Problematiek van anderstaligen op de werkvloer: situatieschets

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Problematiek van anderstaligen op de werkvloer: situatieschets"

Transcriptie

1 Problematiek van anderstaligen op de werkvloer: situatieschets Danny De Baere Adviseur AD Humanisering van de Arbeid

2 1. Inleiding Feiten Mondialisering en globalisering Grenzen en afstanden vervagen Vrij verkeer (in Europa) van burgers en werknemers (oa VWEU art. 45, RL 2004/38/EG, COM(2010)373) Respect ieders taal (talen Unie) en cultuur (multiculturaliteit en diversiteitsplannen) hoe COMMUNICEREN met als doel elkaar te begrijpen Oplossingen voor? Dagelijks leven Werkvloer Gaan soms ook hand in hand met precairiteit, sociale fraude, illegaliteit, 3D,

3 2. Kwantificaties? Taalproblemen bij BRZO- en ARIEbedrijven: een onderschat geval, 2008, Lindhout Arbeidsongevallen: toch wel meer (zelfs rekening houdend met dirty, dangerous en degrading ) Lopen buitenlanders in Nederland meer kans op een arbeidsongeval /accidents-lieux-2011/theme3.html Punten nationaliteit Studies in USA: oa Hispanics, Latinos Horck 2006: cultural differences (website): scheepvaartsector Cfr. (standard maritime test: Marlin-test)

4 3. Dit is niet nieuw: emigratie en immigratie Naar België: Zowel in tijd, per sector of bepaalde gebieden in België Vb. hoppepluk Poperinge, textiel, Vanuit België

5 4. Regelgeving Algemene bepalingen: Taalgebruik in de onderneming: Werkgelegenheid buitenlandse: Rechtspraak EHJ Welzijnswet Geen expliete verwijzingen dat Nederlands/Frans/Duits Art. 5 1, j) welzijnswet: werknemers voorlichten Art. 9, 2 welzijnswet (overeenkomst) Mogelijke bepalingen van x onderaannemers, tolken, contactpersoon die de taal spreekt Art BW: overeenkomsten, strekken degenen die deze hebben aangegaan, tot wet Art. 13, lid 2, 7 KB beleid zich ervan vergewissen dat de werknemers de inlichtingen die zij gekregen hebben in toepassing van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk goed begrijpen en in de praktijk brengen.

6 Aanverwante regelgeving en softregelgeving Vraag 3.7 VCA: Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen Examens oa beschikbaar in verschillende talen Koninklijk besluit van 7 september 2012 tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272/2008

7 5. Cursussen Nederlands Overzicht: VDAB: Nederlands op de werkvloer: Huizen van de taal, NT2 (cfr. English for Speakers of Other Languages ESOL) Andere (sectorfondsen, ) (Taalcoach)..

8 6. Initiatieven, studiedagen, enz. PCBA 28 oktober 2009: onthaal buitenlandse werknemers 12 september 2012: werken niet-belgische derden g_ pdf 9 oktober 2012 OV (vreemde talen bouwplaats en toepassing welzijn buitenlandse werknemers) De multiculturele werkvloer: VUSA 27 mei 2010 Toolboxen bij bedrijven in andere talen (10 talen) (4talen)

9 Sectoren Chemie: zie reeds vb. bedrijven Bouw VCA Sommige technische dossiers Interim (oa veiligheidssignalisatie, huishoudelijke hulp, vrachtwagenbestuurder/ transperanto, Pools) Ziekenhuizen: Taaldrempels in hulpverlening: voor transporteurs Beeldenboek dienstenchecquemedewerker (Gent 2011) NoaWVmJnJlYz0xODAwMDMmeWVhcj0yMDEyJm1vbnRoPTk.html Andere sectoren?

10 Uitleg regelgeving J. Patrzalek: grensoverschrijdende tewerkstelling Toepassing welzijnsregelgeving buitenlandse arbeidskrachten (NAVB 123) Toepassing-van-de-welzijnsreglementering-op-buitenlandsearbeidskrachten&id={E37A9D60-3DCB-4AD8-A73D-ABF657BACE74}&page= (=overzicht toepassing detachering in bouw) Aanverwante zaken ( o.a. arbeidsmigratie, illegaliteit) diverse jaarverslagen rond illegaliteit en tewerkstelling Geletterdheid Tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten in de bouwsector, J. Buelens

11 7. Uit de buurlanden Zie reeds Lindhout Studiedagen 17 januari 2013 (Nederlandse hygiënisten): Is taal een gevaar geworden? Congres veiligheidskunde maart 2013: sessie 3 (o.a Starren) april_2013 Best practices arbeidsveiligheid buitenlandse werknemers _werknemers %20Aanpak%20Nieuwkomers.pdf (= Beter Nederlands in de bouw: via scholingsfonds

12 Communicatie overheid Guldenmond: een exploratief onderzoek naar arbeidsmigranten en veiligheid in 3 Europese landen %20paper%20guldenmund.pdf (Werken met taal: bestrijding van laaggeletterdheid door sectoren en bedrijven) Diverse nieuwtjes Oplossingen voor sommige zaken (beeldwoordenboek)

13 Andere landen en invalshoeken (Platform for international cooperation on undocumented migrants) OHSA: literature study on migrant workers https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/migrant_workers Diverse cultures at work: ensuring safety and health through leadership and participation (2013) https://osha.europa.eu/en/publications/reports/diverse-cultures-at-work-ensuringsafety-and-health-through-leadership-and-participation (in verschillende talen) (in 8 talen)

14 8. Mogelijke oplossingen criteria Duur verblijf: kort - lang Doeleinden: Werk (geld verdienen) privé Cultuur Achtergrond, opleiding, geletterdheid Ingesteldheid, gedrevenheid, Zij die veel reizen: Strategische afweging: taal land of toch taal gebruiker Bij economische actor nogal vlug taal gebruiker (in verschillende talen) (6 talen) TD118 NAVB: ook in het Pools 2008: visieverandering in UK: (oa link naar

15 Beïnvloedingsmacht voor nieuwkomers met ambitie om langer te blijven via de civiele samenleving Via dagelijks leven Via school met de kinderen (pictogrammen in communicatie met anderstaligen) Via werk Andere zaken Nederland: schoonmakers: via cao afspraken opgeleid_door_de_vakbond_67_schoonmakers_krijgen_diploma_nederlandse_taal/

16

17 Beelden, woorden, eenvoud, betekenis: rood groen in culturen ja -antwoorden, knikken, Synoniemen: steiger, stelling NL en Vlaams verschillend:

18

19 Beeld en woord Strips campagne lever veilig: Lucky 13: voor 2 wielers: Napofilms? Cfr. Beelden simpsons, andere Verpakking: humor (duid op noodzaak) Universele communicatie beelden GHS-CLP pictogrammen gevaarlijke stoffen Cfr. ISO7010 veiligheidssignalisatie Contracteranto kan invulling geven, maar niets is heiligmakend!

20

21

22 9. Actueel vanuit andere invalshoeken

23 10. Denk ook aan Denk ook aan menswaardige omstandigheden: huisvestiging, illegaliteit, NEN 4400, European Legal Labour Certificate,. Overgangsmaatregelen arbeidscontracten: 1/1/2014 gedaan Bulgarije en Roemenië; overgang Kroatië Diverse regeringsmaatregelen rond zwartwerk, =

24

25 11. Conclusie Communicatie is niet eenvoudig Ook cultuur bepaalt manier van (veilig) handelen Ethische overwegingen Geen nieuw probleem maar door internationalisering meer aan oppervlakte

De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport

De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport 1-12-2014 3 Voorwoord Beste lezer, Het ACV en het ABVV zijn beiden sterk vertegenwoordigd op de Belgische werkvloer.

Nadere informatie

Handreiking Taal en veiligheidsrisico s

Handreiking Taal en veiligheidsrisico s Handreiking Taal en veiligheidsrisico s Taal en veiligheidsrisico s een praktische handreiking Uitgave: Stichting van de Arbeid April 2014 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk)

Nadere informatie

Naar een effectieve bescherming van kwetsbare werknemers in een globaliserende Belgische en Europese arbeidsmarkt.

Naar een effectieve bescherming van kwetsbare werknemers in een globaliserende Belgische en Europese arbeidsmarkt. Naar een effectieve bescherming van kwetsbare werknemers in een globaliserende Belgische en Europese arbeidsmarkt. Ter inleiding Politieke eisen OR.C.A. vzw. Verkiezingen Mei 2014 België beschikt over

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.11.2013 COM(2013) 837 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Het recht

Nadere informatie

Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013 Brussel, november 2013

Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013 Brussel, november 2013 Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013 Brussel, november 2013 Samenstelling Lieselot Vanduynslager en Johan Wets (Steunpunt Inburgering en Integratie HIVA) Jo Noppe (Studiedienst van de Vlaamse Regering)

Nadere informatie

Niet-begeleide. minderjarigen

Niet-begeleide. minderjarigen Niet-begeleide Niet-begeleide minderjarigen minderjarigen in België in België onthaal, terugkeer en integratie europees migratienetwerk 1 belgisch contactpunt 2 1 Het EMN heeft als doel om op het vlak

Nadere informatie

TIJDELIJK MIGRERENDE WERKNEMERS IN DE BOUWSECTOR IN DE EU

TIJDELIJK MIGRERENDE WERKNEMERS IN DE BOUWSECTOR IN DE EU De verbetering van de sociale integratie van migrerende werknemers in de Europese bouw- en houtnijverheid TIJDELIJK MIGRERENDE WERKNEMERS IN DE BOUWSECTOR IN DE EU EFBWW European Federation of Building

Nadere informatie

Advies Arbeidsmigratiebeleid

Advies Arbeidsmigratiebeleid Advies Arbeidsmigratiebeleid Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Staatssecretaris van Justitie Minister van Economische Zaken Staatssecretaris voor

Nadere informatie

Migratie na toetreding tot de EU: Van Polen naar Den Haag

Migratie na toetreding tot de EU: Van Polen naar Den Haag Migratie na toetreding tot de EU: Van Polen naar Den Haag Populaire versie Door: Michal Karczemski & Anne Boer In opdracht van: Radboud Universiteit Nijmegen, Movisie en Labyrinth onderzoek & advies 1

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

Toetsingskader voor een Vlaams decreet inzake de buitenlandse handel in militaire goederen. Sara Depauw & Kathleen Van Heuverswyn

Toetsingskader voor een Vlaams decreet inzake de buitenlandse handel in militaire goederen. Sara Depauw & Kathleen Van Heuverswyn Toetsingskader voor een Vlaams decreet inzake de buitenlandse handel in militaire goederen Sara Depauw & Kathleen Van Heuverswyn Achtergrondnota 7 juli 2010 COLOFON Auteurs Sara Depauw Kathleen Van Heuverswyn

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-1/40 BE Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-2/40 Inhoudsopgave. A. Algemene visie en doelstellingen B. Algemeen kader C. Definitie D. Roma

Nadere informatie

Migratie en de ondergrondse economie

Migratie en de ondergrondse economie Interculturele conflicten Migratie en de ondergrondse economie The more people know about fraud, the more they discuss it, and the better society can fight it (OLAF, Deterring Fraud by Informing the Public,

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

With support from European Union HET BELANG VAN VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK

With support from European Union HET BELANG VAN VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK With support from European Union Samenvatting HET CIBELES-PROJECT Het CIBELES-project werd in 2009 goedgekeurd door de Senior Labour Inspectors Committee (SLIC), het orgaan van de leidende ambtenaren van

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N ALG KMO-BELEID - Single Markt Act A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/JC/AS A D V I E S over DE SINGLE MARKET ACT (goedgekeurd door het Bureau op 24 februari 2011, bekrachtigd

Nadere informatie

Jaarverslag EU-GHS/CLP Helpdesk 2013. Datum 1 november 2014 Status Definitief

Jaarverslag EU-GHS/CLP Helpdesk 2013. Datum 1 november 2014 Status Definitief Jaarverslag EU-GHS/CLP Helpdesk 2013 Datum 1 november 2014 Status Definitief 1 Jaarverslag EU-GHS/CLP Helpdesk 2013 Datum 1 november 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam Voorlichting EU-GHS/CLP Versienummer

Nadere informatie

KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK. Versie 2015 02 20

KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK. Versie 2015 02 20 KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK Versie 2015 02 20 1 Inhoud Afkortingen... 5 Voorwoord... 8 A. Nationaal regelgevingskader: wet- en regelgeving...

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID DIENSTEN WAT BETREFT TAAL. Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene

OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID DIENSTEN WAT BETREFT TAAL. Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID VAN SOCIALE DIENSTEN WAT BETREFT TAAL Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene Voorwoord In kader van het Europees jaar voor de strijd

Nadere informatie

Gezinshereniging in België: kan men het bos nog door de bomen zien?

Gezinshereniging in België: kan men het bos nog door de bomen zien? 286 RECHTSLEER Gezinshereniging in België: kan men het bos nog door de bomen zien? S. Dawoud* 1_Inleiding De wetgeving over gezinshereniging was de laatste jaren aan heel wat wijzigingen onderhevig 1.

Nadere informatie

Geletterdheid in Nederland Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015

Geletterdheid in Nederland Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015 Geletterdheid in Nederland Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015 In dit Actieplan vindt u de plannen van het kabinet om de geletterdheid van de groep laaggeletterden in Nederland verder te bevorderen.

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2009 NAVB. Bundel Nr 124. Alcohol- en drugspreventie. in de bouw

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2009 NAVB. Bundel Nr 124. Alcohol- en drugspreventie. in de bouw DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2009 NAVB Bundel Nr 124 Alcohol- en drugspreventie in de bouw Inhoud Inleiding... 3 Wegwijs in dit NAVB dossier... 4 Vierde trimester 2009 Bundel Nr

Nadere informatie

arbeidsongeval? Dubbele pech voor werknemers zonder wettig verblijf

arbeidsongeval? Dubbele pech voor werknemers zonder wettig verblijf arbeidsongeval? Dubbele pech voor werknemers zonder wettig verblijf een handleiding uit de praktijk OR.C.A. Organisatie voor de Clandestiene Arbeidsmigranten Tous les êtres humains naissent libres et

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Versterking door verschillen

Versterking door verschillen Versterking door verschillen Een syndicaal actiepunt in bedrijven Versterking door verschillen Een syndicaal actiepunt in bedrijven 4 ACLVB Versterking door verschillen Een syndicaal actiepunt in bedrijven

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie