Teksten voor de volgende Kluizenaer moeten binnen zijn voor 1 maart Volgende uitgave: 21 maart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Teksten voor de volgende Kluizenaer moeten binnen zijn voor 1 maart Volgende uitgave: 21 maart"

Transcriptie

1 UITGAVE : Winter 2004 JAARGANG : 33 Cursiefje... 2 Dorpsraad... 3 Ken je dorp... 5 KWB gaat joggen!??... 6 VijverRun Midden-Limburg... 6 Borrelwandeling op de Bolderberg... 6 Zilver voor de tennisclub... 7 AMC Bolderberg in t goud... 9 Volleybal Volkskunstgroep Tingel-Tangel Zangkoor KWB Bolderberg Gezinsbond Bijtjes of kalfjes Tijd is geld of is het nu omgekeerd? KVLV-Bolderberg viert 80 jaar Soccerhappening Teksten voor de volgende Kluizenaer moeten binnen zijn voor 1 maart Volgende uitgave: 21 maart

2 Cursiefje Op het laatste kernbestuur van de dorpsraad was iedereen zonder uitzondering het er over eens dat wij niet meer mochten zwijgen over het domein Bovy. Zou het toch nog lukken met Bovy? Die vraag stelden wij enkele maanden geleden in de kluizenaer en wij waren indertijd bereid wat krediet te verlenen aan het gemeentebestuur. Het kon een mogelijkheid zijn om een privé eigenaar de zaak te laten behartigen zonder dat de gemeente moest opdraaien voor de kosten. Bovendien rekenden wij erop dat de burgemeester voor zijn inwoners zoveel waarborgen zou inbouwen dat Bovy als een permanent goed onderhouden recreatiegebied behouden zou blijven Het minste wat men nu kan zeggen is dat er één en ander ernstig dreigt mis te lopen. Je kan dat moeilijk verwijten aan de huidige eigenaar. Het eerste doel van een privé eigenaar is winst maken en daar leent Bovy zich niet zo goed toe. Het uitgestrekt gebied vraagt nogal wat onderhoud, wandelaars laten afval achter dat dient opgeruimd te worden, dieren eten veel voedsel op en dat brengt niets op. Toiletten zou je moeten zuiver en openhouden voor de wandelaars, maar ook dat kost je geld. Je zou daar permanent een tweetal mensen aan het werk moeten zetten, zomer en winter, alleen al maar om het buitengebied te onderhouden. Uiteraard wist de huurder dat allemaal! Maar als je dan merkt dat Bovy op korte tijd op sterven na dood is, wordt de situatie wel wat ingewikkeld. Wij kunnen als inwoners niet wijzen naar de eigenaar, wij kennen niet eens zijn echte bedoeling met het domein, maar wel naar het verantwoordelijk gemeentebestuur dat Bovy met een bepaald zwakke argumentatie aan de bevolking ontnomen heeft. Stel nog met goede bedoelingen! En hier hebben wij wel recht van spreken! Kan het gemeentebestuur dan niets doen om de zaak nog enigszins recht te trekken. Waar zijn de waarborgen??? Er is enkel een oorverdovend zwijgen! Informatie is wel de zwakke plek in dit hele dossier, ongeacht de toekomstige glazen gemeentehuizen. Bij de politici ligt de verantwoordelijkheid. De man in de straat windt daar allang geen doekjes om, die weet het wel. M.G 2

3 Dorpsraad BOLDERBERG, De dorpsraad werd opgesplitst in twee groepen, een kernbestuur en een algemene vergadering. De bedoeling is sneller te kunnen reageren met een kleinere groep mensen,, zeker nu wij overspoeld worden door nieuwe structuur- en mobiliteitsplannen vanuit de gemeente. Over de sectie verkeer zal nog overlegd worden. Wij zullen trachten de informatie beter te laten doorstromen met s zodat alle leden van de algemene vergadering ruim voldoende info ontvangen. Deze A.V wordt één of tweemaal per jaar samengeroepen, naargelang de noodzaak. Het akkoord van deze A.V wordt per gevraagd bij elke belangrijke brief. 2. Het kernbestuur wil de ruimte tegenover de witte zaal absoluut behouden als parkeerruimte voor witte zaal en sporthal. Wanneer ook de parkeerplaatsen aan de kerk zullen verdwijnen ontstaat er een kwasi onmogelijkheid om rond witte zaal, kerk en sporthal nog te parkeren. Het kernbestuur vond dit een grote hoofdbekommernis voor Bolderberg. Er zal kontakt opgenomen worden met de gemeente hierover. 3.Tevredenheid was er over de plaatsing van de paaltjes aan de Zandstraat. Langs de groep Verkeer om heeft de dorpsraad hier jaren voor gepleit, vooral om het rechts voorbijsteken onmogelijk te maken. De plaatsing gebeurde door het gemeentebestuur, waarvoor onze dank. 4. Aansluitend hebben wij het nieuwe mobiliteitsplan voor Bolderberg beoordeeld. Perfect datgene wat door de dorpsraad al jaren gevraagd werd. a. nergens nog 90 per uur b. Zandstraat, St Jobstraat ( - dorp 50 km ) nog 70 km. c. Al de rest 50 km als woonstraat d. School 30 km, enkel op aanvang- en einduren. 5. Aanplakzuil sporthal : Zeer slecht geplaatst, gebrek aan zichtbaarheid voor fietsers 3

4 Na eerste brief geen antwoord gemeente = reklamatie sturen! 6. L. Hoelenstraat is mooi opgeknapt. Met dank aan Bert. Voorlopig geen wijziging aan verkeersstroom. Wel 50 per uur. 7. Bovy. Zeer veel protest op het kernbestuur over de achteruitgang van Bovy over de hele lijn. De vergadering vond dat niet reageren niet meer kan. Er zal een ernstige protestbrief verzonden worden naar de gemeente. Het toerisme lijkt op sterven na dood, geen activiteiten meer op Bovy. St Maarten, Kerstfeest, schoolreizen alles vergeten! Inzage in het nieuw ontworpen BPA plan Bovy en advies van de dorpsraad is strikt noodzakelijk. Wij willen Bovy graag behouden als kleinschalig familiaal park. Wij vinden dat een taak van de gemeente. 8. Kontakt met De Bellefroid van het kasteel van Terlaemen. Waarom worden de vijverkanten niet meer gekapt. ( Intussen na verzoek dorpsraad uitgevoerd, met onze dank aan mr. De Bellefroid) Waarom is het panorama zo nauw bemeten. Bij negatief antwoord wordt Monumenten en Lanschap ingeschakeld. Wij gaan daar werk van maken. Ook naar Bos en Groen. Verwaarlozing van de bossen tegenover Bovy? Verwildering Kerkebosje in de Kluisstraat. Speelbos voor scouts? Kom nu 9. De Kluis vordert momenteel behoorlijk, alhoewel erg traag. Geen vondsten gedaan in de ontdekte graven, totaal leeg. Verslag van archeologe wijst op bestaan vroeger gebouw voor 1673? Met ernstige vraagtekens??? Geen enkel spoor in archieven. Ook artikel Jef Ulburghs in krant is fout. 10. Later binnengekomen bericht Begroting gemeente 2005; Deel Bolderberg Aanleg speelterrein scouts Bolderberg euro Realisatie Loods Scouts Bolderberg euro Sporthal Bolderberg Nieuwe CV ketel en renovatie kleedkamers euro Alle Sporthallen renovatie verlichting euro Alle Sporthallen Algemene werken euro Kerkfabriek Herstelling goten-dak euro Pastorij Bolderberg Nieuwe vensters euro Aanleg riolering in Kabienstr,Pannewinning,Kuilberg ( samen met Schaltus en Borgveld) euro Marcel G. Roger Ph. 4

5 Ken je dorp Herken je deze foto s? Ja, stuur dan als de bliksem een mail naar of een briefje naar Jos Quetin in de sporthal en maak kans op een waardebon van 20 euro. Vergeet niet samen met de antwoorden ook je naam en adres te vermelden. De trekking zal gebeuren in de sporthal door een willekeurig aanwezig persoon. De winnaar wordt dan persoonlijk verwittigd. Op het einde van het jaar wordt er dan nog een extra prijs getrokken onder al de inzendingen van het jaar. Dit maakt dat iedereen die meedoet kans heeft op een waardevolle prijs. De winnaar van de vorige inzending is niemand. Waar zijn onderstaande foto s genomen? Slechts één van de gegeven antwoorden is juist! A B C D Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 A. Zandstraat A. Tulpenlaan A. Vredestraat A. St. Jobstraat B. Heidestraat B. Narcissenlaan B. Wolverik B. Kluisstraat C. Sterrenwacht C. Bolderdal C. Vrunstraat C. Vijverstraat D. Lobelialaan D. Elzerikstraat D. Lelielaan D. Nieuwland 5

6 KWB gaat joggen!?? Inderdaad, KWB-Bolderberg start met" JOGGEN VOOR BEGINNERS "" Iedereen is welkom, jong en oud! Snelheid is voor ons van geen belang. Ons enige doel is op een gezonde manier en ieder op zijn eigen tempo een beetje conditie te krijgen. Heb jij hier ook interesse voor, kom dan op dinsdag 18 januari 2005 naar de Witte Zaal om 20:00.Die avond zal in grote lijnen uitgelegd worden hoe alles zal verlopen. Voor meer informatie kan u ook terecht bij: Thaens Luc op 0496/ of via luc. VijverRun Midden-Limburg Op zondag 24 april 2005 zal in Bolderberg aan de Witte Zaal de start en de aankomst plaats vinden van de "VijverRun Midden-Limburg". Het betreft een bosloop door de privé domeinen van Vogelsanck, Terlaemen, Kumpen, Crahay en Smeets door de bossen en langs de vijvers van Midden-Limburg. Er zijn drie categorieën, nl de 33 km bosloop, de 33 km estafetteloop en de 5 km damesloop. Het is een organisatie van de vzw Ontwikkeling Vijvergebied Midden-Limburg met de steun van AVT en de gemeentelijke dienst sport. Informatie bij de dienst sport, Heldenplein 1 Heusden-Zolder telefoon: Borrelwandeling op de Bolderberg n.a.v. Sint-Antoniuskermis met mogelijkheid van een geleid bezoek aan de restauratiewerf van de Kapel en de kluis van O.L.V. van Loreto op zondag 23 januari 2005 Vrij vertrek aan de ingang van Domein Bovy van 13.00u tot 16.00u. Om de vrije wandeling te maken, dient u aan de ingang van het Domein Bovy de oranje wandelpaaltjes te volgen. Twee geleide wandelingen vertrekken aan de ingang van het Domein Bovy om 13.30u en 14.30u Aan de kluis schenkt de vzw Toerisme borrels, glühwein en erwtensoep. 6

7 De Alvermannen van de Bolderberg te Wellen Gevonden op Internet Sagen en Dorpsverhalen Het over heel de wereld verspreide sprookje van Repelsteeltje duikt regelmatig in sagen op. Zo waren er in Wellen de alvermannekes, die in een hol van de Bolderberg zaten, die eens de was voor een gezin kwam doen. Toen die gedaan was, eiste één van hen de dochter voor zich op als vrouw als de vader zijn naam niet kon raden. Het meisje had reeds een mooie, jonge vrijer en wist niet wat gedaan van droefheid. Ook de ouders niet, want stel je voor je dochter te moeten afstaan aan zo'n lelijke alverman met een lange baard. Tot iemand op het idee kwam te gaan zoeken waar het hol van die alverman was. Een aantal mannen trokken naar de Bolderberg en begon daar overal te zoeken en vooral te luisteren. De eerste dag vonden ze niets, maar de tweede dag, zo tegen de avond, hoorden ze iemand de hele tijd zingen en steeds maar opnieuw zingen: "Ik heet Kwispelton - Kwispeltuit. Morgen trouw ik met mijn bruid!". Nu wisten ze genoeg en ze gingen vlug terug naar Wellen om het meisje, dat de hele tijd had zitten wenen, gerust te stellen. De volgende dag was ook de alverman weer daar, zeker van zijn stuk. Hij lachte en zei dat ze drie keer mochten raden. Met opzet zegden de ouders twee keer zo maar een naam en de alverman dacht dat hij het pleit al gewonnen had. Maar toen ze zegden dat hij Kwispelton -Kwispeltuit heette, riep hij kwaad dat de duivel het hun gezegd had. Hij werd heel rood en verdween. Dit heet een sprookje te zijn! En het volgende? In 1890 schreef pastoor KESSELS, pastoor te Viversel het volgende in zijn dagboek In de Bolderberg, achter de Sacramentskapel wonen mensjes van kleine gestalte. Zij gaan voor een bete broods werken bij de boeren in Viversel en Bolderberg. Men noemt ze Alvermansen. Zij wonen armtierig in holen in de berg, afgedekt met takken. Pastoor Kessels dagboek is een kwasi notarieel dagboek, erg correct. Hij staat niet bekend voor fantasie. Bovendien kende hij iedereen in zijn dorp. Als kinderen gingen wij spelen in deze holen, indertijd nog immer bedekt met takken. Je ziet ze nu nog vaag, van Bovy uit aan de overkant van de berg, richting Sacramentskapel.De volksmond en de kadasternaam is Alverkuilen Marcel G Zilver voor de tennisclub Een gesprek met voorzitter Erik Vaes en oud voorzitter Ivan Castro De stichting van de club is gebeurd in november De start was zeer bescheiden op de speelplaats van de lagere school. In april 1980 is men daar beginnen te tennissen met een 50 à 60 leden. In 1981 start het seizoen op de helihaven van Terlaemen en is men begonnen met interclub te spelen door ook elders pleinen te huren en tornooien te organiseren het jaar van de omwenteling want de tennis werd een VZW, ging een lening aan, legde 2 pleinen aan die in juni in gebruik genomen werden en de ruwbouw van het cafetaria werd gerealiseerd door de leden op hun vrije dagen. De inrichting van de 7

8 cafetaria was werk voor de leden in het stille seizoen en in april 87 met de nodige luister in dienst genomen. Later op het jaar kregen de 2 pleinen besproeiing en verlichting werden nogmaals 3 pleinen bijgelegd, weliswaar 2 betaald door de gemeente en de derde uit eigen kas, de besproeiing werd mee aan gelegd maar de verlichting van plein 3 en 4 en later van plein 5 was weer in eigen beheer. Het jaar later volgde plein 6, hoe meer leden hoe meer pleinen er nodig waren. Na het bouwverlof 2001 is men begonnen met de bouw van de hal die in december plechtig werd geopend. Nu kon men het jaar rond tennissen. Het nieuwe cafetaria en het sanitair werden in september 2002 in dienst genomen. In deze 25 jaar heeft de tennis verschillende voorzitters gehad die allen hun stempel hebben gezet : Heeren Marcel was de eerste voorzitter die in augustus 80 werd opgevolgd door Jean Berben die in augustus 88 de fakkel doorgaf aan Ivan Castro die aanbleef tot 95 en het roer werd overgenomen door Michel Lambrechts voor twee seizoenen en vanaf 97 is het Eric Vaes die de touwtjes in handen heeft tot nu. Hoe is het ledenbestand geëvolueerd? Bij aanvang waren er dat 50 à 60, het tweede jaar waren er dat ± 100 en dat bleef jaarlijks groeien tot vorig jaar er 476 waren en dit jaar is het iets minder met 442. De meeste leden zijn van Bolderberg en de rest van de omliggende gehuchten, maar ook van verder komen ze maar dat zijn meestal vrienden die samen spelen. De jeugd tot 18 jaar maakt de helft van ons ledenbestand uit. Het lidgeld was bij aanvang 500 BFR en bedraagt nu 90 euro en dit dient voor de infrastructuur buiten, binnen spelen kan men door uren te huren. Hoe gaat alles in zijn werk als een leek zich bij de club aansluit? Bij aansluiting word men ingedeeld in de groep beginners en bij de juiste leeftijd en wordt er gestart met een reeks van 10 lessen, gegeven door een trainer, omdat tennis nogal technisch is. 0p TV lijkt het simpel maar men moet toch over een bepaalde balvaardigheid beschikken alvorens men een wedstrijd kan spelen. Door interclubs en wedstrijden te spelen kan men punten verzamelen en bij een bepaald puntenaantal behoort ook een bijpassende categorie of niveau. Men speelt altijd tegen spelers van hetzelfde niveau. Dit zijn de: A-spelers : de beste spelers van België, het zijn er maar enkele tientallen. B-spelers : dat zijn de betere spelers en zijn onderverdeeld in 8 categorieën en tenslotte C-spelers : dit is de grote massa van de spelers, zij zijn ook onderverdeeld in 8 categorieën. Hoe ziet de toekomst eruit? Nu zijn we eigenlijk een klein bedrijf zonder werknemers. De club is door de jaren heen een beetje veranderd. Tot zo ongeveer halfweg negentig kende iedereen nog iedereen, maar met de toename van het aantal leden is dat moeilijk. De toekomst zal zijn, de zaak gezond te houden en de leden te verwennen. 8

