Inhoudstafel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 13 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke stand 23 Vreemdelingen 29 Communicatie,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 13 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke stand 23 Vreemdelingen 29 Communicatie,"

Transcriptie

1 1

2 2

3 Inhoudstafel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 13 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke stand 23 Vreemdelingen 29 Communicatie, informatie en documentatie 31 Archief 35 ICT 37 Personeel 38 Onderwijs 41 Veiligheid 45 Politie (apart jaarverslag) Mobiliteit 47 Maatschappelijke veiligheid 48 Een warme gemeente 51 Sociale- en welzijnsdienst: Sociaal Huis 53 Woonwinkel Zennevallei 55 Integratie 57 Onderwijs en kinderopvang 61 Onderwijs Basisonderwijs - t Populiertje 62 - Den Top 65 - Wegwijzer & Puur Natuur 69 Leeuwse Kunstacademie 74 Kinderopvang 76 Dienst voor Opvanggezinnen 77 Kinderdagverblijven - Kortjakje 80 - Jip & Janneke 82 Thuisopvang Zieke Kinderen en Kinderen met een Handicap 87 Ontspanning 85 Jeugd en BKO 91 Sport 92 Cultuur 101 Senioren 113 Bibliotheek 114 Stedenbanden 116 Leef- en woonomgeving 117 Milieu 119 Openbare werken 124 Ruimtelijke ordening 127 Groen 131 Landbouw 133 Lokale economie 134 Markten 135 Patrimonium 138 3

4 4

5 Voorwoord Naar jaarlijkse gewoonte kunnen wij u het jaarverslag van het voorbije jaar presenteren. Hoewel er geen decretale verplichting bestaat voor de opmaak ervan, hebben wij er zonder aarzelen voor gekozen dit toch te doen. Zodoende kunnen wij met het jaarverslag 2014 aan de gemeenteraadsleden en aan alle inwoners een pak interessante en wetenswaardige gegevens aanreiken over de werking van de gemeentelijke organisatie in In 2014 startte de gemeente met een aantal nieuwe diensten en/of dienstverleningen, waarover dit jaarverslag voor het eerst rapporteert. Zo presenteert de dienst Maatschappelijke Veiligheid u zijn werking. Een aantal zaken zal u ongetwijfeld herkennen omdat ze vroeger elders in onze organisatie werden behartigd. De dienst Gemeenschapswachten is wel volkomen nieuw. Op 1 oktober 2014 trad met Johan Sluys de eerste gemeenschapswacht in Sint-Pieters-Leeuw in dienst. Johan werd al snel een vertrouwd gezicht in het Leeuwse straatbeeld. De bevolkingsdienst nam in 2014 het strafregister van de politie over. In afwachting van de invoering van het centraal strafregister blijft dit noodgedwongen gebeuren op een eerder oubollige en daardoor arbeidsintensieve manier, wat een zware druk legde op de dienst is ook het jaar van een grondige wijziging van het afvalbeleid, met de opening van het nieuwe recyclagepark op de site 250, intussen omgedoopt tot Brabantpoort, als één van de blikvangers. Ook de plaatsing van de ondergrondse glascontainers was in 2014 een opmerkelijke vernieuwing. De Leeuwenaar heeft vlot zijn weg gevonden in deze nieuwe aanpak. Zoals u in dit jaarverslag kan lezen, resulteerde het nieuwe afvalbeleid niet alleen in minder afval, maar ook in minder kosten was eveneens een topjaar voor de andere technische diensten. De dienst Openbare Ruimte realiseerde niet alleen de vernieuwing van onder andere de Brabanstebaan, maar ook van de Pelikaanberg, een dossier dat jarenlang had aangesleept. Tevens zat de dienst Patrimonium niet stil. Er was de verderzetting van de restauratie van de Sint-Pieterkerk, de renovatie van de Merselborre en de aanpassingen aan de nieuwe loods waardoor de arbeidersploegen in het najaar verhuisden van de Bergpoort naar de Brabantpoort. Dit is slechts een willekeurige greep uit de in het jaarverslag 2014 beschreven prestaties. Ze tonen aan dat er in 2014 veel en hard werk is geleverd door de gemeentelijke diensten. Wij besluiten dan ook graag met het bedanken van alle medewerkers die dit mee mogelijk hebben gemaakt. Veel leesplezier! Namens het college van burgemeester en schepenen. Walter Vastiau Secretaris Luc Deconinck Burgemeester 5

6 6

7 Behoorlijk bestuur Gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw. Bestuur Secretariaat Onthaal Bevolking Burgerlijke stand Vreemdelingen Communicatie, informatie en documentatie Archief ICT Personeel 7

8 8

9 Bestuur Gemeenteraad Politieke organen Gemeenteraad Zetelverdeling 31 leden - 17 N-VA/CD&V - 8 PF - 3 Open Vld - 1 Groen - 1 Vlaams Belang - 1 sp.a Bestuursmeerderheid N-VA/CD&V Samenstelling Luc Deconinck burgemeester N-VA Jos Speeckaert eerste schepen CD&V Jan Desmeth schepen N-VA Luc Van Ruysevelt schepen CD&V Marleen De Kegel schepen N-VA Lucien Wauters schepen CD&V Gunther Coppens schepen N-VA Bart Keymolen schepen CD&V Jean Cornand raadslid PF Annie Mathieu raadslid PF Kathleen D'Herde raadslid Open Vld Marleen Bosmans raadslid CD&V Joseph Van Cutsem raadslid Open Vld Wim Peeters raadslid CD&V Praxedes Vargas-Garcia raadslid PF Georgios Karamanis raadslid PF Eddy Longeval raadslid Vlaams Belang Lydie De Smet raadslid PF Guy Jonville raadslid sp.a Michel Miedzinski raadslid PF Jenny Sleeuwaegen raadslid Groen Nicole Billens raadslid N-VA Gust Crabbe raadslid N-VA Katleen Bury raadslid N-VA Raymond Stiens raadslid CD&V Herwig Smeets raadslid N-VA Hilde Van Impe raadslid CD&V Kim Paesmans raadslid N-VA Godefroid Pirsoul raadslid PF Raimondo Palermo raadslid PF Alain Carremans raadslid Open Vld Het college van burgemeester en schepenen 9

10 College van burgemeester en schepenen Bevoegdheden Luc Deconinck, burgemeester N-VA Algemene coördinatie, Algemene en Integrale Veiligheid, Politie, Brandweer, Civiele Bescherming, Public Relations en Communicatie, Bevolking, Burgerlijke Stand en Begraafplaatsen, Juridische zaken, Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Huisvesting en grondbeleid. Jos Speeckaert, eerste schepen CD&V Financiën en begroting, Personeelsbeleid (inclusief pensioenen personeel), Sport, Waterbeheer. Jan Desmeth, schepen N-VA Cultuur, Mobiliteit en Verkeer, Archivering, Erediensten, Roerend en Onroerend Erfgoed. Luc Van Ruysevelt, schepen CD&V Markten, Kermissen en Foren, Lokale Economie, Senioren. Marleen De Kegel, schepen N-VA Vlaams Beleid, Integratie- en Inburgeringsbeleid, Gelijke Kansenbeleid, Toerisme, Ontwikkelingssamenwerking, Stedenbanden en Internationale Samenwerking. Lucien Wauters, schepen CD&V Gemeentelijke Gebouwen, Nutsvoorzieningen, Tewerkstelling, ICT, Volksgezondheid en Welzijn. Gunther Coppens, schepen N-VA Onderwijs, Kunstonderwijs, Bibliotheek, Afvalbeleid, Milieu en Groen (inclusief natuurreservaten). Bart Keymolen, schepen CD&V Openbare Werken, Jeugd- en Speelpleinwerking, Gezins- en Kinderopvang, Buitenschoolse Kinderopvang, Landbouw. Paul Defranc, OCMW-voorzitter schepen CD&V OCMW, Sociale Zaken (inclusief pensioenen algemeen). 10

11 Raadscommissies Samenstelling Commissie Financiën, Gebouwen en Patrimonium Leden: Nicole Billens Katleen Bury Gust Crabbe Kim Paesmans Herwig Smeets Marleen Bosmans Wim Peeters Raymond Stiens Hilde Van Impe Kathleen D'Herde Alain Carremans Jean Cornand Praxedes Vargas-Garcia Annie Mathieu Raimondo Palermo Jenny Sleeuwaegen Commissie Mobiliteit, Openbare werken en Lokale economie Leden: Nicole Billens Katleen Bury Gust Crabbe Kim Paesmans Herwig Smeets Marleen Bosmans Wim Peeters Raymond Stiens Hilde Van Impe Jos Van Cutsem Kathleen D'Herde Annie Mathieu Godefroid Pirsoul Georgios Karamanis Michel Miedzinski Eddy Longeval Commissie Ruimtelijke ordening, Milieu en Landbouw Leden: Nicole Billens Katleen Bury Gust Crabbe Kim Paesmans Herwig Smeets Marleen Bosmans Wim Peeters Raymond Stiens Hilde Van Impe Jos Van Cutsem Kathleen D'Herde Godefroid Pirsoul Jean Cornand Lydie De Smet Raimondo Palermo Jenny Sleeuwaegen Commissie Personeelsbeleid, Administratieve en Bestuurlijke organisatie incl. toezicht en afstemming intergemeentelijke organisaties en externe verzelfstandigde agentschappen Leden: Nicole Billens Katleen Bury Gust Crabbe Kim Paesmans Herwig Smeets Marleen Bosmans Wim Peeters Raymond Stiens Hilde Van Impe Kathleen D'Herde Alain Carremans Jean Cornand Raimondo Palermo Lydie De Smet Michel Miedzinski Guy Jonville 11

12 Commissie Jeugd, Cultuur, Sport en Sociale zaken Leden: Nicole Billens Katleen Bury Gust Crabbe Kim Paesmans Herwig Smeets Marleen Bosmans Wim Peeters Raymond Stiens Hilde Van Impe Alain Carremans Jos Van Cutsem Georgios Karamanis Praxedes Vargas-Garcia Annie Mathieu Godefroid Pirsoul Guy Jonville Commissie Veiligheid, Integrale veiligheid, Buurtwerking, Integratie en Vlaams beleid Leden: Nicole Billens Katleen Bury Gust Crabbe Kim Paesmans Herwig Smeets Marleen Bosmans Wim Peeters Raymond Stiens Hilde Van Impe Jos Van Cutsem Alain Carremans Lydie De Smet Michel Miedzinski Praxedes Vargas-Garcia Georgios Karamanis Eddy Longeval 12

13 Dienst Secretariaat De dienst wordt ook wel eens het knooppunt of de spil van de gemeentelijke organisatie genoemd. De opvolging van de briefwisseling, de voorbereiding en de nazorg van vergaderingen van college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad behoren namelijk tot de kerntaken van deze dienst. Hieronder lichten we de belangrijkste producten en bezoekersstromen van de dienst toe. Briefwisseling De binnenkomende briefwisseling wordt elke morgen opengemaakt, ingescand, ingeschreven in een register van binnenkomende briefwisseling en verdeeld naar de diensten Figuur 1. Overzicht van de inkomende briefwisseling Op figuur 1 wordt de briefwisseling weergegeven van de laatste 4 jaar In 2014 registreerden we brieven. In brieven. In brieven en in 2011 werden er brieven geregistreerd. TOE TEW TAAL SPORT GSW SEC RO POL PREV PERS OW ONTW OND OCMW MOB MARKT MV LE LM LB KO OPV KAB JD JGD INTEG INFO ICT GD GEB FD CUL BKO BIB BEV ARCH AK Figuur 2. Overzicht van de inkomende briefwisseling per dienst

14 Gemeenteraad Elke maand wordt de uitnodiging van de gemeenteraad met een beknopte toelichting bij elk agendapunt en voorstel van raadsbeslissing aan huis bezorgd. De dossiers liggen bij het secretariaat ter inzage van de gemeenteraadsleden. Het secretariaat zorgt voor de opmaak van de notulen van de gemeenteraad. De gemeentediensten kunnen het beknopt verslag raadplegen via het intranet Figuur 3. Overzicht van de samenstelling van de agenda van de gemeenteraad (B GR = beslissing gemeenteraad, K GR = kennisgeving gemeenteraad). In 2014 telden de zittingen van de gemeenteraad 246 beslissingen en 19 kennisgevingen. In 2014 vonden er 10 zittingen plaats. Managementteam (MAT) Het managementteam, of kortweg MAT, vergadert wekelijks. Het MAT coördineert de dienstverlening en vervult een rol als overlegorgaan. Het MAT vergaderde 40 keer in Diensthoofdenoverleg Het diensthoofdenoverleg werd op regelmatige basis georganiseerd. In 2014 kwam het diensthoofdenoverleg 4 keer samen. B K College van burgemeester en schepenen Elke dinsdagmorgen worden de collegebeslissingen verwerkt in het verslag van het college dat via het intranet consulteerbaar is voor de gemeentediensten. Na goedkeuring van het verslag door het college wordt het beknopt verslag gepubliceerd op het extranet, zodat raadsleden hiervan inzage kunnen nemen Figuur 4. Overzicht van de samenstelling van de agenda van het college ( B CBS = beslissing college, K CBS = kennisgeving college, SB CBS= standpuntbepaling college). In 2014 telden de zittingen van het college van burgemeester en schepenen beslissingen, 606 kennisgevingen en 519 standpuntbepalingen. In 2014 vonden er 45 zittingen plaats. De bodedienst B CBS K CBS SB CBS De bodedienst ressorteert eveneens onder het secretariaat en wordt er gecoördineerd. Het secretariaat staat ook in voor het beheer van het centraal adressenbestand. Het opmaken en verzenden van uitnodigingen in verband met recepties en plechtigheden en de coördinatie van deze activiteiten behoort eveneens tot het takenpakket van deze dienst. 14

15 Raadscommissies Op het secretariaat worden ook de verslagen van de raadscommissies bijgehouden FIN, GEB, PAT PERS, ADM, BO JGD, CUL, SP, SOC RO, LB, LM MOB, OW, LE VEILIGHEID, INTEGR, VL.B Figuur 5. Overzicht van de raadscommissies In 2014 vonden er in totaal 13 raadscommissies plaats. Schriftelijke vragen Figuur 6. Overzicht schriftelijke vragen :11 schriftelijke vragen. 2012: geen schriftelijke. 2013: 1 schriftelijke vraag. 2014: 9 schriftelijke vragen. Openbaarheid van bestuur Artikel 32 van de Grondwet erkent de openbaarheid van bestuursdocumenten als een grondrecht. Voor Vlaanderen wordt de openbaarheid van bestuur geregeld door het decreet van 26 maart Het basisprincipe uit het openbaarheidsdecreet bepaalt dat alle bestuursdocumenten bij een bestuursinstantie principieel openbaar zijn. Eenieder kan er inzage van nemen, een afschrift van bekomen of er uitleg over vragen. Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen voorzien in het decreet, om andere belangen te beschermen. In 2014 werden er 11 aanvragen geregistreerd. 10 aanvragen werden ingewilligd. 1 aanvraag werd ingewilligd in beroep nadat het aanvankelijk werd geweigerd. Elk gemeenteraadslid kan een schriftelijke vraag indienen bij het secretariaat. Deze worden behandeld tijdens de zittingen van het college van burgemeester en schepenen. 15

16 Onthaal Het eerste contact met de gemeente gebeurt meestal via het onthaal. Je kan er terecht met al je vragen betreffende de gemeentelijke dienstverlening. Je wordt telefonisch op deskundige wijze verbonden met de medewerker die een antwoord kan geven op je specifieke vraag. Bezoekers worden op een klantvriendelijke manier verwezen naar de juiste dienst of vergaderzaal. Onthaalbalie. Vanaf 20 oktober 2014 is bij de dienst Burgerzaken een klantenbegeleidingssysteem in gebruik. Het ticket leidt de burgers naar het juiste loket. Dit zorgt voor meer wachtcomfort en voor een moderne en efficiënte dienstverlening. 16

17 Dienst Bevolking Loketten en wachtruimte van de dienst Bevolking. Inleiding Bij de dienst Bevolking kan je terecht voor onder andere: adreswijzigingen; het afhalen van officiële documenten; de wettiging van handtekening; bepaalde erfrechtverklaringen; rijbewijzen; reispassen; kids-id s; identiteitskaarten; strafregister. Bevolkingsgegevens Sint-Laureins-Berchem Oudenaken Vlezenbeek Ruisbroek Sint-Pieters-Leeuw mannen vrouwen totaal Figuur 7. Overzicht van de totale bevolking van Sint-Pieters-Leeuw Uit figuur 7 kunnen we afleiden dat de totale bevolking (vreemdelingen en Belgen) van Sint-Pieters-Leeuw de laatste jaren steeds is aangegroeid. Er zijn iets meer vrouwen dan mannen. Figuur 8. De bevolking per deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw De bevolking stijgt het sterkst in de deelgemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Ruisbroek. In de deelgemeenten Vlezenbeek en Sint-Laureins-Berchem is er een minder hoge groei van het aantal inwoners. In Oudenaken neemt het aantal inwoners lichtjes af. 17

18 Aantal personen ,98 aantal inwoners/ha 8,15 8,09 8,23 Figuur 9. Bevolkingsdichtheid Sint-Pieters-Leeuw per hectare Als gevolg van de groei van het aantal inwoners neemt ook de bevolkingsdichtheid toe -zie figuur 9. Sint-Pieters- Leeuw is ha 95 a 63 ca groot, wat in 2014 neerkomt op 8,23 inwoners/ha specifieke bevolkingsmigratie Instroom Vlaanderen Uitstroom Vlaanderen Instroom Wallonië Uitstroom Wallonië Instroom Brussels Gewest Uitstroom Brussels Gewest Instroom jeugd Uitstroom jeugd Instroom genaturaliseerde Belgen Uitstroom genaturaliseerde Belgen Instroom vreemdelingen Uitstroom vreemdelingen Instroom totaal Uitstroom totaal immigratie emigratie mutatie Figuur 10. Immigratie en emigratie van personen in Sint-Pieters-Leeuw Uit figuur 10 kan men afleiden dat vanaf 2013 het aantal immigraties stabiliseert en het aantal emigraties daalt. Het aantal mutaties binnen de gemeente is in 2014 opnieuw gestegen. Figuur 11. Immigratie en emigratie van personen in Sint-Pieters-Leeuw , onderverdeeld in enkele specifieke bewegingsvormen. Uit figuur 11 kan men afleiden dat vooral jongeren en personen uit het Brussels Gewest naar onze gemeente verhuizen. De uitstroom naar Vlaamse en Waalse gemeenten blijkt groter dan de instroom vanuit deze gewesten. De instroom van genaturaliseerde Belgen is gestadig gegroeid, terwijl de instroom van vreemdelingen stabiliseert. 18

19 Aantal uitgereikte reispassen Aantal uitgereikte identiteitsbewijzen -12 jaar Elektronische identiteitskaarten In 2004 werd gestart met de invoering van de elektronische identiteitskaarten met mondjesmaat. Toen werd bepaald dat deze kaarten om de 5 jaar moesten worden hernieuwd. Vanaf 2014 werden kaarten uitgereikt die 10 jaar geldig blijven met volgende uitzonderingen : kaarten van 12 tot 18-jarigen moeten om de 6 jaar worden hernieuwd. Deze van 75-plussers blijven 30 jaar geldig. Voor de hernieuwing van de kaarten voor deze laatste leeftijdscategorie moeten er ongeveer 10% huisbezoeken worden afgelegd. Identiteitsbewijzen Sinds 12 oktober 2009 behoren de kartonnen kaartjes met foto, voor de Belgen, tot het verleden en werden ze vervangen door de elektronische Kids-ID die drie jaar geldig is (meer informatie: Kinderen jonger dan twaalf jaar kunnen dergelijke kaart krijgen. Deze Kids-ID is enkel nodig voor het reizen naar Europese landen (voor ander landen is een internationale reispas nodig is). Sinds 12 oktober 2009 behoren de kartonnen kaartjes met foto, voor de Belgen, tot het verleden en werden ze vervangen door de elektronische Kids-ID die drie jaar geldig zijn (meer informatie: Figuur 12. Aantal uitgereikte identiteitsbewijzen (kinderpasjes -12 jaar) in Sint-Pieters-Leeuw Uit de grafiek blijkt dat het aantal uitgereikte Kids-ID s voor kinderen jonger dan twaalf jaar stabiliseert. In 2014 zijn er wel significant minder aanvragen door vreemdelingen gebeurd. Het identiteitsstuk (geboortekaartje met lintje) is afgeschaft sedert 31 maart Het was onpraktisch, verouderd en onveilig. Men kon er niet mee reizen naar het buitenland. Reispassen vreemdelingen KIDS EID Niet-Belgische kinderen van -12 jaar hebben nog steeds het vertrouwde kartonnen model met foto nodig voor dergelijke reizen Figuur 13. Aantal uitgereikte paspoorten (reispassen) in Sint-Pieters-Leeuw Je ziet in figuur 13 dat in 2014 het afleveren van reispassen stabiliseert. Een reispas is nu 7 jaar geldig voor volwassenen en behoudt zijn geldigheid van 5 jaar voor minderjarigen. 19

20 Aantal duplicaten voorlopige rijbewijzen Aantal rijbewijzen, omgewisselde vreemde rijbewijzen, duplicaten en internationale rijbewijzen Aantal voorlopige rijbewijzen Rijbewijzen totaal voorlopig rijbewijs Figuur 15. Aantal totaal uitgereikte voorlopige rijbewijzen in Sint-Pieters-Leeuw In figuur 16 stellen we vast dat er in 2011 en in 2014 een piek was in het uitreiken van voorlopige rijbewijzen duplicaat originele rijbewijzen originelen en omwisseling vreemde rijbewijzen internationale rijbewijzen Figuur 14. Aantal uitgereikte rijbewijzen, omgewisselde vreemde rijbewijzen, duplicaten en internationale rijbewijzen in Sint-Pieters- Leeuw Vanaf 2011 is er een sterke afname van het aantal aanvragen voor duplicaten, die stijgt opnieuw in De toename van de uitreiking van de internationale rijbewijzen verloopt gestaag. In 2013 zien we omwille van de invoering van het nieuwe bankkaartmodel een piek van het aantal aanvragen van rijbewijzen totaal duplicaat voorlopig rijbewijs Figuur 16. Aantal totaal uitgereikte duplicaten van voorlopige rijbewijzen in Sint-Pieters-Leeuw In figuur 16 zien we dat het aantal uitgereikte duplicaten van voorlopige rijbewijzen in 2014 gedaald is. 20

21 Aantal cursisten GLTT-CVO campus Sint-Pieters-Leeuw Totaal aantal rijbewijzen Nederlands en andere talen Met ingang van het schooljaar heeft het gemeentebestuur een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de GLTT-CVO voor het geven van taalopleidingen in onze gemeente en dit op verschillende locaties in de gemeente Figuur 17. Totaal aantal uitgereikte rijbewijzen (alle soorten) in Sint-Pieters-Leeuw De piek in 2013 is mogelijk te wijten aan het invoeren van het nieuwe rijbewijsmodel in bankkaartformaat in onze gemeente. Inentingen De wet verplicht ouders hun kind te laten inenten tegen polio. Het getuigschrift van inenting moet worden ingediend bij de dienst Bevolking voor het kind de leeftijd van achttien maanden heeft bereikt VM NM AV Totaal Figuur 19. Aantal cursisten GLTT - CVO campus Sint-Pieters-Leeuw per dagdeel Op de campus Sint-Pieters-Leeuw is het aantal inschrijvingen toegenomen sinds In 2013 is dit te wijten aan een toename van het aantal inschrijvingen voor het avondonderwijs, in 2014 vooral door het voormiddagonderwijs Figuur 18. Aantal inentingen polio in Sint-Pieters- Leeuw De inentingen polio kennen vanaf het jaar 2013 een terugval. Dit kunnen we besluiten uit figuur 18. De campus Sint-Pieters-Leeuw is verdeeld over 3 locaties: Vlaams Sociaal Centrum, Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw Gemeentelijke Basisschool Den Top, Garebaan Sint-Pieters-Leeuw GCC Coloma, Joseph Depauwstraat Sint-Pieters-Leeuw 21

22 Aantal cursisten GLTT-CVO campus Sint-Pieters-Leeuw 457 Aantal cursisten GLTT-CVO campus Sint-Pieters-Leeuw 457 Strafregister Vlaams Sociaal Centrum Den Top GCC-Coloma Totaal Figuur 20. Aantal cursisten GLTT - CVO campus Sint-Pieters-Leeuw 2014 per locatie. Uit figuur 20 blijkt dat het GCC Coloma het meeste cursisten heeft Op 1 maart 2014 werd het strafregister overgeheveld van de lokale politie naar de dienst Bevolking. De cel Strafregister staat in voor het beheren van het gemeentelijk strafregister en het afleveren van uittreksels en inlichtingenbulletins. Dit houdt in: het registreren van strafrechterlijke veroordelingen en het afleveren van uittreksels uit het strafregister; de opmaak en het afleveren van inlichtingenbulletins (IB) als informatiedocument ten behoeve van gerechtelijke overheden. Ongeveer 40 % van de uittreksels uit het strafregister worden door particulieren online aangevraagd en 60 % wordt nog schriftelijk aangevraagd. Kieszaken Op 25 mei 2014 gingen de verkiezingen voor het Europees Parlement, de Federale Wetgevende Kamer en het Vlaams Parlement door. Bij ons werd er nog steeds traditioneel gestemd. Graag verwijzen we u voor verdere info naar Nederlands Italiaans Totaal Engels Spaans Figuur 21. Aantal inschrijvingen GLTT - CVO campus Sint-Pieters-Leeuw 2014 per taalles. De cursus Nederlands wordt het meest gevolgd. Bij de vreemde talen is vooral het Italiaans in trek. 22

23 Dienst Burgerlijke Stand De dienst Burgerlijke Stand helpt je vooral met akten en formaliteiten in verband met geboorte, erkenning, adoptie, huwelijk, echtscheiding, nationaliteit, overlijden en jubilea. Geboorten Op 1 juni 2014 werd het nieuwe Belgische naamrecht van kracht. Adoptie Door adoptie ontstaat een juridische band tussen de geadopteerde en diegene die adopteert. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone adoptie en volle adoptie. Bij deze laatste wordt het kind betreffende rechten en plichten volledig gelijk gesteld met de eigen kinderen. Een notaris of de vrederechter bevoegd voor jouw woonplaats stelt een akte van adoptie op. De rechtbank van Eerste Aanleg homologeert die akte en de dienst Burgerlijke Stand schrijft de akte over in de bevolkingsregisters Figuur 22. Het aantal geboorten van inwoners uit Sint-Pieters-Leeuw Uit figuur 22 kunnen we afleiden dat in 2014 het aantal geboorten is afgenomen erkenning vóór geboorte erkenning na geboorte 5 Figuur 24. Het aantal adopties in Sint-Pieters- Leeuw Echtscheidingen In het vierde kwartaal van 2014 is het aantal echtscheidingen gehalveerd.. Dat blijkt uit cijfers van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De verdeeltaks of miserietaks is de taks die moet worden betaald als bij een scheiding één van de partners de woning overneemt. Die daalde vanaf 1 januari 2015 van 2,5 naar 1 procent. Dat scheelt al gauw à euro, met als gevolg dat koppels hun echtscheiding uitstelden. Het aantal echtscheidingsovereenkomsten daalde in het vierde kwartaal van 2014 met 48,9 procent tegenover het vierde kwartaal van Figuur 23. Het aantal erkenningen in Sint-Pieters- Leeuw

24 Overlijdens Overleden Leeuwenaren (mannen/vrouwen) Figuur 25. Het aantal echtscheidingen in Sint- Pieters-Leeuw Uit figuur 25 blijkt dat het aantal echtscheidingen gestaag is gedaald en in 2014 heel sterk Huwelijk Vanaf 1 juli 2010 kan men bij de huwelijksaangifte kiezen hoeveel getuigen men wil, met een maximum van vier. Men kan dus ook zonder getuigen huwen. Er werd in 2010 actief verder gewerkt rond de bestrijding van schijnhuwelijken en dit in nauwe samenwerking met het parket van de Procureur des Konings te Brussel en de dienst Vreemdelingenzaken huwelijk voltrokken in buitenland huwelijk in de gemeente Figuur 26. Het aantal huwelijken van Leeuwenaren In figuur 26 : we stellen vast dat het aantal voltrokken huwelijken in 2014 constant is gebleven. mannelijke overlijdens in Sint- Pieters-Leeuw vrouwelijke overlijdens in Sint- Pieters-Leeuw mannelijke overlijdens buiten Sint- Pieters-Leeuw vrouwelijke overlijdens buiten Sint- Pieters-Leeuw Figuur 27. Het aantal overleden Leeuwenaren (mannen/vrouwen) Vanaf september 2013 is het overschrijven van overledenen van onze gemeente in een andere gemeente niet meer verplicht daardoor komt het dat we die cijfers niet meer terugvinden in de grafiek van

25 Figuur 28. Het aantal overledenen (mannen/vrouwen) in Sint-Pieters-Leeuw van In 2014 zijn er minder sterfgevallen in Sint- Pieters-Leeuw nieuwe grondconcessie bijzetting grondconcessie grondconcessie 10 jaar gratis urneveld concessie urneveld tien jaar gratis nieuwe columbaria bijzetting columbaria gratis columbaria totaal concessies Figuur 29. Het aantal concessies in Sint-Pieters- Leeuw In figuur 29 zien we vanaf 2011 een lichte daling van het aantal concessies om in 2014 opnieuw hetzelfde aantal te hebben. 25

26 Zuun Ruisbroek Vlezenbeek Oudenaken Sint-Laureins-Berchem Figuur 31. Het aantal begravingen per begraafplaats in Sint-Pieters-Leeuw grondconcessie, columbaria,urnenveld, ontgraving en toemetselen kelder verlengingen grondvergunningen en columbaria totale opbrengst Figuur 30 De opbrengsten van de concessies in Sint-Pieters-Leeuw In figuur 30 zien we dat in 2014 de opbrengsten van de concessies opnieuw ongeveer even hoog zijn als in Omwille van een nieuw boekhoudkundig systeem kan er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen grondconcessie, columbaria,urnenveld, ontgraving en toemetselen kelder Colombarium Zuun Colombarium Ruisbroek Colombarium Vlezenbeek Colombarium Oudenaken Colombarium Sint-Laureins-Berchem Figuur 32. Het aantal lijkbezorgingen in columbaria per begraafplaats in Sint-Pieters- Leeuw

27 urneveld Zuun urneveld Ruisbroek urneveld Vlezenbeek urneveld Oudenaken urneveld Sint-Laureins-Berchem urne thuis Figuur 33. Het aantal lijkbezorgingen in urnenvelden per begraafplaats in Sint-Pieters- Leeuw algemeen totaal begraafplaats Zuun algemeen totaal begraafplaats Ruisbroek algemeen totaal begraafplaats Vlezenbeek algemeen totaal bewaring thuis algemeen totaal begraafplaats Oudenaken algemeen totaal begraafplaats Sint-Laureins- Berchem Figuur 35. Het totaal aantal lijkbezorgingen per begraafplaats in Sint-Pieters-Leeuw asverstrooiingen Zuun asverstrooiingen Ruisbroek asverstrooiingen Vlezenbeek asverstrooiingen Oudenaken asverstrooiingen Sint-Laureins-Berchem Figuur 34. Het aantal asverstrooiingen per begraafplaats in Sint-Pieters-Leeuw begravingen totaal asverstrooiingen totaal columbarium totaal urneveld totaal algemeen totaal bewaring thuis Figuur 36. Het totaal aantal lijkbezorgingen per soort in Sint-Pieters-Leeuw

28 Figuur 37. Het totaal aantal lijkbezorgingen in Sint-Pieters-Leeuw Uit figuur 37 leiden we af dat het aantal lijkbezorgingen in Sint-Pieters-Leeuw in 2013 een grote daling heeft gekend. Naturalisatie afstand Belgische nationaliteit naturalisatie nationaliteitskeuze Figuur 38. Het totaal aantal nationaliteitskeuzes, naturalisaties en afstand van Belgische nationaliteit in Sint-Pieters-Leeuw Uit figuur 38 blijkt dat er steeds meer nieuwe Belgen komen. 28

29 Aantal vreemdelingen Dienst Vreemdelingen Het gemeentebestuur is de schakel tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de vreemdeling. Hoewel het gemeentebestuur niet eigenmachtig het recht heeft om aan vreemdelingen de toegang tot het grondgebied of het verblijf in het land te verbieden, speelt het toch een belangrijke rol bij de te vervullen administratieve formaliteiten. De dienst Vreemdelingen is gelast met de afgifte van de verblijfsdocumenten, de bevelen om het grondgebied te verlaten en de uitvoering van maatregelen genomen als de bevelen niet worden opgevolgd. De dienst verschaft ook bepaalde administratieve gegevens op vraag van het OCMW. Er is een nauwe samenwerking met de lokale politie mannelijke vreemdelingen vrouwelijke vreemdelingen totaal vreemdelingen Figuur 29. Het aantal vreemdelingen opgesplitst man/vrouw in Sint-Pieters-Leeuw We stellen vast dat het aantal vreemdelingen blijft toenemen in de gemeente. Sint-Laureins-Berchem Oudenaken Vlezenbeek Ruisbroek Sint-Pieters-Leeuw Figuur 40. Het aantal vreemdelingen per deelgemeente in Sint-Pieters-Leeuw Het aantal vreemdelingen blijft vooral toenemen in Sint-Pieters-Leeuw en deelgemeente Ruisbroek. 29

30 ,77 17,94 19,31 19,79 12,37 12,94 13,27 11,44 12,04 12,41 12,69 11,68 6,58 6,28 6,11 5,81 1,38 1,66 1,24 1,23 2,02 2,04 1,64 1,84 Figuur 42. Percentage vreemdelingen in Sint- Pieters-Leeuw Ruisbroek Sint-Pieters-Leeuw Vlezenbeek Oudenaken Sint-Laureins-Berchem Figuur 41. Percentage vreemdelingen per deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw Het aantal vreemdelingen blijft verder stijgen tot ruim 13 %. Binnen de vreemde bevolking in onze gemeente, vormen de Europeanen de grootste groep. Hierin hebben de Italianen en de Portugezen het grootste aandeel met respectievelijk 853 en 547 eenheden. Binnen de groep niet-eg-vreemdelingen, hebben Marokkanen het grootste aandeel met 327 eenheden. Procentueel gezien is het aantal vreemdelingen het grootst in de deelgemeente Ruisbroek. 30

31 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Dienst Communicatie, Informatie en Documentatie De dienst Communicatie, Informatie en Documentatie (CID) draagt zorg voor de communicatie- en informatievoorziening met de interne diensten en medewerkers en met externe personen, bewoners, instellingen, groepen, verenigingen,... Hieronder lichten we de belangrijkste producten van de dienst toe aan de hand van enkele cijfers. Gemeentelijk informatieblad infoleeuw In het kader van het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur informeren wij de inwoners op een systematische, correcte, evenwichtige, tijdige en verstaanbare wijze over het gemeentelijk beleid, de regelgeving en de dienstverlening via het gemeentelijk informatieblad infoleeuw. Daarnaast worden ook activiteiten van de gemeente en van de verenigingen in het infoblad aangekondigd. infoleeuw verschijnt tien keer per jaar (één keer per maand uitgezonderd juli en augustus) en wordt aan alle Leeuwenaren bedeeld. In 2014 verschenen vier nummers met 16 pagina s, twee nummers met 20 pagina s en vier nummers met 24 pagina s. Website ICT geeft enorme mogelijkheden om de communicatie te optimaliseren. De gemeentelijke website vormt hiervan een belangrijk onderdeel. De website is de officiële website van het gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw. Bij deze site hebben de bezoekers de mogelijkheid om de informatie op verschillende manieren terug te vinden: volgens organogram, volgens thema, doelgroep of levensloop en via de zoekfunctie Figuur 43. Overzicht van het aantal bezoeken aan de gemeentelijke website per maand in Het aantal bezoeken per maand schommelde in 2014 tussen bezoeken (in juli) en bezoeken (in november). Cover infoleeuw april In 2014 werd de gemeentelijke website in totaal keer bezocht. 28,65 % van deze bezoeken gebeurde met een mobiel apparaat (tablet of smartphone). Dit zijn 10 % meer mobiele bezoeken dan in

32 Er werden paginaweergaves geregistreerd. Met 13,97 % van al deze paginaweergaves is de startpagina van de website de vaakst weergegeven pagina. Per bezoek werden er gemiddeld 3,42 pagina s bekeken. De gemiddelde tijd per bezoek was 2 minuten en 1 seconde. In de loop van 2014 kwamen er in totaal aanvragen binnen via de online formulieren van het digitaal loket. Dit cijfer bewijst dat burgers toch zeer regelmatig gebruik maken van het digitaal loket ,18 % , 65 % ,31 % ,86 % Figuur 44. De oorsprong van het aantal bezoeken van de gemeentelijke website in ,86 % van de bezoekers kwamen rechtstreeks op de site terecht, 81,31 % van de bezoekers kwamen via zoekmachines op de site terecht (hoofdzakelijk via Google), 6,18 % van de bezoekers kwamen via verwijzende sites op de site terecht (o.a. via de nieuwsblog en 0,65 % kwamen via sociale media op de site terecht (hoofdzakelijk via Facebook). Elektronische nieuwsbrief direct verkeer zoekmachines verwijzende sites sociale media Sinds september 2013 verstuurt de dienst CID elektronische nieuwsbrieven om de inwoners ook via dit extra kanaal te informeren. In 2014 werden 16 edities van de elektronische nieuwsbrief verstuurd en registreerden er zich 69 nieuwe abonnees. Eind december 2014 waren er in totaal 418 abonnees geregistreerd. Sociale media In de zomer van 2014 is Sint-Pieters-Leeuw mee in het Facebook-verhaal gestapt. Met de facebookpagina Gemeente Sint- Pieters-Leeuw heeft de gemeente haar bestaande communicatiekanalen uitgebreid. Na een half jaar heeft de gemeentelijke Facebook-pagina al 652 vind-ik-leuks. Notificatieplatform Halverwege 2012 heeft de dienst ICT, in het kader van een pilootproject, een notificatieplatform (NotifyMe) gekregen van de firma Mobila. Via dit notificatieplatform wordt er via sms- en berichten informatie betreffende afvalophaling, wegenwerken en noodinformatie verstuurd naar de geregistreerde inwoners. In 2014 werden er in totaal 40 notificaties verstuurd, waarvan 30 voor de afvalophaling en 10 voor het aankondigen van wegenwerken of infomomenten. Eind december 2014 waren er 335 gebruikers geregistreerd, waarvan 28 nieuwe gebruikers in de loop van het jaar. Jaarverslag De dienst CID is verantwoordelijk voor de samenstelling van het jaarverslag. Dit bevat telkens vele kengetallen en informatie en is ongetwijfeld interessant voor iedereen die het gemeentelijk beleid van dichtbij volgt. Klachten Sinds 1 oktober 2007 heeft Sint-Pieters- Leeuw een klachtenregistratie en -behandelingssysteem. De communicatieambtenaar is de klachtencoördinator, registreert en dispatcht alle klachten en ziet er op toe dat de behandeling van een klacht conform de klachtenprocedure verloopt. 32

33 Per kwartaal wordt van de behandelde klachten een verslag gemaakt. Dit wordt aan het college van burgemeester en schepenen gerapporteerd en voorgelegd aan het managementteam. Jaarlijks wordt een verslag opgemaakt dat aan de gemeenteraad wordt gerapporteerd. De meeste klachten hadden betrekking op de dienst Integratie en de dienst Mobiliteit & Verkeer. De gemiddelde doorlooptijd voor klachten was 13 dagen. Dit strookt met het streven om klachten af te handelen binnen een termijn van 30 dagen na registratie bedrijf binnen gemeente bedrijf buiten gemeente inwoner niet-inwoner Meldingen en informatieaanvragen Naast het opvolgen en behandelen van de klachten staat de dienst CID eveneens in voor het opvolgen en behandelen van de meldingen en de informatieaanvragen. In de loop van 2014 ontving de dienst CID 229 meldingen en 136 informatieaanvragen. Infomomenten Figuur 45. Het aantal en de oorsprong van de klachten in Sint-Pieters-Leeuw In 2014 werd er een daling van het totaal aantal ontvangen klachten geregistreerd. In 2014 werden in totaal 70 klachten geregistreerd. Al de klachten werden geformuleerd door particulieren (waarvan vier door niet-inwoners). Er werden geen klachten overgemaakt door bedrijven. Er worden regelmatig infomomenten georganiseerd door de verschillende diensten. De dienst CID zorgt samen met de organiserende dienst(en) voor de praktische en de inhoudelijke organisatie. In 2014 werden er 11 infomomenten georganiseerd met een gemiddelde van 94 bezoekers per infomoment. Sport Secretariaat Ruimtelijke ordening Politie Openbare werken Mobiliteit & verkeer Managementteam Leefmilieu Kinderopvang Jeugd Integratiedienst Gebouwen Bibliotheek Bevolking Figuur 46. Het aantal klachten per gemeentelijke dienst in Sfeerbeeld tijdens het infomoment over de toekomstplannen voor de Bergensesteenweg op 9 oktober 2014 in het Zonnig Leven. Gemeentelijke infostand Onze gemeente was traditiegetrouw ook in 2014 op de drie jaarmarkten (in Ruisbroek, Vlezenbeek en Leeuw-centrum) aanwezig met een infostand. Bezoekers konden er terecht met al hun vragen en kregen er informatie over de verschillende gemeentelijke diensten. 33

34 Schoolbezoeken aan het gemeentehuis Scholen kunnen op aanvraag een bezoek brengen aan het gemeentehuis. Vooraf wordt er in de klas rond het thema de gemeente gewerkt en als afsluiter brengt de klas een bezoek aan het gemeentehuis. Deze rondleidingen worden sinds 2005 verzorgd door de dienst CID. Documentatiecentrum We attendeerden en beheerden de nieuwe titels in de verschillende beleidsdomeinen voor de medewerkers en de beleidsmensen. We beheerden en verdeelden de publicaties van de gemeente Sint-Pieters- Leeuw, de provincie Vlaams-Brabant en van de Vlaamse, federale en Europese instellingen en overheden. Aantal scholen Aantal leerlingen Figuur 47. Overzicht aantal deelnemende scholen en leerlingen aan schoolbezoeken In 2014 kwamen er 2 scholen op bezoek. 35 leerlingen van de vrije basisschool Sint- Stevens (3 de leerjaar) en 24 leerlingen van de gemeentelijke basisschool Wegwijzer (4 de leerjaar) brachten een bezoek aan het gemeentehuis. Zoals steeds kregen zij een rondleiding die ongeveer een uur duurde en werd hen nadien nog een drankje aangeboden. 34

35 Dienst Archief De archiefdienst staat in voor het beheer van het archief van de gemeente Sint- Pieters-Leeuw. Intern stelt het gemeentearchief zich tot doel om de verschillende diensten van de gemeente te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken door een duidelijk archief- en informatiebeheer op te zetten. De archiefdienst zorgt er tevens voor dat de gemeente aan haar wettelijke verplichtingen op het gebied van archiefzorg en archiefbeheer voldoet. Naar een breder publiek toe wil de dienst het gemeentearchief zoveel mogelijk openstellen voor de historisch geïnteresseerde en rechtzoekende burger. Archief. Inventarisatie Eén van de belangrijkste taken van de archivaris is het toegankelijk maken van het gemeentearchief en dit zowel voor de gemeentelijke diensten als voor externe bezoekers. De archivaris houdt in dit verband een digitale inventaris bij die regelmatig wordt aangevuld. In het jaar 2014 werden er beschrijvingen aan deze inventaris toegevoegd. Dit is beduidend meer dan in de vorige jaren. De verklaring hiervoor is, enerzijds, het hoge aantal overdrachten vanwege de diensten in het jaar 2014 en, anderzijds, de bestandscontrole die naar aanleiding van een archiefverhuis werd uitgevoerd Figuur 48. Aantal geïnventariseerde dossiers Archiefoverdrachten In 2014 vonden er 36 afzonderlijke overdrachten plaats van de gemeentelijke diensten naar het archief. In totaal werd zo n 80 strekkende meter archief naar de archiefruimten overgebracht. Dit is gelijk aan het aantal overdrachten in de jaren voorheen. De grootste overdrachten waren in 2014 afkomstig van de personeelsdienst en de financiële dienst. Selectie en vernietiging In 2014 werd 569 meter archief vernietigd. Dit komt neer op zo n 2845 archiefdozen van normaal formaat. Dit hoge aantal is deels te verklaren door de vernieuwde regelgeving rond de BBC. Die brengt de bewaartermijn van de verantwoordingsstukken bij de jaarrekening van 30 jaar terug op 10 jaar. Er werd ook heel wat archief van de personeelsdienst, de bevolkingsdienst en de dienst Openbare Werken vernietigd. De strategie waarbij de vernietigingsdatum van een dossier meteen wordt bepaald bij archivering werpt duidelijk zijn vruchten af en leidt tot een tijdige vernietiging van het archief / 2845 Figuur 49. Aantal verwijderde archiefdozen Ontleningen en raadplegingen In 2014 registreerde de archivaris 331 ontleningen of raadplegingen door medewerkers van de gemeentelijke diensten. In het jaar 2012 vonden er slechts 79 ontleningen plaats, een vierde van het huidige aantal. Dit verschil is deels te verklaren door het hoge aantal recente dossiers die in het archief terechtkwamen die de diensten nog regelmatig opvragen. Het wijst er ook op dat de gemeentelijke diensten beter weten wat er in het archief te vinden is en dat ze de archiefdocumenten in toenemende mate gebruiken om hun werking te ondersteunen. 35

36 Figuur 50. Aantal ontleningen door medewerkers van de gemeente Daarnaast telde het gemeentearchief 25 bezoekers in Deze bezoekers zijn zowel genealogen of historisch geïnteresseerden, als medewerkers van de kadasters van Dilbeek en Halle. Het aantal bezoekers blijft doorheen de jaren vrij stabiel. Via en briefwisseling ontving de archivaris 42 informatieaanvragen van inwoners. Hun vragen handelden vooral over de geschiedenis van de gemeente, de historiek van de eigen woning, zoekstrategieën bij het opstellen van een stamboom, data van lokale gebeurtenissen enz.. Archiefverhuis en bestandscontrole In 2014 vond de verhuizing plaats van archiefdozen uit de magazijnen van de Bergpoort naar de oude drukkerij van het gemeentehuis. Vóór de verhuis werden de dozen zorgvuldig gemarkeerd zodat de inhoud ervan ook na hun verplaatsing bekend bleef. Met de hulp van een jobstudente werd er na de verhuis een plaatsingslijst opgesteld van dit nieuwe archief. Uit deze lijst bleek dat heel wat archiefdozen nog niet geïnventariseerd werden. Door middel van een bestandscontrole kon er reeds een summiere inhoudsbeschrijving aan deze dozen worden toegekend. Hedendaags documentbeheer In 2014 voltooide de archiefdienst de informatiebeheersplannen voor de personeelsdienst, de juridische dienst en het secretariaat. In deze plannen worden de ordeningscriteria en bewaartermijnen voor de archiefdocumenten vastgelegd. Informatiebeheersplannen zijn noodzakelijk om archief op een moderne manier te beheren. Met het oog op de herziening van de digitale mappenstructuur, die in 2015 zal plaatsvinden, werden ook reeds voorlopige informatiebeheersplannen opgemaakt voor de meeste diensten van de gemeente. Netwerking binnen de archiefsector De archivaris is lid van de werkgroep Lokaal Overheidsarchief van de sectie Archief van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie. Op deze manier bouwt zij een netwerk uit binnen de archiefsector en kan zij mee de evoluties binnen deze sector bepalen en sturen. Culturele erfgoedwerking De archivaris leverde een bijdrage aan de tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog die georganiseerd werd door de dienst Toerisme. Verschillende archiefstukken zoals verslagen van het hulp- en voedingscomité van Oudenaken, stukken betreffende de overbrenging van gesneuvelde soldaten, militielijsten e.d. konden ter beschikking worden gesteld. Naast de medewerking aan deze tentoonstelling leverde de archivaris het materiaal voor de inrichting van de Erfgoedkast in het Colomakasteel. In overleg met de deskundige Toerisme werd deze kast gevuld met documenten rond het thema Kerken en Kastelen. De archivaris kon de werkgroep Streek- en Volkskunde een aantal nuttige documenten bezorgen in het kader van hun publicatie over de politieke geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw. Tot slot stelde de archivaris de overeenkomst op die de schenking van schilderijen vanwege de Nederlandse kunstenaar Henri Vlezenbeek aan de gemeente in goede banen leidde. 36

37 Dienst ICT De dienst ICT zorgt voor een optimale werking van het netwerk en de ondersteuning bij het gebruik hiervan: het aankopen van hard- en software; installatie en onderhoud van de hardware; implementatie van de software; helpdesk: software, hardware en ondersteuning van de personeelsleden in verband met informatica; begeleiding en opleiding (MS Officepakketten, specifieke toepassingspakketten, ) van de gebruikers; beheer en uitbouw van het netwerk; contacten met de leveranciers. ICT. In 2014 werden volgende bijkomende zaken gerealiseerd: aankoop 6 laptops, 11 accesspoints en 2 beamers voor de scholen; invoering biometrie; ingebruikname e-ticketing cultuur; overheveling strafregister naar gemeente; uitbreiding HRM-suite; migratie Provinciaal Bibliotheek Systeem; aankoop boekhoudsoftware Peva; uitbreiding Wifi (buitendiensten); begeleiding technische gedeelte ANPR-netwerk politie; opzet database meldingen wijkteams; opzet eigen SMTP-server; automatisering java; aankoop en ingebruikstellen klantenbegeleidingssysteem (software en hardware); ingebruikname upgrade toepassing Ruimtelijke Ordening en Milieu; vervanging scansysteem secretariaat (hard- en software); opzet database meldingen evenementen. 37

38 Dienst Personeel De personeelsdienst levert een kwaliteitsvolle, professionele dienstverlening aan haar 'klanten', nl. de personeelsleden, de diensten en de hele gemeentelijke organisatie. De dienst heeft een interne, ondersteunende opdracht met als twee belangrijke taken: het personeelsbeleid met het competentiemanagement als rode draad doorheen het beheer van het belangrijkste kapitaal van onze organisatie, nl. het menselijke kapitaal en de personeelsformatie met aandacht voor bijsturing n.a.v. maatschappelijke ontwikkelingen; het personeelsbeheer, namelijk het behartigen van de personeelsadministratie en de personeelsdossiers. Hieronder worden de belangrijkste realisaties 2014 aangehaald en toegelicht. e-aphrodite Statuut Totaal % statutair 57,75 28,50 contractanten waarvan 144,90 71,50 contractueel 86,41 gesco 54,50 ander statuut 4,00 202,66 Figuur 51. Aantal statutairen en contracten volgens nieuwe personeelsformatie. Het organogram en de personeelsformatie vastgesteld door de gemeenteraad van 26 mei 2010 voldeed niet meer aan de veranderde noden en behoeften van de bestaande en moest in uitvoering van het strategisch meerjarenplan aan de nieuw op te richten gemeentelijke diensten worden aangepast. Daarenboven eist de inkrimping van de financiële middelen ook zijn tol op het vlak van de personeelsformatie. In het kader van de financiële besparingen werden een aantal statutaire en contractuele functies, gespreid over de verschillende diensten, afgeschaft. In vergelijking met de voorgaande formatie gaat het in totaal om een vermindering met 12,02 voltijdse equivalenten. Uitvoering personeelsformatie 2013 was het jaar waarin vooral rond de implementatie van e-aphrodite werd gewerkt. Met behulp van deze module gebeuren voortaan de plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken en opvolging door de personeelsdienst. De module werd voor het eerst, nl. voor de evaluatiecyclus van 1 maart 2014 tot en met 28 februari 2016, opgestart. Personeelsformatie en organogram nieuw vastgesteld De personeelsformatie en het organogram werden door de gemeenteraad van 22 mei 2014 opnieuw vastgesteld. 202,66 voltijdse equivalenten zijn als volgt voorzien in de nieuw vastgestelde personeelsformatie. In uitvoering van de nieuw vastgestelde personeelsformatie, werden een aantal selectieprocedures met het oog op aanstelling in statutair verband of contractuele tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur georganiseerd. Het ging o.m. om de volgende betrekkingen: communicatieambtenaar, gemeenschapswacht, jurist, cultuurfunctionaris, deskundige Patrimonium/Interne Preventie, deskundige Openbare Ruimte, coördinator Technische Zaken, werkleider, ploegbaas, technisch assistent (arbeider) en technisch beambte (schoonmaker). In de afdeling Interne Zaken werden de nieuwe dienst Maatschappelijke Veiligheid en de dienst Vlaams Beleid en Integratie (voorheen cel Integratie van de gemeentelijke sociale en welzijnsdienst) opgericht. 38

39 In de afdeling Burgergerichte Zaken en Vrije Tijd werden de diensten Cultuur en Toerisme/Erfgoed geclusterd. De dienst Cultuur is niet langer bevoegd voor senioren. Deze bevoegdheid werd overgeheveld naar de gemeentelijke sociale en welzijnsdienst. De cel Thuisopvang Zieke Kinderen van de dienst Kinderopvang en de tewerkstellingsdienst werden afgeschaft. In de afdeling Technische Zaken werd de benaming van de dienst aangepast aan deze van de arbeidersploegen. Voortaan spreken we over "Patrimonium en openbare ruimte" i.p.v. "Gebouwen en openbare werken". Het voltallige schoonmaakpersoneel werd overgeheveld naar de cel Schoonmaak Statutair 185 contractueel Figuur 52. Vergelijking statutairen en contractanten Op figuur 52 wordt het aantal statutair en contractueel aangestelde personeelsleden in koppen met elkaar vergeleken. In figuur 53 wordt het aantal mannen en vrouwen in voltijdse en deeltijdse tewerkstelling in koppen met elkaar vergeleken. Preventie en bescherming op het werk De gemeenteraad heeft op 18 december 2014 in het kader van preventie en bescherming op het werk 2 belangrijke beslissingen genomen. Globaal preventieplan in het kader van de moederschapbescherming. In het kader van de moederschapbescherming, moet het bestuur een beleid vaststellen ter bescherming tegen gevaarlijke arbeidsomstandigheden van het personeelslid of haar kind tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. In samenspraak met onze arbeidsgeneesheer werd een globaal preventieplan ontworpen voor de vrouwelijke personeelsleden tewerkgesteld in de opvang van kinderen jonger dan 6 jaar of voor de schoonmaak in gebouwen. Procedure beeldschermbril. Naar aanleiding van de wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur, werd de procedure beeldschermbrillen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 4 mei 2006 in samenspraak met de arbeidsgeneesheer geactualiseerd Voortaan kan het bestuur 2 types van brillen, nl. monofocale en de bifocale bril met correctie voor scherp zien op ± 60 cm gekoppeld aan het werksituatieaccommodatievermogen ter beschikking stellen. 0 voltijds voltijds deeltijds mannen deeltijds 2014 Figuur 53. Vergelijking van het aantal mannelijke en vrouwelijke tewerkgestelde voltijdsen en deeltijdsen De maximale tussenkomst bedraagt: voor de de glazen 200,00 euro (inclusief btw); voor het montuur 90,00 euro (inclusief btw). Werkgroep deontologische code en vormingsbeleid opgestart 39

40 Arbeiders Bedienden Monitoren In uitvoering van de doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan 2014/2019 moest een vormingsbeleid worden uitgewerkt. De gemeenteraad heeft een deontologische code vastgesteld die van toepassing is op al onze personeelsleden. De code bevat regels en richtlijnen die met betrekking tot het werk individueel, in team, intern en extern moeten worden gerespecteerd. In het kader van de samenwerking tussen de personeelsdiensten van het gemeentebestuur en het OCMW werden in beide besturen personeelsleden aangesproken om mee te werken in één of twee werkgroep(en), nl. werkgroep vormingsbeleid en werkgroep deontologische code. Doel van de werkgroepen: de inhoud op een bevattelijke manier overbrengen aan de personeelsleden. Aanwervingen en uitdiensttredingen Arbeiders Bedienden in dienst 13 4 uit dienst 14 6 Figuur 55. Aantal aanwervingen en uitdiensttredingen in Pensioneringen Arbeiders 2 Bedienden 4 Figuur 56. Aantal pensioneringen in Verzuimratio's 2013/2014 Wat verzuimpercentage 7,81 % 4,70 % verzuimfrequentie 1,44 1,22 gemiddelde verzuimduur 13,45 9,72 0-verzuimers 32,95 40,61 Bradfordfactor 173,47 114,24 Figuur 57. Verzuimratio s in Tijdens een Kick-Off vergadering werden de werkgroepen eind 2014 opgestart. Enkele cijfers Arbeidsongevallen Er waren in totaal 7 ongevallen die als arbeidsongeval werden aanvaard. aantal dagen werkonbekwaamheid aantal ongevallen op weg van en naar het werk ongevallen die niet zijn aanvaard als arbeidsongeval Figuur 54. Aantal arbeidsongevallen in

41 Dienst Onderwijs De dienst Onderwijs zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van het onderwijsbeleid. Hierbij wordt ruime aandacht besteed aan de harmonieuze samenwerking tussen de verschillende onderwijsnetten. Daarnaast staat de dienst in voor het personeelsbeleid en -beheer voor zowel het gemeentelijk basisonderwijs als het deeltijds kunstonderwijs. Vervolgens ondersteunt de dienst netoverschrijdend de onderwijsinstellingen en speelt zo een zeer belangrijke rol in de relatie tussen de verschillende partners inzake onderwijs. Hieronder lichten we de belangrijkste realisaties binnen het onderwijslandschap toe. Evolutie leerlingenaantal basisonderwijs De eerste schooldag van februari is naar goede gewoonte de teldag voor het onderwijs. In onderstaande tabel wordt het aantal inschrijvingen per net, opgesplitst voor kleuter en lager onderwijs, weergegeven VGO GO OGO Kleuters Lager Figuur 58. Leerlingenaantal per net met als teldatum 1 februari Net als de afgelopen jaren kunnen we de stijgende lijn in de leerlingenaantallen doortrekken zoals weergegeven in onderstaande grafiek Figuur 59. Evolutie leerlingenaantal in het basisonderwijs met als teldatum 1 februari. Evolutie leerlingenaantal deeltijds kunstonderwijs 2711 Op 1 februari 2014 waren er 220 leerlingen ingeschreven in de lagere graad, 38 in de middelbare graad en 80 in de hogere graad van de Leeuwse Kunstacademie Het vrij gesubsidieerd onderwijs (VGO) heeft vijf scholen, het gemeenschapsonderwijs (GO) één en het officieel gesubsidieerd (gemeentelijk) onderwijs (OGO) drie. Figuur 60. Evolutie leerlingenaantal in het deeltijds kunstonderwijs van de Leeuwse Kunstacademie met als teldatum 1 februari. 41

42 Opstart lokale taskforce Naar aanleiding van het capaciteitsprobleem in de Leeuwse basisscholen, heeft het gemeentebestuur een lokale taskforce opgestart. De opstartvergadering ging door op 15 januari Hierop waren alle onderwijsverstrekkers van de gemeente aanwezig alsook vertegenwoordigers van het departement Onderwijs. Op 3 april en 7 november had het gemeentebestuur een afspraak op het kabinet van Onderwijs om de problematiek in Sint- Pieters-Leeuw toe te lichten. In mei werd een eerste capaciteitsdossier ingediend t.a.v. de minister van Onderwijs met de vraag naar capaciteitsmiddelen. Centraal aanmeldingsregister Om de inschrijvingen in de Leeuwse basisscholen vlotter te laten verlopen en vooral om kampeertoestanden te voorkomen, heeft de gemeenteraad van 27 juni 2013 beslist om een centraal aanmeldingsregister (CAR) op te starten. Aangezien het bestuur voorstander is van buurtscholen, houdt het register rekening met twee ordeningscriteria. Ten eerste de schoolkeuze en ten tweede de afstand van het domicilieadres van de leerling. Dit register werd voor het eerst toegepast voor de inschrijvingen van schooljaar In de eerste aanmeldingsfase (broers en zussen en kinderen van personeel) waren er 141 aanmeldingen. Er werden geen weigeringsdocumenten opgesteld en de kinderen konden dus terecht in de school. In de tweede fase (indicator en nietindicator leerlingen) werden 277 kinderen aangemeld waarvan er 145 een plaats kregen in de school van hun eerste keuze. Voor deze 277 kinderen waren er 450 aanmeldingen (de meeste leerlingen meldden zich voor meerdere scholen aan). Er werden 208 toewijzingen uitgeschreven en 242 weigeringsdocumenten. In figuur 62 ziet men de verhouding van het aantal toewijzingen en het aantal weigeringen per school. 208 kinderen hebben dus een plaats toegewezen gekregen, maar 69 kinderen kregen geen school toegewezen omdat de scholen van hun keuze al volzet waren Figuur 61. Verhouding toewijzingen en weigeringen 2 de fase CAR. Puur Natuur Toewijzingen Het bestuur heeft met de verschillende partners (ouders, buurtbewoners en onderwijzend personeel) een inspraaktraject opgestart. Daaruit bleek dat de ouders nood hadden aan een garantie op doorstroming naar het lager onderwijs voor de kleuters van Puur Natuur en dat de buurtbewoners een school willen op maat van de omgeving. De gemeenteraad heeft in zitting van 25 september 2014 de beslissing van 28 november 2013 om de gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur te herstructureren, herroepen, omdat er een gebrek was aan inschrijvingen voor het eerste leerjaar. Dit kwam vooral omdat er nog geen duidelijk toekomstbeeld was voor de school Weigeringen

43 Nieuw beleidscontract CLB In zitting van 24 april 2014 heeft de gemeenteraad beslist om een nieuw beleidscontract af te sluiten met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode Eén van de nieuwe bepalingen in het contract is dat er een jaarlijkse evaluatie gebeurt in het bijzijn van de directeur van het centrum. Nieuwe samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap De gemeenteraad besliste op 22 mei 2014 met de gemeente Dilbeek een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst onder de vorm van een interlokale vereniging voor de periode van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2020 af te sluiten. De volgende scholen maken deel uit van de scholengemeenschap: 1. gemeentelijke lagere school De Kriebel; 2. gemeentelijke lagere school De Klimop; 3. gemeentelijke basisschool t Keperke; 4. gemeentelijke lagere school Jongslag; 5. gemeentelijke basisschool t Populiertje; 6. gemeentelijke basisschool Den Top; 7. gemeentelijke basisschool Wegwijzer met vestigingsplaats Puur Natuur. In zitting van 23 oktober 2014 besliste de gemeenteraad om de scholengemeenschap de naam De Spil te geven. In het voorjaar van 2014 organiseerde Dilbeek een selectieprocedure voor het ambt van coördinerend directeur van de scholengemeenschap. Hiervoor werd echter geen geschikte kandidaat gevonden. Nieuwe overeenkomst samenwerkingsplatform ICT Op 26 juni 2014 besliste de gemeenteraad om het samenwerkingsplatform ICT te verlengen voor de periode Dankzij deze overeenkomst met de scholengemeenschap De Spil, de academies van Halle, van Dilbeek, de Gooik, van Liedekerke en de Leeuwse academie, kunnen de instellingen middelen aanwenden voor ICTcoördinatie. Taalinitiatie in Den Top In zitting van 22 mei 2014 besliste de gemeenteraad om aan de leerlingen van de eerste en de tweede graad van het lager onderwijs van de gemeentelijke basisschool Den Top met ingang van 1 september 2014 taalinitiatie Frans geïntegreerd in een leergebied aan te bieden. Deze taalinitiatie vervangt de facultatieve lessen Frans die na schooltijd georganiseerd werden. Gemachtigd opzichter Elf leeuwse leerkrachten hebben in de loop van 2014 succesvol hun opleiding tot gemachtigd opzichter afgerond. Zij hebben nu de machtiging om ervoor te zorgen dat de schoolomgeving veel veiliger wordt voor kinderen. Ze helpen kinderen de straat over te steken en veilig de schoolpoort te bereiken. Directie gemeentelijke basisschool Wegwijzer Sinds 1 september 2014 heeft mevrouw Carina Vancauwelaert haar functie als directeur van de gemeentelijke basisschool Wegwijzer en de vestigingsplaats Puur Natuur opgenomen. Hiervoor was ze coördinerend-directeur van de scholengemeenschap De Spil. 43

44 44

45 Veiligheid Wijkteam Ruisbroek. Politie (apart jaarverslag) Mobiliteit Maatschappelijke veiligheid 45

46 46

47 Dienst Mobiliteit Kwaliteitsvolle resultaten inzake het mobiliteitsbeleid zijn mede het gevolg van de kwaliteit van de interne organisatie, de inzet en de competentie van medewerkers. Goed intern en extern overleg is essentieel voor een goede afstemming tussen strategische keuzes en prioriteiten enerzijds en beschikbare mankracht en middelen anderzijds. In dit alles speelt de mobiliteitsdienst een belangrijke rol. 47

48 Dienst Maatschappelijke Veiligheid De dienst Maatschappelijke Veiligheid staat in voor het integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid onder regie van de burgemeester. De dienst bestaat uit een ambtenaar Maatschappelijke Veiligheid, een administratief bediende en twee gemeenschapswachten. Samen proberen ze, in samenwerking met verschillende partners, volgende doelstellingen te verwezenlijken: het veiligheidsgevoel positief beïnvloeden; de veiligheidsketen versterken; prioriteiten aanpakken op het vlak van maatschappelijke veiligheid; de horizontale en verticale doelstellingen van de diverse beleidsplannen op elkaar afstemmen. Hieronder lichten we de belangrijkste producten (en bezoekersstromen) van de dienst toe aan de hand van enkele cijfers. Gemeentelijke administratieve sancties De gemeente hanteert sinds 1 januari 2009 het reglement gemeentelijke administratieve sancties (GAS) om sneller te kunnen reageren op problemen van lokale aard, zoals overlast. Wie een overtreding begaat op het GASreglement riskeert een geldboete van 60 tot 250 euro. Voor de beteugeling van deze inbreuken werden 2 provinciaal sanctionerende ambtenaren aangesteld. Naast geldboetes zijn er ook andere administratieve sancties mogelijk zoals de intrekking of schorsing van een vergunning of een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting. Voor deze sancties is het college van burgemeester en schepenen bevoegd. In 2014 werden 10 GAS pv s opgesteld voor diverse feiten van overlast. We maken een onderscheid tussen inbreuken tegen de openbare rust, de openbare orde en veiligheid en de openbare reinheid. 8 Openbare 34 reinheid 53 Openbare veiligheid en vlotte doorgang Openbare rust Figuur 62. Overzicht van het aantal GAS pv s bekeken over de laatste drie jaar. Openbare rust (geluidsoverlast dag) Openbare rust (huisdieren) Openbare reinheid (zwerfvuil) Openbare reinheid (sluikstoken) Openbare reinheid (onbebouwde Openbare reinheid (hondenpoep) Openbare reinheid (autowrakken) Soort Figuur 63. Aandeel in het totaal van de verschillende soorten GAS-inbreuken (2014). Wijkteam Ruisbroek De gemeente is in mei 2013 gestart met een eerste wijkteam in de deelgemeente Ruisbroek. Het wijkteam is een multidisciplinair overlegorgaan dat geïntegreerd wijkproblemen wil aanpakken en dit telkens in nauw contact met de bevolking. Deze wijkproblemen kunnen zeer gevarieerd zijn, het kan namelijk gaan over veiligheid, leefbaarheid, welzijn, integratie, enz

49 Het wijkteam is samengesteld uit een vertegenwoordiging van vijf partners, namelijk Rudi Wauters (politie), Karin Poldervaart (OCMW), Isabelle Vanderhaegen (integratiedienst), Jolijn Vancraenenbroeck (volkshuisvesting) en Ben Vanhoorebeek en Liesbeth Bortels (milieudienst). Tom Pardaens coördineert het hele project (maatschappelijke veiligheid). Elke woensdag hield het wijkteam van 9.00 tot uur een spreekuur in het buurthuis 1601, waar de inwoners van Ruisbroek met hun meldingen/klachten terecht kunnen. Verder hield het wijkteam zich ook actief bezig met het opvolgen van alle lopende initiatieven in de deelgemeente Ruisbroek. Burenbemiddeling Burenbemiddeling is een initiatief van de gemeente, ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant. Doel van het project is de communicatie tussen de buren te herstellen, de overlast bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Burenbemiddeling werkt met 5 vrijwilligers die zijn opgeleid om te bemiddelen bij burenconflicten. In 2014 ontving de coördinator 11 aanvragen voor burenbemiddeling. De meeste aanvragen betroffen doorverwijzingen door de wijkagent of gebeurden op eigen initiatief. De meeste conflicten handelden over bomen en struiken en geluidsoverlast. Gemeenschapswachten Wijkteam Ruisbroek. In 2014 heeft het wijkteam 75 meldingen ontvangen. De meeste meldingen hadden betrekking op mobiliteit, netheid en onveiligheid. Voor 64 meldingen heeft het wijkteam een concrete oplossing kunnen bieden en op bijna elke melding heeft men een persoonlijke feedback kunnen geven. Verder heeft het wijkteam ook mee gezorgd voor de oprichting van de buurtraad Ruisbroek nauw aan het hart en de loopvereniging Ruisbroek loopt. Tenslotte heeft het wijkteam, in samenwerking met de inwoners, ook een aantal activiteiten georganiseerd die de leefbaarheid in Ruisbroek ten goede kwam: een buurtdrink in januari; een opkuisactie in maart; een workshop Groen Ruisbroek in augustus; de graffiti-jam in september; de halloweenlichtstoet in oktober. Op 1 oktober 2014 heeft het gemeentebestuur een dienst Gemeenschapswachten opgericht. Gemeenschapswachten zijn nietpolitionele, publieke veiligheidsfuncties die door hun ontradende aanwezigheid in de wijken het veiligheidsgevoel van de burger trachten te verhogen. Ze vormen de schakel tussen de gemeente en de bevolking en signaleren problemen waarmee ze te maken krijgen aan de bevoegde gemeentelijke diensten of aan de politie. De gemeenschapswachten hebben volgende taken: het publiek bewust maken van veiligheid en criminaliteitspreventie; burgers informeren zodat hun veiligheidsgevoel verzekerd is; problemen met de veiligheid, het milieu en het wegennet doorgeven aan de bevoegde diensten; automobilisten aanspreken over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen bewust maken van het algemeen reglement; kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen helpen oversteken; toezicht houden bij evenementen of activiteiten die georganiseerd zijn door de gemeente of een andere overheid; vaststellen van inbreuken tegen de gemeentelijke reglementen (o.a. GAS). 49

50 Evenementenloket Organisators van evenementen zijn gebonden aan enkele wettelijke verplichtingen. Zo heb je voor bepaalde activiteiten een officiële toelating van het gemeentebestuur nodig. Het gecentraliseerd evenementenloket behandelt elke aanvraag, voert risicoanalyses uit en maakt de nodige toelatingen op. Het evenementenloket heeft in toelatingen opgemaakt voor verschillende activiteiten. Vrijwilligersloket Sinds mei 2014 is het vrijwilligersloket operationeel. Dit vrijwilligersloket vormt het centrale aanspreekpunt voor inwoners die vrijwilligerswerk bij de gemeente Sint- Pieters-Leeuw overwegen. Via het gecentraliseerd evenementenloket begeleiden we vrijwilligers bij het vinden van een geschikte vrijwilligersplaats. Verder bieden we ook antwoorden op alle vragen rond de rechten en plichten van de vrijwilliger, de wetgeving, verzekeringen, Tenslotte zorgt dit gecentraliseerd evenementloket ook voor een interne administratieve vereenvoudiging. In 2014 zijn reeds volgende stappen ondernomen: alle openstaande vrijwilligersactiviteiten zijn nagekeken/herwerkt door de desbetreffende diensthoofden en gebundeld in één databank; er is een databank van vrijwilligers aangemaakt met hierin alle individuele dossiers; de afsprakennota werd up-to-date gemaakt; een algemeen registratieformulier voor de vrijwilliger is opgesteld; er is een nieuw logo gecreëerd; via verscheidene kanalen is er de nodige promotie gevoerd wat gezorgd heeft voor de aanwerving van 9 nieuwe vrijwilligers Figuur 64. Toelatingen evenementenloket Verder heeft het evenementenloket ook 10 veiligheidsvergaderingen gecoördineerd. Deze veiligheidsvergaderingen vinden plaats wanneer het evenement een hoger veiligheidsrisico omvat. 50

51 Een warme gemeente Inburgeringsduo. Sociale en welzijnsdienst: Sociaal Huis Woonwinkel Zennevallei Integratie 51

52 52

53 Sociale en welzijnsdienst: Sociaal Huis De sociale en welzijnsdienst heeft een informatieve en drempelverlagende rol. Onze inwoners doen vaak, voor zeer uiteenlopende zaken, een beroep op onze werking. We werken samen met de collega s van het OCMW, de lokale politie en andere partners in het sociale werkveld. De sociale dienst/sociaal Huis De sociale dienst staat in voor: een permanentie van het Sociaal Huis van maandag tot vrijdag voor onze inwoners; opvolging seniorenbeleid; beleid voor personen met een handicap (onder andere rolstoelwandeling); geven van allerlei informatie op sociaal vlak; invullen van belastingen (in samenwerking met het ministerie van Financiën); opvolging van de woonwagenproblematiek. Bij de sociale dienst kunnen inwoners terecht voor de volgende zaken: aanvragen van een pensioen; aanvragen van een pensioenraming; aanvragen van parkeerkaarten voor personen met een handicap; aanvragen van een dossier van invaliditeit (IT/IVT, HAB+ nazorg); de aanvraag en registratie van wilsverklaringen; aanvragen en opvolgen van de gemeentelijke premies: - thuiszorgpremie; - sociaalpedagogische toelage; algemene informatie/hulp bij het invullen van formulieren; aanvragen sociaal tarief; - sociaal telefoontarief; - vermindering op kabeldistributie; - sociaal tarief elektriciteit en gas. De dienst Welzijn De dienst Welzijn staat in voor: de administratieve ondersteuning van de werkgroep Volksgezondheid: - het uitwerken van preventieve gezondheidsacties; de administratieve ondersteuning van de GROS (Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking); - uitvoering van de doelstellingen, zoals voorzien in de BBC; - ambtelijke ondersteuning bij de organisatie van activiteiten van de GROS; - organisatie van de Fair Trade maand; het gelijke kansenbeleid: - organisatie van de vrouwendag; - holebifilmfestival; - infoavond voor ouders van holebi s; het seniorenbeleid: - voorbereiding van de overname van het seniorenbeleid van de dienst Cultuur; het tewerkstellingsbeleid: - realisatie van het intergemeentelijk tewerkstellingsbeleid Zuid-West-rand met de gemeenten Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Hieronder lichten we de belangrijkste producten en bezoekersstromen van de dienst toe. Aanvraag van pensioenen Inwoners kunnen bij de sociale en welzijnsdienst terecht voor de aanvraag van een pensioen in het stelsel van werknemers en in het stelsel van zelfstandigen aantal pensioenaanvragen Figuur 65. Aantal pensioenaanvragen Het aantal pensioenaanvragen is, voor het tweede jaar op rij, opvallend gedaald. Het betreft hier het aantal aanvragen met registratie in het pensioenregister. 53

54 Ambtshalve aanvragen worden hier niet vermeld. Jammer genoeg bestaat er geen cijfermateriaal aangaande de ambtshalve aanvraag van pensioenen. Inwoners die thuis over een PC met internet en kaartlezer beschikken kunnen via online hun pensioenaanvraag doen. Anderen gaan rechtstreeks naar de Zuidertoren. Vaak komen zij nadien langs bij de sociale en welzijnsdienst om hun dossier te vervolledigen en door ons te laten afwerken. Aanvraag voor een integratietegemoetkoming (IT), inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)of tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) aantal IVT/IT/THAB Figuur 66. Aantal aanvragen IT, IVT en THAB samen per jaar voor Het aantal aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken is serieus afgenomen. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat inwoners sinds dit jaar ook bij hun mutualiteit terecht kunnen voor een aanvraag bij het FOD Sociale Zaken. We benadrukken wel dat een aanvraag niet noodzakelijk een erkenning van de handicap betekent. Onze dienst doet niet alleen de aanvraag, maar staat ook in voor de afwerking, de verzending en de opvolging. Zowel bij de medische als de financiële beslissing verlenen we advies. Gemiddeld komen aanvragers (of hun gevolmachtigden) drie tot vier keer langs bij de sociale en welzijnsdienst. We stellen een verhoging vast van het aantal aanvragen via onze partners zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis Inkendaal en het OCMW. Aanvraag van wilsverklaringen Figuur 67. Aantal wilsverklaringen samen per jaar voor De aandacht die de media de laatste jaren schenkt aan wilsverklaringen mist haar effect niet op onze inwoners. Jong, oud, bemiddeld of niet, gelovig of niet praktiserend, steeds meer inwoners willen het einde van hun leven zelf regelen. Omwille van het tijdsintensieve karakter worden wilsverklaringen uitsluitend op afspraak opgemaakt. Onze maatschappelijk werker volgde een specifieke opleiding om deze aanvragen correct te begeleiden en te registreren. Samenwerkingen De belangrijkste partners van de sociale en welzijnsdienst zijn de collega s van de woonwinkel, het OCMW en de lokale politie. Daarnaast werken we samen met zowel overheden als lokale organisaties en verenigingen: de federale overheid, de Vlaamse overheid, de provincie Vlaams- Brabant, de huisvestingsmaatschappijen, Leif, WEBRA, vzw INTRO, het Pric, vzw PIN, het Huis van het Nederlands, het onthaalbureau, de dienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen, vzw ALBAS, het SEL, het LOGO Zenneland, Kom Op Tegen Kanker, ngo s, Licht en Liefde, vzw Murga, vzw de Poel, het Rode Kruis, Televil, enz aantal wilsverklaringen 54

55 Woonwinkel Zennevallei Het woonloket Tijdens de openingsuren of na afspraak kunnen inwoners van Sint-Pieters-Leeuw terecht bij Woonwinkel Zennevallei met hun vragen rond huisvesting. In 2014 ontving de woonwinkel Zennevallei 761 nieuwe klanten. Sint-Pieters-Leeuw en Halle startte een intergemeentelijk samenwerkingsproject op, genaamd Woonbeleid Zennevallei. De intergemeentelijke samenwerking ondersteunt de gemeente bij de uitwerking van een woonbeleid. Een van de belangrijkste acties in 2014 was de uitwerking van een beleid in kader van leegstand. Daarnaast is er de woonwinkel waar inwoners van Sint-Pieters-Leeuw gratis terecht kunnen met vragen rond huisvesting. Iedereen kan er info bekomen over premies, fiscale voordelen, woonkwaliteit, huurdersvragen, sociale huisvesting, e.a.. Hieronder lichten we de belangrijkste producten van de dienst toe aan de hand van enkele cijfers. Een groot deel van de bezoekers heeft vragen rond het huren van een sociale woning: Wat zijn de voorwaarden? Welke documenten zijn nodig voor een inschrijving? Ze vragen ook ondersteuning bij het invullen van een aanvraag. Het gamma van vragen is echter zeer breed. Het is opmerkelijk dat naast vragen omtrent sociaal huren, bezoekers van de woonwinkel ook veel vragen hebben over huur- aangelegen en premies. De medewerkers van Woonwinkel Zennevallei beantwoorden niet enkel vragen, ze helpen mensen ook bij de invulling van de soms ingewikkelde en uitgebreide administratieve dossiers. Ze verwijzen indien nodig door naar andere instanties, of verwerken vragen in samenwerking met andere diensten of organisaties.. andere Sociale lening Sociale woning kopen info aan eigenaars-verhuurders Huuraangelegenheden Gerecht. Procedures Woningaanpassing en levenslang wonen Verkopen/kopen woning Energie - en andere premies Energieverbruik Crisisopvang Leegstand en verwaarlozing Ongeschiktheid/onbewoonbaarheid Kwaliteitsnormen en -problemen Conformiteitsattest Bezettingsnormen Figuur 68. Aantal huisvestingsvragen per type 2013 en

56 Conclusie De economische crisis blijft, net zoals vorig jaar, voor een pak cliënten in onze wachtzaal zorgen. Onze bezoekers hebben vaak versschillende vragen. Het gaat hier enerzijds om eenmalige contacten (zoals bijvoorbeeld voor een pensioenaanvraag) en anderzijds over cliënten die we al jaren opvolgen en we tot de vaste klanten kunnen rekenen. Sinds een drietal jaar worden de wilsverklaringen door de sociale en welzijnsdienst opgevolgd. Hier stellen we vast dat taboes sneuvelen en dat het aantal vragen en uiteindelijk het aantal aanvragen stijgt. De vergrijzing en de diversiteit van de zorgvraag van onze cliënten zorgt ervoor dat we in sommige gevallen huisbezoeken inplannen, omdat dit de enige manier is hoe inwoners hun sociale rechten kunnen laten gelden. Het overplaatsen van een ½ collega naar de aankoopdienst maakt het moeilijk om de continuïteit van onze dienst, gelet op de uitgebreide loketuren, het plannen van huisbezoeken en overlegmomenten te garanderen.. Onze collega s in het sociaal huis in Ruisbroek zijn twee voormiddagen per week open en werken daarnaast maximaal op afspraak. Onze inwoners kennen goed de weg naar de woonwinkel. Het aantal bezoekers stijgt stelselmatig. De samenwerking tussen de woonwinkel en de sociale en welzijnsdienst verloopt optimaal. 56

57 Dienst Integratie Dienst Integratie dienst staat voor: het integratie en -taalbeleid lokaal vorm geven; andere gemeentelijke diensten en verenigingen stimuleren rekening te houden met diversiteit en ze daarbij ondersteunen; overleg op gang brengen over thema s zoals diversiteit, anderstaligheid en integratie; contacten onderhouden met verschillende bevolkingsgroepen en minderheden; de toegankelijkheid van voorzieningen en diensten te verhogen. vreemde nationaliteit binnen Sint-Pieters- Leeuw. Opsplitsing naar herkomst EU-herkomst = of 13% van de totale bevolking. Niet EU-herkomst = of 3% van de totale bevolking. Belgische herkomst = of 84%. STAND BEVOLKING 2014 uit eu uit niet-eu Belg Enkele cijfers Instroom inwoners van vreemde nationaliteit INSTROOM INWONERS VAN VREEMDE NATIONALITEIT % 36% 33% Figuur 69. Instroom aantal personen van vreemde nationaliteit binnen Sint-Pieters- Leeuw. Uitstroom inwoners van vreemde nationaliteit UITSTROOM INWONERS VAN VREEMDE NATIONALITEIT Figuur 70. Opsplitsing naar herkomst. De meest voorkomende landen van herkomst zijn: Binnen de EU: Italië (853) Portugal (547) Spanje (491) Buiten de EU: Marokko (327) Congo (106) Kameroen (72) Aantal nieuwkomers = 103. (* personen die zich recentelijk, voor het eerst en voor een langere periode dan 3 maanden in Vlaanderen komen vestigen) Verplichte inburgeraars = 37. Rechthebbenden = 64. Onbepaald = 2. Aanmeldingen bij het Onthaalbureau = 68. Aantal ondertekende inburgeringscontracten = 47. Aantal behaalde inburgeringsattesten = % 36% 36% Hieronder lichten we de belangrijkste producten (en bezoekersstromen) van de dienst toe aan de hand van enkele cijfers. Figuur 71. Uitstroom aantal personen van 57

58 Het onthaaltraject voor nieuwe inwoners Sinds 2014 krijgen de inwoners die zich voor het eerst in Sint-Pieters-Leeuw komen vestigen een traject op maat aangeboden, op maat van hun noden en behoeften en die van hun gezin. Elke nieuw inwoner krijgt een onthaalpakket met hierin een heleboel nuttige informatie over zijn nieuwe gemeente. Mensen die het Nederlands niet of onvoldoende machtig zijn vinden hier ook een heleboel informatie terug over Nederlands leren en oefenen in de eigen gemeente. Mensen van vreemde origine kunnen hierop aansluitend een onthaalgesprek aanvragen. Een toeleider in diversiteit geeft hen extra uitleg over de info uit het onthaalpakket. Hierbij krijgen ze uitleg over de werking van de gemeentediensten, het taalbeleid, het onderwijs en het vrijetijdsaanbod. Ze worden zeer actief doorverwezen naar een cursus Nederlands, naar het Nederlandstalige vrijetijdsleven en naar het Nederlandstalig onderwijs. In 2014 werden er 43 integratiegesprekken gevoerd. samen op stap te gaan. Zo leren ze elkaar en de gemeente beter kennen, alsook het vrijetijdsaanbod. Bovendien oefenen ze samen het Nederlands. In 2014 werden 13 nieuwe duo s gevormd. In december 2014 liep dit project ten einde. In totaal werden er 36 duo s gevormd. In 2014 zag ook de leeskring voor anderstaligen het levenslicht. Naar analogie met de reeds bestaande leeskring kunnen ook anderstaligen samen met Nederlandstaligen boeken lezen. Samen met de deelnemers wordt een boek gekozen uit het gamma voor anderstaligen. Ook gaan ze op zoek naar interessante artikels in de Wablieft!-krant. Project leeskring voor anderstaligen. Met het project Babbelkous krijgen anderstalige kinderen van het derde kleuterklasje tot en met het derde leerjaar de mogelijkheid op een leuke manier kennis te maken met het Nederlands tijdens een taalkamp waar ze zingen, knutselen, bewegen, spreken en luisteren. Onthaalgesprek met toeleider. Nieuwe inwoners die de nood voelen kunnen toegeleid worden naar het Onthaalbureau Inburgering waar zij een cursus maatschappelijke oriëntatie kunnen volgen. Het opzetten van taalverwervende en - stimulerende initiatieven Taalstimulerende vakantie Nederlands Babbelkous. Het project samen inburgeren werd ook in 2014 verder gezet. Hierbij krijgt een inburgeraar een Vlaamse coach om 58

59 Tatertaal wil op een speelse manier taal stimuleren bij baby s en peuters in kinderdagverblijven of bij onthaalouders. Tatertaal bestaat uit een pakket boeken en een stoffen Tatertaalhuisje. Het project richt zich niet tot ouders, maar tot de professionelen uit de kinderopvang. Tentoonstelling Grenzeloze verhalen. Op erfgoeddag konden de bezoekers eveneens genieten van de film Marina, over het leven van Rocco Granata. Deze film vertelt het immigratieverhaal van een Italiaanse gastarbeidersfamilie in België. Project Tatertaal. Verder werd het aanbod taallessen in 2014 opnieuw uitgebreid met een beginnerscursus in Ruisbroek. 2 keer per week krijgen geïnteresseerde inwoners er les van een leerkracht van het Centrum voor Basiseducatie. Ook in alle Leeuwse scholen worden er opnieuw taalklassen georganiseerd voor anderstalige ouders. Voor het schooljaar schreven 102 ouders zich in. Verder lichtte Guido Huysmans toe hoe het thema migratie aan bod kwam in de grote films van de laatste jaren. In november breide de dienst Integratie en de bibliotheek nog een vervolg aan dit project, een lezing door Rachida Lamrabet, een Vlaamse schrijfster van Marokkaanse origine. Zij debuteerde in 2007 met vrouwland. Met dit boek won ze meteen de debuutprijs In een zeer interessante lezing vertelde zij over haar persoonlijke ervaringen als Marokkaanse immigrante en die van haar familie. Project: 50 jaar Migratie In 2014 was het exact vijftig jaar geleden dat België akkoorden sloot met Marokko en Turkije over de zogenaamde arbeidsmigratie. In het kader van deze herdenking werd een samenwerking opgezet met de dienst Erfgoed en Integratie rond dit thema. In samenwerking met inwoners werd een tentoonstelling ontwikkeld Grenzeloze verhalen. Hierin staan de vele verhalen van zowel migranten van binnen als buiten Europa centraal. Deze tentoonstelling omvatte foto s, interviews en persoonlijke verhalen en was te bewonderen op erfgoeddag (27 april) in CC De Merselborre. Daarna maakte de tentoonstelling een rondreis langs de 3 dienstencentra van de gemeente. Rachida Lamrabet. 59

60 De Dienst Vlaams Beleid staat voor: Deze dienst werd in 2014 opgestart met als doel het Nederlandstalig karakter van de gemeente te bewaren. Sint-Pieters-Leeuw is een Vlaamse gemeente. Wij willen werken aan een gemeente waar het voor iedereen fijn leven is en waar we elkaar begrijpen. Om elkaar te begrijpen is de kennis van het Nederlands een basisvoorwaarde. Het opent perspectieven. Met de werkgroep Taalbeleid werken we een hele hoop acties uit om het Nederlands te promoten bij anderstaligen, om mensen te sensibiliseren voor het belang van Nederlands in een Vlaamse gemeente en te informeren over de mogelijkheden om Nederlands aan te leren en te oefenen. Wij ondersteunen ook scholen, verenigingen en eigen diensten in de omgang met anderstaligen. Verder kan u bij onze dienst terecht indien u taalklachten heeft of indien u inbreuken op de taalwetgeving vaststelt. Ook met vragen inzake de taalwetgeving bent u bij ons aan het juiste adres. Taalhoekje gemeentehuis. 60

61 Onderwijs en kinderdagopvang Nieuw schoolgebouw Den Top. Onderwijs Basisonderwijs - t Populiertje - Den Top - Wegwijzer & Puur Natuur Leeuwse Kunstacademie Kinderopvang Dienst voor Opvanggezinnen Kinderdagverblijven - Kortjakje - Jip en Janneke Dienst Thuisopvang Zieke Kinderen en Kinderen met een Handicap 61

62 Gemeentelijke basisschool t Populiertje Schooljaar Telling 1 FEBRUARI J. Vanderstraetenstraat Sint-Pieters-Leeuw Kleuterafdeling Aantal ingeschreven kleuters op teldatum: 1/02/2014: 148. Aantal klassen: Telling 1 FEBRUARI Figuur 72. Evolutie kleuters. Lagere afdeling Aantal ingeschreven leerlingen op teldatum: 1/02/2014: 207. Aantal klassen:12. Evolutie leerlingen: ,8 206,6 206,4 206, ,8 205,6 205,4 Schooljaar Telling 1 FEBRUARI Telling 1 FEBRUARI Figuur 73. Evolutie lagere. 62

63 Pedagogische activiteiten Pedagogische studiedagen Communicatie Infoavond voor ouders bij de start van het nieuwe schooljaar. Oudercontacten. Maandelijkse nieuwsbrief: kalender met activiteiten. Afsprakennota. Website: Veiligheid en preventie Pedagogische studiedag. Nascholingen o Voor directie: outdoor education. o Voor leerkrachten en personeel individueel: protocol zittenblijven; huiswerkbeleid. Rand en taalproject: thuistaal niet Nederlands. Aandacht voor de overstap van 3 de kleuterklas naar 1 ste leerjaar in samenwerking met het CLB. Tutorlezen: leerlingen van het 5 de en 6 de leerjaar helpen leerlingen van het 1ste en het 2 de leerjaar. Eindejaarsproeven OVSG voor de 6 de klas. Deelname 5 de en 6 de leerjaar sportbeurs. Multidisciplinair overleg met CLB. Begeleiding van overgang naar het secundair onderwijs in samenwerking met CLB. 1 aangekondigde en 1 onaangekondigde evacuatieoefening per jaar. Regelmatige controles door preventie beambte en preventieadviseur. Projecten en klasoverschrijdende activiteiten Project met Natuurpunt: hooidag in het natuurgebied Oude Zuun. Gezondheidsbeleid. Thema: gezonde voeding. Werke n rond afspraken en regels. Verteltassen (kleuters). Rommelmarkt. Kaas- en vleesbuffet. Bezoek boerderij, boomgaard. Schooloverstijgende beleidsactiviteiten Schoolraad. Directievergaderingen binnen het schoolbestuur. Directievergaderingen met alle directies van alle scholen van de gemeente Sint-Pieters-leeuw. Overleg met scholengemeenschap Hadilee. LOP: Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw: nieuw inschrijvingsbeleid. Protocol samenwerkingakkoord met politie. Met de klas naar de boomgaard. 63

64 Sneeuwklassen te Valmenier. Maandelijkse bibliotheekbezoek. Carnaval. Bezoek aan een bakker (kleuters). Sportieve activiteiten Kleuterturnen 2 lestijden per week. Scrabbeltornooi georganiseerd door CC Coloma. Schooltoneel georganiseerd door CC Coloma. De jeugdboekenweek i.s.m. de bibliotheek. MEGA-project (6 de lj.) i.s.m. politie Sint- Pieters-Leeuw. Een actieve vriendenkring Wafeltjes verkoop. Opendeurdag Schoolfeest. Rommelmarkt. Brede school Kleuterturnen Zwemmen 3de kleuterklas. Wekelijks sportles voor de lagere. Wekelijks zwemmen in de lagere school. Hopsakee bewegingsproject voor de peuterklas. Doe aan sportbeurs (3 de graad). De muziekacademie organiseerde op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag haar lessen in de lokalen van onze school. Gympie maakte gebruikt van onze turnzaal. Sociale projecten Schooloverstijgende activiteiten Scholencross Autoluwe week met als afsluiter de scholencross georganiseerd door sportdienst en dienst Mobiliteit. 64

65 Gemeentelijke basisschool Den Top Achtergevel Den Top Straatkant Den Top Kleuter- en lagere afdeling Garebaan Sint-Pieters-Leeuw Kleuterafdeling Aantal ingeschreven kleuters op 1 februari 2014: 111; 1 september 2014: 108. Aantal klassen: 6. Lagere afdeling Aantal ingeschreven leerlingen op: aantal kleuters aantal leerlingen lagere school 1 februari 2014: 124; 1 september 2014: 138. Figuur 74. Toestand 1 februari Aantal klassen: aantal kleuters aantal leerlingen lagere school Figuur 75. Toestand 1 september

66 Pedagogische activiteiten Pedagogische studiedagen o Basisschool: over communicatie: Waarom we twee oren hebben en maar één mond. o Basisschool: interne afspraken: verticale lijn. ICT op onze school. o Kleuterschool: op bezoek bij een Brusselse kleuterschool: De Kriek. o Lagere school: het doelenboek in de praktijk. Nascholingen: o Voor directie Opfrissingcursus EHBO. Outdoor education IJsland. o Voor het schoolteam en leerkrachten individueel Gemachtigd opzichter. Bachelor zorgverbreding. HIVO: hoger pedagogisch instituut. Acties rond de overstap van 3 de kleuterklas naar 1 ste leerjaar. Tandemlezen: leerlingen van het 4 de, 5 de en 6 de lj helpen leerlingen van het 1 ste, 2 de en het 3 de leerjaar bij het lezen. De leesplek. Schooloverstijgende beleidsactiviteiten Schoolraad. Directievergaderingen binnen het schoolbestuur. Directievergaderingen met alle directies van alle scholen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Overleg met scholengemeenschap De Spil: o Opstart van ICT netwerk. LOP: Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw. inschrijvingsbeleid CAR. Bibliotheekbeheersorgaan. Lokaal overleg kinderopvang. Protocol samenwerkingakkoord met politie. Opstart van MOS-school: o plannen van educatieve tuin. Communicatie Infoavond voor ouders bij de start van het nieuwe schooljaar. Oudercontacten. Maandelijkse nieuwsbrief: kalender met activiteiten. Nieuwsflits. Afsprakennota. Website: Communicatie naar ouders via . Verjaardagskalender. Veiligheid en preventie Minimum 2 aangekondigde evacuatieoefening per jaar. Regelmatige controles door preventie beambte en preventieadviseur. Controle Federaal voedsel agentschap. De leesplek Eindejaarsproeven OVSG voor de 6 de klas. De grote verkeerstoets: 5 de leerjaar. Multidisciplinair overleg met CLB. Begeleiding van overgang naar het secundair onderwijs in samenwerking met CLB. Uitbreiding van het digitaal leerlingvolgsysteem CITO. Begeleiden van studenten in opleiding bachelor onderwijzer, kleuteronderwijzer en Lich. Opvoeding. Projecten en klasoverschrijdende activiteiten Sinds september 2014: Lagere school: buiten leren. Sneeuwklassen: Valmeinier 21 tot 29/01/

67 Sportieve activiteiten Bovenbouw: WO I Ieper. Sneeuwklassen Boerderijklassen van 2 tot 4/02/2014. Sportklassen van 12 tot 16/05/2014. Grootouderfeest kleuters op 22/10/2014. Schoolfeest: 4 mei 2014 Thema: WAT ALS? Kleuterturnen 2 lestijden per week. Zwemmen 3de kleuterklas. Wekelijks sportles voor de lagere. Wekelijks zwemmen in de lagere school Alles op wieltjes bij de kleuters. Sportdag lagere. Sportdag kleuters. IJsparadijs voor kleuters. Schaatsen lagere school: KIDS ON ICE. Meester op de fiets Hopsakee bewegingsproject voor de peuterklas. Rollebolle (kleuters). Kronkeldiedoe (1 ste graad). Alles met de bal (2 de graad). American games (3 de graad) Sociale projecten Wat Als? Tutti-fruttiproject. Maandelijks bibliotheekbezoek. Leerlingenraad. Dikke truiendag. Deelname een actie Rode kruis. Move tegen pesten. Up With People stelt zich voor en doet vrijwilligers werk op onze school. Zuiddag: leerlingen van het 5 de secundair werken voor het goede doel een dag op onze school. Samenwerking met het rustverzorgingstehuis St-Antonius. Bezoek van Toeka: project rond socio-emotionele opvoeding. Schooloverstijgende activiteiten Carnaval Kleutercarnaval. Carnaval in de lagere school. Jeugdboekenweek. Schoolreis kleuters: Harry Malter Heusden Schoolreis lagere: Onderbouw: Planckendael. Autoluwe week met als afsluiter de scholencross georganiseerd door sportdienst en dienst Mobiliteit. MEGA-project voor het 6 de leerjaar. Levend verkeerspark i.s.m. de politie. Schooltoneel georganiseerd door CC Coloma. Scrabbletornooi ism Cultuurdienst De jeugdboekenweek ism de bibliotheek. Bibtrolleys: uitleen van boeken rond thema s. Samenwerking met de Kunstacademie van Sint-Pieters-Leeuw. Pilootproject: Erfgoed in St-Pieters- Leeuw. Project: Ik kom op tijd. 67

68 Een actieve vriendenkring Dag van de leerkracht: we kregen een Stadspel in Halle cadeau van onze Vriendenkring. Vriendenkring Kaas en wijnweekend: maart Jaarmarkt 11 november Wafeltjesverkoop. Tweedehands verkoop skikledij. Brede school De GLTT organiseerde op maandag, dinsdag en woensdag taallessen in onze lokalen. Infrastructuur Aankoop klein meubilair voor het inrichten van de nieuwe klassen. Aankoop tablets. Aankoop meubilair zorglokaal. Aankoop van 2 plooitafels kleuters. Schilderen van speelplaatsspelletjes. De GLTT organiseerde op maandag, dinsdag en woensdag taallessen in onze lokalen. Infrastructuur Aankoop klein meubilair voor het inrichten van de nieuwe klassen. Aankoop tablets. Aankoop meubilair zorglokaal. Aankoop van 2 plooitafels kleuters. Schilderen van speelplaatsspelletjes. 68

69 Gemeentelijke basisschool Wegwijzer & Puur Natuur De beide scholen vormen een administratieve eenheid onder de leiding van één directie. Kleuterafdeling Aantal ingeschreven kleuters op 1 februari 2014: september 2014: 80. Aantal klassen: 5. De administratie voor beide scholen bevindt zich in de vestiging Ruisbroek. Directie: Carina Vancauwelaert Beleidsmedewerkers: Administratieve medewerker: Maryse Cumps en Veerle Vancauwelaert Zorgcoördinator: Katia Moriau ICT-coördinator: Frederik Janssens Informatie voor het brede publiek: Via de website: Vestigingsplaats 1 Figuur 76. Aantal kleuters in Wegwijzer Lagere afdeling Aantal ingeschreven leerlingen op teldatum: 1 februari 2014: september 2014: 149. Aantal klassen: 7. Gemeentelijke basisschool Wegwijzer Schoolstraat Ruisbroek Figuur 77. Aantal leerlingen in Wegwijzer Schoolgebouw 69

70 kinderen af aan de deur van de klas. Vitrinekast: er wordt beurtelings een activiteit van een klas in de kijker gesteld in de inkomhal. Kijkmoment voor de kleuters en hun ouders die op de eerstvolgende instapdatum zullen naar school komen. De Vriendenkring is een samenwerking tussen ouders en leerkrachten. Schooloverstijgende beleidsactiviteiten Figuur 78. Evolutie kleuters en leerlingen in Wegwijzer Didactisch pedagogisch De leerlijnen binnen beide vestigingen zijn gesteund op de leerplannen ontworpen door OVSG voor het gemeentelijk onderwijs en leiden tot het bereiken van de eindtermen, zoals vastgesteld door het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Informatie voor ouders en ouderbetrokkenheid We ontplooiden meerdere initiatieven om de ouders enerzijds duidelijk te informeren over het functioneren van hun kind op school en anderzijds de ouders meer bij het schoolgebeuren te betrekken om zo een stevige vertrouwensrelatie op te bouwen en drempelverlaging te bewerkstelligen. Infoavond voor de ouders bij de start van het nieuwe schooljaar. Infoavond voor de ouders bij de overgangen kleuterschool - lagere school en lagere school - secundaire school. Maandelijks Wegwijzernieuws. Oudercontacten: - op uitnodiging van de zorgcoördinator of de klastitularis, - op uitnodiging van medewerkers van het CLB, - op vraag van en na afspraak met de ouders, - op uitnodiging van de directie. Rapporten: Deze vormen een weergave van de vorderingen of eventuele tekorten van een korte of langere periode. Afhaalmomenten: Vier maal per schooljaar halen de ouders de Directievergaderingen met het schoolbestuur. Directievergaderingen met alle directies van alle scholen van Sint- Pieters-Leeuw. Overleg met de scholengemeenschap De Spil. Lokaal Overleg Platform: Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. Lokaal overleg kinderopvang. Samenwerkingsakkoord met politie. Schoolraad. Pedagogische activiteiten Pedagogische studiedagen - De werking van het CLB; - Kansarmoede; - Doorlichting... en dan?; - 'Waarom we twee orden hebben en slechts één mond' door Frederik Imbo. Nascholingen - Kom op voor jezelf! - Spreekbeurten: gelijke of ongelijke onderwijskansen. - Timemanagement en persoonlijke organisatie. - Output als insteek van kwaliteitszorg. - Talige kleuterprikkels. - Vierde presentatiedag van armoede initiatieven. - Gemachtigd opzichter. - M-decreet. - Omgaan met jonge kinderen met moeilijk gedrag. - Netwerking rand en taal. - Licht op krachtig leesonderwijs. - Meertalige taalontwikkeling. - Sterke leescultuur; - Plezier ervaren in dansen met kleuters; - Inleefdag taalstimulering; 70

71 - Inleefdag ASS; - DCD of dyspraxie op de schoolbanken; - Meer voorlezen aan anderstalige kinderen; - Schoolrijpheid en werkhouding versus pengreep; - Omgaan met superdiversiteit; - MOS- startdag; - Nieuwe leerlijn zwemmen; - Netwerk startende leerkrachten. Multidisciplinair overleg met CLB. Rand en Taal (thuistaal niet Nederlands). Huiswerkbegeleiding. Begeleiding voor overgang naar het secundair onderwijs i.s.m. CLB. Integratie: overgang van 3 de kleuterklas naar 1 ste leerjaar. OVSG-toetsen einde 6 de leerjaar. Maandelijks bibliotheekbezoek vanaf 3 de kleuterklas. Uitstappen: - Buurtwandelingen. - Xperilab. - BELvue museum. - Kunstwandeling in Ruisbroek. Toeka: werken aan socio-emotionele vaardigheden. Verjaardagstas voor kleuters en leerlingen van de 1 ste graad. Verjaardagskaart met foto van de jarige met Toeka: op het einde van de maand worden alle jarigen door Toeka en de leerlingen in de bloemetjes gezet. Leesplek. Meter en peter: de kinderen van het 6 de leerjaar zijn meter of peter voor de kinderen van het 1 ste leerjaar. Zwerfvuilweek. Sinterklaas. Kerstfeest in de klas. Kerstfeest Paaseierenraap. Opendeurdag. Sportieve activiteiten 2 keer per week kleuterturnen. Wekelijks zwemmen 3 de kleuterklas. Kunstwandeling Ruisbroek - Kasteel van Gaasbeek. - Tempora. - Het speelbos van Ruisbroek. - De boomgaard in Pepingen. - Het bos. - De buurtwinkel. - De tandarts. - Paddenbroek. - De markt van Halle. - De chocoladetempel. Projecten en klasoverschrijdende activiteiten Zwemmen Wekelijks turnen voor de lagere school. Zwemmen voor de lagere school. Sportdag Fietsdag. 71

72 SVS-activiteit (Stichting Vlaamse Schoolsport): Project Hopsakee (kleuters). SVS-activiteit (Stichting Vlaamse Schoolsport): Kronkel-die-doe (1 ste graad). SVS-activiteit: Meester op de fiets (L.S.). SVS-activiteit (Stichting Vlaamse Schoolsport): Alles met de bal (2 de graad). Kids on ice (schaatsen): 1 ste tot 6 de leerjaar. Vrijdagmiddag mogen de kinderen vrij dansen op het podium (buiten). Schooloverstijgende activiteiten Vriendenkring Stikken van turnzakken voor de kinderen. Verkoop schoolkalender. Verkoop wafels. Opendeurdag. Tutti Frutti project met schilouders. Vestigingsplaats 2 Gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur Gaasbeekstraat Oudenaken Stap- en trapweek, georganiseerd door de sportdienst en de dienst mobiliteit, werd afgesloten met de scholencross. Scrabbeltornooi georganiseerd door CC Coloma. Schooltoneel georganiseerd door CC Coloma. Jeugdboekenweek in samenwerking met bibliotheek. Bezoek aan de plaatselijke boekenbeurs met de jaarmarkt van Ruisbroek. Bezoek aan het gemeentehuis. Kleuterschool Puur Natuur. Aantal ingeschreven kleuters op Teldatum 1 februari 2014: september 2014: 21. Aantal klassen: 1. Bezoek gemeentehuis Levend verkeerspark georganiseerd door de politie. MEGA-project georganiseerd door de politie (6 de leerjaar). Huiswerkbegeleiding in samenwerking met de gemeente. Figuur 79. Evolutie kleuters in Puur Natuur

73 Pedagogische activiteiten Pedagogische studiedagen. - De werking van het CLB. - Kansarmoede. - Doorlichting... en dan? - 'Waarom we twee orden hebben en slechts één mond' door Frederik Imbo. Natuurwandelingen in de onmiddellijke omgeving. Marktbezoek Verjaardag in de klas. Prijsuitreiking 5-jarigen. Schooloverstijgende activiteiten Schooltoneel georganiseerd door CC Coloma. Sportieve activiteiten Natuurwandeling. Boswandeling in Gaasbeek. Bezoek aan de kermis. Carnaval op school. 2 keer per week kleuterturnen. 2-wekelijks zwemmen 5-jarigen. Sportdag Fietsdag. SVS-activiteit (Stichting Vlaamse Schoolsport): Rollebolle. Carnaval Sinterklaas. Schoolreis. Kerstfeest in de klas. Paaseierenraap. Marktbezoek. 73

74 Leeuwse Kunstacademie De Leeuwse Kunstacademie is gehuisvest in de gerenoveerde gemeenteschool die gelegen is achter de hoofdbibliotheek aan De Rink. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen er wekelijks terecht voor lessen beeldende vorming, schilderen, grafiek, tekenen naar levend model,ruimtelijke vormgeving en kunstgeschiedenis. Vlezenbeek. Sinds september 2014 hebben we ook in de Sint- Stevenschool in het Negenmanneke een eigen lokaal. In september 2015 start de academie met een proefproject om de lessen beeldende vorming in te richten in het 6 de leerjaar van het dagonderwijs in het gemeentelijk onderwijs. Adres : Rink 2,1600 Sint-Pieters-Leeuw adres: Aandachtspunten voor het schooljaar : De jongerenateliers op zaterdagmorgen. De leerlingen van de wijkafdeling in de Sint- Stevenschool. 2. Integratie van de muziekacademie De Leeuwse Kunstacademie streeft naar een hechtere samenwerking met de Rijksacademie uit Anderlecht die een filiaal in Sint-Pieters-Leeuw betrekt om op termijn te komen tot een volwaardige kunstacademie waar een lesaanbod muziek & beeldende kunsten &woord en dans kan worden geïntegreerd. Dit schooljaar startten we met het voeren van een gezamenlijke communicatie met de ouders in de vorm van een gedeelde schoolbrochure en een samenwerking in het kader van de eindejaarsevenementen. 1. Werken aan de bredeschool De Leeuwse Kunstacademie wil haar lesaanbod meer integreren in het basisonderwijs door actief mee te werken aan de opwaardering van de naschoolse opvang in de basisscholen op woensdagnamiddag. Daartoe richtte de academie de afgelopen jaren wijkafdelingen in in de Sint Lutgardis- school te Zuun, Wegwijzer te Ruisbroek en de Ave-Mariaschool te 3. Actualiseren lesaanbod in de jongerenateliers In de jongerenateliers op woensdagavond richten we een proefproject in rond het implementeren van multimedia in het lesaanbod. Er werd gestart met lessen kunstgeschiedenis in de kinder & jongerenateliers. 74

75 Grafieken met leerlingenaantallen: Volledige schoolbevolking Leerlingenaantal Reeks1 Het atelier van het 1 ste en 2 de leerjaar op zaterdagmorgen Projecten & activiteiten in 2014 Figuur 80. Leerlingenaantal Kinderateliers Lagere graad Reeks1 Figuur 81. Kinderateliers. Het keramieken klaprozenveld in het Colomapark. - Teken & werkbezoeken in het Justitiepaleis en Bozar te Brussel met de jongerenateliers op woensdagnamiddag. - Museumbezoek ( MSKA & SMAK te Gent,Kasteel van Gaasbeek, Jubelpark te Brussel) met de volwassenenateliers. - Creëren van keramieken klaprozenveld bestaande uit honderden klaprozen vervaardigd door alle leerlingen van de academie in het kader van de tentoonstelling Sint-Pieters-Leeuw in WO I in CC Coloma. - Workshop animatiefilm voor kinderateliers. - Inrichten van vakantieateliers tijdens Paas en Zomervakantie. - Open Deur maand mei. Jongerenateliers Middelbare graad Figuur 82. Jongerenateliers. Reeks1 75

76 Dienst Kinderopvang In 2014 telden we 256 aanvragen voor kinderopvang in onze gemeentelijke opvanginitiatieven, 53 aanvragers woonden niet in onze gemeente. Slechts 20 % van de aanvragers kreeg binnen de gemeentelijke kinderopvangvoorzieningen een plaatsje toegewezen Figuur 83. Aantal aanvragen voor de gemeentelijke kinderopvang Voor 2014 en 2015 werden 23 opvangplaatsen bij onthaalouders gereserveerd, 18 kinderen konden/kunnen in Kortjakje terecht en 12 baby s kregen een plaats in Jip en Janneke toegewezen. Een groot aantal kinderen kan echter niet in de gemeentelijke kinderopvang worden ingeschreven, dit leidt tot grote problemen en ontevredenheid bij de jonge ouders in onze gemeente. Deze ouders kregen vanuit het gemeentebestuur een brief met hun registratienummer, de boodschap dat er geen opvang kan worden aangeboden en de verwijzing naar andere opvangadressen op de website van Kind en Gezin Figuur 84. Verloop van de aanvragen in 2014 bij de gemeentelijke kinderopvang. Uitbreidingsronde kinderopvang voor baby s en peuters inschrijvingen KDV inschrijvingen DVO annulaties geen inschrijving In 2014 kwam Sint-Pieters-Leeuw niet in aanmerking voor een mogelijke uitbreiding of opstarten van een nieuw opvanginitiatief. Voorrangregels Artikel 22 van het BVR houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsovang van baby s en peuters bepaalt volgende voorrangregels inzake toekenning van opvangplaatsen. Absolute voorrang werksituatie: ouders die kinderopvang nodig hebben om werk te houden, te zoeken of om een beroepsgerichte opleiding te volgen. Gezinssamenstelling: alleenstaanden. Laag inkomen: ouders met een gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan Pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben. Broer of zus van een kind dat reeds naar de opvang gaat. Op jaarbasis dient minstens 20 % van de opgevangen kinderen minstens 2 van de eerste 4 bovenvermelde kenmerken te hebben of deel uit te maken van een kwetsbaar gezin. Een kwetsbaar gezin beantwoordt aan minstens 2 van de volgende kenmerken, waarvan minstens één van de laatste 3: werksituatie (zie hoger); gezinssamenstelling: alleenstaand; laag inkomen (zie hoger); gezondheid en zorgsituatie (beantwoorden aan 1 van de 3 kenmerken): o gezinslid met een handicap; o gezinslid met verminderd zelfvermogen; o opvang is nodig omwille van sociale of pedagogische redenen in het kader van inburgering of hulpverlening; opleidingsniveau: beide ouders hebben geen diploma secundair onderwijs. Het besluit van de gemeenteraad dat bepaalt dat inwoners van de gemeente voorrang krijgen bij een beperkt aanbod aan vrije plaatsen blijft uiteraard van toepassing. 76

77 Dienst voor Onthaalouders Aantal onthaalouders in de dienst waar met alle onthaalouders samen werd gewerkt rond kwaliteit. Aantal kinderen in de dienst. In januari werkte de dienst met tien onthaalouders. Eén onthaalouder was langdurig ziek (drie maanden) maar heeft haar opvangactiviteiten terug opgestart. We sloten het werkjaar af met tien werkende onthaalouders Figuur 85. Aantal kinderen in de dienst voor onthaalouders Spelend kind. Kandidaten onthaalouders Twee kandidaten onthaalouders contacteerden de dienst telefonisch. Eén kandidate werd na het telefonisch contact door de dienstverantwoordelijke voor een gesprek uitgenodigd. De selectieprocedure werd door de kandidate niet verder gezet. De andere kandidate heeft na het eerste telefonisch gesprek geen contact meer opgenomen. Begeleiding onthaalouders De dienstverantwoordelijke bracht 68 huisbezoeken bij de onthaalouders, iedereen kreeg minstens vijf keer een bezoek thuis. Het gemiddeld aantal bezoeken per onthaalouder ligt op zeven. Tijdens deze huisbezoeken bespreken de dienstverantwoordelijke en de onthaalouder de ontwikkeling van de kinderen, de contacten met de ouders, de begeleidingsstijl, de bezetting en de opvangplanning. Daarnaast organiseerde de dienstverantwoordelijke een evaluatievergadering met nieuwjaarsreceptie, een extra werkvergadering (kwaliteit) in maart en een werkvergadering met lunch (oktober) In 2014 verbleven 96 kinderen minstens één dag bij de onthaalouders. Er vertrokken 25 kinderen uit de dienst; twintig peuters vertrokken naar de school, twee kinderen verhuisden naar een andere gemeente, twee kinderen werden niet langer buitenschools opgevangen, voor één kind stopte de opvang wegens moederschapsrust en voor een tweede kind stopte de opvang omwille van het aangepaste werkrooster van de papa. Er kwamen 25 nieuwe opvangkinderen in dagopvang en vier kleuters maakten bij hun vertrek naar de kleuterschool de overstap van dagopvang naar buitenschoolse opvang bij een onthaalouder. Aantal opvangdagen Figuur 86. Aantal opvangdagen bij de dienst voor onthaalouders Alle onthaalouders samen realiseerden opvangdagen. Flexibele opvang - vakantieopvang - urgentieopvang - specifieke opvang Sinds 1 januari 2009 worden onze onthaalouders extra vergoed voor halve dagen volle dagen 77

78 flexibele opvangprestaties. Opvang die vóór 6.30 uur start of die tot na uur uitloopt, nachtopvang, opvang tijdens het weekend of op feestdagen is flexibele opvang. We registreerden 52 flexibele opvangprestaties. Buitenspeelruimte. De dienstverantwoordelijke kreeg voor zestien kinderen een aanvraag voor opvang tijdens de vakantieperiode van hun onthaalouder/kinderdagverblijf. De dienstverantwoordelijke vond voor vijftien kinderen een vakantieopvang. Voor één kind werd geen vakantieopvang binnen de dienst gevonden wegens laattijdige aanvraag. Op 1 april namen ze actief deel aan de opfrissessie levensreddend handelen bij baby s en peuters. Op 15 mei (overgang naar de kleuterschool) woonden de onthaalouders de infoavond in het kader van de Week van de Opvoeding bij. Op 22 september volgden ze de avond rond Lichaamsbesparend werken. De dienstverantwoordelijke woonde alle infomomenten voor de onthaalouders bij. Op 16 januari volgde ze de interne opleiding rond E-aphrodite en evaluatiecyclus. Op 20 maart nam de verantwoordelijke deel aan de inspiratiedag kinderopvang, ingericht door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (V.V.S.G.) waar ze de workshops volgde rond Huizen van het Kind, kwaliteitsbeleid, zelfevaluatie en risicoanalyse in de kinderopvang. De dienstverantwoordelijke was tevens actief tijdens de intervisiebijeenkomsten van de werkgroep rond het kwaliteitshandboek. Deze bijeenkomsten vonden plaats op 28 januari, 19 mei, 24 juni en 9 oktober. Verder woonde ze de provinciale poolvergaderingen van de diensten bij op 13 februari, 29 april, 24 juni en 9 oktober. Ouders deden drie keer een beroep op de dienstverantwoordelijke voor dringende opvang van hun kind tijdens ziekte of dringend werkverlet van hun onthaalouder. De dienst zorgde in 2014 niet voor de opvang van kinderen met specifieke zorgbehoefte. Sociaal tarief gratis opvang De ouderbijdrage voor kinderopvang wordt vastgesteld op basis van het inkomen. Daarnaast voorziet Kind & Gezin nog subsidies om gratis opvang of opvang aan sociaal tarief toe te kennen. We noteerden geen enkele aanvraag voor deze bijkomende financiële tussenkomst. Vorming onthaalouders en dienstverantwoordelijke De dienst bood aan de onthaalouders drie vormingsmomenten aan. Knutselen. Bezorgd materiaal Regelmatig willen we de onthaalouders een blijk van waardering geven: - voor moederdag een bloem cadeau; - in de zomer een flacon zonnemelk; met hoge beschermingsfactor voor de opvangkindjes; - voor De dag van de Onthaalouder een receptenboekje en een flacon alcoholgel; 78

79 - als Sinterklaasgeschenk een fruitpakket; - vier rollen huisvuilzakken; - in de Voorleesweek een bladwijzer met 10 kinderboekentips; - een grote foto van hun opvang en de groepsfoto die werd gemaakt tijdens de vakantieborrel; - n.a.v. het nieuwe decreet kinderopvang de infomap Kinderopvang van Kind en Gezin; - tijdens de nieuwjaarsreceptie van de dienst surprisecheques ter waarde van 50 euro. Vakantieborrel en Sinterklaasfeest We verspreidden 63 bevragingen en kregen een respons van 73 %. Ouders konden de bevraging ook online invullen via de gemeentelijke website. De opvang door de onthaalouders voldoet aan de verwachtingen van de ouders. Alle ondervraagden waren zeer tevreden (100%). De ouders zijn ook tevreden over de dienstverlening van de verantwoordelijken. Ouders, onthaalouders en bestuur werden geïnformeerd over de resultaten van de bevraging. De dienst hoopt de kwaliteit van de opvang en de dienstverlening te kunnen behouden en zal zich hier, samen met de onthaalouders, blijvend voor engageren. De vakantie-borrel voor de medewerkers ging door op 14 juni. Er waren 106 aanwezigen. Acht onthaalouders waren present. Het is altijd een gezellig samenzijn met animatie voor de kinderen. Op vrijdag 28 november ging het Sinterklaasfeest van de dienst door. Alle aanwezige opvangkinderen kregen een passend geschenkje, broers en zussen kregen een fruitpakketje. Er waren 50 opvangkinderen en 30 broers/zussen aanwezig. We ontvingen 94 ouders en/of grootouders. Tien onthaalouders waren aanwezig.0 Spelend kind. Tevredenheidmeting ouders In september bezorgden wij alle ouders van de opvangkinderen een vragenlijst waarin ze konden beschrijven in welke mate ze tevreden zijn over de opvang door de onthaalouders en de dienstverlening binnen de dienst. 79

80 Kinderdagverblijf Kortjakje Het kinderdagverblijf Kortjakje telde 226 openingsdagen. Aantal kinderen in het kinderdagverblijf De ouderbijdrage voor kinderopvang wordt vastgesteld op basis van het inkomen. Daarnaast voorziet Kind & Gezin nog subsidies om gratis opvang of opvang aan sociaal tarief toe te kennen. Er werd geen aanvraag ingediend voor deze bijkomende financiële tussenkomst. Teamoverleg en personeelsvergaderingen Er werden vier teamvergaderingen (19 februari, 6 mei, 9 juli en 9 oktober) tijdens de werkuren en drie personeelsvergaderingen buiten de openingsuren (10 maart, 8 september en 1 december) georganiseerd. Figuur 87. Aantal kinderen in het kinderdagverblijf Kortjakje In 2014 verbleven 65 kinderen minstens één dag in Kortjakje. Er vertrokken 28 peuters naar school en er kwamen 22 nieuwe kinderen naar de opvang. Aantal opvangdagen Figuur 88. Aantal opvangdagen in Kortjakje Noot: vanaf 1 april 2014 wordt er in de kinderdagverblijven niet meer gewerkt met derde dagen (<nieuwe decreet). derde dagen halve dagen volle dagen Het kinderdagverblijf behaalde een bezetting van 81% (volgens richtlijnen Kind en Gezin telling pas gestart vanaf april). Spelende kinderen. Vorming personeel Op 15 mei (overgang naar de kleuterschool) woonden de kindbegeleiders de infoavond in het kader van de Week van de Opvoeding bij. Op 22 mei 2014 volgden zij de vorming Reanimatietechnieken levensreddend handelen bij baby s en peuters. De dienstverantwoordelijken volgden ook de vorming voor het begeleidend personeel. Flexibele opvang Ook voor 2014 werd het kinderdagverblijf Kortjakje extra gesubsidieerd door Kind en Gezin voor het aanbod van flexibele opvang (aanwezigheden na 18 uur (580) en aanwezigheden op extra openingsdagen (=6 dagen)). Sociaal tarief gratis opvang 80

81 Aankoop materiaal. Ter gelegenheid van Sinterklaas kon elke afdeling speelgoed aankopen t.b.v. 5 euro per opvangkind. Infrastructuur. Er werden geen aanpassingen aan de infrastructuur aangebracht. Kind. Op 20 maart nam één dienstverantwoordelijke deel aan de Inspiratiedag kinderopvang van de V.V.S.G. Ze nam deel aan workshops rond resultaatsgerichte aanpak van verzuim, inkomenstarief (bestellen is betalen en individueel verminderd tarief) en risicoanalyse in de opvang. De dienstverantwoordelijken waren tevens actief tijdens de intervisiebijeenkomsten van de werkgroep rond het kwaliteitshandboek en de werkgroep Beleid, Actualiteit en Praktijk. Deze bijeenkomsten vonden plaats op 12 mei, 2 juni, 22 september en 24 november. Verder volgden ze volgende interne opleidingen/vormingen: E-aphrodite (16/1), evaluatiecyclus (20/2), respectvol leidinggeven (3/4), Parnassus (22/4), opfrissingssessie nijverheidshelper (21/10). Spelende kinderen. Vakantieborrel Wegens personeelstekort (ziekte) werd de vakantieborrel geannuleerd. Tevredenheidmeting ouders In september bezorgden wij alle ouders een vragenlijst waarin ze konden beschrijven in welke mate ze tevreden zijn over de opvang van hun kind en de dienstverlening binnen het kinderdagverblijf. We verspreidden 41 bevragingen en kregen een respons van 75 %. Ouders konden de bevraging ook online invullen via de gemeentelijke website. De opvang door de begeleidsters voldoet aan de verwachtingen van de ouders (97 % is tevreden). De ouders vertellen dat hun kind graag naar de opvang komt (100 % tevredenheid). De informatieoverdracht over de ontwikkeling, het speel- en sociaal gedrag alsook overleg over de aanpak in de opvang moeten een aandachtspunt blijven. Ook qua dienstverlening van de verantwoordelijken zien we een hoge score, 97 % vindt dat de dienstverlening voldoet aan de verwachtingen. Ouders, medewerkers en bestuur werden geïnformeerd over de resultaten van de bevraging. 81

82 Kinderdagverblijf Jip en Janneke Het kinderdagverblijf Jip en Janneke telde 226 openingsdagen. Aantal kinderen in het kinderdagverblijf Figuur 89. Aantal kinderen in het kinderdagverblijf Jip en Janneke In 2014 verbleven 44 kinderen minstens één dag in Jip en Janneke. Er vertrokken 22 peuters naar school, we mochten veertien starters verwelkomen. Aantal opvangdagen Figuur 90. Aantal opvangdagen in Jip en Janneke Noot: vanaf 1 april 2014 wordt er in de kinderdagverblijven niet meer gewerkt met derde dagen (<nieuwe decreet). Het kinderdagverblijf behaalde een bezetting van 81% (volgens richtlijnen Kind en Gezin telling pas gestart vanaf april). Flexibele opvang Ook voor 2014 werd het kinderdagverblijf Jip en Janneke extra gesubsidieerd door Kind en Gezin voor het aanbod van flexibele opvang (aanwezigheden na 18 uur (384) en aanwezigheden op extra openingsdagen (=6 dagen)) derde dagen halve dagen volle dagen Sociaal tarief gratis opvang De ouderbijdrage voor kinderopvang wordt vastgesteld op basis van het inkomen. Daarnaast voorziet Kind & Gezin nog subsidies om gratis opvang of opvang aan sociaal tarief toe te kennen. We noteerden geen enkele aanvraag voor deze bijkomende financiële tussenkomst. Teamoverleg en personeelsvergaderingen Er werden vier teamvergaderingen (27 februari, 13 mei, 10 juli en 9 oktober)binnen de werkuren en drie personeelsvergaderingen (10 maart, 8 september en 1 december) buiten de openingsuren georganiseerd. Vorming personeel Zie bij kinderdagverblijf Kortjakje. Vakantieborrel Op vrijdagavond 4 juli organiseerde het personeel een vakantieborrel op het binnenplein van het kinderdagverblijf. Vele ouders dronken een glaasje en maakten een praatje met de kindbegeleiders, de verantwoordelijken en met elkaar. Aankoop materiaal Ter gelegenheid van Sinterklaas mocht elke afdeling speelgoed aankopen t.b.v. 5 euro per opvangkind. 82

83 Tevredenheidmeting ouders Lunchtijd. Infrastructuur Er werden geen aanpassingen aan de infrastructuur aangebracht. In september bezorgden wij alle ouders een vragenlijst waarin ze konden beschrijven in welke mate ze tevreden zijn over de opvang van hun kind en de dienstverlening binnen het kinderdagverblijf. We verspreidden 27 bevragingen en kregen een respons van 70 %. We zijn, gezien de anderstaligheid van een aantal ouders, zeer tevreden met deze return. De opvang door de begeleid(st)ers voldoet volledig aan de verwachtingen van de ouders (100 % is tevreden). De ouders vertellen dat hun kind graag naar de opvang komt (100 % tevredenheid). De informatieoverdracht over de ontwikkeling, het speel- en sociaal gedrag alsook overleg over de aanpak in de opvang moeten een aandachtspunt blijven. Ook qua dienstverlening van de verantwoordelijken zien we een hoge score, 100 % vindt dat de dienstverlening voldoet aan de verwachtingen. Ouders, medewerkers en bestuur werden geïnformeerd over de resultaten van de bevraging. Etend kind. 83

84 84

85 Ontspanning Zwemmarathon. Jeugd en BKO Sport Cultuur, Toerisme & Erfgoed Senioren Bibliotheek Stedenbanden 85

86 86

87 Dienst Jeugd en BKO Jeugddienst Elke dag staat de jeugddienst ten dienste van kinderen, jongeren en personen die betrokken zijn bij de opvoeding van kinderen en jongeren. We streven naar een uitgebreide dienstverlening afgestemd op de noden van onze doelgroep. De belangrijkste taken van de jeugddienst worden toegelicht. Programmeren - activiteitenverslag Op 28 maart organiseerde de jeugddienst een infoavond rond vakantiewerk. Het eerste gedeelte van de avond bestond uit een toelichting van de rechten en plichten van een jobstudent. Praktische tips rond solliciteren werden meegegeven. Tijdens het tweede gedeelte konden de jongeren solliciteren bij diverse bedrijven en interimkantoren. De jeugddienst werkte mee aan Leeuw Rinkt op 7 juni en programmeerde lokaal talent. Op het jeugdpodium stonden Shunk, Callosity en Turntable. Van 22 tot 25 juli organiseerde de dienst i.s.m. Ideekids een kleuter- en kinderkamp; Week vol kleur voor de kleuters en Ik koe van you (van koe tot melk) voor de lagere schoolkinderen. Dit ging door in Vlaams Trefpunt Laekelinde. Coloma de derde editie van het straattheaterfestival StraPatZen. StraPatZen is een synoniem voor fratsen en staat tegelijkertijd voor Straattheater in Pajottenland & Zennevallei. Sint-Pieters-Leeuw werkt hiervoor samen met Ternat; zowel CC De Ploter als vzw Midzomer zijn daarbij onze partners. Dit partnerschap zorgt ervoor dat er kan worden bespaard op materiaal en financiën en dat kennis en medewerkers kunnen worden gedeeld. Het resultaat is een dubbelfestival met internationale acts. StraPatZen bracht dit jaar een achttal topacts uit o.a. België, Nederland, Italië, Canada, Kenia, Australië en het Verenigd Koninkrijk. Er is gezorgd voor een goede mix van disciplines: jonglerie, mime, acrobatie, muziek. Ook konden kinderen onder begeleiding van circusartiesten zelf aan het werk als acrobaat. Dit straattheaterfestival is een totaalpakket. Naast het programmeren van boeiende acts wordt er ook aandacht besteed aan de juiste sfeer. Exotische eetstandjes en muzikale omkadering zijn zorgen voor een meerwaarde. Voor de organisatie werd er nauw samengewerkt met verschillende diensten: cultuur, mobiliteit, technische diensten, arbeidersploeg BZ, enz.. Verenigingen en vrijwilligers hielpen de laatste puzzelstukjes te leggen om er een geslaagde dag van te maken. Bereikte publiek: circa Uitkoopsom: Deelnemers Ideekids Op zaterdag 2 augustus organiseerde de jeugddienst in samenwerking met CC Op vrijdag 5 september nam de jeugddienst i.s.m. de bibliotheek, kunstacademie, integratie- en cultuurdienst voor de tweede maal deel aan Ezelsoor. Kinderen en jongeren kregen de kans om hun boeken te kaften, het kaftpapier werd gratis ter beschikking gesteld. Er werd gekozen voor lokaal talent 87

88 als illustratoren. Het werd ontworpen door kinderen of jongeren uit verschillende kunstacademies. Vrijwilligers (van o.m. speelplein, Chiro ) staken een handje toe. We verwelkomden 74 gezinnen. Ezelsoor. de nieuwjaarsreceptie van de jeugd-raad; de scholencross; het project Graffiti Jam in Ruisbroek. Jeugdwerk ondersteunen Op basis van het subsidiereglement ondersteunt het gemeentebestuur erkende jeugdwerkinitiatieven. In 2014 telde onze gemeente (na het samengaan van Chiro Snoopy meisjes en Chiro Snoopy jongens) zes erkende jeugdverenigingen; Chiro Negenmanneke, Chiro Smasjh Jeko Zuun, Chiro Snoopy, Jeugd Rode Kruis, KLJ Vlezenbeek meisjes en KLJ Vlezenbeek jongens. Om de (oud)leiding van de Leeuwse jeugdverenigingen in de bloemetjes te zetten bood de jeugddienst op de dag van de jeugdbeweging (vrijdag 17 oktober) zelfgebakken frietjes met frikadellen aan. De jongeren konden dit jaar chillen in de cosy corner, zich wagen aan een spelletje of gezellig bijpraten. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de jongeren te bevragen over Kind & cultuur. 0% 20% 6% 0% 74% werkingsubsidies jeugdverenigingen werkingsubsidies jeugdhuizen kampsubsidies kadervormingsubsidie infrastructuursubssidies Figuur 91. Subsidieverdeling Op vraag van de jeugdverenigingen richtte de jeugddienst in het najaar een cursus EHBO voor het jeugdwerk in. De cursus (vier lessen) werd door het Rode Kruis van Sint-Pieters-Leeuw gegeven. Dag van de jeugdbeweging. Voor het eerst nam Sint-Pieters-Leeuw deel aan de Kunstendag voor kinderen op 16 november. Er werden zes workshops voor kinderen tussen 3 en 14 jaar aangeboden; werken met papier-maché, skateboard pimpen, experimenteren met wol en zeep, een klok maken, magische boeken (i.s.m. de bibliotheek) en bloemschikken. Op vraag van de jongeren van het buurthuis 1601 richtte de jeugddienst in december een initiatieles Kung Fu in. De jeugddienst verleende tevens zijn medewerking aan: Vlaams Trefpunt Laekelinde Het Jeugd Rode Kruis maakt sinds juni tweewekelijks gebruik van de lokalen op de bovenverdieping om hun jeugdwerking te laten doorgaan. In 2014 gingen in totaal elf activiteiten door op de bovenverdieping. Vanaf september richtte een vereniging wekelijks een percussie activiteit in. De polyvalente zaal van het Vlaams Trefpunt Laekelinde werd in 2014 tijdens de week dagelijks verhuurd voor danslessen. Gedurende 26 weekends vonden er activiteiten plaats. 88

89 Gedurende 3 weken gingen er vakantiekampen door in de zaal en op de bovenverdieping Andere Fuiven Figuur 92. Aantal activiteiten die in de polyvalente zaal van het Vlaams Trefpunt Laekelinde zijn doorgegaan voor de periode Voor het jeugdhuis werd een tijdelijke gebruiksovereenkomst opgesteld n.a.v. het stopzetten van de jeugdhuiswerking Twidrio vzw. Het jeugdhuis werd in 2014 drie keer verhuurd aan erkende jeugdverenigingen. Speelbos Ruisbroek. Uitleendienst De jeugddienst beheert een eigen uitleendienst. In 2014 verwerkte de jeugddienst 58 aanvragen. Vooral de springkastelen werden frequent uitgeleend. 60 Speelterreinen Op 9 februari organiseerde de jeugddienst op het G. Humbeeckplein de actie drop het kakje in het zakje. Alle buurtbewoners werden gesensibiliseerd voor het opruimen van de hondenpoep van hun viervoeter. Aan de politie en gemeenschapswachten werd nadien gevraagd om een oogje in het zeil te houden. Tijdens het hoogseizoen (april tot en met september) worden de speelterreinen tweewekelijks gecontroleerd. twee keer per jaar werden grondige controles uitgevoerd in aanwezigheid van een jeugddienstmedewerker. Speelbos de Beemd aan de sporthal van Ruisbroek onderging in 2014 een heuse metamorfose, dit onder leiding van de milieudienst en in samenwerking met INL (Intergemeentelijke Natuur- & Landschapsploegen) en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Zo werd onder andere het bestaande bos omgetoverd tot een speelbos voor de kinderen uit de buurt. 0 Figuur 93. aantal aanvragen voor het uitlenen van materiaal bij de jeugddienst voor de periode Informeren aanvragen De jeugddienst informeert jongeren, kinderen en hun ouders via verschillende kanalen InfoLeeuw; de gemeentelijke website; haar Facebookpagina; flyers, affiches en brochures; mondelinge informatie; infoavonden; een digitale gemeentelijke nieuwsbrief; de kinder- en jongerengids; via de adviesraden. Inspraak organiseren In 2014 werkte de kinderraad rond het thema Mobilitijd. De kinderen van de deelnemende scholen gingen op zoek naar antwoorden op hun vragen over mobiliteit doorheen de jaren. Dit project 89

90 werd georganiseerd i.s.m. Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei oudjaar carnaval Tentoonstelling voertuig van de toekomst. De Leeuwse jeugdraad kwam in 2014 maandelijks samen (met uitzondering van de zomervakantie). In 2014 werden adviezen geformuleerd over; het nieuwe uitleenreglement; het tijdelijk gebruiksreglement voor het jeugdhuis; de verantwoordingsnota. De stuurgroep Speelpleinwerking kwam in 2014 tijdens zeven momenten samen om het beleid van de speelpleinwerking uit te stippelen en uit te voeren. Tijdens de dag van de jeugdbeweging nam de jeugddienst van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen te bevragen over hun cultuurervaringen/cultuur - wensen & -dromen in de gemeente. In 2014 organiseerde groep Intro voor de jongerenwerking 1601 in Ruisbroek een maandelijkse kerngroepvergadering, waarbij de jongeren hun vragen/noden stelden aan de werking of de gemeente. Preventie en veiligheid Tijdens het Halse carnavalsweekend (29 tot en met 31 maart) werd een Carnavalsbus ingelegd om feestvierders op een veilige manier naar het carnaval te voeren en terug naar huis te brengen. 662 reizigers maakten gebruik van deze dienst. Ook op oudejaarsnacht werd een nachtbus ingelegd. Er werden reizigers vervoerd. Figuur 94. Aantal reizigers die gebruik maakten van de oudejaarsnachtbus en de carnavalsbus voor de periode In 2014 organiseerde de jeugddienst samen met de dienst Maatschappelijke Veiligheid en de politie het M.E.G.A. project. Dit jaar werd een nieuwe les over sociale media gegeven door de jeugddienst en de dienst Maatschappelijke Veiligheid. Tijdens het afsluitmoment stond dit jaar het thema veiligheid en veiligheidsdiensten centraal. In 2014 kreen het LOK (Lokaal overleg Kinderopvang) en de dienst kinderopvang hulp van de jeugddienst in het organiseren van Week van de opvoeding. De jeugddienst organiseerde een infoavond over kinderen en sociale media. Buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking Elke schooldag worden de kinderen van de gemeentescholen voorschools, naschools en tijdens de middagspeeltijd opgevangen door de begeleid(st)ers van de buitenschoolse kinderopvang. Op woensdagnamiddag organiseren de begeleid(st)ers voor de aanwezige kinderen een leuke activiteit. Om de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang te verhogen binnen de gemeentelijke basisscholen, ging er maandelijks met alle begeleids(st)ers per school een teamvergadering door. Voor elke vakantie kwamen de begeleid(st)ers twee maal samen tijdens een planvergadering. Alles gebeurde steeds onder leiding van de BKO-coördinator. Sinds september 2014 komen de begeleid(st)ers maandelijks samen tijdens een voorbereidingsmoment waar ze 90

91 samen de woensdagnamiddagactiviteiten uitwerkten. De begeleid(st)ers volgden twee verschillende opleidingen: Duidelijke taal (o.l.v. Huis van het Nederlands); Huiswerk in de opvang (o.l.v. VIAC). Tijdens de vakantieperiodes (krokus, Pasen, herfst en Kerst) werd er afwisselend in één van drie gemeentelijke basisscholen opvang voor zien (Wegwijzer, t Populiertje en Den Top). Er werd met de kinderen per vakantieperiode gewerkt rond één thema. Er werden afwisselende activiteiten georganiseerd (sport/spel/ crea/taal ) in samenspraak met de BKO-coörinator Figuur 95. Gemiddeld aantal kinderen dagelijks aanwezig tijdens BKO vakantieweken Tijdens de zomervakantie werden er 7 weken speelpleinwerking georganiseerd. Kleuters konden terecht in gemeenteschool t Populiertje. De lagere schoolkinderen werden opgevangen in Zonnig Leven Krokus (5d) Pasen (10d) Herfst (5d) Kerst (4d) week. De gereserveerde dagen werden ook aangerekend Figuur 97. Gemiddeld aantal kinderen per dag op speelplein voor de periode Om alle kinderen op te vangen werden 59 animatoren ingeschakeld. Zij kwamen o.l.v. de stuurgroep en de BKO-coördinator samen tijdens de voorbereidingsdag, de programmadagen en de startdag. Door de inzet van de (hoofd-)animatoren kwam een kwalitatief en gevarieerd programma in een wekelijks afwisselend thema tot stand. Op 4 oktober werden de speelpleinanimatoren in de bloemetjes gezet tijdens een terugkommoment genaamd de Lion Awards. Conclusie juli De jeugddienst werkt dagdagelijks aan een aanbod op maat van de Leeuwse kinderen, jongeren en hun ouders. augustus Figuur 96. Aantal dagen speelplein voor de periode Er werden aanwezigheden geregistreerd in Dat is een daling van ruim 20% ten opzichte van Of deze daling een gevolg is van de prijsstijging is niet zeker. Ook kon er in 2014 niet worden ingeschreven per dag, maar moesten ouders inschrijven voor een volledige 91

92 Dienst Sport Missie van de sportdienst: de sportdienst wil het aantal inwoners dat aan sport doet verhogen en hiermee een bijdrage leveren om hun gezondheid, welzijn en integratie te bevorderen. Men wenst dit te bereiken door een gedifferentieerd en kwalitatief sportaanbod te verzorgen en de sportaccommodaties in prima staat ten dienste te stellen. Kleuterkampen Traditiegetrouw hebben we 5 kleuterkampen georganiseerd in samenwerking met vzw Ratjetoe. De kinderen konden zich uitleven in verschillende activiteiten: sport (o.a. zwemmen), spelletjes, knutselen, dans en. Op de laatste dag van het kamp wordt er een optreden voor de ouders verzorgd door de kleintjes. Deelnameprijs: 70,00 euro per kind voor de volledige week. Omnisportkampen Ook de omnisportkampen kenden opnieuw succes. In totaal werden 438 kinderen aan het sporten gezet. Vzw Sportark stond in voor de coördinatie, programmatie en lesgevers. De uitzonderlijke sporten waren circustechnieken, bowling, beklimmen van mobiele klimmuur, schermen en afleggen van een grote hindernispiste. Deelnameprijs: 70,00 euro per kind voor de volledige week. Omnisportkamp in Figuur 98. Aantal kinderen dat deelnam aan de kleuterkampen periode Figuur 99. Aantal kinderen dat deelnam aan de kleuterkampen periode Fietsschool Kleuterkamp in De provincie Vlaams-Brabant wil met het organiseren van de Fietsschool voor volwassenen de zogenaamde vervoersarmoede terugdringen en de fiets als een gezond en sportief vervoersmiddel promoten. 92

93 Voor de eerste maal organiseerde de sportdienst in samenwerking met de gemeentelijke dienst Integratie deze Fietsschool in Sint-Pieters-Leeuw. Al heel snel waren 15 mensen ingeschreven. Een lesgever van Vlabus verzorgde 5 lessen van telkens 2 uur op dinsdag en donderdag. Curlinginitiatie voor senioren Via Bloso konden we gedurende een week gratis 2 curlingmatten huren. Een lesgever van Vlabus verzorgde in de dienstencentra Negenhof, de Meander en t Paviljoentje lessen van 2 uur. Fietsschool voor volwassenen. Enkele reacties: Ik heb altijd willen fietsen, maar in onze tijd hadden alleen jongens een fiets. Mevr. M. Breysens. We gaan altijd met 4 koppels naar Zeeland. Iedereen in het gezelschap kan fietsen maar ik kan nooit mee. Mevr. Nadine Theys Bedoeling is binnenkort met de fiets mijn moeder in het rusthuis drie kilometer verderop te bezoeken. Mevr. L. Hutse Wat een prachtig idee en prima realisatie. Wij danken heel de ploeg voor het bereikte resultaat. Al twee keer langs het kanaal gaan fietsen, een uur en tien minuten zonder stoppen! Verzetje lager bij wind en volop op kop bij rugwind. Nooit verwacht voor een late beginner. Een wereld ging open voor mijn vrouw! De heer Jean Mes Curlinginitiatie voor senioren. Buurtsportdag Ingevolge een drukke agenda werd dit jaar geen grootse buurtsportdag uitgewerkt samen met de jeugddienst (buitenspeeldag) maar een klein lokaal project in de Oeverbeemd in Ruisbroek. Op 7 en 8 juni werd een voetbalkooi van 9 meter diameter opgesteld op het speelpleintje van Oeverbeemd. Door het slechte weer en de examenperiode werd er niet veel gebruik van gemaakt. Het concept is OK. Bij een volgende gelegenheid is het de bedoeling deze voetbalkooi op meerdere plaatsen in onze gemeente op te stellen en er een competitie rond op te stellen. Voetbalkooi op speelplein Oeverbeemd. Jean Mes, redder in nood. 93

94 Kampioenenviering Op vrijdag 20 juni werden de Leeuwse kampioenen gevierd in de raadzaal van het gemeentehuis. Het gemeentebestuur mocht weer een 250-tal sportlaureaten , bestuursleden en supporters ontvangen van Zwemclub De Waterleeuwen, Gympie, Leeuwse Turnkring, Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan, Judoclub Sint-Pieters-Leeuw, SK Leeuw, Sporting Boys 65, Volleybalclub Zuun, Kime Karateclub, 48 individuele sporters, 3 dansgroepen, 2 voetbalploegen en 3 volleybalploegen werden gehuldigd. 5 sporters van Leeuw maar actief buiten onze gemeente mochten eveneens een prijs in ontvangst nemen. In samenwerking met VC De Gouden Brasem organiseerde de sportdienst een initiatieweek hengelen voor jongeren van 10 tot 16 jaar. Zij verdiepten zich in zowel theorie als praktijk. De vijvers van het Sport- en recreatiecentrum A.J. Braillard lenen er zich uitstekend toe om de kinderen de knepen van de sport te leren. 12 kinderen waren zeer verheugd op de laatste initiatiedag een medaille te ontvangen. Hoebelbike De 18e editie van de Hoebelbike was weerom een groot succes. Opnieuw namen een duizendtal bikers deel aan de nacht- en dagtochten op 8 en 10 augustus. Het gemeentebestuur verleende logistieke steun voor de organisatie van de mountainbiketochten. Jan Cornelis kreeg de Sportleeuw. De belangrijkste trofee, de Sportleeuw, was voor Jan Cornelis. Hij behaalde een gouden medaille op de 800 meter en een zilveren medaille op de meter op de World Police and Fire Games te Belfast. Initiatie jeugdhengelen Hoebelbike Week van de sportclub Een actie van het Bloso voor het ganse Vlaamse land ter promotie van de sportclubs. Initiatie jeugdhengelen. De sportclub is een toffe plek waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst, geslacht of leeftijd. Je wordt er steeds beter in je sport onder leiding van een gediplomeerde trainer of lesgever. En je beleeft er steeds meer plezier, wanneer je 94

95 na het sporten nog even blijft hangen met je vrienden. Dit waren de deelnemende clubs: 1. Ruisbroekse Tennisclub 2. KV Zuun 3. Leeuwse Turnkring 4. VC Ruisbroek Zwemclub De Waterleeuwen 6. VC Zuun 7. Joggingclub Leeuwerik 8. St-Stevens Yoga en Turnclub 9. Duikclub De Watertrollen en Duivels 10. vzw Gympie 11. Leeuwse Aikidoclub 12. Judoclub Sint-Pieters-Leeuw 13. Kime Karateclub 14. Ves Boxing Team 15. Turnsport Verbroedering 109 sportievelingen namen deel aan de opendeurdagen en initiatietrainingen van deze Leeuwse clubs. Scholencross Dit jaar werd een totaal nieuw concept uitgewerkt. Op vrijdag 26 september namen enkel het 4 de, 5 de en 6 de leerjaar van alle Leeuwse basisscholen deel aan de scholencross, in totaal 694 kinderen. Uit een rondvraag bij de scholen bleek het massagebeuren te groot voor de allerkleinsten. De organisatie op een nieuwe locatie, Zonnig Leven, werd door iedereen positief geëvalueerd. Het parcours is overzichtelijker, activiteiten kunnen er meer verspreid worden aangeboden en er is een zachte ondergrond voor het lopen. Watergewenning voor peuters & zwemschool voor kleuters De wachtlijsten voor kinderen om te leren zwemmen bij zowel zwemclub De Waterleeuwen als bij Zwemschool De Zeepaardjes zijn lang. Daarom organiseert de sportdienst tijdens het Allerheiligenverlof watergewenning voor peuters tussen 2 en 4 jaar en een zwemschool voor kleuters vanaf 4 jaar. De kinderen kregen les van een gediplomeerde monitor van het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding (Vlabus). 2 groepen van 10 kindjes namen deel.. Deelnameprijs: 20,00 EUR voor 5 lesdagen. Watergewenning voor peuters en zwemschool voor kleuters. 24 uren zwemmarathon De Leeuwse 24-uren-zwemmarathon hoeft niet meer te worden toegelicht. Na meer dan 20 jaar is dit initiatief bij iedereen welbekend. Dit jaar dook iedereen het water in voor vzw Smile to me uit Sint-Pieters-Leeuw. Het ingezamelde geld zal worden gebruikt voor de organisatie van een onvergetelijke dag voor anders kinderen (kinderen met een zwaar fysiek en/of mentale beperking) EN hun ouders, Het wordt een speciale dag boordevol aangepaste activiteiten voor deze kinderen en hun ouders. De mensen van de sportdienst zijn dit jaar getuige geweest van dit gebeuren en hadden er niks dan lovende woorden voor. Ze hebben een eindeloos respect voor het bestuur en de vrijwilligers van vzw Smile to me. 660 zwemmers doken het water in. Forfetair werd er EUR gestort. De sponsoring per kilometer bedroeg 1,805 EUR. TOTAAL AANTAL gezwommen KILOMETERS: 1.553,150 km. 95

96 TOTAAL INGEZAMELD BEDRAG: 5.553,150 EUR. 3. HUYGH Elias: 28,250 km 2. VINCKE Sven: 32,000 km 1. CARREMANS Maarten (16 jaar): 55 km gezwommen. Kerstcorrida Activiteiten Regio Zuidwest Rand Opbrengst 24 uren zwemmarathon. Kerstcorrida De Kerstcorrida is een organisatie van vzw Renkoekoek in samenwerking met het gemeentebestuur van Sint-Pieters- Leeuw. Dit evenement vond plaats rond de Rink en het Colomapark op vrijdag 26 december Programma: uur: kindercorrida <10j - 650m; uur: jongerencorrida <12j 1.300m; uur: corrida 3 lopers/team - aflossing 12,3 km. Opnieuw werd aan deze manifestatie een kerstmarkt gekoppeld. Het was een fijne samenwerking met de dienst Mobiliteit, de technische dienst en dienst Burgergerichte Zaken en de handelsvereniging Rink Rond Leeuw. Iedereen zette zijn beste beentje voor om van deze eerste koppeleditie een succes te maken. 83 ploegen schreven in. Om meer kinderen aan te trekken zullen we een andere format moeten zoeken, slechts een tiental kinderen deden mee. Deelnameprijs: 5,00 EUR. Sinds 1998 is het gemeentebestuur Sint- Pieters-Leeuw aangesloten bij de sportregio Zuidwest Rand. De goede samenwerking met de verschillende sportdiensten van deze regio en de provinciale sportdienst heeft reeds tot talrijke succesvolle sportinitiatieven geleid. Financiële inbreng per gemeente: 0,025 per inwoner. De sportdiensten van Dilbeek, Drogenbos, Linkebeek, Beersel, Sint-Genesius-Rode, Halle en Sint-Pieters-Leeuw slaan de handen in elkaar voor de organisatie van volgende activiteiten: Regiowerkgroepvergaderingen Data: 30/01, 23/04, 06/06, 15/09, 03/11en 15/12. Plaats: Halle, Drogenbos, Linkebeek, Sint- Genesius-Rode, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw. Tijdens deze werkgroepvergaderingen worden de geplande activiteiten besproken, voorbereid en geëvalueerd. Ook de activiteiten van Bloso, SVS, ISB en de provincie worden toegelicht en besproken. Regiobestuursvergadering Het Regiobestuur kwam samen op 14 januari Het jaarverslag en de afrekening 2013 werden besproken en goedgekeurd. Het programma en de begroting 2013 werden besproken en goedgekeurd. 96

97 : 3. Activiteiten Infoavond: Sportclub van de toekomst Datum: 3 februari Plaats: Halle. Doelgroep: bestuurders van sportclubs. In deze sessie kregen de clubs 10 succestips aangereikt om de aantrekkingskracht en uitstraling vab hun club te verhogen en de werking ervan te optimaliseren. Er werd hiervoor verder gekeken dan de eigen clubgrenzen. Aantal deelnemers: 24. Uitgaven: 357,50 EUR. Inkomsten: 130,00 EUR. Promotie Sochihuis Data: van 7 tot 23 februari Plaats: Bloso Schaatsbaan in Liedekerke. Doelgroep: heel de bevolking. Met dit project werd de actie Wintersport, sport van het jaar van Bloso ondersteund. Er werden 500 vrijkaarten ter beschikking gesteld voor mensen die het Sochihuis in Liedekerke wensten te bezoeken. Slechts 200 kaarten werden uitgedeeld en hiervan werden er 70 effectief gebruikt. Met het Sochihuis werden de wintersportfederaties in Vlaanderen in de kijker gezet en dit naar aanleiding van de Olympische Winterspelen. Ze organiseerden er tal van initiaties en demowedstrijden. Aantal gebruikte kaarten: 70. Uitgaven: 350,00 EUR. Kleuterhappening Datum: 23 maart Plaats: Beersel. Doelgroep: 3- tot 6-jarigen. De kleuterhappening is al jaren een vaste waarde op het jaarprogramma. Er kwamen 180 kleuters afgezakt naar de sporthal in Lot. De jonge sporters konden zich uitleven op tal van luchtstructuren en ander spelmateriaal. Aantal deelnemers: 180. Uitgaven: 1.459,20 EUR. Inkomsten: 540,00 EUR. Plaats: domein Verbrugghen te Affligem. Doelgroep: 13- tot 18-jarigen. Deze dag werd samen met de sportregio Pajottenland georganiseerd. Voor het eerst werd er nog eens een dag binnen de regio georganiseerd, namelijk in het domein Verbrugghen te Affligem. De opkomst lag met slechts 15 deelnemers aan de lage kant. Aantal deelnemers: 15 waarvan 7 uit onze regio. Uitgaven: 250,00 EUR (enkel regio Zuidwest Rand, totale uitgaven: 469,59 EUR). Inkomsten: 70,00 EUR. Aantal deelnemers: 27 waarvan 9 uit onze regio. Project Hopsakee Spelen is voor elk kind de meest natuurlijke en spontane vorm van bewegen. Al spelend worden zijn fysieke en psychomotorische capaciteiten optimaal ontdekt en ontwikkeld. Het project Hopsakee voor de eerste kleuterklas, is niet groots opgevat. Bedoeling is het bewegingslandschap op te stellen in een vertrouwde ruimte voor de kleuters met net voldoende ruimte om de speelhoeken kwalitatief goed te benutten. Het is belangrijk dat de kleuters in klasverband werken zonder de drukte van andere klassen. Data: van 31 maart tot 29 april. Plaats: verschillende scholen binnen de sportregio. Doelgroep: kleuterklassen (ideaal voor 1 ste kleuterklas) Alle Leeuwse basisscholen deden mee. Infoavond: Een vrijwilligersvriendelijke sportclub Datum: 3 april Plaats: Dilbeek. Doelgroep: bestuurders van sportclubs. Binnen deze sessie werd bekeken hoe sportclubs zichzelf attractief kunnen profileren t.o.v. vrijwilligers. Ook werden er tips gegeven over hoe je de reeds aanwezige vrijwilligers kan behouden. Avonturendag Datum: 8 april Aantal deelnemers: 11. Uitgaven: 167,50 EUR. Inkomsten: 117,50 EUR. 97

98 Sportdag personeel Datum: 22 mei Plaats: Sportcomplex A.J. Braillard. Doelgroep: gemeente- en OCMWpersoneel. In samenwerking met Regio Zuidwest Rand. Aantal deelnemers: 174. Opnieuw werd beslist om met deelnamekaarten te werken. De deelnemers moeten minstens aan 3 verschillende sporten deelnemen. Met minstens 4 stempels krijgen deelnemers bij het inleveren van de deelnamekaart een gratis drankbonnetje. Volgende sporten werden aangeboden: Petanque; Wandelen; fietsen (er kunnen fietsen worden aangevraagd); dans (verschillende stijlen modern dans); drum-a-live; volleybal; badminton; tafeltennis; hockeybox; Curve Bowls curling op matten; karabijnschieten; katapultschieten; kubb; krolfen (een kruising van Croquet en golf); tennis Doelgroep: kinderen die nog niet kunnen fietsen. Sint-Pieters-Leeuw Ruisbroek: zondag 1 juni. Parking sporthal A.J. Braillard. Dit jaar lag de opkomst aan de lage kant. Slechts 122 kinderen leerden via initiaties van +/- 2 uur fietsen. Ook ouders werden nauw betrokken bij het gebeuren. Zij moesten namelijk zelf hun kind begeleiden. Op het einde van iedere sessie kregen de kinderen een leuk en nuttig aandenken. De ouders kregen een handleiding mee waarin de verschillende stappen om hun kind te leren fietsen duidelijk werden uitgelegd. Aantal deelnemers: 122 kinderen Sint-Pieters-Leeuw: 15 kinderen. Uitgaven: 1.317,30 EUR. Inkomsten: 610,00 EUR. Kijk! Ik fiets Sportspecial Datum: 12 juni Plaats: sporthal Bellekouter, Affligem. Doelgroep: volwassenen met een verstandelijke beperking. Sportdag personeel Kijk! Ik fiets Data: van 18 mei tot 22 juni Plaats: verschillende plaatsen in de regio. Voor de 13de maal organiseerden de sportregio s Noord-West, Pajottenland en Zuidwest Rand samen de regionale sportspecial, een sportdag voor volwassenen met een verstandelijke handicap. Er werden 4 sportsessies georganiseerd van telkens 40 minuten. Op het programma stonden tal van sportactiviteiten aangepast aan het niveau van de deelnemers. Aantal deelnemers: 205 gehandicapten + 35 begeleiders. 98

99 Uitgaven: 873,90 EUR (enkel regio Zuidwest Rand, totale uitgaven: 5.917,42 EUR) Pajotse 400 Datum: 20 en 21 juni Plaats: heel de regio, vertrekplaats Gooik. Doelgroep: wielertoeristen van alle leeftijden. De 2 de editie van de Pajotse 400 was een succes. Organisatorisch zat alles beter in elkaar en er was ook meer ambiance bij de aankomst. Met de Pajotse 400 willen we onze streek promoten als fietsregio. Bedoeling is om wielerliefhebbers van binnen en buiten de provincie de fietsmogelijkheden in onze mooie regio te leren kennen. Tevens willen we op langere termijn mensen aanzetten om actief te gaan fietsen. De opkomst was, met bijna 250 deelnemers, iets minder dan verwacht maar de reacties van de deelnemers nadien waren opnieuw zeer positief. Aantal deelnemers: 71 voor de 400 km en 178 voor de 100/200 km. Uitgaven: 2.500,00 EUR (enkel regio Zuidwest Rand, totale uitgaven: 8.301,29 EUR). Outdoor Sporteldag Datum: 26 juni Plaats: Huizingen. Doelgroep: 50-plussers. Voor de 2 de maal werd er een outdoor sporteldag georganiseerd. Met het provinciaal domein van Huizingen hadden we een zeer groene omgeving. Vooral de wandeling doorheen het domein en het fietsen kregen veel lovende commentaren. Aantal deelnemers: 144 deelnemers. Uitgaven: 1.246,77 EUR. Inkomsten: 720,00 EUR. Zeesportdag Datum: 1 juli Plaats: Oostende. Doelgroep: 13- tot 18-jarigen. Aangezien Oostende één van de betere locaties is, trokken we opnieuw naar deze badstad. Er werd een mooi gevuld programma aangeboden met daarbij veel activiteiten op het water. Aantal deelnemers: 40 waarvan 5 uit onze regio. Uitgaven: 503,50 EUR (enkel regio Zuidwest Rand, totale uitgaven: 1.512,80 EUR). Inkomsten: 75,00 EUR. Infoavond Een beleidsplan voor je sportclub Datum: 30 september Plaats: Sint-Pieters-Leeuw. Doelgroep: bestuurders van sportclubs. In deze sessie werd op een begrijpelijke manier de opbouw van een beleidsplan geschetst. De lesgever overliep de verschillende onderdelen van een meerjarenplan en reikte praktische tips aan. Aantal deelnemers: 16 Uitgaven: 197,50 EUR. Inkomsten: 95,00 EUR. Indoor Sporteldag Datum: 6 november Plaats: sporthal Wauterbos te Sint- Genesius-Rode. Doelgroep: 50-plussers. Ook dit jaar werkten we samen met Odisee (campus Parnas). De studenten organiseerden in het kader van hun stage deze sportdag voor onze senioren. Ze deden dit weer op een schitterende manier. Er waren sportmogelijkheden genoeg en meer dan voldoende begeleidende studenten zodat de deelnemers niet de kans kregen om veel te rusten. De senioren waren zeer lovend over het aanbod en de begeleiding. Aantal deelnemers: 144. Uitgaven: 2.124,60 EUR. Inkomsten: 1.146,00 EUR. Kleuterhappening De Zeesportdag is een organisatie i.s.m. de sportregio Pajottenland. Datum: 16 november Plaats: sporthal De Bres te Halle. Doelgroep: 3- tot 6-jarigen. 99

100 Ook voor deze 24 ste editie werd de sporthal omgetoverd tot een reuze binnenspeeltuin met springkastelen, luchtstructuren en ander klim- en klautermateriaal. Daarnaast waren er ook allerlei fietsjes en heel wat klein speelgoed (bouwblokken, treinen, poppenhuisje,...). De aanwezige kleuters kregen ook nog een mooi gadget en een drankje aangeboden. Aantal deelnemers: 178. Uitgaven: 1.421,80 EUR. Inkomsten: 534,00 EUR. Promotie schaatspiste Halle Data: van 11 december 2014 tot 11 januari Plaats: Halle. Doelgroep: alle inwoners van de sportregio. De sportregio promootte de schaatspiste in Halle door 380 vrijkaarten te verdelen onder de 7 regiogemeenten. Bijna 250 kaarten werden aan de kassa omgeruild voor een toegangsticket. Gebruikte kaarten: 247. Uitgaven: 1.482,00 EUR. 100

101 Dienst Cultuur, Toerisme & Erfgoed Vanaf 1 september 2014 vormen de diensten Cultuur, Toerisme en Erfgoed één geheel. Het beleid wordt uitgevoerd door de medewerkers van deze eengemaakte dienst die ook het Cultuurcentrum Coloma runnen. In de cultuurbrochure komen naast de eigen programma ook de cultuurprojecten van de bibliotheek, de jeugddienst, de Kunstacademie en de dienst Inburgering en Gelijke kansen aan bod. In 2014 ontving Cultuurcentrum Coloma voor de eerste keer de Vlaamse subsidies als erkend gemeenschapscentrum. Het bedrag van EUR per jaar wordt wel met 4.74 % verminderd vanaf 2015 omwille van de besparingen op Vlaams niveau. Het gemeentelijk toerismebureau Coloma werd geopend in juni 2002 en een jaar later erkend als lokaal informatiebureau. Men kan er terecht voor een uitgebreid assortiment wandel- en fietsroutes, informatie over de regio, korte bezoeken o.l.v. een gids, info over horeca, streekproducten, info over rozenkwekers en nog zoveel meer. De kantoren van het CC Coloma en de dienst Cultuur, Toerisme & Erfgoed bevinden zich in het gelijknamige kasteel. Welk oog en hoeveel tranen? 11 januari 14 Oprecht geboeid door schrijnende liefdesverhalen, zocht hij gewillig de tragikomische kant op. Jelle Cleymans stond met zijn vader, saxofonist Jan Cleymans op het podium en verzamelde een indrukwekkende band rond zich. Maximum publiek 171 pers. Bereikte publiek 80 pers. Uitkoopsom Inkomsten 858 ticketverkoop Dekkingsgraad 54 % Bezettingsgraad 47 % Walk on by 2 februari 14 Dit is een muzikale biografie van componist Burt Bacharach gebracht door Leendert De Vis en Stefanie Vanspauwen en is meer dan alleen een liedjesprogramma. Piano, zang en acteursspel zijn het medium. Maximum publiek 171 pers. Bereikte publiek 152 pers. Uitkoopsom Inkomsten ticketverkoop Dekkingsgraad 41 % Bezettingsgraad 89 % Podiumkunsten In de afsprakennota 2015, afgesloten tussen gemeente en CC Coloma werd onder rubriek 2.5 een doelstelling geformuleerd om de dekkingsgraad (dit is de inkomsten uit ticketverkoop gedeeld door de uitkoopsom) te verhogen van 20 % in 2011 naar gemiddeld 40 % in 2014, 2015 en 2016, om nadien door te groeien naar gemiddeld 50 % in De gemiddelde dekkingsgraad in Vlaanderen bedraagt 60 %. Naast de dekkingsgraad houden we ook de bezettingsgraad bij, dit is het aantal toeschouwers gedeeld door het maximaal aantal toeschouwers, die in een bepaalde zaal kunnen plaatsnemen. Leendert De Vis & Stefanie Vanspauwen Moi non plus 16 februari 14 Een zinnenprikkelend verteltheater door Tania Poppe, Ianka Fleerackers en Ann Ceurvels in een gedurfde voorstelling vol passioneel gelezen en stomend gefluisterde literatuur. 101

102 Maximum publiek 171 pers. Bereikte publiek 39 pers. Uitkoopsom Inkomsten 531 ticketverkoop Dekkingsgraad 20 % Bezettingsgraad 23 % De Bonski s kennen hun wereld 22 februari 14 Lennaert & de Bonski s brachten een nieuwe voorstelling vol wereldmuziekjes in een Nederlandstalig jasje. Maar het ging deze keer ook over culturele identiteit. Maximum publiek 171 pers. Bereikte publiek 75 pers. Uitkoopsom 2.609,59 Inkomsten 626 ticketverkoop Dekkingsgraad 24 % Bezettingsgraad 44 % An Nelissen heeft een patent op succesvolle voorstellingen over belangrijke momenten in een vrouwenleven. Moedermonoloog bundelt uiterst herkenbare en daardoor juist hilarische situaties uit het dagelijkse leven van een moeder. Maximum publiek 171 pers. Bereikte publiek 99 pers. Uitkoopsom Inkomsten 998 ticketverkoop Dekkingsgraad 59 % Bezettingsgraad 58 % Lennaert & de Bonski s Michel Wuyts over zijn toeren 21 maart 14 Een avondvullende show waarin Michel Wuyts u op een unieke manier meeneemt naar de wereld van sentimenten in de koers, aangevuld met een vleugje muziek van The Ant Band. Maximum publiek 171 pers. Bereikte publiek 39 pers. Uitkoopsom Inkomsten 555 ticketverkoop Dekkingsgraad 13 % Bezettingsgraad 23 % An Nelissen Lenteconcert Beethoven, Schubert, Zeljenka, Dvorak & Smetana 25 april 14 Trio Markéta Janouskova viool, piano en zang. Maximum publiek 100 pers. Bereikte publiek 29 pers. Uitkoopsom Inkomsten 419 ticketverkoop Dekkingsgraad 17 % Bezettingsgraad 29 % Moedermonoloog 4 april

103 Met de ogen dicht 16 mei 14 Met de ogen dicht gaat over de Rode Duivels van vroeger en nu, die na 12 jaar opnieuw wouden meedoen aan een groot tornooi en een grootse prestatie wouden neerzetten. Het is een voorstelling met frisse en verrassende elementen waarbij inventief omgesprongen wordt met legendarisch archiefmateriaal. StraPatZen 2 augustus 14 Cfr. rubriek jeugddienst Maximum publiek 171 pers. Bereikte publiek 27 pers. Uitkoopsom 4.631,5 Inkomsten 381 ticketverkoop Dekkingsgraad 8 % Bezettingsgraad 16 % Maximum publiek nvt Bereikte publiek circa Uitkoopsom: Inkomsten nvt ticketverkoop Dekkingsgraad nvt A World of Comedy 5 september 14 Het vernieuwde CC De Merselborre werd feestelijk geopend met uw gulle lach. Deze werd u bezorgd door Michael van Peel en Bert Gabriëls. Leo Van der Elst & Ruben Van Gucht Elfjuliviering 6 juli 14 Maximum publiek 171 pers. Bereikte publiek 100 pers. Uitkoopsom: 1.911,96 Inkomsten ticketverkoop Dekkingsgraad 58% Bezettingsgraad 58% De Vlaamse feestdag werd gevierd in Coloma met een academische zitting (Jan Verheyen) gevolgd door een barbecue. In de namiddag traden Zingelong en Udo op. Maximum publiek nvt Bereikte publiek circa 500 Uitkoopsom: Jan Verheyen 827,25 Udo 6.116,5 Zingelong 4240 Inkomsten nvt ticketverkoop Dekkingsgraad nvt 103

104 De Grietjes 6 september 14 Drie vrouwen die weten wat ze willen, drie dames die apart van elkaar al bewezen hebben dat ze gezegend zijn met een stem die mag gehoord worden slaan de handen in mekaar. Isabelle A, Sylvie De Bie en Anneke Van Hooff vormen De Grietjes. Maximum publiek 171 pers. Bereikte publiek 27 pers. Uitkoopsom: 4.631,5 Inkomsten 381 ticketverkoop Dekkingsgraad 8% Bezettingsgraad 16% en Belgische trekpaarden en het Vlaams- Brabants kampioenschap. In de namiddag was er randanimatie voor kinderen zoals het vliegend tapijt, paardenmolen, ritje hoog op een paardenrug en een trekwedstrijd paard tegen de mens(en). Als afsluiter was er een live-optreden van De Bende met hits4kids. Maximum publiek circa Bereikte publiek onbekend Uitkoopsom 1.499,49 Inkomsten nvt ticketverkoop Dekkingsgraad nvt Seniorenfeest 8 oktober 14 Naar goede traditie nodigden we voor het grote seniorenfeest een Vlaamse artiest uit. Dit jaar trad Danny Fabry op voor alle Leeuwse 60-plussers. Maximum publiek 800 pers. Bereikte publiek 800 pers. Uitkoopsom Inkomsten nvt ticketverkoop Dekkingsgraad nvt De Grietjes Big Band Dendermonde met Gunther Neefs & Barbara Dex 12 september 14 Deze band met haar 2 beste stemmen Gunther Neefs en Barbara Dex waren te gast in de Sint-Lutgardiskerk. Na het concert was de bar in de parochiezaal open voor een drankje en een hapje. Maximum publiek 360 pers. Bereikte publiek 224 pers. Uitkoopsom 6.836,25 Inkomsten ticketverkoop Dekkingsgraad 66 % Bezettingsgraad 62 % Trekpaardendag 28 september 14 De hele dag stond in het teken van de officiële prijskamp voor Vlaams-Brabantse Danny Fabry Jaarmarktconcert met De Romeo s 10 november 14 Gunther Levi, Chris Van Tongelen en Davy Gilles bij voorkeur in maatpak vormen al meer dan 10 jaar samen dé partyband van Vlaanderen. Met een uitverkocht concert zorgden ze ook aan de vooravond van de Leeuwse jaarmarkt voor 100 % feestgarantie. 104

105 Maximum publiek 400 pers. Bereikte publiek 400 pers. Uitkoopsom Inkomsten ticketverkoop Dekkingsgraad 66 % Bezettingsgraad 100 % Uitkoopsom Inkomsten ticketverkoop Dekkingsgraad 140 % Bezettingsgraad 100 % Ba Mariëtte: Flouskes in t Brussels 7 december 14 Wiet Van Bever en zijn kompanen zorgden voor 60 minuten lachen en gieren! Vitaminnekes opdoen met de mopkes in het Brussels van Jeanke Taxi; Mariëtte, de cafébazin; Pierrot, de coiffeur en Swa, de chômeur professionel. Ook de muzikale omlijsting was Brussels: Emballage Kado! De Romeo s Oorlogsgeleerden 16 november 14 Maximum publiek 220 pers. Bereikte publiek 220 pers. Uitkoopsom Inkomsten ticketverkoop Dekkingsgraad 121 % Bezettingsgraad 100 % Oorlogsgeleerden brengt liedjes in vele talen over oorlog en vrede in alle tijden in een prachtige bewerking van Wannes Van de Velde. Vera Cooman, Piet Van den Heuvel, Frank Tomme en Jokke Schreurs vertolken nummers van Bob Dylan, Marlène Dietrich, Boudewijn De Groot, Billy Joel, Vera Lynn, Sting, Maximum publiek 100 pers. Bereikte publiek 40 pers. Uitkoopsom 2.151,90 Inkomsten 376 ticketverkoop Dekkingsgraad 17 % Bezettingsgraad 40 % Sinterklaasconcert: Duo Sluys met Gipsy 30 november 14 Eric Sluys, een uitgeweken Vlezenbekenaar die terugkeert naar z n roots, behoort tot de belangrijkste Belgische violisten van zijn generatie. Sinds 95 is hij assistent-concertmeester verbonden aan het Symfonieorkest Vlaanderen. Sinds 98 vormt hij een vast duo met zijn vrouw, de Japanse pianiste Katsura Mizumoto. Affiche Wiet Van Bever Gospelkerstconcert 14 december 14 Naast het gospelconcert van Boboto uit Congo werd er ook een Congolees hapjesrestaurant geopend. De opbrengsten van het concert en het restaurant gingen integraal naar de vereniging ProActiv Congo die zich inzet om CVA te bestrijden. Een CVA wordt in de volksmond dikwijls een beroerte genoemd. We konden in totaal aan dit goede doel schenken. Maximum publiek Bereikte publiek 171 pers. 106 pers. 105

106 Jelle Cleymans Moi non plus Michel Wuyts Lenteconcert A World of Big Band Oorlogsgele Ba Mariette Maximum publiek 171 pers. Bereikte publiek 118 pers. Uitkoopsom Inkomsten ticketverkoop Dekkingsgraad 177 % Bezettingsgraad 69 % Dekkingsgraad 100% 80% 60% 40% 20% 0% Reeks1 Tentoonstellingen Internationaal ART Forum 2014 met lokale toetsen mei 14 De Kunst- en Cultuurkring Internationaal Artistiek Forum geeft al meer dan 25 jaar lokale en internationale kunstenaars een platform in binnen- en buitenland. Het ART Forum 2014 balanceert tussen de amateurkunsten en de internationale kunstscène. Het lokale Leeuwse talent toont zich in dit internationale gezelschap. Bereikte publiek circa 220 Rozendagen van Coloma juni 14 Figuur 100. Verkochte tickets per podiumkunst Op figuur 100 zie je het overzicht van alle podiumkunsten waarvoor tickets verkocht diende te worden. De gemiddelde dekkingsgraad in 2014 bedroeg 43 %. De doelstelling van 40 % is hiermee bereikt Een thematentoonstelling rond de roos i.s.m. het Agentschap voor Natuur en Bos Vlaams-Brabant. Bereikte publiek circa 450 Hedendaagse kant 4 juli 17 augustus 14 In samenwerking met het Atelier voor Hedendaagse kant organiseerde de dienst Toerisme een tentoonstelling rond kantwerk. Jeanine Billes en haar leerlingen toonden aan dat deze kunstambacht nog steeds leeft. Deze tentoonstelling trok zo n 560 bezoekers aan. Bereikte publiek circa 560 Henri Vlezenbeek 5 7 september 14 Figuur 101. Het aantal toeschouwers Op figuur 101 is de bezettingsgraad te zien. De bezettingsgraad, zijnde het aantal toeschouwers versus het maximaal aantal toeschouwers bedroeg gemiddeld 60 %. De spreiding over de verschillende activiteiten wordt in bovenstaande grafiek weergegeven. Henri Vlezenbeek, een kunstschilder uit Amsterdam, schonk zijn legaat aan Sint- Pieters-Leeuw omdat hij dezelfde naam draagt als onze deelgemeente. Zijn werken werden tentoongesteld tijdens het openingsweekend van het vernieuwde CC De Merselborre. 106

107 - lezing door Guido Convents; - finissage. Op deze Erfgoeddag mochten we een 150-tal bezoekers verwelkomen. Henri Vlezenbeek Bereikte publiek circa 260 Tentoonstelling Leeuw in WO I 16 november 17 december 14 Als we aan WO I denken, zitten we snel in Ieper en achter de IJzer. Maar wat gebeurde er allemaal in onze contreien tussen 1914 en 1918? Waren er Duitsers gelegerd in Sint-Pieters-Leeuw? Hoe verliep het dagelijkse leven? Welke incidenten en verhalen kennen we van vlakbij ons? In een algemene inleiding werd de Groote Oorlog gesitueert. Op deze tentoonstelling kon je zien welke de impact was van de oorlogsjaren in Leeuw. Deze prachtige tentoonstelling mocht een tal personen bekoren. Bereikte publiek circa Erfgoeddag: Grenzeloos 27 april 14 Op zondag 27 april 2014 was het erfgoeddag met als thema grenzeloos. Uniek voor deze editie was dat de gemeenten uit de regio Pajottenland en Zennevallei besloten om samen activiteiten op te zetten rond migratie- en verhuisverhalen. Het thema voor de streek werd dan ook Grenzeloze verhalen. Op 10 locaties in de regio vonden er diverse activiteiten plaats die de focus legden op verhalen en getuigenissen van migranten van vroeger en nu. Deze editie van Erfgoeddag vond plaats in CC De Merselborre. Het programma van Sint- Pieters-Leeuw zag er als volgt uit: Affiche Erfgoeddag Bereikte publiek circa 160 Streekproductenmarkt in Meander oktober 14 Op donderdag 30 en vrijdag 31 oktober nam de dienst Toerisme deel aan een tweede streekproductenmarkt in het lokaal dienstencentrum Meander. Hoewel de markt een gezellig gebeuren was en de standjes tal van bezoekers mochten ontvangen, boekte de toerismestand niet het verhoopte succes. Mensen waren er om streekproducten zoals honing, koekjes, fruitsappen en bieren te kopen en niet om boeken over deze streekproducten aan te schaffen. Voor wat de gratis publicaties betreft was er maar matige interesse. Bereikte publiek circa 280 Schooltheater Sapperdepieter Muisje maart 14 Het bekendste Sloveense sprookje van de eerste 'dappere' muis, dat ooit op een tandartsstoel moet. Fris poppenspel, opgefleurd door vele liedjes tot groot jolijt van alle kleuters. Bereikte publiek tentoonstelling Grenzeloze verhalen ; - film Marina ; 107

108 Sapperdepieter Muisje Als de muze je bevliegt april 14 Percussie, klavieren en andere nieuwe muziekinstrumenten vullen het podium. Op een speelse en interactieve wijze brachten ze het verhaal van de muzikale klanken die een kind vanaf de geboorte tot de puberteit bevliegen. Bereikte publiek 1565 Belgium recycling Music oktober 14 De Multi-instrumentalisten Rosita en Herman Dewit presenteerden een grensoverschrijdend muziekprogramma gebaseerd op Belgische items. Bereikte publiek 1679 Vorming Handy Dance: rolstoeldansen 25 september oktober november december 14 Handy dance is een trendsetter in het rolstoeldansen. De lessen en trainingen werden verstrekt door professionele dansleraren. Zowel kinderen als volwassenen met of zonder lichamelijke beperkingen waren welkom. Het gebruikte type rolstoel was van ondergeschikt belang. Handy dance Bereikte publiek 32 Jubileum 20 jaar scrabbletornooien correct Algemeen Nederlands & Scholenscrabble januari 14 Het jubileumscrabbletornooi werd door de Vlaamse werkgroep DE VREDE vzw georganiseerd in samenwerking met het CC Coloma voor professionelen, gelegenheidsspelers, families, Er was ook een scholenscrabble voor de 4 de, 5 de en 6 de leerjaren van de Leeuwse basisscholen. Bereikte publiek Workshops hedendaagse kant Creatief met fietsbanden en Creaties met vezelstructuren 9 10 juli augustus 14 In de zomermaanden kon je in CC Coloma eigentijdse creaties klos- en naaldkant bewonderen. In juli en augustus kon je inschrijven voor de workshops die gegeven werden door Jeanine Billens in CC Coloma. Voor de workshop Creatief met fietsbanden waren 6 personen ingeschreven en voor de workshop Creaties met vezelstructuren waren 5 personen ingeschreven. 108

109 ontdekken de tieners dat de Duitse bezetter tot vreselijke dingen in staat is. Dan komt Maartje in het dorp wonen. Zij heeft een geheim dat ze enkel met Tuur deelt. Die keuze drijft de jongens uit elkaar en brengt Tuur in groot gevaar. Wegens een te lage ticketverkoop werd deze film afgelast. Bereikte publiek 0 Een deelneemster van de workshop Bereikte publiek 12 Kalligrafie 30 januari 14 6 & 20 februari & 27 maart 14 3 & 24 april 14 8 & 22 mei 14 5 juni & 18 september oktober & 17 november 14 4 december 2014 Onder leiding van kalligrafiegrootmeester Jef Mercelot ondernamen we een uitstap in de Iers-Keltische wereld van het illumineren en maakten we kennis met de nationale letter of de half-unicaal. We verkenden ook de schaduwletter. Cover van de film Bereikte publiek 11 Colomascrabbleclub Iedere laatste vrijdag van de maand Scrabbelen in groepsverband met bij elke spelbeurt gelijke kansen voor iedereen onder leiding van scrabblegrootmeester Hub Moonen alias HUMO. Bereikte publiek 8 Film Oorlogsgeheimen 2 november , Zuid Limburg. De twaalfjarige Tuur en Lambert zijn onafscheidelijke vrienden. Ook aan hun idyllische dorp gaat de oorlog niet voorbij. Tuurs ouders gaan in het verzet terwijl die van Lambert Duitsgezind zijn. Beetje bij beetje War horse 7 november 14 Wanneer Ted Narracott in een dwaze bui een fortuin uitgeeft aan een jonge hengst creëert hij nietsvermoedend het begin van een opmerkelijke vriendschap tussen zijn zoon Albert en het paard dat hij Joey noemt. Het dier blijkt al snel tot buitengewone dingen in staat en wanneer de twee door het uitbreken van de oorlog gescheiden worden, blijkt dat Joey nog veel meer in zijn mars heeft. We volgen de Eerste Wereldoorlog vervolgens vanuit Joeys perspectief en zien hoe hij gedurende deze strijd steeds van eigenaar verwisselt en hoe iedereen geïnspireerd raakt door het buitengewone dier. Bereikte publiek 7 Holebifilmfestival 109

110 Podiumkun Podiumkun Tentoonstel Schooltheat Vorming en Film Podiumku Schoolthea Vorming Film Noordzee, Texas: 26 november 14 The World unseen: 28 november 14 Noordzee, Texas Pim woont met zijn moeder in een morsig huisje in een achterafstraatje ergens aan de Belgische kust. Hij is verliefd op de buurjongen. Al vanaf hun kindertijd hing er een zeker spanning tussen de twee. Op een dag vertrekt zijn moeder met een kermisgast en blijft Pim alleen achter. Hij grijpt zijn kansen en ziet dromen halve waarheden worden. Een wondermooie nostalgische prent waarin een bijzondere aandacht gaat naar het decor uit de jaren zeventig. The World unseen Kaapstad, Miriam houdt een winkeltje open. Ze heeft 2 kinderen en een man die regelmatig naar de stad gaat voor een slippertje. Ze is zwanger en voelt zich opgesloten in haar leven. In de stad komt ze het café binnen van de jonge, vrijdenkende Amina en de halfzwarte Jacob. Voor Amina is het liefde op het eerste gezicht Figuur 103. Deelnemers binnen verschillende categorieën Het grootste verschil ligt dus in het bereik van de podiumkunsten. Sint-Pieters-Leeuw organiseert slechts 16 podiumkunsten, terwijl een gemiddeld CC cat. C er 97 organiseert SPL VL - gem. Cat C SPL VL - gem. Cat C Bereikte publiek 16 Bereikte publiek Figuur 102. Deelnemers per categorie Op figuur 102 zie je dat er in deelnemers werden bereikt. Je ziet de verdeling tussen de verschillende activiteiten. Een gemiddeld cultuurcentrum cat. C in Vlaanderen bereikt bezoekers. CC Coloma is een erkend gemeenschapscentrum, maar (nog) geen cultuurcentrum cat. C. Op het vlak van cultuur voor scholen scoren we prima. Film blijkt (voorlopig) niet aan te slaan en voor tentoonstellingen hebben we geen aparte cijfers gevonden voor CC s cat. C. 20 Figuur 104. Aantal activiteiten binnen verschillende categorieën Er is ook een duidelijk verschil in infrastructuur en personeel t.o.v. andere CC s. Personeelskader SPL 2016 VL - gem. Cat C leidinggevend en staf 2,00 3,16 administratie en onthaal 2,84 3,41 techniek 0,50 2,12 onderhoud en schoonmaak 0,75 2,75 andere 0,10 0,31 onbekend 0,00 0,10 Totaal 6,19 11,85 Figuur 105. Personeel. Toerismekantoor In 2014 bezochten personen het toerismekantoor. Bij aanvang van het toeristisch seizoen in 2013 werd beslist het rozenmuseum niet meer open te stellen voor bezoekers. Het aanbod in het museum was immers verouderd. Bovendien dringen er zich enkele aanpassingen op. Het Agentschap Natuur 110

111 en Bos, eigenaar van het gebouw, onderzoekt wat de mogelijkheden zijn Figuur 106. Bezoekersstroom van de laatste vier jaar. Op figuur 107 zien we de bezoekersaantallen van het toerismekantoor en het rozenmuseum in de laatste vier jaar. Er is duidelijk te zien dat het bezoekersaantal elk jaar daalt. Dit is te verklaren doordat er steeds meer mensen informatie, betalende en/of gratis publicaties aanvragen via het digitaal loket en via . Ook is het zo dat wanneer toeristen vragen hebben over de omgeving, rozentuin of gegidste rondleiding deze ook vaker via worden gesteld. Amateurs Passie, plezier, Pajotters. Pajotters onder elkaar. totaal bez. kantoor bez. museum De gemeente heeft financieel bijgedragen aan het vtm-programma Amateurs waar de regio Pajottenland en Zennevallei grote media-aandacht door kreeg. Het toeristisch na-traject krijgt nog een vervolg in Verkoop toeristische folders Figuur 107. Verkochte folders in het kantoor. Op figuur 107 worden het aantal verkochte wandel- en fietsfolders weergegeven. Onder diverse groeperen we de verkoop van andere uitgaven (vb. LEWE, In Brussel Ge(s)maakt, ). Er werden meer publicaties verkocht ten opzichte van de vorige jaren; een gevolg van het vernieuwde wandelnetwerk dat in juni 2014 is verschenen. Er zijn bijna evenveel publicaties verkocht in 2014 als in De piek in 2011 kwam er doordat toen de eerste editie van het wandelnetwerk verscheen. Rozentuin Het blijft een handicap dat we geen idee hebben van het totaal aantal bezoekers aan de rozentuin, ons belangrijkste toeristisch product. De beste indicator op dat vlak is het aantal groepsbezoeken, met gids, en het totaal aantal deelnemers totaal groepen Nederlands Andere talen Figuur 108. Rondleidingen per taal. Op figuur 108 wordt het aantal betalende gidsbeurten die gereserveerd werden via 111

112 het toerismekantoor, per taal weergegeven. Toeristische infozuil De toeristische infozuil de zich in CC De Merselborre bevindt biedt informatie aan, de bezoekers van de cafetaria (o.a. wandelaars en fietsers) en aan bezoekers van de culturele infrastructuur. Een gelijkaardige infozuil zal hoogstwaarschijnlijk ook geplaatst worden in de sporthal van Ruisbroek naar aanleiding van Feest in de Beemd. Infozuil in CC De Merselborre Conclusie Schoolaanbod en tentoonstellingen zijn nu al vergelijkbaar met een gemiddeld CC cat. C. Film en vormingen trekken heel wat minder volk. Onze focus ligt momenteel niet op deze categorieën. Het aantal bezoekers van onze podiumvoorstellingen zijn evenredig minder ten opzichte van het aantal voorstellingen. Uiteraard is op dit vlak de vergelijking met een gemiddeld CC Cat. C niet echt mogelijk aangezien Sint-Pieters- Leeuw (nog) niet beschikt over een evenwaardige infrastructuur. De doelstelling om de dekkingsgraad te verhogen van 20 % in 2011 naar 40 % werd met een score van 43 % bereikt. Het meer variëren van het aanbod heeft hiertoe bijgedragen. De gemiddelde bezettingsgraad bij deze activiteiten bedraagt 60%. Bezoekers komen alsmaar minder naar het toerismekantoor voor informatie en documentatie. Vandaag vinden zij een uitgebreid aanbod aan toeristische informatie op het internet. Er wordt ingespeeld op deze trend door de ontwikkeling van gedetailleerde websites zoals en Bezoekers raadplegen doorgaans het toerismekantoor om een gegidste rondleiding in de rozentuin te reserveren. Dit gebeurt meestal via elektronische weg. 112

113 Senioren Het gemeentebestuur van Sint-Pieters- Leeuw wenst zijn seniorenbonden logistiek, financieel en inhoudelijk te ondersteunen: topseniorendagen: bloemschikken op donderdag 3 en 23 oktober, bezoek tentoonstelling naar aanleiding van 100 jaar Grote Oorlog op woensdag 17 september. logistiek door het verlenen van technische bijstand bij vergaderingen; financieel via een subsidiereglement; inhoudelijk door het voorstellen van gespreksonderwerpen bij de gedecentraliseerde infovergaderingen; structureel door de samenkomsten van de algemene vergadering (een kerndelegatie van elke seniorenbond) en de seniorenraad (de voorzitters van elke bond) te organiseren. Deze twee raden vergaderen om beurt iedere maand en de buitengewone algemene vergadering (iedere senior van goede wil) komt samen voor belangrijke aangelegenheden. Naast de bovengenoemde vergaderingen organiseren de bonden eenmaal per jaar een gedecentraliseerde infovergadering in hun locatie en dit telkens over zorgverstrekkende thema s. Er waren topseniorenactiviteiten met onder andere bloemschikken. Het seniorenfeest in het Wildersportcomplex te Zuun brengt reeds meer dan 30 jaar Vlaamse vedetten naar onze gemeente. Ieder jaar wonen meer dan senioren dit spetterende feest bij. Een niet te missen afspraak in oktober! Hieronder volgt een chronologische lijst van de vergaderingen en activiteiten in 2014: Let wel! Van 1 september tot 31 december 2014 zorgden de diensten Cultuur en Welzijn samen voor de administratieve ondersteuning en de organisatie van culturele activiteiten van de senioren. Verschillende vergaderingen werden gewijd aan het opstarten van een officiële seniorenraad die nog door de gemeenteraad moet worden erkend. Vanaf 1 januari 2015 neemt de dienst Welzijn het administratieve luik voor haar rekening terwijl de dienst Cultuur de 2 cultuurprojecten, het seniorenfeest en de Nieuwjaarsontmoeting voor de vrijwilligers, blijft organiseren. nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers-senioren: 10 januari; uitstap met de voorzitters naar Maastricht op woensdag 21 mei 2014; raad van bestuur: 19 maart 11 juni 7 oktober en 10 december; algemene vergadering: 11 februari 6 mei en 25 juni; gedecentraliseerde infovergaderingen: OKRA Zuun op 13 februari 2014 en OKRA Oudenaken/Sint-Laureins-Berchem op 18 september 2014; seniorenfeest op woensdag 8 oktober 2014; 113

114 Bibliotheek Algemeen Elke dag staat het bibpersoneel ten dienste van haar bezoekers en gaan ze voor verbetering en uitbreiding van de dienstverlening. Zij streven naar het aanbieden van een uitgebreide collectie, een ruim aanbod aan activiteiten en een nauwe samenwerking met andere diensten. Enkele cijfers Het aantal uitleningen steeg dit jaar met 3%, er werden materialen uitgeleend. Onze bibliotheekcollectie telt materialen. Provinciaal bibliotheeksysteem In juni 2014 schakelde onze bibliotheek over naar het provinciaal bibliotheeksysteem. Hierdoor is de bibliotheek verbonden met het provinciaal netwerk en kan onze bibliotheekkaart ook gebruikt worden in de ons omliggende bibliotheken. Onze leden maakten hier dagelijks gebruik van. Samen met de invoering van het provinciaal bibliotheeksysteem werden volgende nieuwe digitale toepassingen gelanceerd: Mijn bibliotheek: met deze toepassing kan men op een eenvoudige manier het eigen lidmaatschap beheren (verlengen, reserveren, ). In 2014 hebben zich al 976 leden geregistreerd. E-boeken: de Vlaamse overheid biedt bibliotheken de mogelijkheid om e-boeken aan te bieden. Door het beperkte aanbod, de verplichte vraagprijs van 5 euro voor 3 boeken en enkele technische mankementen werd dit geen succesverhaal. Slechts 29 e- boeken werden gedownload. Het digitale krantenarchief: alle leden hebben van thuis automatisch toegang tot digitale krantenartikelen met twee publicatiedagen vertraging. In 2014 werden 749 artikels geraadpleegd. Nieuw in 2014 Aangepast dienstreglement - Het jaarlijkse lidgeld vanaf 18 jaar werd opgetrokken van 2,50 euro naar 5 euro. - Het leengeld voor cd s en dvd s viel weg (voorheen 0,50 euro voor cd s en 1,50 euro voor dvd s). - De boetes werden opgetrokken van 0,12 euro per week naar 0,10 euro per dag en per stuk. Bib aan huis In maart startte de bibliotheek met een Bib aan huis. Deze dienst levert boeken aan huis aan ouderen, zieken en andersvaliden die minder mobiel zijn. De Bib aan huis is er voor alle inwoners van Sint-Pieters- Leeuw en is gratis. Je hoeft enkel lid te zijn van de bibliotheek. In 2014 maakten 15 leden gebruik van deze dienstverlening. Om hoog oplopende boetes te vermijden plaatsten wij in juni 2014 een inleverbus. 114

115 kunstacademie. Deze voorstelling was meteen volzet. Bib aan huis. Leeskring voor anderstaligen In oktober richtte de bibliotheek een Leeskring voor anderstaligen op. Deze leeskring is specifiek voor iedereen die Nederlands wilt leren. Wij mochten 5 anderstalige burgers verwelkomen. Lezing Rachida Lamrabet Naar aanleiding van 50 jaar migratie kregen wij van de provincie de mogelijkheid om een lezing aan te bieden. In samenwerking met de dienst Migratie organiseerde de bibliotheek op zondag 23 november een lezing van de schrijfster Rachida Lamrabet in t Paviljoentje (Ruisbroek). Een 50-tal geïnteresseerden genoten van deze verhelderende uiteenzetting. Activiteiten Jeugdboekenweek Voor de kleuters organiseerden wij voorleesmomenten in alle filialen en in de hoofdbibliotheek. De kinderen van de Leeuwse basischolen luisterden geboeid naar de jeugdauteurs Patrick Lagrou en Inge Misschaert. Het 2 de leerjaar speelde het jeugdboekenweekspel. Tot het einde van de jeugdboekenweek konden kinderen voor de tweede maal op rij Bibtrolliekaartjes verzamelen. Op vraag van de kinderen werd deze actie afgesloten met een regionale ruilbeurs. Bibliotheekweek Tijdens het verwenweekend trakteerden wij op zondag 12 oktober alle bezoekers in de hoofdbibliotheek op een lekker ontbijt. De kleuters konden ondertussen genieten van een groots poppentheater in de Bibliotheekweek. Vaste waarden Activiteiten die een blijvende waarde betekenen voor de bibliotheek en die jaarlijks georganiseerd worden zijn de Leeskring, de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen en de Voorleesweek. In samenwerking met andere gemeentediensten organiseerden wij de Kunstendag voor kinderen, de oude Boekenverkoop en de Boekenkaftdag. Nog vermeldenswaardig Scholenwerking Maandelijks kwamen de leerlingen van alle 9 Leeuwse basisscholen en het 4 de leerjaar van het Sint-Niklaasinstituut boeken lenen in klasverband. Met 244 uitleningen blijft de uitleen van de boekentrolleys een enorm succes. Het aanbod werd verder uitgebreid met stripverhalen en boekjes voor eerste lezers. Collectief blokken: voor de hogere schoolstudenten stelden wij de leeszaal ter beschikking in januari en juni. Een uitbreiding van openingsuren werd meteen benut. Dagelijks konden wij - binnen onze mogelijkheden (plaatsgebrek) toch heel wat studenten verwelkomen. Communicatie Alle activiteiten werden via Info Leeuw, flyers, de electronische nieuwsbrief (3x per jaar) en Facebook bekend gemaakt. Ook Ringtv zond een reportage uit over het collectief blokken en over de anderstalige leeskring. 115

116 De collectie De bibliotheekcollectie werd uitgebreid met een 100-tal houten legpuzzels. Dit viel meteen in de smaak, meer dan de helft van deze puzzels zijn constant in uitleen. Stedenbanden Er waren geen activiteiten in Vrijwilligers Ook in 2014 werden verschillende taken uitgevoerd door vrijwilligers: boeken kaften, voorlezen, begeleiden van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen en de boekbedeling aan senioren in de Zilverlinde (Zuun). Deze taken werden aangevuld met de Bib aan huis en de Leeskring voor anderstaligen. Het I(nter) B(ibliothecair)L(eenverkeer) IBL betekent dat de lener materialen kan aanvragen uit andere bibliotheken. In 2014 werden er 205 aanvragen uit andere bibliotheken aan onze lezers met succes geleverd, 164 werken werden door andere bibliotheken opgevraagd uit onze bibliotheek. 116

117 Leef- en woonomgeving Rotonde Vijfhoek Postweg/Appelboomstraat. Leefmilieu Openbare werken Ruimtelijke ordening Groen Landbouw Lokale economie Markten Patrimonium 117

118 118

119 Dienst Leefmilieu De dienst Leefmilieu heeft als eerste doelstelling een beleidsvoorbereidende taak voor het college of de gemeenteraad. Ten tweede heeft hij tot doel de burgers te informeren over allerhande milieuthema's en vragen hieromtrent te beantwoorden. Bij deze dienst kan je onder andere terecht voor informatie over milieuvergunningen, afvalophaling, milieuhinder, meldingen van sluikstort, dieren, milieu en natuur in het algemeen Figuur 109. Overzicht van de huis-aan-huis opgehaalde afvalstoffen in de periode , uitgedrukt in kg. Afval De milieudienst organiseert de afvalophaling huis-aan-huis en het recyclagepark. De milieudienst staat ook in voor de opmaak van de ophaalkalender. Afvalzakken worden aan het loket aan de burger verkocht. Handelaars bestellen de afvalzakken bij de milieudienst. Om de twee weken wordt aan de handelaars geleverd.in 2014 werd in totaal ton afval huis-aan-huis opgehaald. Tegenover vorig jaar betekent dit een merkbare daling. De hoeveelheid grofvuil is het opmerkelijkst gedaald omdat de grof vuil fractie vanaf 2014 op afroep en betalend werd. In 2014 werd er heel wat tijd geïnvesteerd in de evaluatie en bijsturing van het nieuwe afvalbeleid. Overzicht van de acties: maandelijks opvolgen van de afvalfacturen, bijhouden van het afvalrapport, overlegvergaderingen met eigen diensten, becijferen van besparingsmaatregelen zonder al te veel in te moeten boeten aan dienstverlening, de verdere inrichting van het nieuwe recyclagepark en opvolging van 9 ondergrondse glasbolsites. Nieuwe Glasbolsites. In het recyclageparkpark werd ton afval ingezameld in Ook hier daalt het ingezamelde tonnage. Bij de fracties bouw en sloop, grof vuil en vlakglas merken we een daling van de tonnage. Deze daling is te wijten aan het feit dat deze fracties betalend werden.. De invoering van het principe de vervuiler betaalt heeft ook in het recyclagepark zijn weerklank Figuur 110. Overzicht ingezamelde afvalstoffen op het containerpark. Niettegenstaande de bevolking wordt gesensibiliseerd in verband met sluikstorten en de mogelijke gerechtelijke gevolgen, moeten onze diensten jaarlijks een 119

120 aanzienlijke hoeveelheid sluikstort en zwerfvuil opruimen. In 2014 haalden onze diensten 137 ton sluikstort op. In 2013 werd er volop ingezet op straatvegers. In 2014 is de hoeveelheid opgehaald sluikstort weer gedaald. We kunnen hier wel uit afleiden dat het betalend maken van de grofvuil-ophaling en het recyclagepark in het eerste jaar alvast niet heeft geleid tot een stijging van het sluikstorten De milieudienst werkt actief mee aan de sensibilisatie omtrent afval naar inwoners toe. Hiervoor wordt samengewerkt met Haviland. Milieu- en kapvergunningen Figuur 111. Aantal kg opgehaald sluikstort van Sluikstort in de Hemelstraat. In maart werd een zwerfvuilactie georganiseerd, waarbij een aantal scholen en vrijwilligers zwerfvuil opruimden in hun eigen buurt. Hiervoor werd het materiaal van indevuilbak.be gebruikt. Figuur 112. Aantal behandelde Vergunningsdossiers van 2011 tot en met Milieuvergunning De dienst Leefmilieu staat in voor het verlenen van informatie in verband met milieuvergunningen in het algemeen. Daarnaast verleent de dienst advies aan het cbs en zorgt voor de administratieve afhandeling van de milieuvergunningsdossiers. In 2014 werden vijf klasse 1, drie klasse 2 en negenendertig klasse 3 vergunningen behandeld. We merken nog steeds een hoog aantal meldingen: van 23 in 2010 naar 45 in 2011, 35 in 2012, 34 in 2013 en 39 in 2014 De oorzaak hiervan is te vinden in recente wijzigingen van de indelingslijst van Vlarem I, waardoor een aantal klasse 2 inrichtingen als klasse 3 worden ingedeeld. Het aantal dossiers dat werd behandeld in 2014 evenaart de cijfers van Hierdoor blijft het onderdeel vergunningen een groot deel van het tijdbestek van de dienst innemen. Kapvergunning Zwerfvuilactie in Vlezenbeek Vellen van hoogstammige bomen is vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning, natuurvergunning of kapmachtiging als aan al de volgende voorwaarden voldaan zijn: - de boom behoort niet tot een bos - de boom staat in woongebied, agrarisch gebied of 120

121 industriegebied, en niet in parkgebied - de boom staat op maximaal 15 meter van de woning. In dat geval dient een kapvergunning bij de milieudienst aangevraagd te worden. In 2014 werden 35 kapvergunningen afgeleverd. Dieren verborgen. De zogenaamde beemd in Ruisbroek zit gekneld tussen de woonkern van Ruisbroek en de R0-ringweg. Deze oude Zennebeemd is voor veel inwoners van Ruisbroek een onbekend en bijgevolg ook onbemind terrein. Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en gemeente Sint-Pieters-Leeuw slaan de handen in elkaar om Groen Ruisbroek te versterken als groene cluster en open te stellen voor recreatie en natuurbeleving De milieudienst behandelt alle vragen van inwoners in verband met dieren. Er is een overeenkomst gesloten met VETAS vzw voor de behandeling van de dossiers i.v.m. verloren gelopen en verwaarloosde dieren. In 2010 vonden 133 interventies plaats, in , in 2012 waren er 232, in en in interventies. Deze interventies gingen vooral over gevonden dieren (levend of dood) en het transport van zwerfkatten naar en van de dierenarts. Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei coördineert het project. De visvijvers werden afgewerkt, de omgeving van de sporthal werd ingegroent. Om de sociale cohesie onder de inwoners van Ruisbroek te bevorderen werd een picknick en een aantal workshops georganiseerd. De kinderen uit de buurt konden oa een insectenhotel bouwen aantal interventies Figuur 113. Aantal interventies door VETAS in 2010 tot en met Natuur Samen met de vzw Pronatura wordt er aan ecologisch natuurbeheer gedaan. Dank zij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst heeft de gemeente recht op drie invoegarbeiders die bij Pronatura worden tewerkgesteld. Samen zoeken we waar we de natuur een handje kunnen helpen. Zo worden enkele waardevolle wegbermen vakkundig teruggezet en eventueel opnieuw aangeplant. Op de grens van Sint-Pieters-Leeuw en Brussel ligt een groot stuk groengebied Insectenhotel gebouwd door inwoners van Ruisbroek tijdens de workshop. Aan het Wildersportcomplex in Zuun werden de twee grasvlaktes die omgezet werden naar bloemenrijke vlinderweiden opgevolgd en gemaaid als alle bloemen waren uitgebloeid om zo tot een mooi hooilandbeheer te komen. Voorts laten we het perceel natuurlijk ontwikkelen en 121

122 maaien we enkel de eerste twee meter van het perceel. Bestrijding van ongedierte en insecten Dit jaar werd van start gegaan met een externe firma (Purena). Deze zorgden voor een ongediertebestrijdingsplan in de gemeentelijke scholen en kinderdagverblijven. Zij gaan maandelijks rond op een aantal vaste punten op openbaar domein. Ook bij overlast door andere diersoorten kunnen zij gecontacteerd worden. De firma komt bij inwoners thuis tegen 25 de ratten bestrijden. In 2014 werden 20 meldingen van inwoners opgevolgd. milieudienst een controle uit om de klacht te onderzoeken controles Figuur 114. Aantal uitgevoerde controles in het kader van milieuvergunningsaanvragen en/of klachten van 2010 tot en met In 2014 werden tweeëntachtig controles uitgevoerd gaande van verwaarloosde percelen tot ingedeelde inrichtingen. Het aantal controles ligt in 2014 duidelijk hoger dan in 2013 Reden van de stijging is de uitgebreidere samenwerking met de lokale politie. Bij de lokale recherche kreeg een inspecteur het taakaccent milieu. Hierdoor werd er meer op terrein tot actie overgegaan. Bij het uitzwermen van bijen contacteert de dienst een imker om de bijenzwerm te komen vangen. Handhaving en klachten Een meldpunt voor milieuklachten is een belangrijke schakel tussen het gemeentebestuur en de inwoners. Elke klacht of suggestie is een nuttig signaal voor het bestuur. Een melding kan worden gemaakt door een burger (gekend of anoniem), politie, milieu-inspectie, overheidsdienst, milieubeweging en andere. Een melding kan per brief, fax, mondeling, telefonisch, per mail of via de website gebeuren. Het gaat hierbij zowel om milieuklachten veroorzaakt door ingedeelde als nietingedeelde inrichtingen of activiteiten. Na een klacht of melding voert de De gerichte controle van garage s en depollutiecentra blijft tot één van prioriteiten van de dienst behoren. Wijkteam In het voorjaar van 2013 werd een wijkteam opgericht in deelgemeente Ruisbroek. De milieudienst vertegenwoordigde er in 2014 de technische dienst. Aanwezigheid op de wekelijkse zitdag, maandelijks overleg en de avondpermanentie s behoren tot het takenpakket van de milieudienst. Er werden 190 meldingen gemaakt aan het 122

123 wijkteam. Er werd heel wat tijd besteed aan de opvolging en coördinatie van de meldingen binnen de technische dienst. Energie Op 22 mei 2014 besliste de gemeenteraad om de burgemeesterconvenant te ondertekenen. Hierbij verbindt ze zich om tegen 2020 de CO2-emissies op ons grondgebied met minstens 20% terug te dringen. Hiervoor werd een nulmeting uitgevoerd voor het referentiejaar De inventaris werd uitgevoerd met behulp van de generieke tool die VITO ontwikkelde in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid, aangevuld met gemeentespecifieke data. Op basis hiervan wordt tegen oktober 2015 een klimaatactieplan opgemaakt. Om de twee jaar moet hierover een uitvoeringsverslag worden ingediend. Voor de opmaak van het klimaatactieplan moet gewerkt worden met een stuurgroep met verantwoordelijken vanuit de betrokken diensten. Inbreng vanuit de bevolking is noodzakelijk. Uit de emissie-inventaris blijkt dat in het jaar ton CO2 werd uitgestoten. Dat is 4,63 ton per inwoner. Ter vergelijking: een gemiddelde inwoner van Vlaams- Brabant stootte in ,53 ton CO2 uit. openbaar vervoer 0,82% particulier en commerci eel vervoer 45,33% eigen gebouwen 1,11% industrie 8,66% huishoude ns 31,60% landbouw 1,83% tertiair 10,40% openbare verlichting 0,25% Eigen gebouwen In 2012 werd begonnen met het bijhouden van een energieboekhouding van gemeentelijke gebouwen. Per gebouw werd een verantwoordelijke aangeduid. Maandelijks worden de meterstanden opgevraagd bij de verantwoordelijken van de gebouwen en door de milieudienst ingebracht in comeet. De bedoeling is dat deze verantwoordelijken het aanspreekpunt zijn voor verdere acties. Samen met de provincie Vlaams-Brabant werden stappen gezet om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in verband met het afsluiten van een contract met een ESCO (Energy Service Company) voor een aantal van de gebouwen. Eventueel samen met de buurgemeenten Halle en Beersel. Huishoudens Hiervoor wordt samengewerkt met Kyoto in het Pajottenland. Zij organiseren infosessies en samenaankopen voor dak-, zoldervloer- en muurisolaties en ramen en beglazing. Inwoners kunnen terecht bij de woonwinkel Zennevallei voor meer informatie rond premies voor energiebesparende maatregels. Bedrijven In november werd samen met de raad voor lokale economie een info-avond georganiseerd voor de bedrijven. VOKA, Unizo en het Agentschap Ondernemen kwamen uitleg geven over wat zij aanbieden rond energiebesparing. Er werd gepolst naar de interesses van de bedrijven zelf. Milieuraad De milieuraad werd ook in 2014 logistiek ondersteund door de milieudienst. Er werden dit jaar 3 open milieuraden georganiseerd. Figuur 115. Sectorale CO2-emissies

124 Dienst Openbare Werken Deze dienst richt zich vooral op het onderhouden van het openbaar domein, gaande van lokale onderhoudswerken tot ingrijpende verbeteringswerken, zodat elke weggebruiker er op een veilige manier gebruik kan van maken. Hieronder worden de belangrijkste realisaties toegelicht. Aanleg voetpaden verschillende buurtwegen Voetpaden werden vernieuwd in volgende straten: P. Basteleusstraat Herderstraat H. Baeyensstraat Door aannemer Strabo Wegenbouw uit Grimbergen werden diverse kleinere werken uitgevoerd voor een bedrag van incl. btw. Toegangsweg Sint-Lutgardiskerk Bedrag totaal-btw incl.: Aantal m² voetpaden: 2417 m² Aannemer: D Hooghe uit Dendermonde Ontwerper: technische dienst. Parking Sint-Lutgardiskerk Petrus Basteleusstraat Onderhoudswerken (oppersen van cementbetonplaten) verschillende buurtwegen Door de aannemer Robuco uit Buggenhout werden werken uitgevoerd voor een bedrag van (btw incl.) in de deel van Pepingensesteenweg Aanleg Pelikaanberg Aannemer: Heijmans Infra nv uit Schelle Bedrag totaal-btw incl.: Herderstraat Onderhoudswerken (algemeen) verschillende buurtwegen aandeel gemeente: aandeel Vivaqua: aandeel Pepingen: aandeel Infrax: aandeel Aquafin:

125 Pelikaanberg Brabantsebaan Oude Postweg Pelikaanberg - bufferbekken Pelikaanberg Aanleg collector Slagvijverbeek (deel Brabantsebaan Oude Postweg en Molenborrestraat) Aannemer: Heijmans Infra nv uit Schelle Bestelbedrag btw incl.: aandeel gemeente: aandeel Vivaqua: aandeel Aquafin: Brabantsebaan Aanleg Brabantsebaan D Elst en deel Pepingensesteenweg (vervolg 2015) Aannemer: Wegebo nv uit Brussel Bedrag totaal-btw incl.: aandeel gemeente: aandeel Vivaqua: aandeel Halle:

126 omvat het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel met pompstation. Aannemer: Sewer-Tec uit Geel Ontwerper: Vivaqua Bedrag totaal-btw incl.: aandeel Vivaqua: Brabantsebaan Zoneringsplan Verwezenlijking van de cluster Halleweg (kant Pijnbroekstraat). Deze opdracht omvat het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel met pompstation en het volledig vernieuwen van de wegenis. Aannemer: De Dender nv uit Brussel Ontwerper: Vivaqua Bedrag totaal-btw incl.: aandeel gemeente: aandeel Vivaqua: Halleweg - pompstation Halleweg Verwezenlijking van de cluster Sint- Annastraat (kant Postweg). Deze opdracht 126

127 Dienst Ruimtelijke Ordening De dienst Ruimtelijke Ordening zorgt voor de beleidsondersteuning en -uitvoering inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw. Men kan hier terecht voor informatie over en de afhandeling van stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten. Tevens worden hier de verschillende beleidsaspecten inzake ruimtelijke planning behandeld (ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen). Ruimtelijke Uitvoeringsplannen In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werden in 2014 volgende RUP s behandeld. A. RUP s goedgekeurd door deputatie Vervolgens werd het RUP, gedeeltelijk aangepast aan de bemerkingen van het openbaar onderzoek, definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 25/09/2014 en uiteindelijk goedgekeurd door de deputatie van de provincie Vlaams- Brabant op 27/11/2014 vastgesteld door de gemeenteraad waarna het van 28/10/2013 tot en met 26/12/2013 onderworpen werd aan het openbaar onderzoek. B. RUP s in opmaak RUP Vlezenbeek Globaal kunnen er een aantal algemene doelstellingen voor het RUP worden vooropgesteld: - Vlezenbeek verder uitbouwen als aangename woonomgeving; - een duidelijke profilering van de dorpskernstructuur; - aanduiden van strategische locaties waarbinnen meergezinswoningen opgericht kunnen worden; - een aangepaste mobiliteit realiseren in functie van het dorpskarakter van Vlezenbeek; - een systematische aanpak van de parkeerproblematiek in het centrum; - versterking van de omgeving van de Vogel(en)zangbeek en oevers; - behoud van de natuurlijke waarde van het parkgebied rond De Bijtjes en zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden in samenhang met de natuurlijke waarden; - Vrijwaren van de open ruimte van verdere aantasting door bebouwing; Bestemmingsplan RUP Open Ruimte Het RUP Open Ruimte wenst de aanwezige open ruimte in onze gemeente te vrijwaren van verdere bebouwing en streeft naar een evenwicht tussen de doelstellingen vanuit landbouw en natuur. Na de voorlopige vaststelling van het RUP door de gemeenteraad op 30 januari 2014 werd het onderworpen aan het openbaar onderzoek van 28/02/2014 tot en met 28/04/2014. Bestemmingsplan RUP Vlezenbeek 127

128 - een aanpak formuleren voor de problematiek van de zonevreemde voetbalterreinen aan Inkendaal; - mogelijkheden bieden voor de uitbouw van recreatieve voorzieningen; - Realisatie van een (boven)lokaal fietsroutenetwerk. Het RUP werd op 31/08/2011 een eerste maal voorgelegd aan de plenaire vergadering. In 2013/2014 werd het ontwerp bijgestuurd en op 5/12/2014 opnieuw voorgelegd aan de plenaire vergadering. Algemeen stelt de vergadering dat de visie van het RUP ondersteund kan worden en het RUP mits enkele aanpassingen voorlopig kan vastgesteld worden door de gemeenteraad. a. Uitbreiding terrein 700/700B naar achter toe met een reservezone voor 15 woonwagens (totaal max. 45) i.f.v. de noodwendigheden terrein wordt opgedeeld in drie of vier kamers voor 10 tot 15 woonwagens. Nabestemming agrarisch gebied. b. Ontwikkeling terrein Bergensesteenweg 777. Project sociale woningbouw met deel kleinschalig wonen. Geen onveilige ontsluiting vanaf Bergensesteenweg maar nieuwe insteek vanuit Fazantenlaan (t.h.v. voetweg). Ontwerpend onderzoek moet mogelijkheden vastleggen. C. Nieuwe RUP s Volgende RUP s werden in 2014 opgestart (princiepsbeslissing tot opmaak door de gemeenteraad op 30/01/2014). RUP Wilderplein Na de intrekking van het RUP Wilderveld door de gemeenteraad (28/03/2013) en de vernietiging van het RUP door de Raad van State (25/06/2013) was het aangewezen om voor volgende zones een nieuw RUP op te maken a. Site Voetbalplein Gewenste Ontwikkeling: zone voor openbaar nut (politie, kinderdagverblijf, enz + groenzone + 3 à 4 woningen op de site van De Poel. b. Site Schindler Gewenste Ontwikkeling: verder onderzoek bij de opmaak van het RUP moet uitwijzen of een gemengde zone wonen/bedrijvigheid stedenbouwkundig verantwoord is. RUP Bergpoort Na de intrekking van het RUP Wilderveld door de gemeenteraad (28/03/2013) en de vernietiging van het RUP door de Raad van State (25/06/2013) was het aangewezen om voor de zone Bergpoort een nieuw RUP op te maken (zone voor grootwinkel + eventuele ontsluitingsweg). Situering RUP Rodebeek zone b RUP Vangaever Opmaak RUP in uitvoering planologisch attest (zonevreemde uitbreidingsbehoeften). Het bedrijf Vangaever, Bergensesteenweg Sint-Pieters-Leeuw, is een bedrijf gespecialiseerd in de verkoop, herstelling en onderhoud van Bobcat-machines en de productie van aanbouwonderdelen. Het planologisch attest voorziet in een beperkte uitbreiding in agrarisch gebied achteraan de bestaande bedrijfsloods van 246 m² als opslagplaats en bovenliggende burelen. RUP Rodebeek (Woonwagenterreinen) Dit RUP voorziet in de aanpassing van het provinciaal RUP Woonwagenterreinen. 128

129 VSGB Bij arrest van de Raad van State dd. 15/07/2014 werden op verzoek van de gemeente de clusters A3 Bergensesteenweg en A4 Biest-Hoeve Bretonne vernietigd. Inmiddels werd de bevoegde minister verzocht om een nieuwe beslissing te nemen waarbij enkel de betwiste zones (conform het Vlacoro-advies) worden weggelaten maar met behoud van het woongebied Kanaaltuinen en het parkgebied. Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen Een stedenbouwkundige verordening is een planningsinstrument en bevat stedenbouwkundige voorschriften inzake technische, specifieke onderwerpen die van toepassing zijn op het volledige plangebied, in dit geval de volledige gemeente. Met deze verordening wenst de gemeente voorwaarden te koppelen aan het bouwen, verbouwen, wijzigen van bestemming, enz. inzake het voorzien van parkeerplaatsen en fietsstallingen, dit met als doel de woonkwaliteit en de kwaliteit van de openbare ruimte te bevorderen en een duurzame mobiliteit na te streven. De verordening werd op 27/11/2014 definitief vastgesteld door de gemeenteraad en voor goedkeuring overgemaakt aan de deputatie. 02/04/ Planologisch attest Van Overstraeten (behandeling bezwaren/advies). - Verordening parkeren: advies. 04/06/ Werking van de Gecoro. - Praktische afspraken, huishoudelijk reglement. - Toelichting Beleidsplan door de burgemeester. 15/06/ RUP Open Ruimte (behandeling bezwaren/advies). - Huishoudelijk reglement. 24/09/ Wijziging Verordening parkeren: advies. 26/11/ RUP Vlezenbeek advies plenaire vergadering. Vergunningen In 2014 werden 189 stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd waarvan 146 rechtstreeks werden vergund en 43 na advies van R-O Vlaams-Brabant. Hierbij werden 30 nieuwe eengezinswoningen en 13 meergezinswoningen (94 appartementen) vergund. Er werden 8 verkavelingswijzigingen vergund en 10 nieuwe verkavelingsvergunningen verleend. Hierbij werden in totaal 76 nieuwe bouwloten gecreëerd bouwvergunni ngen rechtstreeks bouwvergunnn ingen na advies totaal Gecoro De gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening is een decretaal verplichte adviescommissie, samengesteld uit deskundigen en vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke geledingen. In 2014 kwam de Gecoro in haar vernieuwde samenstelling 5 keer samen Hierbij stonden volgende punten op de agenda: Figuur 116. Evolutie van het aantal stedenbouwkundige vergunningen sinds

130 nieuwbouw 70 meergezins woningen 60 nieuwbouw 50 woningen Figuur 117. Evolutie van het aantal vergunde eengezins- en meergezinswoningen sinds verkavelingswijz igingen verkavelingen Figuur 118: Evolutie van het aantal verkavelingsvergunningen en -wijzigingen sinds

131 Dienst Groen De groendienst is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen, van het dagelijks onderhoud tot kleinschalige verbeteringswerken waarbij naar een onderhoudsextensief patroon wordt gestreefd. Nieuwe tendenzen Een gerichte aanplanting van nieuwe types laanbomen, aangepast aan de standplaats en de toepassing, is een belangrijk eigen accent. Daarnaast werd er gewerkt rond milieuvriendelijke alternatieven om onkruiden te vermijden en te bestrijden in openbaar groen. Testen met bloeiende kruidenmengsels als onderbeplanting van bomen (o.m. de Europalaan) werden positief geëvalueerd en zullen in de toekomst nog worden toegepast. Ook de aanplanting van bloembollen narcissen wordt jaarlijks toegepast als kleurrijk alternatief voor onderbeplating tussen struiken, in bermen en op grasperken. Aanplanting van de laanbomen In totaal werden 25 nieuwe bomen aangeplant, daarnaast werden ook 20 bomen geplant ter vervanging van beschadigde of afgestorven exemplaren. Lotstraat Door droogte, strooizout maar ook door verkeersongevallen waren delen van de haag afgestorven. Het ging in totaal om 500 stuks of 125 lopende meter haagbeuk of Carpinus betulus. Groenonderhoudswerken verschillende sites Het groenonderhoud van een aantal sites wordt uitbesteed. Concreet gaat het om de omgevingsaanleg van het Kapelleveld, het gemeentehuis, de Oeverbeemd, de Bezemstraat, de Hoge Paal, het Colomakasteel, de Impeleer, de site 250,het Wilgenhofpark, de Europawijk, het Gulden Bodemplein, de Serviceflats te Ruisbroek, het Stationsplein. Voor de omgeving van de Oeverbeemd en de site 250 werd gestart met een natuurlijker beheer, waarbij samengewerkt wordt met Econet Pro Natura. Parkplein Aanplanting van hagen Langsheen de fietsas Bergensesteenweg- Pedestraat, Brusselbaan en langsheen de Postweg werden de Carpinushagen ingeboet. Site 250. Bedoeling is de kwaliteit en diversiteit van het groen te stimuleren en dit door een aantal gerichte ingrepen. De resultaten zijn positief. Naast het verminderen van de hoeveelheid maaisel ontstaat een grotere biodiversiteit en 131

132 ontwikkelen zich spontaan bloeiende kruiden op deze sites. Plein. Ook het onderhoud van een aantal grotere objecten verspreid over de gemeente en van de hagen langsheen de Postweg, Brusselbaan en de as Bergensesteenweg-Lenniksebaan wordt uitbesteed. Behandeling kapvergunningsdossiers Bij de aflevering van een kapvergunning wordt een waarborgsom gevraagd die pas wordt teruggestort wanneer de aanvrager nieuwe bomen heeft aangeplant op zijn eigendom. Gebeurt dit niet dan wordt de som een bouwtaks die door de gemeente wordt gebruikt om zelf bomen aan te kopen. In 2014 werden 35 kapvergunningen afgeleverd. 132

133 Dienst Landbouw Deze dienst voert een aantal taken uit die gericht zijn op de ondersteuning van de landbouwactiviteiten in de gemeente. Twee pijlers zijn de organisatie van grondontledingen en de overkomsten betreffende het bevorderen van de netheid op de openbare weg. Grondontleding Op vraag van de landbouwer plaatst de gemeente het gevaarsbord A51 met onderbord MODDER langsheen de besmeurde weg. Bij vervuiling van het wegdek stelt de landbouwer zo snel mogelijk de nodige handelingen om het wegdek te reinigen. Ter bevordering van de gemeentelijke land- en tuinbouw in het algemeen en om een verantwoorde en economische bemesting uit te voeren, krijgen land- en tuinbouwers de mogelijkheid deel te nemen aan de grondontleding uitgevoerd door de provinciale landbouwdienst. Bevorderen van de netheid op de openbare weg De oogsttijd is een periode van toegenomen verkeersonveili gheid op de wegen van en naar de landbouwbed rijven en de velden. Vooral als de oogst via de openbare weg wordt vervoerd en het weer slechter wordt, treedt er een bekend probleem op: Modder op de weg! Om automobilisten te wijzen op het gevaar van modder en om landbouwers er toe aan te zetten bevuilde wegen zo snel mogelijk te reinigen en gepast te signaleren tijdens de duur van de werken, is de actie "Modder op de weg" opgestart. De actie houdt in dat tussen de landbouwer en het gemeentebestuur een overeenkomst wordt gesloten tot het bevorderen van de netheid en veiligheid op de openbare weg.. De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar met stilzwijgende verlenging die loopt vanaf de datum van ondertekening 133

134 Dienst Lokale Economie Bij de dienst Lokale Economie kunnen onze bedrijven, middenstanders en zelfstandigen terecht voor al hun vragen, vergunningen, reglementen e.a. aangaande hun activiteiten. De ambtenaar lokale economie is hun administratief aanspreekpunt. De belangrijkste opdrachten zijn : - overleg tussen gemeente en bedrijfsleven; - contacten met de handelsvereningen, nl. RinkRond Leeuw, de Verenigde Handelaars Vlezenbeek en Ruisbroek Leeft; - informatiedoorstroming. De dienst Lokale Economie verleende zijn medewerking aan de Integratiedienst met het organiseren van de Week van de Anderstalige Klant. De Nederlandstalige handelaars werden gestimuleerd om aandacht te hebben voor de anderstalige klanten die bestellen in het Nederlands. Ook in de toekomst willen ze die klant oefenkansen geven. Voor anderstalige nieuwkomers is het bovendien vaak een eerste kennismaking met de buurtwinkels. Ook werd het project Lerend Netwerk Energie besparen besproken en dit om handelaars aan te zetten om inspanningen te leveren om klimaatneutraal te worden. Voka, Unizo en Agentschap Ondernemen verleenden hieraan hun medewerking. Om deze doelstellingen te bereiken zal het BIN wederzijds informatie uitwisselen tussen de lokale politie en de BIN-medewerkers en dit via een vooraf besproken communicatieplan. Het zou eveneens preventieve tips verspreiden. In 2014 werden 24 BIN-berichten aangaande verdachte handelingen, leurhandel, pogingen tot inbraak, wisseltruck, vals geld, enzovoort doorgestuurd. Op 1 juli 2002 werd gestart met veertig leden. Eind 2014 waren er een 100-tal BIN-leden. De evaluatievergadering van het BIN werd dit jaar georganiseerd bij de firma DAS Security. De heer Rudy Deschuyteneer, zaakvoerder van DAS Security informeerde ons daaropvolgend over de veiligheidsmogelijkheden en er vond een rondgang plaats in zijn handelszaak. Nieuwjaarsreceptie handelaars. Naar jaarlijkse traditie werd een nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Deze ging door op 11 december BIN Het buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen handelaars en zelfstandigen en de lokale politie in een bepaald afgelijnd gebied dat bijdraagt tot volgende doelstellingen : - het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel; - het bevorderen van de sociale controle; - het verspreiden van de preventiegedachte. 134

135 Dienst Markten De dienst Markten staat in voor het organiseren van de markten : - wekelijkse vrijdagsmarkt; - Leeuw Rink; - Jaarmarkt Ruisbroek; - Jaarmarkt Vlezenbeek; - Jaarmarkt Sint-Pieters-Leeuw (centrum); - Kersthappening. Leeuw Rinkt Voor de zevende keer op rij mondde de uitstekende samenwerking tussen verschillende gemeentediensten uit in een rijkelijk concertenaanbod, verspreid over drie podia. Leeuw Rinkt is een socio-cultureel marktgebeuren dat mensen samenbrengt en is hét middel om even zorgeloos van zomerse muziek en een terrasje te genieten. Traditiegetrouw organiseert de Kunstacademie die dag haar jaarlijkse barbecue met een fel gesmaakt jazzoptreden! Podiumgebeuren: RINKPODIUM (Hoek Rink - J. Sermonstraat) uur Dance O Mania uur Officiële opening uur tot uur Leeuwse Muziekvereniging uur tot uur Lobstar (cover band) uur tot uur Danny Fabry JEUGDPODIUM (Pastorijstraat thv nr. 1) uur tot uur Callosity uur tot uur Shunk of Taxus Brown uur tot uur turntable ACADEMIEPODIUM (parking achter hoofdbibliotheek) uur Proclamatie uur tot 20.15uur Subtone Jazz Band uur tot uur Subtone Jazz Band 135

136 3 jaarmarkten Traditiegetrouw organiseert de gemeente jaarlijks drie jaarmarkten: jaarmarkt Ruisbroek op de 1 ste zaterdag na Pinksteren; jaarmarkt Vlezenbeek op de 1 ste zaterdag na 18 oktober; jaarmarkt Sint-Pieters-Leeuw op 11 november. Tijdens de 3 jaarmarkten is het telkens een gezellige drukte. Er is heel wat te beleven valt. Naast de typische eet- en drankstandjes brengen tal van verenigingen en marktkramers hun waren aan de man. Jaarmarkt Sint-Pieters-Leeuw. In 2014 vond aan de vooravond van de jaarmarkt van Sint-Pieters-Leeuw een optreden plaats met als gasten De Romeo s. Prijskamp boerenpaarden. Naast het bewonderen van de zadelpaarden, pony s, boerenpaarden, schapen, geiten, ezels, pluimvee, konijnen en reisduiven, blijft de prijskamp van de tentoongestelde dieren een publiekstrekker. Pendeldienst. Om de parkeerdruk in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw te verminderen, konden de bezoekers opnieuw gebruik maken van onze pendeldiensten vanuit Zuun, Ruisbroek en Negenmanneke. 136

137 Kersthappening De Leeuwse handelsvereniging RinkRondLeeuw, tal van erkende Leeuwse verenigingen en gespecialiseerde standhouders namen aan deze kersthappening deel en verkochten leuke kerstartikelen, lekkere feesthapjes en verrassende kerstdrankjes. Leeuwse Kerstcorrida Voor de vierde maal vond de loopwedstrijd Leeuwse Kerstcorrida plaats. Dit is een evenement georganiseerd door vzw Renkoekoek in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst, Chiro Snoopy en joggingclub Leeuwerik. De verschillende wedstrijden vinden plaats bij kunstlicht om zo de sfeer van de kerstperiode nog meer te benadrukken. Kerstdorp Kerstdorp. Op vrijdag- 26 en zaterdagavond 27 telkens vanaf 17 uur en zondag 28 december vanaf 11 uur, kon men een bezoekje brengen aan het gezellige Kerstdorp op de parking voor en achter de hoofdbibliotheek. 137

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 29 september 2016 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

Bijgaand presenteren wij u het jaarverslag 2013. Zoals u zal kunnen ontdekken was het een druk en boeiend jaar.

Bijgaand presenteren wij u het jaarverslag 2013. Zoals u zal kunnen ontdekken was het een druk en boeiend jaar. 1 2 Inhoudstafel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 13 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke stand 23 Vreemdelingen 29 Communicatie, informatie en documentatie 31 Archief 35 ICT 37 Personeel

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 23 februari 2017 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 29 oktober 2015 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 30 juni 206 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

Voorwoord 5. Veiligheid 45 Politie (apart jaarverslag) Mobiliteit 47 Maatschappelijke veiligheid 48

Voorwoord 5. Veiligheid 45 Politie (apart jaarverslag) Mobiliteit 47 Maatschappelijke veiligheid 48 1 2 Inhoudstafel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 14 Onthaal 17 Bevolking 18 Burgerlijke stand 23 Vreemdelingen 29 Communicatie, informatie en documentatie 31 Archief 36 ICT 4 Personeel

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 27 april 207 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 30 MAART 2017

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 30 MAART 2017 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 30 MAART 2017 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 23 februari 2017. Goedkeuring.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 29 september 2016 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 22 DECEMBER 2016

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 22 DECEMBER 2016 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 22 DECEMBER 2016 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 24 november 2016. Goedkeuring.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 29 juni 2017 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

Dienstverlening Burgerzaken jaarverslag 2015 1

Dienstverlening Burgerzaken jaarverslag 2015 1 Dienstverlening Burgerzaken jaarverslag 2015 1 Inhoud 1 Afgeleverde documenten aan de inwoners 3 1.1 Rijbewijzen 3 1.2 Reispassen 4 1.3 Identiteitskaarten 5 1.3.1 De elektronische identiteitskaart of eid

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken. Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Burgerzaken Dienst: Burgerzaken Subdienst: Doel van de entiteit De dienst

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 29 oktober 2015 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 26 mei 2016 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

Voorwoord 5. Veiligheid 37 Politie (apart jaarverslag) Maatschappelijke veiligheid 39

Voorwoord 5. Veiligheid 37 Politie (apart jaarverslag) Maatschappelijke veiligheid 39 2 Inhoudstafel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 13 Juridische dienst 15 Dienst Organisatieontwikkeling 17 Onthaal 19 Bevolking 20 Burgerlijke stand 23 Vreemdelingen 26 Communicatie,

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 25 juni 2015 - goedkeuring.

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 JUNI 2015

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 JUNI 2015 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 JUNI 2015 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 28 mei 2015 - goedkeuring.

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 28 APRIL 2016

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 28 APRIL 2016 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 28 APRIL 2016 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 24 maart 2016 - goedkeuring.

Nadere informatie

Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3

Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

gemeenteraad college van burgemeester en schepenen gemeentesecretaris managementteam leefmilieu ruimtelijk beleid werken nutsvoorzieningen

gemeenteraad college van burgemeester en schepenen gemeentesecretaris managementteam leefmilieu ruimtelijk beleid werken nutsvoorzieningen gemeenteraad TOEGEPASTE ORGANISATIESTRUCTUUR (NPS4) matrix pagina 1 van 27 college van burgemeester en schepenen financieel beheerder managementteam VZ veiligheidszaken OZ onderwijszaken VTZ vrijetijdszaken

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

Dienstverlening Burgerzaken jaarverslag 2014

Dienstverlening Burgerzaken jaarverslag 2014 Dienstverlening Burgerzaken jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 AFGELEVERDE DOCUMENTEN AAN DE INWONERS 3 1.1 Rijbewijzen 3 1.2 Reispassen 4 1.3 Identiteitskaarten 5 1. De elektronische identiteitskaart of

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD WOENSDAG 24 MEI 2017

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD WOENSDAG 24 MEI 2017 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD WOENSDAG 24 MEI 2017 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 27 april 2017 - goedkeuring.

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN!

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN! Databank personeelsbezetting Nieuwsflits naar aanleiding van het project databank personeelsbezetting Een vergelijkend onderzoek voor Vlaamse gemeenten Geachte secretaris, Beste medewerker, CC Consult

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 28 mei 2015 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 29 oktober 2015 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

Niet- Totaal LAND VAN HERKOMST MANNEN VROUWEN TOTAAL

Niet- Totaal LAND VAN HERKOMST MANNEN VROUWEN TOTAAL Leven. Burgerzaken A. BEVOLKING TOTALE BEVOLKING Belgen Niet Belgen Totaal Volkstelling 0.0..0.8 0.. 0.8.0 0.. SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING VAN VREEMDE NATIONALITEIT LAND VAN HERKOMST MANNEN VROUWEN

Nadere informatie

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR JAARVERSLAG 2013-20 2014 1) Algemeen 1.1. Krachtens artikel 27 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur dient de beroepsinstantie

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? INFO - HUWELIJK DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt vandaag aan de gemeenteraadscommissie voor gebouwen het masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium voor.

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt vandaag aan de gemeenteraadscommissie voor gebouwen het masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium voor. Perstekst Masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium Het College van Burgemeester en Schepenen stelt vandaag aan de gemeenteraadscommissie voor gebouwen het masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium voor. Het plan

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 APRIL 2010

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 APRIL 2010 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 APRIL 2010 OPENBARE ZITTING 001 Verslag gemeenteraad 01.04.2010 - goedkeuring. Het verslag wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Artikel 1 : Dit reglement is van toepassing voor alle archiefdocumenten die

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen;

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen; Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing. DE RAAD, Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten, gestemd door de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Competentiegerichte functiebeschrijving Administratief medewerk(st)er Burger- en Welzijnszaken. kader X

Competentiegerichte functiebeschrijving Administratief medewerk(st)er Burger- en Welzijnszaken. kader X Competentiegerichte functiebeschrijving Administratief medewerk(st)er Burger- en Welzijnszaken 1. Identificatiegegevens: Functiebenaming: Sector/Dienst: Administratief medewerk(st)er sector Burger- en

Nadere informatie

Organogram Stad Sint-Niklaas (GR )

Organogram Stad Sint-Niklaas (GR ) Ondersteuning Techniek * Dienstverlening * Organogram Stad Sint-Niklaas (GR 18-12-2015) Gemeenteraad Ombudsfunctie Gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen College van burgemeester en schepenen Kabinetten

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

FOCUS "Senioren en het OCMW"

FOCUS Senioren en het OCMW FOCUS "Senioren en het OCMW" Nummer 11 Mei 2015 1. Inleiding In België leeft 15,1% van de bevolking onder de armoededrempel. Dit percentage ligt nog hoger binnen de leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar. 18,4

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Functiekaart. Subdienst:

Functiekaart. Subdienst: Functie Graadnaam: administratief deskundige Functienaam: administratief deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: deskundigen Code: Afdeling: Burger- en welzijnszaken Dienst: Burgerzaken Subdienst:

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK studiedag Een klantgerichte dienstverlening en toch besparen: een haalbare kaart? Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK INSTITUTE vzw Studiedag Een klantgerichte dienstverlening

Nadere informatie

Opendeurdag zaterdag 13 december 2014

Opendeurdag zaterdag 13 december 2014 Gemeente en OCMW werken voortaan samen in het Administratief Centrum Opendeurdag zaterdag 13 december 2014 OCMW Lummen Inhoudstafel Voorwoord 3 Administratief Centrum 4 Verdieping 0 - Onthaal 6 Verdieping

Nadere informatie

De dienst Demografie van de Stad Brussel bestaat uit verschillende diensten zoals bevolking, burgerlijke stand, het strafregister,...

De dienst Demografie van de Stad Brussel bestaat uit verschillende diensten zoals bevolking, burgerlijke stand, het strafregister,... Diensten van De dienst van de Stad Brussel bestaat uit verschillende diensten zoals bevolking, burgerlijke stand, het strafregister,... Bevolking bevolkingbrussel@brucity.be Adreswijziging adreswijziging@brucity.be

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 SEPTEMBER 2008 OPENBARE ZITTING 001 Verslag gemeenteraad 28.08.2008. Het verslag wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

Gemeenteraad M.T. College van burgemeester en schepenen M.T. VRIJE TIJD RUIMTE ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORGANISATIE MOBILITEIT ECONOMIE M.T.

Gemeenteraad M.T. College van burgemeester en schepenen M.T. VRIJE TIJD RUIMTE ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORGANISATIE MOBILITEIT ECONOMIE M.T. Gemeenteraad Globaal overzicht College van burgemeester en schepenen Burgemeester (1) Financieel beheerder ONDER- STEUNING VRIJE TIJD RUIMTE WELZIJN VEILIGHEID COMMUNICATIE & ONTHAAL ICT PERSONEEL CENTRALE

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Functiebenaming : Administratief assistent

Functiebenaming : Administratief assistent AANWERVING ADMINISTRATIEF ASSISTENT D1-D3 GESUBSIDIEERD CONTRACT 3 maanden, eventueel verlengbaar Dienst Burgerzaken GEMEENTE LINTER ALGEMEEN Functiebenaming : Administratief assistent Categorie: voltijds

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 JUNI 2009

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 JUNI 2009 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 JUNI 2009 OPENBARE ZITTING 001 Verslag gemeenteraad 28.05.2009 - goedkeuring. Het verslag wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

SELECTIE FUNCTIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER CEL BEVOLKING. Organogram. CBS. financieel beheerder. gemeentesecretaris

SELECTIE FUNCTIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER CEL BEVOLKING. Organogram. CBS. financieel beheerder. gemeentesecretaris SELECTIE FUNCTIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER CEL BEVOLKING Organogram. GR CBS financieel beheerder gemeentesecretaris Financiële dienst Afdeling interne zaken Afdeling burgergerichte zaken Afdeling technische

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 OPENBARE ZITTING Mededelingen i.v.m. de dienstjaarrekening 2011 van het OCMW en afstand van mandaat in raad van OCMW Pierre Devos en Els Verbrugghe. 1. Akteneming

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 431 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 23 oktober 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het protocol bij de overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Samenwerken, integreren of inkantelen? De praktijkervaring van de archiefdienst Beveren. Carine Goossens archivaris WAP 21 maart 2016

Samenwerken, integreren of inkantelen? De praktijkervaring van de archiefdienst Beveren. Carine Goossens archivaris WAP 21 maart 2016 Samenwerken, integreren of inkantelen? De praktijkervaring van de archiefdienst Beveren Carine Goossens archivaris WAP 21 maart 2016 Inhoud 1. Voorstelling Beveren: gemeente en OCMW 2. Aanleiding: EVI,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v)

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Graad Beleidsmedewerker (m/v) Functietitel Beleidsmedewerker Financiën (m/v) financieel adviseur Doelstelling van de functie Als beleidsmedewerker financiën

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Burgerzaken).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Burgerzaken). Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Burgerzaken Subdienst:

Nadere informatie

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK Overzicht besluiten van de gemeenteraad Zitting van 30 april 2014 LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK 1. de dagorden met bijlagen werden via elektronische weg overgemaakt aan de raadsleden en bekend gemaakt

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Administratief personeel Functietitel: Administratief medewerker Afdeling: Algemene zaken Dienst: Burgerzaken 2. Positionering in

Nadere informatie

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart.

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart. Brussel, 14 juni 2007 Aan het College van Burgemeester en Schepenen Alg. Dir. Instellingen en Bevolking Dienst Vreemdelingenzaken Uw kenmerk: Ons kenmerk : III21/724.68/3835/07 Contactpersoon : Ghislain

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 23 februari 2017 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek 5. Verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit 1 5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek Sinds het ontstaan van het Koninkrijk stijgt het aantal vreemdelingen dat Belg wordt

Nadere informatie

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg.

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 818 van ELS ROBEYNS datum: 13 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zorginspectie - Gehandicaptenzorg Graag informeer ik hierbij

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie