, waarin hoogte- en dieptepunten elkaar in rap tempo opvolgden. Lange tijd heeft hij verslavingsproblemen gehad. Hij raakte zijn vriendin kwijt, ziet zijn zoon niet meer en kwam steeds meer in de financiële problemen. Gelukkig heeft hij wel een eigen woning. In de Pijp, waar hij is geboren en iedereen op straat elkaar nog altijd heel vriendelijk gedag zegt. Dat is in Oost wel anders! De Regenboog Groep is voor een groot deel afhankelijk van donateurs. Wat doen we eigenlijk met uw geld? Behalve aan grote projecten als Buddyzorg wordt uw geld besteed aan hele praktische zaken. Dat kan van alles zijn. Zo kreeg Dirk Groot (72) via De Regenboog Groep een nieuwe multifocale bril. Niet stuk te krijgen Behalve met het op orde brengen van zijn financiën hielp Remco Dirk aan een nieuwe bril. Hij is zelf een brildrager, vertelt Dirk, dat scheelt. Remco zag dat mijn bril met een elastiekje vastzat. Weet je dat daar een fonds voor is, zei hij toen. Hij ging er gelijk werk van maken, beloofde hij en schreef een brief. Enfin, bij Hans Anders heb ik toen een bril laten opmeten. Een multifocale bril. Met zonnebril op sterkte. Gratis. Wat die bril kostte...? Even kijken hoor... Dirk loopt naar een lange rij ordners die op een tafeltje naast zijn televisie staan. Hij pakt er een op en bladert er doorheen. Ik hoor hem zachtjes mompelen: Hans Anders. Bij de A, denk ik. Nee, toch bij de H. Even later draait hij zich naar me om met de bewuste rekening. Kijk hier heb ik hem, gekocht op 17 april 2013: 296 euro. En.. blij met zijn nieuwe bril? Heel blij, zegt Dirk, terwijl hij vergeet de rekening terug te stoppen in de ordner. In juli had ik een fietsongeluk in de Spuistraat. Geen idee wat er is gebeurd, maar ik werd om half één s nachts wakker in een ambulance. Ik had een hersenschudding en had van alles gebroken, mijn zesde rib en mijn sleutelbeen, behalve mijn bril... die was nog heel. Mijn oude bril is al jaren stuk, vertelt Dirk Groot in zijn woning in de Pijp. Handig als hij is, had hij hem zelf gerepareerd. De oude glazen had hij na wat slijpen in een nieuw monteur gezet. Elastiekje erom heen en hupsakee... hij zag weer. Dirk woont in een kleine bovenwoning, die vol staat met fietsen en gereedschap. Ik repareer fietsen, zegt hij trots. Een lekke band, nieuwe spaken nodig? Bij mij ben je aan het goede adres. Minder handig is Dirk met het op orde brengen van zijn financiën. Al jaren kampt hij met Foto: dp51 Photography 14 15

9 De stelling van amsterdam Lucas Meijs, hoogleraar Strategische Filantropie aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit over de kleiner wordende kloof tussen formele en informele zorg. Stop met denken in kostenbesparing Foto: Merlijn Michon Als gevolg van verminderde overheidsuitgaven worden beroepskrachten in bijvoorbeeld de thuiszorg, buurthuizen en de dagbesteding steeds vaker vervangen door vrijwilligers. Dit maakt de kloof tussen formele en informele zorg steeds kleiner. Is dit wenselijk? Dat hangt van de taak af en de doelgroep. Soms is het zelfs wenselijker om voor vrijwillige zorg te kiezen. Neem de Zonnebloem, één van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland. Zo n vrijwilligers drinken wekelijks een kop 16 koffie met mensen die eenzaam zijn, overigens meestal niet in instellingen. Wat zou er gebeuren als deze mensen zouden worden vervangen door betaalde krachten? De klanten zouden niet blij zijn. In het algemeen blijken vrijwilligers namelijk beter in staat betekenisvolle en gelijkwaardige relaties aan te gaan met cliënten dan beroepskrachten. Vrijwilligers komen uit eigen beweging, waardoor zij worden gezien als opener en minder vooringenomen. Cliënten waarderen de feedback van vrijwilligers als meer oprecht en onafhankelijk dan de feedback van beroepskrachten.vrijwilligers laten daarnaast makkelijker empathie zien en delen vaak ook dingen uit hun eigen ervaring. Daarnaast beschouwen cliënten vrijwilligers als minder moraliserend en veroordelend. Ze zijn boven dien creatiever in hun oplossingen, omdat zij minder in voorbedachte lijnen denken. Keerzijde is dat vrijwilligers minder geschikt zijn voor het garanderen van een basiskwaliteit. Binnen ziekenhuizen zijn beroepskrachten dan ook minder goed uitwisselbaar met vrijwilligers dan binnen een buurtbus bijvoorbeeld. Ook kunnen vrijwilligers geen macht uitoefenen. Dit maakt het lastig ze in te zetten binnen de kinderbescherming bijvoorbeeld. Mijn stelling is: kijk per doelgroep en taak wie de klus het beste kan klaren. Nu wordt de discussie te veel gedomineerd door geld. We moeten stoppen met denken in kostenbesparing. Veel zinvoller is te focussen op de specifieke meerwaarde van beide vormen van inzet. In sommige gevallen zijn vrijwilligers beter toegerust voor het uitvoeren van bepaalde taken, in andere gevallen ben je beter af met een beroepskracht.

