modulair Ons leven draait vooral om de studie Studenten cultuurwetenschappen Joop en Atie van Halderen: nummer 3 jaargang december 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "modulair Ons leven draait vooral om de studie Studenten cultuurwetenschappen Joop en Atie van Halderen: nummer 3 jaargang 24 12 december 2008"

Transcriptie

1 8 Digitale studiecoach op 10 januari online maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland veel praktische tips en training 10 Ambitieus project De student meer centraal wil vooral luisteren én actie 13 Computergebaseerd toetsen maakt goede start 16 Scriptiestudent MW Stephan Corporaal: Goede structuur en duidelijke planning cruciaal jaar Open Universiteit Nederland: lustrumprogramma onderweg modulair nummer 3 jaargang december 2008 Studenten cultuurwetenschappen Joop en Atie van Halderen: Ons leven draait vooral om de studie

2

3 6 Inhoud modulair 3 De student Echtpaar Joop en Atie van Halderen storten zich met elan op cultuurwetenschappen Ons leven draait vooral om de studie 8 Start en support Start- en supportprogramma lanceert digitale studiecoach Coach Nicky Jansen biedt veel tips en training 10 Onderwijs Programmamanager prof. dr. Peter Storm De student meer centraal We doen het voor de student 16 Onderzoek Scriptiestudent managementwetenschappen Stephan Corporaal MSc Iedereen had moeite met afbakenen van onderzoek 4 Kort nieuws 5 Column 6 De student 8 Start en support 9 En dan (nog) de studie Onderwijs 13 Online toetsing OpenER 14 Studentenraad 15 Forum 16 Scriptie 18 Activiteiten 20 Service en informatie 22 Onderwijs 30 Tentameninfo 31 Colofon 32 Afgestudeerden

4 4 12 december 2008 kort nieuws Leerlingen krijgen certificaat Twintig vwo ers uit de regio Parkstad ontvingen op 28 november een cursuscertificaat van rector magnificus prof. dr. ir. Fred Mulder (foto rechtsboven). In het kader van ons programma Academic Experience bestudeerden deze middelbare scholieren een van onze academische cursussen. Ze snoven dus aan een wetenschappelijke studie. Dat viel niet altijd mee, bleek uit de reacties. Sommigen vonden dat ze wel erg veel kennis moesten verstouwen en dat bestudering van de cursus een tijdrovende klus was. De Open Universiteit wil op deze manier ervaring opdoen met jongeren voorlichten, en informatie verzamelen over hun taalgebruik, mediagebruik en studeergedrag. Academic Experience wordt aangeboden op vijftien scholen in Nederland en België. Scholen voor vwo die ook geïnteresseerd zijn in pre-universitair studeren, kunnen contact opnemen met Linda Vosbeek via Eeuwig leuteren? De overtreffende trap van een leven lang leuteren over een leven lang leren dreigt in Nederland bereikt te worden, verzucht Collegevoorzitter drs. Theo Bovens in zijn weblog. Hij stelt dat er weinig terecht dreigt te komen van het Actieplan Leven Lang Leren van OCW, omdat het scholingsoverleg verschoven is naar volgend jaar. Er rust geen zegen op dit dossier, concludeert Theo Bovens. In zijn weblog voor studenten en medewerkers schrijft hij regelmatig over zijn werkzaamheden en hij neemt stelling in actuele (politieke) ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Kijk op: > actueel > weblog collegevoorzitter. Oratie over intern ondernemerschap Sociale innovatie is de sleutel voor succesvol internationaal ondernemerschap; investeer in mensen en hun onderlinge samenwerking om echt technologische vooruitgang te boeken en die te vermarkten. Dat stelde prof. dr. Jan Ulijn, hoogleraar internationaal ondernemerschap, innovatie en cultuur, tijdens zijn oratie (foto linksonder) op 31 oktober. Investeren in mensen en aandacht voor de manier waarop verschillende disciplines samenwerken, is volgens Jan Ulijn een absolute voorwaarde om technische innovaties om te zetten in succesvolle producten en diensten. Daarom pleit hij voor krachtig en effectief humanresourcemanagement. Een zeer belangrijk onderdeel daarvan is de ontwikkeling van intern ondernemerschap, aldus Jan Ulijn. Daarmee verwijst hij naar medewerkers die zakelijk zijn, initiatiefrijk, creatief én gericht op de klant. Oratie over leernetwerken Ons traditioneel onderwijs is ongeschikt voor een leven lang leren, aldus prof. dr. Peter Sloep. Deze hoogleraar Technology Enhanced Learning sprak op 14 november zijn oratie uit. We moeten volgens hem een doorlopende leerlijn trekken van leren als kind, via leren als jongvolwassene naar leren voor beroep, hobby en tijdverdrijf. Die leerlijn kan volgens Peter Sloep het beste gestalte krijgen in een nieuwe organisatievorm: een sociaal leernetwerk dat online is. Zo n leernetwerk biedt een scala van instrumenten om kennis te verwerven en kennis te delen. Leernetwerken richten zich op een begrensd domein en worden ontworpen om leven lang leren te stimuleren. Ze scheppen de voorwaarden voor vormen van leren die flexibel en informeel zijn, een accent leggen op spontane samenwerking met anderen en oog hebben voor werkcontexten. Proefschrift IMS Learning Design Op 7 november promoveerde ing. Hubert Vogten op zijn proefschrift Design and Implementation Strategies for IMS Learning Design. Hij is medewerker van het Centre for Learning Sciences and Technologies. Hubert Vogten ontwikkelde ontwerp- en implementatiestrategieën voor IMS Learning Design. Dat is een wereldwijde standaardspecificatie (een taal) om elektronisch onderwijs te ontwikkelen. De promovendus ontwikkelde een softwareprogramma dat het voor eindgebruikers, onderwijsontwikkelaars en docenten makkelijker maakt IMS Learning Design toe te passen in het onderwijs en te koppelen aan andere specificaties. De promotie vond plaats aan de Open Universiteit. Internationaal erkende titel Onze opleiding Implementation and Change Management is gecertificeerd door de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs. Deze opleiding kreeg de accreditatie omdat het volgens de Orde een goede combinatie is van theorie en praktijk. De theorie kunnen studenten direct in praktijk brengen omdat zij tijdens deze opleiding een advies- en verandertraject moeten uitvoeren. Daarbij krijgen ze intensieve coaching van senior organisatieadviseurs. Bijkomende eis voor studenten is dat zij minimaal vijf jaar werkzaam zijn in organisatie management. Implementation and Change Management is nu dus een double degree programme. Zodoende krijgen studenten van deze opleiding naast hun gewone deelcertificaat Master of Science ook een internationaal erkende titel. De overheid en internationale bedrijven eisen die titel steeds vaker.

5 12 december kort nieuws De redactie van Modulair wenst, mede namens alle medewerkers van de Open Universiteit Nederland, onze studenten een fijne Kerst en vooral een succesvol studiejaar 2009 toe! Oratie over loopbaanbegeleiding Iedere werknemer zou recht moeten hebben op loopbaanbegeleiding. Niet door de werkgever, maar door een netwerk van onafhankelijke begeleiders. Alleen dan kunnen werknemers beter en breder, ook buiten de eigen organisatie, inzetbaar worden en blijven. Dat zei prof. dr. Frits Kluijtmans, hoogleraar Strategisch Human Resource Management, tijdens zijn oratie op 27 november (foto linksboven). Het recht op loopbaanbegeleiding sluit aan bij de huidige transitionele arbeidsmarkt, stelde Frits Kluijtmans, waarin veel aandacht is voor soepele en snellere overgangen van werk naar werk, van werk naar onderwijs, van werk naar zorg en van werk naar sociale zekerheid. Het vraagt wel om goede begeleiding, die werknemers vitaal en alert houdt. Appel column Een optimistische vrouwelijke stem jubelt uit mijn radio: Studeren om hogerop te komen? Om de puntjes op de i te zetten van uw carrière? Het radioreclamespotje van de Open Universiteit. Ik vraag me af of de Open Universiteit op deze manier de studenten krijgt die zij (naast module - studenten) ook graag binnen zou willen krijgen, namelijk studenten die hun studie afronden. Bij de afgelopen diploma-uitreiking (die weer buitengewoon feestelijk was, maar dit terzijde) kwam namelijk naar voren dat, als ik het goed heb, zeker drie van de vijf afgestudeerden, inclusief ikzelf, nooit met studeren zijn gestart om hogerop te komen of om de puntjes op de i van hun carrière te zetten, maar dat vervolgens wel bereikt hebben. Ik ben nooit gestart met het idee: ik wil mijn bul halen voor een andere of betere baan, laat ik eens bij de Open Universiteit gaan studeren. Ik was gewoon geïnteresseerd in psychologische onderwerpen en wilde mijn tijd nuttig besteden. Niet het diploma en het daaraan verbonden beroep waren mijn doelen, maar het onderwerp en studeren waren mijn doelen. Ik bestelde gewoon een module en zag wel waar het schip strandde. Als de studie een middel is om een doel te bereiken, dan dreigt het gevaar dat de studie verwordt tot een enorme zure appel waar je je doorheen moet bijten voordat je je doel bereikt. Voor mij was de studie een heerlijk smakende appel waar ik steeds lekkere hapjes van nam. Natuurlijk zitten aan een lekkere appel ook wel eens zure kantjes of rotte plekjes, maar het laat zich raden wie het meeste doorzettingsvermogen nodig heeft en wie de appel het snelst achter de kiezen heeft. Het klinkt erg tegenstrijdig, maar naar mijn gevoel is diegene die het doel (bul) niet voor ogen heeft, juist diegene die het doel uiteindelijk wel bereikt. Nu is een steekproef van vijf studenten natuurlijk wetenschappelijk gezien te klein om stellige uitspraken te doen, dit moet ik schrijven, anders krijg ik met terugwerkende kracht een onvoldoende voor de onderzoekspractica en nemen ze mijn bul weer in, maar wellicht zou overwogen kunnen worden een alternatief spotje uit te zenden: Studeren voor je plezier? Je echt verdiepen in een onderwerp dat je interesseert? Stuutje van Vulpen

6 Ons leven draait vooral om de studie FOTOGRAFIE: PETER STRELITSKI Andere studenten zijn wel eens jaloers op Atie (71) en Joop van Halderen (72). Zij trekken immers samen op om hun studie Cultuurwetenschappen tot een goed einde te brengen. Als student hebben ze een soort lat-relatie. Ze studeren alleen, maar doen tegelijk de - zelfde tentamens en steunen elkaar tijdens een dip. Nog enkele modules en ze hebben hun bachelor. We hebben onze twijfels overwonnen.

7 12 december Tien jaar geleden gingen Atie en Joop van Halderen met de VUT. Wat nu? Passief achter de geraniums zitten en kijken naar het mooie Friese landschap ligt niet in hun aard. Als leden van de vakbond kregen ze kaartjes voor een ouderen - beurs. Daar werd ons een keur aan activiteiten aangeboden. Macramé, reizen, van die martelwerktuigen om fit te blijven, studeren en doodgaan, vertelt Joop met gevoel voor humor. Toen ze dat allemaal wel gezien hadden, stuitten ze op een stand van Hoger Onderwijs Voor Ouderen. Daar studeren trok Atie en Joop niet, want af en toe een cursus volgen zonder een afsluitend tentamen vonden ze te vrijblijvend. Maar de mogelijkheid om te gaan studeren, zette hen aan het denken. Kort daarna zijn we eigenlijk per ongeluk door een advertentie op een Open Dag van de Open Universiteit terechtgekomen. Echte tweedekansers Studeren was vlak na de oorlog voor Atie en Joop niet weggelegd. Atie: Op de lagere school had je toen een opleidingsklas voor kinderen die naar de hbs gingen. Ik zat in de gewone klas, maar ik wilde ook naar de middelbare school. In die tijd had de meester het voor het zeggen en die vond de ulo goed genoeg voor mij. Ook Joop, zoon van een ongeschoolde arbeider, volgde de ulo: Dat was al heel wat. Toch hebben ze zich niet neergelegd bij de beperkingen van de toenmalige standenmaatschappij. Joop haalde de kweekschool en werkte als onderwijzer, tot hij na twintig jaar onderwijs een burn-out kreeg. Daarna was hij huisman en journalist bij Amnesty International. Omdat Atie talent had, werd zij op het conservatorium toegelaten en studeerde af als pianiste. Tot haar VUT werkte ze als lerares aan muziekscholen in Friesland. Nog steeds geeft ze thuis piano - les, vooral aan ouderen. Vaak zijn dat spijtoptanten die in hun puberteit afhaakten omdat ze andere dingen aan hun hoofd hadden, of mensen die zich vroeger geen pianoles konden veroorloven. Met die leerlingen heb ik affiniteit, omdat ze net als wij een tweede kans pakken. Atie en Joop voelen zich dus echt de tweedekansstudent voor wie de Open Universiteit oorspronkelijk is opgericht. Vroeger was een academische opleiding voor ons niet te doen. Nu hebben we de tijd om een studie te volgen die ons altijd heeft geïnteresseerd. Trots De kans om een academische opleiding te volgen, grepen Atie en Joop met beide handen aan. Toch was het begin, in 1998, allesbehalve gemakkelijk. Ze wisten dat ze goed konden leren, maar of dat voor een universitaire opleiding voldoende zou zijn, betwijfelden ze. Vooral Joop had er een hard hoofd in, omdat hij door zijn burn-out een slecht geheugen heeft. Van de oriëntatiecursus werden ze ook niet vrolijk. Wij dachten er goed aan te doen heel braaf vóór de eerste begeleidingsbijeenkomst het onderdeel historiografie door te nemen. Joop denkt er nu nog met afschuw aan terug: Dat was me toch droog. Als dat het moet worden, dacht ik. Hun voorbereiding kostte een hele maand. En toen ze te horen kregen dat ze voor de tweede bijeenkomst een paar weken later twee hoofdstukken tegelijk moesten kennen, zonk de moed bijna in de schoenen. We kregen het toch voor elkaar, zegt Joop trots. Door voor de bachelor Toen Atie voor de oriëntatiemodule slaagde, was dat best een kick voor haar. Je weet niet half hoe heerlijk het is om te ervaren dat je de stof van een academische studie kunt begrijpen. Ondanks dit succes waren ze nog steeds niet helemaal van zichzelf overtuigd. Tegen de tweede module keek Joop op als tegen een berg. Filosofie. Dat zou zeker veel te abstract voor me zijn, maar ik vond het toch leuk. Atie en Joop kregen de smaak te pakken en besloten om te proberen de propedeuse te halen. Toen ze die hadden, zei Joop tegen Atie: Het gaat hartstikke goed, nu gaan we door voor de bachelor. Of de masterfase erin zit, weten ze niet. Met hun tempo van drie modules per jaar zijn ze dan 75 en ze willen ook nog leuke reisjes maken. Binnenkort gaan Atie en Joop naar Gran Canaria. Een vakantie wordt het volgens Atie nauwelijks. We gaan voor de zon, want voor de cultuur hoef je daar niet naartoe. Dus elke morgen vind je ons met een studieboek op het balkon. Je weet niet half hoe heerlijk het is om te er varen dat je de stof van een academische studie kunt begrijpen. Leven met cultuur Volgens Joop draait hun leven grotendeels om de studie. Als we geen andere verplichtingen hebben, zitten we achter de boeken. Onder verplichtingen verstaan ze bezoek aan familie en tentoonstellingen, én kunstreizen. Toen we de module Kunst afgerond hadden, zijn we naar Italië gegaan om kunstschatten te bekijken. Het is zo leuk om te zien dat de stof die je geleerd hebt werkelijk bestaat. Ik begrijp het nu ook beter. Ook de Friese studentenvereniging De Lijn speelt een belangrijke rol, vooral voor Joop. Hij was secretaris en is nu al drie jaar voorzitter. We organiseren lezingen en excursies en we geven een mooi blad uit, onder andere om onze leden te stimuleren hun ideeën op papier te zetten. Dat is een goede oefening voor later, als ze een baan hebben. Atie en Joop studeren trouwens niet alleen voor hun eigen plezier. Ze zijn onderwijsmensen in hart en nieren en willen ze wat ze geleerd hebben dus ook graag aan anderen overdragen. Pas was ik in het Kröller-Müller Museum en toen de student kon ik het niet laten iemand uit te leggen hoe hij tegen Moeder met kind van Bart van der Leck moest aankijken. Atie is al net zo: Krijgen we de kans, dan gaan we rond - leidingen in een museum geven. Paul Troost

8 8 12 december 2008 Start en support 10 januari online Digitale studiecoach geeft veel praktische tips Dipje in de studie. Motivatie niet meer je dat. Praktische studietips nodig. Of andere struikelblokken? Dan ga je naar Nicky Jansen op Die is vanaf 10 januari in de lucht. De digitale studiecoach leidt je langs onderwerpen zoals actief studeren, studieplanning, tentamen doen, mondeling presenteren en schriftelijk communiceren. Het wordt een levendige en interactieve site: tests, trainingen, video en interessante links. Verder kun je er bijvoorbeeld oefenen met multiplechoicetentamens. Een bezoek waard dus! Voor veel studenten herkenbaar: supergemotiveerd aan de studie begonnen. Maar de vaart is er een beetje uit. Of het is al lang geleden dat je studeerde... Dus hoe doe je dat ook alweer het beste? En bovendien moet je het grotendeels alleen doen. Een coach zou dus wel handig zijn. En die is er binnenkort dus. Leren op een leuke manier Hoe kun je studeren voor al onze studenten gemakkelijker, persoonlijker en leuker maken? Die vraag inspireerde de afdeling Voorlichting, service en informatie. Resultaat: de digitale studiecoach. Die is gebaseerd op het beeld dat de Open Universiteit afgelopen jaren opbouwde van struikelblokken waar studenten tegenaan lopen. Het blijkt dat veel studenten behoefte hebben aan instrumenten om te leren studeren, vooral als ze net beginnen, zegt projectleider Lisette Meijrink. Soms is alleen een grote motivatie niet genoeg en hebben studenten behoefte aan be - geleiding op maat. We hebben studenten, dus het is onmogelijk iedereen een persoonlijke studiecoach te bieden. We hebben gezocht naar de best mogelijke oplossing en dat is deze digitale studiecoach in de persoon van Nicky Jansen. Zij leert je leren, op een leuke, aansprekende manier. Eigen interview Nicky Jansen wijst je de weg op de website en leidt diverse onderwerpen in. Achter het thema studieaanpak vind je onderwerpen als aantekeningen maken, mindmappen, en vragen stellen. Bij studieproblemen gaat het bijvoorbeeld over faalangst en concentratie. Verder zijn er thema s zoals tentamen doen, studeren met de pc, mondeling presenteren, schrijven van teksten en studieplanning. Op de site staan onder meer videofilmpjes, interactieve tests, trainingen en interessante links. Voorbeeld: een deskundige in mindmappen vertelt op video over deze methode. Je hoeft niet per se het hele filmpje te bekijken. Want zijn verhaal is gestructureerd aan de hand van vragen die onderaan in beeld staan. Daardoor kun je meteen de vraag aanklikken die voor jou het belangrijkste is. Mark Handels, architect van de digitale studiecoach: Studenten kunnen dus hun eigen interview met de deskundige samenstellen. Enige site in zijn soort Het projectteam bestaat uit leden van het project Multimedia en regionaal studievoorlichters. Zij zorgden voor de inhoud. Lisette: Inhoud produceren en vertalen in video kostte veel tijd. Omdat we het goed willen doen, en gaan voor een product dat aansluit bij de kwaliteit van ons onderwijs, heeft het dan ook wat langer geduurd dan gepland. Op dit moment heeft elk thema minstens één video, maar op termijn moet dat voor elk onderwerp het geval zijn. Mark vult aan: Ook de bouw van de website heeft heel wat voeten in aarde, omdat het bij mijn weten de enige site in zijn soort is. We moesten het wiel grotendeels zelf uitvinden. Bruikbaar materiaal bij elkaar zoeken is een eerste stap. Daarna moet het allemaal technisch bij elkaar gebracht worden, via makkelijke navigatie bereikbaar zijn en uiteraard moet de site er ook aantrekkelijk uitzien. Workshops Binnenkort kun je dus online veel hulp, informatie en inspirerend advies krijgen. Dat soort coaching vind je ook in onze workshops. Die worden georganiseerd door regionaal voorlichters. Drs. Marion Stevens MBA, sectormanager Voorlichting, service en informatie: Afgelopen jaar waren er in de studiecentra pilots met workshops. De workshop Mindmappen was met vierhonderd aanmeldingen een overrompelend succes. Komend jaar gaan we het workshopprogramma flink uitbreiden. Studenten die te weinig tijd hebben om naar een workshop te komen, kunnen soortgelijke informatie dus vinden bij de digitale studiecoach. Die zal voor iedereen toegankelijk zijn, student of geen student. Lisette: Misschien kunnen we daardoor ook mensen die nog niet bij ons studeren, interesseren voor ons studieaanbod. Tijdens de Community Day op 10 januari, in alle Nederlandse en Vlaamse studiecentra en steunpunten, lanceert het College van bestuur de digitale studiecoach. Marion: Dat is precies een jaar na de introductie van het concept. Vanaf dan kunnen studenten zelf ervaren wat de studie - coach hen te bieden heeft. We zijn zeer benieuwd! Fem Kools In de Modulair van februari publiceren we de eerste reacties van studenten. Informatie over workshops en Community Day:

9 Studeren bij de Open Universiteit Nederland kan vanuit verschillende motieven. Interesse, vergroten van de deskundigheid of het gaan voor die felbegeerde academische titel. Al of niet om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo n solistische studie vereist echter ook de kunst van het inpassen in een leven dat zich in velerlei opzichten kenmerkt door drukte. En dan nog de studie. Hoe inventief zijn onze studenten? De redactie vroeg dat aan Maaike Sterken (28), studente gezondheidspsychologie. En dan (nog) de studie... Belangrijkste bezigheden overdag? Mijn man en ik zijn net een maand in Suriname voor vrijwilligerswerk. We blijven hier anderhalf jaar. We zijn onder andere in een kinder - tehuis bezig om het project Maatschappelijk werk vorm te geven. Vijf jaar geleden liep ik stage in dat kindertehuis. Daarnaast kunnen wij bij het Surinaamse Ministerie van Sociale Zaken projecten opzetten, en bieden wij kindertehuizen een evangelisatieprogramma. Mijn man en ik wilden graag een deel van ons leven onze talenten, ervaringen en kennis inzetten voor Suriname. Nu mijn man net afgestudeerd is, lijkt het ons het juiste moment. We zijn verbonden aan de Stichting Kind in Suriname en meer informatie staat op onze site, Studeer bij de Open Universiteit sinds 2005, nadat ik mijn studie sociaal pedagogische hulpverlening af - rondde. Ik wilde graag verder studeren in deze richting. Mijn streven is psycholoog worden. Het liefst wil ik een eigen praktijk of een praktijk in combinatie met een zorgboerderij, samen met mijn man. Wo-studie of een enkele cursus? Ik wil de hele studie afronden. Ik heb nu bijna mijn propedeuse ge - haald en heb ook al vrijstellingen voor de postpropedeuse. Om als psycholoog te werken is de hele studie nodig. Nog te gaan? Zo n vier tot vijf jaar. Ik vind het ideaal dat ik in Suriname mijn studie kan blijven volgen. Zo verlies ik geen studiejaren. In Suriname moet ik tentamens afleggen bij het Ministerie van Onderwijs, alleen zijn daar extra kosten aan verbonden. Tot nu toe volg ik modules waar een tentamenopdracht aan verbonden is, die ik per mail kan versturen. Andere bezigheden waartegen de studie het moet opnemen? Mijn grootste hobby, tekenen en schilderen. Daarnaast vind ik dat je met een studie erbij nooit klaar bent, er ligt altijd werk. Blijft wekelijks (gemiddeld) over voor de studie? Ongeveer vijftien uur. Helemaal nu wij in Suriname zijn. De werkdagen zijn korter, mijn Nederlandse sociale netwerk is hier helaas niet, dus heb ik meer tijd voor mijn studie. Alhoewel ik hier ook bezig ben mijn leven op te bouwen. Wij kennen nog een aantal mensen van vijf jaar geleden en zijn sinds kort ook verbonden aan een kerk, waar wij veel mensen leren kennen. Wij kennen hier ook wat Nederlandse mensen, dat vind ik toch wel prettig in een ander land. Studie zal in ieder geval moeten wijken voor? Mijn hobby. Maar er zijn natuurlijk ook nog de leuke avonden met mijn man en nieuwe vriendinnen. Gelukkig kan ik het allemaal redelijk goed inplannen, dus vrije tijd houd ik wel over, maar het blijft plannen. Zonder de steun van mijn man zou de studie trouwens een stuk zwaarder zijn. Maaike Sterken: Met een studie erbij ben je nooit klaar. Studieproblemen? Soms, maar meestal haal ik het tentamen de eerste keer en anders wel de tweede keer. Sommige vakken vond ik best lastig, zoals Functieleer en Biologische psychologie. Dan heb ik meer tijd nodig om te leren, wat de studiedruk verhoogt. Leukste opmerking van de achterban over mijn studie? Ik weet niet zozeer een leukste opmerking, wel de opmerking die ik het meest hoor: Hoe houd je het vol! De meeste mensen vinden het een hele klus om zoveel discipline te moeten hebben. Lees altijd in Modulair? En dan (nog) de studie, mededelingen van mijn faculteit en het interview met de student. Ik vind het stimulerend om te lezen hoe studenten bezig zijn met hun studie. Het is leuk en soms ook leerzaam om meer te weten te komen over medestudenten. Laatste nieuws in de wereld dat mij bezighoudt? Nu voorbij, maar zeker de Amerikaanse verkiezingen. In Suriname kunnen we elke avond om uur het NOS Journaal kijken en dan zitten wij trouw voor de tv. Binding met de Open Universiteit? Niet veel. Als ik tentamens heb, vind ik het altijd leuk in het studiecentrum te zijn. Daarnaast vind ik dat het contact met docenten snel is gelegd en dat er ook redelijk snel gereageerd wordt op . Verder heb ik intensief contact met een studiemaatje. Wij stimuleren en helpen elkaar en maken soms ook samen een opdracht. Ik vind dat erg prettig, de studie loopt niet altijd vlek - keloos en wij motiveren elkaar. Wat de Open Universiteit vooral (niet) moet doen? Doorgaan met middelen om contact tussen studenten en Open Universiteit te vergroten of verbeteren. Zoals studi en bijeenkomsten. Zo blijf je betrokken en dat stimuleert. Ultieme tip(s) voor medestudenten? Maak een planning en bouw vrije tijd in! Maak vooral een planning voor de korte termijn, bedenk niet te vaak hoeveel studiejaren je nog hebt te gaan, bekijk per jaar welke modules je wilt halen. Frans Bogaert

10 december 2008 de student meer centraal Peter Storm De Open Universiteit wil graag meer binding en contact met studenten. Daarmee komt zij tegemoet aan de wensen van veel studenten. Enkele voorbeelden. Veel studenten willen graag contact met docenten. Als studenten vastlopen met de studie, stellen ze onze actie vaak op prijs. En nogal wat beginnende stu denten willen advies en begeleiding. Daarom is in het voorjaar gestart met het project De student meer centraal. Dat telt zes deelprojecten: Quick Wins Starters Doorzetters Registratie en feedback Campagnes en communicatie Kennis en ervaring delen Zo n negentig medewerkers en studenten zijn vol enthousiasme aan het werk. Met maar één doel: de student meer centraal! In het project werken we aan verbeteringen voor onze studenten, zodat we meer binding en contact met studenten krijgen. De interviews die wij Henri en ik hebben gehouden met projectleden, geven een impressie van de zes deel projecten. De student voorop stellen, samen verantwoordelijkheid nemen, goed luisteren naar elkaar en een oplossing kiezen die we kunnen én willen waarmaken. Henri van Montfort We doen het voor de student! Prof. dr. Peter Storm is programmamanager van het project De student meer centraal en hoogleraar bedrijfskunde aan de Open Universiteit.Drs. Henri van Montfort is beleidsmedewerker bij het Bureau van de universiteit. Quick Wins Wat valt er snel te winnen of te verbeteren? In het projectteam Quick Wins wisten ze het wel. Student Janny de Jonge is er lid van. Zij vertelt: We hebben al veel bereikt. Een studentenpas en een adres voor studenten. Beide al jarenlang wensen van de Studentenraad. Verder staat er op nu de optie direct contact, een soort noodknop om direct contact te krijgen met de Open Universiteit. En een pilot voor goed contact tussen studenten en docenten staat in de steigers. Allemaal zaken waaraan studenten belang hechten, aldus Lilian Janssen- Grootenboer, afdelingshoofd Service en informatie. Bij het een moesten we meer hobbels overwinnen dan bij het andere. De studentenkaart bijvoorbeeld. Gewoon een ontwerp maken en de drukker bellen, zou je denken. Zo zou het kunnen, maar wij vonden dat we bijvoorbeeld serieus moesten kijken naar maakbaarheid, uitstraling en milieueffecten. Wat moet vanaf nu vooral gedaan worden? Janny: Geregeld bij studiecentra kennismaking avonden organiseren waar studenten uitleg krijgen over de faciliteiten van de Open Universiteit. Vlaamse studiecentra doen dat al, en met succes. Lezingen en groepsbijeenkomsten organiseren om contact onderling te bevorderen. Lilian: De student voorop stellen, samen verantwoordelijkheid nemen voor het hele proces, goed luisteren naar elkaar en een oplossing kiezen die we kunnen én willen waarmaken. Lilian Janssen Janny de Jonge

11 12 december de student meer centraal Wim Waterink Starters Hoe ervaren nieuwe en potentiële studenten hun kennismaking met de Open Universiteit? Welk beeld hebben zij van tevoren en na de eerste weken? Dat is onderzocht in het project Starters. Projectleider dr. Wim Waterink: Beginnende en potentiële studenten hebben we onder meer benaderd op de Open Dag en via de enquête Studentinzicht. Zodoende heeft de Open Universiteit nu een onderbouwd beeld van het contact met starters. Daar valt veel aan te verbeteren, blijkt uit het onderzoek. Wim: De benadering van de student moet persoonlijker. Tot nu toe ziet de Open Universiteit de student als één type. Maar de leeftijd loopt uiteen van 18 tot voorbij de 70. Iedereen heeft een verschillend leer potentieel. We moeten ons dus meer op personen of groepen richten en laten zien dat we onze studenten kennen. Ook de faculteit Psychologie pakt al zaken op. Bijvoorbeeld de wijze waarop onze materialen bij de student komen, moet beter, zegt Wim. Ander punt is dat we nagaan om meer met mentoraat te doen. Er is vast nog meer mogelijk, dus zegt Wim: Nu gaat het erom, dat we iets gaan doen met de resultaten! Doorzetters Studenten leren kennen, luisteren naar hun ervaringen, als aanvulling op enquêtes zoals Studentinzicht. Daar gaat het om in het project Door zetters. De drempel om met ons contact op te nemen moet laag zijn, aldus Maddy Rothkranz, afdelingshoofd Intake, onderwijsondersteuning en diplomering. Als iemand bijvoorbeeld een klacht of voorstel heeft, moeten we dat actief oppakken. In september was er een studentendag in studiecentrum Eindhoven, vertelt Maddy. Daar kregen we informatie van studenten die doorzetters zijn, onder meer over studeren, de rol van faculteiten en studiebegeleiding. Op basis van deze en andere informatie komen we met aanbevelingen. Het bachelormentoraat is inmiddels gestart als pilot bij de faculteit Managementwetenschappen. Registratie en feedback Veel beter contact met studenten. Dat is het doel van het project Registratie en feedback. Nu verliezen we studenten nog teveel uit het oog, stelt Rob Brouwer. Hij is senior applicatiebeheerder bij het Onder wijs service centrum en vervolgt: Er zijn soms lange perioden waarin we zelfs helemaal geen contact hebben. En er zijn formele contacten waar we weinig of niets mee doen. Bovendien zijn de contacten teveel versnipperd over de organisatie. Daarom inventariseren we allereerst alle huidige en gewenste contacten met studenten. We willen voorstellen doen voor verbetering van de contacten, instrumenten maken waarmee medewerkers de contacten kunnen onderhouden, de beweegredenen van studenten beter begrijpen en hen beter adviseren. Geen gemak kelijke opgave. Toch blijft Rob enthousiast: Dit project is heel belangrijk. En we doen het voor de student! Rob Brouwer Maddy Rothkranz

12 december 2008 de student meer centraal Celine Ermans en Chantal Savelsbergh Campagnes en communicatie Campagnes en communicatie verzorgt de communicatie over het project De student meer centraal. De ondertoon in Campagnes en communicatie: begin bij jezelf. Waarom? Dat vragen we aan Celine Ermans, communicatieadviseur bij Marketing, communicatie en sales. Wij richten ons vooral op medewerkers, we willen hen wakker schudden en laten zien hoe studenten ons ervaren en zien. Bijvoorbeeld door studenten en medewerkers waargebeurde ver - halen te laten vertellen in Werkwijzer, ons personeelsblad. Die verhalen gaan over onze omgang met studenten. Stellen wij de student echt centraal? Welke verbeteringen zijn wenselijk en nodig? In ons personeelsblad plaatsen we dus ook reacties van studenten, hun verhalen zijn welkom via Celine vervolgt: We willen een groeiproces starten, waarin we in een open sfeer met elkaar samenwerken aan het daadwerkelijk centraal gaan stellen van onze studenten. De eerste campagne betreft de adoptie van studenten door medewerkers. Een van hen is ir. Chantal Savelsbergh, universitair docent bij de faculteit Managementwetenschappen. Zij neemt Bert van Hove, student managementwetenschappen, onder haar hoede. Chantal: Daardoor kan ik meer zien van zijn leven dan alleen het eindresultaat van de studie. En ik hoop Bert te laten zien hoe mijn leven bij de Open Universiteit eruit ziet. Bert mailde haar onder meer: Ik vind het een prachtig idee om docenten beter te leren kennen, want ik ben nog maar pas gestart. Eigenlijk wil ik zo snel mogelijk een diploma. Ik ben echt blij dat ik iemand heb zoals jij aan wie ik vragen kan stellen over de beste route. Kennis en ervaring delen De naam zegt het eigenlijk al. In dit project vertellen medewerkers elkaar welke kennis en ervaring zij opdoen in de projecten voor verbetering van dienstverlening aan studenten. We moeten ervoor zorgen dat ieder zicht heeft op al die projecten, zegt Steven Schoevaart, projectmanager bij het Bureau van de uni ver - siteit. Er is een bijeenkomst geweest met projectleiders en vier onderwijscoördinatoren. Een gevarieerde groep en dat werkte voortreffelijk. Iedereen vertelde wat zijn project inhoudt. Daarna hebben we de raakvlakken tussen projecten bekeken. Dat waren er nogal wat. Steven: Elk project houdt verband met minstens drie andere projecten. In Kennis en ervaring delen gaat het zeker niet om rocket science, stelt Steven. We houden het eenvoudig en concreet. We doen wat praktisch en nodig is. Niets meer en niets minder. Steven Schoevaart

13 Computergebaseerd toetsen Afname goed verlopen Drie computergebaseerde tentamens Begin november zijn de eerste computergebaseerde tentamens (direct vanachter de pc) afgenomen. Het waren tentamens met meerkeuze - vragen over de cursussen Literaire Cultuur (C02222) en Groepen in organi saties (S30211). Het derde tentamen betrof open vragen over de cursus Onderwijsweten schap (O17311). Technisch goed verlopen De afname is technisch goed verlopen. De studenten konden hun tentamen achter het beeldscherm afleggen. Gelukkig konden de nood - tentamens, die klaar lagen in geval van calamiteiten, dus in de kast blijven liggen. Bij één student haperde het systeem wel even, maar na een korte pauze ging het normaal verder. De tijd die studenten nodig hadden om het tentamen af te ronden, varieerde behoorlijk. Eén student was al na een kwartier klaar, terwijl een andere student (wel voor een ander ten - tamen) de volle drie uur nodig had. Overigens was er een schriftelijk tentamen beschikbaar voor studenten die om speciale redenen niet aan een beeldschermtentamen konden meedoen. Resultaten enquête Na elk tentamen kregen studenten een enquête. Daaruit blijkt dat 96 procent van de studenten vooraf de oefentoetsen had gemaakt. 86 procent gaf deze wijze van tentamineren een 6 of hoger. 80 procent vond de manier waarop het tentamen werd aangeboden goed tot zeer goed. 67 procent vond het systeem gebruikersvriendelijk. 86 procent van de studenten vulde in dat computergebaseerd toetsen aan hun verwachtingen voldeed. Verder had 98 procent er een positief of neutraal oordeel over, dat tijdens het tentamen de resterende tijd in beeld kwam. Er kwamen ook belangrijke punten naar voren die we komende periode in het project oppakken. Bij deze afnameronde kregen de studenten bijvoorbeeld de tentamens niet mee naar huis. Daardoor konden ze de vragen niet nogmaals bekijken of nagaan welke antwoorden gegeven werden. Verder zouden sommige studenten tijdens het tentamen aantekeningen willen ma - ken of trefwoorden willen noteren. Bij invoering van de antwoorden op de open vragen zouden de eigenschappen die studenten gewend zijn om in Word te gebruiken ook aanwezig moeten zijn in het toetspakket. Volgende stappen Opvallend was, dat meerdere studenten zich wel hadden aangemeld, maar niet aanwezig waren. Bij schriftelijke tentamens is dit ook regelmatig het geval, maar zijn de consequenties minder groot. Bij de computergebaseerde tentamens blijft een computer ongebruikt, terwijl daar dan een andere kandidaat ingepland had kunnen worden. De volgende stappen zijn het omzetten van een aantal sys-itembanken, en een aantal nieuwe reguliere tentamens naar Questionmark Perception. Dr. Desirée Joosten-ten Brinke De studenten van de tentamens in januari krijgen een brief met informatie. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar Topwetenschappers in nieuwe gratis cursussen OpenER Eminente Nederlandse wetenschappers laten een breed publiek kennismaken met hun onderzoeksterrein en gedachtegoed via de gratis cursussen van de Open Universiteit. Woensdag 19 november is tijdens de uitreiking van de prestigieuze NWO-Spinozapremies de Spinoza - reeks gelanceerd. Onder supervisie van Spinoza winnaars worden door de Open Universiteit zelfstudiecursussen gemaakt en via beschikbaar gesteld. Prof. dr. ir. Fred Mulder, rector magnificus: Ik ben bijzonder verheugd dat de meest excellente wetenschappers van Nederland in nauwe samenwerking met ons hun onderzoeksdomein willen ontsluiten voor geïnteresseerd en lerend Nederland. De spits is afgebeten door prof. dr. Frits van Oostrom, dit voorjaar teruggetreden als KNAW-President en winnaar van de NWO-Spinozapremie in In nauwe samenwerking met hem heeft prof. dr. Jaap van Marle, decaan Cultuurwetenschappen en taalkundige, de cursus Middelnederlandse letterkunde als literair erfgoed gemaakt. Met deze cursus kan men inzicht verwerven in de visie van Frits van Oostrom op historische teksten als literair erfgoed. De cursus bevat onder meer twee hoofdstukken van het schitterende boek Stemmen op schrift van deze historisch letterkundige en een videocollege over Karel en de Elegast. Spinozareeks Prof. dr. Peter Nijkamp, voorzitter van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), lanceerde de Spinoza reeks in zijn toespraak bij de feestelijke uitreiking van de Spinoza premies door minister Plasterk in de Haagse Nieuwe Kerk. Vele Spinozawinnaars hebben zich hiervoor aangemeld, aldus Nijkamp Ook hiermee laten ze zien wetenschap ten dienste van de samen leving te stellen. De eerste cursus onder supervisie van de historisch letter kundige Van Oostrom is beschikbaar op sinds 19 november 2008, de dag van de uitreiking van de vier Spinozapremies van De publicatie van de tweede cursus in de Spinozareeks, onder supervisie van prof. dr. Johan van Benthem (Spinozawinnaar in 1996), is voorzien in januari Miranda de Kort

14 december 2008 studentenraad Bert Verleysen Sinds september ben ik lid van de Studentenraad. Acht studenten, de ambtelijke secretaris en de secretaresse van het ambtelijk secretariaat (gevestigd in Heerlen) vormen een geëngageerde ploeg. Die er is voor de student! Mijn eerste stappen als nieuw lid Als nieuwelingen hebben Stacey Knecht en ik aangevoeld dat wij vanaf het eerste moment erbij horen. Het begin is er, en we zijn vastbesloten om zo snel mogelijk volledig deel te nemen aan het hele verhaal. Door de samenwerking met de andere leden en de ondersteuning van het ambtelijk secretariaat lukt dat. De eerste vergaderingen betekenden voor mij trouwens een gevecht om het doolhof van de Open Universiteit helder te krijgen. Letterlijk en figuurlijk ben ik mijn weg gaan zoeken in de Open Universiteit als gemeenschap. Open Universiteit is een stad Naar aanleiding van een bespreking over het project de student meer centraal gaf prof. dr. Peter Storm tijdens onze vergadering van 28 oktober jongstleden een analyse van een organisatie. Die heeft geholpen om de dingen te kaderen waar ik de afgelopen maanden tegenaan ben gelopen. Hij om schreef een organisatie als een gemeenschap, een bedrijf en een systeem. Peter Storm omschreef de Open Universiteit-gemeenschap als een stad met veel buurten, wijken en straatjes, faculteiten, diensten en studiecentra, ieder met eigen voorschriften, leefgewoonten en sfeer. De SR is zo n straatje. Of een autosnelweg die door de hele organisatie loopt? Sommigen zitten rond de kerktoren in het centrum, anderen in een uithoek, weer anderen zijn met hun zwerfwagen onderweg. Misschien moet de SR ook eens met een zwerfwagen gaan rondrijden. Gewoon je weg vinden in die steegjes en straatjes is voor een nieuw lid van de SR niet eenvoudig. Warm onthaal Gelukkig kregen we bij de start een handig stratenplan in de vorm van een spiekbriefje met afkortingen die in de organisatie worden gehanteerd. Net als mijn TomTom heb ik dat spiekbriefje steeds bij de hand. Eigenlijk mis ik een automatische update, want ik heb het gevoel dat er dagelijks nieuwe straatjes bijkomen en dat de verkeersrichting wel eens verandert. Nu nog de sfeer inademen die elk steegje uitstraalt. Naast een bezoek aan enkele studiecentra ben ik dan ook mijn weg gaan zoeken in het complex rond de kerktoren; Heerlen. Het is een hele belevenis om met een tijdelijk en beperkt toeristenvisum te reizen van Bologna naar Madrid en dan nog even te stoppen in Pretoria. Mijn eerste kennismaking met Heerlen was een echte openbaring. En overal was er een warm onthaal met uitstekende koffie. Als student ben je een gesprekspartner, ook buiten de wandelgangen Heel wat mogelijkheden De SR wordt ook geconfronteerd met de Open Universiteit als bedrijf. Bedrijfsmatig moet de SR rekening houden met spelregels en voorschriften van een bedrijfsorganisatie. Economische principes, financiële toestanden, wet van vraag en aanbod, hiërarchische structuren en regelgevingen zetten de bakens uit voor de activiteiten van een organisatie. In besprekingen heb ik al ondervonden dat dit een enorme weerslag heeft op de actieradius van de SR. Het is een realiteit waar je niet onderuit kunt, maar er is altijd wel een steegje met een gezellige kroeg waar je je eigen gang kunt gaan en zo ervoor zorgen dat je in de andere straten wordt gehoord en dan krijg je het gevoel: de SR heeft heel wat mogelijkheden. Door de dynamiek tussen verschillende subsystemen in de Open Universiteit werkt men niet op een eiland. In de actieve wisselwerking tussen SR en andere geledingen van de Open Universiteit streven wij ernaar de student meer centraal te stellen. In het systeem van de Open Universiteit is de SR slechts één draadje van het web. Maar het geeft niet of je eraan trekt of duwt, het hele web beweegt. Boeiend verhaal Niet alleen de SR, maar ook andere steegjes van de Open Universiteit worden voor de student meer centraal. Namens de SR zal ik het reilen en zeilen van het Instellingsbreed Programma Onderwijs (IPO) volgen. Met het oog op disseminatie in de Open Universiteit zijn IPO-werkgroepen bezig met de uitdagingen van de toekomst op het vlak van kwalitatief hoogstaand afstandsonderwijs. Ik sluit me aan bij prof. dr. René van Hezewijk, het kan beter nabijheidsonderwijs worden. In het IPO-project Onderwijsconcept heeft de SR de kaart van de student getrokken. De SR zal er ook op toezien dat dit onderwijsconcept niet vóór de implementatie al in de archieven belandt. Rond de andere projecten, zoals Elektronische leeromgeving, Onlinebegeleiding en Onlinetoetsing, zal de SR blijven ijveren om de student de mogelijkheid te bieden om te studeren op een studentvriendelijke manier. Zo gaat de SR ervoor om naast onlinebegeleiding ook een plaats te behouden voor begeleiding face to face en aanlevering van tekstboeken naast digitale werkboeken. Ik voel dat ik de komende periode een boeiend verhaal mee mag opbouwen. De hele SR gaat ervoor! Wordt vervolgd. Bert Verleysen Wil je mij mailen? Dat kan via

15 12 december forum Forum publiceert ingezonden brieven van studenten en medewerkers van de Open Universiteit die discussies kunnen uitlokken over actuele onderwerpen. De redactie moedigt reacties van studenten graag aan.wilt u een bijdrage leveren aan de rubriek Forum, stuur uw brief dan naar de redactie van Modulair, Postbus 4444, 6401 CX Heerlen of De lengte van uw inzending moet (bij voorkeur) 150 woorden zijn. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en brieven te redigeren en in te korten. Mijn succes een kans voor een ander (2) In de vorige Modulair stond een oproep van alumna Paula Gauw om bezoekers van je afstudeerfeestje te vragen een gevuld rugzakje mee te nemen voor Pakistaanse kinderen. Wat een ontzettend goed initiatief! Ik zal het idee zeker onthouden en hoop dat het veel navolging vindt. Petra Butler, student Gezondheidspsychologie Graduation Ceremony (1) In de vorige Modulair (2) stond een artikel over hoe chique de Britse Open University omgaat met een diploma-uitreiking. De strekking van het artikel is dat wij dat toch ook zouden moeten kunnen. Ik dacht dat ik alleen stond met dit idee maar blijkbaar (gelukkig) niet. Daarbij geldt dat Nederlandse studiecentra er in vergelijking met de Vlaamse echt wel goed uit zien. Nóg erger is het, indien je na jaren eindelijk dat diploma haalt niet zo vanzelfsprekend bij het combineren van gezin en werk je moet vaststellen dat de feestelijke uitreiking (zoals dit bij de Open Universiteit wordt genoemd) in zo'n ouderwets studiecentrum plaatsvindt. Is dat de waardering die deze universiteit wil uitdrukken aan haar afstudeerders? Dit kan inderdaad anders. Waarom niet ervoor ijveren dat de uitreiking doorgaat, zoals bij de andere reguliere studenten, aan de universiteit waaraan het studie centrum is verbonden, bijvoorbeeld in Gent (inclusief het dragen van een toga wat in Gent al gangbaar is). Op deze wijze benadruk je ook de gelijkwaardigheid van de opleidingen en dat is wat de Open Universiteit in Vlaanderen echt nodig heeft! Filip van Landeghem, student milieu- en natuur - wetenschappen Graduation Ceremony (2) Naar aanleiding van het artikel in Modulair over de Graduation Ceremony wil ik mij bij deze graag aansluiten bij de kreet dat kunnen wij toch ook. De meeste studenten zijn heel wat jaartjes bezig, vele malen langer dan die aan een reguliere universiteit. Studie naast werk, opgroeiende kinderen en sociaal leven, is geen sinecure. Het is daarom des te teleurstellend dat daar na het behalen van je bul door de Open Universiteit eigenlijk weinig aandacht aan wordt besteed. En al helemaal geen ceremonie. Mijn dochter is aan de Universiteit Utrecht afgestudeerd, als bachelor en tweemaal als master. Alle drie de keren was daar een indrukwekkende uitreiking van de bul. Op mooie locaties. Een echt mooi einde van een studieperiode. Met aardige speeches voor iedere student. Ik heb mij toen inderdaad afgevraagd waarom zoiets niet kan bij de Open Universiteit. Doordat studenten gedurende het hele jaar slagen, zal het organisatorisch wat moeilijker liggen. Toch zou er een modus ge vonden kunnen worden om de buluitreiking iets meer ceremonieel en cachet te geven. Het was voor mij in ieder geval een koude douche, een bul per post. Wel aangetekend, dat nog net. Maar niet het glorieuze einde van al je inspanningen, helaas. Ik ben nu weer met een andere studie begonnen aan de Open Univer siteit, en wie weet komt er aan het eind daarvan toch iets van ceremonieel uitreiken. Ik wacht het met spanning af. Mr. M.A. Verhoeckx, student Psychologie Graduation Ceremony (3) Graag wil ik reageren op het artikel in Modulair over de Graduation Ceremony. Deze maand was ik bij de buluitreiking van een vriendin, niet van de Open Universiteit. De locatie was prima, maar daar had je het ook mee gehad. Het praatje werd gedaan door een studiebegeleidster die extern werkt. Van iets persoonlijks kwam dan ook niet veel. De avond duurde veel te lang; 30 studenten, van wie wij én zij de meesten niet ken - de. Er was geen koffie vooraf, alleen een borrel naderhand. Iedereen was totaal uitgedroogd na die zit van drie uur! Alles was rommelig georga - niseerd. Van een andere vriendin hoorde ik, dat het bij hen al niet veel beter was; de één na de ander kreeg te horen dat zijn of haar begeleider niet aanwezig was. Dat soort afsluitingen van een lange studie lijken mij echt een nachtmerrie. Daarom ben ik erg voorstander, na de prestatie van een afgeronde bachelor- of masterstudie, dat daar vanuit de universiteit een passende afsluiting voor verzorgd wordt! Dat maakt ook de betrokkenheid ná de studie met de Open Universiteit prettig. Ook naar de buitenwereld is het een duidelijk signaal dat deze universiteit een volwaardige universiteit is. Op die manier geef je het gevoel dat het diploma waardevol is. Daarnaast vind ik het ook heel erg belangrijk dat je tijdens je studie persoonlijk contact hebt en dat díe persoon ook aan wezig is bij de buluitreiking. Ik hoop dus van harte, dat jullie hier iets mee gaan doen. Niet alleen voor mezelf, maar ook als aanwezige bij iemand die zijn/haar studie met positief resultaat afrondt! Desirée Brouwer-de Geus, studente Management wetenschappen Sys-frustraties Multiplechoicevragen (mc) kunnen gebruikt worden om kennis van en inzicht in een hoe - veelheid bestudeerde stof te testen. Slechts één van vier mogelijke antwoorden mag goed zijn. Verder moeten mc-vragen in helder en begrijpe - lijk Nederlands worden gesteld. Hoe is het eigenlijk gesteld met de kwaliteit van de mctentamens van de Open Universiteit? Tot nu toe zit ik na ieder sys-tentamen met frustraties over bepaalde tentamenvragen die volgens mij niet helemaal kloppen. Bij een tentamen Statistiek werd de cesuur na een groot aantal klachten sterk veranderd. Eén vraag werd helemaal ge - schrapt en bij maar liefst drie vragen was plotseling een ander antwoord juist. Prettig voor mij, want nu had ik drie extra vragen goed en één foute vraag minder. Vervelend vond ik dat de examencommissie niet inhoudelijk wilde ingaan op de schriftelijke bezwaren die ik had gemaakt. Bij een tentamen Klinische Psycholo gie was er een vraag waarbij volgens mij het goede antwoord, logisch geredeneerd, niet juist kon zijn. Om deze keer wél een inhoudelijk antwoord te krijgen, heb ik een officieel be - zwaar schrift ingediend. Het ging om een stelling die ook naar de mening van examinator juist was. Maar mijn juiste antwoord werd als fout aangerekend omdat de stelling in het leerboek anders stond geformuleerd. Ik wil met alle plezier ge test worden, maar dan moeten de testen wel deugen. Er valt dus een heleboel te verbeteren aan de sys-tentamens. Peter Groot, student Psychologie Reactie van de Commissie voor de examens De Commissie voor de examens (CvE) heeft kennis genomen van de reactie van de heer Groot. Vanuit het oogpunt van kwaliteitszorg en betrokkenheid bij de tentaminering is de CvE verheugd dat student Groot de moeite heeft genomen om het signaal af te geven. De problematiek heeft de voortdurende aandacht van de CvE en het Dagelijks bestuur van de CvE heeft deze kwestie dan ook direct opgepakt, besproken met de examinator en doorgegeven aan de faculteit.

