Het medicatieoverzicht in de context van het Elektronisch Medicatie Dossier. Tom de Jong Product Manager implementatie EMD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het medicatieoverzicht in de context van het Elektronisch Medicatie Dossier. Tom de Jong Product Manager implementatie EMD"

Transcriptie

1 Het medicatieoverzicht in de context van het Elektronisch Medicatie Dossier. Tom de Jong Product Manager implementatie EMD

2 Inhoud 1. Wat is het Elektronisch Medicatie Dossier? 2. Wat is het (actueel) medicatieoverzicht? 3. Gegevensdeling in het medicatieproces. 4. De bouwstenen van het medicatiedomein. Mutaties op het medicatiebeleid. Registratie van medicatiegebruik. 5. Hoe ontstaat het AMO binnen het EMD? Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 2

3 Het Elektronisch Medicatie Dossier De (virtuele) gegevensverzameling en de elektronische instrumenten voor het delen van die gegevens, voor zover die relevant zijn voor het farmacotherapeutisch proces van individuele patiënten. Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 3

4 CHI DIS Workshop Toronto, January 17/

5 ESTAFETTE PROFIEL polibezoek opname huisarts bezoek ontslagmedicatie december 12 5 Stichting HL7 Nederland

6 CENTRAAL PROFIEL polibezoek opname Centrale repository (bij med.begeleider?) huisartsbe zoek ontslagmedicatie december 12 6 Stichting HL7 Nederland

7 VIRTUEEL PROFIEL polibezoek opname Centrale index (ZIM) huisartsbe zoek ontslagmedicatie december 12 7 Stichting HL7 Nederland

8 Een virtuele gegevensverzameling? De relevante gegevens kunnen theoretisch in één database staan. In de praktijk gaat het echter altijd om verschillende bronsystemen. Essentieel is dat de gegevens aan elkaar te relateren zijn (samenhang). Een elektronische infrastructuur maakt dan gegevensdeling mogelijk. Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 8

9 Welke elektronische instrumenten? Staat in feite los van het EMD! OZIS dekt een deel ervan, maar is onveilig en wordt niet onderhouden. AORTA (incl. LSP) vormt een moderne oplossing, maar is geen randvoorwaarde. Landelijk, regionaal, intramuraal het kan allemaal (implementatiekeuze). Ontkoppelen van gegevensinhoud en het mechanisme voor het uitwisselen ervan. Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 9

10 Hoe delen we de gegevens dan? Essentieel is eenheid van taal : Conceptdefinities. Het wereldbeeld. Gegevensstructuren. De grammatica. Terminologiestandaarden. Het woordenboek. Opslag kan in lokaal bepaald formaat, maar uitwisseling gebeurt altijd in standaardformaat. Gegevensinhoud kan verpakt zijn in: Berichten (push en pull interacties) Documenten (bijv. CCD formaat) maar dit doet niets af aan vorm en betekenis. Mechanismen kunnen naast elkaar bestaan. Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 10

11 Het (actueel) medicatieoverzicht De registratie per patiënt van alle geneesmiddelen (al dan niet op recept) en relevante gegevens over het gebruik daarvan in een periode van tenminste drie maanden voorafgaand aan het moment van aanmaak en gebruik van dat medicatieoverzicht of zolang als nodig is voor verantwoorde zorg. Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 11

12 Gegevens in het (actueel) medicatieoverzicht 1. Medicatie, incl. sterkte, dosering en toedieningsvorm van het geneesmiddel. De gebruiksperiode, incl. evt. vermelding dat gebruik voortijdig gestopt is. A B C D Voorgeschreven medicatie. Ter hand gestelde medicatie. Toegediende medicatie. Gebruikte medicatie. 2. Gebruik van alcohol en/of drugs (aard en duur). 3. Reden van starten/stoppen/wijzigen van medicatie en de initiator hiervan. 4. Eerste voorschrijver en actuele voorschrijver. 5. De apotheken die deze geneesmiddelen hebben verstrekt. 6. Basale patiëntkenmerken: Burger Service Nummer (BSN), naam, geboortedatum, geslacht en adres van de patiënt. 7. Afgeleide of indien beschikbaar contra-indicatie onderdeel co-morbiditeit. 8. Afgeleide of indien beschikbaar contra-indicatie onderdeel geneesmiddelallergie/intolerantie en ADE (ernstige bijwerkingen). 9. Laboratoriumgegevens [noot: beperkt tot relevante subset]. 10. Indicatie, indien nodig om dosering te kunnen beoordelen. 12

13 Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 13

14 14

15 Richtlijn medicatieoverdracht Richtlijn voor zorgverleners sinds 2011 Tweezijdige verantwoordelijkheid: Beschikbaar stellen van informatie aan anderen, verderop in de zorgketen Beschikbaar hebben van (actueel) medicatieoverzicht bij leveren van zorg Beschrijft zowel gedrag als gegevens. Het woord overdracht is misleidend, want het suggereert een bepaalde architectuur Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 15

16 Gegevensdeling binnen het medicatieproces Formeel: farmacotherapeutich proces Wie zijn de actoren? Patiënt (of vertegenwoordiger) Artsen en andere voorschrijvende zorgverleners Apothekers (verstrekker / medicatiebegeleider) Verpleegkundigen (toedienen/medicatiebeheer) Andere relevante zorgverleners Hoe voorzien actoren elkaar van informatie binnen het proces? Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 16

17 Het farmacotherapeutisch proces Mg- Voorschrift Mg-Recept Mg-Herhaalrecept Voor- Schrijven Voorschrift Verstrekken Verstrekking Gebruik/ Toedienen Check Medicatie Veiligheid Mg- Verstrekking Mg-Voorgeschreven Medicatie Mg-ICA Mg- Labgegevens Mg-Gebruik Mg-Stopmutatie voorschrift Mg- Medicatieoverzicht Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 17

