OP STEE VOORJAAR Dorp met pit. Pag 4. Planmatig Onderhoud Pag 6 & 7. Even voorstellen... Pag 10. Over zorg en wonen. Pag 12.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OP STEE VOORJAAR 2014. Dorp met pit. Pag 4. Planmatig Onderhoud 2014. Pag 6 & 7. Even voorstellen... Pag 10. Over zorg en wonen. Pag 12."

Transcriptie

1 OP STEE Dorp met pit Pag 4 Planmatig Onderhoud 2014 Pag 6 & 7 Even voorstellen... Pag 10 Over zorg en wonen Pag 12 Wierden en Borgen Woningstichting Woonlasten Pag 15 VOORJAAR 2014 voorjaar 2014 OP STEE 1

2 WIERDEN EN BORGEN GRONINGEN... VOLOP IN BEWEGING!! Nuchtere noordelingen staan stevig in hun schoenen, blijven met beide benen op de grond staan, krijgen van de grond wat ze willen en zitten niet zo snel aan de grond. Grond wordt gekenmerkt als een zekerheid met een vaste waarde waarop je kunt bouwen. Totdat deze grond gaat bewegen en we na een tijdje beseffen wat dat met ons doet en we het gevoel krijgen dat wat eens zo zeker en vertrouwd is nu opeens een bedreiging wordt. Vraagtekens over veiligheid, schade en waardedaling. Zou je weg willen uit het gebied? Waarheen? Kún je wel weg? Dit kun je helaas niet omschrijven als storm in een glas water en een geruststelling van mijn kant is helaas ook niet aan de orde. Maar wat mag je dan wel van mij verwachten? Je kunt als verhuurder in zo n situatie niet achterover leunen. Wonen zonder zorgen is onze slogan. Maak dat nu maar eens waar! Na de beving in augustus 2012 hebben we een schadeclaim bij de NAM neergelegd in verband met de waardedaling van de woningen. We hebben u in Op Stee gevraagd de schade aan uw woning te melden. Inmiddels staat de teller op 600 schademeldingen. Heeft u schade, laat ons dat zo spoedig mogelijk weten. Als u zich in de woning of daarbuiten niet veilig voelt, willen we dat graag weten. Samen met u zoeken we naar oplossingen. Daar zijn we voor. Samen met de NAM, aannemers, architecten en constructeurs gaan we onderzoeken of we de woningen ook aardbevingsbestendig kunnen maken en waarmee we met nieuwbouw rekening moeten houden. We hebben met ons allen de aardbevingen stevig op de Rijksagenda gezet. Met als resultaat 1,2 miljard euro. Een groep wijze dames en heren (de dialoogtafel) is met elkaar in gesprek over de verdeling van deze gelden. De sociale verhuurders in dit gebeid zijn aan de tafel vertegenwoordigd en zullen de belangen van u als huurder behartigen. Naast het geld voor schade en aardbevingsbestendig bouwen willen we ook een beroep doen op het budget voor het verduurzamen van woningen en het budget voor leefbaarheid. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. U kunt één en ander nalezen op www. namplatform.nl; klik op ik en NAM en daarna in het groene vlak op regionale betrokkenheid. Graag horen we van u of u ideeën heeft rondom het aardbevingsverhaal. In het kort: meld onveilig gevoel en schade en kom met goede ideeën. Rinze Kramer, directeur bestuurder VAN DE REDACTIE Hij ligt weer voor u, ons bewonersblad Op Stee. Een lentefris nummer vol met nieuws en wetenswaardigheden van de Huurdersorganisaties en de Woningstichting. OP STEE voorjaar 2014 In dit blad willen wij u als huurder niet alleen informeren over alles wat betrekking heeft op de relatie tussen u en Woningstichting Wierden en Borgen, maar ook over zaken die belangrijk kunnen zijn in het dagelijkse leven van iedereen. In deze Lente -editie vindt u onder andere het jaarlijks terugkerend overzicht planmatig onderhoud en een ingezonden brief. Van de Huurdersorganisaties: verbouwingsperikelen, een nieuwe lente een nieuwe look en de wist-jedatrubriek van Jeanne. Al met al weer een Op Stee waar we trots op zijn. Reden genoeg om er eens goed voor te gaan zitten. Veel leesplezier. Reacties op: Voor vragen of suggesties over het bewonersblad kunt u naar de redactie mailen of schrijven naar: Redactie Op Stee, Postbus 103, 9780 AC. 2

3 WIERDEN EN BORGEN BESTAAT 100 JAAR Wie jarig is trakteert! Doe mee! Woningstichting Wierden en Borgen bestaat dit voorjaar precies 100 jaar. Dat willen we samen met u vieren. Niet met een groot feest of dure cadeaus, maar door u uit te dagen om met goede en uitvoerbare ideeën en plannen te komen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, veiligheid, sociale samenhang en vitaliteit in uw straat, buurt of dorp. Dat kan bijvoorbeeld een opschoondag zijn die wordt afgesloten met een buurtbarbecue, de realisatie van speeltoestellen of een leuk project op het gebied van energiebesparing. Voor de beste ideeën is een budget beschikbaar zodat ze ook echt kunnen worden uitgevoerd. Daarbij is het uitgangspunt dat bewoners zelf een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering van het idee/plan. Kijk voor meer informatie over de spelregels en het aanmeldingsformulier op nl onder het kopje publicaties. De inzendtermijn sluit op 1 juni Doe mee! Daarnaast hebben we zelf ook nog wat ideeën waarmee Wierden en Borgen een actieve bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid is ons werkgebied. Daarover in de loop van het jaar meer. WIERDEN EN BORGEN WERKT AAN KWALITEIT Wierden en Borgen vindt het belangrijk dat huurders en woningzoekenden tevreden zijn over onze dienstverlening. Wierden en Borgen wil graag in beeld hebben waar we staan en wat we kunnen verbeteren. Daarom hebben we KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) gevraagd hiernaar onderzoek te doen. Met dit onderzoek wordt gemeten hoe tevreden u bent over zaken waarmee u als huurder of woningzoekende te maken kunt krijgen. Zo willen we graag weten of u snel en goed geholpen wordt aan de telefoon, maar bijvoorbeeld ook of u voldoende informatie van ons ontvangt als u wilt verhuizen of een andere woning zoekt. Namens Wierden en Borgen verstuurt KWH vragenlijsten naar huurders en woningzoekenden. Niet alle huurders en woningzoekenden ontvangen een vragenlijst. Het onderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd. Uw mening telt! Het onderzoek start in april In deze periode kunt u dus een vragenlijst ontvangen! Hoe meer klanten de vragenlijst invullen en terugsturen, hoe betrouwbaarder de resultaten van het onderzoek zijn. Ontvangt u een vragenlijst? Dan vragen wij u vriendelijk om deze in te vullen en (kosteloos) terug te sturen. In september verwachten wij de eerste resultaten van het onder zoek. Via Op Stee en onze website brengen wij u hiervan op de hoogte. Op huren.nl vindt u meer informatie over de metingen van KWH. voorjaar 2014 OP STEE 3

4 WIERDEN EN BORGEN OVER DEEL & ULRUM: DORP MET PIT! OP STEE voorjaar 2014 Misschien heeft u er al iets van gezien of gelezen? is een dorp in de gemeente De Marne waar de energie en creativiteit volop vloeit en borrelt. De komende twee jaar gaan de bewoners zelf aan de slag om van een toekomstbestendig dorp te maken. Ze worden daarin gesteund door onder andere de provincie, de gemeente en Wierden en Borgen. Toekomstbestendig Een toekombestendig dorp is een dorp dat nu en straks is afgestemd op de behoeften van de bewoners. De komende twee jaar kijken bewoners samen met de verschillende partijen naar de mogelijkheden die dit voor De Marne biedt. Nu eens niet door buitenaf naar de leefomgeving te kijken, maar van binnenuit; door samen aan het dorp te werken. Hoe is Wierden en Borgen betrokken bij DEEL&? Wierden en Borgen is een van de partners die mee-ontwikkelt en -werkt aan het project DEEL&. Als woningcorporatie omarmen we het initiatief graag, omdat het helpt om antwoorden te vinden op vragen over wonen en krimp. Hoe we kunnen zorgen voor voldoende goede huisvesting bijvoorbeeld. We weten dat onze provincie vergrijst en dat het steeds lastiger wordt om zorg te krijgen in een verzorgingsof verpleegtehuis. Wat betekent dat precies voor de zorgvraag van de toekomst? Hoe kunnen we langer in onze woningen blijven wonen? Wat moeten we daarvoor doen? Dit hangt niet alleen af van de woning. Het is bijvoorbeeld ook belangrijk dat iemand zijn boodschappen in huis krijgt en dat er voldoende goede zorg geleverd kan worden als iemand dat nodig heeft. Dat zijn een paar vragen die in dit project kunnen worden beantwoord. Wat gaat Wierden en Borgen doen in? Samen met bewoners, ondernemers, de gemeente, de provincie, zorgpartijen en vele anderen werkt Wierden en Borgen aan de mogelijkheden om van een dorp te maken waar mensen lang kunnen blijven wonen. DEEL& is voor Wierden en Borgen een unieke mogelijkheid om met andere lokale partijen een antwoord te vinden op hoe we met onze woningen moeten omgaan in een krimpgebied. Sommige vraagstukken zijn zo complex, dat het onmogelijk lukt om de oplossing alleen te vinden. Wierden en Borgen investeert ook concreet door in de komende twee jaar 38 eengezinswoningen in op te plussen naar woningen waarin ook senioren kunnen wonen. Zo kunnen we uitvinden welke methode het beste werkt. Wat is het idee achter deze steun? In haar nieuwe beleidsplan heeft Wierden en Borgen vitale dorpen en wijken als speerpunt opgenomen. Vitale dorpen en wijken zijn belangrijk, omdat we aandacht willen geven aan het verbeteren of op peil houden van de woning en de woonomgeving. Pas dan is het goed en comfortabel wonen. Natuurlijk ook omdat we over tien en twintig jaar nog steeds woningen willen hebben die aansluiten bij de vraag van woningzoekenden. Met Groningen als krimpregio is dat een extra uitdaging. De kennis die we als partner in het project DEEL& opdoen, kunnen we ook in andere gemeenten en dorpen gebruiken. Meer weten? Het project DEEL& is een samenwerkingsverband van verschillende partijen. De inwoners van hebben de belangrijkste rol en worden ondersteund door Petra de Braal van Kasus.nu. Meer informatie over de inwoners en het project vindt u op: en via: 4

5 INGEZONDEN BRIEF ONS HUIS WORDT MISSCHIEN VAN DE NAM Ik werd wakker van een krakend geluid. Een geluid dat ik niet kende van mijn huis. Elk huis heeft geluiden, waar je aan went, maar dit geluid was nieuw. Dat is nu enige jaren geleden en het krakende geluid is daarna bij het huis gaan horen. Het is het kraken van de houten balken als er weer eens een aardbeving is, maar het wordt al erger. Het is een oud huis, bijna honderd jaar oud. Het huis heeft dus een hele geschiedenis. De eerste bewoners zijn natuurlijk allang overleden, maar hun kinderen leven nog. Dat zijn ook al oude mensen. Zij vertelden ons dat hun vader en moeder onderduikers in huis hadden. Die zaten achter een kartonnen wand op zolder. Die wand staat er nu niet meer en allen hebben de oorlog overleefd. Er is zelfs geen Duitser aan huis geweest. Wel is tijdens de bevrijding nog geschoten. De Canadezen vuurden op Duitsers die zich verschansten in de schuur bij de buren. In de voorgevel tref je nog kogelgaten aan. Kort na de oorlog kwam hier een politieagent met zijn vrouw wonen. Van die mensen hebben wij in 1976 het huis gekocht. Zij vertrokken toen naar een bejaardentehuis, hij was nog maar 64. Nu moeten we door tot 67 jaar. Dat waren lieve mensen, ze zijn inmiddels overleden. Zij hebben het huis nog grondig verbouwd en de serre achter het huis geplaatst. Ze waren heel blij toen wij het kochten, omdat er dan weer een gezin met kinderen in kwam. Het huis had kinderen nodig, vonden ze. Lief hè. Lief en leed Wij wonen hier nu eeh 38 jaar, wat een tijd hè, en in die tijd is er natuurlijk ook heel veel gebeurd. In 1979 waren we volledig ingesneeuwd. Nou dat zullen we nooit vergeten. Drie dagen waren we van de buitenwereld afgesloten, maar we hadden Radio Noord. Geweldig! De sneeuw lag tot aan de dakgoot. Het huis kraakte op zijn fundamenten met die noordoosterstorm erbij. Onze kinderen zijn hier ook allemaal geboren en onze kleinkinderen komen hier graag spelen in de tuin. Onze jongste dochter is hier na een ziekbed van zeven maanden als gevolg van leukemie komen te overlijden. Dat was wel heel emotioneel, maar we zijn nog altijd blij dat ze thuis was. Ja, dit is toch je thuis en nou moeten we misschien wel verhuizen omdat er almeer schade aan het huis ontstaat. We hadden hier graag met zijn tweeën oud willen worden of het huis aan één van de kinderen willen overdoen. Want dat verdient dit huis: nog veel levens. Het heeft al zoveel overwonnen. Maar het is nu niets meer waard, niemand wil het kopen, dus we kunnen ook nergens meer heen. Waarschijnlijk gaat de NAM het kopen en dan moeten we maar zien. Maar dat is niet wat we wilden. Daarmee gaan mijn herinneringen van lief en leed verloren. Hier had mijn jongste dochter haar eigen plekje en natuurlijk de twee oudsten. En hier genieten mijn kleinkinderen van opa en oma maar ook van het oude huis. We heten ook niet voor niets opa en oma Uitzicht; ja, want zo heet ons huis. Wijds Uitzicht, prachtig hè Dat krijgen we nooit weer. Laten we hopen dat het niet zover komt, dat de NAM het huis gaat kopen. Want die begrijpen de emotie niet die past bij elk huis. Immers, elk huis heeft een verhaal dat vertelt moet worden. In elk huis wordt lief en leed gedeeld. Dat kunnen ze toch niet voor je uitrekenen. Ik word er zo verdrietig en boos van, omdat het niet zover had hoeven komen. Naam bij de redactie bekend. voorjaar 2014 OP STEE 5

6 WIERDEN EN BORGEN PLANMATIG ONDERHOUD 2014 Algemeen Het huis waarin u woont, moet goed onderhouden worden. Het beleid van Wierden en Borgen is er dan ook op gericht om het woningbezit in zo goed mogelijke staat te houden. Om de veiligheid en de kwaliteit van onze woningen te waarborgen, wordt er eens per zes jaar planmatig onderhoud uitgevoerd. De woningen die dit jaar in het kader van het planmatig onderhoud worden aangepakt, zijn vorig jaar geïnspecteerd door onze eigen opzichters. Bij planmatig onderhoud gaat het om zaken als het schilderwerk aan de buitenzijde, kozijnreparaties, het reinigen van kunststofkozijnen en het vervangen van daken en dakgoten. Maar ook het herstellen van voeg- en metselwerk, het vernieuwen van keukenblokken en het onderhouden van gemeenschappelijke tegelpaden valt hieronder. Ons woningbezit omvat ruim woningen. Met een onderhoudscyclus van 6 jaar betekent dit dat we ieder jaar circa 800 woningen onder handen nemen. Op de pagina hiernaast vermelden we de adressen waar we dit jaar onderhoud uitvoeren. Communicatie naar onze huurders Voordat we met de werkzaamheden beginnen, sturen we u een informatiebrief. In deze brief worden de werkzaamheden vermeld en in veel gevallen het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren. Ook de periode van uitvoering wordt globaal aangegeven. Minimaal een week voor de start van de werkzaamheden wordt de bewoner door de aannemer geïnformeerd over de aanvang van het werk. In de meeste gevallen is het buitenschilderwerk een van de uit te voeren werkzaamheden. Het is gebruikelijk dat de bewoner uit een aantal kleuren kan kiezen voor de openslaande ramen en deuren. Bij aanvang van het werk kunt u de schilder hiernaar vragen. Voor bewoners van woongebouwen en/ of appartementen is deze keuze er niet, omdat we de eenheid en rust en de uitstraling van onze gebouwen graag willen behouden. DUBBELGLAS AANBRENGEN? Dubbel glas verhoogt de isolatie, het wooncomfort en de inbraakwerendheid. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om enkel glas te laten vervangen door isolerende beglazing. Als er dit jaar planmatig onderhoud aan uw woning wordt gepleegd, kunt u ons verzoeken een aanbieding te doen om het enkel glas te vervangen. OP STEE voorjaar 2014 OVERZICHT PLANMATIG ONDERHOUD 2014 Stationsweg 5 Witsenborgstraat 6,8,10,12,14,16 // 18,20,22,24,26,28 Marijkelaan 84,86//88,90//92,94 Witsenborgstraat 5,7,9,11,13,15 // 17,19,21,23,25,27 // Marijkelaan 53,55 // 57,59,61,63 29,31,33,35,37,39 Irenelaan 2,4 De Blink 2,4,6,8,10 // 12,14,16,18 // 20,22,24,26,28,30 Irenelaan 10,12,14 Kuipersrijge 1,3,5,7,9 // 11,13,15,17,19 Lewestraat 2,4 Kuipersrijge 10,12,14,16,18 // 20,22,24,26 Dr. Noorderwierstraat 1 t/m 11 Tappersrijge 2,4,6 Prof. V.d.Molenstraat 5 t/m 19 De Haken 1,3,5 // 7,9,11 Prof. V.d.Molenstraat 6 t/m 12 De Haken 14,16,18,20 // 16,18,20,22,24,26,28,30 Dingepad 21; Noorderwierstraat 37 Kuipersrijge 2,4,6,8 Attenawegje 2,4,6,8,10,12 // 3,5,7,9,11,13 De Haken 13,15,17,19,21 // 23,25,27,29 // 31,33,35 Kievit 2 t/m 34 Noordwolderweg 11 t/m 19 Noordwolderweg 35,37,39 // 41,43,45 Folkerdastraat 3,5 // 7,9 // 11,13 Folkerdastraat 1, 1a, 1b Prof. Ridderbosstraat 10,12,14,16,18,20,22 /24,26,28,30,32,34 Noordwolderweg 23,25,27,29 // 31,33 Abel Tasmanstraat 2,4,6,8,10 // 12,14,16,18,20 // Noordwolderweg 55,57,59,61,63 // 65,67,69 // 71,73 22,24,26,28,30 Folkerdastraat 2, 2a, 2b, 2c Abel Tasmanstraat 9 t/m 23 (13, 19) Ransuil 1 t/m 23 Van Speykstraat 4 t/m 10 Steenuil 8 t/m 22 6

7 Streekweg 28 t/m 34 Den Andel Oudedijk 40,40a Den Andel De Vennen 4,6 Eenrum De Vennen 45,47,49,51 Eenrum De Vennen 69,71,73,75 Eenrum Oosterstraat 8,10 Eenrum Nieuwestreek 57,59 // 69,71 //73,75 Ezinge Torenstraat 23 Ezinge Schoolstraat 1,3 Ezinge Chaukenstraat 2,4,6,8,10 Ezinge Klompenmakersgang 1,3 Feerwerd Krassumerstraat 3,5,7 // 9,11,13 Garnwerd Stadsweg 96,98 // 100,102 Garrelsweer Coolmanspad 2,4 Garsthuizen Nieuwstad 16,16a Garsthuizen Hoofdstraat 11,13 // 49,51 Houwerzijl N. Kruizingastraat 14 t/m 28; 30 t/m 44 (even) Kloosterburen Stiekemastraat 1 // 11,13 Kloosterburen Hoofdstraat 16,16a, 16b, 16c,16d,16e // 18,18a Kloosterburen Kerkstraat 4,6,8 Kloosterburen Leensterweg 12,14,14a Kruisweg J. Zijlmasingel 14 // 16,18 Leens V.Starkenborgstraat 5 t/m 11 Leens J.P. Beukemastraat 6,8,10,12 // 14,16,18 Leens Mr. van Weerdenstraat 1,3,5,7 Leens V.d. Munniklaan 20,45,25 Leens V.d Munniklaan 1-9 // // Leens Verbindingsweg 2,4 Loppersum Badweg 41,43 // 45,47 // 49,51 // 53,55 // 57, 59 Loppersum Sjuxumerweg 30,32,34,36 // 38,40,42,44 // 46,48,50,52 Loppersum Sjuxumerweg 43,45,47 // 49,51,53 Loppersum Kreupelstraat 1,3,5 Loppersum Fruitlaan 2,4 // 15,17 // 19,21 // 23,25 Loppersum Jonker Lewestraat 2,4 // 6,8 Mensingeweer Hemonystraat 3 // 5,7 // 9,11 // 15 Middelstum Hemonystraat 17,19 // 21,23 Middelstum Ploegersweg 12,14,16,18 // 20,22,24,26 // 28,30,32,34 Middelstum Van Royenstraat 28 t/m 34 Onderdendam Stadsweg 33,35, 35a Onderdendam Radsweg 6 en 8 Oosteinde Molenweg 2 t/m 8 Oudeschip D. Luddesweg 18 en 20 Oudeschip Van Ewsumweg 12,14 // 16,18 Rasquert Van Ewsumweg 8,10; E. Jargesweg 2, 3 Rasquert M.A. de Ruyterstraat 36,38 // 40,42 // 44,46 // 48,50 Roodeschool M.A. de Ruyterstraat 32,34 Roodeschool Tuinbouwtsraat 6, 8 Sauwerd Lindelaan 16,18,20,22//24,26,28,30 Sauwerd Zijlvestweg 37 Schouwerzijl A.Clantstraat 12,14 // 16,18 Stedum Vlaspad 3,5 Stedum Lellensterweg 20,22,22a Stedum De Wolden 9 t/m 17 Ten Boer De Wolden Ten Boer Schout de Boerstraat 21, 23 Ten Boer Stadsweg 20-22, 20a-c, 22a, 22b Ten Boer Koopmansplein 33 t/m 45 en 71 t/m 83 Ten Boer Langelandsterweg 39,41 // 43,45 // 47,49 Bernhardstraat 19 en 21 Bernhardstraat 9,11,13,15,17 Lijnbaan 9,11,13,15,17 Lijnbaan 24,26,28,30 // 32,34,36,38 Smitsweg 4,6,8 Margrietstraat 2,4,6,8,10 // 12,14,16 // 18,20,22,24 // 26,28,30 Christinastraat 1,3,5,7,9 // 11,13,15,17,19 Meidoornweg 25,27,29 // 31,33,35,37,39 Meidoornweg 14, 16 Beatrixstraat 17,19,21 Christinastraat 2,4,6 // 8,10,12 Hoofdstraat 92,94 Bernhardstraat 18,20,22,24 Kl. Luidenstraat 2,4 // 6,8 // 12 Kl. Luidenstraat 14,16 Mansholtlaan 2,4,6,8 Asingastraat 37 Kl.Luidenstr.7-11 Vlasserij 2-4;Elensterweg Nipperusstraat 6,8 // 10,12 Lijnbaan 8, 22 Vlasserij 10 // 30 Marktstraat 10,12 J. Groenstraat 1,3 Vierhuizen Burg. Wiersumstraat 38 Warfhuizen Burg. Wiersumstraat 18, 20 Warfhuizen Burg. Wiersumstraat 22,24,26,28 Warfhuizen J. Kremerstraat 2,4 // 6,8 Wehe Den Hoorn R.M.Woldringstraat 2t/m8; 10t/m16; 18t/m22 Wehe Den Hoorn De Rochefortstraat 35, 37 Wehe Den Hoorn De Rochefortstraat 16,18,20 // 22,24,26 Wehe Den Hoorn Kerkstraat 23,25 Wehe Den Hoorn Huizingerweg 36,38,40 // 42,44,46 Westeremden Huizingerweg 48,50 // 52,54 Westeremden Hyacintlaan 2,4,6 Winsum Hyacintlaan 1,3,5,7,9 // 11,13,15,17 Winsum Het Hooge Heem 3.5 // 7t/m 15; 17 t/m 23 Winsum Het Hooge Heem 2 t/m 8;10 t/m 18;20t/m 34 Winsum Meander 38 t/m 46; 38a t/m 46a (even) Winsum Kerspel 44 t/m 52; 44a t/m 52a (even) Winsum Kerspel 30 // 34,36,38,40,42; Meander 56 Winsum Nieuwstad 1,3,5; Westerstraat 30, 32 Winsum Kerkeweg 11,13 // 15,17 // 19,21 Wirdum Sibo T. Haanstraat 1,3 Wirdum Dobbestraat 1-7, 1a, 1b Woltersum Grachtstraat 3,4 // 5,6 // 7,8 //9,10 Zoutkamp Wilhelminastraat 7,9 Zoutkamp Pr. Bernhardstr. 1,3,5 Zoutkamp Pr. Bernhardstr. 7,9 11t/m15;17t/m23 25t/m29 Zoutkamp Pastorielaan 9,11 // 13,15 Zuidwolde Hoofdweg 63,65 // 67,69 Zuurdijk voorjaar 2014 OP STEE 7

8 WIERDEN EN BORGEN KOSTEN VOOR GEBRUIK ACCEPTGIROKAART EN ANDERE OVERBOEKINGEN ANDERS DAN VIA AUTOMATISCHE INCASSO Dit is een belangrijk bericht voor al onze huurders die de huur nog betalen via de traditionele acceptgirokaart of via een periodieke opdracht aan de bank of de betalingen zelf hebben ingericht via internetbankieren. Voor het gebruik, het aanmaken en het versturen van de acceptgiro worden ons kosten in rekening gebracht. Daarnaast moeten wij de overige genoemde betalingen vaak handmatig verwerken. Alles tezamen is dit een behoorlijk kostenplaatje voor Wierden en Borgen. Wij hebben daarom besloten om deze kosten vanaf 1 juli 2014 door te berekenen aan de gebruiker. Dit betekent dat iedere huurder die niet via de automati- deze strook niet meezenden euro op rekening ct voor gebruiksaanwijzing z.o.z. Acceptgiro over te schrijven van bankrekening (IBAN) van/door naam adres plaats op rekening van sche incasso betaalt, een bedrag van 1,50 per maand aan kosten doorberekend krijgt. Hoort u bij bovengenoemde betalers, dan ontvangt u daarover euro ct formulier met blauwe of zwarte inkt invullen bij betaling uw IBAN invullen zijn alle rode rubrieken ingevuld? handtekening Acceptgiro B.V. nadruk verboden de ruimte hieronder niet beschrijven niet vouwen X betalingskenmerk euro ct X naar IBAN X BIC code binnenkort een brief met daarbij ons voorstel om over te gaan tot automatische incasso. Deze makkelijke manier van betalen is gratis. D999 NIEUWE TELEFOONCENTRALE MET KEUZEMENU Wilt u bellen met Wierden en Borgen? Om u goed te kunnen helpen, werken we vanaf 1 december 2013 met een NIEUWE keuzemenu. TELEFOONCENTRALE Zo krijgt u direct MET een KEUZEMENU medewerker te spreken met kennis over het onderwerp of vraag waarover u belt. Wilt u bellen met Wierden en Borgen? Om u goed te kunnen helpen, werken we vanaf 1 december 2013 met een keuzemenu. Zo krijgt u direct een medewerker te spreken met kennis over het onderwerp of vraag waarover u Telefoonnummer: belt Telefoonnummer: U kunt dan onderstaande keuzes maken: U kunt dan onderstaande keuzes maken: 1 woondiensten Woningaanbod.Toewijzing Inschrijving. Urgentie 2 onderhoud Reparatieverzoeken OP STEE voorjaar financiën 4 recep5e Huurbetaling Betalingsregeling Facturen Overige vragen 8

9 REGELMATIG VERSCHIJNEN IN NEDERLAND NIEUWSBERICHTEN OVER OPLICHTING AAN DE DEUR MET SMOEZEN OF ZOGEHETEN BABBELTRUCS. Op uiteenlopende manieren weten oplichters iedere keer weer hun slag te slaan en vele onschuldige, vooral oudere, slachtoffers te maken. De daders zijn vaak getrainde mensen die heel eerlijk overkomen, u hoeft zich dan ook niet schuldig te voelen als u in een babbeltruc bent getrapt. Wel willen wij u een aantal zaken voorleggen, uiteindelijk is het zo een gewaarschuwd mens telt voor twee. Bedenk goed voor wie u open doet! Er zijn oplichters actief die zich voordoen als medewerkers van bijvoorbeeld energiebedrijven. Zij zeggen in opdracht van een corporatie werkzaamheden uit te voeren. Laat deze personen niet binnen zonder dat er een legitimatiebewijs is getoond en u het zelf niet vertrouwt. Bel ter controle met uw corporatie. Hebben deze personen een auto mee? Noteer dan het kenteken en bel direct de politie op telefoonnummer De politie onderneemt dan ook gelijk actie. Er zijn oplichters actief die namens een corporatie proberen huurders met een vals bankrekeningnummer geld af te troggelen. Zij vragen klanten van de woningcorporatie de huur voortaan op een andere rekening te storten. Wijzigingen nooit telefonisch! Een corporatie geeft aan dat het een aantal meldingen heeft gehad van huurders die gebeld worden door iemand die zich uitgeeft als medewerker van het bedrijf. De oplichter zegt dat het bankrekeningnummer van de corporatie is aangepast door de overstap naar IBAN, het Europese systeem dat dit jaar wordt ingevoerd. Dat is niet waar, van het wijzigen van het bankrekeningnummer van Wierden en Borgen is geen sprake. Medewerkers van Wierden en Borgen vragen nooit telefonisch om het bankrekeningnummer te wijzigen, 'ga daarom niet in op het verzoek'. WIET TELEN IS EEN MISDRIJF!!!! Wiet telen is een misdrijf, dus strafbaar. Gemeente, politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, Belastingdienst, uitkeringsinstanties en energiebedrijven treden samen op tegen hennepkwekerijen in woningen. Zij verzamelen aanwijzingen en tips, ontmantelen de kwekerij en pakken de kweker stevig aan. Wietkwekers zorgen voor overlast in woningen en maken buurten onveilig. Illegale hennepteelt is gevaarlijk, ook voor omwonenden. We verhuren woningen. Dat doen we zorgvuldig, ook voor de buren. Wierden en Borgen tolereert het niet. Als wij signalen uit de buurt ontvangen, dan sturen we de politie eropaf. Als er illegaal wiet geteeld wordt, dan zullen we direct bij de rechter om ontbinding van het huurcontract vragen. De huurder wordt vervolgens uit de woning gezet en moet tevens de kosten van het ontruimen en schoonmaken betalen. Tilburgse strafrechtadvocaat Willem Piet: Wie schulden heeft, wanhopig naar een uitweg zoekt en in een achterstandswijk van Tilburg woont, komt onvermijdelijk in contact met Kees uit het café, de vlotte jongen met de gouden ketting en de fonkelende BMW. Deze crimineel spiegelt je een mooi verhaal voor. In ruil voor je zolder, krijg je maar liefst euro per oogst. Wat hij er natuurlijk niet bij zegt is dat hij euro verdient en geen enkel risico loopt, terwijl jij grote kans loopt om enorm veel ellende over je heen te krijgen. (Bron: Aedes-Magazine) voorjaar 2014 OP STEE 9

10 HP BEDUM - TEN BOER EVEN VOORSTELLEN... BEDUM TEN BOER Een platform dat staat als een ( huur ) huis SECRETARIAAT : Postbus AA Ten Boer tel Als nieuw lid van het Huurdersplatform werd mij gevraagd een stukje te schrijven voor Op Stee waarin ik me aan jullie voorstel. Als geboren en getogen er zullen vele mensen mij daar wel kennen: ik ben Jan Blaauw en in 1962 geboren aan de Prof. Ridderbosstraat. Daarna heb ik een aantal jaren aan De Vlasakker en aan de Coendersstraat gewoond, maar inmiddels woon ik alweer 23 jaar aan de Madelief. In 1984 ben ik als schadebehandelaar begonnen bij de Nederlandse Verzekeringsgroep, later opgegaan in Aegon. Omdat ik niet mee wilde naar Leeuwarden, kon ik in 1998 aan de slag bij Groene Land Verzekeringen (voorheen OVVM), onderdeel van Achmea. Een paar jaar later werd door de directie echter besloten om het gebouw in Groningen te sluiten en zo kwam mijn werkplek alsnog in Leeuwarden, maar dan bij de FBTO. Ik ben daar schadebehandelaar (auto en licht letsel) en daarnaast kwaliteitsmedewerker. Namens Achmea zit ik nog in een commissie met periodiek overleg met andere verzekeraars. Twee dagen per week werk ik in Leeuwarden en twee dagen thuis en dat is prima te doen. In mijn vrije tijd ben ik regelmatig te vinden langs het zwembad. Vroeger ben ik jaren trainer geweest in bij Ducdalf (met gepaste trots kan ik zeggen dat ik de eerste zwemtrainer ben van Olympisch en wereldkampioene Ranomi Kromowidjojo), maar inmiddels ben ik alweer bijna vijf jaar tot volle tevredenheid trainer bij De Dinge in Uithuizen. Daarnaast geef ik training aan een groep zwemmers met een verstandelijke beperking bij De Brug Noord-Groningen. Dit doen we in. In het verlengde daarvan zit ik zowel in het regionale bestuur van De Brug als in het provinciale bestuur. Daarnaast mag ik graag klaverjassen en voetbal kijken. Sinds 1 januari 2014 heb ik de zware taak om in het Huurdersplatform de taak van good old Jakob Bosman over te nemen. Dat is natuurlijk wel een groot verschil: hij als lid van het eerste uur (en zelfs nog van daarvoor) met ontzettend veel ervaring en ik kom hier helemaal onervaren binnen! Jaren geleden heeft Harmke Dokter mij al eens benaderd of ik niet in het Huurdersplatform wilde. Toen was er sprake van dat ik misschien ging verhuizen, maar toen we elkaar onlangs weer tegenkwamen, moest het toch maar gebeuren. Inmiddels had ik van Roelie Oudman en Christiana Mast ook hele positieve verhalen gehoord over het Huurdersplatform. De eerste vergadering heb ik al achter de rug en de verhalen kloppen helemaal. Uiteraard moet ik me nog een beetje inwerken in alles, maar dat komt helemaal goed! Ik hoop en vertrouw op een hele leuke samenwerking. OP STEE voorjaar 2014 EVEN VOORSTELLEN... Mijn naam is Popke Heersema (roepnaam Pop). Ik ben 57 jaar, geboren en getogen in Ten Boer en getrouwd met Rita Boss. We hebben twee kinderen: een zoon van 23 en een dochter van 18 jaar. Ik werk bij Trigion Beveiliging als beveiligingsbeambte en hoofdzakelijk werk ik op het Asielzoekerscentrum in Delfzijl of bij Noord Gas Transport. Mijn grote hobby is het houden van postduiven en ik ben lid van De Luchtbode Groningen, waarvan ik sinds kort ook voorzitter ben. Ik ben de nieuwe wijkvertegenwoordiger van het Huurdersplatform Ten Boer en zal het aanspreekpunt worden voor een groot gedeelte van de huurders in Ten Boer. Ik hoop dan ook op een goede samenwerking met mijn medebestuurders, maar vooral met de huurders van Wierden en Borgen in Ten Boer. Verblijvend met vriendelijke groet, Pop Heersema 10

11 OPPASSEN MONSTERS!! Niet handsfree bellen in de auto? Onnodig links rijden? Het levert behoorlijke bekeuringen op. Tja, wat wil je met bijna acht miljoen auto s op de weg? Dan zijn regels hard nodig. In honderd jaar tijd heeft de auto zijn plek opgeëist. Rond 1900 toerden er nog maar 200 automobielen rond en die reden ook nog niet zo hard, maar in 1920 waren het er al en er gebeurden dus ook ongelukken. Om chauffeurs en andere weggebruikers hiervoor te waarschuwen, kwamen in 1919 deze regels op de markt. Je kon er een brief mee dicht plakken, want die hadden nog geen plakrand. Zo werd je elke keer dat je een brief verstuurde of ontving geattendeerd op monsters op de weg. Gelezen in Quest Historie SAMENWONEN DOE JE IN ÉÉN HUIS. APART OF LATTEN DOE JE IN VERSCHILLENDE HUIZEN. ZO SIMPEL KAN HET ZIJN. Voorwaarden AOW voor samenwoners. De regels voor samenwonen wanneer u een AOW-uitkering hebt worden eenvoudiger. PER WAN- NEER IS NOG NIET DUIDELIJK. Deze voorwaarden waren onduidelijk en ingewikkeld, waardoor ongetrouwde stellen al snel werden beschouwd als samenwonend. STRAKS GELDT: heeft uw partner een zelfstandige woning waarvoor hij of zij huur of hypotheek betaalt? Dan houdt u beiden recht op AOW voor alleenstaanden. Dat bedrag is hoger dan AOW voor samen levenden. Een financieel voordeeltje dus. Informeer er naar bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Bron ANBO januari EEN NIEUWE LENTE, EEN NIEUWE LOOK Dit motto biedt eindeloos veel mogelijkheden! Het kost ook nog aanzienlijk minder inspanning dan de oeroude variant: Een nieuwe lente, een nieuwe lover, maar dat terzijde. Dus niet alleen het roer om qua kapsel, kleding, schoeisel en hulpstukken, zoals een bril, sieraad of tas. Nee, zelfs in en om je huis kun je grenzeloos creatief variëren. Bovendien reikt deze drang net zo ver als jouw financiële situatie het toelaat! Als je geen Dagobert Duck bent, geen doe-hetzelver en ook niet erg handig met naald en draad, dan zou je eens je slag moeten slaan bij kringloopwinkels en veranderateliers. Wat er zo niet allemaal aan puntgave meubels voor huis en tuin, keukenspullen, vloerkleden, kussens en gordijnen (tot aan zonwering toe) voor een krats te verkrijgen is! Het is maar een tip om de eventuele (en veel hogere) uitgaven voor je nieuwe kapsel, schoeisel, sieraad of bril wat relaxter te compenseren. Correctie, er is inderdaad niet altijd sprake van nieuwe ingrediënten, zoals hierboven geschetst, maar het verkregen resultaat is absoluut hartstikke nieuw! Toch bestaan ze nog: zij, die huiverig staan tegenover aldus verkregen spullen. Waarom? Om de vermeende onhygiënische staat en gatsie, je weet maar nooit van wie die spullen geweest zijn -fobie. Ook deze winkels staan allemaal onder zeer strenge controle qua hygiëne en hopelijk had de vorige eigenaar van die spullen er net zoveel lol van als ik nu. A3 Ommel Bezoek eens de website van het HP: voorjaar 2014 OP STEE 11

12 DE HUURDER OVER ZORG EN WONEN, MET ELKAAR EN VOOR ELKAAR 'Op de eerste plaats' SECRETARIAAT : Burg. v.d. Munnikstraat AN Loppersum Tel: De zorg verandert. Het spreekt niet meer vanzelf dat je die ontvangt. Ook het wonen verandert. Die plek in een zorginstelling is er niet zomaar meer. Diverse regelingen worden overgeheveld van het rijk naar de gemeente en dat valt samen met grootschalige bezuinigingen. Dat merken we nu en de komende tijd. De verzorgingsstaat is aan het verdwijnen. Het begrip participatiesamenleving heeft zijn intrede gedaan. Bent u al gewend aan het woord? Ik zo langzamerhand aan het woord wel, maar ik weet nog niet wat dat in de praktijk kan betekenen. Dat moeten we met elkaar nog invullen. In Loppersum gaan we daar handen en voeten aan geven. De belangstelling was overweldigend: ruim 150 mensen waren geïnteresseerd. Inmiddels telt de zorgcoöperatie 117 leden! In eerste instantie vroeg het bestuur aan alle leden welke hulpvragen er zijn en wat leden te bieden hebben. Het resultaat van deze inventarisatie was buitengewoon! Op 4 februari jl., tijdens de eerste ledenvergadering, werd het resultaat getoond. Een greep uit vraag en aanbod Bij vraag gaat het om: boodschappen doen, klein onderhoud aan de tuin, sneeuwruimen, formulieren invullen, bezoek van mensen, vervoer naar ziekenhuis of station, medicijnen halen, samen fietsen, oppas voor de kinderen, afvalcontainer bij de weg zetten, elektrische klussen (stekker repareren), timmerklussen (iets ophangen), computerhulp, apparaten instellen (telefoon / televisie), zware voorwerpen verplaatsen. Voor al deze vraag is er aanbod. Maar de leden bieden nog meer: voorlezen (krant / boek), toeren in de omgeving, bibliotheekbezoek, wandelen, eten brengen, respijtzorg (tijdelijk overnemen van de zorg om een mantelzorger te ontlasten), met auto en aanhanger spullen vervoeren (bijvoorbeeld naar de stort in Usquert), hulp bij moeilijke en/of officiële brieven. Woonwensen Het bestuur vroeg de leden verder om na te denken over wensen met betrekking tot woonkwaliteit, zoals: - Tot aan je dood in Loppersum blijven wonen? - Wiemersheerd bewonen met andere generaties? - Aanleunwoningen vergroten? - Collectief aanbesteden aanpassen eigen woning (levensloopbestendig maken)? - Kleinschalige groepswoning voor ouderen met dementie? De komende tijd gaan we daarover nadenken. Uiteraard heeft het bestuur ondertussen ook overleg met de gemeente, zorginstellingen, thuiszorg, buurtzorg, huisartsen enzovoort. U hoort er vast nog wel meer van en kijkt u anders maar even op Al met al een hoopgevend perspectief in en voor Loppersum! Tineke Stuurwold OP STEE voorjaar 2014 Zorgcoöperatie Een aantal inwoners is vanaf 2012 met elkaar in gesprek over de leefsituatie en verzorging van ouderen en in uitgebreide zin over de meest kwetsbare mensen in Loppersum. Deze gesprekken leidden tot de oprichting van Zorgcoöperatie Loppersum op 26 juni De eerste informatieavond vond plaats op 1 oktober

13 VERBOUWINGSPERIKELEN Aan de Delfstraat in Loppersum worden twaalf woningen (nr. 20 t/m 42) energiezuiniger en comfortabeler gemaakt. De werkzaamheden zijn sinds eind december 2013 in volle gang. Een verslag van Martie Cusiel. Het feest is begonnen! Nou ja feest. Vlak voor kerst moest er asbest op zolder worden verwijderd. Dat betrof een afdekplaat boven de verwarmingsketel en twee buizen. Wij wisten niet wat ons te wachten stond en dat was maar goed ook. We hadden er vast een slapeloze nacht van gehad. De veiligheidsmaatregelen namen een complete dag in beslag. Er ontstond een bouwwerk bij ons op zolder onbeschrijflijk! Op de overloop en in de mooie logeerkamer werd er afgeplakt en geniet, er werden verschillende compartimenten gemaakt van zwaar plastic met ritsen om af te sluiten, en als klap op de vuurpijl kwam er een soort douchecabine van plastic waarin de asbestverwijderaar zich kon douchen, nadat hij zich had ontdaan van zijn maanpak. Ik zal u de verdere details van de bijna drie dagen durende operatie besparen. Wij vonden het behoorlijk overdreven en onze zolder en enkele attributen op de logeerkamer kwam niet ongeschonden uit de strijd. Om over de enorme stofwolken in de keuken en het vele extra schoonmaakwerk nog maar te zwijgen een ander kleurtje moest krijgen. In de douche wilden we graag een wastafelmeubel en meer van dat moois. En waar we helemaal blij mee waren, was de mogelijkheid van een tweede toilet. Daar hadden we graag een huurverhoging voor over! Op 15 januari werd de hal, trap en overloop compleet afgeplakt ter bescherming en werd gestart met het uitboren van de douchevloer. Wij zaten beneden met oordopjes in, en onze communicatie bestond uit gebarentaal en soms een versnelde zin, als de drilboor even stilstond. Tegelijkertijd werd de zolder geïsoleerd en voorzien van een ventilatiesysteem voor de keuken en de douche. Af en aan, trap op, trap af, zagen, boren, timmeren, leidingen aanleggen, stucwerk verrichten, tegels plakken, voegen. Ach laat ik u ook hierbij de verdere details maar besparen. Dagenlang lawaai, ongemakken, geen wasmachine, geen douche, soms geen water of warmte, veel vreemde mensen over de vloer en elke dag schoonmaakwerkzaamheden. Het begin van meer comfort Maar op het moment dat ik dit schrijf (2 februari) is de zolder klaar, draait het ventilatiesysteem, hebben we zelfs een splinternieuwe stoppenkast en is de badkamer bijna klaar. Bij zo n mooie ruimte pasten onze oude spulletjes niet meer. Dus ook maar een nieuw kleurtje voor de douche. En vooral dat tweede toilet wat een luxe! Hangend en verhoogd, berekend op de toekomst, waarin ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Hulde voor Wierden en Borgen en ook voor Peter Godlieb, die dit hele project zo voortreffelijk begeleidt. Morgen beginnen ze met de wc beneden. Wordt vervolgd. Het einde van een 40-jarige douche Het nieuwe jaar begon met de voorbereiding van het volgende project, een splinternieuwe badkamer en toilet. We oriënteerden ons op badkamer- en toiletaccessoires. Immers na zo n twintig jaar vonden we dat in ieder geval de wc Verbouwing...voor Verbouwing...na voorjaar 2014 OP STEE 13

14 DE MARNE - DE TERPEN DE MARNE - DE TERPEN ADRES: Wilhelminalaan RP Tel.: Fax: KANTOOR OPEN: Dinsdag, woensdag en vrijdag uur goed contact onderhouden met de RvC. Volgens mij zijn we in ons gebied op de goede weg. WIST U DAT? Het woningtekort in Nederland loopt op van naar in Het aantal huishoudens groeit met per jaar. Na 2020 vertraagt de groei: dan is de groei maar per jaar. De groei zal dan bestaan uit 80% alleenstaanden. Gezinnen zonder kinderen groeien iets en het aantal gezinnen met kinderen zal iets dalen. met u, de woning moeten verlaten. Hoe rijker een land, hoe meer huurwoningen. Zwitserland (2,42 keer boven het gemiddelde), Oostenrijk en Denemarken hebben de meeste huurwoningen. Nederland staat nog in de top 5. Het Europees gemiddelde is 40% huurwoningen. Landen met de laagste inkomens hebben de meeste koopwoningen. Hier zien we Roemenië, Kroatië, Hongarije en Bulgarije de lijst aanvoeren. Het inkomen is daar 24% van het Europees gemiddelde en woont maar 4% in een huurwoning. OP STEE voorjaar 2014 SYMPOSIUM Het symposium, dat georganiseerd is door de Woonbond en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, is een groot succes gebleken. De 150 deelnemers, afkomstig uit huurdersorganisaties en toezichthouders waren het na afloop van het symposium met elkaar eens, dat er meer en meer zal moeten worden samengewerkt. De contacten tussen toezichthouders en huurdersorganisaties loopt niet overal, zoals het wenselijk is. Uit een eerder gehouden enquête onder 1500 toezichthouders en 800 huurdersorganisaties bleek, dat 52% 1 of 2 maal per jaar contact heeft; 40% vaker en 8% nooit. Of men meer contact zou willen, is afhankelijk van de onderwerpen. Vergeet niet, dat de Raad van Commissarissen (RvC) een heel belangrijk onderdeel is van een corporatie. De RvC benoemt de directeur en kan die ook ontslaan. Het is dus belangrijk, dat huurdersorganisaties een Ziet u weinig vogels in uw tuin? Er is dan nog genoeg voedsel te vinden in de natuur. In de winter zullen de vogels graag weer vetbollen en vogelzaad bij u komen eten. Als u kinderen, familie of vrienden in uw huis opneemt en u wilt dat zij er ook kunnen blijven wonen als u zou verhuizen, vraag dan bij uw verhuurder of zij medehuurder kunnen worden, anders zullen zij, GRATIS OPENBAAR VERVOER? NIEUWE WEBSITE: Bezoek onze geheel vernieuwde website: In Eindhoven, Den Haag, Dordrecht en Rotterdam reizen ouderen of personen met een minimuminkomen, met een pasje dat voor ongeveer 25 per jaar te koop is, gratis met de plaatselijke bussen, trams of metro. De Regio Groningen-Drenthe geeft deze mensen een korting op de commerciële prijs van ongeveer 35%. 14

15 WOONLASTEN Twee jaar geleden had niemand van woonlasten gehoord, maar nu is dit woord niet weg te denken. De huren zijn in 2013 enorm gestegen, omdat het Kabinet de extra huurverhoging wil gebruiken om het begrotingstekort terug te dringen. Gas, elektra, zorgverzekering, inboedelverzekering, alles wordt duurder, maar de lonen stijgen niet mee. Minister Stef Blok wil hier helemaal niets van weten. Tijdens het landelijk symposium over woonlasten gaf hij de raad aan de huurders die zich arm stoken, over te stappen naar een andere leverancier. Dan kunt u soms honderden euro s besparen. Ook raadde hij aan om ervoor te zorgen, dat s nachts de elektrische apparaten uitgeschakeld worden. Mijn verwachting is, dat als iedereen doet wat hij kan de woonlasten eerder omlaag kunnen gaan dan omhoog, besloot hij. De landelijke politiek wil dus niets weten van een groeiend aantal mensen, die in de armoede raken. Hoe denkt de plaatselijke politiek daarover? Wat staat er in de partijprogramma s van de politieke partijen in de gemeenten? Gemeenten maken met de corporaties prestatieafspraken over het aantal woningen dat gebouwd zal worden of waar en wanneer er geïsoleerd zal worden en waar woningen worden afgebroken. Wel vreemd, dat de huurdersorganisaties daar nooit bij betrokken zijn. Als de Herziene Woningwet van kracht wordt (niet voor 2015) krijgen de huurdersorganisaties een verantwoordelijkheid bij het maken van prestatieafspraken. Armoede Wat de armoede betreft is er ook nog wel het een en ander te verbeteren. In Groningen leeft maar liefst 38% van de huurders in armoede. Het gemiddelde inkomen ligt lager dan het landelijk gemiddelde. Wanneer valt men onder de armoedegrens? Het Centraal Plan Bureau (CPB) hanteert een vast koopbedrag. Dat is de lage inkomensgrens, die is vastgesteld op 990 per maand voor een alleenstaande en op voor een gezin met kinderen. De bijstand voor een alleenstaande is 926 per maand. Die valt dus in ieder geval onder de armoedegrens. Uit onderzoek door het CPB is vast komen te staan, dat personen die onder de armoedegrens vallen niet op vakantie gaan. Eén op de tien personen gaf aan niet genoeg geld te hebben voor verwarming in huis en 13% gaf aan dat zij om de dag een warme maaltijd gebruiken, al dan niet met vlees of vis. Wat opvalt bij dit onderzoek is, dat niet alleen uitkeringsgerechtigden onder de armoedegrens vallen, maar ook werkenden. Limerick van Kees den Ouden HUURDERS GEPLUNDERD Ik loop, zegt een dief boos in Dalen, flink in deze woonwijk te balen, want Stef was me voor. Ik ga er vandoor, voor mij valt hier niks meer te halen. voorjaar 2014 OP STEE 15

16 Landelijk wonen in Middelstum Comfortabel wonen tussen Stad en Wad Wierden en Borgen bouwt aan de Colpende in Middelstum 15 appartementen voor senioren. Deze gelijkvloerse woningen hebben een moderne en ruime indeling en worden in de tweede helft van dit jaar opgeleverd. Er zijn nog enkele appartementen te huur. Huurtoeslag is mogelijk. Kijk voor meer informatie op of neem contact op met de afdeling Woondiensten, tel (keuze 1). OP STEE voorjaar 2014 COLOFON Op Stee is een uitgave van woningstichting Wierden en Borgen en de huurdersorganisaties De Marne - De Terpen, Huurdersplatform /Ten Boer en De Huurder. Het blad verschijnt vier keer per jaar met een oplage van exemplaren. Vormgeving en drukkerijcoördinatie Aukje de Haan Heleen Schuster Drukwerk De Marne te Leens Redactie Op Stee Postbus 103, 9780 AC BEDUM Alle artikelen zullen zoveel mogelijk passen bij de doelstellingen van de verhuurder en de huurdersorganisaties. De verantwoording van de artikelen berust bij de auteurs. INFORMATIE WIERDEN EN BORGEN Postadres: Postbus 103 Telefoonnummer: (050) AC BEDUM Internet: Bezoekadres: De Vlijt 30 te Openingstijden: van 8.30 tot uur en van tot uur vrijdagmiddag gesloten REPARATIEVERZOEKEN Kunststof kozijnen, kunststof hang- en sluitwerk: SKK Kozijnwacht (0592) Glasschade (indien lid glasfonds) Boekema vastgoedonderhoud: (050) Rioolverstopping (indien lid f.k.o.): Van der Velden (050) Geiser en centrale verwarming: Energiewacht Calamiteiten buiten Boekema kantooruren vastgoedonderhoud (050) DOORGEVEN METERSTANDEN Gas en elektra (Essent): Water (Waterbedrijf Groningen): (050)

OP STEE. voorjaar 2012. Pag 4. Pag 5. Pag 10. Pag 12. Pag 14. Afval, wat doen we er mee? Grenzen huurtoeslag 2012. De Pen.

OP STEE. voorjaar 2012. Pag 4. Pag 5. Pag 10. Pag 12. Pag 14. Afval, wat doen we er mee? Grenzen huurtoeslag 2012. De Pen. OP STEE Afval, wat doen we er mee? Pag 4 Grenzen huurtoeslag 2012 Pag 5 De Pen Pag 10 Wonen in Bedum Pag 12 Wierden en Borgen Woningstichting Oud minister Donner voor de rechter Pag 14 voorjaar 2012 winter

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen Thuis aan Huis Thuis aan Huis is het magazine voor alle huurders van Acantus Groep No. 1 Jaargang 8 juli 2013 In dit nummer o.a. : KWH geeft Acantus een 7,7! Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 Arcade Halve Marathon een groot succes! Geen maximale huurverhoging in 2015 Aanpassing in huis nodig om zelfstandig te blijven wonen?

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Renovatie-actie in het Rooie Dorp Waakzaamheid woninginbraken blijft geboden Op pad met manager nieuwbouw Jan Boelens Verschillende

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier.

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. woon kwartier Voorjaar 2014 Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. o.a. in dit nummer: Een nieuwe P9 keuken? De keuken vormt een belangrijk

Nadere informatie

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland NUMMER 1 APRIL 2009 Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd w w w.w o o n p a r t n e r s - m

Nadere informatie

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start Nr. 60 oktober 2008 het Grootverslag 4 De Wilskracht in Wesvershoof bewoond 7 Mia Rood overleden 17 Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start De onzin van... COLUMN Vanaf 1 januari

Nadere informatie

schoon. Ze hopen dat meer bewoners willen meedoen. Pagina 6. Woongebouw Tellepark feestelijk geopend

schoon. Ze hopen dat meer bewoners willen meedoen. Pagina 6. Woongebouw Tellepark feestelijk geopend infokrant van WoonFriesland voor en door bewoners 2014 nummer 2 In dit nummer: Voorwoord Pagina 2 Veelgestelde vragen Pagina 3 Huurdersaanbieding Pagina 3 Buurtinitiatief Pagina 4 Eigen geiser of kachel?

Nadere informatie

No4. Jaargang 2 December 2010. Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3

No4. Jaargang 2 December 2010. Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No4 Jaargang 2 December 2010 Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3 de prachtige resultaten

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum Woonieuws 2013 nummer 2 Infokrant voor en door bewoners Open dag in Boornbergum. Bewoners konden vast een kijkje nemen in hun nieuwbouwwoningen. Zie pagina 7. In dit nummer: Voorwoord... 2 Servicepagina...

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Nummer 3, herfst 2012 Gewoon goed wonen MAGAZINE kijkje achter de voordeur We vinden het fijn in De Blaricummermeent Energiebesparing

Nadere informatie

Mijn zoontje maakte hier meteen vriendjes. Win een Tuinbon! 21/2014. Bespaartips van budgetcoach Marieke. Eindelijk geen tocht meer in huis

Mijn zoontje maakte hier meteen vriendjes. Win een Tuinbon! 21/2014. Bespaartips van budgetcoach Marieke. Eindelijk geen tocht meer in huis 21/2014 Het magazine van Stek over wonen en meer Mijn zoontje maakte hier meteen vriendjes Esther is blij met haar woning Win een Tuinbon! Bespaartips van budgetcoach Marieke Eindelijk geen tocht meer

Nadere informatie

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid 218e jaargang 2013 100 jaar Eigen Bouw Kerstgedachte Duurzaam wonen en leven Rookmelders Overstap naar IBAN Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid Voorbereiding sloop Stagiair aan het woord Planmatig

Nadere informatie

Maar er is ook goed nieuws.

Maar er is ook goed nieuws. GOED WONEN info-magazine zomer 2015 Een gezellige buurt maak je met elkaar In dit nummer: 1 Voorwoord 2 Eerste zonnepanelen fase 2 van Zonnig-Limburg gelegd 3 Gewijzigde openingstijden 4 Nieuwe Woningwet

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

woonvenster Helvoirt en Haaren maken zich op voor nieuwbouw van Leyenhof en Haarensteyn Wateroverlast door regen Puzzel 9 4 2 2 1 5 www.puzzelpro.

woonvenster Helvoirt en Haaren maken zich op voor nieuwbouw van Leyenhof en Haarensteyn Wateroverlast door regen Puzzel 9 4 2 2 1 5 www.puzzelpro. Adressen en openingstijden Bezoekadres Afrikalaan 92, 5152 MD Drunen Postadres Postbus 127, 5150 AC Drunen T 0416-37 87 80 F 0416-37 32 76 E info@woonveste.nl www.woonveste.nl Openingstijden Maandag t/m

Nadere informatie