OMTRENT GOEDERTIER vrolijk drieluik van een ontspoorde misdaad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OMTRENT GOEDERTIER vrolijk drieluik van een ontspoorde misdaad"

Transcriptie

1 OMTRENT GOEDERTIER vrolijk drieluik van een ontspoorde misdaad Lévi Steenveld

2 OMTRENT GOEDERTIER vrolijk drieluik van een ontspoorde misdaad van Lévi Steenveld een tragikomedie voor drie (of meer) akteurs Dramatis personae : arsène goedertier / cesar / volksvrouw / raadsman / verteller kommissaris luysterborgh / onderpastoor / man / onderwijzer / Julienne edelachtbare Van Ginderachter / ernest / adjudant / Köhn (indien nodig kunnen de rollen over meerdere akteurs gespreid worden, mits kleine tekstaanpassing) Dekor : Een burotafel en twee stoelen (eventueel een kapstok, een rekwisietentafel en een stoel op de achtergrond). De kledingwissels zijn steeds eenvoudig en gebeuren tijdens de tekst. 1

3 Omtrent goedertier is gebaseerd op waargebeurde feiten en is het resultaat van geduldig studiewerk, veel gepieker en gepuzzel, en diskussie met vrienden. Het hieronder vermelde werk van Mortier en Kerckhaert was hierbij een onontbeerlijke leidraad. In het kluwen van hipotesen over daders, motieven, werkmetode en bergplaats werd op basis van de feiten steeds gekozen voor het meest waarschijnlijke senario, dat hier uiteraard is geromantiseerd, waarbij ook sommige gebeurtenissen met opzet sterk uitvergroot of zelfs geridikuliseerd werden, en waarvan het slot niet meteen de meest populeire ontknoping is het kan immers betekenen dat het verdwenen paneel definitief verloren is gegaan. De (eigen) ontsijfering van de zes geheime kodes past echter wonderwel in deze logiese afwikkeling van het verhaal. Belangrijk om weten is dat geen enkel gekend feit of belangrijke aanwijzing de hier verhaalde hipotese tegenspreekt. Toch dient er tevens opgemerkt te worden dat er ook geen bewijzen bestaan voor de in dit verhaal aangehaalde brieven van de heren Cooreman en Van Cauwelaert aan het adres van Arsène Goedertier. Er waren echter wel gegronde redenen om deze brieven in het leven te roepen. Zo zijn er de sterke vermoedens dat er tijdens de eerste zoekaksie ten huize Goedertier bepaalde dokumenten werden gevonden, die aan de magistratuur werden overgemaakt, maar die naderhand op misterieuze wijze uit het dossier zijn verdwenen. We weten ook dat Goedertier de heren Cooreman en Van Cauwelaert goed gekend heeft, en tenslotte is de inhoud van deze brieven wel degelijk op bestaande feiten gebaseerd. De brief van Emiel Van Cauwelaert is trouwens bijna letterlijk geplukt uit een verslag van de vergadering van de Antwerpse Bank-Unie. Of deze brieven nu werkelijk bestaan hebben of niet is per slot van rekening ook ondergeschikt aan de vaststelling dat de daarin vermelde feiten mogelijk een motief waren voor de belangrijkste kunstroof uit onze geschiedenis. Alle andere aangehaalde documenten (brieven, PV s, rapporten, ) bestaan wel degelijk en werden geciteerd uit: Mortier en Kerckhaert, Het dossier Lam Gods: zoektocht naar de Rechtvaardige Rechters. Gent, Voor de geïnteresseerde lezer: BEPERKTE BIBLIOGRAFIE BERNAUW, De mythe van de rechtvaardige rechters. Mechelen, DEVISSCHER, e.a., De stoutmoedige diefte van het Lam Gods: zestig jaar speuren naar de Rechtvaardige Rechters. (Gent, 1996) MORTIER en KERCKHAERT, Het dossier Lam Gods: zoektocht naar de Rechtvaardige Rechters. Gent, NOPPE, Het geheim van de Rechtvaardige Rechters: een koningsgeschenk. Antwerpen, PIETERS, De wraak van het Lam Gods: de diefstal van de Rechtvaardige Rechters. Leuven, SCHMIDT, Het Lam Gods. Leuven, (speurrsite) omtrent goedertier werd voor het eerst opgevoerd op 8 oktober 2004 in het bisschoppelijk seminarie te gent door het zwevend genootschap met: koen cuypers (goedertier) steven devillé (luysterborgh) roeland de swert (Van Ginderachter) olivier immler (licht) christophe ketels (klank) lévi steenveld (tekst) oz funghi (webmaster) met dank aan: amubel, braakland/zhebilding, compagnie gagarine, davidsfonds, doublegum, phibo en met speciale dank aan: philippe bossuyt, ludo collin, stijn devillé, bart grymonprez, zjon petitjean, mieke van hecke en vele anderen 2

4 Proloog Van Ginderachter: (tot publiek) Is er hier iemand geïnteresseerd in boeken? Detektieveromannekes? Dozen vol. Ik doe er toch niks mee en ze staan mij in de weg De avonturen van Arsène Lupin en dat soort dingen Ik ken daar niks van, maar het schijnt gekend te zijn Of cognac? Goedkope cognac. Mijn gang staat ermee vol. Maar ik drink daar niet van. Het is mijn merk niet. Sigaren? Allemaal minderwaardige merken en mijn posisie laat het niet toe om die als relasiegeschenk weg te geven. Ik ben magistraat. Van Ginderachter. Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. In Dendermonde. Ik heb die spullen allemaal gekregen, van gewone mensen, die ik eens een dienst heb bewezen en die eens iets wilden terugdoen. De boeken niet. Die heb ik van Goedertier. Maar de rest, allemaal gekregen van gewone mensen. Heel vriendelijk natuurlijk, maar ik ben daar dus niks mee. Als ge wilt, kunt ge het thuis komen ophalen. In Dendermonde. Maar als ge komt, pakt dan direkt alles mee. Dan ben ik er ineens vanaf Pas op, slecht is dat allemaal niet. Ik heb van dat soort cognac bij die mensen thuis wel eens gedronken, en dat is drinkbaar. En die sigaren, och god, als ge niet beter gewoon zijt Ja, over die boeken kan ik niet veel zeggen, ik heb die nooit gelezen. Maar mijn kinderen hebben er wel eens iets over verteld. Als ik het mij goed herinner, ging dat onder andere over een kunstroof in een kerk en het schilderij werd in de kerk zelf verstopt, in een kleerkast achter een geheim luik, of zoiets Of neen... Ik denk dat ik twee verhalen door elkaar haal. Afein, allemaal nogal ongeloofwaardige verhalen, maar misschien wel interessant voor op vakansie of zo, of voor op de trein. Dus. Als ge goesting hebt, komt ge maar af. Mijn vrouw is altijd thuis Cesar : (tot publiek) Het is middernacht, of daaromtrent, en ik sta dus voor die kaaswinkel. Het is stil. De straat is verlaten. Alleen, op de hoek van de straat staat een auto geparkeerd. Waarschijnlijk mensen die op het plein nog iets gaan drinken zijn. Neen, geen risiko s, zeg ik, subiet komen die terug, juist op het moment dat ik binnenbreek. En terwijl ik dat aan het denken ben, komt er ineens een vent naast de auto staan. Ik zeg: ah, ze gaan vertrekken. Maar die bleef daar gewoon staan. Ik bezie hem nog eens goed en ik zeg: godverdekke, t is dikke Pol. Ik kan beter nog een wandelingske maken, want subiet vraagt die nog wat ik hier kom doen. Bon, ik maak dus nog een wandelingske Maar wanneer ik terugkom, staat die auto er nog altijd. Ik zeg: lap! Den dikke is ondertussen wel al achter het stuur gekropen, maar hij zit daar dus nog altijd, blijkbaar op iemand te wachten. Dan verschijnt er een tweede vent met een zwart pak onder zijn armen en die doet teken naar den dikke om de auto te starten. De lichten flitsen aan. De motor knarst en kreunt als een oude vent, maar hij slaat niet aan. Ik zie het al gebeuren. Binnen een uur staan ze hier nog, met hun koppen onder de motorkap, te lullen over boegies en vis-platinees, of over ander dingen waar ze geen verstand van hebben. Ik zeg: ik moet iets doen. Ik daar op af. Ik vraag of ik misschien kan helpen, een taksi bestellen of zo! Dat zal niet nodig zijn, antwoordt dat ventje met dat pak onder zijn armen, hij zal subiet wel starten. Toch bedankt voor de hulp, zegt hij en hij stopt een briefke van vijftig frank in mijn pollen. Neemt zelf die taksi maar, zegt hij nog en op dat ogenblik slaat de motor aan. Hij stapt in en ze verdwijnen in de donkerte Eindelijk. Het is opnieuw stil. Ik keer terug naar de kaaswinkel. Ik kijk nog eens om, haal mijn breekijzer boven en vrik de deur open. Ik ga binnen. Recht op de kas af. Ik breek ze open! En ja, ze was leeg. Zo goed als. Een paar briefkes en enkele munstukken, dat was alles! Ofwel had hij die dag niks verdiend, ofwel had de smeerlap het geld al naar de bank gebracht. Maar ik zei tegen mezelf: mij zullen ze hier vandaag niet liggen hebben. Ik ga mijn nacht hier niet voor niks opgeofferd hebben Afein swat, wanneer komt ge die kaasbollen ophalen? Vandenavond? Maar wacht dan tot het donkers is, hei. 3

5 Onderpastoor : (tot publiek, met een kop koffie) Allemaal vrienden en kennissen van de familie? Ik ben de onderpastoor, ja. Ik heb samen met Arsène nog het Werkmanshuis en De Eendracht opgericht (Tja, Dédé dertien jaar...) Allee, het zal Julienne een plezier doen dat ge gekomen zijt. Dan blijft ze niet met al dat eten zitten Met de begrafenis van Arsène was er méér volk. Heel Wetteren stond hier. Ze kwamen zelfs van Brussel af Maar ondertussen is er veel gebeurd, ja Hebt ge ze daarstraks zien loenken vanachter hun gordijnen, toen de stoet voorbijtrok? Wel, dat doet mij zeer, zie, hier vanbinnen. Julienne heeft daar toch niks mee te maken. En Dédé zelf toch ook niet. Het was misschien wel een rare vogel, maar dat manneke had alleen veel aandacht en vooral veel liefde nodig En Julienne, ja, dat weet ge, dat is een stille. Die zegt niet veel. Die heeft hier nooit haar draai gevonden. De mensen kennen haar niet. Het was een geluk voor haar dat ze haar man en haar kind had. Daar deed ze dan ook alles voor. En dat was nodig ook, want die twee mannen, dat waren kastaars. Arsène en Dédé... Twee handen op één buik... Ja, dat weet ge natuurlijk allemaal Maar ik zal u eens iets vertellen dat ge nog niet weet, zie. Op zekere dag was er in de kerk ingebroken. Kandelaars, kelken, de monstrans, enkele beelden, alles weg. De deken was in paniek, wilde direkt de polisie verwittigen. Maar Arsène, die hier toen nog koster was, zegt: neenee, ge moet er de polisie niet bijhalen. Ik zal dat wel oplossen. Ik heb een neus voor dat soort zaken. En desnoods kunt ge er morgen de polisie nog bijhalen. Bon, de deken gaat akkoord, tegen zijn goesting, maar allee, en Arsène trekt op onderzoek uit Enkele uren later staat Arsène al terug op de pastorie met heel de santeboetiek! Al de verdwenen kerkschatten! Die had hij teruggevonden in één van de kelders van de kerk. En de dief had hij ook gesnapt. Hij had hem de levieten gelezen en hem dan terug naar huis gestuurd, zei hij. Toen de deken hem vroeg wie de man was en hoe Arsène de zaak zo vlug had kunnen oplossen, zei Arsène met een knipoog dat hij het biechtgeheim niet kon schenden. En hij vroeg de deken het daarbij te laten, want er was uiteindelijk toch niks verdwenen en de dief was maar een arme drommel, en eigenlijk een doodbrave man. Enige vergevingsgezindheid was hier wel op zijn plaats, vond hij. Daarmee was de kous af. Er is zelfs nooit melding van gemaakt in de registers Maar weet ge wie die arme drommel was?... Hijzelf! Hij had zelf die kerkschatten in de kelder verborgen! En weet ge waarom? Omdat hij dan detektief zou kunnen spelen en indruk zou kunnen maken op de deken Ja, ja, Ik wist dat. Maar ik heb er nooit iets van gezegd, want hij deed er toch niemand kwaad mee. En daarbij, dan kon hij weer een straf verhaal vertellen op kaffee en dan had iedereen er nog plezier aan ook. Het is natuurlijk wel een beetje bedriegerij, ingegeven door een drang naar erkenning, maar bij Arsène had het altijd een soort kinderlijke onschuld. Vandaar dat hij zo goed kon opschieten met Dédé. Die had geen Robin Hood of Tijl Uilenspiegel meer nodig. Neen, zijn held zat gewoon bij hem thuis aan tafel Afein, over tafel gesproken, ik ga mij nog een tas koffie halen, zie Nog iemand? Nee?... (op tempo) Van Ginderachter: Tijd? Cesar: (kijkt op zijn uurwerk) Drie minuten en zevenentwintig sekonden. Onderpastoor: (van achter) Ah, dat valt nog mee. Cesar: Dat is samen zeven minuten tweeëndertig sekonden. Van Ginderachter: De tijd vliegt. Laten we daarom niet langer aarzelen en u de rest van ons verhaal vertellen. Onderpastoor: (terug) Drie verhalen. Van Ginderachter: Een trilogie. 4

6 Onderpastoor: Een drieluik. Cesar: Zeven minuten veertig. Van Ginderachter: De tijd dringt. Onderpastoor: (Toch geen bier, zeker). Cesar: De tijd loopt. Van Ginderachter: De tijd staat niet stil. Cesar: Laat ons niet langer preken en meteen van wal steken. Onderpastoor: Wie is Van Wal? (Sorry, die kon ik niet laten liggen). Cesar: Laat ons niet langer dralen Van Ginderachter: en u meteen verhalen wat er is geschied Onderpastoor: maar wat niet geschied is niet. Cesar: Laat ons aanvangen bij het begin Onderpastoor: of ergens tussenin Van Ginderachter: of met het einde misschien. Onderpastoor: U merkt het: alle begin is moeilijk. Cesar: Laat ons daarom beginnen met het eerste verhaal. Van Ginderachter: HET VERHAAL VAN ARSENE GOEDERTIER EN DIENS MEDEDADER! Arsène Goedertier Cesar: (steekt de hand op) goedenavond Van Ginderachter: oud-koster van Wetteren en tans geldwisselaar aldaar, ontvangt op zijn bureel één professionele snoodaard Onderpastoor: (met muts) dat ben ik! Van Ginderachter: voor een uitzonderlijke bespreking. Onderpastoor: Tijd? Cesar: Van Ginderachter: Krisis, schandaalsfeer, internasionale spanning. Onderpastoor: Plaats? Cesar: Wetteren. Van Ginderachter: Ten huize van meneer Goedertier! (af) Onderpastoor: Juist. Ik zat op deze stoel, ongeveer hier, en hij stond daar Cesar: (informatief) Ik denk na. 5

7 Onderpastoor: Hij denkt na en ik zit hier en wacht Cesar (voortaan Arsène): Het meesterbrein werkt koortsachtig (korte stilte) Onderpastoor (voortaan Man): (verontschuldigend voor de stilte) Ik zat op deze stoel en wachtte tot hij iets zou zeggen maar hij zweeg lang (tot Arsène) Véél te lang! 6

8 1. Het snode plan Arsène draait zich om en bekijkt de ongure man. Arsène: Mijn beste, met een eenvoudige blik op ons beider voorkomen moet het voor eenieder meteen duidelijk weze wie onder ons het denkwerk verricht en wie voor de handenarbeid dient te zorgen. Doch, begrijp me niet verkeerd, ik heb altijd de nodige simpatie gekoesterd voor het werkmansvolk, waartoe ik ook u reken, alhoewel uw professionele bezigheden niet meteen tot de offisiële beroepskategorieën behoren. Dat ik niet minachtend tegenover u sta, bewijze de uitnodiging die ik tot u heb gericht om hier hedenavond aanwezig te zijn voor een bijzondere en uiterst geheime bespreking, waarover u het diepste stilzwijgen dient te bewaren. (stilte) Mijn beste, ik heb een bekentenis te doen. (weerom stilte) Ik heb u nodig. (weerom stilte) Dit kan u als een schok treffen, te horen dat ik, Arsène Goedertier, de bekentenis doe iemand uit het plebs nodig te hebben. Immers, nog nooit eerder heb ik de hulp van anderen ingeroepen en men mag gerust stellen dat dit mij niet van het nodige sukses weerhouden heeft... Sigaar? Man: Neen, dank u, ik rook geen sigaren. Arsène: Een wijs besluit, mijn beste,... (steekt sigaar op) Een wijs besluit, niet alleen omdat het mij twintig franken bespaart, maar ook omdat u blijk geeft van karakter. U weigert te doen, wat u niet wilt doen. Dat is goed. Het is onzinnig te doen waar men geen zin in heeft. De woorden spreken voor zich. Meer zelfs, handelen tegen zijn zin zou bij wet verboden moeten zijn. De wil moet heersen. Als ik bijvoorbeeld zou willen, zou ik mij tans achter de piano kunnen vleien en er meteen een concerto uit mijn mouw kunnen schudden, waarbij de komposisies van Schubert en Chopin zouden verbleken als een maatpak in een emmer chloor. Ik zou in een handomdraai een simfonie op papier kunnen zetten, waarvan Beethoven, indien hij nog leefde, zou achterovervallen. Of zelfs een hele opera die voor Mozart een gruwelijker nachtmerrie zou betekenen dan zijn laatste levensdagen. Mijn muzikale genieën zouden een revolutie in de muziekgeschiedenis betekenen, waarbij de innovasies van Stravinski hopeloos verouderd zouden zijn en die Richard Strauss eindelijk zouden ontmaskeren als de Weense worstendraaier, waarvoor ik hem altijd heb gehouden. Maar ik wil het niet. Ik neem genoegen met de muzikaliteiten die door mijn hoofd spoken en voel geen behoefte ze op papier te zetten. Als ik anderzijds zou willen, zou ik de economie in enkele uren tijds weer op het rechte pad krijgen en de werkgelegenheid aanzwengelen. Ik zou een muntpolitiek kunnen voeren die Van Zeeland, direkteur van de Nationale Bank, om de oren zou slaan, zoals een vader zijn zoon terechtwijst. Mijn plan ter herstelling van de algehele ekonomie zou de oren van de sosialistiese partijfilosoof Hendrik De Man doen tuiten omdat hij het in Keulen en de rest van Duitsland, waar hij zich heeft bijgeschoold, zou horen donderen. En als ik mij op de markt van het vliegwezen zou storten, zou Fokker wensen dat hij nooit geboren was. Maar het ontbreekt mij aan de nodige tijd en mijn middagdut wens ik vooralsnog niet op te geven en dus wil ik het niet. Ik zou toespraken kunnen voeren die de retoriek van Adolf Hitler zouden reduseren tot matige spreekbeurten van een minderbegaafde jongeling op de lagere school. Ik zou romans en dichtbundels kunnen schrijven die mij niet alleen de Nobelprijs voor literatuur zouden opleveren, maar die tevens de literatuurgeschiedenis voorgoed zouden herschrijven. Shakespeare, Molière en Maeterlinck zouden in de vergetelheid geraken en de werken van Goethe en Schiller zouden samen met 7

9 joodse boeken in Berlijn publiekelijk worden verbrand. Mijn pennenvruchten zouden de literaire wereld op zijn kop zetten, in die mate dat het niet meer wenselijk zou zijn en dus wil ik het niet. Ik zou mij ook kunnen botvieren op kanvas, waarna de werken van de Duitse ekspressionisten zouden worden afgedaan als zinloze kindertekeningen. De grafzerken van oude meesters uit een ver verleden zouden als door de bliksem getroffen worden en in tweeën splijten, en hun karkassen zouden als stof uiteenwaaien, want ik zou nagenoeg het ultieme meesterwerk produseren Ik zou de perfekte misdaad kunnen bedenken, die de grijze hersencellen van Hercule Poirot zo hard zouden pijnigen dat ze als rijpe peren uiteen zouden spatten. Sherlock Holmes zou tot waanzin gedreven worden en dokter Watson zou ter plekke doodvallen bij het aanhoren van mijn plot. Mijn lichtend voorbeeld Arsène Lupin zou zich in alle bescheidenheid opknopen nadat hij zijn meerdere in mij had moeten herkennen en ik zou de absolute meester in misteries zijn... En dat, mijn beste, wil ik wel. (stilte) Man: U bent een zeer begaafd man, meneer Goedertier. Arsène: Ik kan het niet ontkennen. Man: (denkt) Maar u zegt dat u geen muziek wilt beoefenen. Waarom was u dan zovele jaren koster? Arsène: Ik had niets liever gewild dan koster te blijven, maar de nood dwong mij om mij van muziek te onthouden. De grootste fout die mijn vader ooit begaan heeft, is mij tot koster te laten opleiden. Sindsdien wilde niemand nog het risiko lopen, vergeleken te worden met de koster van Wetteren en zich aldus onsterfelijk belachelijk te maken. Kosters namen massaal ontslag en werden niet opgevolgd. Het beroep zelf stond op het spel. Overtuigd van het maatschappelijk belang van het beroep, diende ik mij terug te trekken en mij toe te leggen op andere terreinen. Man: De bankwereld. Arsène: Ondermeer. Man: En hebt ge dan geen last van de krizis en al, mijnheer Goedertier? Arsène: Nauwelijks, mijn beste, nauwelijks. De krizis is slechts een momentum, een tijdelijk obstakel, volledig te wijten aan de onmacht van de heren politisi, die hun eigen finansiële instellingen van de ondergang trachten te redden door allerlei wetten en maatregelen op te leggen zodat ook gezonde instellingen beperkt worden in hun bewegingsvrijheid. Zulke krizissen nopen dan ook tot enige inventiviteit om die beperkingen te omzeilen. Maar het aanscherpen van de geest is gezond, en dus neem ik het die beperkte geesten dan ook niet kwalijk. De krizis deert mij amper. Onlangs nog heb ik een behoorlijk hoge lening uitgeschreven, en dat tegen zeer voordelige intresten. Krizis of geen krizis, de ekonomie moet blijven draaien. Man: Ik vraag het maar omdat ik vorige maand een bank wilde overvallen en de bankier mij tot zijn spijt meedeelde dat er geen geld was. Ik ben onverrichter zake naar huis kunnen gaan. Arsène: Wel, mijn beste, als wij er van uit gaan dat deze bankier u niet bij de neus heeft genomen, kan ik alleen maar konkluderen dat hij geen bijzonder snugger bankier was, waarvan het mij dan ook niet verbaast dat hij bankroet is gegaan. Hier waart ge niet buitengegaan zonder dat ge een spaarboekje had geopend. Man: Een spaarboekje? Arsène: Inderdaad. Met het geld van uw spaarboekje kon hij weer geld in omloop brengen en zo langzaam maar zeker zijn zaak weer doen draaien, zodat gij zij het een wijl later toch nog de 8

10 bank zou kunnen overvallen. Man: (denkt) Kan ik hier dan een spaarboekje openen? Arsène: Het spijt me ten zeerste en ik weet dat ik tegen mijn winkel spreek dat ik niet op uw verzoek kan ingaan, en wel om twee redenen. Ten eerste wens ik niet dat ge binnenkort mijn bank zou komen te overvallen en ten tweede, mijn beste, gelet op de uiterst geheime samenwerking waartoe wij ons zo dadelijk gaan verbinden, is het wenselijk dat onze namen op generlei wijze met elkaar worden verbonden. Man: Die geheime samenwerking, mijnheer Goedertier, waar gaat dat over? Arsène: De kunst, mijn beste! Man: De kunst?! Gaat u dan toch het ultieme meesterwerk schilderen? Arsène: Dat, mijn beste, is helaas niet meer mogelijk... Ik ben te laat geboren. Het ultieme meesterwerk dat ik zou schilderen, waarin heel onze westerse kultuur vervat zou zitten, is reeds geschilderd. Vijfhonderd jaar geleden. Man: Ah? Mag ik het eens zien? Arsène: Ge zult nog overvloedig in de gelegenheid gesteld worden om het naar hartelust te bewonderen. Ge zult het meesterwerk met uw eigen ogen kunnen zien en met uw eigen vingers kunnen betasten. Bovendien zal elke gazet, elk magazine, ja zelfs elke publikasie een beeltenis ervan weergeven; ge zult het schilderij zien op elke hoek van de straat, bij de bakker, de kruidenier, in de kiosk, in de wachtkamer van mijnheer doktoor, in de pastorie, op het polisiekantoor,... Het schilderij zal zelfs opdoemen in uw dromen. Het zal u achtervolgen en blijven achtervolgen. Ge zult geen moment meer kennen dat ge het niet zult zien... (korte stilte) Volgende week laat ge u opsluiten. Man: Opsluiten?... Ik begrijp dat u er terecht van uitgaat dat ik daar enige ervaring in heb, maar om het met uw eigen woorden te zeggen: ik denk dat ik niet wil. Arsène: Maar ge begrijpt me verkeerd, mijn beste. Ge moet u helemaal niet laten opsluiten in de gevangenis. Daar zijt ge van geen enkel nut voor mij. Ge moet u laten opsluiten in de katedraal. Man: En welk nut heeft dat, mijnheer Goedertier? Ben ik niet katoliek genoeg, misschien? Arsène: Wel, ge ziet er alleszins niet katoliek uit, mijn beste. Wat dat betreft zult ge u moeten wassen, scheren en uw haren laten fatsoeneren, zodat ge er uitziet als een deftig burger. Man: Maar dan herkent niemand mij. Arsène: Dat is ook de bedoeling. Ge krijgt van mij zelfs een ander paspoort... Volgende week dinsdag gaan we samen naar de mis van zes uur dertig, zodat ge nog de gelegenheid hebt om te bidden voor de goede afloop. Na de mis, wanneer iedereen de kerk verlaten heeft, verschansen we ons achter de deur, die naar het doksaal leidt. Die deur wordt zelden gesloten en bovendien bezit ik er een sleutel van. Als de kerkdienaars klaar zijn en de kerk volledig afgesloten is, komen we tevoorschijn en breken de Vijdkapel open. En zie daar: het ultieme meesterwerk! Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck! Man: (korte stilte) En daar doen we al die moeite voor? Om naar dat fameuze meesterwerk te kijken?! Arsène: Wel, de nacht zal ons toebehoren. Het kan dus geen enkel kwaad om daar enige tijd voor uit te trekken. Maar uiteraard zal dat niet de reden van ons bezoek zijn. 9

11 Man: Ah, ik denk dat ik weet waar u naartoe wilt. En vandaar dat ge mijn hulp nodig hebt. Ge wilt het Lam Gods stelen. Arsène: Helemaal niet, mijn beste, helemaal niet. Ik bedoel: niet helemaal. Dat zou een schier onmogelijke opdracht zijn. Ik ben reeds tevreden met twee panelen... Het fameuze retabel bestaat immers uit drie luiken en bevat maar liefst twintig schilderijen. U begrijpt dat wij niet over de nodige logistieke steun kunnen beschikken om al deze panelen te vervreemden en we zullen ons dan ook beperken tot twee panelen: het paneel uiterst links onderaan en de keerzijde ervan. Man: En waarom juist die twee? Arsène: De redenen zijn vooreerst van praktiese aard. Het linkerpaneel bevindt zich op de hoek en is dus gemakkelijk te verwijderen, het heeft een handelbaar formaat dat in mijn Chevrolet getransporteerd kan worden, en het heeft bovendien een keerzijde die automaties mee loskomt. Nu zult ge u ongetwijfeld de bedenking maken dat deze voordelen even goed gelden voor het paneel uiterst rechts. Man: Wel, nu u het zegt,... Arsène: Maar behalve redenen van praktiese aard zijn er ook nog redenen van inhoudelijke aard. Op het linkerpaneel zijn de rechtvaardige rechters weergegeven. Man: Ik begrijp het niet Arsène: Wij zullen onze tocht niet enkel als ridders van de nacht ondernemen, maar tevens en vooral als weldoende rechtsprekers. Vooreerst zal het geld dat wij met deze onderneming zullen verdienen welbesteed zijn en in kristelijke handen blijven. Eigenlijk gaat het hier enkel om een teruggave van aan het bisdom uitgeleende fondsen. En voorts zullen wij hiermede een jarenoude rekening vereffenen. Het bisdom heeft immers ook en vooral een schuld bij mij. Man: God! Over hoeveel gaat het? Arsène: Mijn beste, de schuld waarover ik het heb, is niet in geldelijke middelen uit te drukken. Tijdens de schoolstrijd heeft het bisdom mijn vader gedwongen vrijwillig ontslag te nemen als inspecteur. Hij kreeg weliswaar een baantje aangeboden als koster in een kleine gemeente, maar het inkomensverlies werd nooit gekompenseerd. En dat, mijn beste, was er mede de oorzaak van dat ik niet heb kunnen studeren wat ik had gewild. Ik werd tegen mijn zin naar de kosterschool gestuurd. En zoals ik u reeds omstandig heb trachten bij te brengen, is het onzinnig te doen waar men geen zin in heeft. Man: Maar daarnet zei u dat u niets liever deed dan koster te blijven. Arsène: Bij wijze van spreken, mijn beste, bij wijze van spreken... Dit wil zeggen: mocht het mij niet ontbreken aan het talent der middelmatigheid. Man: Wat had u dan wel willen worden? Arsène: Ingenieur. Dat klinkt als ingenieus. Man: Ik had altijd graag polisieagent willen worden. Arsène: Maar goed dat u dat niet bent geworden. Het brengt ons echter wel tot een ander ernstig punt dat wij nog dienen te bespreken, namelijk de werktijden. Man: Werktijden? 10

12 Arsène: Omstreeks achten zullen we de grote werken aanvatten. We staken de werkzaamheden van tien tot elf, gedurende welke periode ge u in stilte zult dienen bezig te houden. Ge kunt dan ook uw boterhammekes opeten. Man: Maar ik heb geen rustpauze nodig, meneer Goedertier, ik ben geen Marxist. Arsène: Het zal God plezieren dat te horen, mijn beste, temeer omdat ge u dan op de gewijde grond van de katedraal zult bevinden. Maar toch verzeker ik u dat die rustpauze van wezenlijk belang is. Tussen tien en elf zal de polisie immers driemaal patroejeren op het St-Baafsplein en het is aangewezen dan geen ruchtbaarheid te geven aan onze aanwezigheid in de katedraal. Na elven kunnen de werkzaamheden hervat worden en als alles naar wens verloopt, zijn we klaar voor half één, wanneer de volgende patroeje plaatsvindt. Omstreeks één uur zijn we weer thuis en kunnen we met een goed gevoel het bed in. Man: Ik wil niet onbeleefd klinken, meneer Goedertier, maar ik zal pas een goed gevoel hebben als ik geld in mijn handen heb. Arsène: Ah, de kleine kapitalist in u komt boven. Man: Tja, ik heb u al gezegd dat ik geen Marxist ben. Arsène: En God zal er u mettertijd voor lonen, mijn beste. Maar het zal uiteraard nog een hele tijd duren vooraleer we de schilderijen in baar geld zullen kunnen omzetten. Het is aangewezen om ons enkele weken gedeisd te houden. En dan moet er nog onderhandeld worden over de prijs en de betalingsmodaliteiten. Man: Heeft u al een koper? Arsène: (monkellachje) Wel, laat ons zeggen dat ik er één op het oog heb. Man: U geniet hiervan, niet waar, meneer Goedertier. Arsène: Inderdaad, mijn beste. Juist zoals het onzinnig is te doen waar men geen zin in heeft, geldt ook het omgekeerde, namelijk dat het uitermate zinnig is te doen waar men wel zin in heeft. En ik kan u zeggen: ik heb er zin in. Het enige wat ik enigszins betreur, is dat ik het gezicht van kanunnik Van den Gheyn niet zal kunnen zien, wanneer hij s anderendaags de diefstal ontdekt. En dat is misschien nog de belangrijkste reden waarom ik aan deze onderneming begin. Man: Van den Gheyn? Arsène: Neen, voor de gein. Ik wil kanunnik Van den Gheyn een lesje leren. Het Lam Gods is eigenlijk staatsbezit, dat aan het bisdom in bewaring is gegeven. Maar Van den Gheyn doet alsof het zijn persoonlijk bezit is, noemt het mon Agneau Mystique, en weert kunsthistorisi uit zijn kerk opdat ze maar geen vinger zouden uitsteken naar zijn Lam Gods. Onlangs werd van overheidswege beslist ekstra veiligheidsmaatregelen te treffen en elke avond een metalen luik neer te laten zodat het retabel onmogelijk gestolen zou kunnen worden. Gelukkig voor ons heeft de kanunnik die beslissing zolang mogelijk gesaboteerd om de eenvoudige reden dat volgens hem anderen niets over zijn agneau mystique mogen beslissen zonder hemzelf in deze gehoord te hebben. Het luik zal daarom pas eind deze maand geplaatst worden. Ge kunt u voorstellen dat de kanunnik erg verveeld zal zijn met de diefstal. (haalt een fles tevoorschijn en schenkt twee glaasjes vol) Man: Eigen bult, dikke schuld, zeg ik daarop. 11

13 Arsène: En gelijk hebt ge, mijn beste. Zo, als er verder geen vragen meer zijn, kunnen we deze bespreking stilaan afronden. Hier is uw vals paspoort. (geeft het) En vergeet niet om morgen naar de kapper te gaan voor een groot onderhoud. Ik heb al voor u gereserveerd. Hier is het adres. (geeft een kaartje) Het is vlakbij de katedraal. En hier is duizend frank. Dat zal ruimschoots volstaan. Met de overschot kunt ge u daar in de buurt nog een nieuw kostuum kopen en een leren boekentas. Volgende week dinsdag zie ik u dan terug, volledig opgekuist en geknipt, in uw nieuw kostuum en met de nieuwe boekentas, waarin ge het nodige materiaal hebt gestoken. Man: Welk materiaal bedoelt u, meneer Goedertier? Arsène: Dat moet ik u toch zeker niet meer vertellen, mijn beste. Beitel, hamer, schroevendraaier, brooddoos, termos, breekijzer, gaslantaarn,... wat neemt ge zoal mee tijdens een inbraak? Man: Een gazet. Arsène: Een gazet? Man: Voor tijdens de rustpauze. Arsène: Oh ja, presies. Ikzelf breng het nodige inpakmateriaal en mijn missaal mee. Man: O, maar u hoeft uw missaal niet mee te brengen. U mag gerust een stuk van mijn gazet hebben. Arsène: Het missaal dient niet om gelezen te worden, mijn beste. Het zal dienst doen als mijn visitekaartje. Zoals de beruchte Arsène Lupin telkens een naamkaartje of een aanwijzing op de plaats van de misdaad liet liggen, zo zal ook ik een handtekening achterlaten. Het gaat om twee blaadjes uit het missaal. Het ene met de tekst Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld en het andere met de woorden Goedertierenste Vader aanvaardt onze offers. Man: Maar is het niet gevaarlijk zulk een spoor achter te laten? Arsène: Wel, het houdt natuurlijk enig riziko in, maar welke zin heeft zulk een grootse onderneming als er niet een klein beetje spanning mee gemoeid is. We mogen de vijand vooral niet overschatten. Op ons sukses! Proost! Ze klinken en drinken de glaasjes leeg. 12

14 2. Over de verkoop van twee horlozjes Ernest: (tot publiek) Gisteren stond Julienne hier ineens met twee horlozjes. Of dat ik die niet kon terugnemen. Arsène had die ooit nog eens bij mij gekocht, één voor hemzelf en één voor Dédé, voor zijn eerste kommunie. In 28 moet dat geweest zijn, want toen ik hem een persent wilde geven, had hij nog gezegd: ge moet dat niet doen, Ernest, rekent maar de volle pot, nu ge al die miserie voor hebt. Dat was dus enkele dagen na de inbraak. In 28. Ge weet, hier langs de Dender loopt daar een landweg en als het donker is, komt daar al eens vreemd volk voorbij. Arsène heeft het mij toen dikwijls gezegd: Ernest, ge moet oppassen. Vroeg of laat staat hier eens van dat vreemd volk binnen. Dat volk weet ook dat dat hier de achterkant van een juwelenboetiek is. En langs dat klein achterraam zijn ze zo binnen. Ge moet daar een rolluik voor plaatsen Om van zijn gezaag af te zijn, bestel ik mij uiteindelijk een rolluik en ik zeg: Arsène, zeg ik, ik heb zo een rolluik voor dat achterraam besteld. Besteld?! zegt hij. En wanneer gaat dat geplaatst zijn?! Maar Arsène, maakt u toch niet zo druk. Binnen enkele weken staat dat er Maar Arsène had gelijk. Dat was te laat. Enkele weken voordat het luik geplaatst werd, bemerk ik s morgens dat dat raam is opengebroken. Ik loop onmiddellijk in de winkel zien. Er staan daar nog een paar schuiven en kasten open en ik zie direkt dat ze met enkele van mijn schoonste stukken weg zijn. Het was presies alsof die mannen wisten waar ze moesten zoeken. Ik bel onmiddellijk de gendarmerie en die was er nog maar pas, of Arsène stond daar al in de winkel. Wel, hebt ge het zitten? Ik heb u toch verwittigd en patati en patata. En waarom hebt ge die gendarmes opgebeld? Heel die sirk is toch nergens voor nodig. Ge weet toch dat ik een neus heb voor zulke zaken. En daarbij, die gendarmes die vinden toch nooit iets Die gendarmes kregen het daar al rap op hun heupen. Of dat we de winkel wilden verlaten, want dat we in de weg liepen. We zullen dat hier wel oplossen, meneer, ge moet geenen bang hebben Arsène heeft zich nog geregeld proberen op te dringen, maar hij werd iedere keer terug wandelen gestuurd. Tot op zekere keer waarschijnlijk omdat die gendarmes inderdaad niks konden vinden Arsène zijn verhaal dan toch eens mocht doen. En hij legde met de nodige bravoere, maar minisieus uit hoe de dief te werk moest zijn gegaan, leidde ons naar de riolering en duidde presies de plek aan waar volgens hem de juwelen in een afvoerpijp verborgen zouden zitten Maar in die afvoerpijp was dus niks te vinden. We zijn te laat, zei hij, de juwelen zijn al verdwenen. Wij dachten natuurlijk dat, volgens hem, de dief ze al was komen ophalen. Maar neen. Het water heeft ze mee de Dender in gesleurd, zei hij. En hij begon te schreien als een klein kind Ik wist niet wat ik er moest van denken, en al zeker niet toen hij een koppel dagen later hier twee van de duurste horlozjes kwam kopen. Aan de volle pot Volgens mij is het Arsène zelf geweest. Die mij nog eens, rap voordat het luik er stond, wilde liggen hebben, om daarna als meester-detektief en speurder-eerste-klas de juwelen weer tevoorschijn te toveren. En toen dat allemaal mislukte, moest hij zijn geweten sussen en kocht hij hier twee duur stukken En nu, gisteren, stond Julienne dan hier. Met diezelfde horlozjes, alleen acht jaar ouder. Of dat ik ze niet wilde terugnemen. Zij kon er nu toch niks meer mee doen en ze waren nog in goede staat en ze kon het geld goed gebruiken, tweehonderd frank was genoeg ge weet dat ze veel zwarte sneeuw gezien heeft, sinds Arsène dood is. Ik zeg haar: Julienne, ik wil u daar gerust driehonderd frank voor geven. Maar ge gaat u dat later beklagen. Er zijn toch ander manieren om aan geld te geraken. Hebt ge Georges nog eens gesproken? Kan die u niet helpen? Of meneer Van Ginderachter? Ze keek me strak in de ogen en ja, ik zeg alleen maar wat dat zij gezegd heeft ce sont des canailles! zei ze. En ze is vertrokken. Met de twee horlozjes. Ja, ik wist ook niet goed hoe ik daar moest op reageren. Het blijft tenslotte nog altijd familie en ge weet wat ze allemaal heeft meegemaakt met Dédé. Ik zou daar niet al te zwaar aan tillen (korte stilte) Maar bon, ge moogt Georges dus zeggen dat zijn horlozje tegen het eind van de week zal klaar liggen. En doet hem de groeten. 13

15 3. Na de stoutmoedige roof Arsène: Kom, pakt u nog een borrel. Dan kunt ge uw emosies doorspoelen. (schenkt twee glaasjes vol) Man: Dank u, meneer Arseen. Dat is heel vriendelijk van u. Arsène: Hier, pak aan, mijn beste. Het zal u goed doen. Man: Dat moogt ge zeggen. Mijn hart stond daarstraks bijna stil. (ze drinken) Allee, wie zou nu denken dat Cesar daar plots zou opduiken. Arsène: Zijt ge zeker dat hij u herkend heeft? (vult de glazen opnieuw) Man: Natuurlijk! Hij keek me recht in de ogen. Arsène: Maar waarom hebt ge u niet laten fatsoeneren zoals ik had opgedragen? Ik had u toch duizend frank gegeven? Man: Wel, ik vond het zonde om die duizend frank aan mijn kapsel en aan een nieuw kostuum te spenderen. Temeer omdat we nog een tijdje zullen moeten wachten op dat losgeld. Arsène: Als ge gedaan had wat u gevraagd was, dan had ge er nu uitgezien als een deftig burger en dan had zelfs u moeder u niet meer herkend. Man: Mijn moeder misschien niet, maar Cesar wel. Als ge een jaar lang op mekaars smoel hebt zitten kijken, dan herkent ge mekaar direkt, zelfs wanneer de andere zich opgekleed heeft voor een gemaskerd bal. (ze drinken) Arsène: Ge kent hem dus vanuit de gevangenis? (vult de glazen) Man: Ja. Arsène: Dus heeft hij een gerechtelijk verleden. Man: Ja. Arsène: Wel, dan hebt ge toch niks te vrezen. (ze drinken) Hij heeft u herkend. Goed. En dan? Stel dat hij naar de polisie gaat en vertelt dat hij u om middernacht aan de katedraal heeft gezien. Wat gaat de polisie dan doen, denkt ge? Man: Dan komen ze mij arresteren. Arsène: Maar neen, mijn beste. Ze arresteren Cesar! Hij komt op het bureel vertellen dat hij de nacht van de diefstal aan de katedraal vertoefde. Met zijn gerechtelijk verleden!... Neen, mijn beste, uw Cesar zal niet naar de polisie gaan. (vult de glazen) Neem dat van mij aan. Man: Ik hoop dat u gelijk heeft. (ze drinken) Maar wat als ze een premie uitloven voor iedereen die iets gezien heeft? Dan staat hij direkt aan het kommisariaat. Arsène: En dan zullen ze daar meteen doorhebben dat die Cesar zelfs zijn eigen moeder zou beschuldigen om die premie op te strijken. Weest gerust, het woord van een kleine krimineel wordt niet snel geloofd. Man: Maar ik ben ook een kleine krimineel en het zal zijn woord tegen het mijne zijn. 14

16 Arsène: En dat van mij. Ik zal uw verhaal graag bevestigen. Man: Welk verhaal? Arsène: Wel, ge vertelt bijvoorbeeld dat ik u een lift wilde aanbieden en dat ge plots Cesar aan mijn Chevrolet zaagt prutsen. Ge roept op hem en hij gaat lopen. Man: En de schilderijen? Arsène: Welke schilderijen? Er is geen sprake van schilderijen. Daar weet gij niks van. Hij wilde mijn Chevrolet stelen, ça c est tout. (vult de glazen) Man: Ah bon... Arsène: Het verhaal is zo eenvoudig dat het bijna geniaal is. Het zal in ieder geval heel wat geloofwaardiger klinken dan hetgeen Cesar zal vertellen. Man: Ja, dat is misschien wel waar. (denkt) Maar waarom zou Cesar dan zo een ongeloofwaardig verhaal opdissen?... Omdat het waar is!! Arsène: Natuurlijk is het niet waar, mijn beste. Hij wilde vraak nemen omdat gij hem belet hebt mijn Chevrolet te stelen. Man: En die vijftig frank die u hem hebt gegeven opdat hij zich uit de voeten zou maken? Is dat geen bewijs dat hij gelijk heeft? Arsène: Welke agent gelooft nu dat ik hem vijftig frank heb gegeven? Neen, mijn beste, die vijftig frank heeft hij natuurlijk ergens gestolen. Proost! Man: Proost! (ze drinken) Dat is een pak van mijn hart... En wat doen we nu? Arsène: Wachten. Man: Wachten? Geef me dan nog maar een druppel. Arsène: (vult de glazen) Ontspan u toch, man. Ge zijt één brok zenuwen. We hebben die zaak toch opgelost? Man: Ja... dat wel... maar ik heb zo een vreemd voorgevoel. Ik heb de indruk dat we iets vergeten zijn. (drinkt) Arsène: Vergeten? Wat kunnen we in godsnaam vergeten zijn? Het lijkt me nauwelijks denkbaar dat ik iets zou vergeten. (drinkt) Zijt gij iets vergeten? Man: Niet dat ik weet. Arsène: Natuurlijk niet. Ge hebt zelfs al uw boterhammen opgegeten. Man: Ja, en toch heb ik het gevoel... Arsène: Gij doelt uiteraard op de kerkdeur die wij niet hebben afgesloten. Man: Neen,... Hebben wij de kerkdeur niet afgesloten?!! Arsène: Neen. Man: Maar is dat niet... 15

17 Arsène: Neen. Man: Wat neen? Arsène: Neen, dat is niet erg. Het speelt toch geen rol wanneer de diefstal wordt ontdekt? Man: Ah neen... Nu, in ieder geval, als ik iets vergeten ben, dan ben ik toch vergeten wat ik vergeten ben. Arsène: Of misschien zijt ge gewoon vergeten iets te vergeten. Man: Dat kan ook zijn. Ik vergeet zoveel. Arsène: Vergeet het en drink nog een druppel. (vult de glazen) Denk liever aan de schone toekomst die u te wachten staat. Vandaag eet ge nog haring, maar binnenkort kunt ge alle dagen biefstuk eten. Denk daaraan, mijn beste. Man: Wat gaat u met het geld doen, meneer Arseen? Arsène: Uitgeven, mijn beste. Uitgeven aan goede werken. Man: Bedoelt u dat u het niet eens voor uzelf gaat gebruiken? Arsène: Natuurlijk. Wat zou ik met al dat geld moeten aanvangen? Het oppotten? Het op mijn spaarrekening zetten, zodat het nog meer geld opbrengt, waarmee ik dan niet weet wat doen? Man: U zoudt het kunnen investeren in uw bank. Arsène: Maar mijn bank heeft geen nieuwe investeringen nodig. Ze draait zoals het hoort. Man: Maar als bankier moet u toch zoveel mogelijk... Arsène:...geld vergaren en zo weinig mogelijk geld uitgeven? Neen, dat is een misvatting, mijn beste. Als bankier streef ik er juist naar zoveel mogelijk geld uit te geven. Ik heb als het ware van mijn liefhebberij mijn beroep gemaakt. Elke dag opnieuw geef ik geld uit. Met hopen. En daar draait het in de bankwereld ook om. Uitgeven en uitgeven, steeds opnieuw. Het geld moet in omloop blijven, het sisteem moet blijven draaien. Elk uur van elke dag. Zo zit de ekonomie in mekaar, mijn beste. Wat zou trouwens het nut van een draaimolen zijn, als die molen niet draaide?... Zo, ik denk dat mijn gastvrijheid nu haar eindpunt heeft bereikt en dat ik u vriendelijk maar beslist moet verzoeken uw eigen haardstee op te zoeken. Ge hoort nog van mij. Te gepaste tijd. (Arsène begeleidt hem naar buiten) Man: Dank u, meneer Arseen, en nog een goedenavond... God! Meneer Arseen! Ik weet het weer! Arsène: Wat is het dat gij meent te weten, mijn beste? Man: Dat wat we vergeten zijn! Arsène: En wat mag dat dan wel wezen? Man: Het tweede schilderij! Het schilderij van de Rechtvaardige Rechters! Dat moet nog in de katedraal liggen! Arsène: (kalm) Wel godallemachtig. Ik vrees dat ge gelijk hebt, mijn beste. (lichtwissel de heren verwijderen zich, maar Arsène richt zich evenwel nog tot het publiek:) 16

18 Arsène: Enkele uren later werd de diefstal vastgesteld. Tans maak ik me dan ook uit de voeten voor het tweede luik van ons misterie: HET VERHAAL VAN KOMMISSARIS LUYSTERBORGH EN DIENS ADJUDANT (enkel onderbroken door de bedenkingen ener volksvrouw). Om u niet al te veel in verwarring te brengen, zal mijn deelname in dit luik beperkt worden tot een kleinere rol, die van de kuisvrouw, en wordt de rol van kommissaris Luysterborgh vertolkt door (naam van de andere akteur, die hierop reageert). Luysterborgh: (aan de kapstok) Wat zegt ge? Arsène: Niks. Ik zeg gewoon dat gij de rol van Luysterborgh speelt. Luysterborgh: Wie? Arsène: Luysterborgh! Luysterborgh: Luysterborgh? Ah, ja. Ja, ja Dat is de kommissaris toch, hei? Arsène: Ja. Luysterborgh: Awel, ja. Adjudant: Zeg? En wie ben ik? Luysterborgh: Ah, gij zijt toch de adjudant. Adjudant: Ja, maar wie is dat, die adjudant? Luysterborgh: Dat weet ik toch niet. Dat is een fiktief personazje. Adjudant: Fiktief? Dus ik besta gewoon niet Arsène: Allee mannekes, ik ben hier wortel aan het schieten. We verliezen kostbare tijd. Luysterborgh: Ja, ja. We zijn daar Tijd? Arsène: Enkele uren later. Adjudant: 11 april, omstreeks acht uur dertig. Luysterborgh: Plaats? Arsène: De burelen van de gerechtelijke diensten te Gent. Adjudant: En een klein seineke in de katedraal. Arsène: Bon. Klaar? (Tot het publiek:) Tans maak ik me dus uit de voeten voor het tweede luik van ons misterie: Het verhaal van kommissaris Luysterborgh en diens adjudant (enkel onderbroken door de bedenkingen ener volksvrouw). Om u niet al te veel in verwarring te brengen, zal mijn deelname in dit luik beperkt worden tot een kleinere rol, die van de kuisvrouw, en wordt de rol van kommissaris Luysterborgh vertolkt door (naam van de derde akteur) Luysterborgh: (aan de kapstok) Wat zegt ge? Arsène: Niks. Ik zeg gewoon dat hij de rol van Luysterborgh speelt. Luysterborgh: En wie ben ik dan?... Ge denkt toch niet dat ik dat fitief personazje ga spelen? Ik ken die tekst trouwens ook niet. Nee, nee, geen gezever. En daarbij, hij ziet er veel fiktiever uit... 17

19 4. Vaststelling ter plaatse Een man verschijnt op de voorseine. Op de achtergrond verschijnt ook de kommissaris. Film noir. Adjudant: Woensdag 11 april 1934, omstreeks acht uur dertig bij de gerechtelijke diensten. Het beloofde een drukke dag te worden: er was het geval van een vruchtafdrijving, er moest een huiszoeking georganiseerd worden en er diende zich een onderzoek aan naar de misterieuze verdwijning van kaasbollen. Vooral deze kaasbollen trokken de aandacht van kommissaris Luysterborgh, die zich vergeef me de uitdrukking al verlekkerde in de idee de nodige bewijsstukken te kunnen aanslaan en er een proefondervindelijke onderzoek op te kunnen uitvoeren. Maar net op het ogenblik dat de kommissaris en ikzelf ons wilden begeven naar de appetijtelijke handelszaak, kwam de melding binnen van een diefstal in de katedraal. Luysterborgh: Om niet in konflikt te komen met God, Kerk en Vaderland, maar vooral met de prokureur, besloot ik wijselijk om deze kristelijke zaak voorrang te verlenen zij het zeer tegen mijn zin. Adjudant: Toen we echter aan de katedraal aankwamen, was daar al een hele menigte nieuwsgierigen toegestroomd, die zich een weg had weten te forseren tot in de katedraal zelf. Mogelijk bewijsmateriaal was door de menigte reeds vernietigd of ontvreemd. Luysterborgh: Een gerechtelijk onderzoek was in deze omstandigheden zo goed als uitgesloten. Adjudant: De intussen al behoorlijk humeurige kommissaris werd nukkiger met de sekonde, tot hij besefte dat hij hier zijn voordeel uit kon halen: in de gegeven omstandigheden zou niemand hem kwalijk nemen dat hij eerst op zoek zou gaan naar de verdwenen kaasbollen. Het was dan ook pas na de middag en nadat de eerste onderzoekingen naar de gestolen kaas waren afgerond dat wij opnieuw aan de katedraal arriveerden. Luysterborgh: De grote toeloop was daar nu al tot handelbare proporsies herleid en we slaagden er vrij gemakkelijk in om ons een doorgang tot het heiligdom te verschaffen. Adjudant: Met enkele krachtige bewoordingen joeg de kommissaris de overblijvende meute uit de katedraal. Een heilige stilte daalde langzaam op ons neer. (stilte) Zo stonden we daar, kommissaris Luysterborgh en ik, met onze blik op het bekende drieluik, waarvan nu twee panelen ontvreemd waren. Ik stond hier. En hij daar. Presies op die plek. (stilte) Ik zweeg en wachtte tot hij iets zou zeggen. (stilte) Maar ook hij zweeg Lang (neerbuigend) Hij denkt na Het meesterbrein werkt koortsachtig Het brein van de grote Antoine Luysterborgh, kommissaris in kaasaangelegenheden (stilte) Luysterborgh: (neemt een sigaar uit een kartonnen doosje) Sigaar? Adjudant: Neen, dank u, ik rook niet in een kerk. Luysterborgh: (gebeten) Bon Wel, het moge duidelijk zijn wie hier de orders geeft en wie ze dient uit te voeren. Neem pen en papier, en noteer! (steekt de sigaar toch op) Vaststelling ter plaatse. Eén: een houten paneel van de bekende triptiek hoe heet die ververij? Adjudant: Het Lam Gods. Luysterborgh: van de bekende triptiek Het Lam Gods ontvreemd. Het betreft het paneel links onderaan van het linkerluik 18

20 Adjudant: De rechtvaardige rechters. Luysterborgh: Met op de keerzijde van dit eigenste paneel Adjudant: Een grisaille van Sint-Jan de doper. Luysterborgh: Wat is dat: een grisaille? Adjudant: Een schilderij in zwart-wit. Luysterborgh: In zwart-wit? Zijt ge met mijn voeten aan het rammelen? Hoe oud denkt ge dat dat schilderij is? Uit de middeleeuwen? Adjudant: Het is een schilderij uit de middeleeuwen. Luysterborgh: Ja? En ge ziet niet dat het helemaal in kleur is, imbécile? Adjudant: Niet helemaal. Aan die achterzijde is er nog een paneel in zwart-wit. Luysterborgh: (kijkt even naar het denkbeeldige drieluik dat hij voor zich situeert; in zichzelf) Vreemd misschien zijn dat de oudste panelen (herstelt zich) Bon, een portret van Sint-Jan de doper Het kader is licht beschadigd en schijnbaar met behulp van een houtbeitel of schroevendraaier opengebroken. Twee: er zijn geen verdere sporen van inbraak, maar naar verluid werd vanmorgen een zijdeur van de katedraal open aangetroffen. Aanbevelingen! Eén: het kader moet onderzocht worden op mogelijke vingerafdrukken, hoewel hierbij opgemerkt dient te worden dat men redelijkerwijs kan veronderstellen dat de dief handschoenen droeg en dat het kader vermoedelijk door tal van nieuwsgierigen beduimeld is. Twee: er dienen pleisteren afgietsels genomen te worden op het kader der schilderij om zo de beschadigingen beter te kunnen onderzoeken. Punt... En laat de katedraal dag en nacht bewaken zodat er geen andere stukken gestolen worden. Bon, laat ons nu eens die open deur gaan bestuderen en dan die kerkvaders aan de tand voelen. Ga alvast zeggen dat we hier zijn en dat ze iets klaar zetten. Ik hoop trouwens dat ze hier ook nog iets anders dan miswijn serveren. Ik heb spesiaal een stukske kaas bewaard voor bij een goed glas wijn. Hij zet zich achter het buro, lichtwissel. 19

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Teresa. Vrijdag 3 december

Teresa. Vrijdag 3 december Teresa Vrijdag 3 december Het is donker. In een bed ligt een meisje te slapen, terwijl een staand horloge in de hoek de seconden wegtikt. Buiten wiegt de wind de takken van de bomen zachtjes heen in weer.

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

De Man uit Gent. kerstnovelle. Leo Knoops en Wim Knoops

De Man uit Gent. kerstnovelle. Leo Knoops en Wim Knoops 1 De Man uit Gent kerstnovelle Leo Knoops en Wim Knoops De wraak duurde tot dat de zon reeds boven de kim stond. Hendrik Conscience, De Leeuw van Vlaanderen (1838). Capelle a/d IJssel & Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Jaargang 2 Nummer 6. Fijne feestdagen gewenst! V@st&Zeker 6 1

Jaargang 2 Nummer 6. Fijne feestdagen gewenst! V@st&Zeker 6 1 Jaargang 2 Nummer 6 Fijne feestdagen gewenst! V@st&Zeker 6 1 In dit nummer : M@ilbox! Kampdata Cambodja-m@il! Een kerst om nooit te vergeten Romeinen Vragenbox?????? De geheime gang Puzzelbox Bileam, de

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry Hoofdstuk 1 Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het oerwoud, dat 'Ware Verhalen' heette. Het stelde een boa constrictor

Nadere informatie

Beck ziet in dat trouwen de definitieve overwinning van zijn vijand. Ze waren man en vrouw zonder dat ze daarvoor getrouwd hoefden te zijn.

Beck ziet in dat trouwen de definitieve overwinning van zijn vijand. Ze waren man en vrouw zonder dat ze daarvoor getrouwd hoefden te zijn. Arnon Grunberg De asielzoeker Na weken van misschien wel veertig potten vitaminepreparaten en tientallen liters aardbeiensap, vraagt de vogel op een avond: 'Vind je het goed als ik ga trouwen?' Beck ziet

Nadere informatie

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven.

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. Doorbraken We bevinden ons nu in een serie genaamd: "verheffen van, het

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

99 TIPS Voor het lopen van :

99 TIPS Voor het lopen van : 99 TIPS Voor het lopen van : Een Marathon Eelco de Boer 2007 Eelco de boer. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of doorgestuurd/doorverkocht zonder toestemming van de schrijver.

Nadere informatie

Assen Blues. [Een stille, bedekte ochtend, net na negen uur. Op het perron van NS- station Assen.]

Assen Blues. [Een stille, bedekte ochtend, net na negen uur. Op het perron van NS- station Assen.] [Een stille, bedekte ochtend, net na negen uur. Op het perron van NS- station Assen.] Grijs In het grijs zit alles Wat geweest is en wat nog komt Drents grijs, dat is wat ik hier zie Ook de geelblauwe

Nadere informatie

reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis

reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis 3 Perhaps when we find ourselves wanting everything, it is because we are dangerously near to wanting nothing. Sylvia Plath 4 hoofdstuk

Nadere informatie

Schaduwdal SCHADUWDAL. Floris van Vugt, 4v. Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63

Schaduwdal SCHADUWDAL. Floris van Vugt, 4v. Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63 SCHADUWDAL Floris van Vugt, 4v Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63 Inhoud Inleiding 3 Proloog..4 Deel I.7 Deel II..20 Deel III 33 Deel IV 52 Slot...60 Logboek 61 2 / 63 Inleiding Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

josé vriens Chinagirl

josé vriens Chinagirl Eva vindt het maar niks dat ze haar hele leven in Nederland moet achterlaten als haar man Bart een baan krijgt aangeboden in Beijing. Omdat ze begrijpt hoe belangrijk het voor hem is, stemt ze toch in

Nadere informatie

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Sanela Hasanbegovic heeft in haar leven heel wat meegemaakt. Ze kreeg niet alleen te maken met de keiharde praktijk van migratiebeheersing, maar ook met patriarchaal

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller.

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller. Voor de regisseur OORLOG ZONDER VRIENDEN is een moeilijk stuk om te spelen. Het stelt hoge eisen aan de spelers, de regisseur, de zaal, de belichting en de attributen en de kleding. Lees dus dit eerst,

Nadere informatie

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls Richard Russo Brug der zuchten ROMAN SIGNATUUR Het verhaal Lou C. Lynch, bijnaam Lucy, woont al zijn hele leven in Thomaston, New York. Hij is veertig jaar

Nadere informatie

Hoopvol kijk ik de agent aan, die met moeite zijn ogen even losmaakt van de Gazetta dello Sport. 'U bent geen partij, de gemeente moet zelf dan maar

Hoopvol kijk ik de agent aan, die met moeite zijn ogen even losmaakt van de Gazetta dello Sport. 'U bent geen partij, de gemeente moet zelf dan maar XII Al telefonerend langs een aantal politiebureaus in de omgeving krijg ik een nummer van de universiteit van Padova, de Facolta di Giurisprudenza, waar onderzoek naar de historie van rechtspraak is gedaan.

Nadere informatie