Leefbaar. Vilvoorde. Ver.uitg. Filip De Man, Sint-Annalaan 169a VERKIEZINGSPROGRAMMA 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leefbaar. Vilvoorde. Ver.uitg. Filip De Man, Sint-Annalaan 169a VERKIEZINGSPROGRAMMA 2012"

Transcriptie

1 Leefbaar Vilvoorde Ver.uitg. Filip De Man, Sint-Annalaan 169a VERKIEZINGSPROGRAMMA 2012

2 Onze mandatarissen Swa Schatteman Filip De Man Jean-Claude Segers Jimpy Demaeseneer Emmy Barbery Marie Verdoodt Geraldine Portier Gilbert Wynants 2

3 Onveiligheid: probleem nr. 1 Onveiligheid is in Vilvoorde geen vals probleem of een subjectief gevoel. De misdaadcijfers bewijzen zelfs dat het van kwaad naar erger gaat en dat de traditionele partijen er maar niet in slagen een antwoord te bieden: Onder VLD-burgemeester Cortois steeg het aantal misdrijven in Vilvoorde van in 1995 tot in 2000 Onder CD&V-burgemeester Dehaene klommen de door de politie geregistreerde misdrijven naar in 2005 (politiezone VIMA) Onder burgemeester Van Asch (eveneens CD&V) kwamen we in 2011 voor het eerst in de geschiedenis boven de geregistreerde misdrijven in VIMA! De politie registreerde misdrijven, nooit voorheen werden zoveel drugsmisdrijven vastgesteld, nooit werden zoveel voertuigen gestolen, nooit waren er meer inbraken dan vorig jaar! (bron: statistieken federale politie 2011, Door de laksheid van CD&V, NVA, VLD en SP.a komen steeds meer criminelen naar onze stad afgezakt! 3

4

5 Zonder de realisatie van diverse Vlaams Belang-voorstellen zou de toestand wellicht nog erger zijn. Dankzij onze aanhoudende druk in de gemeenteraad kwam er de voorbije jaren een overlasttaks voor hang- en andere vervelende jongeren, camerabewaking op plaatsen met veel overlast, een omheining van het Hanssenspark. Wij zorgden ook voor het opstarten van een Winkel-Informatie-Netwerk voor handelaars en een Grote Kuis in de sociale wijk van Houtem, maar sedert enkele jaren heeft het stadsbestuur voor deze beide zaken nog weinig aandacht. 5

6 Het Vlaams Belang stelt volgende oplossingen voor: wij willen een schepen voor Veiligheid en Leefbaarheid, die zorgt voor de globale aanpak van verloedering, verkrotting, sluikstorten, vandalisme en alle andere vormen van overlast en criminaliteit hij/zij organiseert samen met de hoofdcommissaris een beleid van nultolerantie in de probleembuurten, waarbij politie en stadswachten het voortouw nemen hij/zij geeft prioriteit aan veelvuldige controles op de invalswegen vanuit Brussel, om drugs- en dievenbendes te onderscheppen eveneens in afspraak met de zonechef zorgt de Veiligheidsschepen voor meer voet- en fietspatrouilles, administratie wordt maximaal door burgerpersoneel uitgevoerd hangjongeren die voortdurend overlast veroorzaken, wordt een straatverbod opgelegd (CD&V, NVA, VLD en SP.a verwierpen dit voorstel tot nu toe) natuurlijk maakt dit beleid weinig kans op slagen als het voor ziene politiekader niet wordt opgevuld, wij eisen dan ook de aanwerving van 20 bijkomende agenten 6

7 Halt aan de vervreemding Eerst werd Vilvoorde door burgemeester Cortois opgezadeld met een Sikh-tempel, bekend van de vechtpartijen in de Lange Molenstraat en de rattenplaag in de kelders. Daarna gaven de christen(?)democraat Dehaene en de socialist Bonte een bouwvergunning voor een Megamoskee-annex-Madrassa (islamschool) op de Mechelsesteenweg en dit ondanks het protest en een petitie van Vilvoordenaars. Maar ook NVA is medeplichtig, aangezien NVA-minister Bourgeois in Vlaanderen steeds meer moskeeën subsidieert. Sharia4Belgium in Vilvoorde Het onthaalbeleid van CD&V, NVA, VLD en SP.a kent tot in Brussel weerklank en leidt tot een immigratie zoals Vilvoorde nooit meegemaakt heeft. Heel de wijk rond de moskee is in ijltempo aan het islamiseren! De beruchte islamist Fouad Belkacem van Sharia4Belgium gaf vorig jaar in Vilvoorde een streetdawah (preek voor jonge moslims) onder de brug van de Watersite! De rellen in augustus jl. (3 gewonde agenten) voorspellen nog meer onheil. 7

8 Enkele gegevens: jaar na jaar strijken zo n 700 Brusselse immigranten in Vilvoorde neer de bevolking steeg sedert 1995 van inwoners naar momenteel meer dan nu het aantal anderstaligen in onze scholen klom eveneens tot recordhoogtes (tot zelfs 82% voor de school in de Van Helmontstraat) de helft van de leefloontrekkers spreekt onze taal niet (en vindt dus moeilijk werk) de meerderheid van de werkloze steuntrekkers zijn niet-europeanen onze sociale woningen huisvesten een kwart buitenlanders, daarbij komt nog een gelijkaardig percentage zogenaamde nieuwe Belgen meer dan de helft van de personen op de wachtlijsten van de Inter-Vilvoordse komt niet uit onze stad. 8

9 Kortom: door het onthaalbeleid van CD&V, NVA, VLD en SP.a lijkt onze stad meer en meer op Schaarbeek. Als dit zo verder gaat, dreigt Vilvoorde de twintigste gemeente van de Brusselse agglomeratie te worden! En zeggen dat minister Bourgeois de immigranten oproept om nog meer gebruik te maken van het gemeentelijk vreemdelingenstemrecht. Is het dat wat Vilvoorde volgens de NVA nodig heeft? Onze partij wil een drastische ommekeer: een immigratie- en inschrijvingsstop voor niet-europese vreemdelingen geen voorkeursbehandeling, zoals tolken in de stadsdiensten of halal-maaltijden voor moslims strikt hoofddoekverbod in scholen en openbare diensten, geen gesubsidieerde islamfeesten geen sociale woning, werklozensteun of leefloon voor wie weigert onze taal te spreken geen belastinggeld voor ritueel halal-slachten (CD&V, NVA, VLD en SP.a gaven bijna uit aan een slachtvloer en het verwerken van slachtafval) asielzoekers en illegalen in gesloten centra inwijkelingen moeten zich dus aanpassen of... opkrassen 9

10 Gezond financieel bestuur Jean-Luc Dehaene bleek niet alleen voor zichzelf de Grote Poenpakker. Toen hij aan de macht kwam, liet hij zich van zijn inhaligste kant zien: de gemeentebelasting werd meteen verhoogd van 6 naar 8%. Holle bolle Jean-Luc Met het oog op de komende verkiezingen hebben CD&V, NVA, VLD en SP.a nu de belasting teruggebracht naar 7,7%, maar dat is natuurlijk een peulschil. Zeker als men weet hoeveel de burger ondertussen meer moet uitgeven aan parkeermeters, zijn waterrekening enz. Nog straffer is dat zelfs de 2 miljoen die men jaarlijks extra uit onze zakken haalt, niet belet hebben dat de schuld van de stadskas opliep van 16 miljoen tot 50 miljoen. AANDELEN HIER AANDELEN HIER Veel van uw geld ging immers naar nutteloze integratie- en actieplannen, prestigeprojecten zoals de zeer dure renovatie van het stadhuis en vooral: de enorme ontsporing van de OCMW-uitgaven onder multiculturele schepen Bonte (SP.a). 10

11 Het schepencollege kan ook best verder met twee schepenen minder: de rode schepen van Sport deed zo ongeveer niets voor zijn dikke pree, de rode schepen van onderwijs kon zelf niets en moest geholpen worden door de aanwerving van een algemeen directeur stedelijke scholen (die natuurlijk niet gratis werkt). Dat kan zo niet blijven duren: het Vlaams Belang wil een zuinig beleid, zonder nutteloze of op prestige gerichte uitgaven overheveling van het stedelijk onderwijs naar de Vlaamse gemeenschap afschaffing van de vele (nutteloze) integratieplannen aanpassingswerken aan stadsgebouwen nog enkel ten bate van de ambtenaren, geen overbodige luxe (b.v. voor ongebruikte schepenbureaus) een veel strenger beleid inzake toekenning van OCMW-steun 11

12 Sociaal beleid De armoede neemt in onze stad onmiskenbaar toe. Het is onaanvaardbaar dat zoveel Vilvoordenaars in miserie leven, zeker als men ziet dat nogal wat volk van buiten Vilvoorde hier neerstrijkt en zelfs illegale vreemdelingen hier genieten van sociale voorzieningen. Terwijl zij er nooit ofte nimmer toe bijgedragen hebben! Vilvoorde mag niet het OCMW spelen voor vreemdelingen uit de hele wereld. Schandaal Inter-Vilvoordse: allemaal boter op het hoofd Voorts is het natuurlijk een regelrechte schande dat CD&V, NVA, VLD en SP.a het jarenlange wanbeleid bij de Inter-Vilvoordse lieten voortduren. In plaats van de mensen te helpen met sociale huisvesting, hielp men vooral zichzelf en de politieke vriendjes! Daarom willen wij: de sociale middelen bij voorrang besteden aan zij die er hier voor gewerkt hebben niet langer een beleid van ander-volk-eerst inzake het toekennen van sociale woningen voldoende aanbod thuiszorg (verzorging, warme maaltijden, poets- en waakdienst) zodat oudere mensen en mindervaliden in hun huis kunnen blijven aandacht voor de rechten van die mindervaliden: onder meer de toegang tot openbare gebouwen, de staat van voetpaden en oversteekplaatsen, de controle van gereserveerde parkeerplaatsen. 12

13 Lokale economie: zes jaar wanbeleid De lokale economie zorgt niet alleen voor werk en welstand, maar ook voor een groot deel van de sociale contacten. Het stadsbestuur zorgde echter niet voor een geschikt handelsklimaat: wegkwijnende winkelstraten, toenemende onveiligheid, hoge belastingdruk. Terwijl onze handelaars het moeilijk hebben, doet de SP.a er Bonte hen dan nog eens oneerlijke concurrentie aan met zijn sociale winkels. Die stellen vooral zijn allochtone kiezers te werk en kosten ons allen hopen belastinggeld. Concurrentie komt er ook van heel ander volk, dat zich nauwelijks iets gelegen laat aan de handelswetgeving (en te weinig gecontroleerd wordt). Onze voorstellen op een rij: géén parkeerverbod in het winkelcentrum veilig winkelen, onder meer door voet- en fietspatrouilles aantrekkelijker winkelstraten en actievere begeleiding bij feestelijke activiteiten infobalie over onze handelszaken op de webstek van de stad geen oneerlijke concurrentie vanwege allerlei vreemde handelaars die het niet nauw nemen met de handelswetgeving 13

14 Jeugd en onderwijs Met een allochtone onderwijsschepen nota bene zelf zonder diploma! - kon men verwachten dat het onderwijsbeleid een dikke buis zou krijgen. Deze dikbetaalde SP.a-schepen nam geen enkel initiatief en was zelden of nooit te zien op schoolraden of in een leraarskamer. Wel zorgde ze voor halal-maaltijden in een aantal scholen en werd een Arabisch sprekende toezichtster mèt hoofddoek aangesteld. Van eigen volk eerst gesproken! Uit de inspectieverslagen van vorig jaar blijkt bovendien dat Vilvoorde met verouderde scholen zit waar veiligheid, comfort en zelfs hygiëne te wensen overlaten. Ook voor onze leerkrachten is zo n werkomgeving niet bepaald ideaal te noemen. Derde probleem: de vervreemding in de klassen, die het onderwijsniveau van onze kinderen naar beneden haalt. Schuldige zijn de partijen in de Belgische en Vlaamse regeringen (CD&V, NVA, VLD en SP.a): zij laten de grenzen open staan en voeren een onthaalbeleid. Die partijen moeten ophouden met het opdringen van multikulprojecten in onze scholen: moskeebezoek, Arabisch koken, henna-schilderen en acties voor de zogenaamde politieke vluchtelingen. Indoctrinatie hoort niet thuis in de klas. 14

15 Inzake vrije tijd krijgen onze tieners onvoldoende accommodatie ter beschikking, we denken aan stockageruimte, vergaderzaaltjes, een lokaal voor beginnende muziekgroepen, schilderateliers en dergelijke. Voorts krijgen de Maatschappelijk Kwetsbare Jongeren (lees allochtonen) jaar na jaar duizenden euro s subsidie. Is dat de zogeheten positieve discriminatie? Onze visie: geen benadeling van de Vlaamse jeugdverenigingen t.o.v. de allochtone recht op veilig fuiven: bij herhaling moeten de herrieschoppers uit bepaalde Vilvoordse of Brusselse wijken een fuifverbod opgelegd krijgen busvervoer van de uitgaanslocaties naar elke wijk zorgt er voor dat onze tieners op zaterdagavond veilig thuiskomen in alle stadsdelen speelpleinen met veilige speeltuigen en sociale controle door stadswachten gedaan met multiculturele projecten op te dringen aan onze kinderen 15

16 Ruimtelijke ordening en milieu Zeker in een voormalige industriestad als Vilvoorde moet ons leefmilieu alle bescherming genieten. CD&V, NVA, VLD en SP.a blijven echter mikken op een tomeloze groei en dito inwijking. Inzake vernieuwing en netheid van de straten valt nog heel wat te verbeteren. Na onze enquête van begin dit jaar kregen we tientallen klachten over putten in de weg, sluikstorten, zwerfvuil. Van de Hondenbergstraat in Houtem, over de Bloemenlaan in Peutie en de Groenstraat in Far West tot aan het rond punt in Koningslo zijn er klachten. Heel wat fietspaden laten te wensen over. Vilvoorde bezit het minst aangenaam station van België en de renovatie zal duren tot En dat voor een halte waar elke werkdag reizigers passeren. Veel bewoners van de Mechelsesteenweg en omliggende straten klagen over de arrogantie van de moskeegangers: zij parkeren zonder enig respect voor de verkeersregels. De (on)verantwoordelijke schepenen stonden dan wel regelmatig met hun foto in de krant, maar hadden blijkbaar minder tijd om de problemen aan te pakken. Dankzij het Vlaams Belang is indertijd het rond punt Mechelsesteenweg/Woluwelaan opnieuw ingericht, met een vlotter verkeer tot gevolg. Maar blijkbaar leren sommigen niet van hun fouten. Denk maar aan de blunder aan het Heldenplein, waar men pal naast elkaar twee ronde punten uitbouwde. Sedertdien zijn de files op dat kruispunt nog langer dan tevoren. Er bestaat geen coördinatie openbare wegenwerken stadswegenwerken, met kilometerslange zinloze omleidingen tot gevolg. 16

17 Wij stellen het volgende voor: twee maal per jaar opnieuw ophaling van groot huisvuil controle op sluikstortlocaties door mobiele camera s renovatie van waardevolle panden voltooien van de Ring rond Vilvoorde door de verbinding van de Woluwelaan met een nieuwe Budabrug inbreiding in plaats van steeds meer groene ruimtes te verkavelen Filip De Man is de meest groene politicus van Vilvoorde: op zijn voorstel werden duizend bomen aangeplant langsheen de Sint-Martinuslaan 17

18 Sportief Vilvoorde Een nieuwe polyvalente sporthal werd reeds beloofd door Dehaene, maar de sporters blijven wachten. Idem voor de volwaardige voetbal-infrastructuur aan de Indringingsweg of de vervanging van de energieverslindende luchthallen van Houtem en Koningslo. Men blijft zich afvragen waarom de heer Ceuppens (SP.a) een schepenwedde uitbetaald krijgt. Wat kan beter? specifiek sportaanbod voor mindervaliden en senioren uitbreiden in samenwerking met de clubs, sportkampen voor scholieren aanbieden tijdens de vakantie (aan democratische prijzen) opgedreven controle om inbraken en vandalisme in sportaccommodaties te vermijden korter op de bal spelen voor clubs die geen Nederlands gebruiken of de terreinhuur niet betalen clubs die sport- en jeugddagen inrichten, moeten extra gesteund worden heraanleg parking Domein 3 Fonteinen gezien de overrompeling bij bepaalde manifestaties. 18

19 Cultuur Het Vlaams Belang meent dat kunst en cultuur een meerwaarde geven aan de samenleving en derhalve moeten gekoesterd worden. Wanneer de cultuur floreert, werpt zij trouwens ook haar vruchten af voor andere sectoren. Anderzijds vormt de zogeheten multicultuur de negatie van echte cultuur. Onze eigen identiteit moet voorrang krijgen. Onze voorstellen: stimuleren van productie/consumptie van kunst, o.m. door het op jonge leeftijd aanscherpen van creativiteit ruimte voor cultuureducatie op alle niveaus en belonen van waardevolle initiatieven en scholen die ter zake scoren stimuleren van cultureel ondernemerschap door publiek/private samenwerking ons cultureel erfgoed beschermen en beter doen kennen, o.m. door een heemkundig museum ter beschikking stellen van repetitieruimtes voor verenigingen die podiumkunsten beoefenen ontwerp- en montageruimten voor carnavalgroepen en andere verenigingen 19

20 Stem dus op 14 oktober voor een Leefbaar Vilvoorde

Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05

Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05 Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05 Inhoud-programmaboek2012.indd 2 4/09/12 11:05 Ten geleide Op 14 oktober aanstaande trekken we weer naar de stembus om nieuwe gemeente-, districts- en provincieraden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering Verkiezingsprogramma 2013-2018 De kracht van verandering 1 Inhoudstafel bladzijde communicatie en inspraak personeel financiën en begroting veiligheid jeugd sport cultuur - feestelijkheden - buurtwerking

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

deze mensen minder pensioenrechten. Daarom sluiten gemeenten een extra pensioenverzekering af voor hun contractuelen.

deze mensen minder pensioenrechten. Daarom sluiten gemeenten een extra pensioenverzekering af voor hun contractuelen. de blauwe Zemstenaar Nr 2-2012 - Uitgave van Open Vld Zemst Zorgen voor EIGEN pensioen De kas is leeg. Juist zegt de burgemeester in de krant. Maar CD&V/N-VA en sp.a vangen de vergrijzing nu al op. Het

Nadere informatie

een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis.

een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis. een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis. Voorwoord Beste leerkracht, Vanuit het stadsbestuur vinden wij het belangrijk om onze

Nadere informatie

KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG 2014-2018

KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG 2014-2018 KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG 2014-2018 SPEERPUNTEN DIT IS WAT WIJ KIEZEN GEEN SCHIJNDEMOCRATIE MAAR INVLOED OP HET BESTUUR GEEN ORIONIS MAAR ZELF UITVOEREN VAN SOCIALE TAKEN GEEN

Nadere informatie

N-VA Balen-Olmen. Programma gemeenteraadsverkiezingen periode 2012 2018 versie 12/04/2012

N-VA Balen-Olmen. Programma gemeenteraadsverkiezingen periode 2012 2018 versie 12/04/2012 N-VA Balen-Olmen Programma gemeenteraadsverkiezingen periode 2012 2018 versie 12/04/2012 Bouwstenen voor een Verantwoordelijk en Betrouwbaar beleid in Balen-Olmen Deel 1 - De mens centraal 1. Betrokkenheid:

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING INGRID LIETEN Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding foto s: Layla Aerts VLAAMSE

Nadere informatie

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Versie 8 augustus 2012 Pagina 2 van 75 Wat is de bestaansreden van sp.a-evergem? Het kartel PVG-sp.a heeft in de vorige legislatuur

Nadere informatie

Een groen hart in een bruisend Oostende.

Een groen hart in een bruisend Oostende. Een groen hart in een bruisend Oostende. Als groene progressieve partij hebben wij oog voor de toekomst van Oostende. Aangenaam wonen in een stad heeft méér nodig dan appartementsblokken, winkelcentra

Nadere informatie

UW STOK ACHTER DE DEUR

UW STOK ACHTER DE DEUR VERKIEZINGSPROGRAMMA UW STOK ACHTER DE DEUR Vu: Gerolf Annemans, Madouplein 8/9, 1210 Brussel VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 Een verkenningstocht door het programma van het Vlaams Belang Inhoudstafel Voorwoord...3

Nadere informatie

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering N-VA De verandering begint in Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 14 Oktober 2012 De kracht van verandering Aan de inwoners van Brasschaat Onze inzet werkte wervend. Steeds meer Brasschatenaren

Nadere informatie

Wegvernieuwing zorgt voor veel hinder, schade en gevaar. wellen.s-p-a.be. Actieve zomermaanden. Samen staan we sterker. Sportpark goedgekeurd

Wegvernieuwing zorgt voor veel hinder, schade en gevaar. wellen.s-p-a.be. Actieve zomermaanden. Samen staan we sterker. Sportpark goedgekeurd wellen.s-p-a.be NOVEMBER 2011 Wegvernieuwing zorgt voor veel hinder, schade en gevaar Actieve zomermaanden De samenaankoop van gas en elektriciteit, het invullen van de belastingbrieven, de terrasfilm,

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Eerst de mensen. PVDA+ programma

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Eerst de mensen. PVDA+ programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Eerst de mensen PVDA+ programma Inhoud 1. RECHT OP DE STAD...3 1.1. Voor een stad op mensenmaat...3 1.2 De gemeenten en de steden worden overspoeld door de neoliberale vloedgolf

Nadere informatie

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK 2 Kortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen Evelien Martens, 1 van de meer dan 75.000 unieke mensen van Kortrijk, leerde in Gent haar

Nadere informatie

Speech Bruno Tobback Voorzitter

Speech Bruno Tobback Voorzitter Speech Bruno Tobback Voorzitter 2 Eerst en vooral wil ik iedereen hier en bij uitbreiding ook al onze leden en militanten in Vlaanderen bedanken voor wat we de laatste weken samen hebben gedaan. Kandidatenlijsten

Nadere informatie

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginselen... 3 0.1 Waarom beginselen?... 3 0.2 Ons ideaal... 3 0.3 Beginselen... 3 0.4 Kenmerken van de samenleving...

Nadere informatie

Krant PUURS/ST.AMANDS TIENDE GROTE KWIS GEMEENSCHAPSCENTRUM BRANST EDITIE IEPER PROTOCOL TUSSEN POLITIEZONE EN PARKET: EEN GOEDE ZAAK?

Krant PUURS/ST.AMANDS TIENDE GROTE KWIS GEMEENSCHAPSCENTRUM BRANST EDITIE IEPER PROTOCOL TUSSEN POLITIEZONE EN PARKET: EEN GOEDE ZAAK? PUURS/ST.AMANDS EDITIE IEPER Krant Nr. 3 september ember 2005 Ver. uitg. F. Vanhecke, Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel ZATERDAG 15 OKTOBER 2005 20 UUR TIENDE GROTE KWIS GEMEENSCHAPSCENTRUM BRANST INSCHRIJVINGEN:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004 Stuk 147 (1999-2000) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 12 januari 2000 BELEIDSNOTA De Vlaamse Rand 1999-2004 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid,

Nadere informatie

OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT

OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT 1. Trekkersrol... 3 2. Gezin en samenleving... 5 3. Ruimtelijke ordening... 15 4. Industrie, werkgelegenheid, horeca en handel... 17 Missie OPEN-LIJST OPEN-LIJST

Nadere informatie

Als u er niet uitgeraakt met de Stad

Als u er niet uitgeraakt met de Stad O m b u d s v ro u w S t a d G e n t,o C M W e n S t a d s o n t w i k k e l i n g s b e d r i j f Als u er niet uitgeraakt met de Stad Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 3 Klachten moeten niet alleen

Nadere informatie

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland. Concrete ambities: alle 13 goed! Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland. Concrete ambities: alle 13 goed! Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 Samen sterker Werken aan een beter Nederland Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 Pag. 2 Pag. 4 Pag. 7 Pag. 11 Pag. 14 Pag. 16 Pag. 18 Pag. 20 Pag. 22 Het Nederland van morgen Werken aan het Nederland

Nadere informatie

In 2012 maakt u de keuze!

In 2012 maakt u de keuze! open Nr 2-2011 - Uitgave van Open Vld Eeklo Eeklonaar Luc Vandevelde, Carinne Roets, Christophe Moens, Christophe De Waele, Caroline D Aubioul, Paul Wille, voorzitster Cathy De Waele en Paul Van Hijfte-Ysebaert

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

04 PAGINA. 11 Meise koploper. Geen parkeerbeleid ten koste van de inwoners! winter. www.spameise.be. Regering zet clubs op droog zaad.

04 PAGINA. 11 Meise koploper. Geen parkeerbeleid ten koste van de inwoners! winter. www.spameise.be. Regering zet clubs op droog zaad. www.spameise.be winter 2014 2015 Geen parkeerbeleid ten koste van de inwoners! Roel Anciaux,voorzitter sp.a-meise2020 Regering zet clubs op droog zaad sp.a-meise 2020 wil parkeerbeleid mét bewonerskaart

Nadere informatie

nieuwe partijvoorzitter Lees meer blz. 8 Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel

nieuwe partijvoorzitter Lees meer blz. 8 Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel Magazine www.vlaamsbelang.org Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 Uitgave van de Vlaams-nationale partij Maandelijkse uitgave (behalve augustus) Jaargang 10 nr. 1 januari 2013 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans,

Nadere informatie

Het is het eenvoudige dat moeilijk te bereiken is. (Bertolt Brecht) Geachte raadsleden, Geachte raad van bestuur Sogent en Ivago, Geachte lezer

Het is het eenvoudige dat moeilijk te bereiken is. (Bertolt Brecht) Geachte raadsleden, Geachte raad van bestuur Sogent en Ivago, Geachte lezer Jaarverslag 2013 1 2 Woord vooraf Het is het eenvoudige dat moeilijk te bereiken is. (Bertolt Brecht) Geachte raadsleden, Geachte raad van bestuur Sogent en Ivago, Geachte lezer Coulance. Dat was het woord

Nadere informatie