Foto: Tonny van der Borgt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foto: Tonny van der Borgt"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief nummer 3 juni 2013 In dit nummer o.a.: Nieuws meldkamer 2 Project Flood Aware beëindigd 3 Nieuwe kazerne Hulst open 4 Jubilerende jeugdbrandweer organiseert landelijke wedstrijd 5 Workshop Deltawateren 6 Handen uit de mouwen voor Alpe d'huzes 7 Opening nieuwe bluswatervijver Westerscheldetunnel 8 Samenwerking met Technasium Goes 9 Veiligheidsregio Zeeland is: Veiligheidspartners wisselen kennis en inzichten uit Eerste Zeeuwse platform Risicobeheersing en Incidentbestrijding Behulpzaam Daadkrachtig Deskundig Duurzaam Verbindend Innovatief Foto: Tonny van der Borgt Op 19 juni vond de eerste themadag van het Zeeuwse kennisplatform Risicobeheersing & Incidentbestrijding plaats in de marinekazerne in Vlissingen. Veel overheidsorganisaties, zoals gemeenten, provincie, ministeries en hulpverleningsinstanties namen deel aan het programma, maar ook private partijen waren vertegenwoordigd, zoals BRZObedrijven en onderwijsinstellingen. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder meer Veiligheid versus de economische crisis, Risicoberekeningen en Industriële inci- dentbestrijding. Een deelnemer: Bijzonder hoe Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) er in slaagt zo n breed scala aan veiligheidsonderwerpen in deze sfeer te behandelen; met serieuze aandacht, maar toch luchtig. De presentaties vindt u op onder het kopje presentaties netwerkdag. Tijdens de bijeenkomst kwam het tot de eerste samenwerkingsafspraken. Zeeland Seaports lanceerde het idee voor de vorming van een waarborgfonds om de eerste kosten voor calamiteiten op te vangen. De workshops leidden tot nieuwe inzichten. Er bleek ook een algemene behoefte aan verdere uitdieping en uitwisseling van kennis en informatie. HZ University of Applied Sciences (HZ) en VRZ gaan hier bijvoorbeeld mee verder in een vervolgtraject van het project Co-regisseren in een zelfredzame gemeenschap. De eerste themadag werd mogelijk gemaakt met medewerking van het ministerie van Defensie, de Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Politie Nederland, Zeeland Seaports en de HZ. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie, zal een tweede themadag worden vormgegeven. Veiligheidsregio zeeland 1

2 Nieuws Meldkamer Brabant-Zeeland Het aantal meldkamers in Nederland gaat in de nabije toekomst terug van 25 naar 10, die allen worden ondergebracht onder één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO.) Minister Opstelten heeft Bergen op Zoom aangewezen als toekomstige locatie voor de (nieuwe) meldkamer voor de veiligheidsregio s Zeeland (VRZ) en Midden- en West-Brabant (VRMWB). De meldkamers Middelburg en Tilburg worden opgeheven. De overdracht van de meldkamers naar de nieuwe LMO wordt vastgelegd in een transitieakkoord, dat rond de zomer akkoord dient te zijn. Intussen zitten VRZ en VRMWB niet stil. Onder leiding van de Stuurgroep MBRAZE is met medewerking van Twynstra Gudde een programma van eisen opgesteld voor de nieuw te realiseren meldkamer in Bergen op Zoom. De directies van beide veiligheidsregio s zijn hierover in overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie omarmt de plannen, maar de feitelijke start van de nieuw te bouwen meldkamer kan pas aanvangen als het transitieakkoord is ondertekend en er een landelijke kwartiermaker van de LMO is benoemd. De algemeen besturen van beide Veiligheidsregio s zullen zich eind juni (na het verschijnen van deze nieuwsbrief) uitspreken over de nieuwbouw. Jodiumtabletten thuisbezorgd in Zeeland en West-Brabant In de derde week van juni hebben inwoners van acht Zeeuwse en drie West- Brabantse gemeenten binnen een straal van tien kilometer rondom de kerncentrale van Borssele en binnen een straal van 20 kilometer rondom de kerncentrale van Doel (België), jodiumtabletten thuis ontvangen. Het verschil in afstand heeft te maken met de capaciteit van de centrales. Jodiumtabletten bieden bescherming tegen radioactief jodium, dat vrij kan komen bij een nucleair ongeval. Het gaat om (delen van de) gemeenten Goes, Borsele, Reimerswaal, Middelburg, Vlissingen, Hulst, Sluis, Terneuzen, Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Vanaf 2010 konden inwoners van deze gemeenten de tabletten ophalen bij het gemeentehuis. Dat liep niet storm. In geval van een nucleair ongeval worden de maatregelen schuilen en het innemen van een jodiumtablet meestal tegelijkertijd afgekondigd. Als de doelgroep de tabletten al in huis heeft, hoeven zij niet meer de straat op en kunnen hulpverleners zich richten op andere taken. Daarom gaan we nu over tot actieve verspreiding, vertelt burgemeester Gelok van Borsele, portefeuillehouder nucleair van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Hoe jonger, hoe belangrijker! Enkel huishoudens met een of meerdere personen van 40 jaar en jonger ontvingen de tabletten. Hoe jonger, hoe belangrijker het is om je te beschermen tegen radioactief jodium dat schildklierkanker kan veroorzaken, legt Ronald de Meij, directeur Publieke Gezondheid uit. De kans op schildklierkanker bij mensen boven de 40 jaar is minimaal. De positieve gevolgen van inname van jodiumtabletten wegen niet op tegen de mogelijke bijwerkingen. We benadrukken dat mensen nooit op eigen initiatief een jodiumtablet in moeten nemen. De beschermende werking van een jodiumtablet heeft het meeste effect wanneer deze op het juiste moment wordt ingenomen. Koplopers Zeeland en West-Brabant zijn tot nu toe de enige twee regio s die overgaan tot actieve verspreiding van de tabletten. Omdat dit voor het eerst in Nederland gebeurt, is er in het voortraject veel aandacht besteed aan de communicatie rondom de verspreiding. Inwoners kregen een opvallende enveloppe met daarin de tabletten, een begeleidende brief van hun burgemeester, een folder en een handig bewaarzakje thuis bezorgd. Burgemeester Gelok: We willen burgers bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid. Ook zij kunnen zich voorbereiden op een mogelijke ramp. Door de tabletten op een veilige plek te bewaren, vergroten zij hun zelfredzaamheid. Voor meer informatie kijk op of volg ons op Foto: Aart van Belzen, gemeente Middelburg Veiligheidsregio zeeland 2

3 Functiegericht en duaal opleiden Eerste geslaagden nieuwe leergang bevelvoerder In 2010 is het brandweeronderwijs in Nederland veranderd. De nieuwe opleidingen zijn functiegericht en duaal van opzet: naast de (theoretische en praktische) lessen moeten de deelnemers opdrachten uitvoeren op de toekomstige werkplek. Na afloop van de opleiding zijn zij daardoor direct inzetbaar in de betreffende functie. In september 2010 startte in Zeeland de eerste leergang Bevelvoerder. Na een intensief traject van 2,5 jaar hebben de eerste deelnemers afgelopen maand de opleiding afgerond. Zij kunnen nu aan de slag als bevelvoerder. Pilotproject Deze eerste leergang Bevelvoerder nieuwe stijl was voor Veiligheidsregio Zeeland een pilotproject. Net als de kandidaten heeft ook de organisatie een leerproces doorgemaakt. Diverse verbeteringen zijn doorgevoerd in de tweede en derde leergang. Andere leerpunten uit de komende evaluatie worden overgenomen. Joram Bassie, Evert de Gendt, Ronnie Joosse, Rian Kloet, Alice Nuijten, Mariska de Pagter, John Ponsteen, Jaco Tramper, Marco Tramper en Larry Vink: gefeliciteerd met het behalen van je diploma Bevelvoerder en veel succes in jullie nieuwe functie! Project Flood Aware beëindigd Met een slotbijeenkomst in Ilminster, Somerset (GB), is in mei een einde gekomen aan het project Flood Aware. Flood Aware was een Europees project gefinancierd door de Provincie Zeeland, Somerset County Council (UK), het Agentschap Maritieme Dienstverlening afdeling Kust (België) en het Europese Interreg IVA 2-Zeeënprogramma. Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk waren bij het project betrokken. Het project leverde diverse resultaten op. Het Watersnoodmuseum richtte een permanente tentoonstelling in met 3D-overstromingsbeelden. De HZ University of Applied Science in Vlissingen beheert een database in de vorm van een WiKi. Tevens is er een format ontwikkeld voor bewustwordingscampagnes, om de bevolking bewust te maken van het gevaar van overstromingen en de mogelijke voorbereiding hierop. Een pilotproject in Zeeland richtte zich op het bedrijfsleven. In de verschillende (regionale en nationale) campagnes over waterbeleid en overstromingen bleef deze doelgroep steeds onderbelicht. Na een overstroming kunnen bedrijven echter het verschil maken: ze helpen de regionale economie op gang, zorgen dat er weer werk is, voldoende levensmiddelen en voor herstel van de was het dat één op de drie bedrijven openstaat voor het verkleinen van de eigen kwetsbaarheid. Bijna de helft van de bedrijven overweegt maatregelen te nemen, mochten zij op een risicovolle locatie zijn gevestigd. Een minderheid voelt zich verantwoordelijk voor schade die als gevolg van een overstroming kan optreden. Men vindt de maatregelen complex en betwijfelt de effectiviteit ervan. Bedrijven willen graag weten wat hun risico is, hoe zij worden gewaarschuwd bij dreiging, hoe ze moeten evacueren en wie hen wanneer daarover informeert. infrastructuur. Zeeland Veilig, tot op zekere hoogte In gesprek met ondernemers Tijdens een regionale bedrijvencontactbeurs in Goes voerden projectmedewerkers gesprekken met ondernemers. Bezoekers vulden een enquête in waarin werd geïnformeerd naar overstromingsbewustzijn, maatregelen en informatiebehoefte. Hierop volgde een campagne om het risicobewustzijn te verhogen en de informatiebehoefte te stimuleren. Met onder andere een opvallende mailing met een peilstok van twee meter en de website De komende maanden wordt de campagne geëvalueerd en aangepast voor een vervolg. Want de kracht van elke campagne zit Behoefte aan duidelijkheid onveranderd in de herhaling. Uit de resultaten bleek dat ondernemers een lage perceptie van hun overstromingsrisico hebben. Zij achten de kans op wateroverlast of een overstroming zeer klein. Des te verrassender Voor meer informatie over Flood Aware, neem contact op met Marcel Matthijsse ( ). Veiligheidsregio zeeland 3

4 Inzet Veiligheidsregio bij Belgisch treinincident Op 4 mei 2013 ontspoorde s nachts een trein tussen Schellebelle en Wetteren in België. De goederentrein, die onderweg was naar Terneuzen, vervoerde gevaarlijke stoffen waaronder 1,3-Butadieen en Acrylonitril. Enkele van deze wagons kantelden bij de ontsporing en de wagons met Acrylonitril vlogen in brand. Hoewel het incident uiteindelijk geen effect had voor Nederland, zijn medewerkers van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) er korte tijd op verschillende manieren toch mee bezig geweest. Rond de middag bleken op internet veel vragen te leven over de effecten van dit incident op Nederland. De Meetplanleider heeft hierop, na overleg met de Adviseur Gevaarlijke Stoffen en de Strategisch Adviseur Brandweerzorg (voormalig RCvD), een inschatting gemaakt van de mogelijke effecten voor Zeeland. Het communicatiepiket stelde het publiek op de hoogte via de website van VRZ en de regionale media. Op de hoogte gehouden Het KNMI werd geraadpleegd. s Avonds zou de wind draaien richting Zeeland. De Belgische hulpdiensten lieten de wagons gecontroleerd uitbranden. Toxische verbrandingsproducten werden met waterschermen neergeslagen. Men verwachtte dat de brand rond uur uit zou zijn. Met behulp van mallen is een inschatting gemaakt van de effecten voor Zeeland. Dit is ver- volgens gecommuniceerd via Omroep Zeeland en internet, waarbij werd vermeld dat, mocht er sprake zijn van geuroverlast, metingen zouden worden verricht door Zeeuwse meetploegen. De hulpverlening in Wetteren heeft niet gevraagd om extra mankracht, wel is zaterdagmiddag verzocht om meetapparatuur voor het meten van Acrylonitril. Een logistiek medewerker heeft meetbuisjes naar een verzamelpunt op de brandweerkazerne in Zelzate gebracht. Op bestuurlijk niveau waren snel de lijnen met Gent gelegd, tussen onder meer de Commissaris van de Koning in Zeeland en de gouverneur van Oost-Vlaanderen en tussen de adviseurs gevaarlijke stoffen. In de loop van de week zijn door VRZ antwoorden voorbereid voor de regionale media en gemeenteraden. Verontreinigd bluswater liep vanuit Wetteren, via de rivier de Bovenschelde in de Schelde en vandaar in de Nederlandse Westerschelde. Er zijn watermonsters genomen op verontreiniging. Daar was geen sprake van. Op 10 en 11 mei is opgevangen bluswater gecontroleerd afgevoerd over het Kanaal Gent-Terneuzen, via de Westerschelde naar Antwerpen. Dat gebeurt met drie binnenvaartschepen onder regie van de Inspectie Leefomgeving en Transport, na instemming van Veiligheidsregio Zeeland en het korps landelijke politiediensten (KLPD). Nieuwe kazerne Hulst open Op woensdag 15 mei is de nieuwe brandweerkazerne van Hulst officieel geopend. Op zaterdag 18 mei stonden de deuren open voor publiek. Ongeveer 3000 bezoekers namen een kijkje bij de nieuwe locatie van de afdeling Gemeentewerken en de brandweer. Politie, ambulance en de Brandwondenstichting waren met een stand aanwezig. Er werden gratis rookmelders uitgedeeld. Het bleef nog lang gezellig in de uitrukhal. Burgemeester Mulder van Hulst vlak voor officiële openingshandeling. Jaar verslag Jaarverslag 2012 Het jaarverslag 2012 van Veiligheidsregio Zeeland is uit. Vanaf 1 juli kunt u het inzien op de website van de veiligheidsregio, op: Grote belangstelling op de open dag zaterdag 18 mei (foto: Pascal Roelands) Veiligheidsregio zeeland 4

5 Jubilerende jeugdbrandweer organiseert landelijke wedstrijd Op zaterdag 15 juni jl. vonden in Vlissingen de halve finalewedstrijden van de landelijke vaardigheidstoetsen plaats. Aan deze wedstrijden, die worden georganiseerd voor Jeugdbrandweer Nederland, namen 36 ploegen deel uit het hele land. Vier Zeeuwse winnende ploegen uit de drie klassen Jeugdbrandweer plaatsten zich voor de finalewedstrijden in het najaar (in Vinkeveen en Ede). Jeugdbrandweer Vlissingen viert dit jaar haar 40-jarig bestaan met diverse activiteiten. Na afloop van de jeugdwedstrijden was er s avonds een reünie van (oud)leden. Over de hele periode heeft de organisatie 150 leden gekend, jongens en meiden tussen de 11 en de 18 jaar. Vijftig van hen zijn daarna (als vrijwilliger of beroeps) betrokken gebleven bij een hulpdienst. De jeugdleden worden volledig vrijwillig begeleid door brandweermensen. Nieuwe jeugdleden en leiders blijven welkom. Zeeuwse Vaardigheidstoets De onderlinge Zeeuwse Vaardigheidstoets staat gepland op zaterdag 26 oktober 2013, omgeving Serooskerke (Walcheren). 32 brandweerploegen en acht OvD-en nemen hieraan deel. Toeschouwers zijn daarbij van harte welkom. Meer informatie te zijner tijd op Kleine deelnemer in volle actie. Tweede herdenking Nationaal Brandweermonument Winnende ploegen ontvangen een prijs uit handen van burgemeester Roep van Vlissingen en Gerrie Ruijs, directeur VRZ: Ik draag de jeugdbrandweer een warm hart toe, zij zijn de toekomst van de brandweer. Foto's: Ronald van de Kreke. Op zaterdag 15 juni jl. vond de tweede Nationale Herdenking bij het brandweermonument in Arnhem plaats. Met dit monument worden brandweermensen herdacht die sinds 5 mei 1945 tijdens een repressief optreden hun leven hebben gegeven in dienst van de samenleving. Tegelijkertijd heeft het monument een functie om respect en waardering te tonen voor het brandweervak. Namens Veiligheidsregio Zeeland was Gerrie Ruijs, directeur VRZ en Regionaal Commandant Brandweer bij de herdenking aanwezig. Het brandweervak is en blijft een gevaarlijk beroep. Het is mooi en goed daar één keer per jaar met zijn allen bij stil te staan en omgekomen collega s te eren. Ook bij de nabestaanden heeft het monument inmiddels een waardevolle plek veroverd. Veiligheidsregio zeeland 5

6 Introductiedagen Incidentbestrijdingsplan Deltawateren Samen aan de slag met incidentbestrijdingsplannen Op 28, 29 en 30 mei en 4, 5 en 6 juni is het Incidentbestrijdingsplan (IBP) Deltawateren gepresenteerd in het Ir. J.W. Topshuis op Neeltje-Jans. Er was sprake van een zeer gemêleerd gezelschap aanwezigen vanuit Rijkswaterstaat, Kustwacht, KNRM, Politie, Zeeland Seaports, Defensie, gemeenten, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, bergingsbedrijven Multraship (Terneuzen) en URS België, Waterschap, VRZ en omliggende regio s. Het waren leerzame, interessante, goed georganiseerde en gevarieerde dagen. Start implementatie Het IBP Deltawateren is onlangs vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Door presentaties en interactieve workshops maakten de aanwezigen kennis met dit IBP. Tevens vormden zij de start voor een nadere uitwerking van de afspraken en implementatie van het plan. In de ochtend stonden vooral veel presentaties op de agenda. Nadat iedereen welkom werd geheten door dagvoorzitter Eric Lems (projectmedewerker MOTO Deltawateren), gaf projectleider Jeroen Brussé een toelichting over de kracht en de noodzaak van samenwerken om incidentbestrijding op het water en in het havengebied te verbeteren. Tevens werd ingegaan op recente ontwikkelingen en bereikte mijlpalen binnen de projecten Deltawateren en MIRG. Vervolgens introduceerden Eric van Peet (projectmedewerker Deltawateren) en Eric Lems in een leuke afwisselende duopresentatie de opbouw, uitgangspunten en specifieke afspraken in het IBP Deltawateren. Voorbeelden uit de praktijk werden gehanteerd om de presentatie kracht bij te zetten. Theorie versus praktijk: als er op verschillende meldkamers berichten binnenkomen van een schip dat het strand opvaart bij Dishoek, welke meldkamer is dan leidend? Hoe stem je af, hoe zorg je voor één gestroomlijnde organisatie? En hoe gaat opschaling: is dat op het water hetzelfde als op het land bijvoorbeeld? Wie coördineert, wanneer een incident in een grensgebied tussen veiligheidsregio s plaats vindt? Hoe communiceer je met elkaar tijdens een incident als land- en waterpartijen over verschillende communicatiemiddelen (C2000 en marifoon) beschikken? IBP Noordzee Ook was er aandacht voor het IBP Noordzee. Huib Konings van RWS Zee en Delta presenteerde het plan aan de hand van een aantal recente incidenten op de Noordzee. Met name de voorbeelden van de aanvaring van de Baltic Ace met de Corvus J en het zinken van de Baltic Ace als gevolg daarvan, waren indrukwekkend. Ze gaven haarfijn de noodzaak aan hoe alle partijen te water en te land elkaar nodig hebben en goed met elkaar moeten samenwerken om in het geval van een incident te water te redden wat er te redden valt. Of het nu gaat om mensenlevens, of om beperking van milieu- of economische schade. Het IBP Deltawateren is daarom nadrukkelijk afgestemd op het IBP Noordzee. s Middags drie uitstekende workshops, waar iedere deelnemer achtereenvolgens aan deelnam. De middag vloog om. De workshops gaven een zeer verhelderende, meer praktische toepassing van het papieren plan. De deelnemers konden zelf aan de slag om de opgedane kennis van de ochtend toe te passen voor hun eigen Foto: Petra van Bijsterveld, Rijkswaterstaat praktijk/taak in de incidentbestrijding te water, in samenwerking met elkaar! Voor vragen over het Incidentbestrijdingsplan en het project Deltawateren: Resultaten Deltawateren: - ibp Deltawateren met VR Rotterdam- Rijnmond (VRRR)en VR Midden- en West-Brabant (VRMWB) en alle betrokken (water)partijen; - interregionaal Afsprakenkader t.b.v. incidentbestrijding op het water tussen Veiligheidsregio s (VRRR, VRMWB, Zuid-Holland Zuid, Hollands Midden en VRZ); - gezamenlijk implementatieplan bij het IBP Deltawateren. Resultaten MIRG: - oprichting MIRG-teams in 2013, opleiden in 2014; - opzetten schuimpool en aanschaf schuimbluscontainers in Zeeuwse havengebieden; - aanschaf COBRA-brandblussysteem; - aanschaf groot vermogen dompelpomp combinatie. Veiligheidsregio zeeland 6

7 Handen uit de mouwen voor Alpe d Huzes In week 23 is het evenement Alpe d Huzes gehouden. Op 5 en 6 juni fietsten en liepen ongeveer 7800 mensen de Alpe d Huez op. Met deze actie brengen zij geld bijeen voor het onderzoek naar kanker. De voorlopige opbrengst is ruim 25 miljoen euro. Een groot aantal vrijwilligers maakt de organisatie van dit evenement mogelijk. Drie medewerkers van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) leverden een bijdrage aan het team Verbindingen binnen het cluster Veiligheid. Pieter Jongejan: s Maandags begonnen we de meldkamer op te bouwen en de randapparatuur voor te bereiden. Tijdens de twee koersdagen was de meldkamer operationeel. De meldkamer coördineerde de afhandeling van diverse incidenten en activiteiten. Wij vervulden hier een rol als centralist en als teamleider verbindingen. De bezetting van de meldkamer werd ingevuld met centralisten vanuit diverse meldkamers in Nederland. Henk Torcqué: We hebben de koersweek ervaren met een lach en een traan. Er zijn diverse contacten gelegd met andere (veiligheidsregio)medewerkers. Met name de gesprekken over motivatie voor deelname met deelnemers en vrijwilligers waren bijzonder. Met zijn allen hebben we ervoor gestreden om de verschrikkelijke ziekte kanker in de toekomst geen dodelijke ziekte te laten zijn. Martin Sparreboom: VRZ zegde vooraf medewerking toe aan onze inzet in Frankrijk. Deze ondersteuning maakte het mogelijk dat wij als vrijwilliger een bijdrage aan het evenement konden leveren. Voor meer informatie over het jaarlijkse evenement, of onze werkzaamheden daar: spreek ons aan, of kijk op MIRG-team gaat van start Het Europese 2 zeeënproject MIRG (Maritime Incident Response Group) is onderdeel van het project Deltawateren en heeft als doel maritieme incidenten te bestrijden. In het kader van dit project heeft Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) een MIRG-team ingericht waarmee zij interventies kan verrichten op schepen op internationale wateren. Het team kan worden ingezet om bijvoorbeeld een brand aan boord onder controle te krijgen, of een slachtoffer te bevrijden. Daarnaast voorziet het team in adviezen, bijvoorbeeld wanneer een schip aan de wal ligt in de haven en ingezette hulpdiensten om ondersteuning vragen. Testavonden Het MIRG-team bestaat uit 36 specialisten maritieme incidentbestrijding. De 24 leden zijn geselecteerde brandweermensen van de posten Souburg, Vlissingen en Stromenweg (Middelburg). Het komende jaar worden zij verder opgeleid om interventies op schepen uit te voeren. De overige twaalf geselecteerde ROL (Regionale Operationele Leiding)-functionarissen maken deel uit van het command & control -team. In basis is een brandweerman of -vrouw vanuit zijn functie geschikt. Gegadigden hebben in de voormalige Machinefabriek in Vlissingen tijdens drie testavonden een extra fitheids- en hoogtetest ondergaan. In de opleiding zit ook een helikoptertraining; hoe red je jezelf als een helikopter in het water belandt? De leden moesten daarvoor aantonen over voldoende zwemvaardigheden te beschikken. De leden van het command & control-team ondergaan bovendien een test Engelse spreekvaardigheid. Hulp over de grenzen VRZ kan in de toekomst andere regio s assisteren die over minder water en daardoor eventueel over minder kennis van maritieme incidentbestrijding beschikken. In het MIRG-project wordt samengewerkt met Engelse, Franse en Belgische projectpartners. Dit gebeurt vanuit de intentie om in de toekomst bijstand te kunnen verlenen. De ambitie is uiteindelijk uit te groeien tot een Europese module die in Europa kan worden ingezet bij maritieme incidenten. Veiligheidsregio zeeland 7

8 Ruim voldoende bluswater beschikbaar voor Tolplein door integrale samenwerking Wethouder Schenk (gehuld in rode OVD-jas) coördineert de samenwerking tussen vertegenwoordigers van N.V. Wst, gemeente Borsele, Waterschap Scheldestromen en Natuurmonumenten tijdens de capaciteitstest van de nieuwe (blus)vijver. Bezoek aan Sluiskiltunnel Op woensdag 9 mei bracht de directie van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) een bezoek aan de Sluiskiltunnel, waar de bouwwerkzaamheden in volle gang zijn. De heer T. Buis (directeur B.V. Kanaalkruising Sluiskil) verzorgde een korte presentatie over het bouwproces. De heer E. Dieleman van VRZ gaf uitleg over de betrokkenheid van de brandweer. Vervolgens heeft de directie onder begeleiding van de veiligheidskundige van de aannemer (Combinatie BAM / TBI) de boormachine in de tunnelbuis in aanbouw bekeken. De tunnelboormachine was op dat moment circa 1100 meter gevorderd en moest nog 40 meter boren. De aanwezigen waren onder de indruk van de omvang en de complexiteit van het bouwproces. Het is belangrijk dat hulpdiensten in een vroeg stadium betrokken zijn bij de voorbereiding van dergelijke grote infrastructurele projecten,aldus Gerrie Ruijs, directeur VRZ. Op vrijdag 17 mei heeft wethouder Ad Schenk van de gemeente Borsele de nieuwe bluswatervijver bij het Tolplein van de Westerscheldetunnel geopend. Hiermee is voorzien in een aanvullende bluswaterhoeveelheid op de bestaande voorziening ten behoeve van het tolplein (bebouwing en verkeer). De bluswatervijver is tot stand gekomen door een samenwerking tussen N.V. Westerscheldetunnel (N.V. Wst), gemeente Borsele, Waterschap Scheldestromen en Natuurmonumenten. De gemeente stelde de grond beschikbaar, N.V. Wst gaf opdracht de vijver te graven en er een toegangsweg aan te leggen. Het waterschap zorgde voor verbreding van sloten naar de vijver. Hierdoor wordt overtollig oppervlaktewater uit de omliggende polder opgevangen en blijft het waterpeil in de vijver op voldoende niveau. Natuurmonumenten zorgt, met een steuntje in de rug van de N.V. Wst voor het onderhoud van de vijver en het gebied er omheen. De vijver is landelijk ingepast in de omgeving en vormt nu één geheel met het omliggende Sloebos. Dit bos is een groenbuffer tussen het industriegebied Vlissingen-Oost en de achterliggende Zak van Zuid-Beveland. Het gebied is opengesteld voor recreatief medegebruik. Tijdens de openingshandeling staken de vier betrokken partijen de handen uit de mouwen voor een capaciteitstest van de vijver. Deze test stond symbool voor de integrale afstemming, met een mooie (blus)waterboog als resultaat. Een resultaat waar men zowel onder crisis - als onder normale omstandigheden profijt van heeft. Gerrie Ruijs en André Willemstein ontvangen uitleg van directeur B.V. Kanaalkruising Sluiskil (foto's afd. communicatie KKS) Veiligheidsregio zeeland 8

9 Samenwerking tussen VRZ en Technasium Pontes Het Goese Lyceum Innovatief advies over brandpreventie Op 6 juni jl. presenteerden brugklasleerlingen van Pontes Het Goese Lyceum de eindresultaten van hun Technasium-project. De afgelopen maanden dachten zij na over de toekomst van de brandweer in Nederland. En dan niet het bestrijden van branden, maar het voorkomen daarvan (proactie en preventie). De deelnemers waren dus allemaal even Fire Safety Engineer. Technasium De Technasium-projecten maken onderdeel uit van een landelijk initiatief om Bèta- en techniekopleidingen onder de aandacht te brengen van Havo- en VWO-leerlingen. Deze onderwijsvorm koppelt denken aan doen, combineert theorie met praktijk, leert kennis construeren naast kennis consumeren. In Zeeland en omgeving bestaan Technasia bij het Goese Lyceum, Nehalennia in Middelburg, Pieter Zeeman in Zierikzee, De Rede in Terneuzen en RSG t Rijks in Bergen op Zoom. Begin dit jaar ontving team Risicobeheersing van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) het verzoek als opdrachtgever mee te werken aan een studieopdracht voor brugklasleerlingen. Leo de Jonge, specialist Risico s en Veiligheid (Voorlichting) van VRZ: In eerste instantie hebben we informatie ingewonnen bij de buren, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In 2011 wonnen zij met dit initiatief de Jan van der Heydenprijs, een innovatieprijs van de toenmalige NVBR. Op 20 maart startten we met een heuse kick-off, een rondleiding op locatie: de brandweerkazerne aan de Oranjeweg te Goes. De onderzoeksopdracht luidde vervolgens: Bedenk een innovatieve oplossing voor het voorkomen, of het in de kiem smoren van brand. In groepjes van drie tot vijf personen gingen de leerlingen daarmee aan de slag. Bij tussentijdse evaluaties werd een GO of NO GO gegeven. Uiteindelijk werden bij de eindpresentatie op 6 juni vijftien resultaten gepresenteerd, variërend van waarschuwings-apps voor de telefoon tot op afstand bestuurbare warmtebeeldcamera s. Leerlingen, docenten en wij als opdrachtgever kunnen terugkijken op een geslaagd project, dat zeker voor herhaling vatbaar is. Hier is al belangstelling voor, maar wellicht ook voor uitbreiding naar andere Technasia-scholen. Ook bij repressie moeten we eens kijken naar de innovatieve mogelijkheden. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Leo de Jonge, via , of Slagkracht verbeteren door samenwerken Deels in het kader van het project Deltawateren wordt materieel aangeschaft voor incidentenbestrijding op het water en in de havengebieden. De financiering hiervan is mede tot stand gekomen door Zeeland Seaports, gemeente Terneuzen, Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat. Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) zet met een aantal publieke en private partijen een schuimbluspool op. 13 mei jl. werden nieuwe containers in gebruik genomen door VRZ en door Oiltanking Terneuzen. De schuimpool is een samenwerking tussen VRZ en een aantal grote industriële bedrijven in het havengebied, waaronder Oiltanking Terneuzen, DOW Benelux en Zeeland Refinery. Veiligheidsregio zeeland 9

10 Zeeuwse trots op wielen Op 17 mei jl. is het project Flexibele Voertuigbezetting van Veiligheidsregio Zeeland afgerond. Drie nieuwe en innovatieve voertuigen zijn onder grote belangstelling onthuld door de betrokken burgemeesters en overhandigd aan de betrokken posten Cadzand, Baarland en Koudekerke. Een uitgebreider artikel Flexibele Voertuigbezetting: maatwerk in buitengebied verschijnt in de Brandweerkrant van Nederland, nummer 6, juni Zie ook Foto: K. Duerink Zoveel moois bij elkaar Het leven is mooi, je moet het alleen willen zien, zo sprak de oude buurman relativerend. Wat een schitterende waarheid. Veel moois en goeds wordt ons in de schoot geworpen. Aan andere zaken werken we keihard, om iets te creëren. De afgelopen weken ben ik opnieuw aan een informatieronde langs de gemeenteraden begonnen. Doel hiervan is onder andere om met elkaar het gesprek aan te gaan over bijvoorbeeld de nieuwe begrotingen 2013 en Uit deze gesprekken blijkt een behoefte aan betere informatie-uitwisseling. Ook hier moeten we oog voor hebben. Ook binnen de Veiligheidsregio zoeken we elkaar op en delen we onze ervaringen en denkbeelden. Een geslaagd voorbeeld hiervan was de platformbijeenkomst Risicobeheersing en Incidentbestrijding, zie elders in deze nieuwsbrief. In een onlangs gehouden Samen1-dag voor leidinggevenden werd teruggekeken op de eerste vier maanden VRZ-nieuw en werden de gewenste organisatiecultuur en structuur onder de loep genomen. De uitkomsten waren verrassend eensgezind. Een positieve uitkomst. Afgelopen maand vierde Brandweer Westdorpe haar 75 jaar bestaan. Er is enorm gefeest, met een voor de brandweer bijna spreekwoordelijke vrijwilligersenthousiasme en inzet en zwaar gesponsord door het bedrijfsleven. Het was mooi te zien hoe de brandweer daar leeft, hoezeer deze verweven is met en wordt gedragen door de gemeenschap. Dat is een kracht die we zeker willen behouden. Ik hoop dat de taart achteraf nog heeft mogen bijdragen aan de feestvreugde. Het 100-jarig bestaan van de brandweer in Goes zal ook niet ongemerkt aan u voorbij gaan. Ik blijf me inzetten voor een veiligheidsregio midden in de Zeeuwse maatschappij, die samen met u kan bouwen aan een veilig Zeeland. En voor de informatie-uitwisseling hierover, zodat u ook het mooie en het goeds kunt zien van Veiligheidsregio Zeeland. Vooralsnog wens ik u een fijne lange warme zomer. Gerrie Ruijs Directeur Veiligheidsregio Zeeland / Regionaal Brandweer Commandant Colofon Deze Nieuwsbrief is een uitgave van Veiligheidsregio Zeeland. Contactgegevens Tel.: (0118) Fax: (0118) Postbus EA Middelburg Segeerssingel LG Middelburg Vormgeving Nilsson communicatiekunstenaars Fotografie Veiligheidsregio Zeeland, tenzij anders vermeld Eindredactie Team Communicatie Veiligheidsregio Zeeland Veiligheidsregio zeeland 10

Nieuwsbrief. Deze eerste module van het trainingsprogramma heeft tot doel feeling te krijgen met de bijzondere aspecten van de burgemeestersfunctie

Nieuwsbrief. Deze eerste module van het trainingsprogramma heeft tot doel feeling te krijgen met de bijzondere aspecten van de burgemeestersfunctie Nieuwsbrief Veiligheidsregio Zeeland nummer 12 april 2008 v e i l i g h e i d s r e g i o Nieuwsbrief In dit nummer onder andere: Nieuwe hoofdstructuur VRZ Tussenstand Pro-actie en Preventie Kwaliteit

Nadere informatie

Brandweer kleurwedstrijd. Geef kleur aan deze tekening en maak kans op een prachtige brandweerprijs!

Brandweer kleurwedstrijd. Geef kleur aan deze tekening en maak kans op een prachtige brandweerprijs! 16 Achterop [tekening: Patrick van Gerner] Brandweer kleurwedstrijd Geef kleur aan deze tekening en maak kans op een prachtige brandweerprijs! Je hoeft hiervoor geen stuk uit de te knippen, op www.nvbr.nl/

Nadere informatie

Onontkoombaar. EK, de Tour de France, de grote tennistoernooien en als klap op de vuurpijl dit jaar de. Olympische Spelen in Londen.

Onontkoombaar. EK, de Tour de France, de grote tennistoernooien en als klap op de vuurpijl dit jaar de. Olympische Spelen in Londen. Nieuwsbrief nummer 7 juni 2012 In dit nummer o.a.: Voorwoord 1 Vrijwillig bij de Zeeuwse Brandweer 2 Actualiteiten VRZ 3 Actualiteiten GHOR 6 Actualiteiten brandweer 6 Veiligheidsregio Zeeland is: Behulpzaam

Nadere informatie

Brandweer. Lees verder op pagina 2. Kookboek voor en door de brandweer Brandweerman Johan aan de kook

Brandweer. Lees verder op pagina 2. Kookboek voor en door de brandweer Brandweerman Johan aan de kook Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 7 H e r f s t 2 0 1 3 3 Vaardigheden Leren, gezelligheid, teambuilding, vakbekwaamheid en netwerken. Dat staat centraal bij de vaardigheidstoetsen van het

Nadere informatie

Grip4. Vraagtekens na rellen in Haren. op hulpdiensten. Wolfsen: over vijf jaar functioneren regio s perfect

Grip4. Vraagtekens na rellen in Haren. op hulpdiensten. Wolfsen: over vijf jaar functioneren regio s perfect NUMMER 5 JAARGANG 7 OKTOBER 2012 Grip4 op hulpdiensten MULTIDISCIPLINAIR vakblad voor managers in hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing Wolfsen: over vijf jaar functioneren regio s perfect

Nadere informatie

Brandweer 8/9. van Nederland. Een dag om nooit te vergeten... N Herfst 2014. Jeugdbrandweer. Terschelling6. Moderne snufjes. Elektronisch leren

Brandweer 8/9. van Nederland. Een dag om nooit te vergeten... N Herfst 2014. Jeugdbrandweer. Terschelling6. Moderne snufjes. Elektronisch leren Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 11 Herfst 2014 Een dag om nooit te vergeten... 4 Jeugdbrandweer Met plezier theorie en praktijk leren en uiteindelijk meedoen met de jeugdbrandweerwedstrijden.

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 9 nummer 5 oktober 2011 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing De DigiNotar-crisis Thema: Leren en evalueren van Moerdijk Stedelijke rellen: kan het ook in Nederland gebeuren? Naar

Nadere informatie

Jaarverslag. Uit de steigers. Colofon. Uitgave Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC Leiden

Jaarverslag. Uit de steigers. Colofon. Uitgave Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC Leiden Colofon Uitgave Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC Leiden Hoofd- en eindredactie Lisette Wenink, team Communicatie Redactie Geluk Communicatie, Woubrugge INCIDENTGEGEVENS PER GEMEENTE Martijn

Nadere informatie

Multi Nieuws. Vooraf. Tussenstand implementatie stafsectie Bevolkingszorg Toekomst met vertrouwen tegemoet. december 2013

Multi Nieuws. Vooraf. Tussenstand implementatie stafsectie Bevolkingszorg Toekomst met vertrouwen tegemoet. december 2013 december 2013 Multi Nieuws Nieuwsbrief van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Tussenstand implementatie stafsectie Bevolkingszorg Toekomst met vertrouwen tegemoet Op 15 april van dit jaar ging de stafsectie

Nadere informatie

Amsterdam-Amstelland, projectleider van RemBrand. Dit project onderzoekt alternatieven. Podium voor gesprek

Amsterdam-Amstelland, projectleider van RemBrand. Dit project onderzoekt alternatieven. Podium voor gesprek Nummer 21, juni 2014 De Veiligheidsregio Uitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met Brandweer Nederland, Nationale Politie, GGD GHOR Nederland, VNG, IFV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Innovatie 2013 THE YEAR WE MADE CONTACT

Innovatie 2013 THE YEAR WE MADE CONTACT Innovatie THE YEAR WE MADE CONTACT Innovatie Inhoudsopgave Voorwoord p. 06 Duikerstool: het nieuwe redgereedschap voor duikers p. 26 Net zo veilig achterin een tankautospuit, als in een achtbaan p. 08

Nadere informatie

Brandweer. van Nederland. in gevangenissen Arnhem. Vier avonden crisis. Brandweer Fryslân Specialisten werken samen op het water.

Brandweer. van Nederland. in gevangenissen Arnhem. Vier avonden crisis. Brandweer Fryslân Specialisten werken samen op het water. Een koolmonoxidevergiftiging gaat snel. Het is daarom belangrijk dat u alert bent op de volgende symptomen: Hoofdpijn Misselijkheid Overgeven Vermoeidheid Verwarring Slaperigheid Versnelde hartslag Als

Nadere informatie

voldoen aan de jaarlijkse verplichting een systeem oefening te organiseren.

voldoen aan de jaarlijkse verplichting een systeem oefening te organiseren. NR. 17 / juni 2013 DE VEILIGHEIDSREGIO Uitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met Brandweer Nederland, Nationale Politie, GHOR, VNG, IFV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie 3 Werken

Nadere informatie

Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland!

Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland! Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland Twee specials! - After Action Review - Portofonie FLEVOLAND NIEUWS Inhoud 5 Jeugdbrandweer Lelystad Nederlands Kampioen Opdracht tankautospuiten gegund aan Dutch

Nadere informatie

wonden, krijg je heel wat voor je kiezen! Wat zijn je prioriteiten? Wat zijn de risico s voor het hulpverleningspersoneel?

wonden, krijg je heel wat voor je kiezen! Wat zijn je prioriteiten? Wat zijn de risico s voor het hulpverleningspersoneel? 2010 Januari Jaargang 4 Scheepsramp op het Amsterdam- Rijnkanaal, geen ondenkbeeldig scenario. FOTO: MARCEL KRADOLFER Oefening Breuklijn: scenario met actualiteitswaarde De omgeving van Breukelen was op

Nadere informatie

UPDATE ACTIEPROGRAMMA MOERDIJK VEILIG. Veiligheid voorop Bij. Warm welkom Op 20. Medische zorg om de 12 hoek Moerdijk heeft zijn DECEMBER 2013

UPDATE ACTIEPROGRAMMA MOERDIJK VEILIG. Veiligheid voorop Bij. Warm welkom Op 20. Medische zorg om de 12 hoek Moerdijk heeft zijn DECEMBER 2013 Warm welkom Op 20 07 september 2013 was het zover. De brandweerkazerne Moerdijk aan Plaza 21 werd officieel geopend. Veiligheid voorop Bij 08 ATM wordt veiligheid met hoofdletters geschreven. Medische

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Praktijk: KNRM kiest voor Sepura

Praktijk: KNRM kiest voor Sepura Vakblad voor mobiele communicatie in de openbare orde & veiligheidssector en het bedrijfsleven Jaargang 33, nummer 4, april 2013 Praktijk: KNRM kiest voor Sepura Actueel: Project X Haren: niets geleerd

Nadere informatie

Vakkundig schakelen. Jaarverslag 2007

Vakkundig schakelen. Jaarverslag 2007 Vakkundig schakelen Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Vakkundig schakelen 5 Winter 7 Een zelfstandig begin in Nederland 8 Veilige omgeving 10 Lente 13 Capaciteit als uitdaging 14 Snel voorbereid op een grote

Nadere informatie

komt voort uit de motivatie om mensen

komt voort uit de motivatie om mensen 2009 Oktober Jaargang 3 In andere regio s, zoals Rotterdam-Rijnmond, worden goede ervaringen opgedaan met AED first responderteams. Pilot met AED bij vier brandweerposten Eerste aanzet voor first respondernetwerk

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Communicatieplan Integrale Veiligheidscommunicatie Zeeland

Communicatieplan Integrale Veiligheidscommunicatie Zeeland Communicatieplan Integrale Veiligheidscommunicatie Zeeland Versie: 0.2 / 1 mei 2006 Auteurs: A. Haja / D. Rouw / G. van Breugel Provincie Zeeland Gemeente Schouwen-Duiveland Gemeente Borsele Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging Zeeuwse Milieufederatie Ravelijn de Groene Jager 5 4461 DJ Goes

Jaarverslag 2012. Vereniging Zeeuwse Milieufederatie Ravelijn de Groene Jager 5 4461 DJ Goes Jaarverslag 2012 Vereniging Zeeuwse Milieufederatie Ravelijn de Groene Jager 5 4461 DJ Goes 1 Vooraf Verantwoording Voor u ligt het jaarverslag van 2012. Een verslag van een bewogen jaar, waarin tot medio

Nadere informatie

Profiel. Nummer 1 Jaargang 8 oktober 2009. Hét magazine voor ondernemend Schouwen-Duiveland

Profiel. Nummer 1 Jaargang 8 oktober 2009. Hét magazine voor ondernemend Schouwen-Duiveland Nummer 1 Jaargang 8 oktober 2009 Hét magazine voor ondernemend Schouwen-Duiveland Profiel OSD Innovation profiel Ondernemen met water Nominaties Innovation Award Terugblik op het magische OSD lustrum P&O

Nadere informatie

datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij

datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij raadsvoorstel onderwerp Visie Brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015 datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij agendapunt 20

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Soetermeer Fekkes 'We kennen de weg in alle havens' I4-YOU: Verbindende schakel tussen business en ICT

Soetermeer Fekkes 'We kennen de weg in alle havens' I4-YOU: Verbindende schakel tussen business en ICT HAVENSCHAP MOERDIJK NUMMER 2 DECEMBER 2012 Commissaris van de Koningin Wim van de Donk 'Veiligheid was, is en zal altijd een belangrijk thema blijven' Soetermeer Fekkes 'We kennen de weg in alle havens'

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

In een crisis heb je van alles, behalve tijd. de Bijlmerramp Marathoninzet bij Oiltanking BRANDWEER AMSTERDAM-AMSTELLAND. Twintig jaar geleden:

In een crisis heb je van alles, behalve tijd. de Bijlmerramp Marathoninzet bij Oiltanking BRANDWEER AMSTERDAM-AMSTELLAND. Twintig jaar geleden: Oktober 2012, jaargang 12, nr. 5 BRANDWEER AMSTERDAM-AMSTELLAND In een crisis heb je van alles, behalve tijd Twintig jaar geleden: de Bijlmerramp Marathoninzet bij Oiltanking B e h u l p z a a m D e s

Nadere informatie