Ik wil u allen welkom heten op het derde Maatschappelijk Congres van VluchtelingenWerk Nederland.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik wil u allen welkom heten op het derde Maatschappelijk Congres van VluchtelingenWerk Nederland."

Transcriptie

1 Dames en heren, Ik wil u allen welkom heten op het derde Maatschappelijk Congres van VluchtelingenWerk Nederland. Omdat de gemeenteraadverkiezingen niet ver meer weg zijn, focussen we dit jaar vooral op vluchtelingenbeleid in gemeenten. Ik ben mede namens het landelijk bestuur dan ook blij met de aanwezigheid vandaag van gemeentelijke functionarissen, mensen van organisaties waar we landelijk en regionaal mee samenwerken. En uiteraard medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk uit het hele land. Ook ben blij met onze keynotespeakers: Pieter Winsemius, en later vandaag Hans Spekman én een column van Prem Radhakishun. De aankomende gemeenteraadsverkiezingen zijn een perfect moment om de toekomst van vluchtelingen in uw gemeente veilig te stellen en hen te helpen echt mee te doen in de samenleving. Gemeenten spelen namelijk een belangrijke rol in de uitvoering van het Vluchtelingenverdrag. Moet uw gemeente investeren in een goede start voor vluchtelingen? Is dat nuttig en noodzakelijk? Ja! En dat vind ik niet alleen; maar dat wist u misschien nog niet u vindt dat ook! Dat hebben we onderzocht in onze IntegratieBarometer Bijna alle gemeenten zien de noodzaak vluchtelingen te begeleiden bij hun integratie in onze complexe maatschappij. Wel bleek uit dit onderzoek dat lokale politici zich zorgen maken of die ondersteuning in de toekomst nog kan worden geboden. De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn een geschikt moment om deze zorgen om te zetten in vertrouwen; om concreet beleid te maken om de positie van vluchtelingen in de toekomst te versterken. Vluchtelingen? Wie zijn dat ook alweer? Waarom zijn ze hier? Ik denk dat ik u niet hoef uit te leggen dat dit mensen zijn die familie, vrienden, huis en haard moesten achterlaten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. Ze waren hun leven niet meer zeker. Kijk nog even naar deze foto's uit onze campagne, waaruit blijkt dat je niet aan iemands gezicht kunt zien dat hij of zij vluchteling is. Waarom wil ik bij de term vluchteling stilstaan. Als wij steeds vaker moeten uitleggen wat het betekent om vluchteling te zijn, dan geldt dat vast ook voor u. U moet tenslotte uw beleid verantwoorden aan de inwoners van uw gemeente.

2 Ik maak me grote zorgen over het draagvlak voor vluchtelingen. Het lijkt inmiddels of de term vluchteling synoniem staat voor gelukszoekers of profiteurs, terwijl vluchtelingen initiatiefrijke overlevers zijn! Vroeger kwam het voor dat de fanfare uitrukte als er een vluchteling in een gemeente kwam wonen, maar nu stuiten vluchtelingen soms op verzet én moeten vrijwilligers van VluchtelingenWerk uitrukken om een buurt voor te bereiden om de komst van een gezin goed te laten verlopen. Als ik vertel dat we vluchtelingen op weg helpen, krijgen wij en waarschijnlijk ook u al snel te horen dat veel Nederlanders het moeilijk hebben en dat onze aandacht naar die groep moet gaan. Ja, natuurlijk zie ik ook dat veel Nederlanders het moeilijk hebben en daar moet ook zeker aandacht voor zijn. Maar laten we ons even verplaatsen in de vluchteling en alles wat hij of zij heeft moeten de doorstaan. Gruwelijkheden en soms zelfs marteling. En slechts enkele duizenden van die vluchtelingen mogen een veilig en nieuw bestaan in Nederland opbouwen. Daar kunnen ze wel wat hulp bij gebruiken. Die ondersteuning is ook hard nodig. Om dat te laten zien, stuurden onze collega's in Noord Nederland een aantal gemeenteraadsleden een brief. Een brief in het Farsi. Of ze even dít wilden regelen, aan dát hadden gedacht, of ze zús niet waren vergeten en ook graag binnen de gestelde termijn wilden reageren. Er kon om gelachen worden, maar de boodschap was glashelder: zonder ondersteuning red je het niet. Ook niet in Nederland. Wethouder Andrée van Es van Amsterdam maakte vorig jaar op dit congres heel duidelijk hoe complex de Nederlandse samenleving is, hoeveel een vluchteling moet regelen, en hoe belangrijk maatschappelijke begeleiding daarbij is. Ze typeerde het als volgt: Een vluchteling die naar een gemeente wordt uitgeplaatst heeft meer contact met de gemeente en andere instanties dan een gemiddelde inwoner in twintig jaar. VluchtelingenWerk is vaak de luis in de pels van het overheidsbeleid op het gebied van asiel en integratie. Maar laat ik hier nu eens nu complimenten uitdelen. Ondanks al onze zorgen over de asielprocedure zijn er gelukkig ook veel asielzoekers die al binnen de 8-daagse procedure een positieve beslissing krijgen op hun asielaanvraag. En compliment twee: als iemand mag blijven, is de periode die een vluchteling in een asielzoekerscentrum moet wachten op een woning korter dan in het verleden. Allemaal zeer positief. Toch hebben deze positieve ontwikkelingen een negatieve uitwerking in de

3 gemeenten. Het kan namelijk zo zijn dat iemand die vandaag asiel aanvraagt over vier maanden bij u op de stoep staat. Hij of zij spreekt dan nog vrijwel geen woord Nederlands, maar moet wel zo snel mogelijk meedoen. Terwijl de Rijksbijdrage aan gemeenten om een vluchteling maatschappelijk te begeleiden wordt verlaagd, wordt het beroep dat op deze begeleiding wordt gedaan groter en groter. We zien in de praktijk dat onze vrijwilligers steeds meer taken krijgen en het werk als zwaarder ervaren. Het is eigenlijk gek. Decennia lang heeft de begeleiding van vluchtelingen niet ter discussie gestaan. Maar nu met alle decentralisaties die op het bordje van gemeenten komen plus alle bezuinigingen die boven de markt hangen, blijkt uit enquêtes onder gemeenten dat veel gemeenten nu al fors bezuinigen op de uitgaven voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening, inclusief VluchtelingenWerk. Hoe gemeenten met vluchtelingen omgaan, blijkt in de praktijk heel verschillend te zijn. Word je als vluchteling uitgeplaatst naar gemeente A dan krijg je goede begeleiding, terwijl je in gemeente B onder het mom van eigen verantwoordelijkheid (of tegenwoordig: participatiemaatschappij ) bijna volledig aan je lot wordt overgelaten. In gemeente A worden je inrichtingskosten omgezet in een gift en in gemeente B wordt je jarenlang maximaal op je bijstand gekort. Gemeente A probeert je serieus naar werk te begeleiden, en gemeente B laat zich afschrikken door jouw taalachterstand en laat je in de bijstand verpieteren. In Brabant sprak ik laatst een vrijwilliger van Afghaanse afkomst. Enkele familieleden van haar waren in andere gemeenten gehuisvest. Zij vertelde dat al haar familieleden met andere regels te maken hadden. Ze waren allemaal in Nederland, maar hadden het gevoel alsof ze in verschillende landen met verschillende wetten waren terechtgekomen. Dit toont aan dat volstrekte willekeur in onze omgang met vluchtelingen op de loer ligt euro per vluchteling krijgen gemeenten vanaf 2014 voor maatschappelijke begeleiding. Wij zullen in Den Haag het belang van maatschappelijke begeleiding blijven benadrukken. Zolang de Rijksoverheid dit bedrag niet verhoogt, vraag ik u het bedrag aan te vullen. Zo krijgen vluchtelingen een start die ze verdienen. En ik weet dat u bij deze investering in vluchtelingen op termijn ook baat heeft. Gemeenten krijgen er vooral taken bij, maar er is er ook eentje afgegaan. Inburgering. Dat is nu de eigen verantwoordelijkheid van vluchtelingen. Dat klinkt heel stoer en voor bijvoorbeeld hoog opgeleide Syriërs is het wellicht geen probleem. Maar elke dag zien wij in praktijk dat wanneer je hier net

4 bent, de taal nog niet machtig bent, dat begeleiding bij inburgering hard nodig is. We zien dat het nu niet goed gaat: mensen die reeds in maart hun verblijfsvergunning hebben ontvangen, hebben steeds nog geen brief over hun inburgering van DUO gekregen. Daardoor kunnen ze nog geen lening voor hun inburgering aanvragen en feitelijk dus niet starten. Haal je de inburgeringstermijn niet, dan krijg je een boete van 1250 euro. Veel gemeenten trekken dus hun handen af van de inburgering. VluchtelingenWerk voelde zich genoodzaakt om in dit gat te springen. Vanuit onze kennis en ervaring met vluchtelingen denken we dat wij een béter programma kunnen aanbieden met naast de taalles een koppeling aan een taalcoach. Niet met alleen e-learning, maar gewoon klassikaal van mens tot mens. Niet iedereen op één hoop, maar maatwerk per persoon. Niet één ochtend in de twee weken, maar een intensief programma. Vorige maand deed minister Asscher van Sociale Zaken de aftrap van ons nieuwe project Startbaan, waarmee we 600 vluchtelingen aan een baan gaan helpen. Daar sprak hij onder meer met Firaz, een arts uit Irak. Om hem in een klasje te zetten met analfabeten zou niet goed zijn. Samen met VluchtelingenWerk organiseerde hij een maatwerkoplossing, vond zelf via Facebook een taalcoach, haalde al snel zijn inburgeringsexamen, mocht studeren met behoud van uitkering en loopt nu co-schappen in een ziekenhuis. Gelukkig ziet het er naar uit dat we uit de crisis aan het opkrabbelen zijn. Dat is ook heel belangrijk voor vluchtelingen, want in deze crisis is overduidelijk geworden dat vluchtelingen een van de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt zijn. De arbeidsparticipatie van vluchtelingen is al heel laag. Onder autochtone Nederlanders heeft 65 procent een baan, onder vluchtelingen is dat slechts 36 procent. Omdat vluchtelingen veelal werken (en werkten) met tijdelijke of flexibele contracten, vlogen ze er als eerste uit. Terwijl werk erg belangrijk is voor vluchtelingen. Het geeft een gevoel van eigen waarde, ze horen erbij, en kunnen iets terugdoen. Ondanks de krappe arbeidsmarkt wil VluchtelingenWerk kansen creëren voor vluchtelingen. Daarom zijn we gestart met een aantal nieuwe projecten om vluchtelingen aan het werk te krijgen. We hopen dat we ook op u kunnen rekenen door vluchtelingen ruimte te bieden een opleiding, leer/werktraject of stage te doen. En liever nog: leer-werkplaatsen bieden of vluchtelingen in dienst te nemen. Vandaag gaan we in de workshops in op een aantal belangrijke zaken rond vluchtelingen die zich afspelen binnen gemeentegrenzen. Gemeentelijk

5 vluchtelingenbeleid, arbeidsparticipatie, maar ook wat we kunnen betekenen voor uitgeprocedeerde asielzoekers, en hoe om te gaan met integratieproblematiek rond Somalische vluchtelingen. Het is daarbij absoluut niet de bedoeling dat de mensen van VluchtelingenWerk en de uitgenodigde sprekers en deskundigen alleen maar gaan zenden; we willen ook vooral van u horen wat uw ervaringen en oplossingen zijn. Dus laat van u horen! Uw ervaringen en ideeën nemen we mee in onze individuele begeleiding aan vluchtelingen, maar ook in onze collectieve belangenbehartiging in Den Haag. Vanuit elke workshop behandelen we in de laatste plenaire sessie een stelling. Iedereen krijgt dan een stemkastje en dan gaan we zien hoe de vlag erbij staat. Hopelijk zijn we aan het einde van de dag helemaal geïnspireerd en vol energie om ons in te zetten voor de vluchtelingen die bescherming in ons land hebben gekregen. Ik wens u een goed en inspirerend congres toe. Dorine Manson Algemeen directeur VluchtelingenWerk Nederland

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Eigen Kracht-conferenties: ook bij (huur)schulden

Eigen Kracht-conferenties: ook bij (huur)schulden Eigen Kracht-conferenties: ook bij (huur)schulden Een Eigen Kracht-conferentie is snel geregeld en kan daardoor een preventieve en effectieve uitwerking hebben Inhoud 2 Rob van Pagée, Eigen Kracht Centrale

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

WAT IS EEN VLUCHTELING?

WAT IS EEN VLUCHTELING? WAT IS EEN VLUCHTELING? 4 5 7 13 19 23 27 28 30 INHOUD Voorwoord Inleiding Welke mensen op de vlucht worden beschermd? Asielzoeker of vluchteling? Erkend als vluchteling: wat nu? Geen recht op bescherming:

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Ik Dit is vóél de title me van Nederlander een nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Inhoud

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Welke zorg kunt u ontvangen als genezing niet meer mogelijk is? Palliatieve zorg is de zorg, die u ontvangt wanneer u ongeneeslijk ziek bent. Het is gespecialiseerde

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten?

Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten? Kunnen we dat niet aan overlaten? foto: Facilicom Vrijwilligerswerk staat prominent op de agenda van politiek en beleid. Vooral in het gemeentelijk zorg en welzijnsbeleid zijn de verwachtingen van de inzet

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Het Openbaar Bestuur is te belangrijk om aan juristen over te laten

Het Openbaar Bestuur is te belangrijk om aan juristen over te laten Het Openbaar Bestuur is te belangrijk om aan juristen over te laten Lezing voor Slotcongres Beter en Concreter 25 maart 2015, Utrecht Jacques Wallage De Raad voor het openbaar bestuur heeft geadviseerd

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Thuis in de gemeente

Thuis in de gemeente Thuis in de gemeente Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen Hanneke van Lieshout Mieke Cardol ISBN 978-94-6122-142-1 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken 1 54 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken Nellie Verhoef Nellie Verhoef Faculteit Gedragswetenschappen, instituut ELAN Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE

Nadere informatie