18 De farmacotherapeutische cyclus Medicatie Voorschrijven starten continueren aanpassen Medicatie bewaking ( decision support ) Medicatietherapie evalueren Medicatie Verstrekken ( indien nodig) T herapeutische Werking verbetering intolerantie intoxicatie allergie interactie Medicatie gebruiken of toedienen Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 18

19 Variaties binnen het medicatieproces Ambulant medicatieproces. Voorschrijver: huisarts, specialist (poliklinisch), etc. etc. Vaste hoeveelheid gespecificeerd, af te leveren door verstrekker Verstrekker: openbare apotheek (incl. polikl. apotheek) Meestal totale hoeveelheid, soms deelverstrekking of Baxtering Mutaties vaak verspreid over meerdere systemen Registratie feitelijk gebruik bij opname of consult Klinisch medicatieproces. Voorschrijver: specialist, arts-assistent, verpleegkundige Verstrekker: ziekenhuisapotheek (bevestiging voorschrift) Mutaties in principe binnen hetzelfde systeem Feitelijk gebruik: soms toedieningsregistratie Transmurale medicatieoverdracht. Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 19

20 Het ambulante medicatieproces De arts in de ambulante setting (Huisarts / Medisch specialist op de polikliniek / SEH-arts) De openbare apotheek (vaste apotheek of willekeurig verstrekkende apotheek) Andere relevante zorgverlener 1.1 Anamnese uitvoeren 4.1 Anamnese uitvoeren A Medicatiegebruik exploreren C Medicatiegebruik exploreren Medicatiegegevens verzamelen Medicatiegegevens verzamelen 1.2 onderzoek uitvoeren 1.3 Evalueren Diagnose stellen Medicatietherapie evalueren Medicatie veiligheid bewaken 1.4 Beleid bepalen Medicatiebeleid bepalen Medicatie voorschrijven 2.6 Medicatieadvies geven Medicatie veiligheid bewaken A.5 A.1 A Voorschrift ontvangen A Anamnese uitvoeren A Medicatiegebruik exploreren B A Medicatiegegevens verzamelen 2.3 Medicatietherapie evalueren Medicatie veiligheid bewaken A.3.1 A.1.2 / A.3.2 Patiënt / Thuiszorgverpleegkundige A.1.1 / B 2.4 Medicatie bereiden 3.1 Medicatie gebruiken of toedienen 1.5 Medicatie toedienen 2.5 Medicatie verstrekken Medicatiegegevens verzamelen Medicatie veiligheid bewaken Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 20

21 De bouwstenen van het medicatiedomein Medicatievoorschrift Medicatieverstrekking Medicatietoediening Let op: Medische conditie Laboratoriumuitslag zitten in apart domein. Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 21

22 Medicatievoorschrift Oorspronkelijk: medicatievoorschrift synoniem voor recept = verzoek tot levering medicatie. Term recept komt ook voor in geneesmiddelwet (bijv. m.b.t. verplichting voor handtekening). Medicatievoorschrift bestaat echter uit: Medicatieafspraak (gebruik) Verstrekkingsverzoek (levering) Verstrekkingsverzoek is leidend voor de wet, maar medicatieafspraak is interessanter binnen EMD. Let op: term medicatieafspraak is inmiddels ook opgenomen in definitie Medicatieoverzicht 2.0. Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 22

23 Medicatiebeleid Het was altijd al duidelijk dat er ook zonder verstrekkingsverzoek een voorschrift kan zijn. Bijv. als de patiënt nog een voorraadje heeft. Doel is vastleggen/delen medicatieafspraken. Nieuw inzicht is dat ook een verzoek tot stoppen (afbreken) van medicatiegebruik een voorschrift is! Essentie is het bovenliggende medicatiebeleid, waarvan medicatievoorschriften manifestaties zijn. Bij elke wijziging van het medicatiebeleid moet dit worden gedocumenteerd medicatievoorschrift. In ambulante setting kan het medicatiebeleid door verschillende voorschrijvers tegelijk beheerd worden. Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 23

24 Medicatietherapie De wens bestaat om wijzigingen in het medicatiebeleid (voorschriften) volgtijdelijk aan elkaar te relateren. Deze voorschriftketens zorgen voor inzage in historisch verloop therapie. Wanneer in zelfde keten, wanneer in nieuwe? Voorschrijver bepaalt dit! Voorstel term: medicatietherapie. Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 24

25 Samenvatting voorgestelde terminologie Medicatiebeleid Geheel van alle medicatietherapieën Medicatietherapie Keten van medicatievoorschriften, behorend bij hetzelfde behandeldoel (uiteindelijk afweging van voorschrijver) Medicatievoorschrift Mutatie op het medicatiebeleid Combinatie van medicatieafspraak en (optioneel) verstrekkingsverzoek Medicatieafspraak Combinatie van medicatie, (beoogde) gebruiksperiode en doseerinstructies

26 Medicatieverstrekking Definitie is afhankelijk van setting: Ambulant: aflevering van medicatie Klinisch: bevestiging van voorschrift Let op: bereiding <> aflevering Logistiek medisch niet zo relevant: Ambulant: feitelijk gebruik aannemelijker Klinisch: levering op afdeling verondersteld Essentie is dat apotheker er als bewaker naar heeft gekeken. Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 26

27 Medicatietoedieningen Niveaus van betrouwbaarheid: Wat wil de arts dat de patiënt gebruikt? Wat is er verstrekt door de apotheken? Wat heeft de patiënt feitelijk gebruikt? Gebruik is medisch gezien het meest interessant (verstrekking het minst). Toch hebben we de neiging om de nadruk te leggen op bovenste twee. Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 27

28 Registratie afzonderlijke toediening Gebeurt klinisch in steeds meer instellingen (door de verpleging) Gebeurt ambulant alleen in enkele bijzondere situaties (door de patiënt) Meest betrouwbare registratiebron (afgezien van pil in de plantenbak ) Stap te ver voor brede registratie van het feitelijk medicatiegebruik Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 28

29 Medication statements Feitelijk medicatiegebruik kan afwijken van gegevens voorschriften/verstrekkingen (i.v.m. therapietrouw en registratiescope). Uitspraak van de patiënt (of diens vertegenwoordiger) over feitelijk gebruik vormt een medication statement. Kan op elk moment ontstaan, maar meestal bij een evaluatiemoment. Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 29

30 Wanneer medication statement? Klinische intake (startsituatie opname). Poliklinische evaluatie (bij consult). Huisartsevaluatie (bij consult). Apothekersevaluatie (bij bezoek). Zelfregistratie patiënt (in een PHR?). Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 30

31 Medication statements (therapietrouw/compliance) Ik gebruik volgens voorschrift 2x daags 2 tabletten. (bevestiging van het voorschrift) Ik moest het zo nodig gebruiken en dat was meestal elke ochtend. (realisatie voorschrift) Medicijn Y heb ik wel afgehaald, maar ben ik nooit gaan gebruiken. ( negatief gebruik) Ik ben na een week al weer gestopt, want ik werd er duizelig van. (zelfstandig stoppen) Ik heb veel vaker een pufje gebruikt, omdat ik zoveel last had. (aangepaste dosering) Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 31

32 Medication statements (niet als voorschrift/verstrekking zichtbaar) Ik slik medicijn X dat is voorgeschreven en verstrekt in andere regio. (nog niet in beeld) Ik slik medicijn Y dat ik op vakantie heb gehaald. (andere regels voor vrije verkoop) Ik slik medicijn Z dat ik op internet heb besteld. (helemaal buiten medische circuit) Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 32

33 Registratie van feitelijk gebruik Een medication statement is een samengevatte (en soms wat vage) registratie van medicatiegebruik. Periode kan onduidelijk zijn. Dosering kan onduidelijk zijn. Medicatie soms vaag omschreven. Mate van detail afhankelijk van verwijzing naar voorschrift. Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 33

34 Mutatievoorschriften Annuleren van voorschrift Corrigeren van voorschrift Staken van voorschrift Uit eigen systeem Uit ander systeem Stop gebruik zonder eerder voorschrift Aanpassen van voorschrift Herhalen van voorschrift Pauzeren van voorschrift Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 38

35 Annuleren van voorschrift Invoerfout, had nooit mogen bestaan Alleen relevant als gedeeld met buitenwereld Regel: niet hard verwijderen, maar omzetten naar status nullified Fout blijft traceerbaar, want extern bevraagbaar Damage control door menselijke interventie (bijv. door opbellen van de apotheker) Let op: duidelijk verschil tussen annuleren (was nooit geldig) en afbreken (was tijdelijk geldig) Expliciet verzenden naar beoogde verstrekker Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 39

36 Corrigeren van voorschrift Zelfde principe, alleen nu oude invoer annuleren (zie hiervoor) en nieuw voorschrift aanmaken (record niet hergebruiken voor andere inhoud) Let op: duidelijk verschil tussen corrigeren (was nooit geldig) en aanpassen (was tijdelijk geldig) Nieuw voorschrift verwijst naar geannuleerd voorschift (status active resp. nullified ) Expliciet verzenden naar beoogde verstrekker Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 40

37 Staken van voorschrift (dat is gestart in ander XIS) Mutatie brongegeven niet mogelijk (want elders beheerde database) Mutatie kopie strijdig met AORTA Apart stopvoorschrift maken in eigen systeem en verwijzen naar voorschrift dat gestopt wordt Immers, verzoek tot NIET gebruiken medicatie is ook een medicatievoorschrift (= mutatie beleid) Moet nog ingebouwd worden in EVS-en Expliciet verzenden naar oorspr. voorschrijver Expliciet verzenden naar beoogde verstrekker Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 41

38 Staken van voorschrift (dat is gestart in eigen XIS) Mutatie brongegeven mogelijk in eigen database Theoretisch zou apart stopvoorschrift kunnen Consequent met methode in verschillende XIS-en Sluit echter niet aan bij werkwijze in database XIS aanpassen van de status naar aborted en toevoegen einddatum in bestaande voorschrift Is in deze vorm al ingebouwd in EVS-en Expliciet verzenden naar beoogde verstrekker Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 42

39 Diagram stoppen van medicatie 1 Voorschrift in systeem A Stopvoorschrift in systeem B 2 X Gestopt voorschrift 3 Stopvoorschrift Let op: altijd expliciet benoemen medicatie! Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 44

40 Reden van aanpassen (tabel van NHG) nr reden 1 allergische reactie 2 bijwerking/intolerantie (geen allergie) 3 comorbiditeit (dwz. diagnose) 4 interactie 5 instellen/bijstellen dosering in relatie tot beoogd effect of neveneffect (bv. lab) 6 verandering toedieningswijze 7 indicatie vervallen 8 geen effect 9 wijzigen medicatie ivm. ander voorschrijfbeleid (bv. 1 ste / 2 de lijn) 10 informatie of wens patiënt 11 anders Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 46

41 Aanpassen van voorschrift Vergelijkbaar met stoppen van voorschrift: Voorschrift uit ander systeem nieuw voorschrift met verwijzing naar oude Voorschrift uit eigen systeem Stoppen oude voorschrift + nieuw voorschrift aanmaken Bestaande voorschrift aanpassen (let op dat voorgaande doseringen wel bewaard blijven) Geen eerder voorschrift nieuw voorschrift Moet nog deels ingebouwd worden in EVS-en Naar wie expliciet verzenden van de mutatie? Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 47

42 Herhalen van voorschrift Nieuw voorschrift dat terugverwijst naar voorganger (aard van de link maakt duidelijk wat de relatie is). Verder business as usual. In de toekomst nog wens om te komen tot herhaalverzoeken vanuit de apotheek (of patiënt) naar de voorschrijver (trigger voor herhaling) Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 48

43 Last but not least: opname/ontslag Bijzondere situatie door verplichte overdracht van verantwoordelijkheid medicatiebeleid Bij opname worden (bijna) alle lopende medicatieafspraken omgezet naar klinische voorschriften (al dan niet met aanpassingen) Bij ontslag ontstaat de vraag: wordt specialist verantwoordelijk voor ALLE ontslagmedicatie? Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 49

44 Wat gebeurt er bij opname? Aanmaken van klinische voorschriften die (indien onderdeel zelfde medicatietherapie) terugverwijzen naar ambulante voorschriften Uitzondering is medicatie in eigen beheer Verschil is dat in de relatie wordt aangegeven dat voorgaande voorschrift niet gestopt maar onderbroken wordt (HL7 status: suspended) Hierdoor duidelijk dat gebruik is onderbroken (langere gebruiksduur verstrekte medicatie) Tijdens opname geldt normale beheer van medicatietherapie (zie eerdere spelregels) Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 50

45 Wat gebeurt er bij ontslag? Klinisch voorschrift wordt gestopt (stopdatum). Wat gebeurt er nu met de onderbroken ambulante voorschriften? Die lopen nog! Ontslagmedicatie: Niets doen oorspronkelijke voorschrift loopt door (zonder verschuiving van de verantwoordelijkheid!) Aanpassen oorspronkelijke voorschrift Staken oorspronkelijke voorschrift Opstellen nieuwe voorschriften In feite worden opname en ontslag daarmee vergelijkbaar met elk ander evaluatiemoment (huisarts, polikliniek) Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 51

46 Treintjes van medicatiegegevens Voorschrift Verstrekking X Gebruik / toediening X 52

47 Medicatieoverdracht o.b.v. virtueel profiel Gaat uit van een universeel en zeer flexibel mechanisme. Geen afhankelijkheid van strak gedefinieerde workflow. Gaat goed samen met het opbouwen van een audit trail. Aan de bron hoeft men alleen maar te registreren wat men ZELF doet (met verwijzingen naar wat anderen voorafgaand hebben gedaan); er is geen centraal beheerd profiel Uitdaging: performance kan een issue blijken te zijn. Uitdaging: opbouw virtueel profiel is programmeerwerk. Uitdaging: registratie bij overgang van ambulant naar klinisch en andersom is nog een punt van discussie. Uitdaging: persistentie identifiers is zeer belangrijk! 53

48 Voor de hand liggende vragen Gaat het niet mis als één of meer bronsystemen niet bevraagbaar zijn? Er vallen alleen gaten door ontbrekende info. Krijgt een opvragend systeem geen overdaad aan informatie binnen? Het systeem misschien wel, maar als het goed is de gebruiker niet (uitdaging voor leveranciers). Hoe lang is het relevant om de audit trail (bijv. bij foute invoer) op te leveren? Only time will tell, daar komen we t.z.t. wel uit. 23

49 DEMONSTRATIE MEDICATIE-OVERZICHT Het actueel medicatieoverzicht binnen het EMD 55

50 Virtueel profiel in AORTA P2 P3 P1 P5 X P4 ZIM D1 X P4 D3A D3B P1 P2 P3 P5 Voorschrift Verstrekking 56 D1 D3A D3B Gebruik/toediening

51 Van bouwstenen naar overzicht Zelfde principe is van toepassing op de andere gegevensbouwstenen Alleen bij lab nog vragen over bron Bij ICA (potentiële contra-indicaties) liggen nog nodige uitdagingen (start met light variant) Kunst is om uit de (samenhangende) informatie coherent geheel te maken AMO viewer is bedoeld om te toetsen of deze werkwijze reëel is (open source) 45

52 Vragen? Dank voor uw aandacht

Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven

Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Tom de Jong & Erwin van Malland Product manager EMD, Programma Manager 13

Nadere informatie

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar De koers Gert Koelewijn Programma Manager 23 augustus 2012 Boodschap U opent het dossier van uw patiënt en krijgt binnen enkele seconden zijn medicatieoverzicht

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7. J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen

Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7. J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7 J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen Gelre ziekenhuizen 1875-1925 Apeldoorn Zutphen Het Ziekenhuis Algemeen ziekenhuis St. Liduina St.

Nadere informatie

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel... 1 2. Beschrijving..

Nadere informatie

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht Rapportage IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht 1 Colofon Auteur Rob Essink, apotheker MPH Els Dik, apotheker Anke Lambooij, apotheker Met medewerking van Argoszorggroep

Nadere informatie

Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht

Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht Altijd een actueel medicatieoverzicht, haalbaar? Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht Anne de Roos Projectleider Medicatieoverdracht NVZA, KNMP ActiZ, FNT, GGZ Nederland,

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken SMWA MV Zeeland 1 Inhoud Inleiding Verantwoordelijkheden bij medicatieveiligheid Begrippen bij medicatieveiligheid Leeswijzer Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD LSP en apotheken: uitdagingen en kansen Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD Doel van deze bijeenkomst Uitgangspunt: Elektronisch Medicatie Dossier binnen AORTA Open gedachtewisseling

Nadere informatie

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding.

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Datum 27 november 2012 Versie V1.0 Uitvoering Nictiz Regionaal Architectuur Platform (RAP) Nictiz www.nictiz.nl Documenthistorie

Nadere informatie

Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren. Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o.

Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren. Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o. Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o. 1 Disclosure belangen spreker Geen Scenario-analyse poliklinische medicatieoverdracht

Nadere informatie

In principe beheert de cliënt zijn of haar eigen medicijnen, tenzij dit niet verantwoord is.

In principe beheert de cliënt zijn of haar eigen medicijnen, tenzij dit niet verantwoord is. Medicatie beleid Zorgt in Zorg B.V. Uitgangspunten: U beheert uw medicatie als cliënt zelf, zo mogelijk met ondersteuning van uw mantelzorger, vrijwilliger of ondersteuning van een systeem als Baxter of

Nadere informatie

Begrippen Uitwerking van een selectie van een aantal begrippen, behorend bij de Bouwstenen voor het medicatieproces.

Begrippen Uitwerking van een selectie van een aantal begrippen, behorend bij de Bouwstenen voor het medicatieproces. Begrippen Uitwerking van een selectie van een aantal begrippen, behorend bij de Bouwstenen voor het medicatieproces. Historie van de begrippen In 2013 is door de Werkgroep Begrippen 1 een set van begrippen

Nadere informatie

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens 1 Voorwoord Naar aanleiding van de IGZ-richtlijn veilige overdracht van medicatiegegevens (27 april 2010) is binnen IZO Twente een multidisciplinaire werkgroep

Nadere informatie

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Aanleiding herziening Richtlijn 2008 en nadere toelichting 2014 Geen werkend EPD of landelijk schakelsysteem

Nadere informatie

HL7 themamiddag. Niet stilstaan maar doorgaan

HL7 themamiddag. Niet stilstaan maar doorgaan HL7 themamiddag medicatieveiligheid Niet stilstaan maar doorgaan Waarom deze middag? Medicatieveiligheid blijft domein met een enorme kans op winst door betere informatieuitwisseling. Veel ontwikkelingen

Nadere informatie

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37;

Nadere informatie

HANDREIKINGEN VOOR ZES

HANDREIKINGEN VOOR ZES HANDREIKINGEN VOOR ZES OVERDRACHTSSITUATIES B I J L A G E B I J D E C O N C E P T R I C H T L I J N O V E R D R A C H T VAN M E D I C A T I E G E G E V E N S Handreikingen De invulling van de concept richtlijn

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland PATIËNTVEILIGHEID, MEDICATIEVEILIGHEID, MEDICATIEBEWAKING Datum 1 september 2014 Versienummer

Nadere informatie

Medicatie overdracht

Medicatie overdracht Medicatie overdracht + Iedere zorgverlener heeft een rol in medicatie overdracht. In dit boekje staan de regionale afspraken over medicatie overdracht tussen huisartsen, apothekers en medisch specialisten!

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Een overzicht van de protocollen zoals gepresenteerd tijdens het symposium op 17 mei 2011 Colofon Juni 2011 Deze protocollen zijn mede tot stand gekomen met medewerking

Nadere informatie

Medicatieoverzicht 2.0. Michael Tan Product manager Nictiz

Medicatieoverzicht 2.0. Michael Tan Product manager Nictiz Medicatieoverzicht 2.0 Michael Tan Product manager Nictiz 3 juni 2013 Boodschap Het nieuwe Medicatieoverzicht 2.0 hoeft geen stip op de horizon te zijn. Wij kunnen meer concrete stappen ondernemen om vooruitgang

Nadere informatie

Ontwerp medicatieproces

Ontwerp medicatieproces Ontwerp medicatieproces AORTA 2012 Datum: 4 juni 2013 Versie: 6.12.0.0 Referentie: [Ontw Mp] Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert. Met en voor de zorgsector

Nadere informatie

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens Doel: Bij de gasten in het Hospice Zutphen zijn er drie situaties mogelijk m.b.t. het medicatiebeheer en de overdracht van. Het gaat om de volgende situaties: a. de medicatie is geheel in eigen beheer

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Probleemstelling In Nederland zijn er jaarlijks 19.000 vermijdbare medicatiegerelateerde

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland. Samenwerkingsafspraken. December 2014

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland. Samenwerkingsafspraken. December 2014 Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken December 2014 Werkgroep Medicatieveiligheid Midden en Noord Zeeland mevrouw M. van Werkhoven, directeur Stichting Ketenzorg Midden en Noord

Nadere informatie

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens 1 Voorwoord Naar aanleiding van de IGZ-richtlijn veilige overdracht van medicatiegegevens (27 april 2010) is binnen IZO Twente een multidisciplinaire werkgroep

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care. De veilige principes zijn opgesteld voor de sectoren Verpleging,

Nadere informatie

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK Aankondiging pilot programma Informatiestandaard Medicatieproces 1 Inleiding Binnen het programma Informatiestandaard Medicatieproces is in opdracht van het Informatieberaad en in samenwerking met verschillende

Nadere informatie

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O.

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. Deelnemers: Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CIHN Dienstapotheek Nijmegen e.o./farmazorg LHV Huisartsenkring

Nadere informatie

Bas van Poppel isoft. Stichting HL7 Nederland

Bas van Poppel isoft. Stichting HL7 Nederland Medicatie Overdracht binnen Ziekenhuizen Bas van Poppel isoft Stichting HL7 Nederland Domeinen Community Pharmacy Huisarts-Stadsapotheek; Recept, Aflevering Hospital Pharmacy Poliklinische Setting Klinische

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

Checklist Stappen Veilige principes

Checklist Stappen Veilige principes Checklist Stappen Veilige principes NB betreft situaties waarin de cliënt het medicatiebeheer deels of geheel heeft overgedragen aan zorgorganisatie (thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis). Toelichting:

Nadere informatie

Ketenafspraak SAGO en Tergooi

Ketenafspraak SAGO en Tergooi Ketenafspraak SAGO en Tergooi Farmaceutische begeleiding bij opname, ontslag of polikliniekbezoek/dagbehandeling Opgemaakt op 01-01-2015 Geldig tot 31-12-2015 Versie 2.2 Definities: - SAGO: vertegenwoordigt

Nadere informatie

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website.

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Onderwerp Toezichtbeleid IGZ Nadere toelichting richtlijn

Nadere informatie

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala Een aantal medicatie-intensieve specialismen gebruikt het nieuwe medicatieoverzicht al actief. - Dat betekent dat u er attent op moet zijn dat u moet voortbouwen op de laatst vastgelegde anamnese! Deze

Nadere informatie

Apotheek Service Punt

Apotheek Service Punt Apotheek Service Punt Inhoudsopgave Inleiding... 1 Vaststellen medicijngebruik... 2 Wat moet u doen als er na het gesprek iets wijzigt in uw medicijngebruik... 2 Hoe is de levering van medicijnen geregeld

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker

Medicatieoverdracht. Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker Medicatieoverdracht Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker Medicatieoverdracht: uitdaging of vanzelfspekendheid? Medicatieveiligheid Institute of Medicine To Err is Human 44.000-98.000 doden a.g.v.

Nadere informatie

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid:

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Medicatiemanagers als vaste waarde in het verpleegkundig team ter verbetering van de medicatieveiligheid. Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

Medicatieoverdracht op de polikliniek

Medicatieoverdracht op de polikliniek Medicatieoverdracht op de polikliniek Themaconferentie Medicatieveiligheid, 26-11-15 Dr. S. Natsch, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, Radboudumc Definitie en Doel Uiteindelijk doel Iedere zorgverlener

Nadere informatie

in de Online Help (onder het vraagteken icoontje) binnen MicroHIS X. Stoppen en wijzigen van medicatievoorschriften

in de Online Help (onder het vraagteken icoontje) binnen MicroHIS X. Stoppen en wijzigen van medicatievoorschriften In deze FAQ gaan we in op een 15-tal veel gestelde vragen & antwoorden rondom het in. Wij hopen dat u hiermee u voordeel kunt doen in de dagelijkse praktijk. Handleiding Voorschrijfmodule De functies zijn

Nadere informatie

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O.

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. Deelnemers: Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CIHN Dienstapotheek Nijmegen e.o./farmazorg LHV Huisartsenkring

Nadere informatie

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers Werkplan 2015 Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Marcel Settels Accountmanager leveranciers 13 november 2014 Werkplan 2015 Wie doen er mee? VZVZ Servicecentrum Beheerder zorginfrastructuur

Nadere informatie

)3= SULMV,PSOHPHQWHUHQ YDQ PHGLFDWLRQ UHFRQFLOLDWLRQ 6W /XFDV $QGUHDV =LHNHQKXLV

)3= SULMV,PSOHPHQWHUHQ YDQ PHGLFDWLRQ UHFRQFLOLDWLRQ 6W /XFDV $QGUHDV =LHNHQKXLV o o Bij opname: allergieën en contactpersoon achterhalen (verpleging en farmaceutisch consulent) De verpleging vult bij opname een formulier in. De farmaceutisch consulent voert de allergie (na verificatie

Nadere informatie

Zorgmedewerker thuiszorg

Zorgmedewerker thuiszorg Veilige principes in de medicatieketen Zorgmedewerker thuiszorg ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NPCF en V&VN zorgmedewerker thuiszorg Veilige principes in de medicatieketen 19 6600.187-8-Brochure_Medicatieveiligheid-Thuiszorg.indd

Nadere informatie

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ 28 september en 5 oktober 2014 Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) & Ziekenhuisapotheek Noord Oost Brabant (ZANOB) Harriette Poels-Janssen en

Nadere informatie

MEDICATIEOVERDRACHT. Regionale afspraken regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND

MEDICATIEOVERDRACHT. Regionale afspraken regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND MEDICATIEOVERDRACHT Regionale afspraken regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND 19 december 2012 Authored by: Regionale werkgroep medicatieoverdracht Versie: definitief MEDICATIEOVERDRACHT Regionale afspraken

Nadere informatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie 1 Sushma Gangaram Panday Regio Manager Bart Molenaar Product Manager Medicatiedomein 2 Agenda Over VZVZ Het LSP Beveiliging

Nadere informatie

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking Medicijnbeheer en verstrekking Doel Het verantwoord (laten) beheren en verstrekken van medicijnen aan cliënten met als doel dat de juiste cliënt de juiste medicatie op het juiste tijdstip en de juiste

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Ik zie ik zie.. Wat jij ook kunt zien

Ik zie ik zie.. Wat jij ook kunt zien Ik zie ik zie.. Wat jij ook kunt zien 2 Inleiding U heeft een ik zie, ik zie, wat jij ook kunt zien training bijgewoond. De informatie die tijdens de training is gedeeld kunt u terugvinden in dit document.

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN MEER INFORMATIE U kunt bij uw apotheker informeren welke artsen, apothekers en andere zorgverleners gegevens over u kunnen inzien om u goede en veilige zorg

Nadere informatie

Elektronisch voorschrijven anticonceptie Handreiking

Elektronisch voorschrijven anticonceptie Handreiking Elektronisch voorschrijven anticonceptie Handreiking Colofon Deze handreiking is een publicatie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Koninklijke Nederlandse Organisatie

Nadere informatie

Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht!

Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht! Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht! 11 juni 2010 Masterclass Open ICT, NOiV Anne de Roos projectleider Overdracht van medicatiegegevens KNMP en

Nadere informatie

Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens

Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens 1 Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens Deel 1: inleiding, definities en verantwoordelijkheden 2 Inleiding Voor een veilige overdracht van medicatiegegevens is de landelijke Richtlijn

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek

Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek Definities: - SAGO: vertegenwoordigt alle openbare apothekers in de regio - Openbare :

Nadere informatie

Intermezzo. Ervaringen apotheker ouderenzorg Oplossingen labuitslagen apotheker

Intermezzo. Ervaringen apotheker ouderenzorg Oplossingen labuitslagen apotheker Intermezzo Ervaringen apotheker ouderenzorg Oplossingen labuitslagen apotheker 8 juni 2017 Situatie apotheker ouderenzorg Apotheker werkt als stadsapotheker én als instellingsapotheker in verpleeghuis.

Nadere informatie

Hallo, overlopen wij eens uw medicatieschema?

Hallo, overlopen wij eens uw medicatieschema? Hallo, overlopen wij eens uw medicatieschema? Medicatieanamnese door apotheekassistenten Mevr. Lily Thienpont Mevr. Stefanie Vangampelaere Prof. dr. Peter De Paepe 21 mei 2015 2015 Universitair Ziekenhuis

Nadere informatie

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding LSP Connect Viewer Gebruikershandleiding 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of

Nadere informatie

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 MTX 822-1 Patiënte krijgt via de poliklinische apotheek 17.5 mg MTX injectie i.m.(?) Openbare apotheek stelt weekdosering van

Nadere informatie

Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg

Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg Afspraken over samenwerking tussen huisarts en medisch specialist op het gebied van verantwoordelijkheid, communicatie, medicatiebeheer,

Nadere informatie

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg In de langdurige zorg is van alles aan de hand en staan de ontwikkelingen, met name op het gebied van wetgeving en kostenbeheersing, niet stil. Dit heeft

Nadere informatie

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Agenda 1. Opening 2. Toelichting VIPP regeling - VIPP regeling ziekenhuizen - VIPP regeling

Nadere informatie

BROKIS Zorgcoach BENU Check

BROKIS Zorgcoach BENU Check BROKIS Zorgcoach BENU Check De online tool ter ondersteuning van de farmaceutische zorg in de BENU apotheek Versie 31 maart 2015 1 Inleiding BENU Check De BENU Check is een online tool die gebruikt kan

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid verdient aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van

Nadere informatie

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Inleiding Dit protocol is opgesteld door de stuurgroep Medicatieoverdracht Groninger Apotheken

Nadere informatie

Richtlijn ICT-functies EMD ziekenhuis(apotheek)

Richtlijn ICT-functies EMD ziekenhuis(apotheek) Richtlijn ICT-functies EMD ziekenhuis(apotheek) postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37; e-mail: info@nictiz.nl

Nadere informatie

Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen. R.J. Moss, ziekenhuisapotheker

Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen. R.J. Moss, ziekenhuisapotheker Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen R.J. Moss, ziekenhuisapotheker Casus Arts schrijft bij nieuwe opname voor Novarapid 30IE s ochtends, 70IE s avonds Wordt toegediend na pakken uit werkvoorraad

Nadere informatie

CONCEPTRICHTLIJN MEDICATIEGEGEVENS

CONCEPTRICHTLIJN MEDICATIEGEGEVENS CONCEPTRICHTLIJN OVERDRACHT VAN MEDICATIEGEGEVENS Opgesteld door: ActiZ, GGZ Nederland, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, Nictiz, NPCF, NVVA, NVZ, NVZA, Orde, V&VN en ZN. IGZ en VWS zijn initiatiefnemers

Nadere informatie

Definitie conditiedomein

Definitie conditiedomein Definitie conditiedomein AORTA 2012 Datum: 3 juni 2014 Versie: 6.12.2.0 Referentie: [Def conditiedomein] Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert. Met en

Nadere informatie

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4).

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4). 1. Inleiding Het medicatiebeleid binnen Thuiszorg Groot Gelre en A&B TOM is er op gericht een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor cliënt en zorgverlener binnen de zorgvraag op het gebied van medicatie

Nadere informatie

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel,

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel, Artikel 1 Beloning van zorgprestaties Net als voorgaande jaren zal Zilveren Kruis in 2016 farmaceutische zorgprestaties separaat van de prestatie Terhandstelling van een UR-geneesmiddel belonen. Voor 2016

Nadere informatie

Gij zult elektronisch voorschrijven!

Gij zult elektronisch voorschrijven! Gij zult elektronisch voorschrijven! Richtlijn Elektronisch Voorschrijven Mr.dr. Sjaak Nouwt Juridisch adviseur KNMG Agenda 1. Elektronisch voorschrijven = 2. Aanleiding 3. Praktijk 4. Aanpak 5. Hoofdregel

Nadere informatie

NOAC BEHANDELING EN BEGELEIDING. Stappenplan (uitgebreide versie) Stap Verantwoordelijk Opmerkingen. HA / Specialist

NOAC BEHANDELING EN BEGELEIDING. Stappenplan (uitgebreide versie) Stap Verantwoordelijk Opmerkingen. HA / Specialist NOAC BEHANDELING EN BEGELEIDING Stappenplan (uitgebreide versie) HA=huisarts S=Specialist TD= Trombosedienst A=Apotheker Stap Verantwoordelijk Opmerkingen 1 Verdenking non-valvulaiir atriumfibrilleren.

Nadere informatie

Tabel 1 Noodzakelijke gegevens voor een multidisciplinaire medicatiebeoordeling 1

Tabel 1 Noodzakelijke gegevens voor een multidisciplinaire medicatiebeoordeling 1 Tabel 1 Noodzakelijke gegevens voor een multidisciplinaire medicatiebeoordeling 1 Behorend bij artikel uit De Eerstelijn 2015 (6):14-6. Wat is nodig in de ICT ondersteuning? Inventarisatie van noodzakelijke

Nadere informatie

Alertheid blijft nodig bij methotrexaat. door Arianne van Rhijn, Henriëtte Leenders

Alertheid blijft nodig bij methotrexaat. door Arianne van Rhijn, Henriëtte Leenders Alertheid blijft nodig bij methotrexaat Maatregelen dragen nog geen vrucht door Arianne van Rhijn, Henriëtte Leenders - 15-06-2012 Ondanks maatregelen die zijn genomen om methotrexaat-incidenten te voorkomen,

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

Het EPD in het JBZ. Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014

Het EPD in het JBZ. Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014 Het EPD in het JBZ Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014 Aankondigingstekst in brochure In januari 2014 is het eerste specialisme binnen het JBZ gestart met het digitaal

Nadere informatie

NCARE. Voor een optimaal medicatieproces. in zorginstelling en thuiszorg

NCARE. Voor een optimaal medicatieproces. in zorginstelling en thuiszorg NCARE Voor een optimaal medicatieproces in zorginstelling en thuiszorg NCARE De werkdruk in de zorg neemt steeds verder toe. Daardoor staat het medicatieproces steeds vaker onder druk. Tegelijkertijd stellen

Nadere informatie

Gebruik van het LSP in het ziekenhuis

Gebruik van het LSP in het ziekenhuis Gebruik van het LSP in het ziekenhuis Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Gea Olsder Ziekenhuisapotheker UMCG Medicatieoverdracht Gebruik van LSP in een ziekenhuis Gea Olsder, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden

Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden Behorende bij de richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten Versie oktober 2010. Vastgesteld

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) Algemeen

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) Algemeen Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) 2011 Algemeen April 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Aantal incidenten op basis van melddatum ziekenhuizen in 2011 per

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

Wensen van apothekers rondom klinische labwaarden

Wensen van apothekers rondom klinische labwaarden Wensen van apothekers rondom klinische labwaarden Apothekers ontvangen graag on-line een zogeheten push bericht indien de geanalyseerde nierklaring in MDRD < 50 ml/min is. Dit bericht dient automatisch

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie.

PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie. PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie. Datum vaststelling : 17 december 2002 Vastgesteld door : MT Eigenaar : beleidsmedewerker

Nadere informatie

Medicatiebeleid Mariendael Doetinchem

Medicatiebeleid Mariendael Doetinchem Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Algemene voorwaarden 2. De verantwoordelijkheid van de thuissituatie 2.1 Aanleveren van het medicatieoverzicht 2.2 Aanleveren van de medicatie 3. Afspraken

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2013

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2013 Risico-indicatoren 2014 Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, december 2013 Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basissetrisico-indicatoren Geestelijke Gezondheidszorg,

Nadere informatie

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens Intake Recept en begeleiding Vragen? zie www.knmp.nl/medicatieoverdracht of stuur uw een email naar: medicatieoverdracht@knmp.nl bij opname November 2012 bij

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Cursus over geneesmiddelengebruik. Zorgbelang academie. Marion Reinartz Oktober 2012

Cursus over geneesmiddelengebruik. Zorgbelang academie. Marion Reinartz Oktober 2012 Cursus over geneesmiddelengebruik Zorgbelang academie Marion Reinartz Oktober 2012 Vier Hoofdstukken 1. Bij de arts: behandeling en voorschrijven recept 2. Van recept tot medicijn; welke informatie en

Nadere informatie

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet Privacyreglement (20152016) Huisartsenpraktijk Rozet Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Huisartsenpraktijk Rozet hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Gestructureerde Medicatie Anamnese Maart 2010, Afdeling Geriatrie en Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen en afdeling Farmacie UMC Utrecht

Gestructureerde Medicatie Anamnese Maart 2010, Afdeling Geriatrie en Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen en afdeling Farmacie UMC Utrecht Gestructureerde Medicatie Anamnese Maart 2010, Afdeling Geriatrie en Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen en afdeling Farmacie UMC Utrecht A Clara Drenth-van Maanen, Jonne Spee, Rob J van Marum,

Nadere informatie

Project Medicatieoverdracht

Project Medicatieoverdracht Eindverslag Project Medicatieoverdracht Barneveld 1 maart 2016 t/m 1 april 2017 Cedric Rietmeijer, huisarts, huisartsen de Burgt Marlies Geurts, apotheker, Service Apotheek Asklepios Jouk Snoek, apotheker,

Nadere informatie

Edwin van Aalten Amsterdam 17 november 2016

Edwin van Aalten Amsterdam 17 november 2016 Edwin van Aalten Amsterdam 17 november 2016 Inleiding Opt-in Signaalfunctie Uniforme werkwijze Werken met LSP Instructies Aandachtspunten Toekomstige Ontwikkelingen Afsluiting Vragen Blijf toestemming

Nadere informatie

Afgeleide contraindicatieaard

Afgeleide contraindicatieaard IR V-2-2-1 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Leonora Grandia

Nadere informatie

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding Regio Amsterdam Amsterdam, 11 juni 2014 SIGRA sectie Ziekenhuizen Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en

Nadere informatie