Advent = Hij komt! Nr. 552

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advent = Hij komt! Nr. 552"

Transcriptie

1 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 552 Jaargang 28 1 december 2011 Kerk Woerden en Zegveld Advent = Hij komt! Kerstliederen klinken ons soms mierzoet in de oren: O Kindeke klein, o Kindeke teer, Ei, zwijg toch stil, sus, sus en krijt niet meer. Als kind kun je het misschien nog zingen met ogen vol verwondering, maar als volwassene wordt het je toch al gauw te zoetig. Valse romantiek! Echter, niets is minder waar! De liederen hebben van origine nooit vals sentiment op willen wekken. Wel geloof én verwondering vanwege dit geheim van advent en kerst: God voelt zich niet te hoog verheven om in een mens onder ons te komen wonen! Adventsliederen en kerstliederen staan daar vol en bol van en verkondigen dat rijkelijk: Hij wilde zich verlagen, Hij daalde van zijn troon (gezang 121) of in Maarten Luthers eigen woorden: Gij daalt van de Vader neer, tot de Vader keert Gij weer (gezang 122). Maarten Luther viert in het jaar 1531 Kerstfeest met zijn gezin. De boeken gaan opzij. De kinderen komen erbij, en ze staan in het middelpunt! Luther schrijft een rollenspel om het geheim van Kerst weer te geven. De engel, het koor, allen hebben een partij. In de tekst hoor en zie je het voor je! Ieder zingt zijn deel in beurtzang en allen stemmen in met dit Kerstlied. Ein Kinderlied auf die Weihnacht, schrijft Luther erboven. Je vindt het als gezang 133 in het Liedboek. Bewust kiest hij voor een bekende melodie. Een wijze die rondtrekkende troubadours gebruiken om hun sterke verhalen in te leiden. Hij kiest die melodie vanwege de laatste regel. Dat is een dalende toonladder die de Kerstgedachte ondersteunt vom Himmel hoch da komm Ich her van hoge hemel kom ik aan staat er in het origineel. Acht lettergrepen op acht noten die het geheim van Kerst verbeelden in klankkleur. Het is het meest persoonlijke lied dat ons van Luther bekend is; op een mystieke manier met expressie én tederheid beschrijft hij het geheim van Kerst in relatie tot zichzelf: Ach mein herzliebes Jesulin, Mach dir ein rein, sanft Bettelin, Zu ruhen in meins Herzen Schrein, Dass ich nimmer vergesse dein. Al die woorden drukken hét geheim van Kerst uit: de verwondering om de status van God die klein wordt in een mens, in een stal in een kribbe, aan een kruis. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het advent- en kerstevangelie de maatschappelijk achtergestelden vooraan komen te staan. Maria, een meisje uit het achtergebleven Nazareth, wordt moeder van Gods Zoon. De verachte herders zijn de eerste oog- en oor-, de kroongetuigen! In dit evangelie ligt Jezus levensprogramma al besloten: de laatste wordt de eerste, het onderste Maarten Luther met zijn gezin. komt boven. God wil deze wereld omgekeerd! Ongekend revolutionair! In december kun je dit verlangen altijd iets sterker voelen en proeven in de solidariteit en vrijgevigheid van mensen. We ervaren weer het kind in ons zelf. We zingen weer Komt verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint. We staan weer met een kaars in onze hand. Een vlammetje dat een wereld in vuur en vlam kan zetten. Ik vertel je een mooi verhaal. Dat klinkt ons als muziek in de oren in een tijd vol negativisme en somberheid. Vol duistere voorspellingen en donkere scenario s. Advent is: wij verwachten de Komende omdat Hij al eens gekomen is. God houdt van ons. Moge die liefde liefde in ons wekken. Want net als een kind wil dit geloof groeien, geboren worden in mensenlevens. Opdat er nu al tekenen worden opgericht van die nieuwe toekomst. Uit: Dichter bij het lied, Zoetermeer 2007, 2e druk Ds Erick Versloot 1

2 De Kerkdiensten Zondag 4 december Tweede Adventszondag Opstandingskerk 9.30 Ds. B de Boer organist: Erick Versloot kinderoppas Kruiskerk Ds. C. Constandse organist: Arie Schüller kinderoppas Collectes voor het het kerkelijk werk en voor beheer en onderhoud Lutherse Kerk Ds. W. van Beek Maranathakerk 9.30 Ds. G. Vreugdenhil Ds. T. Wiesma Petruskerk 9.30 Ds. G. Schouten Overige diensten Zuwe zorgcentrum Ds. M. Verstoep; dienst voor doven en slechthorenden (met tolk) Ds. W. van Beek Hofpoort Grote zaal Pastor B. van Kooten; Oecum. Adventsdienst Weeksluiting t Oude Landt Zaterdag 3 december Ds. W. van Beek Zaterdag 10 december Mw. D. Wolters Zaterdag 17 december Ds. G. Vreugdenhil Zondag 11 december Derde Adventszondag Viering H. Avondmaal Opstandingskerk 9.30 Ds. C. van der Kooi organist: René v.d.hoef kinderoppas Kruiskerk Ds. N. van Tellingen organist: Hans van Vliet kinderoppas Collectes voor ZWO/Ghana en voor beheer en onderhoud Lutherse Kerk Gastpredikant Maranathakerk 9.30 Ds. G. Schouten Ds. J. Berkheij, H. Avondmaal Petruskerk 9.30 Ds. G. Vreugdenhil Ds. P. Nagel Overige diensten Margrietschool Lia Noordhoek Zuwe zorgcentrum Mw. D. Wolters Hofpoort Grote zaal Mw. J. Sneep-Oorbeek Leesrooster Zondag 4 dec. Rechters 9:22-41 Maandag 5 dec. Rechters 9:42-57 Dinsdag 6 dec. 1 Tessalon. 4:1-12 Woensdag 7 dec. 1 Tessalon. 4:13-18 Donderdag 8 dec. 1 Tessalon. 5:1-11 Vrijdag 9 dec. 1 Tessalon. 5:12-28 Zaterdag 10 dec. Rechters 10:1-18 Zondag 11 dec. Rechters 11:1-11 Maandag 12 dec. Rechters 11:12-27 Dinsdag 13 dec. Rechters 11:28-40 Woensdag 14 dec. Rechters 12:1-15 Donderdag 15 dec. Filippenzen 3:1-11 Vrijdag 16 dec. Filippenzen 3:12-21 Zaterdag 17 dec. Filippenzen 4:1-9 Zondag 18 december Vierde Adventszondag Opstandingskerk 9.30 Ds. W. Stroker organist: Hans van Vliet kinderoppas Kruiskerk Ds. E. Hoogerwerf organist: René v.d.hoef kinderoppas Collectes voor het kerkelijk werk en voor beheer en onderhoud Lutherse Kerk Ds. W. van Beek Maranathakerk 9.30 Ds. J. Berkheij Ds. G. Vreugdenhil Petruskerk 9.30 Ds. P. Nagel Ds. H. van der Laan Overige diensten Zuwe zorgcentrum Ds. G. Vreugdenhil Hofpoort Grote zaal Ds. M. v.d.kooi-dijkstra, Oecum. Adventsdienst Zondag 18 dec. Filippenzen 4:10-23 Maandag 19 dec. Numeri 22:2-14 Dinsdag 20 dec. Numeri 22:15-35 Woensdag 21 dec. Numeri 22:36-23:12 Donderdag 22 dec. Numeri 23:13-26 Vrijdag 23 dec. Numeri 23:27-24:9 Zaterdag 24 dec. Numeri 24:

3 Nieuws uit wijk Oost Predikant: vacature Voor pastorale zaken: pastor mw. Rineke Alberts, Viktorsberg 11, 4822 TE, Breda, tel of Voor algemene zaken: voorzitter wijkkerkenraad: Aad Kamer, tel , Scriba: Annemiek van Leeuwen, Dr. Tilanuslaan 8, 3445 CS Woerden, tel , Kopij voor de zondagsbrief Opstandingskerk: (donderdag vóór 18 uur) Autorijdienst wijk Oost: E. Hoogenboom, tel , Crisis In een kerkblad las ik een stukje over de bestaande crisis. Het gaat ons allemaal aan, vandaar een kleine samenvatting: Midden in de economische crisis zijn de dagen van Advent begonnen. Er wordt over de crisis gesproken alsof alles alleen maar te maken heeft met geld en/ of goed. Er zijn zelfs meerdere namen voor te bedenken. Momenteel zijn er net zoveel mensen die honger lijden (honger-crisis) als mensen die lijden aan overgewicht (obesitas-crisis)! Enerzijds is de crisis een oud verhaal. De heftigheid van deze financiële crisis is gloednieuw. Nog nooit heeft er op de wereld zo n groot sneeuwbaleffect plaats gevonden. De hardnekkige neiging van de mens om zijn eigen belang altijd voorop en centraal te stellen (hebzucht en egocentrisme) heeft er nu voor gezorgd dat wij mensen over eigen grenzen heen zijn gegaan. Jarenlang hebben wij met z n allen op de pof geleefd, het kon niet op en is de gigantische schuldenlast wereldwijd opgebouwd. En zo is de huidige crisis ook nog een diep geestelijke crisis geworden. Advent Een tijd van bezinning en verdieping om de weg te vinden naar de kribbe van Bethlehem. De huidige crisis is niet zomaar opgelost. Wel kan een ieder voor zich, in alle eenvoud, zorgen dat de eigen ziel op orde komt en dat van daaruit, uit de kern van je bestaan, de betrokkenheid gevoeld wordt met de wereld om je heen door te doen wat je vindt dat je moet doen in eigen verantwoordelijkheid. Zo kunnen de Adventsdagen een goede voorbereidingstijd zijn op het geboortefeest van Jezus, het feest van het Licht. Ik wens ons goede dagen! Laten wij al onze zieken gedenken in onze gebeden en hen niet vergeten, op welke manier dan ook. Hartelijke groet, Rineke Alberts Ontmoetingsochtend voor ouderen Op dinsdag 6 december bent u weer van harte welkom in de Opstandingskerk in het nieuwe zalencentrum. U kunt elkaar ongedwongen ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor diegenen die er misschien nog niet aan toe waren de afgelopen bijeenkomsten: kom eens langs. Toos Bres, Jan Reinders en Chris van Wijck Nieuws uit wijk West Predikant: ds. N. van Tellingen, A.C. Willinkstraat 15, tel , Werkzaam wijk West Telefonisch bereikbaar tussen 17 en 18 uur. Vrije dag: zaterdag. Voorzitter: A. Bol, tel , Scriba: mw. H. Groenendijk, Kievitstraat 31, 3443 BD Woerden, tel , Kopij voor de zondagsbrief Kruiskerk: Autorijdienst wijk West: Piet Hagendijk, tel Pastorale raad Deze week kwam de pastorale raad van onze wijk bijeen o.a. ter bespreking van het thema: Rondom het levenseinde. Een alleszins actueel thema. De Tweede Kamer debatteert binnenkort over het burgerinitiatief Voltooid Leven, waarin gepleit wordt voor legalisatie van stervenshulp. Aan de andere kant staat de NPV die een Levenswensverklaring uitgeeft. Welke ethische beslissingen komen er allemaal op ons af, en hoe reageer je daarop. Waar moeten we allemaal over nadenken en al beslissingen nemen als het over het komende levenseinde gaat. En kunnen we dat? En heeft het geloof daar mee te doen? En hoe dan? Vragen te over waar we ook in breder verband over in gesprek kunnen komen. In ieder geval zijn de pastoraal werkenden in onze wijk al een beetje vertrouwd geraakt met deze vragen. Advent We zijn al weer volop in Advent, op zoek naar de Koning, zoals het project van de kindernevendienst het noemt. Mooi dat we veel lezingen uit het boek Rechters ter hand nemen. Ook zo kun je toeleven naar Kerst. Op de derde advent wordt de dienst nog meer versterkt, allereerst door de viering van de Maaltijd van de Heer en bovendien door de bijdrage van de gelegenheidscantorij. Het zou mooi zijn als dit initiatief levensvatbaar blijkt te zijn en we weer een cantorij krijgen die af en toe de dienst ondersteunt! Kerstbanner Het wordt al een beetje traditie, een spandoek op de grote muur van de Kruiskerk in de kersttijd. Een beetje plagend, evocatief, appellerend, speels en serieus, dat is de opdracht. Ga daar 3

4 Nieuws uit wijk West (Vervolg) In memoriam maar aan staan! Dit jaar zijn we op weg geholpen door een stagiaire van Youth for Christ die bij Mirjam Oosterhoff de Bruin, de jongerenwerker, meewerkt. Deze stagiaire heeft voor deze eigentijdse impuls gezorgd! Kijk, of twittert u zelf maar! Gefeliciteerd Jim en Corine van Geest-de Jong, s Gravensloot 28A, zijn 9 december 25 jaar getrouwd. Een hoeraatje voor onze duo jeugdouderlingen! We willen ze van harte feliciteren met dit mooie feest! Samen met jullie kinderen, familie en vrienden wensen we jullie een heel gezellige tijd en heil en zegen voor de toekomst! Het Baken Een heel andere felicitatie is de ingebruikname van Het Baken op 8 december. Een compleet kerkelijk centrum in Snel en Polanen, en dat op een in het oog springende locatie, dat is niet niks! Met dit gebouw is een bedding gereed gekomen, waarvan we hopen en bidden dat het een stroom zal voortbrengen die voor Woerden tot zegen zal zijn! Verlate herfstvakantie Dat klinkt natuurlijk een beetje raar, maar feit is wel dat we nog een weekje vrij hebben uitstaan en die neem ik op van 13 t/m 20 december. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met Hennie Groenendijk, onze wijkscriba. Tel Ten slotte 4 Wie doorziet dat alle verontwaardiging selectief is kan haar beter hanteren. Nico van Tellingen Coby van Bochove Coby van Bochove was een bijzonder mens, daar is ieder het wel over eens. Op de Acacialaan 1 was het een komen en gaan van kinderen waar zij op paste, want zorgen was haar passie. Als kleuterjuf had zij dit al in het bloed, maar ook nadien zorgde zij bij haar thuis met overgave voor veel kinderen. En als het zo uitkwam ook voor hun ouders. Met net zoveel inzet als de zorg voor haar eigen moeder die zij de laatste twintig jaar in haar huis heeft gehad om voor haar te zorgen en om met haar samen te zijn tot haar overlijden in Als buitenstaander kon je wel eens denken, lukt het allemaal, want even ordelijk ging het in haar huis niet altijd toe. Was dat iets van haar karakter, haar instelling? Vol aandacht voor het ene, nalatig voor het andere? Gemakkelijk was het niet om haar binnenkant te peilen, veel liever was ze gewoon zorgzaam bezig. Tot eind oktober, toen een zwaar herseninfarct haar velde. Weliswaar heeft ze nog een week geleefd op de IC van het UMC, maar aan alle kanten werd duidelijk, dit leven gaat ten einde. En zo stierf zij ook op 4 november. Geheel naar haar wens is zij vanuit de kerk begraven. In de dienst op 10 november lazen we Psalm 121, die wij ook bij haar gelezen hebben in het UMC. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. We zongen haar lievelingslied: Gods goedheid is te groot, voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood - door heel het leven heen (Gezang 223:2). Want daar spiegelde zij zich aan, aan de grootheid van God. Groter dan alle menselijke vragen en waaroms. En zo hebben we afscheid van haar genomen, vertrouwend op Hem die borg staat voor ons, ook over menselijke grenzen heen. Na de dienst vertrok de stoet naar Arnhem, waar zij bijgezet is in het familiegraf op begraafplaats Moscowa. We wensen de familie, maar ook de gezinnen die haar zorg zo waardeerden, de liefde en kracht toe dit verlies in het juiste perspectief te kunnen dragen en verwerk. In memoriam Aaltje Goedhart van den Brink Dat u helemaal naar Oudewater komt, zo begon mijn laatste gesprek met Mw. Goedhart, begin november. Zij was het jaar daarvoor naar verzorgingshuis Schuylenburcht in Oudewater verhuisd vanwege haar afnemende gezondheid. Voorheen woonde zij aan de Hobbemastraat. Het minderde opeens sterk en zo bezocht ik haar nog een keer die ochtend. Haar opmerking kenmerkte haar, een bescheidenheid en een manier om waardering uit te drukken; want zover is Oudewater toch niet? Ruim een week later is zij op 13 november overleden. Aaltje Goedhart van den Brink is ruim 90 jaar oud geworden. Geboren op de trekschuit die haar vader nog met eigen spierkracht trok, is zij na de lagere school al in een dienstje gekomen, heeft daar haar man leren kennen en is later getrouwd en kreeg vier kinderen. Inmiddels is haar nageslacht royaal uitgegroeid met klein en achterkleinkinderen. Zr. Goedhart was een hartelijke vrouw, zorgzaam en gezellig, hield ervan anderen te verwennen. Hoewel zij ook veel degelijkheid in zich had, is zij de laatste jaren van haar leven ook milder en ruimer geworden. Toch bleef bij haar ook in alles het vertrouwen op God. Ze kon het leven loslaten, in vertrouwen op haar Heer. En, ach, hoe het dan zou zijn, dat zal wel blijken, dat was haar houding. Op vrijdag 18 november hebben we haar herdacht in een afscheidsdienst in de Kruiskerk. Zelf had ze al aangegeven welke tekst de leidraad moest zijn bij haar afscheid: Joh. 14: 2. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen anders zou ik het u gezegd hebben want Ik ga heen om u plaats te bereiden. Dat was de uitdrukking van haar geloof, in navolging van haar man. Ten slotte hebben we haar in een lange stoet naar haar laatste rustplaats begeleid op begraafplaats Rijnhof. Mooi als een negentigjarige zovelen in beweging brengt om de laatste eer te brengen! Het zegt veel over haar, het was een mens om van te houden. We wensen al haar liefhebbenden kracht en troost toe!

5 Wisseling van de. Wat een boeiende tijd, waarin we als kerkenraad van de Kruiskerk met mensen spreken over taken als ouderling, diaken of contactpersoon. Eerst de avond voor de contactpersonen waarop Lydia Rozendaal van het Landelijk Dienstencentrum ons vertelde over veranderende en moderne vormen van pastoraat. Te denken valt aan het werken met doelgroepen. Mooi om te ervaren met hoeveel passie mensen het werk van contactpersoon doen. Op de vraag van Lydia of iemand iets wilde vertellen over een ontmoeting waar de contactpersoon zelf van genoten had, iemand naast mij, ik geniet van alle ontmoetingen. Anderen vertelde mooie, bijzondere en emotionele ervaringsverhalen. Hopelijk willen al onze contactpersonen dit werk blijven doen, er zijn er zo n zestig. Dit is de basis van kerk zijn, het omzien naar elkaar. Geweldig! Afgelopen weken zijn er ook bijzondere gesprekken geweest, waarin mensen argumenten gaven waarom ze (op dit moment) geen mogelijkheden zien ambtsdrager te worden. Het is mij opgevallen dat mensen hele legale en begrijpelijke redenen hebben om zo n taak (op dit moment) niet op zich te kunnen nemen. Betrokken kerklid zijn is soms genoeg! Wat fantastisch dat mensen zomaar naar ons toe komen en zeggen dat ze wel iets kunnen doen, wellicht ouderling of iets anders. Of als je mensen ontmoet die, na enig aarzelen, zeggen dat ze mee willen doen, of nu al toezeggen dat ze over een jaar wel iets kunnen doen. Waarschijnlijk zijn nu al drie vacatures van ouderling en 1 van diaken vervuld. En dat op 27 november, dat geeft moed, we gaan er komend jaar weer iets moois van maken. Hopelijk gaan we de komende weken nog een aantal van die positieve ervaringen meemaken. Er is nog een grote behoefte aan mensen die wijkcoördinator of pastoraal werker willen worden. Al dan niet in de rol van ouderling. Hopelijk voelt u zich vrij iemand van de kerkenraad eens aan te spreken om over uw mogelijkheden van gedachte te wisselen. Namens de kerkenraad van de Kruiskerk een hartelijke groet, Arie Bol (voorzitter) Aan de gemeente Activiteiten WG & C december 2011 Op woensdag 7 december vertelt mevr. J. Berkheij Dol over haar aandeel in de opgravingen in Israël. Maranathakerk, uur. De tweede pelgrimstocht van dit jaar vindt plaats op zondag 11 december. Inlichtingen bij Wim Oudijk (691515). Praten met de dominee na het morgengebed kan weer op woensdag 14 december. Het morgengebed in het koor van de Petruskerk begint om uur. Noteert u in uw agenda ook al de presentatie van Arie Eikelboom in de Lutherse kerk op maandag 9 januari 2012 en het lunchconcert van woensdag 11 januari in De Doelen? Meer gegevens in het volgende maandoverzicht en in het programmaboekje. Aanmelding op of telefonisch bij Lex Kapteijn, Piet de Koning Adventsproject van de kindernevendienst In het adventsproject 2011 van de kindernevendienst gaan we op zoek naar de koning. Toen Jezus was geboren, kwamen er volgens het evangelie van Matteüs wijze mannen bij hem op bezoek, die vanuit het Oosten een ster hadden gevolgd. Centraal in het project staat een hoorspel over drie wijze mannen die op zoek gaan naar een bijzondere koning. Of het dezelfde mannen zijn als de wijzen waar Matteüs over vertelt? Het zou zomaar kunnen. Maar helemaal zeker weet je het nooit. Het zou zomaar kunnen dat er in de Bijbelse tijd meer mensen waren die op zoek gingen naar een koning! Op hun zoektocht naar een koning reizen de drie wijzen over de wereld. Maar ze reizen ook door de tijd. Onderweg komen ze oude verhalen tegen, die vertellen over God en mensen. De verhalen laten zien waar je het moet zoeken als je op zoek bent naar de koning die bij God hoort. Zo komen de mannen steeds dichter bij hun bestemming. De verhalen van deze periode zetten ons op het spoor van een bijzondere koning: een mens die bij God hoort, die in zijn woorden en daden laat zien dat God naar mensen omziet. Met Kerst zullen we vieren dat die koning in Betlehem geboren is, in de persoon van Jezus Christus. De projectverbeelding is een kompas. De wijzerplaat van het kompas wijst elke week een verhaal aan, dat ons op het spoor kan zetten van de koning die we verwachten. Petra Schaafsma (namens de kindernevendienst Kruiskerk en Opstandingskerk). Avondmaal thuis Op zondag 11 december wordt er in beide kerkgebouwen weer het Heilig Avondmaal gevierd. Als u aan huis gebonden bent en toch het Avondmaal wil vieren, kan dit tegelijkertijd met de viering in de kerkdienst. Dit gaat dan via de kerktelefoon, in aanwezigheid van een ambtsdrager (diaken of ouderling) bij u thuis. Als u aan een thuisviering van het avondmaal wilt meedoen, geeft u die wens dan tijdig door. Er komt dan op die zondag een ambtsdrager bij u thuis. Met u wordt een en ander tevoren doorgesproken. Hebt u belangstelling, neem dan contact op met: voor de Kruiskerk: diaken Philip Koetsier (413698) voor de Opstandingskerk: scriba Annemiek van Leeuwen (415929) Annemiek van Leeuwen Beroepingscommissie gestart Met een bijeenkomst op 9 november is de beroepingscommissie gestart. Namens wijkkerkenraad Oost overhandigde Frans Jansen de schriftelijke opdracht. De samenstelling van de beroepingscommissie is: Wilma van der Scheer, voorzitter; Nic. van Leeuwen, secretaris; namens Oost: Astrid t Hart, Carl Meeuwisse, Jelle Aantjes, Judith Jansen en Karin Bol; 5

6 Aan de gemeente (Vervolg) namens West: Arnold Hofman en Frans van de Geest; namens de Hervormde Gemeente Ben Lekkerkerker en namens de Evangelisch Lutherse Gemeente Francois Bakker. Feitelijk was er door enkele mensen al heel wat voorwerk gedaan zoals het opstellen van een predikantenprofiel, een profiel beroepingscommissie en een schets van het kerkelijk landschap in Woerden. De mensen uit Oost die hier een aantal uren in hebben gestoken hartelijk dank voor dit zeer nuttige voorwerk. Een van de eerste acties van de beroepingscommissie is het samenstellen en plaatsen van een advertentie in Kerkinformatie, het meest geschikte blad voor kerkelijke vacatures. De advertentie komt er eind december in te staan en daarvoor was de uiterlijke inzenddatum 28 november. Intussen zal de commissie aandacht besteden aan vanuit de gemeente genoemde mogelijke kandidaten en die welke door het Landelijk Dienstencentrum zijn doorgegeven. Via ons kerkblad en website zullen we u op de hoogte houden. Nic. van Leeuwen GEZOCHT! Mensen die voor de Kerkbalans-krant een gedicht willen schrijven bij een van de werken van Judy van Vliet Kijk voor inspiratie op: Graag ontvangen wij uw gedicht voor 20 december in onze mailbox: Vergeet u de titel van het schilderij niet te vermelden? Gedachtenis van de overledenen Zondag 20 november vond in beide kerken het gedenken plaats van de gemeenteleden die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Met eerbied en genegenheid hebben hun namen geklonken, zijn er kaarsen ontstoken en hebben wij hen in Gods Licht herdacht. Ook hier volgen hun namen: Daniël Rijkens 30 november jaar Zwaantina Martje Norg-Woltjer 5 december jaar Wilhelmina Cornelia Killestijn-Klaui 14 december jaar Hilletje Linschoten-v.d. Meij 24 december jaar Pieter van Dieën 1 april jaar Anthonie Slager 3 april 90 jaar Gerrit Rietveld 26 april 91 jaar Adriaan van Kleef 28 april 66 jaar Elisabeth Sara van Amerongen-Horeman 30 mei 81 jaar Cornelia Gerrie de Jong-Schouten 30 juli 64 jaar Maria Petronella Hijgenaar 9 augustus 89 jaar Johan Albert Kingma 10 augustus 84 jaar Aart Koelewijn 12 augustus 76 jaar Anneke Brak- van der Zwaard 16 augustus 94 jaar Gerardus Koene 21 augustus 72 jaar Willem Johan Kastelein 5 september 57 jaar Cornelis Uithol 5 september 89 jaar Adriana den Hollander-deJong 22 september 63 jaar Johan Groenendijk 29 september 84 jaar Jacoba Gerritdina van Bochove 4 november 66 jaar Maar ook zijn er kaarsen ontstoken - Voor hen die wij in ons hart meedragen, ongenoemd - Voor kinderen, geknakt in de knop - Voor slachtoffers wereldwijd, naamloos, ongekend Telkens weer, God, begint een nieuwe dag, en schrijnend kan het licht steeds weer vallen op een lege plaats. Wij verloren een mens met wie wij leefden, die wij liefhadden. En iets, soms veel, van onszelf, is mee gestorven. Zolang wij zelf onze eigen weg nog niet ten einde gegaan zijn, wees Gij dan onze Reisgenoot. En zolang wij de namen in ons hart bewaren, troost ons met het weten dat ook Gij van geen mensenkind de naam vergeet. (Gebed van Sytze de Vries) Een vriendelijke groet, de redactie van de Kerkbalans-krant 6

7 Plaats van gebed In onze kerkgemeenschap vinden veel activiteiten plaats, vooral pastoraal. Heel veel mensen zijn dan ook betrokken bij al het kerkenwerk in onze kerken. Voor al dit werk en deze keer met name voor het gestarte beroepingswerk is er gelegenheid om te bidden. Maar er zijn ook genoeg andere redenen om met elkaar te danken voor al het werk dat gedaan wordt. Wilt u op deze manier hieraan meedoen, kom dan op woensdag 7 december van uur naar de Kruiskerk. Pieter t Hart Achterstand in VVB betalingen? In het vorige nummer van Kerkklanken hebben wij uitvoerig geschreven over de stand van de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) 2011 per eind oktober. De situatie is thans als volgt: VVB voor kerk 2011 Toegezegde VVB totaal Ontvangen tot en met Nog te ontvangen Af: door kerk te incasseren met machtigingen Blijft: nog af te dragen Er staat per saldo dus nog (20%) open; een groot bedrag! Wij herhalen daarom dringend ons verzoek aan ieder: kijk s.v.p. na of u de toegezegde VVB 2011 al helemaal heeft betaald. Zo niet, regelt u de laatste betaling dan alstublieft nog deze maand. Dat bespaart ons straks veel onnodig werk! Let wel, als u de kerk destijds een incassomachtiging hebt gegeven hoeft u nu natuurlijk niets te doen; dan komt het automatisch goed. Het bankrekeningnummer voor uw VVB betaling is ten name van de Gereformeerde Kerk Woerden. Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking. Mijni Blom, VVB administratie, telefoon ; en Fred Drieënhuizen, penningmeester kerk (telefoon ) 2012 Jaargang 29 ROOSTER KERKKLANKEN 2012 Nr. Kopijdatum Verspreiddatum Opmerkingen (ma uur) (donderdag) januari januari januari 26 januari februari 16 februari voorjaarsvakantie maart 8 maart maart 29 maart Goede Vrijdag 6 april Pasen 8 en 9 april april 19 april mei 10 mei Hemelvaartsdag 17 mei voor 2 weken i.v.m. Pinksteren mei 24 mei Pinksteren 27 en 28 mei juni 14 juni juli * 5 juli voor 7 weken i.v.m. zomervakantie augustus * 23 augustus september 13 september oktober 4 oktober oktober 25 oktober november 15 november december 6 december voor 2 weken i.v.m. kerstvakantie december 20 december januari januari 2013 De kopijdata zijn gelijk aan die van Hervormd Woerden m.u.v. 2 juli en 20 augustus. 7

8 Uit de vergadering Verslag vergadering Algemene Kerkenraad d.d. 21 november 2011 De vergadering wordt geopend door ds. Nico van Tellingen met het lezen van een gedicht van Dietrich Bonhoeffer en gebed. 8 De volgende punten zijn tijdens de vergadering besproken: Een aantal actiepunten uit de actiepuntenlijst worden opnieuw gesorteerd met het oog op het ontwikkelen van het beleidsplan AK en de bijstelling van de Plaatselijke Regeling. Vanwege gezondheidsklachten heeft Martine van Leeuwen moeten besluiten om per direct zowel het scribaat als het ouderlingschap neer te leggen. Cees de Mos maakt de komende tijd de verslagen van de AK-vergaderingen. Suggesties ter vervulling van de vacature naar de preses van de AK. Voor de invoering van het nieuwe liedboek is een projectgroep ingesteld. (Oud-)leden van de BEL zijn betrokken bij de formulering van een opdracht voor de nieuwe projectgroep. Ruud van der Herberg, Aad Kamer en Arie Bol hebben een gesprek gehad met de jeugdouderlingen. Naar aanleiding van dit gesprek de volgende aandachtspunten: o Het jeugdwerk is zowel gemeentebreed als wijkgericht georiënteerd. o Wijk West vindt dat de wijkgerichte profilering van het jeugdwerk aandacht behoeft. Om die reden is besloten dat Karin ter Horst lid wordt van het moderamen van Wijkkerkenraad West. Evaluatie voor de zomervakantie In wijk Oost verandert er wat dat betreft niets. o Ruud van der Herberg en Jim van Geest zullen samen met o.a. de dominees nadenken over de opzet van gemeentebreed gericht jeugdwerk. Begrotingen Fred Drieënhuizen van het College van kerkrentmeesters licht de begrotingscijfers 2012 van de kerk toe Uitgangspunten o.a.: het streefbedrag aan VVB-inkomsten voor 2012 is ,=, hetzelfde bedrag als dit jaar; een formatie van 2 fulltime predikanten; vanwege extra onderhoud aan pastorie (wijk Oost) en kerkgebouw (Kruiskerk) in 2012 een extra bedrag in het Onderhoudsfonds. Rekening houdend met deze factoren, wordt voor 2012 een klein overschot verwacht, afhankelijk o.a. van de datum van indiensttreding van de tweede predikant. Een eventueel overschot wordt benut om de algemene reserve op de balans op peil te brengen. Het College KRM gaat zich hierover nog nader buigen. De voorlopige begroting wordt goedgekeurd. o Het jeugdwerk vindt geïntegreerd plaats met die van de Hervormde Gemeente. Het is daarom reëel om een deel van de kosten van de Hervormde jeugdwerkster door te sluizen naar onze kerk. Nadere besluitvorming hierover volgt nog. College van Diakenen. Erik van der Velde geeft een toelichting op de voorlopige begrotingscijfers voor Zowel die van de Diaconie als die van ZWO wijken niet af van de cijfers voor Voor 2012 wordt aan gemeenteleden hetzelfde bedrag aan VVB gevraagd als in Aan het eind van het jaar is er nooit een overschot. Wat aan het eind van het jaar overblijft gaat naar Kerk in Actie. De beide voorlopige begrotingen worden goedgekeurd.erik van der Velde meldt dat per januari 2012 Ben Feringa de nieuwe penningmeester van Diaconie en ZWO wordt. Missionaire Commissie. De voorlopige begroting van de Missionaire Commissie wordt toegelicht door Menny van Benthem. Een belangrijke post op de begroting is het bedrag aan advertentiekosten in het Woerdens Nieuwsblad ten behoeve van de gezamenlijke kerkpagina. Voor 2012 verwacht de Missionaire Commissie dat bij gelijkblijvende inkomsten uit de VVB het jaar met een klein negatief saldo wordt afgesloten. De voorlopige begroting wordt goedgekeurd. Het collecterooster 2012 wordt goedgekeurd. Mogelijk wordt nog besloten om voor het missionair werk een collecte op te nemen in het rooster op 19 februari Op die datum vraagt de PKN aandacht voor het missionair actief zijn. Het Baken.De stuurgroep S&P/W heeft een beleids- en actieplan voor de Christelijke Basisgeloofgemeenschap Snel & Polanen/Waterrijk opgesteld. Het plan is ontstaan na een groot aantal jaren van onderling overleg en discussie door vertegenwoordigers uit de drie kerkgenootschappen. De AK is van oordeel dat de stuurgroep gehandeld heeft volgens de besluiten die de afgelopen tijd door de drie AK s zijn genomen en spreekt zijn waardering uit over de gedegenheid en de duidelijkheid van dit plan. Er is ook teleurstelling dat de oorspronkelijke doelstelling: het komen tot een protestantse wijkgemeente in Snel & Polanen/Waterrijk, nog niet is gelukt. De AK formuleert een mandaat voor de preses waarmee hij de vergadering van de gezamenlijke AK s van kan doen. o Aanpassing organogram ten aanzien van de rol van de missionaire cies in de betreffende wijk, geen aparte status voor een missionaire cie. o Aandacht voor afstemming van de activiteiten van de werkgroep geloof en cultuur en de jongerenwerker PJO. o aanstellen van een kerkelijk werker op basis van een parttime dienstverband; o pilotperiode vaststellen van (bijv.) 3 jaar, daarna bezien of dienstverband gewijzigd/gecontinueerd moet worden. Op 23 november 2011 is het overleg tussen de drie AK s. De opmerkingen/ suggesties hiervoor vermeld zullen worden ingebracht in dit overleg. Mede n.a.v. de uitkomsten van dit overleg zal in de volgende vergadering van de AK besloten worden op welke wijze de gemeente zal worden geraadpleegd omtrent de besluitvorming.(zie elders in Kerkklanken) Jim van Geest sluit de vergadering door op zijn ipad te laten zien hoe er in Ghana, waar hij met een groep World Servants is geweest, gecollecteerd wordt. Over aansprekend collecteren gesproken. Één en al spontaniteit en blijheid, ondanks de eigen beperkte middelen. Ruud van der Herberg, met dank aan Cees de Mos

9 In gesprek met... Arie Schüller Op een fraaie herfstochtend wandel ik richting centrum en beland al snel bij het huis van de familie Schüller, een hoekwoning aan de Van Helvoortlaan met twee garages ernaast. Daar tref ik Arie in zijn werkplaats. Het is er vol met onderdelen van harmoniums en allerlei gereedschappen. Meteen vertelt hij me honderduit over zijn werkzaamheden: het restaureren van oude harmoniums. Hij zit niet verlegen om werk: naar schatting zijn er 40 á 100 duizend van dergelijke muziekinstrumenten in ons land en naast nog één reparateur is hij de enige vakman die dit beroep uitoefent. Hij heeft pas een flinke klus afgemaakt en toont een foto van het resultaat. Een prachtig harmonium, rijkelijk versierd met houtsnijwerk. Vanaf 1840 tot 1960 zijn ze in velerlei soorten gebouwd. Begonnen in Parijs, door de uitvinder Debain. Het is een bijzonder instrument, het enige klaviertoestel waarbij je een toon kunt laten aanzwellen en weer afzwakken. Het restauratiewerk was allang Arie s hobby, hij heeft er sinds een jaar of wat z n werk van gemaakt. Daarvóór heeft hij in technische en technisch-commerciele functies gewerkt, het langst bij de firma Den Oudsten in de autobusbouw. Ook werkte hij aan waterzuiverings-installaties en in de medische instrumentmakerij. Technisch goed onderlegd, is ook de affectie met de muziek hem van jongsaf niet vreemd. Beide grootvaders en vader waren organist en in het gezin Schüller speelde ieder zijn deuntje mee, o.a. bij de fanfare. Nadat zijn oudste broer op 23-jarige leeftijd omkwam bij een motorongeluk besloot Arie om in diens voetsporen te treden en orgellessen te gaan volgen. Sinds 1973 is hij organist in de Gereformeerde kerk in Wilnis en vanaf 1981 ook in Woerden. De lessen hadden als accent het begeleiden van de gemeentezang. Arie heeft daar nog steeds veel plezier in. Hij herinnert zich een spreuk van zijn vader: als je toch naar de kerk gaat, kun je er maar beter ook wat doen. Thuis waren ze destijds met z n zessen, 4 jongens en 2 meisjes. Vader, afkomstig uit de smederij en ijzerhandel, had een taxibedrijf in Wilnis. Ja, ook de bedrijvigheid en zeker de zelfstandigheid zit bij de Schüllers in de genen. In Wilnis groeide Arie dus op, bezocht de Mulo in Mijdrecht en daarna de UTS in Utrecht. Omdat de afdeling elektrotechniek vol was, werd het werktuigbouw. Met 19 jaar was hij klaar en ging aan het werk. Niet veel later kampeerde hij eens in Drenthe. Vlakbij stond een tent met twee leuke meiden. Eén ervan, een Zeeuwse schone, was Nel. Het is daar aangegaan en nooit meer uit! In 1976 zijn ze getrouwd en kregen een zoon en 2 dochters. Inmiddels zijn er ook 3 kleinkinderen. Een bijzonderheid is dat zoonlief is getrouwd met een Japanse, ze zijn helemaal naar Japan gereisd voor de bruiloft. Het viel Arie daar op hoe anders alles daar is, inclusief de muziek. De toonsoort (zeg maar toonladder) van de Japanners is totaal verschillend van de onze. Als wij Japanse tradionele muziek horen, vinden we dat meestal maar niks, hebben daar geen gevoel bij. Dat ligt bij de Japanners uiteraard omgekeerd. Muziek is dus nauw verwant met gevoel. We komen hiermee op het onderwerp van de muziek en de zang in de kerk. Arie is van mening dat die maar wát belangrijk zijn. De gemeentezang is de wagen waarop het geloof voort gaat, zegt hij. Blij wordt hij als mensen zeggen dat ze fijn gezongen hebben in de dienst. Zingen, daar moet je niet alleen naar luisteren, je moet er zelf aan meedoen. Hij vergelijkt het begeleiden van de gemeentezang met het wandelen met een kind. Soms laat je het even gaan; dan weer grijp je het bij de hand, nu even doorlopen. Af en toe streng: aktief zingen nu, niet onderuitgezakt in de bank, maar rechtop, nog liever staand! Ik heb de hoogste funktie in onze kerk, zegt hij lachend, en ik ben blij dat ik hiervoor ten dienste kan zijn. Hij is zeer te spreken over het team van organisten. Het is een goede dwarsdoorsnede van onze kerkgemeenschap, qua leeftijd en interesse. Er is 1 of 2 keer per jaar onderling overleg en alles gaat altijd in goede harmonie. Arie heeft destijds, toen hij in Woerden kwam wonen, wel moeten wennen aan het Woerdense kerkzijn. Het was wat stijfjes en afstandelijk, vond hij, in vergelijking met de warme kleinere gemeenschap in Wilnis. Maar er is sindsdien wel het één en ander ten gunste veranderd. Met name het elkaar ontmoeten voor en na de dienst (wel praten ze soms hard, je zou eens moeten horen daarboven, soms moet ik een extra register opentrekken bij het voorspel!), en het voorstellen van nieuwkomers ervaart hij als zeer positief. Naar de toekomst kijkend heeft Arie zorg: we beleven een gouden tijd, met veel krasse knarren die zich vrijwillig inzetten, ook in de kerk. Hoe moet dat als die generatie langzaam wegvalt? Het is overigens fijn om te zien hoeveel jeugd er in onze kerk is. Maar hoe houd je die vast als ze ouder worden? Ook hun eigen drietal is weliswaar niet los van het geloof, maar kerkelijk gezien wel afgehaakt. Wat geven we hen mee als waardevolle bagage als ze uitvliegen om te studeren? Hij haalt een strofe uit een brief aan Timoteus aan: Neem ook eens wat sterkers, wijn i.p.v. water. Paulus doelt hier op het gevaar van oppervlakkigheid in het geloof. We moeten onze jongeren iets diepers meegeven, iets waarmee ze wat kúnnen voor hun levensvragen en -doelen. Ons geloof, ons kerkzijn, wij voelen ons er bij thuis. Net als bij onze eigen toonsoort, onze muziek. We moeten wellicht dat gevoel meer aandacht geven. Hiermee beeindig ik het gesprek met Arie Schüller, ongetwijfeld een gevoelsmens. We zullen hem denkelijk voorlopig tussen de harmoniums i.p.v. achter de geraniums zien. Interview door Jan Willem Burggraaff N.B. Alles over harmoniums en het restaureren ervan vindt u op 9

10 En verder Christenen in de vervolging Aangezien kinderen van christenen in landen, waar vervolging is, ook veel ellende meemaken, is Open Doors gestart met een gebedsactie Niet langer kind. Deze kinderen hebben ons gebed hard nodig. In aanloop naar de feestdagen kunt u elke dag denken aan deze kinderen door voor ze te bidden. Zeven weken lang stuurt Open Doors u elke dag een gebedspunt toe over een kind, als u zich hiervoor aanmeldt. Met deze gebedspunten kunt u voor hen bidden om kracht, troost en bemoediging. Bidt u mee? Kijk op kind om u op te geven voor de gebedsactie, maar ook voor kindermaterialen, verhalen van kinderen uit de Vervolgde Kerk en projecten, waarbij uw hulp van groot belang is. De actie is gestart op 13 november en loopt af op 1 januari. Werkgroep Open Doors,Tom Boer (tel , Pelgrimstocht 11 december 2011 Graag nodigen we u uit mee te wandelen met de pelgrimstocht op zondag 11 december. Voor deze laatste wandeltocht in 2011 bent u rond uur van harte welkom bij de familie C. de Groot, s Gravensloot 13. Vanaf s Gravensloot maken we de tocht door weilanden in de omgeving, maar als het weer tegenzit gaat onze wandeling over meer geplaveide wegen van Woerden. Iedereen is van harte welkom en kan zich opgeven bij Wim en José Oudijk (691515). Christmas carols In het sfeervolle kerkje in de Kanis, de Hippolytuskerk, zingen wij als koor van de Zingacademie o.l.v. Ab Kraaypoel. Deze Ceremony of Lessons and Carols wordt gehouden op zaterdag 17 december, aanvang uur. Collecte bij de uitgang ter dekking van de onkosten. Ook op zondag 18 december kunt u genieten. Dan in de H. Johannes de Doperkerk in Montfoort. Aanvang uur. Van harte aanbevolen. Anneke Kootstra-Kramer Singelloop met de kerk Je ziet ze tegenwoordig veel: mensen die hardlopen in hun vrije tijd. Daar zijn 10 natuurlijk ook kerkmensen bij die dat doen, dominees, ouderlingen, diakenen enz. De Singelloop lijkt ons een mooie gelegenheid om de kerk naar buiten te laten treden. Zeg maar een beetje aan de naamsbekendheid werken. We kunnen ons laten zien als kerkmensen door dit T-shirt te dragen. Volgend jaar komt er weer een jaarlijkse Singelloop. De afstand in drie ronden is 10 km. Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk kerkmensen meelopen. Ook jonge gemeenteleden! En voor de jongsten is er een aangepaste afstand. Het is vast verrassend als blijkt dat zoveel kerkmensen zo herkenbaar meedoen. Hoe kunt u als gemeentelid, die ook wel eens in groepsverband wil hardlopen, hieraan meedoen? Gewoon, je aanmelden, liefst per en vermeld dan je naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en natuurlijk je maat voor dit bijzondere T-shirt: S, M, L, XL etc. Pieter t Hart, , Henk de Valk, , World Servants Dit jaar willen wij, de jongeren van de World Servantsgroep Woerden, graag uw kerstpost in Woerden en Zegveld weer bezorgen om onze reis in de zomervakantie naar Ghana, Bolivia of Malawi mogelijk te maken. Vanaf zondag 4 december t/m zondagochtend 18 december staan, net als voorgaande jaren, de dozen waar u uw kerstpost in kunt deponeren in de Opstandingskerk en Kruiskerk. Wij zorgen ervoor dat uw kerstpost vóór Kerst bezorgd is. Wij doen dat voor 0,30 per kaart/ envelop. Uw portokosten (geen postzegel, maar gepast geld of collectebonnen) kunt u gebundeld met uw kerstkaarten in de doos met het logo stoppen. Vermeld altijd de postcode en geen postbusnummers. Als u vragen heeft, kunt u kijken op worldservants.nl of bellen naar Carolien Lubberhuizen (425301). Alvast bedankt! Anneke Bosman Kerstconcert Oudewater Kerk rentmeesters Rekeningnummers van de kerk Het rekeningnummer voor betaling van uw V.V.B. en giften is: t.n.v. Geref. Kerk te Woerden. De overige rekeningnummers zijn: Woensdag 14 december is er een Kerstconcert in de Grote of St. Michaëlskerk, Noorderkerkstraat te Oudewater. Aanvang concert uur. Uitvoerenden: CWM De Gouwestem en The Martin Mans Formation o.l.v. Martin Mans; Young Ladies Choir Hadassah o.l.v. Ria Kalkman; Jantine Kalkman, trompet; Peter Wildeman, orgel; Mark Brandwijk, vleugel. Ds. P. Vermaat, opening/sluiting. Nico Vavier, voorzitter CWM De Gouwestem, ten name van: Diaconie Diaconie Geref. Kerk Woerden ZWO ZWO Geref. Kerk Woerden Missionaire Commissie Missionaire Commissie Geref. Kerk Woerden Kerkklanken Kerkklanken Geref. Kerk Woerden Collectebonnen Geref. Kerk Woerden Bloemenfonds KK Bloemenfonds Kruiskerk Bloemenfonds OK Bloemenfonds Opstandingskerk Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds Geref. Kerk Woerden

11 Om te kleuren... 11

12 Kerkelijke stand Kerkelijk bureau: Riki de Bruijn, W. Alexanderstraat 7, 3474 JS Zegveld Telefoon: of via Alle berichten van geboorte, huwelijk, verhuizing, vertrek, overlijden enz. naar dit adres. Bij geboorte, huwelijk en overlijden ook graag bericht naar uw wijkpredikant. 12 Ingekomen uit: Zwolle: dhr. O.J. Dijkstra (B), mw. A. Dijkstra-Farah (B) en dhr. L.S. Dijkstra (D), Kastanjelaan 5, west/05 Verhuisd: Dhr. G.J. van Dijke (D), Achterstraat 24G, oost/03, naar Essenlaan 80, west/09 Dhr. N. Boere (D), mw. F. Boere (D), dhr. M. Boere (D), dhr.j. Boere (D) De Eem 28, west/10, naar Weidebloemenlaan 41, west/06 Verjaardagsfonds Het verjaardagsfonds heeft in de periode 4 september t/m 12 november het mooie bedrag van 965,25 bijeengebracht. De gevers weer hartelijk bedankt voor hun gift. Met hartelijke groet, Fam. De Jong Dhr. G.L. van der List (B) en mw. C. van de List-Kapteijn (B), west/12, naar Park Oudeland 5 E, west/12 Mw. A. Schwegler-Hek (D), Nieuwstraat 13, Zegveld, west/01 naar Klaproosweide 13, west/07 Mw. J.M. v. Leeuwen (B), Meeuwenlaan 33, west/12 naar Asterstraat 2 Z, oost/04 Vertrokken: Mw. J. Selman (D), Tournoysveld 7, west/03, naar Hooglanderveen JongWoerden Overleden: Mw. J.G. van Bochove (B) 66 jaar, Acacialaan 1, west/05 Mw. A. Goedhart-van den Brink (B) 90 jaar, laatst wonende te Oudewater, west/04 Meer nieuws, zie ook: Colofon Internetsite Opstandingskerk (tel ) Coördinator: C. van Klinken, Kallameer 86, telefoon , Mobiel: Kruiskerk (telefoon ) Coördinatrice: mw. M. Alblas-de Vries, Vreedenburghstr. 2, telefoon Algemene Kerkenraad Scriba: mw. M. van Leeuwen, Sleper 27, 3448 WH Woerden, Telefoon Kerkelijk bureau Riki de Bruijn, Willem Alexanderstraat 7, 3474 JS Zegveld, Telefoon College van kerkrentmeesters Mw. E. Tiemersma-van Oostenbrugge, Kievitstraat 8, 3443 BE Woerden, telefoon Collectebonnen ( 16 of 20): bankrek t.n.v. Geref. Kerk Woerden Diaconie Voorzitter: Erik van der Velde, Elbakade 16, 3446 BB Woerden, telefoon Jeugdwerk: Kerktelefoon/cassette Aansluiting op kerktelefoon en cassettes van kerkdiensten kunnen worden aangevraagd bij mw. J. van Essen-Gerritsen, Corn. Ketelstraat 15, telefoon Betaling Kerkkanken Kerkklanken kost ongeveer per jaar. In het eerste kwartaal ontvangt u hiervoor een acceptgiro. U kunt uw (ook hogere) bijdrage overmaken naar: bankrek , beide t.n.v. Kerkklanken te Woerden Bezorging: Hoofdverdeler: fam. Schüller, Van Helvoortlaan 19, telefoon Vormgeving: Studio Gerrit Gerritsen, Zegveld, tel Druk: Selection Print & Mail, Woerden Nummer 553 verschijnt op 22 december 2011 Kopij inleveren tot uiterlijk maandagmorgen 19 december 9.00 uur. Het adres is: Telefoon redactie:

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 IN DIT NUMMER: Veertigdagentijd, hoe vier je het thuis? Vanuit as op weg naar Pasen Het roer om: Hanne wordt uitvaartleider Geloven033.nl COLOFON Drieluik

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. 31 januari 2013-31e jaargang no. 1 van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. FEBRUARI Colofon Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording. Verschijnt tien maal per jaar in een oplage van

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Caleidoscoop. Neem de tijd

Caleidoscoop. Neem de tijd Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 11 juli/augustus 2013 illustratie: Salvador Dali en de tijd. Hij schilderde in verschillende perioden van

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006 1 NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006 KerkVenster VOORWOORD HISTORISCH MOMENT tekst WYTZE ANDELA ELIE WIESEL ALS GETUIGE Tekst HANS

Nadere informatie

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33)

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33) Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 1 september 2012 Anglicaanse priesters zegenen hun nieuwe bisschop. De volgende Caleidoscoop komt uit op zaterdag

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar Kerkenwerk 8e jaargang nummer 123 Vrijdag 12 november 2010 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Het werk van de kerkrentmeesters Laatste zondag van het

Nadere informatie

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008 Gaandeweg Oktober 2008 In liefde gedenken Loven en danken De navolging van Thomas Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum t

Nadere informatie

Maandbrief Diaconessenkerk April 2014

Maandbrief Diaconessenkerk April 2014 Maandbrief Diaconessenkerk April 2014 Bij de erediensten 6 april ds. TJ. Ferwerda-Scholtens er is KND Vespers in de Stille Week Maandag Dinsdag Woensdag 19.30 uur Fliednerzaal 13 april ds. M. Maan mmv

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Wij gedenken met elkaar, maar hoe?

Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Nr. 9 - Oktober 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Rondom 1 en 2 november zijn er zowel in katholieke als in

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie