Teksten voor de volgende Kluizenaer moeten binnen zijn voor 1 maart Volgende uitgave: 21 maart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Teksten voor de volgende Kluizenaer moeten binnen zijn voor 1 maart Volgende uitgave: 21 maart"

Transcriptie

1 UITGAVE : Winter 2004 JAARGANG : 33 Cursiefje... 2 Dorpsraad... 3 Ken je dorp... 5 KWB gaat joggen!??... 6 VijverRun Midden-Limburg... 6 Borrelwandeling op de Bolderberg... 6 Zilver voor de tennisclub... 7 AMC Bolderberg in t goud... 9 Volleybal Volkskunstgroep Tingel-Tangel Zangkoor KWB Bolderberg Gezinsbond Bijtjes of kalfjes Tijd is geld of is het nu omgekeerd? KVLV-Bolderberg viert 80 jaar Soccerhappening Teksten voor de volgende Kluizenaer moeten binnen zijn voor 1 maart Volgende uitgave: 21 maart

2 Cursiefje Op het laatste kernbestuur van de dorpsraad was iedereen zonder uitzondering het er over eens dat wij niet meer mochten zwijgen over het domein Bovy. Zou het toch nog lukken met Bovy? Die vraag stelden wij enkele maanden geleden in de kluizenaer en wij waren indertijd bereid wat krediet te verlenen aan het gemeentebestuur. Het kon een mogelijkheid zijn om een privé eigenaar de zaak te laten behartigen zonder dat de gemeente moest opdraaien voor de kosten. Bovendien rekenden wij erop dat de burgemeester voor zijn inwoners zoveel waarborgen zou inbouwen dat Bovy als een permanent goed onderhouden recreatiegebied behouden zou blijven Het minste wat men nu kan zeggen is dat er één en ander ernstig dreigt mis te lopen. Je kan dat moeilijk verwijten aan de huidige eigenaar. Het eerste doel van een privé eigenaar is winst maken en daar leent Bovy zich niet zo goed toe. Het uitgestrekt gebied vraagt nogal wat onderhoud, wandelaars laten afval achter dat dient opgeruimd te worden, dieren eten veel voedsel op en dat brengt niets op. Toiletten zou je moeten zuiver en openhouden voor de wandelaars, maar ook dat kost je geld. Je zou daar permanent een tweetal mensen aan het werk moeten zetten, zomer en winter, alleen al maar om het buitengebied te onderhouden. Uiteraard wist de huurder dat allemaal! Maar als je dan merkt dat Bovy op korte tijd op sterven na dood is, wordt de situatie wel wat ingewikkeld. Wij kunnen als inwoners niet wijzen naar de eigenaar, wij kennen niet eens zijn echte bedoeling met het domein, maar wel naar het verantwoordelijk gemeentebestuur dat Bovy met een bepaald zwakke argumentatie aan de bevolking ontnomen heeft. Stel nog met goede bedoelingen! En hier hebben wij wel recht van spreken! Kan het gemeentebestuur dan niets doen om de zaak nog enigszins recht te trekken. Waar zijn de waarborgen??? Er is enkel een oorverdovend zwijgen! Informatie is wel de zwakke plek in dit hele dossier, ongeacht de toekomstige glazen gemeentehuizen. Bij de politici ligt de verantwoordelijkheid. De man in de straat windt daar allang geen doekjes om, die weet het wel. M.G 2

3 Dorpsraad BOLDERBERG, De dorpsraad werd opgesplitst in twee groepen, een kernbestuur en een algemene vergadering. De bedoeling is sneller te kunnen reageren met een kleinere groep mensen,, zeker nu wij overspoeld worden door nieuwe structuur- en mobiliteitsplannen vanuit de gemeente. Over de sectie verkeer zal nog overlegd worden. Wij zullen trachten de informatie beter te laten doorstromen met s zodat alle leden van de algemene vergadering ruim voldoende info ontvangen. Deze A.V wordt één of tweemaal per jaar samengeroepen, naargelang de noodzaak. Het akkoord van deze A.V wordt per gevraagd bij elke belangrijke brief. 2. Het kernbestuur wil de ruimte tegenover de witte zaal absoluut behouden als parkeerruimte voor witte zaal en sporthal. Wanneer ook de parkeerplaatsen aan de kerk zullen verdwijnen ontstaat er een kwasi onmogelijkheid om rond witte zaal, kerk en sporthal nog te parkeren. Het kernbestuur vond dit een grote hoofdbekommernis voor Bolderberg. Er zal kontakt opgenomen worden met de gemeente hierover. 3.Tevredenheid was er over de plaatsing van de paaltjes aan de Zandstraat. Langs de groep Verkeer om heeft de dorpsraad hier jaren voor gepleit, vooral om het rechts voorbijsteken onmogelijk te maken. De plaatsing gebeurde door het gemeentebestuur, waarvoor onze dank. 4. Aansluitend hebben wij het nieuwe mobiliteitsplan voor Bolderberg beoordeeld. Perfect datgene wat door de dorpsraad al jaren gevraagd werd. a. nergens nog 90 per uur b. Zandstraat, St Jobstraat ( - dorp 50 km ) nog 70 km. c. Al de rest 50 km als woonstraat d. School 30 km, enkel op aanvang- en einduren. 5. Aanplakzuil sporthal : Zeer slecht geplaatst, gebrek aan zichtbaarheid voor fietsers 3

4 Na eerste brief geen antwoord gemeente = reklamatie sturen! 6. L. Hoelenstraat is mooi opgeknapt. Met dank aan Bert. Voorlopig geen wijziging aan verkeersstroom. Wel 50 per uur. 7. Bovy. Zeer veel protest op het kernbestuur over de achteruitgang van Bovy over de hele lijn. De vergadering vond dat niet reageren niet meer kan. Er zal een ernstige protestbrief verzonden worden naar de gemeente. Het toerisme lijkt op sterven na dood, geen activiteiten meer op Bovy. St Maarten, Kerstfeest, schoolreizen alles vergeten! Inzage in het nieuw ontworpen BPA plan Bovy en advies van de dorpsraad is strikt noodzakelijk. Wij willen Bovy graag behouden als kleinschalig familiaal park. Wij vinden dat een taak van de gemeente. 8. Kontakt met De Bellefroid van het kasteel van Terlaemen. Waarom worden de vijverkanten niet meer gekapt. ( Intussen na verzoek dorpsraad uitgevoerd, met onze dank aan mr. De Bellefroid) Waarom is het panorama zo nauw bemeten. Bij negatief antwoord wordt Monumenten en Lanschap ingeschakeld. Wij gaan daar werk van maken. Ook naar Bos en Groen. Verwaarlozing van de bossen tegenover Bovy? Verwildering Kerkebosje in de Kluisstraat. Speelbos voor scouts? Kom nu 9. De Kluis vordert momenteel behoorlijk, alhoewel erg traag. Geen vondsten gedaan in de ontdekte graven, totaal leeg. Verslag van archeologe wijst op bestaan vroeger gebouw voor 1673? Met ernstige vraagtekens??? Geen enkel spoor in archieven. Ook artikel Jef Ulburghs in krant is fout. 10. Later binnengekomen bericht Begroting gemeente 2005; Deel Bolderberg Aanleg speelterrein scouts Bolderberg euro Realisatie Loods Scouts Bolderberg euro Sporthal Bolderberg Nieuwe CV ketel en renovatie kleedkamers euro Alle Sporthallen renovatie verlichting euro Alle Sporthallen Algemene werken euro Kerkfabriek Herstelling goten-dak euro Pastorij Bolderberg Nieuwe vensters euro Aanleg riolering in Kabienstr,Pannewinning,Kuilberg ( samen met Schaltus en Borgveld) euro Marcel G. Roger Ph. 4

5 Ken je dorp Herken je deze foto s? Ja, stuur dan als de bliksem een mail naar of een briefje naar Jos Quetin in de sporthal en maak kans op een waardebon van 20 euro. Vergeet niet samen met de antwoorden ook je naam en adres te vermelden. De trekking zal gebeuren in de sporthal door een willekeurig aanwezig persoon. De winnaar wordt dan persoonlijk verwittigd. Op het einde van het jaar wordt er dan nog een extra prijs getrokken onder al de inzendingen van het jaar. Dit maakt dat iedereen die meedoet kans heeft op een waardevolle prijs. De winnaar van de vorige inzending is niemand. Waar zijn onderstaande foto s genomen? Slechts één van de gegeven antwoorden is juist! A B C D Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 A. Zandstraat A. Tulpenlaan A. Vredestraat A. St. Jobstraat B. Heidestraat B. Narcissenlaan B. Wolverik B. Kluisstraat C. Sterrenwacht C. Bolderdal C. Vrunstraat C. Vijverstraat D. Lobelialaan D. Elzerikstraat D. Lelielaan D. Nieuwland 5

6 KWB gaat joggen!?? Inderdaad, KWB-Bolderberg start met" JOGGEN VOOR BEGINNERS "" Iedereen is welkom, jong en oud! Snelheid is voor ons van geen belang. Ons enige doel is op een gezonde manier en ieder op zijn eigen tempo een beetje conditie te krijgen. Heb jij hier ook interesse voor, kom dan op dinsdag 18 januari 2005 naar de Witte Zaal om 20:00.Die avond zal in grote lijnen uitgelegd worden hoe alles zal verlopen. Voor meer informatie kan u ook terecht bij: Thaens Luc op 0496/ of via luc. VijverRun Midden-Limburg Op zondag 24 april 2005 zal in Bolderberg aan de Witte Zaal de start en de aankomst plaats vinden van de "VijverRun Midden-Limburg". Het betreft een bosloop door de privé domeinen van Vogelsanck, Terlaemen, Kumpen, Crahay en Smeets door de bossen en langs de vijvers van Midden-Limburg. Er zijn drie categorieën, nl de 33 km bosloop, de 33 km estafetteloop en de 5 km damesloop. Het is een organisatie van de vzw Ontwikkeling Vijvergebied Midden-Limburg met de steun van AVT en de gemeentelijke dienst sport. Informatie bij de dienst sport, Heldenplein 1 Heusden-Zolder telefoon: Borrelwandeling op de Bolderberg n.a.v. Sint-Antoniuskermis met mogelijkheid van een geleid bezoek aan de restauratiewerf van de Kapel en de kluis van O.L.V. van Loreto op zondag 23 januari 2005 Vrij vertrek aan de ingang van Domein Bovy van 13.00u tot 16.00u. Om de vrije wandeling te maken, dient u aan de ingang van het Domein Bovy de oranje wandelpaaltjes te volgen. Twee geleide wandelingen vertrekken aan de ingang van het Domein Bovy om 13.30u en 14.30u Aan de kluis schenkt de vzw Toerisme borrels, glühwein en erwtensoep. 6

7 De Alvermannen van de Bolderberg te Wellen Gevonden op Internet Sagen en Dorpsverhalen Het over heel de wereld verspreide sprookje van Repelsteeltje duikt regelmatig in sagen op. Zo waren er in Wellen de alvermannekes, die in een hol van de Bolderberg zaten, die eens de was voor een gezin kwam doen. Toen die gedaan was, eiste één van hen de dochter voor zich op als vrouw als de vader zijn naam niet kon raden. Het meisje had reeds een mooie, jonge vrijer en wist niet wat gedaan van droefheid. Ook de ouders niet, want stel je voor je dochter te moeten afstaan aan zo'n lelijke alverman met een lange baard. Tot iemand op het idee kwam te gaan zoeken waar het hol van die alverman was. Een aantal mannen trokken naar de Bolderberg en begon daar overal te zoeken en vooral te luisteren. De eerste dag vonden ze niets, maar de tweede dag, zo tegen de avond, hoorden ze iemand de hele tijd zingen en steeds maar opnieuw zingen: "Ik heet Kwispelton - Kwispeltuit. Morgen trouw ik met mijn bruid!". Nu wisten ze genoeg en ze gingen vlug terug naar Wellen om het meisje, dat de hele tijd had zitten wenen, gerust te stellen. De volgende dag was ook de alverman weer daar, zeker van zijn stuk. Hij lachte en zei dat ze drie keer mochten raden. Met opzet zegden de ouders twee keer zo maar een naam en de alverman dacht dat hij het pleit al gewonnen had. Maar toen ze zegden dat hij Kwispelton -Kwispeltuit heette, riep hij kwaad dat de duivel het hun gezegd had. Hij werd heel rood en verdween. Dit heet een sprookje te zijn! En het volgende? In 1890 schreef pastoor KESSELS, pastoor te Viversel het volgende in zijn dagboek In de Bolderberg, achter de Sacramentskapel wonen mensjes van kleine gestalte. Zij gaan voor een bete broods werken bij de boeren in Viversel en Bolderberg. Men noemt ze Alvermansen. Zij wonen armtierig in holen in de berg, afgedekt met takken. Pastoor Kessels dagboek is een kwasi notarieel dagboek, erg correct. Hij staat niet bekend voor fantasie. Bovendien kende hij iedereen in zijn dorp. Als kinderen gingen wij spelen in deze holen, indertijd nog immer bedekt met takken. Je ziet ze nu nog vaag, van Bovy uit aan de overkant van de berg, richting Sacramentskapel.De volksmond en de kadasternaam is Alverkuilen Marcel G Zilver voor de tennisclub Een gesprek met voorzitter Erik Vaes en oud voorzitter Ivan Castro De stichting van de club is gebeurd in november De start was zeer bescheiden op de speelplaats van de lagere school. In april 1980 is men daar beginnen te tennissen met een 50 à 60 leden. In 1981 start het seizoen op de helihaven van Terlaemen en is men begonnen met interclub te spelen door ook elders pleinen te huren en tornooien te organiseren het jaar van de omwenteling want de tennis werd een VZW, ging een lening aan, legde 2 pleinen aan die in juni in gebruik genomen werden en de ruwbouw van het cafetaria werd gerealiseerd door de leden op hun vrije dagen. De inrichting van de 7

8 cafetaria was werk voor de leden in het stille seizoen en in april 87 met de nodige luister in dienst genomen. Later op het jaar kregen de 2 pleinen besproeiing en verlichting werden nogmaals 3 pleinen bijgelegd, weliswaar 2 betaald door de gemeente en de derde uit eigen kas, de besproeiing werd mee aan gelegd maar de verlichting van plein 3 en 4 en later van plein 5 was weer in eigen beheer. Het jaar later volgde plein 6, hoe meer leden hoe meer pleinen er nodig waren. Na het bouwverlof 2001 is men begonnen met de bouw van de hal die in december plechtig werd geopend. Nu kon men het jaar rond tennissen. Het nieuwe cafetaria en het sanitair werden in september 2002 in dienst genomen. In deze 25 jaar heeft de tennis verschillende voorzitters gehad die allen hun stempel hebben gezet : Heeren Marcel was de eerste voorzitter die in augustus 80 werd opgevolgd door Jean Berben die in augustus 88 de fakkel doorgaf aan Ivan Castro die aanbleef tot 95 en het roer werd overgenomen door Michel Lambrechts voor twee seizoenen en vanaf 97 is het Eric Vaes die de touwtjes in handen heeft tot nu. Hoe is het ledenbestand geëvolueerd? Bij aanvang waren er dat 50 à 60, het tweede jaar waren er dat ± 100 en dat bleef jaarlijks groeien tot vorig jaar er 476 waren en dit jaar is het iets minder met 442. De meeste leden zijn van Bolderberg en de rest van de omliggende gehuchten, maar ook van verder komen ze maar dat zijn meestal vrienden die samen spelen. De jeugd tot 18 jaar maakt de helft van ons ledenbestand uit. Het lidgeld was bij aanvang 500 BFR en bedraagt nu 90 euro en dit dient voor de infrastructuur buiten, binnen spelen kan men door uren te huren. Hoe gaat alles in zijn werk als een leek zich bij de club aansluit? Bij aansluiting word men ingedeeld in de groep beginners en bij de juiste leeftijd en wordt er gestart met een reeks van 10 lessen, gegeven door een trainer, omdat tennis nogal technisch is. 0p TV lijkt het simpel maar men moet toch over een bepaalde balvaardigheid beschikken alvorens men een wedstrijd kan spelen. Door interclubs en wedstrijden te spelen kan men punten verzamelen en bij een bepaald puntenaantal behoort ook een bijpassende categorie of niveau. Men speelt altijd tegen spelers van hetzelfde niveau. Dit zijn de: A-spelers : de beste spelers van België, het zijn er maar enkele tientallen. B-spelers : dat zijn de betere spelers en zijn onderverdeeld in 8 categorieën en tenslotte C-spelers : dit is de grote massa van de spelers, zij zijn ook onderverdeeld in 8 categorieën. Hoe ziet de toekomst eruit? Nu zijn we eigenlijk een klein bedrijf zonder werknemers. De club is door de jaren heen een beetje veranderd. Tot zo ongeveer halfweg negentig kende iedereen nog iedereen, maar met de toename van het aantal leden is dat moeilijk. De toekomst zal zijn, de zaak gezond te houden en de leden te verwennen. 8

9 AMC Bolderberg in t goud Een verhaal van de bezieler Theofiel Jaemers In de jaren 50 werden er overal crossen georganiseerd, en ik kwam nogal eens bij Zee van de Kluis, en die zei: Fiel, kunnen wij dat ook niet? Ik denk het wel, antwoordde ik. Doordat ik een garage had en moto s verkocht hebben we iedereen aangeschreven in Bolderberg die een moto of een auto bezat om een vergadering bij te wonen voor de stichting van een motorclub. Na de eerste vergadering werd er contact opgenomen met Louis Meykens van Lummen, die provinciaal afgevaardigde was van Belgische Motorrijders Bond. De week later was er een tweede vergadering, er werd een bestuur gekozen en AMC Bolderberg was een feit: datum Voorzitter werd Fiel Jaemers en de stichtende leden waren Piet Sermeus, Claes Denis, Frederix Eugeen, Joris Guillaume, Nicola Ramaekers en Fons Janssen. Fiel is nog steeds voorzitter, op een viertal jaar na, want van 1975 tot 1979 was Albert Poelmans voorzitter. In 1955 zijn we toegetreden tot de BMB onder aansluitingnummer 502. Er werden door de jaren allerhande activiteiten georganiseerd, crossen, snelheidskoersen, motortoerisme, trial, speedway, Dirt-Track,motortentoonstellingen, beurzen en old timercrossen. Het meest is AMC Bolderberg bekend van zijn crossen op de bolderberg, het mooiste parcours van België, maar in 1961 was het de laatste keer. Toen is er twee jaar op Terlaemen gecrosst en zijn we verhuisd naar Hamelheide en ook op de Pannewinning is er een tijd gecrosst. Nu beperken we ons tot de jaarlijkse old timerscross en dit door de beperking van vergunningen. Het is moeilijk voor de cross, daar er geen parcours zijn waar er mag geoefend worden. Snelheidswedstrijden is nog zo iets. In 1957 gingen we kijken naar een snelheidswedstrijd in St.-Niklaas en na onderhandelen mochten we een wedstrijd organiseren in Zolder-dorp onder toeziend oog van Baron Henri. Dat gebeurde in 1958 en 1959, maar om veiligheidsredenen werd uitgekeken naar een vrijliggend parcours, dat onder impuls van Piet Sermeus en Bert Peeters gevonden werd met de nodige vergunningen. Omloop Terlaemen was een feit. Er werd een asfaltstrook van 2720 m aangelegd en op 12 juni 1960 werd de eerste snelheidskoers gereden. In 1963 werd Terlaemen Auto Club (TAC ) opgericht, als onderafdeling van AMC, die later als een zelfstandige club zal voort bestaan. Toen is ook Maurice Beliën op het voorplan getreden en heeft de omloop uitgebouwd. Tot 1967 heeft AMC snelheidswedstrijden georganiseerd. Begin jaren 70 reden enkele piloten pistekoersen op de paardenrenbanen en het was dankzij Piet Sermeus en AMC Bolderberg dat er vanaf 1974 op paaszondag met een internationale bezetting kon gestart worden met speedway op de enige echte speedwaypiste van België, op de sintelbaan Koninklijke Helzold FC. Gedurende een twintigtal jaren heeft deze sport een enorme bloei gekend. Maar bij gebrek aan speedwaybanen, startte AMC Bolderberg met Dirt-Track races op de Brabantse banen te 9

10 Langdorp en Holsbeek. Vanaf 1975 kwamen de milieuwetten in voege en werd het moeilijker om toelatingen te verkrijgen. Het werd AMC verboden door de BMB om buiten de provincie in te richten. AMC heeft dan verschillende Grass-Track races in Gruitrode en Neeroeteren ingericht. Momenteel is er het jaarlijks internationaal treffen op de piste van Helzold. Tussen al deze activiteiten heeft AMC ook verschillende motortentoonstellingen, motorbeurzen en motortreffens georganiseerd. Het huidige bestuur omvat : voorzitter Fiel Jaemers ; secretaris Roger Jaemers en schatbewaarder Jef Qeutin. Het zijn bezige bijen daar bij AMC. Proficiat LH Volleybal VCK BOLDERBERG 73 Om volleybal Bolderberg voor te stellen in al zijn facetten zou deze Kajobakrant te dun zijn. Dus besparen we u de volledige geschiedenis en geven enkel een paar data uit onze rijke volleybalgeschiedenis mee. Wat zijn we trouwens met het verleden. Het heden en de toekomst tellen. Even voorstellen Ontstaan in 1973 uit de plaatselijke jeugdclub Kajoba Sedert jaar en dag sterk verweven met de dorpsgemeenschap Bolderberg Trainingen en wedstrijden in de sporthal Kajoba, Vrunstraat, Bolderberg 10 ploegen in competitie en 2 recreatieploegen Niet minder dan 150 aangesloten leden, ook veel jeugd Na trainingen en wedstrijden veel sfeer en ambiance in het Cafetaria van de sporthal Nieuw bloed in ons bestuur We vonden eindelijk enkele nieuwe krachten voor ons bestuur. Ronny Jaspers is de nieuwe voorzitter. Hij is al jaren actief in de club en vond de tijd om het eens als voorzitter te proberen. Jefke Goris nam de taak van secretaris over van Pierre Quetin Verantwoordelijke jeugd is nog steeds Jo Martens Ook een paar spelers vonden de motivatie om als bestuursleden mee te werken (Daan Palmers, Griet Froyman, Jessica Goris) Activiteiten Naast wekelijkse wedstrijden en trainingen hebben we ook een aantal activiteiten op het programma. Meestal om wat geld in het bakje te brengen (klinkt bekend waarschijnlijk). Even opsommen 10

11 Jaarlijkse kalenderverkoop 4 en 11 december 2004 Nieuwjaars Happening 22 januari 2005 VCK Restaurantdag 13 februari 2005 Italiaans eetfestijn 17 april 2005 VCK Touché party 28 mei 2005 VCK Barbecue 3 september 2005 Allen daarheen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Het sportieve Genoeg over de werking van onze volleybalclub, tijd voor het sportieve. En gewoonlijk gaat het dan over de prestaties van het eerste elftal. Vandaag doen we dat niet. De toekomst wordt immers bepaald door de jeugd. Dankzij gemotiveerde trainers hebben we een prima jeugdwerking. Onze scholieren- en kadettengroep sloten het eerste competitiegedeelte af op een tweede plaats in de rangschikking. Maar we krijgen enkel meisjes warm voor volleybal. Al lang vragen we ons af waar de jongens zitten. Alhoewel de tribune tijdens training en wedstrijden van onze meisjes altijd vol zit met jongens. Waarschijnlijk niet omdat ze volleybal zo attractief vinden. Meisjes kunnen terecht bij de Juniors, Scholieren, Kadetten en Mini s. Je kan reeds starten vanaf 7 jaar. Jongens die ook eens willen volleyballen, kunnen ons bellen of mailen. Natuurlijk hebben we ploegen in competitie voor volwassenen. Daarzonder besta je niet en heeft de jeugd geen uithangbord. Toch even mee geven dat we geen enkele betaalde speler hebben. Uniek in de reeks. Onze spelers en speelsters komen voor een sportieve ontspanning en een gezellige sfeer. De heren divisie ( 4 de nationale) doen het goed. Met een beperkte kern staan ze 5 de geklasseerd. Neke Vannoppen zorgt voor intensieve training en gepast plezier. Tot nog toe kregen we attractief volleybal voorgeschoteld. Adjudant Gert Vanhees houdt zich specifiek bezig met de reserven. Ze missen ervaring in divisie, maar blijven super gemotiveerd. Ook de dames 2 de provinciale doen het prima. Met een 4 de plaats zitten ze stevig in de subtop. Trainer Ronny Jaspers ja, ook voorzitter is tevreden. Doelstelling is vooral leuk volleybal te brengen en zeker in tweede te blijven. Zoals het nu uit ziet moet dat zeker lukken. Nog even wat over onze recreatieve ploegen. Onze heren en dames recrea spelen al jaren in de VKS afdeling. Ze werden meermaals met de titel van kampioen of bekerwinnaar beloond. En ook dit seizoen gaan ze er sportief weer stevig tegenaan. Maar de kern is smal, en zowel heren als dames kunnen een paar extra sportievelingen gebruiken. Ben je geïnteresseerd in recreatie volleybal, contacteer ons. 11

12 Tot daar een stuk volleybal Bolderberg. Contacteer ons indien je er meer wilt over weten. Of je kan de ambiance komen opsnuiven op één van de volgende matchen. Gewoon doen. Thuiswedstrijden November - December 2004 Januari /11 16:00 Dames VCK Alken 20:30 Heren VCK Eisden 18/12 17:00 Dames VCK Peer 20:30 Heren VCK Hasselt 15/01 16:00 Dames VCK Herk 20:30 Heren VCK Bertem Contact personen Ronny Jaspers Jef Goris Jo Martens Website Volkskunstgroep Tingel-Tangel Vanaf september zijn we gestart met ons 26 ste dansjaar. Onze groep bestaat uit 27 dansers (uitsluitend dames), de leeftijd varieert tussen 40 en 65 jaar, maar vanaf 18 jaar is iedereen welkom! Helaas zijn wij dit dansjaar moeten starten zonder onze voorzitster Juliette, dit wegens een ernstig fietsongeval. Ieder van ons hoopt dat Juliette er later weer terug bij zal zijn. Vanaf dit seizoen hebben we eveneens een nieuwe deskundige dansleider, namelijk Piet Deweyer, vroegere dansleider van d Auwelkens uit Opglabbeek. We dansen in een ontspannen sfeer want dansen is voor ons nog altijd een vorm van ontspanning. Wie zich geroepen voelt kan altijd de eerste maand gratis komen proberen! We oefenen nog steeds iedere woensdagavond van 20 u. tot 22 u. in de kleine sportzaal van Bolderberg. Als je iets meer wil weten kun je telefonisch kontakt opnemen met Aerbeydt Marie-Paul tel. 011/ of 0499/ Vele volksdansgroetjes En hopelijk tot binnenkort! 12

13 Zangkoor Kerstconcert Het is weer zo ver! Ons traditioneel geworden kerstconcert weerklinkt op zondag om 15 uur in onze Sint-Jobkerk in Bolderberg. Het gemengd Bolderbergs Koraal, onder leiding van Lutgarde Dekens, met aan de piano Roger Cresens, wordt ondersteund door het strijkensemble Continuo, onder leiding van Jan Knevels, steekt de eindeloze rijkdom van het kerstgebeuren weer muzikaal in de verf. Uit een bijna onuitputtelijke rijkdom kerstliederen worden een reeks liederen onder het motto In dulci Jubilo, singhet ende weset vro in deze innige kersttijd onder de kerkgewelven uitgezongen. De tocht gaat vanuit Duitsland over Engeland en Frankrijk om te eindigen in ons Nederlands taalgebied. Het kindje klein en fragiel wordt teder bewonderd door de herders, terwijl engelen door de hemelen vliegen, zingend uit dankbaarheid om dit heerlijke wonder; een klein kindje is geboren, en het heeft een bijzondere taak. Ook de wijzen zijn hun hulde komen betonen en brengen geschenken mee om aan te tonen dat die kleine Jezus de Verlosser zal zijn en toch moet lijden. Wanneer de laatste klanken van het koor en het orkest zijn uitgedeind, wordt een glaasje dankbaarheid geserveerd. Tevreden en moe wordt er verbroederd met alle genodigden. Dus een reden te meer om aanwezig te zijn, en mocht het dit jaar niet lukken, stip 11 december 2005 reeds in je agenda aan. Dan zien wij elkaar voorzeker! Philippe Rotsaert voorzitter KWB Bolderberg KWB Bolderberg is ook voor U interessant. Wees bij de tijd, wordt nu lid en geniet ten volle van het U aangeboden programma! Goede voorstellen, schitterende of leuke ideeën???? Laat uw stem horen! Wij zijn blij met elk goed en uitvoerbare voorstel van jullie. Om dit alles te verwezenlijken neem contact met één van onderstaande bestuursleden! Naam Straat Woonplaats Telefoon Aerts Felix Meeuwenlaan Bolderberg Barilla Pino Schotelstraat Stokrooi Borgs Karel Reeënlaan Bolderberg Dejong Piet Reigerslaan Bolderberg Maesen Erik Heidestraat Bolderberg Moons Leon Wolverik Bolderberg Nulens Leo De Slogen Bolderberg Rekkers Roger Vrunstraat Bolderberg Schildermans Freddy Vrunstraat Bolderberg Thaens Luc De Slogen Bolderberg * 13

14 Als voorproefje zijn wij zo vrij jullie ons vooropgestelde en uitgekiende programma te presenteren. Dit programma kan tijdens het lopende werkjaar lichte wijzigingen ondergaan doch dit wordt tijdig aan onze leden kenbaar gemaakt. Datum Activiteit 17/12/2004 Kerstfeest 18/12/2004 Wandeldag 09/01/2005 Nieuwjaarsdrink 13/01/2005 Zeg eens A 29/01/2005 Wandeldag 03/02/2005 Proefavond met de Wereldwinkel 11/02/2005 Valentijnavond 26/02/2005 Wandeldag 03/03/2005 Bezoek bij de Sihks 19/03/2005 Wandeldag 20/03/2005 Nationale wandeldag in Helchteren 01/04/2005 Wijnproefavond 14/04/2005 Op zoek naar kruiden 20/04/2005 Samenaankoop stookolie 01/05/2005 Keuze tussen voet- of fietstocht naar "Scherpenheuvel" 05/05/2005 Actiedag "Wereldsolidariteit" 05/05 t/m 08/05/2005 Gezinsweekend 03/06/2005 Startavond van de KWB 14/08/2005 Kaarskensprocessie KWB Bolderberg zoekt jonge en minder jonge enthousiastelingen, die zich willen inzetten om een aangepast programma in elkaar te boksen, voor jongeren en jongere gezinnen. Kom hiertoe onze huidige jongerenkern versterken! Bij de KWB in Bolderberg is iedereen welkom zowel meisjes als jongens als dames en heren. Tijdens de wintermaanden wordt er éénmaal per maand een zaterdagwandeling georganiseerd. Iedereen is op deze, vooraf verkende en uitgestippelde, wandelgenoegens die ± 8 km bedragen van harte welkom. We komen bijeen aan de Kerk van Bolderberg om 13 uur 30, van waar we samen vertrekken naar het startpunt. De juiste zaterdagen worden, door middel van een folder, aan de leden bekend gemaakt. Liefhebbers leggen hun oren bij hen te luister. Iedereen kent wel iemand die aangesloten is bij KWB Bolderberg. Het bestuur wenst jullie allen een goede gezondheid en tot kijk op onze activiteiten. Ook op onze website vind je de data en meer uitleg over onze activiteiten. URL: Mailen kan je ons op: of via onze website. 14

15 Gezinsbond VOORLOPIG PROGRAMMA JANUARI 2005: - ZATERDAG 8 : Busuitstap naar de WINTEREFTELING - ZATERDAG 15 : GROTE KINDERFUIF voor alle kinderen vanaf 10 jaar - WOENSDAG 26 : BESTUURSVERKIEZINGEN o Iedereen die interesse heeft om mee te helpen in ons bestuur kan zich voor deze datum melden bij onze voorzitter Elly Reynders 011/ FEBRUARI 2005: - DINSDAG 8 : BOWLING voor kinderen - DONDERDAG 10 : KINDERKOKEN voor 1,2 en 3 leerjaar -??? cursus MANDEN VLECHTEN: maar nu de praktijk!! MAART 2005: - ZONDAG 6 : GROTE ROMMELMARKT o Je kan hier zowel je eigen stand opzetten of gewoon langskomen om een kijkje te nemen - VRIJDAG 11 : ITALIAANS KOKEN voor volwassenen met Pino - VRIJDAG 18 : NEKKA NACHT met dit jaar Herman Van Veen - ZATERDAG 26 : Jaarlijks PAASFEEST met theater Vrolijke Vrienden APRIL 2005: - DINSDAG 19 : HOUDEN VAN muzikaal feest met nederlandstalige artiesten GEZINSWEEKEND: juiste data nog niet gekend SPORTIEF AANBOD WATERGEWENNING VOOR BABY S: lessenreeksen van telkens 30 minuten gedurende 10 weken op maandag-of dinsdagavond in t Weyerke Zolder BEWEGINGSOPVOEDING VOOR KLEUTERS van 3 tot 6 jaar: iedere woensdagnamiddag van 14 tot 15 uur in de Sporthal Vrunstraat FIGUURTRAINING voor volwassenen: iedere vrijdagmogen van 8u45 tot 9u45 in de Sporthal Vrunstraat AANGEBODEN DIENSTEN KINDEROPPASDIENST: Heeft U sporadisch een kinderoppas nodig of wenst U iemand die iedere week op dezelfde avond komt, geen probleem bel even naar Maria Loos-Swinnen 011/ en zij helpt U een oplossing zoeken 15

16 GO-PASS en TELEFOONKAARTEN: met je GEZINSSPAARKAART krijg je 6% korting bij iedere aankoop. Kaarten te verkrijgen bij Elly Dayers- Reynders 011/ o Telefoonkaarten zijn ook een fijn geschenk voor de tieners in je familie! GEZINSSPAARKAART: met deze kaart krijg je bij talrijke handelaars korting op je aankopen, dit gaat van schoenen, brillen, kledij tot dakwerken, springkastelen, etentjes, enz. KORTING MET JE LIDKAART: o Midwinter in Bokrijk op 26, 27 en 28 december o Winterefteling o Earth Explorer in Oostende o Speelgoedmuseum te Mechelen o Mayumana : familiespektakel vooral voor gezinnen met tieners o Hengelhoef: zowel zwembad als indoor speelparadijs o Musical Pippi Langkous o Uitstap naar Disneland o Musical Sneeuwwitje PROGRAMMA VOOR DE 50 plussers: DINSDAG 15 FEBRUARI 2005: in het Bondshuis te Kuringen: Een podoloog komt spreken over nek- en rugklachten DINSDAG 15 MAART 2005: Bezoek aan de Achelse Kluis en aan kaasmakerij Boonen DINSDAG 24 MEI 2005: Busreis naar Monschau en omgeving GEZINSZEGELS Wat te doen met je oude gezinszegels??? Zeker NIET WEGGOOIEN!!! Kleef je zegels op een stuk papier of zegelfolder (ongeacht het aantal) en schrijf hierop het juiste bedrag. Vermeld hierop: - je naam - je lidnummer - je rekeningnummer Stuur dit alles naar: GEZINSBOND -Troonstraat Brussel Na een paar weken zal het bedrag op je rekening gestort worden. Voor alle info betreffende deze activiteiten kan je terecht bij : 16

17 - Vittorina Debaeke-Acciardi Oude Heidestraat 12 tel. 011/ of 0495/ Elly Dayers-Reynders Vrunvijver 31 tel. 011/ Of ieder ander bestuurslid in je buurt Bijtjes of kalfjes Geslaagde zakenman uit Amsterdam gaat in Drenthe op zoek naar een leuke vrijstaande boerderij om zijn verdiende kapitaal te kunnen investeren. Als hij een leuke boerderij gevonden heeft komt hij erachter dat de boer tevens Imker is en dat er allemaal bijenkorven achter de boerderij staan. "De koop gaat niet door!" Roept hij tegen de boer,"die bijen zijn hartstikke gevaarlijk!" "Ach, welnee zegt de boer. Ik zal het je bewijzen. Ik bind je compleet naakt aan een boom vast tussen de korven en kom na een dag terug. Als 1 bij je steekt, mag je mijn boerderij gratis hebben!" Nou, de zakenman denkt natuurlijk deze kans moet ik pakken De man laat zich vastbinden en de boer vertrekt. Na een dag komt de boer terug en ziet de zakenman ineengestort aan de boom hangend, jammerend en wel. "Mijn god!" zegt de boer, "ze hebben je toch niet gestoken?" "Nee, dat niet" zegt de Amsterdammer "maar de kalfjes zijn al zes keer komen drinken" Tijd is geld of is het nu omgekeerd? Beeld u eens in dat een bank voor u elke ochtend een rekening zou openen met daarop euro... Het enige wat u moet doen, is twee regels naleven. Regel 1 : wat u die dag niet hebt opgesoupeerd, bent u 's avonds kwijt. U mag niet vals spelen en geen geld overhevelen naar een andere rekening, u mag het alleen maar uitgeven. En elke ochtend opnieuw opent de bank een nieuwe rekening, met telkens weer een bedrag van euro voor één dag. Regel 2 : de bank mag dit spel op elk moment stopzetten, zonder u daarvan vooraf op de hoogte te brengen. Ze kan dus altijd zeggen : het is gedaan, ik sluit de rekening, game over! Wat zou U doen? Wedden dat u elke eurocent zou uitgeven aan dingen die U plezieren en aan cadeautjes voor mensen die U lief zijn? Kortom, met elke eurocent zou u geluk brengen in uw eigen leven en in dat van anderen. Of niet soms? Welnu, die magische bank, daar zijn we allemaal klant bij : het is de tijd Elke ochtend krijgen we gratis en voor niks seconden in één dag. En wanneer we 's avonds gaan slapen, kunnen we de resterende seconden niet overdragen. -Wat we vandaag niet beleefd hebben, is voorgoed verloren. Gisteren komt niet meer terug. -Elke ochtend begint dit magische spektakel opnieuw. -De bank kan onze rekening op elk moment, zonder opzeggingstermijn, afsluiten. Elk leven is eindig en de dood komt altijd onverwachts. Dus... wat bent U van plan met die seconden die U elke dag krijgt? 17

18 KVLV-Bolderberg viert 80 jaar Op zaterdag 11 september 2004 vierde KVLV-Bolderberg haar 80- jarig bestaan met een feestelijke barbecue op het Albertkanaal. In die 80 jaar heeft KVLV-Bolderberg heel wat watertjes doorzwommen. Er werd dan ook besloten deze verjaardag te vieren met een gezellige boottocht met de Limburgia. Tachtig jaar lijkt oud, maar de KVLV van Bolderberg is met meer dan honderd vijftig leden actiever dan ooit. Ruim zestig onder hen namen deel aan dit verjaardagsfeest. Om halfvijf in de namiddag werd het feest ingezet met een eucharistieviering, voorgegaan door de Limburgse proost van KVLV, Rob De Meer, en opgeluisterd door het vrouwenkoor van de kerk van Viversel. Daarna reed de hele groep naar de kanaalkom van Hasselt en ging aan boord. Bovendeks werd een aperitiefje gedronken. Rond zeven uur voer de boot richting Bolderberg het kanaal op, binnen werd de barbecue geserveerd. Behalve van kippenspiezen, chipolata s en spekrolletjes werd er gesmuld van slaatjes en sausjes. Tussen het eten door was er tijd om te babbelen, van het uitzicht te genieten of mee te doen met de fotowedstrijd. Onze bestuursleden zagen er vroeger ook al goed uit. Het dessert was lekker en met het logo van KVLV erop ook een streling voor het oog. Langs de kanaaloevers in Bolderberg kon worden gerekend op enkele supporters op de wal. Jammer genoeg was het na ruim drie uur varen alweer tijd om aan te meren in Hasselt. Deze avond was een meer dan geslaagd feest voor het 80-jarig bestaan van KVLV-Bolderberg en tegelijk een gezellige startvergadering voor het nieuwe werkjaar! 18

19 Soccerhappening BOLDERBERG Ronny & Veronique TEL. 011/ Ekkelgardenstraat Hasselt Cafetaria - Sporthal GSM. 0497/ Tel. 011/ Fax. 011/ EN 30 DECEMBER 2004 Organisatie : V.Z.W. SPORTCENTRUM SPORTHAL, CAFETARIA KAJOBA. VOOR PRE-MINIEMEN EN MINIEMEN SPORTHAL BOLDERBERG VOOR INSCHRIJVINGEN OF INLICHTINGEN: TEL. 011/ GSM. 0497/

20 De redactie en de VZW Sporthal wensen U en Uw familie een En een Maar bovenal wensen we jullie een gezond jaar. En voor de verenigingen een vreugdevol jaar en een goede sfeer. 20

60 jaar. Januari 2011 27/05

60 jaar. Januari 2011 27/05 60 jaar Januari 2011 27/05 27 ste jaargang. nr 05 korte inhoud Wat voorbij is... KWB mini-voetbal... Opbouw kerststal... Samenaankoop stookolie... KWB kattenbos viert kerst Wat komt... KWB Nieuwjaarsduik...

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Tennisclub Sofoco. Infogids

Tennisclub Sofoco. Infogids Tennisclub Sofoco Infogids 2017-2018 Wat is TC Sofoco? TC Sofoco is de tennisclub van Sofoco. Sofoco is de personeelsvereniging van het OCMW Brugge, het AZ Sint-Jan AV: campus Brugge, SFX Brugge en H.

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

PLOEG IN DE KIJKER W 2234 VT LICHTERVELDE. Aan het woord, huidig voorzitter Patrick Verplancke en penningmeester Magda Vandecaveye.

PLOEG IN DE KIJKER W 2234 VT LICHTERVELDE. Aan het woord, huidig voorzitter Patrick Verplancke en penningmeester Magda Vandecaveye. Ploeg in de kijker PLOEG IN DE KIJKER W 2234 VT LICHTERVELDE Deze aflevering gaat over V.T. Lichtervelde. De club waar volgend seizoen veel te gebeuren staat. Op 12 september vieren ze het 60-jarig bestaan

Nadere informatie

KC Floriant Merelbeke v.z.w.

KC Floriant Merelbeke v.z.w. KC Floriant Merelbeke v.z.w. A. Rodenbachlaan 48 E-mail : Floriant@korfbal.be Website : www.floriantkorfbal.be Sponsoring K.C.FLORIANT MERELBEKE K.C. Floriant Merelbeke v.z.w. is een korfbalclub waar zowel

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

32ste jaargang. nr 10. korte inhoud. Wat voorbij is... Voettocht naar Scherpenheuvel... KWB Koken

32ste jaargang. nr 10. korte inhoud. Wat voorbij is... Voettocht naar Scherpenheuvel... KWB Koken juni 32/10 32ste jaargang. nr 10 korte inhoud Wat voorbij is... Voettocht naar Scherpenheuvel... KWB Koken Wat komt... Degustatie fietstocht... Samenaankoop stookolie... EK voetbal Niet- KWB-leden zijn

Nadere informatie

Jeugdbrochure Rita Serveert Badminton voor de middelbare school

Jeugdbrochure Rita Serveert Badminton voor de middelbare school 2015-2016 Jeugdbrochure Rita Serveert Badminton voor de middelbare school www.rita-serveert.be 1. Doelstelling De jeugd is de toekomst! Voor jongeren is Rita Serveert een recreatieve badmintonclub met

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

PASSEURKE Maart 2015. Jaargang 7 - Editie 5

PASSEURKE Maart 2015. Jaargang 7 - Editie 5 PASSEURKE Maart 2015 Jaargang 7 - Editie 5 1 In dit Passeurke Bloemeké Hoe was de smashdance? Komende leuke tornooien Aspirant curcus Scheidsrechters nodig! Ploegverantwoordelijke gezocht Melk, appelsiensap

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz. 1 Door welke poort moet je gaan

Nadere informatie

RAPID HOCKEY CLUB TEMSE

RAPID HOCKEY CLUB TEMSE RAPID HOCKEY CLUB TEMSE september 10 Beste ouders, spelers en speelsters, Het Bestuur van de R.H.C. Temse heet u van harte welkom op onze club. Wij zijn blij dat u enthousiast bent geworden voor de hockeysport.

Nadere informatie

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Starten met een jeugdclub seizoen 2017 2018 Erkende recreatieve sportfederatie 1 Inleiding Een van de doelstellingen van de Vlaamse Zaalvoetbalbond is om de jeugdcup verder

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Groepspraatje Lise Stijn

Groepspraatje Lise Stijn Groepspraatje Lise Stijn Beste ouders en leden, De maand november is alweer voorbij gevlogen! Tijd om de leukste momenten op een rijtje te zetten. De kapoenen trokken op ontdekkingstocht doorheen Brussel

Nadere informatie

gedragsregel in verhaal: lekker luieren

gedragsregel in verhaal: lekker luieren gedragsregel in verhaal: lekker luieren De zomerstage van dit jaar zit erop voor de zwemmers en natuurlijk ook voor Henk Haai. Ze hebben allemaal keihard getraind en hebben mooie prestaties neergezet op

Nadere informatie

PLOEG IN DE KIJKER W 1510 GIDAS GITS

PLOEG IN DE KIJKER W 1510 GIDAS GITS Ploeg in de kijker PLOEG IN DE KIJKER W 1510 GIDAS GITS Een beetje geschiedenis : het ontstaan van Gidas Toen op 6 september 1975 de gemeentelijke sporthal te Gits officieel werd geopend waren er enkele

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

Beste leden, Veel leesplezier

Beste leden, Veel leesplezier DAVOC LOT Jaargang 5 Editie 1 Datum : october 2013 Beste leden, Het nieuwe seizoen is weer begonnen en hopelijk is bij iedereen de vakantieluiheid ondertussen verdwenen. Boordevol ambitie zijn we klaar

Nadere informatie

Winterlessen 2015 2016

Winterlessen 2015 2016 Winterlessen 2015 2016 Jeugdwerking Waregem Gaver Tennisclub Puur Sport VZW verzorgt de volledige jeugdwerking van Waregem Gaver tennisclub. Interclub, tornooitjes, begeleid tennis en tenniskampen zijn

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

Woordje van de voorzitter

Woordje van de voorzitter Woordje van de voorzitter Beste tennisvrienden Nog enkele dagen en dan start het nieuwe tennisseizoen! Voor velen onder u reeds het zoveelste en dat vinden we heel fijn. Ben je nieuw in onze club, dan

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Welkom op het feest!

Welkom op het feest! Voor volwassenen is het boekje Feest van het Koninkrijk beschikbaar. Hierin staan de themahoofdstukken waar je elke dag thuis een stukje uit kunt lezen. Hier ligt de nadruk op je eigen persoonlijke verwerking

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Tennisclub Sofoco. Infogids

Tennisclub Sofoco. Infogids Tennisclub Sofoco Infogids 2015-2016 Wat is TC Sofoco? TC Sofoco is de tennisclub van Sofoco, en van het OCMW Brugge. Sofoco is de personeelsvereniging van het OCMW Brugge, het AZ Sint-Jan AV, campi Brugge,

Nadere informatie

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Voor iedereen die ons een warm hart toedraagt. Hier is de tiende nieuwsbrief van HCOIJ, de laatste van 2013. Boordevol leuke nieuwtjes, foto s, mededelingen

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Recreantenbrochure Ontdek badminton bij Rita Serveert

Recreantenbrochure Ontdek badminton bij Rita Serveert 2013-2014 Recreantenbrochure Ontdek badminton bij Rita Serveert www.rita-serveert.be 1. Doelstelling Rita Serveert is zowel een recreatieve als competitieve badmintonclub met voor ieder uitgebreide mogelijkheden

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Tennis Club Sofoco. Infogids 2012

Tennis Club Sofoco. Infogids 2012 Tennis Club Sofoco Infogids 2012 Wat is TC Sofoco? TC Sofoco is de tennisclub van Sofoco, en van het OCMW Brugge. Sofoco is de personeelsvereniging van het OCMW Brugge, het AZ Sint-Jan AV, SFX vzw, de

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Er vaart een boot op het grote meer

Er vaart een boot op het grote meer Er vaart een boot op het grote meer Er vaart een boot op het grote meer, met discipelen en de Heer. Maar bij storm en lelijk weer, roepen de vrienden: Help ons Heer! De Here zegt dan: Zwijg,wees stil.

Nadere informatie

HANDBALCLUB GROOT-BIJGAARDEN INFO BROCHURE

HANDBALCLUB GROOT-BIJGAARDEN INFO BROCHURE HANDBALCLUB GROOT-BIJGAARDEN INFO BROCHURE SEIZOEN 2016 2017 HISTORIEK Onze club werd opgericht tijdens een vergadering in vzw Zolder op 18 februari 1978. De club zou zich officieel aansluiten bij de Bond

Nadere informatie

Schrijfprijs NT2 2016

Schrijfprijs NT2 2016 Schrijfprijs NT2 2016 Ontmoeten, hoe mijn wereld veranderde... Inhoud: Bladzijde 2: Verslag van de prijsuitreiking in Antwerpen. Bladzijde 3: Wie zijn onze deelnemers? Even voorstellen. Bladzijde 4: Het

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD De ochtend is nog pril, de zon gaat op in pastelkleuren als Maria van Magdala doet wat haar hart haar ingeeft: de

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

leeft Jaargang 37 nr.10 juni 2012 http://www.kwbheusden.be zat 23 juni 2012 vanaf 17 uur Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 1

leeft Jaargang 37 nr.10 juni 2012 http://www.kwbheusden.be zat 23 juni 2012 vanaf 17 uur Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 1 maandblad kwb heusdencentrum leeft Jaargang 37 nr.10 juni 2012 http://www.kwbheusden.be organiseert haar kermisbarbecue IEDEREEN IS WELKOM zat 23 juni 2012 vanaf 17 uur Speelplaats Basisschool De Brug

Nadere informatie

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn.

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn. NIEUWSBRIEF 2 Oktober 2013-20142014 Geachte Ouders/verzorgers, De eerste 9 weken zitten erop. De leerlingen en leerkrachten hebben hard gewerkt. Met z n allen hebben we goed ons best gedaan op de leervakken,

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Ons Familienieuws: Augustus + september

Ons Familienieuws: Augustus + september . 01-08-2007 Maand: Augustus + september In dit nummer: Welkom 2 Voorwoord Jarigen van de maand augustus 2 Hallo, Jarigen van de maand september Even terug in de tijd 4+5 Woon En Zorgcentrum Heilige familie

Nadere informatie

Molvockrant. Op vrijdag 6 november 2015: de championsleague in Mol! Zondag 8/ 11 Molvocrestaurant. In deze editie lees je meer over: september

Molvockrant. Op vrijdag 6 november 2015: de championsleague in Mol! Zondag 8/ 11 Molvocrestaurant. In deze editie lees je meer over: september Molvockrant september 15 Met deze Molvockrant bevredigen we de nieuwsgierigheid van onderstaande kinderen / persoon misschien niet helemaal, mogelijk wel die van jou!? In deze editie lees je meer over:

Nadere informatie

De ronde volle maan. Alleen als de maan rond en vol is, wordt dit feest gevierd. En dat heeft een hele bijzondere reden.

De ronde volle maan. Alleen als de maan rond en vol is, wordt dit feest gevierd. En dat heeft een hele bijzondere reden. De ronde volle maan Al vele duizenden jaren is Kabouterland een bijzondere plek voor Kabouters uit de hele wereld. Dit verhaal vertelt hoe bijzonder de samenwerking tussen de dieren en de kabouters in

Nadere informatie

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Informatiebrochure 2017 2018 Erkende recreatieve sportfederatie 1 Inleiding De Vlaamse Zaalvoetbalbond is een door de Vlaamse Gemeenschap en Sport Vlaanderen erkende recreatieve

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

JEUGDBROCHURE: K.ANTONIA FC Een familiale club met ambitie!

JEUGDBROCHURE: K.ANTONIA FC Een familiale club met ambitie! JEUGDBROCHURE: K.ANTONIA FC Een familiale club met ambitie! 1 Wie is Antonia? Koninklijke Antonia FC werd opgericht in 1927 en speelt in de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Onze Jeugdwerking werd in

Nadere informatie

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NUMMER 1 SEIZOEN 2011-2012

NIEUWSBRIEF NUMMER 1 SEIZOEN 2011-2012 NUMMER 1 SEIZOEN 2011-2012 Voorwoord Het nieuwe basketseizoen is slecht begonnen. Met grote droefheid moeten wij immers het overlijden melden van Constant Borgers. Hij was al zo n 50 jaar een harde werker

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

INHOUD. Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek. 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON. OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911

INHOUD. Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek. 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON. OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911 Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911 Sporten: Conditiesport 50+ Hardlopen Jeu de Boules Jeugdhardlopen Nordic walking Sportief

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

zaterdag 27 mei 2017

zaterdag 27 mei 2017 TAFELTENNISCLUB TAMARA HOESELT www.ttchoeselt.be zaterdag 27 mei 2017 vanaf 19u00 in ons lokaal Programma: 19u00: Receptie aangeboden door de club 19u30: Voorstelling kampioenen 20u30: Demonstratiewedstrijd

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Liedjes eerste communie 2017

Liedjes eerste communie 2017 Liedjes eerste communie 2017 Nr. Titel 1 00 Welkom 2 01 Super-blij (Welkom) 3 02 Oeps (Schuldbelijdenis) 4 03 Kom laat ons zingen (Gloria) 5 04 God kent jou (Tussenzang) 6 05 Met mijn handen gevouwen (Voorbeden)

Nadere informatie

Zaalvoetbal INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

Zaalvoetbal INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 Zaalvoetbal INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 1 De Vlaamse Zaalvoetbalbond is de enige federatie die enkel zaalvoetbal aanbiedt en erkend wordt door de Vlaamse Gemeenschap. Tevens zijn wij erkend door BLOSO.

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sport Voor Gehandicapten s- Hertogenbosch en omgeving

Nieuwsbrief Sport Voor Gehandicapten s- Hertogenbosch en omgeving Nieuwsbrief Sport Voor Gehandicapten s- Hertogenbosch en omgeving Uitgave 3 seizoen 2015-2016 Beste vrijwilligers, Het SVG seizoen 2015-2016 is al weer een tijdje afgelopen. Toch nog even een korte nieuwsbrief.

Nadere informatie

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen 1 Komt allen tezamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der englen hier geboren.

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter De Vlecht 18 december 2015 Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 3/4 2 Groep 5/6 3 Sport en Bewegen 4 Afscheid juf José 5 MIKZ / Kerstcollage

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Wie zijn jouw vrienden? Opdracht:

Wie zijn jouw vrienden? Opdracht: Wie zijn jouw vrienden? Opdracht: 1. Maak een spinnenweb van jouw belangrijkste vrienden. 2. Schrijf er telkens bij waar je die vriend hebt leren kennen. 3. Schrijf de meest positieve eigenschap als vriend

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Geboortegedichtjes. Wie zegt dat er geen wonderen gebeuren. En ook nog nooit gebeurd zijn bovendien. Die moet beslist met eigen ogen

Geboortegedichtjes. Wie zegt dat er geen wonderen gebeuren. En ook nog nooit gebeurd zijn bovendien. Die moet beslist met eigen ogen Geboortegedichtjes Wie zegt dat er geen wonderen gebeuren En ook nog nooit gebeurd zijn bovendien Die moet beslist met eigen ogen Dit schitterende wonder komen zien We hebben ze geteld Je armpjes en je

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Aan iedereen alvast een fijne vakantie! De allerlaatste van dit schooljaar!

Aan iedereen alvast een fijne vakantie! De allerlaatste van dit schooljaar! De allerlaatste van dit schooljaar! Wat doen onze kleuters deze week? Instapklas + eerste kleuterklas: juf Nathalie Nog 1 weekje en dan is het zover...de grote vakantie is in zicht! Maar vooraleer het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet.

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet. Naar Engeland Celien staart naar de horizon, die nauwelijks te zien is. De lucht en de zee hebben dezelfde grauwe kleur. Ze trekt haar jas dichter om zich heen. De boot is net vertrokken en vaart nog niet

Nadere informatie

Clubblad. Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus

Clubblad. Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus Clubblad Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus Voorwoord Beste tennisvrienden, Het tweede clubblad 2013 is er. Nu voor de meeste onder ons de zomervakantie

Nadere informatie

Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015

Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015 Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015 Geachte, Gelieve volgende brochure van KSCW Hofstade eens door te nemen, wij vinden het belangrijk dat U kan weten hoe belangrijk het is voor een club sponsors te hebben.

Nadere informatie

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja Voorwoord Verliefd zijn is super, maar ook doodeng. Want het kan je heel onzeker maken. En als het uiteindelijk uitgaat, voel je je intens verdrietig. In dit boek lees je over mijn liefdesleven, de mooie,

Nadere informatie

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D)

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D) NIEUWSBRIEF SEPTEMBER Seizoen 2015-2016 Hallo allemaal! De eerste weken zitten er weer op en alles draait weer alsof het nooit vakantie is geweest! Iedereen is lekker uitgerust in de vakantie en we kunnen

Nadere informatie

Wat? Ambers mond valt open. Krijg ik dertigduizend euro? De notaris knikt. Dat klopt. Gefeliciteerd. Liz weet ook niet wat ze hoort.

Wat? Ambers mond valt open. Krijg ik dertigduizend euro? De notaris knikt. Dat klopt. Gefeliciteerd. Liz weet ook niet wat ze hoort. Een erfenis Dag dames, kan ik iets voor u doen? Amber kijkt Liz even aan en zegt dan: Ik heb hier een afspraak met de notaris. Mijn naam is Amber Overgauw. De vrouw kijkt op haar beeldscherm. Ik zie het,

Nadere informatie

Nieuwsbrief maand Maart 2012

Nieuwsbrief maand Maart 2012 Nieuwsbrief maand Maart 2012 Beste ouders, LENTE!!! Het voelt goed en het doet me goed. Terugblikken op een drukke maar geslaagde tweede trimester. Vooruitkijken op ook een drukke maar leuke veelbelovende

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Onze gemeentevisie GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Wij zijn gemeente van Jezus Christus die hem leren kennen, volgen en verkondigen. G K V - V Thematekst met gebaren: Sleutelvers: God

Nadere informatie

INDIVIDUEEL SPORTTRAJECT

INDIVIDUEEL SPORTTRAJECT INDIVIDUEEL SPORTTRAJECT TENNIS Karen Verrydt Sport en bewegen Thomas More Turnhout 2015-2016 1 INDIVIDUEEL SPORTTRAJECT TENNIS INTERESSE Ik heb van kleins af altijd een voorkeur gehad voor balsporten.

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Germa de Vos. Kletsboek. Een vrolijk voorleesboek

Germa de Vos. Kletsboek. Een vrolijk voorleesboek Germa de Vos Kletsboek Een vrolijk voorleesboek 1 Het huis van de tien kinderen 1., daar kun je haast niet lopen. Overal zitten kleintjes hun vetertjes te knopen. 2., daar is het altijd feest, omdat er

Nadere informatie