9 AMC Bolderberg in t goud Een verhaal van de bezieler Theofiel Jaemers In de jaren 50 werden er overal crossen georganiseerd, en ik kwam nogal eens bij Zee van de Kluis, en die zei: Fiel, kunnen wij dat ook niet? Ik denk het wel, antwoordde ik. Doordat ik een garage had en moto s verkocht hebben we iedereen aangeschreven in Bolderberg die een moto of een auto bezat om een vergadering bij te wonen voor de stichting van een motorclub. Na de eerste vergadering werd er contact opgenomen met Louis Meykens van Lummen, die provinciaal afgevaardigde was van Belgische Motorrijders Bond. De week later was er een tweede vergadering, er werd een bestuur gekozen en AMC Bolderberg was een feit: datum Voorzitter werd Fiel Jaemers en de stichtende leden waren Piet Sermeus, Claes Denis, Frederix Eugeen, Joris Guillaume, Nicola Ramaekers en Fons Janssen. Fiel is nog steeds voorzitter, op een viertal jaar na, want van 1975 tot 1979 was Albert Poelmans voorzitter. In 1955 zijn we toegetreden tot de BMB onder aansluitingnummer 502. Er werden door de jaren allerhande activiteiten georganiseerd, crossen, snelheidskoersen, motortoerisme, trial, speedway, Dirt-Track,motortentoonstellingen, beurzen en old timercrossen. Het meest is AMC Bolderberg bekend van zijn crossen op de bolderberg, het mooiste parcours van België, maar in 1961 was het de laatste keer. Toen is er twee jaar op Terlaemen gecrosst en zijn we verhuisd naar Hamelheide en ook op de Pannewinning is er een tijd gecrosst. Nu beperken we ons tot de jaarlijkse old timerscross en dit door de beperking van vergunningen. Het is moeilijk voor de cross, daar er geen parcours zijn waar er mag geoefend worden. Snelheidswedstrijden is nog zo iets. In 1957 gingen we kijken naar een snelheidswedstrijd in St.-Niklaas en na onderhandelen mochten we een wedstrijd organiseren in Zolder-dorp onder toeziend oog van Baron Henri. Dat gebeurde in 1958 en 1959, maar om veiligheidsredenen werd uitgekeken naar een vrijliggend parcours, dat onder impuls van Piet Sermeus en Bert Peeters gevonden werd met de nodige vergunningen. Omloop Terlaemen was een feit. Er werd een asfaltstrook van 2720 m aangelegd en op 12 juni 1960 werd de eerste snelheidskoers gereden. In 1963 werd Terlaemen Auto Club (TAC ) opgericht, als onderafdeling van AMC, die later als een zelfstandige club zal voort bestaan. Toen is ook Maurice Beliën op het voorplan getreden en heeft de omloop uitgebouwd. Tot 1967 heeft AMC snelheidswedstrijden georganiseerd. Begin jaren 70 reden enkele piloten pistekoersen op de paardenrenbanen en het was dankzij Piet Sermeus en AMC Bolderberg dat er vanaf 1974 op paaszondag met een internationale bezetting kon gestart worden met speedway op de enige echte speedwaypiste van België, op de sintelbaan Koninklijke Helzold FC. Gedurende een twintigtal jaren heeft deze sport een enorme bloei gekend. Maar bij gebrek aan speedwaybanen, startte AMC Bolderberg met Dirt-Track races op de Brabantse banen te 9

10 Langdorp en Holsbeek. Vanaf 1975 kwamen de milieuwetten in voege en werd het moeilijker om toelatingen te verkrijgen. Het werd AMC verboden door de BMB om buiten de provincie in te richten. AMC heeft dan verschillende Grass-Track races in Gruitrode en Neeroeteren ingericht. Momenteel is er het jaarlijks internationaal treffen op de piste van Helzold. Tussen al deze activiteiten heeft AMC ook verschillende motortentoonstellingen, motorbeurzen en motortreffens georganiseerd. Het huidige bestuur omvat : voorzitter Fiel Jaemers ; secretaris Roger Jaemers en schatbewaarder Jef Qeutin. Het zijn bezige bijen daar bij AMC. Proficiat LH Volleybal VCK BOLDERBERG 73 Om volleybal Bolderberg voor te stellen in al zijn facetten zou deze Kajobakrant te dun zijn. Dus besparen we u de volledige geschiedenis en geven enkel een paar data uit onze rijke volleybalgeschiedenis mee. Wat zijn we trouwens met het verleden. Het heden en de toekomst tellen. Even voorstellen Ontstaan in 1973 uit de plaatselijke jeugdclub Kajoba Sedert jaar en dag sterk verweven met de dorpsgemeenschap Bolderberg Trainingen en wedstrijden in de sporthal Kajoba, Vrunstraat, Bolderberg 10 ploegen in competitie en 2 recreatieploegen Niet minder dan 150 aangesloten leden, ook veel jeugd Na trainingen en wedstrijden veel sfeer en ambiance in het Cafetaria van de sporthal Nieuw bloed in ons bestuur We vonden eindelijk enkele nieuwe krachten voor ons bestuur. Ronny Jaspers is de nieuwe voorzitter. Hij is al jaren actief in de club en vond de tijd om het eens als voorzitter te proberen. Jefke Goris nam de taak van secretaris over van Pierre Quetin Verantwoordelijke jeugd is nog steeds Jo Martens Ook een paar spelers vonden de motivatie om als bestuursleden mee te werken (Daan Palmers, Griet Froyman, Jessica Goris) Activiteiten Naast wekelijkse wedstrijden en trainingen hebben we ook een aantal activiteiten op het programma. Meestal om wat geld in het bakje te brengen (klinkt bekend waarschijnlijk). Even opsommen 10

11 Jaarlijkse kalenderverkoop 4 en 11 december 2004 Nieuwjaars Happening 22 januari 2005 VCK Restaurantdag 13 februari 2005 Italiaans eetfestijn 17 april 2005 VCK Touché party 28 mei 2005 VCK Barbecue 3 september 2005 Allen daarheen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Het sportieve Genoeg over de werking van onze volleybalclub, tijd voor het sportieve. En gewoonlijk gaat het dan over de prestaties van het eerste elftal. Vandaag doen we dat niet. De toekomst wordt immers bepaald door de jeugd. Dankzij gemotiveerde trainers hebben we een prima jeugdwerking. Onze scholieren- en kadettengroep sloten het eerste competitiegedeelte af op een tweede plaats in de rangschikking. Maar we krijgen enkel meisjes warm voor volleybal. Al lang vragen we ons af waar de jongens zitten. Alhoewel de tribune tijdens training en wedstrijden van onze meisjes altijd vol zit met jongens. Waarschijnlijk niet omdat ze volleybal zo attractief vinden. Meisjes kunnen terecht bij de Juniors, Scholieren, Kadetten en Mini s. Je kan reeds starten vanaf 7 jaar. Jongens die ook eens willen volleyballen, kunnen ons bellen of mailen. Natuurlijk hebben we ploegen in competitie voor volwassenen. Daarzonder besta je niet en heeft de jeugd geen uithangbord. Toch even mee geven dat we geen enkele betaalde speler hebben. Uniek in de reeks. Onze spelers en speelsters komen voor een sportieve ontspanning en een gezellige sfeer. De heren divisie ( 4 de nationale) doen het goed. Met een beperkte kern staan ze 5 de geklasseerd. Neke Vannoppen zorgt voor intensieve training en gepast plezier. Tot nog toe kregen we attractief volleybal voorgeschoteld. Adjudant Gert Vanhees houdt zich specifiek bezig met de reserven. Ze missen ervaring in divisie, maar blijven super gemotiveerd. Ook de dames 2 de provinciale doen het prima. Met een 4 de plaats zitten ze stevig in de subtop. Trainer Ronny Jaspers ja, ook voorzitter is tevreden. Doelstelling is vooral leuk volleybal te brengen en zeker in tweede te blijven. Zoals het nu uit ziet moet dat zeker lukken. Nog even wat over onze recreatieve ploegen. Onze heren en dames recrea spelen al jaren in de VKS afdeling. Ze werden meermaals met de titel van kampioen of bekerwinnaar beloond. En ook dit seizoen gaan ze er sportief weer stevig tegenaan. Maar de kern is smal, en zowel heren als dames kunnen een paar extra sportievelingen gebruiken. Ben je geïnteresseerd in recreatie volleybal, contacteer ons. 11

12 Tot daar een stuk volleybal Bolderberg. Contacteer ons indien je er meer wilt over weten. Of je kan de ambiance komen opsnuiven op één van de volgende matchen. Gewoon doen. Thuiswedstrijden November - December 2004 Januari /11 16:00 Dames VCK Alken 20:30 Heren VCK Eisden 18/12 17:00 Dames VCK Peer 20:30 Heren VCK Hasselt 15/01 16:00 Dames VCK Herk 20:30 Heren VCK Bertem Contact personen Ronny Jaspers Jef Goris Jo Martens Website Volkskunstgroep Tingel-Tangel Vanaf september zijn we gestart met ons 26 ste dansjaar. Onze groep bestaat uit 27 dansers (uitsluitend dames), de leeftijd varieert tussen 40 en 65 jaar, maar vanaf 18 jaar is iedereen welkom! Helaas zijn wij dit dansjaar moeten starten zonder onze voorzitster Juliette, dit wegens een ernstig fietsongeval. Ieder van ons hoopt dat Juliette er later weer terug bij zal zijn. Vanaf dit seizoen hebben we eveneens een nieuwe deskundige dansleider, namelijk Piet Deweyer, vroegere dansleider van d Auwelkens uit Opglabbeek. We dansen in een ontspannen sfeer want dansen is voor ons nog altijd een vorm van ontspanning. Wie zich geroepen voelt kan altijd de eerste maand gratis komen proberen! We oefenen nog steeds iedere woensdagavond van 20 u. tot 22 u. in de kleine sportzaal van Bolderberg. Als je iets meer wil weten kun je telefonisch kontakt opnemen met Aerbeydt Marie-Paul tel. 011/ of 0499/ Vele volksdansgroetjes En hopelijk tot binnenkort! 12

13 Zangkoor Kerstconcert Het is weer zo ver! Ons traditioneel geworden kerstconcert weerklinkt op zondag om 15 uur in onze Sint-Jobkerk in Bolderberg. Het gemengd Bolderbergs Koraal, onder leiding van Lutgarde Dekens, met aan de piano Roger Cresens, wordt ondersteund door het strijkensemble Continuo, onder leiding van Jan Knevels, steekt de eindeloze rijkdom van het kerstgebeuren weer muzikaal in de verf. Uit een bijna onuitputtelijke rijkdom kerstliederen worden een reeks liederen onder het motto In dulci Jubilo, singhet ende weset vro in deze innige kersttijd onder de kerkgewelven uitgezongen. De tocht gaat vanuit Duitsland over Engeland en Frankrijk om te eindigen in ons Nederlands taalgebied. Het kindje klein en fragiel wordt teder bewonderd door de herders, terwijl engelen door de hemelen vliegen, zingend uit dankbaarheid om dit heerlijke wonder; een klein kindje is geboren, en het heeft een bijzondere taak. Ook de wijzen zijn hun hulde komen betonen en brengen geschenken mee om aan te tonen dat die kleine Jezus de Verlosser zal zijn en toch moet lijden. Wanneer de laatste klanken van het koor en het orkest zijn uitgedeind, wordt een glaasje dankbaarheid geserveerd. Tevreden en moe wordt er verbroederd met alle genodigden. Dus een reden te meer om aanwezig te zijn, en mocht het dit jaar niet lukken, stip 11 december 2005 reeds in je agenda aan. Dan zien wij elkaar voorzeker! Philippe Rotsaert voorzitter KWB Bolderberg KWB Bolderberg is ook voor U interessant. Wees bij de tijd, wordt nu lid en geniet ten volle van het U aangeboden programma! Goede voorstellen, schitterende of leuke ideeën???? Laat uw stem horen! Wij zijn blij met elk goed en uitvoerbare voorstel van jullie. Om dit alles te verwezenlijken neem contact met één van onderstaande bestuursleden! Naam Straat Woonplaats Telefoon Aerts Felix Meeuwenlaan Bolderberg Barilla Pino Schotelstraat Stokrooi Borgs Karel Reeënlaan Bolderberg Dejong Piet Reigerslaan Bolderberg Maesen Erik Heidestraat Bolderberg Moons Leon Wolverik Bolderberg Nulens Leo De Slogen Bolderberg Rekkers Roger Vrunstraat Bolderberg Schildermans Freddy Vrunstraat Bolderberg Thaens Luc De Slogen Bolderberg * 13

14 Als voorproefje zijn wij zo vrij jullie ons vooropgestelde en uitgekiende programma te presenteren. Dit programma kan tijdens het lopende werkjaar lichte wijzigingen ondergaan doch dit wordt tijdig aan onze leden kenbaar gemaakt. Datum Activiteit 17/12/2004 Kerstfeest 18/12/2004 Wandeldag 09/01/2005 Nieuwjaarsdrink 13/01/2005 Zeg eens A 29/01/2005 Wandeldag 03/02/2005 Proefavond met de Wereldwinkel 11/02/2005 Valentijnavond 26/02/2005 Wandeldag 03/03/2005 Bezoek bij de Sihks 19/03/2005 Wandeldag 20/03/2005 Nationale wandeldag in Helchteren 01/04/2005 Wijnproefavond 14/04/2005 Op zoek naar kruiden 20/04/2005 Samenaankoop stookolie 01/05/2005 Keuze tussen voet- of fietstocht naar "Scherpenheuvel" 05/05/2005 Actiedag "Wereldsolidariteit" 05/05 t/m 08/05/2005 Gezinsweekend 03/06/2005 Startavond van de KWB 14/08/2005 Kaarskensprocessie KWB Bolderberg zoekt jonge en minder jonge enthousiastelingen, die zich willen inzetten om een aangepast programma in elkaar te boksen, voor jongeren en jongere gezinnen. Kom hiertoe onze huidige jongerenkern versterken! Bij de KWB in Bolderberg is iedereen welkom zowel meisjes als jongens als dames en heren. Tijdens de wintermaanden wordt er éénmaal per maand een zaterdagwandeling georganiseerd. Iedereen is op deze, vooraf verkende en uitgestippelde, wandelgenoegens die ± 8 km bedragen van harte welkom. We komen bijeen aan de Kerk van Bolderberg om 13 uur 30, van waar we samen vertrekken naar het startpunt. De juiste zaterdagen worden, door middel van een folder, aan de leden bekend gemaakt. Liefhebbers leggen hun oren bij hen te luister. Iedereen kent wel iemand die aangesloten is bij KWB Bolderberg. Het bestuur wenst jullie allen een goede gezondheid en tot kijk op onze activiteiten. Ook op onze website vind je de data en meer uitleg over onze activiteiten. URL: Mailen kan je ons op: of via onze website. 14

15 Gezinsbond VOORLOPIG PROGRAMMA JANUARI 2005: - ZATERDAG 8 : Busuitstap naar de WINTEREFTELING - ZATERDAG 15 : GROTE KINDERFUIF voor alle kinderen vanaf 10 jaar - WOENSDAG 26 : BESTUURSVERKIEZINGEN o Iedereen die interesse heeft om mee te helpen in ons bestuur kan zich voor deze datum melden bij onze voorzitter Elly Reynders 011/ FEBRUARI 2005: - DINSDAG 8 : BOWLING voor kinderen - DONDERDAG 10 : KINDERKOKEN voor 1,2 en 3 leerjaar -??? cursus MANDEN VLECHTEN: maar nu de praktijk!! MAART 2005: - ZONDAG 6 : GROTE ROMMELMARKT o Je kan hier zowel je eigen stand opzetten of gewoon langskomen om een kijkje te nemen - VRIJDAG 11 : ITALIAANS KOKEN voor volwassenen met Pino - VRIJDAG 18 : NEKKA NACHT met dit jaar Herman Van Veen - ZATERDAG 26 : Jaarlijks PAASFEEST met theater Vrolijke Vrienden APRIL 2005: - DINSDAG 19 : HOUDEN VAN muzikaal feest met nederlandstalige artiesten GEZINSWEEKEND: juiste data nog niet gekend SPORTIEF AANBOD WATERGEWENNING VOOR BABY S: lessenreeksen van telkens 30 minuten gedurende 10 weken op maandag-of dinsdagavond in t Weyerke Zolder BEWEGINGSOPVOEDING VOOR KLEUTERS van 3 tot 6 jaar: iedere woensdagnamiddag van 14 tot 15 uur in de Sporthal Vrunstraat FIGUURTRAINING voor volwassenen: iedere vrijdagmogen van 8u45 tot 9u45 in de Sporthal Vrunstraat AANGEBODEN DIENSTEN KINDEROPPASDIENST: Heeft U sporadisch een kinderoppas nodig of wenst U iemand die iedere week op dezelfde avond komt, geen probleem bel even naar Maria Loos-Swinnen 011/ en zij helpt U een oplossing zoeken 15

16 GO-PASS en TELEFOONKAARTEN: met je GEZINSSPAARKAART krijg je 6% korting bij iedere aankoop. Kaarten te verkrijgen bij Elly Dayers- Reynders 011/ o Telefoonkaarten zijn ook een fijn geschenk voor de tieners in je familie! GEZINSSPAARKAART: met deze kaart krijg je bij talrijke handelaars korting op je aankopen, dit gaat van schoenen, brillen, kledij tot dakwerken, springkastelen, etentjes, enz. KORTING MET JE LIDKAART: o Midwinter in Bokrijk op 26, 27 en 28 december o Winterefteling o Earth Explorer in Oostende o Speelgoedmuseum te Mechelen o Mayumana : familiespektakel vooral voor gezinnen met tieners o Hengelhoef: zowel zwembad als indoor speelparadijs o Musical Pippi Langkous o Uitstap naar Disneland o Musical Sneeuwwitje PROGRAMMA VOOR DE 50 plussers: DINSDAG 15 FEBRUARI 2005: in het Bondshuis te Kuringen: Een podoloog komt spreken over nek- en rugklachten DINSDAG 15 MAART 2005: Bezoek aan de Achelse Kluis en aan kaasmakerij Boonen DINSDAG 24 MEI 2005: Busreis naar Monschau en omgeving GEZINSZEGELS Wat te doen met je oude gezinszegels??? Zeker NIET WEGGOOIEN!!! Kleef je zegels op een stuk papier of zegelfolder (ongeacht het aantal) en schrijf hierop het juiste bedrag. Vermeld hierop: - je naam - je lidnummer - je rekeningnummer Stuur dit alles naar: GEZINSBOND -Troonstraat Brussel Na een paar weken zal het bedrag op je rekening gestort worden. Voor alle info betreffende deze activiteiten kan je terecht bij : 16

17 - Vittorina Debaeke-Acciardi Oude Heidestraat 12 tel. 011/ of 0495/ Elly Dayers-Reynders Vrunvijver 31 tel. 011/ Of ieder ander bestuurslid in je buurt Bijtjes of kalfjes Geslaagde zakenman uit Amsterdam gaat in Drenthe op zoek naar een leuke vrijstaande boerderij om zijn verdiende kapitaal te kunnen investeren. Als hij een leuke boerderij gevonden heeft komt hij erachter dat de boer tevens Imker is en dat er allemaal bijenkorven achter de boerderij staan. "De koop gaat niet door!" Roept hij tegen de boer,"die bijen zijn hartstikke gevaarlijk!" "Ach, welnee zegt de boer. Ik zal het je bewijzen. Ik bind je compleet naakt aan een boom vast tussen de korven en kom na een dag terug. Als 1 bij je steekt, mag je mijn boerderij gratis hebben!" Nou, de zakenman denkt natuurlijk deze kans moet ik pakken De man laat zich vastbinden en de boer vertrekt. Na een dag komt de boer terug en ziet de zakenman ineengestort aan de boom hangend, jammerend en wel. "Mijn god!" zegt de boer, "ze hebben je toch niet gestoken?" "Nee, dat niet" zegt de Amsterdammer "maar de kalfjes zijn al zes keer komen drinken" Tijd is geld of is het nu omgekeerd? Beeld u eens in dat een bank voor u elke ochtend een rekening zou openen met daarop euro... Het enige wat u moet doen, is twee regels naleven. Regel 1 : wat u die dag niet hebt opgesoupeerd, bent u 's avonds kwijt. U mag niet vals spelen en geen geld overhevelen naar een andere rekening, u mag het alleen maar uitgeven. En elke ochtend opnieuw opent de bank een nieuwe rekening, met telkens weer een bedrag van euro voor één dag. Regel 2 : de bank mag dit spel op elk moment stopzetten, zonder u daarvan vooraf op de hoogte te brengen. Ze kan dus altijd zeggen : het is gedaan, ik sluit de rekening, game over! Wat zou U doen? Wedden dat u elke eurocent zou uitgeven aan dingen die U plezieren en aan cadeautjes voor mensen die U lief zijn? Kortom, met elke eurocent zou u geluk brengen in uw eigen leven en in dat van anderen. Of niet soms? Welnu, die magische bank, daar zijn we allemaal klant bij : het is de tijd Elke ochtend krijgen we gratis en voor niks seconden in één dag. En wanneer we 's avonds gaan slapen, kunnen we de resterende seconden niet overdragen. -Wat we vandaag niet beleefd hebben, is voorgoed verloren. Gisteren komt niet meer terug. -Elke ochtend begint dit magische spektakel opnieuw. -De bank kan onze rekening op elk moment, zonder opzeggingstermijn, afsluiten. Elk leven is eindig en de dood komt altijd onverwachts. Dus... wat bent U van plan met die seconden die U elke dag krijgt? 17

18 KVLV-Bolderberg viert 80 jaar Op zaterdag 11 september 2004 vierde KVLV-Bolderberg haar 80- jarig bestaan met een feestelijke barbecue op het Albertkanaal. In die 80 jaar heeft KVLV-Bolderberg heel wat watertjes doorzwommen. Er werd dan ook besloten deze verjaardag te vieren met een gezellige boottocht met de Limburgia. Tachtig jaar lijkt oud, maar de KVLV van Bolderberg is met meer dan honderd vijftig leden actiever dan ooit. Ruim zestig onder hen namen deel aan dit verjaardagsfeest. Om halfvijf in de namiddag werd het feest ingezet met een eucharistieviering, voorgegaan door de Limburgse proost van KVLV, Rob De Meer, en opgeluisterd door het vrouwenkoor van de kerk van Viversel. Daarna reed de hele groep naar de kanaalkom van Hasselt en ging aan boord. Bovendeks werd een aperitiefje gedronken. Rond zeven uur voer de boot richting Bolderberg het kanaal op, binnen werd de barbecue geserveerd. Behalve van kippenspiezen, chipolata s en spekrolletjes werd er gesmuld van slaatjes en sausjes. Tussen het eten door was er tijd om te babbelen, van het uitzicht te genieten of mee te doen met de fotowedstrijd. Onze bestuursleden zagen er vroeger ook al goed uit. Het dessert was lekker en met het logo van KVLV erop ook een streling voor het oog. Langs de kanaaloevers in Bolderberg kon worden gerekend op enkele supporters op de wal. Jammer genoeg was het na ruim drie uur varen alweer tijd om aan te meren in Hasselt. Deze avond was een meer dan geslaagd feest voor het 80-jarig bestaan van KVLV-Bolderberg en tegelijk een gezellige startvergadering voor het nieuwe werkjaar! 18

19 Soccerhappening BOLDERBERG Ronny & Veronique TEL. 011/ Ekkelgardenstraat Hasselt Cafetaria - Sporthal GSM. 0497/ Tel. 011/ Fax. 011/ EN 30 DECEMBER 2004 Organisatie : V.Z.W. SPORTCENTRUM SPORTHAL, CAFETARIA KAJOBA. VOOR PRE-MINIEMEN EN MINIEMEN SPORTHAL BOLDERBERG VOOR INSCHRIJVINGEN OF INLICHTINGEN: TEL. 011/ GSM. 0497/

20 De redactie en de VZW Sporthal wensen U en Uw familie een En een Maar bovenal wensen we jullie een gezond jaar. En voor de verenigingen een vreugdevol jaar en een goede sfeer. 20

DORPSKRANT. Op de Bolderberg droomt stil de kluis en bossen noden. Als een zoet tehuis. Uitgave: Winter 2012 Jaargang: 41

DORPSKRANT. Op de Bolderberg droomt stil de kluis en bossen noden. Als een zoet tehuis. Uitgave: Winter 2012 Jaargang: 41 DORPSKRANT Uitgave: Winter 2012 Jaargang: 41 Op de Bolderberg droomt stil de kluis en bossen noden Als een zoet tehuis Bezoek ook de website van ons Kerkdorp eens. www.bolderberg.be V.U. V.Z.W. Sportcentrum

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

INFO-SINAAI 2011 jaargang 40 nr 2 REDACTIERAAD DORPSRAAD WERKT AAN NIEUW MEMORANDUM

INFO-SINAAI 2011 jaargang 40 nr 2 REDACTIERAAD DORPSRAAD WERKT AAN NIEUW MEMORANDUM INFO-SINAAI 2011 jaargang 40 nr 2 REDACTIERAAD E.Aerssens, F.Baeyens, M.Beirnaert, A.Bogaert, E.Creve, R.De Clercq, R.De Mulder, J.Meganck, E.Meul, E.Ringoot, G.Tallir,, A.Verschelden, S.Verschelden. Alleen

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden.

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. Oktober 2012, 34e Jaargang

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Sponsoren Dorpskrant Le Lis, Schoonheidssalon, St. Gerardusstraat 213, Barger-Oosterveld, tel: 675996 Lubbers Bouwmaterialen, Oosterveldsestraat. 54,

Nadere informatie

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis Jaargang 25 oktober 2009 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl IN DIT NUMMER Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Nadere informatie

Ber weer BEN. er ook nog. 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout

Ber weer BEN. er ook nog. 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout Ber weer 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout W I J K K R A N T O O S T E R H O U T N I J M E G E N EN Boomgaard ELTEN NIJLAND

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 JAARGANG 43- NR. 374 COLOFON Het parochieblad is een uitgave van de St.Augustinusparochie te Vijfhuizen. Het boekje verschijnt 7 keer per jaar. REDACTIE Dalva Marçal

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop NUUTS VEUR UCH Winter 2013 Jaargang 3 editie 4 Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop Omwonenden van het pleintje Hertenstraat/Schellaertstraat versieren voor de vijfde keer op rij hun

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Dorpsblad NIEUWS VAN FANFARE AMICITIA FILMGALA OPEN ATELIER YVONNE VAN DE GEVEL IN BED & BREAKFAST HILL10. Aansluiten. Andere onderwerpen

Dorpsblad NIEUWS VAN FANFARE AMICITIA FILMGALA OPEN ATELIER YVONNE VAN DE GEVEL IN BED & BREAKFAST HILL10. Aansluiten. Andere onderwerpen Dorpsblad Jaargang 3 nummer 7-29 augustus 2007 Discussie start op vergadering 10 september LEEFBAARHEIDSWERKGROEP WIL NIEUW DORPSPLAN VOOR DEN HOUT! Den Hout - Op de openbare vergadering van maandag 10

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Lusten en Lasten. officieel van start. Bas Renne, een actief leven in Doornbos. Ideeën inleveren tot en met 23 mei.

Lusten en Lasten. officieel van start. Bas Renne, een actief leven in Doornbos. Ideeën inleveren tot en met 23 mei. Wijkkrant voor Hoge Vucht, Doornbos, Linie en Belcrum Mei 2009 DEZE MAAND: BUURTBUDGETTEN NORDIC SCENE ADVENDO ZOEKT JEUGD Flats Bernard de Willdestraat worden gesloopt Verhuizen verloopt voorspoedig De

Nadere informatie

bode Waardering voor vrijwilligers Help mee tijdens de Kangoeroeloop Jaargang 61, Nr. 8, december 2014

bode Waardering voor vrijwilligers Help mee tijdens de Kangoeroeloop Jaargang 61, Nr. 8, december 2014 Kangoeroe Jaargang 61, Nr. 8, december 2014 bode Waardering voor vrijwilligers Foto s: Rob Janssen Foto s: Arnold Kunst Help mee tijdens de Kangoeroeloop Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Blz. 1 2 3 4 5 6 9 11 12 14 15 16 18 18 19 20 22 23 24

Blz. 1 2 3 4 5 6 9 11 12 14 15 16 18 18 19 20 22 23 24 CLUBBLAD FC BERGHUIZEN OLDENZAAL Seizoen 2010-2011 2 e uitgave FC BERGHUIZEN Opgericht: 22 november 1947 Sportcomplex: t Venterinck Clubkleuren: groen shirt en witte broek Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

Samen voor het beste resultaat!

Samen voor het beste resultaat! 3 3 3 3 3 3 3 3 Sloopwerken Infrastructurele werkzaamheden Bodemsanering Opsporen van conventionele explosieven Groenvoorziening Asbestverwijdering Recycling Weg- en watertransport Samen voor het beste

Nadere informatie