COLLAND. De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor de hoveniers.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLLAND. De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor de hoveniers."

Transcriptie

1 magazine van COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor de hoveniers juni 2014 >>nummer 2 Dit magazine is ook digitaal beschikbaar op wwwcollandnl

2 COLUMN Aandacht Als je iets aandacht geeft, zie je de waarde ervan VanColland is met de grootste zorg samengesteld Aan de verstrekte informatie kunt u desondanks geen rechten ontlenen VanColland is ook digitaal magazine van COLLAND juni 2014 >>nummer 2 Dat merk ik in mijn werk, bijvoorbeeld in de Keukenhof (een van mijn klanten, zie het interview op pagina 6), beschikbaar op wwwcollandnl Inhoudsopgave maar ook privé, als ik met mijn kleinkinderen op vrijdag in hun moestuintjes werk Om te kunnen groeien - het thema van deze VanColland - moet je regelmatig even stilstaan: wat ben ik aan het doen, wat gaat lekker, wat kan beter, wat kan ik zelf en waar heb ik hulp bij nodig? Als het gaat om gezond en veilig werken is het maken van een risico-inventarisatie & evaluatie zo n moment Net zoals het uitvoeren van een werkplekonderzoek, iets dat de laatste jaren steeds vaker wordt gedaan en voor klanten van SAZAS wordt vergoed Tijdens een werkplekonderzoek zoom je heel specifiek in op een medewerker en zijn/ haar werkplek Hoe kunnen de techniek, de organisatie van het werk en iemands gedrag zo worden aangepast dat verzuim wordt voorkomen? De bomenploeg van de Keukenhof heb ik geadviseerd met lichtere zagen te werken, de takken kleiner te zagen, en werkzaamheden meer af te wisselen Een werkplekonderzoek is de ene keer effectiever dan de andere keer Dat ligt ook aan het individu Wat ik altijd merk, is dat de persoonlijke aandacht in combinatie met het je realiseren dat je iets kunt veranderen al heel veel doet Daarvoor hadden mensen soms geen idee dat iets ook anders kon Na tien jaar bij verschillende kleine agrarische bedrijven en vervolgens ook tien jaar bij de overheid te hebben gewerkt, ben ik bij Stigas terecht komen Ik heb ontzettend leuk werk! Voor mijn werk heb ik verschillende opleidingen gevolgd: Hogere Veiligheidskunde, deskundig toezichthouder asbestsaneringen en de spuitlicentie voor gewasbeschermingsmiddelen Ik volg de ontwikkelingen in de agrarische en groene sector via diverse media In mijn vrij tijd werk ik graag met machines en gereedschap op een stuk land Veel nieuwe ergonomische apparaten probeer ik zelf uit Is het wat, dan kan ik het met een gerust hart aan mijn klanten voorstellen, die vervolgens ook weer testen op bruikbaarheid Zo heb ik bij de Keukenhof een schoffel met een kromme steel geïntroduceerd; die is lichter dan een gewone schoffel, geeft een lagere elleboogbelasting en als je hem gebruikt neem je automatisch een betere houding aan Natuurlijk vinden mensen het een gek ding, maar als al 5% van de medewerkers hem gebruikt, is mijn missie al geslaagd Dikke kans dat een collega m na een tijdje ook een keer pakt Sjoek van der Maarl Veiligheidskundige bij Stigas Colofon 14 VanColland is het magazine van het samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale regelingen Dit magazine verschijnt vier keer per jaar in een oplage van Uw reactie kunt u zenden aan Hoofdredacteur: Marlies van Loon Eindredactie: Kristel van Heemert Redactie: Maria van den Heuvel, Kristel van Heemert, Annemarie van den Hoven, Claudette Juffermans, Claudia Garritsen, Loes Wienen Met bijdragen van: Marjolein van Woerkom, Annemieke Bos Diana Eleveld en Liesbeth van der Vegt Ontwerp & vormgeving: Drukwerkstudionl - Woerden Beeld: Marjolein van Woerkom, Yke Vos, Menno Herstel Druk: Drukkerij Roelofs - Enschede Column Sjoek van der Maarl >> 02 Bestuur BPL versterkt >> 04 De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim >> 06 Inzetbaarheid: Ga op tijd in gesprek >> 09 Ziekteverzuim in agrarische en groene sector gedaald naar 3,5% >> 10 Nieuws uit de werkgeversbijeenkomsten van de LTO Werkgeverslijn >> 12 Uw werknemers blijvend gezond met Colland Zorg >> 13 Sectorplan Hoveniers en Groenvoorziening een groot succes >> 14 Werknemer naar het buitenland? >> 15 KAVB investeert in de toekomst van jonge ondernemers >> 16 Het Colland collectief: wie doet wat? >> 18 Arbeidsvriendelijk: oogstcontainer voor komkommers >> 19 Voorlichtingavonden BPL geslaagd >> 19 Kort nieuws >> 20 2 magazine VanColland juni

3 PENSIOEN PENSIOEN Tekst: Claudia Garritsen & Loes Wienen Bestuur BPL versterkt In augustus 2013 is de wet Versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden Doel van de wet is de deskundigheid van pensioenfondsbesturen te vergroten en het interne toezicht te versterken Voor bestuurders zijn de eisen voor geschiktheid en beschikbaarheid flink opgeschroefd Dit geldt ook voor het bestuur van Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) Het huidige BPL bestuur Vlnr: Mans Vulto, John Koudys, Frank Crucq, Rene le Clercq, Jan van Leeuwen, Henk Onstwedder, Jan Maris, Monique Daamen en Gerard Roest Het bestuursveld van BPL; de deelnemersraad is vervallen en de Raad van Toezicht is toegevoegd Het bestuur van BPL bestaat uit 10 bestuursleden Naast werkgevers en werknemers krijgt per 1 juli 2014 ook een vertegenwoordiger van gepensioneerden een zetel in het bestuur Alle belanghebbende groepen zijn daarmee in het bestuur vertegenwoordigd Dat moet de evenwichtige afweging van de verschillende belangen ten goede komen Paritair bestuursmodel: eerlijke verdeling Het bestuur van BPL heeft gekozen voor het paritaire bestuursmodel met vertegenwoordigers van de werkgevers (vijf), werknemers (vier) en gepensioneerden (één) Daarnaast bestaat de mogelijkheid om twee onafhankelijke bestuursleden te benoemen De reden om voor dit model te kiezen is de verbondenheid van het bestuur met de sector, waarbij zowel werkgevers als werknemers vertegenwoordigd worden Hierdoor kan het bestuur een goede manier van betrokkenheid en deskundigheid realiseren BPL vindt het belangrijk dat het bestuur een representatieve vertegenwoordiging is van alle belanghebbenden Verkiezingen In januari van dit jaar heeft BPL een vacature opgesteld voor een vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het bestuur Daarop is een groot aantal reacties ontvangen Bij een deel van de kandidaten is een kennis- en competentietest afgenomen Op basis van de resultaten bepaalt BPL of de kandidaten ook daadwerkelijk in aanmerking komen voor een bestuurszetel Vervolgens worden er verkiezingen georganiseerd Op de website wwwbplpensioennl wordt bekend gemaakt welke kandidaat de zetel inneemt De functie gaat in op 1 juli 2014 In de volgende editie van dit magazine stellen we de kandidaat aan u voor Verantwoordingsorgaan en Raad van toezicht Naast de introductie van het paritaire bestuursmodel komt de Deelnemersraad te vervallen De adviesbevoegdheden van de Deelnemersraad worden ondergebracht bij het Verantwoordingsorgaan De Raad van Toezicht een nieuw fondsorgaan dat wordt ingericht door de keuze voor het paritaire model gaat toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene zaken van BPL Daarnaast heeft deze raad bij een aantal belangrijke bestuursbesluiten een goedkeuringsrecht, zoals de vaststelling van het jaarverslag Op dit moment worden kandidaten geworven voor de Raad van toezicht Hierbij streeft BPL naar een goede mix van deskundigen 4 magazine VanColland juni

4 COLLAND VERZUIM Tekst / Fotografie: Annemarie van den Hoven Deelname VerzuimOnderDeDuim zorgt voor overzicht en bewustwording Dick Straathof Op 20 maart opende de Keukenhof voor de vijfenzestigste maal haar poorten Acht weken later, bij de sluiting op 18 mei hadden bezoekers uit alle delen van de wereld de internationale bloemententoonstelling bezocht Onze missie is om nu en in de toekomst het internationale en zelfstandige showvenster van de Nederlandse sierteeltsector te zijn, met de nadruk op bolbloemen, vertelt Dick Straathof, manager financiën, administratie en stafdiensten bij de Keukenhof Wij zijn een seizoensbedrijf In twee maanden tijd verdienen we ons geld Vervolgens hebben we tien maanden om het uit te geven Vaste kern, flexibele schil Het seizoensaspect heeft ook zijn invloed op de personele bezetting Jaarrond heeft de Keukenhof 45 mensen in vaste dienst Daarvan werken er 30 in het groenbeheer Zij planten de bollen, snoeien de bomen en struiken, maaien het gras en doen klein technisch onderhoud en spuitwerkzaamheden Op kantoor werken ongeveer vijftien mensen: marketing, secretariaat, tuinontwerp, het gebouwenbeheer en administratie Straathof: Als we open zijn voor publiek, komt er een grote groep medewerkers bij Op piekdagen zijn er wel 400 man aan het werk, in de horeca bijvoorbeeld die is uitbesteed aan een cateringbedrijf en in de verkoop van souvenirs en groen, die we ook hebben uitbesteed Ook het groenteam wordt dan versterkt met een fors aantal uitzendkrachten en payrollmedewerkers Zo n 60 à 70 procent van hen komt overigens elk jaar terug Het zijn heel gemotiveerde mensen die veel plezier in hun werk hebben Langdurig werken met de bosmaaier is niet meer nodig! Langdurig verzuim In het najaar van 2013 besloot de Keukenhof mee te doen aan VerzuimOnderDeDuim, dat onder voorwaarden voor klanten van SAZAS volledig vergoed wordt De activiteiten die daarvoor plaatsvonden, waren gericht op de eigen vaste medewerkers Straathof: Bij de Keukenhof vinden we dat de beheersing van het verzuim een verantwoordelijkheid is van de werkgever en de werknemer Toen we te maken kregen met een paar langdurig zieken, besloten we dat het tijd was daar meer aandacht aan te besteden De Keukenhof had een aantal wensen Om te beginnen wilden we de arbodienst hier nadrukkelijker bij betrekken Om dit te laten slagen wilden we daar één contactpersoon waar we met al onze vragen terecht konden Stigas heeft daar een bemiddelende rol in gespeeld Ook heeft Stigas ervoor gezorgd dat er een P&O-deskundige kwam die de verzuimdossiers heeft doorgelicht, zodat we konden nagaan of aan alle verplichtingen uit Wet verbetering poortwachter was voldaan 6 magazine VanColland juni

5 COLLAND DUURZAME INZETBAARHEID Tekst: Annemarie van den Hoven / Fotografie: Yke Vos >> Training Houd medewerkers inzetbaar! Bewust Om de medewerkers bij het onderwerp te betrekken, organiseerde Stigas de workshop ziekteverzuim, ook jou een zorg Informatief, praktisch en interactief; we gingen echt verzuimdossiers het beste konden oppakken en hebben dat vervolgens ook gedaan Met de langdurig zieken zijn afspraken gemaakt over een aangepaste voortzetting van het dienstverband of over het in goed overleg beëindigen Scholing De groenwerkers van de Keukenhof volgen regelmatig een training of bijscholing Dat kunnen vakinhoudelijke trainingen zijn, bij- Ga op tijd in gesprek met elkaar in gesprek Het was goed om onze ervan Daarnaast is de bewustwording goed op voorbeeld in het herkennen van ziekten in kennis weer eens op te frissen: wat is ieders gang gekomen We hebben nu weer grip op ons bolgewassen, maar ook op het gebied van verantwoordelijkheid en wat is de rol van de verzuim ergonomie: hoe werk je in de juiste hou- bedrijfsarts en de re-integratieadviseur? Het heeft voor meer bewustzijn gezorgd Afspraken Op de vraag wat VerzuimOnderDeDuim hen heeft opgeleverd, antwoordt Straathof: We hebben vastgesteld hoe we onze langdurige Eigenlijk is het niet zo lastig, sluit hij af Je moet gewoon doen wat je met elkaar hebt afgesproken Maar soms heb je iemand nodig die overzicht schept en partijen bij elkaar brengt; Stigas kan dat goed ding? Waar mogelijk maken we gebruik van vergoedingen uit het scholingsfonds van Colland Een zonnige dag, een mooie locatie, drie enthousiaste trainers en een gemotiveerde club deelnemers: dé ingrediënten voor een succesvolle training Zeven managers en medewerkers uit de bos- en natuursector kregen een schat aan informatie en praktische tips om in hun bedrijf aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid Met onze langdurig zieken hebben we goede afspraken kunnen maken gesprekken, liefst voordat er problemen zijn Wees duidelijk over wat je beiden kunt doen en wat je van elkaar verwacht En maak afspraken; want alleen dan kun je stappen zetten en elkaar motiveren en aanspreken Complimenten! Met veel passie en inhoudelijke kennis hebben jullie me goed weten te boeien Zal zeker proberen hier mijn voordeel mee te doen! deelnemer na afloop van de training Gehoord tijdens de training Mag ik me met de leefstijl van mijn mensen bemoeien? Als het het werk beïnvloedt, moet je er iets mee Bij ons staat altijd fruit op tafel Je moet eens zien hoe snel dat op is! Het mooiste is als je medewerkers elkaar gaan aanspreken op ongezond gedrag Zo hoorde ik een van onze medewerkers ooit zeggen: Op Sultana s en Sinas ga jij de boom niet in! Tussen de 46 en 55 jaar komt de confrontatie Werknemers ervaren dan, al dan niet bewust, dat hun werkvermogen afneemt, vertelt Marlies Kamps, arbeid- en organisatieadviseur bij Stigas Je spierkracht neemt af en je hebt meer tijd nodig om te herstellen Gelukkig ervaren we tegelijkertijd dat onze sociale vaardigheden toenemen En dat onze ervaring ons leert het werk slimmer aan te pakken Natuurlijk, er zijn grote individuele verschillen, maar het is belangrijk dat je als werkgever en als werknemer op deze ontwikkeling voorbereid bent Plezier Je bent duurzaam inzetbaar als je je huidige en toekomstige werk met plezier kunt (blijven) doen Dat lukt alleen als de werkgever en werknemer daar tijdig het gesprek over aangaan Hoe sta je in je werk, zijn er aanpassingen nodig en in welke richting wil je je (verder) ontwikkelen? Aannames als Het overkomt mij, Mijn werkgever zorgt voor mij en Daar moet mijn werknemer zelf maar voor zorgen zijn niet meer van deze tijd, aldus Kamps Zowel de werkgever als de werknemer hebben hierin hun belang èn verantwoordelijkheid Maak tijd voor dit soort Tips voor werkgevers om het werkvermogen van uw mensen op peil te houden: Houd kennis over gezond en veilig werken up to date Op agroarbonl vindt u actuele informatie Met de Bedrijfsscan Vitaliteit kunt u snel zien hoe ver u binnen uw bedrijf al bent en welke mogelijkheden er nog open staan: wwwwerkenaanmorgennl Zorg dat mensen zich kunnen ontwikkelen Schakel de scholingsconsulent binnen uw sector in om subsidiemogelijkheden te checken 8 magazine VanColland juni

6 SAZAS SAZAS Tekst: Maria van den Heuvel Ieder jaar verschijnen de ziekteverzuimcijfers over de agrarische en groene sector Deze ziekteverzuimcijfers worden berekend over de populatie van SAZAS Stigas voert dit onderzoek uit De ziekteverzuimcijfers over 2013 zijn bekend Het ziekteverzuim is van 3,8% in 2012 gedaald naar 3,5% in 2013 Ziekteverzuim in agrarische en groene sector gedaald naar 3,5% Ziekteverzuim Het ziekteverzuimcijfer wordt berekend over het eerste en tweede jaar ziekteverzuim Het verzuimpercentage is het totaal aantal verzuimde dagen van SAZAS klanten in relatie tot alle werkdagen De verzuimcijfers worden berekend exclusief werknemers in de vangnetregeling en conform de CBS standaard Het ziekteverzuim is dus gedaald, maar de gemiddelde leeftijd in de sector stijgt nog steeds In 2012 lag de gemiddelde leeftijd op 37,4 jaar en in 2013 op 37,9 jaar De verwachting is dat de gemiddelde leeftijd in de sector verder zal stijgen, omdat de sector vergrijst Dat kan van invloed zijn op het verzuim Oudere werknemers zijn niet vaker ziek, maar als er dan iets aan de hand is, is het vaak wel gelijk serieus De gemiddelde ziekteduur stijgt namelijk, naarmate de leeftijd hoger is De gemiddelde verzuimduur in de leeftijdscategorie t/m 25 jaar is drie weken, verzuim van de leeftijdscategorie 36 tot 45 jaar is gemiddeld vier weken en verzuim in de categorie ouder dan 56 jaar gemiddeld vierenhalve week Meldingsfrequentie De meldingsfrequentie is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer De meldingsfrequentie het aantal ziekmeldingen gemiddeld per werknemer - valt in 2013 met 0,29 iets hoger uit dan het jaar ervoor (0,28) als gevolg van de griepgolf begin 2013 In het tweede kwartaal nam de griepgolf af en stabiliseerde de meldingsfrequentie De werkelijke meldingsfrequentie zal in de totale agrarische en groene sector wat hoger liggen, omdat werkgevers die verzekerd zijn bij SAZAS, niet alle ziektegevallen bij SAZAS doorgeven Verzuim naar ziektebeeld In de gezondheidsklachten is te zien welke klachten het meeste voorkomen bij verzuim Kort verzuim is hierin niet meegenomen, omdat bij kort verzuim de bedrijfsarts niet in beeld komt Klachten aan rug- en ledematen bepalen voor 41,2 % het totale verzuim Daarnaast vormen psychische klachten een redelijk aandeel in het verzuim Ongevallen In 2013 waren er bij de verzekerde bedrijven meer ernstige bedrijfsongevallen met verzuim of blijvend letsel als gevolg Dodelijke ongevallen vallen buiten dit overzicht In 2012 waren er 113 ernstige bedrijfsongevallen In 2013 waren er in totaal 149 ernstige bedrijfsongevallen SAZAS en Stigas helpen u uw bedrijf gezond te houden Investeren in de gezondheid van uw werknemers is belangrijker dan ooit Gezond blijven doorwerken is een belangrijk punt van aandacht, omdat de gemiddelde leeftijd in de sector toeneemt en werknemers langer moeten blijven doorwerken Investeren in de veiligheid in en om uw bedrijf blijft ook belangrijk SAZAS en Stigas helpen u daar graag bij Samen houden wij uw bedrijf en onze sector graag blijvend gezond Kijk voor meer informatie over het ziekteverzuim in uw branche op wwwsazasnl Wilt u direct met veiligheid en gezondheid aan de slag, kijk dan op wwwstigasnl Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met SAZAS op telefoonnummer magazine VanColland juni

7 WERKGEVERSBIJEENKOMSTEN GEZONDE WERKNEMERS Tekst: Diana Eleveld en Liesbeth van der Vegt (LTO Werkgeverslijn) Tekst: Kristel van Heemert Het belangrijkste nieuws uit de werkgeversbijeenkomsten van de LTO Werkgeverslijn! Uw werknemers blijvend gezond met Colland Zorg Werkgeverschap is volop in beweging Op landelijk niveau verandert de komende periode een aantal zaken Onder meer de nieuwe Flexwet en het nieuwe ontslagrecht Binnen specifiek de land- en tuinbouw speelt premieafdracht van pensioenpremies voor gelegenheidsarbeid, wordt er gewerkt aan een nieuwe cao Dierhouderij, Glastuinbouw en Open Teelten en staat de certificering van huisvesting van arbeidsmigranten ter discussie Langdurig ziekteverzuim in uw bedrijf kan een dure aangelegenheid zijn Daarnaast brengt het vaak een behoorlijke administratieve organisatie met zich mee en moet worden voldaan aan allerlei re-integratieverplichtingen Werkgeversbijeenkomsten, in één avond up to date afgelopen per 1 januari 2014 Per cao is een regiegroep met vertegenwoordigers vanuit de Een goed verzuimbeleid is niet alleen noodzakelijk om verzuim te voorkomen en de duur van medewerkers te vergroten Vitale, gezonde medewerkers presteren beter en zijn beter en per jaar = totaal 200,- 10 Medewerkers willen gebruik maken van het PMO van Stigas Hier- Deze ontwikkelingen vragen veel van de werk- werkgeversorganisaties aan de slag om vorm ervan te beperken, maar is ook vastgelegd in de langer inzetbaar Daarnaast is vitaliteit de bron voor krijgt u als werkgever (maximaal) 36,75 gever Om de werkgevers hierop voor te berei- te geven aan de nieuwe cao voor de betreffende Wet verbetering poortwachter Deze wet stelt van innovatie, veerkracht en flexibiliteit Voor de per werknemer vergoed = 367,50 den en bij te praten heeft de Werkgeverslijn sector Via wwwwerkgeverslijnnl of wwwken- werkgevers en werknemers samen verant- uitvoering van Present wordt gebruikgemaakt land- en tuinbouw begin april op verschillende Bij de bijeenkomsten is bij de werkgevers nisbankarbeidnl kunt u gebruik maken woordelijk voor een spoedige re-integratie in van Stigas Let op: deze medewerkers hoeven niet bij locaties in het land werkgeversbijeenkomsten geïnventariseerd hoe zij de huidige cao ervaren van de Kennisbank Arbeid De kennisbank het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid Zilveren Kruis verzekerd te zijn om voor een georganiseerd Op de agenda stond onder an- en wat zij in de nieuwe cao graag opgenomen is een digitale encyclopedie met informa- Samen werken aan een gezond en duurzaam De diensten die onder andere worden vergoeding uit Present in samenwerking met dere: hoe staat de sector ervoor, veranderende willen hebben Deze informatie wordt tie over werkgeverschap in de land- en bedrijf en hierdoor verzuim voorkomen levert u aangeboden zijn: Colland Zorg in aanmerking te komen wetgeving, regeling gelegenheidsarbeid, stand van zaken cao-onderhandelingen, werken met uitzendbureaus en keurmerken en certificering meegenomen richting de regiegroepen Via wwwwerkgeverslijnnl; de Colland nieuwsbrief of collandnl kunt u volgen of er een nieuwe cao tuinbouw Het is geen nieuwssite, maar uiteraard is de kennisbank altijd actueel en aangesloten op de huidige wet- en niet alleen een kostenbesparing maar ook een goede werksfeer op Want door het ziekteverzuim binnen uw organisatie met 1% te verlagen, Preventief Medisch Onderzoek Werkplekonderzoek en -advies Arbeidsdeskundig onderzoek en advies Hoe kunt u zich aanmelden voor Present? Met rekenvoorbeelden is aangegeven wat de is en wat dit voor u als werkgever betekent regelgeving U vindt hier ook praktische kunt u al gauw enkele tientallen tot duizenden Preventieve trainingen Gezond bewegen Wilt u als werkgever gebruik maken van veranderingen voor de werkgever kunnen betekenen, maar er zijn ook tips gegeven hoe Huisvesting arbeidsmigranten personeelsinstrumenten zoals verschillende modellen arbeidsovereenkomsten euro s besparen Een gezonde werkomgeving zorgt voor gemotiveerde en loyale werknemers, en Lichamelijke klachten hoe voorkom ik klachten aan rug en ledematen Present? Vul het aanvraagformulier in op wwwcollandzorgnl Hier vindt u ook hier mee omgegaan kan worden Huisvesting van arbeidsmigranten leeft onder (in verschillende talen) hogere productiviteit en een goed bedrijfsimago Griepprik meer informatie over de voordelen die het Wat verandert er voor u als werkgever per 1 juli 2014 U dient uw werknemer 1 maand voor het einde van de looptijd van het arbeidscontract bepaalde tijd, te laten weten of u het contract wel of niet verlengt Dit geldt niet bij contracten korter dan 6 maanden Bij contracten korter dan 6 maanden is een proeftijd niet toegestaan Concurrentiebeding is alleen toegestaan bij bijzondere omstandigheden en de motivering hiervan dient schriftelijk te worden vastgelegd de werkgevers, dit bleek ook bij de werkgeversbijeenkomsten De sector kent veel seizoensgebonden werk met pieken in de arbeidsbehoefte Om hierin te voorzien is de sector deels afhankelijk van buitenlandse arbeidskrachten Goede huisvesting is daarmee een permanente behoefte geworden Stichting Normering Flexwonen heeft een keurmerk ontwikkeld waarmee aangetoond kan worden dat er sprake is van goede huisvesting Meer informatie over goede huisvesting vindt u op wwwnormeringflexwonennl Evaluatie om de cao-onderhandelingen te bespreken, Informatie weer up to date, Nog veel onduidelijk op politiek niveau Werkgevers waren positief over de werkgeversbijeenkomsten, de bijeenkomsten zijn gemiddeld gewaardeerd met een 8 Werkgeverslijn land- en tuinbouw De Werkgeverslijn is hét aanspreekpunt voor al uw werkgeversvragen U kunt de Werkgeverslijn tijdens kantoortijden bereiken via telefoon- Via het Colland Zorg arrangement, dat speciaal ontwikkeld is voor de groene en agrarische sector, kunt u zorgen voor een gezond en veilig werkklimaat op uw bedrijf én bespaart u kosten vanwege langdurig verzuim Het arrangement biedt oplossingen vanuit een duurzaamheidsperspectief voor zowel werkgevers als werknemers De bijzondere samenwerking tussen Colland Zorg, adviesdienst voor gezond en veilig werken Stigas en zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea heeft als doel u als werkgever bij te staan bij vraagstukken op het gebied van gezondheidsmanagement en ervoor te zorgen dat uw Korting op beschermingsmiddelen en tekenwerende kleding Kosten Present Met Present haalt u alle expertise in huis voor effectief gezondheidsmanagement Voor Present betaalt u 10,- per jaar per werknemer Telt uw organisatie meer dan 100 werknemers, dan betaalt u 20,- per jaar per werknemer Korting op Preventief Medisch Onderzoek (PMO) Wanneer u gebruik gaat maken van Present ontvangt u 36,75 vergoeding voor het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) Het basistarief arrangement u biedt Welke voordelen biedt het Colland Zorg arrangement uw medewerkers nog meer? Aantrekkelijke korting van 7,5% op de basis- en 10% op de aanvullende verzekering Keuze uit drie basisverzekeringen en verschillende aanvullende (tand)verzekeringen Zilverkorting: bij een aanvullende verzekering kortingen tot 25% Een specialist nodig of een operatie? Persoonlijke zorgbemiddelaars van Zilveren Kruis adviseren uw medewerkers Meer informatie hierover: Na afloop van de werkgeversbijeenkomsten nummer werknemers gezond aan het werk zijn én blijven van het PMO door Stigas is normaal gesproken Cao s kregen de deelnemers een evaluatieformulier Hierop kunnen zij aangeven wat ze van de avond vonden wat er is geleerd Enkele kreten die hieruit naar voren zijn gekomen: Veel Werkgeverslijn land- en tuinbouw is een initiatief van LTO Noord, ZLTO en LLTB en werkt samen met LTO Glaskracht Nederland, Plantum NL, Vitale medewerkers met Present Een uniek werkgeverspakket dat u via Colland 149,- U betaalt voor het basistarief dus slechts 112,25 Rekenvoorbeeld Het Colland Zorg arrangement is een uniek samenwerkingsverband tussen Colland Zorg, Stigas en Zilveren Kruis Achmea Het arrangement biedt oplossingen voor werkgevers en werknemers in De cao s in de glastuinbouw en open teelten regels weer opgefrist, Het wordt er niet een- NFO, NOP, KAVB, Anthos en Colland Arbeids- Zorg bij Zilveren Kruis Achmea kunt afsluiten Bedrijf X heeft 20 medewerkers in dienst de agrarische en groene sector op het gebied van lopen af per 1 juli 2014 en de dierhouderij is voudiger op, Nog meer boekhouden, Positief markt is Present Present heeft tot doel de vitaliteit Kosten voor Present zijn 10,- per medewerker gezond werken, ziekte en verzuim 12 magazine VanColland juni

8 SECTORPLAN HOVENIERS NAAR HET BUITENLAND Tekst en fotografie: Annemieke Bos Tekst: Annemarie van den Hoven / Fotografie: VanderWolf Images / Shutterstockcom Sectorplan Hoveniers en groenvoorziening geslaagd Werkgelegenheid behouden en vakbekwaamheid bevorderen Over deze doelstellingen heeft het kabinet met de sociale partners afspraken gemaakt in het sociaal akkoord De sociale partners konden daarvoor zogeheten sectorplannen indienen De partijen in de hoveniers- en groenvoorzieningssector gingen hier eind vorig jaar mee aan de slag Inmiddels kan men terugkijken op een geslaagde uitvoering Ondernemer Ernst Baas (rechts) met zijn medewerkers Leen (links) en Dirk (midden) Om voldoende goed geschoolde mensen in de groenbranche aan het werk te krijgen en te houden, hebben de sociale partijen hun verantwoordelijkheid genomen Ze wilden nog in de winter extra investeren in de kwaliteit van medewerkers en leerlingen Monique Daamen, bestuurder van FNV Bondgenoten, legt uit waarom: De winterproblematiek speelt al een paar jaar en er worden werknemers ontslagen Langer wachten zou tot nog meer ontslagen leiden Door de crisis werden er steeds minder werkenden geschoold Daarom omvatten de plannen veel scholing Hiermee kunnen werkgevers mensen binden aan hun bedrijf Actuele kennis is belangrijk voor de inzetbaarheid Werknemers konden nu scholing volgen waar dat anders nog jaren had kunnen duren En wie onverhoopt toch zijn baan kwijtraakt, gaat goed geschoold de arbeidsmarkt op Verder zijn werkgevers geholpen met een of twee weken verletvergoeding Met het plan is een bedrag gemoeid van 2,2 miljoen euro De helft wordt gefinancierd door het rijk en voor de andere helft door de sector zelf Stevig plan Eendrachtig en doortastend werkten de sociale partners samen In twee hectische maanden schreven Jeroen Zijlmans van Branchevereniging VHG en Elly Fokke van het Colland Bestuursbureau een goed onderbouwd plan Vlak voor de jaarwisseling is dit ingediend bij het ministerie De voorbereiding voor de uitvoering ging direct van start Daarmee werd een voorschot genomen op de beschikking van minister Asscher Henry Stroek van CNV Vakmensen: Dat hebben we ervoor over Als sociale partners hebben we een goede verstandhouding Het sectorplan bewijst dat Veel agrarische collega s kijken wat we doen, vult Jan Batenburg aan Hij is voorzitter van de sectorcommissie Hoveniers van Colland Met elkaar mogen we trots zijn Bijscholing Voor duizend werkenden was er een uitgebreid scholingsprogramma opgezet, gericht op toekomstige ontwikkelingen Binnen enkele dagen waren hiervoor al 850 aanmeldingen Hoveniers volgden een vijfdaagse cursus over De Levende Tuin Dit is een tuin waarin een goede balans is bereikt tussen de elementen water, bodem, energie, dieren en voedsel Groenvoorzieners verdiepten zich in de onderwerpen duurzaamheid en ecologie, nieuwe contractvormen, werken met collega s met een gebruiksaanwijzing, nieuwe technologie als GPS en de flora- en faunawet Jongeren die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), konden deelnemen aan een achtdaags scholingsprogramma over De Levende Tuin Daarmee neemt de sector actie nu de zorg over de veralgemenisering van het beroepsonderwijs toeneemt Winterpremie Naast scholing was gedacht aan het probleem dat veel van de bbl-leerlingen jaarlijks in januari worden ontslagen Daarvoor werd een speciale winterregeling bedacht, uitgevoerd door Florium (een uitvoeringsorganisatie van sociale partners in de hovenierssector) Een winterpremie helpt deze jongeren de winter door Bijna 400 werkgevers maakten van deze tegemoetkoming gebruik Zoals Sjerp Bouma van Outlook Groenprojecten in Grafhorst Hij verlengde het arbeidscontract met zijn werknemer Jeroen Sleurink Het is een welkome tegemoetkoming in de kosten Daarnaast is het fijn dat Jeroen zijn baan en leerwerkplek behoudt Zonder deze vergoeding had ik hem tot maart uit dienst moeten laten gaan Het liefst houden we iedereen aan het werk, maar in deze tijd moet je voorzichtig zijn en risico s afdekken Extra bagage Ernst Baas van Baas Hoveniers uit Waddinxveen maakte ook gebruik van de wintervergoeding: Daardoor kon ik een leerling die ik eigenlijk pas in maart in dienst zou nemen, al in januari laten beginnen Hij vindt het sectorplan een heel goed idee Ook al was het werkbaar weer, we hebben er toch graag gebruik van gemaakt De scholingsprogramma s geven mijn medewerkers extra bagage op de arbeidsmarkt Met de cursus over De Levende Tuin creëer je meer bewustzijn En dat is een must in onze branche Wij kunnen toch niet achterblijven in de ontwikkeling naar een meer duurzame inrichting van de buitenruimte? Daarnaast hebben mijn medewerkers hun communicatieve en presentatievaardigheden kunnen trainen Een belangrijk aspect in ons werk Hoe beter je kunt communiceren, hoe beter je de verbinding kunt leggen met de klant Dat wordt steeds belangrijker De presentatie die medewerkers Leen en Dirk aan het einde van de cursus moesten verzorgen, daar zagen ze wel een beetje tegenop Toch had ik dat niet willen missen, vertelt Dirk Het is iets dat we niet dagelijks doen Je verlegt er je grenzen mee en dat is heel leerzaam Hoewel de principes van De Levende Tuin bij beide vaklieden bekend zijn, hebben ze interessante kennis opgedaan Het belang van het opvangen van regenwater bijvoorbeeld vertelt Leen Dat kun je op allerlei manier doen, in plaats van dat je het direct het riool in laat lopen Daar stond ik eerder nooit zo bij stil Werknemer naar het buitenland? Werkgever is en blijft verantwoordelijk Uw werknemer is in het buitenland Zijn paspoort of mobiel is gestolen, hij krijgt een verkeersongeluk en wordt in het ziekenhuis opgenomen Of iets heel anders: er zijn problemen in zijn gezin in Nederland Weet u dan hoe u (snel) moet handelen? Ook als uw medewerkers voor uw bedrijf op reis zijn, bent u verantwoordelijk voor hun veiligheid en gezondheid Dit geldt niet alleen vooraf, maar ook tijdens en na de reis Een paar belangrijke aandachtspunten: Zorg voor een goed doordacht buitenlandbeleid: een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een plan van aanpak en concrete maatregelen om gevaarlijke situaties zo veel mogelijk te voorkomen en/of de werknemers hiertegen te beschermen Ga actief op zoek naar mogelijke veiligheidsrisico s en inventariseer ze Hoe groter de risico s, des te meer veiligheidsmaatregelen er mogen worden verwacht Voor oudere werknemers is reizen extra zwaar Is er voldoende rust ingebouwd? Contact met dieren in het buitenland kan bij terugkomst een risico opleveren Leg afspraken, voorschriften, procedures, concrete maatregelen en instructies schriftelijk vast Stigas heeft een checklist gemaakt die u op weg helpt bij het ontwikkelen en vastleggen van uw buiten-landbeleid Verder is reizen opgenomen als module in het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) Hierin komen ook praktische zaken als vaccineren, hotelkeuze, kopieën van paspoorten, verzekeringen en het noteren van telefoonnummers van familieleden voor noodgevallen aan de orde Wilt u hiermee aan de slag? Neem dan contact op met de Stigas Servicedesk (kies voor optie 1) 14 magazine VanColland juni

9 PROJECT: KAVB-JONG! PROJECT: KAVB-JONG! COLLAND Tekst / Fotografie: Marjolein van Woerkom KAVB investeert in de toekomst De netwerkgroep van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB)-Jong! is na vier jaar nog steeds een succes Jonge mensen zijn de toekomst, dus door bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers, helpen we ook de sector vooruit, aldus projectleider Stan van Oers projectleider: Stan van Oers Promotie en marketing, omgaan met lastige situaties, kritische blik op financieringsplannen Het zijn enkele van de vele onderwerpen die het afgelopen seizoen tijdens de bijeenkomsten van de netwerkgroep KAVB-Jong! aan bod zijn gekomen In samenspraak met de deelnemers proberen we altijd onderwerpen te vinden die spelen in de praktijk, zegt projectleider Stan van Oers Voor KAVB is het van belang jonge leden bij de organisatie te betrekken Zij zijn de toekomst van de sector Daarnaast vinden we het belangrijk de deelnemers meer handvatten mee te geven In de loop der tijd is de sector toch erg veranderd Er wordt meer van jonge ondernemers gevraagd en er wordt meer prestatiegericht gewerkt Dat betekent ook een andere manier van het bedrijf runnen dan hun ouders deden Met deze cursus hopen we toch wat ondernemerskennis aan ze mee te geven, zodat ze zichzelf en hun bedrijven verder kunnen ontwikkelen Uiteindelijk maakt het ook de sector sterker Persoonlijke ontwikkeling De cursus bestaat uit vijf workshops en drie bedrijfsbezoeken De workshops zijn vooral gericht op persoonlijke ontwikkeling en kennis Zo hebben we een avond gesproken over hoe je omgaat met lastige situaties Dus hoe spreek je een goed werkende maar nonchalante werknemer aan? Of hoe ga je om met een verschil van inzicht met je vader? Maar ook andere onderwerpen komen aanbod Denk aan juridische kwesties of financieringsplannen Daarbij is het prettig dat de groep zo hecht is, stelt Van Oers De meesten schrijven zich ook het jaar erna weer in Hierdoor groeien de deelnemers met elkaar verder de diepte in Dat zorgt voor vertrouwen en openheid Persoonlijke onderwerpen zijn daardoor bespreekbaar Daarnaast ziet hij op het sociale vlak positieve verschuivingen ontstaan Ervaringen worden uitgewisseld en deelnemers leggen onderling contacten Zo hadden we een deelnemer die een nieuwe schuur wilde bouwen en een deelnemer die er net één had gebouwd Zij zijn bij elkaar op bezoek geweest Dat is toch een mooie wisselwerking De bedrijfsbezoeken worden ook erg gewaardeerd, merkt Van Oers Omdat we vaak bij bedrijven gaan kijken buiten de eigen sector, doen deelnemers weer nieuwe ervaringen en inzichten op Het is een kijkje in een heel andere keuken Zo zijn de jonge ondernemers al eens op bezoek geweest bij een waterbuffelboerderij, een wijngaard en een suikermaissteler Maar ook de douane en De Efteling stonden op het programma Bij de douane lag de focus vooral op het transport van bolgewassen Iets dat voor deelnemers die in de im- en export zitten, erg boeiend is In De Efteling kregen we een rondleiding van de groenbeheerder Dat was erg interessant, want ze hebben daar een hele filosofie achter de beplanting, die is afgestemd op de attracties Bloembollen spelen daarbij een belangrijke rol Deelnemers konden zien waar hun bloembollen ook toe kunnen dienen Voor volgend seizoen hoopt Van Oers ook weer met een netwerkgroep te kunnen starten We zijn bezig met een nieuwe subsidieaanvraag bij Colland, omdat de vorige dit jaar verloopt Hij onderstreept dat subsidie noodzakelijk is om een vervolg aan de cursus te kunnen geven Nu betalen de deelnemers een eigen bijdrage van 500 euro Zonder subsidie loopt dat op tot 1500 euro Dat is een te hoge drempel Aan het enthousiasme van de deelnemers zal het in elk geval niet liggen Het is een leuke groep jonge mensen met veel energie Na elke bijeenkomst houden we een evaluatie en de bijeenkomsten worden altijd van goed tot zeer goed gewaardeerd Je leert out of the box denken Bloembollenkweker Jan Willem Apeldoorn uit Egmond Binnen Jan Willem Apeldoorn is mede-vennoot in het familiebedrijf Apeldoorn Bloembollen uit Egmond Binnen Hij doet voor het derde jaar mee met de netwerkgroep van KAVB-Jong! Ik vind het een goed initiatief De thema s zijn interessant en ook zeker de bedrijfsbezoeken maken het boeiend Vooral de bezoeken aan bedrijven buiten je eigen sector zorgen ervoor dat je niet in je eigen bedrijf en in je eigen patroon blijft hangen Door naar andere ondernemers buiten de sector te luisteren, leer je out of the box denken Zo zijn we een keer bij TNT Post geweest, bij een waterbuffelbedrijf, maar ook een wijngaard Dat laatste vond ik erg bijzonder, want wijn, een typisch buitenlands product, in Nederland produceren vraagt toch wel een zekere ondernemersgeest Het was interessant om te horen hoe zo n ondernemer zijn product weet te profileren in de markt en wat zijn achterliggende gedachte daarachter is Ook de workshops, die vooral toegespitst zijn op persoonlijke ontwikkeling, zorgen ervoor dat je meer kennis mee terugneemt Er wordt je een spiegel voorgehouden Maar ook een onderwerp als: hoe zorg je ervoor dat je als ondernemer op een positieve manier in de maatschappij staat? is een interessant gespreksonderwerp De bloembollensector heeft nu eenmaal toch ook te maken met negatieve publiciteit en om daar op een goede manier mee om te gaan, is een uitdaging Ik wil daar graag aan meewerken, want onze sector is schitterend mooi Elke dag ben je bezig met de natuur en dat is genieten Daarnaast zitten we, omdat de cursus is toegespitst op jonge ondernemers en jonge managers, met een leuk koppel jonge mensen bij elkaar Als het aanbod me komend seizoen aanspreekt, dan doe ik zeker weer mee Het levert nieuwe inzichten op Bloembollenkweker Rik Pennings uit Noordwijkerhout Bloembollenkweker Rik Pennings heeft een eenmanszaak in Noordwijkerhout, die hij vijf jaar geleden over heeft genomen van zijn vader Als jonge ondernemer haalt hij veel kennis uit de netwerkgroep van KAVB-Jong! Ik doe nu voor het derde jaar mee en ik vind het een interessant concept Voor technische kennis heb ik natuurlijk mijn teeltadviseurs en mijn eigen ervaring, maar voor ondernemerskennis, persoonlijke ontwikkeling en contacten met andere kwekers vind ik de netwerkgroep uitermate boeiend We bespreken zaken die je in het dagelijks leven weinig tegenkomt, maar waar je toch meer van wilt weten, denk aan imago van de sector, werkgelegenheid en rechtszaken Daarnaast leveren de workshops nieuwe inzichten op Je leert kritisch naar jezelf te kijken Ook de bedrijfsbezoeken buiten de sector zijn interessant Deze ondernemers kijken toch met een frisse blik tegen onze bloembollensector aan en daar kunnen wij ook weer van leren Zo kregen we bij de Efteling een rondleiding van een manager groenbeheer, die in zijn eigen omgeving vertelt hoe hij omgaat met jouw product Dat was erg interessant Ook zijn we bij suikermaisteler en vleesveehouder Hermans geweest, die in 2011 is uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het Jaar Hij had een uitgesproken mening over maatschappelijk verantwoord ondernemen, over personeel, over directe benadering van klanten Door dat laatste ben ik bijvoorbeeld op mijn eigen bedrijf ook meer die één op één communicatie met klanten gaan zoeken We hebben een prachtig product en het is toch geweldig als je je klanten daar tussen kunt ontvangen Volgend jaar doe ik graag weer mee, al vind ik het wel van belang dat de organisatie blijft vernieuwen in onderwerpen en dat mensen met hetzelfde denkniveau bij elkaar worden gezet Dan vind je daarin ook meteen een goede sparringpartner 16 magazine VanColland juni

10 WIE DOET WAT? COLLAND, BPL, STIGAS, SAZAS en COLLAND ZORG STIGAS $ Tekst: Annemarie van den Hoven / Fotografie: Taks Tuinbouwtechniek Hoe het allemaal begon Colland staat voor Collectief, Land- en Tuinbouw in Holland Eén herkenbare naam voor alle sociale regelingen In de eerste jaren kon u voor de meeste zaken bij één loket terecht Door gewijzigde wetgeving is dat niet meer zo Wie welke werkzaamheden uitvoert is nog wel eens onduidelijk hier staan ze allemaal voor u op een rij BPL BPL regelt de pensioenen voor (oud-)werknemers in de agrarische en groene sector Het pensioenfonds is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Zij hebben gezamenlijk besloten voor de hele bedrijfstak een verplichte pensioenregeling te treffen Werkgeversportaal De gegevens van uzelf en uw werknemers kunt u doorgeven op het werkgeversportaal Ook kunt u hier uw nota s en notaspecificaties terugvinden U vindt het werkgeversportaal op wwwbplpensioennl Hier kunt u inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord dat u van ons ontvangen heeft In de handleiding op het werkgeversportaal vindt u meer informatie Contactgegevens BPL BPL Werkgevers Heeft u vragen over het werkgeversportaal, het aanleveren van gegevens of uw aansluiting? Neem dan contact op met de werkgeversdesk van BPL: T E BPL Werknemers Hebben uw werknemers vragen over hun pensioen? Verwijs ze door naar de pensioendesk van BPL: T E Contactadres Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL), Postbus 451, 9700 AL Groningen COLLAND ZORG Een combinatie van verzuimoplossingen en zorgverzekeringen is Colland Zorg Het arrangement draagt bij aan een zo laag mogelijk verzuim en gezonde en fitte werknemers die hun werk veilig uitvoeren Zie ook wwwcollandzorgnl Contact Zilveren Kruis Achmea: T (071) VGZ: T SAZAS SAZAS is de verzuimspecialist en biedt verzuim- en inkomensverzekeringen Werkgevers kunnen het inkomen van het personeel verzekeren om dubbele lasten bij ziekte te voorkomen Ook kan de verzuimbegeleiding, administratie en re-integratie bij SAZAS worden ondergebracht Dat doet SAZAS in samenwerking met Stigas en ArboVitale Zie ook wwwsazasnl Mijn SAZAS Op Mijn SAZAS kunt u uw zaken rondom uw verzuimverzekering regelen: het ziek- en hersteldmelden Ook kunt u werknemers aan- of afmelden voor uw verzekeringen, de lonen aanpassen en met één druk op de knop wijzigingen doorgeven Ook kunt u uw verzekeringspolis en uw facturen inzien Let op: als u werknemers aanmeldt voor uw basis-verzekering zijn ze niet automatisch aangemeld voor BPL De administratie tussen SAZAS en BPL is strikt gescheiden Meld werknemers dus altijd afzonderlijk aan bij BPL en SAZAS Contactgegevens SAZAS SAZAS Klantenservice T E Voor vragen over een ziekmelding, kunt u terecht bij de Verzuimdesk Verzuimdesk: T (optie 2) E Contactadres SAZAS, Postbus 104, 2300 AC Leiden STIGAS Gezond en veilig werken Samen met u brengt Stigas de situatie op de werkplek in kaart Vervolgens gaan we na welke maatregelen u kunt nemen om het werk zo gezond en veilig mogelijk uit te voeren Grip op verzuim En als mensen toch ziek worden, zorgt onze Verzuimdesk er samen met de re-integratie planners voor dat de verzuimbegeleiding en $ TIP: knip deze pagina uit en hang m op in uw kantoor Zo weet u altijd waar u welke informatie kunt vinden en informatie moet aanleveren U vindt de informatie ook terug op wwwcollandnl COLLAND ARBEIDSMARKT Colland Arbeidsmarkt is het loket voor scholing, regelingen voor oudere werknemers en onwerkbaar weer Voor het gebruikmaken van de regelingen van Colland Arbeidsmarkt, het indienen en volgen van declaraties kunt u gebruik maken van het Colland Administratie Systeem (CAS) Dit systeem is benaderbaar via de website wwwcollandarbeidsmarktnl of rechtstreeks via wwwcolland-administratienl Wanneer u uw werknemers aanmeldt voor het pensioenfonds (BPL) zijn ze automatisch aangemeld bij Colland Arbeidsmarkt en ontvangt u automatisch nota s voor de premie-inning Voor vragen over de premie-inning, nota s en aanlevering kunt u terecht op: T E Wanneer u vragen heeft over de regelingen van Colland Arbeidsmarkt op het gebied van scholing, oudere werknemers of onwerkbaar weer kunt u contact opnemen met de backoffice van Colland Arbeidsmarkt: T E Contactadres Backoffice Colland, Postbus 3189, 5902 RD Venlo re-integratie door de arbodienst zo efficiënt mogelijk verlopen Zie ook wwwstigasnl Contactgegevens Stigas Voor al uw vragen over gezond en veilig werken en verzuimmanagement: T E Contactadres Stigas, Postbus 32,2300 AA Leiden Arbeidsvriendelijk Een arbeidsvriendelijk hulpmiddel zorgt ervoor dat u uw werk gezond en veilig kunt doen Deze keer: de oogstcontainer voor komkommers Komkommerkisten zijn zwaar Voor het oogsten van komkommers gebruiken telers vaak een oogstwagen met daarop een stapel kisten die één voor één gevuld worden Om alle kisten te vullen, moeten deze worden omgestapeld Dat is fysiek zwaar Na het oogsten duwen ze de karren naar de sorteerafdeling en legen ze de kisten op de sorteerband Oogstcontainer maakt het werk lichter De oogstcontainer voor komkommers werkt niet met losse kisten, maar met twee grote containers op een kar Omstapelen is niet meer nodig De werkhouding is aangenaam en het duwen van de container is gemakkelijk Ook bij het sorteren is de fysieke belasting lager omdat de containers automatisch worden geleegd Bovendien kunnen er in kortere tijd meer komkommers worden verwerkt Kosten De kosten voor een complete oogstwagen (2 containers met onderstel) is ca 1400,- per stuk Het lossysteem, afhankelijk van uitvoering, ca ,- Gemaakt door Taks Tuinbouwtechniek in samenwerking met Kwekerij de Lindenborg Tekst: Loes Wienen & Claudia Garritsen / Fotografie: Beeldbank BPL Meer weten? Extra advies nodig? Neem dan contact op met Albert van der Burg, preventie-adviseur bij Stigas: Of mail: Voorlichtingsavonden mei 2014 geslaagd Afgelopen mei waren er twee voorlichtingsbijeenkomsten voor deelnemers van Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) in Ureterp (Drachten) en Monster georganiseerd Tijdens deze avond zijn de deelnemers door het bestuur en de pensioen-consulenten geïnformeerd over de inhoud van de pensioenregeling, de organisatie van het bestuur van het fonds, de uitvoering van de pensioenregeling en de huidige stand van zaken van BPL Na de presentaties was er de mogelijkheid om, onder het genot van een hapje en een drankje, persoonlijke vragen te stellen over het UPO (Uniform Pensioenoverzicht) De voorlichtingsbijeenkomsten werden door de bezoekers als positief ervaren 18 magazine VanColland juni

11 15 april ingestemd met het wetsvoorstel voor invoering Stigas vitaliteitsscan bedrijf Blijf op de hoogte met de Colland nieuwsbrief! Hoe stimuleert en ondersteunt u uw medewerkers om gezond en vitaal te blijven werken, ook als ze ouder worden? Wat is uw visie op vitaliteit? Hoe staat het met de arbeidsomstandigheden en de inrichting van de functies? Hoe stimuleert u gezond gedrag? Doe de vitaliteitsscan en breng in 10 minuten in kaart hoe uw bedrijf ervoor staat en krijg tips voor uw volgende stap: wwwwerkenaanmorgennl/stigas-vitaliteitsscan-bedrijf BPL investeert in vastgoed Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) investeert al jaren in Nederlands vastgoed, niet alleen vanwege de stabiele en gezonde beleggingsresultaten, maar ook vanwege hun maatschappelijke verantwoordelijkheid BPL investeert 16 procent van zijn vermogen in vastgoed, meer dan gemiddeld bij pensioenfondsen Onlangs heeft BPL 38 eengezinswoningen gekocht in Nieuwkoop, in de wijk Buytewech-Oost De woningen worden verhuurd in de vrije sector De bouw is in het tweede kwartaal begonnen Sinds 2011 heeft BPL ongeveer 900 woningen gekocht Verder investeert BPL op dit moment samen met een ander pensioenfonds in de herontwikkeling van het voormalige ministerie van Binnenlandse Zaken in het Wijnhavenkwartier in Den Haag Het gebouw wordt getransformeerd naar woningen, commerciële voorzieningen en de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden De herontwikkeling is medio mei gestart Cao nieuws Akkoord cao Hoveniers Er is een nieuwe cao Hoveniersbedrijf in Nederland afgesloten De looptijd bedraagt 1 januari 2014 t/m 29 februari 2016 De lonen worden verhoogd met Dagelijks versturen wij de Colland nieuwsbrief boordevol interessant nieuws voor werkgevers en andere belangstellenden in de agrarische sector In de nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over cao s, de arbeidsmarkt, scholing, pensioen en verzekeren U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden via collandhowardshomecom 2,5 procent totaal en 0,5 procent per keer op 1 januari 2014, vervolgens 1 juli 2014, 1 januari 2015, 1 juli 2015 en tenslotte 1 januari 2016 Bij het verschijnen van dit magazine is het nieuwe cao- boekje reeds gedrukt Onder het kopje nieuwsbrief vult u uw eigen adres en het wachtwoord Colland in Wanneer u zich heeft aangemeld, kunt u de nieuwsbrief aanpassen aan uw wensen Zo krijgt u alleen informatie over de onderwerpen waar u in geïnteresseerd bent Meewerken aan de VanColland? Heeft u een idee voor een artikel in de VanColland of wilt u met uw bedrijf meewerken aan een artikel, laat het ons weten! Ook is het mogelijk om een keer deel te nemen aan een redactievergadering en zo mee te denken over de invulling van het magazine De redactie vindt het belangrijk om de inhoud van de VanColland af te stemmen op de wensen van de lezers Daarom komen we ook graag in contact met werkgevers en andere belanghebbenden uit de sector Alleen u weet wat u en uw mede-ondernemers graag lezen! Misschien wilt u een keer vertellen over de gang van zaken op uw bedrijf Hoe denkt u na over scholing en ontwikkeling? Wat bespreekt u met uw werknemers over hun pensioen? Hoe gaat u om met verzuim? Allerlei vragen die in een artikel aan bod kunnen komen U kunt zich opgeven via Vergeet hierbij niet uw adresgegevens te vermelden en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent voor het maken van een afspraak Kamer stemt in met invoering T-rijbewijs De Tweede Kamer heeft dinsdag van het T-rijbewijs Vanaf 1 januari 2015 zullen alle bestuurders van landbouwtrekkers, maar ook alle zelfrijdende werktuigen een rijbewijs moeten hebben De minimumleeftijd voor het T-rijbewijs blijft 16 jaar De volgende VanColland verschijnt in september 2014

COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN

COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN magazine van COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN Leven en werken met de ziekte van Lyme Samenwerken tegen verzuim: De keten maakt u beter De regeling piekarbeid

Nadere informatie

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken Bijlagen Werken aan morgen in de agrarische en groene sector Leren van koplopers over langer doorwerken november 2013 Gezondheidsonderzoeker: Brechtje Bokdam Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Advies Coaching Training Denken in mogelijkheden Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC uitgave 2014 1 euro 1 DeHaanCoaching AdviesCoachingTraining

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Jaarverslag Stigas 2012 Natuurlijke partner voor duurzame inzetbaarheid

Jaarverslag Stigas 2012 Natuurlijke partner voor duurzame inzetbaarheid Jaarverslag Stigas 2012 Natuurlijke partner voor duurzame inzetbaarheid Dit is een uitgave van Stigas, waarin samenwerken LTO Nederland Branchevereniging VHG CUMELA Nederland FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources Pleit voor vitaliteit hart Een wegwijzer voor human resources ziel Auteur: Maaike Kluft Met medewerking en inspiratie van Annelies Kooiman en Mieke Verbaarschot Eindredactie: afdeling communicatie MOVISIE

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Op avontuur met 20 beroepsgroepen. Sleutelen aan de belasting of de belastbaarheid? Psychosociale arbeidsbelasting: Werkt re-integratie?

Op avontuur met 20 beroepsgroepen. Sleutelen aan de belasting of de belastbaarheid? Psychosociale arbeidsbelasting: Werkt re-integratie? Vakblad over mens, werk en inkomen 36 e jaargang juni 2014 nummer 3 Psychosociale arbeidsbelasting: Sleutelen aan de belasting of de belastbaarheid? Mmm Mensen met mogelijkheden Werkt re-integratie? Pagina

Nadere informatie

Werken met Wajongers

Werken met Wajongers Werken met Wajongers INTRODUCTIE De land- en tuinbouw kent een diversiteit aan arbeidskrachten. Mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, autochtonen, allochtonen én mensen met een arbeidsbeperking. Deze laatste

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Verbindt! Verzuim en werk. Het (niet) verrichten van passende arbeid actueler dan ooit. Rondetafelgesprek Tweede Kamer over beroepsziekten

Verbindt! Verzuim en werk. Het (niet) verrichten van passende arbeid actueler dan ooit. Rondetafelgesprek Tweede Kamer over beroepsziekten Verbindt! Magazine over Verzuim, Re-integratie en Financiën (VeReFi) CS Verzuim en werk 4juli 2014 We kunnen het niet maken Wajongers niet aan het werk te helpen Het (niet) verrichten van passende arbeid

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 13 mei 2014 DUURZAAM en DOORDACHT OVER RENDEMENT EN (DUURZAAM) BELeGGEN Bent u er ook bij op vrijdag 12 september? NOTEER IN UW AGENDA EN KIJK

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? jaargang 13 - juni 2012 - nummer 3 lorraine vesterink over passievitaliteit PEILING ZELFSTANDIGEN INDEX 2012 aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina

Nadere informatie

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Eerste kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Onderwijs Stilstand is achteruitgang Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Extra lesruimte voor het Corlaer College

Nadere informatie

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Meeting 16 Een uitgave van FNV Formaat Voorjaar 2013 De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Rechtspraak Reorganisatie en medezeggenschap TOPcollege Over de macht van aandeelhouders OR poptempel Paradiso

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen.

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen. Jos van der Lans BURGERS & PROFESSIONALS TIJD VOOR meedoen INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET naar achteren dringen Februari 2014 colofon Column Februari 2014 FCB stimuleert en ondersteunt

Nadere informatie

Naast medicus ben je ook ondernemer en manager

Naast medicus ben je ook ondernemer en manager n u m m e r 01 2011 JaarGanG 2 HUISARTS MIHAI COMSA: Naast medicus ben je ook ondernemer en manager De staat van zorg: de balans, de toekomst en de prioriteiten Helpende hand in verslavingsland Meld je

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie