Laan van Heemstede 56 A 3297AJ PUTTERSHOEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laan van Heemstede 56 A 3297AJ PUTTERSHOEK"

Transcriptie

1 Laan van Heemstede 56 A 3297AJ PUTTERSHOEK Referentienummer mei 2012 Datum 21 mei 2012 Makelaardij de Jong B.V. te PUTTERSHOEK

2 I N H O U D Inhoud Leeswijzer 1 Object 1.1 Kadastrale kenmerken 1.2 Kadastraal plan 1.3 Luchtfoto 2 Bodemkwaliteit 2.1 Het perceel Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit Kadaster Gemeentelijke bodeminformatie 2.2 De omgeving van het perceel Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit Gemeentelijke Lijst met Bodemonderzoeken 2.3 Bodemkaarten 3 Verkeerslawaai 3.1 Geluidsbelasting 3.2 Kaart Verkeerslawaai 4 Overlast door bedrijven 4.1 Bedrijfsactiviteiten 4.2 Kaart Overlast door bedrijven Contact Informatiebronnen Verantwoording Referentienummer: Pag. 2

3 L E E S W I J Z E R Leeswijzer De Landmark Milieuscan informeert u over de milieukwaliteit van een perceel en de directe omgeving daarvan. Op grond van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper van een object verplicht de koper alle belangrijke feiten over het te verkopen object mee te delen. De koper is op zijn beurt verplicht zich goed te informeren. Het gaat hierbij niet alleen om het pand zelf, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over de milieukwaliteit van het perceel en zijn omgeving. Zijn er aanwijzingen dat de bodem op het perceel is verontreinigd, of is er sprake van veel lawaai door het verkeer? Zijn er bedrijfsactiviteiten in de omgeving die tot gevaar of overlast kunnen leiden? Het antwoord op deze vragen kan van belang zijn voor de gebruiksmogelijkheden van het object en daarmee voor de waarde ervan. Met de Landmark Milieuscan kunt u bovengenoemde vragen doeltreffend beantwoorden. Bij de Landmark Milieuscan hoort een Milieuverklaring. Daarin geeft het milieuadviesbureau CSO een professioneel oordeel over de gepresenteerde informatie en bij bodemverontreiniging welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. De informatie in de Landmark Milieuscan is verdeeld over vier hoofdstukken en een aantal bijlagen: 1. Object: bevat kadastrale kenmerken van het perceel dat bij het ingevoerde adres hoort, alsmede een kadastrale kaart en een luchtfoto van het perceel en de omgeving. 2. Bodemkwaliteit: behandelt de kwaliteit van de bodem op het perceel en in de directe omgeving daarvan. 3. Verkeerslawaai: geeft een indruk van mogelijke geluidsoverlast door het verkeer. 4. Overlast door bedrijven: gaat in op eventuele overlast door bedrijven in de buurt. Dit rapport is vrijwel volledig geautomatiseerd tot stand gekomen. Nazca IT Solutions B.V. heeft daarvoor speciale computerprogramma's geschreven en heeft toegang tot gegevens van: het Kadaster, het rijk, provincies, gemeenten, bedrijven en het internet. Het kan voorkomen dat voor bepaalde onderwerpen geen informatie beschikbaar is bij een leverancier van Nazca IT Solutions B.V. In deze gevallen gebruiken wij de afkorting "g.g.a." (geen gegevens aanwezig) of is in tabellen een "-" teken geplaatst. Alle kaarten in de Landmark Milieuscan zijn op het noorden gericht. De bij de kaarten vermelde schaal is geldig voor een afdruk op A4 formaat. De Verantwoording behandelt de kwaliteit van de informatie en de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Nazca IT Solutions B.V. Indien u dit rapport bij Nazca IT Solutions B.V. heeft besteld, zijn de algemene voorwaarden daarbij onder uw aandacht gebracht. U kunt ze desgewenst raadplegen op In de Gebruiksvoorwaarden is aangeven welk gebruik u van het rapport kunt maken en hoe de aansprakelijkheid voor de inhoud van het rapport is geregeld. De Landmark Milieuscan is niet bedoeld voor toepassing op bedrijfsmatig onroerend goed. Referentienummer: Pag. 3

4 O B J E C T Hoofdstuk 1 Object Bij het bestellen van de Landmark Milieuscan heeft u een adres opgegeven. Via het Kadaster hebben wij aan dit adres een perceel gekoppeld. In dit hoofdstuk vindt u de Kadaster-gegevens over adres, perceel en object. Met een kaart van het Kadaster en een luchtfoto krijgt u zicht op de omgeving van het perceel. 1.1 Kadastrale kenmerken In de tabel hieronder vindt u de gegevens van het Kadaster over dit perceel. Kadastraal perceel Kadastrale aanduiding PUTTERSHOEK E 108 Datum samenstelling bericht :35:09 Toestand per Perceelgrootte 5 a 65 ca Omschrijving kadastraal object WONEN Locatie Laan van Heemstede 56A 3297AJ PUTTERSHOEK X-coördinaat Y-coördinaat Referentienummer: Pag. 4

5 O B J E C T 1.2 Kadastraal plan Adres 42 Huisnummer Laan van Heemstede 56A 1234 Kadastraal perceelnummer 3297AJ Bebouwing PUTTERSHOEK Grenzen kadastraal perceel object Kadastrale Aanduiding PUTTERSHOEK E 108 PTH01E 00108G0000 Schaal circa 1: (bij A4) Aan deze kaart kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. Grenzen kadastraal perceel Datum samenstelling bericht: :35:09 Toestandsdatum: Referentienummer: Pag. 5

6 OBJECT 1.3 Luchtfoto Adres Laan van Heemstede 56A 3297AJ PUTTERSHOEK Referentienummer: Schaal luchtfoto circa 1: (bij A4) Afstand tot object 100 m Afstand tot object 200 m Schaal overzichtkaart circa 1: (bij A4) kader luchtfoto Jaar van opname: 2009 Pag. 6

7 B O D E M K W A L I T E I T Hoofdstuk 2 Bodemkwaliteit Het perceel Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit Is de locatie geregistreerd in het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit? De locatie komt niet voor in het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit. Ook bestaat geen overlap met een verontreiniging die op een ander perceel voorkomt. Voor dit adres zijn dus geen vermoedens of feiten over ernstige bodemverontreiniging geregistreerd. Is er in het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit een olietank geregistreerd? In het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit staat voor dit adres geen olietank geregistreerd. Staan in het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit verwijzingen naar asbest? In het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit zijn geen verwijzingen naar asbest aangetroffen Kadaster Is er sprake van een kadastrale aantekening volgens artikel 55 van de Wet bodembescherming? Voor dit perceel bestaat geen kadastrale aantekening Wet bodembescherming. Is er in het Kadaster een olietank geregistreerd? In het Kadaster is bij dit adres geen aantekening opgenomen over de aanwezigheid van een ondergrondse olietank Gemeentelijke bodeminformatie Komt het adres voor op de Gemeentelijke Lijst met bodemonderzoeken? De gemeente heeft Nazca IT Solutions B.V. een lijst verstrekt met daarop de adressen waar bodemonderzoek is verricht. Dit adres komt niet voor op deze lijst. Staan in de Gemeentelijke Lijst met Bodemonderzoeken verwijzingen naar asbest? In de gegevens die de gemeente heeft verstrekt zijn geen verwijzingen naar asbest aangetroffen. Is er een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart beschikbaar? De gemeente beschikt niet over een Bodemkwaliteitskaart. Daarom zijn uitspraken over diffuse verontreiniging en de gevolgen daarvan voor grondverzet en gebruiksfuncties niet mogelijk. Een deel van de Bodemkwaliteitskaart vindt u op de Bodemkwaliteitskaart aan het eind van dit hoofdstuk. Referentienummer: Pag. 7

8 B O D E M K W A L I T E I T De omgeving van het perceel Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit Is er in het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit binnen een afstand van 25 meter van het perceel bodemverontreiniging geregistreerd? Nazca IT Solutions B.V. heeft gecontroleerd of in het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit in de directe omgeving van het perceel locaties voorkomen waar sprake is - of zou kunnen zijn - van ernstige bodemverontreiniging. Dat is niet het geval. Is er in het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit binnen een afstand van 25 meter van het perceel een olietank geregistreerd? In het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit is binnen een afstand van 25 meter vanaf dit perceel niets over tanks opgenomen Gemeentelijke Lijst met Bodemonderzoeken Zijn er volgens de Gemeentelijke Lijst met Bodemonderzoeken binnen een afstand van 25 meter van dit perceel locaties waar bodemonderzoek is uitgevoerd? De gemeente heeft Nazca IT Solutions B.V. een lijst verstrekt met daarop de adressen waar bodemonderzoek is verricht. De gemeentelijke lijst meldt binnen een afstand van 25 meter van dit perceel de volgende locatie(s) waar bodemonderzoek heeft plaats gevonden: Bodemonderzoeken Landmarkcode Locatieomschrijving Straat Huisnummer Postcode Plaatsnaam Onderzoeksbureau Rapportnummer Einddatum onderzoek Conclusie Vervolgactie BO-1-1 Laan van Heemstede 60 LAAN VAN HEEMSTEDE AJ PUTTERSHOEK terron Conclusie: - ; Asbest Status: - ; voldoende onderzocht Bodemonderzoeken Landmarkcode Locatieomschrijving Straat Huisnummer Postcode Plaatsnaam Onderzoeksbureau Rapportnummer Einddatum onderzoek Conclusie Vervolgactie BO-1-2 Laan van Heemstede 54A (voorheen 54) LAAN VAN HEEMSTEDE 54 A 3297AJ PUTTERSHOEK ign M Conclusie: - ; Asbest Status: - ; voldoende onderzocht Referentienummer: Pag. 8

9 B O D E M K W A L I T E I T 2.3 Bodemkaarten Waar liggen de hierboven genoemde lokale bronnen van bodemverontreiniging? De ligging van deze locatie(s) vindt u op de kaart "Bodemverontreiniging" aan het eind van dit hoofdstuk. Waar gelden eventuele beperkingen als gevolg van diffuse bodemverontreiniging in de buurt van het adres? Voor het antwoord verwijzen wij naar paragraaf "Is er een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart beschikbaar?". Referentienummer: Pag. 9

10 B O D E M K W A L I T E I T Kaart Bodemverontreiniging (mogelijk) ernstige verontreiniging op adres (bron: Landsdekkend Beeld; code LDB-cijfer) (mogelijk) ernstige verontreiniging in omgeving (bron: Landsdekkend Beeld; code LDB-cijfer) Bodemonderzoek op adres (bron: Gemeente; code BO-cijfer) Bodemonderzoek in omgeving (bron: Gemeenten; code BO-cijfer) Tanks op adres (bron: Landsdekkend Beeld; code T-cijfer) Tanks in omgeving (bron: Landsdekkend Beeld; code T-cijfer) Huisnummer Kadastraal perceelnummer Bebouwing Grenzen kadastraal perceel object Grenzen kadastraal perceel 25 meter vanaf perceelgrens Betreft alleen bronnen en/of onderzoeken binnen 25 meter van de perceelsgrens. Schaal circa 1 : (bij A4) adres: Laan van Heemstede 56A, 3297AJ, PUTTERSHOEK Referentienummer: Pag. 10

11 B O D E M K W A L I T E I T Bodemkwaliteitskaart Grenzen kadastraal perceel Ernstig verontreinigde zone (mogelijke beperking voor grondverzet én mogelijke beperking voor gebruik) Mogelijke beperking gebruik. Mogelijke beperking grondverzet. Uitgezonderde gebieden: Het gebied waarin de locatie ligt, is niet opgenomen in de bodemkwaliteitskaart Schaal circa 1 : (bij A4) adres: Laan van Heemstede 56A, 3297AJ, PUTTERSHOEK Referentienummer: Pag. 11

12 V E R K E E R S L A W A A I Verkeerslawaai Geluidsbelasting Wat is de gemiddelde geluidsbelasting in de omgeving van het object door wegverkeer, luchtvaart en railverkeer? De gemiddelde geluidsbelasting in de omgeving bedraagt37-41 db(a) L. den 3.2 Kaart Verkeerslawaai Welke geluidsniveaus zijn van toepassing in de buurt van het adres? De kaart "Verkeerslawaai" op de volgende pagina geeft een beeld van de geluidsniveaus in de buurt van het adres. Referentienummer: Pag. 12

13 V E R K E E R S L A W A A I Kaart Verkeerslawaai Stiltegebied Adres: Laan van Heemstede 56A, 3297AJ, PUTTERSHOEK Rustige huiskamer Schaal circa 1 : (bij A4) Restaurant Stofzuiger op 1 meter Drilboor op 1 meter Referentienummer: Pag. 13

14 O V E R L A S T D O O R B E D R I J V E N Overlast door bedrijven Bedrijfsactiviteiten Welke bedrijfsactiviteiten veroorzaken overlast op het adres? Er zijn geen bedrijven aangetroffen waarvan de overlastcontour zich uitstrekt tot het adres. Welke bedrijfsactiviteiten in de omgeving van het adres veroorzaken overlast? Binnen een afstand van 100 meter van het object zijn geen bedrijfactiviteiten gevonden die overlast veroorzaken. 4.2 Kaart Overlast door bedrijven Waar liggen de bedrijven die overlast veroorzaken? De ligging van de bedrijven ten opzichte van het adres vindt u op de kaart "Overlast door bedrijven" op de volgende pagina. Referentienummer: Pag. 14

15 O V E R L A S T D O O R B E D R I J V E N Gevaar Geluid Geur Stof Kaart Overlast door bedrijven Object Schaal circa 1 : (bij A4) Bedrijfslocatie Gevaar Geluid Geur Stof Afstand tot object 100m Adres: Laan van Heemstede 56A, 3297AJ, PUTTERSHOEK Indien in de kaarten rond een bedrijf geen contour is aangegeven voor een specifiek type overlast, dan veroorzaakt dat bedrijf dit type overlast niet. Sommige bedrijven vallen niet op de kaart maar hebben wel een overlastcontour die zich uitstrekt tot op het gebied van deze kaart. Deze bedrijven zijn niet opgenomen in de tabellen van paragraaf 4.1. Referentienummer: Pag. 15

16 C O N T A C T E N I N F O R M A T I E B R O N N E N Contact Landmark Milieuscan is een product van Nazca IT Solutions B.V. Telefoon Internet Informatiebronnen Landmark Milieuscan bevat informatie van onder meer Voor dit product is gebruik gemaakt van informatie van het Nederlandse Kadaster (datum: ) Referentienummer: Pag. 16

17 V E R A N T W O O R D I N G Verantwoording Data en kwaliteit Nazca IT Solutions B.V. streeft er naar om juiste, volledige en accurate rapporten op te stellen. Daarom test zij de kwaliteit van gegevensbestanden vóór gebruik uitvoerig. De gebruikte gegevensbestanden zijn in de regel eigendom van andere partijen. Nazca IT Solutions B.V. richt de bestanden dus niet zelf in en houdt deze ook niet zelf bij. Wel overlegt Nazca IT Solutions B.V. zonodig met de beheerders van de gegevensbestanden over het verbeteren ervan. Bij onvolkomenheden in de gegevens zal Nazca IT Solutions B.V. de betreffende leverancier op de hoogte stellen. De omstandigheden waarover Nazca IT Solutions B.V. rapporteert zijn aan verandering onderhevig. Het verwerken van deze veranderingen in de gegevensbestanden vergt enige tijd. Dit kan de juistheid, de volledigheid en de zorgvuldigheid van de rapporten beïnvloeden. Bij beslissingen die u op basis van de rapportage neemt, moet u hiermee rekening houden. Het oordeel in de Landmark Milieuscan over bodemverontreiniging is gebaseerd op informatie over het perceel en de directe omgeving daarvan die in openbare gegevensbestanden voorkomt. De informatie van Nazca IT Solutions B.V. laat de onderzoeksplicht en verantwoordelijkheid van de gebruiker onverlet. Wij adviseren iedereen die de aankoop van een object overweegt om daarnaast ook zelf te onderzoeken of de verkoper in het bezit is van informatie over mogelijke bodemverontreiniging of over andere onderwerpen die van belang kunnen zijn voor het object en de waarde daarvan. Uit een gegevensbestand is niet altijd te herleiden voor welke locatie de gegevens gelden. In die gevallen kunnen wij de gegevens uit het bestand niet in de Landmark Milieuscan overnemen. De Landmark Milieuscan is alleen geldig voor het kadastrale perceel dat is vermeld in de tabel in paragraaf 1.1 en de kaart in paragraaf 1.2. Informatie over opstallen is in dit rapport niet opgenomen. Milieuverklaring Deze rapportage is onlosmakelijk verbonden met de Milieuverklaring, referentienummer Gebruiksvoorwaarden Het auteursrecht en het databankrecht op dit rapport en de onderdelen daarvan berusten bij Nazca IT Solutions B.V. en haar licentiegevers. U mag dit rapport en de daarin opgenomen informatie voor u zelf gebruiken. Als u beroepshalve werkt met de rapporten van Nazca IT Solutions B.V. - overeenkomstig de daarover door u en Nazca IT Solutions B.V. gemaakte afspraken - is het toegestaan het rapport of de inhoud anderszins te gebruiken, zoals commercieel exploiteren en verwerken in een ander document, dienst of product. Nazca IT Solutions B.V. sluit haar aansprakelijkheid en die van haar toeleveranciers uit voor enige schade als gevolg van onjuistheden, fouten of omissies in de informatie of daarop gebaseerde beslissingen. Het rapport is niet gebaseerd op een fysieke inspectie van de woning en de omgeving daarvan, zodat Nazca IT Solutions B.V. niet kan garanderen dat de betreffende informatie in het rapport in alle opzichten volledig, nauwkeurig of juist is. U dient zelf de staat van het perceel en de opstallen te (laten) inspecteren en na te gaan of het geheel geschikt is voor het beoogde gebruik, en het benodigde onderzoek te doen ter vaststelling van de waarde van de onroerende zaak. Algemene voorwaarden Op dit rapport en de dienstverlening van Nazca IT Solutions B.V. zijn de algemene voorwaarden van Nazca IT Solutions B.V. van toepassing. Indien u dit rapport bij Nazca IT Solutions B.V. heeft besteld, heeft u aanvaard dat de Algemene Voorwaarden van Nazca IT Solutions B.V.van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn te downloaden van Een kopie van de Algemene Voorwaarden wordt op verzoek toegezonden. Vragen Bij vragen over de inhoud van dit rapport kunt u contact opnemen met de helpdesk van Nazca IT Solutions B.V. of ). Referentienummer: Pag. 17

Mauritsstraat HW UTRECHT

Mauritsstraat HW UTRECHT Mauritsstraat 96 3583HW UTRECHT Referentienummer 1214461529 Datum 13 juli 2011 Nazca IT Solutions DEMO te NIEUWEGEIN I N H O U D Inhoud Leeswijzer 1 Object 1.1 Kadastrale kenmerken 1.2 Kadastraal plan

Nadere informatie

2 maart Woonzeker Milieuscan. Adres: Powered by: B L Tijdenskanaal West 1, 9566PB, VEELERVEEN Referentienummer: Datum: 02 maart 2010

2 maart Woonzeker Milieuscan. Adres: Powered by: B L Tijdenskanaal West 1, 9566PB, VEELERVEEN Referentienummer: Datum: 02 maart 2010 2 maart 2010 Woonzeker Milieuscan Adres: B L Tijdenskanaal West 1, 9566PB, VEELERVEEN Referentienummer: 1161042638 Datum: 02 maart 2010 Powered by: I N H O U D Inhoud Leeswijzer 1 Object 1.1 Kadastrale

Nadere informatie

22 september 2011. Landmark Planscan. Verbindingsweg 4, 9566PM, VEELERVEEN Referentienummer: Adres: Powered by. 1161063433 Datum: 22 september 2011

22 september 2011. Landmark Planscan. Verbindingsweg 4, 9566PM, VEELERVEEN Referentienummer: Adres: Powered by. 1161063433 Datum: 22 september 2011 22 september 2011 Landmark Planscan Adres: Verbindingsweg 4, 9566PM, VEELERVEEN Referentienummer: 1161063433 Datum: 22 september 2011 Powered by I N H O U D Verbindingsweg 4 9566PM VEELERVEEN Inhoud Leeswijzer

Nadere informatie

20 oktober 2011. Landmark Milieuscan. Adres: Referentienummer: Datum: Powered by: Ratelaar 15, 7577BS, OLDENZAAL 1139364181.

20 oktober 2011. Landmark Milieuscan. Adres: Referentienummer: Datum: Powered by: Ratelaar 15, 7577BS, OLDENZAAL 1139364181. 20 oktober 2011 Landmark Milieuscan Adres: Referentienummer: Datum: Ratelaar 15, 7577BS, OLDENZAAL 1139364181 20 oktober 2011 Powered by: I N H O U D Inhoud Leeswijzer 1 Object 1.1 Kadastrale kenmerken

Nadere informatie

25 september 2009. Woonzeker Planscan. Lageweg 72, 9698BR, WEDDE Referentienummer: Adres: Powered by. 1161036145 Datum: 25 september 2009

25 september 2009. Woonzeker Planscan. Lageweg 72, 9698BR, WEDDE Referentienummer: Adres: Powered by. 1161036145 Datum: 25 september 2009 25 september 2009 Woonzeker Planscan Adres: Lageweg 72, 9698BR, WEDDE Referentienummer: 1161036145 Datum: 25 september 2009 Powered by I N H O U D Lageweg 72 9698BR WEDDE Inhoud Leeswijzer 1 Luchtfoto

Nadere informatie

11 oktober Woonzeker Planscan. Veelerveensterweg 106, 9566PK, VEELERVEEN Referentienummer: Adres: Powered by Datum: 11 oktober 2010

11 oktober Woonzeker Planscan. Veelerveensterweg 106, 9566PK, VEELERVEEN Referentienummer: Adres: Powered by Datum: 11 oktober 2010 11 oktober 2010 Woonzeker Planscan Adres: Veelerveensterweg 106, 9566PK, VEELERVEEN Referentienummer: 1161053352 Datum: 11 oktober 2010 Powered by I N H O U D Veelerveensterweg 106 9566PK VEELERVEEN Inhoud

Nadere informatie

4 maart 2014. Milieuscan. Adres: Referentienummer: Datum:

4 maart 2014. Milieuscan. Adres: Referentienummer: Datum: 4 maart 2014 Milieuscan Adres: Referentienummer: Datum: Abe Lenstrastraat 2, 7572EB, OLDENZAAL 113937005 04 maart 2014 I N H O U D Inhoud Leeswijzer 1 Object 1.1 Kadastrale kenmerken 1.2 Kadastraal plan

Nadere informatie

8 oktober Woonzeker Planscan. Krabbescheer 26, 9521HR, NIEUW BUINEN Referentienummer: Adres: Powered by Datum: 08 oktober 2010

8 oktober Woonzeker Planscan. Krabbescheer 26, 9521HR, NIEUW BUINEN Referentienummer: Adres: Powered by Datum: 08 oktober 2010 8 oktober 2010 Woonzeker Planscan Adres: Krabbescheer 26, 9521HR, NIEUW BUINEN Referentienummer: 1161053294 Datum: 08 oktober 2010 Powered by I N H O U D Krabbescheer 26 9521HR NIEUW BUINEN Inhoud Leeswijzer

Nadere informatie

stoom- hetelucht oven, een combimagnetron, een 5-pits gasstel, een rvs afzuigkap,

stoom- hetelucht oven, een combimagnetron, een 5-pits gasstel, een rvs afzuigkap, Overbruggingsgarantie Overbruggingsgarantie (compensatie voor dubbele woonlasten) is bespreekbaar. U kunt deze woning dus veilig aankopen voordat u uw eigen huis heeft verkocht. Vraag LAM ERA makelaars

Nadere informatie

13 juli 2009. Woonzeker Omgevingscan. 1e Barlagerweg 11, 9591TS, ONSTWEDDE Referentienummer: Adres: Powered by: 1161033797 Datum: 13 juli 2009

13 juli 2009. Woonzeker Omgevingscan. 1e Barlagerweg 11, 9591TS, ONSTWEDDE Referentienummer: Adres: Powered by: 1161033797 Datum: 13 juli 2009 13 juli 2009 Woonzeker Omgevingscan Adres: 1e Barlagerweg 11, 9591TS, ONSTWEDDE Referentienummer: 1161033797 Datum: 13 juli 2009 Powered by: I N H O U D 1e Barlagerweg 11 9591TS ONSTWEDDE Inhoud Leeswijzer

Nadere informatie

Bijlage 8: A.J. Schutter GWW Milieu, Verkennend onderzoek Beneden Oostdijk 58 te Oud-Beijerland, projectcode: 130201, d.d. februari 2013 bijlage 1 O N D E R Z O E K S L O K A T I E M E T B

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk. Legenda. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Onderzoeken

Bodeminformatie. Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk. Legenda. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Onderzoeken Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 25-meter straal Perceelgrenzen Locaties Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Historisch Bodembestand (HBB) Overzicht

Nadere informatie

Bodeminformatie. SOE00 (Soest) K HBB Bedrijven

Bodeminformatie. SOE00 (Soest) K HBB Bedrijven Bodeminformatie SOE00 (Soest) K 2383 Geselecteerde locatie 25-meter contour percelen gebouwen overig HBB Tankenbestand HBB Overig Onderzoeken Locaties Tanks HBB Bedrijven Gemeente Soest - Pagina 1 van

Nadere informatie

Hortensiastraat 5. 9404 SH Assen. Koopsom: 82.500 k.k. Actium. woonoppervlakte 60 m 2 perceeloppervlakte 139 m 2 2 slaapkamers te koop

Hortensiastraat 5. 9404 SH Assen. Koopsom: 82.500 k.k. Actium. woonoppervlakte 60 m 2 perceeloppervlakte 139 m 2 2 slaapkamers te koop Hortensiastraat 5 9404 SH Assen woonoppervlakte 60 m 2 perceeloppervlakte 139 m 2 2 slaapkamers te koop Koopsom: 82.500 k.k. Actium verkoop@actiumwonen.nl 0900-06 04 www.actiumwonen.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

25 september Woonzeker Omgevingscan. Koningstraat 15, 9561GD, TER APEL Referentienummer: Adres: Powered by: Datum: 25 september 2009

25 september Woonzeker Omgevingscan. Koningstraat 15, 9561GD, TER APEL Referentienummer: Adres: Powered by: Datum: 25 september 2009 25 september 29 Woonzeker Omgevingscan Adres: Koningstraat 15, 9561GD, Referentienummer: 116136147 Datum: 25 september 29 Powered by: I N H O U D Koningstraat 15 9561GD Inhoud Leeswijzer 1 Foto's in de

Nadere informatie

Bodem- en historische informatie

Bodem- en historische informatie Bodem- en historische informatie Auke Jansstrjitte 12 (BROEKSTERWALD) Legenda Locatie-ID Getoonde informatie in rapportage Onderzoek Verontreinigingscontour Saneringscontour Zorgmaatregel Slootdempingen

Nadere informatie

Oranjelaan 7 te Hilversum. Bodeminformatie. Legenda Geselecteerde locatie

Oranjelaan 7 te Hilversum. Bodeminformatie. Legenda Geselecteerde locatie Oranjelaan 7 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter contour Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Percelen (c) 2010 Gemeente Hilversum - Pagina 1 van 7-13-12-2012

Nadere informatie

Bodeminformatie. Albertus Perkstraat 109 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Albertus Perkstraat 109 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Albertus Perkstraat 109 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem!

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem! GeneraalBothastraat40 Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitCHARMANTEenGEMODERNISEERDEWOONHUISmetaanbouwenDIEPEZONNIGETUINophet

Nadere informatie

Vraagprijs) )175.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )175.000,=)kosten)koper) Tempeliersstraat47zw Haarlem Vraagprijs 175.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Deze29kamerBENEDENWONINGmetACHTERTUINligtaaneengezelligestraat,omdehoekvanhet

Nadere informatie

Atlas Rapportage. Adres: Fazantstraat 40 Alphen aan den Rijn. Kaartlagen

Atlas Rapportage. Adres: Fazantstraat 40 Alphen aan den Rijn. Kaartlagen Atlas Rapportage Adres: Fazantstraat 40 Alphen aan den Rijn Kaartlagen 1. Bodemonderzoeksrapport 2. Ondergrondse brandstoftanks 3. Meldingen Besluit bodemkwaliteit Afdrukdatum: 28-6-2017 Bodemonderzoeksrapport

Nadere informatie

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem!

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem! GijsbrechtvanAemstelstraat221 Haarlem Vraagprijs 185.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl IdealeSTARTERSWONING,gelegenineenrustigebuurtinhetpopulaireVONDELKWARTIER.Dewoning

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Tegelen, Industriestraat 79 Object Het post- en bestelkantoor, parkeerterrein en erf gelegen aan de Industriestraat 79 te Tegelen. Kadastrale aanduiding Gemeente Tegelen

Nadere informatie

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem!

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem! NieuweGracht34+36+38 Haarlem Vraagprijs 950.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl NieuweGracht34+36+389Haarlem BentuklaarvooreenPRACHTIGEUITDAGING?DitMONUMENTALEGRACHTENPANDmetachterliggende

Nadere informatie

Vraagprijs) )1.495.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )1.495.000,=)kosten)koper) CoenCuserhof39 Haarlem Vraagprijs 1.495.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl ZEERUNIEK,ROYAALenKARAKTERISTIEK,datzijndekernwoordenvanditRIJKSMONUMENT.Deze

Nadere informatie

Vraagprijs) )225.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )225.000,=)kosten)koper) Olmenstraat4rd Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEenruimedubbeleBOVENWONINGligtinderustigeenkindvriendelijkeBOMENBUURT.

Nadere informatie

30 maart Woonzeker Omgevingscan. Onstwedderweg 5, 9541AA, VLAGTWEDDE Referentienummer: Adres: Powered by: Datum: 30 maart 2010

30 maart Woonzeker Omgevingscan. Onstwedderweg 5, 9541AA, VLAGTWEDDE Referentienummer: Adres: Powered by: Datum: 30 maart 2010 3 maart 21 Woonzeker Omgevingscan Adres: Onstwedderweg 5, 9541AA, Referentienummer: 116144138 Datum: 3 maart 21 Powered by: I N H O U D Onstwedderweg 5 9541AA Inhoud Leeswijzer 1 Foto's in de straat 2

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Nuenen, Aardappeleterssteegje 4 Object Het voormalige post- en bestelkantoor met binnenterrein en ondergrond, gelegen op de hoek van de Margot Begemannstraat

Nadere informatie

8 oktober Woonzeker Omgevingscan. De Rail 63, 9503AX, STADSKANAAL Referentienummer: Adres: Powered by: Datum: 08 oktober 2009

8 oktober Woonzeker Omgevingscan. De Rail 63, 9503AX, STADSKANAAL Referentienummer: Adres: Powered by: Datum: 08 oktober 2009 8 oktober 29 Woonzeker Omgevingscan Adres: De Rail 63, 953AX, Referentienummer: 116136582 Datum: 8 oktober 29 Powered by: I N H O U D De Rail 63 953AX Inhoud Leeswijzer 1 Foto's in de straat 2 Luchtfoto

Nadere informatie

Page 1 of 1 Kadastraal bericht inzake grondpercelen Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens

Nadere informatie

provincie :: Utrecht Dienst Water en Milieu

provincie :: Utrecht Dienst Water en Milieu provincie :: Utrecht Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan ] 0] Postbus 80300 Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589] 11 Fax 030-2583042 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Bodeminformatie. Otto'slaan 2 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Otto'slaan 2 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Otto'slaan 2 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Brandstoftanks (c) 2013 Gemeente Hilversum - Pagina

Nadere informatie

Beusichem. Smalriemseweg, tegenover huisnr. 68a. Perceel agrarische grond, huidige cultuur akkerbouw Oppervlak 02.20.10 ha

Beusichem. Smalriemseweg, tegenover huisnr. 68a. Perceel agrarische grond, huidige cultuur akkerbouw Oppervlak 02.20.10 ha Beusichem Smalriemseweg, tegenover huisnr. 68a Perceel agrarische grond, huidige cultuur akkerbouw Oppervlak 02.20.10 ha Beusichem Smalriemseweg, tegenover huisnr. 68a Vraagprijs : Reacties van gegadigden

Nadere informatie

Fazantenlaan!39!! Heemstede!

Fazantenlaan!39!! Heemstede! Fazantenlaan39 Heemstede Vraagprijs 375.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Dezeroyale,UITGEBOUWDEHOEKWONINGmetoprit,ruimeGARAGEenzonnigeVOORIenACHTERTUIN

Nadere informatie

Clausstraat 15 Groningen

Clausstraat 15 Groningen Clausstraat 15 Groningen Deze onderhoudsvriendelijke tussenwoning met zonnige achtertuin op het noordwesten is een ideaal woonhuis voor starters. De woning is volledig voorzien van kunststofkozijnen met

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Wezep, Clematisstraat 2 Object Het voormalige post- en bestelkantoor met terrein en ondergrond, gelegen aan de Clematisstraat 2 te Wezep, aan de rand van het

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie. Valkenburg aan de Geul, Lindenlaan 19

Vrijblijvende objectinformatie. Valkenburg aan de Geul, Lindenlaan 19 Vrijblijvende objectinformatie Valkenburg aan de Geul, Lindenlaan 19 Object Het post- en bestelkantoor met bovenwoning op de hoek van de Lindenlaan en de Poststraat te Valkenburg aan de Geul. Kadastrale

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Wezep, Clematisstraat 2 Object Het (voormalige) post- en bestelkantoor met terrein en ondergrond, gelegen aan de Clematisstraat 2 te Wezep, aan de rand van het winkelcentrum

Nadere informatie

Veldhofstraat 122, 6471CL EYGELSHOVEN (38844)

Veldhofstraat 122, 6471CL EYGELSHOVEN (38844) Veldhofstraat 122, 6471CL EYGELSHOVEN (38844) Tussenwoning Het woonhuis met uitbouw, ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden. Souterrain: twee kelderruimtes: 2.00 x 4.74 m en 2.78 x 3.46 m. Begane grond:

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Amsterdam, Hoogoorddreef 2 Object Het Object is gelegen op de hoek van het Winkelcentrum Amsterdamse Poort in Amsterdam Zuid Oost. Kadastrale aanduiding Gemeente Weesperkarspel,

Nadere informatie

Bodeminformatie. Lindenheuvel 12A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Lindenheuvel 12A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Lindenheuvel 12A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Purmerend, Gedempte Where 1 Object Unieke herontwikkelingslocatie (tot winkels en woningen) op een prominente locatie nabij het centrum van Purmerend aan de Gedempte

Nadere informatie

Vraagprijs) )315.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )315.000,=)kosten)koper) Schouwtjeslaan43zw Haarlem Vraagprijs 315.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl RUIM,SFEERVOLENDIRECTTEBETREKKEN!DatzijndekenmerkenvandezeKARAKTERISTIEKE

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Haarlem, Californiëplein 16 Object Het (voormalige) post- en bestelkantoor met erf en ondergrond. Kadastrale aanduiding Gemeente Haarlem II Sectie Y Nummer 862 Groot 1.044

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Vriezenveen, Manitobaplein 12 en 13 Object Het post- en bestelkantoor met ondergrond, parkeergelegenheid en erf alsmede de naastgelegen woning aan het Manitobaplein

Nadere informatie

Rapport bodeminformatie

Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Percelen Perceelnummers Geselecteerd gebied Locatiegegevens Locatienaam Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt: x 258014.8 y 492124.2

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Hellevoetsluis, H. Heijermansstraat 1 Object Op een markante locatie gelegen (voormalig) post- en bestelkantoor met een ruim buitenterrein dat zich uitstekend

Nadere informatie

Basisinformatie Onroerend Goed

Basisinformatie Onroerend Goed Basisinformatie Onroerend Goed SdeB Aanmaakdatum: 27-12-2016 Pagina: 01 Informatie onroerend goed Algemeen Adres: Waachshaven 1 Postcode: 9001AC Plaats: Grou Gebruiksdoel (BAG): winkelfunctie Status: Verblijfsobject

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Geldrop, Molenstraat 2 Object Post- en bestelkantoor op een prominente hoeklocatie aan de Molenstraat 2 direct in het centrum van Geldrop. Kadastrale aanduiding

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE. Percelen landbouwgrond gelegen aan de Overbroeksestraat te Ochten ter grootte van 7.00.75 ha. Veenendaal, september 2014

VERKOOPBROCHURE. Percelen landbouwgrond gelegen aan de Overbroeksestraat te Ochten ter grootte van 7.00.75 ha. Veenendaal, september 2014 VERKOOPBROCHURE Percelen landbouwgrond gelegen aan de Overbroeksestraat te Ochten ter grootte van 7.00.75 ha Veenendaal, september 2014 KENDES RENTMEESTERS & ADVISEURS BV - WILTONSTRAAT 38 - POSTBUS 314-3900

Nadere informatie

Moddermanlaan 34, Groningen

Moddermanlaan 34, Groningen Moddermanlaan 34, Groningen Een karakteristiek herenhuis uit de jaren dertig met een zonnige tuin en een dakterras op het zuiden. Indeling: vestibule, hal, toilet, kelder (met sta-hoogte) met een aparte

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Groningen, Diamantlaan 1 Object Het betreft een businesspoint en een postsorteercentrum op bedrijventerrein Hoendiep direct naast de meubelboulevard. Kadastrale aanduiding

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Losser, De Brink 2 Object Het post- en bestelkantoor met bijbehorend buitenterrein aan het begin van het winkelcentrum De Brink. Kadastrale aanduiding Kadastraal bekend,

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Amsterdam, Klimopweg 5 Object Het kavel bouwgrond, gelegen aan de Klimopweg 5 te Amsterdam. Kadastrale aanduiding Gemeente Amsterdam K, Sectie K, nummer 7410, groot 4.510

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie. Keyenburg 351 te Rotterdam

Vrijblijvende objectinformatie. Keyenburg 351 te Rotterdam Vrijblijvende objectinformatie Keyenburg 351 te Rotterdam Object : Het TNT Post/bestelkantoor, parkeerterrein/erf gelegen aan het Keyenburg 351 in Rotterdam (Charlois). De grond is in erfpacht uitgegeven

Nadere informatie

Schoklandsestraat 19-b. 3083 PB Rotterdam. Koopsom: 52.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.

Schoklandsestraat 19-b. 3083 PB Rotterdam. Koopsom: 52.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars. Schoklandsestraat 19-b 3083 PB Rotterdam woonoppervlakte 45 m 2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 52.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Groenendaal 59 Groningen

Groenendaal 59 Groningen Groenendaal 59 Groningen Op een schitterende plek aan de zuidkant van Groningen in de gewilde wijk Helpman gelegen aan een ruim opgezette straat en met de tuin direct grenzend aan het Groenensteinpark,

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Groningen, Lavendelweg 37 Object Het betreft een businesspoint en een postsorteercentrum op het bedrijventerrein Ulgersmaborg aan de rand van een woonwijk. Kadastrale aanduiding

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Krommenie, Noorderhoofdstraat 10 Object Het bestelkantoor met aangebouwde laad en losruimte, fietsenstalling en opslagruimte, alsmede onder- en bijgelegen grond

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Lelystad, Stadhuisplein 51 Object Het postkantoor met bovengelegen verdiepingen en ruim achterterrein gelegen aan het Stadhuisplein 51 in Lelystad. Kadastrale

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Oldenzaal, Langestraat 5 Object Het object is gelegen aan de Langestraat 5 te Oldenzaal, nabij het winkelcentrum de Vijfhoek en het nieuwe winkelcentrum de Driehoek. Kadastrale

Nadere informatie

Delle 35. Koopsom: 182.500 k.k. 8421 RL Oldeberkoop. Actium verkoop@actiumwonen.nl 0900-06 04 www.actiumwonen.nl

Delle 35. Koopsom: 182.500 k.k. 8421 RL Oldeberkoop. Actium verkoop@actiumwonen.nl 0900-06 04 www.actiumwonen.nl Delle 35 8421 RL Oldeberkoop woonoppervlakte 109 m 2 perceeloppervlakte 390 m 2 3 slaapkamers te koop Koopsom: 182.500 k.k. Actium verkoop@actiumwonen.nl 0900-06 04 www.actiumwonen.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Bilthoven, Postlaan 1 Object Het bestelkantoor gelegen aan de Postlaan 1, hoek Anthonie van Leeuwenhoeklaan te Bilthoven. Kadastrale aanduiding Kadastraal bekend

Nadere informatie

Niet. Bevoegd Gezag. Bodem-loket Bodem-loket Algemene locatiegegevens. X X X /bodeminformatie/locatie/@sikb_id

Niet. Bevoegd Gezag. Bodem-loket Bodem-loket Algemene locatiegegevens. X X X /bodeminformatie/locatie/@sikb_id veldnaam volgens protocol SIKB 0101 locatiecode_bevoegd_gezag bis_loccode rapporteur_monitoring gegevensbeheerder naam straat huisnummer huisletter lettertoevoeging postcode omschrijving volgens protocol

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Hoofddorp, Kruisweg 636 Object Prima herontwikkelingslocatie (A1 en winkelgebied), gelegen op de hoek van de Kruisweg en de Nieuweweg, één van de hoeken van het kernwinkelgebied.

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie

Vrijblijvende projectinformatie Vrijblijvende projectinformatie Pikeursbaan 9 te Deventer TE KOOP/TE HUUR Pikeursbaan 9 te Deventer Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn

Nadere informatie

percelen cultuurgrond

percelen cultuurgrond percelen cultuurgrond gelegen nabij de Krakkedel te Doornenburg gezamenlijk groot 4.21.20 ha 1. Algemene beschrijving De onroerende zaak betreft een goed gevormde kavel cultuurgrond, gelegen nabij de doorgaande

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Hoorn, De Huesmolen 223 Object Het postkantoor, bestellerscentrum met aanhorigheden, voorzieningen, erf- en ondergrond gelegen in het winkelcentrum Huesmolen. Kadastrale

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Alkmaar, Hertog Aalbrechtweg 1 Object Het betreft het PostNL pand aan de Hertog Aalbrechtweg 1 te Alkmaar, momenteel nog in gebruik als businesspoint en postsorteercentrum.

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Etten-Leur, Stationsplein 2 Object Het postkantoor met erf, ondergrond en verdere aanhorigheden, gelegen Stationsplein 2 te Etten-Leur. Kadastrale aanduiding

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- Verkoopbrochure

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Goor, Stationslaan 2 Object Het post- en bestellerskantoor gelegen aan de Stationslaan 2, centraal gelegen in Goor. Kadastrale aanduiding Kadastraal bekend Gemeente Goor,

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Sittard, Engelenkampstraat 62 Object Het postkantoor met ondergrond gelegen aan de Engelenkampstraat 62 te Sittard. Kadastrale aanduiding Gemeente Sittard sectie D nummer

Nadere informatie

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties Bodemrapportage Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek Geselecteerde locatie 25-meter contour Bodemlocaties Onderzoek Adreslocaties Tanks Gemeente Heerlen - Pagina 1 van 10-01-06-2016 Welke informatie

Nadere informatie

TE KOOP. Gruytsweg K.K TD Warfstermolen. Makelaardij van der Wier O.G.

TE KOOP. Gruytsweg K.K TD Warfstermolen. Makelaardij van der Wier O.G. TE KOOP 45.000 K.K. Makelaardij van der Wier O.G. Provincialeweg 124 9865 AL Opende 0594-657401 info@makelaardijvanderwier.nl Gruytsweg 74 9852 TD Warfstermolen Gruytsweg 74 9852 TD Warfstermolen Inleiding

Nadere informatie

Cerespark 22 - Stevensbeek Vraagprijs: EUR ,-- k.k.

Cerespark 22 - Stevensbeek Vraagprijs: EUR ,-- k.k. Cerespark 22 - Stevensbeek Vraagprijs: EUR 399.000,-- k.k. Prima onderhouden royaal vrijstaand woonhuis met inpandige garage, carport en fraai ruime tuin met 2 tuinhuizen. Rustige ligging in woonwijk met

Nadere informatie

Bodemrapportage. Pascallaan 15 Lelystad. HBB-locaties

Bodemrapportage. Pascallaan 15 Lelystad. HBB-locaties Bodemrapportage Pascallaan 15 Lelystad WBB-locaties Geselecteerd gebied HBB-locaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt: X 162746 Y 498700 buffer: 250 meter Datum rapportage: 27-03-2015

Nadere informatie

Uittreksel bodeminformatie

Uittreksel bodeminformatie Uittreksel bodeminformatie Hyacinthenlaan 62 te Bennebroek Geselecteerd perceel 25-meter buffer Perceelgrenzen Locatiecontouren Hbb locaties Ondergrondse tanks Saneringscontour Verontreinigingscontour

Nadere informatie

Tweede Oude Heselaan 99 te Nijmegen

Tweede Oude Heselaan 99 te Nijmegen Tweede Oude Heselaan 99 te Nijmegen Roel de Ruwe Makelaardij Kasteellaan 115 6603 BP Wijchen T 024-645 55 61 E info@roelderuwe.nl W www.roelderuwe.nl Nabij het stadscentrum en station van Nijmegen gelegen

Nadere informatie

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Bovenweg 31

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Bovenweg 31 Uittreksel Kadastrale Kaart 405 454 3331 455 506 453 457 0 m 10 m 50 m 12345 25 Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve

Nadere informatie

Oranjekade!7!! Haarlem!

Oranjekade!7!! Haarlem! Oranjekade7 Haarlem Vraagprijs 600.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Oranjekade7 tehaarlem DitROYALEenKLASSIEKEOBJECTligtopeenUITSTEKENDELOCATIEmetVRIJUITZICHToverdeLeidsevaart

Nadere informatie

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Projectinformatie Grotestraat 21 Goor Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld;

Nadere informatie

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem!

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem! Meesterjoostenlaan27 Haarlem Vraagprijs 250.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeCHARMANTEenSFEERVOLLESTADSWONINGligtaaneenpittoreskenautoluwstraatjeindegewilde

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Den Haag, Badhuisstraat 225 Object Het postkantoor met bovengelegen verdiepingen en ruim achterterrein gelegen aan de Badhuisstraat 225 te Den Haag, deel uitmakend van het

Nadere informatie

Finesse Makelaars & Taxateurs Zuiderweg 29 9745 AB GRONINGEN Tel: 050-5530000 Fax: 050-5530050

Finesse Makelaars & Taxateurs Zuiderweg 29 9745 AB GRONINGEN Tel: 050-5530000 Fax: 050-5530050 - Vraagprijs 349.000,= k.k. Omschrijving - De indeling is als volgt: Nummer 6: Bedrijfsruimte van ca 153m2 voorzien van betonvloer en sanitaire voorziening. Nummer 6a: Begane grond: entree met trapopgang

Nadere informatie

Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/ :00

Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/ :00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/91 03-12-2002 09:00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/91 03-12-2002 09:00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/91 03-12-2002 09:00 Zoetermeer, Onroerende

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Deurne, Posthoek 2 + 4 Object Het perceel grond met voormalig postkantoor en bestellersruimte gelegen aan de Posthoek 2 + 4 te Deurne. Kadastrale aanduiding Gemeente

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD HANDELSSTRAAT 1. Zeer strategisch gelegen kantoorpand in Heerhugowaard.

HEERHUGOWAARD HANDELSSTRAAT 1. Zeer strategisch gelegen kantoorpand in Heerhugowaard. HEERHUGOWAARD HANDELSSTRAAT 1 Zeer strategisch gelegen kantoorpand in Heerhugowaard. Metrage : Circa 2.376 m² VVO op circa 4.762 m² eigen grond. Aanvaarding : In overleg. Vraagprijs : 1.250.000,- k.k.,

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Wageningen, Plantsoen 40-42 Object Het post- en bestelkantoor, gelegen op een prominente plek in het centrum van Wageningen (deels) gebouwd in twee lagen met

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep

PROJECTINFORMATIE Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep PROJECTINFORMATIE Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep Te koop Bedrijfs-/kantoorgebouw gelegen op bedrijventerrein Spoorzicht. Luzernestraat 69, 2153 GM Nieuw Vennep. Projectomschrijving Ligging/bereikbaarheid.

Nadere informatie

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) VanEgmondstraat38rood Haarlem Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeROYALEBOVENWONINGmetBALKONénTERRASligtineengezelligestraatindegeliefde

Nadere informatie

W.A. Scholtenlaan 25 Doorwerth

W.A. Scholtenlaan 25 Doorwerth W.A. Scholtenlaan 25 Doorwerth Situatie Algemeen: Verwarming: - c.v.-ketel Details Inhoud (circa) : 1.868 m³ Perceeloppervlakte : perceeloppervlak m² Vloeroppervlakte (ca.) : 500 m² Bouwperiode (ca.) :

Nadere informatie

Kadastraal bericht inzake grondpercelen

Kadastraal bericht inzake grondpercelen Page 1 of 2 Kadastraal bericht inzake grondpercelen Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens

Nadere informatie

OSS, VLINDERSTRAAT 15/VLINDERHOF 7

OSS, VLINDERSTRAAT 15/VLINDERHOF 7 OSS, VLINDERSTRAAT 15/VLINDERHOF 7 WOONHUIS KANTOOR/ BEDRIJFSRUIMTE KOOPSOM 495.000,- k.k. OSS, VLINDERSTRAAT 15/ VLINDERHOF 7 Huur met recht van koop bespreekbaar! In een koop een vrijstaand geschakeld

Nadere informatie

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper) Bilderdijkstraat21zw Haarlem Vraagprijs 235.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEBENEDENWONINGmetZONNIGEACHTERTUINenACHTEROMligtaanderandvanhet

Nadere informatie

Toelichting bodeminformatiekaart

Toelichting bodeminformatiekaart Toelichting bodeminformatiekaart Algemeen De informatie die wordt getoond is afkomstig uit het bodeminformatiesysteem Bis4All van gemeente Leeuwarden. Er worden meerdere soorten gegevens op de kaart getoond.

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie

Bodemrapportage. Lisdoddeweg 36 LELYSTAD. HBB-locaties

Bodemrapportage. Lisdoddeweg 36 LELYSTAD. HBB-locaties Bodemrapportage Lisdoddeweg 36 LELYSTAD WBB-locaties Geselecteerd gebied HBB-locaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt: X 168521 Y 500544 buffer: 250 meter Datum rapportage: 20-03-2013

Nadere informatie

3 april 2008. Woonzeker Planscan. Heeske 6, 5993RD, MAASBREE 15657 03 april 2008. Adres: Referentienummer: Datum: Powered by

3 april 2008. Woonzeker Planscan. Heeske 6, 5993RD, MAASBREE 15657 03 april 2008. Adres: Referentienummer: Datum: Powered by 3 april 2008 Woonzeker Planscan Adres: Referentienummer: Datum: Heeske 6, 5993RD, MAASBREE 15657 03 april 2008 Powered by I N H O U D Heeske 6 5993RD MAASBREE Inhoud Leeswijzer 1 Luchtfoto en kaart 2 Gemeentelijke

Nadere informatie