Preventieadviseur. Niveau 2 of niveau 3? TRAINING COACHING ADVIES. Infobrochure met praktische gegevens najaar 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preventieadviseur. Niveau 2 of niveau 3? TRAINING COACHING ADVIES. Infobrochure met praktische gegevens najaar 2015"

Transcriptie

1 TRAINING COACHING ADVIES Preventieadviseur Niveau 2 of niveau 3? Infobrochure met praktische gegevens najaar

2 2 INHOUDSTAFEL 1. U wil preventieadviseur worden? Waarom preventieadviseur? Welk niveau is van toepassing binnen een organisatie? Welk niveau je als particulier dient te volgen is afhankelijk van volgende factoren Indeling en toelatingsvoorwaarden Preventieadviseur niveau Toelatingsvoorwaarden Preventieadviseur niveau Toelatingsvoorwaarden Praktische en inhoudelijke aanpak Preventieadviseur niveau Duur Programma Evaluatie Wanneer? Lesplaatsen Lesmomenten Prijs Docenten Planning najaar Preventieadviseur niveau Duur Programma Evaluatie Wanneer? Lesplaatsen & lesmomenten Prijs Planning najaar Docenten Aanpak SBM-opleidingen...9 Inschrijven...9 Cursisten aan het woord

3 3 1. U WIL PREVENTIEADVISEUR WORDEN? 1.1 Waarom preventieadviseur? Meer en meer zijn werkgevers ervan overtuigd dat een doorgedreven en gefundeerd preventiebeleid hun bedrijf ten goede komt. Als goed manager beseft iedere werkgever dat een degelijk preventiebeleid moet gecoördineerd worden door een aangestelde die weet wat een risico is en die beschikt over de kennis om maatregelen tegen die risico s te integreren in het welzijnsbeleid. Ook de wetgever voorziet de plicht om in ieder bedrijf een preventieadviseur aan te stellen. Als preventieadviseur ondersteun je het veiligheidsbeleid van uw organisatie. Je fungeert als raadgever, coördinator m.b.t het welzijnsbeleid. Hij/zij is de adviseur voor de werkgever, maar ook voor de medewerkers. Je bent een waardige gesprekspartner van de werkgever, het management, de werknemers en hun afgevaardigden, de verzekeringsmaatschappijen, de overheidsdiensten en alle ondersteunende externe diensten. 1.2 Welk niveau is van toepassing binnen een organisatie? Er zijn verschillende niveaus van preventieadviseur: Niveau 3: basis Niveau 2 Niveau 1: veiligheid + specialisaties in welzijn Organisaties worden ingedeeld in categorieën. Afhankelijk van tot welke categorie je organisatie behoort, moet de Interne Dienst voor Preventie anders georganiseerd zijn. De structuur van de interne dienst voor preventie is afhankelijk van: Aantal werknemers van de organisatie De risico s aanwezig in uw organisatie In functie hiervan worden organisaties ingedeeld in verschillende klassen: groep D, groep C, groep B of groep A. Beknopte toelichting* Telt de organisatie minder dan 20 werknemers, dan is dikwijls de zaakvoerder/werkgever de preventieadviseur. Dan behoort de organisatie tot groep D. Neemt een werknemer de taken op zich, dan behoort de organisatie tot groep C. In dat geval dient de werknemer minstens over een basiskennis te beschikken: preventieadviseur niveau 3. Behoort de organisatie tot niveau B, dan is er minstens een preventieadviseur niveau 2 nodig. Behoort de organisatie tot niveau A, dan is er een preventieadviseur niveau 1 nodig. Zowel in bedrijven die behoren tot categorie A of B kunnen er adjunct-preventieadviseurs nodig zijn, die dan eventueel over een lager niveau beschikken. *Om precies te weten tot welke categorie uw bedrijf behoort, neemt u het best contact op met Toezicht Welzijn op het Werk. Tot 50% korting via info en hulp:

4 4 1.3 Welk niveau je als particulier dient te volgen is afhankelijk van volgende factoren: Uw ambities: voor welke organisaties wil je werken of werk je nu? Uw opleidingsniveau of werkervaring op vlak van welzijnsbeleid binnen een interne dienst of externe dienst voor preventie (voor sommige niveau s zijn er toelatingsvoorwaarden van toepassing, zie verder). 2. INDELING EN TOELATINGSVOORWAARDEN 2.1 Preventieadviseur niveau 3 = De basisopleiding. Je beschikt over voldoende kennis om de wetgeving over Welzijn op het Werk toe te passen. Toelatingsvoorwaarden Er zijn geen toelatingsvoorwaarden bepaald. Iedereen kan deelnemen aan deze opleiding. 2.2 Preventieadviseur niveau 2 Deze opleiding bestaat uit een multidisciplinaire basismodule en een multidisciplinaire specialisatiemodule niveau 2. De multidisciplinaire basismodule is voor preventieadviseur niveau 2 en preventieadviseur niveau 1 zijn dezelfde. De specialisatiemodule is verschillend. De basisopleiding niveau 3 geldt niet als multidisciplinaire basismodule. Je bent pas preventieadviseur niveau 2 als je zowel de multidisciplinaire basismodule als de multidisciplinaire specialisatiemodule niveau 2 gevolgd hebt. De bij ons gevolgde basismodule geeft ook toegang tot elders ingerichte specialisaties niveau 1. Toelatingsvoorwaarden In overeenstemming met de wettelijke bepalingen (KB van 17 mei 2007 en gewijzigd bij KB van 29 januari 2013), zijn er 2 mogelijkheden: OFWEL houder zijn van het getuigschrift van hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen (kopie van getuigschrift moet gevoegd worden bij de inschrijving als bewijs). OFWEL houder zijn van een getuigschrift basiscursus tot preventieadviseur (niveau 3 van minstens 40 uren) EN een attest als bewijs van minstens 5 jaar nuttige en praktische ervaring in een interne of externe dienst (kopie van getuigschrift basiscursus en bewijs van ervaring moeten gevoegd worden bij de inschrijving als bewijs). Dus, indien je niet beschikt over een getuigschrift van hoger secundair onderwijs, dien je eerst de opleiding preventieadviseur niveau 3 te volgen.

5 5 3. PRAKTISCHE EN INHOUDELIJKE AANPAK In onze opleidingen spitsen we ons toe op enerzijds technische kennis, maar evenzeer ook op de sociale vaardigheden en organisatorische competenties die nodig zijn voor de functie van preventieadviseur. 3.1 Preventieadviseur niveau 3 Duur In 14 lessen krijg je de belangrijkste bepalingen uit de wetgeving mee. Na het succesvol voltooien van de evaluatie ontvang je een getuigschrift. Programma Inleiding en kennismaking. Doelstelling van de cursus. Motivatie. Inleiding veiligheidskunde. Reglementering: ARAB CODEX AREI VLAREM Europese richtlijnen Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk. Beleid welzijn op het werk. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Overlegcomité. Dynamische risicobeheersingssystemen: Risicoanalyse GPP JAP Arbeidsongevallen (onderzoek, aangifte, maatregelen, statistieken). Externe instanties, informatie- en documentatiebronnen, werken met derden en uitzendkrachten. Brandpreventie en brandbestrijding. Gevaarlijke stoffen en preparaten, asbestinventaris, persoonlijke beschermingsmiddelen. Arbeidsmiddelen: specifi eke risico s, minimumeisen, CE-markering. Installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen, bestel- en indienstnameprocedure, instructies. Ergonomie: beeldschermwerk, zithouding, heffen en tillen. Omgevingsfactoren (klimaat, lawaai, verlichting, ventilatie), arbeidsplaatsen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen. Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk, psychosociale belasting. Tot 50% korting via info en hulp:

6 6 Evaluatie De evaluatie bestaat enerzijds uit een examen waarbij de parate kennis getoetst wordt en anderzijds uit de beoordeling van een eindwerk. Wanneer? Per cursusjaar worden verschillende reeksen georganiseerd. Specifieke data zie verder. Lesplaatsen Brugge Kortrijk Roeselare Drongen Puurs Lesmomenten Avondopleiding Namiddag- en avond Prijs 781 exclusief 21% BTW Deze opleiding komt in aanmerking voor betaling via KMO-portefeuille (50% korting) Docenten Het docententeam bestaat uit vakspecialisten die met beide voeten in de dagdagelijkse praktijk staan. Planning najaar Brugge Start op maandag 14 september 2015 Wekelijk les van 18.30u tot 21.30u 2. Kortrijk Start op dinsdag 10 november 2015 Wekelijks les van 14u tot 21u (1u pauze) 3. Roeselare Start op maandag 16 november 2015 Wekelijks les van 18.30u tot 21.30u 4. Puurs Start op maandag 21 september 2015 Wekelijks les van 18.30u tot 21.30u

7 7 3.2 Preventieadviseur niveau 2 Duur De totale opleiding wordt gevormd door de multidisciplinaire basismodule (120u = 40 lessen) gevolgd door de multidisciplinaire specialisatiemodule (90u = 30 lessen). De lesdata worden gespreid over verschillende weken waarbij er normaal gezien geen lessen doorgaan in schoolvakanties. De opleiding duurt ongeveer 1 jaar. Je kan pas deelnemen aan de multidisciplinaire specialisatiemodule als je geslaagd bent voor de multidisciplinaire basismodule (meer info rond evaluaties vind je verderop). Na het succesvol voltooien van deze opleiding ontvang je het diploma preventieadviseur niveau 2. Programma Multidisciplinaire basisvorming (120 uur) Inleiding tot preventie Algemeen wettelijk kader Anatomie, fysiologie en psychologie Juridische en economische aspecten Risicoanalysetechnieken, arbeidsanalyse, studie werkomstandigheden Arbeidsongevallen en beroepsziekten Fysieke, psychosociale en mentale belasting Arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten Arbeidsmiddelen, brandpreventie, elektrische risico s Structuur in het preventiebeleid Taken, verantwoordelijkheden, statuut en deontologie van de verschillende actoren Gegevensverzameling Multidisciplinaire specialisatie (90 uur) Strategieën voor risico s, evaluatie en beheer Logistieke aspecten: beheer van de preventiedienst, aankoop en indienststelling Mechanische en elektrische risico s Gevaarlijke stoffen Noodplanning Veiligheid in de procesindustrie Brand, brandpreventie en explosiegevaar Mechanishe transportmiddelen De Europese machinerichtlijn Lawaai en trillingen Veiligheid bij bouwwerken en werven Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen Veiligheid van gebouwen Tot 50% korting via info en hulp:

8 8 Evaluatie De evaluatie van deze opleiding wordt op 3 momenten gehouden: 1. Na de multidisciplinaire basismodule: examen parate kennis onder de vorm van meerkeuzevragen. 2. Na de multidisciplinaire specialisatiemodule: examen parate kennis onder de vorm van meerkeuzevragen. 3. Eindevaluatie: mondeling examen parate kennis en eindwerk met verdediging. Voor de uitwerking van het eindwerk kunt u rekenen op een promotor die u individueel ondersteunt en coacht. Wanneer? Per cursusjaar worden verschillende reeksen georganiseerd. Specifieke data zie verder. Lesplaatsen & lesmomenten Brugge - overdag Kortrijk - namiddag/avond Prijs Basistarief (excl. 21% BTW) Non-profit & particulier (excl. 21% BTW) Multidisciplinaire basismodule Multidisciplinaire specialisatiemodule Totaalprijs U betaalt in 2 delen De volledige opleiding preventieadviseur niveau 2 bestaat uit de multidisciplinaire basismodule gevolgd door de multidisciplinaire specialisatiemodule. U betaalt het inschrijvingsgeld dan ook in 2 delen. U betaalt pas voor de specialisatiemodule nadat u geslaagd bent voor het examen van de basismodule. Alle syllabi zijn in de prijs inbegrepen. KMO-portefeuille Voor werkgevers komt de opleiding in aanmerking voor 50% korting via KMO-portefeuille. U wordt meteen lid van Prebes Als cursist preventieadviseur niveau 2 bieden wij u 2 jaar gratis lidmaatschap aan bij Prebes West- Vlaanderen (de vereniging van preventieadviseurs). Extra U ontvangt het boek Welzijn op het werk in de loop van het cursusjaar. Planning najaar Brugge: Start op woensdag 16 september 2015 Wekelijks les van 9.30u tot 16.30u (met 1u pauze) 2. Kortrijk Start op dinsdag 17 november 2015 Wekelijks les van 14.30u tot 21.30u

9 9 Docenten Het uitgebreide en diverse docententeam vormt de sterkte van deze opleiding. Docenten worden zorgvuldig geselecteerd en staan stuk voor stuk met beide voeten in de praktijk. Samen met bedrijfsbezoeken, praktijkoefeningen,... maakt dit de opleiding zeer praktijkgericht, een bewuste keuze van SBM! Dit wordt onderschreven door getuigenissen van cursisten. Aanpak SBM-opleidingen De opleiding staat onder toezicht van een werkgroep en een stuurgroep. Iedere opleidingsreeks wordt nauw opgevolgd door de werkgroep. Zij zorgen ervoor dat alle zorgen, twijfels en vragen nauwgezet opgevolgd worden. Samen met uw medecursisten zullen zij alvast uw eerste netwerk vormen binnen de wereld van preventieadviseurs. Inschrijven Inschrijven kan via het antwoordformulier (zie hiernaast) Graag ingevuld terugmailen naar Voor verdere info kan u terecht bij SBM: Julie Deneweth - 051/ Tot 50% korting via info en hulp:

10 10 CURSISTEN AAN HET WOORD Je carrière een nieuwe wending geven is iets die we vaker doen, toch blijft dit een grote stap, vaak voor een stuk in het duister. Om een maximale kans tot slagen te hebben moet je dan ook optimaal voorbereid zijn. SYNTRA was voor mij daarbij een goede partner, ze boden mij een verzorgde syllabus en gebruiken competente lesgevers, die met hun voeten in de praktijk staan. Nu 6 jaar verder zou ik het niet anders gedaan hebben! Bart D Hondt HR en SHE advisor bij PIDY. Zaakvoerder DHT-WORX In Brugge kwam ik terecht in een toffe & hechte groep medecursisten die afkomstig waren uit zeer uiteenlopende sectoren. Dit maakte het volgen van de cursus heel boeiend en verrijkend. De vele docenten met jarenlange ervaring en verschillende achtergronden konden ons mateloos boeien met anekdotes en voorbeelden uit de praktijk waarbij lang niet altijd een blad voor de mond werd genomen om uit te doeken te doen hoe het er in de praktijk vaak echt wel aan toe gaat. Deze afwisseling van aanpak en doceerstijlen maakte dat het nooit vervelend werd. De professionele omkadering door o.a. de stuurgroep maken de opleiding compleet. Koen Sohier Preventieadviseur Lokale Politiezone Arro Ieper Door de grondige dieptekennis van de leerkrachten, elk in hun specifiek vakgebied, leer je op relatief korte tijd een hele boel praktische tips en tricks waaruit elke beginnende preventieadviseur zijn informatie kan halen. De bedrijfsbezoeken zijn boeiend en verruimend. De lessen blijven je bij door de vele uit de realiteit gegrepen voorbeelden. De opleiding is niet te onderschatten. Het kiezen van het thema voor je eindwerk is belangrijk, kies een bruikbaar onderwerp voor je verdere loopbaan, een thema waar je zelf ook honderd procent achter staat. Tijdens de opleiding leer je mensen kennen uit allerlei bedrijfstakken, je legt er de basis voor verdere samenwerkingen, je staat er niet alleen voor Eens je de veiligheidsmicrobe te pakken hebt laat het je niet meer los. Preventieadviseur is een job vol uitdagingen: omgaan met mensen, de wet naleven, nieuwe technologieën toepassen, oplossingen zoeken en vinden het is een job met vele facetten. Manuela Pannier Preventieadviseur Scholengroep-aan-Zee GO!Onderwijs

11 11 Inschrijving / Info CONTACT- EN REGISTRATIECENTRUM tel Fax ANTWOORDKAART Ondergetekende, Naam... Voornaam... Straat & nr.... Postcode & gemeente... Tel....Fax... Geboren op... te... Rijksregisternummer... Bedrijfsgegevens, Naam... BVBA NV vzw ander:... Activiteit... Functie... Adres... Tel....Fax... Ondernemingsnr.... Wenst meer info over de volgende opleiding: Schrijft zich in voor volgende opleiding:... Startdatum... Lesplaats... De factuur mag uitsluitend opgemaakt worden op naam en voor rekening van deelnemer bedrijf. Algemene voorwaarden SBM ook raadpleegbaar op be/index/voorwaarden Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven. De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en uiterlijk vóór de aanvangsdatum van de cursus, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Het gebruik van KMO-portefeuille ontslaat de cursist niet van tijdige betaling van de factuur. Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per of per fax t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) en is slechts kosteloos mogelijk tot één week vóór de aanvang van de cursus. Vanaf één week vóór aanvang van de cursus is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 35. SBM heeft steeds het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald. KMO-portefeuille kan worden aangewend of terugbetaald onder de voorwaarden, vermeld in De inschrijver is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van SBM, indien er problemen ontstaan m.b.t. de betaling van de factuur. De cursist neemt kennis van het feit dat SBM, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de lessen. Na inschrijving en voor aanvang van de opleiding wordt meegedeeld welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) voor die opleiding verplicht zijn. Deze dient men gedurende de volledige opleiding op de juiste wijze te gebruiken, op aanwijzen van de docent. Het niet naleven van deze afspraak kan aanleiding geven tot weigering deelname, zonder recht op terugbetaling van het inschrijfgeld. Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Brugge. Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieeladministratieve doeleinden binnen de groep en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage, schrapping en/of verbetering van de over u bewaarde gegevens. Datum en handtekening: Gelieve te sturen, faxen of mailen naar: SBM, Spoorwegstraat Brugge Fax Tot 50% korting via info en hulp:

12 OPLOSSINGEN VOOR UW BEDRIJF U werkt elke dag hard om uw bedrijf verder te laten groeien en uw bedrijfsvoering steeds verder te optimaliseren. Want stilstaan is achteruitgaan, zo oordeelt u terecht. Om uw groeiambities waar te maken kan u vertrouwen op Syntra voor Bedrijf en Medewerkers of kortweg SBM. Wij zijn niet alleen een opleidingsinstituut binnen de groep Syntra West, maar ook een onderlegde opleidings- en bedrijfsadviseur. Wat ook uw uitdaging is, SBM vindt in zijn ruime netwerk van ervaren consulenten beslist de mensen met wie u uw doelstellingen kan bereiken. Om te achterhalen wat SBM voor úw onderneming kan betekenen, contacteer ons vandaag nog. SUBSIDIES KMO-ONDERNEMERSCHAPSPORTEFEUILLE KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel gericht naar zelfstandigen, vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen waarmee ondernemerschapsbevorderende diensten kunnen betaald worden, zoals opleidingen en advies. SBM is erkend voor het gebruik van uw KMO-portefeuille. Hierdoor kan u tot 50% op de opleidings- of advieskost besparen. Meer info nodig? Neem contact met ons op! SECTORALE ONDERSTEUNING SBM werkt in een professioneel partnership nauw samen met de meeste sectorfondsen. Deze sectorfondsen ondersteunen graag uw opleidingsinitiatieven. Voor de juiste contactpersoon bij uw sectorfonds, contacteer ons callcenter. KWALITEIT SBM beschikt zowel voor training als voor begeleiding over het Qfor label. Door deze externe kwaliteitsevaluatie en -certificatie bent u als klant zeker van onze professionele aanpak. Algemene voorwaarden SBM raadpleegbaar op volg ons op: SBM Spoorwegstraat Brugge Contact- en registratiecentrum: Tel Fax SBM Preventieadviseur niv 2 en niv 3 nj 15-A5-2 m.z. Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 TRAINING COACHING ADVIES Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft

Nadere informatie

OPLEIDINGEN TAAL EN REDACTIE

OPLEIDINGEN TAAL EN REDACTIE TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN TAAL EN REDACTIE NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Ben jij die veeltalige administratieve duizendpoot?

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING EN SOCIAL MEDIA CONSULTANT COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING EN SOCIAL MEDIA CONSULTANT COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING EN SOCIAL MEDIA CONSULTANT COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Social media for professionals Beste student,

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Zet jezelf in de markt Beste student, De dag

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen ACCOUNTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen ACCOUNTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen ACCOUNTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Zin in een commercieel succesverhaal? Beste student, Verkopen is

Nadere informatie

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Actief en Passief Beste student, De boekhouder is niet alleen de steun en toeverlaat

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen ANALIST- PROGRAMMEUR INFORMATICA 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen ANALIST- PROGRAMMEUR INFORMATICA 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen ANALIST- PROGRAMMEUR INFORMATICA 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD KNELPUNTBEROEP Bouw een stevige carrière uit met de ontwikkeling van

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen EXPERT IN PC & MULTIMEDIA NIEUW INFORMATICA 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen EXPERT IN PC & MULTIMEDIA NIEUW INFORMATICA 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen EXPERT IN PC & MULTIMEDIA NIEUW INFORMATICA 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD EXPERT IN PC & MULTIMEDIA NIEUW! Beste student, Naast de

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen PC-TECHNICUS INFORMATICA 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen PC-TECHNICUS INFORMATICA 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen PC-TECHNICUS INFORMATICA 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Passie voor PC Beste student, Ben je nieuwsgierig naar hoe een computer er aan

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MULTIMEDIA DEVELOPER PREMEDIA 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MULTIMEDIA DEVELOPER PREMEDIA 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MULTIMEDIA DEVELOPER PREMEDIA 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Geanimeerd? Beste student, Websites of DVD s met geïntegreerde video en

Nadere informatie

CleanTechConsultant ENERGIE - DUURZAAMHEID - GRONDSTOFFEN - MOBILITEIT. www.syntrawest.be. i.s.m.

CleanTechConsultant ENERGIE - DUURZAAMHEID - GRONDSTOFFEN - MOBILITEIT. www.syntrawest.be. i.s.m. CleanTechConsultant ENERGIE - DUURZAAMHEID - GRONDSTOFFEN - MOBILITEIT www.syntrawest.be i.s.m. 2 Colofon Cleantech is de technologie die duurzame welvaart mogelijk maakt. Nick Parker, introduceerde het

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING

OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

Afdeling I. Definities. 1 de Minister: de Minister die het welzijn op het werk in zijn bevoegdheid heeft;

Afdeling I. Definities. 1 de Minister: de Minister die het welzijn op het werk in zijn bevoegdheid heeft; Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 11.7.2007) Gewijzigd

Nadere informatie

Automotive AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

Automotive AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Automotive AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be 2 Inhoudstafel Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Gespecialiseerd ondernemer voor het auto- en motorbedrijf...4 Gespecialiseerd ondernemer in motorvoertuigen...

Nadere informatie

Wij nemen jouw opleiding zeer persoonlijk

Wij nemen jouw opleiding zeer persoonlijk Antwerpen, Mechelsesteenweg 73, 2018 Antwerpen Gent, Elf Julistraat 39a, 9000 Gent Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Kuringen Bel ons op 03/ 292 22 30 Mail ons op info@schoonheidsschool.com Beste wellnessliefhebber,

Nadere informatie

DE QUICK-STEP ACADEMY: MAAK HET VERSCHIL!

DE QUICK-STEP ACADEMY: MAAK HET VERSCHIL! OPLEIDINGSAANBOD 2014 2 DE QUICK-STEP ACADEMY: MAAK HET VERSCHIL! BESTE QUICK-STEP PARTNER, Met trots stellen we u de Quick-Step Academy voor. De Quick-Step Academy is tot stand gekomen vanuit onze sterke

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs Veiligheid en welzijn Mobiele werktuigen Duurzaam bouwen Bouwtechnische opleidingen Vaardigheden bouwchauffeurs Juridische opleidingen Management Socio-communicatieve vaardigheden Computervaardigheden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Veilig uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Supported

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie