De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009"

Transcriptie

1 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Prot. Gemeente van Scharnegoutum/ Loënga c.a., E.H.B.O., Ver. Chr. Onderwijs, peuterspeelplaats Hummeltsjeshonk, speeltuinverenigng Boartersnocht, Passage, Jeugdraad, Rode Kruis, Stichting Doarpshûs Elim, Wereldwerkgroep, De Laatste Eer, Sportstichting, VV Scharnegoutum 70, Gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren, Kaatsclub De Lytse Stuit, Volleybalferiening Swette Switters, Badmintonclub B.C.S. 76", Tennisclub De Skearne Tikkers, Jeu de boule feriening Krekt sa t rôlet, Biljartvereniging Scharnegoutum, De Lakenkrakers, Damclub De Stadige Strikers, Amnesty International, Fûgelwacht Skearnegoutum, Shantykoor De Brûskoppen. Redaktie: F. Dijkstra, Tj. Claeszstrjitte 6, Til S. Plat, Zwettewei 46, Til Typiste/lay-out: A. Sprik-Dijkstra, Molepaed 38, Til Meiwurkers: H. Boonstra, H. Bosma, F. Dijkstra, A. Dijkstra, A. Flik, J. Spitse, A. Sijszeling, S. Veenstra, L. de Vries Abonnementenadministratie: F. Dijkstra, Tj. Claeszstrjitte 6 Advertenties: Idem Postbank o.n.f. Doarpsomropper Bankrelaasje: Rabobank Sneek- Zuid-Westfriesland Vergoedingen voor advertenties per jaar (11x): hele pagina 146,--, halve pagina 73,--, kwart pagina 36,50 en een derde pagina 50,--. Kopij kan aangeleverd worden via . Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijk adres van de afzender worden niet in behandeling genomen. De redaktie behoudt zich altijd het recht voor de stukken in te korten. De kopij foar de nije omropper moat binnen wêze op freed 19 juny foar oere op Swettewei 46 of per 1

2 Rommelmerk foar Haïti Nije wike is it wer rommelmerkwike yn Skearnegoutum. Op tongersdei en freed kin eltsenien syn ferkeapbere guod nei Elim bringe. Sneon 6 juny is de ferkeapdei. Dan besiket de Wereldwerkgroep Scharnegoutum mei help fan in protte frij willigers út it doarp it ynbrochte spul oan e man of frou te bringen. Foar bern sil der grif ek genôch hannel by wêze. De opbringst fan de ferkeap giet op e nij nei de Stichting Haïti Project. In projekt dat meinammen opkomt foar skoalbern yn de sloppenwiken fan Port-au- Prince, de haadstêd fan it stienearme lân Haïti. Neist de opbringst fan de twajierlikse rommelmerk, giet ek in part fan it troch de bern sparre jild op skoalle elk jier nei it projekt. De jierlikse bydrage fan in lytse 75 donateurs yn it doarp soarget foar in fêste ôfdracht oan it skoalle projekt. Dat it jild goed teplak komt blykt út de nijsbrief fan maart 2009 dy t de wurkgroep krige: Het jaar 2008 was vooral het jaar van het in productie nemen van de bakkerij en de fantastische manier waarop veel donateurs via hun kerk, werkgroep, voetbalclub, promotie, huwelijk, enz. actie ondernamen. De voedselvoorziening en de continuïteit van het onderwijs bleven hierdoor, ondanks enorme problemen, gewaarborgd. Op school krijgen, na een fikse daling, momenteel gelukkig al weer kinderen elke dag een warme maaltijd en het ochtendbroodje voor de allerkleinsten stabiliseert zich op 6000 per dag. Pater Wim Boksebeld schrijft: Elke morgen doet het je goed als je de kinderen in rijen voorbij ziet komen en genieten van de melk en het broodje. S.P. 2

3 Motorrijder(sters) opgelet. Net zoals voorgaande jaren is het ook dit jaar weer de bedoeling om metelkaar weer een motortoertocht te maken en wel op zondag 14 juni. Verzamelen om uur bij familie Castelein op de Oergongswei 9. Bijzonderheden aan deze tocht zijn: 1. Iedereen is welkom. 2. Nieuwe motor of oldtimer geen probleem 3. Om het uur een pauze 4. Tocht door zuidwest Friesland 5. Geen wedstrijdkarakter 6. Einde om ca. zes uur 7. Daarna afsluiting met een diner voor de liefhebbers, niks moet alles mag. 8. Alles voor eigen rekening 9. Opgave is niet nodig 10. Geen deelnamekosten 11. Tocht gaat onder alle omstandigheden door. Groeten Jan en Rinske (tel ) Oud papier: zaterdag 6 juni 3

4 Tour d horizon De Rietzanger Op een vroege ochtend van deze mooie maand mei, kwam ik deze zomergast tegen. Luid zingend in een rietstrook in het natuurgebied de Flearen, naast een zwijgende grondverzetmachine. Dit natuurgebied is nog niet helemaal ingericht, maar daar trok deze vogel zich niets van aan. De volgende ochtend ging ik weer kijken: en jawel, de vroege vogel zong enthousiast zijn lied op een rietstengel aan de oever van de waterlossing. En dat niet alleen. Terwijl ie zong, klom hij in verticale richting van boven naar beneden en weer naar boven, langs de rietstengel! Het gaat goed met de Rietzanger en dat is wel eens minder geweest. Rietzangers zijn trekvogels en overwinteren vooral in de Sahelzone bezuiden de Sahara. In april komen ze aanvliegen en in augustus verdwijnen ze weer. Mede dankzij het natuurbeleid in Nederland en plaatselijke initiatieven zoals in Scharnegoutum gaat het beter met deze vogel. W.V. Collecte epilepsiebestrijding. In de week van maandag 25 t/m zaterdag 30 mei gaan er weer vrijwilligers op pad om huis-aan-huis te collecteren voor het Nat.Epilepsie Fonds. Het thema van de nat. collecte week is: Epilepsie maakt geen onderscheid, u wel? De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van begeleide vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp. Geld voor de epilepsiebestrijding en voor een betere zorg en behandeling van mensen met epilepsie is daarom hard nodig. Het fonds krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom komen de collectanten in de week van 25 mei voor een vrijwillige bijdrage bij u aan de deur! Gooitske v.d. Laan 6 juni rommelmarkt 4

5 Schoolpleinverbod Beste ouders, verzorgers en inwoners van Scharnegoutum De laatste tijd hebben wij op en rond de school weer veel overlast van bepaalde kinderen en jongeren gehad. De overlast bestond hieruit, dat er werd gevoetbald, met voor velen als doel, de ramen en het dak van de school. Dit resulteerde in een paar kapotte ramen en heel veel glas(splinters) in school. Ook ontstond hierdoor lekkage, want de bal moest natuurlijk wel weer van het dak gehaald worden, vaak door daar dan ook nog even op te springen en het liefst met meerdere jongens tegelijk. Daarnaast werd er met brommers en scooters op het plein gereden, een hekwerk werd vernield, containers omver gegooid, heel veel troep werd op het plein en in de struiken achtergelaten en kwamen er klachten van omwonenden: Hiervan moest aangifte worden gedaan, de verzekering moest ingeschakeld worden, alles moest weer opgeruimd worden etc. kortom: een heleboel extra werk en ergernis! We hebben hier in de teamvergadering over gesproken, daarna overleg gehad met de politie en het besproken met de Schoolraad en MR. Dit alles heeft geleid tot het volgende besluit: Met ingang van de meivakantie(25 april jl.) mogen de kinderen op schooldagen na uur (en op woensdag na 12.15uur) niet meer op het plein spelen, voetballen etc. Dit mag ook niet meer in de weekenden en vakanties. De politie surveilleert nu extra en kan de kinderen aanspreken die wel op het plein zijn. Vervolgens kan zij overgaan tot het uitdelen van boetes. We vinden het heel vervelend, dat wij deze maatregel hebben moeten nemen, vooral omdat door deze maatregel de kinderen die geen overlast veroorzaken, ook de dupe worden! Met vriendelijke groeten, ook namens het team, Dukke Hofman ddddddddddddddddddddddddddd Kampioen Johannes Reiker en Klaas Jan Oosterbaan zijn twee jonge turners uit Scharnegoutum. Ze trainen bij turnclub Stânfries in IJlst. Onlangs deden ze mee aan de noordelijke kampioenschappen in Uithuizermeden. Daar werd Johannes kampioen in de categorie pupil en Klaas Jan werd zevende in de categorie benjamin. Jongens van harte gefeliciteerd! 5

6 6

7 Mjuksje Seis jier fan ús libben sitte we foar de T.V., zo kon je lezen in de krant. Dat is toch eigenlijk te gek voor woorden. Daar moeten we wat aan doen. Vandaag nog. Dus pak it fytske of de kuierlatten of gean efkes by ien op visite, as set sels dyn hús wiid iepen. Set dyn libben op in rygje en tink der oer nei wat as t echt wolst. Wat fynst belangryk en wat net.. En gean der foar In het gratis krantje Spits gekregen bij de bakker, stond op de voorpagina de pakkende titel: Slimmer door mediteren. Hierin staat vermeld dat een mens intelligenter kan worden door meditatie omdat het brein er letterlijk groter van wordt.. Voor de kenners: de zogenaamde hippocampus, het deel van de hersenen dat gerelateerd wordt aan het geheugen en leervermogen, blijkt beduidend groter bij mediterenden. Er stond nog veel meer vermeld, maar om een lang artikel kort te maken: We mutte meditere! Dan wordt heel Scharnegoutum slim. Dus voor de voetbalwedstrijd, u raadt het al, ja mediteren! Uw trainer verzorgt alle ins en outs dus vraag het hem.voordat je op de fiets stapt of s avonds voor het op bed gaan, voor de tenniswedstrijd, het kaatsen, jeu de boule, nifelkursus en zo, mediteren!!! No bin ik benijd as it slagget, ja dat slimmer wurden bedoel ik. Der is ek sa n moai sprekwurd: Licht is sneller dan geluid, daarom zien mensen er intelligent uit tot je ze hoort spreken. Iets hiel oars (mar ek slim erg) is: mijn buren zijn gek op mijn pianospel. Laatst gooiden ze mijn ruiten in om me beter te kunnen horen spelen (sa kin t ek). Yn Skearnegoutum sit it grif wol goed mei de intelligentie, maar dit is in neitinkerke: Een groot acteur kan u tot tranen bewegen. Maar dat kan de fiscus ook. (dit snappe we allehjir) Ek even in mopke op heech nivo: Drie mannen reden op een brommer. De achterste tikt op de schouder van de voorste en zegt ik heb het koud!!! waarop de ander antwoordt: dan moet je je jas andersom aandoen! Nou dat deed hij. Even later kregen ze een ongeluk. En een toegesnelde journalist vraagt aan een agent: zijn er nog gewonden? Nou zei de agent, Twee zijn er heelhuids vanaf gekomen maar bij een hebben we zijn hoofd om moeten draaien! We zijn nu toch slim bezig, dus nog een: Een professor psychologie stiet foar de klasse. Hij nimt in lege bokaal en docht der keien yn. Hij freget oan de klasse: is de bokaal no fol? Eltsenien seit ja. Dan nimt der in hân fol mei kiezelstientsjes en goait dy ek yn e bokaal. De stientsjes falle tusken de keien troch op harren plak. Op e nij freget er : is de bokaal no fol? 7

8 En wer seit eltsenien fan ja. Dan nimt der in hân fol sân, docht dat yn e bokaal en it sân fynt syn wei tusken de keien en de stientsjes. En wer freget er: En, is de bokaal no fol? En wer kin eltsenien hjir mei ynstimme. No is it sa, seit er: dizze bokaal, dat is dyn libben. De keien, dat binne de essensjele dingen in dyn libben: dyn frou, dyn gezondheid De kiezelstientsjes binne de dingen dy t belangryk binne: dyn wurk, dyn hobby s En it sân, dat binne de extra s: luxe, in nije auto De filosofie dy t hjir efter sit is, dat je earst je libben fol meitsje moatte mei essensjele dingen, want ast begiest mei de extra s, it sân, dan is er gjin plak mear foar wat echt belangryk is. Hat der nog ien fragen? Giet der in jonge stean yn e klas, nimt in blikje bier en kypt dat leech boppe it bokaal. It bier giet tusken it sân, de stientsjes en de keien troch. Moraal fan it ferhaal: Hoe fol dyn libben ek is, der is altyd plak foar bier!!! Sytse Vliegen Tijdens de Nationale Hartweek van april 2009, is er ook in Scharnegoutum e.o. gecollecteerd voor de Nederlandse Hartstichting. De collecte heeft het mooie bedrag opgebracht van 762,23. Een ieder die hieraan heeft meegewerkt, speciaal de collectanten, hartelijk bedankt! Vriendelijke groet, Akke Wiersma De afgelopen maanden is de actie gratis tennis zeer succesvol verlopen, Er zijn bijna 20 nieuwe leden aangemeld! Het blijkt dat er genoeg mensen zijn die altijd al met de gedachte hebben rondgelopen om wat sportiefs te doen en nu de knoop hebben doorgehakt om naar de baan te komen. Onder leiding van onze voorzitter Boebie Konstapel en bestuurslid Thijs de Groot is er elke zaterdagochtend een instuif voor nieuwe leden. Alle leden krijgen ook tennisles van onze trainer Rob van Ruiten, om de technische kneepjes van het tennis spel te leren. Door de grote opkomst zullen er ook toernooien en extra avonden voor de nieuwe leden georganiseerd worden. Natuurlijk blijft de mogelijkheid om langs te komen op de zaterdagochtend, voor degene die tennis een keer wil proberen. Voor vragen bel Boebie Konstapel of

9 Harm Hoekstra, foarhinne Koarte Achte, hat in perioade yn Bloemkamp ferbleaun. No wennet er yn Frittemahof op keamer 313. Hy lit witte dat er foar alle ferienings yn Skearnegoutum bedankt. Hier weer een aantal verhalen welke in september in de optocht zullen worden uitgebeeld uit de Griekse mythologie: Odysseus en de sirenen Sirenen zijn halfgodinnen, half vogel en half mens. Ze zingen zulke mooie liederen, dat iedere schipper in de verleiding brengt, en waardoor vele schepen op de klippen zijn gelopen. Odysseus had van Kirke de goede raad gekregen om zijn oren en die van zijn mannen dicht te stoppen, zodat niemand in de verleiding komt naar de sirenen toe te varen en zijn eigen graf te graven. Hij stopt de oren van zijn mannen dicht met bijenwas, en laat zichzelf vastbinden aan de mast, zodat hij wel de gezangen hoort, maar niet naar ze toe kan varen. Hij geeft zijn mannen bovendien de opdracht dat als hij schreeuwt dat ze hem niet losmaken, maar ze hem nog steviger vastmaken. Zo komen ze ongeschonden voorbij het eiland van de sirenen. v.v. Scharnegoutum 70 DA1 : De sirenen van de voetbalvelden. Langs de velden van de plaatselijke v.v. klinken elke woensdag en vrijdag betoverende klanken. Menig man blijft uren in de kantine hangen waar hij geniet van het goddelijke vrouwenvoetbal. Van de voetbalvelden komt dit jaar een wagen met het verhaal van Odysseus en de sirenen. Met hun gezang lokken de goddelijke voetbalsters de trainers naar het prachtige eiland. Wie kan hen weerstaan? ddddddddddddddddddddddddddddddd Rixt van t Oerd De meest bekende sage van Ameland is wel die van Rixt van t Oerd. In een hutje, gemaakt van wrakhout, leefde op het Oerd, de arme oude vrouw Rixt, met haar zoon Sjoerd. Ze leefden van wat de zee opleverde; van wat aanspoelde van de verongelukte schepen en daarbij namen zij het niet zo nauw met de strandvonderwetten. Sjoerd verveelde dit leven, hij wilde naar zee. Tegen de zin van zijn moeder vertrok hij en hij zwierf over de wijde wateren. Rixt bleef jutten en ging zelfs zo ver in haar zucht naar buit dat zij tot de misdaad overging. Zij bond haar 9

10 koe een lantaarn aan de kop en joeg hem de hoogste duinen op. In nood verkerende schepen dachten een veilig baken te zien en zetten koers naar het eiland. Maar zij strandden en de volgende morgen spoelden de lijken en de goederen aan. Rixt juichte en sleepte de buit binnen en verstopte alles om het later te gebruiken of te verkopen. Ook de lijken van de schipbreukelingen beroofde ze. Ze beet zelfs vingers af als de ringen niet snel genoeg van de vingers wilden en eenmaal moet zij zelfs iemand de benen afgehakt hebben om in het bezit te komen van een paar bruikbare laarzen. Ze hing ze in de schoorsteen om te drogen en na verloop van tijd gleden ze vanzelf van de verschrompelde benen. Tijdens een noordwester storm liet Rixt haar koe weer door de duinen jagen. De kapitein van een schip dacht veilig te zijn..maar helaas het schip verging. De volgende dag zwierf Rixt al vroeg over het strand speurend naar haar buit. Maar wat zag zij toen ze een aangespoeld lichaam omdraaide...haar eigen zoon Sjoerd!! Luid gillend en krijsend vloog Rixt de duinen in... Niemand heeft haar nadien meer gezien. Alleen, als de nachten donker zijn en de storm over het Oerd raast kun je als je goed luistert nog horen: Hoe-oe-oei... Sjoe-oe-oe-oerd... dddddddddddddddddddddddddd De Vliegende Hollander De vliegende Hollander is een Nederlands schip dat in 1676 rond Kaap de Goede Hoop voer, toen er een hevige storm opstak en de stuurman het advies gaf om de storm af te wachten. De kapitein werd razend: hij slingerde de stuurman over de reling en gooide ook zijn bijbel overboord, onderwijl schreeuwend: Al zou God mij laten zeilen tot aan de jongste dag, de Kaap zal ik ronden!. Daarna klonk er een stem uit de lucht: gij zult moeten zeilen tot aan de jongste dag!. Hierna stierf de bemanning één voor één en de kapitein bleef alleen over de zeeën rondzwalken. Tegenwoordig duiken nog steeds verhalen op van zeelui die menen een schim gezien te hebben van het spookschip met de kapitein verbeten achter het stuurrad. dddddddddddddddddddddddddd De rattenvanger van Hamelen Deze sage/legende is het welbekende verhaal van de fluitspeler in het Duitse stadje Hamelen, die met zijn fluitspel de ratten uit de stad verdreef. Omdat de fluitspeler door de bevolking niet werd betaald, nam hij wraak en heeft op dezelfde manier als met de ratten, alle kinderen uit de stad geleid. Naar verluid, is er van de kinderen nooit meer iets vernomen. 10

11 Grutte Pier Willem Santemastrjitte It is fyftjenhũndert fyftjen, in stoarm raast oer t lān In reade gloed ferblinet him, syn pleats stiet yn e brān Grutte Pier Gerlofsz, boer fan Kimswert, banditen sloegen ta Plonderje, rōve alles leech, de frijheidspriis wie heech Wat dizze binde losmakke hie, se wisten noch fan nea In frijheidsstrider wie opstien, soe har ferfolgje ta de dea Saksers en Bourgondiërs se waarden smoard yn bloed In gewoane boer waard grut strateech, mar de frijheidspriis wie heech Boer van Kimswerd en vrijheidsstrijder met z n grote zwaard, die vocht voor onze vrijheid in Friesland. Wat heeft deze man een strijd voor ons geleverd in Friesland en Noord-Holland. Met daarbij zijn uitspraken Leaver dea as slaaf en Buter, brea en griene tsiis is hij voor ons De legende van Friesland. dddddddddddddddddddddddddd Boekenwormen en andere leesbeesten Hartelijk welkom word ik geheten door Irene Eggink en twee honden, Willem Santemastrjitte 22, uitgekozen door buurman Rein Luimstra voor deze rubriek Ze woont daar alweer 13 jaar met Richard, de twee kinderen zijn al volwassen. Vindt het ontzettend leuk dat de Doarpsomropper eens bij haar op bezoek komt, want ze leest dit blaadje trouw. Irene geeft humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen en dat vind ik weer heel leuk (ontdek ik na 12 jaar een collega in Scharnegoutum ). Terwijl we de kamer binnenkomen belandden we direct in Irene s persoonlijke bibliotheekje. Eerst was daar zo n beetje de keuken, maar na de verbouwing is die in het nieuwe aangebouwde stuk. De boeken hebben dan ook een poos op zolder gestaan, in die periode werd er ook niet veel gelezen. Alle boeken staan op alfabetische volgorde en zijn ingevoerd in de computer. Lezen komt echt op nummer één bij Irene, daarna komt de computer als laatste de televisie. Verbouwingsprogramma s zijn wel leuk, dat mogen huizen, maar ook mensen zijn. Als er maar iets verandert. Als ze leest is ze liever niet bereikbaar, lekker op de blauwe bank is haar plekje. Ze heeft van daaruit overzicht over de hele kamer. Je wordt ongedul- 11

12 dig als mensen je steeds uit je boek halen, legt Irene uit. Ze wil graag helemaal in het verhaal duiken, daarbij leest ze veel boeken in het Engels. Nu word ik toch wel nieuwsgierig naar wat Irene leest, waarbij wordt ze liever niet gestoord? Chicklit en detectives, het liefst een combinatie daarvan. Over vrouwen die tussen de 25 en 40 jaar zijn, hoe die hun leven leiden. Ingrediënten in zo n leven van zo iemand zijn bijvoorbeeld een oma die verslaafd is aan wakes bij doden, een hamster als huisdier, een ex-prostituee als collega, twee mannelijke collega s waarmee ze het nodige beleeft enz. (zoals High five van Janet Evanovich). Irene begint alweer te grinniken als ze de ingrediënten opsomt. Lekker genieten gewoon. Bij detectives denkt ze mee en vindt ze het verrassend hoe de draadjes in zo n boek weer bijelkaar komen. Op dit moment is ze in Mrs. Dalloway van Virginia Woolf aan het lezen. In het Engels, dat is wel een lastig. Het gaat over een vrouw die op middag, terwijl ze zich voorbereidt op een uitje, terug kijkt op haar leven. Ze is nog halverwege met lezen en kan er nog niet zoveel over zeggen. The thirteenth tale (het dertiende verhaal) heeft wel indruk gemaakt. Het debuut van Diane Setterfield. Dit boek heeft ze ook al vaker uitgeleend en cadeau gegeven. Het gaat over een jonge vrouw en een oudere schrijfster die gaan samenwerken naar aanleiding van een advertentie en beide dragen een geheim, dat langzaam ontrafeld wordt. De geheimen hebben met elkaar te maken. Het exemplaar ziet er ook heel mooi uit. Waarom lezen in het Engels, zult u zich misschien afvragen? Op die manier gaat het lezen langzamer en dat bespaart kosten. Vertalingen zijn vaak minder mooi en Engels heeft een grotere woordenschat dan Nederlands. Bijvoorbeeld het eerste deel van Harry Potter, hartstikke leuk in het Engels. Ga je het tweede deel in het Nederlands proberen, dan valt je dat tegen. Er schiet haar nog een leuk boek door het hoofd; Artemis Fowl (vuil, vals) van Eoim Colfer; t zelfde genre als Harry Potter, maar met meer humor. Ze is niet lid van de bibliotheek, vanwege openingstijden en tijdsdruk om boeken uit te lezen, daarbij heeft de bibliotheek niet zoveel Engelse boeken. Ze is wel lid geweest, maar ironisch genoeg gestopt toen de computer intrede deed in de bibliotheek. Wilde je daar iets opzoeken, dan ging het in het begin niet altijd even soepel. Thuis ging dat juist wel. Ze koopt nu veel (Engelse) boeken via bol.com. Maar Irene zou het ook weer niet vreemd vinden als ze volgend jaar misschien wel drie keer in de week de bibliotheek bezoekt. Je weet het nooit. Ze is opgegroeid in Arnhem en daar is ze wel lid geweest van de bibliotheek, heeft ze zelf haar leeftijd op een gegeven moment vervalst, omdat ze zelf vond dat ze wel aan wat anders toe was. Dat kwam uiteindelijk wel uit, toen ze wel de leeftijd had voor volwassen boeken. Maar wie veel leest krijgt veel fantasie en oplossingsvermogen... Toen ze kleiner was kreeg ze een keer een 10 rittenabonnement cadeau. Die was dus binnen twee weken op. 12

13 Is er dan niet een boek waar ze geen trek in heeft. Zonder aarzelen; Hoe God uit Jorwert verdween van Geert Mak. Ze vond het zo n boek wat je gelezen moet hebben als je hier woont. Geen doorkomen aan. En als ze nu boeken van Geert Mak in de winkel ziet liggen, loopt ze er omheen. De eerste boeken waren Roosmarijntjes en een boekje over een balletdanseres (vogeltje) die polio kreeg, maar gelukkig had ze nog een talent; tekenen. Wel een echt katholiek boekje, bedenkt Irene nu. Uit de kast komt een sprookjesboek; de sprookjes van Grimm, gekregen rond haar elfde jaar. Irene zoekt haar lievelingsplaatje op, het ziet er dramatisch uit. Zelf vindt ze het schitterend, de kleinkinderen hebben er niet zo veel mee. Voorin staat nr. 4, vroeger ordende ze haar boeken ook al. Er liggen onderhand al heel wat boeken op tafel, ook The old Devils van Kingsley Amis en The Chameleon s shadow van Minette Walters, een favoriete schrijver van Irene. Deze twee boeken gaan waarschijnlijk mee op vliegvakantie. We bekijken nog even wat titels in het mini bibliotheekje. Rijtjes kookboeken, plantenboeken, hondenboeken, alles mooi bijelkaar. Een grote dromenencyclopedie zie ik bovenin staan. Oh, Irene weet nog een leuke; Magie, er staan spreuken in hoe je je vriendje in een pad kunt toveren.veel titels ook van literaire schrijvers. Een boek van Judith Koelemeijer; Het zwijgen van Maria Zachea; Over een Rooms Katholieke moeder en zeven kinderen die aan het einde van haar leven op haar passen, dat zwijgen van die moeder doet bij elk kind wat anders. Een hele serie van Marian Keyes (super chicklit); eigenlijk behandelt die serie een hele familie. Rachels holiday gaat bijvoorbeeld over en verblijf in een afkickcentrum (weet je meteen ook hoe dat gaat)en een ander deel over haar zus en een ongewenste zwangerschap, enz en dat alles met de nodige humor. Tenslotte zie ik twee boeken liggen die ik zelf net in het Nederlands heb gelezen; Brug naar de hemel en Pilaren van de aarde. Cultuur historische romans van Ken Follet die zich afspelen in de middeleeuwen. Die heeft Irene nog niet gelezen..ze zien er wel prachtig uit. Lezen is inderdaad een verslaving, afleiding, vakantie, daar doet het Irene aan denken. Hoe hou je dat onder controle? Dat kreeg ik toen ik thuis was nog via hyves te horen. Als ze vindt dat ze te lang heeft gelezen en dat moet onderbreken voor een toiletbezoek of bakje koffie, dan mag dat wel van haar zelf, maar moet ze ook voordat ze weer gaat lezen een karweitje doen, strijken of stofzuigen. Dat is best een calvinistische oplossing voor iemand van Rooms Kathokieke huize. Dat ze een leesbeest is staat buiten kijf, kom gerust langs zolang de lytse byb in Op e Hichte voor volwassenen nog niet zoveel heeft...maar welk leesbeest? Een varken? Oppert Irene voorzichtig? Vanwege het geploeter en gewroet door (Engelse) verhalen.thuis neus ik nog even op internet en kom ik een aardvarken tegen. Dat is het! De termietenheuvels en mierennes- 13

14 ten zijn bol.com, die Irene zorgvuldig leeg likt. Sommige beestjes worden door buisvormige tanden vermalen (Engelse boeken) en andere mieren heel ingeslikt (Nederlandse boeken). Overdag graaft het aardvarken zich in de grond, tsja dat is natuurlijk de blauwe bank van Irene, daar wil ze liever niet steeds gestoord worden, net als dat aardvarken in zijn hol. Sybrig Bethlehem PS; Wat ook mooi om te lezen is, voor degenen die nog steeds een dader zoeken van het verraad van de onderduikers in het achterhuis: Het verborgen leven van Otto Frank, een biografie geschreven door Carol Ann Lee. Zij komt met een heel plausibele andere dader. Dat boek reist op dit moment (van de lessen over de tweede wereldoorlog) als een bijbel met me mee. Irene OUDE TIJDEN HERLEVEN Hoeveel 8 mm film hebben we vroeger niet gemaakt? Bewaar ze voor het te laat is. Met speciale apparatuur zetten wij uw films, video s en dia s over naar DVD. Ook kunnen wij uw videofilms monteren. Informatie: Jorg van Beem, Reahûs Tel.: De Wijn&Whisky Schuur Als we vanuit Scharnegoutum richting Leeuwarden rijden, komen we net buiten ons dorp aan de linkerkant een mooie stolpboerderij tegen. Mei 2006 is de firma Bijlsma er gestart met de Wijn&Whisky Schuur aan de Blankendalwei 4. Daarvoor waren ze al vele jaren werkzaam in Sneek. Even een portret van een mooi en specialistisch bedrijf, ook wel genoemd het Whisky & Wijn Walhalla van het noorden. In de prachtig verbouwde stolpboerderij kom je een ruime keuze van whisky en wijn tegen. De echte kenners komen dan ook van heinde en ver. Paul Bijlsma is samen met z n vrouw Martha werkzaam in hun bedrijf hier in Scharnegoutum. Samen met hun twee kinderen Marieke en Nick wonen ze in Sneek. Bijlsma is een echt familiebedrijf, 4 e generatie. Zo verteld Paul: M n overgrootvader Rinnie Aukeszoon Bijlsma zat in de palingexport en voer 14

15 op en neer naar Londen. Hij heeft zijn been verspeeld tijdens het werk (door een sleepkabel). Heeft daarna z n tjalk verkocht en van de opbrengst kocht hij een pand. Hij is toen in 1919 een drank, tabak en grutterswarenwinkel begonnen in de Galigapromenade. (Waar nu de Readshop is) Zo door de tijd heen zijn er een paar panden bijgekocht (voormalige woninkjes), om meer ruimte voor voorraad en opslag te hebben. Op een gegeven moment ben je er uitgegroeid en zoek je een andere locatie. Vanuit Sneek naar Scharnegoutum toe was een prima idee. Voorheen kwam ik ook wel vaak in Scharnegoutum zo verteld Paul : mijn opa woonde aan de Zwettewei, op Zwettehof, de bungalow achter het Sneker bos. (voorheen van dhr. en mevr de Jong) en opa kwam ook vaak in Scharnegoutum. Nu hebben we een prachtig pand, de boerderij in de ligbox is nu onze opslag, m 2. Een mooie locatie. Foto s van de boerderij en opslag kunt je ook vinden op de website, zo verteld Paul. Als ik even op de website kijk, kom ik ook de tekst tegen Als Beste Noord Nederlandse slijter getest! Met een eervolle vermelding van het jaar En nummer 2 van Nederland. Dit laatste had hij me niet verteld, maar je merkt ook aan het enthousiasme, de manier van vertellen, dat het echt een bijzonder bedrijf is. Het bedrijf heeft naast Paul en Martha geen vast personeel, maar wel vaste oproepkrachten. Drie dagen in de week zijn ze open, donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf uur. Een leuk weetje is dat wijndrinkers meestal tussen de 30 en 60 jaar zijn en jeneverdrinkers vaak 70+. Er zijn 500 wijnen en 1000 whisky s op voorraad. Totaal zijn er 2000 dranken, waaronder ook de wijn en whisky- op voorraad. Op whiskygebied zijn ze de grootste van Noord Nederland. Sommige klanten komen 1x in de 3 maanden even langs om een voorraadje op te halen. Ze zijn één van de grootste van Nederland qua keuze, assortiment en mogelijkheden. Dat vinden ze ook leuk, ze zijn echt met het vak bezig. Welke opleiding heb je gehad? Ik heb eerst de P.A. gedaan, want ik moest eerst een vak leren van m n vader.( In die tijd was het zo dat je dan pas een bankgarantie kon krijgen.) Eerst wou ik nog een opleiding geschiedenis volgen, maar daarvoor werd ik 2x uitgeloot en zodoende werd het de P.A. Later heb ik nog de basisopleiding voor het slijtervakdiploma gehaald, en een studie voor liquorist gevolgd (blind kunnen herkennen van dranken.) En ook nog een opleiding voor Vinoloog ( wijnkundige). Het is een studie aan de wijnacademie, deze duurt een jaar, gemiddeld slaagt 30-35%, om het verschil tussen druivenrassen te herkennen. Ik had een voorsprong wat betreft studie omdat ik veel al via ons familiebedrijf wist. Als jarige hielp ik al mee in het bedrijf. 15

