Helpdesk points Voorbeeld Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Helpdesk points Voorbeeld Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8"

Transcriptie

1 Helpdesk points Voorbeeld Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8 Aanwijzen dit / deze (dichtbij) (enkelvoud) this house/ this map 1.4 dat / die (verder weg) (enkelvoud) that house / that map 1.4 deze (dichtbij) (meervoud) these books / these hats 4.8 die (verder weg) (meervoud) those books / those hats 4.8 Bezit mijn / jouw my map / your map Hoeveelheid veel many rooms / much time 7.9 hoe veel? How many stamps? How much money? 3.6 meervoud rooms / books / teeth getallen (0-12) zero, one, two, three, 1.3 getallen (13-30) thirteen, fourteen, thirty 2.4 getallen (31-100) thirty-one a hundred 3.5 rangtelwoorden (1-13) first / second / third /. 3.2 rangtelwoorden (1-20) fourth fifteenth 4.7 rangtelwoorden (1-45) twenty-first forty-fifth 7.4 Tijd klokkijken half past six / ten to four dagen van de week Sunday, Monday, maanden January, February, 4.5 wanneer? in the afternoon last week Vergelijken vergelijken (-er / -est) faster than / the fastest 8.5 Zinnen vragende zin Do you eat well? 7.8 met vraagwoorden Who are you? What s your name? korte antwoorden Yes, I do. / No, I don t korte vraagjes ( tags ) (toch? / hè?),isn t he? /, are you? 8.4

2 Helpdesk points Voorbeeld Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8 Werkwoord hebben ( bezitten ) He has got two bikes. 3.4 wel doen / niet doen Come here!/ Don t come! 5.8 zijn (tegenw. tijd) (bevestigend) I am / you are / he is / 1.1 zijn (tegenw. tijd) (ontkennend) I m not / you aren t / 3.1 zijn (tegenw. tijd) (vragend) Am I? / Are you? / 4.1 zijn (verleden tijd) I was /youwere /he was / 8.3, 8.6 zou kunnen Could you bring me? 6.5 Do in vragen Do you eat well? (tegenwoordige tijd) Do you work in a shop? 7.8 in ontkenning I don t want to watch TV. (tegenwoordige tijd) I don t know the answer. 7.5 Tijden (van het ww) tegenwoordige tijd I leave / he leaves I watch / he watches tegenwoordige tijd I am listening to a CD. (aan het zijn) I am walking to school teg.tijd <> teg. tijd I always listen to CDs. (altijd <> nu) I am listening to a CD verleden tijd I talked about sports. 8.6 van regelmatige ww. ww + -ed I talked about sports. 8.6 van onregelmatige ww. een eigen vorm I was at home. 8.6 Allerlei alfabet a,b,c,d,e,f,g ansichtkaart Dear John, hij, zij, het Hans is. He is. Maria is. She is een a book / an apple 5.5 landennamen Belgium / Germany 5.7 land / taal / inwoner Turkey / Turkish / a Turk , 8.2

3 1.1 zijn: tegenwoordige tijd vormen van to be bevestigend: I am Petra ik ben Petra you are Jenny jij bent Jenny he is Pete hij is Pete she is Jenny zij is Jenny it is in Holland het ligt in Nederland we are friends wij zijn vrienden you are friends jullie zijn vrienden they are friends zij zijn vrienden Let op: als je zo n zinnetje zegt, spreek je meestal de eerste letter van het werkwoord niet uit. Je zegt dan: I m Petra he s Pete it s in Holland you re friends you re Jenny she s Jenny we re friends they re friends vragend: Am I? Ben ik...? Are you? Ben jij...? Is he...? Is hij...? Is she...? Is zij...? Is it...? Is het...? Are we...? Zijn wij...? Are you...? Zijn jullie...? Are they...? Zijn zij...?

4 1.2 bezit: my / your / his Als iets van jou is, zeg je: het is mijn plattegrond it s my map het is mijn kaart it s our map het is onze kaart it s your map het is jouw kaart it s your map het is jullie kaart it s his map het is zijn kaart it s their map het is hun kaart it s her map het is haar kaart 1.3 getallen zero 5 five 9 nine 1 one 6 six 10 ten 2 two 7 seven 11 eleven 3 three 8 eight 12 twelve 4 four 1.4 aanwijzen: this / that this (enkelvoud) that (enkelvoud) dichtbij this map this house verder weg that map that house gebruik je als je iets aanwijst wat dichtbij is gebruik je als je iets aanwijst wat verder weg is deze kaart dit huis die kaart dat huis unit one

5 2.1 dagen van de week De dagen van de week schrijf je altijd met een hoofdletter. Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 2.2 hij / zij / het: he / she / it Je kunt zeggen: Hans is from Nijmegen. Hans komt uit Nijmegen. Je kunt ook zeggen: He is from Nijmegen. Hij komt uit Nijmegen. bij meisjes en vrouwen: she zij bij jongens en mannen: he hij bij dingen: it het Maria s in the kitchen. She s in the kitchen. Pete is Jenny s brother. He s Jenny s brother. The house is big. It s big. Maria is in de keuken. Zij is in de keuken. Pete is Jenny s broer. Hij is Jenny s broer. Het huis is groot. Het is groot.

6 unit two 2.3 meervoud (meer dan één): -s aan het woord vast dog dogs hond honden room rooms kamer kamers house houses huis huizen programme programmes programma programma s day days dag dagen 2.4 getallen one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 7 seven 8 eight 9 nine 10 ten 11 eleven 12 twelve 13 thirteen 14 fourteen 15 fifteen 16 sixteen 17 seventeen 18 eighteen 19 nineteen 20 twenty 21 twenty-one 22 twenty-two 23 twenty-three 24 twenty-four 25 twenty-five 26 twenty-six 27 twenty-seven 28 twenty-eight 29 twenty-nine 30 thirty 31 thirty-one

7 3.1 zijn: tegenwoordige tijd 3.2 rangtelwoorden ontkennende zinnen met to be I m not ik ben niet you aren t jij bent niet he/she/it isn t hij/zij/het is niet we aren t wij zijn niet you aren t jullie zijn niet they aren t zij zijn niet rangtelwoorden geven de volgorde aan: eerste, tweede, derde, enz. The second street left, and then the first right. eerste tweede derde vierde vijfde zesde zevende first second third fourth fifth sixth seventh achtste negende tiende elfde twaalfde dertiende eighth ninth tenth eleventh twelfth thirteenth 3.3 klokkijken Hele uren geef je aan met o clock: three o clock minutenwijzer tussen de 12 en de 6: past minutenwijzer tussen de 6 en de 12: to over voor 8.15 (a) quarter past eight twenty to nine 8.20 twenty past eight 8.45 (a) quarter to nine half past eight 8.50 ten to nine 8 7 6

8 unit three 3.4 hebben: have got Als je iets hebt, zeg je: I have got. Verkorte vorm: I ve got. I have got a book I ve got a book ik heb een boek you have got a book you ve got a book jij hebt een boek he/she/it has got a book he/she/it s got a book hij/zij/het heeft een boek we have got a book we ve got a book wij hebben een boek you have got a book you ve got a book jullie hebben een boek they have got a book they ve got a book zij hebben een boek Let op: bij he / she / it: has 3.5 getallen vanaf thirty 31 thirty-one 32 thirty-two 33 thirty-three 34 thirty-four 35 thirty-five 36 thirty-six 37 thirty-seven 38 thirty-eight 39 thirty-nine 40 forty 50 fifty 60 sixty 70 seventy 80 eighty 90 ninety 100 a / one hundred 101 a / one hundred and one 102 a / one hundred and two 3.6 hoe veel...?: how many? how much? How many gebruik je bij woorden in het meervoud. Je kunt ze tellen. How many stamps? (two) Hoeveel postzegels? (twee) How many postcards? (seven) Hoeveel ansichtkaarten? (zeven) How much gebruik je bij woorden in het enkelvoud. Je kunt ze niet tellen. How much money have you got? How much traffic is there? Hoeveel geld heb je? Hoeveel verkeer is er?

9 4.1 zijn: tegenwoordige tijd Vragende zinnen met to be am I? are you? is he / she / it? are we? are you? are they? Antwoorden: Yes, I am Yes, you are Yes, he / she / it is Yes, we are Yes, you are Yes, they are ben ik? ben jij? is hij / zij / het? zijn wij? zijn jullie? zijn zij? No, I m not No, you aren t No, he / she / it isn t No, we aren t No, you aren t No, they aren t 4.2 Iets gebeurt altijd, regelmatig, nooit, enz. Iets is nu aan de gang. altijd, regelmatig, nooit I walk to school every day. Elke dag loop ik naar school I never watch TV. Ik kijk nooit tv. nu: am / are / is + -ing I m walking to school. Ik loop (nu) naar school. I m watching TV. Ik kijk (nu) tv. 4.4 het alfabet a rijmt op day b rijmt op me c rijmt op me d rijmt op me e rijmt op me f spreek je uit als /ef/ g spreek je uit als /dzjie/ h spreek je uit als /eetsj/ i rijmt op my j spreek je uit als /dzjeei/ k rijmt op day l spreek je uit als /el/ m spreek je uit als /em/ n spreek je uit als /en/ o rijmt op no p rijmt op me q rijmt op you r klinkt als are s spreek je uit als /es/ t rijmt op me u klinkt als you v rijmt op me w spreek je uit als double you x spreek je uit als /eks/ y klinkt als why z rijmt op red I always listen to my CDs. Ik luister altijd naar mijn cd s. I m listening to my CDs. Ik luister (nu) naar mijn cd s. 4.3 meervoud (meer dan één): meestal -s aan het woord vast room rooms lokaal lokalen shoe shoes schoen schoenen Let op: bij sommige woorden is het meervoud anders. child children kind kinderen dress dresses jurk jurken tooth teeth tand tanden

10 unit four 4.5 maanden van het jaar Je schrijft de maanden van het jaar altijd met een hoofdletter. January januari May mei February februari June juni March maart July juli April april August augustus September October November December september oktober november december 4.6 vraagwoorden Als je een vraag stelt, kun je de volgende woorden gebruiken. who wie Who are you? what wat What s your name? when wanneer When is the English lesson? where waar Where s your brother? why waarom Why not? 4.7 rangtelwoorden Rangtelwoorden geven de volgorde aan: January is the first month of the year. February is the second month. first 1st eerste second 2nd tweede third 3rd derde Bij telwoorden groter dan drie komt er bijna altijd -th achter: fourth 4th vierde tenth 10th tiende fifth 5th vijfde eleventh 11th elfde sixth 6th zesde twelfth 12th twaalfde seventh 7th zevende thirteenth 13th dertiende eighth 8th achtste fourteenth 14th veertiende ninth 9th negende fifteenth 15th vijftiende sixteenth 16th zestiende seventeenth 17th zeventiende eighteenth 18th achttiende nineteenth 19th negentiende 4.8 aanwijzen: these / those These gebruik je als je het hebt over iets dat dichtbij is. Those gebruik je als je het hebt over iets dat ver weg is. meervoud meervoud dichtbij: these books deze boeken ver weg: those books die boeken these skirts deze rokken those skirts die rokken these hats deze hoeden those hats die hoeden

11 5.1 tegenwoordige tijd In de tegenwoordige tijd krijg je bij he, she en it een -s achter het werkwoord. I leave the house Let op: I watch TV you leave the house he leaves the house maar: he watches TV she leaves the house she watches TV it leaves the house Let op de uitspraak! we leave the house you leave the house they leave the house 5.2 wanneer? Wanneer is het? in the morning s morgens in the evening s avonds in the afternoon s middags at night s nachts on Monday on Friday at 8.15 at in January in July (op) maandag (op) vrijdag om kwart over acht om tien uur in januari in juli 5.3 bezit: my / your / his it s my bike het is mijn fiets it s your bike het is jouw fiets it s his bike het is zijn fiets it s her bike het is haar fiets they re our bikes het zijn onze fietsen they re your bikes het zijn jullie fietsen they re their bikes het zijn hun fietsen 5.4 iets gebeurt altijd, regelmatig, nooit, enz. <> iets is nu aan de gang tegenwoordige tijd: iets gebeurt altijd, regelmatig, nooit, enz. I walk to school every day. Ik loop elke dag naar school. I never go to the cinema. Ik ga nooit naar de bioscoop. I brush my teeth in the morning. Ik poets mijn tanden s morgens. iets gebeurt nu, is nu aan de gang: am/are/is + -ing: I m walking to school (now). Ik loop (nu) naar school. I m going to the cinema (now). Ik ga (nu) naar de bioscoop. I m brushing my teeth (now). Ik poets (nu) mijn tanden. (Ik ben nu mijn tanden aan het poetsen.)

12 unit five 5.5 een: a / an in de meeste gevallen gebruik je a, maar je gebruikt an als het woord (erna) begint met een klinker altijd an als het woord (erna) begint met een klinker. Klinkers zijn: a e i o u altijd a als het woord (erna) begint met een medeklinker dus: an apple en: a book Let op: het gaat er bij de klinker om om wat je an egg a car hoort (om de klank) en niet om de spelling! an English girl astamp Dus: an old man maar: a one-way street an old bike anew bike an Underground map maar: a uniform an aunt adog an uncle acop 5.6 hij / zij / het: he / she / it Look at that girl. She s nice. Look at that boy. He s her brother. Look at that uniform. It s horrible. Kijk naar dat meisje. Zij is leuk. Kijk naar die jongen. Hij is haar broer. Kijk naar dat uniform. Het is vreselijk. 5.7 landennamen Landennamen altijd met een hoofdletter. Groot-Brittannië Great Britain Denemarken Denmark België Belgium Zwitserland Switzerland Duitsland Germany Turkije Turkey Noorwegen Norway Italië Italy Spanje Spain 5.8 Wel doen! / Niet doen! wel niet Look at him! Kijk naar hem! Don t look at him! Kijk niet naar hem! Sit down. Ga zitten. Don t sit down. Ga niet zitten. Talk to your parents first! Praat eerst met je ouders! Don t talk to me like that! Praat niet zo tegen mij!

13 6.1 tegenwoordige tijd In de tegenwoordige tijd krijg je bij he, she en it een -s achter het werkwoord. I leave the house Let op: I go to school. you leave the house he leaves the house he goes to school she leaves the house she goes to school it leaves the house we leave the house you leave the house they leave the house 6.2 korte antwoorden Soms krijg je op een vraag: Do you like...? een heel kort antwoord: Yes, I do. (of) No, I don t. Do you like biscuits? Vind je koekjes lekker? Yes, I do. Ja. Do you like tea? Vind je thee lekker? No, I don t. Nee. 6.3 hij / zij / het: he / she / it Where s John? He s downstairs. Where s mother? She s in the living room. Where s the dog? It s in the garden. bij meisjes en vrouwen: she zij bij jongens en mannen: he hij bij dingen en dieren: it het

14 unit six 6.4 land / taal / inwoner In Engeland spreken de mensen Engels. Een inwoner noemen we een Engelsman. land taal inwoner Turkey Turkish a Turk Denmark Danish a Dane Spain Spanish a Spaniard Belgium Belgian a Belgian Italy Italian an Italian Norway Norwegian a Norwegian Germany German a German France French a Frenchman India Indian an Indian Sweden Swedish a Swede 6.5 zou kunnen (in een beleefde vraag): could Could you find us a cab? Kun je (voor ons) voor een taxi zorgen? Zou je (voor ons) voor een taxi kunnen zorgen? Could you bring me more chocolate cookies? Kun je mij nog meer chocolade biscuitjes brengen? Zou je mij nog meer chocolade biscuitjes kunnen brengen?

15 7.1 het alfabet a rijmt op day b rijmt op me c rijmt op me d rijmt op me e rijmt op me f spreek je uit als /ef/ g spreek je uit als /dzjie/ h spreek je uit als /eetsj/ i rijmt op my j spreek je uit als /dzjeei/ k rijmt op day l spreek je uit als /el/ m spreek je uit als /em/ n spreek je uit als /en/ o rijmt op no p rijmt op me q rijmt op you r klinkt als are s spreek je uit als /es/ t rijmt op me u klinkt als you v rijmt op me w spreek je uit als double you x spreek je uit als /eks/ y klinkt als why z rijmt op red 7.2 dagen van de week De dagen van de week schrijf je altijd met een hoofdletter. 7.3 wanneer? this morning in the morning last Friday next Friday 7.4 rangtelwoorden vanmorgen s morgens vorige vrijdag aanstaande vrijdag first 1st eerste second 2nd tweede third 3rd derde Verder eindigen bijna alle rangtelwoorden op -th. fourth 4th vierde fifth 5th vijfde sixth 6th zesde seventh 7th zevende eighth 8th achtste ninth 9th negende tenth 10th tiende eleventh 11th elfde twelfth 12th twaalfde thirteenth 13th dertiende fourteenth 14th veertiende fifteenth 15th vijftiende sixteenth 16th zestiende seventeenth 17th zeventiende eighteenth 18th achttiende nineteenth 19th negentiende twenty-first 21st eenentwintigste thirty-second 32nd tweeëndertigste forty-fifth 45th vijfenveertigste Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 7.5 willen <> niet willen Als je iets wilt, zeg je: I want Als je iets niet wilt, zeg je: I don t want Ik wil naar (het spreek- Ik wil niet naar (het spreekuur uur van) dokter Jones. van) dokter Jones. I want to see Dr Jones. I don t want to see Dr Jones. Ik wil tv kijken. Ik wil niet tv kijken. I want to watch TV. I don t want to watch TV.

16 unit seven 7.6 klokkijken Hele uren geef je aan met o clock: three o clock minutenwijzer tussen de 12 en de 6: past minutenwijzer tussen de 6 en de 12: to over 11 voor 8.15 (a) quarter past eight twenty to nine 8.20 twenty past eight (a) quarter to nine 8.30 half past eight 8.50 ten to nine vraagwoorden Als je een vraag stelt, kun je de volgende woorden gebruiken. who wie Who s Dr Ramperkesh? what wat What sort of shop is it? when wanneer When is breakfast? where waar Where s he from? why waarom Why not? 7.8 vraag en antwoord Als je iemand een vraag stelt, gebruik je in het Engels vaak: Do you? Do you eat well? Eet je goed? Do you work in a shop? Werk je in een winkel? Het (korte) antwoord op zo n vraag kan zijn: Yes, I do. of No, I don t. Do you eat well? Yes, I do. / No, I don t. Ja (dat doe ik). / Nee (dat doe ik niet). Do you work in a shop? Yes, I do. / No, I don t. Ja (dat doe ik). / Nee (dat doe ik niet). 7.9 veel: many / much Many gebruik je bij woorden in het meervoud: je kunt ze tellen. many rooms veel kamers many newspapers veel kranten Much gebruik je bij woorden in het enkelvoud: je kunt ze niet tellen. much fruit veel fruit much time veel tijd

17 8.1 land inwoner Altijd met een hoofdletter. 8.2 land bijvoeglijk naamwoord Altijd met een hoofdletter. England an Englishman Holland a Dutchman France a Frenchman Germany a German Belgium a Belgian Italy an Italian Turkey a Turk Sweden a Swede 8.3 zijn: verleden tijd America England Holland France Germany Belgium Italy Turkey Sweden Switzerland Russia Brazil Norway American (football) English (breakfast) Dutch French German Belgian Italian Turkish Swedish Swiss Russian Brazilian Norwegian Als iets in het verleden (vroeger) is gebeurd, gebruik je de verleden tijd van het werkwoord. vormen van to be I was at home yesterday ik was gisteren thuis you were at home yesterday jij was gisteren thuis he/she was at home yesterday hij/zij was gisteren thuis we were at home yesterday wij waren gisteren thuis you were at home yesterday jullie waren gisteren thuis they were at home yesterday zij waren gisteren thuis 8.4 korte vraagjes: tags Een tag is een kort vraagje aan het eind van een zin: is it? / isn t it? / are you? / aren t you? In het Nederlands: nietwaar? / hè? / toch? / is het niet? / vind je ook niet? Hiermee vraag je de ander: Ben je het met me eens? Na een bevestigende zin (+) is de tag ontkennend ( ). + You are American, aren t you? She s an expert, isn t she? Na een ontkennende zin ( ) is de tag bevestigend (+). + She isn t Dutch, is she? They aren t cheerleaders, are they?

18 unit eight 8.5 vergelijken Als je wilt vergelijken, zet je in de meeste gevallen -er of -est achter het woord. Dat is bijna net zoals in het Nederlands: mooi mooier (dan) (het) mooist fast faster (than) (the) fastest snel sneller (dan) (de) snelste young younger (than) (the) youngest jong jonger (dan) (de) jongste old older (than) (the) oldest oud ouder (dan) (de) oudste Uitzondering: good better best goed beter best Let op: big bigger (than) (the) biggest groot groter (dan) (de) grootste fit fitter (than) (the) fittest fit fitter (dan) (de) fitste nice nicer (than) (the) nicest mooi mooier (dan) (de) mooiste happy happier (than) (the) happiest gelukkig gelukkiger (dan) (de) gelukkigste 8.6 verleden tijd Als iets in het verleden (vroeger) is gebeurd, gebruik je de verleden tijd van het werkwoord. In het Engels komt er meestal -ed achter het hele werkwoord. I talked about sports yesterday ik praatte gisteren over sport you talked about sports yesterday jij praatte gisteren over sport he/she talked about sports yesterday hij/zij praatte gisteren over sport we talked about sports yesterday wij praatten gisteren over sport you talked about sports yesterday jullie praatten gisteren over sport they talked about sports yesterday zij praatten gisteren over sport Sommige werkwoorden hebben een eigen vorm in de verleden tijd. I was at home yesterday ik was gisteren thuis you were at home yesterday jij was gisteren thuis he/she was at home yesterday hij/zij was gisteren thuis we were at home yesterday wij waren gisteren thuis you were at home yesterday jullie waren gisteren thuis they were at home yesterday zij waren gisteren thuis

Grammar Book 1KGT. Name: Class:

Grammar Book 1KGT. Name: Class: Grammar Book 1KGT Name: Class: Persoonlijke voornaamwoorden (1)... 2 Persoonlijke voornaamwoorden (2)... 2 Bezittelijke voornaamwoorden... 2 Het werkwoord zijn (be)... 2 Het werkwoord kunnen (can)... 2

Nadere informatie

Het Engels kent vier woorden om personen/zaken aan te wijzen: this / that / these / those (zie hoofdstuk 9).

Het Engels kent vier woorden om personen/zaken aan te wijzen: this / that / these / those (zie hoofdstuk 9). OPZOEKGRAMMATICA In deze Opzoekgrammatica komt een aantal grammaticale woorden en uitdrukkingen aan bod in alfabetische volgorde. Voorbeelden worden zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven. In

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE READER GRAMMATICA P.Verberne

INHOUDSOPGAVE READER GRAMMATICA P.Verberne INHOUDSOPGAVE READER GRAMMATICA P.Verberne pag.: 1. to be 1 2. persoonlijk voornaamwoord 2 3. kunnen 2 4. lidwoord 2 5. aanwijzend voornaamwoord 2 6. getallen 3 7. rangtelwoorden 3 8. have got 4 9. van

Nadere informatie

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk?

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? 1 Festival Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? for the first time reach voor de eerste keer bereiken 2 Questions Lees de tekst. Beantwoord

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%)

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%) Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten A Vocabulary 2 6 8 8 B Vocabulary 2 4 2 8 8 C Grammar 2 5 1 8 8 D Grammar 1 8 1 10 10 E Grammar 3 7 10 10 F Grammar 1 7 8 8 G Grammar 7

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

married getrouwd divorced gescheiden wife vrouw, echtgenote child ev / children mv kind / kinderen signature handtekening

married getrouwd divorced gescheiden wife vrouw, echtgenote child ev / children mv kind / kinderen signature handtekening Persoonlijke gegevens Dag 1 Woordenschat form formulier parents ouders place of birth geboorteplaats date of birth geboortedatum marital status burgerlijke staat married getrouwd divorced gescheiden wife

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn.

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON TWO Beste leerling! Fijn dat je aan deze tweede les begonnen bent! We hebben het nog even over de planning van het huiswerk. Leerlingen hanteren meestal de volgende regel:

Nadere informatie

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord.

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Listen a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Leo is a kid / a teenager / a grown-up. 2 Tina is a kid / a teenager / a grown-up. 3 Martin is a kid / a teenager

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd )

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) Hoe? Vervoeging Vorm van het werkwoord to be + werkwoord + ing Je kiest de vorm van to be die bij het onderwerp past Achter het werkwoord plaats

Nadere informatie

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger.

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. 1 What do you want to be? Lees de tekst. Kruis daarna één van de zinnen aan. De tekst gaat over beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. grow up job future choose space groot worden baan toekomst

Nadere informatie

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij 1 The secret key read Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij informatie over buslijnen een game een reclame flash info inside outside cross the road binnen(in) buiten steek

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

The English Corner. Exercise 1. Facility Service Facilitaire Dienstverlening

The English Corner. Exercise 1. Facility Service Facilitaire Dienstverlening Exercise 1 Facility Service Facilitaire Dienstverlening Wat zou je allemaal kunnen doen binnen de Facilitaire Dienstverlening? Match de Nederlandse woorden uit de onderstaande tabel met de Engelse woorden.

Nadere informatie

garage Preferred period: 4 weeks, May 2012 Preferred destination: France

garage Preferred period: 4 weeks, May 2012 Preferred destination: France Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche http://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

En nu weer Engels! EXERCISE 1: Leer de volgende onregelmatige werkwoorden:

En nu weer Engels! EXERCISE 1: Leer de volgende onregelmatige werkwoorden: ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON FOUR Beste leerling! Nog één keer wil aandacht schenken aan de huiswerkplanning. Ik wil je aandacht vragen voor het zinnetje uit les 1: Doe nooit twee talen achter elkaar!

Nadere informatie

Mijn eerste woordenboek Engels

Mijn eerste woordenboek Engels Mijn eerste woordenboek Engels Unieboek Het Spetrum bv, Houten - Antwerpen Inhoud Me, my family and friends blz. 4 Woordenshat: familie en vrienden, landen van herkomst Dialoog: zih voorstellen blz. 6

Nadere informatie

2 b) CD 1 / 5 Listen again. Luister nogmaals naar de dialogen. Wie hoort bij welk hotel? 1 Revision. Introduce yourself. Stel uzelf voor.

2 b) CD 1 / 5 Listen again. Luister nogmaals naar de dialogen. Wie hoort bij welk hotel? 1 Revision. Introduce yourself. Stel uzelf voor. 1At a hotel Part A When s breakfast? 1 Revision. Introduce yourself. Stel uzelf voor. Hi, I m / Hello, I m 2 a) CD 1 / 5 Listen to the dialogues. Luister naar de dialogen. Nummer de begroetingen in de

Nadere informatie

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg Je ziet hier een plaatje van een man die aan het lopen is. Over de manier van lopen kun je aanvullende informatie geven. The man is walking fast. The man is walking slowly. De man loopt snel. De man loopt

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Choices elementary GRAMMAR

Choices elementary GRAMMAR Choices elementary GRAMMAR Module 1 present simple p.15 Vorm Hele werkwoord (zonder to) Derde persoon (he/she/it) + (e)s I eat pizza. The cat eats fish. Mom washes my dirty clothes. Module 1 present simple

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Dr. P.J. van der Voort BACKBONE GRAMMAR. Basisgrammatica Engels. Walvaboek

Dr. P.J. van der Voort BACKBONE GRAMMAR. Basisgrammatica Engels. Walvaboek Dr. P.J. van der Voort BACKBONE GRAMMAR Basisgrammatica Engels Walvaboek VOORWOORD Het belang van grammatica Wat is taal? Taal is een communicatiemiddel waarmee je kunt lezen, luisteren, spreken en schrijven.

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Who s that? Luister naar het verhaaltje. Kruis het juiste antwoord aan.

Who s that? Luister naar het verhaaltje. Kruis het juiste antwoord aan. two Wo s tat? Test Luister naar et veraaltje. Kruis et juiste antwoord aan. Wat zegt Racel? a I m Britis. b I m Iris. Wat zegt Mitcell? a I m from Sweden. b I m from America. Jerry is... a Mitcell s friend.

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X SPEAKING & LISTENING: ALPHABET, NUMBERS, DATES & TIMES

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X SPEAKING & LISTENING: ALPHABET, NUMBERS, DATES & TIMES What are the letters of the alphabet and how do you say them? A B C eej bie sie D E F die ie ef G H I dzjie heetsj ai J K L dzjee keej el M N O em en oh P Q R pie kjoe aaa S T U es tie joe V W X vie dobbel

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

Aan het einde van de unit kennen de leerlingen woorden in de woordvelden: kleding uiterlijk emoties landen

Aan het einde van de unit kennen de leerlingen woorden in de woordvelden: kleding uiterlijk emoties landen 1 Doelstellingen unit 1 Het thema van deze unit is describing people (mensen beschrijven). De leerlingen leren mensen te beschrijven aan de hand van hun kleding en uiterlijk. vragen en vertellen hoe iemand

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

Litter in your town. Questions. Worksheet. Flash info

Litter in your town. Questions. Worksheet. Flash info 1 Litter in your town read Lees de tekst. Bij wie ligt het minste zwerfafval op straat? Kruis aan. Amy Zoe Richard litter problem awful zwerfafval probleem vies afvalbak afschuwelijk Is litter messing

Nadere informatie

present perfect simple.

present perfect simple. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON SIX Beste leerling. Toch nog één keer een tip voor het leren van Engelse woordjes en zinnetjes. Voor het studeren geldt iets heel bijzonders: bij studeren is 3 X 1 meer

Nadere informatie

Thema 6 Around the house

Thema 6 Around the house Around the house Les 1 My house nemen? Klik de poster aan en herhaal de woorden van de vorige thema s. Vraag de leerlingen in korte zinnetjes te antwoorden, zoals It s a red car. Lesduur: 30 minuten Kernwoorden:

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Tip! Let op deze (of vergelijkbare) signaalwoorden: Past Simple. Wanneer gebruik je de past simple? Voorbeeld: Hele werkwoord + ed

Tip! Let op deze (of vergelijkbare) signaalwoorden: Past Simple. Wanneer gebruik je de past simple? Voorbeeld: Hele werkwoord + ed Past Simple Hele werkwoord + ed OF Onregelmatig werkwoord (2 e rijtje) I You He She It walked studied played laughed worked We went You taught They knew Wanneer gebruik je de past simple? Als iets in het

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

11 eleven. Close your book. Jullie gaan luisteren naar een verhaaltje over Robin die goede voetballers zoekt voor het schoolvoetbalteam.

11 eleven. Close your book. Jullie gaan luisteren naar een verhaaltje over Robin die goede voetballers zoekt voor het schoolvoetbalteam. Informatieblok Het Team wil een voetbalelftal samenstellen en de Team-leden bekijken welke kinderen uit hun klas kunnen meedoen. Ze bespreken welke kleuren de voetballers gaan dragen als voetbaloutfit.

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje.

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON FIVE Beste leerling! Fijn dat je er nog steeds aan werkt om je kennis van de Engelse taal te verbeteren! Daar zul je straks in de brugklas veel voordeel van hebben! HOE

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

Animals 1 - Describe your Pet

Animals 1 - Describe your Pet Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Gonnie de Vries 27 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67811 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

English is everywhere

English is everywhere Na deze unit kun je uitleggen waarom we Engels leren one Engelse woorden om je heen herkennen praten over landen waar Engels wordt gesproken uitleggen waar je zoal Engelse woorden tegenkomt English is

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 2 Het feest Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

Stel je voor dat je de woorden bijvoorbeeld van het Engels naar het Nederlands moet leren.

Stel je voor dat je de woorden bijvoorbeeld van het Engels naar het Nederlands moet leren. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON THREE Beste leerling! Fijn dat je aan ook deze les gaat beginnen! Als je straks naar de brugklas van het voortgezet onderwijs gaat, zul je veel woordjes moeten leren.

Nadere informatie

The 10 funniest apologies

The 10 funniest apologies 1 The 10 funniest apologies read Lees de lijst met tien beste, grappigste, gekste smoesjes. Wanneer kun je deze smoesjes gebruiken? I m really sorry I m late, but... 1 the bus driver got lost! 2 my bike

Nadere informatie

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben?

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? Shopping 1 Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? I would like to have Ed Sheeran webshop Lego House hoody Jacket Cap Necklace This grey men s hooded

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

We gaan het hebben over de woordvolgorde in Engelse zinnen.

We gaan het hebben over de woordvolgorde in Engelse zinnen. Wordorder. We gaan het hebben over de woordvolgorde in Engelse zinnen. 2. SVO In de taalkunde wordt Engels als een SVO-taal beschouwd, vanwege de volgorde van woorden in een zin. SVO staat voor Subject,

Nadere informatie

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30 Inhoud Inhoud Woord vooraf 5 Hoofdstuk 1 7 Grammatica A1. Wat zijn de regels? 1 Woorden 8 1 Mensen en dingen 8 2 Zijn, Hebben en dingen doen 11 3 Woorden voor personen 21 4 Mensen en dingen beschrijven

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Internationale medebewoners - International roommates. 3.1 Inleiding Internationale medebewoners... 2

Internationale medebewoners - International roommates. 3.1 Inleiding Internationale medebewoners... 2 Engels A1 Lesson 3 Internationale medebewoners - International roommates Index 3.1 Inleiding... 2 3.2 Internationale medebewoners... 2 3.3 Luistervaardigheid: vragen stellen... 5 3.4 Kennis van land en

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Engels niveau 1 en 2. Spreken en gesprekken voeren A1 A2

Engels niveau 1 en 2. Spreken en gesprekken voeren A1 A2 Engels niveau 1 en 2 Spreken en gesprekken voeren A1 A2 Naam:.. SLB groep Cohort. Studentnummer.. Spreken en Gesprekken voeren niveau 1-2: ERK A1-A2 1 Spreken en Gesprekken voeren niveau 1-2: ERK A1-A2

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Song 6

Lesvoorbereiding Song 6 Song 6 Song: Niveau: Doelen: Kerndoelen: Avicii Wake me up! 3a, 3b en 3c In deze 2 lessen leren de kinderen: - woorden die te maken hebben met reizen - vertellen wat je kunt en niet kunt - vertellen waar

Nadere informatie

Handouts - lesson 4 - #dutchgrammar - 9 april the verb. het werkwoord. regular verb conjugation

Handouts - lesson 4 - #dutchgrammar - 9 april the verb. het werkwoord. regular verb conjugation #dutchgrammar for beginners - lesson 4 1 the verb het werkwoord 2 to watch ik kijk jij kijkt u kijkt hij kijkt zij kijkt het kijkt wij jullie zij 3 most verbs end with: -en first person singular: without

Nadere informatie

De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen.

De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen. Beste cursist, De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen. Aan het eind van de cursus ga je met je groep optreden voor familie en vrienden. Iedere

Nadere informatie

Animal friends. Animal friends

Animal friends. Animal friends 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends Momi the African elephant and Otto the Labrador both live at the Greenwood Animal Park in California. They are very good friends

Nadere informatie

Martin Garrix and his fans

Martin Garrix and his fans Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Martin Garrix and his fans Martin Garrix is more than a young star and producer. He s also a super nice guy! If there are fans who want his autograph,

Nadere informatie

ENGELS Luisteren EDU-Strux-Engels-Luisteren.indd :52

ENGELS Luisteren EDU-Strux-Engels-Luisteren.indd :52 ENGELS Luisteren Colofon Auteur: Alex van Winkel Eindredactie: Daphne Ariaens Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: DTP-Studio Joke Wensing Illustraties: Edu Actief b.v. Titel: Engels - Luisteren ISBN:

Nadere informatie

What s your favourite?

What s your favourite? 1 Your favourite show Lees de tekst. Wat is jouw favoriete TV programma? What s your favourite? People in The UK watch a lot of TV. They watch about four hours of TV every day. Many people are watching

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven)

Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven) Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven) Niveau : KSE 2 Opgavenummer : EN2(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in.

Nadere informatie

Heb je een naam die niet wil rijmen Als Inge, Rutger of Thijmen Gebruik het dan niet aan het einde van de zin Maar gebruik het gewoon aan het begin

Heb je een naam die niet wil rijmen Als Inge, Rutger of Thijmen Gebruik het dan niet aan het einde van de zin Maar gebruik het gewoon aan het begin Het Grote Rijm lied Een gedicht hoort bij Sinterklaas Net als pepernoten, marsepein en speculaas Zinnen aan elkaar te lijmen Door het laatste woord te laten rijmen Dus als ik zeg het is wit, groot en rond

Nadere informatie

What s your favourite?

What s your favourite? 1 Your favourite show Lees de tekst. Wat is jouw favoriete TV programma? Waarom? My favourite TV programme is What s your favourite? icarly, Big Time Rush, Newsround are any of them your favourite TV show?

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

they stay they are staying they will stay Past Simple Past Continuous Future Continuous

they stay they are staying they will stay Past Simple Past Continuous Future Continuous 74 stay (ver)blijven Present Simple Present Continuous Future I stay I am staying I will stay you stay you are staying you will stay he/she/it stays he/she/it is staying he/she/it will stay we stay we

Nadere informatie

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER Dank je wel voor het downloaden van de vragenkaartjes. Graag delen we vrijblijvend een paar van onze ervaringen: 1. Wij lieten mensen eerst een minuut of tien

Nadere informatie

Mooie Engelse zinnen vormen, hoe doe je dit?

Mooie Engelse zinnen vormen, hoe doe je dit? Engelse zinnen Mooie Engelse zinnen vormen, hoe doe je dit? Schrijven in het Engels begint met het vormen van een zin. Op deze pagina bespreken we eerst de 4 soorten Engelse zinnen, nadien komt de zinsstructuur

Nadere informatie

Speaking 1 SPEAKING 1 PART A KGT 3. Excuse me! Could you help me out? I m looking for a cardigan.

Speaking 1 SPEAKING 1 PART A KGT 3. Excuse me! Could you help me out? I m looking for a cardigan. Speaking 1 SPEAKING 1 PART A KGT 3 Excuse me! Could you help me out? I m looking for a cardigan. Is it clear to you what this person wants from you? Could you answer immediately? Could you answer these

Nadere informatie

Unit 1. A new school matching. At the bus stop waiting for the school bus. In the playground. Match the sentences that go together. 1 I m from Leeds.

Unit 1. A new school matching. At the bus stop waiting for the school bus. In the playground. Match the sentences that go together. 1 I m from Leeds. Unit. A new school matching Match the sentences that go together. A B C D E F Hi, my name s Philip. Where are you from? How are you? Nice to meet you. Good morning, boys and girls. What s your name? I

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels

Examen Moderne Vreemde Taal Engels Examen Moderne Vreemde Taal Engels Niveau : KSE 3 Opgavenummer : EN3(05) Examenduur : 90 minuten Instructies Dit examen bevat 5 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in. Beantwoord de vragen

Nadere informatie

Engels A1. Lesson 1. Zich voorstellen - Introducing yourself. Index

Engels A1. Lesson 1. Zich voorstellen - Introducing yourself. Index Engels A1 Lesson 1 Zich voorstellen - Introducing yourself Index 1.1 Inleiding... 2 1.2 Zich voorstellen... 2 1.3 Uitspraak: het alfabet... 4 1.4 Luistervaardigheid: spellen... 5 1.5 Kennis van land en

Nadere informatie

Study Guide English 2KGT PERIOD 1

Study Guide English 2KGT PERIOD 1 Study Guide English 2KGT PERIOD 1 Name: Class: Good to know abbreviations p. Realtime book page SG Study Guide page ex. exercise AvE allesvoorengels.nl homework do study word list handout prepare bring

Nadere informatie