Directeur collecties en wetenschappelijk onderzoek Historisch Museum Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directeur collecties en wetenschappelijk onderzoek Historisch Museum Rotterdam"

Transcriptie

1 Voordracht Stadsherstel Historisch Rotterdam donderdag 28 oktober 2010 Tussen kunst en kitsch Particuliere betrokkenheid in het erfgoedveld Paul van de Laar Directeur collecties en wetenschappelijk onderzoek Historisch Museum Rotterdam Bijzonder hoogleraar stadsgeschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam. In de aankondiging van deze bijeenkomst stond te lezen dat Stadsherstel Historisch Rotterdam (SHR) een lacune opvult tussen wal en schip en zich richt op gebouwen die de moeite waard zijn om te behouden en een nieuwe bestemming te geven. Maar dit historisch onroerend goed is voor de reguliere vastgoedmarkt niet interessant genoeg en de overheid ziet het niet als haar kerntaak om zich ermee bezig te houden. Dus als er geen herbestemming is dan bestaat altijd het gevaar dat er alsnog wordt gesloopt. Nu is het een wezenskenmerk van een stad: opbouw, afbraak, verbouw en nieuwbouw maken deel uit van de stedelijke cyclus. Dus we moeten niet bang zijn om te veranderen. Maar dat wil niet zeggen, dat je niet de moeite moet nemen om te bekijken of een gebouw of stadsdeel een bepaalde waarde vertegenwoordigt, die vooral van belang is voor wat je zou kunnen zien als onroerende erfgoed van de stad. Als je telkens de stad opnieuw wil opbouwen en ingrijpend veranderen dan geef je bewoners geen tijd om zich de stad eigen te maken. En elke stadssocioloog kan uitleggen waarom dat nu zo belangrijk is. Het is niet zo vreemd dat er 30 jaar geleden Rotterdamse particulieren opstonden om zich aan deze schone taak te wijten. Rotterdamse bestuurders waren opgegroeid in het vooruitgangsdenken en hoewel er twijfel bestond over de nieuwe koers van de stad en dat was gezien de economische omstandigheden niet zo vreemd zocht men houvast in vernieuwing, maar niet in reflectie. Dat is op zich al de waarde van een historische omgeving: die helpt om een vooruitgangsgeloof te temperen. Rotterdam had die handicap van het verleden niet en zodoende waren we ook niet gewend om via de

2 gebouwde omgeving en ons historisch erfgoed te reflecteren. Het was terecht dat bepaalde groepen zich zorgen maakten over het erfgoedbeleid van de stad. Rotterdam was toen nog een stad tussen kunst en kitsch. Ten tijde van het modernisme kon men de mensen laten zien dat hier werd gewerkt aan de welvaartsstad van de toekomst in stedenbouwkundige termen een Corbusiaans meesterwerk, een kunststuk, maar in de periode die daarop volgde was er enige tijd een tendens om in een ander uiterste om te slaan. Je zou kunnen zeggen dat er een periode aanbrak weliswaar duurde die niet zo lang, maar toch waarin de kitsch centraal stond. Het kleinschalige werd opeens gezien als leidend beginsel en dat kwam tot uiting in complexen als het Kabouterdorp van Jan Verhoeven, maar ook van die smurfenpaviljoens op de Coolsingel. Dat die er nog staan verbaast mij nog het meest, want als je buitenlanders over deze prominente boulevard meeneemt, vragen ze altijd: hoe komt het dat een stadsbestuur dat tolereert. Dan zeg ik meestal, ook dat doen we bewust, het wordt als erfgoed gezien uit het tijdperk van Rotterdam kitschstad. Stadsherstel Historisch Rotterdam vond zijn draai in het veld tussen kunst en kitsch en oriënteerde zich op de pareltjes uit het stadsverleden, waarvoor weinigen oog hadden. Particulieren vonden dat ze meer verantwoordelijkheid moesten nemen, na een periode waarin stadsbestuurders van mening waren dat ze het alleen af konden. Op zich was dat een logische gedachte, want als het gaat om het culturele en sociale leven heeft Rotterdam wat dat betreft een grote traditie. Achteraf moet je eigenlijk constateren dat bestuurders onvoldoende hebben opgelet om dit als een soort immaterieel erfgoed van de stad te koesteren. Len de Klerk heeft indertijd in zijn proefschrift mooi uiteengezet hoe het sociale, politieke, economische en culturele netwerk was verwerven rondom een tamelijk hecht web van Rotterdamse notabelen. De Rotterdamse notabelen waren veelal verenigd in particuliere verenigingen en stichtingen en besteedden het in de haven verdiende geld aan goede doelen. Het was een machtig bolwerk van met elkaar gelieerde fondsen en stichtingen die het cultureel en sociaal elitenetwerk vertegenwoordigde. De werking en effectiviteit van dit netwerk lijken op wat communicatiewetenschappers wel hebben vergeleken met de werking van een mycelium, een zwamvlok die ondergronds vertakt is

3 en dus onzichtbaar. Ondergronds vormt zich een netwerk van schimmels die met elkaar in contact staan en waaruit in de herfst een paddenstoel ontstaat. Door nauwgezet onder de grond te kijken, kun je pas zien hoe het netwerk van schimmels zich vertakt. Dus om te weten hoe in Rotterdam het netwerk functioneerde, moeten we als het ware kijken naar wat er zich ondergronds in dit geval binnenskamers afspeelde of in de hoofden van de netwerkers. Het is daarom ook zo boeiend om je te verdiepen in de geschiedenis van particuliere initiatieven, of het nu gaat om de betrokkenheid bij de sociale woningbouw zoals De Klerk dat heeft gedaan, of om het culturele veld te onderzoeken. Het particuliere initiatief bestond niet alleen uit individuen; Rotterdam is ook sterk in wat je zou kunnen noemen een collectief mecenaat. De grote Rotterdamse fondsen die je zonder overdrijving kunt zien als smeerolie voor de Rotterdamse sociale en culturele sector en die nog altijd onmisbaar zijn voor Rotterdams welvaren. De draden in het netwerk van particulieren met de overheid waren in de jaren zeventig vrij rücksichtslos doorgehakt. Met Nieuw Links aan het bewind was er nauwelijks meer ruimte voor de inbreng van nietprofessionals bij het stadsbeleid. De technocraten en bestuurskundigen liepen echter stuk op een soort vals bewustzijn; de stad is niet maakbaar en heb je als bestuurders de particulieren nodig. Er wordt de laatste tijd opnieuw veel gepraat over de rol en verantwoordelijkheid van particulieren. En misschien dat de huidige tijdgeest ons wat dat betreft wel opnieuw een steun in de goede richting kan geven. Is het bijvoorbeeld mogelijk dat we het model dat Stadsherstel benut, gebruikt kan worden en uitgebouwd? Bijvoorbeeld een NV Rotterdam cultuurfonds dat geheel bestaat uit door particulieren bijeengebracht kapitaal? Dit lijkt misschien vergezocht, maar het is het niet. De complexen in Vreewijk, Heijplaat, maar ook andere moderne woningbouwexperimenten zijn door particuliere aandeelhouders gefinancierd. Die namen genoegen met een redelijk rendement, niet afgestemd op een verwachte gemiddelde marktrente, maar een rentevergoeding die iets boven het spaargeld lag. De voldoening zat hem onder andere in de waardering die men als aandeelhouder genoot van de besteding van de middelen, een immaterieel rendement. Nu zijn Nederlanders Nederlanders en we moeten niet te zeer rekenen op

4 alleen liefdadigheid, en dat hoeft ook niet. De investering in het fonds zou fiscaal aantrekkelijk gemaakt kunnen worden, door het dividend of rente niet te belasten en als het om geleend geld gaat via een uitloting terug te betalen. Ik heb in de museumdepot van het Historisch Museum Rotterdam nog de prachtige obligatietrommel staan die in 1868 werd gemaakt toen Rotterdam een grote obligatielening opnam voor de financiering van de werken op Feijenoord. Obligatietrommel, collectie Historisch Museum Rotterdam Wat voor woningbouw in het verleden kon en wat Stadsherstel al dertig jaar doet, kan dus ook prima voor de cultuursector worden gedaan. Wat is het grote voordeel? In de eerste plaats kan het worden gezien als een vorm van aanvullende financiering van de culturele sector boven op de gemeentelijke subsidie. Want moeten er rekening mee houden dat het min. De gelden in het fondsen kunnen worden geoormerkt voor bepaalde sectoren. Er kan natuurlijk geld worden overgeheveld van het ene naar het andere, want het hoeven geen waterdichte schotten te zijn, maar het zou niet zo moeten zijn dat er alleen geld gaat naar glamourachtige dingen.

