Zakboekenpolitie.com

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zakboekenpolitie.com"

Transcriptie

1 Zakboekenpolitie.com Veel voorkomende misdrijven met Veel voorkomende verbeterpunten Gebaseerd op het zakboek Strafrecht voor de Politie Kluwer Zie voor een meer omvangrijke bespreking incl. verwijzing naar jurisprudentie en literatuur het zakboek

2 Veel voorkomende misdrijven - Dagelijkse opsporingspraktijk - Generalist - Basiskennis wordt aanwezig geacht - Tips/verbeterpunten Zie voor zedenmisdrijven de afzonderlijke presentatie

3 Veel voorkomende misdrijven Het beste leer je door aan de hand van een zaak uit de dagelijkse praktijk een studieboek te raadplegen In het zakboek Strafrecht voor de politie heb ik mijn tientallen jaren ervaring met opsporing en vervolging verwerkt, met vele praktijktips, ook voor het pv Deze presentatie is gebaseerd op dat zakboek Strafrecht Actualiteiten worden telkens verwerkt op

4 Inhoud presentatie 1. Inleiding 2. Opruiing/discriminatie 3. Huisvredebreuk/computervredebreuk/spam/bombing 4. Deelneming aan criminele organisatie 5. Openlijk geweld 6. Nepbomplaatsing/melding 7. Brandstichting/brand door schuld 8. Ambtsdwang/wederspannigheid/bevel/beletten, etc. 9. Valse aangifte/lasterlijke aanklacht 10.Vals geld 11.Belediging 12.Aan opzicht/gezag onttrekken minderjarige 13.Bedreiging/uitingen die verklaringsvrijheid kunnen beperken 14.Belaging 15.Mishandeling/dood door schuld 16.Diefstal/joyriding/diefstal dmv geweld/afpersing/ verduistering 17.Oplichting/flessentrekkerij/vernieling/heling/witwassen 18.Opiumwet/WWM/WVW

5 Wetboek van strafrecht - Het aantal de laatste jaren gewijzigde en nieuwe strafbepalingen uit Sr loopt in de honderden!! - Een goede kennis van Sr leidt tot conclusie dat het aantal potentiële strafbare feiten (veel) omvangrijker is dan wordt vermoed - En dat er op de meeste misdrijven vh staat - En dat er dus ook eerder (zwaardere) dwangmiddelen kunnen worden toegepast dan voor mogelijk wordt gehouden

6 Stelling Voor medeplichtigheid aan eenvoudige vernieling mag buiten heterdaad worden aangehouden

7 Antwoord stelling Voor medeplichtigheid aan eenvoudige vernieling mag inderdaad buiten heterdaad worden aangehouden Op vernieling staat immers vh (art. 67 Sv) Algemene omstandigheden die aanleiding geven tot strafvermindering (zoals medeplichtigheid voorbereiding en poging) doen daar niet aan af

8 Stelling - A en B zijn net door portier uit discotheek gezet - A is uiterst geëmotioneerd en schreeuwt naar B dat die B terug moet gaan en die portier moet schieten - B weet A echter te kalmeren en neemt A vervolgens mee naar huis Heeft A door zijn uitlatingen een misdrijf waarop vh staat gepleegd?

9 Wetboek van strafrecht Voorbeelden zeer ruime strafbepalingen: - Medeplegen - Medeplichtigheid - Poging - Voorbereiding - 10a Opiumwet - Deelneming criminele organisatie - Belaging - Openlijk geweld - Vernieling en mishandeling - Opruiing - Terreurwetgeving - Enz. enz

10 Inhoud presentatie 1. Inleiding 2. Opruiing/discriminatie 3. Huisvredebreuk/computervredebreuk/spam/bombing 4. Deelneming aan criminele organisatie 5. Openlijk geweld 6. Nepbomplaatsing/melding 7. Brandstichting/brand door schuld 8. Ambtsdwang/wederspannigheid/bevel/beletten, etc. 9. Valse aangifte/lasterlijke aanklacht 10.Vals geld 11.Belediging 12.Aan opzicht/gezag onttrekken minderjarige 13.Bedreiging/uitingen die verklaringsvrijheid kunnen beperken 14.Belaging 15.Mishandeling/dood door schuld 16.Diefstal/joyriding/diefstal dmv geweld/afpersing/ verduistering 17.Oplichting/flessentrekkerij/vernieling/heling/witwassen Opiumwet/WWM/WVW 10

11 Stelling - A en B zijn net door portier uit discotheek gezet - A is uiterst geëmotioneerd en schreeuwt naar B dat die B terug moet gaan en die portier moet schieten - B weet A echter te kalmeren en neemt A vervolgens mee naar huis Heeft A door zijn uitlatingen een misdrijf waarop vh staat gepleegd?

12 Opruiing (art. 131 Sr) Hij die - in het openbaar - mondeling of bij geschrift of afbeelding - tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag - opruit wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie

13 Opruiing (art. 131 Sr) Tot enig strafbaar feit: elk strafbaar feit (misdrijf of overtreding)

14 Opruiing (art. 131 Sr) Openbaar: 1. Waarneembaar voor publiek 2. Gericht tot het publiek of tot iemand uit het publiek ten overstaan van dat publiek 3. Rechtstreeks of via internet, enz

15 Opruiing (art. 131 Sr) - Opruiing is ook mogelijk wanneer de handeling waartoe wordt opgeruid reeds is aangevangen - Niet vereist dat de opruiing gevolg heeft, het feit waartoe opgeruid behoeft niet daadwerkelijk te volgen - Ook strafbaar als opruiing tot één persoon is gericht - Voltooid zodra woorden die opruiing inhouden zijn uitgesproken

16 Discriminatie (art. 137c Sr e.v.) - Belediging groep mensen (art. 137c) - Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld (137d) - Verspreiding discriminatie (137e) - Steunverlening discriminatie (art. 137f Sr) - Discriminatie in ambt, beroep of bedrijf (art. 137g) Ras dient te worden uitgelegd naar de kennelijke strekking van de in art. 1 van het internationale Verdrag inzake de uitbanning van rassendiscriminatie gegeven opsomming, waarin naast 'ras' ook worden genoemd: huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming

17 Discriminatie 137c t/m 137f: ras, godsdienst, levensovertuiging, hetero of homoseksuele gerichtheid, of lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap 137g: ras - Belediging groep mensen (art. 137c) - Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld (137d) - Verspreiding discriminatie (137e) - Steunverlening discriminatie (art. 137f Sr) - Discriminatie in ambt, beroep of bedrijf (art. 137g)

18 Stelling Op discriminatie staat vh

19 Discriminatie Art. 137c t/m g: beroep of gewoonte en/of in vereniging: strafverzwaring én vh - Belediging groep mensen (art. 137c) - Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld (137d) - Verspreiding discriminatie (137e) - Steunverlening discriminatie (art. 137f Sr) - Discriminatie in ambt, beroep of bedrijf (art. 137g)

20 Discriminatie Dragen hakenkruis met bedoeling gedachtegoed nationaal-socialisme uit te dragen: beledigende uitlating bij afbeelding, aldus vallende onder 137c (belediging groep mensen) Hitlergroet: mogelijk belediging (belediging door feitelijkheden)

21 Inhoud presentatie 1. Inleiding 2. Opruiing/discriminatie 3. Huisvredebreuk/computervredebreuk/spam/bombing 4. Deelneming aan criminele organisatie 5. Openlijk geweld 6. Nepbomplaatsing/melding 7. Brandstichting/brand door schuld 8. Ambtsdwang/wederspannigheid/bevel/beletten, etc. 9. Valse aangifte/lasterlijke aanklacht 10.Vals geld 11.Belediging 12.Aan opzicht/gezag onttrekken minderjarige 13.Bedreiging/uitingen die verklaringsvrijheid kunnen beperken 14.Belaging 15.Mishandeling/dood door schuld 16.Diefstal/joyriding/diefstal dmv geweld/afpersing/ verduistering 17.Oplichting/flessentrekkerij/vernieling/heling/witwassen Opiumwet/WWM/WVW 21

22 Stelling Bij een verblijfsontzegging hoeft voor een strafbare huisvredebreuk slechts éénmaal het vertrek gevorderd te worden

23 Huisvredebreuk (art. 138 Sr) Feitelijk twee strafbepalingen: Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf bij een ander in gebruik 1. wederrechtelijk binnendringt en/óf 2. wederrechtelijk aldaar vertoevende zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert Binnengaan na ontzegging (waarvan verdachte weet) is dus binnendringen en er behoeft dus niet meer gevorderd te worden!!

24 Huisvredebreuk (art. 138 Sr) Binnendringen (uitleg) Tegen de onmiskenbare wil van de rechthebbende Blijkende bijv. uit - Woorden of schriftelijke ontzegging (namens) rechthebbende (moet verdachte wel weten) - Omstandigheden (slot, bordje verboden toegang)

25 Huisvredebreuk (art. 138 Sr) Binnendringen (lid 2): Hij die zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing is binnengekomen in de voor de nachtrust bestemde tijd wordt geacht te zijn binnengedrongen

26 Huisvredebreuk (art. 138 Sr) Kraken/ontruimen - Zie art. 138a Sr (kraken strafbaar) én een binnentredings- en ontruimingsbevoegdheid in art. 551a Sv - Zie bespreking in zakboek: niet zomaar ontruimen!

27 Huisvredebreuk: verhouding met art.139 Sr (lokaalvredebreuk) - Onder het besloten lokaal of erf van art. 138 Sr(huisvredebreuk) valt niet een besloten lokaal of erf bestemd voor de openbare dienst - Zie voor een voor de openbare dienst bestemd lokaal art. 139 Sr - Zie v.w.b. een voor de openbare dienst bestemd besloten erf in voorkomende gevallen art. 461 Sr (verboden toegang onbevoegde) (niet dus art. 138 Sr)

28 Computervredebreuk (art. 138ab Sr) Wordt genoemd als misdrijf waarvoor vh mogelijk is Lid 1 (1 jaar): Opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan Van binnendringen is in ieder geval sprake indien de toegang tot het werk wordt verworven: a. door het doorbreken van een beveiliging b. door een technische ingreep c. met behulp van valse signalen of een valse sleutel, of

29 Computervredebreuk (art. 138a Sr) Lid 2: (4 jaar) Indien de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt, aftapt of opneemt

30 Computervredebreuk (art. 138a Sr) Lid 3 (4 jaar) Computervredebreuk gepleegd door tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk indien de dader vervolgens a. met het oogmerk zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen gebruik maakt van verwerkingscapaciteit van een geautomatiseerd werk b. door tussenkomst van het geautomatiseerd werk waarin hij is binnengedrongen de toegang verwerft tot het geautomatiseerd werk van een derde

31 Computervredebreuk (art. 138a Sr) Geautomatiseerd werk (80sexies): Onder geautomatiseerd werk wordt verstaan een inrichting die bestemd is om langs elektronische weg gegevens op te slaan en te verwerken Computers, netwerken van aan elkaar verbonden computers en geautomatiseerde inrichtingen voor telecommunicatie, bijv. de telefoon (Remmelink)

32 Computervredebreuk (art. 138a Sr) Enige beveiliging doorbreken: Een maximale beveiliging is niet vereist Een minimale maar wel daadwerkelijke beveiliging volstaat Degene die binnendringt moet wetenschap hebben gehad dat hij een beveiligd systeem binnendringt, waarvoor hij zich moeite moet getroosten (MvT)

33 Strafbaarstelling spam/bombing (art. 138b Sr) Hij die opzettelijk en wederrechtelijk de toegang tot of het gebruik van een geautomatiseerd werk belemmert door daaraan gegevens aan te bieden of toe te zenden (Strafbedreiging 1 jaar) Wordt genoemd als misdrijf waarvoor vh mogelijk is

34 Inhoud presentatie 1. Inleiding 2. Opruiing/discriminatie 3. Huisvredebreuk/computervredebreuk/spam/bombing 4. Deelneming aan criminele organisatie 5. Openlijk geweld 6. Nepbomplaatsing/melding 7. Brandstichting/brand door schuld 8. Ambtsdwang/wederspannigheid/bevel/beletten, etc. 9. Valse aangifte/lasterlijke aanklacht 10.Vals geld 11.Belediging 12.Aan opzicht/gezag onttrekken minderjarige 13.Bedreiging/uitingen die verklaringsvrijheid kunnen beperken 14.Belaging 15.Mishandeling/dood door schuld 16.Diefstal/joyriding/diefstal dmv geweld/afpersing/ verduistering 17.Oplichting/flessentrekkerij/vernieling/heling/witwassen Opiumwet/WWM/WVW

35 Deelneming aan criminele organisatie (art. 140 Sr) 1. Organisatie: een samenwerkingsverband, met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen de verdachte en tenminste één andere persoon. Niet is vereist dat daarbij komt vast te staan dat de verdachte moet hebben samengewerkt (althans bekend moet zijn geweest) met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie of dat de samenstelling van het samenwerkingsverband steeds dezelfde is 2. Voor het samenwerkingsverband is niet vereist dat binnen die groep gemeenschappelijke regels en een gemeenschappelijke doelstelling hebben bestaan, waaraan de individuele leden gebonden waren en door welke gemeenschappelijkheid op die leden een zekere druk kon worden uitgeoefend zich aan die regels te houden en aan die doelstelling gebonden te achten HR , BK5172, BK5174, BJ5175, BK5182, BK5189 en BK5196 (Hofstadgroep)

36 Stelling Voor strafbare deelneming aan een criminele organisatie is vereist dat die organisatie tenminste één strafbaar feit heeft gepleegd

37 Deelneming aan criminele organisatie (art. 140 Sr) Reeds de 'deelneming' aan een criminele organisatie is strafbaar Er behoeft dus verder nog niets strafbaars gebeurd te zijn Ook dus geen strafbare poging of voorbereiding

38 Stelling Voor strafbare deelneming aan een criminele organisatie is vereist dat het oogmerk gericht is op het plegen van meerdere misdrijven of het meermalen plegen van één misdrijf

39 Deelneming aan criminele organisatie (art. 140 Sr) 'Oogmerk' ziet alleen op 'misdrijven' Het dient daarbij te gaan om meer dan één misdrijf: - hetzij misdrijven van verschillende soort (bijv. art. 310 en art. 141 maar ook 310 en 416/420bis) - hetzij hetzelfde misdrijf meermalen gepleegd

40 Deelneming aan criminele organisatie (art. 140 Sr) - Voor strafbaarheid volstaat deelneming aan de criminele organisatie, deelneming aan eventuele gepleegde strafbare feiten is dus niet vereist - Heeft de verdachte daarnaast ook deelgenomen aan door de criminele organisatie gepleegde strafbare feiten, dan kan de verdachte voor de deelneming aan die feiten ook afzonderlijk vervolgd en bestraft worden

41 Deelneming aan criminele organisatie (art. 140 Sr) - Zie voor de criminele organisatie op het gebied van verdovende middelen art. 11b Ow (zwaardere strafdreiging) - Zie voor de terroristische organisatie art. 140a Sr (zwaardere strafdreiging) - Verjaring van het vervolgingsrecht voor de afzonderlijke misdrijven waarop het oogmerk was gericht heeft geen invloed op de vervolging van art. 140 Sr

42 Deelneming aan criminele organisatie (art. 140 Sr) Als bewezen is dat de veroordeelde heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, kan hem het voordeel dat hij als lid van die organisatie heeft genoten worden ontnomen, ook als dat voordeel is behaald uit (binnen het oogmerk van de organisatie gelegen) door leden van die organisatie bega-ne misdrijven, waarvan niet bewezen is dat betrokkene eraan heeft deelgenomen ; Nederland heeft ook rechtsmacht (art. 2 Sr) bij een buiten Nederland gevestigde criminele organisatie die gericht is op het in Nederland verwezenlijken van het oogmerk van de organisatie

43 Inhoud presentatie 1. Inleiding 2. Opruiing/discriminatie 3. Huisvredebreuk/computervredebreuk/spam/bombing 4. Deelneming aan criminele organisatie 5. Openlijke geweldpleging 6. Nepbomplaatsing/melding 7. Brandstichting/brand door schuld 8. Ambtsdwang/wederspannigheid/bevel/beletten, etc. 9. Valse aangifte/lasterlijke aanklacht 10.Vals geld 11.Belediging 12.Aan opzicht/gezag onttrekken minderjarige 13.Bedreiging/uitingen die verklaringsvrijheid kunnen beperken 14.Belaging 15.Mishandeling/dood door schuld 16.Diefstal/joyriding/diefstal dmv geweld/afpersing/ verduistering 17.Oplichting/flessentrekkerij/vernieling/heling/witwassen Opiumwet/WWM/WVW 43

44 Stelling Voor openlijk geweld is vereist dat ten tijde en ter plaatse van het plegen van het geweld publiek aanwezig was

45 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) Openlijk 1. Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de 4e categorie. 2. De schuldige wordt gestraft: 1. 6j of geldboete 4 e cat indien hij opzettelijk goederen vernielt of indien het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel tengevolge heeft; 2. 9j of geldboete 5 e cat indien dat geweld zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft; 3. 12j of geldboete 5 e cat indien dat geweld de dood tengevolge heeft. 3. Art. 81 Sr blijft buiten toepassing (MH: met geweld wordt gelijk gesteld brengen in staat van bewusteloosheid of onmacht)

46 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) Openlijk - Geweld dat zich door onverholen, niet-heimelijk bedreven daden heeft geopenbaard, zodat daardoor de openbare orde is aangerand - Aanwezigheid publiek niet vereist - Openlijk kan blijken uit de plaats waar, de wijze waarop en de omstandigheden waaronder het geweld is uitgeoefend

47 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) Openlijk - Openbare plaats dus niet vereist, ook bijv. van achter een venster aan de openbare weg - Niet openlijk is bijv. de geweldpleging bedreven in het donker op een eenzame plek waarbij verdachten het slachtoffer ook het schreeuwen nog zouden hebben belet, klaarblijkelijk om te voorkomen dat hun gedragingen de aandacht van eventueel in wijdere omtrek aanwezig publiek zou kunnen trekken

48 Stelling Voor openlijk geweld is vereist dat de verdachte zelf ook geweld heeft gepleegd

49 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) Geweld - Niet vereist is dat alle verdachten geweld gepleegd hebben, mits er maar sprake is van in vereniging plegen (zie hierna) - Enig resultaat van het geweld is niet vereist maar kan voor de veroorzaker wel strafverzwarend werken (zie lid 2, daarover hierna meer) - Niet vereist is dat personen/goederen ook geraakt worden

50 Stelling Voor een veroordeling ter zake openlijk geweld is voldoende dat de verdachte deel uitmaakte van de groep die het openlijke geweld heeft gepleegd

51 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) In vereniging: Kamerstukken - Onvoldoende is het uitsluitend deel uitmaken van de groep - Vereist is een significante (wezenlijke) bijdrage aan het geweld Bijdrage kan bestaan - uit een gewelddadige handeling maar ook uit het rondlopen met bivakmuts over hoofd onder aanmoediging van anderen - door een rol in de organisatie te spelen door deelnemers aan de openlijke geweldpleging te werven - door aanmoedigen of gejoel of het afschermen van degenen die gewelddaden plegen tegen anderen die dat willen beletten

52 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) In vereniging: jurisprudentie - Twee mededaders - Voldoende significante (wezenlijke) bijdrage leveren aan geweld, bijdrage zelf behoeft niet van gewelddadige aard te zijn - Bijv. het nagenoeg tegelijkertijd plegen van geweld tegen eenzelfde slachtoffer door personen die onmiddellijk daaraan voorafgaande zich in groepsverband hebben opgehouden - De band tussen de geweldplegers hoeft niet hecht te zijn: daaronder valt ook de persoon welke drie met de politie vechtende mannen te hulp schiet door vanuit een heel ander punt in de menigte met stenen te gaan gooien

53 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) In vereniging: jurisprudentie - De enkele omstandigheid dat iemand aanwezig is in een groep die openlijk geweld pleegt is niet zonder meer voldoende - Onvoldoende is ook het bij een demonstratie getalsmatig versterken en het zich niet distantiëren van de groep toen deze haar toevlucht zocht tot het plegen van het geweld - Ook onvoldoende is het zich opnieuw voegen bij de personen die geweld pleegden en zich niet distantiëren van de nieuwe vechtpartij, nadat de verdachte aanwezig was geweest bij de eerdere vechtpartij

54 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) In vereniging: jurisprudentie Telkens voldoende significante of wezenlijke bijdrage: - Het vervoeren van de daadwerkelijke pleger van het geweld naar de plaats delict, wetende van het te plegen geweld - Het gedurende de geweldpleging uitschelden van de slachtoffers - Het bedreigen van/bang maken van de slachtoffers met een op een mes gelijkend voorwerp - Het organiseren van en aanmoedigen tijdens de geweldpleging (MH: denk ook aan strafbaarheid wegens opruiing: art. 131 Sr) - Het tegenhouden, insluiten en vastpakken van de slachtoffers - Het achtervolgen en insluiten van het slachtoffer 54

55 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) Geweld: jurisprudentie - Uit een groep personen stenen werpen naar een politievoertuig waarbij de verdachte met twee stenen in zijn handen in de richting van het desbetreffende politievoertuig is gelopen en daarbij met zijn rechterhand een bovenhandse achterwaartse beweging met een steen heeft gemaakt - Het besmeuren/bespuiten (graffiti) met verf van een muur, container, bedrijfspand en mogelijk een trein of het stukgooien van eieren tegen een pand (Amerikaanse ambassade) waardoor dit pand besmeurd wordt

56 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) Jurisprudentie kraakrellen 1/2 Vanaf dak en vanuit Ubicapand waren vuurwerk en verfbommen gegooid, waardoor goederen en personen in gevaar waren gebracht Verdachte was aangetroffen in het Ubicapand 'Gelet op de berichtgeving op internet, de wijze waarop het Ubicapand was geprepareerd, de openlijk in het pand aangetroffen verfbommen en de materialen om deze verfbommen te maken, het aangetroffen vuurwerk, de aangetroffen verpakkingen van bivakmutsen, de aangetroffen installaties om de politie de toegang tot het pand te bemoeilijken, is (...) duidelijk dat de actie goed was voorbereid Moment waarop de actie startte was gepland, gezien het feit dat de politie werd geactiveerd door het in de brand steken van autobanden voor het Ubicapand door personen die uit dat pand kwamen

57 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) Jurisprudentie kraakrellen 2/2 Gelet op deze omstandigheden was de rechter van oordeel dat allen die in het pand aanwezig waren willens en wetens bereid waren om de confrontatie met de politie aan te gaan en dat zij, gezien de zichtbare aanwezigheid van vuurwerk en verfbommen, wisten dat bij deze confrontatie geweld zou worden toegepast Verdachte was één van hen en dit maakt hem tot pleger van het openlijk geweld Het hof merkt daarbij nog op dat verdachte geen verklaring heeft willen afleggen waaruit blijkt dat hij zich heeft willen distantiëren van het geweld Ook blijkt niet uit de gedragingen van verdachte dat hij op dat moment afstand wilde nemen van het geweld 57

58 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) Openlijk geweld omdat: 1. de verdachte aanwezig was in de groep en aldus de groep getalsmatig versterkte en 2. de verdachte en de anderen ieder voor zich hebben besloten de confrontatie te zoeken, hetgeen kon worden afgeleid uit de omstandigheden dat - de groep, waarvan de verdachte deel uitmaakte (ook nog nadat was geconstateerd dat het slachtoffer geen diefstal had gepleegd) naar haar bleef joelen en schreeuwen - tussen de groep en het slachtoffer vervolgens met stoelen naar elkaar is geslagen - de groep intussen in homogeen verband naar het slachtoffer is opgedrongen en haar heeft ingesloten - door iemand uit de groep voor ieder zichtbaar tegen het slachtoffer is getrapt terwijl zij op de grond lag 3. e.e.a. zonder dat de verdachte zich op enig moment van de gebeurtenissen heeft gedistantieerd 58

59 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) Jurisprudentie: achtervolgen en niet-distantiëren Verdachte is met twee anderen achter het slachtoffer aangerend, waarna het slachtoffer tegen de grond is gewerkt en herhaaldelijk is geschopt Zelfs als de verdachte niet zelf zou hebben geschopt of geslagen, zoals hij beweert, heeft hij op geen enkele wijze getracht de medeverdachten, met wie hij die avond optrok, van de gewelddadigheden af te houden of zich zelfs maar van de gewelddadigheden te distantiëren, terwijl hij er met zijn neus bovenop stond

60 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) Jurisprudentie: filmen van (openlijk) geweld ( Happy Slapping ) Door het filmen van de geweldpleging van zijn medeverdachten heeft verdachte een significante bijdrage geleverd aan de geweldpleging en de bedreigende situatie voor het slachtoffer (aldus medepleger van openlijk geweld)

61 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) Jurisprudentie: capuchon en bemoeilijken/voorkomen herkenning Openlijk geweld: dragen capuchon en bemoeilijken dan wel voorkomen van de herkenning van de feitelijke geweldplegers door de politie Zie voor meer voorbeelden het zakboek Sr

62 Stelling De in art. 141, 2e lid opgenomen strafverzwaringen (vernieling, zwaar lichamelijk letsel en/of de dood) zijn uitsluitend van toepassing op de verdachte die zelf deze strafverzwaring heeft toegebracht

63 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) Strafverzwaring lid 2 De in het 2e lid vermelde zwaardere strafbedreigingen hebben uitsluitend betrekking op de dader van het openlijke geweld van wie komt vast te staan: - dat hij zelf goederen heeft vernield of - dat het door hemzelf gepleegde geweld - enig lichamelijk letsel; - zwaar lichamelijk letsel of - de dood tengevolge heeft gehad Pv moet voor een veroordeling ter zake dit 2 e lid duidelijkheid verschaffen!

64 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) Tips Pv 1. Waaruit bestond deelneming van iedere verdachte 2. Openlijk 3. Bij bewijstechnisch moeilijke zaken: kledingsignalement 4. Overzicht van eventueel door verdachten/getuigen gebruikte roepnamen/geboortenamen/bijnamen (Kees, Cornelis, Van der Bilt, die rooie en/of die dikke kan dezelfde persoon betreffen) 5. Extra aandacht voor de rol van iedere verdachte, vooral bij 2e lid (strafverzwaring) 6. Redenen van wetenschap van getuigen, enz. van voorgaande punten (gezien, gehoord, gevoeld, enz.) 7. Zoek ook onafhankelijke getuigen 8. Matrix (overzicht per verdachte)?

65 Inhoud presentatie 1. Inleiding 2. Opruiing/discriminatie 3. Huisvredebreuk/computervredebreuk/spam/bombing 4. Deelneming aan criminele organisatie 5. Openlijk geweld 6. Nepbomplaatsing/melding 7. Brandstichting/brand door schuld 8. Ambtsdwang/wederspannigheid/bevel/beletten, etc. 9. Valse aangifte/lasterlijke aanklacht 10.Vals geld 11.Belediging 12.Aan opzicht/gezag onttrekken minderjarige 13.Bedreiging/uitingen die verklaringsvrijheid kunnen beperken 14.Belaging 15.Mishandeling/dood door schuld 16.Diefstal/joyriding/diefstal dmv geweld/afpersing/ verduistering 17.Oplichting/flessentrekkerij/vernieling/heling/witwassen Opiumwet/WWM/WVW

66 Nepbomplaatsing/melding (art. 142a Sr) 1. Hij die een voorwerp verzendt of op een al dan niet voor het publiek toegankelijke plaats achterlaat of plaatst, met het oogmerk een ander ten onrechte te doen geloven dat daardoor een ontploffing kan worden teweeggebracht (4j) 2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die gegevens doorgeeft met het oogmerk een ander ten onrechte te doen geloven dat op een al dan niet voor het publiek toegankelijke plaats een voorwerp aanwezig is waardoor een ontploffing kan worden teweeggebracht Ook bij een grap!!

67 Inhoud presentatie 1. Inleiding 2. Opruiing/discriminatie 3. Huisvredebreuk/computervredebreuk/spam/bombing 4. Deelneming aan criminele organisatie 5. Openlijk geweld 6. Nepbomplaatsing/melding 7. Brandstichting/brand door schuld 8. Ambtsdwang/wederspannigheid/bevel/beletten, etc. 9. Valse aangifte/lasterlijke aanklacht 10.Vals geld 11.Belediging 12.Aan opzicht/gezag onttrekken minderjarige 13.Bedreiging/uitingen die verklaringsvrijheid kunnen beperken 14.Belaging 15.Mishandeling/dood door schuld 16.Diefstal/joyriding/diefstal dmv geweld/afpersing/ verduistering 17.Oplichting/flessentrekkerij/vernieling/heling/witwassen Opiumwet/WWM/WVW 67

68 Stelling Het afsteken van een vuurwerkbom in een brievenbus valt niet onder art. 157 Sr (brandstichting)

69 Brandstichting (art. 157 Sr) Hij die opzettelijk 1. brand sticht, 2. een ontploffing teweegbrengt of 3. een overstroming veroorzaakt, wordt gestraft met: 1. 12j of geldboete 5 e cat, indien daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is 2. 15j of geldboete 5 e cat, indien daarvan levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is 3. levenslang of 30j, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood tengevolge heeft 69

70 Brandstichting (art. 157 Sr) - Het opzet behoeft uitsluitend gericht te zijn op de brand, ontploffing of overstroming en niet op het gevolg (gemeen gevaar, levensgevaar, zwaar lichamelijk letsel en/of de dood) - Als opzet wél gericht was op bijv. de dood: (poging tot) moord of doodslag - Op brandstichting de dood ten gevolge hebbende staat levenslange gevangenisstraf, op doodslag niet

71 Brandstichten (art. 157 Sr) Brandstichten betreft: - Het opzettelijk in brand brengen van voorwerpen die niet bestemd waren in de bestaande omstandigheden van tijd en plaats en op de toegepaste wijze in brand gestoken te worden - Een aanmaakblokje is bijv. wel bestemd voor het maken van vuur maar niet voor het aansteken van een auto, carport of de inboedel van een huis en het huis zelf - Openhaardhout in brand steken in de daarvoor bestemde openhaard is geen brandstichting, hetzelfde hout in brand steken tegen een huis of onder een carport is dat wel

Veel voorkomende misdrijven met Veel voorkomende verbeterpunten

Veel voorkomende misdrijven met Veel voorkomende verbeterpunten Veel voorkomende misdrijven met Veel voorkomende verbeterpunten Gebaseerd op het zakboek Strafrecht voor de Politie Kluwer Zie voor een omvangrijke bespreking, verwijzing naar jurisprudentie, literatuur

Nadere informatie

Zakboekenpolitie.com

Zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Dwangmiddelen Lichamelijke integriteit Gebaseerd op hoofdstuk 5 van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie en Strafvordering voor de Opsporingsambtenaar Kluwer

Nadere informatie

Handelingsprotocol Schoolveiligheid

Handelingsprotocol Schoolveiligheid Handelingsprotocol Schoolveiligheid Handelingsprotocol bij grensoverschrijdend gedrag 1 februari 2007 Handelingsprotocol Schoolveiligheid Blz. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Protocollen... 6 2.1 Fysieke

Nadere informatie

Handelingsprotocol. Veilige School. Voortgezet Onderwijs Gemeente Woensdrecht december 2012 Definitief. keurmerk. veilige schoo

Handelingsprotocol. Veilige School. Voortgezet Onderwijs Gemeente Woensdrecht december 2012 Definitief. keurmerk. veilige schoo Handelingsprotocol Veilige School Voortgezet Onderwijs Gemeente Woensdrecht december 2012 Definitief keurmerk veilige schoo 1 Voorwoord Landelijk wordt het opstellen van gezamenlijke afspraken ten aanzien

Nadere informatie

EERSTE BOEK ALGEMENE BEPALINGEN TITEL I OMVANG VAN DE WERKING DER STRAFWET. Artikel 1

EERSTE BOEK ALGEMENE BEPALINGEN TITEL I OMVANG VAN DE WERKING DER STRAFWET. Artikel 1 WET van 14 oktober 1910, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafrecht voor Suriname (G.B. 1911 no. 1), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1915 no. 75, G.B. 1916 no.

Nadere informatie

Voorbeeld. Incidenten Handelingsprotocol Schoolveiligheid

Voorbeeld. Incidenten Handelingsprotocol Schoolveiligheid Voorbeeld Incidenten Handelingsprotocol Schoolveiligheid Handelingsprotocol bij grensoverschrijdend gedrag Voorbeeld Handelingsprotocol Schoolveiligheid Blz. 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 768 Voorstel van wet van de leden Dittrich, Swildens-Rozendaal en O. P. G. Vos tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van

Nadere informatie

Juridische aspecten van huiselijk geweld

Juridische aspecten van huiselijk geweld Juridische aspecten van huiselijk geweld Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Margreet de Boer TransAct, 2005 Voorlopige uitgave TransAct ondersteunt beleidsmakers, managers, opleiders, artsen,

Nadere informatie

Virtuele handhaving van de openbare orde

Virtuele handhaving van de openbare orde Virtuele handhaving van de openbare orde Auteur: Sander Vols Studentnummer: 1556320 Begeleider: prof. mr. J.G. Brouwer Vakonderdeel: masterscriptie Faculteit Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Ontwikkelingen Rondom het Noodweerartikel (art. 41 lid 1 Sr)

Ontwikkelingen Rondom het Noodweerartikel (art. 41 lid 1 Sr) Master thesis - Nederlands recht - Accent strafrecht Ontwikkelingen Rondom het Noodweerartikel (art. 41 lid 1 Sr) In hoeverre is de, middels wetswijziging voorgestelde uitbreiding van het recht op zelfbescherming

Nadere informatie

Schadevergoeding na discriminatie

Schadevergoeding na discriminatie 2014 Schadevergoeding na discriminatie Ieder1Gelijk Arend Noorduijnstraat 15 6512 BK Nijmegen Opdrachtgever: Ieder1Gelijk Praktijkbegeleider: dhr. drs. R. Sluijs Docentbegeleider: mw. mr. L. Russo Tweede

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:9416

ECLI:NL:GHARL:2014:9416 ECLI:NL:GHARL:2014:9416 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 04-12-2014 Datum publicatie: 17-12-2014 Zaaknummer: 21-005710-13 Formele relaties: Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2013:1485

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 079 Wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten met

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 Rapport Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 2 Klacht Verzoeker klaagt over het optreden van ambtenaren van het regionale politiekorps Noord-Holland Noord jegens hem op 10 maart 2004. Hij klaagt

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 Uitspraak RECHTBANK LIMBURG Zittingsplaats Maastricht Strafrecht parketnummer: 03/703222-11 Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 30 januari 2013 in de strafzaak tegen [naam verdachte],

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 8 Nummers: 172 198 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 172 Rb. Alkmaar 4 augustus 2011 LJN: BR6175 Vordering benadeelde partij voor kosten rechtsbijstand

Nadere informatie

Veilig op school, Uw en onze zorg!

Veilig op school, Uw en onze zorg! Veilig op school, Uw en onze zorg! Veiligheidsprotocol Agressie, geweld Vernieling Wapenbezit Diefstal Vuurwerk (Seksuele) Intimidatie Alcohol en drugs Inhoud 1 INLEIDING.... 2 2 UITGANGSPUNTEN VOOR EEN

Nadere informatie

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten 10.3 AANGIFTE DOEN deel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Gerelateerde documenten Coördinator agressie en geweld, hoger management, leidinggevenden, beleidsmedewerkers,

Nadere informatie

Convenant Schoolveiligheid

Convenant Schoolveiligheid Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Zoetermeer Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Een veilige

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE. I. Algemeen deel

MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE. I. Algemeen deel 31 560 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 441 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de regeling van bevoegdheden tot het vorderen van gegevens

Nadere informatie

Zitting 1973-1974 - 12 131

Zitting 1973-1974 - 12 131 Zitting 1973-1974 - 12 131 Voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven MEMORIE VAN ANTWOORD (Ontvangen 11 april 1974) Nr. 8 (De vroegere stukken zijn gedrukt in de zittingen 1972 en 1972-1973) Algemeen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE MEMORIE VAN TOELICHTING Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Nadere informatie

WERKOPDRACHT 11 GRONDRECHTEN ALGEMEEN

WERKOPDRACHT 11 GRONDRECHTEN ALGEMEEN WERKOPDRACHT 11 GRONDRECHTEN ALGEMEEN 1. Inleiding Een in het oog springend bestanddeel van het begrip rechtsstaat is de garantie van grondrechten. Grondrechten zijn elementaire, fundamentele rechten van

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 6 Nummers: 124 149 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 124 Hof s-hertogenbosch 1 juni 2011 LJN: BQ9885 Intrekking hoger beroep door verdachte. Belang

Nadere informatie

2.3.4. Nieuw beleid inzake shockschade en (im)materiële schade voor nabestaanden

2.3.4. Nieuw beleid inzake shockschade en (im)materiële schade voor nabestaanden Beleidsoverzicht Nota van wijzigingen: Juli 2011 2.3.4. Nieuw beleid inzake shockschade en (im)materiële schade voor nabestaanden Oktober 2010 2.5.8. Nieuw beleid inzake mantelzorg Augustus 2010 1.4.5.1.

Nadere informatie

Heenzendingen ONDERZOEK EN BELEID. dr. MM. Kommer. Gouda- Quint bv 1994

Heenzendingen ONDERZOEK EN BELEID. dr. MM. Kommer. Gouda- Quint bv 1994 ONDERZOEK EN BELEID De reeks Onderzoek en Beleid omvat de rapporten van door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie verricht onderzoek. Opname in de reeks

Nadere informatie

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders De ISD maatregel Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders Naam: Rick Blijs Studentnummer: 9960135 Opleiding: HBO rechten Onderwijsinstelling: Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het arrondissementsparket Zwolle. Datum: 1 mei 2012. Rapportnummer: 2012/072

Rapport. Rapport over een klacht over het arrondissementsparket Zwolle. Datum: 1 mei 2012. Rapportnummer: 2012/072 Rapport Rapport over een klacht over het arrondissementsparket Zwolle. Datum: 1 mei 2012 Rapportnummer: 2012/072 2 Klacht Verzoeker meent dat hij niet schuldig is aan enig strafbaar feit. Daarom klaagt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 420 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december

Nadere informatie