16 december 2008 Hou het simpel Stephan Corporaal kijkt met veel plezier en genoegen terug op zijn afstudeeronderzoek. Daarin kwamen twee interesses samen én hij kon de onderzoeks gegevens toepassen in zijn werk als docent. Daarnaast bleek zijn afstudeerkring van grote waarde. Je leert van elkaar. FOTOGRAFIE: CEES ELZENGA de scriptie van Stephan Corporaal MSc. Wat is de invloed van arbeidsproductiviteit op financiële performance? Deze vraag stelt Corporaal in zijn scriptie voor de masteropleiding Strategy & Organization. In onderzoek wordt steeds vaker gesteld dat humanresourcemanagement, werknemers motiveren, leidt tot hogere arbeidsproductiviteit zegt Corporaal (23). En dat die hogere arbeidsproductiviteit weer leidt tot betere financiële performance. Tot winst, simpel gezegd. Maar is dat wel zo? Dat wilde ik graag onderzoeken. Bijzonder scriptieproces Voor zijn onderzoek dook Corporaal eerst in boeken en artikelen. Zo kwam hij tot een goede definitie van arbeidsproductiviteit en financiële performance. De relatie tussen die twee begrippen onderzocht Corporaal via empirisch onderzoek. Op basis van financiële gegevens van enkele beursgenoteerde bedrijven geeft mijn onderzoek, dat natuurlijk zijn beperkingen kent, aanwijzingen dat er geen causaal verband is tussen arbeidsproductiviteit en financiële performance. Beter gezegd: de link tussen die begrippen is niet zo vanzelfsprekend als vaak wordt verondersteld in onderzoek naar humanresourcemanagement. Corporaal geeft toe dat het geen Stephan Corporaal: Het viel op dat iedereen moeite had zijn onderzoek af te bakenen en gewoonweg teveel deed. spannende uitkomst is. Niet zo belangrijk, vindt hij. Het scriptieproces was heel bijzonder en dat is van grotere waarde. Het gaat meer om de weg naar het eindproduct. Afstudeerkring Corporaal maakte tijdens zijn onderzoek deel uit van een afstudeerkring. Die bestaat uit studenten die bezig zijn met hun afstudeeronderzoek en een begeleider. Doel is van elkaar leren, en elkaar te motiveren en steunen. En doordat er afspraken gemaakt worden, is het een goede stok achter de deur om je aan je planning te houden, zegt Corporaal. Anders loert toch het gevaar dat je er met de pet naar gooit als je het even niet meer ziet zitten. De opleiding Strategy &

17 12 december Organization kende meerdere afstudeerkringen, alle gevormd rondom een thema, zoals leider - schap en veranderingmanagement. Corporaal koos voor human resource controlling. Simpel gezegd is dat het meten van humanresourcemanagement. Dat is een thema waar zijn interesse voor economie en bedrijfskunde mooi samen kwam. Onderzoek afbakenen In eerste instantie wilde Corporaal onderzoek doen naar de relatie tussen medewerkertevreden - heid en financiële performance. Dat onderwerp werd afgeserveerd tijdens de eerste kring - bijeenkomst waarin de onderzoeksvoorstellen gepresenteerd werden. De begeleider, prof. dr. Frits Kluijtmans, maakte duidelijk dat literatuur uitwees dat mijn onderwerp moeilijk te onderzoeken zou zijn. Hij gaf mij de tip om medewerkertevredenheid te vervangen door arbeids - productiviteit. Het grappige was dat het onderzoeksvoorstel van de andere studenten ook afgewezen werd. Ze presenteerden een praktisch onderzoek waaraan het wetenschappelijke ontbrak, vond Kluijtmans. Wellicht kwam dat omdat de meesten van ons een hogere beroeps - opleiding hebben gedaan. Daar heb je toch meer te maken met toegepast onderzoek. Tijdens het scriptieproces kwam de afstudeerkring zo n vijf maal bij elkaar, elke keer als er een belangrijke stap gezet was. Je stuurde je hoofdstukken van tevoren naar iedereen op, en hield een presentatie tijdens de bijeenkomst, vertelt Corporaal. Als je niet goed kon uitleggen waar je mee bezig was, wist je dat er iets mis was. Het viel op dat iedereen moeite had zijn onderzoek af te bakenen en gewoonweg te veel deed. Je moet duidelijk krijgen wat je nou precies wil onderzoeken, dat was de les. Hou het simpel, was het advies. Met een goede structuur en een duidelijke planning ben je dan een heel eind op de goede weg. Begeleider Kluijtmans speelde vanzelfsprekend een wezenlijke rol in de kring, niet alleen omdat hij een autoriteit is als het om humanresourcemanagement gaat. Corporaal: Kluijtmans was heel direct in zijn commentaar, zei zonder omhalen of iets onzin of juist goed was. Hij stuurde aan op goede argumen - tatie en juist gebruik van begrippen. Het leuke was dat hij tijdens de eerste bijeenkomst een scriptie uitdeelde die beloond zou worden met een zeven, en als voorbeeld kon dienen voor hoe je nou een onderzoek opzet. Die scriptie heb ik vaak ingekeken als ik vastliep. Met een goede structuur en een duidelijke planning ben je een heel eind op de goede weg. Miniscripties Corporaal was en is docent bedrijfseconomie bij Saxion Hogeschool in Enschede. Van zijn werkgever kreeg hij een dag in de week vrij om aan zijn scriptie te werken. Het leuke was dat hij de kennis die hij vergaarde tijdens zijn onderzoek in zijn lessen kon doceren. Ik geef ook les in humanresourcemanagement. Wat ik zoal las voor mijn onderzoek, en dat was heel veel, kon ik direct gebruiken in mijn lessen aan derdejaars en vierdejaars. Dat was duidelijk een meerwaarde van mijn scriptie. Tijdens zijn docentschap besloot Corporaal te beginnen aan de studie bij de Open Universiteit: Goed te combineren met mijn werk, goed studiemateriaal. Hij wilde meer kennis vergaren en de titel Master lonkte. Vanwege zijn hogere beroepsopleiding bedrijfseconomie kon hij beginnen aan een schakelprogramma, premaster, om daarna aan de masteropleiding te beginnen. Een fijne opleiding, zegt Corporaal, met veel aandacht voor vakken ter voorbereiding van het afstudeeronderzoek. Ik heb het idee dat er bij de Open Univer siteit meer nadruk ligt op het oefenen van onderzoeksvaardigheden dan op andere universi teiten. Daar wordt volgens mij meer waarde gehecht aan theoretische begripsvorming. Bij onze opleiding stonden statistiek, en methoden en technieken van onderzoek centraal. We oefenden met vragenlijsten opstellen en namen enquêtes af. Daarnaast schreven we veel werkstukken en verslagen. Ieder werkstuk of verslag was al een soort miniscriptie. Zo werd je klaargestoomd richting de scriptie. Promotie In zijn afstudeerkring was Corporaal als eerste klaar met zijn scriptie. De andere twee studenten zijn nog bezig, maar zijn weldra ook klaar. Ik zal zeker bij hun slotpresentatie zijn. Intussen ben ik me aan het oriënteren op een promotieonderzoek. Dat trekt me wel. Ik doe dat dan op mijn eigen school, een toegepast onderzoek naar humanresourcemanagement of innovatiemanage - ment. Ik heb binnenkort een gesprek met Frits Kluijtmans of hij wellicht mijn promotiebegeleider wil zijn. Zou fijn zijn. Ik heb veel aan hem gehad, evenals aan mijn afstudeerkring. Van elkaar kun je veel leren. Fred Meeuwsen

18 december 2008 activiteiten In deze rubriek staan activiteiten zoals lezingen, symposia, bijeenkomsten van studentenverenigingen en landelijke dagen, die georganiseerd worden door DECEMBER za 13 Uitreiking getuigschriften (sc Breda) di 16 Lezing door Simone Felten: Nooit bezorgde brieven (Studentendispuut Cultuurwetenschappen, sc Den Haag) Lezing door Henk Pijnenburg over Aaron van Erp (De Verlichting, sc Eindhoven) wo 17 Lezing door drs. Herman Simissen: R.G. Collingwood, archeo - logie en de Muur van Hadrianus (Permanente Vorming, sc Gent) Literatuurclub, Pauline van der Lans, studente Cultuurweten - schappen, over haar boek Van de wereld (ValC-hof, sc Nijmegen) do 18 Lezing door Rita Gras over hypnotherapie (Corpus Callosum, sc Amsterdam) JANUARI ma 5 Nieuwjaarsreceptie met lezing door Rob van der Hilst over Noord-Duitse barokmuziek (Suster Bertken, sc Utrecht) Nieuwjaarsborrel en presentaties (Utile Dulci s-hertogenbosch, zie sc Nijmegen) vr 9 Inleiding door Jean-Pierre Demoustiez op de opera Orfeo ed Euridice (Si-Tard, sc Parkstad Limburg) za 10 Community Day, zie déze Modulair, pagina 19 ma 12 Literatuurclub, Marcello Figueras, Kamtsjatka (Suster Bertken, sc Utrecht) Lezing door dr. Quin van Dam: De moderne analysebank (De Studiekamer, sc Den Haag) wo 14 Nieuwjaarsbijeenkomst met lezing door Bettina Drion over haar roman Een doodgewone week (Homo Ludens, sc Amsterdam) do 15 Literatuurclub, Erwin Mortier, Godenslaap (De Verlichting, sc Eindhoven) za 17 Excursie expositie Giacometti, Kunsthal Rotterdam, (Suster Bertken, sc Utrecht) Museumdag in Leiden (Homo Ludens, sc Amsterdam) ma 19 Lezing door dr. Toon Bosch: Geschiedenis (Retor s-hertogenbosch, zie sc Nijmegen) Lezing door drs. Fanny Stempher over ontwikkelingspatholo - gieën (Meeting Point Psychologie, sc Zwolle) di 20 Mentoraatsavond voor studenten psychologie met lezing door oud-studente Anne-Marie Bezemer MSc: Wie zwijgt heeft levenslang (sc Breda) Nieuwjaarsborrel met lezing over Anselm Kiefer (De Verlichting, sc Eindhoven) Mentoraatsavond voor studenten psychologie (sc Breda, zie déze Modulair) wo 21 Lezing door Rob Maeijer over de sociaal-economische, culturele en andere geschiedenissen van koffie (Culturele ContactGroep, sc Zwolle) Nederlandse en Vlaamse studiecentra, faculteiten of studentenverenigingen. Het gaat om activiteiten die (in principe) alle studenten kunnen bijwonen. Voor de meest actuele activiteiten, meer informatie en aanmelden, verwijzen wij u naar de webpagina s van uw faculteit en/of studiecentrum op vr 23 di 27 Lezing door Petra Huizinga MSc over haar afstudeerscriptie: J.A. Mulock Houwer en de volkshuisvesting in Groningen ( ), (sc Groningen) Leesclub, Jane Austen, Pride and Prejudice (Si-Tard, sc Parkstad Limburg) Excursie Groninger Archieven (sc Groningen) FEBRUARI ma 2 Lezing door Leo Uittenbogerd: Geschiedenis van de Tempeliers (Utile Dulci s-hertogenbosch, zie sc Nijmegen) do 5 Miniconferentie Rechtswetenschappen (campus Heerlen, zie déze Modulair) di 10 Lezing door Anne Vollebregt: Huizenonderzoek (Studentendispuut Cultuurwetenschappen, sc Den Haag) Multiplechoicetentamentraining (sc Breda) wo 11 Lezing door dr. Toon Bosch: De doffe glans van koper. Het Verenigd koninkrijk der Nederlanden (sc Groningen) do 12 Multiplechoicetentamentraining (psp Vlissingen) ma 16 Lezing door Jopie de Haan: Sint-Antonius Abt, van woestijnmonnik tot folklore-heilige (Retor s-hertogenbosch, zie sc Nijmegen) do 19 Rondleiding Rijksmuseum (Homo Ludens, sc Amsterdam) ma 23 Lezing door drs. Peter Baldé over de therapie EMDR (De Studiekamer, sc Den Haag) Multiplechoicetentamentraining (sc Zwolle) di 24 Multiplechoicetentamentraining (sc Den Haag) wo 25 Workshop Recente poëzie door dr. Lizet Duyvendak (Culturele ContactGroep, sc Zwolle) do 26 Workshop Recente poëzie door dr. Lizet Duyvendak (Studiecontactgroep Cultuurwetenschappen, sc Enschede) 27 Excursie De Nederlandsche Bank, Amsterdam (Emergo, zie déze Modulair) MAART ma 2 Bezoek Sterrenwacht Halley, Heesch (Utile Dulci s-hertogenbosch, zie sc Nijmegen) wo 11 Workshop Faalangst (sc Rotterdam) do 12 Lezing door dr. Lizet Duyvendak over de literaire canon (psp Zeeland) ma 16 Lezing door prof. dr. Paul van Tongeren over Friedrich Nietzsche (Retor s-hertogenbosch, zie sc Nijmegen) wo 18 Meeting Point Psychologie (sc Groningen) do 19 Lezing door drs. Annet van Melle: Ethiek en Gezondheidszorg (sc Enschede)

19 12 december Community Day op 10 januari Alle medewerkers, studenten, hun familie en kennissen zijn op 10 januari van harte welkom in de Nederlandse en Vlaamse studiecentra en steunpunten. Community Day duurt van tot uur en is de opmaat voor allerlei lustrumactiviteiten in Deze dag heeft dan ook als thema 25 jaar Open Universiteit in perspectief. Dat is ook de titel van de Nieuwjaarstoespraak van de collegeleden: drs. Theo Bovens, prof. dr. ir. Fred Mulder en drs. Cees Brouwer ing. Via een video - verbinding is hun toespraak overal te horen. Daarna zal een prominente gast in de studiecentra de lustrumtaart aansnijden. Rondom het 25-jarig bestaan is door regionaal voorlichters en medewerkers van studiecentra en steunpunten een divers programma samengesteld. Een impressie. Vlaamse studiecentra organiseren voor hun gasten een quiz over de geschiedenis van het onderwijs van de Open Universiteit. De winnaar ontvangt een mooie prijs! Deze dag wordt, net als in alle andere studiecentra, afgesloten met een borrel en hapje. Studiecentrum Rotterdam organiseert een fototentoonstelling over 25 jaar Open Universiteit in studiecentrum Rotterdam. Het duo Bon Bonne uit Dordrecht zorgt voor muziek. In studiecentrum Nijmegen is er een talkshow: Is er een werkzaam leven na de Open Universiteit? Twee afgestudeerde psychologen vertellen wat er in hun leven veranderd is na het afstuderen. Waarschijnlijk zal de eerste afgestudeerde van studiecentrum Nijmegen ook aanschuiven. En er is een presentatie van de digitale studiecoach die deze dag online gaat. Studiecentrum Amsterdam en Alkmaar verzorgen een presentatie: Wegwijs in de nieuwe website Studiecoach. Tijdens de borrel vindt ook een wijnproeverij plaats, verzorgd door een bekend wijnhuis. Studiecentrum Groningen, steunpunt Friesland en steunpunt Drenthe organiseren een boottocht over de Friese wateren. Vertrek en aankomst in Drachten. Naast de ontvangst met koffie en thee, het aansnijden van de taart en de borrel met hapjes, wordt er ook een lezing verzorgd. Voor de kinderen is een speciaal programma gemaakt! Meer informatie en gratis aanmelden: Peter te Boekhorst Lustrumprogramma in januari bekend 25 jaar Open Universiteit Nederland September 1984 was een bijzonder spannende maand bij de Open Universiteit. Op 26 september moesten tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Heerlense schouwburg de eerste cursussen uitgereikt worden. Maar de productie van de Basiscursus recht liep niet van een leien dakje. De ratelende persen in het tv-spotje dat begin september werd uitgezonden, spuwden geen cursussen uit, maar jaarverslagen van het ABP. Er gingen zelfs geruchten dat Koningin Beatrix een dummy zou krijgen om officieel te overhandigen en hiermee de Open Universiteit te openen. Maar uiteindelijk was het cursusmateriaal net op tijd klaar en konden de eerste studenten beginnen met hun studie. In 2009 bestaat de Open Universiteit 25 jaar, en dat laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. Aftrap tijdens Community Day In 2009 vinden het hele jaar activiteiten plaats in het kader van het lustrum. De huidige tijd noopt tot soberheid, en dat werkt ook door naar de viering van het 25-jarig bestaan. Sommige evenementen zijn nieuw of eenmalig ter gelegenheid van het lustrum, maar vaak zullen jaarlijks terugkerende gebeurtenissen, zoals de dies natalis of een landelijke studentendag, een extra feestelijk karakter krijgen. Wat er allemaal precies staat te gebeuren in het lustrumjaar, blijft nog even een verrassing. 10 januari 2009 gaat tijdens het eerste lustrumevenement, de Community Day (zie elders op deze pagina; red.), de lustrumkalender met het programma online: Generatie LLL Als bindend element voor alle feestelijke activiteiten is een lustrummotto gekozen: 25 jaar Open Universiteit Nederland: De Open Universiteit is sinds haar oprichting dé leven-lang-leren universiteit en doet er systematisch onderzoek naar. Wie bij ons studeert of gestudeerd heeft, hoort tot de generatie LLL. Het innovatieve karakter van de Open Universiteit komt tot uitdrukking in het adres. Het lustrummotto is verwerkt in de lustrumstempel die in het lustrumjaar op vele uitingen van de Open Universiteit te vinden zal zijn, bijvoorbeeld op het volgende nummer van Modulair. Miranda de Kort

20 april mei Service en informatie Studi Studi heeft twee grote voordelen. Ten eerste ontvangt u alle mails over uw studie op één adres. Ten tweede krijgt u toegang tot websites en digitale bronnen die u nodig heeft voor uw studie. Studi werd tot nu toe geaccepteerd door ruim negenduizend studenten. Accepteren of weigeren kan via Als u Studi accepteert, krijgt u al onze s op dat adres. Dan gaat het bijvoorbeeld om bevestiging van uw onlinebestelling en van online-aanmelding voor een tentamen, maar ook e-modu lair. Wij verwijderen uw oude adres uit onze administratie. Controleer daarom regel matig of u nieuwe berichten heeft ontvangen. Opbouw adres Uw adres bestaat uit uw voorletters en uw achternaam. Als u ook de naam van uw partner heeft, bestaat uw adres uit uw voorletters, achternaam en geboortenaam. U kunt hierin geen voorkeur aangeven; wij gebruiken de officiële gegevens van uw identiteitsbewijs. staat: studie.ou.nl. Bij studenten met de Belgische nationaliteit staat studie.openuniversiteit.be, zij krijgen dus een Belgisch adres. Inloggen Inloggen doet u met uw inloggegevens van Studienet. U kunt op drie manieren inloggen: 1 of (Vlaamse studenten). Tip: voeg deze link toe aan uw favorieten. 2 Studienet: bij handige links klikt u op studie - mail of studi BE (Vlaamse studenten). 3 Mijn account: klik op mijn studi . Kopie van ontvangen berichten doorsturen U kunt kopieën van berichten automatisch doorsturen naar een ander adres. 1 Log in op Studi . 2 Klik rechtsboven op instellingen. 3 Klik op doorsturen en POP/IMAP. 4 Aanvinken bij doorsturen : een kopie van binnenkomende berichten doorsturen naar. 5 Geef het adres op waarnaar u de berichten wilt doorsturen. 6 Klik op wijzigingen opslaan. Vragen of problemen? Kijk dan op Vindt u daar geen antwoord of oplossing, dan kunt u via een mail versturen. Natuur - lijk kunt u ook bellen met Service en informatie: , maandag uur, dinsdag, woensdag, donderdag uur, vrijdag uur, zaterdag uur. Leonie Priem en Elly Neven, Projectgroep Studi Studiebegeleiding Actuele informatie over studiebegeleiding vindt u in de betreffende cursusbeschrijving op In december zijn de bijeenkomsten betreffende het tweede semes - ter toegevoegd. Raadpleeg voor de laatste informatie dus de website van de cursus. Dienstverlening tijdens feestdagen De afdeling Service en informatie is telefonisch niet bereikbaar van donderdag 25 december 2008 tot en met zondag 4 januari In deze periode kunt u uiteraard wel terecht op Vindt u daar de benodigde informatie niet, dan kunt u een uw vraag per stellen en krijgt u vanaf maandag 5 januari antwoord. De studiecentra en provinciale steunpunten van de Open Universiteit zijn tussen Kerst en Nieuwjaarsdag gesloten, terwijl in de eerste week van januari afwijkende openingstijden kunnen gelden. Raadpleeg hiervoor Direct bestellen via of vanuit uw online studiepad Ook tijdens de feestdagen kunt u op elk ge - wenst moment online uw cursussen bestellen. In de cursusbeschrijving vindt u alle actuele gegevens over begeleiding, tentamens en eventueel vereiste voorkennis. Verwerking bestellingen en verzending cursusmateriaal Bestellingen die op woensdag 24 december zijn ontvangen, worden nog ingeschreven. Op maandag 29 december vindt de laatste cursusverzending van 2008 plaats. Bestellingen tijdens de feestdagen worden vanaf 5 januari verwerkt, op volgorde van binnenkomst. Na inschrijving krijgt u het cursusmateriaal toegezonden. Tentamens Sluitingsdatum aanmelding tentamens januarironde Kijk op bij tentamens voor de aanmeldingstermijnen voor reguliere en sys-tentamens in Nederland en Vlaanderen. Recessie De voornaamste drijfkracht van het economisch proces en de economische vooruitgang is het eigen - belang, in het bijzonder het streven naar geldelijk voordeel. Ieder kent zijn eigenbelang het beste en degene die dat nastreeft draagt, geleid door een onzichtbare hand, bij tot het algemene belang. Overheidsingrijpen in het economisch leven is daarom in de meeste gevallen nutteloos of schadelijk.* We gaan nu zien wat er op deze wereld van bijna 2009 van komt. Een nare stroom geld van de ene plek naar de andere op de wereld is zeker een gevolg en een voorlopige vermindering van de welvaart ligt voor de hand. Zeker voor Westerlingen. We kunnen niet meer om het gouden kalf dansen, denk ik. Een paar jaar versobering wil ik oplettende krantenlezertjes wel in het vooruitzicht stellen. Wat gaat dat ge - doe en geschuif voor onze universiteit betekenen? In tijden van recessie of depressie met stagnatie of stagflatie gaat de handel in cultureel gevoelige goederen het eerst lijden, weten wij. Hoe cultuurgevoelig zijn onze modules? Dat ze stevig aan de prijs zijn wisten we al en we namen dat op de koop toe. Maar nu ons spaargeld hier en daar verdampt en andere zaken schaars en dus duur zullen worden ligt het allemaal niet zo voor de hand dat we met losse hand weer en meer modules aanschaffen. Dat wordt wegen en overwegen, toch? Degenen die economie studeren moeten zich helemaal achter het oor krabben. Want waar gaat dat naar toe? Om nu toch een beetje in de markt te blijven kunnen we wellicht versoberen en naast onze dure en mooie modules een tweede soort uitgeven; een beetje een ramsj uitgave. Wat? Ja: Ramsjmods. Die zouden er dan meer als een stencil uitzien. Voor de baby boomers: dat is een pamfletterig uitziend bosje papier dat ooit met behulp van een rollende trommel werd gemaakt en op veel universi - teiten vroeger ondershands werd verhandeld. Of we starten een OU-boekenmarktplaats op internet, waar redelijk recente modules z.g.a.n. tegen negatieve woekerprijzen worden verkocht. Ook halve modules is geen slecht idee. 108 modules per studie. Eén tentamen per twee modules. Stapje-voor-stapje-studie. Life long learning. Ook de ramsjmods kunnen daarop. Kan ook allemaal gewoon aan het Studienet vastgemaakt worden. De vernuftigen onder u noemen dat link. Als voorzorg kunnen we dat nu al voorbereiden. Voor de tentamens en examens kan daarnaast dan een (halve) geldsom worden gevorderd. Prettig ook voor al die afhakers die dan in ieder geval geen schaars geld hebben weggesmeten. Zweitze * Smith, A., Inquiry into the nature and the causes of the wealth of nations (Edinburgh, 1776).

12 Succesvolle trainingen: mondeling presenteren, mindmappen, faalangst en MC-tentamen

12 Succesvolle trainingen: mondeling presenteren, mindmappen, faalangst en MC-tentamen 8 Docenten beantwoorden enkele vragen over de kredietcrisis maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland 10 Dies natalis in teken van bama Open Universiteit lanceert (opnieuw) vrije bacheloropleidingen

Nadere informatie

dulair nummer 4 4 februari 2011 jaargang 26 www.ou.nl

dulair nummer 4 4 februari 2011 jaargang 26 www.ou.nl m dulair nummer 4 4 februari 2011 jaargang 26 www.ou.nl bestuur student onderzoek alumni Rector prof. Anja Oskamp: Levenlang leren steeds meer urgent 6 7 14 20 Lex Hegt: Om titel kun je niet heen Prof.

Nadere informatie

modulair Al schipperend kom je er ook Studente economie Sybille Grob nummer 3 jaargang 21 16 november 2005 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie

modulair Al schipperend kom je er ook Studente economie Sybille Grob nummer 3 jaargang 21 16 november 2005 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland 10 Decaan Actief Leren prof. Els Boshuizen: Iedereen moet slagen 14 Studentenraad: Open Universiteit

Nadere informatie

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006 10 Prof. Wim Jochems: Relatie OTEC en faculteiten heeft maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland te veel geleden onder bezuinigingswoede 12 Alumnivereniging nodigt studenten uit voor

Nadere informatie

dulair nummer 2 26 oktober 2012 jaargang 28 www.ou.nl Open Universiteit

dulair nummer 2 26 oktober 2012 jaargang 28 www.ou.nl Open Universiteit m dulair nummer 2 26 oktober 2012 jaargang 28 www.ou.nl 7 14 20 22 c lofon inh ud Modulair verschijnt zeswekelijks, telt 32 pagina s, in een oplage van 31.000 exemplaren. Het blad wordt uitgegeven door

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4

Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4 Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4 k Ilja Klink wil met het Hyperion Lyceum naar de top k Chinese taal en cultuur: vak met karakter k Klein beginnen en dan

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

modulair Ik ben trots op 20 jaar Open Universiteit Student cultuurwetenschappen Tjalling Dijkstra nummer 4 jaargang 20 15 december 2004

modulair Ik ben trots op 20 jaar Open Universiteit Student cultuurwetenschappen Tjalling Dijkstra nummer 4 jaargang 20 15 december 2004 10 Innovatie door traditie maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland 12 Pronken met topstudenten in Modulair kan demotiveren 15 Wie wil die kan 24 Debatteren over gekozen burgemeester

Nadere informatie

DE VIRTUELE KLAS. Deeltijd volwassenonderwijs met behulp van

DE VIRTUELE KLAS. Deeltijd volwassenonderwijs met behulp van DE VIRTUELE KLAS Deeltijd volwassenonderwijs met behulp van Het verhaal van een succesvolle audit in het kader van accreditatie in het Hoger Onderwijs 1 INHOUD Te hard voor de troepen uithollen werkt niet.

Nadere informatie

KIEZEN met je hoofd of met je hart? Hoe coach je je kind? HBO of WO? STUDEREN, Hoe ga je om met (examen) stress? WAT KOST DAT ALLEMAAL?

KIEZEN met je hoofd of met je hart? Hoe coach je je kind? HBO of WO? STUDEREN, Hoe ga je om met (examen) stress? WAT KOST DAT ALLEMAAL? voor ouders van studiekiezers en examenleerlingen Jaargang 1, augustus 2014 KIEZEN met je hoofd of met je hart? HBO of WO? Hoe ga je om met (examen) stress? Hoe coach je je kind? STUDEREN, WAT KOST DAT

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Inspirerende verhalen over diversiteit in het onderwijs

Inspirerende verhalen over diversiteit in het onderwijs Studiesucces Inspirerende verhalen over diversiteit in het onderwijs deze publicatie is onderdeel van het project Sturen op Studiesucces, waarin Economie en Management / HES van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen.

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen. Jos van der Lans BURGERS & PROFESSIONALS TIJD VOOR meedoen INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET naar achteren dringen Februari 2014 colofon Column Februari 2014 FCB stimuleert en ondersteunt

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd Creative Business Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Creative Business Opleidingen 2015-2016 Inhoud Welkom 3 Opleidingsoverzicht Creative Business 4 Opleidingen: Associate-degreeprogramma Crossmediale Communicatie

Nadere informatie

Mensenkinderen. Ouders en school

Mensenkinderen. Ouders en school Mensenkinderen t i j d s c h r i f t v o o r e n o v e r j e n a p l a n o n d e r w i j s Ouders en school p a r t i c i p a t i e e n b e t r o k k e n h e i d g e z a m e n l i j k e v e r a n t w o

Nadere informatie

O p e n m o e t h e t z i j n O P E N U N I V E R S I T E I T N E D E R L A N D I N 2 0 0 7-2 0 0 8

O p e n m o e t h e t z i j n O P E N U N I V E R S I T E I T N E D E R L A N D I N 2 0 0 7-2 0 0 8 O p e n m o e t h e t z i j n O P E N U N I V E R S I T E I T N E D E R L A N D I N 2 0 0 7-2 0 0 8 Stud c emis ni Studienacht.nl Omdat de Open Universiteit de enige universiteit in Nederland is waar inschrijven

Nadere informatie

2012 Nr. 4. Bekijk jezelf vanuit een ander perspectief! Durf (weer) te studeren. Jongleren met tijd. Interview Ben Tiggelaar. Hoe doe je dat?

2012 Nr. 4. Bekijk jezelf vanuit een ander perspectief! Durf (weer) te studeren. Jongleren met tijd. Interview Ben Tiggelaar. Hoe doe je dat? 2012 Nr. 4 NOWHOW Een inspirerende uitgave van NHL Hogeschool over de combinatie van werk & studie Bekijk jezelf vanuit een ander perspectief! Durf (weer) te studeren Interview Ben Tiggelaar Jongleren

Nadere informatie