Helpdesk points Voorbeeld Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Helpdesk points Voorbeeld Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8"

Transcriptie

1 Helpdesk points Voorbeeld Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8 Aanwijzen dit / deze (dichtbij) (enkelvoud) this house/ this map 1.4 dat / die (verder weg) (enkelvoud) that house / that map 1.4 deze (dichtbij) (meervoud) these books / these hats 4.8 die (verder weg) (meervoud) those books / those hats 4.8 Bezit mijn / jouw my map / your map Hoeveelheid veel many rooms / much time 7.9 hoe veel? How many stamps? How much money? 3.6 meervoud rooms / books / teeth getallen (0-12) zero, one, two, three, 1.3 getallen (13-30) thirteen, fourteen, thirty 2.4 getallen (31-100) thirty-one a hundred 3.5 rangtelwoorden (1-13) first / second / third /. 3.2 rangtelwoorden (1-20) fourth fifteenth 4.7 rangtelwoorden (1-45) twenty-first forty-fifth 7.4 Tijd klokkijken half past six / ten to four dagen van de week Sunday, Monday, maanden January, February, 4.5 wanneer? in the afternoon last week Vergelijken vergelijken (-er / -est) faster than / the fastest 8.5 Zinnen vragende zin Do you eat well? 7.8 met vraagwoorden Who are you? What s your name? korte antwoorden Yes, I do. / No, I don t korte vraagjes ( tags ) (toch? / hè?),isn t he? /, are you? 8.4

2 Helpdesk points Voorbeeld Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8 Werkwoord hebben ( bezitten ) He has got two bikes. 3.4 wel doen / niet doen Come here!/ Don t come! 5.8 zijn (tegenw. tijd) (bevestigend) I am / you are / he is / 1.1 zijn (tegenw. tijd) (ontkennend) I m not / you aren t / 3.1 zijn (tegenw. tijd) (vragend) Am I? / Are you? / 4.1 zijn (verleden tijd) I was /youwere /he was / 8.3, 8.6 zou kunnen Could you bring me? 6.5 Do in vragen Do you eat well? (tegenwoordige tijd) Do you work in a shop? 7.8 in ontkenning I don t want to watch TV. (tegenwoordige tijd) I don t know the answer. 7.5 Tijden (van het ww) tegenwoordige tijd I leave / he leaves I watch / he watches tegenwoordige tijd I am listening to a CD. (aan het zijn) I am walking to school teg.tijd <> teg. tijd I always listen to CDs. (altijd <> nu) I am listening to a CD verleden tijd I talked about sports. 8.6 van regelmatige ww. ww + -ed I talked about sports. 8.6 van onregelmatige ww. een eigen vorm I was at home. 8.6 Allerlei alfabet a,b,c,d,e,f,g ansichtkaart Dear John, hij, zij, het Hans is. He is. Maria is. She is een a book / an apple 5.5 landennamen Belgium / Germany 5.7 land / taal / inwoner Turkey / Turkish / a Turk , 8.2

3 1.1 zijn: tegenwoordige tijd vormen van to be bevestigend: I am Petra ik ben Petra you are Jenny jij bent Jenny he is Pete hij is Pete she is Jenny zij is Jenny it is in Holland het ligt in Nederland we are friends wij zijn vrienden you are friends jullie zijn vrienden they are friends zij zijn vrienden Let op: als je zo n zinnetje zegt, spreek je meestal de eerste letter van het werkwoord niet uit. Je zegt dan: I m Petra he s Pete it s in Holland you re friends you re Jenny she s Jenny we re friends they re friends vragend: Am I? Ben ik...? Are you? Ben jij...? Is he...? Is hij...? Is she...? Is zij...? Is it...? Is het...? Are we...? Zijn wij...? Are you...? Zijn jullie...? Are they...? Zijn zij...?

4 1.2 bezit: my / your / his Als iets van jou is, zeg je: het is mijn plattegrond it s my map het is mijn kaart it s our map het is onze kaart it s your map het is jouw kaart it s your map het is jullie kaart it s his map het is zijn kaart it s their map het is hun kaart it s her map het is haar kaart 1.3 getallen zero 5 five 9 nine 1 one 6 six 10 ten 2 two 7 seven 11 eleven 3 three 8 eight 12 twelve 4 four 1.4 aanwijzen: this / that this (enkelvoud) that (enkelvoud) dichtbij this map this house verder weg that map that house gebruik je als je iets aanwijst wat dichtbij is gebruik je als je iets aanwijst wat verder weg is deze kaart dit huis die kaart dat huis unit one

5 2.1 dagen van de week De dagen van de week schrijf je altijd met een hoofdletter. Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 2.2 hij / zij / het: he / she / it Je kunt zeggen: Hans is from Nijmegen. Hans komt uit Nijmegen. Je kunt ook zeggen: He is from Nijmegen. Hij komt uit Nijmegen. bij meisjes en vrouwen: she zij bij jongens en mannen: he hij bij dingen: it het Maria s in the kitchen. She s in the kitchen. Pete is Jenny s brother. He s Jenny s brother. The house is big. It s big. Maria is in de keuken. Zij is in de keuken. Pete is Jenny s broer. Hij is Jenny s broer. Het huis is groot. Het is groot.

6 unit two 2.3 meervoud (meer dan één): -s aan het woord vast dog dogs hond honden room rooms kamer kamers house houses huis huizen programme programmes programma programma s day days dag dagen 2.4 getallen one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 7 seven 8 eight 9 nine 10 ten 11 eleven 12 twelve 13 thirteen 14 fourteen 15 fifteen 16 sixteen 17 seventeen 18 eighteen 19 nineteen 20 twenty 21 twenty-one 22 twenty-two 23 twenty-three 24 twenty-four 25 twenty-five 26 twenty-six 27 twenty-seven 28 twenty-eight 29 twenty-nine 30 thirty 31 thirty-one

7 3.1 zijn: tegenwoordige tijd 3.2 rangtelwoorden ontkennende zinnen met to be I m not ik ben niet you aren t jij bent niet he/she/it isn t hij/zij/het is niet we aren t wij zijn niet you aren t jullie zijn niet they aren t zij zijn niet rangtelwoorden geven de volgorde aan: eerste, tweede, derde, enz. The second street left, and then the first right. eerste tweede derde vierde vijfde zesde zevende first second third fourth fifth sixth seventh achtste negende tiende elfde twaalfde dertiende eighth ninth tenth eleventh twelfth thirteenth 3.3 klokkijken Hele uren geef je aan met o clock: three o clock minutenwijzer tussen de 12 en de 6: past minutenwijzer tussen de 6 en de 12: to over voor 8.15 (a) quarter past eight twenty to nine 8.20 twenty past eight 8.45 (a) quarter to nine half past eight 8.50 ten to nine 8 7 6

8 unit three 3.4 hebben: have got Als je iets hebt, zeg je: I have got. Verkorte vorm: I ve got. I have got a book I ve got a book ik heb een boek you have got a book you ve got a book jij hebt een boek he/she/it has got a book he/she/it s got a book hij/zij/het heeft een boek we have got a book we ve got a book wij hebben een boek you have got a book you ve got a book jullie hebben een boek they have got a book they ve got a book zij hebben een boek Let op: bij he / she / it: has 3.5 getallen vanaf thirty 31 thirty-one 32 thirty-two 33 thirty-three 34 thirty-four 35 thirty-five 36 thirty-six 37 thirty-seven 38 thirty-eight 39 thirty-nine 40 forty 50 fifty 60 sixty 70 seventy 80 eighty 90 ninety 100 a / one hundred 101 a / one hundred and one 102 a / one hundred and two 3.6 hoe veel...?: how many? how much? How many gebruik je bij woorden in het meervoud. Je kunt ze tellen. How many stamps? (two) Hoeveel postzegels? (twee) How many postcards? (seven) Hoeveel ansichtkaarten? (zeven) How much gebruik je bij woorden in het enkelvoud. Je kunt ze niet tellen. How much money have you got? How much traffic is there? Hoeveel geld heb je? Hoeveel verkeer is er?

9 4.1 zijn: tegenwoordige tijd Vragende zinnen met to be am I? are you? is he / she / it? are we? are you? are they? Antwoorden: Yes, I am Yes, you are Yes, he / she / it is Yes, we are Yes, you are Yes, they are ben ik? ben jij? is hij / zij / het? zijn wij? zijn jullie? zijn zij? No, I m not No, you aren t No, he / she / it isn t No, we aren t No, you aren t No, they aren t 4.2 Iets gebeurt altijd, regelmatig, nooit, enz. Iets is nu aan de gang. altijd, regelmatig, nooit I walk to school every day. Elke dag loop ik naar school I never watch TV. Ik kijk nooit tv. nu: am / are / is + -ing I m walking to school. Ik loop (nu) naar school. I m watching TV. Ik kijk (nu) tv. 4.4 het alfabet a rijmt op day b rijmt op me c rijmt op me d rijmt op me e rijmt op me f spreek je uit als /ef/ g spreek je uit als /dzjie/ h spreek je uit als /eetsj/ i rijmt op my j spreek je uit als /dzjeei/ k rijmt op day l spreek je uit als /el/ m spreek je uit als /em/ n spreek je uit als /en/ o rijmt op no p rijmt op me q rijmt op you r klinkt als are s spreek je uit als /es/ t rijmt op me u klinkt als you v rijmt op me w spreek je uit als double you x spreek je uit als /eks/ y klinkt als why z rijmt op red I always listen to my CDs. Ik luister altijd naar mijn cd s. I m listening to my CDs. Ik luister (nu) naar mijn cd s. 4.3 meervoud (meer dan één): meestal -s aan het woord vast room rooms lokaal lokalen shoe shoes schoen schoenen Let op: bij sommige woorden is het meervoud anders. child children kind kinderen dress dresses jurk jurken tooth teeth tand tanden

10 unit four 4.5 maanden van het jaar Je schrijft de maanden van het jaar altijd met een hoofdletter. January januari May mei February februari June juni March maart July juli April april August augustus September October November December september oktober november december 4.6 vraagwoorden Als je een vraag stelt, kun je de volgende woorden gebruiken. who wie Who are you? what wat What s your name? when wanneer When is the English lesson? where waar Where s your brother? why waarom Why not? 4.7 rangtelwoorden Rangtelwoorden geven de volgorde aan: January is the first month of the year. February is the second month. first 1st eerste second 2nd tweede third 3rd derde Bij telwoorden groter dan drie komt er bijna altijd -th achter: fourth 4th vierde tenth 10th tiende fifth 5th vijfde eleventh 11th elfde sixth 6th zesde twelfth 12th twaalfde seventh 7th zevende thirteenth 13th dertiende eighth 8th achtste fourteenth 14th veertiende ninth 9th negende fifteenth 15th vijftiende sixteenth 16th zestiende seventeenth 17th zeventiende eighteenth 18th achttiende nineteenth 19th negentiende 4.8 aanwijzen: these / those These gebruik je als je het hebt over iets dat dichtbij is. Those gebruik je als je het hebt over iets dat ver weg is. meervoud meervoud dichtbij: these books deze boeken ver weg: those books die boeken these skirts deze rokken those skirts die rokken these hats deze hoeden those hats die hoeden

11 5.1 tegenwoordige tijd In de tegenwoordige tijd krijg je bij he, she en it een -s achter het werkwoord. I leave the house Let op: I watch TV you leave the house he leaves the house maar: he watches TV she leaves the house she watches TV it leaves the house Let op de uitspraak! we leave the house you leave the house they leave the house 5.2 wanneer? Wanneer is het? in the morning s morgens in the evening s avonds in the afternoon s middags at night s nachts on Monday on Friday at 8.15 at in January in July (op) maandag (op) vrijdag om kwart over acht om tien uur in januari in juli 5.3 bezit: my / your / his it s my bike het is mijn fiets it s your bike het is jouw fiets it s his bike het is zijn fiets it s her bike het is haar fiets they re our bikes het zijn onze fietsen they re your bikes het zijn jullie fietsen they re their bikes het zijn hun fietsen 5.4 iets gebeurt altijd, regelmatig, nooit, enz. <> iets is nu aan de gang tegenwoordige tijd: iets gebeurt altijd, regelmatig, nooit, enz. I walk to school every day. Ik loop elke dag naar school. I never go to the cinema. Ik ga nooit naar de bioscoop. I brush my teeth in the morning. Ik poets mijn tanden s morgens. iets gebeurt nu, is nu aan de gang: am/are/is + -ing: I m walking to school (now). Ik loop (nu) naar school. I m going to the cinema (now). Ik ga (nu) naar de bioscoop. I m brushing my teeth (now). Ik poets (nu) mijn tanden. (Ik ben nu mijn tanden aan het poetsen.)

12 unit five 5.5 een: a / an in de meeste gevallen gebruik je a, maar je gebruikt an als het woord (erna) begint met een klinker altijd an als het woord (erna) begint met een klinker. Klinkers zijn: a e i o u altijd a als het woord (erna) begint met een medeklinker dus: an apple en: a book Let op: het gaat er bij de klinker om om wat je an egg a car hoort (om de klank) en niet om de spelling! an English girl astamp Dus: an old man maar: a one-way street an old bike anew bike an Underground map maar: a uniform an aunt adog an uncle acop 5.6 hij / zij / het: he / she / it Look at that girl. She s nice. Look at that boy. He s her brother. Look at that uniform. It s horrible. Kijk naar dat meisje. Zij is leuk. Kijk naar die jongen. Hij is haar broer. Kijk naar dat uniform. Het is vreselijk. 5.7 landennamen Landennamen altijd met een hoofdletter. Groot-Brittannië Great Britain Denemarken Denmark België Belgium Zwitserland Switzerland Duitsland Germany Turkije Turkey Noorwegen Norway Italië Italy Spanje Spain 5.8 Wel doen! / Niet doen! wel niet Look at him! Kijk naar hem! Don t look at him! Kijk niet naar hem! Sit down. Ga zitten. Don t sit down. Ga niet zitten. Talk to your parents first! Praat eerst met je ouders! Don t talk to me like that! Praat niet zo tegen mij!

13 6.1 tegenwoordige tijd In de tegenwoordige tijd krijg je bij he, she en it een -s achter het werkwoord. I leave the house Let op: I go to school. you leave the house he leaves the house he goes to school she leaves the house she goes to school it leaves the house we leave the house you leave the house they leave the house 6.2 korte antwoorden Soms krijg je op een vraag: Do you like...? een heel kort antwoord: Yes, I do. (of) No, I don t. Do you like biscuits? Vind je koekjes lekker? Yes, I do. Ja. Do you like tea? Vind je thee lekker? No, I don t. Nee. 6.3 hij / zij / het: he / she / it Where s John? He s downstairs. Where s mother? She s in the living room. Where s the dog? It s in the garden. bij meisjes en vrouwen: she zij bij jongens en mannen: he hij bij dingen en dieren: it het

14 unit six 6.4 land / taal / inwoner In Engeland spreken de mensen Engels. Een inwoner noemen we een Engelsman. land taal inwoner Turkey Turkish a Turk Denmark Danish a Dane Spain Spanish a Spaniard Belgium Belgian a Belgian Italy Italian an Italian Norway Norwegian a Norwegian Germany German a German France French a Frenchman India Indian an Indian Sweden Swedish a Swede 6.5 zou kunnen (in een beleefde vraag): could Could you find us a cab? Kun je (voor ons) voor een taxi zorgen? Zou je (voor ons) voor een taxi kunnen zorgen? Could you bring me more chocolate cookies? Kun je mij nog meer chocolade biscuitjes brengen? Zou je mij nog meer chocolade biscuitjes kunnen brengen?

15 7.1 het alfabet a rijmt op day b rijmt op me c rijmt op me d rijmt op me e rijmt op me f spreek je uit als /ef/ g spreek je uit als /dzjie/ h spreek je uit als /eetsj/ i rijmt op my j spreek je uit als /dzjeei/ k rijmt op day l spreek je uit als /el/ m spreek je uit als /em/ n spreek je uit als /en/ o rijmt op no p rijmt op me q rijmt op you r klinkt als are s spreek je uit als /es/ t rijmt op me u klinkt als you v rijmt op me w spreek je uit als double you x spreek je uit als /eks/ y klinkt als why z rijmt op red 7.2 dagen van de week De dagen van de week schrijf je altijd met een hoofdletter. 7.3 wanneer? this morning in the morning last Friday next Friday 7.4 rangtelwoorden vanmorgen s morgens vorige vrijdag aanstaande vrijdag first 1st eerste second 2nd tweede third 3rd derde Verder eindigen bijna alle rangtelwoorden op -th. fourth 4th vierde fifth 5th vijfde sixth 6th zesde seventh 7th zevende eighth 8th achtste ninth 9th negende tenth 10th tiende eleventh 11th elfde twelfth 12th twaalfde thirteenth 13th dertiende fourteenth 14th veertiende fifteenth 15th vijftiende sixteenth 16th zestiende seventeenth 17th zeventiende eighteenth 18th achttiende nineteenth 19th negentiende twenty-first 21st eenentwintigste thirty-second 32nd tweeëndertigste forty-fifth 45th vijfenveertigste Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 7.5 willen <> niet willen Als je iets wilt, zeg je: I want Als je iets niet wilt, zeg je: I don t want Ik wil naar (het spreek- Ik wil niet naar (het spreekuur uur van) dokter Jones. van) dokter Jones. I want to see Dr Jones. I don t want to see Dr Jones. Ik wil tv kijken. Ik wil niet tv kijken. I want to watch TV. I don t want to watch TV.

16 unit seven 7.6 klokkijken Hele uren geef je aan met o clock: three o clock minutenwijzer tussen de 12 en de 6: past minutenwijzer tussen de 6 en de 12: to over 11 voor 8.15 (a) quarter past eight twenty to nine 8.20 twenty past eight (a) quarter to nine 8.30 half past eight 8.50 ten to nine vraagwoorden Als je een vraag stelt, kun je de volgende woorden gebruiken. who wie Who s Dr Ramperkesh? what wat What sort of shop is it? when wanneer When is breakfast? where waar Where s he from? why waarom Why not? 7.8 vraag en antwoord Als je iemand een vraag stelt, gebruik je in het Engels vaak: Do you? Do you eat well? Eet je goed? Do you work in a shop? Werk je in een winkel? Het (korte) antwoord op zo n vraag kan zijn: Yes, I do. of No, I don t. Do you eat well? Yes, I do. / No, I don t. Ja (dat doe ik). / Nee (dat doe ik niet). Do you work in a shop? Yes, I do. / No, I don t. Ja (dat doe ik). / Nee (dat doe ik niet). 7.9 veel: many / much Many gebruik je bij woorden in het meervoud: je kunt ze tellen. many rooms veel kamers many newspapers veel kranten Much gebruik je bij woorden in het enkelvoud: je kunt ze niet tellen. much fruit veel fruit much time veel tijd

17 8.1 land inwoner Altijd met een hoofdletter. 8.2 land bijvoeglijk naamwoord Altijd met een hoofdletter. England an Englishman Holland a Dutchman France a Frenchman Germany a German Belgium a Belgian Italy an Italian Turkey a Turk Sweden a Swede 8.3 zijn: verleden tijd America England Holland France Germany Belgium Italy Turkey Sweden Switzerland Russia Brazil Norway American (football) English (breakfast) Dutch French German Belgian Italian Turkish Swedish Swiss Russian Brazilian Norwegian Als iets in het verleden (vroeger) is gebeurd, gebruik je de verleden tijd van het werkwoord. vormen van to be I was at home yesterday ik was gisteren thuis you were at home yesterday jij was gisteren thuis he/she was at home yesterday hij/zij was gisteren thuis we were at home yesterday wij waren gisteren thuis you were at home yesterday jullie waren gisteren thuis they were at home yesterday zij waren gisteren thuis 8.4 korte vraagjes: tags Een tag is een kort vraagje aan het eind van een zin: is it? / isn t it? / are you? / aren t you? In het Nederlands: nietwaar? / hè? / toch? / is het niet? / vind je ook niet? Hiermee vraag je de ander: Ben je het met me eens? Na een bevestigende zin (+) is de tag ontkennend ( ). + You are American, aren t you? She s an expert, isn t she? Na een ontkennende zin ( ) is de tag bevestigend (+). + She isn t Dutch, is she? They aren t cheerleaders, are they?

18 unit eight 8.5 vergelijken Als je wilt vergelijken, zet je in de meeste gevallen -er of -est achter het woord. Dat is bijna net zoals in het Nederlands: mooi mooier (dan) (het) mooist fast faster (than) (the) fastest snel sneller (dan) (de) snelste young younger (than) (the) youngest jong jonger (dan) (de) jongste old older (than) (the) oldest oud ouder (dan) (de) oudste Uitzondering: good better best goed beter best Let op: big bigger (than) (the) biggest groot groter (dan) (de) grootste fit fitter (than) (the) fittest fit fitter (dan) (de) fitste nice nicer (than) (the) nicest mooi mooier (dan) (de) mooiste happy happier (than) (the) happiest gelukkig gelukkiger (dan) (de) gelukkigste 8.6 verleden tijd Als iets in het verleden (vroeger) is gebeurd, gebruik je de verleden tijd van het werkwoord. In het Engels komt er meestal -ed achter het hele werkwoord. I talked about sports yesterday ik praatte gisteren over sport you talked about sports yesterday jij praatte gisteren over sport he/she talked about sports yesterday hij/zij praatte gisteren over sport we talked about sports yesterday wij praatten gisteren over sport you talked about sports yesterday jullie praatten gisteren over sport they talked about sports yesterday zij praatten gisteren over sport Sommige werkwoorden hebben een eigen vorm in de verleden tijd. I was at home yesterday ik was gisteren thuis you were at home yesterday jij was gisteren thuis he/she was at home yesterday hij/zij was gisteren thuis we were at home yesterday wij waren gisteren thuis you were at home yesterday jullie waren gisteren thuis they were at home yesterday zij waren gisteren thuis

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30 Inhoud Inhoud Woord vooraf 5 Hoofdstuk 1 7 Grammatica A1. Wat zijn de regels? 1 Woorden 8 1 Mensen en dingen 8 2 Zijn, Hebben en dingen doen 11 3 Woorden voor personen 21 4 Mensen en dingen beschrijven

Nadere informatie

CHAPTER LEERROUTE. 8 eight chapter one

CHAPTER LEERROUTE. 8 eight chapter one 1 Conne CHAPTER LEERROUTE 1 2 3 4 5 6 7 TOETS 8 eight chapter one ctions 1 Hoeveel vrienden heb jij? Veel of weinig; vrienden of kennissen? Hoe belangrijk zijn vrienden voor je? Waar vind je ze: online

Nadere informatie

present perfect simple.

present perfect simple. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON SIX Beste leerling. Toch nog één keer een tip voor het leren van Engelse woordjes en zinnetjes. Voor het studeren geldt iets heel bijzonders: bij studeren is 3 X 1 meer

Nadere informatie

Groep 4. Docentenhandleiding. Geschreven door Myrna Feuerstake en Maria Kelly van EarlyBird

Groep 4. Docentenhandleiding. Geschreven door Myrna Feuerstake en Maria Kelly van EarlyBird Groep 4 Docentenhandleiding Geschreven door Myrna Feuerstake en Maria Kelly van EarlyBird Dit is een uitgave van: Pearson Benelux bv Postbus 75598 1070 AN Amsterdam Nederland ipockets TM Website: www.ipockets.nl

Nadere informatie

Aart Rembrandt. First Dutch Reader for beginners Bilingual for speakers of English

Aart Rembrandt. First Dutch Reader for beginners Bilingual for speakers of English Aart Rembrandt First Dutch Reader for beginners Bilingual for speakers of English 1 Audio tracks are available on the home page lppbooks.com Mirrors of the home page: audiolego.com www.dual-language-graded-readers-for-beginners.com

Nadere informatie

Stepping Stones 3 vmbo k. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 vmbo k. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 vmbo k Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie Charmaine André Sicco Gjaltema Annette Lether Arne van Diemen Annette Lether Sylwia Falínska

Nadere informatie

They run crying and go to their classes to tell the teachers that there is Tommy outsite.

They run crying and go to their classes to tell the teachers that there is Tommy outsite. In deze nieuwsbrief wil ik jullie kennis laten maken met enkele kinderen van het weeshuis zodat jullie een beetje beeld krijgen van de kinderen en waar ze zich mee bezig houden. ( Nederlandse vertaling

Nadere informatie

EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 7 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN

EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 7 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 7 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN Persoonlijke gegevens verstrekken 1. Stel jezelf voor (0301) My name is I am 16 years old and I live in Holland. 2.

Nadere informatie

Dutch! A Beginning Textbook for University Students. LinguaText Ltd. and. University of Texas MARIAN DE VOOGHT ANDRE LEFEVERE

Dutch! A Beginning Textbook for University Students. LinguaText Ltd. and. University of Texas MARIAN DE VOOGHT ANDRE LEFEVERE Go Dutch! A Beginning Textbook for University Students BY MARIAN DE VOOGHT and ANDRE LEFEVERE University of Texas LinguaText Ltd. LinguaText, Ltd. General Editors Eduardo M. Dias Thomas A. Lathrop Dutch

Nadere informatie

Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel oing to a Dutch -speaking primary school in Brussels

Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel oing to a Dutch -speaking primary school in Brussels Nederlandstalig onderwijs Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel oing to a Dutch -speaking primary school in Brussels Nederlands English Deze brochure bestaat in de volgende versies: Nederlands:

Nadere informatie

7. Verzoek om informatie: enquiry en RFQ... 21 7.1. Opdrachten... 23 8. Klachtenbrieven en reacties op klachten... 24 8.1. Dos and doen ts bij het

7. Verzoek om informatie: enquiry en RFQ... 21 7.1. Opdrachten... 23 8. Klachtenbrieven en reacties op klachten... 24 8.1. Dos and doen ts bij het 1 Inhoud 1. Brieven... 3 1.1. Briefconventies... 3 1.1.1. Afzender (sender s adress)... 3 1.1.2. De geadresseerde (inside adress)... 3 1.1.3. Datum... 4 1.1.4. De aanhef (het eigenlijke begin van de brief...

Nadere informatie

4 Stravinsky You only have to listen

4 Stravinsky You only have to listen 2 Anarchistisch Maaike Meijer was op Eindhovense meisjeslyceum een rebel 7 Eureka Bert Gerards sleutelde 14 jaar aan wiskundig probleem 4 Stravinsky You only have to listen 5 Exchange UCM-student Corine

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. Engels CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 28 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Engels CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 28 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2010 tijdvak 1 vrijdag 28 mei 9.00-10.30 uur Engels CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit

Nadere informatie

De redactie wenst je een warme kerst en een stralend 2007

De redactie wenst je een warme kerst en een stralend 2007 de HANZE 12e jaargang 14 december 2006 redactioneel onafhankelijke krant van de Hanzehogeschool Groningen e-mail: de.hanze@org.hanze.nl www.dehanze.nl/dehanze 8 International paper Four pages in English

Nadere informatie

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN WORLD OF DELIGHTS WORLD OF DELIGHTS LET S RUN THA T STORE FROM TULIPS TO TICKETS LET S RUN THA T STORE OVER 60 SHOPS IN EUROPE STORIES FROM OUR PEOPLE WORLDOFDELIGHTS.COM EXPLORE OUR NEW BOAT TRIPS & EXCURSIONS

Nadere informatie

Stepping Stones 3 havo. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 havo. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 havo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs Jos de Boer Marijke van Dijk Fleur Kierstra Carolyn van Koperen-Fredriksz Annemarieke Lente Renate Moorman

Nadere informatie

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 vwo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs Nynke Bottinga Johan Cranen Marijke van Dijk Carolyn van Koperen-Fredrikz Nathalie Meeuwsen Joyce de Ruiter

Nadere informatie

apparently What the British say Khan Academy Ashes WOLV Shanghai Elvira Tromp uit de lichting 2003

apparently What the British say Khan Academy Ashes WOLV Shanghai Elvira Tromp uit de lichting 2003 apparently Ashes WOLV Shanghai What the British say Khan Academy Elvira Tromp uit de lichting 2003 Ouderkrant Wolfert TTO nummer 37 maart 2011 apparently COLOFON Schoolleiding Wolfert Tweetalig Schoolleiding

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org

A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org EDOCUMENTED REDOCUMENTED Geen mens is illegaal, was een belangrijke kreet van een campagne tegen het vreemdelingenbeleid

Nadere informatie

WOOF, DADDY een toneelstuk van Bryan Reynolds

WOOF, DADDY een toneelstuk van Bryan Reynolds WOOF, DADDY een toneelstuk van Bryan Reynolds genlyseerd door Saskia Polderman met bijdragen van Stan Limburg Marcel Misset 1 SCENE 1: BAAIERT TOHUBOHU (=chaos, confusion): KUST VAN LONG ISLAND - ZONSOPGANG...

Nadere informatie

INTERMEDIATE DUTCH: A GRAMMAR AND WORKBOOK

INTERMEDIATE DUTCH: A GRAMMAR AND WORKBOOK INTERMEDIATE DUTCH: A GRAMMAR AND WORKBOOK Intermediate Dutch is designed for learners who have achieved a basic proficiency and wish to refine their knowledge of grammatical structures. This workbook,

Nadere informatie

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants Migrating to Flanders Starterskit for family migrants, Migreren naar Vlaanderen Starterspakket voor familiemigranten Met steun van het Europees Integratiefonds With the support of the European Integration

Nadere informatie

Open Brief / Open Letter NLF-behavior. Paul mccartney in listening comprehension

Open Brief / Open Letter NLF-behavior. Paul mccartney in listening comprehension Open Brief / Open Letter NLF-behavior desireestokkel.nl newlegalframe.com to Paul mccartney in listening comprehension Young adults are not brought up to listen for NLF-Love in a 1-persons-toko Jonge volwassenen

Nadere informatie

4 Procrastination. Onafhankelijk weekblad van de Universiteit Maastricht Redactieadres: Postbus 616 6200 MD Maastricht Jaargang 33 25 oktober 2012

4 Procrastination. Onafhankelijk weekblad van de Universiteit Maastricht Redactieadres: Postbus 616 6200 MD Maastricht Jaargang 33 25 oktober 2012 3 Noodklok TMFI doet het goed, maar krijgt geen cent meer 8-9 Doorpaffen Anti-rookbeleid? Nederland is nog erger dan China 4 Procrastination Rebecca has to study, but 5 Pre-wedding drink Two alumni: love

Nadere informatie

5 Guest house. Onafhankelijk weekblad van de Universiteit Maastricht Redactieadres: Postbus 616 6200 MD Maastricht Jaargang 33 13 september 2012

5 Guest house. Onafhankelijk weekblad van de Universiteit Maastricht Redactieadres: Postbus 616 6200 MD Maastricht Jaargang 33 13 september 2012 3 Betutteling Niet alle Maastrichtse verenigingen willen studenten om 23.00 uur naar huis sturen 7 Naar school Leerplicht vanaf 4 jaar is nodig, vindt econoom Bas ter Weel 5 Guest house Pieter Willemsstraat

Nadere informatie

The Fantastic Mr Dahl

The Fantastic Mr Dahl Lesbrief 1 hv3 Roald Dahl Teksten 1 The Fantastic Mr Dahl Roald Dahl was born in Wales on September 13 th 1916. His mother Sopie and his father Harald were Norwegians. They emigrated to the United Kingdom

Nadere informatie

Promise. Nieuwe stichting helpt Filippijnen. Waarom Promise. Nieuwsbrief nummer één

Promise. Nieuwe stichting helpt Filippijnen. Waarom Promise. Nieuwsbrief nummer één Promise Nieuwe stichting helpt Filippijnen Dit is de eerste nieuwsbrief van de nog piepjonge stichting Promise. Deze stichting werd opgericht in nagedachtenis van Jos Segers. Hij heeft heel veel jaren

Nadere informatie

7 www.observantonline.nl

7 www.observantonline.nl 6 Online college Maastricht doet ook mee aan Uni van Nederland 7 Cath. Pijlsprijs Van het prijzengeld gaat kinderarts Leroy een stoomoven kopen 5 Feike Sijbesma Are you rich? Oh no, you re students Komende

Nadere informatie