Celtic Magazine. Van jacht tot Bryn Glas. Van jacht tot Bryn Glas. Bryn Glas. Cecile Corbel. Pijlpunttyperingen. 10 Keltische boogschutters

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Celtic Magazine. Van jacht tot Bryn Glas. Van jacht tot Bryn Glas. Bryn Glas. Cecile Corbel. Pijlpunttyperingen. 10 Keltische boogschutters"

Transcriptie

1 Celtic Magazine Van jacht tot Bryn Glas Van jacht tot Bryn Glas 10 Keltische boogschutters Bryn Glas Cecile Corbel Pijlpunttyperingen

2 Pictische boogschutters Cecile Corbel De middeleeuwse jacht Pijlpunttypering Glyndwr Abe de verteller Boog van de maand De laatste eeuw van de boogschutter Wist u dat? / zie ook: Er is weinig bekend over boogschieten bij de Kelten jdens de Hallsta en La Tèneperiode, waarvan wordt verondersteld dat zij een voorliefde hadden voor speerwerpen. Het is onwaarschijnlijk dat de Kelten aan het Europese vasteland niet bekend waren met de boog. Er is echter vrijwel geen bewijs in a eeldingen of geschri en teruggevonden, alleen enkele vermeldingen in La jnse geschri en. Het is bekend dat de Romeinen, die een deel van het Kel sche land veroverden, de voorkeur gaven aan de Oost-Europese en Azia sche recurveboog in de Noord-Europese longbow. Daarom is het onwaarschijnlijk dat de vroege Kelten geen gebruik maakten van de boog. In latere periode herintroduceerden de Vikingen de boog in Ierland. De Picten beeldden op hun staande stenen bogen en vermoedelijke kruisbogen af. De longbow van de Welshmen werd door de Engelsen overgenomen en staat nu ten onrechte vaak als Engelse longbow bekend. In dit magazine stellen we boogschieten centraal, waardoor we een blik kunnen werpen op verschillende momenten toen de boog bovenal een uitkomst bood.

3 Eeuwenlange tochten door het oneindige Franse landschap. Die honderdjarige oorlog werd niet alleen door Fransen en Engelsen uitgevochten, een grote hoeveelheid Kel sche huursoldaten mocht de overtocht wagen om het geschil tussen beide grootmachten te beslechten. Schotland had al vanaf 1295 de Auld Alliance met Frankrijk. Veel Schotse edelen gingen zelf met hun gevolg naar Frankrijk om een kruistocht tegen deze gemeenschappelijke vijand te ondernemen. En deze keer had Frankrijk het nodig, de Fransen werden zonder hun kruisbogen uit Genua en pieken uit Schotland vrijwel van het slagveld geveegd. Om zoveel oorlog te kunnen voeren had Engeland mensen nodig die het harde werk tegen een gering bedrag zouden uitvoeren. Hiervoor leende het pas veroverde koninkrijk van Wales zich goed. De Welshmen stonden bekend om hun uitmuntende boogschu ers en zo kwam het dat een handvol Welsh longbowmen in het Franse landschap marcheerde. Een handvol tegenover één van de mach gste landen van Europa. De voorraadwagens waren leeg en de wil om terug naar huis te keren was groot. Maar de Engelsen hadden geldgebrek en Welshmen zijn goedkoop. 3

4 Pictische boogschutters Pictische bogen Er zijn weinig aanwijzingen voor Kel sche bogen in het eerste millennium na Christus.. De meest concrete komen uit een hoek waar men ze niet zo verwachten. De Picten, een volk waarover vrijwel niets bekend is, blijken ons meer over dit onderwerp te kunnen vertellen. Er zijn verschillende aanwijzingen dat de Picten gebruik maakten van de boog. De primaire bronnen om een beeld te krijgen van de Pic sche bogen zijn archeologische opgravingen van Pic sche voorwerpen en a eeldingen die op stenen zijn gegraveerd, vaak door de Picten zelf. Secundair zijn de geschreven bronnen van het oude Ierland en van de Romeinen. Deze geschreven bronnen zijn voornamelijk door de vijanden van de Picten opgeschreven en berusten regelma g op propaganda. De Pic sche kunst en staande stenen spreken boekdelen over het leven van de Picten, hun klederdracht, hun uiterlijk, voorwerpen en wat ze belangrijk vonden. Net als de rest van de Kel sche cultuur hadden de Picten een sterke natuurreligie, deze werd tussen de 5de en 7de eeuw geleidelijk vervangen door het christendom. De stenen laten zien dat beide religies naast elkaar werden beleden en tonen vaak zowel christelijke als heidense mo even. De Pic sche klederdracht verschilde niet veel van die van hun Ierse buren en mogelijk lijkt deze weer op de klederdracht die de andere Kel sche stammen op de Britse eilanden droegen. Archeologisch onderzoek wijst uit dat de Picten een hoogontwikkelde beschaving hadden, die zelfs watermolens kende en een typerende kunsts jl had. Omdat kunst secundair is voor een samenleving kan deze slechts ontstaan als alle primaire behoe en vervuld zijn. De bogen op de Pic sche stenen komen in twee varia es voor, ze zijn in dezelfde kunsts jl gemaakt en zijn logischerwijs afgeleid van exemplaren die in de Pic sche gemeenschap werden gebruikt. Opvallend is dat bij bijna elke a eelding de boog vanuit een geknielde houding wordt gebruikt. We zien deze gewoonte ook terug bij de Griekse vaasschilderingen van Scythische boogschu ers. Mogelijk hee de houding te maken met het feit dat al deze boogschu ers lijken te jagen op dieren en zi en ze verdekt opgesteld om hun prooi te beschieten. Omdat op veel Pic sche stenen jachtscènes zijn te zien, wordt er ook wel gedacht dat de Pic sche jacht een ritueel karakter had. De steen van Glenferness De steen van Glenferness toont aan de voorkant twee personen, mogelijk een man en een vrouw die zich in duidelijk rela onele sferen begeven. Op de achterkant is boven een Pic sch beest zichtbaar, waarschijnlijk een mythisch wezen uit de Andere Wereld en geen afspiegeling van een bestaand beest. Hieronder is een v-vorm afgebeeld, zoals vrijwel al jd in combina e met een maansikkel. Onder dit symbool staat de z-vorm met dubbele discus en daaronder weer een Pic sch beest. Links boven zit een boogschu er in een geknielde houding. Hij wordt geassisteerd door een jachthond en het is aannemelijk dat het hierbij om een jach afereel gaat. Meigle 10 De Meigle 10 steen is helaas verloren gegaan, maar is verscheidene malen nagetekend. Hij maakte waarschijnlijk deel uit van een sarcofaag. Er stond een wagen op die door twee paarden werd aangedreven. Rechts een man aangevallen, waarschijnlijk door een wolf. Aan de linkerkant zat een boogschu er in geknielde houding. Hij had zijn arm voor de boog zi en, waardoor de pijl niet zichtbaar was. Mogelijk was deze boog een kruisboog, zoals op verschillende andere stenen staat afgebeeld. De steen van Drosten De steen van Drosten ligt tegenwoordig in het kleine museum van St Vigeans bij Arbroath. Deze Pic sche steen is uniek vanwege zijn Hiberno-Saksische inscrip es. Helaas ontbreken er een aantal le ers en woorden, waardoor we niet kunnen vaststellen wat er stond. In de tekst zien we de naam Drust, deze is veel voorkomend en opvallend genoeg consistent met de Pic sche naam die in de Annalen van Ulster voorkomt. Waarschijnlijk gaat het hierbij over Talorgan, zoon van Drust, koning van Atholl (Talorggan mac Drostain) die in 739 n.chr. is geëxecuteerd en verdronken. De symbolen op de steen zijn een dubbele discus met z-vorm, een vaak voorkomend teken, een maansikkel en een spiegel. Onder deze symbolen is een jach afereel afgebeeld. Gemzen, beren, zwijnen, de zalm en de adelaar zijn zichtbaar. In de hoek links onder zit een man in een brat (grote mantel) die vanuit een geknielde houding een boog hanteert. Opvallend genoeg lijkt het wel alsof de boog een onderlade hee en dat het hierbij om een kruisboog gaat. De steen van Shandwick Een ander voorbeeld van een mogelijke kruisboog staat op de achterkant van de steen van Shandwick. Deze steen toont een grote hoeveelheid a eeldingen en als we ervan uitgaan dat de dubbele discus een heraldische betekenis had, dan is deze steen een stamboom. Het is slechts gissen naar de betekenis van de Pic sche symbolen, dus we richten ons op de wat minder mysterieuze a eeldingen van de steen. De steen gee ook een jachtscène weer en aangezien hij overeenkomsten hee met laatmiddeleeuwse jach aferelen, is het mogelijk dat de jacht voor de adel bedoeld was. Op de a eelding zijn diverse ruiters, gewapend met speren zichtbaar. 4

5 Er zijn veel dieren op de steen afgebeeld en dit biedt inzicht in de dieren die rond deze jd in Schotland leefden en belangrijk waren in de Pic sche samenleving. Herten, wilde koeien, varkens, een adelaar, wilde zwijnen, wilde ka en, een watervogel en een jachthond zijn op de a eelding zichtbaar. De naakte mannen die aan de linkerkant van de steen elkaar met schild en zwaard bevechten, vertonen waarschijnlijk een mythologisch ritueel/duel. Rechtsonder zit weer een man in een brat, ook hier knielt hij en de a eelding lijkt sterk op die van de steen van Drosten. Aan de boog is een onderlade zichtbaar en alles wijst hierbij op een kruisboog. De armen van de boogschu er zijn apart van de onderlade zichtbaar, dus de onderlade kan niet een onzorgvuldig gemaakte arm zijn. De kans is klein dat het een slordigheid is van de beeldhouwer, de beide a eeldingen zijn verder erg gedetailleerd en kunnen alleen zijn gemaakt door vakmensen. De andere bogen zijn met pijlen afgebeeld, maar die zien er anders uit dan de onderlade op de stenen van Shandwick en Drosten. De steen van Aberlemno Opvallend genoeg wordt alleen op de steen van Aberlemno de boog met oorlog verbonden. Op deze steen is een krijgstafereel zichtbaar, die veel vertelt over Pictische oorlogvoering. Er staan vijf krijgers te paard afgebeeld, een paar daarvan dragen spangenhelmen met een neusstuk. De paarden dragen een deken, maar er is geen bewijs dat de Picten gebruik maakten van stijgbeugels. Naast de cavalerie wordt er een krijger met een speer afgebeeld, Hij staat waarschijnlijk naast twee boogschutters, die hun bogen omhoog lijken te richten. De boogschutters dragen een lange tuniek die ook wel léine wordt genoemd, deze tuniek is typerend voor de Keltische klederdracht op de Britse eilanden. De boogschutters maken geen gebruik vaan kruisbogen, ook zitten ze niet in de geknielde houding die de jagers op de andere afbeeldingen aannemen. Deze steen bewijst dat de boog in de Pictische samenleving niet alleen voor de jacht werd gebruikt, maar ook voor de oorlog. Pic sche tekens Wanneer we naar de Pic sche symboliek kijken, komen verschillende tekens voor die verband kunnen hebben met boogschieten. De v-vorm wordt vrijwel al jd afgebeeld in combina e met een maansikkel, behalve op de Migvie-steen waar hij voorkomt met een boog, die misschien een varia e is van de sikkel. Hij wordt bijvoorbeeld geïnterpreteerd als een gebroken pijl of de opkomst of ondergang van de zon of de maan. De z-vorm is gevonden met een slang, een dubbele discus en een onderbroken rechthoek en wordt gezien als een gebroken speer van de dood of misschien van dapperheid. Mogelijk was niet het zwaard, maar de speer het belangrijkste wapen van de Picten en dan zou een gebroken speer betekenen dat een krijger dood is, of dat hij zelf veel mensen hee gedood. Ook kan de z-vorm een bliksemflits zijn, een symbool voor een god als Taranis, de god van de donder, of een heraldische betekenis hebben. De ges leerde pijl en boog komen maar één keer op een Pic sche steen voor, bij de Congash Farm vlakbij Grantown on Spey, en zijn ook wel geïnterpreteerd als een helm met een versierd neusstuk. Het moet mogelijk geen van beide voorstellen. De andere steen die bij Congash staat, is getekend met een z-vorm met dubbele discus, mogelijk hebben deze twee symbolen iets met elkaar te maken. De maansikkel is een vaak voorkomend teken dat meestal rijkelijk versierd is. De sikkel is het vaakst afgebeelde Pic sche symbool dat in 80% voorkomt in combina e met de v-vorm. Waarschijnlijk had het dus een zeer belangrijke waarde. Er is ook een sikkel op een plakkaat dat nu helaas verloren is, afgebeeld in combina e met een v- en een z-vorm. Hij staat mogelijk voor de maan zelf of het hemelgewelf, maar als men de v-vorm interpreteert als een gebroken pijl, kan de maansikkel ook als boog geïnterpreteerd worden. De dubbele discus is een rela ef gewoon symbool dat in 70 % van de gevallen is afgebeeld in combina e met een z-vorm. Er werd gedacht dat het een torque symboliseerde, maar dit sieraad zou eerder in een soort c-vorm worden afgebeeld. Bovendien zijn soortgelijke symbolen in geheel Kel sch Europa gevonden in een religieuze context. Mogelijk was het een teken voor de connec e tussen leven en dood of voor een huwelijk tussen twee families. Al zijn de betekenissen van deze symbolen verre van duidelijk, ze komen overal in de Pic sche cultuur voor. Ook zilveren en bronzen armbanden vertonen duidelijk deze decora es. Mogelijk stonden ze voor een koningshuis of voor een koning, maar bij deze theorie kunnen vraagtekens worden gezet aangezien ze zo wijdverspreid voorkomen. 5

6 Archeologische vondsten Hoewel de meeste Pic sche stenen lijken te wijzen op bogen voor de jacht, tonen verschillende pijlpunten die niet voor de jacht zijn bedoeld. Er zijn verschillende Bodkinpijlpunten teruggevonden, die in de middeleeuwen typerend voor de oorlog waren. Ook is er in Dumbarton een brandende pijlpunt gevonden, waarin een kooltje gelegd kon worden voor het afschieten. Deze werd met name in belegeringen gebruikt. Helaas zijn er geen Pic sche bogen teruggevonden, maar de a eeldingen op de stenen tonen dat er waarschijnlijk van zowel de gewone boog als van een soort kruisboog gebruikt gemaakt werd. Zilveren plaatjes, waarschijnlijk maakten deze plaatjes deel uit van een ke ng of een kunstobject. Zilveren Pic sche armband. Een aantal van dergelijke armbanden zijn in het noorden en oosten van Schotland teruggevonden. Opvallend zijn de graveringen in de typisch Pic sche kunsts jl. Tegenwoordig maken ze deel uit van The Na onal Museum of Scotland. 6

7 Een Bretonse met de stem van een engel. Ze betoverde het Japanse publiek en speelt zelfs interna onaal in musicals. Toch is ze nog al jd zichzelf, de Cecile die we vanaf het begin al kennen. In Nederland groeit het aantal mensen dat geïnteresseerd is in de Kel sche cultuur. Is dit in Frankrijk ook zo? Hoe kan je dit merken? Wat is hiervan een mogelijke oorzaak? Bretons-Kel sche muziek wordt niet vaak op Franse radio s of televisiezenders afgespeeld, maar de Kel sche cultuur is nog steeds populair: in de zomer gaan veel mensen naar de belangrijkste Kel sche fes vals in Bretagne. Ook Franse jongeren die geïnteresseerd zijn in fantasy, gothic en middeleeuwen zijn vaak ook geïnteresseerd in de Kel sche cultuur. Kun je jezelf kort even voorstellen? Ik ben een Frans-Kel sche harpist en zangeres. Ik ben in 1980 in Bretagne geboren. Dit deel van Frankrijk hee een sterk, Kel sch culturele erfgoed en het inspireert mijn muziek erg. Hoe ben je je muzikale carrière gestart? Ik werd verliefd op de Kel sche harp toen ik 15 was. Ik begon met het spelen in Bretonse en Ierse bands in Parijs, in de Ierse pubs van Montparnasse Ik heb ook als straatmuzikant gespeeld. Mijn eerste CD Harpe cel que et chants du monde (Kel sche harp en wereldliederen) werd in 2005 uitgebracht onder het label Kel a Musique. Daarna bracht ik Songbook 1 in 2006 en Songboek vol2 in 2008 uit. Ik heb geluk gehad dat ik met mijn muzikanten kon spelen op veel fes vals en gelegenheden in Frankrijk en Europa, maar ook in de VS, Australië, Birma, Zuid-Amerika en Japan.. Bran Music Cecile Corbel Je hebt verschillende keren in Japan opgetreden. Was daar interesse in westerse folk muziek? Hoe verschilt het Japanse publiek van het westerse publiek? Dankzij de Ghibli studio kon ik 50 dagen lang, in de zomer van 2010, meedoen aan de promo ecampagne van de film Karigurashi no Arrie y in Japan. Het was een ongelooflijke manier om dit land te ontdekken: we bezochten 13 steden en ik heb de telsong Arriety s song vaak in bioscopen en TV-programma s gespeeld. Met mijn band heb ik ook in Tokyo opgetreden en op het fes val Rock in Japan. We hebben geweldige herinneringen aan deze tour! Er zijn foto s van te zien op mijn website, com. Het Japanse publiek is geweldig. Ze kennen Kel sche muziek zeer goed, met name de Ierse tradi onele muziek. Ze kenden niet veel Bretonse muziek, dus ik was trots om een nederige ambassadeur van mijn regio te zijn! Hoe zou je je eigen muzieks jl typeren? Ik speel Kel sche pop-folk muziek. Ik componeer mijn eigen stukken, geïnspireerd door Kel sche muziek. Bretagne hee een sterke Kel sche achtergrond en veel tradi onele muziek, die me erg inspireren bij het schrijven. Landschappen, steden, tradi onele verhalen en liederen zijn zeer inspirerend voor een ar est uit dit gedeelte van Frankrijk. Ik denk dat je het tradi onele muziek voor de 20ste eeuw zou kunnen noemen. Je neemt deel aan zowel de rock opera Anne de Bretagne als aan de Excalibur Show. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen van deze shows? Deze shows zijn projecten van Alan Simon, een Bretonse muzikant en componist. Het zijn grote shows met muziek, verhalen, dansers, vuurwerk etc.. Ik heb aan beide meegedaan, samen met veel andere ar esten. Anne de Bretagne vertelt het verhaal van Anne van Bretagne, hertogin van Bretagne en koningin van Frankrijk ( ). Zij was een ongelofelijke dame. Ik vind het erg leuk aan deze show mee te doen. We touren door Bretagne in november Zie: h p://www.annavreizh.com Excalibur is gebaseerd op de Arthurlegende. In 2011 is er een tour gepland in Duitsland. Zie: h p://www.excalibur-show.com 7

8 Wat zijn je plannen en wensen voor de toekomst? Ik ben nu bezig om te componeren en op te nemen voor mijn nieuwe album, dat in de lente van 2011 uitkomt. Er staan ook een aantal nieuwe concerten gepland in Europa, onder andere een tour in Duitsland, een fes val in de VS en nog meer. Is er iets wat je met je muziek zou willen overbrengen? Ik vind verhalen vertellen erg leuk. Ik noem mezelf een troubadour: ik houd ervan verhalen te zingen en te vertellen. Veel van mijn liedjes zijn geïnspireerd door mythologie of sprookjes. Ik hoop dat het publiek met deze stukken mee kunnen reizen en dromen. Zijn er in Bretagne Kel sche helden als William Wallace en Owain Glyndwr? Ik denk dat Anne de Bretagne waarschijnlijk DE Bretonse heldin is! Bran Music Is er nog een Kel sch gevoel in Bretagne? Zo ja, hoe toont dit zichzelf? Wat is het belangrijkste voor het behoud hiervan? De Bretonnen zijn zeer trots op hun Kel sche erfgoed. Je kan het overal voelen: in voedsel, in het landschap en verder. Kel sche muziek is ook zeer populair: er zijn veel Bretonse bands, Kel sche fes vals, muziekscholen voor tradi onele muziek, en festoù-noz, grote feesten met live muziek waar mensen tradi onele dansen uitvoeren. De Bretonse taal is ook belangrijk, hoewel niet iedereen het kan spreken. De meeste wegwijzers zijn bijvoorbeeld in zowel Frans als Bretons. Hoe zie je de toekomst van de Kel sche cultuur en hoe zie je jouw bijdrage hieraan? Ik heb geen poli eke ambi e. Ik wil mezelf blijven. Ik denk dat ik een Europese, Franse, Bretonse vrouw ben; ik heb de kans om veel te reizen en ik ben in veel culturen geïnteresseerd. Kel sche muziek is een deel van mijn erfgoed en muzieks jl, dus ik hoop dat mensen er in de toekomst nog steeds van houden. Ik doe mijn best dit via mijn muziek te delen. Cecile Corbel Bran Music

9 De middeleeuwse jacht Oorspronkelijk waren de meeste wapens ontwikkeld voor de jacht. De zoektocht naar voedsel bestaat zolang als de mensheid zelf, vanaf het begin ontwikkelde de mens al methodes om voedsel te verzamelen, te vissen en te jagen. De jacht was langer noodzakelijk voor het voortbestaan van de mens dan wij vandaag de dag vaak denken. Zelfs in de middeleeuwen was de jacht een manier om in geval van nood voedsel op de plank te krijgen. Bronnen Dankzij de vele prehistorische rotsschilderingen is bekend dat de vroegste mens in groepen jaagden, gebruik makend van speren en pijl en boog. Na de introduc e van landbouw en veeteelt is er minder bekend over de jacht. Er is het minst bekend over jacht in de Romeinse jd. Er zijn wel enkele beelden en schilderingen bekend van Griekse en Romeinse jach aferelen. In de vroege middeleeuwen zijn verschillende bronnen van de jacht bekend. De Pic sche stenen tonen verscheidene malen een jach afereel van de Pic sche aristocra e. Picten jaagden te paard met speren, of stelden zich in sommige gevallen verdekt op met een boog om zo een prooi in de val te lokken. Ze maakten gebruik van jachthonden, waarvan we het ras niet kunnen achterhalen. Waarschijnlijk had de jacht bij de Picten een rituele betekenis. Helaas is daar alle informa e over verloren geraakt, maar de jacht was in ieder geval belangrijk genoeg om op een groot aantal staande stenen te vereeuwigen. In de Oud-Ierse we en worden verschillende dingen gezegd over de jacht. Er zijn drie dingen waarmee de mens zichzelf kan onderhouden: jagen, ploegen en verkopen. De jacht was toegestaan op niet te bebouwen gemeenschapsgrond, zoals moerassen, bossen en bergen, hoewel ook wordt gewaarschuwd dat jagen gegarandeerd problemen met zich mee brengt. Ook in Ierse verhalen wordt gejaagd, met name op vogels. In vroege Welshe teksten wordt de jacht eveneens vermeld. De valkenier was de op vier na belangrijkste persoon aan het Welshe hof en valken gaven de status van hun bezi er aan. In Pwyll Pendeuic Dyfedd gaat de hoofdpersoon op jacht met honden en voedt zijn honden op een hert. De meeste bronnen over de jacht dateren van na de Normandische verovering van Engeland. Rond deze jd wordt uitgebreid over de jacht geschreven en we zien ook de jacht in we eksten terug verschijnen. Voor de aristocra e wordt de jacht puur een sport, zonder dat ze rekening hielden met de consequen es voor de rest van de samenleving die nog wel moest jagen voor het levensonderhoud of de natuur. Het is ook bekend dat Gaelic lords in Ierland en Schotland jaagden. De clanchief van clan MacNeill had op een eiland voor Barra herten lopen. Er zijn verschillende a eeldingen en voorwerpen bekend die sterk kunnen worden geassocieerd met de jacht. We kunnen niet inscha en of deze trend is komen overwaaien als een Frans modebeeld of dat niet alleen de Normandiërs, maar ook veel andere culturen de jacht als iets elitairs beschouwden. Het middeleeuwse Franse document Le livre du Roi modus et de la Royne racio ( Het boek van s konings methodes en de koningin haar redenen) beschrij uitvoerig hoe de feodale adel diende te jagen. Er waren drie verschillende posi es waar vanuit de jager kon handelen. Ten eerste kon hij te voet met een boog jagen. Hierbij moest hij rekening houden met de windrich ng en de plaatsen waar zijn prooi vaak kwam. De beste jd voor de jacht te voet was vroeg in de ochtend in augustus en september. De jager zou alleen moeten handelen en zich verdekt moeten opstellen. Jagen in kleine groepen was las g en kon gevaarlijk zijn. De tweede posi e was te paard, hierbij was het handig om de linker s jgbeugel korter te maken dan de rechter, zodat men beter kon richten. Te paard was het gemakkelijk om herten te benaderen, die niet van paarden schrikken, en ze te achtervolgen zonder ze uit het oog te verliezen. De derde posi e was de jacht te paard met honden. Vossen en andere prooien werd achterna gezeten door de jagers te paard en veel jachthonden. Het is een agressieve en slopende vorm van jacht die voornamelijk met speren werd uitgevoerd. Het boek beschrij ook het aandeel van de vrouw in de jacht. Zij classificeert de vangst tussen de dieren die s nken en de dieren die niet s nken. In de eerste categorie plaatst ze het wilde zwijn, de ree, het hert, de hinde en het damhert. In de tweede categorie plaatst ze de dieren die niet s nken, een mooie kleur hebben en niet bijten. Duidelijk is dat hierbij de jacht niet meer als een primaire manier om voedsel te winnen wordt gezien, maar puur als diploma eke aangelegenheid, die representa ef stond voor de adel in het feodale stelsel. Tijdens de jacht werden de deals tussen de aristocra e gesloten. Het was een ontspannen jdverdrijf, met vaak een feest aan het einde. Een jachtpar j diende goed te worden uitgewerkt. Er waren rituelen en gewoontes waaraan men zich moest houden en elke hoge edelman had wel zijn eigen jachtopzieners. Daarnaast was de jacht vrij goedkoop, kon de adel pronken met hun behendigheid in zowel paardrijden als schieten en zat een ongelukje op in een klein hoekje. De Engelse koning Willem de Veroveraar verloor twee zoons aan jachtongelukjes. De ene zoon net voordat hij meer macht zou krijgen en zijn tweede toen hij zijn vader al had opgevolgd als Willem de 2de. Er is één geval bekend waarbij een grote jachtpar j diende als dekmantel voor een onderlinge oorlog. Op het grensgebied tussen Engeland en Schotland liggen de Cheviot Hills. Dit gebied staat bekend door de vele kleine conflicten over het grensgebied die hier werden uitgevochten. In de ballade van Chevy Chase wordt bezongen hoe een Engelse boogschu er van het huis van Percy, earl 10

10 van Northumberland, in conflict raakte met clan Douglas. In het begin van het lied wordt een grote jachtpar j uitgezet bij Bamborowe castle. Het werd direct duidelijk dat het niet alleen was bedoeld voor slechts een goede dag sport. Percy organiseerde een jachtpar j voor 1500 schu ers! Na een dag goed schieten hadden ze honderd herten gevangen. Uiteraard kwam Douglas met een leger naar hem toe. De jacht vond plaats op zijn grens en hij had recht op de vangst. In de veldslag die daarop volgde, s erven beide heren een epische dood. Douglas werd gedood door een Engelse longbow en Percy door een Schotse piekenier. Typen bogen Wetenschappers delen de boog wel eens in verschillende categorieën in, a ankelijk van de trekkracht. De jachtboog had een lichte trekkracht en was bedoeld om gericht te schieten. De boeren- of pla elandsboog werd gebruikt om bijvoorbeeld dieren van het land af te houden. De oorlogsboog was het krach gste type boog, werd voor de oorlog gebruikt en had een trekkracht vanaf 65 pond. Uiteraard gebruikten boeren en de middenklassers een boog voor meerdere doeleinden en konden ze met hun pla elandsboog ook jagen. Bogen die hoofdzakelijk door opzieners en andere jachtgerelateerde personen werden gebruikt, waren echter totaal anders. Ze moesten deels al gespannen zijn jdens het achtervolgen van het dier en de pijl moest al aanliggen. Ook hadden jachtbogen zwakkere pezen, waren ze vaak iets korter dan de oorlogsbogen en werden er speciale jachtpijlen gebruikt. De jacht zelf Aan het hoofd van een jachtpar j stond de boswachter. Hij had de verantwoordelijkheid over het bos en de gehele jachtpar j eromheen. Hij had verschillende mensen onder zich om de jacht in goede banen te leiden. Er waren boswachters te paard, boswachters te voet, onderboswachters en sommige bossen hadden zelfs koninklijke boswachters. De belangrijkste taak van de boswachter was om orde te houden binnen de grenzen van het bos. Dat was geen eenvoudige taak, want veel criminelen huisves en zich in de bossen. Er zijn verschillende vermeldingen van Engelse boswachters bekend, het waren mensen met veel verschillende plichten. Hij moest goed kunnen boogschieten en hij moest daarbij in een stabiele, staande posi e kunnen staan. Hij moest zijn honden trainen om sporen van bloed te kunnen volgen. Bij de jacht moest hij onthouden waar hij de boogschu ers geposi oneerd had, om ongelukken te voorkomen. Hij moest de wind kunnen observeren en daarmee de rich ng kunnen inscha en die de prooi uit zou gaan. Hij moest pijlen kunnen maken en in geval van nood een pees en hij moest de hoorn kunnen blazen met alle tonen die voor de jacht nodig waren. Tijdens zijn werk maakte de boswachter gebruik van jachthonden. Elk ras had daarbij zijn eigen specialiteiten en toepassingen. De zweethond, een uitgestorven ras dat op de bloedhond lijkt, werd gebruikt om prooi te vinden. De greyhound werd ingezet om een gewond dier te doden. De brechet werd ook gebruikt om prooi te zoeken, maar vergezelde de boswachter ook jdens andere ac viteiten. Het was een sterke waakhond, in staat om een groot prooi aan te vallen. De alaunt was een type hond van het mas ffras. Dit ras was erg agressief en werd getraind om te doden en te waken. Bij grote jachtpar jen posi oneerde de boswachter alle deelnemers. Ze zaten dan gecamoufleerd in hun houding, hun pijlen genokt en hun pezen al deels uitgetrokken. Als een hert naderde, moest hij bij voorkeur midden in de borst geraakt worden om hem in één schot te doden. Dieren die vanaf de rechterkant naderden, waren las g te raken, aangezien de meeste boogschu ers rechtshandig waren. Als een dier van de linkerkant naderde, dan moest hij in zijn zij worden geschoten. Het was belangrijk om niet te missen, omdat er anders grote kans was dat men een andere jager raakte. Waarschijnlijk werd het dier vrijwel al jd direct gedood, er waren een groot aantal schu ers die op hetzelfde moment op hem rich en. Als hij gewond raakte, pakte de boogschu er zijn hoorn en riep hij de zweethond of andere speurhonden. Mogelijk zou hij met zijn greyhound het gewonde beest volgen en alsnog doden. Als de pijl van het dier a etste en de prooi wegrende, werd de pijl nauwkeurig geïnspecteerd. Donker, dik bloed betekende dat het dier dodelijk geraakt was. Als hij maar licht geraakt was, werd er besloten om hem niet meer te achtervolgen. Een jachtpar j voor de hoge adel of voor de koning organiseren was misschien wel één van de belangrijkste taken 11

11 van de boswachter. In het vroeg vij iende eeuwse boek The Master of Game, dat door Edward, hertog van York, werd geschreven, staat uitvoerig beschreven welke voorrechten de belangrijke deelnemers ten beurt hoorden te vallen. Edward zelf kon er niet lang van genieten. In 1415, drie jaar nadat het boek was uitgebracht, sneuvelde hij jdens de slag bij Azincourt en was zo het enige adellijke slachtoffer aan de Engelse kant. Zodra de koning en koningin geposi oneerd waren en zich goed op hun plek voelden, blies de jachtopziener drie stoten met de hoorn om de jacht te starten. Er waren verschillende jachtsignalen, die bekend waren bij alle jagers en sterk leken op moderne morsecodes. Het is mogelijk dat de latere legersignalen, doorgegeven met de trom, van deze jachtsignalen a oms g zijn. Er waren verschillende soorten jachthoorns, vrijwel alle hoorns waren van been gemaakt. Sommige waren rijkelijk gedecoreerd, aangezien de jacht bij uitstek een mogelijkheid was om met luxe te pronken. Niet iedereen kon de signalen correct via de hoorn doorgeven, dit was de taak van de boswachter, die volgens de Engelse omschrijving dit moest kunnen uitvoeren. Bij ontvangst van het signaal riepen de jagers één of tweemaal halloo, wat aangaf dat de jagers de boodschap ontvangen hadden. Illegale jacht De aristocra e jaagde er lus g op los, terwijl de locale bevolking s erf van de honger. Omdat de adel niet wilde dat de gewone man ook wild jaagde om zijn gezin te voeden, ontstonden er al snel nieuwe we en. Grote honden mochten slechts goed vastgebonden aan de rand van het bos komen en als je een dier aantrof dat was gedood met een pijl, kon je de pijl aan de lokale boswachter geven voor onderzoek. Het was verboden om met een gespannen boog langs de rand van het bos te lopen. Uiteraard was het in het bos zelf verboden om pijlen, boog of kruisboog te dragen en ook jachthonden waren niet in het bos toegestaan. Op illegale jacht stond de doodstraf. Later werd dit versoepeld naar een gevangenisstraf en een boete, wat vandaag de dag vaak nog steeds geldt. Ook de mensen die in en om het bos leefden moesten zich aan deze regels houden en mochten slechts kleine honden houden. Ondanks al deze we en werden mensen vaak gearresteerd voor illegale jacht. Er zijn honderden meldingen van arresta es van personen uit de lage of middenklasse, die naar het bos gingen om daar illegaal een hert af te schieten. We kunnen er vanuit gaan dat deze misdaad ondanks de vele arresta es loonde en dat er toch vele herten per jaar door burgers werden afgeschoten. Een boog was rela ef goedkoop en veel mensen leefden in en om het bos. Voor de boswachters was het onmogelijk om alles in de gaten te houden. Vanwege de vele vermeldingen zullen we een aantal geselecteerde voorbeelden geven. Op 6 augustus 1256 werd William Curdy gearresteerd toen hij met pijl en boog in het bos werd aangetroffen. Hij werd gevangengenomen door Simon Richs. William bleek echter een dienaar van de abt van Beaulieu te zijn en had goede connec es in hoge kringen. In de daaropvolgende nacht vielen 19 van Williams collega s gewapend met stokken, bogen en andere wapens de loca e waar Wiliam verbleef aan. William werd bevrijd en weer meegenomen naar de beschermde omgeving van de abdij. Mogelijk was William gestuurd door de abt om eens een hert te gaan halen. Er bestaat een bevel van koning Edward de 1ste van Engeland, de Hammer of the Scots en de onderdrukker van Wales, die een passie voor oorlog en moorden had. Niet een persoon waarvan je de herten wilt stelen. Edward beval zijn vriend Ma hew de Columbar om enkele mannelijke boogschu ers te zoeken die een jdje geleden beesten hadden gedood in het New Forest. De geliefde en trouwe Ma hew wilde uiteraard niet het koninklijke plezier bederven en haas e zich om de daders te vinden. Robert, zoon van John Waleraund, Gervas en een onbekende vreemdeling werden in het bos met pijl, boog en een jachthond aangetroffen. Daarnaast werden ook John le Lust en John le Haver met pijl, boog en een wi e jachthond opgepakt. De volgende dag werden Walter de Bosco en Nicholas de Paulmer met een jachthond gearresteerd. Het was een opmerkelijk grote hoeveelheid mensen, maar het gee een indica e van de schaal van de illegale jacht. In een andere situa e, op de dinsdag voor het feest van St Margaret, jaagde een groep van zes g mannen, gewapend met pijl, boog, greyhounds en andere honden aan. Ze bleven tot woensdag in het bos en schoten daar vij ien herten en andere dieren. Ze vertrokken vervolgens naar de abdij van Beaulieu, waar ze de toegang werd geweigerd. Uiteindelijk werden ze door de lokale autoriteiten opgepakt. In de groep waren Franciscanen en zelfs boswachters (die betaald werden om jagers op te pakken). Deze vermelding wijst niet op een arme man die probeert eten te winnen, maar op een illegaal jach eestje! Door het gebrek aan een controlerende macht bleef er op illegaal op wild worden gejaagd. 12

DE WERELD IN DE TIJD VAN NICOLAAS DE JEUGD VAN NICOLAAS NICOLAAS WORDT BISSCHOP DE HEILIGVERKLARING VAN NICOLAAS EUROPA VERSCHUIFT NAAR HET NOORDEN

DE WERELD IN DE TIJD VAN NICOLAAS DE JEUGD VAN NICOLAAS NICOLAAS WORDT BISSCHOP DE HEILIGVERKLARING VAN NICOLAAS EUROPA VERSCHUIFT NAAR HET NOORDEN Hoofdstukken DE WERELD IN DE TIJD VAN NICOLAAS DE JEUGD VAN NICOLAAS NICOLAAS WORDT BISSCHOP DE HEILIGVERKLARING VAN NICOLAAS EUROPA VERSCHUIFT NAAR HET NOORDEN DE VERSPREIDING VAN HET CHRISTENDOM NICOLAAS

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

VOC in Japan. Betrekkingen tussen Hollanders en Japanners in de Edo-periode, tussen 1602-1795. Michiel de Winter

VOC in Japan. Betrekkingen tussen Hollanders en Japanners in de Edo-periode, tussen 1602-1795. Michiel de Winter VOC in Japan Betrekkingen tussen Hollanders en Japanners in de Edo-periode, tussen 1602-1795 Michiel de Winter 06-10-2006 Inleiding De voorgeschiedenis vanuit Hollands oogpunt Het is het jaar 1498 als

Nadere informatie

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou...

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou... V E R E n i g i n g S B L A D V A n D E D E T E c T O R A M A T E U R Detector september 2006 magazine Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge

Nadere informatie

Disneyfication. Iris Visser. Academie Minerva Hanze Hogeschool Groningen Communicatie Vormgeving Time Based Media. Begeleiding: Frederiek Bennema

Disneyfication. Iris Visser. Academie Minerva Hanze Hogeschool Groningen Communicatie Vormgeving Time Based Media. Begeleiding: Frederiek Bennema Disneyfication Iris Visser Academie Minerva Hanze Hogeschool Groningen Communicatie Vormgeving Time Based Media Begeleiding: Frederiek Bennema Groningen, september 2010 Inhoudsopgave Introductie p. 1 1.

Nadere informatie

De Gouden Eeuw van Nederland

De Gouden Eeuw van Nederland Lesboek De Gouden Eeuw van Nederland Aan het eind van de Middeleeuwen veranderde veel in Nederland. Vooral op het gebied van de handel, wetenschap en de kunst. Vooral de handelaren profiteerden hiervan,

Nadere informatie

De eerste druk van Management met Metaforen is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden. ISBN 90-6564-259-5 NUGI 684

De eerste druk van Management met Metaforen is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden. ISBN 90-6564-259-5 NUGI 684 I Omslagontwerp: Ane Harting Omslagillustratie: Bert Wezenberg Copyright 1996-2007: Paul Baardman info@ivpo.eu www.ivpo.eu De eerste druk van is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden.

Nadere informatie

David. Koning van Israël. Alle rechten 2013, Rudy Brinkman. Stg. Bijbels & Theologisch Onderwijs Yarah http://www.yarah.nl

David. Koning van Israël. Alle rechten 2013, Rudy Brinkman. Stg. Bijbels & Theologisch Onderwijs Yarah http://www.yarah.nl David Koning van Israël Alle rechten 2013, Rudy Brinkman Stg. Bijbels & Theologisch Onderwijs Yarah http://www.yarah.nl David de Koning van Israël 2/60 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.Het Koningschap

Nadere informatie

lerx iki C y N foto: b

lerx iki C y N foto: b versie 0.3 foto: by Niki Clerx inhoud 48 7 26 44 18 8 10 12 17 18 23 25 26 36 de Kludruber 30 12 4 5 foto: by Niki Clerx 17 Beste paardenliefhebber, Iedere dag ga je door weer en wind naar stal of het

Nadere informatie

BASISKENNIS GESCHIEDENIS. 1. Prehistorie

BASISKENNIS GESCHIEDENIS. 1. Prehistorie BASISKENNIS GESCHIEDENIS 1. Prehistorie Inhoudsopgave. DE PREHISTORIE... 3 Onze oudste bewoners... 3 Het gebruik van vuursteen in de prehistorie... 3 Hutten, tenten en grotten.... 5 Het landschap verandert..

Nadere informatie

太 狸 記. LVSJK Tanuki / 三 十 周 年 / 三 月

太 狸 記. LVSJK Tanuki / 三 十 周 年 / 三 月 太 狸 記 LVSJK Tanuki / 三 十 周 年 / 三 月 Colofon JOURNALCOMMISSIE Carmen Loh Wester Wagenaar Arthur Hinsch Asor Mustafa Vincent Pols Bob Rambonnet REDACTIELEDEN Hoofdredactie: Carmen Loh Vormgeving: Carmen Loh

Nadere informatie

Ik ben Niels Mulder en dit is mijn bachelor scriptie.

Ik ben Niels Mulder en dit is mijn bachelor scriptie. Ik ben Niels Mulder en dit is mijn bachelor scriptie. Deze scriptie staat niet los maar is een gevolg van Layble, the internet of your things. Binnen Layble kun je eenvoudig je eigen collectie maken of

Nadere informatie

Volkscultuur Magazine

Volkscultuur Magazine Volkscultuur Magazine IJzersterke volkscultuurprojecten Levens looprituelen Op zoek naar tradities jaargang 5, nr 2 zomer 2010 w w w.volkscult uur.nl Inhoud 4 Hoe ontwikkel je een ijzer sterk volkscultuurproject

Nadere informatie

Gebed voor het Arabisch Schiereiland

Gebed voor het Arabisch Schiereiland Gebed voor het Arabisch Schiereiland Statistieken: Totale bevolking: 58.000.000 Plaatselijke bevolking: 47.000.000 Allochtone bevolking: 1.000.000 Grootste godsdienst: Islam Deel van de plaatselijke bevolking

Nadere informatie

De geschiedenis van ons geld. Van kauri tot euro

De geschiedenis van ons geld. Van kauri tot euro De geschiedenis van ons geld Van kauri tot euro Voorwoord Dit boekje gaat over de geschiedenis van ons geld. Het gaat in vogelvlucht van de vroegere ruilhandel naar de Romeinen en via de Middeleeuwen naar

Nadere informatie

Verslag Workshop WOLVEN in Nederland

Verslag Workshop WOLVEN in Nederland Verslag Workshop WOLVEN in Nederland Waarom een dag over wolven in Nederland? Chris Braat, FREE Nature. De aanleiding zijn de wolven zelf! Het verspreidingsgebied van de wolf groeit en Nederland komt binnen

Nadere informatie

Van kauri tot euro. De geschiedenis van het geld

Van kauri tot euro. De geschiedenis van het geld Van kauri tot euro De geschiedenis van het geld Voorwoord 2 Dit boekje gaat over de geschiedenis van ons geld. Het gaat in vogelvlucht van de vroegere ruilhandel naar de Romeinen en via de Middeleeuwen

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade

Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade - Van veroordeling naar genezing - Ansel Pronk ABCS 2001 Amsterdam Vertaling door: Hadassa Stranders Voorwoord Er zijn in de loop van de afgelopen

Nadere informatie

Democratie versus Totalitarisme

Democratie versus Totalitarisme Democratie versus Totalitarisme Documentatiemap Z5VB Inleiding Democratie of Totalitarisme. Democratie én Totalitarisme. In hoeverre is deze laatste zin mogelijk? In encyclopedieën wordt vermeld dat Democratie

Nadere informatie

03 augustus 2014. Queen P. Ik heb de Duivel uitgelachen

03 augustus 2014. Queen P. Ik heb de Duivel uitgelachen 03 augustus 2014 Queen P Ik heb de Duivel uitgelachen VOORWOORD C O L O F O N Voorwoord Hoofdredacteur Bart van der Haar Tekstredactie Rens Bruinekreeft Mark van Koningsveld Sam Ruijter DROOG BROOD ZONDER

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

Lifeline Magazine 17e jaargang, nummer 3 september - oktober - november 2012. In vrede leven...

Lifeline Magazine 17e jaargang, nummer 3 september - oktober - november 2012. In vrede leven... Lifeline Magazine 17e jaargang, nummer 3 september - oktober - november 2012 In vrede leven... 2 LifeLine In dit nummer 4 Bezoek uit de schoorsten 7 Met stomheid geslagen 10 Geen woorden maar daden colofon

Nadere informatie

Het Koninkrijk in al zijn glorie

Het Koninkrijk in al zijn glorie Het Koninkrijk in al zijn glorie (Deze manuscripten zijn gemaakt aan de hand van bandopnames van Alan Vincents onderwijs over het Koninkrijk in al zijn glorie, gesproken in Graz, Oostenrijk in 2002) Copyright

Nadere informatie

VIETNAM INFORMATIE MAP VOOR WERKSTUKKEN SPREEKBEURTEN

VIETNAM INFORMATIE MAP VOOR WERKSTUKKEN SPREEKBEURTEN VIETNAM INFORMATIE MAP VOOR WERKSTUKKEN EN SPREEKBEURTEN MEDISCH COMITÉ NEDERLAND-VIETNAM WETERINGSCHANS 32 1017 SH AMSTERDAM TEL: 020-6270411 FAX: 020-6250147 EMAIL: INFO@MCNV.NL WEBSITE: WWW.MCNV.NL

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Visies. Burgerschap Gevorderdenfase II grote visies op mens en samenleving[kies de datum

BURGERSCHAP. Visies. Burgerschap Gevorderdenfase II grote visies op mens en samenleving[kies de datum BURGERSCHAP Visies I have a dream Ik heb een droom dat op een dag dit land zal opstaan en de ware betekenis van haar credo zal naleven: "Wij vinden de volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen

Nadere informatie

VERBANNEN. Tom van der Spek

VERBANNEN. Tom van der Spek VERBANNEN Tom van der Spek Hoofdstuk 1: Prelude. Zodra onze groep terugschakelde naar D ni, besefte ik dat we de stad niet mochten herbouwen zoals we eerst hadden gepland. De prachtige gebouwen van weleer

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Cultuuranalyse. Naam; Cecile Cremer Datum; 11-04-2013 Vak; Culltuur & Interculturaliteit Opdracht; Cultuurscan Vietnam Docent; Reinout Heijdra

Cultuuranalyse. Naam; Cecile Cremer Datum; 11-04-2013 Vak; Culltuur & Interculturaliteit Opdracht; Cultuurscan Vietnam Docent; Reinout Heijdra Cultuuranalyse Naam; Cecile Cremer Datum; 11-04-2013 Vak; Culltuur Interculturaliteit Opdracht; Cultuurscan Vietnam Docent; Reinout Heijdra Inhoudsopgave ""#$""#% ' ()*+,-. /(0*"#(012"3)#4(12* "#$"%'(")"*(%#+,*#-(".*,/#

Nadere informatie