Foto: Tonny van der Borgt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foto: Tonny van der Borgt"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief nummer 3 juni 2013 In dit nummer o.a.: Nieuws meldkamer 2 Project Flood Aware beëindigd 3 Nieuwe kazerne Hulst open 4 Jubilerende jeugdbrandweer organiseert landelijke wedstrijd 5 Workshop Deltawateren 6 Handen uit de mouwen voor Alpe d'huzes 7 Opening nieuwe bluswatervijver Westerscheldetunnel 8 Samenwerking met Technasium Goes 9 Veiligheidsregio Zeeland is: Veiligheidspartners wisselen kennis en inzichten uit Eerste Zeeuwse platform Risicobeheersing en Incidentbestrijding Behulpzaam Daadkrachtig Deskundig Duurzaam Verbindend Innovatief Foto: Tonny van der Borgt Op 19 juni vond de eerste themadag van het Zeeuwse kennisplatform Risicobeheersing & Incidentbestrijding plaats in de marinekazerne in Vlissingen. Veel overheidsorganisaties, zoals gemeenten, provincie, ministeries en hulpverleningsinstanties namen deel aan het programma, maar ook private partijen waren vertegenwoordigd, zoals BRZObedrijven en onderwijsinstellingen. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder meer Veiligheid versus de economische crisis, Risicoberekeningen en Industriële inci- dentbestrijding. Een deelnemer: Bijzonder hoe Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) er in slaagt zo n breed scala aan veiligheidsonderwerpen in deze sfeer te behandelen; met serieuze aandacht, maar toch luchtig. De presentaties vindt u op onder het kopje presentaties netwerkdag. Tijdens de bijeenkomst kwam het tot de eerste samenwerkingsafspraken. Zeeland Seaports lanceerde het idee voor de vorming van een waarborgfonds om de eerste kosten voor calamiteiten op te vangen. De workshops leidden tot nieuwe inzichten. Er bleek ook een algemene behoefte aan verdere uitdieping en uitwisseling van kennis en informatie. HZ University of Applied Sciences (HZ) en VRZ gaan hier bijvoorbeeld mee verder in een vervolgtraject van het project Co-regisseren in een zelfredzame gemeenschap. De eerste themadag werd mogelijk gemaakt met medewerking van het ministerie van Defensie, de Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Politie Nederland, Zeeland Seaports en de HZ. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie, zal een tweede themadag worden vormgegeven. Veiligheidsregio zeeland 1

2 Nieuws Meldkamer Brabant-Zeeland Het aantal meldkamers in Nederland gaat in de nabije toekomst terug van 25 naar 10, die allen worden ondergebracht onder één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO.) Minister Opstelten heeft Bergen op Zoom aangewezen als toekomstige locatie voor de (nieuwe) meldkamer voor de veiligheidsregio s Zeeland (VRZ) en Midden- en West-Brabant (VRMWB). De meldkamers Middelburg en Tilburg worden opgeheven. De overdracht van de meldkamers naar de nieuwe LMO wordt vastgelegd in een transitieakkoord, dat rond de zomer akkoord dient te zijn. Intussen zitten VRZ en VRMWB niet stil. Onder leiding van de Stuurgroep MBRAZE is met medewerking van Twynstra Gudde een programma van eisen opgesteld voor de nieuw te realiseren meldkamer in Bergen op Zoom. De directies van beide veiligheidsregio s zijn hierover in overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie omarmt de plannen, maar de feitelijke start van de nieuw te bouwen meldkamer kan pas aanvangen als het transitieakkoord is ondertekend en er een landelijke kwartiermaker van de LMO is benoemd. De algemeen besturen van beide Veiligheidsregio s zullen zich eind juni (na het verschijnen van deze nieuwsbrief) uitspreken over de nieuwbouw. Jodiumtabletten thuisbezorgd in Zeeland en West-Brabant In de derde week van juni hebben inwoners van acht Zeeuwse en drie West- Brabantse gemeenten binnen een straal van tien kilometer rondom de kerncentrale van Borssele en binnen een straal van 20 kilometer rondom de kerncentrale van Doel (België), jodiumtabletten thuis ontvangen. Het verschil in afstand heeft te maken met de capaciteit van de centrales. Jodiumtabletten bieden bescherming tegen radioactief jodium, dat vrij kan komen bij een nucleair ongeval. Het gaat om (delen van de) gemeenten Goes, Borsele, Reimerswaal, Middelburg, Vlissingen, Hulst, Sluis, Terneuzen, Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Vanaf 2010 konden inwoners van deze gemeenten de tabletten ophalen bij het gemeentehuis. Dat liep niet storm. In geval van een nucleair ongeval worden de maatregelen schuilen en het innemen van een jodiumtablet meestal tegelijkertijd afgekondigd. Als de doelgroep de tabletten al in huis heeft, hoeven zij niet meer de straat op en kunnen hulpverleners zich richten op andere taken. Daarom gaan we nu over tot actieve verspreiding, vertelt burgemeester Gelok van Borsele, portefeuillehouder nucleair van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Hoe jonger, hoe belangrijker! Enkel huishoudens met een of meerdere personen van 40 jaar en jonger ontvingen de tabletten. Hoe jonger, hoe belangrijker het is om je te beschermen tegen radioactief jodium dat schildklierkanker kan veroorzaken, legt Ronald de Meij, directeur Publieke Gezondheid uit. De kans op schildklierkanker bij mensen boven de 40 jaar is minimaal. De positieve gevolgen van inname van jodiumtabletten wegen niet op tegen de mogelijke bijwerkingen. We benadrukken dat mensen nooit op eigen initiatief een jodiumtablet in moeten nemen. De beschermende werking van een jodiumtablet heeft het meeste effect wanneer deze op het juiste moment wordt ingenomen. Koplopers Zeeland en West-Brabant zijn tot nu toe de enige twee regio s die overgaan tot actieve verspreiding van de tabletten. Omdat dit voor het eerst in Nederland gebeurt, is er in het voortraject veel aandacht besteed aan de communicatie rondom de verspreiding. Inwoners kregen een opvallende enveloppe met daarin de tabletten, een begeleidende brief van hun burgemeester, een folder en een handig bewaarzakje thuis bezorgd. Burgemeester Gelok: We willen burgers bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid. Ook zij kunnen zich voorbereiden op een mogelijke ramp. Door de tabletten op een veilige plek te bewaren, vergroten zij hun zelfredzaamheid. Voor meer informatie kijk op of volg ons op Foto: Aart van Belzen, gemeente Middelburg Veiligheidsregio zeeland 2

3 Functiegericht en duaal opleiden Eerste geslaagden nieuwe leergang bevelvoerder In 2010 is het brandweeronderwijs in Nederland veranderd. De nieuwe opleidingen zijn functiegericht en duaal van opzet: naast de (theoretische en praktische) lessen moeten de deelnemers opdrachten uitvoeren op de toekomstige werkplek. Na afloop van de opleiding zijn zij daardoor direct inzetbaar in de betreffende functie. In september 2010 startte in Zeeland de eerste leergang Bevelvoerder. Na een intensief traject van 2,5 jaar hebben de eerste deelnemers afgelopen maand de opleiding afgerond. Zij kunnen nu aan de slag als bevelvoerder. Pilotproject Deze eerste leergang Bevelvoerder nieuwe stijl was voor Veiligheidsregio Zeeland een pilotproject. Net als de kandidaten heeft ook de organisatie een leerproces doorgemaakt. Diverse verbeteringen zijn doorgevoerd in de tweede en derde leergang. Andere leerpunten uit de komende evaluatie worden overgenomen. Joram Bassie, Evert de Gendt, Ronnie Joosse, Rian Kloet, Alice Nuijten, Mariska de Pagter, John Ponsteen, Jaco Tramper, Marco Tramper en Larry Vink: gefeliciteerd met het behalen van je diploma Bevelvoerder en veel succes in jullie nieuwe functie! Project Flood Aware beëindigd Met een slotbijeenkomst in Ilminster, Somerset (GB), is in mei een einde gekomen aan het project Flood Aware. Flood Aware was een Europees project gefinancierd door de Provincie Zeeland, Somerset County Council (UK), het Agentschap Maritieme Dienstverlening afdeling Kust (België) en het Europese Interreg IVA 2-Zeeënprogramma. Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk waren bij het project betrokken. Het project leverde diverse resultaten op. Het Watersnoodmuseum richtte een permanente tentoonstelling in met 3D-overstromingsbeelden. De HZ University of Applied Science in Vlissingen beheert een database in de vorm van een WiKi. Tevens is er een format ontwikkeld voor bewustwordingscampagnes, om de bevolking bewust te maken van het gevaar van overstromingen en de mogelijke voorbereiding hierop. Een pilotproject in Zeeland richtte zich op het bedrijfsleven. In de verschillende (regionale en nationale) campagnes over waterbeleid en overstromingen bleef deze doelgroep steeds onderbelicht. Na een overstroming kunnen bedrijven echter het verschil maken: ze helpen de regionale economie op gang, zorgen dat er weer werk is, voldoende levensmiddelen en voor herstel van de was het dat één op de drie bedrijven openstaat voor het verkleinen van de eigen kwetsbaarheid. Bijna de helft van de bedrijven overweegt maatregelen te nemen, mochten zij op een risicovolle locatie zijn gevestigd. Een minderheid voelt zich verantwoordelijk voor schade die als gevolg van een overstroming kan optreden. Men vindt de maatregelen complex en betwijfelt de effectiviteit ervan. Bedrijven willen graag weten wat hun risico is, hoe zij worden gewaarschuwd bij dreiging, hoe ze moeten evacueren en wie hen wanneer daarover informeert. infrastructuur. Zeeland Veilig, tot op zekere hoogte In gesprek met ondernemers Tijdens een regionale bedrijvencontactbeurs in Goes voerden projectmedewerkers gesprekken met ondernemers. Bezoekers vulden een enquête in waarin werd geïnformeerd naar overstromingsbewustzijn, maatregelen en informatiebehoefte. Hierop volgde een campagne om het risicobewustzijn te verhogen en de informatiebehoefte te stimuleren. Met onder andere een opvallende mailing met een peilstok van twee meter en de website De komende maanden wordt de campagne geëvalueerd en aangepast voor een vervolg. Want de kracht van elke campagne zit Behoefte aan duidelijkheid onveranderd in de herhaling. Uit de resultaten bleek dat ondernemers een lage perceptie van hun overstromingsrisico hebben. Zij achten de kans op wateroverlast of een overstroming zeer klein. Des te verrassender Voor meer informatie over Flood Aware, neem contact op met Marcel Matthijsse ( ). Veiligheidsregio zeeland 3

4 Inzet Veiligheidsregio bij Belgisch treinincident Op 4 mei 2013 ontspoorde s nachts een trein tussen Schellebelle en Wetteren in België. De goederentrein, die onderweg was naar Terneuzen, vervoerde gevaarlijke stoffen waaronder 1,3-Butadieen en Acrylonitril. Enkele van deze wagons kantelden bij de ontsporing en de wagons met Acrylonitril vlogen in brand. Hoewel het incident uiteindelijk geen effect had voor Nederland, zijn medewerkers van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) er korte tijd op verschillende manieren toch mee bezig geweest. Rond de middag bleken op internet veel vragen te leven over de effecten van dit incident op Nederland. De Meetplanleider heeft hierop, na overleg met de Adviseur Gevaarlijke Stoffen en de Strategisch Adviseur Brandweerzorg (voormalig RCvD), een inschatting gemaakt van de mogelijke effecten voor Zeeland. Het communicatiepiket stelde het publiek op de hoogte via de website van VRZ en de regionale media. Op de hoogte gehouden Het KNMI werd geraadpleegd. s Avonds zou de wind draaien richting Zeeland. De Belgische hulpdiensten lieten de wagons gecontroleerd uitbranden. Toxische verbrandingsproducten werden met waterschermen neergeslagen. Men verwachtte dat de brand rond uur uit zou zijn. Met behulp van mallen is een inschatting gemaakt van de effecten voor Zeeland. Dit is ver- volgens gecommuniceerd via Omroep Zeeland en internet, waarbij werd vermeld dat, mocht er sprake zijn van geuroverlast, metingen zouden worden verricht door Zeeuwse meetploegen. De hulpverlening in Wetteren heeft niet gevraagd om extra mankracht, wel is zaterdagmiddag verzocht om meetapparatuur voor het meten van Acrylonitril. Een logistiek medewerker heeft meetbuisjes naar een verzamelpunt op de brandweerkazerne in Zelzate gebracht. Op bestuurlijk niveau waren snel de lijnen met Gent gelegd, tussen onder meer de Commissaris van de Koning in Zeeland en de gouverneur van Oost-Vlaanderen en tussen de adviseurs gevaarlijke stoffen. In de loop van de week zijn door VRZ antwoorden voorbereid voor de regionale media en gemeenteraden. Verontreinigd bluswater liep vanuit Wetteren, via de rivier de Bovenschelde in de Schelde en vandaar in de Nederlandse Westerschelde. Er zijn watermonsters genomen op verontreiniging. Daar was geen sprake van. Op 10 en 11 mei is opgevangen bluswater gecontroleerd afgevoerd over het Kanaal Gent-Terneuzen, via de Westerschelde naar Antwerpen. Dat gebeurt met drie binnenvaartschepen onder regie van de Inspectie Leefomgeving en Transport, na instemming van Veiligheidsregio Zeeland en het korps landelijke politiediensten (KLPD). Nieuwe kazerne Hulst open Op woensdag 15 mei is de nieuwe brandweerkazerne van Hulst officieel geopend. Op zaterdag 18 mei stonden de deuren open voor publiek. Ongeveer 3000 bezoekers namen een kijkje bij de nieuwe locatie van de afdeling Gemeentewerken en de brandweer. Politie, ambulance en de Brandwondenstichting waren met een stand aanwezig. Er werden gratis rookmelders uitgedeeld. Het bleef nog lang gezellig in de uitrukhal. Burgemeester Mulder van Hulst vlak voor officiële openingshandeling. Jaar verslag Jaarverslag 2012 Het jaarverslag 2012 van Veiligheidsregio Zeeland is uit. Vanaf 1 juli kunt u het inzien op de website van de veiligheidsregio, op: Grote belangstelling op de open dag zaterdag 18 mei (foto: Pascal Roelands) Veiligheidsregio zeeland 4

5 Jubilerende jeugdbrandweer organiseert landelijke wedstrijd Op zaterdag 15 juni jl. vonden in Vlissingen de halve finalewedstrijden van de landelijke vaardigheidstoetsen plaats. Aan deze wedstrijden, die worden georganiseerd voor Jeugdbrandweer Nederland, namen 36 ploegen deel uit het hele land. Vier Zeeuwse winnende ploegen uit de drie klassen Jeugdbrandweer plaatsten zich voor de finalewedstrijden in het najaar (in Vinkeveen en Ede). Jeugdbrandweer Vlissingen viert dit jaar haar 40-jarig bestaan met diverse activiteiten. Na afloop van de jeugdwedstrijden was er s avonds een reünie van (oud)leden. Over de hele periode heeft de organisatie 150 leden gekend, jongens en meiden tussen de 11 en de 18 jaar. Vijftig van hen zijn daarna (als vrijwilliger of beroeps) betrokken gebleven bij een hulpdienst. De jeugdleden worden volledig vrijwillig begeleid door brandweermensen. Nieuwe jeugdleden en leiders blijven welkom. Zeeuwse Vaardigheidstoets De onderlinge Zeeuwse Vaardigheidstoets staat gepland op zaterdag 26 oktober 2013, omgeving Serooskerke (Walcheren). 32 brandweerploegen en acht OvD-en nemen hieraan deel. Toeschouwers zijn daarbij van harte welkom. Meer informatie te zijner tijd op Kleine deelnemer in volle actie. Tweede herdenking Nationaal Brandweermonument Winnende ploegen ontvangen een prijs uit handen van burgemeester Roep van Vlissingen en Gerrie Ruijs, directeur VRZ: Ik draag de jeugdbrandweer een warm hart toe, zij zijn de toekomst van de brandweer. Foto's: Ronald van de Kreke. Op zaterdag 15 juni jl. vond de tweede Nationale Herdenking bij het brandweermonument in Arnhem plaats. Met dit monument worden brandweermensen herdacht die sinds 5 mei 1945 tijdens een repressief optreden hun leven hebben gegeven in dienst van de samenleving. Tegelijkertijd heeft het monument een functie om respect en waardering te tonen voor het brandweervak. Namens Veiligheidsregio Zeeland was Gerrie Ruijs, directeur VRZ en Regionaal Commandant Brandweer bij de herdenking aanwezig. Het brandweervak is en blijft een gevaarlijk beroep. Het is mooi en goed daar één keer per jaar met zijn allen bij stil te staan en omgekomen collega s te eren. Ook bij de nabestaanden heeft het monument inmiddels een waardevolle plek veroverd. Veiligheidsregio zeeland 5

6 Introductiedagen Incidentbestrijdingsplan Deltawateren Samen aan de slag met incidentbestrijdingsplannen Op 28, 29 en 30 mei en 4, 5 en 6 juni is het Incidentbestrijdingsplan (IBP) Deltawateren gepresenteerd in het Ir. J.W. Topshuis op Neeltje-Jans. Er was sprake van een zeer gemêleerd gezelschap aanwezigen vanuit Rijkswaterstaat, Kustwacht, KNRM, Politie, Zeeland Seaports, Defensie, gemeenten, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, bergingsbedrijven Multraship (Terneuzen) en URS België, Waterschap, VRZ en omliggende regio s. Het waren leerzame, interessante, goed georganiseerde en gevarieerde dagen. Start implementatie Het IBP Deltawateren is onlangs vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Door presentaties en interactieve workshops maakten de aanwezigen kennis met dit IBP. Tevens vormden zij de start voor een nadere uitwerking van de afspraken en implementatie van het plan. In de ochtend stonden vooral veel presentaties op de agenda. Nadat iedereen welkom werd geheten door dagvoorzitter Eric Lems (projectmedewerker MOTO Deltawateren), gaf projectleider Jeroen Brussé een toelichting over de kracht en de noodzaak van samenwerken om incidentbestrijding op het water en in het havengebied te verbeteren. Tevens werd ingegaan op recente ontwikkelingen en bereikte mijlpalen binnen de projecten Deltawateren en MIRG. Vervolgens introduceerden Eric van Peet (projectmedewerker Deltawateren) en Eric Lems in een leuke afwisselende duopresentatie de opbouw, uitgangspunten en specifieke afspraken in het IBP Deltawateren. Voorbeelden uit de praktijk werden gehanteerd om de presentatie kracht bij te zetten. Theorie versus praktijk: als er op verschillende meldkamers berichten binnenkomen van een schip dat het strand opvaart bij Dishoek, welke meldkamer is dan leidend? Hoe stem je af, hoe zorg je voor één gestroomlijnde organisatie? En hoe gaat opschaling: is dat op het water hetzelfde als op het land bijvoorbeeld? Wie coördineert, wanneer een incident in een grensgebied tussen veiligheidsregio s plaats vindt? Hoe communiceer je met elkaar tijdens een incident als land- en waterpartijen over verschillende communicatiemiddelen (C2000 en marifoon) beschikken? IBP Noordzee Ook was er aandacht voor het IBP Noordzee. Huib Konings van RWS Zee en Delta presenteerde het plan aan de hand van een aantal recente incidenten op de Noordzee. Met name de voorbeelden van de aanvaring van de Baltic Ace met de Corvus J en het zinken van de Baltic Ace als gevolg daarvan, waren indrukwekkend. Ze gaven haarfijn de noodzaak aan hoe alle partijen te water en te land elkaar nodig hebben en goed met elkaar moeten samenwerken om in het geval van een incident te water te redden wat er te redden valt. Of het nu gaat om mensenlevens, of om beperking van milieu- of economische schade. Het IBP Deltawateren is daarom nadrukkelijk afgestemd op het IBP Noordzee. s Middags drie uitstekende workshops, waar iedere deelnemer achtereenvolgens aan deelnam. De middag vloog om. De workshops gaven een zeer verhelderende, meer praktische toepassing van het papieren plan. De deelnemers konden zelf aan de slag om de opgedane kennis van de ochtend toe te passen voor hun eigen Foto: Petra van Bijsterveld, Rijkswaterstaat praktijk/taak in de incidentbestrijding te water, in samenwerking met elkaar! Voor vragen over het Incidentbestrijdingsplan en het project Deltawateren: Resultaten Deltawateren: - ibp Deltawateren met VR Rotterdam- Rijnmond (VRRR)en VR Midden- en West-Brabant (VRMWB) en alle betrokken (water)partijen; - interregionaal Afsprakenkader t.b.v. incidentbestrijding op het water tussen Veiligheidsregio s (VRRR, VRMWB, Zuid-Holland Zuid, Hollands Midden en VRZ); - gezamenlijk implementatieplan bij het IBP Deltawateren. Resultaten MIRG: - oprichting MIRG-teams in 2013, opleiden in 2014; - opzetten schuimpool en aanschaf schuimbluscontainers in Zeeuwse havengebieden; - aanschaf COBRA-brandblussysteem; - aanschaf groot vermogen dompelpomp combinatie. Veiligheidsregio zeeland 6

7 Handen uit de mouwen voor Alpe d Huzes In week 23 is het evenement Alpe d Huzes gehouden. Op 5 en 6 juni fietsten en liepen ongeveer 7800 mensen de Alpe d Huez op. Met deze actie brengen zij geld bijeen voor het onderzoek naar kanker. De voorlopige opbrengst is ruim 25 miljoen euro. Een groot aantal vrijwilligers maakt de organisatie van dit evenement mogelijk. Drie medewerkers van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) leverden een bijdrage aan het team Verbindingen binnen het cluster Veiligheid. Pieter Jongejan: s Maandags begonnen we de meldkamer op te bouwen en de randapparatuur voor te bereiden. Tijdens de twee koersdagen was de meldkamer operationeel. De meldkamer coördineerde de afhandeling van diverse incidenten en activiteiten. Wij vervulden hier een rol als centralist en als teamleider verbindingen. De bezetting van de meldkamer werd ingevuld met centralisten vanuit diverse meldkamers in Nederland. Henk Torcqué: We hebben de koersweek ervaren met een lach en een traan. Er zijn diverse contacten gelegd met andere (veiligheidsregio)medewerkers. Met name de gesprekken over motivatie voor deelname met deelnemers en vrijwilligers waren bijzonder. Met zijn allen hebben we ervoor gestreden om de verschrikkelijke ziekte kanker in de toekomst geen dodelijke ziekte te laten zijn. Martin Sparreboom: VRZ zegde vooraf medewerking toe aan onze inzet in Frankrijk. Deze ondersteuning maakte het mogelijk dat wij als vrijwilliger een bijdrage aan het evenement konden leveren. Voor meer informatie over het jaarlijkse evenement, of onze werkzaamheden daar: spreek ons aan, of kijk op MIRG-team gaat van start Het Europese 2 zeeënproject MIRG (Maritime Incident Response Group) is onderdeel van het project Deltawateren en heeft als doel maritieme incidenten te bestrijden. In het kader van dit project heeft Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) een MIRG-team ingericht waarmee zij interventies kan verrichten op schepen op internationale wateren. Het team kan worden ingezet om bijvoorbeeld een brand aan boord onder controle te krijgen, of een slachtoffer te bevrijden. Daarnaast voorziet het team in adviezen, bijvoorbeeld wanneer een schip aan de wal ligt in de haven en ingezette hulpdiensten om ondersteuning vragen. Testavonden Het MIRG-team bestaat uit 36 specialisten maritieme incidentbestrijding. De 24 leden zijn geselecteerde brandweermensen van de posten Souburg, Vlissingen en Stromenweg (Middelburg). Het komende jaar worden zij verder opgeleid om interventies op schepen uit te voeren. De overige twaalf geselecteerde ROL (Regionale Operationele Leiding)-functionarissen maken deel uit van het command & control -team. In basis is een brandweerman of -vrouw vanuit zijn functie geschikt. Gegadigden hebben in de voormalige Machinefabriek in Vlissingen tijdens drie testavonden een extra fitheids- en hoogtetest ondergaan. In de opleiding zit ook een helikoptertraining; hoe red je jezelf als een helikopter in het water belandt? De leden moesten daarvoor aantonen over voldoende zwemvaardigheden te beschikken. De leden van het command & control-team ondergaan bovendien een test Engelse spreekvaardigheid. Hulp over de grenzen VRZ kan in de toekomst andere regio s assisteren die over minder water en daardoor eventueel over minder kennis van maritieme incidentbestrijding beschikken. In het MIRG-project wordt samengewerkt met Engelse, Franse en Belgische projectpartners. Dit gebeurt vanuit de intentie om in de toekomst bijstand te kunnen verlenen. De ambitie is uiteindelijk uit te groeien tot een Europese module die in Europa kan worden ingezet bij maritieme incidenten. Veiligheidsregio zeeland 7

8 Ruim voldoende bluswater beschikbaar voor Tolplein door integrale samenwerking Wethouder Schenk (gehuld in rode OVD-jas) coördineert de samenwerking tussen vertegenwoordigers van N.V. Wst, gemeente Borsele, Waterschap Scheldestromen en Natuurmonumenten tijdens de capaciteitstest van de nieuwe (blus)vijver. Bezoek aan Sluiskiltunnel Op woensdag 9 mei bracht de directie van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) een bezoek aan de Sluiskiltunnel, waar de bouwwerkzaamheden in volle gang zijn. De heer T. Buis (directeur B.V. Kanaalkruising Sluiskil) verzorgde een korte presentatie over het bouwproces. De heer E. Dieleman van VRZ gaf uitleg over de betrokkenheid van de brandweer. Vervolgens heeft de directie onder begeleiding van de veiligheidskundige van de aannemer (Combinatie BAM / TBI) de boormachine in de tunnelbuis in aanbouw bekeken. De tunnelboormachine was op dat moment circa 1100 meter gevorderd en moest nog 40 meter boren. De aanwezigen waren onder de indruk van de omvang en de complexiteit van het bouwproces. Het is belangrijk dat hulpdiensten in een vroeg stadium betrokken zijn bij de voorbereiding van dergelijke grote infrastructurele projecten,aldus Gerrie Ruijs, directeur VRZ. Op vrijdag 17 mei heeft wethouder Ad Schenk van de gemeente Borsele de nieuwe bluswatervijver bij het Tolplein van de Westerscheldetunnel geopend. Hiermee is voorzien in een aanvullende bluswaterhoeveelheid op de bestaande voorziening ten behoeve van het tolplein (bebouwing en verkeer). De bluswatervijver is tot stand gekomen door een samenwerking tussen N.V. Westerscheldetunnel (N.V. Wst), gemeente Borsele, Waterschap Scheldestromen en Natuurmonumenten. De gemeente stelde de grond beschikbaar, N.V. Wst gaf opdracht de vijver te graven en er een toegangsweg aan te leggen. Het waterschap zorgde voor verbreding van sloten naar de vijver. Hierdoor wordt overtollig oppervlaktewater uit de omliggende polder opgevangen en blijft het waterpeil in de vijver op voldoende niveau. Natuurmonumenten zorgt, met een steuntje in de rug van de N.V. Wst voor het onderhoud van de vijver en het gebied er omheen. De vijver is landelijk ingepast in de omgeving en vormt nu één geheel met het omliggende Sloebos. Dit bos is een groenbuffer tussen het industriegebied Vlissingen-Oost en de achterliggende Zak van Zuid-Beveland. Het gebied is opengesteld voor recreatief medegebruik. Tijdens de openingshandeling staken de vier betrokken partijen de handen uit de mouwen voor een capaciteitstest van de vijver. Deze test stond symbool voor de integrale afstemming, met een mooie (blus)waterboog als resultaat. Een resultaat waar men zowel onder crisis - als onder normale omstandigheden profijt van heeft. Gerrie Ruijs en André Willemstein ontvangen uitleg van directeur B.V. Kanaalkruising Sluiskil (foto's afd. communicatie KKS) Veiligheidsregio zeeland 8

9 Samenwerking tussen VRZ en Technasium Pontes Het Goese Lyceum Innovatief advies over brandpreventie Op 6 juni jl. presenteerden brugklasleerlingen van Pontes Het Goese Lyceum de eindresultaten van hun Technasium-project. De afgelopen maanden dachten zij na over de toekomst van de brandweer in Nederland. En dan niet het bestrijden van branden, maar het voorkomen daarvan (proactie en preventie). De deelnemers waren dus allemaal even Fire Safety Engineer. Technasium De Technasium-projecten maken onderdeel uit van een landelijk initiatief om Bèta- en techniekopleidingen onder de aandacht te brengen van Havo- en VWO-leerlingen. Deze onderwijsvorm koppelt denken aan doen, combineert theorie met praktijk, leert kennis construeren naast kennis consumeren. In Zeeland en omgeving bestaan Technasia bij het Goese Lyceum, Nehalennia in Middelburg, Pieter Zeeman in Zierikzee, De Rede in Terneuzen en RSG t Rijks in Bergen op Zoom. Begin dit jaar ontving team Risicobeheersing van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) het verzoek als opdrachtgever mee te werken aan een studieopdracht voor brugklasleerlingen. Leo de Jonge, specialist Risico s en Veiligheid (Voorlichting) van VRZ: In eerste instantie hebben we informatie ingewonnen bij de buren, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In 2011 wonnen zij met dit initiatief de Jan van der Heydenprijs, een innovatieprijs van de toenmalige NVBR. Op 20 maart startten we met een heuse kick-off, een rondleiding op locatie: de brandweerkazerne aan de Oranjeweg te Goes. De onderzoeksopdracht luidde vervolgens: Bedenk een innovatieve oplossing voor het voorkomen, of het in de kiem smoren van brand. In groepjes van drie tot vijf personen gingen de leerlingen daarmee aan de slag. Bij tussentijdse evaluaties werd een GO of NO GO gegeven. Uiteindelijk werden bij de eindpresentatie op 6 juni vijftien resultaten gepresenteerd, variërend van waarschuwings-apps voor de telefoon tot op afstand bestuurbare warmtebeeldcamera s. Leerlingen, docenten en wij als opdrachtgever kunnen terugkijken op een geslaagd project, dat zeker voor herhaling vatbaar is. Hier is al belangstelling voor, maar wellicht ook voor uitbreiding naar andere Technasia-scholen. Ook bij repressie moeten we eens kijken naar de innovatieve mogelijkheden. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Leo de Jonge, via , of Slagkracht verbeteren door samenwerken Deels in het kader van het project Deltawateren wordt materieel aangeschaft voor incidentenbestrijding op het water en in de havengebieden. De financiering hiervan is mede tot stand gekomen door Zeeland Seaports, gemeente Terneuzen, Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat. Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) zet met een aantal publieke en private partijen een schuimbluspool op. 13 mei jl. werden nieuwe containers in gebruik genomen door VRZ en door Oiltanking Terneuzen. De schuimpool is een samenwerking tussen VRZ en een aantal grote industriële bedrijven in het havengebied, waaronder Oiltanking Terneuzen, DOW Benelux en Zeeland Refinery. Veiligheidsregio zeeland 9

10 Zeeuwse trots op wielen Op 17 mei jl. is het project Flexibele Voertuigbezetting van Veiligheidsregio Zeeland afgerond. Drie nieuwe en innovatieve voertuigen zijn onder grote belangstelling onthuld door de betrokken burgemeesters en overhandigd aan de betrokken posten Cadzand, Baarland en Koudekerke. Een uitgebreider artikel Flexibele Voertuigbezetting: maatwerk in buitengebied verschijnt in de Brandweerkrant van Nederland, nummer 6, juni Zie ook Foto: K. Duerink Zoveel moois bij elkaar Het leven is mooi, je moet het alleen willen zien, zo sprak de oude buurman relativerend. Wat een schitterende waarheid. Veel moois en goeds wordt ons in de schoot geworpen. Aan andere zaken werken we keihard, om iets te creëren. De afgelopen weken ben ik opnieuw aan een informatieronde langs de gemeenteraden begonnen. Doel hiervan is onder andere om met elkaar het gesprek aan te gaan over bijvoorbeeld de nieuwe begrotingen 2013 en Uit deze gesprekken blijkt een behoefte aan betere informatie-uitwisseling. Ook hier moeten we oog voor hebben. Ook binnen de Veiligheidsregio zoeken we elkaar op en delen we onze ervaringen en denkbeelden. Een geslaagd voorbeeld hiervan was de platformbijeenkomst Risicobeheersing en Incidentbestrijding, zie elders in deze nieuwsbrief. In een onlangs gehouden Samen1-dag voor leidinggevenden werd teruggekeken op de eerste vier maanden VRZ-nieuw en werden de gewenste organisatiecultuur en structuur onder de loep genomen. De uitkomsten waren verrassend eensgezind. Een positieve uitkomst. Afgelopen maand vierde Brandweer Westdorpe haar 75 jaar bestaan. Er is enorm gefeest, met een voor de brandweer bijna spreekwoordelijke vrijwilligersenthousiasme en inzet en zwaar gesponsord door het bedrijfsleven. Het was mooi te zien hoe de brandweer daar leeft, hoezeer deze verweven is met en wordt gedragen door de gemeenschap. Dat is een kracht die we zeker willen behouden. Ik hoop dat de taart achteraf nog heeft mogen bijdragen aan de feestvreugde. Het 100-jarig bestaan van de brandweer in Goes zal ook niet ongemerkt aan u voorbij gaan. Ik blijf me inzetten voor een veiligheidsregio midden in de Zeeuwse maatschappij, die samen met u kan bouwen aan een veilig Zeeland. En voor de informatie-uitwisseling hierover, zodat u ook het mooie en het goeds kunt zien van Veiligheidsregio Zeeland. Vooralsnog wens ik u een fijne lange warme zomer. Gerrie Ruijs Directeur Veiligheidsregio Zeeland / Regionaal Brandweer Commandant Colofon Deze Nieuwsbrief is een uitgave van Veiligheidsregio Zeeland. Contactgegevens Tel.: (0118) Fax: (0118) Postbus EA Middelburg Segeerssingel LG Middelburg Vormgeving Nilsson communicatiekunstenaars Fotografie Veiligheidsregio Zeeland, tenzij anders vermeld Eindredactie Team Communicatie Veiligheidsregio Zeeland Veiligheidsregio zeeland 10

Welkom op de Netwerkdag! 19 mei 2016 Watersnoodmuseum Ouwerkerk

Welkom op de Netwerkdag! 19 mei 2016 Watersnoodmuseum Ouwerkerk Welkom op de Netwerkdag! 19 mei 2016 Watersnoodmuseum Ouwerkerk Burgemeester J.A.H. Lonink Voorzitter Veiligheidsregio Zeeland Programma Defensie Century Aluminum Vlissingen BV Gemeente Goes Zeeland Seaports

Nadere informatie

Programma Zeeuwse 2014

Programma Zeeuwse 2014 Programma Zeeuwse 2014 Versie : 1.1 Datum : 15-11-2014 Onderlinge Zeeuwse Jeugdbrandweer Wedstrijden 1 2 Welkom op de Onderlinge Vaardigheidstoets voor de Zeeuwse jeugdbrandweer, aan onze jeugdleden en

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Inleiding. Met de doorontwikkeling van VRZ en de nieuwe gemeenschappelijke regeling kwam de vraag naar voren welke positie de Veiligheidsdirectie

Nadere informatie

Openbare Orde en Veiligheid opnieuw verbonden. Openbare Orde en Veiligheid opnieuw verbonden

Openbare Orde en Veiligheid opnieuw verbonden. Openbare Orde en Veiligheid opnieuw verbonden Openbare Orde en Veiligheid opnieuw verbonden Underground Rampen Initiatief van Provincie Zeeland Samenwerking met RICAS, gemeente Terneuzen 20 ha. in Koegorspolder Aansluiting met Brandweerkazerne Gemeente

Nadere informatie

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012 Woensdag 15 Wat doet BOT-MI? februari Het BOT-mi is een samenwerkingsverband van zes ministeries en de daaraan verbonden kennisinstellingen. Het heeft expertise in huis op diverse gebieden zoals het uitvoeren

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

Bèta in bedrijf. Helpt u mee technisch talent voor de toekomst te ontdekken? Technasium = denken + doen

Bèta in bedrijf. Helpt u mee technisch talent voor de toekomst te ontdekken? Technasium = denken + doen Bèta in bedrijf Helpt u mee technisch talent voor de toekomst te ontdekken? De terugloop van het aantal bètaleerlingen en studenten is landelijk een bron van zorg. Ook u ervaart wellicht hoe moeilijk het

Nadere informatie

Vraag 1 Kent u het bericht Ontploffing en brand bij Belgische kerncentrale Doel vlakbij Woensdrecht? 1

Vraag 1 Kent u het bericht Ontploffing en brand bij Belgische kerncentrale Doel vlakbij Woensdrecht? 1 > Retouradres Postbus 20906 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Werk in uitvoering Een greep uit onze projecten

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Werk in uitvoering Een greep uit onze projecten Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Werk in uitvoering Een greep uit onze projecten Brandweer Nederland is volop in beweging. In programmaraden, netwerken en vakgroepen werken

Nadere informatie

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer!

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! I brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht zoekt vrijwilligers Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

WEDSTRIJDBOEKJE ONDERLINGE ZEEUWSE JEUGDBRANDWEER WEDSTRIJDEN SINT PHILIPSLAND. twitter.com/jbwpll facebook.com/jbwpll 14 NOVEMBER 2015

WEDSTRIJDBOEKJE ONDERLINGE ZEEUWSE JEUGDBRANDWEER WEDSTRIJDEN SINT PHILIPSLAND. twitter.com/jbwpll facebook.com/jbwpll 14 NOVEMBER 2015 0 WEDSTRIJDBOEKJE ONDERLINGE ZEEUWSE JEUGDBRANDWEER WEDSTRIJDEN SINT PHILIPSLAND 14 NOVEMBER 2015 GEORGANISEERD DOOR JEUGDBRANDWEER SINT PHILIPSLAND twitter.com/jbwpll facebook.com/jbwpll Aan het woord

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Samenwerking in de samenleving Dames en heren, Graag heet ik u, mede namens het college van burgemeester

Nadere informatie

Convenant Beschikbaarheid Marinekazerne Vlissingen

Convenant Beschikbaarheid Marinekazerne Vlissingen Convenant Beschikbaarheid Marinekazerne Vlissingen Samenwerkingsafspraken tussen Het Ministerie van Defensie en Veiligheidsregio Zeeland inzake gebruik van de Marinekazerne Vlissingen in het kader van

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

STICHTING ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR VARENDEN

STICHTING ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR VARENDEN STICHTING ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR VARENDEN Steunpunt Binnenvaart Jaarverslag Steunpunt Binnenvaart 214 Steunpunt Binnenvaart fungeert sinds maart 25 als bruggetje naar de wal. Het voorkomen dat mensen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Grofontwerp doorontwikkeling VRZ

Grofontwerp doorontwikkeling VRZ Grofontwerp doorontwikkeling VRZ Doorontwikkelingsproces / Project. Om te beginnen wordt er middels een mindmap een overzicht gegeven van de aspecten die een rol spelen bij het proces van de doorontwikkeling.

Nadere informatie

Community Safety aanpak & ontwikkelingen

Community Safety aanpak & ontwikkelingen Community Safety aanpak & ontwikkelingen Bijeenkomst Brandveiligheid voor en door de burger 7 mei 2011 Community Safety aanpak & ontwikkelingen Belang van Community Safety Ontwikkelingen in Nederland Aanpak

Nadere informatie

INFO BULLETIN. nr.27 februari 2012

INFO BULLETIN. nr.27 februari 2012 INFO BULLETIN nr.27 februari 2012 Terugblik op Week van de Procestechniek 2012 (evaluatiegegevens) Officiële ingebruikname Proceslab op t R@velijn te Steenbergen Terugblik op de Week van de Procestechniek

Nadere informatie

Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen

Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen Bijlage 7 Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Redvoertuigen:... 3 Taken voor een redvoertuig:... 3 Gebieden waar een redvoertuig vereist is voor een snelle

Nadere informatie

Presentatie themaweek Wegtunnels MOTO 2015. Foto s, interviews en opvallende quotes van deelnemers uit diverse organisaties

Presentatie themaweek Wegtunnels MOTO 2015. Foto s, interviews en opvallende quotes van deelnemers uit diverse organisaties Presentatie themaweek Wegtunnels MOTO 2015 Foto s, interviews en opvallende quotes van deelnemers uit diverse organisaties Inleiding Van 16 tot en met 19 maart 2015 zijn er op de Marine kazerne Vlissingen

Nadere informatie

Seminaries. www.praktijkdagen.net. 26 en 27 april 2007 Kortrijk Xpo. tijdens XPO 112. Risico's met gevaarlijke stoffen

Seminaries. www.praktijkdagen.net. 26 en 27 april 2007 Kortrijk Xpo. tijdens XPO 112. Risico's met gevaarlijke stoffen Seminaries tijdens XPO 112 Risico's met gevaarlijke stoffen Grensoverschrijdende calamiteiten 26 en 27 april 2007 Kortrijk Xpo www.praktijkdagen.net De burgers verwachten de dag van vandaag een doeltreffende

Nadere informatie

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Uitruk op Maat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Nieuwsbrief 1 november 2010 In deze uitgave Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 2 3 Aanleiding van het project Uitruk

Nadere informatie

Boerendijk AH Woerden (tijdens kantooruren)

Boerendijk AH Woerden (tijdens kantooruren) De opleidingseisen voor vrijwilligers zijn gelijk aan die voor beroepsbrandweerlieden. We verwachten van je dat je bereid bent om voor je opleiding een deel van je vrije tijd op te offeren. De basisopleiding

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de PVV Statenfractie Noord-Brabant aan het college van GS inzake inzake problemen bij de Kerncentrale

Nadere informatie

Overzicht ingekomen stukken

Overzicht ingekomen stukken Overzicht ingekomen stukken De stukken zijn op te vragen bij de secretaris Veiligheidsberaad 18 maart 2013 Bevolkingszorg op orde Op 28 september 2012 is het rapport 'Bevolkingszorg op orde, de vrijblijvendheid

Nadere informatie

Royal HaskoningDHV. Zuidwest-Nederland. Watermanagement, transport en planning

Royal HaskoningDHV. Zuidwest-Nederland. Watermanagement, transport en planning Royal HaskoningDHV Zuidwest-Nederland Watermanagement, transport en planning Kantoor in de regio: een portaal naar oplossingen Het veelzijdige zuidwesten van Nederland is continue bezig om zichzelf sterk

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland. Lijn 132 Zierikzee - Goes Lijn 132 rijdt in de middagspits nog 4x per uur.

Schouwen-Duiveland. Lijn 132 Zierikzee - Goes Lijn 132 rijdt in de middagspits nog 4x per uur. Schouwen-Duiveland Lijn 132 Zierikzee - Goes Lijn 132 rijdt in de middagspits nog 4x per uur. Lijn 133 Middelburg - Zierikzee - Oude-Tonge Lijn 133 rijdt in de zomerperiode niet meer via Westenschouwen,

Nadere informatie

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen gemeente Eindhoven Raadsnummer xo. Rg 6 82. 00I Inboeknummer robstoob44 Beslisdatum B%W 4 mei 2OIO Dossiernummer or8.tos Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen noodverordening

Nadere informatie

Verslag van het veiligheidscongres 2006 van de Veiligheidsregio Zeeland met als thema: Slaapt u rustig? 6 september 2006 Arsenaaltheater Vlissingen

Verslag van het veiligheidscongres 2006 van de Veiligheidsregio Zeeland met als thema: Slaapt u rustig? 6 september 2006 Arsenaaltheater Vlissingen 18 september 2006 Verslag van het veiligheidscongres 2006 van de Veiligheidsregio Zeeland met als thema: Slaapt u rustig? 6 september 2006 Arsenaaltheater Vlissingen Veiligheidsregio Zeeland; Slaapt u

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse Presentatie VGGM Politieke maandag Wageningen 10 oktober 2016 Albert-Jan van Maren Masja Kruse 1 Brandweer Gelderland- Midden Brandweer Wageningen per 1-1-2014 geregionaliseerd: onderdeel van Brandweer

Nadere informatie

MEMO. Datum : 17 december 2013 Onderwerp : Notitie stand van zaken betreffende de brandweer van Langedijk

MEMO. Datum : 17 december 2013 Onderwerp : Notitie stand van zaken betreffende de brandweer van Langedijk MEMO Aan : De gemeenteraad Afdeling : - Van : College van B&W Afdeling : - Datum : 17 december 2013 Onderwerp : Notitie stand van zaken betreffende de brandweer van Langedijk Inleiding Deze notitie is

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op de incidenten die zaterdag 29 juli en maandag 31 juli 2017 bij Shell-Pernis hebben plaatsgevonden?

Vraag 1 Wat is uw reactie op de incidenten die zaterdag 29 juli en maandag 31 juli 2017 bij Shell-Pernis hebben plaatsgevonden? Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, de vragen van de leden Laçin en Futselaar (beiden SP) over de incidenten bij Shell Pernis (ingezonden op 3

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst. Sluiting Blusgroep Dreischor. 17 maart 2014

Bewonersbijeenkomst. Sluiting Blusgroep Dreischor. 17 maart 2014 Bewonersbijeenkomst Sluiting Blusgroep Dreischor 17 maart 2014 Welkom! Kennismaking Blusgroep Dreischor Project Maatwerk Brandweer Sluiting blusgroep Dreischor Brandweerzorg in de toekomst Wat zijn de

Nadere informatie

FIRE PROTECTION CONSULTANTS

FIRE PROTECTION CONSULTANTS FIRE PROTECTION CONSULTANTS Agenda CalaHAn: Calamiteiten Haven van Antwerpen Probleemstelling Project doelstelling Live Demo Conclusies 2 Probleemstelling 3 Projectomschrijving Doelstelling: Een efficiëntere

Nadere informatie

STICHTING ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR VARENDEN

STICHTING ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR VARENDEN STICHTING ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR VARENDEN Steunpunt Binnenvaart Jaarverslag Steunpunt Binnenvaart 2013 Steunpunt Binnenvaart fungeert sinds maart 2005 als bruggetje naar de wal. Dat voorkomen dat mensen

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg Bestuursvoorstel Onderwerp Status Maatwerk in Brandweerzorg Besluitvormend Gevraagd besluit 1. In te stemmen met de rapportage Maatwerk in Brandweerzorg 3.0; 2. De rapportage Maatwerk in Brandweerzorg

Nadere informatie

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00846 Dossiernummer 14.21.104 20 mei 2014 Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 Inleiding Sinds het najaar van 2013 werkt in opdracht van het Algemeen

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

SCHELDE DELTA EXPO. Het contact-platform voor bedrijven en instellingen die belangen hebben in deze regio.

SCHELDE DELTA EXPO. Het contact-platform voor bedrijven en instellingen die belangen hebben in deze regio. SCHELDE DELTA EXPO + PORTS, TRANSPORT & EQUIPMENT 2013 Twee elkaar versterkende evenementen gelijktijdig op één locatie de Zeelandhallen te Goes. SCHELDE DELTA EXPO. Het contact-platform voor bedrijven

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Bijeenkomst bevolkingszorg voor herhaling vatbaar

Bijeenkomst bevolkingszorg voor herhaling vatbaar Bijeenkomst bevolkingszorg voor herhaling vatbaar In het prachtige kasteel van Wijchen kwamen op donderdagmorgen 26 maart ruim zestig mensen met een rol in de regionale gemeentelijke crisisorganisatie

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008

Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008 Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008 In dit nummer Onderzoek bestuurlijke verzelfstandiging /1 Conferentie verbindend leren in Eindhoven /1 Wegens succes: vierde leergang P&O /2 Bijna alle scholen zijn

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Activiteiten en financiering reddingsbrigades

Activiteiten en financiering reddingsbrigades A.7 1. Samenvatting voorstel Deze notitie geeft een overzicht van de reddingsbrigades in Hollands Midden, de activiteiten die men uitvoert en de wijze waarop de reddingsbrigades worden gefinancierd. De

Nadere informatie

Communicatieplan Nationaal Landschap

Communicatieplan Nationaal Landschap Communicatieplan Nationaal Landschap Concept Opgesteld door de Afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland Versie 19 februari 2007 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Communicatiedoelstellingen...

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

Predistributieplan Jodiumprofylaxe fase 3

Predistributieplan Jodiumprofylaxe fase 3 Predistributieplan Jodiumprofylaxe fase 3 Datum Versie Status Bewerkt Bijzonderheden 130826 0.1 Concept J.J. Rotte, teamleider Concept opzet na DTMT over rapportage huis-aan-huis predistributie 130912

Nadere informatie

Voorzorgsmaatregelen. bij een kernongeval

Voorzorgsmaatregelen. bij een kernongeval Voorzorgsmaatregelen bij een kernongeval In deze folder vind je antwoord op de volgende vragen: > Hoe kan ik mij beschermen bij een kernongeval? > Waarom krijg ik uit voorzorg jodiumtabletten thuis bezorgd?

Nadere informatie

Dienstregeling Connexxion in Zeeland per 1 maart 2015

Dienstregeling Connexxion in Zeeland per 1 maart 2015 Dienstregeling Connexxion in Zeeland per 1 maart 2015 De nieuwe dienstregeling van Connexxion voor heel Zeeland is bekend. Deze gaat in op 1 maart. Het nieuwe openbaar vervoersnetwerk is ontstaan uit een

Nadere informatie

Rampenprotocol Euregio Scheldemond

Rampenprotocol Euregio Scheldemond 1 Rampenprotocol Euregio Scheldemond H I E R N A G E N O E M D E P A R T I J E N, De Gouverneur van Oost-Vlaanderen, de heer H. Balthazer, De Gouverneur van West-Vlaanderen, de heer P. Breyne, Gedeputeerde

Nadere informatie

Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag

Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag Netwerkdag 27 april 2011 Rob Frek Portefeuillehouder verantwoordelijkheidsverdeling en veiligheidsbewustzijn Directeur

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Verspreiding jodiumtabletten

Verspreiding jodiumtabletten Informatiebulletin Tihange en stralingsrisico s Nummer 3, 24 april 2017 Verspreiding jodiumtabletten Met deze nieuwsbrief informeert de Veiligheidsregio Limburg-Noord gemeenten over de ontwikkelingen rondom

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland: kennismaking en stand van zaken. Informatiebijeenkomsten najaar 2012

Veiligheidsregio Zeeland: kennismaking en stand van zaken. Informatiebijeenkomsten najaar 2012 Veiligheidsregio Zeeland: kennismaking en stand van zaken Informatiebijeenkomsten najaar 2012 Welkom! Even voorstellen... Gerrie Ruijs Directeur/Regionaal commandant sinds 1 augustus 2012 Doel van de bijeenkomst

Nadere informatie

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Resultaten en lessen voor de toekomst drs. A.A.M. Brok Voorzitter veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, portefeuillehouder jaar van transport en veiligheid

Nadere informatie

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage Resultaten Brandweeronderzoek (Regio Utrecht) Aantal respondenten Aantal respondenten in deze vragenlijst: 164 Totaal aantal respondenten in deze vragenlijst: 3701 Percentage van het totaal: 4.4% Samenvatting

Nadere informatie

Interregionale samenwerking: niet alleen een kwestie van structuren

Interregionale samenwerking: niet alleen een kwestie van structuren Interregionale samenwerking: niet alleen een kwestie van structuren Het doel van deze factsheet is het delen van de ervaringen die in het land zijn opgedaan en het geven van handvatten voor operationeel

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Adviescommissie Financiën 22 oktober 2012 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 25 oktober 2012 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden Toezending na DB 25- Procedure

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens per 4 jaar een beleidsplan vast, waarin ten minste de operationele prestaties van de

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

VAARDIGHEIDSTOETS 2017 ABWC ZEELAND

VAARDIGHEIDSTOETS 2017 ABWC ZEELAND VAARDIGHEIDSTOETS 2017 ABWC ZEELAND DATUM: 20 mei 2017 PLAATS: Kruiningen KLASSE: TS-HD Gewestelijk (1 e ronde) ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE Mede mogelijk gemaakt door: Kruiningen 2 20-05-2017 Beste

Nadere informatie

De Brandweer over Morgen. Risico Beheersing in verandering

De Brandweer over Morgen. Risico Beheersing in verandering De Brandweer over Morgen Risico Beheersing in verandering Beeld van de brandweer? De brandweer Kan het nog beter? Klaar voor de toekomst of aanpassen? De omgeving verandert Knelpunten: Snel veranderde

Nadere informatie

Lokale eenheden. Lokale eenheden. burenhulp. 100 centrale. OVD opschaling. Gouverneur

Lokale eenheden. Lokale eenheden. burenhulp. 100 centrale. OVD opschaling. Gouverneur BIJLAGE 1 BIJSTAND BRANDWEER Lokaal incident Lokale eenheden succesvol Bestrijding gevolgen eenheden Lokale eenheden burenhulp Lokale eenheden Extra bijstand Massale ontplooiing GMZ Middelburg 100 centrale

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Na een maand met veel vrije dagen zijn we aan de laatste loodjes van het schooljaar begonnen.

Na een maand met veel vrije dagen zijn we aan de laatste loodjes van het schooljaar begonnen. Dag beste mensen, Na een maand met veel vrije dagen zijn we aan de laatste loodjes van het schooljaar begonnen. Terugkijkend naar de afgelopen maand, kijk ik vooral met veel plezier en trots terug naar

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE CENTRUM

VEILIGHEIDSINFORMATIE CENTRUM VEILIGHEIDSINFORMATIE CENTRUM Contactdag Inspectie Veiligheid en Justitie RBCB en Brandweer Erik van Borkulo, Coördinator Netcentrisch Werken Guus Welter, Adviseur Informatisering Agenda Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Ondernemend Onderwijs. Gastlessen VMBO Bouwtechniek

Ondernemend Onderwijs. Gastlessen VMBO Bouwtechniek Ondernemend Onderwijs Gastlessen VMBO Bouwtechniek Ondernemend Onderwijs Gastlessen VMBO Bouwtechniek De instroom in techniek staat volop in de belangstelling, en terecht. Want terwijl de technische sector

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2340 Vragen van de leden

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Resultaten evaluatie op/afvaart grote containerschepen. Interne GNB infodag 3 dec Eric Adan = ziek

Resultaten evaluatie op/afvaart grote containerschepen. Interne GNB infodag 3 dec Eric Adan = ziek Resultaten evaluatie op/afvaart grote containerschepen Interne GNB infodag 3 dec. 2009 Eric Adan = ziek Inhoud Voorbereiding proefvaart Plan van aanpak Evaluatie 1 e proefvaart MSC Beatrice Bevindingen

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Introductie. IncidentBestrijdingsPlan WegTunnels (IBPWT)

Introductie. IncidentBestrijdingsPlan WegTunnels (IBPWT) Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie IncidentBestrijdingsPlan WegTunnels (IBPWT) Wegtunnels

Nadere informatie

ZAOV-overleg nader bepaald

ZAOV-overleg nader bepaald ZAOV-overleg nader bepaald Uitgangspunten en afspraken met betrekking tot het Overleg Zeeuwse Ambtenaren Veiligheid (ZAOVoverleg) Bestuur & Management Consultants december 2005 C.M. van der Lijcke Coordinator

Nadere informatie

De plek waar de zee als een brede rivier het land instroomt. Al het werk dat gedaan is om het Deltaplan uit te voeren.

De plek waar de zee als een brede rivier het land instroomt. Al het werk dat gedaan is om het Deltaplan uit te voeren. Meander Samenvatting groep 6 Thema 1 Water Samenvatting De watersnoodramp In 1953 braken tijdens een zware storm de dijken door in Zeeland en delen van Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het land overstroomde.

Nadere informatie

Calamiteitenbestrijding en zelfredzaamheid binnenvaart. Nils Rosmuller Lector transportveiligheid

Calamiteitenbestrijding en zelfredzaamheid binnenvaart. Nils Rosmuller Lector transportveiligheid Calamiteitenbestrijding en zelfredzaamheid binnenvaart Nils Rosmuller Lector transportveiligheid Praktijkmiddag ADN Tankvaart 5/9/2013 1 Enkele cijfers: Meer of minder dan 2000 km vaarweg in Nederland

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Nieuwsbrief over de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland

Het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Nieuwsbrief over de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland Het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Nieuwsbrief over de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland Nieuwsbrief voor professionals met een functie in risico- en/of crisisbeheersing

Nadere informatie

Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel

Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Nummer 1, augustus 2009 Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Hierbij treft u de eerste nieuwsflits aan van het project implementatie en communicatie kwaliteit

Nadere informatie