N Juillet - Août - Septembre a ferme d hier à aujourd hui

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N 117 - Juillet - Août - Septembre 2014. a ferme d hier à aujourd hui"

Transcriptie

1 N Juillet - Août - Septembre 2014 Belgique-België P.P Bruxelles P Lhistoire a ferme d hier à aujourd hui L Bestiaire a mineuse du marronnier L es fourmis naturaliste en herbe édité par l asbl Tournesol-Zonnebloem vzw Chaussée de La Hulpe Bruxelles - Tél.: 02/ Fax: 02/

2 Edito La valse des saisons Après l hiver bien marqué de 2013, nous avons eu droit à un hiver tout aussi particulier en 2014! Un hiver d une douceur extrême qui a permis à chacun de réaliser des économies d énergie. Un hiver qui fait craindre une démographie importante chez de nombreux insectes sans pour autant que cela se vérifie déjà. Le printemps, quant à lui, fut globalement beau et chaud mais sans excès, sauf au niveau de la pluviométrie qui est en déficit depuis plusieurs mois malgré quelques bonnes averses. Globalement la Nature a donc pris quelques jours ou semaines d avance sur son rythme habituel. Cela impose notamment un suivi régulier dans les cultures potagères C est pourquoi nous avons maintenu durant cet été des séances de cours pratiques en jardinage biologique à la Ferme d Uccle. Nous souhaitons à tout un chacun de profiter pleinement des longues journées estivales, malgré que leur longueur diminue déjà, tout en alliant repos et bienfaits de la Nature. Direction: Patrick Bulteel Rédaction: Luc Degraer, Danielle Blancke, Eline Deblander, Alix Lauvergnat, Astrid Ayral Mise en page/ illustration: Gaëlle Carlier Photo de couverture: asbl Tournesol-Zonnebloem S ommaire Luc Degraer Activités grand public...3 Natuurblad Ferme d Uccle, histoire Nouvelles diverses Carnet du naturaliste en herbe Bestiaire de chez nous Environnement Coté lecture Agenda et visites guidées Contact a.s.b.l. Tournesol-Zonnebloem Chaussée de La Hulpe Bruxelles Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h Tél: Fax: Devenir membre La cotisation, valable pour un an, s élève à: - 9 pour les membres individuels, - 13 pour les familles membres, - 25 et plus pour les membres protecteurs et les écoles membres. Le montant peut être versé au compte BE de l asbl avec comme communication: cotisation + nom + n de membre (voir étiquette)

3 Activités Grand public cours pratique de jardinage biologique à la Ferme d Uccle - Les lundis : 14 et 28/07, 11 et 25/08, 8 et 22/09 de 10h à 12h; - Les mercredis : 23/07, 6/08, 3, 17 et 30/09 de 14h à 16h ; - Les dimanches : 14/09 de 10h à 12h30. (Programme complet sur notre site Internet) PAF: Gratuit et sans inscription Où? Ferme d Uccle - Parc Fond Roy 93 vieille rue du Moulin 1180 Uccle Formations d initiation au jardinage biologique Vous n avez pas l expérience suffisante, mais vous êtes intéressé par le jardinage biologique, d autres formations gratuites sont également données par l asbl à l initiative de Bruxelles Environnement : Au Centre Régional d Initiation à l Ecologie, les mardis de 19h à 21h30 A la Ferme d Uccle, les jeudis de 18h à 20h30 Mardi 16 septembre ou jeudi 11 septembre Les cultures de fin de saison, les engrais verts et la récolte des semences Mardi 14 octobre ou jeudi 9 octobre Soigner et protéger le sol pour des cultures saines Mardi 11 novembre ou jeudi 6 novembre Prévoir les premiers semis pour la saison suivante Inscriptions et demandes supplémentaires : 3

4 Klimaatsverandering De mens verantwoordelijk voor de klimaatsverandering Natuurblad De klimaatsverandering komt meer en meer in de media voor maar voor de meesten blijft het nog een ver van mijn bed show. Is dat wel zo? Als we naar de klimaatstudies kijken dan is er geen twijfel mogelijk. Het klimaat verandert en wij zijn daar verantwoordelijk voor. Hogere land en oceaantemperaturen, het smelten van gletsjers en zee-ijs, extremere weersomstandigheden en stijging van het zeeniveau. De klimaatsverandering komt nu al overal ter wereld tot uiting. In grafiek 1 zien we dat de laatste 30 jaar de temperatuur significant is gestegen. Het wordt dus warmer. Maar is dit dan zo abnormaal? Als we naar het klimaat op Aarde kijken gedurende pakweg de laatste jaar dan zien we reeds grote variatie in het klimaat (grafiek 2). Het is al warmer en kouder geweest dan nu. Grafiek 1: Tienjaarlijkse gemiddelde afwijking in oceaan (blauw)- en land oppervlakte(oranje) temperatuur van 1851 tot 2010 t.o.v. de gemiddelde temperatuur tussen Bron: IPCC2013. Als we willen weten of de mens de oorzaak is van de recente temperatuurstijging dan kunnen we dit nagaan door de geschiedenis van de temperatuur op Aarde te vergelijken met de geschiedenis van de verschillende oorzaken van klimaatsveranderingen. Wat kan er zoal voor zorgen dat de Aarde opwarmt? Ik beperk me hier tot de 3 belangrijkste actoren. 4 Grafiek 2: Gemiddelde landtemperatuur op de noordelijke hemisfeer van de laatste jaar door David Archibald naar Dansgaard et al. (1969) & Schönwiese (1995). Een eerste factor is de zon intensiteit. Deze is variabel. Als de intensiteit van de zon groter wordt dan zal de Aarde warmer worden. De zon intensiteit kan geschat worden aan de hand van de accumulatiesnelheid van isotopen geproduceerd door kosmische stralingen, bijvoorbeeld de isotopen 10Be en 14C die we terug kunnen vinden in ijsboringen. Hoe groter de zon intensiteit, hoe beter deze een schild vormt voor kosmische stralingen en hoe minder isotopen we terug zullen vinden. De grote klimaatsveranderingen van de laatste 2000 jaar (bijvoorbeeld de kleine ijstijd) blijken te wijten te zijn aan de variabiliteit in zon intensiteit. Een tweede factor is de vulkaanactiviteit. Vulkanen spuwen stof en andere partikels de lucht in die het zonlicht terug

5 reflecteren naar de ruimte. Hoe groter de vulkaanactiviteit, hoe kouder het klimaat wordt. Ze hebben een instant maar relatief kort effect. Zo zorgde de vulkaanuitbarsting van Pinatubo in 1991 ervoor dat de Aarde enkele jaren gemiddeld 0,5 C kouder werd. Een derde factor zijn de broeikasgassen. Broeikasgassen zijn gassen in de atmosfeer die de warmte (infrarood licht) die teruggekaatst wordt van de aarde naar de ruimte gaan absorberen en terug stralen naar de Aarde. Voorbeelden van broeikasgassen zijn waterdamp (H20), koolstofdioxide (CO 2 ), methaan (CH 4 ),... Deze gassen komen van nature voor en ze zijn ook zeer nuttig want zonder deze gassen zou de gemiddelde temperatuur op Aarde slechts 18 C bedragen. De hoeveelheid broeikasgassen is de laatste decennia door de mens sterk gestegen, voornamelijk door toevoeging van CO 2 (grafiek 3). Dit gas komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen en bij ontbossing. Doordat de concentratie van broeikasgassen toeneemt in de atmosfeer, wordt er meer warmte geabsorbeerd en terug gestraald naar de Aarde waardoor deze opwarmt. De broeikasgassen werken dus als een gigantische serre rond onze planeet, vandaar ook het woord: broeikaseffect. Aan de hand van modellen kunnen we simulaties maken van temperatuurveranderingen en deze vergelijken met de werkelijkheid (grafiek 4). Als we enkel rekening houden met de natuurlijke factoren (zon intensiteit en vulkaanactiviteit) dan kunnen we de stijging van de temperatuur gedurende de laatste decennia niet verklaren (grafiek 4a). Enkel met het effect van broeikasgassen kunnen we de recente stijging in temperatuur verklaren (grafiek.4b). We moeten dus tot de conclusie komen dat de Aarde opwarmt door de mens. Grafiek 3: Concentratie van CO 2 in de atmosfeer over de laatste 1000 jaar op basis van ijsboringen (symbolen) en metingen in de atmosfeer (lijn). Bron: Archer, D. (2007). Grafiek 4: klimaatsimulaties: a) simulatie met enkel natuurlijke factoren, b) simulatie met menselijke factoren (broeikasgassen) en c) simulatie met alle factoren. De lichte lijn stelt de simulatie voor, de donkere lijn de werkelijke temperatuur. Bron: Archer, D.(2007). 5

6 Krijg je het al warm? Er zit een groot tijdsverschil tussen het tijdstip van de uitstoot en het nieuwe klimaatevenwicht. De mechanismen hierachter laat ik even buiten beschouwing. Voor de CO 2 die we reeds hebben uitgestoten, moet er nog minstens 40% van de opwarming plaatsvinden. Dit wil zeggen als we nu zouden stoppen met CO 2 uit te stoten, de temperatuur toch zal blijven stijgen voor enkele tientallen tot honderd jaar. De kans is echter klein dat we vandaag op morgen ons gebruik van fossiele brandstoffen opzij zetten. Dus we kunnen een nog grotere temperatuurstijging verwachten in de toekomst. Hoeveel groter? Wel, dit is niet eenvoudig te bepalen. Allereerst moet onze toekomstige CO 2 uitstoot geschat worden. Alsook de manier waarop de temperatuur reageert op een welbepaalde hoeveelheid CO 2. Daarnaast zijn er allerlei mechanismen die in werking kunnen treden nadat een bepaalde waarde wordt overschreden en die de temperatuursverandering kunnen versterken. Ik geef een voorbeeld: Stel bij een welbepaalde temperatuurstijging smelt de permafrost. De permafrost is de grond die permanent bevroren is. De totale oppervlakte van permafrost is zo n 13 miljoen km² of 20% van de totale landmassa op Aarde (voornamelijk in Alaska, Canada en Siberië). Het smelten van de permafrost leidt niet enkel tot het ineenzakken van huizen en oliepijpleidingen maar laat ook toe dat de CO 2 en CH 4 dat in deze aarde opgeslagen zit, vrijkomt. Broeikasgassen zijnde zullen ze de opwarming alleen versterken. Dit zou best eens snel kunnen gaan want de hoge latitudes warmen sneller op dan de rest van wereld omdat het ijs er smelt en 6 er dus minder licht wordt weerkaatst (het albedo effect). Als globaal de temperatuur met 0,5 C stijgt, dan stijgt daar de temperatuur met 3 à 4 C. En zo zijn er nog tal van andere mechanismen die in werking kunnen treden. Deze mechanismen worden feedbacks genoemd. Zij zullen ervoor zorgen dat het nieuwe klimaatevenwicht later wordt bereikt en dat het uiteindelijke temperatuurverschil groter zal zijn. Bovendien verdwijnt de CO 2 in de atmosfeer niet meteen. Het nieuwe klimaatevenwicht kan honderden tot duizend jaar aanhouden. Aan de hand van modellen worden afhankelijk van het vooropgestelde scenario een temperatuurstijging van 2 à 6 C verwacht t.o.v in Nu kan je denken dat dit niet zo veel is (de temperatuur varieert zelfs sterker tussen dag en nacht en tussen verschillende seizoenen!) en dat het best wel eens aangenaam kan zijn zo n warmer kli-

7 maat. Fout! We spreken hier over de gemiddelde temperatuur op Aarde. Om u een idee te geven van de schaal en impact: een dergelijk temperatuurverschil (6 C) vinden we pas terug tussen nu en de laatste ijstijd (ongeveer jaar geleden). Ik moet u niet vertellen dat het landschap (vegetatietype, zeeniveau, neerslag,...) er totaal anders uitzag toen in vergelijking met nu. Dergelijke temperatuurstijging zal het landschap en het leven drastisch beïnvloeden. Wie zijn gat brand, moet op de blaren zitten Wetenschappers kunnen voorspellingen doen over de impact van deze temperatuurstijging door in het verleden te kijken. Welke weercondities waren er ten tijde van de Middeleeuwse warme periode? Daarnaast hebben ze reeds een goede kennis 7 over het functioneren van ons klimaat- en weersysteem en kunnen ze realistische voorspellingen doen. En met realistische voorspellingen bedoel ik niet het exacte neerslagpercentage en temperatuur in Congo in Maar eerder een algemeen beeld van wat we kunnen verwachten. Zo zal het als het warmer is meer water verdampen en zal er dus meer neerslag zijn. Mooi, zou je kunnen denken maar het probleem ligt vooral waar en met welke intensiteit die neerslag zal vallen. Wetenschappers verwachten dat de regenval zal versterken ter hoogte van de evenaar en dat het droger zal worden in de nu al woestijnrijke regio s. Woestijnen zullen dus ondanks de gemiddelde hogere neerslag, kunnen uitbreiden wat een verlies aan vruchtbaar land betekend. Verder verwachten we meer intense regenbuien met overstromingen tot gevolg. Het ijs op groenland zal volledig wegsmelten bij een temperatuurstijging van 3 C, wat zal resulteren in een stijging van 7 meter van het zeeniveau. Dit zal onze kustlijn drastisch hertekenen. En omdat de oceanen opwarmen verwachten we meer en hevigere cyclonen. Verder zal niet enkel de ijsbeer uitsterven als het poolijs smelt. Zoals je al in het nummer 113 van Le Soleil Bruxellois kon lezen, vindt er nu al een zesde massa-extinctie plaats. Verder bestaat ook het risico dat tropische ziektes zullen uitbreiden naar onze regio s maar in vergelijking met al het andere stelt dit niet zo veel voor. Kortom: wetenschappers verwachten extremer weer in vorm van regen/sneeuwval, stormen of droogtes. Dit kan potentieel leiden tot mislukte (wereld) oogsten, klimaatvluchtelingen, (water)oorlogen,...

8 The heat is on : Tijd voor oplossingen Ik hoop dat het duidelijk is dat de klimaatsverandering één van de grootste problemen is waarmee de mensheid geconfronteerd wordt. Het is een zeer complex probleem. Enerzijds ligt de oorzaak (verbruik van fossiele brandstoffen) aan de basis van onze productie, consumptie, kortom onze hele samenleving. Anderzijds vindt de opwarming vertraagd plaats. Dit is problematisch want de mens lijkt enkel te reageren wanneer er een grote catastrofe plaatsvindt. Maar als we daarop wachten, zal het natuurlijk al te laat zijn en nog erger worden... De kosten om het probleem vandaag aan te pakken (de brongerichte aanpak) zijn beduidend veel kleiner dan de toekomstige kosten om de gevolgen op te lossen (de procesgerichte aanpak). Met andere woorden we kunnen nu het probleem goedkoop oplossen of in de toekomst dweilen met de kraan open. Nu we het er bijna allemaal over eens zijn dat de klimaatsverandering geen fabeltje is en de mens de oorzaak is, zouden we maar eens moeten beginnen met het zoeken van oplossingen! Een van die oplossingen wordt gezocht in de collectieve regulatie van onze uitstoot via het Kyoto Protocol. Hun missie: CO 2 - emissies reduceren tot 6% onder het niveau van Tot nu toe is dit niet gelukt. Bovendien wijst onderzoek uit dat we onze CO 2 tot 50% zouden moeten reduceren om de CO 2 concentraties in de atmosfeer te stabiliseren. Er is dus nog veel werk voor de boeg... Of misschien moet de oplossing eerder lokaal komen? Niet iedereen zal het mij graag horen zeggen maar door energiezuinig te wonen, niet met het vliegtuig op vakantie te gaan, help je ons klimaat. Wie zijn vliegvakantie niet wil opofferen, misschien wel één keer een stukje vlees per week? Een jaar lang 1 dag vegetarisch eten in de week, kan je uitstoot met 1,1 Mton CO 2 doen dalen. Hier en daar springen er kleinschalige initiatieven in het oog. Denk maar aan lokale voedselbedeling via biomanden, zelfoogstvelden,, het delen van auto, grasmachine, ladder en andere materialen tussen buurtbewoners, cohousing, repair cafés, Misschien zijn zulke initiatieven nu nog als druppels op een hete plaat maar ze zijn toch belangrijk omdat ze aantonen dat er ook andere klimaatvriendelijke levenswijzen bestaan die potentieel veel navolging kunnen vinden. Is hiermee het probleem opgelost? Nee, er is zeker nog heel wat politieke moed nodig om gedragsveranderingen te stimuleren. Ook moeten er grondige veranderingen komen in onze energiesector. Ik heb ook geen kant en klare oplossing klaarliggen maar ik zou wel iedereen willen oproepen om de klimaatsverandering niet alleen als een probleem te zien maar eerder ook een kans om naar een groenere en duurzamere samenleving om te schakelen. Bronnen: - Archer, D. (2007). Global warming. Understanding the forecast. Blackwell Publishing. 194 p. - IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. - Knack Extra (2012). Klimaat. Jaargang 4 nr.16. Een goed kinderboek over dit onderwerp: - Emilie Hubert en Maud Roegiers (2010). De zachtgekookte aarde. Clavis Uitgeverij. 8

9 la Ferme d Uccle, Proche de la place Saint-Job et du plateau Avijl se trouve le parc Fond Roy avec son long chemin en pavés ombragé par de grands noyers. En montant ce chemin, sous le regard curieux des chèvres, des moutons et des ânes, le promeneur se retrouve devant la Ferme d Uccle. Quelques questions peuvent alors lui venir à l esprit, dont une en particulier, quelle est l origine de cette petite ferme située en pleine ville? D hier à aujourd hui Au début du XIX e siècle, le parc Fond Roy était un bois et l allée, aujourd hui pavée, était utilisée pour le traverser du nord au sud. Le site de Fond Roy est encadré par deux sources qui alimentent le Roybeek : la source du Roosendael et la source de Fond Roy. Le bois de T Fond-Roy en Cartes et plans manuscrits, 2017, ARG 9

10 Carte postale de la ferme Fond Roy. Façade orientale. A gauche de l allée charretière, les traces d un percement ancien déjà bouché à cette époque. À l étage se trouvait le fenil, espace réservé au stockage du foin. Aujourd hui, une partie de celui-ci est occupée par la conciergerie, tandis qu une autre sert de remise. L ancien fournil, accolé à l étable, abrite encore aujourd hui deux fours à bois destinés, entre autres, à la cuisson du pain. La dernière annexe rajoutée à la Ferme semble avoir été l écurie-pigeonnier, accolée à l ancienne étable. Depuis quelques années, le pigeonnier a été condamné et sert aujourd hui d abri aux chauves-souris. Une ouverture a été réalisée dans le toit afin que celles-ci puissent avoir accès au pigeonnier, tandis que l écurie sert quant à elle de lieu de stockage. Ces dernières années, le bâtiment s étant fortement dégradé, il a subi d importantes rénovations entre 2006 et 2010, et ce afin de conserver ce patrimoine et de permettre une nouvelle valorisation et utilisation de celui-ci. Il est néanmoins encore possible d observer certains éléments d époque, notamment quelques poutres de la grange, les auges en pierre bleue et les plafonds de l étable. Dans un souci d écologie, de nouvelles installations, plus modernes, ont également été aménagées. Ainsi, une citerne de récupération d eau de pluie, une petite station d épuration et une chaudière à copeaux de bois ont été installées. Le site de Fond Roy a pu être préservé notamment grâce au rachat du lieu par le docteur Marin-de Mont, en La Ferme a ainsi été rattachée à l hôpital Fond Roy, fournissant de la nourriture pour les pensionnaires et permettant à l hôpital d en faire un atout lors de sa promotion. Bien qu il n y ait plus de liens entre les deux entités aujourd hui, les grands bâtiments de la clinique, construits en 1904 sur un terrain qui était en ce temps éloigné de la ville, sont encore présents dans le paysage. 10 Cette Ferme a donc une histoire riche et fait partie intégrante du patrimoine bruxellois, tant par le lieu en lui-même que par les méthodes de construction qui ont été utilisées. La Ferme, avant d accueillir ses activités actuelles, était une ferme de production. Elle a malgré tout, au XXe siècle, connu des périodes d abandon et ce n est qu à la fin des années 1980 qu elle est devenue une ferme d animation. Aujourd hui, elle accueille petits et grands afin de leur faire

11 découvrir le monde de la ferme. Bien que les animaux soient le plus souvent au centre de l attention, plusieurs vergers et un beau potager font également partie intégrante du lieu. La production de fruits et légumes est destinée à un but pédagogique. Ceux-ci sont généralement récoltés par les élèves lors d animations ou durant des cours collectifs, et ce afin que chacun puisse découvrir tout ce que la terre peut nous fournir avec un peu de travail, et cela même en habitant Bruxelles. La célèbre tarte à la rhubarbe, mais également la soupe aux orties et la dégustation des légumes du potager sont de beaux exemples des nombreuses activités proposées à la Ferme. La ferme aujourd hui La Ferme est également équipée d un petit pressoir manuel où chaque année, à l automne, les élèves des écoles viennent presser le jus des pommes récoltées dans les vergers, qu ils dégustent ensuite sur place. Au printemps, il est possible d observer de nombreuses naissances chez les animaux, principalement chez les moutons où plusieurs agneaux sont nés cette année encore, mais il est également possible de voir des chevreaux, des lapereaux, des poussins et, qui sait, peut-être davantage à l avenir... En se dirigeant dans le vieux verger en fleurs, on ressent simplement l envie de s arrêter, de s asseoir sur un banc et de profiter du lieu. En prenant le temps et en étant attentif, il est possible d écouter et d observer de nombreux oiseaux nichant dans le parc et aux alentours, dont les célèbres pics et leurs 11 martèlements. En se rapprochant des petits bois entourant le verger, on peut aussi croiser un renard qui, furtivement, rejoint son terrier après une nuit de chasse, ou apercevoir des écureuils sautant d arbre en arbre. C est ici que se termine l histoire de la Ferme d Uccle, pour l instant du moins, car elle reste un lieu d activité constante, se développant d année en année et qui sait, dans 50 ans, ce qu il adviendra de cet îlot de nature proche du centre d Uccle? En attendant, n hésitez pas à venir participer aux nombreuses activités proposées à la Ferme ou tout simplement à vous balader dans le parc et profiter de ce magnifique cadre de verdure. Pour retrouver toutes les informations concernant la Ferme d Uccle, rendez-vous sur le site de l ASBL :

12 Nouvelles diverses Une nouvelle publication éditée par Aves sur le suivi des oiseaux communs bruxellois Dans le cadre du programme de surveillance de l avifaune bruxelloise, l évolution du statut des oiseaux nicheurs en Région de Bruxelles- Capitale est suivie depuis 1992 par les bénévoles de l association ornithologique Aves, à la demande de Bruxelles Environnement. Les oiseaux sont suivis par la technique des points d écoute. En pratique, des ornithologues bénévoles se rendent deux fois par an au cours de la période de nidification sur un des 99 sites fixes d observation répartis dans les espaces verts de l agglomération. Chaque relevé dure 15 minutes et consiste à noter tous les oiseaux vus ou entendus. Cette surveillance permet de déceler l ensemble des espèces nicheuses communes, des espèces sédentaires et des migrateurs. Le suivi par Aves comprend aussi l échantillonnage des oiseaux d eau, l inventaire des colonies d hirondelles de fenêtre et les comptages annuels aux dortoirs de perruches. D autre part, de nouveaux projets sont développés régulièrement. Les résultats de ces différentes études sont publiés dans les deux premières brochures annuelles, «Oiseaux communs de Bruxelles» éditées par Bruxelles Environnement et Aves. Outre les nouveaux résultats du suivi de l avifaune commune de Bruxelles, la troisième brochure est consacrée aux martinets et aux hirondelles nicheurs dans l agglomération. La quatrième publication, parue récemment, fait un focus sur les espèces Natura Ces publications sont disponibles en version papier auprès d AVES/Natagora mais également téléchargeables sur le site de Bruxelles Environnement : quartiers Verts 2014 : Appel à projets d habitants & d associations Vous habitez Bruxelles et vous désirez vous lancer dans une aventure collective de verdurisation de votre quartier? Déposez votre candidature à l appel à projets Quartiers Verts 2014! À la clef : un subside allant jusqu à euros pour vous aider, vous et vos voisins, à réaliser une grande action de verdurisation en installant plantes grimpantes et balconnières ou en aménageant des pieds d arbres. Pour vous guider dans la réalisation de votre projet, la brochure Quartiers Verts 2014 est à votre disposition en téléchargement ou au format papier sur demande. N hésitez pas à contacter Inter-Environnement Bruxelles si vous désirez plus d informations, si vous avez des doutes, des hésitations. Renseignements : Inter-Environnement Bruxelles Sophie De boucq : 02/ ou 12

13 nouvelle formation Maître-Composteur Bruxelles Environnement lance une nouvelle formation gratuite de Maître-Composteur. Elle sera donnée par l asbl WORMS entre septembre 2014 et mars Qui est le Maître-Composteur? Le maître-composteur est un interlocuteur privilégié qui partage ses connaissances et son expérience avec ses voisins, à l école de ses enfants C est un citoyen bénévole, qui, audelà de son implication personnelle, accepte de donner un peu de son temps pour répondre aux nombreuses questions de base que peut se poser le candidat composteur. Le maître-composteur est capable d offrir une aide pratique au démarrage d un compost ou de résoudre les problèmes particuliers de compostage que rencontreraient ses voisins. Il développe également des initiatives avec les autres maîtres-composteurs de sa commune. Par exemple : animer un stand d information à l occasion d une manifestation locale, organiser un compostage de quartier, La formation démarre en septembre 2014 et s étale jusqu en mars 2015, le soir et le week-end. Les inscriptions pour les candidatures pour la formation des maître-composteurs sont ouvertes jusqu à 15 juillet. Les candidatures doivent être introduites via un formulaire téléchargeable sur le site de l asbl Worms et de Bruxelles Environnement. Une suite sera donnée aux candidatures début août Info: ou

14 big Jump 2014 Le 13 juillet à 15H, plongez pour revendiquer l amélioration de la qualité de nos rivières et plans d eaux! Cette initiative repose sur un concept simple : le même jour, à la même heure, des citoyens de toute l Europe se jettent à l eau pour montrer leur attachement à leurs rivières, pour qu elles ne soient plus jamais considérées comme des égouts. «En nous jetant à l eau lors du Big Jump, nous symbolisons la vie aquatique trop souvent ignorée par les activités humaines. Nous soutenons les plans de gestion qui visent à rendre aux rivières leur bon état écologique. En fait, le Big Jump concrétise une vigilance citoyenne pour la mise en œuvre de la directive cadre européenne, dont nous suivons les échéances de très près!» Et à Bruxelles? La Senne, le canal, tous les cours d eau et même les étangs bruxellois reçoivent trop peu d attention. Pour cette raison, il a été décidé de sauter dans le canal; pour revendiquer de l eau propre dans toute la Région Bruxelloise. Une eau propre, c est-à-dire? La séparation des eaux usées d avec l eau souterraine et l eau de pluie. Ces deux derniers types d eau doivent aussi à nouveau pouvoir couler de manière naturelle à travers la ville. Remettons la Senne en surface. Et aux endroits où c est déjà le cas, laissonslui des rives naturelles. Démolissons les parois de béton et d acier! En même temps, le canal doit aussi être (mieux) reconnecté avec la ville grâce à des parois plus basses et des digues pour flâner, rouler en vélo, jouer, Et pourquoi ne pas creuser un dock pour nager à Anderlecht? Lieu et heure du saut : Le canal de Bruxelles, à hauteur de CERIA-COOVI 14h: Départ du café Walvis pour se rendre à vélo au canal. 15h: Saut dans le canal avec accompagnement musical Info: 14

15 Sacrée fourmi! Organisation sociale Ceux et celles qui se sont plongés dans la célèbre trilogie de Bernard Werber savent déjà que les fourmis ne sont pas des animaux comme les autres. Ces insectes ont d ailleurs fasciné des générations de naturalistes et ont fait l objet de dizaines de milliers de publications. Mais d où vient cet intérêt? Tout d abord, les fourmis ont une organisation sociale extrêmement élaborée et complexe. En effet, la colonie fonctionne selon une mécanique bien huilée grâce à sa division en différents groupes appelés castes. Chaque groupe est spécialisé dans un certain nombre de tâches bien précises. La ou les reines du nid sont par exemple uniquement chargées de la ponte. Elles peuvent choisir de féconder leur œuf ou pas. S il n est pas fécondé, la larve donnera toujours un sexué mâle. S il est fécondé, ce sera une femelle qui évoluera vers une ouvrière, un soldat ou une sexuée femelle en fonction de l alimentation, la saison et les besoins de la fourmilière. Les ouvrières s occupent des tâches quotidiennes: construction de la fourmilière, nettoyage du nid, récolte de la nourriture, élevage du couvain. Les soldats, lorsqu il y en a, sont chargés de défendre le nid contre les agresseurs. Au cours d un vol nuptial, les fourmis sexuées mâles et femelles, initialement ailées, s accouplent. Les jeunes reines ensemencées perdent alors leurs ailes et fondent de nouvelles colonies tandis que les mâles meurent une fois leur tâche effectuée. ouvrière Soldat Mâle Reine

16 Contrairement à ce que l on pourrait croire, la reine ne dirige pas la fourmilière. Les colonies de fourmis fonctionnent grâce à une intelligence collective, basée sur des comportements individuels simples et d intenses interactions. Elles communiquent majoritairement grâce à des signaux chimiques appelés phéromones. Ces molécules guident tous les aspects de la vie sociale des fourmis: élaboration de pistes, alarme, défense, rencontre des individus sexués, reconnaissance coloniale,... Elles sont produites par des glandes situées à différents endroits du corps et sont perçues par la fourmi grâce à des récepteurs sensoriels. Organisation d un lieu de vie particulier : les fourmilières La forme des fourmilières varie selon les espèces et les colonies. À la figure 2, nous avons choisi de représenter la fourmilière en dôme car elle est la plus commune chez nous. Appuyée sur un support (une souche d arbre par exemple), elle s élève en hauteur grâce à l accumulation de brindilles, d aiguilles et de feuilles sèches. Plus le climat est rude, plus le dôme sera élevé afin d assurer l étanchéité de la fourmilière. Elle est creusée de multiples galeries qui parcourent le dôme et le sous-sol. On y retrouve des chambres aux fonctions bien spécifiques : réserves de nourriture (comme nous le rappelle la fable de la Fontaine, la fourmi est un animal prévoyant!), salle de ponte, couveuse, chambre d hibernation, Structure d une fourmilière en dôme construite par des fourmis rousses dans une forêt

17 Rôle écologique Souvent considérées comme embarrassantes (voire envahissantes) dans nos maisons, les fourmis jouent pourtant un rôle écologique majeur. Selon les espèces, elles assurent diverses fonctions dans la nature. Les fourmis carnivores capturent par exemple de grandes quantités de ravageurs des arbres, protégeant ainsi les forêts. En une journée, elles peuvent ramener plusieurs milliers de proies au nid! Les fourmis mangeuses de graine (granivores) sont quant à elles essentielles pour disperser les graines qu elles transportent. De manière générale, les fourmis sont importantes pour le maintien des sols car elles les aèrent, leur apportent des éléments organiques (crottes, restes de nourriture, ) et rongent les dépouilles de grands animaux morts. Cependant certaines espèces de fourmis sont considérées comme de véritables fléaux! La petite fourmi de feu en un est parfait exemple. Appelée ainsi en raison de la sensation de brûlure provoquée par sa piqûre, elle est désormais présente dans la quasi-totalité de la ceinture tropicale grâce à un extraordinaire pouvoir d adaptation. Très agressive, cette fourmi est impliquée dans le déclin de nombreuses espèces d invertébrés et inflige aux travailleurs agricoles ainsi qu au bétail de douloureuses piqûres. Les fourmis : des comportements parfois surprenant Il existe plus de espèces de fourmis. Malgré des caractéristiques communes à toutes les espèces, certaines d entre elles ont développé des comportements bien spécifiques pour le moins étonnants. Les fourmis légionnaires Sauve qui peut, les légionnaires arrivent! Ces célèbres fourmis parfois surnommées «mangeuses d hommes» vivent en Afrique et en Amérique du Sud. Elles se déplacent en colonnes, bordées de soldats aux mandibules longues et pointues, et dévorent tout sur leur passage. Lorsqu elles approchent un village, il est immédiatement évacué.

18 Les fourmis esclavagistes Ces fourmis sont des guerrières qui ont perdu la faculté de chasser et de prendre soin de leur nid et de leur progéniture. Pour assurer leur survie, elles attaquent des fourmilières voisines appartenant à d autres espèces, tuent les ouvrières et capturent le couvain. Les futures ouvrières esclaves seront parfaitement intégrées dans leur nouvelle colonie et contribueront aux différentes tâches du nid. Les fourmis champignonnistes Ne pouvant digérer la cellulose contenue dans les feuilles des végétaux, ces fourmis ont développé une symbiose avec des champignons qui leur servent à la fois d abris et de garde-manger. Les ouvrières récolteuses découpent les fleurs et les feuilles des plantes et rapportent les morceaux dans leur fourmilière. Broyés, les morceaux forment une pâte qui va servir de substrat au champignon. Ces fourmis auraient-elles inventé les prémices de l agriculture? La traite des pucerons La plupart des fourmis adorent les substances sucrées et en particulier le miellat des insectes se nourrissant de sève de plantes, par exemple les pucerons. Comment récupèrent-elles cet excrément sucré? En les élevant. Les fourmis s occupent de véritables troupeaux de pucerons dont elles assurent la protection en échange de nourriture. Ainsi chaque récolteuse trait plusieurs pucerons avant de retourner à la fourmilière, l estomac rempli, et régurgite à d autres fourmis rester au nid. Dès lors pas question de tolérer une coccinelle ou ses larves toutes deux grandes dévoreuses de pucerons. Bibliographie : * Aron S., Passera L., Les fourmis : comportement, organisation sociale et évolution, * Deligne J., De Vos L., Quinet W., Verhaeghe J-C., Les fourmis de nos régions, Les cahiers du Viroin

19 la Mineuse du marronnier, Cameraria ohridella, un papillon invasif en ville L intensification des échanges internationaux a favorisé les invasions biologiques au cours de la dernière décennie et, parmi les insectes, la vitesse de progression de la Mineuse du marronnier est particulièrement impressionnante. Mineuse du marronnier La Mineuse du marronnier, Cameraria ohridella, est un petit papillon appartenant à la famille des Gracillariidés. Inconnue jusqu en 1984, date de sa découverte en Macédoine près du lac Ohrid, elle s attaque principalement au Marronnier d Inde et est maintenant présente dans toute l Europe. Le papillon, de couleur brun ocre à motifs alaires brillants avec des bandes plus claires, a les ailes postérieures étroites et longuement frangées ; il est de petite taille (3 à 5 mm) et pratiquement invisible. Les larves sont mineuses de feuilles ; leurs galeries de couleur brun roux sont, en revanche, très repérables. Elles provoquent le brunissement des feuilles pouvant aller jusqu à leur chute prématurée en été et l apparition de nouvelles feuilles en automne lors de fortes attaques. Au cours de ces dernières années, ses dégâts spectaculaires ont pu être observés dans beaucoup de régions et ont fait naître l inquiétude du public et des responsables locaux. bestiaire de chez nous 19 Biologie Cette espèce passe l hiver dans les feuilles au sol au stade de chrysalide. Les premiers adultes émergent à partir d avril et sont alors observables sur les troncs où ils se retrouvent pour l accouplement. Les femelles attirent les mâles à distance en émettant une phéromone. Peu de temps après la fécondation, les femelles pondent un à un plusieurs dizaines d oeufs minuscules à la surface supérieure des feuilles à proximité des nervures. Dès l éclosion, la chenille pénètre dans la feuille et forme une petite galerie allongée. Les chenilles de 2 e puis de 3 e stades élargissent la mine qui prend une forme circulaire et une couleur brun-roux ; celles de 4 e stade allongent la mine parallèlement aux nervures. Larve de mineuse Au-delà de ces 4 stades, la vie larvaire comporte 2 stades supplémentaires qui

20 ne s alimentent pas. Les premiers stades larvaires ont une morphologie adaptée à leur mode de vie de mineuse : les larves sont aplaties et apodes et elles possèdent des segments abdominaux mamelonnés et une tête triangulaire avec des mandibules orientées vers l avant. Le dernier stade larvaire avant la nymphose a une forme plus cylindrique et tisse des fils de soie pour constituer la chambre nymphale. La nymphose se produit le plus souvent dans un petit cocon blanc à l intérieur de la mine. La chrysalide perce ensuite la paroi du cocon et l épiderme de la feuille, permettant ainsi la libération des adultes et le cycle recommence. Dans nos contrées, la Mineuse du marronnier a généralement 3 générations par an. La durée du cycle dépend des conditions climatiques et s étale sur 6 à 11 semaines. Les adultes issus de la 1 ère génération émergent généralement à partir de mi-juin, ceux issus de la 2 e à partir de début août et ceux de la 3 e fin septembre à début octobre. À chaque génération, une proportion croissante de chrysalides entre en diapause, laquelle peut durer jusqu à 2 ou 3 ans. Cette capacité à entrer en diapause est variable selon les générations. Elle dépend de facteurs d ordre trophique et Chrysalide de mineuse 20 peut atteindre 90% des individus dès la première génération quand l ensemble du feuillage est recouvert de mines. Les principaux facteurs de mortalité durant la saison sont : la mortalité embryonnaire importante, la compétition intraspécifique des larves pour l espace et la nourriture, et la mortalité imaginale causée par la pluie. En hiver, malgré la tolérance au froid des chrysalides hivernantes (jusqu à -21 C), la décomposition des feuilles et l action des prédateurs sont responsables d une forte mortalité (environ 80%). Plantes hôtes Le Marronnier d Inde, Aesculus hippocastanum, appelé aussi Marronnier blanc, est incontestablement l hôte préféré de l insecte. En cas de défoliation, la diminution de la photosynthèse a un effet négatif sur le poids des fruits et des graines. Cependant, en réaction à l attaque, les arbres infestés semblent compenser en augmentant les surfaces conductrices et les flux de sève pour permettre une meilleure efficience de l alimentation des feuilles en eau et en nutriments. Les réserves en eau et la photosynthèse paraissent ainsi suffisantes pour ne pas réduire la croissance de l arbre qui ne semble pas courir de risques importants de déclin. Aucune mortalité n a d ailleurs été enregistrée jusqu à présent dans les pays où la mineuse est présente depuis plus de 15 ans. On ne peut cependant pas exclure des effets négatifs à plus long terme. La mineuse peut également attaquer d autres espèces de marronniers. La ponte semble possible sur de nombreuses espèces d Aesculus, mais certaines d entre elles ne permettent pas la survie des larves, comme par exemple le Marronnier rouge (A x carnea). Le développement complet de l insecte a été observé sur le marronnier

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU Il faisait beau le samedi 26 septembre pour le premier Jardin Ouvert de la saison! Cette activité organisée par les jardiniers de Molenbabbel, qui sont à l origine de

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

SEPT FONTAINES POUR LA SENNE ZEVEN FONTEINEN VOOR DE ZENNE HET BEURSPLEIN

SEPT FONTAINES POUR LA SENNE ZEVEN FONTEINEN VOOR DE ZENNE HET BEURSPLEIN PLACE DE LA BOURSE Une Nouvelle place Une endroit de fêtes et de manifestations Une scène de joie et de colère Des colonnes baroques d eau La «mexican wave» HET BEURSPLEIN Een nieuw plein Een plek van

Nadere informatie

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame steel without topper rim Flat moss Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss Frame Aluminium with topper rim Round moss/flat moss

Nadere informatie

Op het potje Sur le petit pot

Op het potje Sur le petit pot Op het potje Sur le petit pot Wanneer wordt je kind zindelijk? Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté!

UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté! UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté! Oefening 1: Cherchez les phrases dans le texte. Ecrivez les phrases sans fautes. Zoek volgende zinnen in de tekst. Schrijf ze correct over. - In de namiddag,

Nadere informatie

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig.

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. WIJ ZIJN IN-LITE In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. HET IN-LITE SYSTEEM Alle in-lite verlichting is gebaseerd op laagspanning

Nadere informatie

Voorbeelden van examenopgaven moderne vreemde talen op niveau A2

Voorbeelden van examenopgaven moderne vreemde talen op niveau A2 Voorbeelden van examenopgaven moderne vreemde talen op niveau A2 Niveau: A2 Beheersingsniveau: Kan korte, eenvoudige teksten lezen. Kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

Ruzie maken se disputer

Ruzie maken se disputer Ruzie maken se disputer Als kinderen ruzie maken Lorsque les enfants se disputent Kinderen maken ruzie. Dat gebeurt in elk gezin. Ruzie om een stuk speelgoed, een spelletje dat uit de hand loopt, een jaloerse

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

Talenquest Frans 2thv: Grammatica

Talenquest Frans 2thv: Grammatica Talenquest Frans 2thv: Grammatica Épisode 1: Onregelmatige werkwoorden Er zijn in het Frans naast regelmatige werkwoorden ook onregelmatige werkwoorden. Het is lastig om van onregelmatige werkwoorden de

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

FAIRE DU SPORT. Final.indd 56 3/11/2011 10:36:20

FAIRE DU SPORT. Final.indd 56 3/11/2011 10:36:20 56 FAIRE DU SPORT Final.indd 56 3/11/2011 10:36:20 SPORTBEOEFENING 57 Final.indd 57 3/11/2011 10:36:21 Le centre sportif / Het sportcentrum Le centre sportif met à disposition de ses membres des salles

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux.

Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux. Porsche Belgium Driving Days 2011 Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux. Sportwagens die evolueren, dat is goed. Bestuurders die evolueren,

Nadere informatie

Parijs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Parijs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres E i Kiwijs 26 July 2011 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/32141 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Un siècle de peinture belge. peinture belge. rencontre de deux collections. rencontre de deux collections

Un siècle de peinture belge. peinture belge. rencontre de deux collections. rencontre de deux collections Un siècle de peinture belge Un siècle de peinture belge rencontre de deux collections rencontre de deux collections Le BAL et la collection Belfius s associent pour présenter au Musée des Beaux-Arts de

Nadere informatie

Foto op hout Photo sur bois

Foto op hout Photo sur bois Foto op hout Photo sur bois Taal Langue Foto op hout natuurproduct en de scherpte van de afdruk zullen je verbazen. - Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines. - Full color

Nadere informatie

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J.

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. 07-02-2012 Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. Louis De moeilijkheden van de permanente opleiding in een grote

Nadere informatie

20/04/2015 2. Conférence de presse Persconferentie

20/04/2015 2. Conférence de presse Persconferentie 20/04/2015 2 Conférence de presse Persconferentie 29 juin 2015 La Ville change pour tous les Bruxellois 29 juni 2015 De Stad verandert voor alle Brusselaars Mise en place de la zone piétonne et du plan

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Aqua Dimension Geothermal heat pumps Aqua Dimension geothermische warmtepompen Aqua Dimension pompes à chaleur geothermique

Aqua Dimension Geothermal heat pumps Aqua Dimension geothermische warmtepompen Aqua Dimension pompes à chaleur geothermique Aqua Dimension Geothermal heat pumps Aqua Dimension geothermische warmtepompen Aqua Dimension pompes à chaleur geothermique Met de Aqua Dimension grond-warmtepomp systemen is het mogelijk om gratis energie

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2016 parquet Offres attractives en bois FSC 2016 Eik wild, wit geolied Chêne sauvage, huilé blanc Eik wild, natuur

Nadere informatie

Soins Verts en Flandre

Soins Verts en Flandre Soins Verts en Flandre Grez Doiceau 25 novembre 2015 Willem Rombaut Steunpunt Groene Zorg Centre de Support pour les Soins Verts Diestsevest 40 3000 Leuven willem.rombaut@groenezorg.be www.groenezorg.be

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1

Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1 Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1 Per ERK-niveau en descriptor zijn voorbeelden opgenomen van mogelijke eindexamenopgaven. 3.1 Toelichting bij de voorbeelden Onder opgave wordt hier

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2016 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2016 Beuk wild, natuur geolied Hêtre sauvage, huilé nature 41,

Nadere informatie

Deulys presenteert nieuwe website zaterdag 26 november 2011, 03u00

Deulys presenteert nieuwe website zaterdag 26 november 2011, 03u00 Blog Damien Menu Deulys presenteert nieuwe website zaterdag 26 november 2011, 03u00 KOMEN - In Komen werd de nieuwe website van het project Deulys met als thema 'herdenking 14-18' voorgesteld. Na een

Nadere informatie

Te Koop EUR. Villa. im donner Toiletten: 3. Parkeerplaatsen: Perceeloppervlakte: Bouwjaar: Snelcode : :

Te Koop EUR. Villa. im donner Toiletten: 3. Parkeerplaatsen: Perceeloppervlakte: Bouwjaar: Snelcode : : Te Koop im donner 29000 Aantal kamers: 15 Slaapkamers : 5 Badkamers : 2 Toiletten: 3 Woonoppervlakte: 270 Oppervlakte bebouwd (m²): Verdiepingen : 0 Parkeerplaatsen: Perceeloppervlakte: Bouwjaar: 1992

Nadere informatie

De theaterclown STAGE VAN EEN WEEK THEATRE MODERNE PARIJS

De theaterclown STAGE VAN EEN WEEK THEATRE MODERNE PARIJS De theaterclown STAGE VAN EEN WEEK THEATRE MODERNE PARIJS 1 Algemene presentatie De theaterclown is een personnage ontstaan vanuit zijn persoonlijkheid, die zijn menselijkheid ervaart en deelt al reagerend

Nadere informatie

ENSEMBLE, FAISONS BATTRE LE CŒUR DE BRUXELLES! SAMEN ZULLEN WE HET HART VAN BRUSSEL SNELLER DOEN SLAAN!

ENSEMBLE, FAISONS BATTRE LE CŒUR DE BRUXELLES! SAMEN ZULLEN WE HET HART VAN BRUSSEL SNELLER DOEN SLAAN! ENSEMBLE, FAISONS BATTRE LE CŒUR DE BRUXELLES! SAMEN ZULLEN WE HET HART VAN BRUSSEL SNELLER DOEN SLAAN! 1. Le piétonnier est inutile. C est vrai, un lieu de rencontre entre les personnes est tellement

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

La Semaine européenne de la Démocratie locale à Bruxelles

La Semaine européenne de la Démocratie locale à Bruxelles La Semaine européenne de la Démocratie locale à Bruxelles Présentation de l édition 2013 Du 14 au 21 octobre 2013 La Semaine de la Démocratie locale Association de la Ville et des Communes de la Région

Nadere informatie

Taalregels. Praten, hebben, zijn, gaan, De werkwoorden

Taalregels. Praten, hebben, zijn, gaan, De werkwoorden Taalregels In dit grammaticaoverzicht kun je kiezen uit: S Volgorde in de Franse zin S Man, huis, deur, en zwaar, geel, zelfst. naamwoord en bijv. naamwoord S Le, la, les, de lidwoorden S Praten, hebben,

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1. Neerlegging-Dépôt: 14/04/2010 Regist.-Enregistr.: 04/05/2010 N : 99171/CO/324 to Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers

Nadere informatie

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 Hoe snel Serez-vous assez rapide? ben jij? 12+ 30 min. 3-6 NL Spelregels FR Règles du Jeu 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 NL Spelregels Als je er de tijd voor mag nemen, dan zijn het eigenlijk makkelijke

Nadere informatie

Désignation Quantité Largeur Hauteur Angle de coupe Titre

Désignation Quantité Largeur Hauteur Angle de coupe Titre Dibound 4mm rectangle 1 103 51,5 90 P1 - QUI ES TU - fixe Dibound 4mm r/v rectangle 12 20 30 90 P1 - PHOTOS - amovible 1 Dibound 4mm rectangle 1 103 51,5 90 P2 - A TABLE - fixe Dibound 4mm r/v carre 16

Nadere informatie

elke hap telt! 11 mei 2012 doe mee! participe! Chaque bouchée compte! 11 mai 2012 World Fair Trade Day

elke hap telt! 11 mei 2012 doe mee! participe! Chaque bouchée compte! 11 mai 2012 World Fair Trade Day elke hap telt! 11 mei 2012 doe mee! participe! Chaque bouchée compte! 11 mai 2012 World Fair Trade Day doe mee!! Zet op vrijdag 11 mei, op de vooravond van de World Fair Trade Day, eerlijke handel flink

Nadere informatie

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU SYSTÈMES RÉSISTANTS AU FEU (RGIE 104) Lorsqu un incendie se déclare dans un bâtiment, l objectif essentiel est le sauvetage de vies humaines. C est pourquoi nous attachons

Nadere informatie

LE TERRITOIRE, UNE CULTURE COMMUNE HET GEBIED, één GEMEENSCHAPPELIJKE CULTUUR

LE TERRITOIRE, UNE CULTURE COMMUNE HET GEBIED, één GEMEENSCHAPPELIJKE CULTUUR LE TERRITOIRE, UNE CULTURE COMMUNE HET GEBIED, één GEMEENSCHAPPELIJKE CULTUUR Je «n habite que ce qui est à la portée de mon intelligence». Jean Giono Ik bewoon slechts datgene wat binnen mijn bevattingsvermogen

Nadere informatie

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Bruxelles Environnement Vivre le passif, retour d expériences Projet Espoir Donatienne Hermesse Maison de Quartier Bonnevie Donatienne

Nadere informatie

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING Quatre-vingts ans d expérience en aménagement de magasin L agencement de votre magasin vous rappelle les années 70? Vous ouvrez prochainement une nouvelle boutique?

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE VEROUDERING VAN DE BEVOLKING EN DUURZAME ONTWIKKELING Prof. J. DE MOL Dr en Psychologie LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP AANVRAAG FORMULIER

LIDMAATSCHAP AANVRAAG FORMULIER LIDMAATSCHAP AANVRAAG FORMULIER Cotisation formulaire d inscription Gedeelde passie Samen delen wij dezelfde passie voor klasse wagens. VZW Zoute Automobile Club heeft tot doel de beleving van de automobile

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP AANVRAAG

LIDMAATSCHAP AANVRAAG Cotisation formulaire d inscription LIDMAATSCHAP AANVRAAG FORMULIER Passion Partagée Nous partageons ensemble la même passion pour des voitures d exceptions. Le but de l ASBL Zoute Automobile Club est

Nadere informatie

Rumble in the Dungeon

Rumble in the Dungeon Rumble in the Dungeon Un jeu de Olivier Saffre. Flatlined Games 2012, tous droits réservés Il y a trop de monstres et d'aventuriers dans ce donjon. Le trésor du roi mort est bien gardé mais les aventuriers

Nadere informatie

Green Care en Flandre

Green Care en Flandre Green Care en Flandre Willem ROMBAUT 1. Green Care et SGZ 2. Un cadre qualitatif 3. Réunir l offre et la demande 4. Analyse SWOT 1 1. Green Care et SGZ Green Care? L activation, bénévole et assistée, de

Nadere informatie

www.cl.be 1 www.cl.be www.cl.be

www.cl.be 1 www.cl.be www.cl.be 1 Vos événements Uw gebeurtenissen Les salons du Cercle ouvrent leurs portes à ceux qui souhaitent organiser leurs événements privés et professionnels. Du lunch d affaires à la grande réception de mariage,

Nadere informatie

14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke

14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke zondag 2 juli 2000 14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke (3,8 km zwemmen + 180 km fietsen + 42 km lopen) individuele deelname - Inschrijvingsbedrag = voor 2 juni = 2.400 fr, nadien 2.700 fr. - Alle

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen?

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? 1. En métro / Met de metro 2. En tramway / Met de tram

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 61276 MONITEUR BELGE 12.12.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles Veuillez garder votre ticket de parking, nous y apposerons un cachet afin que vous puissiez sortir du parking sans frais Gelieve

Nadere informatie

pendant le mieux serait de il vaut mieux

pendant le mieux serait de il vaut mieux en fin de sinon le passe-temps favori le lundi après-midi un dîner de famille grave pendant le mieux serait de il vaut mieux il est facile de il m arrive de j ai appris à parler français de toute façon

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek it geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2015 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2015 Beuk ild, natuur geolied 41,50 Eik ild rood, natuur geolied

Nadere informatie

Vandaag met de fiets? Waarom ook niet morgen naar het werk, naar de sportclub of om je boodschappen te doen?

Vandaag met de fiets? Waarom ook niet morgen naar het werk, naar de sportclub of om je boodschappen te doen? Vandaag met de fiets? Waarom ook niet morgen naar het werk, naar de sportclub of om je boodschappen te doen? Enkele redenen om ook dagelijks te fietsen! Fietsen is snel! Fiets je minder dan 5 km in de

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Employment Monitor Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Methodologie Werkgevers N=500 Telefonische interviews Interviews met HR professionals Representatieve steekproef (Graydon) op basis

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 18 maart 2015 Conferentie Vrouwelijk Ondernemerschap (zaal Keynes) 12 e

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016

Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016 Version française ci- dessous Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016 Deze online wedstrijd wordt georganiseerd door ONLY ENGINEER JOBS SPRL- BVBA, waarvan de bedrijfszetel zich situeert op

Nadere informatie

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux NEERLEGGING-DÉPÔT REGISTR.-ENREGISTR. IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005 NR. Annexe Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen métaux non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 17juni

Nadere informatie

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin 1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin De Belg en homeopathie IPSOS Studie uitgevoerd in mei 2011 in België met een representatief

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Neerlegging-Dépôt: 10/1012011 Regist.-Enregistr.: 03/11/2011 N : 106668/C0/322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Welke strategie zal hier in de dashboard vertaald worden (wat is de scope van de dashboard?): a. De doelstellingen van de beheersovereenkomst b. De doelstellingen van het ondernemingsplan

Nadere informatie

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif.

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. Questions 1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. 2) Capacité technique : les références demandées doivent-elles

Nadere informatie

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Bruxelles Environnement Vivre le passif, retour d expériences Projet Espoir Cleo Swinnen Maison de Quartier Bonnevie Cleo Swinnen

Nadere informatie

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires Hulpstukken Accessoires 1 Aansluitmond type PR Indien de PR zich in de kokerwand bevindt en rechtstreeks verbonden is met het betonnen kanaal, vormt de aansluiting en het afvoerkanaal één betonnen geheel,

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

* Les illustrations peuvent s écarter de la réalité. * Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

* Les illustrations peuvent s écarter de la réalité. * Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. CHRISTMAS AT WORK Nous sommes ravis de vous présenter nos thèmes de Noël pour 2016 : SECRETS, PURE, TRADITION et MISTY.* Outre ces nouveaux thèmes, nous continuons aussi à proposer les thèmes CLASSIC (doré,

Nadere informatie

Anderlecht. Auderghem

Anderlecht. Auderghem Anderlecht Adressez-vous au service travaux publics, Rue Van Lint, 6 (premier étage) tel. 02 800 07 89 Le guichet où vous devez effectuer vos démarches en rapport avec l'installation de signaux temporaires

Nadere informatie

Chapitre Champ d'application

Chapitre Champ d'application Convention collective de ràvail du 2 novembre concernant l'octroi de congé supplémentaire pour les dans la d'âge de 3 à 44 ans dans le secteur socioculturel Chapitre Champ d'application Article 1er. La

Nadere informatie

Éventail-junior. woordkaarten

Éventail-junior. woordkaarten Éventail-junior En action 6 woordkaarten 2 Unité 21 un oncle une tante l anglais (m.) 21 la mer un pays un village une ville jouer de la guitare jouer du piano parler (anglais) parler à (Sam) travailler

Nadere informatie

MICRO-RÉSEAUX DE CHALEUR

MICRO-RÉSEAUX DE CHALEUR Séminaire Bâtiment Durable MICRO-RÉSEAUX DE CHALEUR 18 novembre 2016 L ÉTUDE DE FAISABILITÉ, ÉLÉMENT CLÉ D AIDE À LA DÉCISION Pedro PATTIJN Ingenium 2 3 4 ORDRE DU JOUR Chauffage & refroidissement 2020

Nadere informatie

MARCHE À SUIVRE Cohésion et cohérence d un texte (EE) Concours MediaReporter

MARCHE À SUIVRE Cohésion et cohérence d un texte (EE) Concours MediaReporter MARCHE À SUIVRE Cohésion et cohérence d un texte (EE) Concours MediaReporter 1. Présentation du concours 1. Présenter le concours et donner les consignes aux élèves. 2. Chaque élève choisit un personnage.

Nadere informatie