N Juillet - Août - Septembre a ferme d hier à aujourd hui

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N 117 - Juillet - Août - Septembre 2014. a ferme d hier à aujourd hui"

Transcriptie

1 N Juillet - Août - Septembre 2014 Belgique-België P.P Bruxelles P Lhistoire a ferme d hier à aujourd hui L Bestiaire a mineuse du marronnier L es fourmis naturaliste en herbe édité par l asbl Tournesol-Zonnebloem vzw Chaussée de La Hulpe Bruxelles - Tél.: 02/ Fax: 02/

2 Edito La valse des saisons Après l hiver bien marqué de 2013, nous avons eu droit à un hiver tout aussi particulier en 2014! Un hiver d une douceur extrême qui a permis à chacun de réaliser des économies d énergie. Un hiver qui fait craindre une démographie importante chez de nombreux insectes sans pour autant que cela se vérifie déjà. Le printemps, quant à lui, fut globalement beau et chaud mais sans excès, sauf au niveau de la pluviométrie qui est en déficit depuis plusieurs mois malgré quelques bonnes averses. Globalement la Nature a donc pris quelques jours ou semaines d avance sur son rythme habituel. Cela impose notamment un suivi régulier dans les cultures potagères C est pourquoi nous avons maintenu durant cet été des séances de cours pratiques en jardinage biologique à la Ferme d Uccle. Nous souhaitons à tout un chacun de profiter pleinement des longues journées estivales, malgré que leur longueur diminue déjà, tout en alliant repos et bienfaits de la Nature. Direction: Patrick Bulteel Rédaction: Luc Degraer, Danielle Blancke, Eline Deblander, Alix Lauvergnat, Astrid Ayral Mise en page/ illustration: Gaëlle Carlier Photo de couverture: asbl Tournesol-Zonnebloem S ommaire Luc Degraer Activités grand public...3 Natuurblad Ferme d Uccle, histoire Nouvelles diverses Carnet du naturaliste en herbe Bestiaire de chez nous Environnement Coté lecture Agenda et visites guidées Contact a.s.b.l. Tournesol-Zonnebloem Chaussée de La Hulpe Bruxelles Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h Tél: Fax: Devenir membre La cotisation, valable pour un an, s élève à: - 9 pour les membres individuels, - 13 pour les familles membres, - 25 et plus pour les membres protecteurs et les écoles membres. Le montant peut être versé au compte BE de l asbl avec comme communication: cotisation + nom + n de membre (voir étiquette)

3 Activités Grand public cours pratique de jardinage biologique à la Ferme d Uccle - Les lundis : 14 et 28/07, 11 et 25/08, 8 et 22/09 de 10h à 12h; - Les mercredis : 23/07, 6/08, 3, 17 et 30/09 de 14h à 16h ; - Les dimanches : 14/09 de 10h à 12h30. (Programme complet sur notre site Internet) PAF: Gratuit et sans inscription Où? Ferme d Uccle - Parc Fond Roy 93 vieille rue du Moulin 1180 Uccle Formations d initiation au jardinage biologique Vous n avez pas l expérience suffisante, mais vous êtes intéressé par le jardinage biologique, d autres formations gratuites sont également données par l asbl à l initiative de Bruxelles Environnement : Au Centre Régional d Initiation à l Ecologie, les mardis de 19h à 21h30 A la Ferme d Uccle, les jeudis de 18h à 20h30 Mardi 16 septembre ou jeudi 11 septembre Les cultures de fin de saison, les engrais verts et la récolte des semences Mardi 14 octobre ou jeudi 9 octobre Soigner et protéger le sol pour des cultures saines Mardi 11 novembre ou jeudi 6 novembre Prévoir les premiers semis pour la saison suivante Inscriptions et demandes supplémentaires : 3

4 Klimaatsverandering De mens verantwoordelijk voor de klimaatsverandering Natuurblad De klimaatsverandering komt meer en meer in de media voor maar voor de meesten blijft het nog een ver van mijn bed show. Is dat wel zo? Als we naar de klimaatstudies kijken dan is er geen twijfel mogelijk. Het klimaat verandert en wij zijn daar verantwoordelijk voor. Hogere land en oceaantemperaturen, het smelten van gletsjers en zee-ijs, extremere weersomstandigheden en stijging van het zeeniveau. De klimaatsverandering komt nu al overal ter wereld tot uiting. In grafiek 1 zien we dat de laatste 30 jaar de temperatuur significant is gestegen. Het wordt dus warmer. Maar is dit dan zo abnormaal? Als we naar het klimaat op Aarde kijken gedurende pakweg de laatste jaar dan zien we reeds grote variatie in het klimaat (grafiek 2). Het is al warmer en kouder geweest dan nu. Grafiek 1: Tienjaarlijkse gemiddelde afwijking in oceaan (blauw)- en land oppervlakte(oranje) temperatuur van 1851 tot 2010 t.o.v. de gemiddelde temperatuur tussen Bron: IPCC2013. Als we willen weten of de mens de oorzaak is van de recente temperatuurstijging dan kunnen we dit nagaan door de geschiedenis van de temperatuur op Aarde te vergelijken met de geschiedenis van de verschillende oorzaken van klimaatsveranderingen. Wat kan er zoal voor zorgen dat de Aarde opwarmt? Ik beperk me hier tot de 3 belangrijkste actoren. 4 Grafiek 2: Gemiddelde landtemperatuur op de noordelijke hemisfeer van de laatste jaar door David Archibald naar Dansgaard et al. (1969) & Schönwiese (1995). Een eerste factor is de zon intensiteit. Deze is variabel. Als de intensiteit van de zon groter wordt dan zal de Aarde warmer worden. De zon intensiteit kan geschat worden aan de hand van de accumulatiesnelheid van isotopen geproduceerd door kosmische stralingen, bijvoorbeeld de isotopen 10Be en 14C die we terug kunnen vinden in ijsboringen. Hoe groter de zon intensiteit, hoe beter deze een schild vormt voor kosmische stralingen en hoe minder isotopen we terug zullen vinden. De grote klimaatsveranderingen van de laatste 2000 jaar (bijvoorbeeld de kleine ijstijd) blijken te wijten te zijn aan de variabiliteit in zon intensiteit. Een tweede factor is de vulkaanactiviteit. Vulkanen spuwen stof en andere partikels de lucht in die het zonlicht terug

5 reflecteren naar de ruimte. Hoe groter de vulkaanactiviteit, hoe kouder het klimaat wordt. Ze hebben een instant maar relatief kort effect. Zo zorgde de vulkaanuitbarsting van Pinatubo in 1991 ervoor dat de Aarde enkele jaren gemiddeld 0,5 C kouder werd. Een derde factor zijn de broeikasgassen. Broeikasgassen zijn gassen in de atmosfeer die de warmte (infrarood licht) die teruggekaatst wordt van de aarde naar de ruimte gaan absorberen en terug stralen naar de Aarde. Voorbeelden van broeikasgassen zijn waterdamp (H20), koolstofdioxide (CO 2 ), methaan (CH 4 ),... Deze gassen komen van nature voor en ze zijn ook zeer nuttig want zonder deze gassen zou de gemiddelde temperatuur op Aarde slechts 18 C bedragen. De hoeveelheid broeikasgassen is de laatste decennia door de mens sterk gestegen, voornamelijk door toevoeging van CO 2 (grafiek 3). Dit gas komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen en bij ontbossing. Doordat de concentratie van broeikasgassen toeneemt in de atmosfeer, wordt er meer warmte geabsorbeerd en terug gestraald naar de Aarde waardoor deze opwarmt. De broeikasgassen werken dus als een gigantische serre rond onze planeet, vandaar ook het woord: broeikaseffect. Aan de hand van modellen kunnen we simulaties maken van temperatuurveranderingen en deze vergelijken met de werkelijkheid (grafiek 4). Als we enkel rekening houden met de natuurlijke factoren (zon intensiteit en vulkaanactiviteit) dan kunnen we de stijging van de temperatuur gedurende de laatste decennia niet verklaren (grafiek 4a). Enkel met het effect van broeikasgassen kunnen we de recente stijging in temperatuur verklaren (grafiek.4b). We moeten dus tot de conclusie komen dat de Aarde opwarmt door de mens. Grafiek 3: Concentratie van CO 2 in de atmosfeer over de laatste 1000 jaar op basis van ijsboringen (symbolen) en metingen in de atmosfeer (lijn). Bron: Archer, D. (2007). Grafiek 4: klimaatsimulaties: a) simulatie met enkel natuurlijke factoren, b) simulatie met menselijke factoren (broeikasgassen) en c) simulatie met alle factoren. De lichte lijn stelt de simulatie voor, de donkere lijn de werkelijke temperatuur. Bron: Archer, D.(2007). 5

6 Krijg je het al warm? Er zit een groot tijdsverschil tussen het tijdstip van de uitstoot en het nieuwe klimaatevenwicht. De mechanismen hierachter laat ik even buiten beschouwing. Voor de CO 2 die we reeds hebben uitgestoten, moet er nog minstens 40% van de opwarming plaatsvinden. Dit wil zeggen als we nu zouden stoppen met CO 2 uit te stoten, de temperatuur toch zal blijven stijgen voor enkele tientallen tot honderd jaar. De kans is echter klein dat we vandaag op morgen ons gebruik van fossiele brandstoffen opzij zetten. Dus we kunnen een nog grotere temperatuurstijging verwachten in de toekomst. Hoeveel groter? Wel, dit is niet eenvoudig te bepalen. Allereerst moet onze toekomstige CO 2 uitstoot geschat worden. Alsook de manier waarop de temperatuur reageert op een welbepaalde hoeveelheid CO 2. Daarnaast zijn er allerlei mechanismen die in werking kunnen treden nadat een bepaalde waarde wordt overschreden en die de temperatuursverandering kunnen versterken. Ik geef een voorbeeld: Stel bij een welbepaalde temperatuurstijging smelt de permafrost. De permafrost is de grond die permanent bevroren is. De totale oppervlakte van permafrost is zo n 13 miljoen km² of 20% van de totale landmassa op Aarde (voornamelijk in Alaska, Canada en Siberië). Het smelten van de permafrost leidt niet enkel tot het ineenzakken van huizen en oliepijpleidingen maar laat ook toe dat de CO 2 en CH 4 dat in deze aarde opgeslagen zit, vrijkomt. Broeikasgassen zijnde zullen ze de opwarming alleen versterken. Dit zou best eens snel kunnen gaan want de hoge latitudes warmen sneller op dan de rest van wereld omdat het ijs er smelt en 6 er dus minder licht wordt weerkaatst (het albedo effect). Als globaal de temperatuur met 0,5 C stijgt, dan stijgt daar de temperatuur met 3 à 4 C. En zo zijn er nog tal van andere mechanismen die in werking kunnen treden. Deze mechanismen worden feedbacks genoemd. Zij zullen ervoor zorgen dat het nieuwe klimaatevenwicht later wordt bereikt en dat het uiteindelijke temperatuurverschil groter zal zijn. Bovendien verdwijnt de CO 2 in de atmosfeer niet meteen. Het nieuwe klimaatevenwicht kan honderden tot duizend jaar aanhouden. Aan de hand van modellen worden afhankelijk van het vooropgestelde scenario een temperatuurstijging van 2 à 6 C verwacht t.o.v in Nu kan je denken dat dit niet zo veel is (de temperatuur varieert zelfs sterker tussen dag en nacht en tussen verschillende seizoenen!) en dat het best wel eens aangenaam kan zijn zo n warmer kli-

7 maat. Fout! We spreken hier over de gemiddelde temperatuur op Aarde. Om u een idee te geven van de schaal en impact: een dergelijk temperatuurverschil (6 C) vinden we pas terug tussen nu en de laatste ijstijd (ongeveer jaar geleden). Ik moet u niet vertellen dat het landschap (vegetatietype, zeeniveau, neerslag,...) er totaal anders uitzag toen in vergelijking met nu. Dergelijke temperatuurstijging zal het landschap en het leven drastisch beïnvloeden. Wie zijn gat brand, moet op de blaren zitten Wetenschappers kunnen voorspellingen doen over de impact van deze temperatuurstijging door in het verleden te kijken. Welke weercondities waren er ten tijde van de Middeleeuwse warme periode? Daarnaast hebben ze reeds een goede kennis 7 over het functioneren van ons klimaat- en weersysteem en kunnen ze realistische voorspellingen doen. En met realistische voorspellingen bedoel ik niet het exacte neerslagpercentage en temperatuur in Congo in Maar eerder een algemeen beeld van wat we kunnen verwachten. Zo zal het als het warmer is meer water verdampen en zal er dus meer neerslag zijn. Mooi, zou je kunnen denken maar het probleem ligt vooral waar en met welke intensiteit die neerslag zal vallen. Wetenschappers verwachten dat de regenval zal versterken ter hoogte van de evenaar en dat het droger zal worden in de nu al woestijnrijke regio s. Woestijnen zullen dus ondanks de gemiddelde hogere neerslag, kunnen uitbreiden wat een verlies aan vruchtbaar land betekend. Verder verwachten we meer intense regenbuien met overstromingen tot gevolg. Het ijs op groenland zal volledig wegsmelten bij een temperatuurstijging van 3 C, wat zal resulteren in een stijging van 7 meter van het zeeniveau. Dit zal onze kustlijn drastisch hertekenen. En omdat de oceanen opwarmen verwachten we meer en hevigere cyclonen. Verder zal niet enkel de ijsbeer uitsterven als het poolijs smelt. Zoals je al in het nummer 113 van Le Soleil Bruxellois kon lezen, vindt er nu al een zesde massa-extinctie plaats. Verder bestaat ook het risico dat tropische ziektes zullen uitbreiden naar onze regio s maar in vergelijking met al het andere stelt dit niet zo veel voor. Kortom: wetenschappers verwachten extremer weer in vorm van regen/sneeuwval, stormen of droogtes. Dit kan potentieel leiden tot mislukte (wereld) oogsten, klimaatvluchtelingen, (water)oorlogen,...

8 The heat is on : Tijd voor oplossingen Ik hoop dat het duidelijk is dat de klimaatsverandering één van de grootste problemen is waarmee de mensheid geconfronteerd wordt. Het is een zeer complex probleem. Enerzijds ligt de oorzaak (verbruik van fossiele brandstoffen) aan de basis van onze productie, consumptie, kortom onze hele samenleving. Anderzijds vindt de opwarming vertraagd plaats. Dit is problematisch want de mens lijkt enkel te reageren wanneer er een grote catastrofe plaatsvindt. Maar als we daarop wachten, zal het natuurlijk al te laat zijn en nog erger worden... De kosten om het probleem vandaag aan te pakken (de brongerichte aanpak) zijn beduidend veel kleiner dan de toekomstige kosten om de gevolgen op te lossen (de procesgerichte aanpak). Met andere woorden we kunnen nu het probleem goedkoop oplossen of in de toekomst dweilen met de kraan open. Nu we het er bijna allemaal over eens zijn dat de klimaatsverandering geen fabeltje is en de mens de oorzaak is, zouden we maar eens moeten beginnen met het zoeken van oplossingen! Een van die oplossingen wordt gezocht in de collectieve regulatie van onze uitstoot via het Kyoto Protocol. Hun missie: CO 2 - emissies reduceren tot 6% onder het niveau van Tot nu toe is dit niet gelukt. Bovendien wijst onderzoek uit dat we onze CO 2 tot 50% zouden moeten reduceren om de CO 2 concentraties in de atmosfeer te stabiliseren. Er is dus nog veel werk voor de boeg... Of misschien moet de oplossing eerder lokaal komen? Niet iedereen zal het mij graag horen zeggen maar door energiezuinig te wonen, niet met het vliegtuig op vakantie te gaan, help je ons klimaat. Wie zijn vliegvakantie niet wil opofferen, misschien wel één keer een stukje vlees per week? Een jaar lang 1 dag vegetarisch eten in de week, kan je uitstoot met 1,1 Mton CO 2 doen dalen. Hier en daar springen er kleinschalige initiatieven in het oog. Denk maar aan lokale voedselbedeling via biomanden, zelfoogstvelden,, het delen van auto, grasmachine, ladder en andere materialen tussen buurtbewoners, cohousing, repair cafés, Misschien zijn zulke initiatieven nu nog als druppels op een hete plaat maar ze zijn toch belangrijk omdat ze aantonen dat er ook andere klimaatvriendelijke levenswijzen bestaan die potentieel veel navolging kunnen vinden. Is hiermee het probleem opgelost? Nee, er is zeker nog heel wat politieke moed nodig om gedragsveranderingen te stimuleren. Ook moeten er grondige veranderingen komen in onze energiesector. Ik heb ook geen kant en klare oplossing klaarliggen maar ik zou wel iedereen willen oproepen om de klimaatsverandering niet alleen als een probleem te zien maar eerder ook een kans om naar een groenere en duurzamere samenleving om te schakelen. Bronnen: - Archer, D. (2007). Global warming. Understanding the forecast. Blackwell Publishing. 194 p. - IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. - Knack Extra (2012). Klimaat. Jaargang 4 nr.16. Een goed kinderboek over dit onderwerp: - Emilie Hubert en Maud Roegiers (2010). De zachtgekookte aarde. Clavis Uitgeverij. 8

9 la Ferme d Uccle, Proche de la place Saint-Job et du plateau Avijl se trouve le parc Fond Roy avec son long chemin en pavés ombragé par de grands noyers. En montant ce chemin, sous le regard curieux des chèvres, des moutons et des ânes, le promeneur se retrouve devant la Ferme d Uccle. Quelques questions peuvent alors lui venir à l esprit, dont une en particulier, quelle est l origine de cette petite ferme située en pleine ville? D hier à aujourd hui Au début du XIX e siècle, le parc Fond Roy était un bois et l allée, aujourd hui pavée, était utilisée pour le traverser du nord au sud. Le site de Fond Roy est encadré par deux sources qui alimentent le Roybeek : la source du Roosendael et la source de Fond Roy. Le bois de T Fond-Roy en Cartes et plans manuscrits, 2017, ARG 9

10 Carte postale de la ferme Fond Roy. Façade orientale. A gauche de l allée charretière, les traces d un percement ancien déjà bouché à cette époque. À l étage se trouvait le fenil, espace réservé au stockage du foin. Aujourd hui, une partie de celui-ci est occupée par la conciergerie, tandis qu une autre sert de remise. L ancien fournil, accolé à l étable, abrite encore aujourd hui deux fours à bois destinés, entre autres, à la cuisson du pain. La dernière annexe rajoutée à la Ferme semble avoir été l écurie-pigeonnier, accolée à l ancienne étable. Depuis quelques années, le pigeonnier a été condamné et sert aujourd hui d abri aux chauves-souris. Une ouverture a été réalisée dans le toit afin que celles-ci puissent avoir accès au pigeonnier, tandis que l écurie sert quant à elle de lieu de stockage. Ces dernières années, le bâtiment s étant fortement dégradé, il a subi d importantes rénovations entre 2006 et 2010, et ce afin de conserver ce patrimoine et de permettre une nouvelle valorisation et utilisation de celui-ci. Il est néanmoins encore possible d observer certains éléments d époque, notamment quelques poutres de la grange, les auges en pierre bleue et les plafonds de l étable. Dans un souci d écologie, de nouvelles installations, plus modernes, ont également été aménagées. Ainsi, une citerne de récupération d eau de pluie, une petite station d épuration et une chaudière à copeaux de bois ont été installées. Le site de Fond Roy a pu être préservé notamment grâce au rachat du lieu par le docteur Marin-de Mont, en La Ferme a ainsi été rattachée à l hôpital Fond Roy, fournissant de la nourriture pour les pensionnaires et permettant à l hôpital d en faire un atout lors de sa promotion. Bien qu il n y ait plus de liens entre les deux entités aujourd hui, les grands bâtiments de la clinique, construits en 1904 sur un terrain qui était en ce temps éloigné de la ville, sont encore présents dans le paysage. 10 Cette Ferme a donc une histoire riche et fait partie intégrante du patrimoine bruxellois, tant par le lieu en lui-même que par les méthodes de construction qui ont été utilisées. La Ferme, avant d accueillir ses activités actuelles, était une ferme de production. Elle a malgré tout, au XXe siècle, connu des périodes d abandon et ce n est qu à la fin des années 1980 qu elle est devenue une ferme d animation. Aujourd hui, elle accueille petits et grands afin de leur faire

11 découvrir le monde de la ferme. Bien que les animaux soient le plus souvent au centre de l attention, plusieurs vergers et un beau potager font également partie intégrante du lieu. La production de fruits et légumes est destinée à un but pédagogique. Ceux-ci sont généralement récoltés par les élèves lors d animations ou durant des cours collectifs, et ce afin que chacun puisse découvrir tout ce que la terre peut nous fournir avec un peu de travail, et cela même en habitant Bruxelles. La célèbre tarte à la rhubarbe, mais également la soupe aux orties et la dégustation des légumes du potager sont de beaux exemples des nombreuses activités proposées à la Ferme. La ferme aujourd hui La Ferme est également équipée d un petit pressoir manuel où chaque année, à l automne, les élèves des écoles viennent presser le jus des pommes récoltées dans les vergers, qu ils dégustent ensuite sur place. Au printemps, il est possible d observer de nombreuses naissances chez les animaux, principalement chez les moutons où plusieurs agneaux sont nés cette année encore, mais il est également possible de voir des chevreaux, des lapereaux, des poussins et, qui sait, peut-être davantage à l avenir... En se dirigeant dans le vieux verger en fleurs, on ressent simplement l envie de s arrêter, de s asseoir sur un banc et de profiter du lieu. En prenant le temps et en étant attentif, il est possible d écouter et d observer de nombreux oiseaux nichant dans le parc et aux alentours, dont les célèbres pics et leurs 11 martèlements. En se rapprochant des petits bois entourant le verger, on peut aussi croiser un renard qui, furtivement, rejoint son terrier après une nuit de chasse, ou apercevoir des écureuils sautant d arbre en arbre. C est ici que se termine l histoire de la Ferme d Uccle, pour l instant du moins, car elle reste un lieu d activité constante, se développant d année en année et qui sait, dans 50 ans, ce qu il adviendra de cet îlot de nature proche du centre d Uccle? En attendant, n hésitez pas à venir participer aux nombreuses activités proposées à la Ferme ou tout simplement à vous balader dans le parc et profiter de ce magnifique cadre de verdure. Pour retrouver toutes les informations concernant la Ferme d Uccle, rendez-vous sur le site de l ASBL :

12 Nouvelles diverses Une nouvelle publication éditée par Aves sur le suivi des oiseaux communs bruxellois Dans le cadre du programme de surveillance de l avifaune bruxelloise, l évolution du statut des oiseaux nicheurs en Région de Bruxelles- Capitale est suivie depuis 1992 par les bénévoles de l association ornithologique Aves, à la demande de Bruxelles Environnement. Les oiseaux sont suivis par la technique des points d écoute. En pratique, des ornithologues bénévoles se rendent deux fois par an au cours de la période de nidification sur un des 99 sites fixes d observation répartis dans les espaces verts de l agglomération. Chaque relevé dure 15 minutes et consiste à noter tous les oiseaux vus ou entendus. Cette surveillance permet de déceler l ensemble des espèces nicheuses communes, des espèces sédentaires et des migrateurs. Le suivi par Aves comprend aussi l échantillonnage des oiseaux d eau, l inventaire des colonies d hirondelles de fenêtre et les comptages annuels aux dortoirs de perruches. D autre part, de nouveaux projets sont développés régulièrement. Les résultats de ces différentes études sont publiés dans les deux premières brochures annuelles, «Oiseaux communs de Bruxelles» éditées par Bruxelles Environnement et Aves. Outre les nouveaux résultats du suivi de l avifaune commune de Bruxelles, la troisième brochure est consacrée aux martinets et aux hirondelles nicheurs dans l agglomération. La quatrième publication, parue récemment, fait un focus sur les espèces Natura Ces publications sont disponibles en version papier auprès d AVES/Natagora mais également téléchargeables sur le site de Bruxelles Environnement : quartiers Verts 2014 : Appel à projets d habitants & d associations Vous habitez Bruxelles et vous désirez vous lancer dans une aventure collective de verdurisation de votre quartier? Déposez votre candidature à l appel à projets Quartiers Verts 2014! À la clef : un subside allant jusqu à euros pour vous aider, vous et vos voisins, à réaliser une grande action de verdurisation en installant plantes grimpantes et balconnières ou en aménageant des pieds d arbres. Pour vous guider dans la réalisation de votre projet, la brochure Quartiers Verts 2014 est à votre disposition en téléchargement ou au format papier sur demande. N hésitez pas à contacter Inter-Environnement Bruxelles si vous désirez plus d informations, si vous avez des doutes, des hésitations. Renseignements : Inter-Environnement Bruxelles Sophie De boucq : 02/ ou 12

13 nouvelle formation Maître-Composteur Bruxelles Environnement lance une nouvelle formation gratuite de Maître-Composteur. Elle sera donnée par l asbl WORMS entre septembre 2014 et mars Qui est le Maître-Composteur? Le maître-composteur est un interlocuteur privilégié qui partage ses connaissances et son expérience avec ses voisins, à l école de ses enfants C est un citoyen bénévole, qui, audelà de son implication personnelle, accepte de donner un peu de son temps pour répondre aux nombreuses questions de base que peut se poser le candidat composteur. Le maître-composteur est capable d offrir une aide pratique au démarrage d un compost ou de résoudre les problèmes particuliers de compostage que rencontreraient ses voisins. Il développe également des initiatives avec les autres maîtres-composteurs de sa commune. Par exemple : animer un stand d information à l occasion d une manifestation locale, organiser un compostage de quartier, La formation démarre en septembre 2014 et s étale jusqu en mars 2015, le soir et le week-end. Les inscriptions pour les candidatures pour la formation des maître-composteurs sont ouvertes jusqu à 15 juillet. Les candidatures doivent être introduites via un formulaire téléchargeable sur le site de l asbl Worms et de Bruxelles Environnement. Une suite sera donnée aux candidatures début août Info: ou

14 big Jump 2014 Le 13 juillet à 15H, plongez pour revendiquer l amélioration de la qualité de nos rivières et plans d eaux! Cette initiative repose sur un concept simple : le même jour, à la même heure, des citoyens de toute l Europe se jettent à l eau pour montrer leur attachement à leurs rivières, pour qu elles ne soient plus jamais considérées comme des égouts. «En nous jetant à l eau lors du Big Jump, nous symbolisons la vie aquatique trop souvent ignorée par les activités humaines. Nous soutenons les plans de gestion qui visent à rendre aux rivières leur bon état écologique. En fait, le Big Jump concrétise une vigilance citoyenne pour la mise en œuvre de la directive cadre européenne, dont nous suivons les échéances de très près!» Et à Bruxelles? La Senne, le canal, tous les cours d eau et même les étangs bruxellois reçoivent trop peu d attention. Pour cette raison, il a été décidé de sauter dans le canal; pour revendiquer de l eau propre dans toute la Région Bruxelloise. Une eau propre, c est-à-dire? La séparation des eaux usées d avec l eau souterraine et l eau de pluie. Ces deux derniers types d eau doivent aussi à nouveau pouvoir couler de manière naturelle à travers la ville. Remettons la Senne en surface. Et aux endroits où c est déjà le cas, laissonslui des rives naturelles. Démolissons les parois de béton et d acier! En même temps, le canal doit aussi être (mieux) reconnecté avec la ville grâce à des parois plus basses et des digues pour flâner, rouler en vélo, jouer, Et pourquoi ne pas creuser un dock pour nager à Anderlecht? Lieu et heure du saut : Le canal de Bruxelles, à hauteur de CERIA-COOVI 14h: Départ du café Walvis pour se rendre à vélo au canal. 15h: Saut dans le canal avec accompagnement musical Info: 14

15 Sacrée fourmi! Organisation sociale Ceux et celles qui se sont plongés dans la célèbre trilogie de Bernard Werber savent déjà que les fourmis ne sont pas des animaux comme les autres. Ces insectes ont d ailleurs fasciné des générations de naturalistes et ont fait l objet de dizaines de milliers de publications. Mais d où vient cet intérêt? Tout d abord, les fourmis ont une organisation sociale extrêmement élaborée et complexe. En effet, la colonie fonctionne selon une mécanique bien huilée grâce à sa division en différents groupes appelés castes. Chaque groupe est spécialisé dans un certain nombre de tâches bien précises. La ou les reines du nid sont par exemple uniquement chargées de la ponte. Elles peuvent choisir de féconder leur œuf ou pas. S il n est pas fécondé, la larve donnera toujours un sexué mâle. S il est fécondé, ce sera une femelle qui évoluera vers une ouvrière, un soldat ou une sexuée femelle en fonction de l alimentation, la saison et les besoins de la fourmilière. Les ouvrières s occupent des tâches quotidiennes: construction de la fourmilière, nettoyage du nid, récolte de la nourriture, élevage du couvain. Les soldats, lorsqu il y en a, sont chargés de défendre le nid contre les agresseurs. Au cours d un vol nuptial, les fourmis sexuées mâles et femelles, initialement ailées, s accouplent. Les jeunes reines ensemencées perdent alors leurs ailes et fondent de nouvelles colonies tandis que les mâles meurent une fois leur tâche effectuée. ouvrière Soldat Mâle Reine

16 Contrairement à ce que l on pourrait croire, la reine ne dirige pas la fourmilière. Les colonies de fourmis fonctionnent grâce à une intelligence collective, basée sur des comportements individuels simples et d intenses interactions. Elles communiquent majoritairement grâce à des signaux chimiques appelés phéromones. Ces molécules guident tous les aspects de la vie sociale des fourmis: élaboration de pistes, alarme, défense, rencontre des individus sexués, reconnaissance coloniale,... Elles sont produites par des glandes situées à différents endroits du corps et sont perçues par la fourmi grâce à des récepteurs sensoriels. Organisation d un lieu de vie particulier : les fourmilières La forme des fourmilières varie selon les espèces et les colonies. À la figure 2, nous avons choisi de représenter la fourmilière en dôme car elle est la plus commune chez nous. Appuyée sur un support (une souche d arbre par exemple), elle s élève en hauteur grâce à l accumulation de brindilles, d aiguilles et de feuilles sèches. Plus le climat est rude, plus le dôme sera élevé afin d assurer l étanchéité de la fourmilière. Elle est creusée de multiples galeries qui parcourent le dôme et le sous-sol. On y retrouve des chambres aux fonctions bien spécifiques : réserves de nourriture (comme nous le rappelle la fable de la Fontaine, la fourmi est un animal prévoyant!), salle de ponte, couveuse, chambre d hibernation, Structure d une fourmilière en dôme construite par des fourmis rousses dans une forêt

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 2013 - rapport annuel - jaarverslag

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 2013 - rapport annuel - jaarverslag Institut royal des Sciences naturelles de Belgique - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 2013 - rapport annuel - jaarverslag Lay-out: Noémie Delzenne et Jacqueline Verheyen (IRScNB_KBIN)

Nadere informatie

Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5

Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5 Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5 Il n'est jamais trop tôt pour s'inscrire p. 6 Het is nooit vroeg om zich in te schrijven p. 6 Supplément Culture

Nadere informatie

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins et désirs en matière d habitat 10 formes d habitat comme pistes de réflexion wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins

Nadere informatie

Ixelles 01/03. Elsene. Ixelles se fait belle! Elsene maakt zich schoon! > 31/03/04

Ixelles 01/03. Elsene. Ixelles se fait belle! Elsene maakt zich schoon! > 31/03/04 Elsene info Ixelles 01/03 > 31/03/04 Ixelles se fait belle! Elsene maakt zich schoon! La propreté est un des soucis les plus importants des gens aujourd hui. Le courrier reçu à la Commune à cet égard est

Nadere informatie

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat otari s u n Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat DECEMBER 2013-48STE JAARG. DÉCEMBRE 2013-48ÈME ANNÉE Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X P501197 Bergstraat 30-34, 1000 Brussel Bureau de

Nadere informatie

CENTRES D AIDE AUX PERSONNES BICOMMUNAUTAIRE (S) CENTRA VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK

CENTRES D AIDE AUX PERSONNES BICOMMUNAUTAIRE (S) CENTRA VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK CENTRES D AIDE AUX PERSONNES BICOMMUNAUTAIRE (S) CENTRA VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK EDITO Présenter au public les Centres d aide aux personnes relève à chaque fois d un défi tant ils représentent une diversité

Nadere informatie

Qui sont les habitants de Watermael-Boitsfort

Qui sont les habitants de Watermael-Boitsfort 1170 1 Social le magazine de Watermael-Boitsfort de periodiek van Watermaal-Bosvoorde N 09-2014 Périodique officiel d information de la commune de Watermael-Boitsfort Novembre-Décembre 2014 N r 09-2014

Nadere informatie

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Frans. nieuwe woorden per les

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Frans. nieuwe woorden per les Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst Nederlands - Frans nieuwe woorden per les Technische Universiteit Delft Uitgeverij Boom Nederlands Frans deel

Nadere informatie

Nouvelle école Nieuwe school. Een volledig nieuwe agenda in een heel nieuw blad! Un tout nouvel agenda dans un tout nouveau journal!

Nouvelle école Nieuwe school. Een volledig nieuwe agenda in een heel nieuw blad! Un tout nouvel agenda dans un tout nouveau journal! Suivez-nous aussi sur Volg ons ook op N 48 Le bulletin d information des habitants de Molenbeek-Saint-Jean Bimestriel Mars - Avril 2015 Het informatieblad voor de inwoners van Sint-Jans-Molenbeek Tweemaandelijks

Nadere informatie

«AGENDA IRIS 21» Développement durable. Présentation des projets retenus Appel à projets 2007. Plus d infos : www.bruxellesenvironnement.

«AGENDA IRIS 21» Développement durable. Présentation des projets retenus Appel à projets 2007. Plus d infos : www.bruxellesenvironnement. Développement durable «AGENDA IRIS 21» Présentation des projets retenus Appel à projets 2007 Plus d infos : www.bruxellesenvironnement.be info@bruxellesenvironnement.be 02 775 75 75 TABLE DES MATIERES

Nadere informatie

MIEUX SE GARER POUR MIEUX BOUGER PLAN RÉGIONAL DE POLITIQUE DU STATIONNEMENT

MIEUX SE GARER POUR MIEUX BOUGER PLAN RÉGIONAL DE POLITIQUE DU STATIONNEMENT MIEUX SE GARER POUR MIEUX BOUGER PLAN RÉGIONAL DE POLITIQUE DU STATIONNEMENT www.bruxellesmobilite.be/plan-stationnement Préface Une politique régionale de stationnement pour améliorer la mobilité Le

Nadere informatie

2009 Jaarverslag. Federatie van bicommunautaire centra voor maatschapelijk werk. Fédération des centres de service social bicommunautaires

2009 Jaarverslag. Federatie van bicommunautaire centra voor maatschapelijk werk. Fédération des centres de service social bicommunautaires 2009 Jaarverslag Federatie van bicommunautaire centra voor maatschapelijk werk Fédération des centres de service social bicommunautaires Rapport d activités 2009 Sommaire sommaire présentation Page 5

Nadere informatie

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011 SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011 SMartBe Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen Activiteitenverslag 2009 geplande

Nadere informatie

Sommaire Inhoud. information 3 goed om te weten. colloque 10 colloquium. enseignement 16 vorming. recherche 23 onderzoek. 2003 n 33 sophia 1

Sommaire Inhoud. information 3 goed om te weten. colloque 10 colloquium. enseignement 16 vorming. recherche 23 onderzoek. 2003 n 33 sophia 1 2003 n 33 sophia 1 Sommaire Inhoud information 3 goed om te weten colloque 10 colloquium enseignement 16 vorming Module Holebi s 16 VAO Vrouwenstudies ism Steunpunt Gelijkekansenbeleid Chaire en études

Nadere informatie

Editoriaal / Editorial

Editoriaal / Editorial 1 Editoriaal / Editorial Een kwart eeuw hervorming van het revisoraat De wet van 1985 heeft het bedrijfsrevisoraat grondig hervormd. Naar aanleiding van deze hervorming steeg het aantal bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

- 1975 / 1-98 / 99. Chambre des représentants de Belgique. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

- 1975 / 1-98 / 99. Chambre des représentants de Belgique. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers - 1975 / 1-98 / 99 Chambre des représentants de Belgique - 1975 / 1-98 / 99 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1998-1999(') 9 FÉVRIER 1999 GEWONE ZITTING 1998-1999 (') 9 FEBRUARI

Nadere informatie

des audits gratuits pour les commerçants auderghemois

des audits gratuits pour les commerçants auderghemois Mars avril 2014 n 82 Journal d information de la Commune d Auderghem Bureaux? Non! Logements! C est un phénomène qui prend de plus en plus d ampleur. De grands immeubles de bureaux sont reconvertis en

Nadere informatie

Voilà donc une série de questions concernant la pertinence et surtout l'utilité de ce relevé épidémiologique. Que fait-on de ces données finalement?

Voilà donc une série de questions concernant la pertinence et surtout l'utilité de ce relevé épidémiologique. Que fait-on de ces données finalement? COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING van WOENSDAG 1 APRIL 2009 Namiddag COMMISSION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIETE

Nadere informatie

Exposition HORTA à Bruxelles Tentoonstelling HORTA te Brussel

Exposition HORTA à Bruxelles Tentoonstelling HORTA te Brussel BELGIQUE-BELGIE PP LIEGE X BC.31230 ARCHITECTURE / ARCHITECTUUR Les Pierres dans la cuisine STEEN in keuken ACTUALITE / ACTUEEL Assemblée générale du 7 mai 2011 Algemene vergaring van 7 mei 2011 Technique

Nadere informatie

ANNEXES RAPPORT final ETUDE SUR LES POSSIBILITES DE RECONNAISSANCE DE L HABITAT GROUPE POUR LES PERSONNES EN PRECARITE SOCIALE, DIT HABITAT SOLIDAIRE

ANNEXES RAPPORT final ETUDE SUR LES POSSIBILITES DE RECONNAISSANCE DE L HABITAT GROUPE POUR LES PERSONNES EN PRECARITE SOCIALE, DIT HABITAT SOLIDAIRE ANNEXES RAPPORT final ETUDE SUR LES POSSIBILITES DE RECONNAISSANCE DE L HABITAT GROUPE POUR LES PERSONNES EN PRECARITE SOCIALE, DIT HABITAT SOLIDAIRE 1. Rapport des experts francophones P.02 2. Rapport

Nadere informatie

otari s u Pierre Van den Eynde Internationa(a)l Het Europees notariaat in 2020 Le notariat européen en 2020

otari s u Pierre Van den Eynde Internationa(a)l Het Europees notariaat in 2020 Le notariat européen en 2020 otari s u n Tijdschrift voor het notariaat Revue pour le notariat JUNI 2014 49STE JAARG. JUIN 2014 49ÈME ANNÉE Pierre Van den Eynde... over de werking van COBRA sur le fonctionnement du COBRA 14 06 Internationa(a)l

Nadere informatie

Belgium. Langerhans Cel Histiocytose. een onbekende ziekte. Nieuws

Belgium. Langerhans Cel Histiocytose. een onbekende ziekte. Nieuws Langerhans Cel Histiocytose een onbekende ziekte Nieuws Officiële nieuwsbrief van en voor patiënten, familie, vrienden en medici Jaargang 7 - nr 11 - December 2002 Colofon Inhoud Colofon... 2 Bestuur Hugo

Nadere informatie

130208 Guyot XML workflow 5/6/2013 14:50 1/143 5-1917/1 5-1917/1. Opportunités et défis des thérapies innovantes

130208 Guyot XML workflow 5/6/2013 14:50 1/143 5-1917/1 5-1917/1. Opportunités et défis des thérapies innovantes 5-1917/1 5-1917/1 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2012-2013 ZITTING 2012-2013 25 JANVIER 2013 25 JANUARI 2013 Opportunités et défis des thérapies innovantes Kansen en uitdagingen verbonden

Nadere informatie

januari 2009 101 België Belgique P.B./P.P. 2/111 3000 Leuven mail P408643 - BC2/2942 CLASSIC CLUB BELGIUM

januari 2009 101 België Belgique P.B./P.P. 2/111 3000 Leuven mail P408643 - BC2/2942 CLASSIC CLUB BELGIUM januari 2009 101 CLASSIC CLUB BELGIUM Een uitgave van Volvo Classic Club Belgium jaargang 26 Driemaandelijkse uitgave - Edition trimestrielle Une édition du Volvo Classic Club Belgium année 26 Kantoor

Nadere informatie

2011 Jaarverslag. Federatie van bicommunautaire centra voor maatschapelijk werk

2011 Jaarverslag. Federatie van bicommunautaire centra voor maatschapelijk werk 2011 Jaarverslag Federatie van bicommunautaire centra voor maatschapelijk werk Fédération des centres de service social bicommunautaires Rapport d activités 2011 Ver. Uitg. : Ch. Lejeune Gheudestraat,

Nadere informatie

MET DE STEUN VAN AVEC LE SOUTIEN DE. vrienden van amis de

MET DE STEUN VAN AVEC LE SOUTIEN DE. vrienden van amis de MET DE STEUN VAN AVEC LE SOUTIEN DE vrienden van amis de WHY WE DO WHAT WE DO? Wij geloven dat de samenwerking tussen actoren van de private/publieke sector en deze van de sociale sector leiden tot een

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2008-2009) Nr. 24 C.R.I. COM (2008-2009) N 24 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2009-2010) N 40 I.V. COM (2009-2010) Nr. 40 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAPPORT ANNUEL

JAARVERSLAG RAPPORT ANNUEL 2010 JAARVERSLAG RAPPORT ANNUEL jaarverslag 2010 Rapport annuel J. Bordetlaan 164 1140 Brussel Avenue J. Bordet 164 1140 Bruxelles T 02 649 63 11 F 02 649 89 08 info@renta.be www.renta.be I n h o u d C

Nadere informatie

Outsourcing. 4 de Overheidscongres 4 ème Congrès du secteur public. Innovation & Performance in Public Sector 19 & 20 maart - mars 2007 Concert Noble

Outsourcing. 4 de Overheidscongres 4 ème Congrès du secteur public. Innovation & Performance in Public Sector 19 & 20 maart - mars 2007 Concert Noble Maandelijks n 65 - Januari 2007 Mensuel n 65 - Janvier 2007 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T Outsourcing 4 de Overheidscongres 4 ème Congrès du secteur public Innovation & Performance

Nadere informatie