ASBESTOS Programma E XHIBITIONS ROTTERD A M I N TERNATIONA L B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASBESTOS 2015. Programma E XHIBITIONS ROTTERD A M I N TERNATIONA L B.V."

Transcriptie

1 ASBESTOS 2015 Programma E XHIBITIONS ROTTERD A M I N TERNATIONA L B.V.

2 Voorwoord

3 Geachte mevrouw, meneer, Voor u ligt het programmaboekje van de lezingen op het discussieplein van de vakbeurs Asbestos Het eerste jaar dat de Asbestbranche zich in al haar aspecten presenteert. Ruim 75 organisaties zijn deze twee dagen vertegenwoordigd in Ahoy. Niet alleen met een informatiestand maar ook met een vakinhoudelijke bijdrage, verwoord in een gevarieerd, kwalitatief goed programma. Twee dagen lang zal er elk uur op het discussieplein een presentatie / discussie / ronde tafel debat of werksessie zijn door en voor betrokkenen bij Asbest. De organisatie en het Comité van Aanbeveling verwacht met deze inhoudelijke bijdragen de beurs voor een groot publiek interessant te maken. Een woord van dank aan allen die dit discussieplein mogelijk hebben gemaakt. Ik wens u veel genoegen en inspiratie. Gert Abma Voorzitter ASBESTOS 2015 Daamen & van Sluis Accountants Belastingadviseurs Programma Asbestos

4 Woensdag 15 april De lezingen vinden plaats op het discussieplein op de beursvloer. Locatienummer: Podium 12.03

5 L1 Asbest: verleden, heden en toekomst Wo 15 april Spreker Organisatie Onderwerp uur Udo Waltman Search Asbest: verleden, heden en toekomst Sinds de invoering van het asbestverbod ruim twintig jaar geleden, heeft de asbestmarkt een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Op het gebied van weten regelgeving, professionaliteit en techniek. Waar staan we nu? En wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? In deze presentatie neemt Udo Waltman u mee door het verleden, het heden en de toekomst van de asbestketen in Nederland. En ver daarbuiten, in landen waar het delven van asbest nog aan de orde van de dag is. L2 Stichting Ascert: voor en door een professionele asbestverwijderingsbranche Wo 15 april Spreker mr. Kees (C.E.M.) van Dongen Organisatie Stichting Ascert Onderwerp Ascert heeft als door het ministerie van SZW aangewezen Beheerstichting een aantal taken voor het werkveld asbest. Kees van Dongen, voorzitter Stichting Ascert, vertelt wat de ambities van Ascert zijn voor de komende periode. Hij licht daar een relevant en actueel onderwerp uit. De korte lezing start met de rol en positie die Stichting Ascert heeft gekregen van het ministerie van SZW. De belangrijkste ambitie is het bieden van een zo praktisch mogelijke invulling van de wet- en regelgeving, samen met de belangrijkste spelers in de branche. De grootste uitdaging van dit moment betreft natuurlijk de verlaging van de grenswaarden. Alle partijen verbonden in de Stichting Ascert werken hard om de branche zo goed mogelijk te faciliteren op het moment dat de wetgever de nieuwe certificatieschema s vaststelt. Kees van Dongen zal in de lezing een relevant project uitlichten. Programma Asbestos

6 L3 Bouwen aan de toekomst: naar een nieuwe SC 540 Wo 15 april Spreker Organisatie Onderwerp uur de heer R. Heuff en de heer M.L.J. van der Mei VOAM- VKBA De nieuwe SC 540:2015 op hoofdlijnen Het certificatieschema SC 540 voor asbestinventarisatiebedrijven is recentelijk aangepast en zal binnenkort van kracht worden. In deze lezing worden de belangrijkste wijzigingen en verbeteringen toegelicht L4 Werksessie Verantwoordelijkheid en Vertrouwen Wo 15 april uur Spreker(s) Mark Geers en Ingmar Scheiberlich Organisatie inspectie SZW (iszw) en AT Osborne Aan de werksessie Verantwoordelijkheid en Vertrouwen, waarin het spanningsveld tussen opdrachtgever en opdrachtnemers centraal komt te staan, nemen totaal 20 genodigden deel. De werksessie start met een kort ontvangst alsmede een korte introductie over het spanningsveld tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (waar gaat het mis en waar gaat het wel goed). De deelnemers worden in vier groepen van verdeeld en gaan aan de hand van een aantal stellingen aan de slag om tot verschillende oplossingen te komen. De uitkomsten van deze werksessie worden in een artikel verwerkt en geplaatst op de website zodat deze voor alle geïnteresseerden zijn te vinden en te gebruiken. 6 - Programma Asbestos 2015

7 L5 Asbestslachtoffers in beeld De IAS Monitor Wo 15 april Spreker Organisatie Onderwerp uur Simone Aarendonk (S.A. Aarendonk) Instituut Asbestslachtoffers (IAS) Cijfers en kenmerken van asbestslachtoffers met asbestkanker (mesothelioom). Om wie gaat het, waar liggen de risico s Mensen met asbestkanker (mesothelioom) zijn vooral mannen die in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw in de bouw/installatiebranche, scheepsbouw en metaalen elektrotechnische industrie werkten en daar aan asbest zijn blootgesteld. Daarbij ging het vaak om isolerende, hittebestendige toepassingen van asbest. Deze gegevens komen uit de IAS Monitor van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Mensen die door contact met asbest in Nederland de ziekte mesothelioom (asbestkanker) of asbestose (stoflongen) hebben gekregen, kunnen via het IAS onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid van euro of voor een schadevergoeding van hun (ex-)werkgever tot euro. Het IAS onderzoekt bij alle aanvragen hoe het contact met asbest heeft plaatsgevonden. Sinds de oprichting in 2000 hebben meer dan 7000 mensen een aanvraag ingediend. De IAS Monitor laat op de IAS-website (www.ias.nl) zien wie de slachtoffers met mesothelioom zijn. Hieruit blijkt o.a. dat jaarlijks meer dan 500 mensen mesothelioom krijgen en dat dit aantal sinds 1990 bijna is verdubbeld (1990: 270, 2012: 522). Het gaat vooral om mannen (90%) die in het verleden met asbest hebben gewerkt, in beroepen als timmerman, monteur, bankwerker of bijvoorbeeld lasser. Meer dan driekwart is boven de 65 bij diagnose. Zij wonen veelal in gebieden waar in het verleden met asbest is gewerkt. Het gaat met name om de havens in Zeeland, Rijnmond en Noord-Oost Groningen, de industrie in Noord Holland, de mijnbouw en chemie in Zuid Limburg en de asbestverwerkende industrie in Twente rond Enschede (textiel) en Goor (Eternit fabriek). Programma Asbestos

8 ASBESTOS 2015 APP Voor alle informatie kunt u ook de app gebruiken. U kunt de app vinden in de stores: Beurs Asbestos. Of ga naar de website en klik op de link.

9 L6 Asbestslachtoffers Vereniging Nederland Wo 15 april uur Spreker Leon Widdershoven Organisatie Asbestslachtoffer Vereniging Nederland Onderwerp Wie of wat is AVN Ingaan wat de AVN is en doet. RTD Rondetafeldebat Asbestos Wo 15 april uur De internationale asbestbeurs Asbestos 2015 staat in het teken van exposanten, lezingen, workshops en presentaties. Daarnaast is er ruimte voor een Rondetafeldebat. Aan het einde van de eerste beursdag gaan experts uit alle hoeken van de asbestbranche met elkaar in gesprek. Onder leiding van Udo Waltman, bedrijfsdirecteur bij Search en lid van het comité van aanbevelingen, delen de tafelgasten hun droom voor de asbestketen met elkaar. Daarna wordt het debat aangewakkerd met scherpe stellingen en prikkelende thema s. Ook de aanwezigen op de beursvloer krijgen de gelegenheid om hun visie te delen op kansen en bottlenecks in het dagelijkse werk in de asbestbranche. Programma Asbestos

10 Donderdag 16 april De lezingen vinden plaats op het discussieplein op de beursvloer. Locatienummer: Podium Programma Asbestos 2015

11 L7 Landelijk Asbestvolgsysteem Do 16 april uur Spreker Freerk, F.K. Siegersma Organisatie Rijkswaterstaat Leefomgeving Infomil Onderwerp Webapplicatie Landelijk Asbestvolgsysteem Doorkijk door het Landelijk Asbestvolgsysteem; informeren waar het Landelijk Asbestvolgsysteem nu staat, wat is de toekomst L8 Risico s van asbest in gebruik zijnde situaties Do 16 april uur Lezing geannuleerd Programma Asbestos

12 L9 Tien praktisch tips om veilig werken te stimuleren Do 16 april uur Spreker Paul van Namen BEd. Organisatie BK ingenieurs Veel leidinggevenden en veiligheidsfunctionarissen kennen het probleem: hoe krijg ik het voor elkaar dat mensen gemotiveerd zijn om veilig te gaan werken. Met deze korte presentatie wil ik aan u uitleggen waarom en wanneer mensen veilig willen werken en waarom en wanneer niet. Aspecten zoals karakter, cultuur, straffen en belonen spelen hierbij een belangrijke rol. De verschillende aspecten worden door mij uitgelegd en ik eindig met 10 praktische tips. Naast veiligheidskundige is de heer Van Namen ook leraar. Hij spreekt dan ook vanuit zijn opleiding en ervaring op school waarbij het een belangrijk onderdeel is om te zorgen dat leerlingen gemotiveerd worden. Deze ervaring deelt hij graag met u. L10 Titel: Asbest in/en op het maaiveld Do 16 april uur Spreker Gijsbert Bos Organisatie Antea Group Onderwerp Asbest in/en op het maaiveld De spreker zal Hogere Veiligheidskundige Gijsbert Bos zijn. Het thema wat wij willen behandelen, is het dilemma asbest op maaiveld : onderzoeken volgens de SC540 of de NEN 5707 (dus sloop of bodem). Beide gevallen komen in de praktijk vaak voor. Dit thema raakt verschillende werkvelden Programma Asbestos 2015

13 L11 Gezondheidsrisico s van asbestvezels Do 16 april uur Spreker dr M.J.T. (Marcel) Brouns Organisatie Shield Group b.v Vezels langer dan 5 micron en dunner dan 3 micron kunnen een gevaar opleveren zijn voor de gezondheid. Het betreft hier dunne lange vezels met carcinogenen potentie (het vermogen kanker te veroorzaken). Deze potentie wordt groter bij vezels die splijtbaar zijn. Toelichting van de huidige grenswaardes vanuit wet- en regelgeving met uitleg en toelichting van 3 micron vezeldikte. L12 Verantwoordelijkheid opdrachtgever op asbestwerken Do 16 april Spreker Organisatie Onderwerp uur Henk (H.F.) Onderstal Best Opleidingen BV, Lid Centraal College van Deskundigen ASCERT, internationaal asbestkonsulent en tevens voorzitter van de branchevereniging voor asbestopleiders VAO Elke opdrachtgever krijgt de asbestklus die men verdient Het gaat er om dat opdrachtgevers zich nauwelijks verdiepen in de asbestmaterie, want het gebeurd toch door gecertificeerde bedrijven. Men dient een aantal zaken vooraf te onderzoeken voordat men een bedrijf opdracht geeft. Daarnaast zal ik wat handvatten delen hoe men een asbestwerk kan beoordelen. Programma Asbestos

14 Woensdag 15 april Openingstijden beurs: uur Officiële opening mr. Kees (C.E.M.) van Dongen, Stichting ASCERT de officële opening zal worden gevolgd door een openingshandeling met de voorzitters VVTB - Fene Lab - VAVB - VERAS en VOAM - VKBA. L Asbest: verleden, heden en toekomst Udo Waltman Search L Stichting Ascert: voor en door een professionele asbestverwijderingsbranche mr. Kees (C.E.M.) van Dongen Stichting Ascert L Bouwen aan de toekomst: naar een nieuwe SC 540 de heer R. Heuff en heer M.L.J. van der Mei VOAM- VKBA L Werksessie: verantwoordelijkheid en Vertrouwen Mark Geers en Ingmar Scheiberlich inspectie SZW en AT Osborne L Asbestslachtoffers in beeld De IAS Monitor Simone Aarendonk Instituut Asbestslachtoffers (IAS) L Asbestslachtoffer Vereniging Nederland Leon Widdershoven Asbestslachtoffer Vereniging Nederland Ronde tafel debat Onder leiding van Udo Waltman Search 14 - Programma Asbestos 2015

15 Donderdag 16 april Openingstijden beurs: uur L Landelijk Asbestvolgsysteem Freerk, F.K. Siegersma Rijkswaterstaat Leefomgeving Infomil L Risico s van asbest in gebruik zijnde situaties lezing geannuleerd L Tien praktische tips om veilig werken te stimuleren Paul van Namen BEd. BK ingenieurs L Asbest in/en op het maaiveld Gijsbert Bos Antea Group L Gezondheidsrisico s van asbestvezels dr M.J.T. (Marcel) Brouns Shield Group b.v. L Verantwoordelijkheid opdrachtgever op asbestwerken Henk (H.F.) Onderstal Best Opleidingen BV, Lid Centraal College van Deskundigen ASCERT, internationaal asbestkonsulent en tevens voorzitter van de branchevereniging voor asbestopleiders VAO Sluiting beurs Gert Abma Voorzitter Asbestos 2015 Programma Asbestos

16 ASBESTOS 2015 E XHIBITIONS ROTTERD A M I N TERNATIONA L B.V. Exhibitions Rotterdam International BV s-lands Werf GB Rotterdam Locatie Asbestos 2015 Ahoy Rotterdam Datum beurs Woensdag 15 en donderdag 16 april Openingstijden Woensdag 15 april van tot uur en donderdag 16 april van uur tot uur.

Instituut Asbestslachtoffers

Instituut Asbestslachtoffers Instituut Asbestslachtoffers Verslag over 2011 Instituut Asbestslachtoffers (IAS) Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming

Nadere informatie

5 jaar. Verslag lustrumcongres 15 jaar IAS: hoe ziet de toekomst eruit?

5 jaar. Verslag lustrumcongres 15 jaar IAS: hoe ziet de toekomst eruit? 5 jaar Verslag lustrumcongres 15 jaar IAS: hoe ziet de toekomst eruit? maandag 26 januari 2015 inhoudsopgave Machiel van der Woude Opening Lustrumcongres 3 Rob van der Heijden 15 jaar IAS 4 Mariette Hamer

Nadere informatie

Instituut Asbestslachtoffers

Instituut Asbestslachtoffers Instituut Asbestslachtoffers Verslag over 2010 Instituut Asbestslachtoffers (IAS) Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming

Nadere informatie

Instituut Asbestslachtoffers

Instituut Asbestslachtoffers Instituut Asbestslachtoffers Verslag over 2009 Instituut Asbestslachtoffers (IAS) Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming

Nadere informatie

Instituut Asbestslachtoffers

Instituut Asbestslachtoffers Instituut Asbestslachtoffers Verslag over 2008 Instituut Asbestslachtoffers (IAS) Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming

Nadere informatie

Instituut Asbestslachtoffers

Instituut Asbestslachtoffers Instituut Asbestslachtoffers Verslag over 2006 Instituut Asbestslachtoffers (IAS) Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) bemiddelt sinds 2000 tussen asbestslachtoffers en hun (ex) werkgevers om gezondheidsschade

Nadere informatie

Update 2015. De feiten op een rij

Update 2015. De feiten op een rij Update 2015 Beste lezer Voorwoord Vroeger hebben we asbest als branche nog wel eens onderschat; inmiddels is het topprioriteit, vertelde Titia Siertsema, voorzitter van UNETO-VNI op het laatste Nationale

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Doelstelling van de organisatie blz 2. Structuur van de organisatie 4. Werkwijzwe van de organisatie 5. Lotgenotencontact 6

INHOUDSOPGAVE. Doelstelling van de organisatie blz 2. Structuur van de organisatie 4. Werkwijzwe van de organisatie 5. Lotgenotencontact 6 WERKPLAN 2014-2017 INHOUDSOPGAVE Doelstelling van de organisatie blz 2 Structuur van de organisatie 4 Werkwijzwe van de organisatie 5 Lotgenotencontact 6 Activiteiten 7 Jaarvergadering 7 Ledenvergadering

Nadere informatie

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Bijdrage van Ruud de Hollander, hoofd Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, tijdens het jaarseminar Verbond van Verzekeraars Compliance

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Opmars payrollen zet door

Opmars payrollen zet door Pag 1 VPO Actueel Nr 1 November 2010 Opmars payrollen zet door Het aantal payroll-krachten op de Nederlandse arbeidsmarkt blijft de komende jaren naar verwachting toenemen. In 2009 groeide dit aantal naar

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap Eindverslag 12 december 2014 Er wordt veel gestuurd op prijs en te weinig op prestatie. Zelfs weerstand om fact-based projecten tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Fusie slaat brug tussen Wabo en Wro

Fusie slaat brug tussen Wabo en Wro In deze nieuwsbrief 1 Roxit en Gemnet gaan officieel partnerschap aan 2 Roxit en Dezta samen verder 3 Goede doel profiteert van klantonderzoek 4 Gebruiksgemak centraal in update 5 Koppeling is meer dan

Nadere informatie

Welkomstwoord mevr. J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga- Autsema, voorzitter Instituut Asbestslachtoffers

Welkomstwoord mevr. J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga- Autsema, voorzitter Instituut Asbestslachtoffers Welkomstwoord mevr. J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga- Autsema, voorzitter Instituut Asbestslachtoffers Vandaag, 26 januari 2005, bestaat het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) op de kop af vijf jaar. Dat is een

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage ARBO/A&V/2005/102697

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage ARBO/A&V/2005/102697 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder.

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. Met de AVS op weg. Elaine Toes met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor hun inbreng

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Leeratelier Netwerkend Werken

Leeratelier Netwerkend Werken Leeratelier Netwerkend Werken 1 Voorwoord De verhoudingen veranderen De verhouding tussen overheid, markt en samenleving is voortdurend in beweging. Om publieke doelen te realiseren, zoeken overheden steeds

Nadere informatie

Uitnodiging ISO Inwerkweekend

Uitnodiging ISO Inwerkweekend Uitnodiging ISO Inwerkweekend 26 en 27 september 2015 Beste lidorganisatie en andere (de)centrale medezeggenschapsraden, In navolging op de vooraankondiging hierbij de officiële uitnodiging voor het ISO

Nadere informatie

Een nieuw kwaliteitsprogramma binnen de zorgsector IMAGINE: DOKTERS IN THE LEAD

Een nieuw kwaliteitsprogramma binnen de zorgsector IMAGINE: DOKTERS IN THE LEAD 20 De IMAGINEbijeen komsten zijn bedoeld om te inspireren en om instrumenten aan te reiken. Een nieuw kwaliteitsprogramma binnen de zorgsector IMAGINE: DOKTERS IN THE LEAD Onlangs startte een nieuw kwaliteitsprogramma

Nadere informatie

Interviews met collegamarketeers

Interviews met collegamarketeers Interviews met collegamarketeers ONDERLING ONDERLIGGEND ONDERWERP ONDERSTEUNEND ONDERZOEK ONDERTUSsEN 5 Laat zien welke unieke kennis je in huis hebt Marketeer Zakelijke Markt PostNL heeft te maken met

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Programma Ouderenwerk 2012

Programma Ouderenwerk 2012 Programma Ouderenwerk 2012 10 september 14 september (week 37) 1 Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met ActivAge, onderzoek, training en advies in de sociale sector. De Oranje Fonds Zomerschool

Nadere informatie

Instituut Asbestslachtoffers

Instituut Asbestslachtoffers Instituut Asbestslachtoffers 0 jaar Aanloop en de jaren 2000-2009 Instituut Asbestslachtoffers (IAS) Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op

Nadere informatie