0ntwerpverslag startvergadering Ouderraad EDUGO De Toren - 13/09/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0ntwerpverslag startvergadering Ouderraad EDUGO De Toren - 13/09/2011"

Transcriptie

1 0ntwerpverslag startvergadering Ouderraad EDUGO De Toren - 13/09/2011 Aanwezig: Wijnand Vanhille, Luc Dejonckheere (afscheidnemend voorzitter), Ivan Van Daele, Luc Verreyt (directeur), Christine Bonheure, Philip Bontinck (afscheidnemend lid), Luc Verhaeven, Veerle Castermans, Nadine Deliaert (secretariaat), Encarna Sanchez, Hubert De Meyer, Monique Van Hoecke, Josie Peiffer, Carine Demanet, Kris Vancauwenberge, Ann Lybaert, Anita De Wilde, Luc Maesschalck, Nancy Verschure, Luc Lacaeyse, Liesbeth Butaye, Tom De Rave, Thierry Lefebure, Ann Dejonghe. Verontschuldigd: Stefaan Vandooren, Veerle Castermans 1. Verwelkoming en voorstelling van de nieuwe en oude leden van de ouderraad Afscheid van Luc Dejonckheere en Phillipe Bontinck. Luc heeft een aantal flessen cava meegebracht om zijn afscheid te vieren, samen met wat knabbels: een mooie geste die door alle aanwezigen op prijs wordt gesteld. Nogmaals dank aan afscheidnemend voorzitter Luc DJ voor de bewezen diensten. We verwelkomen TIEN nieuwe leden en daar zijn we zeer dankbaar voor. Van harte welkom met name aan Josie Peiffer, Carine Demanet, Kris Vancauwenberge, Ann Lybaert, Anita De Wilde, Luc Maesschalck, Liesbeth Butaye, Tom De Rave, Thierry Lefebure en Ann Dejonghe. 2. Verkiezing nieuwe voorzitter Christine Bonheure wordt voorzitter a.i. Kris Van Cauwenberge wordt ondervoorzitter Nadine Deliaert wordt secretaris 3. Goedkeuring verslag vorige vergadering Voorstel om het verslag open te stellen voor alle ouders via de website van de school (onder rubriek ouderraad). - Vraag naar meer uitleg over de reizen in 3 e /4 e /5 e /6 e jaar omdat uit het verslag niet duidelijk bleek of in het 5 e jaar nu wel of geen reis voorzien was? Antwoord directeur: In vier en vijf vinden tijdens het schooljaar uitzonderlijk geen meerdaagse buitenlandse extra-murosactiviteiten plaats. Aan de basis van deze beslissing ligt het gegeven dat de leerkrachten (onder wie heel wat jonge mama s) het moeilijk krijgen om elk jaar opnieuw de leerlingen te begeleiden. Gezien het klein lerarenkorps zijn het telkens dezelfde vakgroepen die de trekkende leerkrachten leveren. Bovendien spelen ook de grootte van de te begeleiden groep leerlingen (vorig jaar ca. 100 vijfdejaars) en de kostprijs van deze uitstap een niet onbelangrijke rol. Reizen naar Londen en Parijs zullen vanaf alternerend in het vijfde jaar (met in het schooljaar een trip naar Londen) plaats vinden. Uiteraard zijn er in de loop van het huidige schooljaar nog andere extra-murosactiviteiten voorzien voor de vierdes en vijfdes. - Het verdient aanbeveling om de voorzitter van de leerlingenraad te betrekken in de huldiging tijdens de proclamatie. Voorstel: graag de volgende keer de voorzitter van de leerlingenraad een cadeau aanbieden tijdens de proclamatie. Een voorzitter van de leerlingenraad verdient het in de bloemetjes te worden gezet voor het betoonde engagement (leerlingenraad + bijwonen van de vergaderingen van de schoolraad). 4. Evaluatie uitstap ouderraad

2 Aangename wandeling georganiseerd door vzw Vizit in Gent. Thema van de wandeling was Nocturne. Jammer dat de wandeling begon toen het nog volop daglicht was = enige minpuntje, een Nocturne is mooier en spreekt meer aan als ze in de duisternis plaats vindt. Ideeën voor de uitstap in juni 2012 voor de leden van de OR en hun partner zijn nu al welkom! 5. Nieuws uit de school: door de directeur 403 leerlingen: 188 jongens meisjes (= 16 meer dan telmoment op 1/9/2010) Dit jaar veel nieuwe leerlingen: 126 (97 vanuit campus De Brug 29 van buiten EDUGO, niet alleen niet alleen in het derde jaar!) o lln (vorig schooljaar: 114) o 4 98 lln (vorig schooljaar: 92) o 5 99 lln (vorig schooljaar: 102) o 6 94 lln (vorig schooljaar: 74) Prognoses naar volgende schooljaren: (beperkte) groeidoelstelling blijft behouden mogelijk volgend jaar een terugval - afgelopen schooljaar: klein laatste jaar dat vertrok, dit jaar vertrekt een erg groot laatstejaar (20 lln méér zullen wellicht de campus verlaten) Nieuwe leerkrachten of andere taken: - Christophe De Jaegher: 6 u fysica in wiskunde + wiskunde 2 de graad + 3 u. BPT ICT-coördinatie - Ruth Lemey 16 Ned in 4des + 4 u. Dts in zelfde klassen in 4 de jaar - Pieter Deknudt: 12 u. Nederlands in 3+5 medeverantwoordelijk voor o.a. leerlingenraad - Mia Windels: opnieuw fulltime aan de slag na afwezigheid eind vorig schooljaar - Lieve Hemelaer: opnieuw in dienst na lange afwezigheid vorig schooljaar (nu parttime: 12 u. in 5 en u. BPT leren leren) - Benni Piron: 17 u. Dts + 3 u. BPT ICT-coördinatie - Rebekka Hollebosch : 10 u NatWet in 5+6 (tot 1 maart 12) en 6 u. biologie in 4des (tot 30/6) Hebben campus verlaten - Karolien Beckers (wetenschappen) - Jeroen Boone (secretariaatsmedewerker) - Vaderschapsverlof voor Stijn Van Kerckhove: 2 de zoon (Lowie) 2 weken (tot 26/9) Opstart: vlot verlopen, dankzij het grondige voorbereidingswerk (pluim voor SEC + coördinatoren) - onthaal + schoolfotografie + startviering St-Bernadette: zeer geslaagd - lkn: tevreden met opdrachten en uurroosters - thema doorheen schooljaar: Armoede: maak er spel van! (hele jaar door activiteiten) Infrastructuur: Tijdens de vakantie pas laat werken aan de campusinfrastructuur: aanpassen van de centrale verwarming / finaliseren van archief op de speelplaats (zie verder in het verslag) Mogelijk in de loop van het schooljaar enkele onderhoudswerken: - o.a. buitendeuren die uitgeven op de speelplaats: likje verf - vals tegelplafond in lokaal T120 (labo chemie) - muren in speelzaal lln: frisse kleuren - verzoek 5 HWE: schilderen lokaal T205 (o.a. magnetische verf)

3 Schoolreglement: wijzigingen in vgl met vorig schooljaar - zwemmen: zwemgerief vergeten : materiaal via SEC Correspondentie: de dubbele correspondentie op papier voor gescheiden ouders wordt zoals vorig jaar beperkt tot rapporten, beslissingen van de klassenraad en brieven over oudercontacten. Andere brieven: bv. sportdagen, eetfestijn, uitstappen allerlei, : via . Communicatie over strafstudie: wordt aan één ouder meegegeven. Heeft nog nooit problemen opgeleverd. Dus zo houden. Vanaf volgende maand (18/10) start EDUGO opnieuw (4 de jaar) met gratis Rijbewijs op school, op dinsdag 18 oktober, in een blok van twee uur. Acht lesuren werden verdeeld in vier blokken van twee uur. o Inhoud van het eerste blok: verkeersecologie & duurzame mobiliteit. De 94 laatstejaars zijn verplicht dat eerste blok te volgen, valt tijdens de lesuren. Handboek: per stuk (= gratis) o De overige zes uur - drie blokken van twee uur - zijn niet verplicht. Lessen worden gegeven op woensdagen 19/10, 26/10, 9/11 in de namiddag, van 13u00 tot 18u30 (3 groepen) deelnemers tijdig aanwezig!! o Examen: donderdag 17 november, drietal weken voor de kerstexamens, tijdens de lessen (wellicht in lokaal op campus Glorieux). Zijn alleen toegankelijk voor 17-jarigen + alle sessies gevolgd. Examen wordt afgelegd in groepjes van tien leerlingen, die elkaar opvolgen (er wordt ook een oogtest georganiseerd). Iedereen krijgt een code om zich online te oefenen en zich grondig voor te bereiden. Na het halen van theoretisch examen hebben de lln twee jaar de tijd om zich voor te bereiden op het praktisch examen. Let wel: mist een leerling één van die blokken (of een deel ervan) zonder dat er een doktersattest is, dan verliest hij/zij het recht aan het examen deel te nemen en er is geen tweede kans. o Leerlingen uit zesde jaar < 17 op dag van het examen: krijgen - na alle blokken gevolgd te hebben - een voucher om later zich aan te melden bij een erkend examencentrum van SBAT om het examen gratis af te leggen. Avondstudie: eindigt om 16u30. De avondstudie start tien minuten na het beëindigen van het laatste lesuur. Wordt strikt opgevolgd. Lln: kans om huistaken te maken / eind van de studiezaal: rustig praten (toezicht) of op de speelplaats sporten in afwachting van de schoolbus. Aanwezigheid op avondstudie: via stempel in schoolagenda.

4 Schooljaar : Prioriteiten campus De Toren 1. Taal- en GOK-beleid + gezondheidsbeleid Taalbeleid: - in overleg en in samenwerking met mevr. Riet De Vos, pedagogisch begeleidster Nederlands en taalbeleid én met mevrouw Joke Vrijders (Arteveldehogeschool) peilen in hoeverre een taalscreening een ondersteuning kan zijn voor een krachtig taalbeleid. - welke screeningsinstrumenten zijn beschikbaar om bijvoorbeeld de derdejaars te screenen (op het ogenblik dat ze de campus binnen komen) - afnemen van Dialang-tests voor de moderne vreemde talen + binnenklasdifferentiatie - leesbevordering: via dynamiseren van de schoolbibliotheek (aankoop van degelijke jeugdliteratuur + acties van lln-raad en leerkrachten) Gezondheidsbeleid: => er wordt op de ingeslagen weg verder gewerkt: - gezond ontbijt - in overleg met de leerlingenraad: verkoop van fruit tijdens speeltijd 2. Onderzoekscompetentie Afgelopen twee schooljaren werd er door de verschillende vakgroepen erg veel en nuttig werk geleverd in verband met de implementatie van de eindtermen rond OC. Er werd gewerkt op het niveau vakgroepen zodat er leerlijnen ontstaan die door de vakleden gerealiseerd en bewaakt worden. Deze aanpak blijft bewaard. Alleen de bezoeken van de pedagogisch begeleiders zullen wegvallen. De commentaren over de aanpak door de leerkrachten waren immers erg positief. De opvolging gebeurt door verder de directeur. 3. Zelfevaluatie Tijdens het schooljaar wordt gecontinueerd met een instrument ter evaluatie van het welbevinden van de leerkrachten op de campus. De Raad van Bestuur organiseert later in het najaar nog een (digitale) enquête bij alle personeelsleden. Tijdens de vergaderingen van de ouderraad (6-tal keer per jaar) wordt de aanpak van de school ook steevast geëvalueerd. 4. Leren Leren Tot een drietal jaar geleden werden enkele initiatieven genomen om de leerlingen enkele nuttige tips rond leren leren bij te brengen. Deze initiatieven waren om uiteenlopende redenen niet erg succesvol. Nadat de leerkracht in kwestie de campus verliet werden geen noemenswaardige initiatieven meer genomen. Dit jaar willen we de draad weer opnemen. We vertrekken vanuit het basisprincipe dat de vakleerkracht het best geplaatst is om de leerlingen technieken aan de hand te doen om de aangeboden leerstof efficiënt te verwerken. Uiteraard vereist dit bijkomende knowhow. - stimuleren vakleerkrachten om knowhow te verwerven (gerichte nascholingen)

5 - vakleerkrachten leveren samen met semestriële of jaarplanning overzicht in van wat ze doen op het vlak van leren leren binnen hun lespraktijk - geregeld ter sprake brengen: nav personeelsvergaderingen / vergaderingen vakgroep - evt item op pedagogische studiedag: Hoe? - aanstelling van een Leren Leren-coördinator : Lieve Hemelaer (2 BPT-uren) Taken: - welke nascholingen zijn nuttig (onder aandacht brengen) - interessante websites opsporen / vakliteratuur - eigen bijdrage (via selectie uit vakliteratuur) - opvolgen van de initiatieven van de vakleerkrachten - contacten met campus De Brug (wat hebben de tweedejaars al aan technieken verworven?) 5. VOETn (nieuw set sedert ) 6. Infrastructuur - via bestaande initiatieven: welke VOETn worden al gerealiseerd (via typeformulier) - op 16/9: campusoverstijgend overleg rond VOETn: hoe zo efficiënt mogelijk verder bouwen aan VOETn-beleid? - bijkomende activiteiten campusoverstijgend (ism schoolbegeleider) later dit najaar. - finaliseren van het dossier modulaire aanpak verwarming campusgebouwen - plaatsen van fotovoltaïsche cellen op dak hoofdgebouw (parallel aan St-Jozefstraat) - optrekken nieuwe muur op speelplaats (zithoek leerlingen) - vals plafond in lokaal T120 (labo) ter verbetering van de akoestiek - Op ietwat langere termijn: - toiletten eerste verdieping ter hoogte van T T121: klaarmaken voor renovatie (treden verwijderbaar?) 7. Blijvende aandacht voor: - welzijnsbeleid / warme school (pestproblematiek leerstoornissen) - vakgroepwerking - stiptheid: leerlingen en personeelsleden - nette schoolomgeving (zwerfvuil) - jaarthema: Armoede: maak er spel van!! - rode draad doorheen het hele schooljaar / meerdere activiteiten Komende activiteiten o Do 15/09 Sportdag derde jaar (Nieuwpoort) o Vrij 23/9: opstart SoHo voor zesdejaars o Di 27/09 sportdag voor vierdes (Wachtebeke) en vijfdes (Hofstade) o Vr 30/9 TTR1 : tussentijds rapport o Za-Zo 1+2/10 eetfestijn (zelfde concept als vorige jaren) o Ma-di-wo 3 5/10 bezinning voor de laatstejaars (2 abdijen / gespreksgroepen / sociale instellingen - inleefdagen) o Ma + woe 3 en 5/10: biotoopstudie 4des in Molsbroek Lokeren o Ma 10/10 vrije dag voor de leerlingen / voor leerkrachten: pedagogische studiedag o Vr 14/10 het eerste maandrapport MR1 o Do 20/10 oudercontact met de klastitularis o Vrij 21/10 dag van de jeugdbeweging (uniform op school toegestaan)

6 Woensdagavondfilm voor de leerlingen: niet meer continueren wegens te weinig belangstelling / ook aanbod om film in Gentse bioscopen te gaan bekijken = geen succes Digitale Nieuwsflitsen Sedert vorig schooljaar nieuwe digitale versie bijna wekelijks via . Heel veel positieve reacties continueren! 2. Bijdrage Ouderraad aan eetfestijn (1+2/10/2011) Wellicht geen bodega zesdejaars verzorgen misschien het dessertenbuffet (dient nog nagevraagd te worden) dessert niet in Tz maar in restaurant zelf (evt wel dessert ophalen in ander klaslokaal) Drie verschillende menu s (zelfde prijs als vorig jaar) + voor kinderen: balletjes in de tomatensaus Hulp gevraagd aan ouders voor bedienen drank zaterdagavond en zondagmiddag: Wie van de ouders kan komen helpen? Zaterdag: 18u00 20u45 & 20u45 23u30 Zondag: 11u00 13u00 & 12u45 15u00 Eventueel aan losse medewerkers vragen Helpers van de ouderraad krijgen een zwart-wit T-shirt van EDUGO. Afspraken: werkende lln dragen zwarte broek en wit hemd en nieuwe schorten + geen alcohol voor werkende leerlingen 6. Goedkeuring huishoudelijk reglement Ouderraad Tegen volgende vergadering voor de nieuwe ouders te lezen en daarna goedkeuring ervan. Christine zorgt voor de verspreiding van het reglement. 7. Bijdrage ouderraad aan eetfestijn op 1 en 2 oktober 2011 Luc Dejonckheere had graag een uitnodiging gekregen, is reeds ingeschreven maar zou graag de oud-ouderraadleden uitgenodigd zien. Nieuw: dit jaar wordt er niet meer gegeten in 2 shiften, maar wordt slechts één shift voorzien. Aperitief en eten gebeuren in dezelfde zaal, dessertenbuffet door zesdejaars, buffet in apart lokaal, dessert halen in lokaal en eten in refter. Leerlingen bestellen, ouderraad doet de bar. Graag hulp van ouders in twee blokken: zaterdag 18u30 tot 23u30 zondag 11u tot 15u Alle medewerkers dragen de zwarte t-shirt van de ouderraad. Christine zorgt dat de T-shirts op school aanwezig zijn voor diegenen die nog geen T-shirt hebben. Hebben hun namen nu al opgegeven: Zaterdag 1 oktober 18u00 20u45 Christine, Nadine, Ivan 20u45 23u30 Encarna Sanchez, Thierry Lefebuere, Ann Dejonghe, Liesbet Butaye Zondag 2 oktober 11u00 13u00 Kris Van Cauwenberge, Tom De Rave, Carolien Enis, Josie en Marleen, Luc Lacaeyse 12u45 u 15u00 Kris Van Cauwenberge, Stefaan Vandooren, Anita De Wilde, Luc Verhaeven, Hubert (na 14u00)

7 Christine stuurt de tabel door naar de leden en losse medewerkers, met de vraag of ze het zien zitten de handen uit de mouwen te steken en zo ja, wanneer. Graag toch 4 mensen per shift. 8. Varia - Lidmaatschap van VCOC? Luc Dejonckheere geeft naam van nieuwe voorzitter door zodat alles bij Christine toekomt. Eerste activiteit = oudercafé op Vrijwilligers werven is een koud kunstje, ouders werven voor ouderraad, elk lid van de ouderraad kan op die website na doorgeven van login! - Is vooral bedoeld voor lagere school! Soms interessante onderwerpen! To do Christine: bezorgt iedereen nog eens de uitnodiging per mail. - Nadine D: Dank om de proclamatie te mogen filmen - Kosten voor cultuurtour in 5 e en 6 e jaar lopen op vooral op 2 september en 5 september = duur, eventueel vervangen door gezamenlijke avond zoals filmavond op woensdag. Tickets worden door leerkracht op voorhand gekocht en de school wil haar geld zo snel mogelijk recupereren. Het prijsverschil is enorm volgens de plaatsen voor dezelfde voorstelling op dezelfde dag. Graag voor allemaal dezelfde plaatsen en prijzen. Soms variëren de prijzen van 7 tot 26 euro. - Kapstokjes in de gangen langs de muur onder raam voor jassen, zwemzak, turnzak,. - Wat heeft de ouderraad geschonken aan de school eind vorig schooljaar? Totnogtoe niets, eventueel tegen volgende vergadering enkele voorstellen vanuit de school. - Wegens de enthousiaste opkomst (21 aanwezigen) moeten we naar een groter lokaal zodat iedereen goed kan zitten! Er wordt volgende vergadering uitgeweken naar lokaal T106 (aardrijkskunde) - Infofiche reisweg = klein vakje, zeker als je verder van school afwoont, ook voor verzekering, indien noodzakelijk in te vullen, graag een groter vak, ook reisweg heen en terug kan verschillend zijn. - Klasverdeling voor 5WeWi8 is soms raar gecombineerd voor bepaalde vakken = wennen in de 3 e graad. Het samenplaatsen van de diverse klasgroepen in de derde graad kan echter vaak niet anders. Homogene klassen zijn vanaf de derde graad niet meer mogelijk (behalve HWE) - Aankoop van verlichting voor de tent van de frituur, aankoop voorzien na de feestdagen! Nadine D schenkt haar oude lampen. - Proficiat aan de kersverse voorzitster van Luc L. ondanks de grappige hints! - Voorstel OOR : folders voor rommelmarkt en fietstocht in EDUGO De Brug, wijndegustatie in de brug is niet gelukt, eventueel hier in de Toren een wijndegustatie organiseren. Wellicht komt er hier meer volk op af. Eventjes bekijken. - Uitnodigen van sprekers voor avond over opvoeding, problematiek Wie voorstellen heeft voor bepaalde namen, shoot. Wel opletten: een meer populaire spreker (bv. Rudy Vrancx, Peter Adriaenssen, ) moet vroeg vastgelegd worden. - Dit schooljaar ook De Nocturne dus: drukke agenda! - Geen uitnodiging gekregen om te komen klussen in augustus! Luc V. vond het niet kunnen nog mensen op te trommelen in de zomervakantie zelf, dat moet eigenlijk al gebeuren in juni. Volgend jaar: een vroegere oproep aan vrijwilligers - Volgende vergadering = 22 november 2011 in lokaal T106! PS: Christine Bonheure haalt woensdagmorgen 14/9 de resterende 8 T-shirts van de ouderraad af bij de directeur. Verslag: Nadine Deliaert

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze 1AT 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Schoolagenda 10.10u Speeltijd 3de lesuur Bezinning 4de lesuur Afspraken 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Zoekspel 7de lesuur Zoekspel 14.35u Speeltijd 8ste lesuur

Nadere informatie

Activiteitenplanning Juni 2016

Activiteitenplanning Juni 2016 Activiteitenplanning Juni 2016 Kleuterschool Woe 1 Tutti-frutti Do 2 NM: zwemmen Olifantjes- en 14.00 u.: Bijeenkomst oudercomité 16.30 u.: Afsluiter Vertelhuis (voor kinderen van 2,5 tot 8 jaar, met hun

Nadere informatie

SEPTEMBER 2016 Iedere dag een grondige was, zo zitten we fris in de klas

SEPTEMBER 2016 Iedere dag een grondige was, zo zitten we fris in de klas SEPTEMBER 2016 Iedere dag een grondige was, zo zitten we fris in de klas Do. 01/09 Vr. 02/09 Za. 03/09 - Begin schooljaar - Schoolfotograaf, vanaf 08.35 uur. - Peter-/meterschap voor het 3 e en het 5 e

Nadere informatie

Het einde van het schooljaar nadert zeer snel. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de organisatie van deze laatste periode.

Het einde van het schooljaar nadert zeer snel. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de organisatie van deze laatste periode. Organisatie einde schooljaar tweede leerjaar B Beste ouder(s) Het einde van het schooljaar nadert zeer snel. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de organisatie van deze laatste periode. We starten

Nadere informatie

Verslag vergadering Oudercomité 24 september 2013

Verslag vergadering Oudercomité 24 september 2013 Verslag vergadering Oudercomité 24 september 2013 Aanwezig: Luc Vanspauwen, Sandra Brands, Mia Olefs, Miriam Vandecaetsbeek, Didier Renwa, Guy Van Aken, Davina Hamal, Greet Knaepen, Jan Cuypers, Leen Neven,,

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING 28 APRIL 2015

VERSLAG VERGADERING 28 APRIL 2015 VERSLAG VERGADERING 28 APRIL 2015 Datum: 3 mei 2015 Aanwezigen: Danny Van Buggenhout Anne Verlinden Marie-Renée Strijckmans Hans De Hertogh Lucille De Roy- Yvette Vereeken Sabin Van Roy Veerle Beeckman

Nadere informatie

Dilbeek, 1 maart 2013. Schikkingen einde tweede trimester 2012-2013 Eerste graad

Dilbeek, 1 maart 2013. Schikkingen einde tweede trimester 2012-2013 Eerste graad Dilbeek, 1 maart 2013 Schikkingen einde tweede trimester 2012-2013 Eerste graad Geachte heer/mevrouw Beste leerling Graag willen we u informeren over de organisatie van de laatste weken van dit trimester.

Nadere informatie

Hervatting van de lessen. ORDE sportveld: 5VZ2. ORDE binnenspeelplaats: 1A2. ORDE buitenspeelplaats: 3OR(V) ORDE buitenspeelplaats: 3STW1

Hervatting van de lessen. ORDE sportveld: 5VZ2. ORDE binnenspeelplaats: 1A2. ORDE buitenspeelplaats: 3OR(V) ORDE buitenspeelplaats: 3STW1 Campus Lochristi Periode: van di. 01 2015 tot do. 30 jun 2016 Versie: do. 03 2015 15:40 Jaarkalender ouders 2015-2016 Di 01 Do 03 Vr 04 13:00 14:00 panoramische foto Hervatting van de lessen ORDE sportveld:

Nadere informatie

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm)

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm) NI E U W S B R I E F Een dankwoordje voor het grootoudersfeest! Een grote dankjewel aan iedereen die deze voormiddag mee helpen organiseren heeft. Het was een echt geslaagd grootoudersfeest, waar groot

Nadere informatie

Aanwezig: Iliana, Mevr.Bossu, Mevr.Glorieux, Fauve, Shana, Veronique, Jolien

Aanwezig: Iliana, Mevr.Bossu, Mevr.Glorieux, Fauve, Shana, Veronique, Jolien Naam vakwerkgroep: leerlingenraad 3 de graad Datum: 21/11/2013 Aanwezig: Iliana, Mevr.Bossu, Mevr.Glorieux, Fauve, Shana, Veronique, Jolien Verontschuldigd: 5OH (stage) Verslag opgemaakt door Mevr.Glorieux

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

Juni 2015 Derde graad

Juni 2015 Derde graad Juni 2015 Derde graad Verzorging Organisatiehulp Jeugd en gehandicaptenzorg Stellakrant LEERLINGENPARLEMENT In een laatste inspraakvergadering op dinsdag 2 juni evalueren we samen met de leerlingen de

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober.

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. ONZE AGENDA : 1 oktober Medisch onderzoek L3 (op school) NM: zwemmen (L2 en L3)

Nadere informatie

JAARPLANNING LEERLINGEN

JAARPLANNING LEERLINGEN JAARPLANNING 2009-2010 LEERLINGEN SEPTEMBER = geen pedagogische uitstappen Rapportperiode dagelijks werk 1 (DW1) van dinsdag 1 september t.e.m. donderdag 8 oktober. dinsdag 1 september : alle leerkrachten

Nadere informatie

Verslag OR 12/09/2016

Verslag OR 12/09/2016 Verslag OR 12/09/2016 Aanwezig: Els U Meester Pascal Els VL Els M Elke Jurgen - Ellen Kim Sylvia - Robin - Meester Bart - Juf Lara Verontschuldigd: Igor Verslag: Elke Agendapunten: 1) Goedkeuring vorig

Nadere informatie

Verslag ouderraad Nieuwen Bosch 14 september 2015

Verslag ouderraad Nieuwen Bosch 14 september 2015 Verslag ouderraad Nieuwen Bosch 14 september 2015 Aanwezig: Marc Pauwels (voorzitter), Riet Coppens, Bart Dejaegere (directie), Ann Bracquez (leerkracht), Barbara De Mild 1. INFOAVOND OUDERS 1 E JAARS

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015. 3de trimester + zomervakantie (definitieve versie)

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015. 3de trimester + zomervakantie (definitieve versie) ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015 3de trimester + zomervakantie (definitieve versie) Zaterdag 4 april 2015 Datum Tijdstip Doelgroep Activiteit Lokaal-locatie Zondag 5 april 2015 05.00 u. Betrokken

Nadere informatie

SCHOLENGROEP MIDDENSCHOOL SINT-REMBERT LICHTERVELDE

SCHOLENGROEP MIDDENSCHOOL SINT-REMBERT LICHTERVELDE SCHOLENGROEP MIDDENSCHOOL SINT-REMBERT LICHTERVELDE Lichtervelde, 16 augustus 2017 Geachte ouder(s) Beste leerling van het eerste jaar Nu de vakantie al ruim over de helft is, moeten we toch al even denken

Nadere informatie

Verslag ouderraadvergadering donderdag 8 mei

Verslag ouderraadvergadering donderdag 8 mei Verslag ouderraadvergadering donderdag 8 mei Aanwezig/ juf Leen, Peter, Debbie, Linda, Leentje, Kathleen,Kristien, Veerle, Dirk, Patrick meester Maarten, Kristel Afwezig en verontschuldigt/ Lode, Els,

Nadere informatie

JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN

JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN SEPTEMBER = geen pedagogische uitstappen Maandag 1 september : alle leerkrachten zijn op school. 08.20 u Hervatten lessen, klassikale opvang van de leerlingen, verwerken

Nadere informatie

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs datum: 23 februari 2010 Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs Verslag ouderbevraging Sint-Lievenscollege 1. Huiswerkbeleid in de lagere school (evolutie sinds vorige bevraging) / veiligheid

Nadere informatie

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB.

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De lln mogen pas om 8u15 de speelplaats betreden. Indien de lln vroeger

Nadere informatie

SEPTEMBER 2015 Iedere dag een grondige was, zo zitten we fris in de klas

SEPTEMBER 2015 Iedere dag een grondige was, zo zitten we fris in de klas SEPTEMBER 2015 Iedere dag een grondige was, zo zitten we fris in de klas Di. 01/09 Woe. 02/09 Do. 03/09 - Begin schooljaar - Schoolfotograaf vanaf 08.35 uur Vr. 04/09 Za. 05/09 Zo. 06/09 Ma. 07/09 Di.

Nadere informatie

VERSLAG. Vergadering van het oudercomité op 18-September 2014 om 20u

VERSLAG. Vergadering van het oudercomité op 18-September 2014 om 20u VERSLAG Vergadering van het oudercomité op 18-September 2014 om 20u Laatste verslag 1. brandpreventie : eerste brandoefening dit schooljaar al achter de rug, verliep vlot en binnen de tijd. Volgende brandoefening

Nadere informatie

Juni 2015 Tweede graad

Juni 2015 Tweede graad Juni 2015 Tweede graad Verzorging-voeding Sociale en technische wetenschappen Stellakrant LEERLINGENPARLEMENT In een laatste inspraakvergadering op dinsdag 2 juni evalueren we samen met de leerlingen de

Nadere informatie

OUDERRAAD 29/08/2013. Mededelingen School Guido licht een aantal nieuwe of gewijzigde zaken toe mbt het nieuwe schooljaar

OUDERRAAD 29/08/2013. Mededelingen School Guido licht een aantal nieuwe of gewijzigde zaken toe mbt het nieuwe schooljaar OUDERRAAD 29/08/2013 Voorzitter: Ann Verslaggever:Wim Aanwezig: Leerkracht: Guido en Leen Ann Van Trappen Wim Reynaert Veerle Vanden Eynde Hendrik Perreman Chris Dumont Sofie Titeca Start:20:00 Einde:21:30

Nadere informatie

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben je weer de jongste. Je moet alles nog ontdekken. Dat

Nadere informatie

Welkom p. 2. Voor leerlingen en ouders p. 3

Welkom p. 2. Voor leerlingen en ouders p. 3 Wat lees je hier? Welkom p. 2 Voor leerlingen en ouders p. 3 - Wat doe je de eerste schooldagen? p. 3 - Hoe ziet je dagindeling eruit vanaf 2 september? p. 3 - Je dagelijkse to do-lijstje p. 4 - Wat kun

Nadere informatie

JANUARI 2015. Een goede nachtrust zorgt voor meer energie overdag

JANUARI 2015. Een goede nachtrust zorgt voor meer energie overdag JANUARI 2015 Een goede nachtrust zorgt voor meer energie overdag Ma. 05/01 Di. 06/01 Woe. 07/01 Do. 08/01 Vr. 09/01 Za. 10/01-7 TBZO volgt een informatiesessie omtrent palliatieve zorg. Van 08.45 uur tot

Nadere informatie

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Addendum bij schoolreglement 1 september 2013 1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Op schooldagen is de school van 8.00 tot 17.00 uur of tot het einde van de avondstudie

Nadere informatie

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en de professionele cultuur. We geven in dit onderdeel

Nadere informatie

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster : juf Hilde Leerkrachten lager onderwijs

Nadere informatie

2. Stand van zaken puntjes vorige vergadering

2. Stand van zaken puntjes vorige vergadering VERSLAG OUDERCOMITE 25 oktober 2016 Aanwezig voor het Oudercomité: Sylvie, Ine V., Miranda, Eva, Liselotte, Jo, Kelly, Ann-Sofie Aanwezig voor de school: Juf Yvonne, Juf Stien, Dir. Veronique Verontschuldigd:

Nadere informatie

LEERLINGEN EN KWALITEITSZORG OP EDUGO

LEERLINGEN EN KWALITEITSZORG OP EDUGO ZOALS IN VELE SCHOLEN IS KWALITEITSZORG VOOR EDUGO DE BRUG DE LAATSTE JAREN EEN GROEIEND AANDACHTSPUNT. STIJN GETTEMANS IS HIER ALS LEERKRACHT, COÖRDINATOR EN LID VAN HET BELEIDSTEAM OP VERSCHILLENDE MANIEREN

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong Beste ouders, De zomervakantie loopt stilaan ten einde Wij hopen dan ook dat jullie genoten hebben van een deugddoende vakantie. KALENDER Opendeurdag 31.08.2013 van 13u30 15u30

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, Nog even hard studeren en dan

Beste ouders en kinderen, Nog even hard studeren en dan Beste ouders en kinderen, Nog even hard studeren en dan De maand juni is traditiegetrouw een drukke maand. Maatregelen in verband met het komende schooljaar moeten reeds genomen worden en natuurlijk hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie staan al voor de deur. Het was voor ons een leerrijk schooljaar: soms stressvol, soms moeilijk, maar met

Nadere informatie

December 2014 Tweede graad Verzorging-voeding Sociale en technische wetenschappen

December 2014 Tweede graad Verzorging-voeding Sociale en technische wetenschappen December 2014 Tweede graad Verzorging-voeding Sociale en technische wetenschappen Stellakrant LEERLINGENPARLEMENT We sluiten deze maand het eerste trimester af. Vanaf nu laten we de leerlingen zich concentreren

Nadere informatie

Ouderraad Spanjeschool

Ouderraad Spanjeschool Ouderraad Spanjeschool Voorzitter : Leen Lannoy Penningmeester : Sévrine Adams Ondervoorzitter : Dirk Leenknecht Schoolraad : Sévrine Adams, Dirk Leenknecht, Wim Vandeverre Secretaris : Tom Bruneel Directie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 28 september 2017

Nieuwsbrief 28 september 2017 Geen school Nieuwsbrief 28 september 2017 Vrijdag 29 september is er géén school wegens facultatieve verlofdag. Woensdag 11 oktober is er géén school wegens pedagogische studiedag voor de leerkrachten.

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be

deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be Schooljaar 2014-2015 nr. 7 1 juni 2015 Beste ouders en kinderen, deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be U bent tevreden over onze schoolwerking? U bent

Nadere informatie

Het is een drukke tijd, voor kinderen, leerkrachten en ouders. We wensen iedereen veel moed toe en delen extra schouderklopjes uit!

Het is een drukke tijd, voor kinderen, leerkrachten en ouders. We wensen iedereen veel moed toe en delen extra schouderklopjes uit! Nieuwsbrief 1 juni 2013 Schooljaar 2012-2013 Beste ouders en kinderen Beste ouders, Haast niet te geloven, het schooljaar zit er bijna op. Uw kinderen hebben een hele weg afgelegd, niet? Ziet u ze ook

Nadere informatie

Jaarthema De Lettertuin kleurt goud

Jaarthema De Lettertuin kleurt goud Jaarthema 2017-2018 De Lettertuin kleurt goud Beste ouders, Welkom in onze school! Onze school bestaat dit schooljaar 50-jaar en dit vieren we een heel jaar lang. Verdere info volgt nog! Begin-en einduren

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

Maandbrief mei 2016. schooljaar 2015-2016. De vakantiedagen voor onze school in mei. t Was een intense maand april in SJR

Maandbrief mei 2016. schooljaar 2015-2016. De vakantiedagen voor onze school in mei. t Was een intense maand april in SJR Maandbrief mei 2016 schooljaar 2015-2016 Vanaf dit schooljaar ontvangt u onze maandbrieven per mail. U vindt ze ook terug op www.sjr.be De vakantiedagen voor onze school in mei Woensdag 4 mei, donderdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni. Sint-Gregoriuscollege Gentbrugge Alfons Biebuycklaan 24 9050 Gentbrugge 09 230 82 40 directie@sint-gregoriuscollege.

Nieuwsbrief juni. Sint-Gregoriuscollege Gentbrugge Alfons Biebuycklaan 24 9050 Gentbrugge 09 230 82 40 directie@sint-gregoriuscollege. Sint-Gregoriuscollege Gentbrugge Alfons Biebuycklaan 24 9050 Gentbrugge 09 230 82 40 directie@sint-gregoriuscollege.be Nieuwsbrief juni In de klas van de anderstalige nieuwkomers leerden ze over hun droomhuis.

Nadere informatie

30 mei Organisatie einde schooljaar 4e jaar ASO. Beste ouder(s) Beste leerling

30 mei Organisatie einde schooljaar 4e jaar ASO. Beste ouder(s) Beste leerling 30 mei 2017 Organisatie einde schooljaar 4e jaar ASO Beste ouder(s) Beste leerling Het einde van het schooljaar nadert zeer snel. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de organisatie van deze laatste

Nadere informatie

Speel je met ons mee?

Speel je met ons mee? Nieuwsbrief start schooljaar 2017-2018 Speel je met ons mee? Leren door te spelen, spelen met elkaar, spelen en zo leren, leren van elkaar! Jos en Fientje, de figuurtjes van ons vorig jaarthema, zijn als

Nadere informatie

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO. 9 september 2014

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO. 9 september 2014 Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene

Nadere informatie

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt. Info nr.4 juni 2015 Ettelgem Beste ouders, grootouders, We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders

Tevredenheidsonderzoek ouders K1 K2 K3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 TOT Aantal leerlingen Aantal vertegenwoordigde leerlingen Percentage ingevuld 18 15 18 20 14 21 15 17 19 157 15 14 12 19 13 21 13 16 15 138 83 93 67 95 93 100 87 94 79 88 We

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

Sint-Romboutscollege Mechelen

Sint-Romboutscollege Mechelen Sint-Romboutscollege Mechelen Nieuwsbrief 3, Oktober Beste ouders, beste leerlingen VOORWOORD Voorwoord Geen leerlingen op de speelplaats en toch veel beweging. Verhalen over strafstudies, over kinderstreken

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015 ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015 2de trimester (definitieve versie) 3de trimester (voorlopige versie) Maandag 22 december 2014 Dinsdag 23 december 2014 Woensdag 24 december 2014 Donderdag 25 december

Nadere informatie

Ouderavond 2de jaar 7 oktober 2014

Ouderavond 2de jaar 7 oktober 2014 Ouderavond 2 de jaar 7 oktober 2014 Beste ouders, Sinds de start van het schooljaar op 1 september jl. is er reeds een schoolmaand achter de rug.. Hopelijk voelt uw zoon/dochter zich intussen al helemaal

Nadere informatie

Verslag vergadering Ouderraad Krinkelrups: 20/11/2012 om 20u

Verslag vergadering Ouderraad Krinkelrups: 20/11/2012 om 20u Verslag vergadering Ouderraad Krinkelrups: 20/11/2012 om 20u DE OUDERRAAD VAN DE Aanwezig: Kristin Van Molle, Anne Van Nieuwenhoven, Claudia Van Der Linden, Peter Severins, Ann Van Campfort, Griet Defloor,

Nadere informatie

Praktische informatie m.b.t. het schooljaar 2015-2016

Praktische informatie m.b.t. het schooljaar 2015-2016 Praktische informatie m.b.t. het schooljaar 2015-2016 1 Vakantiewerken Toetsen op vakantiewerken worden door ex-vijfdejaars (schooljaar 2014-15) afgelegd op maandag 1 september van 8.25 tot 10.05 uur in

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD De tijd vliegt voorbij en zo zwaait onze schoolpoort na 2 maanden vakantie weer open. Wij hopen dat u, samen met uw gezin, heeft genoten van een fantastische en ontspannende

Nadere informatie

Uit zijn droom geboren

Uit zijn droom geboren Uit zijn droom geboren SCHOOLKALENDER 2014-2015 DON BOSCO INSTITUUT TSO BSO School voor Wetenschap en Technologie STATIONSSTRAAT 89 3150 HAACHT TEL. 016 61 79 70 FAX 016 60 76 85 e-mail: tsobso@dbhaacht.be

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE

PRAKTISCHE INFORMATIE 1 vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN PRAKTISCHE INFORMATIE 1. Laattijdig begin of vroegtijdig einde van de school

Nadere informatie

Ouderavond 1ste Graad. 9 september 2014

Ouderavond 1ste Graad. 9 september 2014 Ouderavond 1ste Graad 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene uitleg Rondleiding

Nadere informatie

Verslag ouderraad Scheppers 22/09/2015

Verslag ouderraad Scheppers 22/09/2015 1 Verslag ouderraad Scheppers 22/09/2015 Aanwezig: Sabine Van Doorslaer, Frank Anthonissen, Jo Baeyens, Myriam Broeders, Veerle Lauwers, Danny Nauwelaerts, Saskia Westbrook, Véronique Claus, Wim Frateur,

Nadere informatie

juni 2013 Beste ouders,

juni 2013 Beste ouders, Klokzeel 11 juni 2013 Beste ouders, Wat is het nu plots snel gegaan Nog maar een goeie veertien dagen scheiden ons van de grote vakantie. We kijken nog snel, snel even naar deze laatste dagen en lichten

Nadere informatie

FEBRUARI 2016. FEBRUARI 2016 ma 1 feb Instapmoment Nieuwe kleuters voor groep 1 Di 2 feb 9u 10.30u namiddagspeeltijd. 1.

FEBRUARI 2016. FEBRUARI 2016 ma 1 feb Instapmoment Nieuwe kleuters voor groep 1 Di 2 feb 9u 10.30u namiddagspeeltijd. 1. 1. Maandplanning FEBRUARI 2016 FEBRUARI 2016 ma 1 feb Instapmoment Nieuwe kleuters voor groep 1 Di 2 feb 9u 10.30u speeltijd Voorstelling Door dik en dun Voorstelling Door dik en dun redactieraad Bernarduske

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen,

Beste ouders en kinderen, Beste ouders en kinderen, Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Wij heten alle kinderen en ouders van harte welkom. Wij zijn blij dat u voor VBS St-Lambertus Nossegem hebt gekozen. Ook dit schooljaar

Nadere informatie

Brochure infoavond

Brochure infoavond VRIJ ONDERWIJS DUFFEL Vestigingen van De Basis Lager Onderwijs Stationsstraat 4 2570 Duffel 015/ 30 38 38 Brochure infoavond 2016-2017 6 de leerjaar 6A Juf Yoni Hermans yonihermans@debasisduffel.be 6B

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE

PRAKTISCHE INFORMATIE 1 1 Schoolagenda en notitieschriften vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN PRAKTISCHE INFORMATIE Wij gebruiken voor

Nadere informatie

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik infoavond Jaarplanning 2017-2018:(= onder voorbehoud) Er werd een voorlopige planning gemaakt van alle activiteiten die in de loop van het schooljaar plaatsvinden. Je kan deze planning raadplegen op de

Nadere informatie

Hang mij op het prikbord

Hang mij op het prikbord Hang mij op het prikbord Maandag 1 september 2O14: Dinsdag 2 september 2014: Woensdag 3 september 2014: inzetten. Donderdag 4 september 2014: Vrijdag 5 september 2014: Maandag 8 september 2014: Dinsdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor ouders en kinderen

Nieuwsbrief voor ouders en kinderen Nieuwsbrief voor ouders en kinderen 7/2016-2017 Gelukkig 2017! In dit nummer: Gelukkig 2017 1 Welkom 1 Gedichtendag 1 Zammelse Toneelvrienden 1 Personeelsnieuws 2 Nieuws vanuit de OR 2 Als het kriebelt

Nadere informatie

Verslag vergadering OR 3 februari 2015

Verslag vergadering OR 3 februari 2015 Aanwezig : Annelies K, Irmine V, Annick V, Hannelore S, Bob L,Valery L, Saar M, Karen W, Ann P, Leen DR, Kurt B, Isabel VD Leerkrachten : Evi, Lien D Directie : Didier, Suzy Verontschuldigd: Katrien Billiet,

Nadere informatie

Sakirovski Mensur A Jacob Tom X Dilen Mathias Van de Merlen X Hilde Feusels Dieter X De Cock Maarten X Vercauteren Wim V

Sakirovski Mensur A Jacob Tom X Dilen Mathias Van de Merlen X Hilde Feusels Dieter X De Cock Maarten X Vercauteren Wim V Vrije Technische Scholen Buitengewoon Secundair Onderwijs Vakkundig Toekomstgericht Sociaal Leerlingenraad 14.10.2011 Sakirovski Mensur A Jacob Tom X Dilen Mathias Van de Merlen X Hilde Feusels Dieter

Nadere informatie

WELKOM op onze school.

WELKOM op onze school. 16 de jaargang nr. 1 maandag, 5 september 2016 Groot worden verstandig(er) worden kennis opdoen ervaring verwerven dit alles gaat niet vanzelf. daarom WELKOM op onze school. We gaan er samen tegenaan!

Nadere informatie

VERSLAG OUDERRAAD 16/10/ Nakijken ouderraad ledenlijst 2. Goedkeuring verslag vergadering 16/09/2013

VERSLAG OUDERRAAD 16/10/ Nakijken ouderraad ledenlijst 2. Goedkeuring verslag vergadering 16/09/2013 16/10/2013 Aanwezig Verontsch. Aanwezig Verontsch. Aanwezig Verontsch. x Greet X Pieter X gie X Griet V X X X X X x Sofie L X nick verslag Isabelle X Srivaidehirui Bart X X X Chris X X Tineke X Els DT

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

Verslag vergadering

Verslag vergadering Verslag vergadering 13-09-2011 LOCATIE: refter 't Haegje TIJDSTIP: 20h15 AANWEZIGEN: Sven De Mey (voorzitter; SDM), Peter De Cat (secretaris; PDC), Ellen Camerlinck (penningmeester; EC), Daniël De Jaeger

Nadere informatie

Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt.

Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt. Infobrief voor de ouders van de 4 de klas Beste mama en papa, Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt. Schooluren De schoolpoort gaat

Nadere informatie

Sint-Aloysius Basis Weggevoerdenstraat Ninove +32 (0) Ninove, 28 oktober 2016.

Sint-Aloysius Basis Weggevoerdenstraat Ninove +32 (0) Ninove, 28 oktober 2016. Ninove, 28 oktober 2016 Einde zomertijd Oranje en rood, warme kleuren paddenstoelen en heerlijke geuren wandelingen door het bos kastanjes rapen in het mos donker, later licht een herfstzonnetje op je

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. Schooljaar de trimester (definitieve versie) 3 de trimester (voorlopige versie)

ACTIVITEITENKALENDER. Schooljaar de trimester (definitieve versie) 3 de trimester (voorlopige versie) ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2015-2016 2 de trimester (definitieve versie) 3 de trimester (voorlopige versie) maandag 4 januari 2016 (bijna) alle klassen In de loop van deze week schaatsen tijdens

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 6 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014 Afscheid juf

Nadere informatie

WELKOM OP HET GIB. Gemeentelijk Instituut Brasschaat. JAAR : JAAR : u 9.00u 8.10u 9.00u u 9.50u 9.00u 9.

WELKOM OP HET GIB. Gemeentelijk Instituut Brasschaat. JAAR : JAAR : u 9.00u 8.10u 9.00u u 9.50u 9.00u 9. WELKOM OP HET GIB Gemeentelijk Instituut Brasschaat JAAR : 1 5 6 JAAR : 2 3 4 1 8.10u 9.00u 8.10u 9.00u 2 9.00u 9.50u 9.00u 9.50u SPEELTIJD SPEELTIJD 3 10.00u 10.50u 10.00u 10.50u 4 10.50u 11.40u 10.50u

Nadere informatie

O L V E Familia Ir. Haesaertslaan 4 Tel: 03/ Pieter van Maldereplein Edegem Edegem. Prikbord eind juni 2016

O L V E Familia Ir. Haesaertslaan 4 Tel: 03/ Pieter van Maldereplein Edegem Edegem. Prikbord eind juni 2016 O L V E Familia Ir. Haesaertslaan 4 Tel: 03/449 85 59 Pieter van Maldereplein 8 2650 Edegem www.olfa.be 2650 Edegem Prikbord eind juni 2016 Twee maanden Net geen negen weken 62 dagen, 1488 uren, 89 280

Nadere informatie

SEPTEMBER Do. 01. Vr. 23. Za. 03 Zo. 04

SEPTEMBER Do. 01. Vr. 23. Za. 03 Zo. 04 SEPTEMBER 2016 Do. 01 Vr. 02 Za. 03 Zo. 04 vm Onthaal Onthaaldagen 1 ste jaren nm Busevacuatie-oefening (behalve 1 ste jaar) Schoolfotograaf Onthaaldagen 1 ste jaren - Startviering 15.35u Happy hour Ma.

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2013

Nieuwsbrief juni 2013 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief juni 2013 INHOUD GEEN Zwemmen P 1 Inleveren boeken bib P 2 Fietsexamen P 2 Oudercomité

Nadere informatie

10.10u Speeltijd. 5de lesuur 12.05u Middagpauze. 14.35u Speeltijd

10.10u Speeltijd. 5de lesuur 12.05u Middagpauze. 14.35u Speeltijd 1P 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Zoekspel 10.10u Speeltijd 3de lesuur Zoekspel 4de lesuur Zoekspel 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Bezinning kapel 7de lesuur Bundel / schoolagenda 14.35u Speeltijd

Nadere informatie

een team met zorg voor een buitengewoon kind

een team met zorg voor een buitengewoon kind 1 K O R E N B L O E M INSTITUUT VOOR INDIVIDUEEL ONDERRICHT Korenbloemstraat 17, 9000 Gent Tel.: 09/269 92 70 fax: 09/269 92 79 een team met zorg voor een buitengewoon kind Elinda, Murat en Collin. Elinda

Nadere informatie

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving!

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving! GIB INFOBROCHURE Een echt sportieve school in een groene omgeving! Zondag 10 mei 2015 van 14u tot 17u GIB OPENDEUR Rondleidingen in onze dynamische school Leerlingen in actie en doe-activiteiten Kinderopvang

Nadere informatie

Andere tijden op Villa Vlinderhof

Andere tijden op Villa Vlinderhof Andere tijden op Villa Vlinderhof Werkgroep Andere tijden Odette Schrauwers (ouder) Ruud van Hamont (ouder, MR) Marjo Lagarde (leerkracht) Tamara van Meerkerk (leerkracht, MR) Mariëlle Vercammen (directrice,

Nadere informatie

Groene brief 1: september 2017 Pagina 1

Groene brief 1: september 2017 Pagina 1 VZW OZCS Zuid-Antwerpen Gesubsidieerde vrije basisschool Sint Montfort Hoge Akker 16 2550 Kontich Tel.: 03/457.10.15 e-mail: directie@sint montfort.be Kontich, 1 september 2017. Beste ouders, Een nieuw

Nadere informatie

5 woe GEEN SCHOOL wegens lokale vrije dag. 11 di ICT lessen voor 2de en 3de graad. 13 do grootoudersfeest. 16 zon 11 uur aperitiefoptreden

5 woe GEEN SCHOOL wegens lokale vrije dag. 11 di ICT lessen voor 2de en 3de graad. 13 do grootoudersfeest. 16 zon 11 uur aperitiefoptreden Nieuwsbrief 30 september 2016 Beste ouders, We zijn al een maand verder. Ziehier de info voor de maand oktober. Kalender oktober 4 di Mondiale dag voor L4 5 woe GEEN SCHOOL wegens lokale vrije dag 7 vrij

Nadere informatie

SINT-PIETERSINSTITUUT

SINT-PIETERSINSTITUUT vzw Katholiek Onderwijs Regio Turnhout SINT-PIETERSINSTITUUT Jubileumlaan 1-2300 TURNHOUT tel. 014 63 99 11 - fax 014 63 99 12 info@sint-pietersinstituut.be - www.sint-pietersinstituut.be Turnhout, 23

Nadere informatie

De naam van onze school is Rozenberg S.O. Officieel zijn het vier scholen, elk met zijn eigen schoolnummer:

De naam van onze school is Rozenberg S.O. Officieel zijn het vier scholen, elk met zijn eigen schoolnummer: Deel III Informatie Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het

Nadere informatie

1. Schooluren - Kleuterafdeling: van uur tot uur van uur tot uur

1. Schooluren - Kleuterafdeling: van uur tot uur van uur tot uur Mariakerke, 1 september 2017 Beste ouder De grote vakantie ligt al weer achter ons en vol goede moed stappen we het nieuwe schooljaar in! Het uitgelezen moment om al enkele belangrijke punten op te sommen.

Nadere informatie

KALENDER + INFO VIJFDE JAAR DON BOSCO HAACHT ASO

KALENDER + INFO VIJFDE JAAR DON BOSCO HAACHT ASO KALENDER + INFO VIJFDE JAAR DON BOSCO HAACHT ASO SCHOOLJAAR 2015-2016 Lijst afkortingen: DBH DW Exc. MS NM PAG SVS VM VT Don Bosco Haacht Dagelijks werk Excursie Middenschool Namiddag Pastorale animatiegroep

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 BS. DE PIJL Creatieve Basisschool in de CAMPUS ATHENEUM ANTWERPEN Pijlstraat 2 2060 Antwerpen TEL: 03/232 71 50 FAX: 03/232 52 98 DE.PIJL@ANTWERPEN.BE www.depijl.be

Nadere informatie

VERSLAG PERSONEELSVERGADERING Lager Lochristi 05 november 2013

VERSLAG PERSONEELSVERGADERING Lager Lochristi 05 november 2013 Gemeentelijke Basisschool LOCHRISTI BEERVELDE Lager Kleuter Lager + Kleuter Schoolstraat 18 Koning Boudewijnlaan 8 - Kloosterstraat 4 9080 LOCHRISTI 9080 LOCHRISTI 9080 BEERVELDE tel. (09)355 56 95 - e-mail:

Nadere informatie