Op Eigen Kracht-training

Op Eigen Kracht-training Rapportage Op Eigen Kracht-training Resultaten 213 Project Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-training MSc Hille Hoogland Jonathan Berg Onze sponsoren Voorwoord Voor u ligt de rapportage van Op Eigen Kracht

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

Zorg voor zorg. Participatie & ik. Op de werkvloer Een bijzonder afscheid. Kunst Verzoening met de sterfelijkheid. Interview Margriet Vroomans

Zorg voor zorg. Participatie & ik. Op de werkvloer Een bijzonder afscheid. Kunst Verzoening met de sterfelijkheid. Interview Margriet Vroomans humanistischverbond.nl nummer 3 2014 Zorg voor zorg Participatie & ik Op de werkvloer Een bijzonder afscheid Kunst Verzoening met de sterfelijkheid Interview Margriet Vroomans HUMANIST AAN HET WOORD Roeland

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE ZELFHULPKRANT STICHTING NETWERK ZUIDOOST - BRABANT DAK-, EN THUISLOZEN MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE LICHAMELIJKE AANDOENING EEN PROBLEEM, JA OF NEE? ERVARINGS VERHALEN ALLOCHTONEN

Nadere informatie

In dit nummer: Sjef Lagro over zijn droom die niet uitkwam Achtergrond: Dromen, de geheimen van het brein Coachingsprojecten, de weg van A naar Beter

In dit nummer: Sjef Lagro over zijn droom die niet uitkwam Achtergrond: Dromen, de geheimen van het brein Coachingsprojecten, de weg van A naar Beter Aflevering 2, jaargang 3, 21 juni 2013 Kwartaalkrant voor vrijwilligers en bezoekers van De Regenboog Groep In dit nummer: Sjef Lagro over zijn droom die niet uitkwam Achtergrond: Dromen, de geheimen van

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Stigma. Thema. 2013-kl. Begrip en luisterend oor voor familie. Ouderen terug naar de wijk. Het gevoel van stigma & zelfstigma

Stigma. Thema. 2013-kl. Begrip en luisterend oor voor familie. Ouderen terug naar de wijk. Het gevoel van stigma & zelfstigma Alter Gratis magazine over geestelijke gezondheid 2013-kl Jaargang 14 - maart 2013 + Begrip en luisterend oor voor familie Thema Stigma Ouderen terug naar de wijk + + Het gevoel van stigma & zelfstigma

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

kracht Professionele vrijwillige eigen kracht kracht samen voor jeugd Professionele kracht vrijwillige kracht eigen kracht samen voor jeugd 1

kracht Professionele vrijwillige eigen kracht kracht samen voor jeugd Professionele kracht vrijwillige kracht eigen kracht samen voor jeugd 1 Professionele vrijwillige eigen kracht kracht kracht samen voor jeugd Professionele kracht vrijwillige kracht eigen kracht samen voor jeugd 1 INhoud Interview Marian van de Klein 22-31 Micha de Winter

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

Alsnog op weg naar werk

Alsnog op weg naar werk Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches Uitgave gemeente Hoorn 1 2 Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches 4 Inhoud Op weg naar werk 6 Bircan Kaplan: Alles draait om communicatie

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Week van de opvoeding! pagina 5

Week van de opvoeding! pagina 5 1e jaargang nr 3, september t/m november 2013 Week van de opvoeding! pagina 5 Hulp via internet pagina 9 Nieuwe behandelingen tegen piekeren pagina 21 Tegen onheil werkt geen pil pagina 27 1e jaargang

Nadere informatie

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen.

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen. Jos van der Lans BURGERS & PROFESSIONALS TIJD VOOR meedoen INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET naar achteren dringen Februari 2014 colofon Column Februari 2014 FCB stimuleert en ondersteunt

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Buiten gebaande paden

Buiten gebaande paden Buiten gebaande paden Buiten gebaande paden De werkingskracht van presentie bij zwerfjongeren 1 Colofon Kwintes, Zeist, 2011 Alle rechten voorbehouden ISBN/EAN: 978-94-90841-04-1 Samenstelling en redactie

Nadere informatie

de prikkel NTI NLP: voor alle Leef-tijden It s time for living... zie pagina 8 COLUMN

de prikkel NTI NLP: voor alle Leef-tijden It s time for living... zie pagina 8 COLUMN De Prikkel is een uitgave van NTI NLP in Limmen en verschijnt in het voor- en najaar. Elk nummer gaat over een interessant of actueel thema en bevat interviews, beschouwingen, columns en cartoons. Door

Nadere informatie

Niets mis met afhankelijk zijn. Gedrag verandert niet louter door financiële prikkels. Cultuurverandering is een uitdaging

Niets mis met afhankelijk zijn. Gedrag verandert niet louter door financiële prikkels. Cultuurverandering is een uitdaging 2012 Niets mis met afhankelijk zijn Gedrag verandert niet louter door financiële prikkels Cultuurverandering is een uitdaging INHOUD Colofon ZELF is een eenmalig magazine van de Landelijke Cliëntenraad

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie