e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23"

Transcriptie

1 -bindr Uitgav van Myrakl Oudlrlingn-vrniging van ht St.Nicolaaslycum n d Pius-MMS Bindr nr. 1 MEI 2012

2 MYRAKEL Colofon D Snlbindr is n uitgav van d Oudlrlingn-vrniging van ht St. Nicolaaslycum n d St. Pius-MMS t Amstrdam. Myrakl wrd opgricht 22 fbruari Bstuur Rné Lijn (Voorzittr) Byzantium KL Amrsfoort Tl Lon d Rooij (Pnningmstr) Moniqu Rdrs (Ldnadministrati) Rdacti Rné Lijn (Hoofdrdactur) Koos van Langn (Lay-out) Wbsit Myrakl Wbsit St. Nicolaaslycum Lidmaatschap Lidmaatschap kost jaarlijks 10,-- (mt machtiging) of 12,-- (zondr machtiging). Lt op: Myrakl stuurt gn accptgiro's. Btalingn s.v.p. op rkningnummr , tnv Oud LLV Myrakl, Dimn. BIC: INGBNL2A IBAN: NL60INGB D incasso van d contributi vindt jaarlijks in januari/fbruari plaats. Is j Myrakls gtal (zi adrsstickr!) lagr dan ht huidig jaar, dan is j contributi nog nit btaald. Vrmld bij corrspondnti altijd j abonnnummr (Zi adrsstickr!).

3 Inhoudsopgav nummr 1 Mi 2012 D tkst voor dz Bindr is afgslotn pr 19 maart 2012 Voorwoord SNL'rs in d mdia Ht Myrakl vond plaats d spurtocht naar Kitty Edlaar 125 jaar St Nicolaaskrk Oprop: World Granny 1991: Kasimir n Karolin 1976: zomaar n xcursi Nicolaasklurn op Russisch votbalshirt? Wi warn nou di Pius docntn? Nicolaas nu: docntn in staking Nicolaas nu: kamrvragn ovr havo! Nicolaas nu: Tobb wordt Badkuip Nicolaas nu: Stibb n Akzo als burn Ht mooist misj van d klas Van d Pnningmstr Jaarvrslag 2011 Vrslag Algmn Ldnvrgadring Aan dz Bindr wrktn m n d foto va op iuw n n w dn Bindr to von u w - s in t op lk nt fo n bo c r g w u to's lgbo i u w achtig o r n o p h 1 c 1 uw fo n s 8 i E n /2 w. t id u ig u ik i t a tn r m-z rglm van h punt b strda ogst agina prssi w s - a m as.nl wordn o p u r h im o i t n o v /n h id Van d agina gft dls is w.nicola am-zu rp. Inmid w s - a m s t r d tp://niuwbou D voo kzaamhdn u t h n i r u id.n l/. Op d sit bouww.z i z o z m t w.h w p /w -o h t t p :/ -schit slycum nicolaa. tst gplaa Voorwoord Intracti ht tovrwoord van intrnt anno Idrn is vrbondn, oftwl "connctd" n alls staat onlin. Alls? N natuurlijk nit alls. Maar glukkig wl zó vl dat d oprop uit d vorig Bindr, ovr dat Pius-misj uit d jarn drtig van d vorig uw, succs had. Ht hoofdartikl van dz Bindr is dan ook ht vrslag van dz spurtocht, n ht bwijst maar wr ns dat r nog hl vl vrhaln ovr oudlrlingn n oud-docntn t schrijvn zijn. D Bindr schrijft zichzlf, zggn w wl ns. En daarom staat ook dz Bindr wr bol van d wtnswaardighdn ovr Pius n Nicolaas n d vl lrlingn di dz scholn bvolktn. Vrhugd zijn w ook omdat ht bstuur wr uit dri prsonn bstaat. Statutair mot dat, maar n tijd lang ddn w ht mt z'n twën. Op d onlangs ghoudn algmn ldnvrgadring wrd Joost Kntr, ouddocnt lichamlijk ofning op Pius n Nicolaas (wi SNLbindr wt dat nou nit?) én oud-lrling (dát wtn mindr mnsn), bnomd tot bstuurslid. Joost, gflicitrd! D niuwbouw vordrt trouwns gstaag. Er is nig vrtraging in d bouw waardoor d vrhuizing nit in d zomrmaandn zal plaatsvindn n ht schooljaar 2012/2013 gwoon in ht bstaand gbouw van start gaat. Dat btknt ook dat w nog gn gron licht hbbn voor ht Grot Opningsfst. W haddn dat voor oktobr 2012 gpland maar dat haln w nit. Hlaas kunnn w nog gn xact datum voor dat fst bknd makn. Zodra dat wl zo is, zijn julli d rstn di dat horn! Tot dan, fijn vakanti Rné Lijn, voorzittr Lon d Rooij, pnningmstr Joost Kntr, lid 1

4 SNL rs in d mdia Jaarlijks wordn nkl tintalln gschidn vadrs door hun x-partnrs vals bschuldigd van misbruik of mishandling. Zij blijkn hir soms jarn latr nog vl last van t hbbn van d vals aangifts van d modrs. D Volkskrant schrf (11 fbruari 2012) ovr ht wrk van d LEBZ, d Landlijk Exprtisgrop Bijzondr Zdnzakn. Dz LEBZ, di in acti komt in complx zdnzakn, zit n tonam van ht aantal dossirs waarin d modr na n schiding d vadr vals bschuldigt. Maar aantonn dat n aangift vals is, blijkt lastig n in d praktijk wordn vals aangifts nauwlijks aangpakt. Mt grot gvolgn voor d slachtoffrs, baamt Paul van dn Eshof (SNL, ) lid van d LEBZ. 'En strafzaak duurt lang n in d tussntijd zijn r ook civil procdurs opgstart door d x mt btrkking tot d kindrn. Di kun j na n vrijspraak nit mtn wr trugdraain'. Vl mnsn vrhuizn van ht plattland naar d grot stad. Andrn nmn d omgkrd rout. Ton van Dijk (HBS-b, 1962) n zijn vrouw Mariann vrtrokkn vanuit Amstrdam naar Schingn, n klin Fris dorp (112 inwonrs) in d buurt van Frankr. Ht was d bst bslissing van hun lvn, vrtlln z in ht blad Jazkr (indrdaad, van d Hypothkr). Z vrhuisdn om n combinati van factorn: d prachtig omgving, d afstand tot d Randstad én ht fit dat z ht kondn btaln. 'Pandn di in Amstrdam tw miljon kostn, koop j hir voor vijf ton'. Ton z, bgin jarn 90, ht pand zagn, warn z dirct vrkocht. 'Dit was cht unik, qua locati, qua sfr. Dit mostn w kopn'. Dat kon ook: Ton was nt mt n gunstig rgling vrtrokkn bij zijn tonmalig wrkgvr. D afstand blk ook gn bzwaar: 'mnsn uit d Randstad ovrschattn di. Vrindn uit Amstrdam dnkn dat ik in Dnmarkn woon, maar tot d Contunnl is ht maar n uurtj rijdn'. Wonn in Frisland is voor Ton n Mariann 'n opwkknd middl, vrij vrkrijgbaar zondr rcpt'. Ovr wonn in Frisland, als stadsmns op ht plattland, schrf Ton zlfs n bok, Ons Dorp, lvn als God in Frisland. Voor vl katholikn mot hij opstappn, maar aartsbisschop Wim Eijk (Gym-b, 1971) is mt zijn bvordring tot kardinaal wdrom n trtj gstgn op d roomskatholik laddr. Dichtrbij d paus kan n gstlijk nit komn, schrijft ondr mr d Volkskrant (7 januari 2012) ovr zijn kardinaalsbnoming. Di lag voor d hand: sinds d twd wrldoorlog zijn all aartsbisschoppn van Utrcht kardinaal gwordn. D tachtigst vrjaardag van kardinaal Simonis bood d noodzaklijk ruimt voor n opvolgr. Eijk dus. En 'trouw discipl van ht consrvatifst slag', n man di 'wrlds zakn lifst op vilig afstand houdt' di mt 'stalinistisch praktijkn' n zlfs 'autistisch trkkn' vl wrstand opropt bij zijn krkwrk. Want wrk is ht, indachtig zijn wapnspruk ' Noli rcusar laborm', wigr ht wrk nit. Bhalv kritik op Eijk is r ook lof, ondr mr in ht Katholik Niuwsblad (6 januari 2012). 'Wi kromm zakn mot rchtbuign, dot ht nooit god. Maar is n duidlijk bstuurdr, di dóórpakt, nit prcis wat d Ndrlands Krk, financil én morl 'tchnisch faillit', nodig hft?' D kardinaals- 2 SNLbindr

5 hod past ons allmaal, aldus ht blad. Di hod, officil galro, komt trug in ht niuw wapn van d kardinaal. Ht wapnschild is dat van ht aartsbisdom, d sculaap vrwijst naar d mdisch achtrgrond van Eijk, ht kruis op d achtrgrond vrwijst naar zijn aartsbisschopplijk rang n d hod mt aan wrzijdn vijftin kwastn naar zijn kardinaalschap. Ht wapn hangt aan d gvl van ht aartsbisschopplijk palis aan d Malibaan in Utrcht én aan d gvl van d San Callisto, d titlkrk van Eijk in Rom. D plannn om winklcntrum Kraainnst, n van d oudst én bruchtst in d Bijlmr, op t knappn, ropn ovral niuw lan op. Architctn prsntrdn onlangs plannn ht cntrum én d bovnliggnd parkrgarag om t bouwn tot food court, mt rstaurantjs n toko's, n zalncntrum n sportzaal. Uitvalsbasis van d plannnmakrs is café d Nachtgaal. Volgns Filip Brian (Havo, 1980) zijn r in d Bijlmr 'na jarn van sloop n fors inspanning om d Bijlmr glijknd t makn aan lk andr willkurig buitnwijk van lk willkurig stad' mr van dit soort nachtgaaltjs nodig. In Ht Parool (20 maart 2012) ragrt hij op d plannn. 'Hir is duidlijk d kans dit dl van d Bijlmr t voorzin van n nst van crativitit. En nst waar indlijk ns d gmêlrdhid van d wijk tot uiting komt in d vorm van n gwldig mix van klin thuisjs, n plk voor buurtjongrn, kunstnaars n n parkrplaats voor alln di gwoon mt d mtro d stad in kunnn!' Kraainnst tzamn mt Kliburg als ondrdl van n spannnd n historisch hart van d Bijlmr? 'Wi durft?', vraagt Brian hardop. Van all tijdn is d vraag di mnig indxamnkandidaat zich stlt: ga ik studrn n ga ik dan op kamrs wonn? Ht automatism waarm dat vrogr gburd wi studrt, woont op kamrs is chtr vrdwnn. Kamrs wordn stds duurdr, studis stds kortr n zkr financil gzin is r vl voor t zggn om gwoon thuis t blijvn wonn. Ook Bart Ouwrkrk (VWO, 2009) woont dus nog stds thuis. Bart studrt algmn social wtnschappn aan d UvA. Hij ontvangt, afgzin van d basisburs, gn gld van DUO. Zijn oudrs btaln. Hij kost hn 424 uro pr maand, hft hij brknd. Wat hij ging studrn blf lang onzkr, nit dat ht in Amstrdam most zijn. 'Mijn stad'. Zo langzamrhand is hij aan zlfstandig wonn to, gf hij to (ht Parool, 15 maart 2012). 'Lifst mt n paar matn van m'. Maar cht zokn dot hij nit n thuis is ht prima grgld. Als oudrs n zus nit aan ht wrk zijn, hft hij ht hl huis tot zich bschikking. Ton hij ns n tijdj op ht huis van andrn mocht passn, dd hij wl rvaring op mt zlfstandig wonn. Hij kwam al snl gld t kort. 'In budgtkokn bn ik nit god n ik kwam r achtr dat j ook spulln als wc-papir in huis mot hbbn'. Thuis is dat r allmaal, inclusif pa's schrspulln. 'Di jat ik rglmatig'. Ht Myrakl vond plaats - d spurtocht van Kitty Edlaar Ik bn op zok naar Kitty Edlaar, lrling van d Pius in d jarn drtig van d vorig uw". Dat was d oprop di Carin van Bk dd in d vorig Bindr. Carins vadr, ovrldn in 1988, n Pius-lrling Kitty (Catharina H.M.) Edlaar kndn lkaar. Maar ho n wat, dat was nit bknd. Mt Myrakls hulp, flink wat ggoogl n spurwrk in allrli archivn lukt ht Carin uitindlijk contact t lggn mt Elln WstdorpVgr, d dochtr van Kitty Edlaar. Zij ontmottn lkaar, wissldn d vrhaln uit n vrglkn oud foto's van hun rspctivlijk vadr n modr. Hirondr ht prachtig vrslag van n bwogn spurtocht. SNLbindr Elln: "Mijn modr Kitty Edlaar wrd op 11 novmbr 1923 gborn n hft n vlbwogn lvn ghad. Z ging naar d Pius lagr school n latr naar d Pius Mulo. Zo lang ik m kan hrinnrn, woond z mt haar modr, Coltt Vlzbor n haar jongr bror Quirinus (door haar Bunny gnomd) op d Kizrsgracht 505. Ik hb van Carin ghoord dat z ook op d Kizrsgracht 535 hft gwoond, maar dat wt ik nit. Wl vrtld z ovr ht Frdriksplin, waar z naast Albrt Mol woond. Haar oudrs gingn schidn ton z 15 jaar was, n gburtnis di n dip impact op haar lvn hft 3

6 ghad. Haar vadr drigd vóór d schiding al d kindrn t zulln ontvorn, n drigmnt waar z ook cht bang voor warn. Haar bror krg tovalln n hft n groot dl van zijn lvn in inrichtingn doorgbracht. Kitty wrd gplaagd door andr kindrn mt haar gschidn oudrs n ghandicapt bror. Omdat haar modr vl zik was, n Kitty voor haar most zorgn, ging z van school af. Z volgd ondr mr n kapprsopliding n n opliding voor schoonhidsspcialist. In di tijd mot z vrlifd zijn gwordn op Simon van Bk, Carins vadr, n hij op haar. En paar jaar latr lrd z, waarschijnlijk via d krk d Krijtbrg, Wim Vgr knnn, mijn vadr. Z trouwdn in 1944, vrhuisdn naar Rottrdam, latr wr trug naar Amstrdam. In 1946 wrd ik gborn, in Haarlm, in ht huis van mijn oma's zus di vrodvrouw was. Ht gluk was hlaas van kort duur, mijn vadr krg TBC n ovrld bgin In 1951 hrtrouwd mijn modr mt Cornlis Korts. Mijn twd vadr was opggroid in Indonsië n wild nit in Ndrland blijvn. Aangzin ik - als nig kind, r zijn uit di vrbintnis gn kindrn gborn - ook TBC krg n bijna dri jaar in sanatorium Zburg lag, most n vntul vrtrk naar ht buitnland wordn uitgstld. In 1956 was ht dan zovr. W vrtrokkn naar Iran, dat ton Advrtnti uit D Tijd, 23 fbruari 1944, waarin Kitty n Willm idrn bdankn voor hun huwlijksfst Bij zustr Alidia. Kitty Edlaar is ht misj mt d blond vlchtn, achtrin, twd van links. D fotograaf was Edw. Jacobs, Sluisstraat 12', Amstrdam nog Przië htt n waar d Sjah rgrd. Voor mijn modr brak n luk tijd aan mt lux n fstn. Nadat ik op 13-jarig lftijd naar Ndrland trugging, pndld mijn modr nog n paar jaar hn-n-wr tussn Przië n Ndrland. In 1962 vstigdn z zich wr in Ndrland, maar d onrust blf. In 1963 vrtrokkn w naar Curaçao. Vanaf daar migrrdn mijn oudrs rchtstrks naar Amrika. Ik bn in 1966 gtrouwd mt Louis Wstdorp n ton ik in vrwachting was van mijn twd kind, bslotn wij ook naar Amrika t vrhuizn. Wij hbbn daar acht jaar gwoond. Mijn modr n twd vadr Elln Wstdorp n Carin van Bk zlfs tin jaar, aanvanklijk in divrs stdn in Conncticut n latr in Nw Orlans, Louisiana. Uitindlijk zijn z, min of mr gdwongn door gzondhidsklachtn, naar Ndrland trugggaan. Mijn vadr ovrld in 1989, mijn modr in Bid hbbn vl jarn gtobd mt hun gzondhid. Ik hrinnr m dat mijn modr ht vaak had ovr n paar misjs in d klas, nl. Jacqulin van dr Erdn (di zo god Frans sprak) n Trsj Wimrs. 4 SNLbindr

7 Op YouTub is n filmpj (vrmodlijk uit 1971) t vindn waarin Kitty Edlaar t zin is. Z was "mt vrlof" in Ndrland n bracht n bzok aan Madam Tussaud. Daar zat d ton bknd komik Dorus als wassn bld trwijl n vrborgn camra d ractis van d voorbijgangrs rgistrrd - n dus ook hun aanvanklijk ongloof om ht trilln van n ooglid. Kitty Edlaar is d blond vrouw di aan ht ind van ht filmpj door Dorus wordt gkust. In ht poëzialbum van Kitty schrvn ondr mr: Joy van dr Erdn, Julitt Vroom, R. Luijks, T. Fontijn, Mini Ruitr, Trsj Scholtn, M. Onl, Carla Cobrgh, Toos Gronwgn, Tiny Zwart, Laura Gijswijt, Johanna Hogrvorst, Misj..(?), Ntty (?), Anny Thön, Laura Ruitr, Koosj (?), Maritj H (?), Tini.(?), Trsj Wimrs, MariThrès l Cat, Romana Brok, Mia (?), Willy Margaroli, C. Nuhaus, Hnny Althoff, Cori Mi, Nlly Sprangrs, Corri Hölschr, Tony Kondrs (in andr handschrift: jongn 15 jaar ), Jopi Evrs Klin Gartmannplantson, Suusj Willms, Els Kortman n Zustr M. Hortns. Ik hrinnr m dat mijn modr ht vaak had ovr n paar misjs in d klas, nl. Jacqulin van dr Erdn (di zo god Frans sprak) n Trsj Wimrs. 125 jaar St. Nicolaaskrk Van buitn 'n monumntal kolos' maar van binnn n intim krk, n visitkaartj voor d stad n n trfpunt van culturn d Sint Nicolaaskrk bstaat dit jaar 125 jaar. Al in 1306 was r in Amstrdam n Nicolaaskrk, aan wat nu ht Oudkrksplin is. Bij d Altrati (1578) wrd dat d Oud Krk. In 1884 wrd gstart mt d bouw van d niuw St Nicolaaskrk, naar n ontwrp van architct A.C. Blijs. In 1887 was d krk af. Ht is wliswaar gn cht kathdraal maar wl nt zo indrukwkknd. Vooral d kopl, 58 mtr hoog, mt d glas-inloodstrrnhml, dot d hoofdn van bzokrs tolln, zgt diakn Bruss. D krk is 'n opn huis' waar idrn wlkom is d glovig, d twijflaar, d athïst, d torist, d dakloz. Pr jaar vrgapn zo'n hondrdduiznd toristn zich aan ht intriur. Bruss zgt zich god t ralisrn dat hij op n bijzondr plk wrkt. Vooral voor trinrizigrs dot ht aanzicht van d krk z wr bsffn dat z thuis zijn. Op wonsdag 8 sptmbr 1948 wrd, 's morgns om 9 uur, in d krk n plchtig hilig Mis opgdragn 'om Gods zgn af t smkn ovr ht Sint-Nicolaaslycum n zijn bvolking van lrarn n lrlingn, ovr zijn wldonrs n vrindn'. In zijn uitnodiging aan 'oudrs of voogdn dr lrlingn' schrf rctor Van Marrwijk dat d lrlingn bij di mis 'tgnwoordig motn zijn' n plaats motn nmn 'op d 3 t/m 7 rij rod stoln in ht middnschip'. Oudrs n voogdn kondn 'onmiddllijk achtr d lrlingn' plaatsnmn. SNLbindr

8 Oprop: World Granny WorldGranny, n non-profit organisati di strft naar mpowrmnt van oudrn n naar ht uitbannn van armod in ontwikklingslandn, is op zok naar ouddocntn di ht luk vindn om af n to nog ns voor d klas t staan. D organisati, gvstigd in Amstrdam, wil mr bwustwording crërn voor "Global Aging" n d uitdagingn di dz ontwikkling mt zich mbrngt. Dit laatst is prcis d rdn waarom z op zok zijn naar multiplirs, in gwoon Ndrlands: voorlichtrs, di ht luk vindn om jongrn in d lftijdscatgori 10 tot 25 jaar t ondrwijzn ovr ht ondrwrp Global Aging. Dz "intrgnrationl aanpak" brngt jong n oud bij lkaar n dat maakt dit programma zo luk n bijzondr. Multiplirs krijgn n dag training n n uitgbrid informatipakkt. Intrss? Kijk op of stuur n mail aan Sarah Hndriks, 1991: Kasimir n Karolin In d rijk tonltraditi van ht Nicolaaslycum spldn lrlingn in 1991 ht stuk Kasimir n Karolin. Ht stuk wrd in 1932 gschrvn door Odön van Horváth n wordt "n van d blangrijkst sociaal-kritisch volksstukkn uit d rst hlft van d twintigst uw" gnomd. Ht vrhaal splt zich af op d krmis. D uitglatn sfr staat in schril contrast mt ht troostloz lifdsdrama waarvan w gtuig zijn. Tussn d uitglatn fstgangrs n d schruwrig attractis loopt d nt ontslagn Kasimir. Zijn vrindin Karolin probrt hm op t vrolijkn. Zondr succs: Kasimir vrst dat haar lifd voor hm, zondr wrk immrs, zal vrmindrn n dat z hm zal vrlatn. Onzin, vindt Karolin. Dip bldigd stort z zich in ht fstgwol n ontmot n hr Schürzingr. Z laat zich traktrn 6 SNLbindr

9 n vrwnnn, mt ijsjs n ritjs in d achtbaan. Kasimir zit ht mt ld ogn aan, zkr als Karolin ook nog ns aanpapt mt n rijk fabrikant, d baas van Schürzingr. Ht is pur koppighid waardoor Kasimir n Karolin all moglijkhdn latn liggn om wr tot lkaar t komn; ht gluk glipt hn door d vingrs. Horváth zlf nomd zijn stuk "n ballad vol stil vrdrit, vrzacht door humor; althans door ht alldaags inzicht". Oud-docnt Hrm van Luwn stuurd ons, voor ht Jubilumbok, n cd vol foto's. In di collcti zatn ook nkl foto's van Kasimir n Karolin di w in dz Bindr aan d vrgtlhid ontrukkn. D kijkrsvraag is natuurlijk: wi spld Kasimir, wi spld Karolin? 1976: zomaar n xcursi Schoolrisjs, xcursis, soms wrkwk gnomd vanaf 1961 wrdn r hondrdn gmaakt. Ccil Zwijsn (GymA, 1977) stuurd nkl foto's van n van di risjs. Ht jaar is 1976, d bstmming Parijs. Mnr D Cock had op d hm bknd grondig manir minstns dri kr divrs gropjs door d tuinn van Vrsaills ggidst. Hir is hij blijkbaar inghaald door zijn nthousiasm... (foto Eddy Kopp) Ondrwg naar Parijs. Van links naar rchts: Jan Ovrwatr, Jop Koprdraat, Anita Smit, Eddy Kopp, Ccil Zwijsn, Arnold Braknhoff (foto Eddy Kopp) Nicolaasklurn op n votbalshirt? Kntucky-gron wit Bordaurood "Op n dinsdagavond mt vl votbal op tlvisi, wrd mijn aandacht gtrokkn door ht shirt van d votbalclub CSKA Moskou. D hrknning was onmiddllijk, maar voor d zkrhid ging ik toch maar vn kijkn in n van mijn klrkastn. En jawl, d glijknis was volkomn! Tn bwijz hirvan sluit ik dri foto's bij. Daarop is ht logo van shirtsponsor Bashnft t zin maar ook mijn zr oud nd grnommrd st.nicolaasschooldas. Kunt U mij vrtlln wlk zaklijk bandn ht Nicolaaslycum dan wl nit ondrhoudt mt dit Bashnft, n Russisch olimaatschappij? Of is dit n tot nu to vrzwgn famililid van ónz Nicolaas? Mt vrindlijk grot, Hans Swinkls, HBS B 1955 " SNLbindr

10 Bordaurood wit Kntucky-gron Wi warn nou di Pius docntn? In d vorig Bindr stond n oprop. W zagn nkl onbknd docntn op foto's di Patty Klin-Scholtn stuurd van haar MMS-klas. Oud-docnt Do d Graaf, di zlf ook op d foto's staat, mldd ons dat d andr docnt Jann Muldr is, di van 1959 tot 1967 Natuurkund n Wiskund docrd. Z was ook bknd als Janny Muldr. Do d Graaf: "Z ht nu al vl jarn Jann van dr Gulik n is modr van dri volwassn kindrn". En van di kindrn is Miriam van dr Gulik, zlf ook docnt, op ht Spinozalycum. Zij schrf ons - ho klin is d wrld toch - ho n collga opns d SnL-bindr ondr haar ogn schoof. 'Dat is mijn modr', zag Miriam dirct. D vrouw van haar collga had nog ls van haar ghad. 'Mijn modr vond ht ook luk om rovr t horn!', aldus Miriam. D foto is ovrigns vrmodlijk uit 1962 of Jann Muldr, docnt Natuurkund, D 'onbknd docnt 3' op d laatst foto is nog nit hrknd. Do d Graaf mnd aanvanklijk Sylvo Pontn t hrknnn. 'Maar gzin d voor mij onlsbar tkst op ht bord,twijfl ik hvig,want Sylvo was docnt Muzik...' Nicolaas nu: docntn in staking Eind januari staaktn ruim docntn n andr mdwrkrs uit ht voortgzt ondrwijs. Daarbij ook docntn van vijf scholn in Amstrdam: Wllant Collg, Hrvormd Lycum Zuid, Opn Schoolgmnschap Bijlmr, Fons Vita én ht Sint Nicolaaslycum. D staknd docntn willn vooral dat ht aantal lsurn in d rst tw jaar nit vrhoogd wordt tot 1040 uur pr jaar. Z zijn bang dat scholirn wl op school motn zijn, trwijl z gn ls krijgn n op di manir 'opghokt' wordn. Ook zijn z ontvrdn ovr d voorgnomn bvrizing van d salarissn n d bzuinigingn op passnd ondrwijs. Volgns rgional mdia warn d scholirn di dag 'mazzlpikkn'. Dankzij hun staknd docntn haddn z n dagj ijsvrij. Nicolaas nu: kamrvragn ovr HAVO! Ton ht Nicolaaslycum novmbr 2011 d 'moilijk bslissing' nam gn niuw lrlingn mt n ongdld havo-advis to t latn, warn d rapn gaar. Alln lrlingn mt n havo/vwo-advis op zak zoudn nog toglatn wordn; alln n havo-advis is nit mr gnog. Er warn wliswaar wat complimntn, voor "d mod onz vrantwoordlijkhid voor onz ign lrlingn t nmn", maar r was vooral kritik. Ho kan n school nu lrlingn wigrn? En vindt d school d havo nog wl blangrijk? Ht niuws haald áll mdia: Parool, Tlgraaf, Mtro, AT5 n zlfs Pownd brichttn r ovr. 'En havo-afdling di gn havo-studntn tolaat?', was d mst gstld vraag. Op AT5 vrtld 8 rctor Hans van Rooijn ho d school tot haar bsluit kwam. "Als wij dnkn dat w mt n bpaald grop lrlingn in d problmn komn, dan motn wij onz vrantwoordlijkhid nmn". Volgns Van Rooijn viln r t vl lrlingn uit. "Pas als d kwalitit op onz school god gnog is om di lrlingn vast t houdn, gaan w wr mr havistn aannmn". Wthoudr Asschr bmoid zich mt d zaak n brip zich op Amstrdams afsprakn. En in d Twd Kamr lidd SNLbindr

11 rvan uit dat dz lrlingn n god kans hbbn om op onz school n diploma t haln." Wthoudr Asschr sprkt van "n god bgin" maar zit livr dat "voor gn nkl lrling n barrièr wordt opgworpn". ht zlfs tot Kamrvragn! PvdA-kamrlid Clik vrog ministr Van Bijstrvldt (OCW) wat z van ht plan vond. Di antwoordd dat z ht 'gn wnslijk ontwikkling' vond, maar dat z ook wr nit van plan was 'in t grijpn'. Dat hofd ook nit. Ht Nicolaas bsloot uitindlijk, na n gsprk mt Asschr, toch twaalf lrlingn mt alln n havo-advis to t latn. Om duidlijk t makn "dat wij d havo n onz havolrlingn blangrijk vindn n dat wij ons uitrst bst don om ons ondrwijs t vrstrkn", aldus Van Rooijn op d wbsit "Mt n bprkt tolating, waarbij wij dz lrlingn xtra bglidn gaan wij Nicolaas nu: Tobb wordt Badkuip Ht is vn wnnn, bijna zstig jaar htt d schoolkrant D Tobb. Maar D Tobb lidd n zwaarmodig bstaan, was vrwordn tot "n stapltj A4-tjs mt ongvr gn inhoud" n dus most r wat gburn. Sinds ht niuw schooljaar makn én krijgn Nicolaas-lrlingn Badkuip. D ghl vrniuwd schoolkrant is 'n modrn uitvoring van d Tobb' n dat most, vond d niuw rdacti, ook maar in d naam tot uitdrukking komn. En is Badkuip nit 'n modrn vrsi' van n tobb? Nou dan! Dat z daarbij ghl voorbij gaan aan d btknis van tobb in d Sint-Nicolaaslgnd, ach dat gbrk aan historisch bwustzijn is z vrgvn. Badkuip zit r in idr gval fris uit. Ht blad wordt, ondr indrdacti n bgliding van Anita Brus, docnt Spaans/ tknn, gmaakt via Schoolmagazin.nl, wat d rdacti vooral vl niuw digital moglijkhdn bidt. Tw kr pr jaar vrschijnt r n gdrukt uitgav, daarnaast komn r nummrs di alln digitaal t bkijkn zijn. Links naar Badkuip zijn t vindn op In ht twd nummr van Badkuip vil ons mtn its op: SNLbindr

12 Nicolaas nu: Stibb n Akzo als burn Ht hft r lang om gspannn, conomisch crisis n zo, maar ht lijkt mu toch zkr dat chmiconcrn Akzo Nobl n advocatnkantoor Stibb d niuw burn van ht Nicolaaslycum gaan wordn. D vrhuizing van bid bdrijvn, nu ook al aan d Zuidas gvstigd, is moglijk omdat ING Ral Estat Dvlopmnt nog in 2012 bgint mt d ontwikkling van d parkrgarag di ondr d gbouwn mot komn. In 2013 kan al mt d bouw van bid kantorn bgonnn wordn. Akzo Nobl n Stibb zokn nog naar ontwikklaars voor hun pandn. Dat van Akzo (15000 m2) is ontworpn door Group A, dat van Stibb (14400 m2) door architct Jo Conn. Akzo, Stibb n ht Nicolaas Akzo Stibb Nicolaas D niuwbouw van Akzo D niuwbouw van Stibb 10 SNLbindr

13 Ht mooist misj van d klas Ht was natuurlijk n kwsti van tijd voordat n misj van ht Nicolaaslycum d hoofdrol zou spln in ht Tros-tlvisiprogramma 'Ht mooist misj van d klas'. In dat programma 'vol nostalgi n hrknbar hrinnringn aan d jarn '70 n '80' gaat prsntator Jaap Jongblod op zok naar 'dat onbrikbar misj op wi all jongns vrlifd warn' n 'di ht voorbld was voor d midn in haar omgving'. Wat maakt haar zo spciaal, wi krg haar rst zon, wat is r mt hn gburd, hbbn z nog contact mt vrogr klasgnotn n was hun schoonhid n garanti voor succs? Wlnu, dat wachtn wordt dit najaar bloond. Vrmodlijk in augustus/sptmbr wordt d aflvring mt ht Nicolaas-misj uitgzondn. W vrtlln natuurlijk nog nit om wlk mooist misj van d klas ht gaat Van d Pnningmstr Eind maart hbbn 82 ldn d contributi voor 2012 nog nit btaald. Tin ldn hbbn hun contributi van 2011 ook nog nit btaald; tw ldn zlfs di van 2010 nog nit. Zoals gbruiklijk staat op d adrsstickr bhalv j lidmaatschapsnummr, ht "Myrakls gtal", oftwl ht jaar waarovr j voor ht laatst j contributi hbt btaald. Is dit gtal 2011 of oudr (of 0000 voor niuw ldn zondr machtiging), maak dan snl j contributi à 12 uro ovr op rkning tnv OUD LLV MYRAKEL ST NICOLAASLYCEUM t Dimn, ondr vrmlding van j lidmaatschapsnummr. Vrgt nit dat r dit jaar al aanzinlijk kostn gmaakt zijn, ondr andr dz SNL-Bindr. Wil j n machtiging afgvn? Stuur n mailtj naar Hb j wl n machtiging afggvn, maar is r nits afgschrvn? Dan probrn w ht volgnd jaar nog n kr. Ht kan zijn dat d naam van j rkning of j adrs gwijzigd is, ht kan ook dat r op 31 januari nit voldond saldo op j rkning stond. Hb j n andr rkning in gbruik, mld dat dan vn aan Jaarvrslag 2011 In twduizndlf was ht voor Myrakl 'businss as usual'. D vrniging draait, ht ldntal is stabil, d financiën zijn in ord, d Bindrs vindn grtig aftrk, mrdr oud-lrlingn n oud-docntn stuurdn mmorabilia. Tot zovr ht god niuws. Want ht is natuurlijk nit allmaal rozgur n manschijn. Zo bstaat ht bstuur uit slchts tw ldn, is d Bindr altijd wr op ht nipprtj grd n is r vl t winig tijd om d wbsit op ord t houdn. Ldn Ht ldnaantal daald licht. Vir niuw ldn n tin opzggingn zorgdn voor n ldnaantal van 580 pr Voor zovr bknd ovrldn in 2011 d oud-lrlingn Jron Wassnbrg (HBS-a, 1972), Hnk van Schijndl (HBS-a, 1964) n Paul Knuijt (Havo, 1979) n voormalig mdiathkassistnt Margrit Blijboom. Bstuurszakn Ht bstuur van Myrakl bstond in 2011 uit: Rné Lijn (voorzittr n hoofdrdactur SNL-Bindr) n Lon d Rooij (pnningmstr n scrtaris). D Bindr wrd opgmaakt door Koos van Langn. Bindr, intrnt, promoti Er vrschnn in 2011 slchts tw Bindrs, in juli n dcmbr. D oorzaak is tijdgbrk bij d rdacti. D gmiddld oplag bdraagt d laatst jarn rond d zshondrd xmplarn; r zijn tw advrtrdrs. D Bindr schrf ovr bijna vrtig oud-lrlingn n oud-docntn. Van mrdr kantn wrd historisch matriaal togstuurd. Oud-docnt Do d Graaf vond oud opstlln n wil dz via d Bindr trugbzorgn bij d originl Piusschrijfstrs; Jos Mol vond oud xamns; Dick Jonkr vrrast d vrniging mt n flink stapl oud schoolkrantn: Knuppltjs, Karwatsn n Tobbs uit d bginjarn '50. D wbsit blijft zorgn barn. Dat d klassnfoto's ontbrkn, is soms lastig uit t lggn. Aan d andr kant bgint r via twittr (20 followrs), linkdin (371 ldn) n facbook (14 vrindn) vl intracti t ontstaan mt/tussn oud-lrlingn. Myrakls promoti is r als vanouds bij d diploma-uitriking: ht bknd SNL-t-shirt mt d namn van d xamnkandidatn aangvuld mt Kp in Touch www. Myrakl.nl. SNLbindr

14 Vrslag Algmn Ldnvrgadring Op vrijdag 20 januari 2012 wrd in d prsonlskamr van ht Nicolaaslycum d Algmn Ldnvrgadring ovr ht vrnigingsjaar 2011 ghoudn. Voor d laatst kr nit omdat Myrakl ophoudt maar omdat w vanaf 2013 in ht niuw gbouw zulln vrgadrn. Aanwzig op d ALV warn bhalv d tw bstuursldn, vir ldn: Jan Hogn (1966), Joost Kntr (1961), Johan Olsthoorn (1966) n Tom Paffn (1985). 1. Opning n mddlingn Om 2030 uur opnt voorzittr Lijn d vrgadring. Hij ht all aanwzign, vir ldn om prcis t zijn, van hart wlkom. In ht kort vrtlt hij ho ht Myrakls jaar 2011 vrlip: stabil ldntal, roosklurig financiël situati. Voorzittr mmorrt ook ht ovrlijdn van d oud-lrlingn Jron Wassnbrg (HBS, 1972), Hnk van Schijndl (HBS, 1964) n Paul Knuijt (Havo, 1979) n oud-mdiathkassistnt Margrit Blijboom. 2. Notuln vorig ldnvrgadring D notuln van d ldnvrgadring van 2011 wordn zondr op- of aanmrkingn vastgstld. Ht vrslag vrschn in Bindr 1-2 (juli 2011). 3. Jaarvrslag 2011 & Financil Vrslag 2011 In 2011 daald ht ldntal van 580 naar 578. Ondanks dat r gn activ ldnwrfcampagn is, blijft ht aantal ldn min of mr glijk. D mst mnsn di opzggn, zijn nit mr gïntrssrd. En nkling vort d conomisch crisis als rdn aan. Op ht jaarvrslag (zi ldrs in dz Bindr) zijn vrdr gn op- of aanmrkingn. Pnningmstr D Rooij licht vrvolgns d financiën to. Ht jaar 2011 hft, vooral omdat r één Bindr mindr is gmaakt, n batig saldo van ruim 3600 uro opglvrd. Zoals gbruiklijk, is dat bdrag aan ht ign vrmogn togvogd. D bgroting 2012 wordt door d vrgadring vastgstld. 4. Vrslag van d kascommissi Voorafgaand aan d vrgadring hft d kascommissi (Joost Kntr n Tom Paffn) d financiël stukkn van d vrniging gcontrolrd. Zij vrklaring dat z dz ook in ord bvondn hbbn. Ht financiël vrslag gft n gtrouw bld van ht vrmogn van d vrniging n van ht xploitatisaldo ovr Z stlln d vrgadring voor ht bstuur dcharg t vrlnn. Alln gaan akkoord. 5. Bstuurssamnstlling Omdat ht bstuur uit slchts tw ldn bstaat n dat r statutair tn minst dri motn zijn, dot voorzittr n dringnd oprop aan d ldn. Joost Kntr stlt zich bschikbaar n wordt mt algmn stmmn als bstuurslid gkozn. Zijn plaats in d Kascommissi wordt ovrgnomn door Jan Hogn. 6. Plannn voor 2012 In 2012 gaat ht om tw blangrijk zakn. Tr glgnhid van d opning van d niuwbouw zal n groot Opningsfst plaatsvindn. Dat fst zal gcombinrd wordn mt d Rüni di voor ind 2013 voorzin was. Ht fst zal ht nodig van Myrakl vrgn, zo vrwacht ht bstuur. D andr activitit is ht samnstlln (n uitgvn?) van n Hrdnkingsbok. Myrakl is actif in n wrkgrop van (vooral) oud-docntn di d inhoud hirvoor bij lkaar zokn n schrijvn/rdigrn. Johan Olsthoorn mldt vrdr d oorlogsjarn van d Pius MMS t willn bschrijvn. Joost Kntr bidt aan hm daarbij t hlpn. Ht bstuur is blij mt dit plan n zgt dit vntul ook financil t willn stunn. En andr acti is ht ontsluitn van d sql-databass op d Myrakl-sit. Ht bstuur blooft daar in 2012 nu cht wrk van t gaan makn ondr d bijna virhondrd oudlrlingn di zich op LinkdIn in d Myrakl-grop hbbn vrnigd, zijn r vast wl n paar t vindn di d bnodigd knnis bzittn. Tot slot wordt voorgstld t ondrzokn of r its mt d oud lrlingnkaartn kan wordn gdaan. Ht bstuur zal navragn wat d privacy-aspctn hirvan zijn. 7. Rondvraag n sluiting Omdat nimand gbruik maakt van d rondvraag, sluit voorzittr om uur d vrgadring. D aanwzign bzokn vrvolgns d oud-lrlingnsoos, di voor ht laatst in d soos-lokati ondr d C-kantin wordt ghoudn. Aan dz Bindr wrktn m Carin van Bk Koos van Langn Hrm van Luwn Rné Lijn 12 Lon d Rooij Elln Wstdorp Ccil Zwijsn SNLbindr

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!:

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: 1 FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: DE GOEDE GEESTEN, 3 E DEEL VAN DE ORESTEIA VAN AISCHYLOS IN CASTUM PEREGRINI AMSTERDAM, BIJBELS MUSEUM EN ALLARD PIERSON MUSEUM TE AMSTERDAM

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

Informatie: www.paoheyendael.nl

Informatie: www.paoheyendael.nl d j i t Informati: www.paohyndal.nl t h d, w i js h i d d n d g l Tolichting Prudntiaprojct Ht Prudntiaprojct n initiatif van ht UMC St Radboud, n wordt gralisrd in samnwrking mt 15 andr ziknhuizn, mt

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast.

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast. Etn aan boord: van ht krapp voorondr vlak na d Twd Wrldoorlog tot d modrn mssroom nu. Rchtrpagina: mssroom aan boord van d KW 174. Privé-aantkningn van Fr van Schoor, n Vlaardings vissr, ovr zijn maaltijdn

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie