Infobrochure CVA. Cerebrovasculair accident. C2.2 Neurologie - Neurochirurgie - Orthopedie Tel: mensen zorgen voor mensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infobrochure CVA. Cerebrovasculair accident. C2.2 Neurologie - Neurochirurgie - Orthopedie Tel: 011 826 372. mensen zorgen voor mensen"

Transcriptie

1 Infobrochure CVA Cerebrovasculair accident C2.2 Neurologie - Neurochirurgie - Orthopedie Tel: mensen zorgen voor mensen

2 Inleiding Een beroerte of CVA (cerebrovasculair accident) of een TIA (transient ischemisch accident) is een veel voorkomende en ingrijpende aandoening die voor u en uw directe omgeving een grote verandering met zich meebrengt. Daarom willen wij u en uw familie zo goed mogelijk informeren. Door een juiste benadering kunnen veel van de complicaties die eigen zijn aan het CVA voorkomen worden. Dit draagt bij tot aan de kwaliteit van het leven van de patiënt en zijn omgeving. 2

3 Wat is een CVA? De medische wereld spreekt over een CVA (CerebroVasculair Accident), waarmee een incident in de bloedvaten (vasculair) van de hersenen (cerebro) wordt bedoeld. In de volksmond kennen we een CVA ook als beroerte. Men kan een onderscheid maken tussen twee vormen van een CVA. Enerzijds hebben we het herseninfarct. Deze treedt op als een bloedvat in de hersenen door een klonter verstopt geraakt. Anderzijds spreken we van een hersenbloeding, als een bloedvat in de hersenen openscheurt. Hierdoor krijgen bepaalde hersengebieden, afhankelijk van de plaats waar het accident zich voordoet, onvoldoende bloed en dus ook onvoldoende zuurstof. Hersencellen kunnen zonder zuurstof slechts enkele minuten overleven. Als ze afgestorven zijn, geven ze geen prikkels of signalen meer door aan de andere lichaamsdelen. We kunnen de hersenen opdelen in een linker- en een rechterhersenhelft. Beide helften zijn onderverdeeld in verschillende gebieden die elk hun eigen functie hebben ten opzichte van het lichaam. Als één van deze gebieden uitvalt door zuurstoftekort, kan de persoon in kwestie het lichaamsdeel of zintuig dat ermee samenhangt niet, of niet meer zo goed gebruiken. Als het accident zich links in de hersenen voordoet zal er uitval zijn aan de rechter lichaamszijde en omgekeerd. De ernst van een CVA is verschillend van persoon tot persoon. Het is bepalend door: Het deel van de hersenen dat beschadigd is: bijvoorbeeld of het gaat om het deel waar de spraak wordt geregeld, of het deel dat het functioneren bepaalt van een bepaalde arm of been. De grootte van het beschadigde deel van het gebied in de hersenen dat verantwoordelijk is voor een bepaalde functie. Hoe groter het beschadigde deel, hoe meer verschijnselen iemand er aan overhoudt. De gezondheid van de patiënt zelf: de conditie en leeftijd. 3

4 Wat is een TIA? Een TIA (Transient Ischemisch Accident) is een tijdelijke stoornis in de bloedvoorziening van de hersenen, waarbij er een kortdurend zuurstoftekort optreedt. De symptomen van een TIA verdwijnen geleidelijk binnen de 24 uur. De gevolgen van een CVA daarentegen kunnen blijvend zijn terwijl een TIA eerder een voorbode is op een CVA. Oorzaken van een CVA De oorzaken van een herseninfarct zijn trombose of een embolie. Onder trombose verstaan we klontervorming in de bloedvaten. Dit kan veroorzaakt worden door onder andere stollingsproblemen of slagaderverkalking (artherosclerose). Door deze klontervorming ontstaat er een verkleining van de diameter van het bloedvat of een volledige afsluiting hiervan. Dit heeft als gevolg dat er minder tot geen bloed kan doorstromen naar de hersenen. Wanneer er zich elders in het lichaam klontervorming voordoet kan deze klonter loskomen en met de bloedstroom meegevoerd worden. Deze kan vervolgens in de hersenen een bloedvat vernauwen of afsluiten wat we een embolie noemen. De oorzaak van een hersenbloeding is vooral gericht naar de vaatwand. Voor het scheuren van de vaatwand zijn er een aantal redenen te onderscheiden. Aangeboren vaatafwijkingen kunnen een belangrijke oorzaak zijn. Maar ook een schedeltrauma of fractuur kan zorgen voor beschadiging van een groot bloedvat. 4

5 Risicofactoren van een CVA Een CVA is vaak het gevolg van bepaalde risicofactoren die zich in de loop van het leven hebben opgestapeld. Deze factoren zijn: Leeftijd Hoe ouder men is, hoe hoger de kans op een CVA. Geslacht Mannen hebben over het algemeen een hoger risico op een CVA. Vrouwen ontwikkelen vaak later dan mannen een CVA. Alcoholisme Een alcoholconsumptie van meer dan 2 glazen per dag verhoogt het risico op een CVA. Inname van slechts één of twee glazen alcohol per dag zou de kans op een CVA daarentegen verminderen. Roken Roken verdubbelt de kans op een CVA en kan suikerziekte, hoge bloeddruk en verhoogde cholesterol veroorzaken. Hoge bloeddruk Hoge bloeddruk veroorzaakt schade aan de bloedvaten en kan zowel een bloeding als een klonter veroorzaken. Hoge cholesterolspiegel Een hoog cholesterolgehalte in het bloed is schadelijk voor de bloedvaten en veroorzaakt slagaderverkalking (artherosclerose). Suikerziekte Mensen met suikerziekte hebben meer kans op slagaderverkalking. Overgewicht Overgewicht geeft een verhoogd risico op CVA en kan een gestoord suikergehalte en een gestoorde bloeddruk veroorzaken. 5

6 Mogelijke gevolgen van een CVA Verlamming Na een CVA treedt vaak éénzijdige verlamming op die langzaam of niet verbetert. Door deze verlamming kampt u vaak met een mobiliteitstekort. Het kan voorkomen dat u de aangedane zijde gaat verwaarlozen. Dit wordt een neglect genoemd. Spraak- en taalstoornis Bij een spraakstoornis heeft u moeite met het uitspreken van woorden, bijvoorbeeld door een halfzijdige gezichtsverlamming. Men spreekt hier van afasie. Iemand met een taalstoornis heeft moeite met schrijven, lezen en kan (gedeeltelijk) niet meer begrijpen wat anderen zeggen. Men spreekt hier van dysartrie. Gezichtsveldstoornissen Op gevorderde leeftijd hebben veel mensen problemen met het zicht. Mogelijk treedt er na een CVA als bijkomende stoornis een hemianopsie op waardoor de patiënt de ruimte aan de aangedane zijde niet ziet. U bent zich vaak niet bewust van deze beperking van uw gezichtsveld. Een bril of brilaanpassing is nutteloos omdat de oorzaak niet aan de ogen maar in de hersenen ligt. Slikstoornissen Vaak ontstaan er slikstoornissen als gevolg van een beroerte. Deze kunnen ontstaan als gevolg van een verlaagd bewustzijn en door coördinatie van slikbewegingen die aangetast zijn. Het is belangrijk aandacht te besteden aan vocht- en voedingstekort en aan verslikking- en verstikkingsgevaar. Gevoelsstoornissen U voelt niet dat u aangeraakt wordt en u heeft een tintelend gevoel in uw al dan niet aangedane ledematen. Geheugenstoornissen U kan na een beroerte nieuwe informatie niet of gebrekkig onthouden. Over het algemeen kan u zich wel dingen van vroeger vrij goed herinneren. U kan zich bijvoorbeeld het bezoek van een familielid gisteren niet meer herinneren maar feiten uit de jeugdjaren kan u nog perfect beschrijven. 6

7 Incontinentie Soms komt het voor dat u urine of stoelgang niet kan ophouden. Dit noemen we incontinentie. Deze incontinentie zorgt ervoor dat u afhankelijk wordt van anderen. U heeft het hier meestal moeilijk mee. Obstipatie Als CVA-patiënt heeft u vaak last van darmopstopping. Dit komt doordat u minder beweging heeft door de halfzijdige verlamming. Persoonlijkheidsveranderingen Na een beroerte kan iemands karakter volledig veranderen. U kan zich heel anders gaan gedragen. Zo kan een heel gemanierd iemand na een beroerte plots onbeleefd en slordig worden en omgekeerd. Sommigen kunnen plotseling, zonder enige aanwijzing beginnen te huilen. Men noemt dit dwanghuilen. Dit stopt vaak als men de aandacht afleidt of als men het negeert. De meesten vinden het zelfs niet prettig als men op het huilen ingaat omdat men er zelf geen reden voor kan geven. Als gevolg van een hersenaandoening kunnen ook psychiatrische stoornissen optreden. Bijvoorbeeld angstaanvallen, verwardheid of waanbeelden. 7

8 Opname in het ziekenhuis Als u in het ziekenhuis via spoed wordt opgenomen, gebeurt er een eerste evaluatie door de spoedartsen en met behulp van een CT-scan. Dit om het onderscheid te maken tussen een herseninfarct en een hersenbloeding. Hierna wordt u opgenomen op de afdeling neurologie waar volgende onderzoeken zo snel mogelijk zullen plaatsvinden. Omwille van deze onderzoeken en observatie is een opname noodzakelijk. Meest voorkomende onderzoeken Bloedonderzoek Vooral de eerste dagen kan regelmatig bloed worden afgenomen voor onderzoek. Dit om afwijkende bloedwaarden op te sporen. Er zijn een aantal elementen die een verhoogd risico kunnen geven op uitbreiding van de aangedane hersenzone. CT-scan of NMR van de hersenen Met een CT-scan en NMR hersenen wordt een fotografisch beeld van het hoofd gemaakt. Door deze scans kan er een definitief onderscheid gemaakt worden tussen een hersenbloeding of een herseninfarct. Het geeft ook informatie over de oorzaak en grootte van de bloeding of het infarct. Telemetrie en holter Met een telemetrie of holter kunnen hartritmestoornissen opgespoord worden. Deze apparatuur is in staat om 24u het hart te volgen. Dit is belangrijk om een mogelijke oorzaak te achterhalen. Hartritmestoornissen kunnen namelijk klontervorming veroorzaken. EEG Dit onderzoek meet en registreert de elektrische activiteit van de hersenen. Met behulp van het EEG kunnen we een gestoorde hersenactiviteit achterhalen. Een zuurstoftekort in de hersenen geeft namelijk een gestoord beeld van het activiteitenpatroon. 8 TEE is een onderzoek dat gebeurt via de slokdarm. Uw slokdarm is namelijk nauw gelegen aan het hart. Via de slokdarm kunnen we met ultrageluidsgolven het hart onderzoeken. Dit om na te gaan of het herseninfarct te wijten is aan een verminderde hartfunctie.

9 Voor elke patiënt is de situatie anders. De neuroloog bepaalt welk onderzoek nodig is. Soms kan dat een aanvullend onderzoek zijn dat hier niet beschreven staat. Heeft u meer vragen over bovenstaande onderzoeken? Vraag dan zeker naar de specifieke informatiebrochures op dienst. Behandeling van een CVA De behandeling richt zich enerzijds op het voorkomen van een nieuw CVA of op extra schade aan de hersenen anderzijds. Bij een herseninfarct Anticoagulantia Dit is bloedverdunnende medicatie dat standaard gegeven wordt met de bedoeling de bloedklonters op te lossen. Trombolysetherapie Bij patiënten met een herseninfarct kan trombolyse worden toegepast. Dat is een manier om de verstopping in de bloedvaten op te heffen. Daardoor worden de negatieve gevolgen van de CVA zo veel mogelijk beperkt. Trombolyse moet binnen de vier en een half uur na de eerste verschijnselen worden gestart. Er zijn strenge eisen aan verbonden. Daardoor komt niet iedereen ervoor in aanmerking. De neuroloog bepaalt of trombolyse voor u zinvol is. Bij een hersenbloeding Hierbij wordt medicatie toegediend om de bloeding te stoppen. Verder is operatieve behandeling mogelijk om het gescheurde bloedvat te herstellen en de bloeding die een verhoogde druk veroorzaakt in de hersenen te normaliseren. Anderzijds is de behandeling gericht op revalideren en het beperken van de gevolgen van de CVA. Hierbij gebruiken we de bobathmethode. 9

10 Revalidatie via de bobathmethode heeft als doel een hoger niveau van zelfstandigheid te bereiken bij de zorgbehoevende patiënt: Komen tot een zo normaal mogelijk functioneren van de patiënt; de aangedane zijde zoveel mogelijk inschakelen; de houding en beweging zo normaal mogelijk houden; zorgen voor zo normaal mogelijke spierspanning; deze therapie wordt ondersteund met medicatie; belangrijk bij alle interventies is dat de linker- en rechterkant van het lichaam symmetrisch moeten zijn, want bij een CVA-patiënt is dit verstoord en moet dit terug in evenwicht gebracht worden. Als het om een herseninfarct gaat, begint u zo snel mogelijk met revalideren. Al na de eerste dag zijn bewegingsoefeningen zinvol. Beweging stimuleert het spontane herstel. In het eerste halfjaar is met revalidatie veel herstel mogelijk. Na ongeveer twaalf maanden is er bijna geen verder herstel meer mogelijk. Toch blijft kinesitherapie nuttig bij een blijvende verlamming om verdere achteruitgang te voorkomen. Wanneer het gaat om een hersenbloeding mag er niet meteen gestart worden met revalidatie. Om uitbreiding van de bloeding te verkomen kan men pas starten als de bloeding onder controle is. Actieve revalidatie kan namelijk leiden tot een verhoogde bloeddruk waardoor de bloeding toeneemt. 10

11 Het multidisciplinaire team Na een CVA krijgt u met verschillende behandelaars te maken. Deze behandelaars en zorgverleners overleggen en informeren elkaar over uw behandeling zodat alles zo goed mogelijk op elkaar afgestemd is. De neuroloog: In het ziekenhuis is de neuroloog uw behandelende arts. Hij stelt de diagnose, zoekt naar de oorzaak, start bijkomende preventiemaatregelen en schrijft ook de medicatie voor. Verpleegkundige: De verpleegkundige helpt u bij de dagelijkse verzorging en het medicatiegebruik. De verpleegkundige start vaak als eerste met de revalidatie en oefent met u om zoveel mogelijk zelf te leren doen. Verder bereidt hij u voor op onderzoeken, observeert het verloop van uw ziekte en herstel en begeleidt u in dat proces. De verpleegkundige coördineert de zorg en de begeleiding die u krijgt en is het eerste aanspreekpunt voor u en uw familie. Kinesitherapeut: Kinesitherapie blijft afhankelijk van patiënt tot patiënt. Elke patiënt heeft specifieke restverschijnselen en hierop wordt de behandeling afgestemd. Meestal is het zo dat u één zijde van uw lichaam niet of niet goed kunt bewegen. De kinesitherapeut komt bij u om te kijken welke problemen u heeft en welke activiteiten u moeilijk kunt uitvoeren. U traint met hem de activiteiten die moeilijk voor u zijn. Ergotherapeut: Ergotherapeuten zullen u nooit afzonderlijk behandelen. Zij werken altijd in overleg met de mensen van kinesitherapie. Patiënten zullen in de zaal door kiné en ergo tesamen behandeld worden. Ergotherapeuten komen nooit bij de patiënt zelf op de kamer om te oefenen terwijl kinesisten dit wel doen. Logopediste: Logopedie wordt toegepast bij slik-, spraak- of taalstoornissen. Bij een slikstoornis kan het speeksel, vloeistof of voedsel slikken, problemen opleveren. Dit testen we met een slikfunctietest. Slikproblemen kunnen onder andere leiden tot onvoldoende voedselinname. Ook kunt u zich verslikken, waarbij voedsel in de longen terecht kan komen. Dit kan leiden tot een longontsteking. Bij een spraakstoornis heeft u moeite met het uitspreken van de gevormde woorden. Een taalstoornis daarentegen 11

12 geeft u moeite om de gesproken taal te begrijpen. Als u één of meer van bovengenoemde problemen heeft, komt de logopediste bij u langs. De logopediste oefent gericht met u. Ook geeft zij u, uw familie en uw naasten adviezen over spreken en slikken. Diëtiste: Zij regelt in samenspraak met de logopediste wat u wel of niet mag eten. Afhankelijk van de slikfunctietest wordt bepaald of u vloeibare voeding, gemalen voeding, zachte voeding of vaste voeding zal krijgen. Sociaal verpleegkundige: De sociale dienst staat ter beschikking van elke patiënt en hun naasten. Als u of uw familie in contact wil komen met de sociale dienst kan dit via de artsen of de verpleegkundige. De sociale dienst kan u en uw naasten ondersteunen bij het omgaan met de gevolgen van het CVA. U kunt ook bij hen terecht voor advies over huisvesting, financiën, dagbesteding, werk of hulpverlenende instanties die u thuis kan inschakelen. In overleg met de sociaal verpleegkundige kan er gekozen worden voor een opname in een revalidatiecentrum of revalidatie thuis, aangevuld met huishoudelijke hulp, verpleging, verzorging, kinesitherapie of logopedie. 12

13 Tips en adviezen voor naasten Een CVA is een ingrijpende gebeurtenis. Velen hebben nog lichamelijke en geestelijke hulp nodig. Partners of naaste familie hebben daar vaak een belangrijke rol in. Enkele adviezen: Stimuleer de getroffen Iichaamskant zo veel mogelijk. Bijvoorbeeld door de patiënt aan te sporen om de aangedane zijde te betrekken bij eten, wassen en aankleden. Let er verder op dat de patiënt bij het staan zijn gewicht gelijk verdeelt over beide benen. Het is belangrijk om voldoende te bewegen, ook met de aangedane lichaamszijde. Geef voldoende prikkels aan de aangedane zijde. Heb geen schrik om deze te benaderen. Ondersteun de aangedane zijde voldoende en laat hem een ontspannende houding aannemen. Bijvoorbeeld met een kussen. Geef voldoende verbale feedback in plaats van de handelingen volledig over te nemen. Spreek in korte, duidelijke zinnen. Als de patiënt niet kan spreken of taal niet begrijpt, gebruik dan gebaren, gezichtsuitdrukkingen en geluiden. Blijf in ieder geval communiceren. Een logopedist kan u adviseren hoe. Wijs de patiënt op dingen die hij zelf niet kan zien door de uitval in een hersenhelft. Bijvoorbeeld als hij een kant van het lichaam verwaarloost omdat hij die kant van zijn lichaam niet ziet als hij in de spiegel kijkt. Neem de patiënt niet alles uit handen, al gaat het langzaam en onhandig. Stimuleer hem om ingewikkelde handelingen stap voor stap te doen. Praat open over elkaars gevoelens. 13

14 Bij wie kan ik terecht met vragen? Bij wie kan ik terecht met vragen? In het ziekenhuis kan u bij de verpleegkundige het beste terecht met vragen. In overleg met hem of haar kan u ook een afspraak maken met de behandelende arts, namelijk de neuroloog. Met uw goedvinden kan een naaste bij uw dagelijkse verzorging en behandeling meekijken. Als u dat graag wilt, kan u dat overleggen met de verpleegkundige. 14

15 15

16 Versie: 29 mei 2013 Mariaziekenhuis vzw Maesensveld Overpelt Tel Fax

Inhoud. Inleiding Wat is een beroerte? Wat is een TIA? Wat zijn de belangrijkste oorzaken van een beroerte?... 5

Inhoud. Inleiding Wat is een beroerte? Wat is een TIA? Wat zijn de belangrijkste oorzaken van een beroerte?... 5 Inhoud Inleiding... 2 Wat is een beroerte?... 3 Wat is een TIA?... 4 Wat zijn de belangrijkste oorzaken van een beroerte?... 5 Wat zijn de risicofactoren?... 6 Alarmsymptomen... 7 Wat zijn de mogelijke

Nadere informatie

EEN BEROERTE, EN DAN?

EEN BEROERTE, EN DAN? EEN BEROERTE, EN DAN? Hersenbloeding Afdeling 3 Zuid INLEIDING U bent opgenomen in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam met een hersenbloeding (beroerte). Middels deze diavoorstelling geven wij u informatie

Nadere informatie

EEN BEROERTE, EN DAN?

EEN BEROERTE, EN DAN? EEN BEROERTE, EN DAN? Herseninfarct Afdeling 3 Zuid INLEIDING U bent opgenomen in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam met een herseninfarct (beroerte). Middels deze diavoorstelling geven wij u informatie

Nadere informatie

Een herseninfarct, en dan?

Een herseninfarct, en dan? Een herseninfarct, en dan? Inleiding U bent opgenomen in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam met een herseninfarct (beroerte). Middels deze folders geven wij u informatie over uw aandoening. Ook willen

Nadere informatie

Beroertezorg. Neurologie

Beroertezorg. Neurologie Beroertezorg Neurologie Inhoudsopgave 1 Wat is een beroerte (CVA)?... 3 2 Wat is een TIA?... 5 3 Alarmsymptomen van een CVA of TIA... 6 4 De acute fase... 7 5 De revalidatiefase... 9 6 Ontslag... 11 7

Nadere informatie

Stroke-care-unit (SCU)

Stroke-care-unit (SCU) Neurologie Stroke-care-unit (SCU) Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep In overleg met neuroloog bent u opgenomen op de Stroke Care Unit. Dit is een

Nadere informatie

HHZH/INF/084.01(0314) I Informatiebrochure I. Stroke Unit. h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46

HHZH/INF/084.01(0314) I Informatiebrochure I. Stroke Unit. h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 HHZH/INF/084.01(0314) I Informatiebrochure I Stroke Unit h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 1 Voorwoord Er werd vastgesteld dat u een beroerte heeft doorgemaakt.

Nadere informatie

Een beroerte, wat nu?

Een beroerte, wat nu? Een beroerte, wat nu? U bent opgenomen in het VUmc op de zorgeenheid neurologie, omdat u een beroerte heeft gehad. Wat is een beroerte? Een beroerte wordt in vaktaal een CVA genoemd: een Cerebro Vasculair

Nadere informatie

Stroke-unit. Eerste zorg en behandeling na een CVA

Stroke-unit. Eerste zorg en behandeling na een CVA Stroke-unit Eerste zorg en behandeling na een CVA imelda omringt u met zorg Inhoud 2 Wat is een CVA? 3 Waarom naar een stroke-unit? 4 Trombolyse 5 Medisch-technische onderzoeken 6 De rol van het CVA-team

Nadere informatie

Trombolyse. Acute behandeling van een herseninfarct

Trombolyse. Acute behandeling van een herseninfarct Trombolyse Acute behandeling van een herseninfarct In deze folder vindt u informatie over de behandeling van een herseninfarct met een stolseloplossend medicijn (Alteplase). Deze behandeling wordt trombolyse

Nadere informatie

Afdeling neurologie NDT. Een behandelconcept voor patiënten met een CVA

Afdeling neurologie NDT. Een behandelconcept voor patiënten met een CVA Afdeling neurologie NDT Een behandelconcept voor patiënten met een CVA Inleiding Deze folder is bestemd voor familie en/of relaties van patiënten welke getroffen zijn door een CVA (Cerebro Vasculair Accident).

Nadere informatie

Beroertezorg. Neurologie

Beroertezorg. Neurologie Beroertezorg Neurologie Inhoudsopgave 1 Wat is een beroerte (CVA)?... 3 2 Wat is een TIA?... 5 3 Alarmsymptomen van een CVA of TIA... 6 4 De acute fase... 7 5 De revalidatiefase... 9 6 Ontslag... 11 7

Nadere informatie

CVA (Cerebro Vasculair Accident)

CVA (Cerebro Vasculair Accident) CVA (Cerebro Vasculair Accident) Inleiding U, of uw naaste, heeft een hersenbloeding of herseninfarct gehad. We noemen dit een beroerte of ook wel een CVA (Cerebro Vasculair Accident). Dit betekent letterlijk

Nadere informatie

Spraak: Let op of de persoon onduidelijk spreekt of niet meer uit de woorden komt.

Spraak: Let op of de persoon onduidelijk spreekt of niet meer uit de woorden komt. Beroerte Als de bloedvoorziening naar de hersenen plotseling onderbroken wordt, spreekt men van een beroerte. Er kan dan sprake zijn van een hersenbloeding, van een herseninfarct en van een TIA of tijdelijke/voorbijgaande

Nadere informatie

CVA (Cerebro Vasculair Accident)

CVA (Cerebro Vasculair Accident) Inhoud Wat is een CVA? Wat is een TIA? Alarmsymptomen van een CVA of TIA De acute fase De revalidatiefase Ontslag Voorstelling van de stroke unit CVA (Cerebro Vasculair Accident) Uw gezondheid Onze grootste

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling. beroerte

Poliklinische revalidatiebehandeling. beroerte Poliklinische revalidatiebehandeling na een beroerte POLIKLINISCHE REVALIDATIEBEHANDELING NA EEN BEROERTE Wat is een beroerte Bij een beroerte of CVA (de medische term) is de bloedtoevoer in de hersenen

Nadere informatie

Verpleegkundig voorlichtingsuur CVA

Verpleegkundig voorlichtingsuur CVA Verpleegkundig voorlichtingsuur CVA 2 Verpleegkundig voorlichtingsuur CVA in de acute fase tijdens opname Afdeling: B3, Neurologie (route B) Telefoon: 088 066 2420 Datum:. Tijd:. Inleiding De Ommelander

Nadere informatie

Inleiding. Wat is afasie?

Inleiding. Wat is afasie? Afasie Inleiding De logopedist heeft bij u afasie geconstateerd. Afasie is een taalstoornis. In deze folder wordt u uitgelegd wat afasie is en hoe het ontstaat. Daarnaast kunt u lezen wat u, maar ook uw

Nadere informatie

Informatiebrochure Afasie

Informatiebrochure Afasie Informatiebrochure Afasie UZ Leuven 2 Beste familie, deze informatiebrochure bieden wij u aan naar aanleiding van de spraak-, taal - en/of slikproblemen die uw familielid momenteel ondervindt. In deze

Nadere informatie

Cerebrovasculair accident een beroerte Patiënten informatie

Cerebrovasculair accident een beroerte Patiënten informatie Cerebrovasculair accident een beroerte Patiënten informatie Algemeen Ziekenhuis Diest Statiestraat 65 3290 Diest t 013 35 40 11 f 013 31 34 53 post@azdiest.be www.azdiest.be 1 Inleiding: Het team van inwendige

Nadere informatie

Stroke-unit. Verpleegafdeling West 44

Stroke-unit. Verpleegafdeling West 44 Stroke-unit Verpleegafdeling West 44 Inleiding U bent opgenomen op de Stroke-unit. De Stroke-unit is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van mensen die een beroerte hebben gehad. Stroke is het

Nadere informatie

Informatiebrochure Apraxie

Informatiebrochure Apraxie Informatiebrochure Apraxie UZ Leuven 2 Beste familie, deze informatiebrochure bieden wij u aan naar aanleiding van de spraak-, taal - en/of slikproblemen die uw familielid momenteel ondervindt. In deze

Nadere informatie

Beroerte en een TIA zijn spoedeisende ziekten. Rob Bernsen en Marian van Zagten Neurologen JBZ

Beroerte en een TIA zijn spoedeisende ziekten. Rob Bernsen en Marian van Zagten Neurologen JBZ Beroerte en een TIA zijn spoedeisende ziekten Rob Bernsen en Marian van Zagten Neurologen JBZ TIA CVA: inhoud + TIA: Rob Bernsen + CVA: Marian van Zagten + Rijbewijs : Rob Bernsen Voorlichting Hartstichting

Nadere informatie

Cerebro Vasculair Incident

Cerebro Vasculair Incident Cerebro Vasculair Incident Beroerte Een beroerte of CVA (Cerebraal Vasculair Accident) is een verzamelnaam voor een herseninfarct en een hersenbloeding. Er gaat er iets mis in de hersenen, en een deel

Nadere informatie

Informatiebrochure. Een beroerte? Wat nu? I Autonome verzorgingsinstelling

Informatiebrochure. Een beroerte? Wat nu? I Autonome verzorgingsinstelling Informatiebrochure Een beroerte? Wat nu? I Autonome verzorgingsinstelling IIInhoudsopgave Voorwoord 5 Wat is een beroerte (CVA)? 6 Herseninfact 7 Hersenbloeding 7 Hoe herkent u een beroerte? 8 De Fast-test

Nadere informatie

Wat is afasie? Afasie is een taalstoornis ontstaan door hersenletsel.

Wat is afasie? Afasie is een taalstoornis ontstaan door hersenletsel. Afasie Wat is afasie? Afasie is een taalstoornis ontstaan door hersenletsel. Hoe ontstaat afasie? Afasie ontstaat door hersenletsel. Dit letsel ontstaat meestal ten gevolge van een CVA, soms wordt het

Nadere informatie

Beroertezorg: eerste zorg en behandeling na een CVA. Welkom. bij het H. Hartziekenhuis mol

Beroertezorg: eerste zorg en behandeling na een CVA. Welkom. bij het H. Hartziekenhuis mol Beroertezorg: eerste zorg en behandeling na een CVA Welkom bij het H. Hartziekenhuis mol 1 Contact Secretariaat Neurologie: 014 71 25 82 Acute eenheid voor beroertezorg (Intensieve zorgen): 014 71 22 22

Nadere informatie

Maatschap Neurologie. CVA: Cerebro Vasculair Accident

Maatschap Neurologie. CVA: Cerebro Vasculair Accident Maatschap Neurologie : Cerebro Vasculair Accident Inleiding Deze folder geeft u informatie over de zorg en de behandeling na een ook wel een beroerte genoemd. Onverwacht gebeurde het: een. En de mensen

Nadere informatie

Informatiebrochure Dysartrie. [Geef tekst op] Pagina 1

Informatiebrochure Dysartrie. [Geef tekst op] Pagina 1 Informatiebrochure Dysartrie [Geef tekst op] Pagina 1 UZ Leuven 2 Beste familie, deze informatiebrochure bieden wij u aan naar aanleiding van de spraak-, taal - en/of slikproblemen die uw familielid momenteel

Nadere informatie

Wegwijs in afasie voor beginnend personeel bij neurologie Inhoudelijke aspecten van afasie

Wegwijs in afasie voor beginnend personeel bij neurologie Inhoudelijke aspecten van afasie Wegwijs in afasie voor beginnend personeel bij neurologie Inhoudelijke aspecten van afasie 1 Wat ik zeggen wil Eigenlijk wil ik zeggen, wat de bloemen mij zeiden, die ik kreeg, toen ik weer een dagje thuis

Nadere informatie

U werd opgenomen op de Stroke Unit. Dit is een onderdeel van verpleegeenheid G30 gespecialiseerd in de behandeling van deze aandoening.

U werd opgenomen op de Stroke Unit. Dit is een onderdeel van verpleegeenheid G30 gespecialiseerd in de behandeling van deze aandoening. Welkom Geachte mevrouw Geachte heer Welkom op verpleegeenheid G30. U, of een familielid, werd bij ons opgenomen omwille van een CVA (Cerebro Vasculair Accident). Een CVA is een ingrijpende gebeurtenis

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Zorgpad Beroerte (deel drie) Informatie voor afasiepatiënten over het verblijf in Tergooi

Patiënteninformatie. Zorgpad Beroerte (deel drie) Informatie voor afasiepatiënten over het verblijf in Tergooi Patiënteninformatie Zorgpad Beroerte (deel drie) Informatie voor afasiepatiënten over het verblijf in Tergooi Zorgpad Beroerte (deel drie) Informatie voor afasiepatiënten over het verblijf in Tergooi

Nadere informatie

Behandelende logopedisten 02/

Behandelende logopedisten 02/ Afasie is een communicatiestoornis met ingrijpende gevolgen, niet alleen voor de patiënt maar ook voor de familie, vrienden en kennissen. Wie de stoornis begrijpt, kan gemakkelijker omgaan met de gevolgen.

Nadere informatie

Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel Neurorevalidatie. CVA Neurorevalidatie

Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel Neurorevalidatie. CVA Neurorevalidatie Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel CVA 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 4 Wat houdt de NDT-methode in?... 4 Behandelteam... 5 Wat kunt u als familie of bekende bijdragen?...

Nadere informatie

NEUROLOGIE. Opname op de Stroke Unit

NEUROLOGIE. Opname op de Stroke Unit NEUROLOGIE Opname op de Stroke Unit Opname op de Stroke Unit U bent opgenomen op de Stroke Unit, een onderdeel van de afdeling Neurologie. De Stroke Unit is bedoeld voor mensen die speciale neurologische

Nadere informatie

Er wordt onderscheid gemaakt in:

Er wordt onderscheid gemaakt in: Verpleegkundig voorlichtingsuur CVA in de acute fase P A T I Ё N T E N I N F O R M A T I E Verpleegkundig voorlichtingsuur CVA in de acute fase tijdens opname Afdeling: B3, Neurologie (route B) Telefoon:

Nadere informatie

Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel STROKE UNIT. CVA Stroke unit

Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel STROKE UNIT. CVA Stroke unit Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel STROKE UNIT CVA 2 INHOUDSOPGAVE... 4 Waarom opname... 4 Wat gebeurt er... 4 Bewaking... 5 Diagnostiek... 5 Behandeling... 5

Nadere informatie

Informatiebrochure Dysfagie. UZ Leuven 1

Informatiebrochure Dysfagie. UZ Leuven 1 Informatiebrochure Dysfagie UZ Leuven 1 Beste familie, deze informatiebrochure bieden wij u aan naar aanleiding van de spraak-, taal - en/of slikproblemen die uw familielid momenteel ondervindt. In deze

Nadere informatie

Cerebro Vasculair Accident (CVA) Een beroerte

Cerebro Vasculair Accident (CVA) Een beroerte Cerebro Vasculair Accident (CVA) Een beroerte Neurologie polikliniek 020 512 5124 INLEIDING Deze informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. Deze algemene informatie kan niet altijd

Nadere informatie

OPNAME STROKE UNIT 357

OPNAME STROKE UNIT 357 OPNAME STROKE UNIT 357 Inleiding Deze folder is bedoeld voor patiënten en de direct betrokkenen van patiënten die zijn opgenomen op de Stroke Unit van het Sint Franciscus Gasthuis. Dit in verband met een

Nadere informatie

INFOBROCHURE HERSENBEROERTE. Onze hersenen bepalen ons hele leven, denken en handelen

INFOBROCHURE HERSENBEROERTE. Onze hersenen bepalen ons hele leven, denken en handelen AZ St.-Rembertziekenhuis St.-Rembertlaan 21 8820 Torhout 050/232111 info@azstrembert.be INFOBROCHURE HERSENBEROERTE Onze hersenen bepalen ons hele leven, denken en handelen INLEIDING Een beroerte betekent

Nadere informatie

Medische Publieksacademie

Medische Publieksacademie Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant 22 september 2015 #mclmpa 1 Beroerte of CVA: herkennen en snel handelen! Elly van der Kooi, neuroloog Wouter Schuiling, neuroloog

Nadere informatie

De fysiotherapeut handhaaft en verbetert de mobiliteit (zitten, staan en lopen), richt zich op spierkrachtverbetering, houdingscorrectie etc.

De fysiotherapeut handhaaft en verbetert de mobiliteit (zitten, staan en lopen), richt zich op spierkrachtverbetering, houdingscorrectie etc. Stroke Care Unit Welkom op afdeling Neurologie. Het medisch specialisme neurologie houdt zich bezig met diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Deze afdeling

Nadere informatie

I Autonome verzorgingsinstelling. Informatiebrochure. TIA (Transient Ischaemic Attack) TIA.indd 1 23-06-2014 11:07:03

I Autonome verzorgingsinstelling. Informatiebrochure. TIA (Transient Ischaemic Attack) TIA.indd 1 23-06-2014 11:07:03 I Autonome verzorgingsinstelling Informatiebrochure TIA (Transient Ischaemic Attack) TIA.indd 1 23-06-2014 11:07:03 IIInhoudsopgave TIA.indd 2 23-06-2014 11:07:03 Voorwoord 5 Wat is een beroerte van voorbijgaande

Nadere informatie

van delen tot het geheel. Hij kan bijvoorbeeld zijn kleding binnenstebuiten aantrekken, of zijn kopje naast de tafel zetten.

van delen tot het geheel. Hij kan bijvoorbeeld zijn kleding binnenstebuiten aantrekken, of zijn kopje naast de tafel zetten. Afasie Als iemand een beroerte krijgt gebeurt dat bijna altijd plotseling. De schok is groot. Men heeft zich niet kunnen voorbereiden en men weet niet wat hen overkomt. Het dagelijkse leven wordt verstoord.

Nadere informatie

NDT. Neuro Developement Treatment

NDT. Neuro Developement Treatment NDT Neuro Developement Treatment Algemeen Momenteel bent u opgenomen op afdeling neurologie, waar u behandeld wordt op de Stroke Unit in verband met een C.V.A. C.V.A. is een afkorting voor Cerebro Vasculair

Nadere informatie

Oost 3. CVA (Cerebro Vasculair Accident)

Oost 3. CVA (Cerebro Vasculair Accident) Oost 3 CVA (Cerebro Vasculair Accident) 1 2 Inhoudsopgave Blz. Inleiding 4 Het onderzoek bij een CVA 4 De behandeling van een CVA 5 Belangrijke aandachtspunten 6 Hoe verloopt de verdere behandeling en

Nadere informatie

Afasie Vereniging Nederland Bakenbergseweg 125 6814 ME Arnhem Tel. 026-3512512 (werkdagen van 10.00-14.00 uur) Fax 026-3513613 E-mail: avn@afasie.

Afasie Vereniging Nederland Bakenbergseweg 125 6814 ME Arnhem Tel. 026-3512512 (werkdagen van 10.00-14.00 uur) Fax 026-3513613 E-mail: avn@afasie. D Y S A R T H R I E, V E R B A L E A P R A X I E E N D Y S FA G I E s p r e e k - e n s l i k p r o b l e m e n t e n g e v o l g e v a n h e r s e n l e t s e l Afasie Vereniging Nederland Bakenbergseweg

Nadere informatie

Opgenomen voor een beroerte

Opgenomen voor een beroerte Opgenomen voor een beroerte Afdeling neurologie gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Wat is een beroerte? 3 Onderzoek en behandeling 4 Gang van zaken op de stroke-unit 5 Revalidatie en herstel na uw opname

Nadere informatie

Vernauwde halsslagader (Carotis-stenose)

Vernauwde halsslagader (Carotis-stenose) Vernauwde halsslagader (Carotis-stenose) De halsslagader De belangrijkste slagaders in het hoofd zijn de linker- en rechterhalsslagader. Ze ontspringen vlak boven het hart uit de grote lichaamsslagader

Nadere informatie

vernauwde halsslagader

vernauwde halsslagader patiënteninformatie vernauwde halsslagader (arteria carotis) Uw arts heeft bij u een vernauwde halsslagader (arteria carotis in het Latijn) vastgesteld. Een tijdige behandeling kan mogelijk een beroerte

Nadere informatie

Duoavonden. 19 November 2013 Nicolien Schuring Physician Assistant

Duoavonden. 19 November 2013 Nicolien Schuring Physician Assistant Duoavonden 19 November 2013 Nicolien Schuring Physician Assistant Inhoud - FF de diepte in - Ziekenhuisfase - Triage Cirkel van Willis Wat is een beroerte Probleem in de bloedvaten van de hersenen Cerebrovasculaire

Nadere informatie

ALGEMENE LEEFREGELS NA EEN BEROERTE

ALGEMENE LEEFREGELS NA EEN BEROERTE ALGEMENE LEEFREGELS NA EEN BEROERTE In deze folder geeft het Ruwaard van Putten ziekenhuis u enkele algemene leefregels na de beroerte (= CVA (Cerebro Vasculair Accident) die u heeft gehad. Dit kan zijn

Nadere informatie

Inleiding Deze folder geeft u een overzicht van het traject TIA straat.

Inleiding Deze folder geeft u een overzicht van het traject TIA straat. TIA-straat 2 Inleiding Deze folder geeft u een overzicht van het traject TIA straat. Wat is er precies aan de hand? Uw huisarts heeft u verwezen naar de neuroloog omdat u symptomen heeft (gehad) die op

Nadere informatie

Afasie Informatie voor familieleden. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Afasie Informatie voor familieleden. Ziekenhuis Gelderse Vallei Afasie Informatie voor familieleden Ziekenhuis Gelderse Vallei Een van uw naasten is in de afgelopen periode opgenomen in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Er is door de logopedist een afasie geconstateerd.

Nadere informatie

Logopedie na een beroerte

Logopedie na een beroerte Logopedie na een beroerte Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2011 pavo 0473 Inleiding Veel mensen hebben na een beroerte problemen met praten of slikken. De neuroloog regelt dat u hiervoor naar de logopedist

Nadere informatie

Opname na een beroerte

Opname na een beroerte Opname na een beroerte Informatie voor patiënten F0834-1180 april 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie

Behandeling en Zorg na een beroerte

Behandeling en Zorg na een beroerte Behandeling en Zorg na een beroerte Belangrijke telefoonnummers Afdeling Stroke-Unit: 0513 685 625 CVA Verpleegkundige Tjongerschans 06 20 01 87 18 SSHV : Stichting samenwerkende Hersenletsel verenigingen

Nadere informatie

Afasie. Wat is afasie? Hoe ontstaat afasie?

Afasie. Wat is afasie? Hoe ontstaat afasie? LOGOPEDIE Afasie Afasie Afasie is een taalstoornis die ontstaat door schade aan de hersenen, bijvoorbeeld na een beroerte. In deze folder leest u hoe afasie ontstaat en wat de effecten ervan zijn op het

Nadere informatie

13 mei 2014 publiekslezing beroerte

13 mei 2014 publiekslezing beroerte 13 mei 2014 publiekslezing beroerte Vanaf 2007 hebben we elk jaar een mooi programma in elkaar weten te zetten als Stroke Service Assen. 2007: Informatiemarkt 2008: Workshops voor studenten 2009: Lancering

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Afasie. Informatie over een taalstoornis die ontstaat na hersenletsel

Patiënteninformatie. Afasie. Informatie over een taalstoornis die ontstaat na hersenletsel Patiënteninformatie Afasie Informatie over een taalstoornis die ontstaat na hersenletsel Afasie Informatie over een taalstoornis die ontstaat na hersenletsel Deze folder informeert u over afasie, hoe

Nadere informatie

Informatiebrochure. Rechterhemisferische Communicatiestoornissen. UZ Leuven 1

Informatiebrochure. Rechterhemisferische Communicatiestoornissen. UZ Leuven 1 Informatiebrochure Rechterhemisferische Communicatiestoornissen UZ Leuven 1 UZ Leuven 2 Beste familie, deze informatiebrochure bieden wij u aan naar aanleiding van de spraak-, taal - en/of slikproblemen

Nadere informatie

Voor u ligt de informatiefolder over afasie. In deze folder vindt u meer informatie over de communicatieproblemen die u op dit moment ervaart.

Voor u ligt de informatiefolder over afasie. In deze folder vindt u meer informatie over de communicatieproblemen die u op dit moment ervaart. Afasie Voor u ligt de informatiefolder over afasie. In deze folder vindt u meer informatie over de communicatieproblemen die u op dit moment ervaart. Het is belangrijk om deze informatiefolder ook aan

Nadere informatie

Operatie bloedvat hals. Het ontstaan van een vernauwing. Klachten

Operatie bloedvat hals. Het ontstaan van een vernauwing. Klachten Operatie bloedvat hals De belangrijkste slagaders in het hoofd zijn de linker- en rechter halsslagader. Ze ontspringen vlak boven het hart uit de grote lichaamsslagader (aorta) en lopen voor in de hals

Nadere informatie

Tia Service Radboud universitair medisch centrum

Tia Service Radboud universitair medisch centrum Tia Service Inleiding In overleg met uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de TIA poli op de polikliniek Neurologie of Spoedeisende Hulp van het Radoudumc. Dit omdat u kortgeleden mogelijk kortdurend

Nadere informatie

LEEFREGELS NA EEN BEROERTE FRANCISCUS VLIETLAND

LEEFREGELS NA EEN BEROERTE FRANCISCUS VLIETLAND LEEFREGELS NA EEN BEROERTE FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding U bent onlangs opgenomen geweest na een beroerte (een herseninfarct, een hersenbloeding). Via deze folder willen wij u informatie geven over de

Nadere informatie

NEUROLOGIE. De eerste hulp bij een beroerte. trombolyse DRUKPROEF BEHANDELING

NEUROLOGIE. De eerste hulp bij een beroerte. trombolyse DRUKPROEF BEHANDELING NEUROLOGIE De eerste hulp bij een beroerte trombolyse BEHANDELING De eerste hulp bij een beroerte U bent via de Spoedeisende Hulp (SEH) het St. Antonius Ziekenhuis binnengekomen, omdat de artsen vermoeden

Nadere informatie

In deze folder kunt u lezen wat de zorgverleners van de Stroke-unit kunnen doen voor mensen die een beroerte hebben doorgemaakt.

In deze folder kunt u lezen wat de zorgverleners van de Stroke-unit kunnen doen voor mensen die een beroerte hebben doorgemaakt. Stroke-unit Inleiding In overleg met de neuroloog is besloten om u op te nemen op de Stroke-unit van de Ommelander Ziekenhuis Groep, locatie Delfzicht. Dit is een onderdeel van de afdeling neurologie (B3),

Nadere informatie

TIA / Beroerte. Aandachtspunten. Neurologie

TIA / Beroerte. Aandachtspunten. Neurologie 00 TIA / Beroerte Aandachtspunten Neurologie 1 U gaat naar huis na opname in het ziekenhuis voor een Tia of beroerte. In deze folder staan de belangrijkste gevolgen en aandachtspunten voor u op een rij.

Nadere informatie

TIA en dan. Transient ischemisch attack

TIA en dan. Transient ischemisch attack TIA en dan Transient ischemisch attack Een TIA (transient ischemisch attack) is een plotseling optredende neurologische uitval (voorbijgaande beroerte). Dit komt door een tijdelijke afsluiting van een

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Onderzoek volgens het TIA-protocol

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Onderzoek volgens het TIA-protocol Onderzoek volgens het TIA-protocol ONDERZOEK VOLGENS HET TIA-PROTOCOL TIA TIA staat voor Transient Ischemic Attack. Vrij vertaald is dit een kortdurende verstopping van een bloedvat in de hersenen. Als

Nadere informatie

Stroke Care Unit Wat is een CVa?

Stroke Care Unit Wat is een CVa? Stroke care unit Stroke Care Unit In overleg met de neuroloog is besloten om u op de stroke care unit van het Kennemer Gasthuis op te nemen. (Stroke is Engels voor beroerte.) Op deze afdeling worden patiënten

Nadere informatie

Stroke Care Unit Let op! Wat is een CVa?

Stroke Care Unit Let op! Wat is een CVa? Stroke care unit Stroke Care Unit In overleg met de neuroloog is besloten om u op de stroke care unit van Haarlem Zuid op te nemen. (Stroke is Engels voor beroerte.) Op deze afdeling worden patiënten

Nadere informatie

Neurologie SCU/CCU/EHH. Patiënteninformatie. Trombolyse. Acute behandeling van een herseninfarct. Slingeland Ziekenhuis

Neurologie SCU/CCU/EHH. Patiënteninformatie. Trombolyse. Acute behandeling van een herseninfarct. Slingeland Ziekenhuis Neurologie SCU/CCU/EHH Trombolyse i Patiënteninformatie Acute behandeling van een herseninfarct Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis omdat u een herseninfarct (beroerte)

Nadere informatie

Wat u moet weten over de eenheid voor beroertezorg

Wat u moet weten over de eenheid voor beroertezorg 1263/841/5 - SA - april 2012 Wat u moet weten over de eenheid voor beroertezorg campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24 2610 Wilrijk tel. 03 443 30 11 fax 03 440 43 74 www.st-augustinus.be GasthuisZusters

Nadere informatie

Informatie over een taalstoornis die ontstaat na hersenletsel

Informatie over een taalstoornis die ontstaat na hersenletsel Patiënteninformatie Afasie Informatie over een taalstoornis die ontstaat na hersenletsel 1234567890-terTER_ Inhoudsopgave Pagina Wat is afasie? 4 Onstaan van afasie 5 Gevolgen 6 Wat doet de logopedist?

Nadere informatie

1 Wat is een beroerte (CVA)? Wat is een TIA? Alarmsymptomen van een CVA of TIA De acute fase De revalidatiefase...

1 Wat is een beroerte (CVA)? Wat is een TIA? Alarmsymptomen van een CVA of TIA De acute fase De revalidatiefase... Beroertezorg Inhoud 1 Wat is een beroerte (CVA)?...3 2 Wat is een TIA?...5 3 Alarmsymptomen van een CVA of TIA...5 4 De acute fase...6 5 De revalidatiefase...8 6 Ontslag...10 7 Voorstelling van het stroke

Nadere informatie

beroerte of CVA cerebrovasculair accident

beroerte of CVA cerebrovasculair accident beroerte of CVA cerebrovasculair accident Mijnheer Mevrouw Voor de opvang van patiënten die getroffen zijn door een beroerte beschikt az groeninge over een gespecialiseerde dienst: de stroke unit. Deze

Nadere informatie

TIA en dan. Transient ischemic attack

TIA en dan. Transient ischemic attack TIA en dan Transient ischemic attack Een TIA (transient ischemic attack) is een plotseling optredende neurologische uitval (voorbijgaande beroerte). Dit komt door een tijdelijke afsluiting van een bloedvat

Nadere informatie

Afasie en logopedie informatie voor naasten/familie

Afasie en logopedie informatie voor naasten/familie Afasie en logopedie informatie voor naasten/familie Inhoud Afasie, wat is dat en hoe kunt u er mee om gaan? 5 Taalproblemen 6 Hoe ervaren afasiepatiënten de moeilijkheden zelf? 7 Hoe kunt u het beste omgaan

Nadere informatie

I Autonome verzorgingsinstelling. Informatiebrochure. Spraak-, taal- en slikproblemen

I Autonome verzorgingsinstelling. Informatiebrochure. Spraak-, taal- en slikproblemen I Autonome verzorgingsinstelling Informatiebrochure Spraak-, taal- en slikproblemen IIVoorwoord Beste patiënt, Beste familie, Deze informatiebrochure bieden wij u aan naar aanleiding van de spraak- en/

Nadere informatie

VELE HANDEN. In kader van CVA. Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie

VELE HANDEN. In kader van CVA. Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie VELE HANDEN In kader van CVA Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie Informatiebijeenkomst 14-12-2010 aan wijkverpleegkundige betrokken bij CVA patiënten. Inhoud presentatie Wat is CVA Verschillende

Nadere informatie

Thema: Beroerte. Nieuwe ontwikkelingen. Maarten Uyttenboogaart Neuroloog in opleiding. 3 maart 2010 16-3-2010 2

Thema: Beroerte. Nieuwe ontwikkelingen. Maarten Uyttenboogaart Neuroloog in opleiding. 3 maart 2010 16-3-2010 2 Thema: Beroerte Nieuwe ontwikkelingen Maarten Uyttenboogaart Neuroloog in opleiding 3 maart 2010 16-3-2010 2 Inhoud Behandeling acuut herseninfarct: - stroke unit - trombolyse - dotteren - schedeldaklichting

Nadere informatie

patiënteninformatie Dienst 1e Interne Geneeskunde Cerebro Vasculair Accident G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l

patiënteninformatie Dienst 1e Interne Geneeskunde Cerebro Vasculair Accident G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l i patiënteninformatie Dienst 1e Interne Geneeskunde Cerebro Vasculair Accident G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l Mevrouw, mijnheer In onze westerse wereld staat CVA (Cerebro Vasculair

Nadere informatie

Informatie en advies voor verwanten van afasiepatiënten Patiënteninformatie

Informatie en advies voor verwanten van afasiepatiënten Patiënteninformatie Informatie en advies voor verwanten van afasiepatiënten Patiënteninformatie Algemeen Ziekenhuis Diest Statiestraat 65 3290 Diest t 013 35 40 11 f 013 31 34 53 post@azdiest.be www.azdiest.be Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beroerte. Wat is een beroerte? Soorten

Beroerte. Wat is een beroerte? Soorten Beroerte Beroerte Jaarlijks worden ongeveer 20.000 Belgen getroffen door een beroerte. Je hebt zelf heel wat troeven in handen om je risico op een beroerte te verminderen. Word je toch getroffen dan is

Nadere informatie

Arteriosclerose. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Arteriosclerose. Ziekenhuis Gelderse Vallei Arteriosclerose Ziekenhuis Gelderse Vallei U hebt een folder in handen met daarin uitleg over de klachten en de behandeling van arteriosclerose. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders

Nadere informatie

Behandeling van patiënten met een beroerte

Behandeling van patiënten met een beroerte Revalidatie Behandeling van patiënten met een beroerte Een beroerte heeft vaak grote gevolgen. Een beschadiging van de linker hersenhelft heeft andere gevolgen voor het dagelijks functioneren van de patiënt,

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE. LOGOPEDIE BIJ SLIKPROBLEMEN Dysfagie en Aerofagie

PATIËNTENINFORMATIE. LOGOPEDIE BIJ SLIKPROBLEMEN Dysfagie en Aerofagie PATIËNTENINFORMATIE LOGOPEDIE BIJ SLIKPROBLEMEN Dysfagie en Aerofagie 2 LOGOPEDIE BIJ SLIKPROBLEMEN Dysfagie en Aerofagie Algemeen Door middel van deze informatiefolder wil Maasstad Ziekenhuis u informeren

Nadere informatie

Wij verwachten u voor de volgende afspraken op

Wij verwachten u voor de volgende afspraken op TIA straat 2 Wij verwachten u voor de volgende afspraken op locatie Delfzicht, Delfzijl locatie Lucas, Winschoten van het Ommelander Ziekenhuis Groningen: (dag). (datum). /.. /20.. U dient zich bij de

Nadere informatie

Opname op de stroke unit na een beroerte

Opname op de stroke unit na een beroerte Opname op de stroke unit na een beroerte s Herenbaan 172 2840 Rumst tel.: 03/880.90.11 fax: 03/880.95.95 e-mail: info@hfr.be www.azheiligefamilie.be Wat is een beroerte nu juist? Welke zorg- en behandelmogelijkheden

Nadere informatie

De Stroke unit. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

De Stroke unit. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! De Stroke unit U verblijft na een beroerte op de Stroke unit in Rijnstate. Dit is een onderdeel van de afdeling Neurologie. In deze folder vindt u informatie over de Stroke unit en de gang van zaken tijdens

Nadere informatie

U ontvangt deze folder, omdat bij een familielid of bekende afasie is geconstateerd. Afasie is een taalstoornis die ontstaat door niet aangeboren

U ontvangt deze folder, omdat bij een familielid of bekende afasie is geconstateerd. Afasie is een taalstoornis die ontstaat door niet aangeboren Neurologie Afasie 1 U ontvangt deze folder, omdat bij een familielid of bekende afasie is geconstateerd. Afasie is een taalstoornis die ontstaat door niet aangeboren hersenletsel. Bijvoorbeeld door een

Nadere informatie

Opzet presentatie. Take home-messages 5 min.

Opzet presentatie. Take home-messages 5 min. CVA Optreden, voorkomen, gevolgen Aandachtspunten voor een pedicure CVA Optreden, voorkomen, gevolgen Aandachtspunten voor een pedicure Congres Provoet 2010/2011 Tineke Krikke-Sjardijn specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

VERNAUWING IN DE HALSSLAGADER CAROTISSTENOSE

VERNAUWING IN DE HALSSLAGADER CAROTISSTENOSE VERNAUWING IN DE HALSSLAGADER CAROTISSTENOSE 433 Inleiding U bent verwezen naar de polikliniek Vaatchirurgie binnen het Sint Franciscus Gasthuis. De chirurgen van het IJsselland Ziekenhuis, het Vlietland

Nadere informatie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe Neurologie Inhoudsopgave Wie doen mee aan de ketenzorg?...6 Opname in het ziekenhuis...7 Vervolgtraject...8 Naar huis...8 Klinische geriatrische revalidatie...8 Klinische

Nadere informatie

Revalideren na een CVA

Revalideren na een CVA Revalideren na een CVA De kliniek voor houding en beweging Inhoud Inleiding 3 Wat is een CVA 3 Behandelvormen 3 Klinische behandeling 4 Behandeling via de CBU 4 Poliklinische behandeling 4 Behandeling

Nadere informatie

Informatie over Neuro Development Treatment

Informatie over Neuro Development Treatment Informatie over Neuro Development Treatment (Hoe om te gaan met iemand met een halfzijdige verlamming) Maatschap Neurologie Algemeen Uw partner/familielid is door een hersenbeschadiging (bijvoorbeeld een

Nadere informatie

De CVA- keten Delft/Westland/Oostland

De CVA- keten Delft/Westland/Oostland Transferpunt Patiënteninformatie De CVA- keten Delft/Westland/Oostland U of één van uw familieleden heeft onlangs een beroerte gehad. In de regio Delft/Westland/Oostland werken verschillende zorginstellingen

Nadere informatie