5 U denkt waarschijnlijk, dat dit te ambitieus is. Waarom, denk ik dan? Als mannen als K.P van der Mandele of J. Dutilh erin slaagden om mensen en middelen te mobiliseren om zich voor de goede doelen in te zetten maar zonder dat het alleen als charitatieve instelling werd gezien waarom zou het dan niet kunnen? U moet niet kijken naar de bezwaren, maar naar wat het de stad oplevert. Je kunt niet langer blijven berusten in de wetenschap dat een cultuursector in deze stad alleen of grotendeels afhankelijk is van een overheid die er minder geld aan uitgeeft of gewoon voor over heeft. Want dat vind ik nog veel erger, dat sommige politici en opvallend vaak in het Haagse zich er op laten voorstaan dat ze geen intellectueel willen zijn en alles verafschuwen dat meer diepgang heeft dan een vlot geschreven thriller of een musical. Cultuur tussen glamour en kitsch dreigt daaraan ten onder te gaan. En net als Stadsherstel dertig jaar geleden het goede voorbeeld gaf, zullen we de particulieren moeten gaan mobiliseren. Gewoon omdat we niet in het defensief gedrongen willen worden, maar om gebruik te maken van de kracht en mogelijkheden die de betrokkenen in deze stad kunnen bieden. Iedereen die hier vandaag aanwezig is, beseft dat Rotterdam alleen een aantrekkelijke stad kan blijven als er voldoende vertier, vermaak en cultuur op niveau is. Dat zijn geen luxe producten en het is opvallend dat het zo door velen wordt gezien. G.J. de Jongh, de man die vooral bekend is geworden als de havenbouwer die zogenaamd de stad weinig in cultureel opzicht heeft geschonken, was wel een van de eersten die onderkenden dat als de stad niet zorgt voor welstand op niveau, een stad weinig levensvatbaar is. Mensen met geld, burgers die geld laten rollen ook buiten het zakelijke, zijn voor Rotterdam van wezenlijk belang. Het is vreemd dat terwijl onze lange termijnvisies de culturele waarden van een stad beklemtonen zelfs van levensbelang achten om de stad aantrekkelijk te houden dat deze visies worden gedwarsboomd door een korte termijnblik die hieraan voorbij gaat. Het cultuurfonds van Rotterdamse particulieren kan ervoor zorgen dat deze waarden behouden blijven. Dames en heren, onlangs heb ik een pleidooi gehouden voor erfgoed als stadsmissie. Het verleden biedt de beste aanknopingspunten om het heden te begrijpen en wie dat vergeet houdt geen rekening met de psyche van de mens. Misschien kent u wel het blad Mind Magazine. Psychologie voor een beter leven. In het maartnummer van 2010 lees ik dat

6 mensen die nostalgisch zijn aangelegd en geconfronteerd werden met hun eigen sterfelijkheid, minder last te hebben van existentiële angsten dan mensen die vooral naar de toekomst kijken. Het blad verwijst naar Journal of Research in Personality, en dat lijkt een serieus blad. Als we voor de mens nu een Rotterdam invullen dan zou je kunnen zeggen dat we niet alleen naar de toekomst moeten kijken, maar vooral gebruik maken van de historische omgeving als continuïteitsbaken Dat is nu precies wat Stadsherstel Historisch Rotterdam beoogt. En ik hoop dat het hiermee doorgaat.

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling kan niet zonder problemen

Gebiedsontwikkeling kan niet zonder problemen Gebiedsontwikkeling kan niet zonder problemen Tijdens een rondetafelgesprek, waarvan het verslag elders in dit nummer van Real Estate Magazine is te lezen, werden vanuit de praktijk van de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

zijn redelijk zo blijkt.

zijn redelijk zo blijkt. DE PIRAMIDE VAN UITBREIDING MASLOW VRAAGT OM Auteur: - (1 oktober 2010) Veel werkende Nederlande rs vinden, dat ze voldoende gelegenheid hebben tot zelfverwerkelijking, voldoende gelegenheid hebben om

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

ALM-MODELLEN ADIEU JEAN FRIJNS. MERCI! OPERATIONELE ISSUES NIEMAND VERANTWOORDELIJK PRIVATISERING

ALM-MODELLEN ADIEU JEAN FRIJNS. MERCI! OPERATIONELE ISSUES NIEMAND VERANTWOORDELIJK PRIVATISERING ADIEU JEAN FRIJNS. MERCI! Prof. dr. J.M.G. Frijns, directeur van ABP Vermogensbeheer en waarnemend directievoorzitter van ABP, treedt per 1 juli 2005 terug uit de Directieraad van ABP. Zijn invloed op

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Thema-magazine gemeente Voorst. jaar cultuurhistorisch beleid 11/06

Thema-magazine gemeente Voorst. jaar cultuurhistorisch beleid 11/06 Voorst Thema-magazine gemeente Voorst 25 jaar cultuurhistorisch beleid 11/06 Kaart van de Veluwe door Christiaan Sgrooten (1557) Voorst Colofon Themamagazine gemeente Voorst 25 jaar cultuurhistorisch beleid

Nadere informatie

Voorwoord. Robbert van Hooij

Voorwoord. Robbert van Hooij Voorwoord Ik heb de unieke ervaring gehad om als afgestudeerde bachelor student een tussenjaar werkervaring op te doen in het Rijksmuseum Twenthe in Enschede. Het werk dat ik daar doe begon met een eigenlijk

Nadere informatie

ACT in LOB. Werkbladen. Toolkit. Hoe moeilijk vind of vond jij je studie /beroepskeuze? Omcirkel jouw antwoord.

ACT in LOB. Werkbladen. Toolkit. Hoe moeilijk vind of vond jij je studie /beroepskeuze? Omcirkel jouw antwoord. ACT in LOB Werkbladen Toolkit Goed kiezen Hoe doe je dat: goed kiezen? Deze tool leert je hoe je op een goede manier je vervolgopleiding of beroep kiest. Maar eerst stellen we je een vraag: Hoe moeilijk

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Management Buy-Out. 10 mythes rondom de Management Buy-Out ontkracht

Management Buy-Out. 10 mythes rondom de Management Buy-Out ontkracht Management Buy-Out 10 mythes rondom de Management Buy-Out ontkracht Inhoudsopgave Introductie 3 Mythe 1: Ik kan het bedrijf waar ik nu manager ben niet betalen 4 Mythe 2: Mijn werkgever vraagt de hoofdprijs

Nadere informatie

Pamflet: de toekomst van het jeugdwerk in de PKN. 1. Trekken aan een dood paard

Pamflet: de toekomst van het jeugdwerk in de PKN. 1. Trekken aan een dood paard Pamflet: de toekomst van het jeugdwerk in de PKN 1. Trekken aan een dood paard Geheel in lijn met de ontwikkeling in de PKN loopt ook het jeugdwerk op veel plaatsen op zijn tandvlees. Ik nuanceer hierbij

Nadere informatie

gezamenlijke individuen die de samenleving vormen om een aantal zaken uit hun naam te regelen. Om voorwaarden te scheppen.

gezamenlijke individuen die de samenleving vormen om een aantal zaken uit hun naam te regelen. Om voorwaarden te scheppen. Krimpen is een dorp om trots op te zijn. Dat komt eerst en vooral door een aantal factoren waar de overheid niets mee te maken heeft. De Krimpense bevolking bestaat voor het overgrote deel uit fatsoenlijke

Nadere informatie

KrachtMeting Movisie. StuurKracht

KrachtMeting Movisie. StuurKracht KrachtMeting Movisie Zet per stelling een kruisje bij het antwoord dat het meest op uw organisatie van toepassing is. Tel per krachtenveld de uitslag op en kijk wat de uitslag betekent! Tel vervolgens

Nadere informatie

6 Regels hergebruik overheidsinformatie

6 Regels hergebruik overheidsinformatie 6 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie) ( 34123 ). Ik heet alle aanwezigen in de zaal van harte

Nadere informatie

proces Weg vrij voor sloop Zwarte Madonna

proces Weg vrij voor sloop Zwarte Madonna Beweging Bouwfonds MAB heeft een uitstekend jaar achter de rug. Zowel op het terrein van gebiedsontwikkeling als commercieel vastgoed is duidelijk te merken dat de markt volop in beweging is. Dat zijn

Nadere informatie