e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23"

Transcriptie

1 -bindr Uitgav van Myrakl Oudlrlingn-vrniging van ht St.Nicolaaslycum n d Pius-MMS Bindr nr. 1 MEI 2012

2 MYRAKEL Colofon D Snlbindr is n uitgav van d Oudlrlingn-vrniging van ht St. Nicolaaslycum n d St. Pius-MMS t Amstrdam. Myrakl wrd opgricht 22 fbruari Bstuur Rné Lijn (Voorzittr) Byzantium KL Amrsfoort Tl Lon d Rooij (Pnningmstr) Moniqu Rdrs (Ldnadministrati) Rdacti Rné Lijn (Hoofdrdactur) Koos van Langn (Lay-out) Wbsit Myrakl Wbsit St. Nicolaaslycum Lidmaatschap Lidmaatschap kost jaarlijks 10,-- (mt machtiging) of 12,-- (zondr machtiging). Lt op: Myrakl stuurt gn accptgiro's. Btalingn s.v.p. op rkningnummr , tnv Oud LLV Myrakl, Dimn. BIC: INGBNL2A IBAN: NL60INGB D incasso van d contributi vindt jaarlijks in januari/fbruari plaats. Is j Myrakls gtal (zi adrsstickr!) lagr dan ht huidig jaar, dan is j contributi nog nit btaald. Vrmld bij corrspondnti altijd j abonnnummr (Zi adrsstickr!).

3 Inhoudsopgav nummr 1 Mi 2012 D tkst voor dz Bindr is afgslotn pr 19 maart 2012 Voorwoord SNL'rs in d mdia Ht Myrakl vond plaats d spurtocht naar Kitty Edlaar 125 jaar St Nicolaaskrk Oprop: World Granny 1991: Kasimir n Karolin 1976: zomaar n xcursi Nicolaasklurn op Russisch votbalshirt? Wi warn nou di Pius docntn? Nicolaas nu: docntn in staking Nicolaas nu: kamrvragn ovr havo! Nicolaas nu: Tobb wordt Badkuip Nicolaas nu: Stibb n Akzo als burn Ht mooist misj van d klas Van d Pnningmstr Jaarvrslag 2011 Vrslag Algmn Ldnvrgadring Aan dz Bindr wrktn m n d foto va op iuw n n w dn Bindr to von u w - s in t op lk nt fo n bo c r g w u to's lgbo i u w achtig o r n o p h 1 c 1 uw fo n s 8 i E n /2 w. t id u ig u ik i t a tn r m-z rglm van h punt b strda ogst agina prssi w s - a m as.nl wordn o p u r h im o i t n o v /n h id Van d agina gft dls is w.nicola am-zu rp. Inmid w s - a m s t r d tp://niuwbou D voo kzaamhdn u t h n i r u id.n l/. Op d sit bouww.z i z o z m t w.h w p /w -o h t t p :/ -schit slycum nicolaa. tst gplaa Voorwoord Intracti ht tovrwoord van intrnt anno Idrn is vrbondn, oftwl "connctd" n alls staat onlin. Alls? N natuurlijk nit alls. Maar glukkig wl zó vl dat d oprop uit d vorig Bindr, ovr dat Pius-misj uit d jarn drtig van d vorig uw, succs had. Ht hoofdartikl van dz Bindr is dan ook ht vrslag van dz spurtocht, n ht bwijst maar wr ns dat r nog hl vl vrhaln ovr oudlrlingn n oud-docntn t schrijvn zijn. D Bindr schrijft zichzlf, zggn w wl ns. En daarom staat ook dz Bindr wr bol van d wtnswaardighdn ovr Pius n Nicolaas n d vl lrlingn di dz scholn bvolktn. Vrhugd zijn w ook omdat ht bstuur wr uit dri prsonn bstaat. Statutair mot dat, maar n tijd lang ddn w ht mt z'n twën. Op d onlangs ghoudn algmn ldnvrgadring wrd Joost Kntr, ouddocnt lichamlijk ofning op Pius n Nicolaas (wi SNLbindr wt dat nou nit?) én oud-lrling (dát wtn mindr mnsn), bnomd tot bstuurslid. Joost, gflicitrd! D niuwbouw vordrt trouwns gstaag. Er is nig vrtraging in d bouw waardoor d vrhuizing nit in d zomrmaandn zal plaatsvindn n ht schooljaar 2012/2013 gwoon in ht bstaand gbouw van start gaat. Dat btknt ook dat w nog gn gron licht hbbn voor ht Grot Opningsfst. W haddn dat voor oktobr 2012 gpland maar dat haln w nit. Hlaas kunnn w nog gn xact datum voor dat fst bknd makn. Zodra dat wl zo is, zijn julli d rstn di dat horn! Tot dan, fijn vakanti Rné Lijn, voorzittr Lon d Rooij, pnningmstr Joost Kntr, lid 1

4 SNL rs in d mdia Jaarlijks wordn nkl tintalln gschidn vadrs door hun x-partnrs vals bschuldigd van misbruik of mishandling. Zij blijkn hir soms jarn latr nog vl last van t hbbn van d vals aangifts van d modrs. D Volkskrant schrf (11 fbruari 2012) ovr ht wrk van d LEBZ, d Landlijk Exprtisgrop Bijzondr Zdnzakn. Dz LEBZ, di in acti komt in complx zdnzakn, zit n tonam van ht aantal dossirs waarin d modr na n schiding d vadr vals bschuldigt. Maar aantonn dat n aangift vals is, blijkt lastig n in d praktijk wordn vals aangifts nauwlijks aangpakt. Mt grot gvolgn voor d slachtoffrs, baamt Paul van dn Eshof (SNL, ) lid van d LEBZ. 'En strafzaak duurt lang n in d tussntijd zijn r ook civil procdurs opgstart door d x mt btrkking tot d kindrn. Di kun j na n vrijspraak nit mtn wr trugdraain'. Vl mnsn vrhuizn van ht plattland naar d grot stad. Andrn nmn d omgkrd rout. Ton van Dijk (HBS-b, 1962) n zijn vrouw Mariann vrtrokkn vanuit Amstrdam naar Schingn, n klin Fris dorp (112 inwonrs) in d buurt van Frankr. Ht was d bst bslissing van hun lvn, vrtlln z in ht blad Jazkr (indrdaad, van d Hypothkr). Z vrhuisdn om n combinati van factorn: d prachtig omgving, d afstand tot d Randstad én ht fit dat z ht kondn btaln. 'Pandn di in Amstrdam tw miljon kostn, koop j hir voor vijf ton'. Ton z, bgin jarn 90, ht pand zagn, warn z dirct vrkocht. 'Dit was cht unik, qua locati, qua sfr. Dit mostn w kopn'. Dat kon ook: Ton was nt mt n gunstig rgling vrtrokkn bij zijn tonmalig wrkgvr. D afstand blk ook gn bzwaar: 'mnsn uit d Randstad ovrschattn di. Vrindn uit Amstrdam dnkn dat ik in Dnmarkn woon, maar tot d Contunnl is ht maar n uurtj rijdn'. Wonn in Frisland is voor Ton n Mariann 'n opwkknd middl, vrij vrkrijgbaar zondr rcpt'. Ovr wonn in Frisland, als stadsmns op ht plattland, schrf Ton zlfs n bok, Ons Dorp, lvn als God in Frisland. Voor vl katholikn mot hij opstappn, maar aartsbisschop Wim Eijk (Gym-b, 1971) is mt zijn bvordring tot kardinaal wdrom n trtj gstgn op d roomskatholik laddr. Dichtrbij d paus kan n gstlijk nit komn, schrijft ondr mr d Volkskrant (7 januari 2012) ovr zijn kardinaalsbnoming. Di lag voor d hand: sinds d twd wrldoorlog zijn all aartsbisschoppn van Utrcht kardinaal gwordn. D tachtigst vrjaardag van kardinaal Simonis bood d noodzaklijk ruimt voor n opvolgr. Eijk dus. En 'trouw discipl van ht consrvatifst slag', n man di 'wrlds zakn lifst op vilig afstand houdt' di mt 'stalinistisch praktijkn' n zlfs 'autistisch trkkn' vl wrstand opropt bij zijn krkwrk. Want wrk is ht, indachtig zijn wapnspruk ' Noli rcusar laborm', wigr ht wrk nit. Bhalv kritik op Eijk is r ook lof, ondr mr in ht Katholik Niuwsblad (6 januari 2012). 'Wi kromm zakn mot rchtbuign, dot ht nooit god. Maar is n duidlijk bstuurdr, di dóórpakt, nit prcis wat d Ndrlands Krk, financil én morl 'tchnisch faillit', nodig hft?' D kardinaals- 2 SNLbindr

5 hod past ons allmaal, aldus ht blad. Di hod, officil galro, komt trug in ht niuw wapn van d kardinaal. Ht wapnschild is dat van ht aartsbisdom, d sculaap vrwijst naar d mdisch achtrgrond van Eijk, ht kruis op d achtrgrond vrwijst naar zijn aartsbisschopplijk rang n d hod mt aan wrzijdn vijftin kwastn naar zijn kardinaalschap. Ht wapn hangt aan d gvl van ht aartsbisschopplijk palis aan d Malibaan in Utrcht én aan d gvl van d San Callisto, d titlkrk van Eijk in Rom. D plannn om winklcntrum Kraainnst, n van d oudst én bruchtst in d Bijlmr, op t knappn, ropn ovral niuw lan op. Architctn prsntrdn onlangs plannn ht cntrum én d bovnliggnd parkrgarag om t bouwn tot food court, mt rstaurantjs n toko's, n zalncntrum n sportzaal. Uitvalsbasis van d plannnmakrs is café d Nachtgaal. Volgns Filip Brian (Havo, 1980) zijn r in d Bijlmr 'na jarn van sloop n fors inspanning om d Bijlmr glijknd t makn aan lk andr willkurig buitnwijk van lk willkurig stad' mr van dit soort nachtgaaltjs nodig. In Ht Parool (20 maart 2012) ragrt hij op d plannn. 'Hir is duidlijk d kans dit dl van d Bijlmr t voorzin van n nst van crativitit. En nst waar indlijk ns d gmêlrdhid van d wijk tot uiting komt in d vorm van n gwldig mix van klin thuisjs, n plk voor buurtjongrn, kunstnaars n n parkrplaats voor alln di gwoon mt d mtro d stad in kunnn!' Kraainnst tzamn mt Kliburg als ondrdl van n spannnd n historisch hart van d Bijlmr? 'Wi durft?', vraagt Brian hardop. Van all tijdn is d vraag di mnig indxamnkandidaat zich stlt: ga ik studrn n ga ik dan op kamrs wonn? Ht automatism waarm dat vrogr gburd wi studrt, woont op kamrs is chtr vrdwnn. Kamrs wordn stds duurdr, studis stds kortr n zkr financil gzin is r vl voor t zggn om gwoon thuis t blijvn wonn. Ook Bart Ouwrkrk (VWO, 2009) woont dus nog stds thuis. Bart studrt algmn social wtnschappn aan d UvA. Hij ontvangt, afgzin van d basisburs, gn gld van DUO. Zijn oudrs btaln. Hij kost hn 424 uro pr maand, hft hij brknd. Wat hij ging studrn blf lang onzkr, nit dat ht in Amstrdam most zijn. 'Mijn stad'. Zo langzamrhand is hij aan zlfstandig wonn to, gf hij to (ht Parool, 15 maart 2012). 'Lifst mt n paar matn van m'. Maar cht zokn dot hij nit n thuis is ht prima grgld. Als oudrs n zus nit aan ht wrk zijn, hft hij ht hl huis tot zich bschikking. Ton hij ns n tijdj op ht huis van andrn mocht passn, dd hij wl rvaring op mt zlfstandig wonn. Hij kwam al snl gld t kort. 'In budgtkokn bn ik nit god n ik kwam r achtr dat j ook spulln als wc-papir in huis mot hbbn'. Thuis is dat r allmaal, inclusif pa's schrspulln. 'Di jat ik rglmatig'. Ht Myrakl vond plaats - d spurtocht van Kitty Edlaar Ik bn op zok naar Kitty Edlaar, lrling van d Pius in d jarn drtig van d vorig uw". Dat was d oprop di Carin van Bk dd in d vorig Bindr. Carins vadr, ovrldn in 1988, n Pius-lrling Kitty (Catharina H.M.) Edlaar kndn lkaar. Maar ho n wat, dat was nit bknd. Mt Myrakls hulp, flink wat ggoogl n spurwrk in allrli archivn lukt ht Carin uitindlijk contact t lggn mt Elln WstdorpVgr, d dochtr van Kitty Edlaar. Zij ontmottn lkaar, wissldn d vrhaln uit n vrglkn oud foto's van hun rspctivlijk vadr n modr. Hirondr ht prachtig vrslag van n bwogn spurtocht. SNLbindr Elln: "Mijn modr Kitty Edlaar wrd op 11 novmbr 1923 gborn n hft n vlbwogn lvn ghad. Z ging naar d Pius lagr school n latr naar d Pius Mulo. Zo lang ik m kan hrinnrn, woond z mt haar modr, Coltt Vlzbor n haar jongr bror Quirinus (door haar Bunny gnomd) op d Kizrsgracht 505. Ik hb van Carin ghoord dat z ook op d Kizrsgracht 535 hft gwoond, maar dat wt ik nit. Wl vrtld z ovr ht Frdriksplin, waar z naast Albrt Mol woond. Haar oudrs gingn schidn ton z 15 jaar was, n gburtnis di n dip impact op haar lvn hft 3

6 ghad. Haar vadr drigd vóór d schiding al d kindrn t zulln ontvorn, n drigmnt waar z ook cht bang voor warn. Haar bror krg tovalln n hft n groot dl van zijn lvn in inrichtingn doorgbracht. Kitty wrd gplaagd door andr kindrn mt haar gschidn oudrs n ghandicapt bror. Omdat haar modr vl zik was, n Kitty voor haar most zorgn, ging z van school af. Z volgd ondr mr n kapprsopliding n n opliding voor schoonhidsspcialist. In di tijd mot z vrlifd zijn gwordn op Simon van Bk, Carins vadr, n hij op haar. En paar jaar latr lrd z, waarschijnlijk via d krk d Krijtbrg, Wim Vgr knnn, mijn vadr. Z trouwdn in 1944, vrhuisdn naar Rottrdam, latr wr trug naar Amstrdam. In 1946 wrd ik gborn, in Haarlm, in ht huis van mijn oma's zus di vrodvrouw was. Ht gluk was hlaas van kort duur, mijn vadr krg TBC n ovrld bgin In 1951 hrtrouwd mijn modr mt Cornlis Korts. Mijn twd vadr was opggroid in Indonsië n wild nit in Ndrland blijvn. Aangzin ik - als nig kind, r zijn uit di vrbintnis gn kindrn gborn - ook TBC krg n bijna dri jaar in sanatorium Zburg lag, most n vntul vrtrk naar ht buitnland wordn uitgstld. In 1956 was ht dan zovr. W vrtrokkn naar Iran, dat ton Advrtnti uit D Tijd, 23 fbruari 1944, waarin Kitty n Willm idrn bdankn voor hun huwlijksfst Bij zustr Alidia. Kitty Edlaar is ht misj mt d blond vlchtn, achtrin, twd van links. D fotograaf was Edw. Jacobs, Sluisstraat 12', Amstrdam nog Przië htt n waar d Sjah rgrd. Voor mijn modr brak n luk tijd aan mt lux n fstn. Nadat ik op 13-jarig lftijd naar Ndrland trugging, pndld mijn modr nog n paar jaar hn-n-wr tussn Przië n Ndrland. In 1962 vstigdn z zich wr in Ndrland, maar d onrust blf. In 1963 vrtrokkn w naar Curaçao. Vanaf daar migrrdn mijn oudrs rchtstrks naar Amrika. Ik bn in 1966 gtrouwd mt Louis Wstdorp n ton ik in vrwachting was van mijn twd kind, bslotn wij ook naar Amrika t vrhuizn. Wij hbbn daar acht jaar gwoond. Mijn modr n twd vadr Elln Wstdorp n Carin van Bk zlfs tin jaar, aanvanklijk in divrs stdn in Conncticut n latr in Nw Orlans, Louisiana. Uitindlijk zijn z, min of mr gdwongn door gzondhidsklachtn, naar Ndrland trugggaan. Mijn vadr ovrld in 1989, mijn modr in Bid hbbn vl jarn gtobd mt hun gzondhid. Ik hrinnr m dat mijn modr ht vaak had ovr n paar misjs in d klas, nl. Jacqulin van dr Erdn (di zo god Frans sprak) n Trsj Wimrs. 4 SNLbindr

7 Op YouTub is n filmpj (vrmodlijk uit 1971) t vindn waarin Kitty Edlaar t zin is. Z was "mt vrlof" in Ndrland n bracht n bzok aan Madam Tussaud. Daar zat d ton bknd komik Dorus als wassn bld trwijl n vrborgn camra d ractis van d voorbijgangrs rgistrrd - n dus ook hun aanvanklijk ongloof om ht trilln van n ooglid. Kitty Edlaar is d blond vrouw di aan ht ind van ht filmpj door Dorus wordt gkust. In ht poëzialbum van Kitty schrvn ondr mr: Joy van dr Erdn, Julitt Vroom, R. Luijks, T. Fontijn, Mini Ruitr, Trsj Scholtn, M. Onl, Carla Cobrgh, Toos Gronwgn, Tiny Zwart, Laura Gijswijt, Johanna Hogrvorst, Misj..(?), Ntty (?), Anny Thön, Laura Ruitr, Koosj (?), Maritj H (?), Tini.(?), Trsj Wimrs, MariThrès l Cat, Romana Brok, Mia (?), Willy Margaroli, C. Nuhaus, Hnny Althoff, Cori Mi, Nlly Sprangrs, Corri Hölschr, Tony Kondrs (in andr handschrift: jongn 15 jaar ), Jopi Evrs Klin Gartmannplantson, Suusj Willms, Els Kortman n Zustr M. Hortns. Ik hrinnr m dat mijn modr ht vaak had ovr n paar misjs in d klas, nl. Jacqulin van dr Erdn (di zo god Frans sprak) n Trsj Wimrs. 125 jaar St. Nicolaaskrk Van buitn 'n monumntal kolos' maar van binnn n intim krk, n visitkaartj voor d stad n n trfpunt van culturn d Sint Nicolaaskrk bstaat dit jaar 125 jaar. Al in 1306 was r in Amstrdam n Nicolaaskrk, aan wat nu ht Oudkrksplin is. Bij d Altrati (1578) wrd dat d Oud Krk. In 1884 wrd gstart mt d bouw van d niuw St Nicolaaskrk, naar n ontwrp van architct A.C. Blijs. In 1887 was d krk af. Ht is wliswaar gn cht kathdraal maar wl nt zo indrukwkknd. Vooral d kopl, 58 mtr hoog, mt d glas-inloodstrrnhml, dot d hoofdn van bzokrs tolln, zgt diakn Bruss. D krk is 'n opn huis' waar idrn wlkom is d glovig, d twijflaar, d athïst, d torist, d dakloz. Pr jaar vrgapn zo'n hondrdduiznd toristn zich aan ht intriur. Bruss zgt zich god t ralisrn dat hij op n bijzondr plk wrkt. Vooral voor trinrizigrs dot ht aanzicht van d krk z wr bsffn dat z thuis zijn. Op wonsdag 8 sptmbr 1948 wrd, 's morgns om 9 uur, in d krk n plchtig hilig Mis opgdragn 'om Gods zgn af t smkn ovr ht Sint-Nicolaaslycum n zijn bvolking van lrarn n lrlingn, ovr zijn wldonrs n vrindn'. In zijn uitnodiging aan 'oudrs of voogdn dr lrlingn' schrf rctor Van Marrwijk dat d lrlingn bij di mis 'tgnwoordig motn zijn' n plaats motn nmn 'op d 3 t/m 7 rij rod stoln in ht middnschip'. Oudrs n voogdn kondn 'onmiddllijk achtr d lrlingn' plaatsnmn. SNLbindr

8 Oprop: World Granny WorldGranny, n non-profit organisati di strft naar mpowrmnt van oudrn n naar ht uitbannn van armod in ontwikklingslandn, is op zok naar ouddocntn di ht luk vindn om af n to nog ns voor d klas t staan. D organisati, gvstigd in Amstrdam, wil mr bwustwording crërn voor "Global Aging" n d uitdagingn di dz ontwikkling mt zich mbrngt. Dit laatst is prcis d rdn waarom z op zok zijn naar multiplirs, in gwoon Ndrlands: voorlichtrs, di ht luk vindn om jongrn in d lftijdscatgori 10 tot 25 jaar t ondrwijzn ovr ht ondrwrp Global Aging. Dz "intrgnrationl aanpak" brngt jong n oud bij lkaar n dat maakt dit programma zo luk n bijzondr. Multiplirs krijgn n dag training n n uitgbrid informatipakkt. Intrss? Kijk op of stuur n mail aan Sarah Hndriks, 1991: Kasimir n Karolin In d rijk tonltraditi van ht Nicolaaslycum spldn lrlingn in 1991 ht stuk Kasimir n Karolin. Ht stuk wrd in 1932 gschrvn door Odön van Horváth n wordt "n van d blangrijkst sociaal-kritisch volksstukkn uit d rst hlft van d twintigst uw" gnomd. Ht vrhaal splt zich af op d krmis. D uitglatn sfr staat in schril contrast mt ht troostloz lifdsdrama waarvan w gtuig zijn. Tussn d uitglatn fstgangrs n d schruwrig attractis loopt d nt ontslagn Kasimir. Zijn vrindin Karolin probrt hm op t vrolijkn. Zondr succs: Kasimir vrst dat haar lifd voor hm, zondr wrk immrs, zal vrmindrn n dat z hm zal vrlatn. Onzin, vindt Karolin. Dip bldigd stort z zich in ht fstgwol n ontmot n hr Schürzingr. Z laat zich traktrn 6 SNLbindr

9 n vrwnnn, mt ijsjs n ritjs in d achtbaan. Kasimir zit ht mt ld ogn aan, zkr als Karolin ook nog ns aanpapt mt n rijk fabrikant, d baas van Schürzingr. Ht is pur koppighid waardoor Kasimir n Karolin all moglijkhdn latn liggn om wr tot lkaar t komn; ht gluk glipt hn door d vingrs. Horváth zlf nomd zijn stuk "n ballad vol stil vrdrit, vrzacht door humor; althans door ht alldaags inzicht". Oud-docnt Hrm van Luwn stuurd ons, voor ht Jubilumbok, n cd vol foto's. In di collcti zatn ook nkl foto's van Kasimir n Karolin di w in dz Bindr aan d vrgtlhid ontrukkn. D kijkrsvraag is natuurlijk: wi spld Kasimir, wi spld Karolin? 1976: zomaar n xcursi Schoolrisjs, xcursis, soms wrkwk gnomd vanaf 1961 wrdn r hondrdn gmaakt. Ccil Zwijsn (GymA, 1977) stuurd nkl foto's van n van di risjs. Ht jaar is 1976, d bstmming Parijs. Mnr D Cock had op d hm bknd grondig manir minstns dri kr divrs gropjs door d tuinn van Vrsaills ggidst. Hir is hij blijkbaar inghaald door zijn nthousiasm... (foto Eddy Kopp) Ondrwg naar Parijs. Van links naar rchts: Jan Ovrwatr, Jop Koprdraat, Anita Smit, Eddy Kopp, Ccil Zwijsn, Arnold Braknhoff (foto Eddy Kopp) Nicolaasklurn op n votbalshirt? Kntucky-gron wit Bordaurood "Op n dinsdagavond mt vl votbal op tlvisi, wrd mijn aandacht gtrokkn door ht shirt van d votbalclub CSKA Moskou. D hrknning was onmiddllijk, maar voor d zkrhid ging ik toch maar vn kijkn in n van mijn klrkastn. En jawl, d glijknis was volkomn! Tn bwijz hirvan sluit ik dri foto's bij. Daarop is ht logo van shirtsponsor Bashnft t zin maar ook mijn zr oud nd grnommrd st.nicolaasschooldas. Kunt U mij vrtlln wlk zaklijk bandn ht Nicolaaslycum dan wl nit ondrhoudt mt dit Bashnft, n Russisch olimaatschappij? Of is dit n tot nu to vrzwgn famililid van ónz Nicolaas? Mt vrindlijk grot, Hans Swinkls, HBS B 1955 " SNLbindr

10 Bordaurood wit Kntucky-gron Wi warn nou di Pius docntn? In d vorig Bindr stond n oprop. W zagn nkl onbknd docntn op foto's di Patty Klin-Scholtn stuurd van haar MMS-klas. Oud-docnt Do d Graaf, di zlf ook op d foto's staat, mldd ons dat d andr docnt Jann Muldr is, di van 1959 tot 1967 Natuurkund n Wiskund docrd. Z was ook bknd als Janny Muldr. Do d Graaf: "Z ht nu al vl jarn Jann van dr Gulik n is modr van dri volwassn kindrn". En van di kindrn is Miriam van dr Gulik, zlf ook docnt, op ht Spinozalycum. Zij schrf ons - ho klin is d wrld toch - ho n collga opns d SnL-bindr ondr haar ogn schoof. 'Dat is mijn modr', zag Miriam dirct. D vrouw van haar collga had nog ls van haar ghad. 'Mijn modr vond ht ook luk om rovr t horn!', aldus Miriam. D foto is ovrigns vrmodlijk uit 1962 of Jann Muldr, docnt Natuurkund, D 'onbknd docnt 3' op d laatst foto is nog nit hrknd. Do d Graaf mnd aanvanklijk Sylvo Pontn t hrknnn. 'Maar gzin d voor mij onlsbar tkst op ht bord,twijfl ik hvig,want Sylvo was docnt Muzik...' Nicolaas nu: docntn in staking Eind januari staaktn ruim docntn n andr mdwrkrs uit ht voortgzt ondrwijs. Daarbij ook docntn van vijf scholn in Amstrdam: Wllant Collg, Hrvormd Lycum Zuid, Opn Schoolgmnschap Bijlmr, Fons Vita én ht Sint Nicolaaslycum. D staknd docntn willn vooral dat ht aantal lsurn in d rst tw jaar nit vrhoogd wordt tot 1040 uur pr jaar. Z zijn bang dat scholirn wl op school motn zijn, trwijl z gn ls krijgn n op di manir 'opghokt' wordn. Ook zijn z ontvrdn ovr d voorgnomn bvrizing van d salarissn n d bzuinigingn op passnd ondrwijs. Volgns rgional mdia warn d scholirn di dag 'mazzlpikkn'. Dankzij hun staknd docntn haddn z n dagj ijsvrij. Nicolaas nu: kamrvragn ovr HAVO! Ton ht Nicolaaslycum novmbr 2011 d 'moilijk bslissing' nam gn niuw lrlingn mt n ongdld havo-advis to t latn, warn d rapn gaar. Alln lrlingn mt n havo/vwo-advis op zak zoudn nog toglatn wordn; alln n havo-advis is nit mr gnog. Er warn wliswaar wat complimntn, voor "d mod onz vrantwoordlijkhid voor onz ign lrlingn t nmn", maar r was vooral kritik. Ho kan n school nu lrlingn wigrn? En vindt d school d havo nog wl blangrijk? Ht niuws haald áll mdia: Parool, Tlgraaf, Mtro, AT5 n zlfs Pownd brichttn r ovr. 'En havo-afdling di gn havo-studntn tolaat?', was d mst gstld vraag. Op AT5 vrtld 8 rctor Hans van Rooijn ho d school tot haar bsluit kwam. "Als wij dnkn dat w mt n bpaald grop lrlingn in d problmn komn, dan motn wij onz vrantwoordlijkhid nmn". Volgns Van Rooijn viln r t vl lrlingn uit. "Pas als d kwalitit op onz school god gnog is om di lrlingn vast t houdn, gaan w wr mr havistn aannmn". Wthoudr Asschr bmoid zich mt d zaak n brip zich op Amstrdams afsprakn. En in d Twd Kamr lidd SNLbindr

11 rvan uit dat dz lrlingn n god kans hbbn om op onz school n diploma t haln." Wthoudr Asschr sprkt van "n god bgin" maar zit livr dat "voor gn nkl lrling n barrièr wordt opgworpn". ht zlfs tot Kamrvragn! PvdA-kamrlid Clik vrog ministr Van Bijstrvldt (OCW) wat z van ht plan vond. Di antwoordd dat z ht 'gn wnslijk ontwikkling' vond, maar dat z ook wr nit van plan was 'in t grijpn'. Dat hofd ook nit. Ht Nicolaas bsloot uitindlijk, na n gsprk mt Asschr, toch twaalf lrlingn mt alln n havo-advis to t latn. Om duidlijk t makn "dat wij d havo n onz havolrlingn blangrijk vindn n dat wij ons uitrst bst don om ons ondrwijs t vrstrkn", aldus Van Rooijn op d wbsit "Mt n bprkt tolating, waarbij wij dz lrlingn xtra bglidn gaan wij Nicolaas nu: Tobb wordt Badkuip Ht is vn wnnn, bijna zstig jaar htt d schoolkrant D Tobb. Maar D Tobb lidd n zwaarmodig bstaan, was vrwordn tot "n stapltj A4-tjs mt ongvr gn inhoud" n dus most r wat gburn. Sinds ht niuw schooljaar makn én krijgn Nicolaas-lrlingn Badkuip. D ghl vrniuwd schoolkrant is 'n modrn uitvoring van d Tobb' n dat most, vond d niuw rdacti, ook maar in d naam tot uitdrukking komn. En is Badkuip nit 'n modrn vrsi' van n tobb? Nou dan! Dat z daarbij ghl voorbij gaan aan d btknis van tobb in d Sint-Nicolaaslgnd, ach dat gbrk aan historisch bwustzijn is z vrgvn. Badkuip zit r in idr gval fris uit. Ht blad wordt, ondr indrdacti n bgliding van Anita Brus, docnt Spaans/ tknn, gmaakt via Schoolmagazin.nl, wat d rdacti vooral vl niuw digital moglijkhdn bidt. Tw kr pr jaar vrschijnt r n gdrukt uitgav, daarnaast komn r nummrs di alln digitaal t bkijkn zijn. Links naar Badkuip zijn t vindn op In ht twd nummr van Badkuip vil ons mtn its op: SNLbindr

12 Nicolaas nu: Stibb n Akzo als burn Ht hft r lang om gspannn, conomisch crisis n zo, maar ht lijkt mu toch zkr dat chmiconcrn Akzo Nobl n advocatnkantoor Stibb d niuw burn van ht Nicolaaslycum gaan wordn. D vrhuizing van bid bdrijvn, nu ook al aan d Zuidas gvstigd, is moglijk omdat ING Ral Estat Dvlopmnt nog in 2012 bgint mt d ontwikkling van d parkrgarag di ondr d gbouwn mot komn. In 2013 kan al mt d bouw van bid kantorn bgonnn wordn. Akzo Nobl n Stibb zokn nog naar ontwikklaars voor hun pandn. Dat van Akzo (15000 m2) is ontworpn door Group A, dat van Stibb (14400 m2) door architct Jo Conn. Akzo, Stibb n ht Nicolaas Akzo Stibb Nicolaas D niuwbouw van Akzo D niuwbouw van Stibb 10 SNLbindr

13 Ht mooist misj van d klas Ht was natuurlijk n kwsti van tijd voordat n misj van ht Nicolaaslycum d hoofdrol zou spln in ht Tros-tlvisiprogramma 'Ht mooist misj van d klas'. In dat programma 'vol nostalgi n hrknbar hrinnringn aan d jarn '70 n '80' gaat prsntator Jaap Jongblod op zok naar 'dat onbrikbar misj op wi all jongns vrlifd warn' n 'di ht voorbld was voor d midn in haar omgving'. Wat maakt haar zo spciaal, wi krg haar rst zon, wat is r mt hn gburd, hbbn z nog contact mt vrogr klasgnotn n was hun schoonhid n garanti voor succs? Wlnu, dat wachtn wordt dit najaar bloond. Vrmodlijk in augustus/sptmbr wordt d aflvring mt ht Nicolaas-misj uitgzondn. W vrtlln natuurlijk nog nit om wlk mooist misj van d klas ht gaat Van d Pnningmstr Eind maart hbbn 82 ldn d contributi voor 2012 nog nit btaald. Tin ldn hbbn hun contributi van 2011 ook nog nit btaald; tw ldn zlfs di van 2010 nog nit. Zoals gbruiklijk staat op d adrsstickr bhalv j lidmaatschapsnummr, ht "Myrakls gtal", oftwl ht jaar waarovr j voor ht laatst j contributi hbt btaald. Is dit gtal 2011 of oudr (of 0000 voor niuw ldn zondr machtiging), maak dan snl j contributi à 12 uro ovr op rkning tnv OUD LLV MYRAKEL ST NICOLAASLYCEUM t Dimn, ondr vrmlding van j lidmaatschapsnummr. Vrgt nit dat r dit jaar al aanzinlijk kostn gmaakt zijn, ondr andr dz SNL-Bindr. Wil j n machtiging afgvn? Stuur n mailtj naar Hb j wl n machtiging afggvn, maar is r nits afgschrvn? Dan probrn w ht volgnd jaar nog n kr. Ht kan zijn dat d naam van j rkning of j adrs gwijzigd is, ht kan ook dat r op 31 januari nit voldond saldo op j rkning stond. Hb j n andr rkning in gbruik, mld dat dan vn aan Jaarvrslag 2011 In twduizndlf was ht voor Myrakl 'businss as usual'. D vrniging draait, ht ldntal is stabil, d financiën zijn in ord, d Bindrs vindn grtig aftrk, mrdr oud-lrlingn n oud-docntn stuurdn mmorabilia. Tot zovr ht god niuws. Want ht is natuurlijk nit allmaal rozgur n manschijn. Zo bstaat ht bstuur uit slchts tw ldn, is d Bindr altijd wr op ht nipprtj grd n is r vl t winig tijd om d wbsit op ord t houdn. Ldn Ht ldnaantal daald licht. Vir niuw ldn n tin opzggingn zorgdn voor n ldnaantal van 580 pr Voor zovr bknd ovrldn in 2011 d oud-lrlingn Jron Wassnbrg (HBS-a, 1972), Hnk van Schijndl (HBS-a, 1964) n Paul Knuijt (Havo, 1979) n voormalig mdiathkassistnt Margrit Blijboom. Bstuurszakn Ht bstuur van Myrakl bstond in 2011 uit: Rné Lijn (voorzittr n hoofdrdactur SNL-Bindr) n Lon d Rooij (pnningmstr n scrtaris). D Bindr wrd opgmaakt door Koos van Langn. Bindr, intrnt, promoti Er vrschnn in 2011 slchts tw Bindrs, in juli n dcmbr. D oorzaak is tijdgbrk bij d rdacti. D gmiddld oplag bdraagt d laatst jarn rond d zshondrd xmplarn; r zijn tw advrtrdrs. D Bindr schrf ovr bijna vrtig oud-lrlingn n oud-docntn. Van mrdr kantn wrd historisch matriaal togstuurd. Oud-docnt Do d Graaf vond oud opstlln n wil dz via d Bindr trugbzorgn bij d originl Piusschrijfstrs; Jos Mol vond oud xamns; Dick Jonkr vrrast d vrniging mt n flink stapl oud schoolkrantn: Knuppltjs, Karwatsn n Tobbs uit d bginjarn '50. D wbsit blijft zorgn barn. Dat d klassnfoto's ontbrkn, is soms lastig uit t lggn. Aan d andr kant bgint r via twittr (20 followrs), linkdin (371 ldn) n facbook (14 vrindn) vl intracti t ontstaan mt/tussn oud-lrlingn. Myrakls promoti is r als vanouds bij d diploma-uitriking: ht bknd SNL-t-shirt mt d namn van d xamnkandidatn aangvuld mt Kp in Touch www. Myrakl.nl. SNLbindr

14 Vrslag Algmn Ldnvrgadring Op vrijdag 20 januari 2012 wrd in d prsonlskamr van ht Nicolaaslycum d Algmn Ldnvrgadring ovr ht vrnigingsjaar 2011 ghoudn. Voor d laatst kr nit omdat Myrakl ophoudt maar omdat w vanaf 2013 in ht niuw gbouw zulln vrgadrn. Aanwzig op d ALV warn bhalv d tw bstuursldn, vir ldn: Jan Hogn (1966), Joost Kntr (1961), Johan Olsthoorn (1966) n Tom Paffn (1985). 1. Opning n mddlingn Om 2030 uur opnt voorzittr Lijn d vrgadring. Hij ht all aanwzign, vir ldn om prcis t zijn, van hart wlkom. In ht kort vrtlt hij ho ht Myrakls jaar 2011 vrlip: stabil ldntal, roosklurig financiël situati. Voorzittr mmorrt ook ht ovrlijdn van d oud-lrlingn Jron Wassnbrg (HBS, 1972), Hnk van Schijndl (HBS, 1964) n Paul Knuijt (Havo, 1979) n oud-mdiathkassistnt Margrit Blijboom. 2. Notuln vorig ldnvrgadring D notuln van d ldnvrgadring van 2011 wordn zondr op- of aanmrkingn vastgstld. Ht vrslag vrschn in Bindr 1-2 (juli 2011). 3. Jaarvrslag 2011 & Financil Vrslag 2011 In 2011 daald ht ldntal van 580 naar 578. Ondanks dat r gn activ ldnwrfcampagn is, blijft ht aantal ldn min of mr glijk. D mst mnsn di opzggn, zijn nit mr gïntrssrd. En nkling vort d conomisch crisis als rdn aan. Op ht jaarvrslag (zi ldrs in dz Bindr) zijn vrdr gn op- of aanmrkingn. Pnningmstr D Rooij licht vrvolgns d financiën to. Ht jaar 2011 hft, vooral omdat r één Bindr mindr is gmaakt, n batig saldo van ruim 3600 uro opglvrd. Zoals gbruiklijk, is dat bdrag aan ht ign vrmogn togvogd. D bgroting 2012 wordt door d vrgadring vastgstld. 4. Vrslag van d kascommissi Voorafgaand aan d vrgadring hft d kascommissi (Joost Kntr n Tom Paffn) d financiël stukkn van d vrniging gcontrolrd. Zij vrklaring dat z dz ook in ord bvondn hbbn. Ht financiël vrslag gft n gtrouw bld van ht vrmogn van d vrniging n van ht xploitatisaldo ovr Z stlln d vrgadring voor ht bstuur dcharg t vrlnn. Alln gaan akkoord. 5. Bstuurssamnstlling Omdat ht bstuur uit slchts tw ldn bstaat n dat r statutair tn minst dri motn zijn, dot voorzittr n dringnd oprop aan d ldn. Joost Kntr stlt zich bschikbaar n wordt mt algmn stmmn als bstuurslid gkozn. Zijn plaats in d Kascommissi wordt ovrgnomn door Jan Hogn. 6. Plannn voor 2012 In 2012 gaat ht om tw blangrijk zakn. Tr glgnhid van d opning van d niuwbouw zal n groot Opningsfst plaatsvindn. Dat fst zal gcombinrd wordn mt d Rüni di voor ind 2013 voorzin was. Ht fst zal ht nodig van Myrakl vrgn, zo vrwacht ht bstuur. D andr activitit is ht samnstlln (n uitgvn?) van n Hrdnkingsbok. Myrakl is actif in n wrkgrop van (vooral) oud-docntn di d inhoud hirvoor bij lkaar zokn n schrijvn/rdigrn. Johan Olsthoorn mldt vrdr d oorlogsjarn van d Pius MMS t willn bschrijvn. Joost Kntr bidt aan hm daarbij t hlpn. Ht bstuur is blij mt dit plan n zgt dit vntul ook financil t willn stunn. En andr acti is ht ontsluitn van d sql-databass op d Myrakl-sit. Ht bstuur blooft daar in 2012 nu cht wrk van t gaan makn ondr d bijna virhondrd oudlrlingn di zich op LinkdIn in d Myrakl-grop hbbn vrnigd, zijn r vast wl n paar t vindn di d bnodigd knnis bzittn. Tot slot wordt voorgstld t ondrzokn of r its mt d oud lrlingnkaartn kan wordn gdaan. Ht bstuur zal navragn wat d privacy-aspctn hirvan zijn. 7. Rondvraag n sluiting Omdat nimand gbruik maakt van d rondvraag, sluit voorzittr om uur d vrgadring. D aanwzign bzokn vrvolgns d oud-lrlingnsoos, di voor ht laatst in d soos-lokati ondr d C-kantin wordt ghoudn. Aan dz Bindr wrktn m Carin van Bk Koos van Langn Hrm van Luwn Rné Lijn 12 Lon d Rooij Elln Wstdorp Ccil Zwijsn SNLbindr

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren Holtnxtra MG Ht niuwsblad voor Holtn TANKSTATION nl Dondrdag 23 april 2015 6 jaargang nr. 16 "DE HAAR" PRESENTATIE TRIATHLON PAG. 3 AGENDA KULTURHUS PAG. 5 MINTONETTE KAMPIOEN Léon Haanstra opn! PAG. 11

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

zo mooi is onze achtertuin

zo mooi is onze achtertuin zo mooi is onz achtrtuin Nm gratis m! Mt natuuragnda 2012. Vrrassing in Hollands duin Duinn als natuurlijk filtr Op avontuur in Wassrgst Kraamkamr Niuwkoop d n Va rdacti BELEEF LANDGOED NIEUW LEEUWENHORST

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Anders veranderen volgens Thijs Homan

Anders veranderen volgens Thijs Homan Vrslag vijfd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrandrn 20 fbruari 2014 bij ING t Amstrdam Bijnkomst vijf van ht lrntwrk Andrs Wrkn van Factor Vijf n NSvP vindt

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

Zelfmanagement bij ouderen

Zelfmanagement bij ouderen Zlfmanagmnt bij oudrn factsht Inhoud Wat is zlfmanagmnt bij oudrn? 3 Thoriën di tn grondslag liggn aan zlfmanagmnt bij oudrn 3 Zlfmanagmnt uitgaand van communicativ zlfsturing 4 D zlfmanagmnt van wlbvindn

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten Gitt Livn Bram & Mari n n Livn Ht landbouwblid hft vl gzichtn D famili Ptrs Maak knnis mt www.dfamiliptrs.b 4 Als ik its do, wil ik ht god don. Ik hb n hkl aan half wrk, dat wtn mijn lrlingn maar al

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg! Gmnt @ Oktobr 2014 Gmntlijk Infokrant vrschijnt 11 maal pr jaar V.U.: Marln Van dn Bussch, Klin Livvrouwdrf 8, 9990 Woordj burgmstr D burgmstr ovrhandigd aan Rubn D Clrcq d goudn UiT-na-School-Box in ht

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan Jaarvrslag 2012 Vrniuwn is vooruitgaan Enkl concrt rsultatn van 2012 Lapauw Intrnational VCST Amplidata Flandrs PlasticVision Blwind I-movix Spac Applications Srvics Psychomd Provan Laborx Physiol Flxiways

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Parochie H. Antonius Abt Malden

Parochie H. Antonius Abt Malden Contactblad Parochi H. Antonius Abt Maldn Oplag 2000 x. Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Krkplin 4 tl: 3580476 Voor pastoral zakn ook brikbaar als ht scrtariaat gslotn is. Parochicntrum n scrtariaat Krkplin 4,

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

50% Korting alle combinaties mogelijk

50% Korting alle combinaties mogelijk ZIE DEZE BIJLAGE: WEEK Tl: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editi: Uithoorn, D Kwkl 12 novmbr 2014 3 Tnksttion Zijdlwrd ADVERTEREN? IN DE H. Hyrmnsln 2 - Uithoorn INfoRmATIE: 0297-581698 06-53847419 VERkoopUITHooRN@

Nadere informatie