16 Waarom gespecialiseerd in wijn en whisky?: Wijn en whisky is een groeimarkt. We zijn hierin trendsetter. Malt whisky is een specialistisch bedrijf en dat vinden we leuk. In mei 2006 zijn we met het bedrijf naar Scharnegoutum verhuisd met de achterliggende gedachte het wat rustiger aan te doen, maar dit laatste is niet gelukt. Het gaat goed! Het is leuk werk. M n lust en m n leven. Favorieten van de heer Bijlsma: t.v. programma: Engelse krimi s, Inspector Morse e.d. of Inspectre Navereau (Franse krimi). Ook vind ik het fijn de dag af te sluiten met Paul en Witteman, even met een glaasje wijn. En het nieuws of actualiteit kijk ik zo nu en dan. Bekende Nederlander: Foppe de Haan, hij is heel stimulerend voor z n omgeving en heeft charisma. Ook al houd ik niet zo van voetbal, ik respecteer Foppe. Sport: Ik zou nog wel eens kaatsen willen leren. Website: 2 whiskysites waar ik regelmatig even op kijk. Favoriete kledingstuk: spijkerbroek. Vakantiebestemming: Duitsland, de mensen zijn er gemoedelijk en je krijgt gemakkelijk contact en de porties van het eten en ook het bier zijn wat groter. Erg lekker vind ik de bratkartoffelen met wat spek er door. Ook Frankrijk is erg mooi, natuurlijk ook vanwege de wijngebieden, het leeft er anders, temperatuur is goed. Qua wijn, je proeft en verkent. Wat betreft wijnkelders e.d. ik zoek het niet op, maar als ik het tegen kom dan vind ik het leuk. Tijdverdrijf: lezen. Favoriete drank: heel veel, wijn, whisky, malt bier of bier, koffie etc etc (maar liever geen cola of limonade). Vervoermiddel: de auto is favoriet, voorheen fietste ik ook vaak en als ik nu nog naar de binnenstad ga dan pak ik de fiets. Ik geef het meeste uit aan: eten en drinken, ik ben een levensgenieter, leef graag Bourgondisch. Favoriet dier: een hond, maar we hebben er niet een, want het is niet praktisch, een hond neemt tijd. Manier om in slaap te komen: liggen gaan. Waar kunnen ze je s nachts voor wakker maken: Een lekkere kom ijs! Qua politiek Teveel aandacht voor: moeilijk om hier antwoord op te geven, als het niet belangrijk is wordt het niet aangekaart. Te weinig aandacht voor: MKB en personeel, te weinig aandacht voor de waarde van het midden- en kleinbedrijf en soms is er wel eens teveel privatisering, zoals bij het openbaar vervoer. Basisvoorzieningen moeten goedkoop beschikbaar zijn. 16

17 Gaat het in tijden van recessie ook beter met de drankverkoop? Volgens de cijfers is het niet te merken.wel wordt er nu meer binnenshuis gedronken, dan buitenshuis. De consumptie in de horeca staat onder druk. Meest verkochte wijn: Barones, deze is toegankelijk en vriendelijk van smaak. Meest verkochte whisky: Islay Malt Whiskey, dit is wat kenners graag drinken. Wijnproeverij: Ja, dat organiseren we ook. Wijnproeverij voor personen en/of feestjes voor ca 100 personen. Dit mogen we ook, want behalve slijterij, import groothandel, hebben we ook een horecavergunning. Slogan: doe maar gewoon Wens voor Scharnegoutum: We hopen dat er een nieuw dorpshuis komt en dat het goed gaat lopen. Het is erg belangrijk voor een dorp! Nog een laatste woord voor u allen: Iedereen is welkom! Iemand die niet drinkt en het toch leuk vindt om eens te kijken, u kunt gerust langs komen. Ook kunt u een en ander op de website bekijken. Een vriendelijke groet van Paul en Martha Bijlsma. Bijlsma wijnimport, De Wijn&Whiskyschuur Blankendalwei 4,8629 EH Scharnegoutum Tel: Ondernemersvereniging Ddddddddddddddddddddddddddddddd De Lytse Stuit Competitie Na de start op woensdag 6 mei zijn er al weer 3 avonden gespeeld. Opkomst is prima, toch al 33 kaatsers en kaatsters, met enkele nieuwe gezichten en ook weer wat oude bekenden. Rudi van D. en Jacob K. zijn gepromoveerd naar de A-klasse en zetten de goede lijn door. Volgens insiders zijn ze van plan direct door te stoten naar de Hoofdklasse. Ze worden nu nog op de voet gevolgd door Johan B. welke de goede lijn van vorig jaar doortrekt In de B-klasse zijn de Old Boys Joost S. en Sjoerd K.aan de leiding op de voet gevolgd door Jacob B. en Erik W. Bij de dames (na 3 avonden al 9 deelnemers) ligt Martine Z. aan kop gevolgd door Tessa van der L. en Brechtsje P. Anne K. (helemaal uit Sneek) deed ma. 11 mei nog gauw even een fitheidstest, winst in beide partijen, en vertrok de zaterdag daarop met het vakantievirus naar Turkije. Dit belooft wat bij terugkomst. 17

18 Brechtsje P. heeft haar werkgever gevraagd om maandags haar diensten aan te passen om te kunnen kaatsen. De heren A-klasse kunnen hun borst maar nat maken. Wiebe T. van S. is als nieuwkomer uit Tirns/Roodhuis een concurrent in het Bondspartuur voor Pinkstermaandag. Benieuwd welke keuze de technische commissie nu maakt uit het vele aanbod. Er is besloten om gedurende ook dit seizoen per avond 2x te loten. Voordeel is dat kaatsers welke krap in hun tijd zitten toch 1 partij te kunnen laten kaatsen, hetzij om uur of om ca uur. Kaatsers en kaatsters welke het tijdstip van uur vanwege werk en/of zorgtaken niet kunnen halen kunnen dan om uur nog even los. Opgave tijden blijven gelijk en duidelijk vooraf aangeven wat je wilt. Mochten er nog mensen zijn die ook eens een balletje willen (op)slaan maar eerst wat training willen ondervinden, schroom dan niet om contact op te nemen met 1 van de bestuursleden. ddddddddddddddddddddddddddd Zwette Night Music Zaterdagavond 20 juni a.s. om uur is het weer zover: dan zal voor de vierde keer Zwette Night Music plaatsvinden op het Poiesz-terrein aan de Legedyk. Het concert wordt georganiseerd door Muziekvereniging Excelsior; daarnaast werken het jeugdkorps Jesband.nl, dweilorkest de Trochlûkers en de band Bacon and Bones mee. Het belooft weer een spetterende avond te worden met vlotte muziek. Om het programma zo afwisselend mogelijk te maken zullen de verschillende partijen afzonderlijk en gezamenlijk optreden. Net als voorgaande keren zijn er gedurende de hele avond drankjes te verkrijgen. Om dit festijn financieel mogelijk te maken hebben wij sponsors gevonden in eigen dorp en de naaste omgeving, waarvoor onze hartelijke dank! Daarnaast zullen wij een bliksemloterij houden in de week van 8 t/m 12 juni a.s.. Wij komen hiervoor bij u aan de deur met loten à 1,-- (6 st. voor 5,-). Er zijn diverse mooie prijzen te winnen zoals een: digitale fotolijst, elektrische tandenborstel, weerstation en slagroomtaarten. U kunt meteen zien of u in de prijzen gevallen bent. Wij hopen dat u als dorpsbewoners onze loten koopt en daarmee ons optreden financieel steunt. Graag tot ziens op 20 juni! De Zwette Night Music commissie dddddddddddddddddddddddddddd 18

19 Stand van zaken dorpshuis Elim Scharnegoutum Het zal ondertussen algemeen bekend zijn dat op 12 mei jl. de gemeenteraad van Wymbritseradiel heeft besloten bereid te zijn tot nieuwbouw van de basisschool in Scharnegoutum op een nieuwe locatie. Als locatiekeuze heeft de gemeenteraad hierbij gekozen voor de locatie op en rond de sportvelden. Door de gemeenteraad is hierbij o.a. opgemerkt dat het dorpshuis in Scharnegoutum niet meer aan de eisen van de tijd voldoet, waardoor gebruikers als huisartsen, fysiotherapeuten, jeugdzorg e.d. zullen afhaken als huurders. Om dit te voorkomen zal daarom moeten worden gestreefd naar een optimalisering van maatschappelijke voorzieningen in Scharnegoutum door de bouw van een nieuwe school en de locatie te combineren met een mogelijkheid voor de bouw van een nieuw dorpshuis. Met het oog op voorgaande heeft de gemeenteraad tevens verklaard dat het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van voorgaande eerst moet worden afgewacht, alvorens de exacte locatie kan worden vastgesteld op en/of rondom de sportvelden. Zoals bekend is hebben het bestuur van dorpsbelangen en dorpshuis Elim met het college van B & W afgesproken dat wij voornoemd onderzoek zullen laten uitvoeren door een extern deskundig bureau. Begin mei is aan het bureau BCN-Drachten de opdracht gegeven dit onderzoek voor ons uit te voeren. Op 19 mei jj. zijn de eerste resultaten gepresenteerd aan vertegenwoordigers/gebruikers van de stichting binnen en buitensport, school en besturen van dorpsbelangen en dorpshuis Elim. Hierbij gaat het om een viertal varianten van mogelijke nieuwbouw, variërend van totale nieuwbouw, waarin alle voornoemde partijen, inclusief o.a. huisartsen en fysiotherapeuten deelnemen, tot alternatieven in de vorm van nieuwbouw waarin minder partijen deelnemen. Afgesproken is dat op 3 juni de voorlopige eindresultaten van dit onderzoek gepresenteerd zullen worden aan de alle participerende partijen en ook de eerste conclusies zullen worden getrokken t.a.v. de financiële haalbaarheid van een of meerdere varianten. Voorwaarde hierbij is tevens dat bij financiële haalbaarheid de betrokken partijen ook bereid moeten zijn gezamenlijke nieuwbouw vervolgens te realiseren. Ondertussen zijn op 26 mei jl. de verenigingen uit het dorp die vaste gebruiker zijn van het dorpshuis nader geïnformeerd over de stand van zaken aangaande mogelijkheden nieuwbouw. Wij vinden het van groot belang u als inwoners, waarschijnlijk op donderdagavond 11 juni a.s., ook verder te informeren over de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek. Dit inclusief voorlopige conclusies die op basis hiervan 19

20 kunnen worden getrokken.. U ontvangt hierover nog een persoonlijke uitnodiging, maar noteer voor de zekerheid alvast de datum. Uiteraard zullen wij ook het college van B & W en de gemeenteraad van Wymbritseradiel de uitkomsten van ons onderzoek zo spoedig mogelijk meedelen in ons streven naar optimale benutting van aanwezige kansen en duidelijke en snelle besluitvorming in dezen. Namens bestuur dorpsbelangen Scharnegoutum-Loënga en Stichting dorpshuis Elim, Sietse Holtrop dddddddddddddddddddddddddddd Vakantiewerk Iedereen kijkt naar je uit als je vakantiewerker wordt, staat op de actiefolder van TNT. In de maanden juni, juli en augustus liggen voor scholieren vakantiebanen klaar om de postverwerking en bezorging door te kunnen laten gaan. Ik vroeg me af of alle medewerkers van TNT wel van een onbezorgde vakantie zullen gaan genieten nu hun een onzekere toekomst staat te wachten na de door het bedrijf aangekondigde reorganisatie. Ik moest ook denken aan hoe ikzelf in een ver verleden aan een vakantiebaantje kwam. Toen geen TNT of supermarkten die vakkenvullers nodig hadden en geen horeca die bordenwassers of glazenophalers konden gebruiken. Geduldig de schaarse bedrijven langs gaan met de vraag of men nog een vakantiehulpje kon gebruiken was de strategie. Op een keer kwam ik zomaar in de aardappelhandel terecht. Met een bakfiets vol aardappelen in jute zakken bij de deuren langs. Zo kwam je nog eens in de oude volksbuurten van Sneek, zoals het Zomerrak en de Boschbuurt. In een andere vakantie moest ik voor een apotheker pillen, poeiers en zalfjes bezorgen. Kris kras de stad door op de fiets. Dan leer je de stad pas kennen. Het werken in de fabriek heb ik enkele vakanties geproefd in het kaaspakhuis van Halbertsma aan de Geeuwkade. Meterslange planken met grote platte kazen lagen op me te wachten om gekeerd te worden. Ter afwisseling mocht ik soms een dagje Edammertjes paraffineren. Het was natuurlijk allemaal te doen om de inhoud van het bruinkleurige papieren zakje aan het eind van de week, dat je het gelukzalige gevoel gaf dat die nieuwe fiets steeds dichter binnen je bereik kwam. S.P. 20

21 Rommelmarkt 6 juni 2009 Onze tweejaarlijkse rommelmarkt staat weer op stapel. Op zaterdag 6 juni is het zover. De rommelmarkt vindt in en rondom Elim plaats. De markt begint om 10 uur en zal tot circa half 2 's middags duren. In de dagen voorafgaand aan de markt is er gelegenheid om spullen in te brengen. Het is de bedoeling dat u op donderdag 4 juni (van tot uur) en vrijdag 5 juni (van tot uur) de rommelmarktspullen zelf naar Elim toebrengt. Er worden geen grote spullen verkocht zoals matrassen, bedspiralen, bankstellen, witgoed. Wat willen we wel graag? Te denken valt aan: keukengerei, boeken, kleine meubelen zoals stoelen, kastjes kleine tafels, (kleine) apparatuur, snuisterijen, gereedschap, kleding, speelgoed enz. enz. Uiteraard moet het om spullen gaan die bruikbaar en intact zijn. Dit geldt met name ook voor technische apparatuur. De opbrengst van de rommelmarkt komt volledig ten goede aan ons kinderproject in Haïti. Entree: 1,00 (kinderen tot en met 12 jaar gratis). Tijdens de rommelmarkt kan de werkgroep altijd een beroep doen op meerdere vrijwilligers. Mocht u belangstelling hebben om ook mee te werken, dan kunt u zich aanmelden bij Hilly Tiemersma (417714) of Sipke Plat (416239). Graag tot ziens op de rommelmarkt. Wereldwerkgroep Scharnegoutum Bedankt Elkenien bedankt foar de kado s, kaarten, de blommen en jim kommen. Dêrtroch is ús 50-jierrige troudei op 29 april foar ús in ûnferjitlike dei wurden. Sjerp en Elizabeth Winia 21

22 Limo Service Gelukkig zijn de meeste aanvragen voor de Limo Service van Dirk en Anja Uhe voor de avond, maar als de klant overdag van de Limo Service gebruik wil maken, kunnen ze dat tot nu toe goed regelen met hun dagelijkse werk. Een teken dus dat het goed gaat met het ruim een half jaar geleden gestarte bedrijf. In ieder geval een keer per week is er een vraag voor een ritje in de statige witte Lincoln. De meeste boekingen komen via internet door de vermelding van hun bijzondere service op Marktplaats en Speurder. In 1991 hebben ze al eens eerder geprobeerd een limo service te beginnen. Maar toen was volgens Dirk de tijd er nog niet rijp voor, het was voor de meeste mensen nog net wat te exclusief. Voor Dirk, die een passie heeft voor grote acht cilinder Amerikanen, kon het niet bij een poging blijven en deze keer met meer succes. Toch vraagt een eigen bedrijf naast je gewone werk wel het een en ander. Aan de voorbereiding van een rit ben je zomaar twee uur kwijt met een wasbeurt en de aankleding van de limousine. Voor het laatste zorgt Anja. Afhankelijk van de gebruiker(s) wordt de auto aan de Ald Dyk versierd met bloemen, slingers, ballonnen enz. Ze zorgt altijd voor een creatieve attentie die te maken heeft met het te vieren moment en natuurlijk staat de champagne koud. Na het gebruik gaat het opvallende vervoermiddel naar de stalling in het oude landbouwmuseum in Exmorra. Het gebruik voor bruiloften maakt hooguit 10% van het totaal uit. De limo met chauffeur wordt vooral gehuurd als surprise, voor bijvoorbeeld een vutter, een toekomstig bruidje dat erin opgehaald wordt bij haar vrijgezellenfeestje, voor een paar dat 50 jaar getrouwd is of een ander jubileum. Maar er zijn meer gelegenheden om van deze exclusieve service gebruik te maken. Dirk: Wat is er mooier voor een stel tieners om met de limo naar het kerstbal van school te worden gereden. In de auto achter elkaar sms en en bellen om maar zoveel mogelijk aandacht te krijgen bij het uitstappen. Wie wil niet eens een keer als een popster of actrice behandeld worden?. Geliefd bij jonge zakenvrienden zijn de uitstapjes per limousine naar Amsterdam. In de stad willen de yuppies natuurlijk de blits maken in de PC Hooftstraat en op De Dam moeten ze even uitstappen voor het maken van foto s. De politie, onder de indruk van zoveel status, heeft ze nog nooit een strobreed in de weg gelegd. Vaak vindt de rit zijn eindpunt bij een trendy discotheek. Dirk heeft het zo geregeld dat hij zijn Lincoln dan mag parkeren naast de discotheek. Waar moet je in Amsterdam anders heen met zo n bak? Terwijl zijn passagiers zich van s nacht 1.00 tot 5.00 vermaken in de hippe tent, gaat Dirk in zijn limo een boekje lezen. Het zijn voor hem vaak inderdaad lange dagen bij zul- 22

23 ke uitstapjes. Met het restaurant Zorba de Griek in Sneek heeft hij een luxe V.I.P-arrangement afgesloten. Na als een Griekse God vervoerd te zijn, met champagne tijdens de rit, wacht een exclusief diner. Ik maak dan altijd naar de wens van de passagier(s) een rondje door de stad. Vaak kiezen ze een route waarop ze door bekenden gezien kunnen worden. In economisch slechtere tijden zou je verwachten dat uitjes met een limousine minder populair zijn. Daar is echter weinig van te merken. Mensen zijn selectiever geworden bij het uitgeven van geld voor speciale momenten. Ze kiezen dan eerder voor iets bijzonders dan voor een doorsnee cadeau, meent Dirk. Hij wil vooral ook toegankelijk zijn voor gewone mensen, die even willen proeven van het bijzondere. Je even onderscheiden van andere gewone mensen geeft een fijn gevoel. Dat merk ik aan de mensen en dat gevoel heb ik dan ook. Uit de commentaren in het gastenboek die na de rit worden geschreven blijkt hoe dat gevoel in een tijdelijke status als vip wordt beleefd. Wie dat gevoel zelf of een ander wil laten ervaren kan terecht op de website S.P. ddddddddddddddddddddddddddddd Reisje Lakenkrakers naar Terschelling op 3 en 4 april. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag uur vertrek uit Scharnegoutum. Er gingen dit keer 13 leden van de club en 4 oud-leden mee! Bij aankomst op West gingen we met de bus verder naar ons viersterren hotel zonder ontbijt maar dat verder buiten beschouwing gelaten-. Hier heeft ieder een kamer toegewezen gekregen. Nu konden we meteen door naar de Schotse Vier, waar het strijdtoneel zich af zou spelen. Het werd een spannende avond en zeer gezellig maar de thuisspelende club trok aan het langste eind. M.a.w. De Lakenkrakers komen net niet met de fel begeerde beker thuis. Maar we weten nu eigenlijk al dat we volgend jaar weer met goede moed naar de Schotse Vier zullen reizen om de beker wel binnen te halen! Na een korte nachtrust die in de vroege morgen begon, stond een ieder op op een persoon na, deze zocht zonder bril naar zijn eigen bril en dat schijnt moeilijk te zijn. Om uur weer paraat in de kroeg.vandaag werd er een onderling toernooi afgewerkt.dit werd een afvalrace in een winnaars en verliezersronde.de winnaar in de verliezersronde is Theo Rijsemus geworden. Winnaar in de winnaarsronde is Jacob Bijlsma geworden. De premie was voor Thomas de Vries. Al met al weer een geslaagd weekend. A. Melkweg. 23

24 Lakenkrakers biljartseizoen weer ten einde! Terwijl dit verslag geschreven wordt is het al weer mits mei, dat betekent dat onze leden hun keu enkele maanden rust gunnen. Sommige spelers waren ook totaal leeg gespeeld en zijn dan ook aan totale rust toe! We hebben een mooi seizoen achter de rug, maar toch tegen andere clubs hebben we het onderspit moeten delven. Maar bij het jaarlijks terugkerende biljarttoernooi begin januari j.l., hebben verscheidene spelers van de club een goed resultaat behaald, maar daar is al eens eerder verslag van weergegeven. Voorzitter Plop had halverwege de tweede helft van het seizoen hier en daar wat steekjes laten vallen en kwam hierdoor dus net niet meer in de prijzen. Hij dacht laat mij eens anders beginnen op de competitie-avond. Hij komt binnen met zijn arm in de doek en zeer peinzent komt hij verhaal doen. Ik ben erg geblesseerd, en heb eigenlijk geen zin om te spelen. Maar toch een paar stoten geprobeerd naar ik meen te herinneren tegen zijn grote rivaal A den Doffer-. Deze dacht op zijn beurt ha, ha dit tref ik tegen een geblesseerde speler moet een eitje voor mij zijn. Maar dit pakte geheel anders uit. Dit is n.l. Plop zijn best gespeelde wedstrijd van het seizoen geworden! Op vrijdag 24 april hebben we onze slotavond gehouden in Elim. Dit is een geslaagde avond geworden. De ontvangst was met een heerlijk kopje soep vooraf! Vervolgens een of meer drankjes en een muziekkwis welke bedacht is door de heren Smits en A. Zeilstra, waarvoor hartelijke dank. Verder nog een heerlijk warm en koud buffet genuttigd. Vervolgens heeft de wedstrijdleider verslag uitgebracht van afgelopen seizoen en tevens de prijzen uitgereikt aan de desbetreffende winnaars. Beker voor de hoogste serie is binnengesleept door de heer D. Prik. Van harte met een serie van 20 caramb. Derde in de competitie is geworden de heer O. van Lollem, tevens speler met de hoogste te spelen gemiddelde n.l Tweede is geworden de heer H.Opschieten. Hij heeft een prima tweede helft gespeeld en zijn gemiddelde stijgt naar 29. Kampioen is geworden Th. de Zwijger. Hij speelde een puik eerste seizoen. De helft van Thomas zijn gemiddelde stijgt naar 46. Tijdens deze avond hebben we met een klein passend cadeau afscheid genomen van A. Samoestie als penningmeester. Volgens onze voorzitter heeft hij jaren op ons geld gepast, wat uitstekend is gegaan. De nieuwe penningmeester is J. Grootgrutter. Rest mij nog te zeggen allen een prachtige zomer toegewenst en hoop alle leden begin september weer aan het groene laken te treffen. 24

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N Personen Pa Ma Kind 1 Kind 2 Dominee Vrouw van de Dominee Zondagsschooljuf Man van de zondagsschooljuf Buurman Smit Buurvrouw Smit Het Ding (speelt wel mee,

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen 1 Gedichten, geïnspireerd door bomen Geheimen In het donker huizen bomen die overdag gewoner zijn. Wij slaan de bochten van een pad mee om en gaan, ontkomen aan het licht af op geheimen.kleine geluiden

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Verslag Roemenië reis 11 mei 2013 t/m 14 mei 2013 Gerjan Visscher, Wim de Jonge, Harma Koers, Gerrie Knol en Tiny Bergman

Verslag Roemenië reis 11 mei 2013 t/m 14 mei 2013 Gerjan Visscher, Wim de Jonge, Harma Koers, Gerrie Knol en Tiny Bergman Verslag Roemenië reis 11 mei 2013 t/m 14 mei 2013 Gerjan Visscher, Wim de Jonge, Harma Koers, Gerrie Knol en Tiny Bergman Het is zaterdag 11 mei 2013. De wekker loopt af om 03.00 uur. Oei, wat is het vroeg.

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

Dubbelspel. Alan Durant

Dubbelspel. Alan Durant Dubbelspel Dubbelspel maakt deel uit van de Schaduw-reeks van Lezen voor Iedereen/Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. De Schaduw-reeks is een serie spannende verhalen voor jongeren. Lezen voor Iedereen/Uitgeverij

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011

Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011 Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Het ontstaan van koken... 3 De eerste ontdekking... 3 Het eerste beetje koken... 3 De ontwikkelingen... 3 Kok worden...

Nadere informatie

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet.

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet. Naar Engeland Celien staart naar de horizon, die nauwelijks te zien is. De lucht en de zee hebben dezelfde grauwe kleur. Ze trekt haar jas dichter om zich heen. De boot is net vertrokken en vaart nog niet

Nadere informatie

tje was saai. Haar ouders hadden een caravan, waarmee ze ieder jaar in de zomer naar Frankrijk gingen. Ook voor deze zomer was de camping al

tje was saai. Haar ouders hadden een caravan, waarmee ze ieder jaar in de zomer naar Frankrijk gingen. Ook voor deze zomer was de camping al Hoofdstuk 1 Echt? Saartjes mond viel open van verbazing. Maar dat is supergoed nieuws! Ze sloeg haar armen om haar vriendin heen. Waaah, helemaal te gek. We gaan naar Frankrijk. Zon, zee, strand, leuke

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Twee blauwe vinkjes. Door: Lenneke Sprong

Twee blauwe vinkjes. Door: Lenneke Sprong Twee blauwe vinkjes Door: Lenneke Sprong Nog steeds maar een vinkje. Buiten begon de zon te schijnen, waardoor er schaduwen op de lichtblauwe muur ontstonden. Waarom ontvangt hij niet mijn berichtje vroeg

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven. 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven. 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers, Nieuwsbrief 1 / 2 Gezellig 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers, onderonsje.. Deze week: Bijbelse geschiedenis Activiteiten bij het thema Letters en cijfers Terugblik Schoolontbijt Foto s Bijlage:

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 14 juli Musical, 19.30 uur in Overloon 15 juli Wisselochtend 16 juli Campingdag Picknick en ouderbedankactiviteit, 17.00

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 Bijbelverhalen voor de komende week Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21 Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33 Petrus weet wie Jezus is, Matteüs

Nadere informatie

Kijk op YouTube spreekvaardigheid A1

Kijk op YouTube spreekvaardigheid A1 Kijk op YouTube spreekvaardigheid A1 Oefenexamen Ad Appel Spreekvaardigheid A1 10 vragen serie A 1. Hoe vaak doet u boodschappen? 2. Wanneer bent u geboren? 3. Wat drinkt u het liefst? 4. Wat vindt u van

Nadere informatie

Het Bazzeroet journaal

Het Bazzeroet journaal Het Bazzeroet journaal juli 2015 Het is alweer zomervakantie en dus is het tijd om ons huidige thema af te gaan sluiten. Wij werken op de boerderij was voor de kinderen weer een leuke manier om de wereld

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm

Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm In 2011 gingen mijn man en ik 10 dagen op vakantie naar Cyprus. Toen we geland waren, stond er een taxi klaar, om ons naar ons vakantieverblijf, te brengen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik Stichting WoonMere Nieuwsbrief 12 Het weekendje met de Korps Commando s Wat ik in de vorige nieuwsbrief al vertelde, zijn alle toekomstige bewoners van WoonMere in het weekend van 15, 16 en 17 mei met

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden!

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden! KOPIEERBLADEN THEMA 5: Ik wil ridder worden! 97 97 Wat moet je doen om ridder te worden? Vind je dit goed? Moet er nog iets bij? Als je de opdrachten hier goed uitvoert, krijg je een ridderdiploma. Page

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Even. Ons. Kwijt. 2015-2016 nr??

Even. Ons. Kwijt. 2015-2016 nr?? Even Ons Ei Kwijt 2015-2016 nr?? Van de directie we ons eerste college van professor Henriette von Kessel. Special We hebben de afgelopen weken het project Raar maar Waar in de school gehad. Ter ere van

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016 PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht A.s. maandag 11 april is het weer zover!! Om kwart voor negen wordt de projectweek, 'Ter land, ter zee en in de lucht' energiek

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Augustus 2013. Even voorstellen: Marianne Groenink, Reborn Feet, pedicure.

Augustus 2013. Even voorstellen: Marianne Groenink, Reborn Feet, pedicure. Augustus 2013 Even voorstellen: Marianne Groenink, Reborn Feet, pedicure. Ik ben Marianne Groenink, geboren in Steenwijk Na 10 jaar in de zorg te hebben gewerkt was ik aan iets nieuws toe... Ik kwam op

Nadere informatie

Stel: je wordt op een ochtend wakker en je merkt dat je onzichtbaar bent geworden. Wat ga je doen? Hoe voel je je? Schrijf er een verhaaltje over.

Stel: je wordt op een ochtend wakker en je merkt dat je onzichtbaar bent geworden. Wat ga je doen? Hoe voel je je? Schrijf er een verhaaltje over. Stel: je komt een fee tegen en je mag één wens doen. Wat zou je wensen? Wat zou er daarna gebeuren? Hoe zou je je voelen? Schrijf hier een kort verhaaltje over. Stel: je wordt op een ochtend wakker en

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

We spelen in het huis van mijn mama deze keer,

We spelen in het huis van mijn mama deze keer, Jip en Janneke. Ik ben Jip. Ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Hij heet Jip, zij heet Janneke. en we spelen soms bij hem en soms bij haar. We spelen in het huis van mijn mama deze keer, we kunnen

Nadere informatie

Interview met DJ Kit T

Interview met DJ Kit T Interview met DJ Kit T Ik denk dat heel veel mensen nieuwsgierig zijn naar wie Kit-T nu precies is. Kun je ons wat over jezelf vertellen? Mijn naam is Kitty Nendels, geboren in Kerkdriel en opgegroeid

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Nummer Vaste rubrieken:

Nummer Vaste rubrieken: September 2016 Rond de 15e van de maand komt de VVZ nieuwsbrief uit. Nummer 12 2016 Volg VVZ ook op social media! DE SITE IS ONLINE! In de vorige nieuwsbrief vertelde ik u nog over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015

weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015 weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015 Bijbelverhalen voor de komende week Op weg naar huis, Lucas 24:13-27 Blijf bij ons, Lucas 24:28-35 Agenda: Vrijdag 3 april : vrij. Maandag 6 april: vrij. 8 april

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 07: 01 april 2016 Wat staat

Nadere informatie

Auditieve oefeningen bij het thema: Mijn huis

Auditieve oefeningen bij het thema: Mijn huis Auditieve oefeningen bij het thema: Mijn huis Boek van de week: 1; Een huis bouwen 2;De bouwvakker 3; Op de bouwplaats 4; Een hol voor mol Verhaalbegrip: Bij elk boek stel ik de volgende vragen: Wat staat

Nadere informatie

Mooie route door Friesland en veel gezien, maar weinig andere A112 onderweg

Mooie route door Friesland en veel gezien, maar weinig andere A112 onderweg De Elfstedentocht Nou daar gaan we dan, onze eerste automeeting met de A112. We hadden er veel zin in en natuurlijk veel te vroeg wakker. Dus door de polder scheuren in de vroegte met de net gepoetste

Nadere informatie

verdedigers doel hakjes geven panna s maken

verdedigers doel hakjes geven panna s maken Vroeger Ik heb voetbal niet altijd gehaat. Vroeger was ik er gek op. Net als David, mijn tweelingbroer. Dat is niet zo raar. Onze vader is tenslotte een voetballer. En niet zomaar een voetballer! Onze

Nadere informatie

Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria

Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria OBS De Vijzel Hauwert 80 1691 EJ Hauwert T: 0229-201535 E: info@obsdevijzel.nl Vijzelvaria Woensdag 25 november Vrijdag 4 december Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria

Nadere informatie

Tour Denemarken 2016

Tour Denemarken 2016 Tour Denemarken 2016 Dag 1 Rond tien uur in de ochtend werd ik opgehaald door Joris van Wijngaarden. Daarna haalden we Leon op van het station en haalde we Simone op in Gorinchem. Ik liep naar boven in

Nadere informatie

Luxe verwenvakantie in Beekbergen tot

Luxe verwenvakantie in Beekbergen tot Luxe verwenvakantie in Beekbergen 12-08-2016 tot 19-08-2016 Dag 1. Het is vrijdag 12 augustus 2016. 11:30 uur verzamelen bij Tendens te Arnhem. Weldra gaan wij beginnen aan onze verwenvakantie in Hotel

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Twa yn Ien

Nieuwsbrief Twa yn Ien Uit de jaarkalender 27 april Koningsdag vrij 4 t/m 8 mei mei vakantie 11 mei luizencontrole 11 mei schoolreisje groep 1,2 en 3 12 mei schoolreisje groep 4, 5 en 6 13 mei marge dag kinderen vrij 14 en 15

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie